Page 1

1: 2012

Umeå sämst i klassen – trots halverade köer

sid 8

Snabb orienteringstur till studentlivet i stan

sid 15

n e g n i än r t r –13 Nä sid 10 r e v ö tar

ÖPPET FORUM :

”Efter andra terminen bröt jag ihop”

sid 30


1.000.000kr Har du vad som krävs?

Umeå studentkår utlyser två gånger per år stipendier ur Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond. Varje år fördelar fonden över en miljon kronor på stipendier till, i första hand, doktorander vid Umeå universitet. I vissa fall kan även studenter på grundutbildningen tilldelas stipendier. Kempemedlen delas ut för att stödja doktorandernas forskning. Kraven är naturligtvis att forskningen bedrivs på hög vetenskaplig nivå. Medlen går i första hand till studenter i början av sin forskarkarriär. Stipendier från SJCKMS tilldelas doktorander inom alla fakulteter och ämnesområden. Stipendierna uppgår maximalt till 50 000 kr. Har du ett intressant, spännande eller nytänkande projekt av hög klass? Då kan en ansökan till studentkårens Kempefond vara något för dig! Mer information finner du på: www.kempefonden.se Sista ansökningsdag för våren är den 5/3 Välkommen med din ansökan!


1:  2012

Universitet borde vara en frizon från strulet Argh! Grrrr! Anfäkta och anamma! Finns det något som kan störa livet och sinnesfriden mer än problem med internetuppkopplingen? Möjligen att bli bestulen på pass, biljetter, kontokort och hela bagaget under en resa till, säg, Yttre Mongoliet. Fast det inträffar ju inte så ofta. Datorstrul är betydligt vanligare. Det kan bero på allt från att man själv är en oteknisk idiot till att den bredbandsleverantör man valt inte håller sina löften. Utlandsresan, en flytt till ny lägenhet och allmän pengabrist kan också ställa till det. Livet där ute är hårt ibland! Universitetet, denna anstalt för fritt flöde av kunskap och spännande meningsutbyten, borde vara en frizon från strulet, kan man tycka. Här borde teknikens infrastruktur funka så att man (åtminstone) på ett enkelt sätt kan komma ut på internet. Men icke. Under hösten har många studenter slitit sig i håret när de försökt logga in på universitetets trådlösa nätverk. Det är ungefär som om mellanstadiets alla blyertspennor och suddgummin med jämna mellanrum skulle upplösas i gråvit rök. Åtgärder ska nu ha vidtagits. Man får hoppas att antalet it-relaterade svordomar minskar under våren.

20: MÄNNISKORNA SABBAR ALLT. sid: INNEHÅLL: 5

7 Slut inloggninsstrul? Under hösten har inloggnings- sidan för universitetets trådlösa nätverk dragits med stora problem.

Bertil Janson

chefredaktör Vertex

8

VERTE X N Y TT : Du som är duktig på webb­ design och har erfarenhet av wordpress och/eller andra publiceringsverktyg – kontakta Vertex! Vi har ett projekt som behöver göras snarast, gärna under februari-mars. Arbetet kan utföras under kvällar och helger och lämpar sig därför fint för dig som studerar. Mejla en ansökan med kort meritbeskrivning och referenser till janson@vertex.nu senast den 8 februari. F­rågor: ring 070-172 93 02 eller mejla. Lön enligt överenskommelse.

VERTEX ges ut av Kårmedia Umeå AB, som ägs av Umeå studentkår och Umeå natur­ vetar- och teknologkår.Medlemmar i des­ sa kårer får ti­dningen via P­osten eller tid­ ningsställ på campus. A­ndra intresserade kan beställa prenumeration, se nedan. CHEFREDAKTÖR och ansvarig ut­givare: Bertil Janson, tel 090-786 90 20, janson@vertex.nu REPORTER: Anders Samuelsson tel 090-786 90 21, anders@vertex.nu ANNONSER i Vertex boka­s via Display, Christer Nilsson, tel 090-711 515 christer.nilsson@display-umea.se PRENUMERATION: 120 kronor för 9 nummer, ring 090-786 90 20 (även utebliven tidning)

vertex 1:  2012

Mobilen på tentabordet. Att – medvetet eller omedvetet – ta med mobilen till skrivplatsen leder alltid till anmälan.

Umeå sämst i klassen.

10 TRÄNING SOM MISSBRUK. För vissa blir tränandet en fix idé som liknar ett missbruk. Vertex kollar hur gymmen hanterar saken. 15 STUDENTORIENTERING.

n NYA TAG. Nytt år bör innebära nya chanser till storkovan, anser Vertex. Därför lottar vi ut ett nytt antal triss­ lotter. Du gör som vanligt: mejla red@vertex.nu och håll tummarna.

15. STUDENTORIENTERING.

20

MÄNNISKORNA SABBAR ALLT.

26

”HÖJ LÄRARNAS LÖNER”. Umeåstudenten Markus Lindgren är ny ordförande för Lärarförbun- det Students 28 500 medlemmar.

27

vertexkrönikan. Gustav Borsgård står i skoaffäre­n med ett par vuxensandaler i hande­n. Ska han ta steget?

30

öppet forum & panelen.

REDAKTIONSMÖTE: meddelas via mejl OMSLAGSFOTO: MonkeyBusiness/Most­ photo. Personen på bilden har inget samband med innehållet i artikeln. ADRESS: Vertex, Samhällsvetarhuset, Biblioteksgränd 6 BV, 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 20 BESÖK: Redaktionen i Samhällsvetarhuset, korridor nära café Tornet WWW: vertex.nu TRYCKERI: Daily Print i Umeå AB 2012 ISSN: 0346-4164 NÄSTA NUMMER: utkommer 28 februari MANUSSTOPP: måndag 13 februari

MEDARBETARE i detta nummer: Magnus F. Bergström (text) Gustav Borsgård (text) Anna-Karin Drugge (bildbehandling) Calle Ekblom Käck (text) Layton Hebert (foto) Erik Hillbom (text & foto) Charlotte Högberg (text) Karin Johansson (text) Annelie Markgren (text) Tinah Scheutz (seriestrip) Veronica Wiman Nilsson (korrektur)

LAYTON HEBERT fotar för Vertex, härstäm­ mar från USA, har bott i Argentina och flyttade till Umeå i 2009. Läser medieteknik, vill jobba med film, är maskinist på Folkets Bio på Haga och även engagerad i Umeå Klädbibliotek.
Det här är Medley. Bad och träning. Prova gratis.

Bra gym och massor av gruppträning. Lika kul som att bada. Nästan. Just nu kan du prova allt, helt gratis. Hämta erbjudandet på medley.se/gratis eller med QR-koden här bredvid.


nyhetstips: 090-786 90 20 nyheter@vertex.nu

Umeåstudenter Prisas för ny app n Fem studenter från civilingenjörs­ programmet i interaktion och design vid Umeå universitet vann första pris i tävlingen Umeå App Challenge. Det är studenterna Johanna Liljedahl, Annica Lindström, Henrik Hansson, Sabin­a Sonning och Samuel Sonning, som gjort en app till iPhone som fått namnet “Mer ak­ tivitet!” Appen gör det möjligt för närings­ livet att sprida information om evenemang i Umeå och även privatpersoner kan läg­ ga upp sina egna arrangemang och tips på s­aker att göra. – Appens grundidé är att användarn­a delar med sig av de aktiviteter de utför samtidigt som de får tips av andra, säger Johanna Liljedahl i ett pressmeddelande. Förstapriset är 40 000 kronor.

Förbjudet. Att ha med mobilen på tentan är inte tillåtet. I höstas anmäldes en handfull umeåstudenter för att – medvetet eller omedvetet – ha brutit mot reglerna.

Sensorer i skrivsalar kan upptäcka mobilen Sex studenter anmäldes under förra terminen till disciplinnämnden för att ha haft med mobiltelefonen på salstentamen. I vissa skrivsalar finns numera sensorer som registrar om en telefon används. ”Mobiltelefoner skall vara avstängda och förvaras på av skrivvakt anvisad plats.” Så står det i Umeå universitets regelsamling för salsskrivningar. Något som kan vara värt att komma ihåg då en telefon vid skrivplatsen kan bli ett fall för disciplinnämnden. Under höstterminen anmäldes sex studenter för att ha haft en mobiltelefon vid sin skrivplats under en salstentamen. Då skrivvakter inte har rätt att visitera, eller ens kräva att studenten plockar upp en misstänkt telefon ur fickan, kan det vara svårt att komma år de som misstänks bryta mot reglerna. Mimmi Alm arbetar på skrivningsbevakningen och hon säger att det, trots all information, förekommer att studenter har mobiltelefoner vid bänkarna, men att trenden är positiv. – Det är väldigt olika, men rent generellt blir det mindre och mindre anmälningar. i skrivsalen, oavsett om den är på- eller avslagen, anmäler Mimmi Alm och de övriga skrivvakterna detta till disciplin­ nämnden, som därefter tar beslut om hur ärendet ska föras vidare. – Vi informerar studenten om att vi skickar en anmälan, men han eller När en telefon upptäcks

vertex 1:  2012

hon får fortsätta skriva sitt prov. Lennart Nilsson är universitetsjurist, samt sekreterare i disciplinnämnden. Han säger att medhavda mobiltelefoner visserligen kan leda till en avstängning, men att det i de flesta fall leder till en varning. – Det rör sig oftast om ett brott mot ordningsreglerna, snarare än fusk, säger Lennart Nilsson. lokaler finns en metod för att hitta påslagna mobiltelefoner. Inne på toaletterna finns sensorer som registrerar om en telefon används för att sms:a eller ringa med. När så sker ljuder ett högt larm i hela salen. För att försöka plocka bort möjligheterna att fuska med mobiltelefoner fanns det tidigare ett förslag att sätta upp störningsskärmar i salen. – Det gick inte då skärmarna även kunde störa mobiltelefoner utanför salen, säger Mimmi Alm. Vid salstentor på Uppsala universitet testas för tillfället en typ av mobilsensorer som registrerar och uppmärksammar skrivvakten om det finns påslagna mobiltelefoner i lokalen. Mimmi Alm säger att en utrustning som den i Uppsala skulle underlätta arbetet för skrivvakterna.

en av anmälningarnA Så här skriver skrivvakten i sin anmä­ lan: ”Studenten hade 2 st mobilte­ lefoner liggandes på golvet bredvid bänken. Båda mobiltelefonerna var avstängda. Detta upptäcktes kl. 9.10. Han bad om ursäkt och sa att han inte visste att man inte får ha mobiltelefonerna på detta sätt. Innan tentan delades ut hade informa­ tionen givits muntligen på engelska att mobiler ska vara avstängda och lämnas i jacka eller väskan längst bak i salen, samt att de inte får ha mo­ biler på golvet eller bänken. Jag har informerat studenten att jag anmäler händelsen till rektor.”

I Östra paviljongens

– Vi vill gärna åka till andra universitet och se hur de jobbar. Det är viktigt att vi lär oss av varandra. menar Mimmi Alm, att det på grund av platsbrist på Östra Paviljongen har använts så mycket som 22 externa skrivsalar, alltifrån iksu till Nolas lokaler. Det blir därför svårt att sätta in utrustning på samtliga platser. Däremot, säger hon, kan man genom utökad information se till att fallen blir färre. – Jag tycker att institutionerna borde bli bättre på att informera studenterna om exakt vilka regler som gäller vid en salsskrivning. Ett annat problem är,

text och foto: anders samuelsson

Smakstart för Bildmuseet i mars n Två av de mest intressanta utställning­ arna i landet under i vår finns på Bildmusee­t i Umeå. I alla fall enligt en artikel från TT Spektra, publicerad i bland annat DN och SvD, där man gjort ett urval av de mest in­ tressanta utställningarna våren 2012. Av de åtta utställningar finns två av det nya Bildmuseets invigningsutställning­ ar. Den ena är en retrospektiv utställning av Mario Merz (1925-2003), vilket är den f­örsta omfattande presentationen i Sverige av den italienske konstnären sedan utställ­ ningen på Moderna museet 1983. Dessutom återfinns utställningen “Kiruna­ topia”, vilket är tolv konstnärers verk om förflyttningen och förändringen av s­taden Kiruna. Utställningarna har premiär i Bildmuse­ ets nya lokaler vid konstnärligt Campus den 18 mars.

