Page 1

2: 2009

a t e v e d r o b 5 300 n är... sid 9 a h m e v

Nu ska ung kreativitet på Youtube studeras

sid 5

Krypande obehag och ren vampyrskräck

sid 18

Lärare och kurser betygssätts på ny sajt

sid 6-7


© 2008 Accenture. All rights reserved.

Getting satisfaction from what you do. Just another day at the office for a Tiger.

Choose Accenture Technology Solutions for a career where the variety of opportunities and challenges allows you to make a difference every day. A place where you can develop deep technical skills using the latest software and tools, and work with the brightest people worldwide to do what hasn’t been done before. The only place where you can work with Accenture’s global clients to create and deliver innovative solutions that help them achieve high performance. If this is your idea of a typical working day, then Accenture Technology Solutions is the place to be.

Opportunities in technology solutions We’re now looking for motivated graduates to join our solutions team – people with the potential to become experts. Our clients include many of the world’s largest organizations and we’ll train you to take a central role in developing innovative technology solutions that improve the way they operate. Professional development is a key part of the total rewards package we offer.

Visit accenture.se/jobb

You’ll get continuous training, both formal and on-the-job, and you’ll be working on some of the largest, most challenging technology projects around. In our dynamic environment, you can move your career forward faster than with most other employers. And in return for taking on a high level of responsibility, you build deep market-relevant skills and get competitive compensation with a full range of benefits.

Join Accenture and you could be delivering the innovation that helps our clients become high-performance businesses. To find out more about graduate career opportunities and to submit your application, visit our website today.


2: 2009

Vänd utbildningssteken och fräs på båda sidorna Där jag skrivit mitt efternamn fanns en stor röd bock. Jag fattade ingenting och räckte upp handen. Min lågstadiefröken gled upp vid skolbänken, böjde sig ner och förklarade att mitt efternamn stavas med två ”s”, inte ett. Jag mumlade att vi faktiskt stavar med ett i min familj, men hon skakade bara på huvudet och log över­­slätande. Den röda bocken blev kvar. Det måste ha varit en väldigt frustrerande upplevelse, för jag minns känslan än idag, och även om fröken förr eller senare bör ha fattat att det var hon, inte jag, som gjort fel så bad hon aldrig om ursäkt eller nåt sånt. Hade det funnits en sajt som hette skoleleverprotesterar.se är det inte osannolikt att jag klickat in mig och skrivit: ”NN är dum å rättar fel!” På en ny sajt har nu studenter möjlighet att betygsätta och kommentera kurser, program – och lärare. Det sistnämnda väcker starka reaktioner, och visst finns det problematiska aspekter. Generellt tror jag ändå på tesen att steken blir bättre om man vänder på den ibland och fräser båda sidorna.

6: STUDENTER TYCKER TILL. sid: INNEHÅLL: 5 youtube ska utforskas. 6 Studenter tycker till. Lärare och kurser betygsätts på ny omdebatterad sajt.

Bertil Janson Chefredaktör Vertex

9 Utbildningsbevakaren. Drömmen för Andreas Bokerud skulle vara att alla studenter vet att utbildningsbevakarna finns och kan hjälpa alla som vill ha hjälp.

TRA U P P G I F TEN : SFS, Tria och TCO har frågat 2000 studenter vad de an­ ser om sina sociala villkor. Det­ ta som ett parallellspår till den parlamenta­ riska utredning som just nu utreder hur de studiesociala villkoren för Sveriges studen­ ter ska förändras. Rapporten pekar ut några områden som den studiesociala utredningen bör prioritera: Att studenter som blir sjuka ska kunna vara sjukskrivna på deltid, att studen­ ter med barn bör ha föräldrapenning som det går att leva på och att möjligheten till a-kassa för studenter återinförs. Men vilket är det fjär­ de området som bör prioriteras? a) Att cykelvägarna till universiteten plogas så att studenterna slipper svära och slira sig svettiga på väg till campus. b) Höjda studiemedel. RÄTT SVAR: Belönas med valfri summa pengar.

REPORTER: Anna Sundström Lindmark, tel 090-786 90 21, anna@vertex.nu ANNONSKONTOR: Henrik Bjelkstål, tel 090-786 90 22, fax 090-13 09 28, annons@vertex.nu PRENUMERATION: 100 kronor för 9 nummer, ring 090-786 90 20 (även utebliven tidning)

vertex 2: 2009

turné på världshaven.

17

Filmer, Böcker & skivor. Laleh har flyttat till Skellefteå, Die Welle är jäkligt bra och Paracelsus härligt konstig. Med mera.

21 BYGGARE BIBI PÅ LOKAL. 22 RADIORÖST PÅ CAMPUS. Elenor Nordström, stationschef på Umeå studentradio, har haft den lilla studion proppad med musiker. n SUPERSEX. Vad kan det vara? Tja, det framkommer i Nina Hartleys bok ”Guide till supersex”, som vi lottar ut bland dem som vågar slänga iväg ett mejl till red@vertex.nu. Superbra, va?

23 17: LALEH ÄR DEN HON ÄR.

vertexkrönikan. Johanna Englund noterar att livet inte är någon Hollywood-film.

27 öppet forum & panelen. Reggaebusschaffisen. Youtube.

OMSLAG: Foto: Mari Paajanen

VERTEX ges ut av Kårmedia Umeå HB, som ägs av Umeå studentkår och Umeå natur­ vetar- och teknologkår. Sam­tliga med­ lemmar i dessa kårer får ti­dningen. Andra kan beställa prenumeration, se nedan. CHEFREDAKTÖR och ansvarig ut­givare: Bertil Janson, tel 090-786 90 20, janson@vertex.nu

14

TIPSA VERTEX! Bra tips belönas med 300 kronor. Mejla eller ring. Du som tipsar kan om du vill såklart få vara anonym. ADRESS: Vertex, Box 7652, 907 13 Umeå TEL: 090-786 90 20 BESÖK: Redaktionen i Humanisthuset, korridor A2, nära café Humlan WWW: vertex.nu TRYCKERI: Daily Print i Umeå AB 2009 ISSN: 0346-4164 NÄSTA NUMMER: utkommer 17 mars MANUSSTOPP: måndag 2 mars REDAKTIONSMÖTE: meddelas via mejl

MEDARBETARE i detta nummer: Magnus F. Bergström (text) Elin Dofs (text) Erik Domellöf (serie) Anna-Karin Drugge (bildbehandling) Erik Hegelund (text) Peter Johansson (text) Anders Lidström (text) Joel Nilsson (serie) Mari Paajanen (foto) Frida Rosenström (text) Frank Stenström (text & foto) Lars-Daniel Öhman (text & korrektur)

HENRIK BJELKSTÅL är annonskonsulente­n som fixar schyssta studentrabatter. Henrik bor nu mera på IKSU där han tränar hårt inför halvmaran Göteborgsvarvet. Löpstrategin är att ta rygg på första bästa kenyan.
4UVEFSBJ TPNNBS 7JMMEVIÐKBEJOLPNQFUFOT JOPNFUUTQFDJFMMUPNSÂEF1Â ÀSTPNNBSVOJWFSTJUFUFUQFSGFLU GÐSEJHDIWBSJOUFPSPMJHEV IJOOFSWBSBMFEJH VMJNÂOBEÀS VOEFSWJTOJOHTGSJ

ÀTNFSQÂ, XXX VNV TF!VUCJMEOJOH!TPNNBS ONÀMEJHTFOBTU#'NBST


nyhetstips: 090-786 90 20 nyheter@vertex.nu

Nio av tio vill ha höjt studiemedel

Youtube.com. Det mest klickade videoklippet – drygt 655 000 visningar – på förstasidan den här dagen i februari 2009 är ”Jet Li joins the Davos Debates”.

Ungdomars kreativitet på Youtube ska studeras – Det är något viktigt som händer, därför borde vi undersöka det, säger Stephanie Hendrick, doktorand i moderna språk. Hon deltar i HUMlabs projekt som fått 4 miljoner kronor för att studera videosajten Youtube som arena för ungdomars kreativa uttryck. De 4 miljonerna kommer från kk-stiftelsen och projektet består av tre delar. Den ena gör tre etnografiska studier av tre olika grupper som använder Youtube som uttrycksmedel. En av de grupper som ska studeras är en flash mob-grupp i Stockholm. Flash mob är när en skara människor samlas på en offentlig plats och gör något oväntat som tycks helt spontant – exempelvis faller ihop på marken vid samma tidpunkt, eller står blickstilla som statyer. Ofta organiserar grupperna sina föreställningar via sms eller internet. En annan grupp som ingår i studierna är parkourutövare i Göteborg. Parkour är en konstform som går ut på att ta sig över hinder på olika platser. En tredje grupp är politiskt aktiva ungdomar i hela Sverige. Syftet är att lära sig mer om vad ungdomar sysslar med på Youtube för att förstå fenomenet bättre. består av att studera den debatt som skapats geEn andra del i projektet

vertex 2: 2009

Är du på Youtube? Kolla vad Panelen säger i frågan, sidan 27.

Stephanie Hendrick, en av projektets deltagare. Hon är doktorand i moderna språk och skriver för tillfället sin avhandling om bloggkulturen Youtube är mycket annat också, ett sätt att uttrycka sig konstnärligt, ett socialt verktyg och ett sätt att påverka människor, vilket undersöks i projektets tredje del. kommer att användas i ett samarbete med skol­ elever från Umeå som skapar egna Youtube-filmer utifrån intressanta frågeställningar. Filmerna ska sedan leda till en text av författaren Peter Kihlgård. Någon liknande svensk studie finns inte. Stephanie Hendrick tycker att det är viktigt och angeläget att skolor och ungdomar får verktyg för att föra en dialog om Youtube som ett nytt sätt att uttrycka sig. Forskningsresultaten

Stephanie Hendrick. Doktorand i moderna språk och en av projektets deltagare. nom medias rapportering av fenomenet. Mediaberättelserna om Youtube handlar ofta om mobbing, förnedring, misshandel och hot. – Det blir en sorts moralpanik, säger

anna sundström lindmark

n Just nu pågår en parlamentarisk ut­ redning som utreder hur de studiesoci­ ala villkoren för Sveriges studenter ska förändras. Därför har Sveriges förenade studentkårer, TCO och Tria frågat 2000 studenter om vad de anser om de områ­ den som utredningen berör. Undersökningen bekräftar att studen­ ter lever under knappa förhållanden. Nio av tio studenter anser att studie­ medlet behöver höjas. Sex av tio stu­ denter som varit sjuka i trettio dagar eller mer har inte fått någon form av ersättning vid sjukdom. Enligt undersökningen föredrar tre gånger så många studenter att studie­ medlen höjs framför att kunna jobba extra med ett höjt fribelopp. I rapporten pekas fyra områden ut som den studiesociala utredningen bör prioritera: höjda studiemedel, att stu­ denter som blir sjuka ska kunna vara sjukskrivna på deltid, att studenter med barn bör ha föräldrapenning som det går att leva på, samt att möjligheten till a-kassa för studenter återinförs.

  Miljoner i potten för hum-studenter n I höstas beslutade Baltics donations­ stiftelse att satsa drygt 10 miljoner de kommande sex åren på humaniora, och nu kommer pengarna humaniorastu­ denterna till del. Satsningen kommer att ge helt nya möjligheter till resor och internationella utbyten. – En sådan här satsning har länge funnits på vår önskelista. En mer inter­ nationell grundutbildning ger studen­ terna viktiga kontaktnät och ett för­ språng på arbetsmarknaden. Dessutom underlättas övergången från grundut­ bildning till forskarutbildning – och på sikt till en mer internationell forskarkar­ riär, säger Jonas Carlquist, prodekanus vid humanistiska fakulteten. Pengarna ur Balticdonationen gör det möjligt för humanistiska utbild­ ningar att erbjuda internationella ex­ kursioner, spännande internationel­ la gästlärare och annat internationellt samarbete. Dels kan olika humanistis­ ka utbildningar söka del av medlen för internationalisering, dels kan enskil­ da studenter söka resestipendier. Rese­ stipendierna ska gynna det egna läran­ det inom utbildningen, som till exempel studiebesök, arkivresor, fältarbete eller materialinsamling. – Humanister är inte bortskämda med sådana här möjligheter, och att ha prak­ tiserat eller fältarbetat utomlands tror jag kan vara avgörande när det gäller att kon­ kurrera om jobb i framtiden, säger Elfrida Bergman, ordförande i Umeå studentkårs Humanistiska sektion. Utlysningen av Balticstipendi­ er för humaniorastudenter finns på: www.umu.se/humfak/aktuellt/ balticstipendium.pdf
BETYGSAJT VÄC Joanna Gillisson. Åker nu, tillsammans med Maria Hafsten, till vinter-OS för studenter i Harbin i Kina.

