Page 1

2: 2014 STUDENTTIDNINGEN

[SIDAN 5]:

TANJA FRENELL, SIDAN 29:

Nackdelen med att plugga och jobba är att det ibland kan bli svårt att ha det där som vissa vill beteckna som ”liv”. Tror det kallas fritid om man ska vara korrekt.

T O R T R O E N G L A D D A R F Ö R M AT C H [ S I D A N 9 – 1 1 ] :

NYHETER

”MÅLET ÄR ATT TA BÄLTET I UFC”

STUDENTER OM UTBILDNINGAR SOM FÅTT KRITIK

PROTESTERNA HAR FÅTT ETT SOUNDTRACK

Tor Troeng jobbar halvtid som projektassistent på Umeå universitet. Resten av tiden tränar han stenhårt för att bli så bra som möjligt i MMA-oktagonen. Snart väntar ny match.

Vertex har pratat med studenter på några utbildningar som fått underkänt i kvalitetsgranskningar.

Hiphopgruppen Apan gör comeback med en låt om hur Umeå rivs för att ge plats för fler hotellrum.

MUSIKKRÖNIKA [SIDAN 21]:


FÖRST PÅ VERTEX.NU

BLogg: Gustav borsgård om hur kul det är att höra någon läsa från ett papper:

JAG LÄSER FÖR UTLEDA ÖRON […] Personligen tycker jag att prosaoch poesi­­uppläs­ ningar är oerhört problematiska och det vill jag markera. Nämen såhär: poesiuppläsningar är ett oerhört ickefungerande koncept

Gustav Borsgård. Bloggar på vertex.nu.

eftersom det helt enkelt inte är så jävla kul att lyssna på någon som läser från ett papper, jag zonar i regel ut ganska omgående och börjar tänka på annat. Om någon står med en gitarr eller ett munspel på scen så kan jag gott lyssna, men det här med att hänga med i en svårtillgänglig dikt (utan rim (!!!)) och inte få tillgång till texten i handen så att man kan följa med, nja, då rinner orden genom mig utan att väta mina väggar. performer så kan

man givetvis råda bot på detta genom att inkorporera gitarrer och munspel i sin uppläsning. Man kan även använda sig av kassettbandspelare, overheadmaskiner eller äggklockor. Men jag är själv ingen särskilt uppfinningsrik människa och kommer därför att läsa min text rakt upp och ned för döva eller utleda öron, och därefter styra kosan mot det där bjudvinet. Läs hela texten på vertex.nu/blogg

Saxat från vertex.nu. Den 12 februari 2014.

Om man är en pigg

Strip: Tinah ekwallvertex 2:  2014


2: 2014

Tillbringar vi vår tid på ett skituniversitet?

Bertil Janson

chefredaktör Vertex

n EN TIDSRESA. ”Med 22/11 1963 har Stephen King nått precis rätt balans mellan tyngd och lätthet, djupteckning och flyt, och när han gör det är han en berättare i nivå med vilken “Great American novel” som helst”, tyckte Jan Arnald i DN. Vertex lottar ut ett ex. Mejla red@vertex.nu så har du chansen.

VERTEX ges ut av Kårmedia Umeå AB, som ägs av Umeå studentkår och Umeå natur­ vetar- och teknologkår. Medlemmar i dessa kårer får ti­dningen via P­osten eller tidningsställ på campus. A­ndra intresserade kan beställa prenumeration, se nedan. CHEFREDAKTÖR och ansvarig ut­givare: Bertil Janson, tel 090-786 90 20, janson@vertex.nu REPORTER: Anders Samuelsson tel 090-786 90 21, anders@vertex.nu ANNONSER i Vertex boka­s via Display, Peter Karlsson, tel 090-711 513 peter.karlsson@display-umea.se PRENUMERATION: 120 kronor för 9 nummer, ring 090-786 90 20 (även utebliven tidning)

vertex 2:  2014

foto: anders samuelsson

Vissa siffror kan ge rysningar av skräck. Vertex har hittat några sådana. De handlar om Universitetskanslersämbetets granskningar av kvaliteten på landets utbildningar, där Umeå universitet sticker ut på ett inte alltför angenämt sätt: 29 procent av de utbildningar i Umeå som granskades ifjol har fått omdömet ”bristande kvalitet”, medan ”bara” 22 procent av de granskade utbildningarna i resten av landet fick detta underbetyg. Betyder det att vi tillbringar vår tid på ett skituniversitet med markanta inslag av rutten kvalitet? För att få kläm på siffrorna kontaktar jag någon som borde veta. Det blir Jan Lanke på statistiska institutionen vid Lunds universitet. Kan man med statistisk säkerhet säga att Umeå suger hårt? Det är frågan. Lanke ber att få räkna på siffrorna, som jag mejlar, och lovar att återkomma. Det gör han rätt omgående. Med hjälp av statistiska verktyg som Fisher-test, p-värde och konfidensintervall förklarar han att resultatet inte är statistiskt signifikant. Man kan allstå inte, utifrån siffrorna, påstå att utbildnings­ kvaliteten vid Umeå universitet är sämre än i landet i stort. Inte med någon form av statistisk säkerhet i alla fall. Vilket inte betyder att det är jättebra med utbildningar som bedöms ha bristande kvalitet. I detta nummer pratar vi med några studenter som pluggar på sådana utbildningar.

34: ”MIN MAT SKA SERVERAS.” Ur innehållet i korthet: 5. ”Bra att det granskas”. Flera utbildningar i Umeå har fått omdömet ”bristande kvalitet” i UKÄ:s granskningar. Vertex frågar vad några studenter på utbildningarna tycker.

14. kårhuset vaknar till liv. Efter en lång startsträcka har det börjat röra på sig i Kårhuset mitt på campus. Vertex kollade läget en fredag.

7. Stor studentbal på campus. I vår blir det bal, inte på slottet, men väl på campus. De tre studentkårerna har fått i uppdrag att fixa balunsen.

19. KULTURHUVUDSTADSSATIR. Håkan Wikell är författare och musiker – och till vardags bibliotekarie på UB. Nu har han skrivit en satir om kultur­ huvudstadsåret i Umeå.

10. ”THE HAMMER” LADDAR UPP. Tor Troeng rör sig ofta och gärna både på universitetet och i MMA-oktagonen. Nu laddar han för en ny viktig match.

34. ”min mat ska serveras” Från matlagande i Sveriges mästerkock till egen restaurang på campus. Vertex träffar en pirrig Julien Huéber.

OMSLAGSFOTO: Anders Samuelsson TIPSA REDAKTIONEN: Ring 0907869020 eller mejla red@vertex.nu ADRESS: Vertex, Samhällsvetarhuset, Biblioteksgränd 6 BV, 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 20. WEBBTIDNING: vertex.nu BESÖK: Redaktionen i Samhällsvetarhuset, korridor nära café Tornet TRYCKERI: Daily Print i Umeå AB 2014 ISSN: 0346-4164 NÄSTA NUMMER: utkommer 25 mars MANUSSTOPP: måndag 10 mars REDAKTIONSMÖTE: meddelas via mejl

MEDARBETARE i detta nummer: Magnus F. Bergström (text) Gustav Borsgård (text) Anna-Karin Drugge (bildbehandling) Tinah Ekwall (seriestrip, illustration) Emelie Fredriksson (foto) Tanja Frenell (text) Erik Hillbom (text) Emelie Klein (korrektur) Calle Ekblom Käck (text) Linn Larsson (recept & foto) Annelie Markgren (text & korrektur) Viktoria Ottosson (text & foto) Charlotte Renström (text) Veronica Wiman Nilsson (korrektur)

EMELIE FREDRIKSSON är amatörfotograf

som emellanåt frilansfotograferar för Vertex. Har en kandidatexamen i biologi och söker jobb som biolog samtidigt som hon studerar vidare till en master i ekologi.
1.000.000kr Har du vad som krävs?

Umeå studentkår utlyser två gånger per år stipendier ur Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond. Varje år fördelar fonden över en miljon kronor på stipendier till, i första hand, doktorander vid Umeå universitet. I vissa fall kan även studenter på grundutbildningen tilldelas stipendier. Kempemedlen delas ut för att stödja doktorandernas forskning. Kraven är naturligtvis att forskningen bedrivs på hög vetenskaplig nivå. Medlen går i första hand till studenter i början av sin forskarkarriär. Stipendier från SJCKMS tilldelas doktorander inom alla fakulteter och ämnesområden. Stipendierna uppgår maximalt till 50 000 kr. Har du ett intressant, spännande eller nytänkande projekt av hög klass? Då kan en ansökan till studentkårens Kempefond vara något för dig! Mer information finner du på: www.kempefonden.se Sista ansökningsdag för YnUHQ är den  Välkommen med din ansökan!vertex 2:  2014


Studenter om att läsa underkända utbildningar – Ingen från universitetet har sagt något om resultatet till oss. Jag tycker det är bra att de här granskningarna görs och jag tror att utbildningen, som är sådär, blir bättre på sikt. Det säger Julia, som läser en av de utbildningar i Umeå som fått betyget ”bristande kvalitet” i Universitetskanslerämbetets granskning. Universitetskanslerämbetet (ukä) har i uppgift att under 2011 till 2014 utvärdera all högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå i landet. För varje examen som ges vid universitet och högskolor har regeringen tagit fram nationellt gällande examensbeskrivningar. Oavsett hur vägen till examen har sett ut, så ska kvaliteten i utbildningen alltid vara så hög att målen i examensbeskrivningarna nås. ukä kan dra tillbaka examenstillstånd om det finns brister i utbildningen. Vertex pratade med tre studenter, som ville vara anonyma, om hur de ser på sin utbildning när det stått klart att examensrätten är hotad. av en lärare att betyget blev dåligt, säger Lisa, som går en utbildning på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, men att de redan börjat ordna upp det. För mig spelade det ingen roll då jag tycker jag går en bra utbildning. Det är kanske värre för de som ska söka in på utbildningen och ser att den fått klagomål. Under 2013 granskade ukä totalt 823 – Vi fick veta

högskoleutbildningar i hela landet. Av dessa har 59 procent fått omdömet ”hög kvalitet”, 18 procent har bedömts hålla ”mycket hög kvalitet” och 23 procent anses ha ”bristande kvalitet”. När en utbildning får betyget bristande kvalitet innebär det att ansvarig institution har ett år på sig att åtgärda bristerna, sedan gör ukä en ny granskning och om bristerna finns kvar dras examensrätten tillbaka. Julia, som studerar på en utbildning inom den samhällsvetenskapliga fakulteten hoppas dock att utbildningen förbättras på några punkter. – Vi har få lektioner, mycket grupparbeten och varierande krav mellan kurserna. Jag vet inte om det här är vad utbildningen fick kritik för, men jag hoppas det. Av de utbildningar vid

Umeå universitet som ukä granskade under förra året fick 29 procent omdömet ”bristande kvalitet”, vilket är en större andel än genomsnittet – 22 procent – för utbildningarna i resten av landet. De totalt 56 granskade utbildningarna i Umeå utgör emellertid ett

nyhetstips: 090-786 90 20 nyheter@vertex.nu

UKÄ:s Granskningar 2013:

n  56 utbildningar granskade i Umeå: Bristande kvalitet: 16 st. 29% Hög kvalitet: 28 st. 50 % Mycket hög kvalitet: 12 st. 21 % n 767 utbildningar granskade i i resten av landet: Bristande kvalitet: 187 st. 22% Hög kvalitet: 488 st. 60% Mycket hög kvalitet: 148 st. 18%.

Daniel Larsson. Studierektor vid institutionen för sociologi, där biblioteksoch informationsvetenskap ingår – en utbildning som nyligen fick omdömet ”bristande kvalitet” av UKÄ. för litet urval för attt resultatet ska vara statistiskt signifikant, enligt Jan Lanke vid statistiska institutionen i Lund, som Vertex talat med. Att gå en utbildning med bristande kvalitet är inte något som Lars, student vid en av de teknisk-naturvetenskapliga utbildningarna, tror kommer påverka framtiden. – Jag bryr mig inte om utbildningen fått dåligt betyg. Jag är nöjd och jag tror inte man har sämre chans att få jobb när man är klar. vid Umeå universitet som nyligen fått betyget ”bristande kvalitet” är biblioteks- och En av de utbildningar

n Vill du läsa mer om hur just din utbildning klarat sig i UKÄ:s granskning? På http://kvalitet.hsv.se/resultatsok kan du se om din utbildning hunnit granskas och vilket omdöme den fått.

informationsvetenskap. Den 14 januari 2014 fick såväl kandidat- som magisterprogrammet veta att de på ett antal punkter inte nådde ukä:s mål för hög kvalitet. Daniel Larsson, studierektor vid institutionen för sociologi, där biblioteks- och informationsvetenskap ingår, säger att beskedet inte kom som någon jätteöverraskning. – Det är givetvis tråkigt, men det kan även fungera som en väckarklocka. Vi har varit medvetna om vissa brister redan tidigare och började se över dessa redan under hösten. Det här gör saken mer konkret och det blir tydligare vad vi måste jobba på. Man får också komma ihåg att det inte är hela utbildningen, utan vissa delar, som anses brista och flera av dem hade vi redan börjat titta närmare på. Vad händer nu?