Ny antagning till Läkarprogrammet n Inför höstterminen 2012 reviderar läkar­ programmet vid Umeå universitet urvalet till den tredjedel av de 100 platserna per termin där intervju är det sista steget i urvalspro­ cessen. Nytt är att både betygssnitt och högskoleprovsresultat vägs in vid urvalet. Urvalet av vilka ca 70 sökande som blir kallade till intervju i Umeå varje termin ska göras genom att ett jämförelsetal räknas ut för varje sökande, där den sökandes hög­ skoleprovresultat adderas med en tiondel av betygssnittet från gymnasiet.

Student hade 56 fusklappar n En student vid Umeå universitet hade förberett sig inför tentan genom att ta med sig totalt 56 blad med anteckningar som gömts undan i kläderna, skriver VK. Skriv­ vakten hittad­e först ett ihopvikt A4-blad och bad studenten att tömma byxfickorna. Han fiskade då upp fler buntar med fusk­ lappar – även i tröjärmarna fanns några in­ stoppade. Ärendet kommer att handläggas av Umeå universitets disciplinnämnd.
Allt fler studenter undervisar studenter Kempestipendiater. Nabil Souihi och Christina Schönherr fick högsta summorna.

”A motivation to WORK EVEN HARDER” n Doktoranderna Christina Schönher­r och Nabil Souihi fick i slutet av förr­a termine­n de största stipendierna från Kempe­fonden. Pengarna kommer väl till pass i deras forskning. Christina Schönherr, doktorand vid in­ stitutionen för molekylärbiologi, forskar i cancerbiologi. Hon vill förstå vad som på­ går i cancerceller jämfört med i friska cel­ ler samt få fram bättre handlingsalternativ för cancerpatienter. Hur hon ska använ­ da stipendiet, 30 000 kronor, har hon inte bestämt när Vertex pratar med henne. – Man får inte använda dem på semes­ tern, skojar hon. Nabil Souihi vid institutionen för kemi fick också 30 000 kronor. Hans forskning är inriktad mot kemometri i läkemedels­ industrin. Med gynnsamt resultat bidrar hans forskning till snabbare och billigare utveckling och framställning av läkeme­ del, utan nedsatt kvalitet. – It’s a motivation to work even harder, svarar han på frågan om vad stipendiet betyder för forskningen. Vissa experiment har kantrats av p­roblem och nu finns ekonomin att o­rdna upp dem. Vårterminens ansökningsperiod pågå­r fram till den 5 mars och sedan ska total­t 800 000 kronor delas ut från JC Kempe­s minnesfond, som den egentligen hete­r. Valbar är den som är mantals­skriven i Västernorrlands, Västerbottens eller Norrbottens län, inskriven vid en kår vid Umeå universitet samt anknuten till och uppbackad av en institution. Forskarstudenter prioriteras, men sti­ pendier kan tilldelas möjliga forskar­ rekryter på grundnivå och i enstaka fall på grund av ekonomiska/sociala skäl. Den som tänker ansöka bör veta att beviljat stipendium kräver redovisning. ANNELIE MARKGREN FOTO: LAYTON HEBERT

– Vi har utvecklat programmet på alla punkter, men samtidigt behållit kärnan i verksamheten så att folk känner igen sig. Det säger Désirée Moberg, projektledare för Uniaden. Den 14 februari är det dags för Uniaden, den årligt återkommande arbetsmarknadsdagen för teknologer, naturvetare, designstudenter, arkitekter, ekonomer, systemvetare och personalvetare. Mäs�san hålls även i år i Universum. Det är mycket arbete som ligger bakom en arbetsmarknadsdag av det här slaget, med administrativt jobb, samtal med inblandade och svarande på mejl. – Arbetet har gått bra, men när detStudenter som undervisar studenter är inte ovanligt vid naturvetenskapliga, tekniska och medicinska utbildningar. Amanuenser är anställda av institutionerna, samtidigt som de studerar själva. Institutionen för matematik och matematisk statistik är en av de institutioner som har flest amanuenser med nio stycken. Robert Johansson, prefekt vid institutionen, säger att det för drygt fem år sedan endast fanns cirka fem amanuenser och att nio är en historiskt hög siffra. – Vi har fått en kraftig tillströmning av nybörjarstudenter vilket lett till att vi ökat både antalet amanuenser och antalet lärare. Robert Johansson förklarar att de eventuella riskerna med att använda sig av amanuenser, istället för exempelvis doktorander, är att arbetsuppgiften kanske inte passar den anställda amanuensen. Men han påpekar också att det inte är helt lätt att göra jämförelsen, då en doktorand i första hand är anställd för att utbilda sig till forskare och inte för att undervisa. – En erfaren amanuens kan mycket väl klara svårare uppgifter än en nyanställd doktorand, säger han.

menar att amanuenser ger en närmare kontakt mellan lärare och studenter och glappet mellan studenter och lärare blir mindre. Amanuenser är ofta labbhandledare eller mattehandledare. Till exempel har institutionen för matematik och matematisk statistik Räknehjälpen i Ljusgården, samt på 3:e och 4:e våningen i mit-huset, där amanuenser hjälper studenter med matten. – Jag tror också att det är bra att studenter undervisar studenter då amanuenserna kan förklara på ett sätt som kanske inte doktorander, lektorer eller professorer kan. NTK:s Agnes Häggberg

finns ekonomiska skäl till att använda sig av amanuenser istället för anställd personal säger Robert Johansson att det inte finns någon sådan tanke vid deras institution. Agnes Häggberg tror däremot att det finns en ekonomisk tanke bakom nyttjandet av amanuenser, men att det inte behöver innebära något negativt. – Möjligheten att ge studenterna mer hjälp är bra. Det bör dock finnas en balans när amanuenser respektive doktorander, forskare och professorer ska användas i utbildningen. På frågan om det

Amanusens. Amanda Albano pluggar civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, men är även anställd som amanuens. Här hjälper hon till vid den så kallade räknehjälpen.

utbildningsbevakare vid Umeå naturvetar- och teknologkår, håller med om att den största risken ligger i amanuensens kompetens. – Jag har dock svårt att tro att stu-

denter vill vara amanuens om de inte har den kunskap som krävs. Robert Johansson säger att fördelarna med amanuenserna är att det ger mer tid åt utvecklingsarbete för de erfarna lärarna om man kan flytta arbetsuppgifter som inte ställer så höga pedagogiska krav till amanuenser. Re-

n Införandet av studieavgifter har inneburit stora förändringar och mycket mer­ arbete för universiteten och högskolorna, en­ ligt en undersökning gjord av Högskoleverke­t. Höstterminen 2011 infördes studieavgifter för studenter från ”tredjeland” – länder utan för EU/EES och Schweiz. Totalt antogs 4 600 av­ giftsskyldiga studenter till studiestarten. Av dessa började knappt 1 350 att studera. Där­

med var det bara 29 procent av dem som an­ togs som sedan registrerade sig. Motsvarande andel bland svenskar som antas är 79 procent. Högskoleverket har genom en enkätstudie följt upp universitetens och högskolornas arbe­ te med att genomföra avgiftsreformen. Svaren visar att lärosätena lagt ner mycket tid på om­ ställningen och att många upplever att arbetet inte står i proportion till antalet studenter som

Agnes Häggberg,

sponsen från studenthåll har även den varit positiv. – Ibland upplever de det som lättare att fråga någon som är närmare dem själva i utbildningssystemet.

Text och foto: ANDERS SAMUELSSON

betalat studieavgiften. Samtidigt verkar många problem vara övergående och bero på att re­ formen sjösatts skyndsamt. Många lärosäte­n har ökat sitt stöd till de avgiftsskyldig­a studen­ t­erna, exempelvis i form av bostadsgarant­i, satsningar på mottagande, språkstöd och mentorskap. Lärosätena satsar också mer på marknadsföring. Några efterlyser en samlad strategi för Sverige som studiedestination.

TEMA FOKUS NÄR UNIADEN SLÅR UTSTÄLLARREKORD närmar sig får man tumma på att jobba 8 till 5 på vardagarna, säger Moberg. är en serie frukostföreläsningar, som kommer erbjudas studenter veckan innan Uniaden. – Man får frukost och chansen att lyssna på inspirerande föreläsningar från olika företag och branscher. Med 105 utställare slår Uniaden i år sitt tidigare rekord från 2008 – då var det 103 utställare. Désirée Moberg förklarar att de skulle kunna ta in ännu fler företag, men att det inte är aktuellt.

Då kan vi inte hålla lika hög kvalitet. Det krävs mycket plats och fler företag innebär trängsel.

En nyhet för i år

Désirée Moberg säger att det länge pratats om att man måste nätverka och marknadsföra sig, något som fortfarande är viktigt. – Men att det är minst lika viktigt att fokusera och kämpa när man har drömjobbet i sikte. Årets gästföreläsare kommer att presenteras den 31 januari. Tidigare gästföreläsare har varit bland annat Årets tema är Fokus.

Désirée Moberg. Projektledare. Alex Schulman och Isabella “Blondinbella” Löwengrip. Den 31 januari presenteras även programmet i sin helhet via webbkatalogen. ANDERS SAMUELSSON

vertex 1:  2012


Umeå studentkår Skjuter upp beslut

FOTO: ERIK HILLBOM

Inloggningsstrul. Viktor Karlsson är en av många som har haft problem med att logga in på universitetets trådlösa nätverk.

”Trådlösa nätverket måste byggas ut”

Inloggningssidan för universitetets trådlösa nätverk har haft problem under hösten. Sidan är högt belastad och ibland tar det lång tid att komma in. – Det är frustrerande när det inte fungerar, säger Viktor Karlsson, som läser kursen grafisk form. Viktor Karlsson är inte ensam med att känna av att det ibland går segt att ansluta till nätverket på universitetet. Många som Vertex pratat med känner av problemen. Viktor Karlsson använder sig av det trådlösa nätverket dagligen när han är på universitetet. Utan anslutning till internet blir pluggandet lidande. – Det tar onödig tid från studierna när nätet krånglar, säger han. Håkan Gustafsson på universitetets enhet för IT-stöd och systemutveckling säger att sidan där man loggar in på umu-wlan förnyades under hösten och ska vara i drift i januari. – Antalet användare ökar hela tiden så en modernisering har gjorts för att klara av dagens belastning. Arne Vederfors, chef på universitetets it-enhet, säger att inloggningssi-

dan bara är ett av problemen. I höstas märkte han en markant ökning av antalet användare av det trådlösa nätverket och han tror att förklaringen delvis beror på att användandet av så kallade smartphones har ökat. – På sikt måste vi bygga ut det trådlösa nätverket.

Student anmäler Umeå universitet

tansstudier med obligatoriska träffar. Under hösten 2011 anmälde en distansstudent Umeå universitet till Högskoleverket, hsv. I anmälan ifrågasätter studenten att kursdeltagarna själva förväntades betala resa och logi vid en obligatorisk vecka i Norge, utan ersättning. Studenten påpekar också att det i Umeå universitets regelsamling står att obligatoriska studieresor ska bekostas av institutionen. I sitt remissyttrande skriver Umeå universitet att resan till Norge inte är en studieresa, utan istället ska räknas som ”deltagande i ett examinerande moment inom distansutbildning”. Resor mellan hem och studieort ska därför betalas av studenten. Umeå universitet påpekar i

n En avgiftsfri utbildning är inte detsamma som en kostnadsfri utbildning. Det kan vara värt att komma ihåg när man funderar på studier i allmänhet och distansstudier i synnerhet. Att utbildning är gratis i Sverige är en sanning med modifikation. För trots att akademiska studier är avgiftsfria (för eu- och ees-medborgare) kostar det ju en slant att klara av studierna. Datorer, kurslitteratur, resor till och från universitetet är exempel på kostnader som studenten själv får bekosta. Just resekostnaden kan bli en betydande kostnad om man läser dis-

vertex 1:  2012

och Arne Vederfors poängterar att Eduroam är det primära nätverk som studenter och anställda vid universitetet bör använda. Eduroam har idag färre användare än Umu-wlan. Arne Vederfors tror att anledningen kan vara att det upplevs som krångligt att konfigurera Eduroam så att man får tillgång till nätverket. – Vi jobbar på en teknisk lösning som Både Håkan Gustafsson

n Umeå studentkår skjuter upp beslutet om den stadgeändring som skulle göra det möjligt för alla studenter vid Umeå universitet att gå med i kåren. Förslaget har mötts av kritik från de andra kårerna, vilket Vertex skrev om i nr 8/2011. Johan Liedholm, ordförande för Umeå naturvetar- och teknologkår, sa då att han såg en fara i förslaget och han inte vill se att kårerna öppet börjar konkurrera med varandra. – Vi väntar med beslutet dels för att förslaget lett till diskussioner bland de andr­a kårerna, men också för att univer­ sitetsledningen har reagerat på förslage­t, säger Åsa Zetterberg, ordförande för Umeå studentkår. Vid kårfullmäktiges möte den 8 februa­ ri kommer ärendet att behandlas. – Då tar vi ett beslut om förslaget, e­ller så lägger vi ner frågan, säger Åsa Zetter­berg.