Umeåstudenter till student-os n Joanna Gillisson och Maria Hafsten, som till vardags kombinerar alpin trä­ ning i Tärnaby med studier på Umeå universitets ledarskaps- och coaching­ program, åker i dagarna till Kina. Där, närmare bestämt i Harbin, vän­ tar vinter-OS för studenter, som pågår den 17-28 februari. Umeåstudenterna ställer upp i storslalom och slalom den 24 och 26 februari. När Vertex pratar med Joanna Gillisso­n var det någon vecka sedan hon fick beskedet att hon blivit uttagen till student-OS. – Det känns jättekul. Det är kul att ha någon större tävling att tagga till under säsongen, säger hon. Formen tycker hon har varit siså­ där under vintern, men det har börja­t lossna och siktet är nu inställt på OSmedal­j. Och att höja sin ranking, stu­ dent-OS är nämligen en FIS-tävling, där en bra placering kan resultera i bättre startnummer i vinterns Europa­ cup-tävlingar. Studier på ledarskaps- och coaching­ programmet tycker hon går bra att kombinera med träning och tävlingar. – Vi läser allt per distans, allt är på internet och man kan plugga när man vill. Många som går det är elitidrottare, säger Joanna Gillisson efter ett förmid­ dagspass i Tärnabys backar. BERTIL JansonI mitten på januari lanserades webbplatsen studentertyckertill.se. Syftet med sajten är enligt upphovsmannen Mikael Ghebrehiwet att studenter ska erbjudas oberoende vägledning och tillfälle att utvärdera och betygsätta sina kurser, program och föreläsare. Det ska finnas ett alternativ till kurskatalogernas putsade colgateleenden. – Jag tror att sidan leder till att ungdomar kommer att kunna fatta klokare beslut, säger han. Själv bytte han både utbildning och lärosäte vid tre tillfällen innan han hittade rätt. Utbildningen på international buisness program vid Umeå universitet är han jättenöjd med. Eftersom han kommer från Stockholm kändes det mer naturligt att plugga där, då han inte kände någon som läste eller hade läst i Umeå. verkligen hade behövt en sida som studentertyckertill.se när han försökte skapa sig en uppfattning om de olika lärosätena. – Man gör sig lätt en bild av ett enda omdöme. Om någon som känner någon har sagt att det inte var en bra utbildning då går man på det, berättar han. Studentertyckertill.se ska råda bot på det. Förra året fick Högskoleverket i uppdrag att kartlägga vilka olika rankningssystem som finns i världen. Syftet var att bedöma förutsättningarna samt för- och nackdelarna med ett system för rankning av svenska universitet och högskolor. Högskoleverket kom fram till att rankning inte fungerade som studentinformation efter­som den är för bristfällig. Han säger att han

Mikael Ghebrehiwet tycker att studentertyckertil­l.se är ett bra alternativ till rankning och det beskedet fick han även av Högskoleverket, även om han betonar att de inte är inblandade i sajten. På webbplatsen kan vem som helst betygsätta sina kurser, program och föreläsare, enligt fyra olika kriterier. Lärosätenas betyg baseras sedan på den informationen. Att även lärarna tas med i bedömningen är något som har väckt starkt motstånd och upprörda känslor. När Vertex frågar ett tiotal slumpvis utvalda lärare på Umeå universitet om vad man anser säger de allra flesta att det är en dålig, eller rent av förkastlig idé. Flera använder ordet identitetskränkande och begreppet ”hängas ut”. Många ser också en risk att kritiken inte kommer att bli saklig, nyanserad och korrekt och därför inte trovärdig.

Varför måste föreläsarna bedömas offentligt?

Fo t o : m a ri pa a j a ne n

Äntligen möjlighet till rättvis information och om­­ dömen som leder till bättre kvalitet för s­tudenter – ett nödvändigt demokratiskt redskap. Eller tidstypisk robinssonkultur, identitets­ kränkning och uthängning av utbrända lärare. Sajten studentertyckertill.se väcker starka reaktioner.

”Nja.” Att kunna betygsätta kurser och program är mycket bra. Betygsättning av lärare är mer problematiskt, tycker Peter Basun, som pluggar på master­ programmet för samhällsanalys och utredningsarbete. ”Det är skillnad på lärare och lärare – doktorander, docen­ ter och professorer har olika förutsätt­ ningar och erfarenhet. Olika ämnen har dessutom olika resurser”, säger han. Det ryktas dessutom om att lärare blivit sjukskrivna på grund av studentertyckertill.se ordförande för Sveriges universitetslärarförbund, SULF/ Umeå, tycker inte att ryktet låter orimligt. Hon markerar att det är viktigt att satsa på utbildningskvalitet, men att den här sajten inte kommer att leda till att den blir bättre, tvärt om. Oron för att misslyckanden ska offentliggöras kan leda till att lärare inte vågar vara kreativa och prova nya saker i sin undervisning. – Jag tror faktiskt att det finns risk för att lärare gör något annat än att undervisa om de riskeras att hängas ut vid ett misslyckade, säger hon. Barbro Biström,

Tänk dig, alla har kunnat läsa, det gör ont...

– De är viktiga, därför är de med! Hade de inte tagits med i bedömningen hade jag säkert fått frågan ”varför inte?” säger Mikael Ghebrehiwet. Han betonar att syftet inte är att ”dissa” lärare. Syftet är att uppmuntra de som gör ett bra jobb, men som aldrig får den bekräftelse de är värda. Nittio procent av omdömena är positiva, konstaterar han. Han har lite svårt att förstå varför lärare har blivit så upprörda.

Men kan det verkligen vara så illa?

– Jo. Lärares situation är väldigt sår-

vertex 2: 2009


CKER KÄNSLOR

”KANSKE INTE SÅ ROLIGT FÖR LÄRARNA”

Fo t o : a nn a sunds t röm lindm a rk

”Bra idé.” Margareta Byström, Emma Oja och Anna Sundelin läser tekniskt basår och gillar idén med studentertyckertill.se. ” Det är bra att uppmärksamma de problem som finns för att förändringar ska kunna bli av”, säger Margareta Byström. (Se artikel till höger.) bar, säger Barbro Biström. Hon förklarar att det finns exempel på lärare som lägger ner sin själ i undervisningen, men inte fått bra betyg på sajten. För en ung doktorand som blir nersablad i början av sin karriär kan det vara fruktansvärt. – Tänk dig. Alla har kunnat läsa, det gör ont, och det känns obehagligt att alla vet att det gått snett med en studentgrupp. Dessutom kan det leda till att man får det svårare att bli anställd, säger hon. Barbro Biström betonar också att grundutbildningen är så underfinansierad att lärare är frustrerade över att undervisningen inte går att göra så bra som man hade hoppats. – Det känns tufft att som person tvingas bära den urholkning av grundutbildningen som skett sedan nittitalet. Elza Dunkel ,

lektor vid institutionen för interaktiva medier och lärande, tycker att lärare måste vänja sig vid den här typen av demokratiska instrument. – Det är svårt och det är smärtsamt, men lärare har faktiskt en överordnad ställning och borde tåla kritik – absolut inte ta på sig en offerroll i den här frågan, säger hon. Hon har behandlat fenomenet på

sin blogg vid flera tillfällen. Huruvida sajten är informativ är något som står vid sidan av diskussionen om öppenhet, enligt henne – Det är inte kul att få uselt omdöme! Men ärligt talat, kommer det nog inte som en överraskning. Troligtvis känner alla till det men ingen vågar ta i det. Skillnaden nu är att vi måste prata om det, säger Elza Dunkel. Har du själv blivit betygsatt?

– Inte ännu. Men jag hoppas att jag blir det. ordförande i Umeå Studentkår säger att sajten är ett bra initiativ. – Det är bra att det syns att studenter har uppfattningar. Men även doktorander är kårens medlemmar och har uttryckt sitt obehag över att förekomma på sidan och inte kunna bemöta kritiken. Här ser Robert Östberg det största problemet. Kritiken är anonym och går inte att besvara. Det för tanken till den mtv-ägda sajten ratemyprofessors.com, där i huvudsak amerikanska lärare får ris och ros. På ratemyprofessors.com kan även lärarna bemöta kritiken via filmklipp under rubriken ”professor strikes back”. Det finns likheter mellan Robert Östberg,

de olika sajterna, men skillnaden är också väldigt stor. att det är viktigt att sidan behåller sin seriositet. Det är också ett av skälen till att han inte kommer att göra några vinster på sitt projekt. I nuläget har han gått back, men är han övertygad om att det går att hitta sätt för att få sajten att gå runt, utan att den förlorar sin integritet via reklam. Han tänker inte tjäna pengar på sidan, det är inte därför han startat den, utan för att hjälpa andra studenter. – Det är så lätt att bli rik i den här världen, så man behöver inte bli rik på det här, säger han. Två veckor efter starten hade studenter lämnat ungefär 200 omdömen på sajten och allt hänger på att det fortsätter. Mikael Ghebrehiwet tycker

Finns risken att resultaten inte blir rättvisande?

– Det slog mig häromdagen att klasser kan gå ihop och vara strategiska för att ens utbildning ska ha gott rykte så att man lättare får jobb. Det är en risk. Och föreläsare kan gå in och sätta femmor på sig själv. Men jag tror att även om det blir fusk så kommer rättvisan att segra.

anna sundström lindmark

Lärarnas rykte är inte viktigt vid valet av utbildning. Men skillnaden mellan en bra och dålig lärare kan göra en hel kurs. – Det är helt enkelt så stor skillnad, säger Manne Alstergren som studerar teknisk fysik. Johan Sundberg, Amanda Albano, Frida Kvarnström, Manne Alstergren och André Appelblom studerar teknisk fysik och har i mitten på januari ännu inte hört talas om webbplatsen men tycker att idén verkar intressant. – Men det kanske inte är så roligt för lärarna, säger Frida Kvarnström, som hoppas att ingen ska behöva hängas ut och känna sig trakasserad. Hon är tveksam till offentliga betygssättningar av just lärare. – Men vissa borde nog få en spark i baken, säger Johan Sundberg. Internt görs ju faktiskt redan utvärderingar av lärare och kurser. – Men vad händer sedan. Vissa saker förändras men andra förändras aldrig, konstaterar Amanda Albano. En kurs kan vara svår, tråkig och

dålig eller lätt, rolig och bra. Och allt hänger på läraren . – Vissa borde undervisa oftare. Andra borde nog inte göra det alls konstaterar, Johan Sundberg. Margareta Byström, Emma Oja och Anna Sundelin läser tekniskt basår och är precis i ingången till sina högskolestudier. De tycker att iden med studentertyckertill.se verkar bra. De tror att information från studenter till studenter blir användbar när de ska välja fortsatt utbildning. – Det är bra att uppmärksamma de problem som finns för att förändringar ska kunna bli av, säger Margareta Byström. anna sundström lindmark

serie:  joel nilsson

vertex 2: 2009
Ekonom?!

Kungl. Skytteanska Samfundets

Gör din plikt Rösta 2-5 mars!

Islandsstipendium

HHUS-valet: alla medlemmar i HHUS har rösträtt. läs mer: www.hhus.se/val

IG SOM M FÖR D SOLARIU

P DRO IN!

LITE KRÄVER

MER

BLIXTPIMPEL I HOLMSUND LÖRDAG 21 FEBRUARI kl 11.00–13.00

Mer info i butik

”Din livförsäkring, ditt val” 7 fabrikat att välja på

Hamrinsv. 2, Öst Riksv. 2, Teg Glimmerv. 7C Carlshem

REA-lista nr 18

sommarfiske och frit id upp till -50% HÄMTAS NU

! Flytoveraller från 995:FRITIDSKLÄDER FODRADE STÖVLAR

50%

upp till – STORT URVAL!

25%

upp till stort urval Kamik, Goodyear, Nokia, Sulman, Baffin, Lacrosse

ULLUNDERSTÄLL VIKINGKÄNGOR ACLIMA (högsta kvalitet) m fl.

Auktoriserad återförsäljare

GPS

”Hitta rätt, hitta hem”

2 mod

-30%

även fodrade fr 795:Flugbindningskurser! Steg 1, 2 och 3.