– Vi har redan dragit igång en arbetsgrupp som ska gå igenom och bedöma kritiken och analysera hur vi utifrån programmen och kurserna kan åtgärda problemen. Har ni informerat studenterna?

– Ja, vi har varit ute i klasserna och tagit upp saken samt beskrivit hur vi kommer att jobba för en förbättring. Hur reagerade de?

– Utbildningen är sådär. Vi har några saker på utbildningen som jag tycker bör rättas till, som att vi har få lektioner, mycket grupparbeten och varierande krav mellan kurserna. Julia, som går en utbildning på samhällsvetenskapliga fakulteten som fått omdömet ”bristande kvalitet” i Universitetskanslersämbetets granskning.

vertex 2: 2014

– Jag visste om det, men bryr mig inte om utbildningen fått dåligt betyg. Jag är nöjd och jag tror inte att man har sämre chans att få jobb när man är klar. Lars, som går en utbildning på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som fått omdömet ”bristande kvalitet” i Universitets­ kanslersämbetets granskning.

– Vi fick veta av en lärare att betyget blev dåligt, men att de redan börjat ordna upp det. För mig spelade det ingen roll då jag tycker jag går en bra utbildning. Det är kanske värre för dem som ska söka in på utbildningen och ser att den fått klagomål. Lisa, som går en utbildning på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som fått betyget ”bristande kvalitet” i UKÄ:s granskning.

– Det är klart att de blir oroliga, vilket jag förstår. Det är inte så roligt att få veta att den utbildning de går i värsta fall riskerar att bli av med examensrätten. Jag tror däremot inte att vi kommer hamna i det läget. Tidigare fick vi betyget bristande kvalitet på sociologiprogrammet så vi har fått rutin i den här typen av ärenden. Vi kommer implementera förändringar redan under terminens gång. anders samuelsson

Fotnot: Julia, Lars och Lisa heter egentligen något annat.
Vad ingår i abonnemanget Fastpris? Svara utförligt.

FASTPRIS 195 KR/MÅN: (ORD. PRIS 245 KR/MÅN)

– Fria samtal – Fria SMS & MMS – 3 GB surf – Ingen bindningstid Skaffa på comviq.se/studentvertex 2:  2014


Universum får Ny skepnad 2016

Vad är väl en bal? Studentbalen ska anordnas i Universumhuset mot slutet av terminen. 

Stor studentbal på campus i vår Vad är väl en bal på slottet? Ja, den frågan får förbli obesvarad, men vad en bal på campus innebär får vi veta i vår. Då anordnar de tre studentkårerna, på uppdrag av Umeå universitet, en studentbal.

illustration: tinah ekwall

Dj-kurs för tjejer startas av kår

Linus Lundström säger att detta inte kommer räcka till hela finansieringen, och intäkter från kuvertavgifter kommer därför vara en del i budgeten. tillförordnad universitetsdirektör, säger att kårerna har vissa ramar att hålla sig inom, men i övrigt har fria händer. I avtalet står att studentkårerna till ett subventionerat pris ska anordna en bal på campusområdet för samtliga studenter, även de som inte är kårmedlemmar. Dessutom ska universitetets alkohol- och drogpolicy beaktas. Huruvida balen blir början på en tradition återstår att se. – Vi vill inte låsa oss och har därför endast tecknat ett ettårigt avtal. Vi kommer inte att kontrollera kårernas arbete utan vi får utvärdera balen i juni. Vi är givetvis öppna för en fortsättning om det gått bra, säger Per Ragnarsson. Per Ragnarsson,

Det är hög tid att leta fram finkläderna och polera dansskorna. Det vankas nämligen bal på campus. I höstas tog universitetsledningen kontakt med Umeå studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå medicinska studentkår angående att anordna en studentbal under våren. De tre kårerna åtog sig uppdraget och har börjat sätta ramarna för det kommande evenemanget. – Det finns inte tid för kåren centralt att hinna med detta samtidigt som vi utför vårt ordinarie arbete. Därför har kårerna utsett två representanter vardera till en arbetsgrupp som kommer arbeta med att ordna ba-

len, säger Linus Lundström, ordförande för Umeå studentkår.

Umeå Biotech Incubator har tilldelats 15 miljoner för att forskningen ska nå utanför akademins gränser. Pengarna kommer i förlängningen från Stefan Persson, ordförande i H&M, som kritiserats för utnyttjande av arbetare i tredje världen.

H&M-PENGAR BAKOM ANSLAG TILL UMEÅFORSKNING

Umeå Biotech Incubator, ubi, stöttar forskning inom Life science som omfattar läkemedel och diagnostik. Forskare får hjälp av ubi i att ta sin forskning från akademin till färdig produkt på marknaden. Det är en lång och dyr process, eftersom det krävs djupgående tester och analyser innan en produkt är redo. Jennie Ekbeck, vd för ubi, förklarar

vertex 2: 2014

hade arbetsgruppen just bildats och inte hunnit arbeta fram några konkreta riktlinjer för balen. Det arbetsdatum som finns i dagsläget är den 10 maj, vilket kan komma att ändras under arbetets gång. – Det vi kan säga med säkerhet är att det sker under våren, och att det blir i Universumhuset, säger Linus Lundström. I övrigt är inget bestämt ännu. Umeå universitet kommer, i enlighet med det ettåriga avtal som undertecknats av samtliga parter, att bistå med 284 000 kronor till evenemanget. Vid Vertex pressläggning

att pengarna inte blir stipendier, utan att ubi använder dem i sitt arbete med att stötta forskarna i att ta sin forskning vidare ut på marknaden.

ANDERS SAMUELSSON

n – Jämställdhet är ett fokusområde för oss och en DJ-utbildning för kvinnliga studenter är en fräsch inriktning som verkligen är i tiden. Det säger Emma Strömberg, studiesocialt ansvarig vid Umeå studentkår, som i samarbete med Studiefrämjandet nu startar en DJ-utbildning för kvinnor. Utbildningen startade i februari på Kulturhuset Klossen, Ålidhem centrum, och består av tio kurstillfällen.

”MInska supandet bland studenter” n Mer än hälften av högskolestudenterna har varit på en studentaktivitet där de tycker att det konsumerats för mycket alkohol. Ungefär lika många tror att högskolestuderande dricker mer alkohol än personer i samma ålder som inte studerar. Det visar en undersökning som organisationen IQ genomfört. I samarbete med Sveriges förenade studentkårer, SFS, startar nu IQ en satsning på att skapa en smartare alkoholkultur bland studenter. – Vi vill bidra till en attitydförändring där ett aktivt studentliv inte nödvändigtvis behöver innebära alkoholkonsumtion, säger Erik Arroy, ordförande för SFS.

Fotnot: Vill Panelen gå på bal? Se sidan 34.

tet är enligt Elin Chorell i startskedet och de vill därför inte kommentera det i nuläget. Erling-Perssons Stiftelse som tilldelat ubi anslaget. Pengarna kommer i förlängningen från donationer av Stefan Persson, ordförande i H&M. H&M har kritiserats för utnyttjande av arbetare i tredje världen. Jennie Ekbeck sägar att ubi inte reflekterat över vad pengarna kommer ifrån – det viktiga är att de behövs för forskningen. Vertex frågar om det inte är motsäDet är Familjen

och Elin Chorell, båda verksamma som forskare vid Umeå universitet, tar just nu hjälp i sitt projekt av ubi i sin forskning kring ett nytt hälsotest. De forskar på metabolismen i kroppen och har funnit att det finns ämnen i blodet som ger en bra bild på vilken kost och träning som passar för olika personer. ProjekHenrik Antti

n Universum ska få en ny skepnad under 2016, men det är ännu inte slutgiltigt bestämt hur Universum kommer se ut efter de ombyggnationerna. Under februari och mars i år kan de olika arkitekternas bidrag ses av studenter och allmänhet i en utställning i Universum. Beslutet om vilken lösning som väljs tas av Umeå universitet senare under året. Vad som däremot är klart är att Akademibokhandelns tidigare lokaler i Universum kommer att bli en informationsdisk för Umeå universitet. Det kommer inte att dröja till 2016 innan den står klar. – Man vet aldrig exakt hur lång tid ett projekt tar, men förhoppningen är att det ska vara klart till sommaren, säger Roger Granberg som är fastighetschef på Akademiska hus. Universitetet vill att Universum ska fungera som en entré för studenterna där de kan få information, passerkort, tillgång till internet med mera.

Jennie Ekbeck. Vd för UBI. gelsefullt att de pengar som ubi menar ska “förbättra liv” är moraliskt ifrågasatta pengar, men Jennie Ekbeck har ingen åsikt om det. – Mitt mål med pengarna är att forskningen ska vara samhället till nytta, säger hon. ANNELIE MARKGREN
KURSLITTERATUR

Testa Taekwondo!

Ham Kae Kwan har nybÜrjarintag till och med den 6 mars, välkommen att testa en vecka gratis! BÜrjar du i nybÜrjargruppen ingür även fyspassen nedan! Kostnad, kontakt och mer information: Se www.hamkaekwan.se

Kom i ännu bättre form med Ham Kae Kwan! Ă…kerbloms Universitetsbokhandel AB 3ÂŻ%)64503(&56.&ÂŻt 7"3%"("3t-½3%"("3

VĂ„LKOMMEN!

Vüra beryktade fyspass är nu Üppna fÜr alla! Onsdagar 19:00 - 20:30 tränar vi styrka, uthüllighet och explosivitet! Vi använder kroppen och medicinbollar som vikt, och träningen passar büde elitutÜvare och motionärer eftersom man lägger nivün själv. Kostnad: 50kr/pass eller 300kr/ termin. Kontakt: Tore Larsson, 0767777669 Information www.hamkaekwan.se

Cinnober Financial Technology AB är en internationellt ledande leverantÜr av handelssystem till bÜrser, clearinghus, banker och andra finansiella aktÜrer. Vür mülgrupp üterfinns främst i stÜrre finanscentra som Chicago, Dubai, Hong Kong, London och New York.

Vill du jobba med avancerad Java-teknik? AnsÜk idag till traineeprogrammet cinCube Läs mer pü cinnober.com/careersvertex 2:  2014


”THE HAMMER” BEREDD PÅ FAJT vertex 2: 2014
Namn: Tor Troeng. Ålder: 31. Aktuell: Möter Bubba McDaniel under UFC #171 den 15 mars i Dallas. Bor: Umeå. Längd: 188cm. Vikt: 84 kg. Viktklass: Mellanvikt. Smeknamn: The Hammer. Team: Renyi Fightcamp i Umeå och Allstars Training Center i Stockholm. Karriär: 16 vinster, 5 förluster, 1 oavgjord. Jobb på universitetet: Projektassistent vid institutionen för matematik och matematisk statistik.

MÅLET ÄR ATT TA MÄSTAR Tor Troeng, aktuell med ny match i Ultimate Fighting Championship, tycker att det är en fördel att kombinera livet som professionell fighter med jobbet på Umeå universitet.

När Vertex träffar Tor Troeng i Renyis träningslokal i slutet av januari förbereder han sig för ett cirkelträningspass. Han befinner sig i den tyngsta

10

träningsfasen innan matchen som väntar i Texas den 15 mars. – Ju närmare matchen man kommer desto mer kan man toppa specifika detal-

jer, men nu är det hög träningsfrekvens med många pass och mycket av allt.

Bubba McDaniel, är inte helt obekant. De medverkade båda i ufc:s egen realityserie The ultimate fighter, säsong 17, förra året. – Jag vet hur han ser ut, men jag har aldrig tränat med honom. Jag har kollat på hans matcher och vet det jag behöver Tors motståndare,

veta om honom. Framför allt är han south­ paw, vilket innebär att han går med höger hand och fot först, så det kräver lite speciell sparring. På just den biten har jag faktiskt bäst sparring här i Umeå och kommer träna här mer än jag brukar.

Om vi backar bandet lite, när började du med kampsport?