… Och planerar Omorganisation

Inloggning på två sätt: Studenter vid Umeå universitet kan logga in på det trådlösa nätverket på två sätt, antingen via Eduroam eller via Umu-wlan. För båda nätverken krävs en cas-an­ vändare. via eduroam: För att logga in på Eduroam krävs ett certifikat som man kan ladda ner via hemsidan http://www. eduroam.umu.se/. På http://www. its.umu.se kan du få hjälp med cer­ tifikatet om du klickar dig vidare till kunskapsdatabasen och söker på ”konfigurera eduroam” i sökfältet. via umu-wlan: När du vill logga in via Umu-wlan kommer du automatiskt till netlo­ gon där du med din cas-använ­ dare kan logga in på det trådlösa nätverket. kraftigt ska förenkla konfigureringen. ERIK HILLBOM

remissyttrandet också att studenterna inför ansökan till denna distansutbildning haft goda möjligheter att överväga kostnadsaspekter och andra villkor. hsv hade inte tagit något beslut i ärendet strax innan Vertex gick i tryck.

Skapande musik-kurs Håller inte måttet n Kursten ”Skapande musik” vid Umeå universitet har i sitt innehåll brister vad gäller nivån på både de musikteoretiska och de konstnärliga inslagen. Det brister också vad gäller tillgången till högre kompetens inom konstnärlig utveckling och forskning. Det menar Högskoleverket, som gran-

n – Ingen organisation mår bra av att stanna till och det här kan bli startskottet på något nytt, säger Umeå studentkårs ordförande Åsa Zetterberg. I slutet av 2011 tillsatte Umeå student­ kår arbetsgruppen ”Kårens framtida o­rganisation”, bestående av represen­ tanter från både partier och sektione­r. Under ett extrainsatt kårstyrelse­ sammanträde i januari gavs klartecken för arbetsgruppen att arbeta vidare uti­ från de huvudfrågor man enats om. Bland annat hur man kan skapa ett tätare sam­ arbete mellan sektionerna och kårstyrel­ sen, samt hur tillsättningen av den cen­ trala utbildningsbevakaren ska ske. Slutgiltigt beslut om hur omorganisa­ tionen ska se ut förväntas tas vid kårfull­ mäktige i maj. n Uppsatsstipendium. Hyresgäst­ föreningen utlyser under 2012 ett s­tipendium på högst 60 000 kronor för en vetenskaplig uppsats på temat om­ byggnad av hyresrätter. För en kandida­teller masteruppsats på samma tema u­tdelas ett stipendium på högst 25 000 kronor. Uppsatsen ska vara skriven e­ller publicerad under perioden 1 januari­ 2012 till 31 juli 2012, och ska ha kommit in till Hyresgästföreningen senast den 31 a­ugusti 2012. Mer info finns på: www.student.umu.se

skat 22 av de ”uddakurser” som ges vid landets universitet och högskolor. Det handlar om högskolekurser som inte omfattas av kursfordringarna för någon examen och som inte heller ingår i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering. Av de 22 granskade kurserna bedömer hsv att 10 inte uppfyller de kvalitetskrav som anges i högskolelagen. De lärosäten som anordnar de bristfälliga kurserna uppmanas nu att inom sex månader redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits för att åtgärda bristerna. Umeåkursen ”Utomhuspedagogik – från fjäll till hav” ingick också i granskningen. hsv bedömer att den kursen uppfyller kraven i högskolelagen.
EP?<K JK@GJ1 '0'$./-0')' ep_\k\i7m\ik\o%el

>I8K@J9LJJ8IK@CC @K$;8>@JB<CC<=K<w

€ek\k`[\i BcXikc€e^jkmXkkc‚e^X j`ekli%%%

dXe]ijkm€ekXg‚

ccdXe^‚_`kd‚jk\

M€cjbpckXk%D\em`

M\ik\oei%+&)'('%

EP?<K JK@GJ1

'0'$./-0')' ep_\k\i7m\ik\o%el

B\ieX]fikj \e ÆellkbXjg\ijfeXc

\iXi;XkX$ ■ ;\e)+]\YilXi`XiiXe^ bfddle ]i\e`e^\e`efiifZ_Jb\cc\]k\‚ ieXj[X^#[€i \m\e\dXe^\kDac`^_\k\ k]‚i^‚ [\ckX^Xe[\jkl[\ek\iYcXe[XeeX iXfc`bX@K$]i\kX^% jb_fje‚^ g‚jkl[`\Y\ Xi ;X^\e_‚ccj`Jb\cc\]k\‚fZ_i`bk aij$ j`^]i€djkk`ccjkl[\ek\ig‚`e^\e e$ \cZ`m`c`e^\ lkY`c[e`e^Xi#k`cc\o\dg `ei`bke`e^Xidfk aijgif^iXdd\ed\[ \`ek\i$ k\be`jb[XkXm\k\ejbXgi\jg\bk`m Xm^‚i Xbk`fefZ_[\j`^e%>iXk`jYljjXi i$fZ_ ]i‚eLd\‚#[€iLd\‚eXklim\kX XiY\kj$ k\befcf^b‚iEKB €i\ejXd gXike\i`XiiXe^\dXe^\k% ÆD‚c\k€iXkkjkl[\ek\ieXjbX]‚\e \iBi`j$ YXd\[#j€^ b€ejcX]imX[[\jbXafY XejmXi`^g‚EKB% k\i@i\df#XiY\kjdXibeX[j

E 8CBF?FCM8EFIB8 K<JK8JM@8N<99<E

‚Jkl[\ek_€cjXe @m‚ilkbXjg\ijfeXc\eg _fgge`e^\e€iXkk d\[\e_\ck`[jka€ejk%=i ^\efdlkbX[ dXejbXe‚Õ\ijkl[\ek\i €ek\k`[\ieXk`cc ^ilggm\ibjXd_\k%D\em kXc€i]fikjXkkc‚e^% `e[`m`[l\ccXjk[jXd

‚Xkk]‚XccXgif$ n Jkl[\ek_€cjXejXkjXig j`eXe[iXk\id`e ^iXdjkl[\ek\ijfd^‚i kXcbf_fcmXe\k\jk% Xkk^iX\kkn\YYXj\iX fZ_ C€ebk`cck\jk\k_Xi^‚kklkg\id\ac \eY`c[Xmj`e\^\e jp]k\k€iXkkdXejbX]‚ bleeXa€d]iX ldk`fefZ_ Xcbf_fcbfej \i%@jclk\kXmk\j$ [\ed\[Xe[iXjkl[\ek cce`e^Xm[ipZb\j$ k\kÔeej\ejXddXejk€ i‚[% mXefieXfZ_g\ijfec`^X jkX Vertex rapportera k\ieXXkkk\ kunde Förra våren ÆM`m`cc\iYal[Xjkl[\e _jd`$ hade klart längst kk\eb\ckfZälsan att Studenth j`eXXcbf_fcmXefig‚\ _g\i$ där stu]‚jeXYYfZ r i en undersökning [`^kj€kkfZ_Xkk[\jbX väntetide [i‚[fZ_k`gj#j€$i Göteborg, Lund, jfec`^‚k\ibfggc`e^d\ denthälsovården _€cjXe% g‚Jkl[\ek , Uppsala och Umeå jämför^\iA\Xe\kk\Cle[Y\i^ Stockholm \cckgifa\bk` genomsnittliga vänteK\jk\k`e^‚i`\kkeXk`fe var den des. Då fZ_ le`m\ij`k\k Enligt verksamhetsjXdXiY\k\d\[Xe[iX fyra veckor. tiden[\k`jXdXi Y\k\ _^jbfcfi%@Ld\‚^ij Karina Di Lucia Sandström var chefen _le`m\ij`k\kjc\[$ d\[jkl[\ekb‚i\ieXfZ problemen underbemanning. ett av €iXkkdXec€kkXi\ e`e^\e%=i_fgge`e^\e heltidstjänster totalt _fcmXefi Med endast 4,5 jbXbleeX]caXjkl[\ek\ieXjXcbf hinna med både de insvårt atti\$ bXeafYYX] var det m\ik`[fZ_j\_lidXe YiXbXe och det förebygsamtalen \k]le^\iXi dividuella Yp^^Xe[\%Fdm\ibkp^ \klk$ sarbete som är Stuhälsovård gande‚i^iXk\jk XekXc\kjkl[\ek\ijfd] huvudsakliga uppdrag. bXj`]iXdk`[\e% denthälsans cc[\e,dXa% K\jk\kbXe^iXj]iXdk` E har väntetiden vavM<ELE; <I?{JK<

rojekt där syftet satsat på ett Livsstilsp na möjlighet att var att ge studenter upper. delta i så kallade livsstilsgr kan vara ett – Gruppverksamhet till exempel sätt att avdramatisera från att oro är oro. Normen förskjuts det är en del av något onormalt till att att hantelivet och då blir det lättare man inte är enra. Man upptäcker att få J8E;JKI {D hoppas frågor och man kan B8I@E8 ;@ CL:@8 ock- sam om sina men Kakötiden, på att det ger effekt n av varandra, förklarar att satsa på inspiratio utrymme ge . ska det att Sandström så Lucia som grupp- rina Di fler utåtriktade insatser r: 8KK fortsätta unverksamhet och seminarie GIFA<BK <K BFDD<I måttenda den att hit– Väntetiden är inte med särskilt fokus på Vi vill nå ut der 2011 kontakt stocken på verksamheten. sätt att nå ut och få under utbild- ta nya upper, till exempel till studenterna tidigt förebyg- med fler studentgr ligt campus. för att kunna erbjuda studenterna på Konstnär upp till mellan ningen i vissa perioder rit lång,IM@CC KFM<C@C@<HL@JK EKB$GIF=@C< gande insatser. Men nu efter årsskifhösten veckor. under sex har och KLI fyra :PB<C Studenthälsan LKGwCwE> att rekrytera tet har man fått möjlighet KB

i%%%

d‚jk\dXe]ijkm€ekXg‚j`ekl

i BcXikc€e^jkm€ek\k`[\ \‚ d `L Xe €cj k_ \e g‚Jkl[ M€cjbpckXk%D\em`ccdXe^‚_`k

]piXm\Zbfijm€ek\k`[ Jkl[\ek_€cjXe`Ld\‚_Xi jkk`[`\ea€d]i\cj\ ]i\kkepY\jb#bcXikc€e^ \ij`k\k% d\[]piXXe[iXle`m eX[\#j€^\im\ibjXd$ Y\dXe le[\i ÆM`€ikfkXck d% Xe[jki ClZ`XJ _\kjZ_\]BXi`eX;` gjorts i samarI undersökningen – som i Göteborg, bete med studenttidningarna Uppsala – utmärLund, Stockholm och lsomottagning ker sig Umeås studenthä Väntetiden för ett negativt på flera sätt. de andra städerna besök är klart längst. I två veckor. Budrör det sig om maximalt med ungefär tre geten är också minst med Lunds miljoner per år, att jämföra lägsta budget. sex miljoner som är näst endast kan ha lsan Studenthä Det gör att ett stort problem 4,5 tjänster, vilket är : enligt Karina Sandström ökning av – Vi har inte fått någon att antalet stuantalet tjänster trots denter har ökat. <E?8I förutom köStudenthälsans erna också lett till att sitt upppersonal inte kan uppfylla nde häldrag att jobba med förebygga sovårdsarbete. få hinner vi så är vi – Eftersom föreläsningar inte vara ute och ha tering. I om till exempel stresshan akuta, men stället får vi ta det mest inte kan utföra det innebär att vi Karina Di vårt uppdrag, förklarar Lucia Sandström. n varit uppe i Tidigare har väntetide veckor. Det har så mycket som sex genom att ta in man avhjälpt tillfälligt