Anmäl dig nu! BÄST I TEST! Vi slipar dina borrskär och kronor – Utbytessystem – Vi bjuder på kaffe, kaka, fisketips och video i vårt museum! SPORTFISKESPECIALISTEN etabl 1953

– Kvalitet – Kunskap – Service

NORDENS STÖRSTA FISKEKEDJA

75 butiker i samverkan

Öst på sta´n

Kungsgatan 94, Umeå t 090-77 40 70 www.blixtsport.se-info@blixtsport.se

Kungl. Skytteanska Samfundet ledigförklarar ett stipendium på 30 000 kronor som kan sökas av studerande vid Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Stipendiet är avsett för resa till Island och uppehälle där under en vistelse då man antingen skall följa undervisningen i isländska språket eller bedriva isländska forskarstudier inom ett isländskt, helst humanistiskt ämne. Man kan också studera annat ämne relaterat till isländska förhållanden. Sökande skall ännu inte ha avlagt doktorsexamen. Ansökan skickas i fyra exemplar. Senast den 13 mars 2009 till Kungl. Skytteanska samfundet Humanisthuset 901 87 Umeå. Upplysningar om stipendiet lämnas av Susanne Haugen susanne.haugen@nord.umu.se Institutionen för språkstudier

http://www.utbildningar.umu.se/pluto/portal/SelmaPortlet/_rp_ SelmaPortlet_row1_col1_p1_topic/1_RVA/_pid/SelmaPortlet_row1_ col1_p1/_rp_SelmaPortlet_row1_col1_p1_action/1_topic

Vad är detta? Jo, det är den exakta adressen till hemsidan med information om fristående kurser som ges av Juridiska institutionen. Juridiska institutionen har ett brett utbud av fristående kurser som kanske passar Dina intressen eller behov. Information om våra kurser hittar Du på Umeå universitets hemsida, <www.umu.se>. Klicka Dig vidare via länken Kurser och program.

Juridiska institutionen www.jus.umu.se


FLER BORDE VETA VEM HAN ÄR… vertex 2: 2009
Namn: Andreas Bokerud. Ålder: 27 år. Uppgift: Utbildningsbevakare för studenterna på samhällsvetenskaplig fakultet. Utbildning: Sociologiprogrammet. Bor: Ålidhöjd.

10

vertex 2: 2009


GANSKA VANLIGT DILEMMA: RÄDSLA ATT BETYGET PÅVERKAS OM MAN ÄR FÖR KRITISK MOT BRISTER I UTBILDNINGEN Problemet är inte att han är sysslo­lös, tvärt om. Han ansvarar för utbildnings­bevakningen för cirka 5 300 studenter. Bekymret är det att så många inte vet att han finns. – Jag får så ofta förklara vad en utbildningsbevakare gör, säger Andreas Bokerud. – Drömmen skulle vara att alla vet att vi finns och att vi kan hjälpa alla som vill ha hjälp. Det finns ett enormt mörkertal, säger Andreas Bokerud. Det finns sju utbildningsbevakare vid Umeå universitet. Den med ansvar för största antalet studenter är utbildningsbevakaren på samhällsvetenskapliga fakulteten: Andreas Bokerud. Han är färdigutbildad sociolog och började på det arvoderade uppdraget som utbildningsbevakare i höstas. Hans uppgift är att bland annat att representera studenterna i olika organ och nämnder på universitetet.

personligen, men de f lesta e-postar sina frågor.

går åt till möten och sammanträden. Han deltar i samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningsråd tillsammans med studentrepresentanter för programföreningarna HHUS, Betsek och Samsek och studierektorer och fakultetsledning. – Femtio procent av tiden går åt till möten, säger Andreas. Många möten är också med studenter som har problem med sin utbildning. Vissa söker upp honom

I många lägen kan dock

En stor del av hans tid

08.15: Kommer till kontoret. Slår på datorn och svarar på mail från stu­ denter. Det är tentatider, vilket märks på frågorna. Många studenter har frågor om examination, om formerna för den och hur man kan anmärka på rättningen. 09.00: Samhällsvetenskapliga fakultetens Utbildningsråd. Tillsam­ mans med studentrepresentanter för HHUS, Betsek och Samsek deltar jag i Samfaks utbildningsråd. Denna grupp med studierektorer och Samfaks

vertex 2: 2009

när Vertex kikar förbi hos honom i rum S301 nära Lindellhallen. Han får ett tiotal e-postmeddelanden i veckan som rör examination. De handlar om huruvida det är möjligt att i efterhand påverka resultatet på sin tenta och vad man kan göra om det visade sig att tentan handlade om något annat än det som man hade fått undervisning i. Oftast slutar det där, när man har fått svar på sina frågor går man vidare själv med problemen.

utbildningsbevakarna Hos studentkårerna finns läsåret 2008/2009 dessa utbildnings­ bevakare, som kan hjälpa dig som har problem med något som rör utbildningen: Clara wiklund Umeå studentkår. Tel: 070-686 90 16 utbildning@umeastudentkar.se

Det är tentatider

utbildningsbevakaren gå in mer handgripligt och hjälpa studenter, kanske genom att som studentens ombud kontakta läraren. Ofta handlar det också om att medla mellan en lärare och student. Det är väldigt vanligt att studenter undviker att blanda in utbildningsbevakaren för mycket. – Man är rädd för att det ska påverka betyget negativt om det syns att man varit kritisk mot utbildningen, säger Andreas Bokerud.

Han är övertygad om att de allra flesta lärare har ett så pass professionellt förhållningssätt att de inte låter sådant spela roll. Studenter känner ofta inte till sina rättigheter och det är de inte ensamma om. Andreas Bokerud berättar att en del av lärarna tror att de har koll på regelsamlingen, men i själva verket har de inte läst den. – Det här är ett återkommande problem som förvånar mig, säger Andreas Bokerud. Ibland går arbetet ut på att upplysa om vilka spelregler som faktiskt gäller på universitetet. studera visste han inte alls vad kåren gjorde. Att själv kontakta utbildningsbevakaren var inte aktuellt. Nu undrar han över hur han ska få studenterna att se det som naturligt att kontakta sin utbildningsbevakare om något fungerar dåNär han själv började

EN DA G MED ANDr e aS BOKER U D ledning diskuterar utbildningsrela­ terade frågor. Under dagens möte behandlades bland annat Universite­ tets marknadsföring, kurslitteraturen utifrån ett jämställdhetsperspektiv och betygskriteriernas utformning. 12.30: Lunch. 13.10: Pappersarbete. Läser bland annat en rapport från en av univer­ sitetets kvalitetsutvecklingsgrupper

(KVUL). Projektets syfte är att vidare­ utveckla kvaliteten på universitetets utbildningar, just den grupp som jag varit delaktig i har jobbat med hur kvaliteten kan följas under utbildning­ ens gång. Det handlar bland annat om utbildningens grad av internationali­ sering, kopplingar till arbetslivet, an­ ställningsbarhet och lärarnas veten­ skapliga och pedagogiska kompetens. Ett viktigt arbete som verkligen gynnar studenterna.

Kristoffer Andersson Umeå naturvetar- och teknologkår. Tel: 070-606 62 79. utbildning@ntk.umu.se Sofia kapsi Medicinska studentkåren Tel: 070-278 29 97 vid sektionerna finns också flera utbildningsbeva­ kare, till exempel Anders Bokerud: tel 070-265 46 58 utbsam@umeastudentkar.se se artikel på vertex.nu för kontaktinfo till alla utbildnings­ bevakare.

ligt under utbildningen. Många studenter han möter i olika sammanhang har aldrig hört talas om att det finns utbildningsbevakare. – Vi vill synas mer! Vi är till för studenterna och utbildningsbevakningen är kårens viktigaste uppgift, säger han. anna sundström lindmark foto: mari paajanen

15.00: Samhällssektionens styrelse­ möte. Möte med styrelsen för en av de tre studentsektionerna på Samfak. Vi diskuterar om vad som kommer att ske under våren. Betygskriteriernas utformning tas upp med andledning av det tidigare mötet under dagen. Samseks programföreningar rappor­ terar om sitt arbete. Vi diskuterar även möjliga konsekvenser av avskaffandet av kårobligatoriet, vilket troligen är kårens största utmaning någonsin. 17.00: Lämnar jobbet för dagen.

11


SĂ&#x2013;KES:

  Namn: Hoda Zaid  Ă&#x2026;lder: 25  * Kommer frĂĽn: UmeĂĽ  ##"%#" Pluggar: Statsvetenskap D  %)! ###!) $#%" #

Gillar: vänner, att träna, utvecklingspolitik

Vill du jobba med frĂĽgor som rĂśr:

 

 ! - demokrati

!# - rättvisa

!)##%" - jämställdhet

)"#)# - miljĂś - fredsbyggande

+

- krig och konďŹ&#x201A;ikter

!"' - utveckling

!(#! - mänskliga

$#% rättigheter

)"!)###!

Vi har utbildningen fĂśr dig!

  ! Statsvetenskap, Freds- och konďŹ&#x201A;iktstudier

A-C-nivü och Masternivü ##"%#" !" (#"#$!  %*"#!%* Läs mer pü www.pol.umu.se )"! *

Statsvetenskapliga  &&& $" $$ " institutionen

FRILANSSKRIBENTER, KRĂ&#x2013;NIKĂ&#x2013;RER, FOTOGRAFER, DEBATTINTRESSERAD REDAKTĂ&#x2013;R, M.M. ALLT TILL VEBBTIDNINGEN VERTEX.NU. HĂ&#x2013;R AV DIG OCH KOM IGĂ&#x2026;NG. MERITERANDE OCH KUL FĂ&#x2013;R JOURNALISTSTUDENTER OCH ANDRA. PRATA MED BERTIL JANSON, 090-786 90 20, JANSON@VERTEX.NU

Nattklubb Tre vĂĽningar, fyra barer, tvĂĽ dansgolv och tre dj:s. Hela huset, varje lĂśrdag. Sittning Anrik festsal skapar rätt känsla fĂśr sittning eller fest. TvĂĽ- eller trerättersmiddagar frĂĽn 235 kr/285 kr. BrunchlĂśrdag Klassisk brunchbuffĂŠ. Ca 20 rätter och minst tre desserter. LĂśrdagar 12â&#x20AC;&#x201C;16. Endast 145:After Work Fredagar kl 15â&#x20AC;&#x201C;19 är det mingel och buffĂŠ inkl stĂśl el vin 100:- (alkfr 76:-)

rexbar.com


Studera Biblioteks- och informationsvetenskap i Umeå! Kandidatprogrammet omfattar 3 terminer och därefter finns möjlighet till 2 terminers studier på magisterprogrammet. Biblioteks- och informationsvetenskap förbereder dig för att arbeta med kultur- och informationsförmedling på bibliotek och med informationsfrågor inom företag, myndigheter och organisationer.

Ansökan senast 15 april 2009 Behörighetskrav och urvalsregler: Grundläggande behörighet SvB/Sv2B, EnB samt 90 högskolepoäng i avslutade kurser (motsv. 60 poäng enligt poängsystem före 1/7 2007).

För mer information: www.umu.se/soc/biv Barbro Hedlund, studievägledare, 090-786 52 50, barbro.hedlund@soc.umu.se

Vinn Ternheimbiljetter! Vi lottar ut två par biljetter till dig som svarar på vad Ternheims förra skiva hette! Skicka ditt svar till info@umeateaterforening.nu

PRESENTERAR:

(pågår senast till 1 mars)

Dostojevskijs klassiska kortroman får Sverigepremiär i Umeå! Se den fantastiska texten komma till liv med Andreas Utterhall i rollen som mannen som stänger in sig i källaren i protest mot det perfekta samhället. Medarr: Teater Knockout, Umeå Folkets Hus, Umeå Teaterförening

En humorafton i två akter med två blixtrande stjärnskott på komikerhimlen! Nour El-Refai, känd bland annat TVkänd från komediprogrammet Morgonsoffan samt i debattsammanhang och Vera Vitali, just nu högaktuell i succéfilmen "De ofrivilliga".