– När jag var nio. Då var det mer traditionell kampsport som jiu jitsu och

vertex 2:  2014


MMA, mixed martial arts, är en kampsport med sparkar, slag, kast och markkamp med inriktning på fullkontakt. Ambitionen är att ha så få tekniska begränsningar som möjligt, samtidigt som man så långt det är möjligt ska se till att allvarliga skador minimeras. I allmänhet är boxning (kickboxing och Muay Thai), brottning (fristil och grekisk-romersk samt i viss utsträckning judo) och grappling (brasiliansk jiu jitsu samt i viss utsträckning sambo) de tre stilar som utgör kärnan i nästan all modern MMA. till skillnad från många traditionell­a kampsporter definiera­s inte MMA av hur utövaren ska genomför­a en viss teknik, utan förklaras enklare av vad utövaren inte får göra, till exempel peta i ögonen, slå/sparka i skrevet, nypas, bitas etc. [Källor: Svenska MMA-förbundet och Wikipedia] Matchen mellan Tor Troeng och Bubba McDaniel äger rum den 15 mars 2014 på The American Airlines Center i Dallas, Texas, USA. Följ Tors väg mot matchen på Twitter: @ThorTheHammer

som att han satte Sverige på kartan i mma-kretsar och folk fick lite mer respekt för oss svenskar. Vid sidan av den sportsliga satsningen återfinns Tor även på Umeå universitet, där han jobbar halvtid som projektassistent vid institutionen för matematik och matematisk statistik. En minst sagt annorlunda kombination – som enligt Tor fungerar bra. – Träning är viktigt, men jag tror jag är en bättre fighter nu än jag skulle ha varit om jag satsat heltid på mma. Båda delarna är roliga och jag hade nog kunnat bli uttråkad, eftersom jag behöver stimulansen från annat håll än träning. Den naturliga frågan är ju om du med ett sådant jobb inte är rädd för huvudskador?

– Nej. Det finns en risk med allt idrottande och det finns annat i livet som är farligt som man inte undviker. Det är klart det gör ont, men man får sätta det i förhållande till vad det ger. Vad är slutmålet?

BÄLTET I UFC karate för det var det som fanns. När jag var 17–18 började jag med mma och satsade väl på allvar med träningen när jag var 23–24.

måste man vinna för att få nytt kontrakt. Man är helt i organisationens händer då de bestämmer allt.

Du fick kontrakt med UFC förra året. Vad innebär det i praktiken?

Det här blir din tredje match och du har en vinst och en förlust. Är du orolig för att inte få nytt kontrakt?

– Man är garanterad tre matcher per år och får fightas mot och mäta sig med de bästa. Det är lite beroende på hur matcherna ser ut, men generellt

– Min uppgift är att prestera och det är där jag lägger mitt fokus. Jag kan inte påverka situationen på något annat sätt.

vertex 2: 2014

– Att ta bältet i ufc. Sen finns det delmål på vägen, som att hålla sig kvar i organisationen och så vidare, men huvudmålet är bältet. Hur långt har du dit?

– Det är svårt att säga för det beror lite på hur matcherna ser ut, men i bästa fall krävs det nog 6–7 vinster innan jag är framme. Få, om någon, i Sverige kan ha missat uppståndelsen kring Alexander Gustafssons titelmatch mot Jon Jones i september förra året. Tor säger att den matchen, trots att det blev förlust för svensken, var jätteviktig för mma som idrott. – Alex visade att vi har en svensk världsstjärna och det fick folket att få upp ögonen för sporten. Det känns

Du är född och uppvuxen i Umeå. Hur är intresset för MMA bland unga i Umeå idag?

– Det är ganska stort. Vi har ännu ingen barnverksamhet, men från 15– 16-årsåldern och uppåt kan vi ta hand om och träna killar och tjejer som är intresserade. text och foto: anders samuelsson

11


istockphoto.com/Mari

GLÖM DET SOM DU TRODDE DU VISSTE OM MENSSKYDD.

BEHANDLINGAR: )3#()!3"%36­2 RYGGSKOTTs.!#+30­22 4%..)3!2-"¯'% R9''6­2+s(­,3-­RT! )$2/4433+!$/2

menskoppen.se

YOGA naprapat

|

Nybörjarkurser, fortsättningskurser och gravidyoga. Kursen innehåller: Fysiska övningar andningsövningar, avslappning & meditation.

örjan johansson

För anmälan och information

Nygatan 17 B, Umeå 090–12 14 50 www.orjanjohansson.com

UMEÅ YOGASKOLA info@umeayogaskola.se www.yogasys.se

g n å g t U ? l l ä ikv • Var alltid beredd att visa legitimation i dörren • Personalen får inte servera dig om du anses för berusad • Du kan bli avvisad från krogen om du är alltför onykter eller stör andra • Personalen får aldrig dricka med dig eller bjuda dig på alkohol • Du får inte ta med dig drycker till eller från krogen • Inga formar av våld, hot eller trakasserier tolereras – varken mot personal eller andra gäster • En person som langar/köper eller bjuder minderårig på alkohol avvisas och polisanmäls • Inga narkotikapåverkade personer släpps in på krogen • Du kan alltid köpa lagad mat och alkoholfri dryck • Du kan alltid förvänta dig att bli rättvist behandlad

Bok a Sit tni nge n nu!

från Vi erbjuder två- eller trerättersmiddagar ingår Rex ag lörd en du ar Bok . kr 5 265 kr/33 r. Kontakta Full House med dj:s, dansgolv och bare -70 60 53, Anders Karlsson för mer info & offert 090 070-307 60 53, anders@rexbar.com

Tre våningar, tre DJ:s, fyra barer & två dansgolv. Halv entré med kårleg. 21 år. Fri entré 21–22.

VÄLKOMMEN! 130(3".t6545­--/*/("3t,"'²t#65*,t'3*558*'* ,7­--4½11&50/4%"("3t4".*4,"7&$,"/o."34

5JTEBHoGSFEBH o 0OTEBHBS o -ÚSEBHoTÚOEBH o

12

vertex 2:  2014


SNART HELG... vertex 2: 2014

13


Kvartetten som firade. Hillevi Nydahl, Fredrik Nilsson, Per Sundqvist och Joakim Skogberg gillar atmosfären.

Testar EPP:n. Linnea Fast och Lotta Paas hade hittat till Kårhuset.

”Vi kommer tillbaka.” Jennifer Hjertstrand och Lara Lohf.

FREDAGSHÄNG PÅ NYÖPP Efter lång tid på sparlåga har Kårhuset nystartat sin verksamhet på allvar tillsammans med ett alldeles färskt serveringstillstånd. Vertex besökte Kårhusets EPP, efter-plugg-pub, för att ta tempen på besökare, personal och atmosfär. Det är fredag eftermiddag och bakom bardisken i Kårhusets lokal i Universum är tempot högt. Snabba steg och kvicka händer serverar helgfirande studenter på löpande band. De lediga borden är få, och de upptagna stolarna fyller lokalen tillsammans med musik och lättsamt fredagssorl. Irene Blomgren, som arbetar i Kår-

14

husets bar, gläder sig över beslutet om Kårhusets nya serveringstillstånd. – Jag tycker att det är jättebra. Vi är taggade allihop. Nu närmast kommer vi att anordna EPP på fredagar och nattklubb på lördagar. DJ Windseth, eller Daniel Windseth, har varit med som inhyrd DJ sedan ”back in the days”, som han själv ut-

trycker det. Han ser Kårhuset som ett möjligheternas hus där alla är välkomna och ser positivt på framtiden. – Här finns en öppen scen för lokala talanger. Jag tycker att det är en jättekul idé. Jag själv spelar både fredagar och lördagar, där fredagarna betyder partyfredag med blandad musik och mycket nostalgi, medan lördagarna har nattklubbsfokus. Lara Lohf och Jennifer Hjertstrand är fyra av de studenter som tagit sig till Kårhuset för att testa EPP:n. De är positivt inställda till studenthaket. – Det känns fräscht och det är gott Linnea Fast, Lotta Paas,

om plats. Läget är bra och vi kommer att komma tillbaka när inkörningsperioden är över, säger de.

gör även studenterna Jesper Svensson, Jenny Persson och Siri Nygren, som menar att några av de största fördelarna med Kårhuset är just lokalen och läget. – Det är dessutom fräschare och större än ändra studentpubar. Kanske också lite dyrare, men vi kommer absolut tillbaka hit. Studenten Hillevi Nydahl – som besöker Kårhuset tillsammans med Fredrik Nilsson, Per Sundqvist och Joakim Skogberg – jämför Kårhuset med VilLovordar lokalerna

vertex 2:  2014


Helgstämning. Daniel Windseth sköter musiken och Irene Blomgren (till höger) står i baren.

NADE KÅRHUSET lan, som hon annars ofta går till. – Villan är ett äldre hus, som bidrar till en mysigare atmosfär. Kårhusets lokal är lite stelare, tycker de. tycker de alla att Kårhusets lokaler ligger på plussidan med sitt stora utrymme och läge. Som EPPstammisar lockas de av Kårhusets trevliga atmosfär. – Det hänger skönt folk här. Den enda nackdelen är väl ölutbudet. Det är lite större på andra ställen. Men det kommer inte att hindra oss från att komma tillbaka, säger Fredrik Nilsson. Men trots det

CHARLOTTE RENSTRÖM FOTO: EMELIE FREDRIKSSON

vertex 2: 2014

Mer klubb på lördagarna

– Vi vill att Kårhuset ska ses som ett Folkets hus med alkoholtillstånd, snarare än ännu en traditionell nattklubb, säger kårhuschefen Fredrik Gustafsson. Sedan det i slutet av vårterminen 2013 beslutades att Umeå studentkår skulle ta över Coronas gamla lokaler har verksamheten så sakteliga växt fram. Nu när serveringstillståndet till slut är i hamn kommer det att vara gratis inträde på fredagarnas EPP, exklusivt för kårmedlemmar, medan lör-

Kårhuschef. Fredrik Gustafsson. dagar kommer att hålla öppet för alla, även icke-studenter. – På lördagar får kårmedlemmar reducerat pris på inträdet. Och det kommer inte vara en tjuga billigare, utan rejält mycket billigare. Det här är ett sätt att skapa mervärde för kårmed-

lemskapet, säger Fredrik Gustafsson. Klubbkvällarna, som på lördagar kommer ha namnet ”Kårhuset – Mer klubb”, kommer inte att följa en given mall, utan kan vara olika från gång till gång utifrån de idéer som jobbas fram. – Det kan finnas några som vill göra en houseklubb, andra hip-hop eller rock och då får vi skapa förutsättningar för detta. Att vi kallar det för Mer klubb är just för att vi vill att det ska växa sig fram till något mer. Alla behov vi hittills jobbat med att uppfylla kommer i grunden från studenters önskemål och idéer. text och foto: Anders Samuelsson

WEBB: Längre artikel på vertex.nu

15


MÖT STUDENTERNA – DET GÖR DU HÄR! 4 MÅNGA VILL ANNONSERA – DAGS ATT BOKA PLATS: n Vertex utkommer med 9 nummer per år och webbtidningen vertex.nu upp­dateras löpande. Fyra nummer av papperstidningen återstår av vårutgivningen: UTGÅVA:

BOKNINGSSTOPP:

UTKOMMER:

Vertex nr 3-2014

7 mars

25 mars

Vertex nr 4-2014

4 april

22 april

Vertex nr 5-2014

7 maj

23 maj

Boka annonsplats i god tid: Prata med Peter Karlsson, tel 090-711 513, peter.karlsson@display-umea.se

4 OMFATTANDE DISTRIBUTION: n Vertex delas ut med Posten till medlemmarna i Umeå student­kår och Umeå naturvetar- och teknologkår. Dessutom delar en idrottsförening ut tidningen i alla brevlådor i Umeås student­bostadsområden. Varje nytt nummer läggs också ut i tidningsställ på campusområdet i Umeå. Till detta kommer att Vertex skickas med internposten till alla institutioner och centrum­bildningar vid Umeå universitet. Jämfört med många andra ”gratistidningar” är den här omfattande distributionen en klar fördel för annonsören – man vet att tidningen och de annonser den innehåller verkligen når läsarna.

4 HOMOGEN OCH TYDLIG MÅLGRUPP: n Vertex läsare är primärt studenter och forskstudenter vid Umeå universitet. Medelåldern för grundutbildningsstudenter är 27,8 år. 61 procent av studenterna är kvinnor, 39 procent män.

4 EN OMTYCKT STUDENTTIDNING: n  I den senaste läsarundersökningen (via surveymonkey.com) uppgav 78,8 procent av de svarande studenterna att de tycker att Vertex är ”bra” eller ”mycket bra”.

4 VARKEN MOMS EL. REKLAMSKATT: n  Annonser i Vertex är befriade från moms och reklamskatt.

16

vertex 2:  2014


,PsZh^Dd> DE 'KEÍ?