LE;<I9< D8EE@E>

JKL;<EK?vCJ8E@LD<w \iYal[\ijalbm‚i[ji‚[^`me`e^# $ `e[`m`[l\ccXjk[jXdkXc#c`mjjk`cj gifÔc#bfjk`e]fidXk`fe#gi\m\e$ m k`md\[\cji‚[^`me`e^#k\jke`e^X k bejjalb[fdXid\[d\iX%@[\ j‚ k`e^‚ifZb ]i\Yp^^Xe[\XiY\k\ # 8E;K$]i‚^fiXcbf_fc#eXibfk`bX e [fge`e^fZ_kfYXb %G\ijfeXc\ \e Y\jk‚iXmjalbjbk\ijbfimXiXm Xjk# jalb^pde YXiedfijbX#bliXkfi# $ [`\k`jkfZ_]fcb_€cjfm\kXi\%Jkl \i$ [\ek_€cjXee‚j^\efdjkl[\ek j eXjn\YYgfikXcg‚le`m\ij`k\k\k _\dj`[X%

rskor. Pengarna timanställda sjuksköte överskott som till det kommer från ett Studenthälsan Studentcentrum, dit Dessa pengar hör, har från förra året. r av mer används mest till aktivitete karaktär. tillfällig beta av – Vi hoppas kunna fortsätta klart en önskekötiden. Det vore så veckas en ha dröm om man kunde Tjäderborn, enväntetid, säger Peder ntrum. hetschef på Studentce att det är svårt Samtidigt tycker han väntetid rimlig att veta vad som är en studenterna. utan att man har frågat vara ett kom– Studenthälsan ska ella sjukplement till den tradition förebyggande vården och jobba mer

J8E;JKI {D saknar i verksamheockså studentinflytande studenthälsoråd ten. Tidigare fanns ett avskaffat. Efter men det är numera de kan det kårobligatoriets avskaffan n. situatione den av g förändrin bli en ny kårvärld – Nu när vi går in i en skapa nya samhoppas vi på att kunna Tjäderborn. arbetsformer, säger Peder fler tjänster på några bli ska det Om upp till univerStudenthälsan är dock bestämmer hur sitetsledningen som ut till de olika stora medel som delas tet. enheterna inom universite dialog – Vi har en ständigt pågående en beträffanmed universitetsledning Tjäderborn. de resurser, säger Peder

B8I@E8 ;@ CL:@8

Studenthälsan i Umeå. Vertex nr 4/2010

K<OKF:?=FKF1 KFM<C@C@<HL@JK

G<E>G<I?<CwIJJ

jgifa\bkÉE n EKB1jd\[c\djm€ime`e^ `Xgi`cfZ_^‚ilk lkXejk[_alcÉjkXikX[\ \<i`bNXcc`ek`cc$ g‚Xkkb‚i\ejfi[]iXe[ Z`XckXejmXi`^\ jXddXejd\[jkl[`\jf mXia\ `cfd\k\i]i E`ZcXjC\[`eZpbcXikm‚b iepXj`kkd\[c\d$ g\ijfejfdm€ca\iXkk] Xi\e% jbXg`b‚i\e`eeXejfdd Yc`^Xkfi`\k_Xi Æ8mjbX]]Xe[\kXmb‚if ij`^#el_fggXjm` k\iXliXm\ _X]k\e[pj jb\i Xkk[\kYc`ic`k\d\icljk]pcckfZ_]i jC\[`e% ^iX\eblc^i\aXm[\k#j€^\iE`ZcX jfe\i#\cc\i*' D‚c\k€iXkk(*''g\i e[\d\[c\dj$ gifZ\ekXm[\kelmXiX j`eb‚i$ XekXc\k#_XbXig‚fZ_Y\kXcXi`e eel%BfggcXkk`cc Xm^`]k]i_jk\ei\[X ek€mc`e^[€i[\e `eej€m\e\ gifa\bk\k] fdd\id\[]i$ jfdYc`id\[c\dfZ_b Y\kXd\[bfd$ jcX^g‚mX[EKBjbXXi kgi`j%9cXe[gi`$ dXe[\‚ibXem`eeX\k # fikg‚ e[jkid Xk\kk^lc[b G\kk\iCl j\ieX]`eejYcXe[Xee d%;\ejfd\e$ k\fcf^`1 @BJLfZ_\eZpb\c_a€c ‚i g\bk`m€i]piXm\Zbfi jXm^`]k\e] id`ejg\ij ÆLi\kkk\ YXikY\kXcXi`ed\[c\d d]i\kbXemXiXe€jkXe %J`jkX[Xkl []id‚e\i c‚e^k`[%; €e[‚\eiX \em€c[`^k _[\e,alc`g‚$`e\efZ_[\k€i k€mc`e^\e€i)/dXafZ \e]a€i[\[\cXmk\id j`eZpb\ckli%D‚c\k km\kaX^`ek\_li YiaXi<i`bfZ_E`ZcXj ]ic‚e^k`[%JXdk`[`^ dk`cc9l[Xg\jk% €iXkkkXj`^j‚c‚e^kjf jlij\i[\_Xi% dpZb\ki\ i[\k_€i# ÆM`_XiYfbXk_\cXalc`] j€^\iE`ZcXj%

KL;<EK1

Ld\‚1)*(bi

LggjXcX1+)/bi

Cle[1).0bi

>k\Yfi^1)/+bi

JkfZb_fcd1)-,bi

Ld\‚1*

LggjXcX1))

Cle[1-

>k\Yfi^1/#,

JkfZb_fcd1-#,

Ld\‚1+m\Zbfi

LggjXcX1(+[X^Xi

Cle[1(+[X^Xi

>k\Yfi^1('[X^Xi

JkfZb_fcd1.$('[^i

MvEK<K@; <I1

$ <jk\iJ[\ic`e^#eXklim\k\e jbXgc`^k&k\be`jbkYXj‚i1 ^k%Fd[l ÆJ\om\Zbfi€iXcc[\c\j]ic‚e ^\bXejb\ d‚i[‚c`^kfZ_]‚im€ekXj‚c€e cc]piX \e_\cblijYc`i]ijki[%Km‚k` e\idXekX m\Zbfimfi\d\ii`dc`^k#[‚_`e ij\ek% kX^`gifYc\d\k`eeXe[\k€i]

?{>JKJKL;@<JBLC; @JKFIJKv;<IE8

M@EK<IPI8D<; DF;<F:?JB@;FI

XjM`ek\ipiXe]i ■ ;\e+$,dXijXefi[e \m\e\dXe^\k ki\[a\‚i\k`iX[%9Xbfd kl[\ek\i`jXdXi$ jk‚i\e^ilgg\bfefdj bfcXejjkl[\ek$ Y\k\d\[?Xe[\cj_^j \e+ ]i\e`e^%8iiXe^\dXe^\k`ec\[j[ jefnYfXi[k€m$ dXijd\[\ejb`[$fZ_ \i_‚ccj\e c`e^g‚9i€ekY\i^\k%;X^\e\]k cfbXcX]i\kX^ df[\m`je`e^g‚I\o[€i Xe^\k€i d\[m\ibXi%KXeb\ed\[XiiXe^\d ek\ifZ_ XkkjbXgXbfekXbk\id\ccXejkl[\ [\e$ ]i\kX^%;\k€ifZbj‚k`cc]iXkkjkl i\e_\kXm k\ieXjfdXiiXe^\iXijbX]‚\i]X e^fZ_ Xkkj€kkX`_fg\kkjkii\\m\e\dX XmXkke€km\ibXd\[e€i`e^jc`m\k% i ijbXm€oX] ÆM`m`cc^€ieXXkk[\k_€ kÕ\ijbX\e^X^\iX mXia\‚ijfd^‚ifZ_Xk k\i# j`^`[\k#Y‚[\]i\kX^fZ_jkl[\e BXi`eEpdXe# j€^\i\bfefd`jkl[\ek\e ieX% jfd€i\eXmXiiXe^i\

Af_e{Yi`eb#c€j\ik`cc \be`b1 _^jbfc\`e^\eai`\e\i^`k Ôeej Æ;\km\ibXic`k\c‚e^k%Fd[\k bX[\`ek\ jkl[\ek\ijfdY\_m\i_a€cgj ZbXmfi\ Y\_mXm€ekX\ed‚eX[%<em\ lkm\ZbcX d\ii`dc`^k%8eeXijY\_m\i[\ m\ibjXd_\k\e%

Sämst i test med en väntetid på 4–6 veckor! Det blev resultatet för Studenthälsan vid Umeå universitet när Vertex våren 2010 jämförde väntetiderna vid fem av de större lärosätenas studenthälsomottagningar. I undersökningen framgick också att Studenthälsan i Umeå hade klart lägst årsbudget. Under våren 2011, när Vertex följde upp problemet med väntetiderna, låg köerna i Umeå fortfarande på 4–6 veckor. Dåvarande verksamhetschef Karina Di Lucia Sandström sa att det med sammanlagt 4,5 heltidstjänster var svårt att hinna med både de individuella samtalen och samtidigt göra ett förebyggande hälsoarbete på campus. Sedan dess har Studenthälsans resurser utökats med sammanlagt en heltidstjänst. I slutet av höstterminen låg väntetiden på 2–3 veckor för ett in-dividuellt samtal, enligt nuvarande verksamhetschef Peder Tjäderborn. Men trots att väntetiderna halverats, hamnar Umeå lika fullt sist på listan. – Det vore naturligtvis optimalt om det inte fanns någon väntetid alls, men utifrån de resurser vi har får 2–3 veckor ses som godkänt. att det som krävs för att få ner väntetiderna är ökade resurser och mer personal. Men det blir inte någon ytterligare nyanställning under vårterminen. – Det finns inte pengar för att anställa f ler. Istället beräknas våren innebära liknande väntetider som under hösten. Däremot kan läget, på längre sikt, komma att ljusna på grund av minskat tryck. Peder Tjäderborn menar

Xck ■ D@B8<C8G <CKQ #jkl[`\jfZ` XiXmjX^k XejmXi`^]iLd\‚jkl[\ekb‚i#_ c%<ec`^k j`^j`kklgg[iX^Xmg\ijfec`^Xjb€ GXek\bfdd\i b‚ifi[]iXe[\QXbXi`Xj [\cXjg‚ iXkkfd]i \kjlgg^`]k\ _\ee\jXiY \ebfdd\i [\eY\Ôekc`^Xg\ijfeXc\e%B‚i \ijfe\i €m\eXkkXimf[\iXpkk\ic`^Xi\km‚g g‚('gifZ\ekmXi[\iX%

,

Vertex nr 2/2011.

lggcX^XeXm n ;\e/dXajg\cXj]ijkX ie\i`e^gg\e]i EKB$:lg#\e]fkYfccjkl \ebfd$ b‚i\ejXccXd\[c\ddXi%Klie\i`e^ jjbfcXej`[ifkkj$ d\iXkkjg\cXj`wc`[_\d ‚eÔm\$X$j`[\# ^\klk^‚i]i _Xcc%Lggc€^ ‚gcXe`ebclj`m\ [\km`ccj€^X,jg\cXi\g YpkXi\%CX^\e€i d‚cmXbkfZ__^jk,Xm a\a\i% cb`ccXifZ_k d`oX[\d\[mXc]i`kkXekX $(-fZ_d\[ :lg\ejg\cXjd\ccXe'/ [\\kk \e[X^bmXig‚Xed€ce`e^k`[\e_X i[\ckX^Xe[\% ('$kXccX^Xed€ckj`^]

,

M<IK<O+1)'('

Studenthälsan vid Umeå universitet har halverat sin väntetid för individuella samtal jämfört med förra våren. Trots detta räcker det inte för att klättra upp från sistaplatsen när Vertex jämfört med andra lärosäten.

n Studentlivet rymmer både möjligheter och prövningar. Stress är inget man bör eller kan undvika, men när oron kommer som ett brev på posten behöver man redskap att hantera den med. Studierelaterad stress är ofta prestationsbunden och man förknippar studieresultatet med sitt egenvärde. Studenthälsans kurator Margareta Hultman föreläser kontinuerligt om stresshantering och framhåller vikten av att bära värdet i den man är, inte i vad man gör. Uppstår obalans i tillvaron är det viktigt med tillräcklig vila och återhämtning. Den djupavslappning som man kan nå exempelvis genom de meditationsövningar som lärs ut av Kyrkan på campus och stadskyrkan slår hon ett slag för. Margareta Hultman klargör att man på Studenthälsan kan få stöd oavsett orsakerna till stressen. Man kan ringa, besöka Studenthälsan i Förvaltningshuset eller använda ett sekretesskyddat kontaktformulär på webben. För den som vill läsa vidare på egen hand om stresshantering tipsar hon om Att leva ett liv, inte vinna ett krig av Anna Kåver och Mindfulness i vardagen av Ola Schenström. Var och en hittar sitt sätt men insikten att människovärdet inte är knutet till vad man gör banar väg för en tillvaro i ro.