ANTECKNINGAR FRÅN ETT KÄLLARHÅL 23-25 FEB 8, 15, 16 MARS KL 19.00 (SÖN KL 16.00) STUDION, UMEÅ FOLKETS HUS

Medarr: Kulturföreningen Humlan

Foto: Märta Thisner Grafisk form: Bold

HUMORAFTON MED NOUR EL-REFAI OCH VERA VITALI 4 MARS KL 19.00 (SERVERING FR 18.00) STUDION, UMEÅ FOLKETS HUS

En av årets musikaliska höjdpunkter! Utsedd till 2008 års Bästa Kvinnliga Artist och nya skivan "Leaving on a mayday" till Årets Album på Grammisgalan. Nu kommer hon till Umeå! Medarr: Kulturföreningen Humlan, Umeå Folkets Hus

VI

ER! JETT L I B NN

ANNA TERNHEIM PÅ TURNÉ 13 MARS KL 20.00 IDUN, UMEÅ FOLKETS HUS

BILJETTER: WWW.BILJETTCENTRUM.COM 090-13 31 80, WWW.TICNET.SE BLI MEDLEM FÖR ATT FÅ RABATTER, FÖRKÖPSRÄTT OCH BEKVÄM BOKNING. LÄS MERÅP WWW.UMEATEATERFORENING.SE

Sociologiska institutionen www.soc.umu.se


Arbeta och njut. Med hjälp av internet kan du på några sekunder komma i kontakt med båtägare världen över som letar efter besättning.

Ä VE N T Y R P Å V Ä R L D S HAVE N V Ä N TAR – Drömmer du om att luffa jorden runt på en segelbåt, upptäcka främmande kulturer, bada i varma hav och med lite tur slippa betala för din resa? Det är lättare än du tror. Äventyret ligger bara några knapptryckningar bort. Att gasta på en segelbåt kan bli ditt livs äventyr. Med hjälp av internet kan du på några sekunder komma i kontakt med båtägare världen över som letar efter besättning. Såväl långseglare som charterbåtar tar om-

14

bord besättning. Särskilt charterbåtar som flyttas runt mellan Europa och Västindien söker efter gastar som kan hjälpa till under transportsträckan över Atlanten. Priset varierar från några hundra

kronor per dag ner till din egen matkostnad, i utbyte mot att du hjälper till ombord. båtägaren för dina mat- och reskostnader, men då krävs oftast att du har ett yrke som är gångbart ombord på en segelbåt. Kockar, mekaniker eller seglingskunnig personal är särskilt eftertraktade. Besättningen hjälper till i de dagliga göro­målen, som att stå till rors, städa och laga mat enligt ett uppgjort schema. På ett flertal hemsidor kan man också själv lägga in en annons om när och vart

man vill segla. Erfarenhet av att segla är förstås ett plus, men oftast inget krav. Båtägarna sätter däremot värde på praktiskt handlag och lite äventyrslusta.

Har du tur står även

en båt är att helt enkelt leta på plats. Gå runt i båthamnarna och hör dig för om båtar som söker besättning. Kanarieöarna är ett hett tips för dig som vill segla över till Västindien eller Sydamerika. Bästa tiden är oktober-november. Större hamnar i Turkiet och Gibraltar är också värt att pröva under hösten. Vill du segla i Stilla havet är PanaEtt annat sätt att hitta

vertex 2: 2009


– B ARA E N K N A P P TR Y C K N I N G B O RT ma ett bra ställe att leta efter båt. Då hinner du också bekanta dig med båten och dess besättning under kanalpassagen som tar några dagar. I Indiska Oceanen är Phuket i Thailand det bästa stället, särskilt under tiden januari-februari. För längre överfarter, med flera inplanerade etappmål, kan det vara en bra idé att betala etappvis utifall att du vill hoppa av i förtid. använda sunt förnuft innan du mönstrar på! Det gäller särskilt huruvida båten du valt ut

är säker att segla med, något som kan vara svårt att avgöra om du aldrig seglat tidigare. Charterbåtar är oftast rikligt utrustade, medan budgetlångseglare kanske sparat in på säkerhetsutrustning såsom livflottar, nödsändare etc. Förbered dig därför genom att läsa på om segling och prata med ”båtfolk” här hemma innan du ger dig av. Lycka till!

http://www.crewseekers.co.uk/ http://www.sailingnow.com http://www.sfsailing.com/cgi-bin/sfsailing/index.cfm http://www.boatcrew.net/ http://ficus-www.cs.ucla.edu/ficus-members/geoff/cruisecrew/ http://windowoncyprus.com/crew_list.htm http://www.apparent-wind.com/sailing-crew.html http://www.ksss.se/index.php?c=kappsegling&s=gastbank&t=crewBank

Glöm heller inte att

vertex 2: 2009

Här hittar du båtar som söker besättning:

Text och foto:

http://www.maringuiden.se/forum/;thread=40146

Frank Stenström

15


Förbättra kopplingen mellan studier och arbetsliv

ILLUSTRATION: LIV STRÖMQUIST

Alltför många studenter upplever att det saknas en koppling mellan studierna och arbetslivet som väntar. Vi tror att en arbetslivsanknytning ger flera positiva effekter för studenterna. Att snabbt få praktisk användning av de teoretiska kunskaperna bidrar till de befästes bättre. En bättre förståelse för hur man har praktisk nytta av det man lär sig inom utbildningen kan också öka motivationen i studierna. Men inte minst underlättar det steget ut i arbetslivet. TCO vill därför se ökade ansträngningar för att arbetslivsanknyta utbildningarna och för att alla studenter ska erbjudas praktikinslag i sin utbildning.

Utbildning för ett bra liv

Sociologiprogrammet i Umeå Utbildningen för dig som är intresserad av Människors möten • Grupp, organisation och samhälle • Genus och makt i arbete och vardagsliv • Kulturkonflikter Kommunikation mellan människor • Klassförhållanden, jämlikhet och ojämlikhet • Ungdomskulturer, medier och livsstilar • Etniska relationer • Politik och värderingar Programmet har två inriktningar, en mot sociologi och en mot socialpsykologi. Grundläggande behörighet.

Ansökan senast 15 april, 2009 För mer information kontakta studievägledare Gun-Marie Ericsson 090-786 52 85, gun-marie.ericsson@soc.umu.se www.umu.se/soc/utbildning/sociologiprogrammet

Sociologiska institutionen www.soc.umu.se


kultur: Tips & reaktioner: kultur@vertex.nu

ädla indianer möter vita män i uniform

Paracelsus. Som ung. Till höger: Träsnitt av en salamander, som Paracelsus såg den i en av sina visioner.

Väldigt roligt oavsett avsikt Någonstans mellan domedagsprofeten Nostradamus och den medicinska hygienens pionjär I. P. Semmelweiss finner man Filippus Aurelius Bombastus Theophrastus von Hohenheim, mer känd under det självförhärligande tillnamn han valde åt sig själv: Paracelsus. Paracelsus som den evidensbaserade medicinens grundare, däribland svenska Paracelsussällskapet, som ligger bakom bokens utgivning. Av en sådan sammanslutning förväntar man sig kanske inte den allra mest kritiska blicken, och de texter som samlats i den första svenskspråkiga utgåvan av något av hans verk, ”Boken om homunculus och andra texter” övertygar inte om Paracelsus gärning för den medicinska vetenskapen. Snarare får man intrycket av att Paracelsus kritiserar den samtida läkarkåren för att syssla med nonsens, och bidrar med ett stort mått av helt eget nonsens, bland annat signaturlära, allt i god medeltidsanda. Inte för

Boken om homunculus och andra texter

Paracelsus Övers: Norbert Feusi [Vertigo]

Av vissa framhålls

intet kallades han, i och för sig av läkarkollegor med meningsskiljaktigheter, redan då han levde för Kakophrastus – skitprataren. stor möda åt att beskriva ett antal elementarvarelser, däribland nymfer, pygméer och salamandrar. Misstag inte dessa för de djur eller människotyper som orden betecknar idag – de är allihopa sagoväsen. Paracelsus beskriver i stor detaljrikedom hur dessa varelser avlas, livnär sig och beter sig, men redovisar naturligtvis aldrig sina källor, eftersom de såklart inte finns. Förklaringen ligger i att Paracelsus tillämpar den Paracelsus ägnar även

spekulativa kontemplativa metodiken, i bjärt kontrast mot den empirisk-rationella metod som hans sentida vänner i svenska Paracelsussällskapet tillskriver honom. av boken ligger istället på ett annat plan. Paracelsus beskriver nämligen varför han skriver om alla dessa mystiska väsen. Anledningen visar sig vara samma som till varför man ska skriva om änglar och mirakel, just den att det handlar om att prisa guds verk i alla dess former. Av samma anledning som det är gudi behagligt att skriva traktater om hur många änglar som ryms på ett knappnålshuvud, är det enligt Paracelsus fromt att utreda sylfidernas liv och leverne. Visste man inte bättre kunde man tro att han drev gäck med kristenheten, men humorn är med största sannolikhet ofrivillig. Vilket inte förhindrar att det är väldigt roligt. Den stora behållningen

Lars-Daniel Öhman

n För lite mer än 100 år sedan pågick fortfarande kampen om naturtillgångarna i de västra delarna av den nordamerikanska kontinenten. Massakrer på civila, fördrivningar av hela samhällen och barnamord var alla vanligt förekommande inslag i denna kolonisering av vad som skulle komma att bli usa. Dee Browns blodiga redogörelse utifrån ”indianernas perspektiv” utkom första gången 1970 och blev tv-film 2007. Nu har Karneval förlag gett ut en utökad nyutgåva. Som dokument över massmord och strids­ lystna män är Browns bok framstående. Skildringen lägger sig som smuts i mitt vita utvecklingsoptimistiska blod. När boken kom ut första gången sägs den ha revolutionerat synen på Nordamerikas urinvånare. Tyvärr känns den inte lika revolutionerande idag. Bland annat saknar jag händelsernas sammanhang och diskussioner kring vad som drev fram den aggressiva jakten på råvaror, och gör så än idag. Istället är den röda tråden en form av snuttifierande rasism över ädla indianer och ett vitt samhälle som en sammanhängande enhet av mustaschprydda män i uniform. Det är synd, för dessa historier har nog mer att lära oss än vad jag önskar. Erik Hegelund

NYa skivor: persiska och franska med visa, snygg orkestrerad pop och souliga referenser. ”Snö”, ledmotivet till Arn som spelades in med London Symphony Orchestra, finns också med och har säkert gett mersmak för det ökade antal stråkar på albumet. Att hitta och bevara den man vill vara löper som en röd tråd genom albumet, vilket Laleh även själv lever upp till. Vad hon än tar sig för finns hela tiden en kärna av hennes väsen och originalitet som tydlig markör.

Att hitta och bevara DEn man vill vara Mellan sitt andra och tredje album, Me And Simon (Lost Army/Warner), har Laleh hunnit lämna storstaden till förmån för Skellefteå. Mycket tid har ägnats åt att strosa omkring i naturreservatet Bjuröklubb, vilket gett låtskrivandet extra skjuts och avtryck i naturromantiska referensramar. Laleh har som vanligt svårt att begränsa sig. Allt material har hon skrivit och producerat själv. Hon blandar svenska och engelska,

vertex 2: 2009

Laleh.

frida rosenström

17


Krypande obehag och ren skräck i två former – en med verkligheten som bas, en annan med det kanske möjliga som fantasikittlare. Det är de starka och omskakande huvudnumren i månadens filmsvep.

LÅT DEN RÄTTE KOMMA IN Betyg: DIE WELLE BETYG: EAGLE EYE BETYG:

Krypande jobbigt. Filmen ”Låt den rätte komma in” står stark och självständig gentemot romanförlagan.