Studieverkstad pü UB - fÜr framgüngsrika studier Vüra fÜreläsningar 27/2 27/3 2/4 3/4

Effektivare läsning Plugga smart - lär dig mer Att skriva rapporter och uppsatser Giving a presentation in English

Anmälan: student.umu.se/studieverkstad

Drop in, tisdag–torsdag, kl. 12–13 Öppna verkstäder, kl. 1430–16

ZÄžĆ?Ĺ˝ĆľĆŒÄ?ÄžÄžĹśĆšÄžĆŒĹ?hžĞĊÄ‚ĆŒÄ?ÄžĆšÄ‚ĆŒžĞĚĆ?ĂžƚĂůĆ?Ć?ƚƂĚĹ˝Ä?ĹšÄ‡ĆŒĞŜ Ç€ÄžĆŒĹŹĆ?ĂžŚĞƚ Ć?Žž Ä?ÄžĆ?ĆšÄŠĆŒ Ä‚Ç€ ĞƊ ĂŜƚĂů ƉĆ?Ç‡ĹŹĹ˝ĆšÄžĆŒÄ‚Ć‰ÄžĆľĆšÄžĆŒÍ• ƉĆ?LJŏŽůŽĹ?ÄžĆŒĹ˝Ä?ĹšĆ?Ĺ˝Ä?Ĺ?Ĺ˝ĹśĹ˝ĹľÄžĆŒÍ˜ Ćľ ĹŹÄ‚Ĺś ǀćŜĚĂ ÄšĹ?Ĺ? Ć&#x;ĹŻĹŻ Ĺ˝Ć?Ć? Žž Ěƾ ĆľĆ‰Ć‰ĹŻÄžÇ€ÄžĆŒ Ć?Ç€ÄŠĆŒĹ?Ĺ?ĹšÄžĆšÄžĆŒÍŹ Ć‰ĆŒĹ˝Ä?ůĞžžĞĚ͗ ™KĆŒĹ˝Ĺ˝Ä?ŚĊŜĹ?ÄžĆ?Ćš ™ZćĚĆ?ĹŻÄ‚Ä¨Ć‚ĆŒÄ‚ĆŠĆ‰ĆŒÄ‚ĆšÄ‚Ĺ?ĹśÄ¨Ć‚ĆŒĆ?ĆšĆ‚ĆŒĆŒÄžĹ?ĆŒĆľĆ‰Ć‰ÄžĆŒ ™WĆŒÄžĆ?ƚĂĆ&#x;ŽŜĆ?ÄŠĹśĹ?ÄžĆ?Ćš ™PÇ€ÄžĆŒĹŹĹ˝ĹśĆ?ƾžĆ&#x;ŽŜÄ‚Ç€ĂůŏŽŚŽů ™ÄžĆŒĹ˝ÄžĹśÄšÄžÄ‚Ç€ĹśÄ‚ĆŒĹŹĹ˝Ć&#x;ĹŹÄ‚Í•ůćŏĞžĞĚĞůĹ˝Ä?Ś̎ƉŜĹ?ĹśĹ?Ć?žĞĚĞů ™WĆŒĹ˝Ä?ůĞžžĞĚÄ‚ĆŠÄ?ÄžĹ?ĆŒÄ‡ĹśĆ?Ä‚ÄšĹ?ĆŠĆ?ƉĞůĂŜĚĞ ™ZĞůĂĆ&#x;ŽŜĆ?Ć‰ĆŒĹ˝Ä?ůĞž

Ä‘Ĺ? Studieteknik - mĂĽndagar Ä‘Ĺ? Skriva - tisdagar

sÄŠĆŒžŽƊĂĹ?ĹśĹ?ĹśĹ?ĎŜŜĆ?Ä?ÄžĹśĆšĆŒÄ‚ĹŻĆšĹ?hžĞĊ͕Ć?ÄŠǀćůŏŽžžĞŜÄ‚ĆŠƚĂ ŏŽŜƚĂŏƚžĞĚĹ˝Ć?Ć?ÍŠ

Universitetsbiblioteket (UB) i Samhällsvetarhuset

:ŽŚĂŜŜĂ^ƾŜĚƋǀĹ?Ć?ƚ͝dĞů͗ϏϳϏώϲĎŻĎŹϳϯϾ

www.student.umu.se/studieverkstad

EĹ?žĂEÄ‚ĹŠÄ‚ÄŽÍťdĞů͗ϏϳϏĎŻĎ­ϲϳĎ°ĎŹĎŻÍťͲƉŽĆ?ƚ͗Ĺ?ĹśÄ¨Ĺ˝Î›ĆŒÄžĆ?Ĺ˝ĆľĆŒÄ?ÄžÄ?ÄžĹśĆšÄžĆŒÍ˜Ć?Äž

ZĞĚƾÄ?ÄžĆŒÄ‚ĆšĆ‰ĆŒĹ?Ć?Ä¨Ć‚ĆŒĆ?ĆšĆľÄšÄžĹśĆšÄžĆŒÍŠ

SÜker du studentboende? Här finns det! Kontakata Kamala Karlsson pü 073-031 22 90 sü berättar vi mer. BredBand ocH KaBel-TV finnS.

t FÜrs rn! va k l l ti ‡UXP¿QQVWLOOJlQJOLJDNUPnQUXP ‡3HUIHNWDVWXGHQWERHQGHWI|UVWXGHUDQGH  SnVDPPDLQVWLWXWLRQHOOHUSURJUDP ‡7LOOJnQJWLOOEDVWXNlOODUXWU\PPHRFK  P|EOHU¿QQV

vertex 2: 2014

17


Starta studiecirkel hos Folkuniversitetet! Mat & dryck från kl.19 / Jazz kl.20 Studion UFH

Vi hjälper dig! student.umea@folkuniversitetet.se 090-711400

LIVE JA ZZ 27.2 Samuel Hällkvist Variety of Loud 6.3 Klas Nevrin Ensemble Behåll känslan...

Välkommen till Citysol dropin-solarium. Hos oss kan du sola i Sveriges största solariesängar i härligt fräscha lokaler, centralt belägna nära USM och järnvägsstationen. VÄLKOMMEN! Järnvägsallén 3 090-12 22 84 www.citysol.net

Drömmer du om ett jobb i mediebranschen?

13.3 Mats & Morgan Band 20.3 Isabel Sörling Farvel 27.3 Rikard From and the Organics och CdR trio Street Maps of Boston

www.umeajazzstudio.se

Vi har utbildningarna inom journalistik, film & TV

Fredag 14 mars 2014 Kl. 12:10 - 12:50 Ljusgården, Lärarutbildningshuset

18

vertex 2:  2014


kultur: Tips & reaktioner: kultur@vertex.nu

MEDRYCKANDE OCH HOPPFULLT ALBUM

Umeå 2014. Bild från invigningen av kulturhuvudstadsåret. 

foto: emelie fredriksson

Mer oresonligt hat, tack! Få umeåbor kan ha missat att Kulturhuvudstadsåret 2014 nu är i rullning. Det är ett evenemang som har hajpats i åratal, men det är långt ifrån alla som är riktigt nöjda med utvecklingen av projektet. En av de missnöjda är författaren och musikern Håkan Wikell, som lägligt nog kommer med en satirisk berättelse om ett kulturevenemang i den fiktiva staden ”Björkå”. Wikell, som till vardags är bibliotekarie på Universitetbiblioteket i Umeå, tecknar bilden av en förvriden verklighet som bär klara likheter med vår, en värld där lokala politiker och näringsidkare förekommer i lätt maskerad form för att framställas i ett löjets skimmer. består av ett antal parallellberättelser som alla kretsar kring planeringsarbetet inför Björkås år som ”Igelkottshuvudstad”. En självklar huvudfigur saknas – i stället får vi följa förfördelade pensionärer, korrupta projektgrupper och ett gäng arma igelkottar som inte har någon plats i det år som var tillägnat dem. En central figur är kommunalrådet ”Hans-

igelkottsåret 2014

Håkan Wikell [h:ström – Text & Kultur]

teckningar. Eftersom satiren ofta anser sig ha alla de rätta svaren på förhand så värjer jag mig för att klassa den som skönlitteratur – satiren är tendentiös och instrumentell, eller med andra ord, den är en pamflett. de som kan finna en tröst i Wikells pamflett. Boken innehåller onekligen partier som är putslustiga, i synnerhet de som rör politikerarbetet inom projektgruppen. När Wikell ger sig på att kritisera modern arkitektur eller dagens kändiskultur framstår han emellertid som hopplöst konservativ, dessutom faller hans hyperboler om kändisvärlden till föga eftersom verkligheten överträffar dikten. Igelkottsåret 2014 är en välmenande bagatell med ädla avsikter, men som satir är den alltför ljum och vad gäller dess politiska budskap tvivlar jag på att den får några efterverkningar. Om man ska skriva en fungerande satir i Sverige år 2014 tror jag att man måste gå längre: färre småbittra tjuvnyp, mer oresonligt hat. Säkert finns det

Åke Hedlund”, som också får utstå de värsta kängorna. Wikells ambition är uppenbarligen att visa på kulturens och miljöarbetets marginalisering i förhållande till näringslivets krafter, och för att det inte ska råda några tvivel i frågan avrundas boken med ett slutord där Wikell förklarar sitt ärende.

Igelkottsåret 2014

för genre egentligen? Satiren är en hånfull allegori, vanligtvis riktad uppåt, som används för att kritisera en grupp av människor eller en företeelse. En gång i tiden var satiren en nödvändig omskrivning för att undkomma övermaktens bestraffningar, men Wikell riskerar knappast fängelsestraff för sina raljanta person-

Vad är satiren

Gustav Borsgård

n Blott tjugo år gammal släppte han debuten Dýrð í dauðaþögn som nu släpps i engelsk version under titeln In the Silence [One Little Indian Records/Playground Music]. Ásgeir, eller Ásgeir Trausti Einarsson som han heter, är en isländsk singersongwriter i samma tradition som José Gonzalez, James Blake och Bon Iver. Han låter lite som en blandning av alla tre och blandar lätt som vinden ljuv gitarr-folk á la Gonzalez med en sångröst som är kusligt lik Justin Vernons i Bon Iver. Dessutom växlar han mellan nedstämd plockgitarr, power-folk (tänk landsmännen Of Monsters and Men) med Bon Iver och Blakes electronica. Som om det varit det mest naturliga i världen slänger han ihop stämsång och minimala beats. Texterna som är översatta med hjälp av amerikanska musikern John Grant är i huvudsak skrivna tillsammans med Ásgeirs sjuttiotvååriga far Einar Georg Einarsson. Och det är ett fantastiskt album som de skapat, fruktansvärt vackert, medryckande och ibland dystert. Låtarna har ofta en melankolisk stämning och musiken tar med mig till Islands karga men vackra natur, till ensamhet men också hopp. Ja, ursäkta klyschan men miljön lyser igenom albumet trots det nästintill felfria engelska uttalet. Island fortsätter att imponera som musikland. CALLE EKBLOM KÄCK

KULTURKRÖNIKAN: // GUSTAV BORSGÅRD OM AT T FYLLNA TILL I VINTERMÖRKRET Littfest 2014 är i antågande, detta unika tillfälle för umeåbor att bli fulla med etablerade stockholmsförfattare. Av grumliga skäl har jag själv alltid missat det beryktade efterminglet på krogen, alltmedan jag har varit tvungen att utstå kamraters muntra återgivelser av ölrundor med Stig Larsson eller whiskypimplande på dunkla hotellrum i sällskap med Klas Östergren. I år är det fan jag som slår mig i slang med någon avdankad författargubbe som ser en chans att fyllna till med främlingar i Norrlands vintermörker – så har jag tänkt.

vertex 2: 2014

FESTVILLIG FÖRFATTARE SÖKES

Föreställ er min desperation när jag ser att dragplåstren till årets Littfest verkar utgöras av de allra äldsta klenoderna ur den Svenska Akademien. Med stegrande panik scrollar

jag gästlistan men ser bara en Kerstin Ekman här, en Torgny Lindgren där. De är ju säkert härliga och spirituella människor bägge två – men jag har någonstans svårt att se mig själv shotta Jäger med Kerstin eller köpa folköl på Statoil med Torgny på väg mot någon

risig studentrumsfest. Fast kanske behöver jag bara tänka utanför boxen och satsa på de unga, livskraftiga författarkvinnorna i stället, även om jag tvivlar på att de vill dricka med mig (med Stig Larsson tror jag att det räcker att vara underdånig och glad i ölen). Men försöka går ju! Således: Nanna Johansson, om du läser det här, vill du festa? gustav Borsgård

WEBB: Följ Gustavs blogg på vertex.nu

Namn: Gustav Borsgård. Ålder: 29. Gör: Läser vid Biskops-Arnös författarskola, recenserar böcker för Vertex och bloggar på vertex.nu

19


Telefon: 090-129980

Leonor Fini, L’Alcove, 1942. Courtesy Weinstein Gallery, San Francisco

ONSDAG. FREDAG. LÖRDAG. SCHARINSKA.SE

20

LEONO FINI POURQUO PAS

R / I ?

31.1 – 11.5 TI 11-20, ON-SÖ 11-18 WWW.BILDMUSEET.UMU.SE

vertex 2:  2014


musik & Film:

Cleo och Kristin får till en perfekt synergi mellan hiphop och soul, tycker Vertec recensent. På filmfronten har en modern klassiker, Gravity, premiär på DVD.