_Xi ■Jkl[`\c‚ejkX^Xi\`JkfZb_fcd efd$ _^jkjkl[`\jblc[\i`cXe[\k#`^\ + je`kkc`^^\i[\iXjjblc[g‚(+*'* mi`^X bifefi%;€i\]k\i]ca\i[\ b‚e\fZ_ jkfijkX[ji\^`fe\ieXLggjXcX#J i‚e:JE% jXij`]]ifi] ` M€jkiX>kXcXe[#m k\gcXkj M€jk\iYfkk\ebfdd\i`eg‚]\d g‚()-..- d\[\e^\efdje`kkc`^jblc[ eX`cXe$ bifefi%KfkXck€ijkl[`\c‚ejkX^Xi ifefi% [\kjbpc[`^XZ`ibX(/-d`caXi[\ib jfe\i Æ;\j\eXjk\‚i\e_XiXekXc\kg\i ig‚ jfdkX^`kjkl[`\c‚ebXk%;\kY\if c‚^bfealebkli\e \ebfdY`eXk`fed\ccXe \ilk$ clkXkfdÕ \i`e^\eY\j fZ_Xkki\^ CXij?`cc\ijkid# Y`c[e`e^jgcXkj\i#j€^\i i[\i`e^j$fZ_ lki\[Xi\g‚:JE1jlkm€ jkXk`jk`b\e_\k%

'(( J:LG M<IK<O)1) EP=FK9FCC ={IEKB$JKL;<EK<I

Sämst i klassen trots kortare köer wIJ9L;> <K D@CAFE< IBI 1

en till sjuksköoch under våren kommer procent. Dietistterska att anställas på 75 att utökas från tjänsten kommer också agt blir det 25 till 50 procent. Sammanl en heltidsett tillskott som motsvarar tillskott på cirka tjänst, vilket innebär ett 666 000 kronor i budgeten.

JMvEK<K@; 8ILGGK@CC+$-M<:BFI JKL;<EK?vCJ8E? <I;LFD;<K6 K{;J8DK8CÆM8;KP:B ={I@E;@M@;L<CC8J

måste acceptera och då kanske man en viss väntetid. M\ib$ BXi`eX;`ClZ`XJXe[jkid% `Ld\‚% jXd_\kjZ_\]g‚Jkl[\ek_€cjXe

?8I;L9<J{BK Zb[l jkl[\ek_€cjXe6?lic€e^\Ô m€ekXg‚\ek`[6Bfdd\ek\iX Xik`b\ceg‚m\ik\o%el

Tips som tacklar studentstressen

olika väntetider Väntetider för individuella samtal vid studenthälsomottagningar på: Stockholms universitet: 1 vecka Göteborgs universitet: 1 vecka Lunds universitet: 1-2 veckor Uppsala universitet: 1-2 veckor Umeå universitet: 2-3 veckor Stöd på olika sätt Till Studenthälsan i Umeå kan studenter komma och delta i samtalsgrupper, seminarier och livsstilscaféer, individuella samtal, göra en livsstilsprofil, testas för könssjukdomar och få preventiv­ medelsrådgivning. Man arbetar även med frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och doping. – Under den senaste tiden har vi sett toppen av antalet studenter, och vi räknar med att det kommer sjunka framöver, sa Peder Tjäderborn när Vertex talade med honom strax innan jul. Anders samuelsson

ANNELIE MARKGREN

n lider du av ångest, social fobi e­ller paniksyndrom? Har du tillgång till en uppkopplad dator? Forskare vid Umeå universitet söker nu deltagare till ett nytt forskningsprojekt om mindfulnessb­ehandling av ångest via internet. Behandlingsprogrammet består av ånges­trelaterade övningar i mindfulness och pågår i åtta veckor. Programmet är gratis, men för att kunna delta krävs att du är minst arton år och att du har till­ gång till egen dator i avskild miljö. Mer info och anmälan: www.imå.se

vertex 1:  2012


%<*'6,/-806%$&.(1 NXVWHQVElVWDVNLGnNQLQJ 11 nerfarter 5 liftar Funpark Servering 0914 - 201 38 Skidshop 0914 - 201 68 Camping 070 - 271 66 13 Ă&#x2013;ppet alla dagar

ZZZE\JGVLOMXPVEDFNHQFRP

Bortamatch SÂżKHPPDSODQ .RQIHUHUD2QOLQH %RNDHWWPLOMĂ?YžQOLJWPĂ?WH 7IQ

Hello skilovers. I Kittelfjäll har vi haft tur, vi har fütt till

Kulturanalys, 180 hp (WWNDQGLGDWSURJUDPI|UGLJVRPlU LQWUHVVHUDGDYDWWDUEHWDPHGMlP VWlOOGKHWVIUnJRULQWHJUDWLRQPnQJ IDOGPDNWRFKGHPRNUDWL KulturentreprenĂśr, 120 hp 2PGXYLOOMREEDVRPSURGXFHQW VDPRUGQDUHHOOHUNUHDW|ULQRP NXOWXUVHNWRURFKHYHQWI|UHWDJ (WWWYnnULJWSURJUDPI|UGLJVRPOlVW KSHOOHUPHURFKYLOOKDHQ\UNHV LQULNWDGNDQGLGDWH[DPHQ Museer och kulturarv, 180 hp (WWNDQGLGDWSURJUDPI|UGLJVRP YLOODUEHWDPHGXWVWlOOQLQJDUGRNX PHQWDWLRQHOOHUPXVHLSHGDJRJLNSn PXVHXPHOOHULQRPNXOWXUPLOM|YnUG

skänks det andra fÜrsÜker skapa. Ett unikt fjäll med vyer och ükning som kittlar i magen pü dig som skidükare oavsett nivü. Varierande offpist i skog och pü kalfjäll, büde utmanande och snälla pister, välpreparerade elljusspür och spännande turmÜjligheter. Och allt detta finns precis runt knuten, precis som det ska vara i fjällen. Välkommen och dela skidglädjen med oss i vinter. Kolla temaveckor och paketpriser pü www.kittelfjall.com

Nyhet! Vidsträc

kta spĂĽr !

Upplyftande!

0HUNXUVHURFKSURJUDPÂżQQVSn ZZZNXOWPHGXPXVH

Institutionen fĂśr kultur- och medievetenskaper

Naturliga lekparker! FrĂĽn grĂśnt till svart!

VĂ&#x2026;RA BĂ&#x201E;STA KOMPISAR GUIDAR DIG PĂ&#x2026; HELA FJĂ&#x201E;LLET; I LIFTSYSTEMET, TOPPTURER FĂ&#x2013;R EGEN MASKIN ELLER MED HELIKOPTER. LĂ&#x201E;S MER: kittelfjalladventure.se

BUSSTRANSFER VARJE HELG MELLAN UMEĂ&#x2026; OCH KITTELFJĂ&#x201E;LL. PAKETPRISER PĂ&#x2026; BOENDE, LOGI OCH SKIPASS. SNABBT OCH ENKELT. BOKA DIREKT PĂ&#x2026; skiU2.se

vinter. foto: Stefan BrodĂŠn, Henning SandstrĂśm, David Levin, Mikael Rutberg.

Buss frĂĽn UmeĂĽ pĂĽ lĂśrdagar (Ă&#x2026;lidhems C och Vasaplan)


N ÄR TRÄ N A N D ET 10

vertex 1:  2012


TAR ÖVER vertex 1:  2012

Personen på bilden har inget samband med innehållet i artikeln . fot o: LAY TON HER BERT

11


Nytt år, nya vanor. Antalet gym som vill hjälpa dig att komma igång är många. Men för vissa blir tränandet ett gift som kan likna ett missbruk. Vertex har kollat hur några av de största gymmen i Umeå ser på problemet.

”TRÄNINGSMISSBRUK ÄR TYVÄRR LÄTT ATT MISSA” Jag är på väg till Lissabon. Minns att jag blev förvirrad första gången jag skulle träna på iksu och såg att Portugals huvudstad stod angiven som plats för mitt träningspass. Numera hittar jag till både Rom och Paris och idag är det alltså ett pass i Lissabon som gäller, närmare bestämt Bodybalance. Jag lämnar in min lapp till instruktören som bevis på att jag har bokat en plats. Har alltid funderat på vad lapparna fyller för funktion eftersom instruktörerna sällan tar in dem. Om det bara vore för att kontrollera att man faktiskt bokat en plats borde de ta in lapparna oftare. Men tydligen kan lapparna även fylla en annan funktion. dietist och personlig tränare på iksu, berättar att lappen kan vara till nytta när personalen misstänker att någon tränar ohälsosamt mycket. Med hjälp av lappen kan de identifiera personens träningsvanor. Besöksfrekvensen för varje medlem registreras i deras system. Men bara antalet pass med instruktör. Tidigare registrerades även besöksfrekvensen på gymmet men när de valde att ta bort kortspärrarna till gymmen försvann möjligheten att se medlemmarLina Strömwall,

12

nas besöksfrekvens där. Orsaken till att spärrarna togs bort var att det ansågs för krångligt för medlemmarna att alltid behöva bära med sig kortet för att kunna passera fritt mellan gym, pass och omklädningsrum. att mörkertalet av antalet personer som lider av ortorexi och ätstörningar är stort och att risken finns att de missar en del av de personer som har problem med det. – Tränings- och mat­missbruk är tyvärr lätt att missa, särskilt ortorexi och bulimi, eftersom det inte alltid syns utanpå personen. Lina Strömwall har haft ganska många samtal med personer som hon misstänkt lider av träningsmissbruk eller matmissbruk. Personalen kan inte hindra en medlem från att träna på iksu, men de kan kräva att personen ska kunna uppvisa ett läkarintyg på att den får träna. Ibland föreslår de en träff med personen där de tillsammans lägger upp ett träningsprogram, men det bygger på att personen är öppen och vill detta, eftersom

Tio till... För den som vill träna mycket finns många gym att välja på.

de aldrig kan tvinga någon. Helst vill de behålla personen på iksu – annars kanske han eller hon försvinner till en annan anläggning eller börjar träna utomhus.

Lina Strömwall tror

Ola Ross som jobbar på Tenton. Hans uppfattning är att det finns en risk att medlemmar som de har uteslutit välkomnas på andra anläggningar. Då handlar det om uteslutning på grund av otillåtna preparat, så kallad doping. Vad gäller träningsmissbruk har de hittills bara haft ett fall. Då kollade Ola Ross statistiken som visade att personen tränade väldigt mycket. Han hade då ett personligt samtal med denna person och pratade även med en anhörig till denna. – Tenton är ett så pass litet gym att vi kan hålla koll på hur ofta våra medlemmar besöker oss. Gymmet är bemannat största delen av våra öppettiDetta poängterar även

Personalen kan inte hindra en medlem från att träna

 [Personerna på

der, vilket gör att vi kan upptäcka om någon kommer in väldigt ofta. Det är något speciellt med

dunkande musik och intorkad svettlukt. Kombinationen kan helt enkelt inte innebära något annat än ett gym i sina bästa dagar. Tillräckligt många medlemmar har kommit och gått för att svettlukten riktigt ska ha etsat sig fast i väggarna. Samtidigt är högtalarna tillräckligt nya för att ljudet av en låt med alltför enkelspårig vers (”pump it, yeah, come on, pump it”) ska nå ut även i korridoren där man passerar före och efter ett träningspass på Umeå sport och motion i centrala stan. När jag för tredje gången läser om samma mening i en tidning jag hittat i receptionen kommer grundaren Thomas Ahrling. Han menar att antalet medlemmar som lider av träningsmissbruk på Umeå sport och motion är ytterst få. – Vi har hållit på så länge att vi kan vår sak och skulle upptäcka om något är fel. Thomas Ahrling berättar att det har hänt att de har haft medlemmar som tycks besöka gymmet ”för ofta”. Då har deras registreringssystem utgjort

vertex 1:  2012


Finns det en träningshysteri Bland studenterna?