Låt nu rädslan komma in låt den rätte komma in genre: vampyrdrama regi: tomas alfredson med: kåre hedebrant, lina leanders­ son m.fl. betyg: 4

John Ajvide Lindqvists annorlunda roman, om vampyrer i 80-talets Stockholm, har blivit en vintervacker filmupplevelse. Regissören Tomas Alfredson har lyckats fånga den mörka stämningen från snöig svensk förortsmiljö perfekt. Även om rullen inte har samma hoppa-ur-fåtöljen-scener som konventionella skräckfilmer, så skapar den en både tilltagande jobbig och tilltalande kittlande, krypande känsla. Den hjärtskärande kärleken mellan mobbade Oskar och mystiska Eli gestal-

NYa skivor:

tas fint av de unga skådisarna och storyn kan liksom i förlagan fungera både som ren vampyrskräck eller metafor för känslan av att växa upp i utanförskap. Berättelsen är väl förvaltad, anpassningar till mediet har gjorts av författaren själv, och versionen känns väldigt självständig gentemot boken. magnus f. bergström

die welle genre: skoldrama regi: dennis gansel med: jürgen vogel, christiane paul m.fl. betyg: 4

Engagerade gymnasieläraren Rainer Wenger får i uppdrag att undervisa en trött skolklass. Efter att ha mött ifrå-

gasättande från eleverna kring värdet av att lära sig om gamla diktaturer, påbörjar han ett kontroversiellt experiment med oanade följder. Den senaste filmatiseringen av Todd Strassers uppmärksammade bok The Wave tar budskapet steget längre. Gansel har omvandlat materialet till en ganska särpräglad historia, som stärks av suveränen Vogel och alla de övertygande, unga skådisarna. Att berättelsen utspelar sig i Tyskland ger dessutom extra krydda till frågeställningen huruvida en diktatur kan uppstå i det moderna Europa. En film som troligtvis kommer bli stående inslag i skolundervisningar över hela landet, inte bara i tyska. magnus f. bergström

The Smiths.

guldgruva för Alla the smiths-fans Åtskilliga är de samlingsskivor som genom åren försökt sammanfatta The Smiths karriär. The Sound Of The Smiths [Rhino/Warner] sticker dock ut i mängden. Både Morrissey och Johnny Marr har haft ett finger med i urvalet, vilket nog förklarar kvaliteten. Det är svindlande att tänka att bandet spottade ur sig så många fullträffar under en så förhållandevis kort tidsperiod (1983-87). Skivan är ett dubbelalbum där gruppens paradnummer trängs ett

18

Eagle eye genre: actionthriller regi: d.j. caruso med: shia labeouf, michelle monag­ han m.fl. betyg: 3

Caruso fortsätter att göra bombastiska rullar på gammalt recept. Tidigare var det Hitchcock-imitationen Disturbia och hans nya, Eagle Eye, lånar friskt från filmer som 2001 när LaBeouf och Monaghans karaktärer plötsligt blir övervakade och tvingade till underliga handlingar av en mäktig organisation. Vem döljer sig bakom telefonrösten? Trots den övertydliga inspirationen från tidigare verk lyckas Caruso trolla ihop trådarna på ett så stilrent och kvickt vis att man knappt hinner slänga igång en påse micropop. Hans filmer har fördelen att underhålla en bred tittarskara och därför passa en månghövdad filmkväll. Ett säkert kort i hyrfilmshyllan. magnus f. bergström

magnus.bergstrom@vertex.nu

efter ett på första albumet medan skiva nummer två innehåller b-sidor, livenummer och andra rariteter. En kraftfull guldgruva både för nya(?) beundrare och redan invigda. frida rosenström

Upp och hoppa  – kärlek i luften The Loved Ones uppbådar viljan till

The Smiths.

rörelse via de vågor av pulserande kraft som strömmar via högtalarsystemet. Då bryr man sig inte heller om att hälften av de sex spåren är andras låtar. Det märks ändå inte. Vilket bara är ett karaktärsbevis. Distractions [Fat Wreck Chords] bjuder upp till revolu-

vertex 2: 2009


Utställningen i Second Life kan få besökare från hela världen. Det har nog skapat extra motivation hos studenterna på museologiprogrammet, som jobbat stenhårt med projektet i den virtuella världen.

second life är en virtuell

värld som skapades 2003. Varje användare representeras av en avatar. Det som skiljer Second Life från datorspel är att alla spelare kan bygga nya virtuella objekt och ge dessa objekt spe­ ciella egenskaper. ekonomin i second life

är sammanflätad med ekonomin i den verkliga världen. Man kan alltså växla in riktiga pengar till Linden dollar och likadant åt andra hållet. Denna virtuella eko­ nomi som sägs kunna göra folk rika på riktigt har skapat mycket uppmärksamhet och diskussio­ ner. [Källa: wikipedia] Du som har en användare

i Second Life kan nå studenter­ nas utställning via adressen http://xrl.us/HUMlabSL Utställningen. Får Vertex reporter att nästan hoppa till av barnslig förtjusning.

Studenter ställer ut i virtuell värld

Deras utställning går inte att lukta eller ta på och den går att besöka raklång i sängen om du vill. Tillgång till en dator är det enda du behöver – umeåstudenterna har nämligen byggt den i Second Life.

social skiktning, religion och etnicitet. Humlabs Cecilia Lindhé berättar att studenterna har jobbat stenhårt med att bestämma hur museet ska se ut, skapa rekvisita och genomföra sina idéer.

ett par timmar innan vernissagen mot slutet av januari är min kunskap om Second Life synnerligen begränsad. Det skapar möjligen en ganska naiv och överväldigad reaktion på det nya kosmos som framträder på dataskärmen framför mig. När Cecilia Lindhés avatar, alltså hennes persona som hon använder i Second Life, teleporterar sig mellan svenska ambassadens och Humlabs ö, märker jag att jag nästan hoppar till av barnslig När jag besöker Humlab

Den virtuella 3D-världen Second Life har medlemmar över hela världen. Nu har studenter på museologiprogrammets tredje termin vid Umeå universitet undersökt vilka möjligheter denna parallella värld erbjuder som utställningsarena. Det är inom ramen för sin utbildning i kulturanalytisk fördjupning som de har byggt sina utställningar i Second Life, där Umeå universitets Humlab äger en ö. Utställningarna behandlar ämnen som genus, sexualitet, funktionsnedsättning,

tionär dans. Så upp och hoppa – det är kärlek i luften. anders lidström

vertex 2: 2009

har byggt upp har flera rum, i ett kan man ex-

frida rosenström

Bossen regerar  med hjälp av ljudet Bruce Springsteen har åter laddat

Belle And Sebastian.

empelvis besöka en utställning inspirerad av Lars von Triers film ”Dogville”, som spelades in i en stor hall med hus som endast markerades som ritningar på golvet. Här är det en 50-talslägenhet där planlösningen illustrerar hur könen nyttjar sitt hem. En utställning behandlar genus på dagis och en annan klädsels betydelse i skolan. i Second life är billigare än i verkliga livet och potentiellt kan hela världen besöka den. – Det har nog skapat extra motivation hos studenterna, säger Cecilia Lindhé. Att skapa en utställning

Museet som studenterna

exempel ”Judy and the Dream of Horses”, ”The State I am in” och ”If You’re Feeling Sinister” som de gör otroligt bra. Med på albumet finns också fyra outgivna låtar från 2001 då Isobel Campbell fortfarande var med i gruppen samt alternativa versioner av ”The Wrong Girl” och ”Lazy Line Painter Jane”.

Bandet med en egen stjärna på pophimlen Skotska Belle and Sebastian har en alldeles egen stjärna på (indie)­ pophimlen. The BBC Sessions [Jeepster/ Border] innehåller låtar där de spelar live i bbc:s studio med avstamp i gruppens första radioinspelning 1996 och debuten Tigermilk. Sedan följer ytterligare fyra sessioner fram till 2001. Det finns en särskild magi kring bandets repertoar just under dessa år som också fångas upp av albumet. Här finns guldkorn som till

förtjusning – en separat värld utan barriärer, där allt är möjligt. Men så är det faktiskt inte, förklarar Cecilia Lindhé och Jim Barrett, som också arbetar på Humlab, och har stor erfarenhet av virtuella världar. Det är en parallell värld med etikett, eller ”netikett”, och koder. Dessutom förlorar Second Life syftet ganska fort om man inte använder det rätt. Du bör ha ett mål när du använder Second Life och hitta det som intresserar dig. – Vi vill att man skapar sig en kritisk medvetenhet om Second Life. Det är inte bara en cool häftig värld, säger Cecilia Lindhé.

bössan och avfyrar på Working on a dream [Sony] en hagelstorm av storartat producerade låtar. Även om låtarna är

anna sundström lindmark

... avfyrar en hagelstorm av storartat producerade låtar

ok, så är det alltså ljudbilden som gör skivan. Brendan O’Brien har sett till att precis rätt mängd stråkar används och att ljudet lyckas vara fylligt utan att träda över gränsen till pompöst. En eloge för det snygga omslaget. Samtidigt utfärdas varning för den synnerligen intetsägande dvd:n med material från inspelningen som medföljer en del upplagor. anders lidström

19


IG SOM M FÖR D SOLARIU

LITE KRÄVER

MER

P DRO IN!

Hamrinsv. 2, Öst Riksv. 2, Teg Glimmerv. 7C Carlshem

KLIPPOTEKET ÅLIDHEM CENTRUM TEL. 19 30 90, 19 40 90 UMEÅ

STUDENTRABATT

Är du intresserad? av Politik, Skol och Fritidsfrågor. Hör av dig till: anders.sellstrom@kristdemokraterna.se

MEDARRANGÖRER Vildmarksmat: sydön.se Renar, samisk kultur: skajrie.se Islandshästar: ihcnorr.se Paintball, upplevelser: eraevent.se Hundspann: laplandaqua.com Turridning, skidor: kittelfjall.com Längdskidor: merupplevelse.se Umeåregionens Turistbyrå: visitumea.se Badtunna, äventyr: tallbackenevents.se

Akademiska Hus presenterar Vintercampus 2009 I vårt led att verka för ett levande campus där universitet, näringsliv och allmänhet kan mötas på ett naturligt sätt, bjuder Akademiska Hus alla intresserade på en dag av spännande vinterupplevelser på Campus Umeå vid Ängarna. Besök lappkåtan med brasa, renskinn och sittplatser där du kan prova vildmarksmat. Rid på islandshästar, hälsa på renarna, prova längdskidåkning, grilla korv, bada i badtunna (ta med badkläder) eller njut av en fartfylld åktur med hundspann. Kom och upplev Vintercampus på Campus Umeå torsdag den 19 februari kl. 11-16. Varmt välkommen, vi ses!

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. Vi är ledande på kreativa miljöer och skapar levande campus där studier, forskning, företag och service samverkar och ger växtkraft. Vi har verksamhet över hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Mer information finns på www.akademiskahus.se

Uttagsautomat på ICA!

Ha alltid tillgång till kontanter när du behöver dem allra bäst. Kika in hos oss på ICA Berghem! ÖPPET 9 - 23ÊUÊÊ R 6" Ê/Ê"--t

Klipp ut och ta med till butiken. BiÀʓi>˜Ê£ÇÊviLʇÊÓ{ÊviL° Ej spel, lotter & tobak.

090-13 13 96


BYGGARE BIBBI PÅ LOKAL Efter ett besök på

Nationernas Hus kan jag konstatera att allt verka fungera som det ska. Inget stopp i avloppet, ingen lampkrona som är på väg att falla ner, inga hål i väggen som ser ut att behöva lagas. Liknande slutsatser brukar kunna dras efter rundvandringar på andra ställen där människor möts för sittningar och fester – inget akut behov av en Byggare Bob-insats. Trots det verkar det som att festkläder för män har plats för ett mindre Clas Ohlson-varuhus när man tittar lite närmare. Åtminstone verktyg för det mest nödvändiga och katastrofhjälp som skulle göra representanter för läkare utan gränser avundsjuka. Kjolar har däremot sällan fickor. Klänningar med riktig finess har aldrig fickor. Ett faktum som innebär att kvinnor måste hitta olika handväskor för att matcha olika delar av garderoben, en väska att alltid släpa på och alltid hålla rätt på. kvinnor inte har behov av att ha med sig någonting? Till exempel pengar – långa ögonfransar och snygga ben köper inte många drinkar. Det enda förvaringsutrymme som återstår är bh:n, kanske plats för en hundring eller två. Reaktionerna kan å andra sidan bli blandade när någon ber bartendern vänta och därefter börja gräva med handen i klänningen efter dricks. Det blir dessutom svårt att få ner mobil, nycklar, puder och annat nödvändigt på samma ställe. Kanske ett alternativ till silikoninlägg. Det börjar redan i garderoben med den nya raggrepliken ”Kan du förvara min garderobslapp åt mig” och kanske ”Kan du förvara min plånbok”. Sen gäller det bara att hitta rätt kille innan man går hem, och se till att han under kvällens gång inte går hem med någon annan. Tänkte någon att

genom historien hjälpt till att upprätthålla myten om den hjälplösa kvinnan. Det ger mannen koll på både kvinnan och pengarna. Och vilka grundade de stora modehusen? Tja, Gucci, Prada. Min nästa klänning ska ha ett verktygsbälte som Byggare Bob och sen hoppas jag på stopp i avloppet – och då blir jag den som först tar tag i situationen och ringer rörmokaren! Högtidskläder har

vertex 2: 2009

illustration: fonz the p-shopper

elin dofs

21


DET HÄNDER PÅ CAMPUS:

Popfestival kickar igång på corona n När inomhus­ festivalen Umeå Open fredagen den 20 februa­ ri har Kick off på Corona håller studenter i DJspakarna: Klubb Cocanut Groove. 90210 och Club Zoo har båda klar campusförankring. Klubb 90210 är ett gäng tjejer som spelar electrohits och dansklassiker från 80- och 90-talet. – De har spelat på NH flera gånger och brukar dra fullt hus, säger Mari Paajanen, som är en av arrangörerna, samt läkarstu­ dent och frilansfotograf på Vertex. Club Zoo är ett gäng läkarstuderande som under flera år DJ:at indiepop på stu­ denthak som E-puben och Kårhuset Villan. I vår kan även klubbpubliken på TC skaka loss till deras musikval, Umeå Opens Kick Off på Corona kommer även att bjuda på konserter med Movits, Syket och Cocanut Groove, samt eventuellt ytterligare något rockband från Umeå. Själva huvudfestivalen går av stapeln den 26-28 mars i Umeå Folkets hus. n 5 mars: finska kriget och 200 år av fred. 1809 var det krig senaste gången på svensk mark i Västerbotten och Norrbotten. Umeå universitet uppmärksammar året un­ der vårens vetenskapsluncher på kafé Sta­ tion i Umeå centrum. Torsdagar kl. 12.15. Fri entré. Föredragen tar ca 20 minuter, efteråt finns tid för frågor. Den 5 mars: Historikern Martin Hårdstedt. n 11 mars: indiankvinnans dramatiska förlossning. Utifrån en serie teckningar av en indiankvinnas förlossning berättar barn­ läkaren och etnologen Staffan Mjönes un­ der kvällens föreläsning om sin tolkning av förlossningen, som till viss del skiljer sig från antropologen Claude Lévi-Strauss. Föreläsningen ingår i Forskningsarkivet fö­ reläsningsserie Mötesplats Arkivet. Lokal: Forskningsarkivet, UB. Tid: 11 mars kl 19-20.

Namn: Elenor Nordström. Ålder: 23 år. Aktuell: Stationschef på Umeå studentradio. Sänder varje onsdag kulturprogrammet Estrad 17.00 (på 102,3 Mhz). Pluggar: Journalistik på Strömbäcks folkhögskola. Bor: Kollektiv på Ålidhem. Värsta radiominne: När kabeln kapades av misstag i samband med Universums ombyggnad och det blev 45 döda minuter i etern.

Mycket ljud från liten studio Som en liten kobbe av energi och kreativitet, i det numera öde Arbetslivsinstitutet, ligger Umeå studentradios pyttelilla studio. – Vi hänger här just nu. Det behöver inte vara så tjusigt för att man ska sända radio, konstaterar Elenor Nordström, stationschef.

I början på hösten flyttade Umeå studentradio till nya fräscha lokaler i Universumhuset. Men det blev en kort visit. Det fanns en massa problem med säkerheten som var alltför krångliga att ordna så flyttlasset gick vidare. Nu har de mellanlandat i före detta Arbetslivsinstitutet, byggnaden bredvid Biologihuset. Det är litet, men behöver inte på något sätt hindra roliga idéer att flöda. – Det hände en helt sjuk grej innan jul, berättar Elenor. Funkbandet Damn! var i Umeå och skulle intervjuas i kulturprogrammet Estrad som Elenor sänder på onsdagar. De ville gärna köra live i studion och

Vi har tagit examen: Arbetsterapeutexamen: Maria Lundqvist, Umeå; Heléne Linnarsson, Umeå; Anna Johansso­n, Umeå; Erika Lindkvist, Lycksel­e; Linus Nielsen, Skövde; Viktoria Ovsianni­ kova, Umeå; Terese Alexandersson, Umeå; Sandra Nilsson, Umeå; Ida-Marie Malm­ häll, Umeå; Niklas Eriksson, Sollefteå; Lind­a Strand, Umeå; Kerstin Olsson, Umeå; Johann­a Schönfeldt, Umeå; Anette Johans­ son Jänkänpää, Umeå; Evelina Persson, Umeå; Johanna Morin, Umeå. Civilingenjörsexamen: Pernilla Lindén, Horn; Simon Jonsson Lahdenperä, Umeå; Tobias Norrfors, Skellefteå; Per Persson, Umeå; Emma Olsson, Umeå; Jörgen Johans­ son, Skellefteå; Henrik Jonsson, Umeå. Filosofie kandidatexamen: Erik Johansson,

22

Namn: Tobias Norrfors. Ålder: 28 år. A­ktuell: Har nyligen tagit civilingenjörs­ examen. Gör nu: Arbetar med gränssnitts­ design på Formpipe Software i Skellefteå.

Elenor tyckte att det var en kul idé så länge de bara kom ett par personer, eftersom studion är så liten. Musikerna hade inte så höga krav på varken komfort eller ljudkvalitet. De var tio stycken när de kom – hela Damn! Timbuktu, och Magnus Tingsek. Att rymmas var en fysisk omöjlighet. Men musik blev det ändå trots allt, den lilla bruna skinnsoffan var proppfull och blåsinstrumenten trängdes i dörröppningen.

hösten 2006 för att läsa det då nystartade språkkonsultprogrammet. Ganska snabbt upptäckte hon studentradions charm och blev mer och mer involverad. Snart hamnade studierna vid sidan av radion och när hon i somras blev stationschef tog hon studieuppehåll för att kunna ägna sig åt uppdraget helhjärtat. Vid sidan av skulle hon jobba extra. Men så dök hastigt och lustigt en plats på journalistutbildningen på Strömbäcks folkhögskola upp, trots att hon inte ens sökt utbildningen. Hon Elenor flyttade till Umeå

Bandhagen; Magnus Barkestam, Umeå. Filosofie magisterexamen: Karl-Gunna­r Rehn, Umeå; Kristina Hansson, Piteå; Lorent­z Edberg, Holmsund; Anita Sand­ ström, Västerås; Marléne Rünell, Örebr­o; Mikko Lappalainen, Stockholm, Lars Larsso­n, Umeå. Konstnärlig masterexamen: Manuel G­attinger, Österrike. Ekonomie kandidatexamen: Christina Westman, Umeå. Ekonomie magisterexamen: Stefan Hess, Umeå. Lärarexamen: Olli Joenväärä, Lycksele; Sara Tannfors, Umeå. Medicine doktorsexamen: Ellinor Nordin, Röbäck; Emma Vernersson Lindahl, Vännäs. Medicine kandidatexamen: Elisabet­h Burman, Skellefteå; Carola Ludvigs­

blev peppad och hon tog chansen. Drömmen är att få syssla med journalistik på heltid. Att få bejaka sin nyfikenhet, få anledning att ställa frågor till människor och nästla sig in i olika situationer på det unika sätt som man kan med media i ryggen, det är något hon gärna vill fortsätta med, även efter tiden med studentradion. Hur många lyssnar på er?

– Jag visste att du skulle ställa den frågan. Och jag kan inte svara på den eftersom vi inte har gjort några sådana undersökningar, de är för dyra och vi har en snäv budget. Men vi litar på att vi har lyssnare, säger hon. Ambitionen är att det ska märkas att Umeå studentradio sänds från campus. Ett önskemål är att sända campusnyheter, men idén har fallit på att det tar så mycket tid och att alla som jobbar redan har mycket med sina egna program. – Fler borde höra av sig till oss, vi söker ständigt nya medlemmar, säger hon. text och foto: anna sundström lindmark

son, Umeå; Kristina Fällman, Holmsun­d; Helen­a Markström Säfsten, Umeå; Victori­a Nilsso­n, Bysk­e; Lisa Rydfjäll, Umeå; AnnSofi Eriksso­n, Nordmaling; Angelic­a Karlsso­n, Umeå; Erik Lundberg, P­iteå; Joha­n Åhli­n, P­iteå; Hanna Marklund, Skellefte­å; Nina Spolander, Umeå; Magnu­s Edfors, Sidensj­ö; Johanna Andersson, Umeå; Sara S­alomonsson, Åsele; Stefa­n E­riksson, Skel­ lefteå; Marie Granberg, Umeå; Nikla­s Markströ­m, Skellefteå; Kais­a Söderholm E­dström, Skellefteå; Rosmari­e Avander, Skellefteå; David Simonsson, Bygdeå; Per Lindmark, Umeå; Kersti Wegebro Berglund, Röbäck; Christofer Sandell, Umeå; D­avid Jonsson, Umeå; Carl Frithiof, Umeå; Mali­n Frykman, Umeå; Maria Lundqvist, Umeå; Tina Borg, Umeå; Karolina Andersson, Umeå; Per Isander, Umeå.

vertex 2: 2009


Att livet inte är någon Hollywood-produktion var inte helt självklart för mig fram till en ganska ansenlig ålder. Hjärnan kunde kanske räkna ut det, men hjärtat levde alltid på hoppet, skriver Johanna Englund.

FILMEN SOM SUBSTITUT När det kommer till film har jag en tendens att dras till storslagenhet och djupaste djup, framom komik och krystat skrattvång. Jag lever mig in i filmer med hela min existens, låter mig slås blodig i biofåtöljen, alla sinnen skärpta till bristningsgränsen och musklerna närmast krampande vid varje vändning i handlingen. Jag älskar att bli upplyst, se saker jag tidigare blundat för eller inte vetat fanns, möta människor vars livsöden ger mig insikter om livet och om mig själv. ”Verkligheten är en belysningsfråga” sade författaren Per Gunnar Evander och där är filmen ett effektivt redskap, som kan rikta strålkastarljuset efter behov. En bra film låter mig färdas genom hela känsloregistret, från glädje och skratt, till förtvivlan, ilska och rädsla, varpå jag spottas ut mörbultad och kraftlös på andra sidan.

Medicine kandidatexamen, forts: Danie­l Karlsson, Umeå; David Rönnlun­d, Roberts­ fors, Ellen Nilsson, Umeå; Danie­l Papacost­a, Umeå; Erica Dryler, Umeå; Helén­e Linnarsso­n, Umeå; Anna Johansso­n, Umeå; Erika Lindkvist, Lycksel­e; Linu­s N­ielsen, Skövde, Marcus Mustikk­a, Umeå; F­rida Hell­ man, Umeå; Viktoria Ovsiannikov­a, Umeå; Kajsa Nilsson, Umeå; Miriam Danielsso­n, Umeå; Terese Alexandersson, Umeå; Ida Lahdenperä, Malmberget; C­amilla A­ndersson, Umeå; Susanne Granberg, Älvsbyn, Helena Furufalk, Umeå; S­andra Nilsso­n, Umeå; Ida-Marie Malmhäl­l, Umeå; Nikla­s Eriksson, Sollefteå, Annica Keskita­ lo, Umeå; Elin Lindroth, Umeå; L­inda Strand, Umeå; Johanna Lindqvist, Skellefteå; Ker­ stin O­lsson, Umeå; Johann­a Stålnacke, Umeå; Ida Rasmusson, Umeå; Johan­

vertex 2: 2009

“Australia” och ”Things We Lost in the Fire”. bäst just nu:

Obama-tåget tuffar på. sämst just nu:

Sommarjobbspress.

just när jag ska gå ombord på planet) för jag blev tvungen att inse att till och med de verklighetsbaserade filmerna innehåller en riklig dos romantisering. Precis som i verkliga livet så

är det inte smöriga ömhetsbetygelser som gör att jag krackelerar till atomer när jag ser på film. Vanliga människor med ett ovanligt stort mod gör mig knäsvag. Vackra bilder och hjärtskärande berättelser driver mig till tårar. Utopin om den svaga människan med osviklig ryggrad och förmågan att stå upp för det som är rätt, även när det är förbannat omöjligt. När verkligheten inte förser mig med det utlopp jag suktar efter, är det en fantastisk befrielse att frossa i känslosamhet i en mörk salong. Och oftast ger tårarna mig lika stor behållning som skrattet. JOHANNA ENGLUND

Namn: Johanna Englund. Ålder: 23 år. Pluggar: Psykologprogrammet.

na Schönfeld­t, Umeå; Jenny Johannisson, Umeå; Miyok­o Mori, Umeå; Ida Sjöberg, Umeå; Alexandr­a Nilsson, Skellefteå; Elin Jönsson, Umeå; Emelie Boman, Bureå; Janni Vallin, Skellefte­å; Jimmy Nordin, Umeå. Naturvetenskaplig kandidatexamen: J­elena Richter, Umeå. Naturvetenskaplig masterexamen: Z­haoxia Yin, Umeå. Sjukgymnastexamen: Magnus Edfors, Si­ densjö; Stefan Eriksson, Skellefteå; Chris­ tofer Sandell, Umeå; David Jonsson, Umeå; Malin Frykman, Umeå; Tina Borg, Umeå; Per Isander, Umeå; David Rönnlund, Roberts­ fors, Ellen Nilsson, Umeå; Daniel Papacosta, Umeå; Kajsa Nilsson, Umeå.