MÅNADENS FILMER: Gravity Betyg: Alfonso Cuarons dram­a, om astronauter på hjälplös drift i omloppsbana runt jorden, har redan blivit något av en modern klassiker. Efter att ha visat sin kunniga regi i mästerverket Children of Men tar han nu är ett sjumilakliv och skapar något tekniskt sett helt unikt. Långa stunder fascinera­s jag över hur någon har kunnat spela in den här filmen utan att faktiskt ha varit i rymden. Det är minuter långa tagningar utan klipp och nervkittlande kamp för överlevnad, i miljöer som bokstavligt talat inte är från denna värld. Filmen är däremot inte felfri. Den gör sig snäppet bättre som upplevelse än berättelse, avsedd att upplevas på stor duk snarare än i TV-soffan. I en film som är så tekniskt övertygande är det även tråkigt att jag inte alltid blir lika övertygad av karaktärernas återkommande, osannolika vedermödor. Eller av Bullock som rymdingenjör. magnus f. bergström

Kristin & Cleo. Sångerskan Kristin Amparo och umeårapparen Cleo i ett nytt samarbete – som är ett lysande drag.

De lyfter till nya nivåer MÅNADENS musik: MUSIK: Vem e han Artist: Cleo & Kristin Amparo med Broke ´n Tipsy Skivbolag: Random Bastards Betyg:

Umeårapparen Cleo och sångerskan Kristin Amparo har ofta setts på scen tillsammans tidigare då Amparo ingått som bakgrundssångerska i Cleos liveband. När de nu släpper nytt material så agerar de istället som en enhet. Att låta båda ta lika stor plats i

låtarna framstår som ett lysande drag. På EP:n som är producerad av Sundsvallsduon Broke ´n Tipsy så lyfter de varandra till helt nya nivåer. Båda artisternas uttryck hittar in i varandra och skapar något exceptionellt inom svensk urban musik. En perfekt synergi mellan hiphop och soul är vad det är. Till skillnad från tidigare alster av båda artisterna, där det mesta har skrivits på engelska, är nya EP:n skriven på modersmålet. Det hjälper att skapa en närhet i uttrycket som inte lika tydligt funnits där tidigare. Bästa spår

är ”Andas”, där tempot skruvas ner en aning och med en text om att stanna upp en stund i tillvaron. Låten får en att göra precis det. Erik hillbom

WEBB: Fler skivrecensioner på vertex.nu/kultur-noje Vertex betygsskala:

– Usel – Halvdålig – Helt OK – Klart bra – Lysande

Thor – the dark world Betyg: Thor är redan i grunden den kanske svåraste Marvel-karaktären att ta på allvar. En faktisk gud från nordisk mytologi som existerar i vår värld under samma premisser som andra superhjältar känns både svårt och löjligt. Uppföljaren gör inte saken bättre genom att bland annat introducera bisarra element som svartalver med laserkanoner. Allt i samma plastiga Buttericks-desig­n som tidigare. Produktionsdesignen är under all kritik. Det enda måttligt underhållande är den lite fantasifulla slutstriden, eftersom den ger mig känslan att inte ens filmen verkar kunna ta sig själv seriöst. magnus f. bergström

Musikkrönikan: Erik hillbom om hiphop-gruppen Apans COMEBACKLÅT Umeå 2014 är en stad i förändring. I svåröverträffad hastighet har nya gallerior, hotellrum och ett kulturhus byggts och omformat stans utseende från grunden. I kölvattnet av detta har det inneburit att flera av stadens musik- och teaterscener hotats med nedläggning eller fått flytta på sig utanför stans centrum. förändrade stadsbilden i Umeå har heller inte låtit vänta på sig och uttryckts på många sätt genom debattartiklar och protester. Nu har protesterna även Kritiken mot den

vertex 2: 2014

PROTESTERNAS SOUNDTRACK fått ett soundtrack. Det är hiphopgruppen Apan som genom låten ”Staden mellan stolarna” sammanfattar deras syn på Umeå just nu. Apan är en hiphop-grupp från Holmsund/ Umeå som lade ner 2011 men som i och med låten alltså gjort comeback. Till ett svängigt beat

rappar gruppen om hur stan, som den en gång såg ut, nu rivs för att ge plats åt bland annat fler hotellrum och en stad där kulturscener får ge vika åt

kommers. Textraden lyder: ”Jag ser en stad rivas, jag ser en annan byggas upp. Kulturen avlivas, för Vasaplan ska snyggas upp.” som ekar högre än hammarslagen från byggarbetsplatserna där det nya Umeå byggs. Lyssna här: http://www.youtube.com/ watch?v=lxCTzbosuW4 Svidande kritik

ERIK HILLBOM

Namn: Erik Hillbom. Ålder: 27 år. Gör nu: Frilansande journalist som brinner för musik och matlagning.

21


(mot uppvisande av studenlegitimation.)

De 25 första som bokar massage får ett par gelsockar som smörjer torra fötter.

Kroppens bäste vän. 0708-491344

Queenfish & Other tales Onsdag 26 februari Kl. 12:05 – 12:25 (OBS - tiden!) Lindellhallen I samarbete med Informationsdagen

ALLT för vinterfisket Besök vår fritidsavdelning – en trappa ned, väl värd ett besök!

Blixtsport erbjuder dig som student 10 % rabatt mot uppvisande av giltigt studentlegitimation.

Blixtpimpel i Holmsund

Realista nr 2 finns att hämta nu!

För hela familjen!

Mer info i

butik.

Lördag 1 mars kl 11.00 (2 tim)

Vill du bli donator? Barnlösa par behöver din hjälp.

Mycket fina priser: Dam, herr, flickor, pojkar, lag, idealvikt. Barn gratis till 11 år. Utlottning på startkort den 22/3 . (1 lott/tävling) OBS! Spara startkort = ditt lottnummer

Övriga tävlingsdagar: Lördag 15/3, final 22/3 Mackor, kaffe. Försäljning av pimpelfiske och maggot.

Flugbindningskurser – Anmäl er nu! Nybörjarkurs, steg 1 och 2, laxflugor, specialpris damer/ungdomar.

Idag är 10–15 procent av alla par ofrivilligt barnlösa. Provrörsbefruktning är sedan länge en mycket framgångsrik metod och hjälper idag många par till sitt efterlängtade barn. Ibland behövs dock ytterligare hjälp i form av donerade ägg eller spermier. Som donator av ägg eller spermier kan du hjälpa andra att uppnå drömmen om en familj. Den kvinnliga donatorn kan vara upp till 36 år medan mannen kan vara mellan 18 och 45 år. Vill du hjälpa andra genom att bli donator? Kontakta oss för mer information på 090-785 91 59 eller maila på umea@ivfkliniken.se www.ivfkliniken.se/umea. Du kan också läsa mer om vad en donation innebär på www.ivfsverige.se

Vi bjuder på kaffe, kaka, fisketips och video i vårt museum! SPORTFISKESPECIALISTEN etabl 1953

Kvalité – kunskap – service SVERIGES STÖRSTA FISKEKEDJA

22

Öst på sta´n

Kungsgatan 94,SPORTFISKESPECIALISTEN Umeå t 090-77 40etabl 70 1953 www.blixtsport.se-info@blixtsport.se

vertex 2:  2014


CAMPUS ENDA BOKHANDEL

- SÄLJ DIN KURSLITTERATUR HÄR REGISTRERA ONLINE & LÄMNA IN I BUTIKEN

- KÖP DIN KURSLITTERATUR HÄR RESERVERA ONLINE & KÖP I BUTIKEN

- KÖP DITT KONTORSMATERIAL HÄR ________________________________ - KOLLEGIEBLOCK OLINJERAT (10 ST) 49 KR - KOLLEGIEBLOCK LINJERAT (10 ST) 199 KR - KOLLEGIEBLOCK RUTAT (10 ST) 199 KR -

20% RABATT ________________________________ GÄLLER KÖP AV KONTORSMATERIAL ÖVER 500 KR

- PENNA + VÄSSARE 29 KR - PENNA + RADERGUMMI 19 KR - KULPENNA 4 FÄRG 39 KR - FIBERPENNA 9 KR - MÄRKFLIKAR 39 KR - LINJAL 19 KR -

S amhällsvetarhuset- S103 ____________________________________

www.campusbokhandeln.se

23.2 – 27.4 TI 11-20, ON-SÖ 11-18 WWW.BILDMUSEET.UMU.SE

vertex 2: 2014

Marja Helander, Vardö från serien Tystnad, 2013

MARJA HELANDER/ TYSTNAD

23


LĂ–VSTEK MENY 89:-

G

Do you have talent? We are looking for hairdressers to our salon in Ålidhem. You are welcome to contact Dilan on Dilan’s salon if you want to do extra work as a hairdresser.

Verkmästargatan 1 • E12 Sofiehemsrondellen • 090-12 33 38 • www.bamsegrillen.se

Prova VK i 20 dagar fĂśr 20 kronor!

Ă…lidhems Centrum Call 090-19 33 33

SMS:a till 72090 skriv STUD mellanslag namn och adress.

/PENINGHOURS-ONnFRIns3ATn

Ev trafikavgift tillkommer.

Centrum Västra Esplanaden 7, E4:an: 090-77 33 33 /PENINGHOURS-ONnFRIns3ATn

Erbjudandet gäller endast de hushüll i Västerbotten som inte redan har VK eller har prenumererat pü VK de senaste tre münaderna.

http://dilanssalong.se

Mot uppvisande av kupong!

KLIPP UT!

Ă„t 2 betala fĂśr 1

Har Du ont i käken, käkleden eller i tinningarna? Vi genomfÜr ett forskningsprojekt avseende behandlingseffekt vid smärta och nedsatt funktion i käkarna och sÜker Dig som bor i Umeüregionen och är mellan 18 och 70 ür och besväras av nügot eller flera av fÜljande symtom: Värk i käkar och/eller tinningar, käkledssmärta eller nedsatt gapfÜrmüga. Vi välkomnar büde kvinnor och män. UndersÜkning och behandling är kostnadsfri. FÜr mer information kontakta Inga-Lisa LundstrÜm, projektassistent

När biluthyrning är som den borde vara! (Boka din hyrbil pü 090-12 45 04 eller www.sixt.se)

e-mail: ingalisa.lundstrom@vll.se 090-7857690

Untitled-1 1

www.gandhi.se

2012-08-21 14:32:01

Exotisk mat frün kryddornas hemland INDIEN! Välkommen! Rüdhusesplanaden 17 C, Bügenhuset, Järnvägstorget

www.badmintonstadion.com Studenter 45:- tim/bana vardagar 09:00 – 17:00

Badminton • Minitennis Innebandy & Gym • Racketshop Racketsträngning • Cafeteria & ),-./01

Bruksvägen 13, Umeü. Tel 090-18 09 95

24

Ă–ppettider mĂĽn-tors 11-22 fre 11-23, lĂśr 12-23 sĂśn 15-21 Lunch 85:mĂĽn fre 11-14 LunchbuffĂŠ lĂśr 12-15

verade Nyreno lokaler

Alla rätte r finns även fÜr avhämtn ing

Tfn 090-12 50 75 Mobil 070-77 89 998

Studenter har alltid 10% rabatt Student Discount 10% off Gäller ej alkohol. Alcohol not included

vertex 2:  2014


Falukorvswok. Med sambal oelek och nudlar.

ROLIGARE VARDAGSMAT I LÅDAN Med kokosmjölk, bambuskott och annat asiatiskt kul så blir också falukorven och torsken jättagoda rätter att stoppa i matlådan. Linn Larsson har pluggat i Umeå, bor nu i Stockholm, lagar mat och bloggar på ”Istället för nudlar” på ica.se/studentbloggen. Där finns fler recept. FALUKORV SOM SMAKAR FINT:

Jag är egentligen ingen falukorvstjej men om den serveras så här äter jag gärna! FALUKORVSWOK MED BAMBUSKOTT: Till 4 portioner. Tid: 20 minuter. • 1/2 falukorvsring • 1 burk skivade bambuskott (à 227 g) • 2 röda paprikor • 2 rödlökar • lite malen ingefära • 3 msk honung • 2 tsk sambal oelek • 2 msk vitvinsvinäger • 4 port risnudlar

Tips! Det finns massor av spännande nudlar i hyllorna. Äggnudlar, glasnudlar, risnudlar, fullkornsnudlar... Min favorit är glasnudlar men det beror ju så klart på vad som ska ätas till.

Torsk i kokosmjölk. Rödbetor och grön curry sätter smak. PIMPAD TRÅKRÄTT BLIR GOD:

Torsk känns ju ibland som den svenskast­e (tråkigaste) maträtten någonsin. Med lite kokos­mjölk så blir alla glada! TORSK I KOKOSMJÖLK: • 300 g fryst men tinad torsk/sej/hoki • 1 burk kokosmjölk • 1/2 purjolök • ett par nävar fryst men tinad broccoli (eller ännu hellre ett färsk huvud broccoli) • 3 färska rödbetor • 2 tsk grön curry

1. Borsta av rödbetorna och koka i vatten med en nypa salt i. Sätt också på riset. Rödbetorna är klara efter ungefär 25 minuter, känn med en potatissticka, de ska vara mjuka rakt igenom. När rödbetorna är klara, skölj under rinnanade vatten samtidigt som du skalar de med en potatisskalare. De är så klart tokheta så bränn dig inte. Lägg tillbaka i kastrullen under lock så de håller sig varma tills resten är klart. 2. Snitta och skölj purjolöken. Skär i tunna s­kivor. Dela broccolin i lite mindre bitar.