Erik Pettersson, psykologprogrammet: – Ja. Det är mycket snack om vilka pass man ska gå på och så där. Fokus verkar ligga på att vara duktig, inte på att ha roligt. Jag har haft kort på IKSU sen j­anuari förra året. Jag känner ingen som har kort någon annanstans

bilderna har inget samband med innehållet i artikeln.]

ett verktyg för att se om deras uppfattning stämmer. Men framförallt är det deras stora personalstyrka som gör det möjligt att bedöma om någon av medlemmarna tränar så pass mycket att det kan vara skadligt. – Vi satsar på mycket personal. Bara på dagen är det sex stycken som jobbar och vi har öppet alla dagar, året runt. Det gör att vi har en bra kontakt med våra medlemmar. Oftast har receptionisten information om medlemmarna också, eftersom de ofta byter några ord med henne när de kommer och går.

ren. Vi försöker få en bild av personens träningsvanor: Hur tränar han eller hon i dagsläget, ensam, med föräldrar, eller med kompisar? Ibland föreslår vi ett individuellt träningsprogram. Thomas Ahrling har varit verksam på Umeå sport och motion i 31 år och kan erinra sig ett antal fall där de har ansett att en medlem har tränat ”för mycket”. Han uppskattar antalet till någonstans mellan fem och åtta stycken. Han tror inte att det finns någon risk att de missar någon, just på grund av personaltätheten.

poängterar att problem med träningsmissbruk egentligen sällan handlar om att personen tränar ohälsosamt mycket, utan att den överdrivna träningen är ett uttryck för något annat problem. – Det kan vara problem på jobbet, med familjen eller i andra relationer. Eftersom orsakerna till det högfrekventa tränandet kan vara många olika, blir de åtgärder som de tar vid också väldigt individuella. – Ibland pratar vi med de anhöriga till personen, till exempel arbetsgiva-

Ungefär detsamma

Thomas Ahrling

vertex 1:  2012

säger Lars Hansson på träningsanläggningen Formtoppen, som också ligger i centrala Umeå. Han är på plats hela dagarna och har bra koll på medlemmarna. Lars Hansson tycker sig inte se att det förekommer något träningsmissbruk, men poängterar även att ansvaret inte ligger hos honom: – Det är svårt att styra, det är ju vuxet folk, som har en fri vilja att träna så mycket de vill. Det hade varit en annan sak om det hade varit minderåriga. Karin Johansson Foto: Layton Hebert

ORTOREXIA NERVOSA: Är ännu ingen egen diagnos. Räk­ nas för närvarande till diagnosen UNS – ”ätstörning utan närmare specifikation”. Tvångsmässigt ”hälsosamt” beteende, personen äter oftast väldigt fettsnålt och ägnar sig samtidigt åt överdriven fysisk träning. Kan sägas vara en form av ”träningsnarkomani” kombinerat med en så strikt kost­ hållning att det är farligt för den drabbade. ANOREXIA NERVOSA: Personen bantar så kraftigt att den svälter sig själv, anser sig vara tjock och är mycket rädd för att gå upp i vikt. BULIMIA NERVOSA: Personen hetsäter stora mängder mat som den sedan försöker göra sig av med, oftast genom att krä­ kas eller använda laxermedel.

Sofia Vesterlund, sjuksköterskeprogrammet: – Inte bland dem jag umgås med, men jag känner folk som tycker att det finns en IKSU-hysteri och att det är mycket fokus på vilka kläder man har på sig där. Jag har kort på IKSU och känner bara en som tränar på ett annat ställe.

Björn Eliasson, civilingenjörsprogrammet med inriktning industriell ekonomi: – Nej. Jag kör cirka 6 gympass och lite innebandy, så cirka 8 pass per vecka. Jag började träna på IKSU när jag började plugga och tränar med många av mina kompisar, men vet andra som tränar på andra ställen.

13


SOLARIUM FĂ&#x2013;R DIG

SOM KRĂ&#x201E;VER LITE MER

P DRO ! IN Hamrinsv. 2, Ă&#x2013;st Riksv. 2, Teg www.suntan.se

FĂśr tjejer med rĂśtt blod. blod.

I want more than a job, I want a career!

Psykologmottagningen vid Institutionen fĂśr psykologi erbjuder mĂśjligheter till psykoterapeutiska samtal, med start vĂĽrterminen 2012

SCA sees each individual as a talent and your development plan is based on your individual potential, performance and motivation.

Exempel pü lämplig problematik är relationssvürigheter, identitetsproblematik, lindrig depressivitet /nedstämdhet och üngestbesvär. Samtalen ges av psykologkandidater under handledning av erfarna leg. psykoterapeuter.

Ă&#x201E;r du intresserad? Fyll i en intresseanmälan pĂĽ vĂĽr hemsida: www.psy.umu.se/ psykologmottagningen Vid frĂĽgor ring 090-786 56 97, tisdagar 16:00-17:00

Du som är student, visst vet du om alla Dina fÜrmüner med ICA-kortet?!

Uniaden2012.indd 1

Kultur pĂĽ campus

2011-12-20 14:43:48

tLPTUOBETGSJUUICA Bankkort under studietiden samt ett ĂĽr efter avslutade studier tTUVEFOUSBCBUUQĂ&#x152;VUWBMEBNBUPDITQFDJBMWBSPS tEVCCFMTUVEFOUSBCBUUQĂ&#x152;VUWBMEBWBSPSPDIEVCCFM CPOVTWJECFUBMOJOHNFEICA Bankkort tTUVEFOUBOQBTTBEIFNGĂ&#x161;STĂ&#x160;LSJOHNFELPOLVSSFOT LSBGUJHQSFNJF tCPMĂ&#x152;OFSBCBUUNFE QSPDFOUFOIFUFS tTUBSUFSCKVEBOEFLSQĂ&#x152;LPOUPUGĂ&#x161;SBUULPNNB JHĂ&#x152;OHBUUCFUBMBNFEICA Kortet tFSCKVEBOEFOGSĂ&#x152;O*$"TQBSUOFST4' "DUJDPDI*$"'PUP Hjärtligt välkommen till oss pĂĽ

SkräckÜdlan En slags hyllning till mitt Fin(a)land

Ă&#x2026;lidhems centrum Vi har Ăśppet alla dagar 9-22 och finns pĂĽ facebook Vi syns Eric Pettersson

Ett danssolo med finska fĂśrtoner av och med Nomo Dacomedlemmen och stolta halvfinskan Lina Lundin

Onsdag 1 februari kl. 12.10â&#x20AC;&#x201C;12.30 i LjusgĂĽrden, Lärarutbildningshuset HĂĽll dig uppdaterad, prenumerera pĂĽ nyhetsbrevet!

www.umu.se/kulturpacampus


SÅ HÄR ÄRE I UME’

vertex 1:  2012

15


BÄST: Campuslivet i stort. ”Allt” är samlat till ett avgränsat område och här händer det saker hela tiden.

BRA: Skywalks mellan husen på campus. Särskilt praktiskt på vintern.

ETT TIPS: Maffigt söndagsfika på ”Skogis” nära IKSU.

SNABB ORIENTERINGSTUR TILL När lånekortet är ordnat, schemat blivit begripligt och de första stapplande student­ stegen ersatts med något stadigare kliv – då kan det vara dags att lära känna studentstaden Umeå lite närmare. Vertex bad Elsa Hort, studiesocialt ansvarig på Umeå Studentkår och Anders Osbäck, studiesocialt ansvarig på Umeå Naturvetar- och teknologkår, att dela med sig av sina tips för att få ut mesta möjliga under tiden i Umeå.

16

De prickar även in saker att undvika och visar på det bästa och sämsta med Umeå och universitetet. Elsa Hort = [eh] Anders Osbäck = [ao] Anders Samuelsson

SAKER ATT GÖRA OCH UPPLEVA:

n Campuslivet i stort. Det är otroligt bra i Umeå, allt från de många studentpubarna till Ume- och Medicinspexarna. [ao] n Brunchlunch på Skogshögskolans kårhus eller på Hamnmagasinet nere på stan. De flesta studenter i Umeå åker inte hem över helgerna och det kan därför vara riktigt värt med en mysig avslutning på helgen tillsammans med en massa folk och mat. [eh]

n Kortfilmsluncher i Drama­ studion. Några gånger i månaden har studentföreningen Campus Royal kortfilmsvisningar över lunchen. [eh] n Umeå ljusfestival. Det är riktigt mysigt att gå längs vattnet när det är upplyst. [ao] n Universitetsbibliotekets studieverkstad. Här kan du få hjälp med allt vad studier och studieteknik heter. Du kan öva dig att prata inför en grupp, eller

vertex 1:  2012


Det bästa och sämsta...

Bäst med Umeå som stad:

n Umeå är en stad där det händer en hel del! Mycket sprids genom djungeltrumman, så håll utkik. Skuggteaterns genomslag är ett exempel på detta. [eh]

DÅLIGT: Bostads- och bussutbud. Långa köer till studentbostäder och få bussturer mellan studentområdena.

n Mentaliteten! Människorna här är jättetrevliga. Jag flyttade själv hit från Köping och kände mig direkt välkommen. [ao] Sämst med Umeå som stad:

n I Umeå är det svårt som student att hitta en bostad i början av höstterminen. Säg därför inte upp ditt hyreskontrakt i slutet på vårterminen för att slippa betala sommarhyran i förhoppning att hitta något nytt till hösten. Det blir inte roligt. [eh] n Busskommunikationerna mellan de olika studentområdena borde bli bättre. Där har kommunen mycket att jobba med. [ao] Bäst med Umeå universitet:

DÅLIGT: Köerna till mikrovågsugnarna är ofta långa.

BRA: Alla studentpubar och caféer på campus.

STUDENTLIVET I UMEÅ utveckla dina presentationer genom att spela in dig själv och få tips av en kursledare. Du kan få hjälp med uppsatsskrivning och gå på seminarier om studieteknik. [eh] n Åka f lotte eller gummibåt på Umeälven. Man fäster några gummibåtar i varandra med rep, sen glider man från Umedalen ner till Strömpilen. Det tar cirka två timmar och är jättehärligt. [ao]

vertex 1:  2012

SAKER ATT UNDVIKA:

n Bli inte sjuk utan att sjukskriva dig. Om du behöver vara hemma i någon vecka på grund av sjukdom så bör du kontakta Försäkringskassan för att sjukanmäla dig. Då behöver du inte ta högskolepoäng under tiden du är sjuk, och kan bli beviljad studiemedel även nästa termin. [eh] Anders Osbäck. Tipsar om gummi­ båtsturer på Umeåälven och höstljusfestivalen.

Elsa Hort. Tipsar om lunchalter­ nativ för vardag och helg och om studieverkstaden.

n Glöm inte bort att ställa dig i bostadskö innan du börjar plugga. Som studiesocialt ansvarig ser jag vilket problem det är med bostäder för nya studenter. [ao]

n I Umeå är hela campus med Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet samlat på ett ställe. Att nå ut till studenter på alla utbildningar är därför relativt lätt! Det gör att arrangemang som Snow Wars i mars och brännbollsturneringen Studentyran i september blir riktigt festliga. [eh] n Det finns caféer lite överallt där man kan sitta ner och fika. Sen, så här på vintern, är det bra att man inte behöver gå ut för att ta sig mellan husen utan kan istället använda skywalks. [ao] Sämst med Umeå universitet:

n De långa köerna till Studenthälsan, och även till mikrovågsugnarna vid lunchtid. [eh] n Det kan vara svårt att hitta som ny student. Därför skulle det vara bra med fler plats- och orienteringstavlor för att underlätta. [ao]

17


FĂśr tjejer med rĂśtt blod. blod.

Kvinno- och tjejjouren i umeĂĽ StĂśd och rĂĽdgivning fĂśr Dig som har varit utsatt fĂśr +RWÂ&#x2021;9nOGÂ&#x2021;gYHUJUHSS

Kontakta oss!

.YLQQRMRXUHQ 7MHMMRXUHQ

www.kvinnojoureniumea.se

VI PĂ&#x2026; BLIXTSPORT VILL ERBJUDA DIG SOM STUDENT

10% RABATT

Kultur pĂĽ campus

Vid uppvisande av giltig studentlegitimation Realista nr 11

BesĂśk vĂĽr fritidsavdelning â&#x20AC;&#x201C; en trappa ned, väl värd ett besĂśk! Skoter â&#x20AC;&#x201C; Fiske â&#x20AC;&#x201C; BĂĽt â&#x20AC;?Din livfĂśrsäkring, ditt valâ&#x20AC;?