Det här är ett urval av examinerade vid Umeå universitet den senaste tiden – inte samtliga.

VERTEX KRÖNIKÖRER 08/09: Lars-Daniel Öhman och Johanna Englund.

Vertex för 4 år sedan:

Vertex nr 3/2005.

Fyra elever vid Konsthögskolan i Umeå blåste mössorna av både makthavare, media och Staffan Ling när de med hjälp av inhyrda skådespelare presenterade sitt förslag till förnyelse av Umeå. I det tjusi­ ga prospektet föreslogs till exempel att Rådhuset skulle rivas och ersättas av tre gigan­tiska ”bollar” som bland annat skul­ le inrymma världens största bastu. En 78 meter hög halfpipe mitt i centrum fanns också med i de framfantiserade låtsaspla­ nerna. ”Jag tror på deras idé. Framförallt är det viktiga inte vad som görs utan att nå­ gonting görs”, sa Staffan Ling i samband med presentationen. Syftet med studen­ ternas tilltag/installation/konstprojekt var att få folk att tänka till…

23

foto: tomas tengnér

Hollywoodproduktion var inte helt självklart för mig fram till en ganska ansenlig ålder. Min hjärna kunde kanske räkna ut det, men mitt hjärta levde alltid på hoppet att kärlek, ridderlighet och vänskap kunde vara så storslaget och mästerligt som det utlovas i filmens värld. Ett lyckligt slut kändes nästan utlovat och blev det inte så, blev jag nästan förnärmad. Kanske uteblev de där orealistiska sluten alltför många gånger (jag har till exempel aldrig blivit stoppad på flygplatsen av en ångerfull man som sprungit genom regnet och dyblöt deklarerar sin kärlek Att livet inte är någon

filmer som känns:


ERBJUDANDE

Ekonom?!

GĂśr din plikt RĂśsta 2-5 mars!

P DRO IN!

Hamrinsv. 2, Ă&#x2013;st Riksv. 2, Teg Glimmerv. 7C Carlshem

MER

 $    # %   #

  ! "  " # #% #  

Ă&#x201E;TMOGNA AVOKADO

  

5kr rabatt

  "  #"  # 

2-pack, klass 1 ErbjudandetĂ&#x160;}BÂ?Â?iĂ&#x20AC;Ă&#x160;Ă&#x152;Â&#x153;Â&#x201C;Ă&#x160;Ă&#x201C;{Ă&#x160;viL]Ă&#x160;Ă&#x201C;ääÂ&#x2122;

Lärarutbildningen vid Umeå universitet ger följande program: Lärarprogrammet, med inriktningarna: verksamhet antingen i förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. Specialpedagogprogram (påbyggnadsprogram). Studie- och yrkesvägledarprogrammet (distans- och campusutbildning).   

Â?Â&#x2C6;`Â&#x2026;iÂ&#x201C;Ă&#x192;Ă&#x160;ViÂ&#x2DC;Ă&#x152;Ă&#x20AC;Ă&#x2022;Â&#x201C;Ă&#x160;UĂ&#x160;äÂ&#x2122;äÂ&#x2021;ÂŁÂ&#x2122;Ă&#x160;äxĂ&#x160;ää

Tyvärr kan vi inte fÜrsäkra dig mot tentaüngest, otur i kärlek eller impulskÜp som gÜr att du für äta nudlar i en münad. Men mot en hel del annat.

Vi vet att münga studenter tycker att fÜrsäkringar är krüngligt och dyrt. FÜr dig som lärarstudent har vi därfÜr tagit fram en särskild fÜrsäkring som är raka motsatsen. Den är enkel att teckna, ger ett bra skydd och kostar 21 kronor per münad. Till priset av en chipspüse für du en kombinerad olycksfalls- och livfÜrsäkring som gäller dygnet runt, alla ürets dagar. Vi bjuder pü premien i 3 münader. Läs mer och teckna direkt pü www.lararforsakringar.se.

Ramiro, lärarstudent

#

LITE KRĂ&#x201E;VER

kod 999

IG SOM M FĂ&#x2013;R D SOLARIU

#

HHUS-valet: alla medlemmar i HHUS har rÜsträtt. läs mer: www.hhus.se/val


17 FEBRUARI INTERNATIONAL EVENTS GROUP MEETING Exchange student in Umeå? Interested in International Politics? Engage in Umeå Association of Foreign Affairs and make a difference! Welcome to our information meeting! Tue Feb 17 at 3:15 PM S 208, Social Sciences Building. See upfu.org/ for more info. 18 FEBRUARI KLUBB MOLLTRÄSK: BACKWOODS Lågmälda alternativrockgruppen Backwoods från Umeå som nu är helband går på Mollträsk tillbaka till rötterna och kommer spela en mer akustisk betonad konsert. Arrangör: Humlan med Schmäck När: 18 februari, 19.00 Var: Kafé Schmäck - Frivillig entré 19 FEBRUARI MOVIE: DARWIN’S NIGHTMARE Umeå Association of Foreign Affairs shows the Oscar nominated documentary “Darwin’s Nightmare”, which reveals the truth about the fishing trade between Europe and especially Tanzania in Africa. Thur Feb 19 at 3:15 PM Hörsal C, Lindellhallen See upfu.org/ for more info. 20 FEBRUARI UMEÅ OPEN KICKOFF En månad innan Umeå Open drar igång är det hög tid för en fet Kickoff för att dra igång peppen. Till kvällen har vi bjudit Movits, Cocoanut Groove, Syket, Klubb Zoo och Klubb 90210. Arrangör: Humlan När: 20 februari, 19.00-02.00 Var: Corona - 100kr/80kr humlanpris 23 FEBRUARI ORIENTERINGSTRÄNING Varierande och roliga orienteringsträningar för alla studenter. Lampa/ kartlyse rekommenderas under vintertid. Samling klockan 18 SLU, nedre entren (omklädningsrum/dusch finns). 24 FEBRUARI CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Patricia Rinwigati, Uppsala University, gives a lecture for Umeå Association of Foreign Affairs on organisations’ and businesses’ global responsibilities and ethics. In English. Tues Feb 24, 3:15 PM.

Hörsal D, Lindellhallen See upfu.org/ for more info. 24 FEBRUARI SCEN SAGA - ÖPPEN SCEN! Nu är det dags igen, med gratis entré och öppna sinnen får Umeås alla kulturutövare chansen att visa sig från sin bästa sida på Sagateatern! Arrangör: Umeåteaterförening, Humlan med fler När: 24 februari, 18.00-22.00 Var: Sagateatern - gratis entré 2 MARS ORIENTERINGSTRÄNING Varierande och roliga orienteringsträningar för alla studenter. Lampa/ kartlyse rekommenderas under vintertid. Samling klockan 18 SLU, nedre entren (omklädningsrum/dusch finns). 2 MARS HHUS-VALET HHUS årliga val äger rum mellan 2-6 mars. Den avslutas med en valvaka på E-puben, fredagen den 6 mars 15.00-16.00. 4 MARS BESÖK MIGRATIONSVERKET Är du intressead av migrationsfrågor? Följ med JUSEK till Migrationsverket för att få en insyn i hur en arbetsdag ser ut och vilka typer av ärenden de handlägger. Anmäl dig på jusek.se eller till student.umea@jusek.se senast den 2 mars. Onsdag 4 mars kl 15.00 Kylgränd 6 B, Umeå 4 MARS VERA & NOUR Ingen går säker när komikerna Nour och Vera skärskådar samtidens alla avarter. De är två skickliga samhällsdebattörer som med kritisk blick och radikala grepp tar tag i samhällsfenomenen av idag. Arrangör: Umeå Teaterförening med Humlan När: 4 mars, 19.00 Var: Studion, Folkets hus 4 MARS LUNCHDEBATT - JÄMSTÄLLDHET MED JAKOB DALUNDE Gröna Studenter & miljöpartiet de gröna arrangerar en debatt i jämställdhet med fokus på studenter. Jakop Dalunde (språkrör för Grön Ungdom & student) deltar tillsammans med andra inbjudna från partier, organisationer och fackförbund.Vi bjuder på lunch!

När: kl 12 Var: Hörsal B, Lindellhallen samhällsvetarhuset 6 MARS PALTFESTEN! Övre Norrlands Nation utlovar palt i mängder och en trevlig kväll! Pris:100kr. Anmälan sker t.o.m 27/2 via tel:070-3039271. www.onn. nationerna.com Fredag 6 mars, kl:18.30 Nationernas Hus 7 MARS SOFIA KARLSSON Med nytt album “Söder om Kärleken” som släpps den 4 mars åker den multibegåvande neofolk musikern Sofia Karlsson ut på vägarna igen! Arrangör: MTA produktion med Humlan När: 7 mars, 19.30 Var: Idun, Folkets hus - 350kr/320kr humlanpris 8 MARS DECLAN DE BARRA & HOLMES Den irländske artisten Declan de Barra åker på turné med sina nya stallkamrater Holmes. Declan bjuder på skön akustisk alt-indie visrock och Holmes lågmäld country doftande postrock utan allt malande. Humlansmedlemmar erbjuds 20kr rabatt med uppvisande av 2009 års medlemskort! När: 8 mars, 19.00 Var: Verket - 50kr/30kr humlanpris 9 MARS ORIENTERINGSTRÄNING Varierande och roliga orienteringsträningar för alla studenter. Lampa/ kartlyse rekommenderas under vintertid. Samling klockan 18 SLU, nedre entren (omklädningsrum/dusch finns).

gästas av Bengt Nilsson, journalist, dokumentärfilmare, debattör och författare till boken “Sveriges Afrikanska Krig”, som ger sin syn på den svenska biståndspolitiken och Sidas arbete i Afrika. Ons 11 mars kl 15:15. Hörsal B, Lindellhallen Se även http://upfu.org/. 13 MARS ANNA TERNHEIM Anna Ternheim som just nu högaktuell med sitt nya album “Leaving on a mayday” åker på turné med hennes nya kompband (the Tiny) och besöker Umeå den 13 mars. Arrangör: Umeå Folkets Hus, Humlan och Umeå Teaterförening När: 13 mars, 20.00 Var: Idun, Folkets hus - 320kr / 300 kr humlanpris. 16 MARS ORIENTERINGSTRÄNING Varierande och roliga orienteringsträningar för alla studenter. Lampa/ kartlyse rekommenderas under vintertid. Samling klockan 18 SLU, nedre entren (omklädningsrum/dusch finns). 17 MARS BISTÅNDSPOLITIKEN EFTER FINANSKRISEN Utrikespolitiska Föreningen gästas av Bertil Odén som föreläser om biståndspolitik ur ett internationellt perspektiv. Tis 17 mars kl 15:15 Hörsal C, Lindellhallen Se även upfu.org/.

Sidan sponsras av Umeå studentkår. De föreningar som är kvalicerade att annonsera under Norrskenet är studentföreningar, kår- och politiska partier och nationer samt andra studentnära och ideela sammanslutningar .

11 MARS PERSONALVETARE PÅ JOBBSUPPORT VID UMEÅ KOMMUN Följ med JUSEK för att träffa tidigare Carina Lindberg som jobbar som rekryteringschef på Jobbsupport vid Umeå kommun. Anmäl dig på jusek. se eller till student.umea@jusek.se senast den 9 mars. 11 mars kl. 15.00 Skolgatan 31 A, Umeå 11 MARS SVERIGES AFRIKANSKA KRIG Utrikespolitiska Föreningen

Sista dag för inlämning av material är 10 mars. Tidsperiod: 17 mars - 17 april. Materialet skickas till annons@vertex.nu


THE BISHOPS ARMS

Den engelska puben med UmeĂĽs bredaste sortiment av Ăśl och whisky. Ă&#x2013;ppet alla dagar. Renmarkstorget 8, UmeĂĽ. Tel 090-10 09 90.