3. Hetta upp olja i en gjutjärnsgryta eller liknande. Tillsätt currypasta och stek tillsammans med purjon. Efter ett par minuter, häll på kokosmjölken. Så snart den är varm, sänk värmen, lägg i torsken delad i fyra bitar samt broccolin och låt sjuda ett par minuter. Torsken är klar när du trycker på den lätt och den “delar sig”. Kanske behöver du salta och peppra lite – smaka! 4. Servera grytan med riset och de kokta rödbetorna som du delat i klyftor. LINN LARSSON

G

1. Skär falukorven i stavar. Häll av vätskan från bambuskotten. 2. Dela, kärna ur och skiva paprikorna, Skala och skiva löken.

3. Fräs korven i oljan i en stor stek- eller wokpanna. Tillsätt ingefära och grönsaker. Stek några minuter. Blanda i honung, sambal och vinäger. Låt allt bli varmt och smaksätt med salt och peppar. 4. Koka nudlarna efter anvisningen på förpackningen. Servera med korvwoken!

Ta med din vän på fika

VI BJUDER!

Vid köp av valfritt fika bjuder vi din vän på en likadan mot denna kupong. (Gäller allt på menyn utom alkohol tom 24/3.)

Öst på Stan, Storgatan 62 I www.cafegbg.se I 090-12 76 46

vertex 2: 2014

25


YOGA Salongen med det lilla extra! info@rockinbody.se tfn: 070-660 08 43 www.rockinbody.se

Alltid

20%

studentrabatt

NybÜrjarkurser, fortsättningskurser och gravidyoga. Kursen innehüller: Fysiska Üvningar andningsÜvningar, avslappning & meditation. FÜr anmälan och information UMEÅ YOGASKOLA info@umeayogaskola.se www.yogasys.se

UMEĂ… SUSHISTAD!

När biluthyrning är som den borde vara! (Boka din hyrbil pü 090-12 45 04 eller www.sixt.se)

Untitled-1 1

2012-08-21 14:32:01

Rose Garden är en asiatisk restaurangkedja med en tydlig ÀORVRÀDWWYDUMHPnOWLGVNDYDUDHQQMXWQLQJRFKHQXSSOHYHOVH

Tiger Bell Fredag 21mars Kl. 12:10 – 12:50 Ljusgürden, Lärarutbildningshuset

0DWRFKLQVSLUDWLRQKlPWDVIUnQGHVW|UVWDDVLDWLVNDN|NHQGlU YLOnWHUWXVHQnULJDWUDGLWLRQHUP|WDQ\WlQNDQGHSDVVLRQRFK PRGHUQPDWODJQLQJVWHNQLN.RFNDUQDVDUEHWHVNHUL|SSQDN|N VRPJHUJlVWHUQDHQLQEOLFNLGHUDVDUEHWHRFKVNLFNOLJKHW 0LOM|RFKLQUHGQLQJKDULQà XHQVHUIUnQGHQPRGHUQDO\[LJD DVLDWLVNDUHVWDXUDQJYlUOGHQPHGHQYDUPRFKRPERQDG NlQVODVRPIXOOERUGDUXSSOHYHOVHQ 9,),116,1<$*$//(5,$18723,$ Välkommen!

Â&#x2021;5nGKXVHVSODQDGHQ$Â&#x2021;8PHn

26

vertex 2:â&#x20AC;&#x2030;â&#x20AC;&#x2030;2014


5% rabatt

+BQBOTL3FTUBVSBOH

student-

UmeĂĽs nya heta

sushiställe â&#x20AC;&#x201C; mitt emot Peppes bar!

7JFSCKVEFSĂ&#x160;LUBKBQBOTLTVTIJPDIBOESBKBQBOTLBNBUSĂ&#x160;UUFSUJMMBHBEBW Ă&#x160;LUBKBQBOTLBLPDLBS 1Ă&#x152;SFTUBVSBOHFOLBOEVOKVUBBWLWBMJUĂ?TTVTIJJBWTMBQQOBOEFNJMKĂ&#x161; 7JIBSPDLTĂ&#x152;UBLFBXBZTPNEVLBOCFTUĂ&#x160;MMBPDIUBIFN FOLFMUPDIHPUU .FSJOGPIJUUBSEVQĂ&#x152;XXXTBHBNJTF

Vi bjuder pĂĽ miso och kaffe! Kom till Tokyo mitt i stan!

ErbjudandE:,MJQQVUPDIUBNFEBOOPOTFOTĂ&#x152;

Lilla Tokyo www.facebook.com/lillatokyo.nu

GĂ&#x152;SEVFOCVSLMĂ&#x160;TLOĂ&#x160;SEVIBOEMBSUBLFBXBZTVTIJ

(Gäller under tiden 2014.02.25-2014.03.25)

lillatokyo.nu

Japansk Restaurang Sagami

4UPSHBUBO WJE& t6NFĂ&#x152;t

Sushi pü ren norrländska Vür unika norrländska sushi innehüller svenska smaker som äpple, morÜtter och kallrÜkt lax frün BotniaFisk i Skellefteü, enligt vür mening Sveriges bästa lax. Den serveras med egen god majonnäs och välsmakande soja. Vi använder ett extra nyttigt ris som varsamt bereds och smaksätts med äppelcidervinäger. Nyttigt och norrändskt och nu även i Umeü!

Sushi fĂśr folk som inte gillar sushi

I vĂĽra butiker hittar du Mr Sushi:

UMEĂ&#x2026;

vertex 2:â&#x20AC;&#x2030;2014

Ă&#x2026;lidhem

Mariehem

27


Bli blodgivare, rädda liv! På www.geblod.nu finns all information du behöver. Välkommen till blodcentralen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå!

Götgatan 2, Umeå www.armyshopen.se 070-30 60 839 Öppettider: Vardagar 11 - 17 l Lördag 11 - 15 l Söndag Stängt

BOLLYWOOD DANCE Interested in Bollywood dance?

You can test it in Folkets Hus, Vasaplan every Thursday at 19:00-20.00 and every odd numbered week on Tuesdays at 16.30 -17.30. Location: NBV Studio, Bankgatan 10. Ramya Suijith is the instructor from Gymmix, Umeå Gymnastikförening Bollywood dance originates from Indian classical dance, and is further inspired by oriental dancing, Indian folklore (bhangera), as well as western dancing.

UMEÅ GYMNASTIKFÖRENING

Vi lär dig dyka! Vi har nybörjarkurser för dykning där du efter godkänd kurs fås ett internationellt dykcertifikat, PADI open water diver. Vi har även fortsättningskurser, specialkurser t.ex.avancerad, rescue, is-dyk m.m. Välkommen att kontakta oss!

Butiken finns på Nipvägen 3, Umeå. Fredrik 070-665 04 57 • Olov 070-218 37 93

www.umeadykcenter.se

Motion OCH gemenskap? Österländsk kampkonst OCH kul?

Prova aikido! Aikido är en japansk självförsvarsstil som lägger stor vikt vid att båda parter ska ta sig från mötet utan att någon blir skadad.

Psykologmottagningen vid Institutionen för psykologi erbjuder möjligheter till psykoterapeutiska samtal

Exempel på lämplig problematik är relationssvårigheter, identitetsproblematik, lindrig depressivitet /nedstämdhet och ångestbesvär. Samtalen ges av psykologkandidater under handledning av erfarna leg. psykoterapeuter.

Är du intresserad? Fyll i en intresseanmälan på vår hemsida: www.psy.umu.se/ psykologmottagningen

28

Inga tävlingar och ett fokus på glad gemenskap gör att vi har bland de jämnaste könsfördelningarna inom alla kampkonster.

Bok a Sit tni nge n nu!

från Vi erbjuder två- eller trerättersmiddagar ingår Rex ag lörd en 265 kr/335 kr. Bokar du takta Kon r. bare Full House med dj:s, dansgolv och 60 53, -70 090 t Anders Karlsson för mer info & offer m 070-307 60 53, anders@rexbar.co

Träningen kan vara kardioträning med mild akrobatik, ett sätt att öva smidighet eller en stund av meditation i rörelse för att slappna av. Vi har både barn- och vuxenträning. Besök www.tränaaikido.se för mer information om nybörjarstart m.m.

Tre våningar, tre DJ:s, fyra barer & två dansgolv. Halv entré med kårleg. 21 år. Fri entré 21–22.

www.tränaaikido.se

vertex 2:  2014


krönikan:

Nackdelen med att plugga och jobba är att det ibland kan bli svårt att ha det där som vissa vill beteckna som “liv”, noterar Tanja Frenell. Fast cykla kan man ju alltid.

MAN SKA HA VINTERDÄCK Tittar ut genom fönstret. Grått. Går närmare. Grått med inslag av vitt. Fortfarande vinter alltså. Packar en väska med skolgrejer, två ombyten och nåt slags näringsinnehållslig föda som torde räcka för att hålla krampaktig hunger på avstånd till kvällen. Att kombinera jobb med studier och träning kan ibland kännas bra, ibland avskyvärt. Att lära sig effektivisera gällande tid, utrymme och avstånd är a och o. Ta bussen är i regel uteslutet eftersom det tar sån tid att vara beroende av busstider som klaffar och dessutom finns en överhängande risk att somna och missa hållplatsen. Cykeln är guld värd och likaså en bra ryggsäck. jag hört det skämtas om en del. Dels på stand-up men framför allt när man kommer till hemstaden Sundsvall, där inte en människa cyklar. Typ. I och med att träningstrenden sprider sig finns det väl ett par tre styckna som trotsar Vintercykling har

Tveksam:

…till nya Scharinska, ledsen, men det är jag. hoppfull:

…till den svenska hiphopscenen.

värdelöst underhåll av cykelvägar vintertid och ger sig ut på banan även i staden med två stadsberg och dåligt kulturliv. Här i Umeå är det hemskt

vanligt med denna enligt mig ganska fina företeelse. När jag halvstressad cyklat hit och dit har jag reflekterat över några saker man ska ha och undvika. Man ska ha vinterdäck. Man ska undvika snömodd. Man ska ha fokus. Man ska undvika gäng med halvfulla människor. Mycket oberäkneliga. Jag har hört det talas om att många

studerande kombinerar arbete och plugg. Framför allt är det vanligt när man närmar sig slutet på sin utbildning. Vissa kanske för att dryga ut studiemedel, vissa för att slippa ta lån, vissa kanske för att man blivit såpass less på plugget att man måste skaffa sig en annan halvt om halvt meningsfull sysselsättning som bringar någon slags tillfredsställelse. Sen finns det en stor

mängd internationella studenter som inte får några pengar eller lån som oss bortskämda svenskar och som kämpar som attan för att få arbeta men ofta blir det nej, “för dålig svenska” – eller kanske fördomar? Vad vet jag. Jag har fördomar om arbetsgivare att vara fördomsfulla. Ehe. Nackdelen med att plugga och jobba är att det ibland kan bli svårt att ha det där som vissa vill beteckna som “liv”. Tror det kallas fritid om man ska vara korrekt. Tid att umgås med folk planeras med fördel in i god

Namn: Tanja Frenell. Ålder: 24 år. Bor: Med kompis. Pluggar: Lärarutbildningen år 1-6. Annat: Försöker jobba bort beroendet av en mörk dryck samtidigt som sömnen ofta sätts åt sidan för att socialicera, arbeta eller träna. Jobbar på att bli bättre på att sitta still. tid. Den härliga sömnbristen kan dessutom få en att tycka att allt känns grått. Är det vinter än? TANJA FRENELL

Uppsatsmåndagar kl. 1215 - 1245 Lunchföreläsningar i Learning Space, Umeå UB. Välkommen att sitta ner och lyssna på korta föredrag som kan hjälpa dig i uppsatsarbetet. 10/3

Få ordning på dina referenser med Zotero!

17/3

Så använder du citeringar till din uppsats!

Ålidhem

24/3 Tre sätt att hitta vetenskapliga artiklar 31/3

Harvardsystemet - så funkar det!

7/4

Så läser du en vetenskaplig artikel!

28/4

Hitta felen och förbättra din text!

5/5

Skriv klart!

www.ub.umu.se

If you download our ”app” att the App Store or android market you will recive benifits with exclusive offers, useful information and delicious recipes... What are you waiting for? Download our app today!