â&#x20AC;&#x201C; sommarfiske/f ritid FINNS ATT HĂ&#x201E;MT A NU! Upp till 50%

Auktoriserad üterfÜrsäljare

FLYTOVERALLER, FLYTVĂ&#x201E;STAR, GPS OREGON 450, MAP 625 RĂ&#x201E;DDINGSâ&#x20AC;?LUNGORâ&#x20AC;? m m. (3.749:-)

Vid kÜp av Aclima underställ, ullfiber i alla väder, 100:- rabatt pü flytoverall, 7 fabrikat

ASTRO 320 NORDIC (JAKT) (6.995:-)

3.399:6495:-

Pinewood Impala jaktställ GRATIS SYSTEMUPPDATERING! jacka, byxa (1795:-) 1495:- FRILUFTSKARTOR frün 995:Lappland, extreme PANNLAMPA led H7 799:fodrad jacka, byxa (2098:-) 1695:Finnveden byxa, (499:-) 299:- Jägarens Ünskekniv! EKA, Swing Blade (950:-) 699:Stor sortering stÜvlar/kängor: Fodrade frün 400:- Buck, fällbar filÊkniv titan 498:Polcat, P-Original, Grubs, Muckboat, Kamik, Nokia, Viking, Pinewood m fl.

Al Pitcher

Vi fixar ditt blixtlĂĽs, otroligt men sant!

Vi slipar dina borrskär! fr 80:-

Flugbindningskurser

Info

Anmäl er NU! NybÜrjarkurs, i butik! Steg 1 och 2, laxflugor. 2 slipningar av borrskär/kÜp (200:-) ingür 1.395:- Specialpris fÜr vid kÜp av Mora Lazer II Mora Nova frün 1.699:- damer/tjejer/ungdomar

SkĂśn standup av prisbelĂśnte Al Pitcher frĂĽn Nya Zeeland, ĂĽrets manliga komiker 2011 pĂĽ Svenska Standup-galan

Torsdag 9 februari, kl. 12.10â&#x20AC;&#x201C;12.50, i LjusgĂĽrden, Lärarutbildningshuset

Vi bjuder pĂĽ kaffe, kaka, fisketips och video i vĂĽrt museum! SPORTFISKESPECIALISTEN etabl 1953

HĂĽll dig uppdaterad, prenumerera pĂĽ nyhetsbrevet!

*

R

TT

2 A 0% B A

www.umu.se/kulturpacampus

KvalitĂŠ â&#x20AC;&#x201C; kunskap â&#x20AC;&#x201C; service SVERIGES STĂ&#x2013;RSTA FISKEKEDJA

Ă&#x2013;st pĂĽ sta´n

Kungsgatan 94, UmeĂĽ 7 090-77 40 70 www.blixtsport.se-info@blixtsport.se

Returbutiken ĂĽtervinner och säljer fĂśr hĂĽllbar utveckling! Vi säljer begagnade mĂśbler, husgerĂĽd, cyklar, sportutrustning m m. We sell second hand furniture, bicycles, small home appliances, sport equipment and other things. Ă&#x2013;ppet/open: mĂĽ/monâ&#x20AC;&#x201C;fr/fri kl 10:00â&#x20AC;&#x201C;18:00. LĂśrdagsĂśppet 28/1 kl 10.00â&#x20AC;&#x201C;16.00. * Gäller under 2012 mot uppvisande av studentleg.

Du hittar oss pĂĽ Gimonäs, ca 300 m ifrĂĽn StrĂśmpilen, eller ta busslinje 5. Tel 16 49 12 â&#x20AC;&#x201C; www.returbutiken.com


kultur: Tips & reaktioner: kultur@vertex.nu

Lokala serieskapare Sökes till antologi

Ulf Lundell. Nya boken liknar bitvis oredigerade dagboksanteckningar från en bitter gubbe med koncentrationssvårigheter.

En spretig lägesrapport Sveriges mest mytomspunne kverulant, Ulf Lundell, är tillbaka med en roman som handlar om... ja, kan ni gissa? En sextioårig konstnär på Österlen som ser tillbaka på sitt liv, är missnöjd med det mesta och gör sig redo för livets sista anhalt. Kopplingarna till upphovsmannen är förstås uppenbara, även om Lundell i Allt är i rörelse delar upp sin personlighet i två figurer – en grinig fotograf och en grinig rockstjärna – som hur som helst bara tjänar syftet att framföra samma lundellska monolog om (vad som är fel med) samtiden. En fråga dyker upp under läsningen.

Ska man recensera Allt är i rörelse som en lundellbok eller som all annan litteratur? Det självklara svaret är naturligtvis att romanen ska bedömas på samma grundvalar som allt annat. Som litteratur är romanen tidvis rent undermålig. Det är ett illa gestaltat gnällande utan synbar poäng, rastlöst och ohövligt, som oredigerade dagboksanteckningar från en bitter gubbe med koncentrationssvårigheter.

Allt är i rörelse

Ulf Lundell [Wahlström & Widstrand]

Total ljudupplevelse I ny star wars-bok

han ska gifta sig med sin unga kvinna, som i Allt är i rörelse föreslår att ”Lundell” kanske lider av adhd (vilket är bland det rimligaste jag läst i en lundellroman). Allt skrivet på en lätt daterad beatprosa med de värsta satsradningarna sedan salig Kerouac. kommer undan med att skriva en sådan bok om och om igen? Alla dessa spretiga åsikter om samtiden hade förmodligen gjort sig bättre som pikanta små kåserier, och man kan fråga sig varför Lundell bemödar sig med romanformen när alla ändå läser hans böcker som en halvhjärtat fiktiv brevkorrespondens till allmänheten. Allt är i rörelse är ingen lyckad roman och tillhör knappast höjdpunkterna i Lundells författarskap. Den fungerar snarast som en lägesrapport från husguden till hans ankdamm, som skulle läsa romanerna om de så bestod av tillagningsanvisningar på brylépudding. För den som inte räknar Lundell som husgud finns emellertid ingenting att hämta. Vem annan än Lundell

Sedan trettio år tillbaka har Lundell använt samma formel: en bedagad konstnär i samma ålder som författaren själv gnäller över politik, manligt/ kvinnligt och åldrande medan han saknar sextiotalet och har ett fram-och-tillbaka-förhållande med en yngre kvinna. När vintern kommer eller när förhållandet blir för verkligt får ”Lundell” lappsjuka och hoppar in i sin bmw för att dra ner till kontinenten och lyssna på Springsteen och äta dyr fisk på sydeuropeiska hotell. Sedan får ”Lundell” hemlängtan och åker tillbaka till Sverige och är plötsligt fast besluten om att

n Ett projekt som vill lyfta fram regionens v­isuella berättare, främst serietecknare, får 20 014 kronor i stöd från Umeå 2014 och K­ulturskjutsen. Planen är att göra en inven­ tering av serietecknare med anknytning till V­ästerbotten och sammanställa en antologi som ska ges ut inför kulturhuvudstadsåret. Jonas Lidström Isegrim, som skickat in för­ slaget, har pluggat vid Umeå universitet och säger att man även söker efter tecknand­e studenter. Projektet är ett samarbete med Seriefrämjandet. Det finns också tankar om att arrangera en utställning. Mer info och kontakt via: http://isegrim.se/projekt/ serieantologi2014.html

Gustav Borsgård

n Mitt första intryck är – vilken tegelsten! J.W. Rinzlers STAR WARS - Ljudeffekter­ na [Bonnier fakta] är en bok vars storlek och tyngd imponerar (och kanske skräm­ mer vissa). Den är fylld av bilder och text och har dessutom en ljudmodul på ena kortsidan. Detta gör att upplevelsen blir total. Vi får följa ljudskaparen Ben Burtts väg både visuellt och ljudmässigt genom alla filmerna. Utformningen är så enkel att den förstås även av de minsta. Det är också ljudmodu­ lens svaghet (och styrka) då de tre naviga­ tionsknapparna tvingar en att trycka sig fram och tillbaka vilket gör det svårt att leta upp ett visst ljud. Ett roligt exempel från boken är hur Burtt jobbar sig fram till roboten R2D2:s ljud. Genom att spela in sig själv härmandes bebis­ ar och sedan köra det genom en synth lycka­ des han till sist få till det. Boken berättar historien bakom de ikonis­ ka ljuden till ljussablar, Darth Vader och rymd­ skepp och följer filmerna genom ljuden. Men är boken bara för nördarna? Nejdå, den har något för hela familjen, även om den blir lite tekniskt högtravande i längden. CALLE EKBLOM KÄCK

NYa skivor:

Bästa hiphopeN På årtionden Jag måste erkänna att Labyrint helt gått under min radar. Därför blev det en extra skräll när debutskivan Labababa [Universal Music Sweden] levererar den bästa hiphopen Sverige producerat på årtionden. Utan att överdriva vill jag påstå att detta är det viktigaste som hänt svensk hiphop sedan Timbuktu slog sina påsar ihop med Damn! Labyrint lyckas med konststycket att blanda rap, reggae och r&b utan att på något sätt låta

vertex 1:  2012

krystade eller osammanhängande och kan ses som ett Nationalteatern av idag, förorts-progg för tvåtusentalet. Låten Gatubarn är ett national-anthem på Barn av vår tid-nivå som på ett brutalt och svängigt sätt ger en inblick i förortslivet. Och jag fäller motvilligt en tår och tänker fan vad bra det här är. Labyrint får mitt hjärta att brista, så luta dig tillbaka och njut av svensk musikhistoria. calle ekblom käck

Labyrint. Svensk musikhistoria här och nu, menar Vertex recensent.

19


I Apornas planet: (r)evolution är det människorna som driver upp våldet och föranleder förstörelsen – möjligen ett övertydligt budskap, men filmen övertygar ändå och får högt betyg.

APORNAS PLANET: (R)EVOLUTION Betyg: captain america BETYG: crazy stupid love BETYG:

(R)evolution. Filmen om hur jorden blev apornas planet ger upphov till många rysningar.

Effektivt och finkänsligt apornas planet: (r)evolution genre: actiondrama regi: rupert wyatt med: james franco, brian cox m.fl. betyg: 4

Ibland dyker det upp filmer som vi inte visste att vi behövde förrän vi sett dem. Filmen som föregår klassikern Apornas planet är en sådan. Grunden läggs i ett laboratorium, där jakten på ett botemedel mot alzheimers får oväntade effekter. Filmen är uppfriskande motsägelsefull, eftersom vi till största del får följa utvecklingen ur apornas perspektiv. En bit in i berättelsen sitter tittaren alltså rent krasst och hejar på början av människornas undergång. Samtidigt har filmen ett väldigt pacifistiskt budskap, då primaterna gör

sitt yttersta för att inte skada människor i jakten på frihet. Istället är det människorna själva som driver upp våldet och föranleder förstörelsen. Ett övertydligt budskap, kanske, men otroligt effektivt framfört, på ett finkänsligt sätt som ger upphov till många rysningar. Relativt oerfarne regissören Rupert Wyatt övertygar, liksom alltid skicklige Andy Serkis i den framträdande aprollen. magnus f. bergström captain america genre: action regi: joe johnston med: chris evans, hugo weaving m.fl. betyg: 3

På papperet kan han vara den abso-

Live-versionerna är så mycket bättre

20

magnus f. bergström

crazy stupid love genre: dramakomedi regi: glenn ficarra med: emma stone, steve carell m.fl. betyg: 3

Cal går igenom en frustrerande separation. Hans fru verkar redan ha gått vidare med sin kollega, men Cal har väldigt svårt att få kontakt med kvinnor. Räddningen kommer i form av en välklädd ung man. Filmens styrka är att den är en lyckad summa av sina samlade delar. Crazy Stupid Love är inte särskilt originell, men sättet den vävs samman på gör det hela snäppet bättre än väntat. Plus att den är fylld av bra och underhållande skådespelare. magnus f. bergström

är Laleh och Timbuktus versioner som lyckas ta fram något nytt och eget hos låtarna utan att förvanska originalet. Men låtarna gör sig bättre i live-form än de stela studioinspelningar som hastades fram i Idol-takt lagom till julhandeln. Skivan är bra men live-versionerna är så mycket bättre.