Välkomna till The Bishops Arms! Vi erbjuder 25 sorters fatĂśl och cirka 100 olika Ăśl pĂĽ flaska. Bland annat har vi ett stort utbud av belgiska Ăśl-typer, t ex frĂĽn alla sex Trappist-bryggerierna. Mer än 300 single malt. FrĂĽn kĂśket serverar vi en väl sammansatt pubmeny. Ă&#x201E;ven vegetariska rätter. Välkomna till UmeĂĽs fräschaste pub!

E-PUBEN

Fredag EPP 15-18, Nattklubb 22-02 LÜrdag Nattklubb 22-02 Universum, Aula Nordica, 090-786 76 79 www.hhus.se, epuben@hhus.se En numera toppmodern nattklubb fÜr drygt 300 gäster, med stor variation av DJs, musik, liveband, populär EPP & event, samt ett stort utbud av mat och dryck. E-Puben visar även Champions League matcher (mm.) pü bioformat. Nya E-Puben tar emot fÜr sittningar, afterwork, och andra slutna sällskap. Vi anpassar oss till Era Ünskemül. Sittningar: fre 19-22, lÜr 18-22. Välkommen till nya E-Puben! - E-Puben - Nattklubb, Lounge & Festvüning

CAFĂ&#x2030; FIKUM

CAFĂ&#x2030; HUMLAN

I Fikum kan du själv blanda din sallad frün vür uppskattade salladsbuffÊ fÜr 10,50 kr/hg, vid kÜp Üver 25 kr ingür gratis couscous, pasta och ris. Vi erbjuder även kalla och varma drycker, baguetter, smÜrgüsar, fikabrÜd och godis. Under andra tider finns varuautomat med kaffe, godis, fikabrÜd, snacks och sandwich.

CafÊ Humlan har ett uppskattat och fräscht utbud av lunchsallader samt ett stort urval av varm husmanskost. Vi kan erbjuda kaffe & goda kakor till fÜr- & eftermiddagsfikat. Vi har även pajer, kebab & falafel i pitabrÜd, foccacia, piroger, lasagne, kycklingpasta & pizzaslices. Efter en heldag med plugg kan det vara gott med en varm macka hälsar den trevliga personalen pü cafÊet.

5 5FLOJL IVTFU .Ă&#x2021;OEBHGSFEBH

)VNBOJTUIVTFU UFM .Ă&#x2021;OEBH'SFEBH -Ă&#x2022;SEBH4Ă&#x2022;OEBHTUĂ&#x2026;OHU

KROGEN KROGEN

CAFĂ&#x2030; MITUM

NATIONERNAS HUS

KafĂŠ Station

Nyrenoverade lokaler. Modern restaurang, nattklubb och Irländsk pub. Fredagar Schlagerkrogen med schlager, 70-80-tals hits och lugna favoriter. LÜrdagar HIP HOP, RNB. Erbjudanden i baren alla kvällar. Krogen välkomnar er till en av Umeüs stÜrsta lunchbuffÊer frün 69:-. Upp till 300 personer per sittning. EPP buffÊ, BBQ frün 69:-, Husets planka 99:-.

Värna om miljÜn - handla KRAV-märkt fika i Mitum! Vi erbjuder även smaskigt fikabrÜd, smÜrgüsar, baguetter, läsk, godis samt Dagens rätt med salladsbuffÊ, mültidsdryck och kaffe fÜr 46 kr studentpris (mot uppvisande av kürleg.), 55 kr fÜr Üvriga. Mitum tar även emot beställningar av fika och mat, till avhämtning eller servering.

Nationernas Hus är ditt vattenhül i studieÜknen! NH drivs helt ideellt, och hit är alla studenter välkomna. Vi serverar buffÊ varje onsdag, kÜr Club NH fredagar och lÜrdagar. Vi arrangerar även sittningar efter Ünskemül. Missa inte vür berÜmda efterpluggpub, fredagar mellan 15.00-17.30.

KafÊet har hÜg trivselfaktor i en mysig lokal med älvsutsikt. Vi har ett stort utbud av goda luncher och fikaalternativ. Nyhet fÜr i hÜst: God Foccacia! Vi har trüdlÜst internet fÜr den som vill kombinera nytta med nÜje. Pü vür webb finns info om kulturarrangemang i vüra lokaler. En fika efter bion är ju helt perfekt!

Ă&#x2026;lidhems centrum, 090-71 33 00, 71 33 05 MĂĽn, tis, ons, tors 10.30-13.30,16.00-23.00 fre 10.30-13.30, 16.00-02.00 lĂśr 16.00-02.00 www.krogenkrogen.se

.*5IVTFU .Ă&#x2021;OEBHUPSTEBH 'SFEBH

 XXXOBUJPOFSOBTIVTDPN POT GSF MĂ&#x2022;S

 3Ă&#x2021;EIVTHBUBO$ CSFEWJE'JMNTUBEFO

.Ă&#x2021;UPST 'SFMĂ&#x2022;S TĂ&#x2022;OTUĂ&#x2026;OHU XXXLBGFTUBUJPODPN

Restaurang- & CafĂŠguide

TAPAS

Oâ&#x20AC;&#x2122;Learys

Spansk influerad bar och deli mitt i centrala Umeü. Spanska och inhemska tapas serverade pü klassiskt manÊr att avnjutas Üver en Ül eller ett glas vin. VarfÜr inte välja dina favoriter i vür delidisk och ta med hem. Tapas kan anordna catering fÜr smü süsom stora sällskap.

Oâ&#x20AC;&#x2122;Learys är en av UmeĂĽs populäraste nattklubbar. Vi serverar O´Learys stora meny och visar all tänkbar sport. Vi erbjuder härligt goda rätter frĂĽn det amerikanska kĂśket. I vĂĽr meny märks kycklingvingar, hamburgare, ribs och Tex Mex-mat. Vi har nattklubb onsdagar, onsdagar fredagar och lĂśrdagar. Välkomna.

4UPSHBUBO .Ă&#x2021;OMĂ&#x2022;SGSĂ&#x2021;O

,VOHTHBUBO .Ă&#x2021;O UJTUPST 0OT/BUULMVCC 'SF MĂ&#x2022;S TĂ&#x2022;O XXXPMFBSZTTF

KĂ&#x2026;RHUSET ORIGO

X3M

#BSSTLPHTHSĂ&#x2026;OEFO  5JT GSF MĂ&#x2022;S XXXLBSIVTFUPSJHPTF

7/PSSMBOETHBUBO 7/PSSMBOETHBUBO ¸QQFUGSFEBHMĂ&#x2022;SEBHLM XXXYNTF

Kürhuset Origo är den självklara träffpunkten pü Campus! Vi erbjuder studieplatser dagtid med tillgüng till internet, kaffe, te, choklad, fikabrÜd och godis, samt mat och dryck till studentvänliga priser kvällstid. Vi tar även emot sittningar och konferenser, begär gärna prisfÜrslag. BesÜk www.karhusetorigo. se fÜr mer info och aktuella händelser.

UmeĂĽâ&#x20AC;&#x2122;s häftigaste klubb med den hetaste musiken! Tre barer, tvĂĽ dansgolv och kasino. PĂĽ stora dansgolvet mixar vĂĽr VJ det senaste inom râ&#x20AC;&#x2122;nâ&#x20AC;&#x2122;b-, klubb- och partymusik! VĂĽr VJ ser till att inte bara musiken strĂśmmar ut hĂśgtalarna utan även att musikvideos till lĂĽtarna mixas.

Restaurang

Snabb mat

CafĂŠ

Internet

Musik

Casino - spel

Pub RĂśkfritt


öppet forum:

panelen:

Spalter till ditt förfogande. Mejla till forum@vertex.nu

Humlab har fått 4 miljoner för att studera Youtube. Vad har du för relation till sajten?

Om alla busschaufförer vore Reggaebuss­ chaufförer skulle alla åka kommunalt, tänker Peter Johansson när han kliver in i hallen efter en ovanligt upplyftande resa med lokalbussen.

ALLA SKULLE VARA GLADARE Det var mitt i den stressiga julklappsratten, löser ut biljetter och trummar jakten jag upplevde det för första i takt till musiken. gången. Händerna fulla av kassar, När jag satt mig ner lägger jag an en värkande fötter och busshållsplatsen tom min och koncentrerar mig på att doftade av gammal öl och inte möta någons blick, för fyllepink. Jag var hungrig, att slippa en krystad ja kanske till och med lite konversation. Under alla år smutsig, kall och vilsen, som bussresenär har jag om jag tänkte efter när jag inte vetat om vilket väntade i snålblåsten. utomordentligt högtalarBussen gled in och system standardbussarna stannade perfekt intill den utrustas med – innan jag väntande folkhopen, som åkte med Reggaebusschaufmed tröttheten och fören vill säga! Reggaechaffisen. stressen lysande i ansiktet, Heter Omar Kulan­e liknade en samling Snett framför mig sitter och var med i Panele­n väderbiten boskap. en välklädd herre i övre i Vertex nr 6/2008. Dörrarna pös upp. medelåldern och trummar Trängsel. takten mot sitt ben. Han ser ut som Det svenska kösystemets akilleshäl en banktjänsteman, kommunanställd är konstaterat till; bardisken och utredare eller något åt det hållet. busskön, istället för att sucka högt Utredaren kan namnge bandet och och himla med ögonen, råder ett slags även tillägga att det rör sig om en svenskt organiserat knuffande. Alla reggaegrupp från 70-talet. Jag känner vet sin plats, de svaga gallras ut. mig genast svensk och tråkig. När jag kliver av bussen ser jag hur Rullande, varm musik flyter ut ur Reggaebusschauffören ler i backspebussen och en färgad kille med hatt geln och vinkar glatt. Snön faller och ser till att en äldre dam säkert snålblåsten sveper fram. Med lätta kommer av bussen. Min flickvän steg promenerar jag hemåt, fylld av puffar mig i sidan. en varm känsla och ett inre lugn, det – Det är Reggaebusschauffören! går inte att vara irriterad längre! Hon ler, tanten ler, ReggeabussOm alla busschaufförer skulle vara chauffören ler mest av alla och Reggaebusschaufförer, skulle alla åka trängseln har plötsligt stannat av. Jag kommunalt, tänker jag när jag kliver upptäcker att jag också ler. Mitt in i hallen och drar av mig mina blöta mulna humör är som bortblåst och strumpor. Alla skulle vara lite jag kan inte sluta le. gladare, luften lite renare och Tanten vinkar adjö till Reggaebussvardagen lite mer färgglad. chauffören, som nu satt sig bakom Peter Johansson

Sandra Eriksson, tekniskt basår: – Tidsfördriv. Lyssnar mest på 60- och 70-talsmusik, låtar jag inte vill ladda hem utan ledsnar på efter att ha lyssnat på några gånger. Det blir mer musik än roliga klipp.

Marco Silva, gastronomiprogrammet: – Jag kollar mest på musikvideoklipp, mest salsamusik. Det är bra för att man kan hitta en massa nya låtar. Nej, jag har aldrig själv lagt upp någon film.

Hilkka Huoviala, jobbar på universitets servicecenter: – Vad sa du? Jag har aldrig varit där. Har aldrig ens hört ordet. Jag har in­ gen dator hemma och använder det bara i jobbet. Min dotter vet säkert, jag får fråga henne. text och foto: anna sundström lindmark

Strip: erik domellöf

vertex 2: 2009

27


POSTTIDNING B

box 7652 n 907 13 umeå n 090-786 90 20 NÄSTA NUMMER: 17 MARS n MANUSSTOPP: 2 MARS

r e i r e s s Traka

r a m o Förd

Ålde Etnisk

r

t e h g i r tillhö

Vad är diskriminering för dig? könstillhörighet

n o i g i l Re

t e t i t n e Könsid

Funktionshinder

in n g g ä l Sexuell

g

Tisdagen den 17 mars mellan 10-14 kommer Umeå studentkår att finnas i Lindellhallen för att informera kring likabehandlingslagen på högskolan. Under dagen kommer vi även ”låna ut fördomar” i mänsklig form från UB. Arrangeras i samarbete med:

Likabehandlingsrådet vid Umeå Universitet Universitets biblioteket och Röda korset.

Vertex nr 2 2009  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Vertex nr 2 2009  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Advertisement