Ålidhem CFOUSVNt Tel 090-19 05 00 Opening hours every day 9-22

www.icaalidhem.se vertex 2: 2014

29


Nyhetssida från Umeå studentkår

Kårexpeditionens öppettider: Mån, tis, tors 09.30-15.00 Ons, fre 12.30-15.00 Lunchstängt 11.30-12.30 telefon: 090-786 90 00 • umeastudentkar.se Telefontid: Mån, tis, tors 09.30-11.30

When: 14th of March What time: 12 am-16 pm. Where: the battlefield behind the library Party & price ceremony: After Snow at Kårhuset 16 pm. Registration 4-7 March

More information and registration snowwars.se

30

vertex 2:  2014


Kommer jag ha nån att prata med – och vad ska jag göra i helgen? Karin Johanssons blogginlägg på vertex.nu växer ihop till en enda lång berättelse. Här är ett klipp från februariflödet. När jag tittar i spegeln n På vägen till skolan funderar jag på om jag ska raka benen inför mitt läkarbesök. Sist jag var hos läkaren fick jag kommentaren: ”Så det är alltså sant. Europeiska kvinnor rakar inte benen.” Det var i Kala Kansas. Den här gången går jag dit för att jag sjunkit lågt. Vi ska försöka ta reda på om det är en Perasit eller löss från Perasiten som orsakat eksem på mina ben. Jag går bredvid någon som ägnar hela sitt telefonsamtal åt att diskutera varför hon alltid blir utkonkurrerad av komplicerade namn som Britta och Gun. Saker rimmar helt enkelt illa med dem. Den senaste konkurrenten heter tydligen något så vanligt som Victoria, och hennes hemliga vapen är underkläderna. Tjejen på andra sidan luren verkar säga att hon nog också kan spetsa till det. Undrar om det räcker med att namnet på underklädesbutiken är annorlunda. Den andra verkar säga att hon ska göra en vaxning eftersom hon ska till Brasilien. Att en Kartritare har beställt det har tydligen ingenting med saken att göra. Han skulle inte hitta bättre ändå. Sorgligt. Hela deras existens tycks bero av uppskattning från Andra och dessa tycks förvånansvärt ofta utgöras av Klant-karlar (Läs/Löss: Melon, Kartritarn, Urmakaren, Mr.Towns, Näsborren). I skolan pratar vi om huruvida vi bidrar till att bibehålla välkammade strukturer. Själv försöker jag vara PO (politiskt osynlig). Någon sa en gång att man ska vara som en blank spegel. Fast den där spegeln är ju allt annat än blank. När jag tittar i den ser jag den där tjejen som gick bredvid mig. Och ännu lite närmare syns det raksår både här och där. För, om jag bara rakar benen lite till och smörjer in mig, så blir jag nog omtyckt. Men underbart är inte kort. Det blir bara mossigt och bakvänt. Som på den danska tv-dokumentär om ADHD. En av killarna sätter upp håret i två svansar. Läraren varnar för att han kanske blir retad om han ser ut så. I slutet av programmet berättar en pappa om vad de sa vid frugans förlossning. Att de fått en med det starka könet. Han skrattar och säger, att det förstås var ett skämt, för det var ju en flicka de hade fått. Läkaren jag träffar visar sig vara en kvinna. Till min stora besvikelse kommer vi inte fram till om det är löss. Eksemen på benen går inte att urskilja från de från rakhyveln. Det

vertex 2: 2014

KARIN JOHANSSON. ålder: 25 år. PLUGGAR: Psykologprogrammet i Umeå. bloggar:

På vertex.nu/blogg

visade sig att det var pappas kvarglömda. Den hade hunnit rosta. Publicerat: 7 februari 2014

Jag byter ut tangenterna n Vi är på Vegovision. De pratar om vikten av att ha en vision, att det ingår i begreppet belöning. Långsiktig. Det är det jag saknar. Jag ser inte längre än till slutet på mina skor, och framför dem ligger en sprucken melon. Jag kan inte ens bestämma mig för om jag ska plocka upp den eller inte. Som en konsekvens av min oförmåga att ta beslut läser jag boken ”Ta rätt beslut!” för att upprätthålla illusionen att någon annan kan ta beslut åt mig. Författaren skriver att två delar av hjärnan styr belöningssystemet; opioider, kroppens eget morfin, och dopamin. Opioider är viktiga för att signalera vad man gillar medan dopamin styr ens ha-begär. Dopaminet driver vårt beteende mot det vi vill ha och inte alltid nödvändigtvis det vi gillar. Jag förstår inte riktigt skillnaden. Och det är väl det som är mitt problem. Personer med ett drogberoende kan sluta gilla drogen i sig, men de kan inte motstå att fortfarande vilja ha den. Det är därför jag byter ut tangenterna. Jag försöker inte lära mig Opus 36 på pianot. Ändå är det den enda saken jag verkligen har velat kunna sedan det tog slut med friidrotten och jag slutade hoppa. För Opus 36 ju en begravningslåt. Då är det ingen som applåderar. Publicerat: 8 februari 2014

Jag flyter till botten n Har jag med mig ombyte till aquan och vilken sal ska vi egentligen vara i? Och är det akademisk kvart eller inte

den här gången och sa inte läraren att vi skulle ha med oss något papper den här gången? Och kommer jag hamna bakom pelaren nu igen så att jag inte ser något och vad ska någon säga om jag tar upp BÅDE min Mact och Padda? Och har jag på mig tillräcklig rena kläder så att ingen tror att jag är en av de vi utreder och tänk om någon tror att jag inte har lagat de här vegetariska kött-bollarna själv. Jävla ord-sallad. Och vad ska hon framför i matkön säga när hon ser att jag har handlat på H&M. Och har jag med mig kortet och jag måste komma ihåg nycklarna så att jag inte låser ute mig själv och det var väl själva fan vad snabbt internet loggar ut och varför har de inte lagt upp powerpointsen innan. Och varför går dörren alltid åt fel håll. Och kommer jag ha någon att prata med och vad ska jag göra i helgen och den därpå och den därpå? Det är Kulturhuvudstadsår. Men också slask-i-huvud-och-stad-år. Varförbor-jag-i-den-här-huvudstaden-år. Bo-imitt-huvud-år. Över-svämmat-huvudoch-stad-år. Jag flyter. Till Botten. Publicerat: 10 februari 2014

lära sig den hårda vägen n Ska kolla på Girls när det visar sig att fem fantastiska ringar har lagt beslag på bästa sändningstid. Jag vill bara ha en. Överväger att gå hem till en vän för att kunna ladda ner avsnittet och se det. Utanför på gatan stannar en busslast med ungdomar. De har varit på skidläger. Sådana hade vi med kyrkan också. Det fanns en tid när jag gillade skidor, till skillnad från resten av familjen. Brorsan var väl trumatiserad efter fallet i Big Jump (pappa var mumie-bandagerad i en vecka), och syrran från när någon på fullt allvar trodde att det var en avsiktlig off-pist

hon ägnade sig åt i backen. Jag kom skonsamt undan. Blev bara av med staven en gång när vi åkte längdskidor. Men det var för kalt. Backar och dalar fick bli min melodi. Jag minns hur alla läger brukade avslutas. Efter hemkomsten med bussen, på vilken vi skrev fina ord till varandra på tallrikar, ställde vi oss i en ring. Alla skulle krama alla. Så började den långa vandringen från Fina Ina, via nyfrälsta Död-grävarDavid, till Pastor Björn, trots att hans kramar var mer som Felix Herngrens nivå 3 i Solsidan. Föräldrarna stod tålmodigt och väntade, trots att söndagsmiddagen kallnade. Ty det var viktigare att hålla koll så att inte något brändes vid. Väl inne i bilen påmindes man om bältet. Det man drar hårt i. Jag tänker på den där staven jag blev av med och undrar om det var den som gjorde att jag aldrig ville pröva stavhopp på friidrotten. Där var man också fysisk. Tränarna tog varje chans de fick att hjälpa en när man stod i startblocken. Och jag tyckte mig se ett statistiskt signifikant samband mellan antalet gånger jag fick hjälp och vilka tights jag hade på mig. I Kala Kansas krävdes det lite mer än tighthet. Jag fick lära mig den hårda vägen att det inte gav någon plats i stafettlaget om man bara landade i den assisterande tränarens längdhoppsgrop. Trots att man till och med riskerade att åka fast eftersom han råkade bo bredvid polisstationen. Själv bodde jag i ett sororityhus. Vi hade ringar under ceremonin när man invigdes i systerskapet. Mina bristande engelska-kunskaper resulterade i att jag missade detaljen att man skulle lämna ifrån sig ringen när man gick fram och fick sitt namn. Gömde ringen av skam innan vi tog varandra i händerna. I sorority-huset trodde tjejerna att jag var en blottarinna när jag KLEV UT I HANDDUK FRÅN DUSCHEN OCH VANDRADE GENOM HELA KORRIDOREN. På toaletten gick det bättre att blotta sig. Min roomate Patti hade inga problem med att säga ”I love you” varje gång hon kissade i toabåset bredvid, som för övrigt hade en så låg dörr att jag hade vetat att det var hon som satt där, även om hon hade hållit käften. Hon visste inte ens vad jag hette på riktigt. Publicerat: 11 februari 2014 WEBB: Läs alla inlägg på vertex.nu

31


HELA SIDAN ÄR EN ANNONS FRÅN UMEÅ NATURVETAR- OCH TEKNOLOGKÅR

NTK 2013/2014

Fotograf för bilderna från Uniaden: Moa Bjurner

Vårterminen med NTK Den mörkaste tiden börjar släppa sitt grepp och sakta börjar solen ta sig tillbaka mot sitt sommardomicil över våra nordliga breddgrader. Förskjutningarna av solnedgången är ett tecken på att vårterminen har börjat och vi ser fram emot att spendera den med våra medlemmar. Uniaden kom och gick. Detta år stod NTK på plats med de andra ägarföreningarna av Uniaden, HHUS, PLUM och UMSYS. Tillsammans bjöd vi på kaffe/ te, frukt och godis. Dessutom fanns chansen att svänga sina

lurviga. Hos ägarföreningarna tävlades det i Intergalactic Dance Battle på Xbox 360 och Star Wars Kinect. Många tappra studenter deltog. Vi skickar varma gratulationer till pristagarna Oskar Landfors, UMSYS, Iris Kuylenstierna, NTK, och Lisa Sellberg, HHUS.

som långt bort just nu, kommer den smygandes. Det finns kanske redan nu några av er som har börjat att fundera på bland annat extrajobb eller sommarjobb. Då kan det vara intressant för er att få veta att Academic Work är nu också en av NTK:s samarbetspartners!

Vi hoppas att alla besökare och utställare hade en fantastisk dag på Uniaden och att ni studenter tog chansen att träffa era eventuella framtida arbetsgivare.

Som samarbetspartner kommer Academic Work stå på campus vid olika tillfällen och synas lite extra. De ger er bland annat chansen att knyta kontakter, söka extrajobb samt kan ge er tips på hur ni skriver ett bra CV. Håll ögonen öppna och hälsa

Även om sommaren upplevs

på dem för att se över dina chanser i arbetslivet. Vi i styrelsen jobbar för att se till att ni studenter ska få en så oförglömlig tid som möjligt här på Umeå universitet. Vi jobbar för att möta ert behov, så tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp. Låt oss tillsammans arbeta för att ni ska få den bästa tiden i era liv!

NTK 090 - 786 92 90 ntk@ntk.umu.se

www.ntk.umu.se

32

vertex 2:  2014


Det kreativa facket

Enda 100 k st ron för h or studi ela etide n!

för dig som studerar Kultur, KommuniKation eller logopedi

www.suntan.se www.suntan.se

Öppet alla dagar 6.00-21.45

Riksvägen 2, Teg, Hamrinsväg 2, Öst på stan

Bli blodgivare, rädda liv! På www.geblod.nu finns all information du behöver. Välkommen till blodcentralen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå!

*

Läs mer och bli medlem – www.dik.se/student

Det naturligaste och effektivaste sättet att få D-vitamin är att sola. Välkommen till Sun Tan solarium!

Uppesittarkväll på UB 13 mars - sitt kvar, bli klar! Kom till Learning Space kl. 16-2130 där personal hjälper dig med: ٪Uppsatsen ٪Tentaplugget ٪Redovisningen ٪Restuppgiften ٪Planering ٪Informationssökning ٪Word ٪Referenser Studieverkstaden och UB bjuder på fika. Välkommen! vertex 2: 2014

33


DET HÄNDER PÅ CAMPUS:

När keps och hatt styrde universitetet n Inför Umeå universitets 50-årsjubileu­m nästa år kommer professor Dan Brändströ­m, en av dem som varit med och forma­t universitetet, för att berätta mer om vad det var som hände. 1972 disputerade Brändström i statsvetenskap och var sedan verksam som universitetslektor, studie­rektor, prefekt och rektor vid Socialhögskolan i Umeå,. Han blev också docent och sedermera universitetsdirektör. 2001 blev han professor. Han har också varit verksa­m som forskningspolitisk utredare åt regeringe­n. Onsdag den 26 februari återvänder han till Umeå för att ge en återblick på sina år vid universitetet och berätta närmare om tiden när det var kepsen och hatten som bossade för Umeå universitet. Föreläsningen i UB:s föreläsningsserie Mötesplats Arkivet är gratis för alla intresserade. Platsen är Forskningsarkivet, Universitetsbiblioteket, kl. 19.00–20.00.

gymnasieelever invaderar campus n 26 feb: informationsdag 2014. Närmare 3 000 gymnasieelever från de fyra nordligaste länen invaderar campus Umeå för att under dagen få information om utbildningar, se sig omkring och träffa studenter som berättar om studentstaden Umeå. Centrum för dagen är Lindellhallen, kl. 09.30–15.30.

Klassiskt punkband ger järnet på campus – Kärlek och hat. Värme och kyla. Det vi får ger vi tillbaka dubbelt upp. Vi längtar! Det säger Asta Kasks sångare och gitarrist Micke Blomqvist om vad umeåpubliken har att vänta. Asta Kask är ett av de klassiska svenska punkbanden. Redan 1978, då under namnet X-tas, bildades bandet som den 15 mars gör två spelningar i Umeå, På kvällen spelar de på Scharinska Vasagatan, men redan vid lunchtid kan studenter se och höra gruppen i Ljusgården i Lärarutbildningshuset. Sångaren och gitarristen Micke Blomqvist, som var med redan 1978, tror att det kommer kännas jättekonstigt att spela för lunchande studenter

Panelen:

istället för de mer traditionella kvällsspelningarna på klubbar. – Vi har genom åren gjort många konstiga spelningar. Detta var väl ett sätt för bokarna att få ihop det med dealarna. Vi får väl göra det bästa av det möjliga och ge allt vi har på bägge gigen. Alla ska ha sitt. Vi gillar ju att spela så det ska vi nog fixa. Hur är turnélivet nu jämfört med under de första åren ni spelade?

– Inte så mycket faktiskt. Samma väg i olika bilar till samma ställen. Samma punkgryta och samma publik (skratt). Nej, men det funkar väl ungefär som förr, men är en lite större maskin att klara av. Vi bor numera på olika håll med 35 mils avstånd så ibland är det tjorvigt att få ihop det.

Vill du gå på studentbal i maj? [se artikel på sidan 7]

Har ni spelat i Umeå tidigare?

– Inte så mycket faktiskt. Umeå Open och Scharinska har vi besökt förut men annars har det varit skralt tyvärr. Vi gillade ju Scharinska jävligt mycket när vi var där sist. Hoppas det blir ett jävla drag igen denna gång. Det har varit många uppehåll genom åren. Har ni en planerad fortsättning efter den här turnén?

– Vi har inga planer whatsoever utan gör bara det vi gillar mest. Vi har så förbannat kul tillsammans idag, och så länge vi trivs kommer vi att köra järnet. Ingen strategi alltså. Kommer det fram fler låtar kanske det blir fler skivor. Vi får se. ANDERS SAMUELSSON

text & foto: viktoria ottosson

OM arkitekturen i kulturhuvudstaden n 27 feb: Byggnader har betydels­e. Katrin Sten, universitetslektor vid Arkitekthögskolan, Umeå universitet, före­läser kl. 12.15–13.00 på Kafé Station i central­a Umeå under rubriken “Arkitektur och kulturhuvudstad – byggnader har betydelse!­”. Föredraget tar cirka 20 minuter, efteråt finns tid för frågor. Fri entré. n 5 mars: kan livsvillkor i ungdomen påverka hälsan i vuxenlivet? Föreläsare: Per Gustafsson. Medicinska bibliotekets entré, NUS, kl. 12:15–12:35. Gratis inträde.

Ludvig Widman, arkitektprogrammet: – Jag vet inte, har inte hört om den. Det har nog varit dålig information här på konstnärligt campus. Men med mer info kanske det är intressant.

Vi har tagit examen: Arbetsterapeutexamen: Marlene Tillkvist, Umeå; Emma Stenman, Umeå; Maria Gedd­e, Umeå; Sofie Davidsson, Norrköping; Frid­a Bergman, Umeå; Elin Wallin, Umeå; Jenny Lind, Umeå; Anneli Jonsson, Holmsund. Civilekonomexamen: Petra Olofsson, Stockholm; Daniel Gustavsson, Västerås. Civilingenjörsexamen: Heidi Fossum, H­ägersten; Simon Edström, Stockholm. Dietistexamen: Åsa Rosén, Umeå; Sarah Persson, Lövånger; Marine Alvlund, Umeå; Linda Johansson, Umeå; Anna Mandin, Umeå; Linnea Lindblom, Halmstad; Alexandra Lundin, Umeå; Emma Erlandsson, Umeå; Elina Gustafsson, Köping; Camilla West, Umeå; Amanda Björk, Umeå; Johannes E­dholm, Umeå; Amanda Hallén, Trollhättan.

34

Namn: Sarah Persson. Ålder: 28. Aktuell­: Har nyligen tagit dietistexamen. Gör nu: J­obbar som dietist i Storuman.

Emma Eriksson, design för idéoch produktkommunikation: – Jag visste inte om att den skulle vara. Men det låter intressant. Berätta mer. Vad kommer att hända på balen?

Emil Sandström, estetik 1: – Jag har bara läst fristående kurser, så jag är inte med i någon kår. Det känns som att det är mer för studenter som läser hela program. Det var inget jag visste något om.

Ekonomie kandidatexamen: Daniel G­ustavsson, Västerås; Jannike Gunnarsson, Västerås. Ekonomie magisterexamen: Peter Marteliusson, Sundsvall; Daniel Gustavsson, V­ästerås; Jannike Gunnarsson, Västerås. Ekonomie masterexamen: Kirsi Jokipii, V­antaa. Filosofie kandidatexamen: Neil Gosse­r Duncan, Umeå; Ulrica Sundström, Umeå; Sofia Lind, Obbola; Mikaela Lindström, Årst­a; Henrik Forsman, Umeå; Rebecka A­hrlin, Härnösand; Marcus Edelbrink, Falun; Hemik Minasian, Växjö; Hanna Landström, Umeå; Ying Yang, Umeå; Adam Jonsson, Lycksele; Emil Marklund, Umeå. Filosofie masterexamen: Barbar­a R­indlisbacher, Bern; Sonja Pettersson, Lundsbrunn.

Filosofie doktorsexamen: Katarina Kärnebro, Vännäs; Robert Lefébure, Sundbyberg; Alexander Christiansen, Umeå. Högskoleexamen: Petter Wiklund, Umeå; Anton Holmlund, Skellefteå. Högskoleingenjörsexamen: Viktor Linder, Övre Soppero. Juristexamen: Ann Grundström, Härnösand, Konstnärlig kandidatexamen: Liam Saletti; Gräddö; Miriam Aroch, Umeå; Jonna Ekholm, Göteborg; Paulina Jaén Nilsson, Solna. Läkarexamen: Mikael Kabele, Umeå. Lärarexamen: Lisette Viberg, Umeå; Siri Lind, Stockholm; Magdalena Kågström, Skellefte­å; Robert Hermansson, Umeå; Emma Johansson, Umeå. Medicine kandidatexamen: Maria Gedd­e, Umeå; Helen Olofsson, Bygdeå; Petrus S­ulila, Umeå; John Sanderberg, Umeå.

vertex 2:  2014


Porträttet:

Julien huéber. ålder: 34 år. Bor: Väst på stan. Känd från: TV-programmen Sveriges Mästerkock och Go’kväll. Aktuell: Öppnar nytt matställe i NH:s gamla lokaler på campus.

Julien Huéber. Lite lagom pirrig inför öppnandet av kaféet och restaurangen i Nationernas Hus tidigare lokaler på campus.

”Det är min mat som ska serveras” – Det har inte hänt någonting på matfronten på campus på länge. Jag tyckte det fanns en öppning att pröva något nytt. Det säger Julien Huéber som i början av mars öppnar restaurang och kafé i NH:s gamla lokaler. För ett år sedan medverkade den till Umeå inflyttade fransosen och tennistränaren Julien Huéber i teveprogrammet Sveriges mästerkock, vilket slutade med en sjätteplats. Han har även synts som TV-kock i SVT:s Go’kväll. Nu är han aktuell igen genom att öppna restaurang och café på i NH:s gamla lokaler. När Vertex träffar Julien i början av

Medicine magisterexamen: Birgitta Jonasson, Stockholm; Eva Sandling, Vuollerim; Lena Sandling, Umeå; Anneli Finckelsen, Boden; Johanna Långdahl, Byske; Ellen Holmström, Umeå; Annette Jaako, Röbäck. Naturvetenskaplig kandidatexamen: Björn Fallgren, Helsingborg; Linnéa Wikberg, Umeå; Louise Linder, Luleå. Odontologie kandidatexamen: Melissa Strömkvist, Åre. Politices kandidatexamen: Fredrik M­örtberg, Karlstad. Psykologexamen: Klas Nyrinder, Jönköping; Amanda Kristiansson, Gideå; Mikael Granlund, Umeå; Therese Sundling, Umeå; Linda Ternedal, Långsele; Sandra Björn, Umeå. Sjukgymnastexamen: Helen Olofsson, B­ygdeå; John Sanderberg, Umeå; Caroli­n Höglund, Karlstad; Sofia Björkbacka, Umeå;

vertex 2: 2014

februari är renoveringen i full gång. Det har, säger Julien, varit en hektisk tid sedan han och kollegan Geoffroy, som han kommer driva verksamheten tillsammans med, tog över lokalerna efter nyår. Han säger att arbetet går framåt men att det finns massor att göras i form av målning, belysning och att anpassa baren till den framtida verksamheten. – Det känns som att maten är det minsta problemet, det kan jag redan. Men det finns inte tillräckligt många timmar på dygnet för att hinna med allt jag vill runtomkring.

Men jag tvingar mig att spendera tid på andra saker, för det vore ju synd att bli utbränd redan innan man öppnat (skratt).

Om allt skiter sig kan jag väl alltid bli ingenjör (skratt)

Kommer du själv jobba där?

– Javisst. Jag kommer baka, laga mat och servera. Det är mycket jobb runt omkring, så om jag hinner vara där varje dag vet jag inte. Men det är min matlagning som ska serveras, även om den ibland görs av andra. Hur känns det nu när det snart är premiär?

pressläggning var det fortfarande inte helt klart med vilken inriktning matlagningen skulle ha. Men mycket talar för en fransk touch.

– Det är pirrigt, men samtidigt superspännande. Vi har ett genomarbe-

ANDERS SAMUELSSON

Anna Andersdotter, Umeå; Christoffe­r Lundström, Umeå; Johan Vikber­g, Örebr­o; Josefin Forsgren, Umeå; Therese Berglun­d, Umeå; Anna Asplund, Umeå; Linnea Niklewsk­i, Umeå; Ida Ivansson, Karlstad; Erik Jakobsson, Umeå; Josefine Nilsson, Örnsköldsvik; Niklas Ivarsson, Umeå; Elin Olsso­n, Torsby; Amanda Öhrling, Umeå. Sjuksköterskeexamen: Conny Holm Nilsso­n, Umeå; Petter Karlsson, Piteå; Stin­a Borgström, Umeå; Hanna Muzaqi, Farsta; Hermela Fitsum, Kista. Specialistsjuksköterskeexamen: Eva Sandling, Vuollerim; Lena Sandling, Umeå; Johanna Långdahl, Byske; Frida Ivarsson, Umeå; Ellen Holmström, Umeå.

Det här är ett urval examinerade vid Umeå universitet den senaste tiden – inte samtliga.

tat koncept, men man vet aldrig hur det kommer tas emot av studenter, anställda och andra. Jag började läsa civilingenjör med inriktning teknisk fysik för många år sedan. Så om allt skiter sig kan jag väl alltid bli ingenjör (skratt). Men jag både tror och hoppas att vi kommer att uppskattas, både av de på campus men även de som kommer utifrån. Vid tiden för Vertex

TEXT OCH FOTO:

Vertex för 53 år sedan:

Vertex nr 2: 1961

”Det är onaturligt att försöka påtvinga folk kunskap på ett visst sätt”, skriver signature­n T. Å-m i Vertex ledare, efter ett inledand­e resonemang om att alla studenter av olik­a skäl inte alltid går på alla föreläsningar. ”Det är slöseri med tid att slumra på en föreläsning som ingenting ger. Man skulle önska att både kursledare och studenter insåge detta. Kursgången för både medicinare och odontologer är starkt bunden, men just i fråga om före­läsningar borde det vara möjligt att lämna mera åt studentens individuella avgörande. Det skulle minska spänningar mellan före­läsare och studenter”. Efter ett krav på klarare besked angående vad som fordras i tentamen kommer T. Å-m:s slutkläm: ”Goda föreläsare lockar också alltid ett auditorium.”

35


POST TIDNING B

biblioteksgränd 6, Bv n 907 36 umeå samhällsvetarhuset n teL 090-786 90 20

Vertex nr2 2014  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Vertex nr2 2014  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Advertisement