NYa skivor:

När tv-programmet slog ner som en meteor i svenska vardagsrum förra året var jag skeptisk till en början. Men jag frälstes snabbt och blir bara mer övertygad för varje säsong. Så mycket bättre: säsong 2 [Universal Music Sweden] lyckas ännu bättre med Lena PH, Laleh, Timbuktu, Mikael Wiehe och E-type i huvudrollerna. Det blir många pärlor när de tolkar varandras låtar och jag upptäcker nya sidor hos alla (utom möjligtvis hos E-type). Bäst

lut löjligaste superhjälten, kanske till och med värre än Thor. En övermänsklig krigshjälte som kämpar för att bevara de amerikanska värderingarna. Men i filmversionen får vi en klart mer nyanserad bild av Captain America, här ryms till och med viss kritik mot den amerikanska krigsfilosofin och hur långt man kan gå för att vinna en konflikt. Visuellt är det en riktig smällkaramell och skådespelarna håller god min trots de smått patetiska inslag som den här sortens matinévänliga äventyr kan medföra. Evans är övertygande i titelrollen trots, eller kanske snarare tack vare, sitt väldigt präktiga och träiga yttre. Även Weaving är klart sevärd som nazistisk

ärkeskurk, framställd som potentiellt ondare än självaste Hitler!

CALLE EKBLOM KÄCK

Anstränger sig en aning för mycket

Nytolkningar. Laleh och Timbuktu är bäst på att ge nytt liv åt gamla låtar.

Ska man vara noga är Nånstans ska man va [Vit päls/Playground] åttamannabandet Vit päls andra skiva, men albumet beskrivs som den egentliga debuten. Återigen bjuds lyssnaren på

Vit päls. Prettopop - på gott och ont. vardagliga betraktelser, allt från att äta tacos på quornfärs, gilla Konsum och ta bussen till Paris. Vit päls placerar sig i genren prettopop, på både

vertex 1:  2012


Stå upp-komikern Al Pitcher, rocklegenden Thåström och Mark Levengood är några av de kultur- och nöjesakter som studenter och umeå­ bor kan ta del av under vårterminen.

Kultur på campus

Gratis kulturarrangemang på campus för studenter och universitetsanställda . Program för våren finns på: www.umu.se/om-universitetet/ aktuellt/kpc/ Umefolk

Folkmusikfestival 23–26 februari House of metal

Hårdrocksfestival 2–3 mars Umeå open

Pop- och rockfestival 23–31 mars Umeå teaterförening

Arrangerar teater, stand up, m.m. hela våren. Kultur- och nöjesvår. Thåström, Al Pitcher, Entombed, Anna Ternheim och Mark Levengood kommer alla till Umeå.

Hårdrock, humor och dans Kultur på Campus fortsätter att bjuda studenter på evenemang varje vecka. Den 9 februari kommer stå upp-komikern Al Pitcher till Ljusgården i lärarhuset. Al Pitcher är född i England, uppvuxen på Nya Zeeland och numera bosatt i Sverige, och blev så sent som förra året utsedd till Årets manliga ståuppare vid den Svenska Stand up-galan. Strax innan Vertex pressläggning hade Kultur på campus inte spikat vårprogrammet, men redan klara akter är bland andra Norrlandsoperan, som den 21 februari kommer att framföra delar ur Carmen, samt made-festivalens nye konstnärlige ledare David Moss som den 27 mars

bland annat ger exempel på hur 500 pingviner kan låta. som händer i kultur- och nöjesväg utanför campus hittar man ett fyrtal i festivaler. Först ut är folkmusikfestivalen Umefolk den 23–26 februari i Umeå Folkets Hus. Där kan man bland annat lyssna på Frifot, Garmarna, Hoven Droven och Östblocket. En betydligt ”hårdare” festival, House of Metal, går av stapeln den 2–3 mars på Umeå Folkets Hus. Bland de cirka 25 band som kommer uppträda finns bland annat Entombed, norska Immortal och umebandet Nocturnal Rites. För den som föredrar pop och rock framför metal kan Umeå Open vara ett Tittar man på vad

samma nivå. Texterna är fyllda av humor och intressanta som tidsdokument över vår samtid och dagens unga generation, men det räcker inte riktigt. Låten ”Sikk fukk” är albumets bästa, och är riktigt härligt självömkande, men sammantaget lämnas jag med känslan att Vit päls försöker att vara så intressanta att det utmynnar i ointressant musik. CHARLOTTE HÖGBERG

gott och ont. Det är väldigt mycket Stockholmshipster och minimalism. Musikaliskt låter de som ett nedtonat Detektivbyrån, utan att nå upp till

vertex 1:  2012

... Och världen blir En ljusare plats Radical Face slog igenom stort med

låten ”Welcome Home” som uppmärksammades bland annat genom

alternativ, inomhusfestivalen som för femtonde året i rad arrangeras av Kulturföreningen Humlan. Den 26–31 mars kan man, på Umeå Folkets Hus, se och lyssna på bland annat punk-ikonen Thåström, Anna Ternheim och Deportees. Den 9–12 maj är det dags för madefestivalen. made (Music, Art, Dance, Etc) arrangeras av Norrlandsoperan och har genom åren gjort sig känd för att blanda en mängd olika uttrycksformer med både nationella och internationella inslag. Årets festival innebär bland annat startskottet för Tant Struls återföreningsturné. även besöka Umeå teaterförenings arrangemang.

Bland akterna finns bland annat komikern Özz Nûjens show ”Dålig stämning”. Den 10 mars på Sagateatern gör han en gång för alla upp med svenskarnas f lathet. Även Mars Levengoods show ”Sound of Mark”, som regisseras av Umebördiga skådespelerskan Pia Johansson, kommer till Umeå. Den spelas på Sagateatern den 25 mars. besöka Ögonblicksteatern den 24 mars för premiären av ”Hemligheter del två”, där Ögonblicksensemblen utforskar kroppen och rörelser på ett mer eller mindre koreograferat sätt, bland annat via frågan ”Hur dansas en sekretessbelagd dans?” Den dansintresserade kan

Under våren kan man

ANDERS SAMUELSSON

en Nikon-reklam. Skivan The Family Tree Presents: The Roots [Nettwerk Music Group] tar vid där indie-ikonen Elliot Smith slutade, en försiktig, intim singer&songwriter-pop som går rakt in i hjärtat. Den kan såklart inte fylla hålet som Smith efterlämnade men den gör saknaden betydligt lättare att bära. Så när du törstar efter känslan som bara spröd singer&songwriter-pop kan ge, lyssna på Radical Faces lugnande stämma och världen blir lite ljusare. CALLE EKBLOM KÄCK

Radical Face. Gör försiktig och intim singer-songwriter-pop

21


HELA SIDAN ÄR EN ANNONS FRÅN UMEÅ NATURVETAR- OCH TEKNOLOGKÅR

NTK 2011/2012

FOKUS -drömjobbet i sikte! Snart är det dags för Sveriges bredaste arbetsmarknadsdag, Uniaden. Den 14:e februari kommer 105 företag till Umeå för att inspirera, rekrytera och informera studenter om vad det framtida arbetslivet har att erbjuda. Men Uniaden är inte bara en mässdag utan även flera olika events som arrangeras veckorna före och under mässdagen. Ta chansen att besöka så många du kan! Uniaden arrangeras för 17:e året i rad och detta år med temat; Fokus - drömjobbet i sikte. De olika eventen formas kring temat och kommer ge dig en inblick i hur du kan förbereda dig inför kommande arbetsliv. Eventen består av frukostföreläsningar, lunchevents, katalogrelease och workshops.

aways till de 300 första besökarna.

Uniadens eventkalender 2012

I samband med katalogreleasen presenteras årets gästföreläsare. Tidigare år har det varit kända profiler som Isabella Löwengrip (Blondinbella) och Alex Schulman. Gästföreläsaren kommer hålla ett föredrag på mässdagen som knyter an till årets tema, Fokus.

t 31:a januari Katalogrelease på E-puben 10.00-14.00. Årets gästföreläsare presenteras.

Över 170 personer är idag engagerade i Uniaden, allt för att göra mässdagen och eventen runt omkring så bra som möjligt för de cirka 6000 studenter som mässan riktar sig till. Vi i kårstyrelsen vill tipsa dig som student att oavsett om du just påbörjat din utbildning eller har nära till din examen, gör Uniaden till din egen och ha drömjobbet i sikte. Vi ses där!

Den 31:a januari släpps årets webbkatalog, innehållande information om alla företag som kommer på mässdagen den 14:e februari. Katalogen innehåller ett sökfilter som hjälper dig att hitta de företag du är intresserad av. På detta sätt kan du förebereda dig inför mötet med ditt drömföretag eller hitta ett nytt spännande företag att besöka på mässdagen. Katalogreleasen kommer att ske på E-puben mellan 10.00-14.00. Uniaden bjuder alla som kommer på tårta samt give-

Kårstyrelsen Fler frågor?

Désirée Moberg Uniadens projektledare 2012 070 - 606 62 93 projektledare@uniaden.com

tv. 6 Frukostföreläsningar. t9:e februari Inför Uniaden kvällen. Uniadens två huvudsamarbetspartners, Vattenfall och Umeå Näringslivsservice kommer att hålla varsin föreläsning. t13:e februari Lunchevent med H&M. t14:e februari Mässdagen samt frukostföreläsning med vattenfall och gästföreläsning under lunchen. Flera av eventen kräver föranmälan. Håll utkik efter mer information på www.uniaden.com och på Uniadens facebooksida.

Kontakta oss! Johan Liedholm Kårordförande

Anders Osbäck Studiesocialt ansvarig Vice kårordförande

Agnes Häggberg Utbildningsbevakare

Björn Löfvendahl Arbetsmarknadsansvarig Informationsansvarig

Kerstin Böresson Kårexpeditionen Medlemsfrågor

070 - 606 62 76 ordforande@ntk.umu.se

070 - 606 62 77 studiesocialt@ntk.umu.se

070 - 606 62 79 utbildning@ntk.umu.se

070 - 606 62 80 arbetsmarknad@ntk.umu.se

090 - 786 92 90 ntk@ntk.umu.se

www.ntk.umu.se

1

vertex 8:2007


språkspalten: Substantivsjukan smittar många Lider din text av substantivsjuka­n? Var bara lugn, du är inte ensam. Vi är många stolta föräldrar till en text som drabbats av denna vanliga åkomma. Botemedlet: låt verben vara verb!

Veckans snabbaste: Randig pestopasta. 

foto: Linn larsson

Snabba och goda middagar Matlåda med spaghetti och köttfärssås – igen. Låter det bekant? Testa att laga något nytt i pastaväg – snabbt och enkelt och nyttigt!

3. Blanda hälften av pastan med röd, och hälften med grön pesto + ruccola. Strö solroskärnor över vid servering. 4. Ät med sked och gaffel. Som i Italien.

Linn Larsson, som står för recepten, pluggar psykologi på Umeå universitet, lagar mat, äter och bloggar på “I­stället för nudlar” på ica.se/studentbloggen. Där finns fler recept. Veckans snabbaste middag:

Mat ska vara enkel att laga och det behöver faktiskt inte vara krångligare än nykokt past­a och god pesto. Gärna både grön och röd så ser det extra tjusigt ut. RANDIG PESTOPASTA Till två portioner: • 250 g pasta • 2 msk röd pesto • 2 msk grön pesto • 1 dl solroskärnor • ett par nävar ruccola • pasta 1.  Koka pasta enligt anvisning på förpackningen. 2. Rosta solroskärnorna i medelhet stekpan­ na. De ska få färg, men inte smaka bränt. Typ 3-4-5 minuter brukar de ta.

Världens godaste: Balsamkyckling. Världens Godaste Kyckling:

Sist jag åt den var på en torsdag inför en kväll på Norrlandsoperan med mina klasskamrate­r. Till det serverade jag ett glas champagne. Det går ju nämligen inte att gå på opera utan ett glas bubbel före. Är det inte läge för champag­ ne så smakar ju vatten med en isbit i gott. BALSAMKYCKLING MED PARMESAN & OLIVER Till två portioner: • 2 kycklingfiléer • 0,5 dl svarta oliver

• 0,5 dl soltorkade tomater • 1 dl ruccolasallad • 1 påse riven parmesan • pasta Dressing: • 1 msk olivolja • 2 msk balsamvinäger • 1 msk honung • 2 vitlöksklyftor 1. Sätt ugnen på 200 grader. Stek kycklingfi­ léerna i stekpanna så att de får en fin yta. Tillaga sedan i nedre delen av ugnen i 1520 min. 2. Pressa vitlöken och gör dressingen genom att blanda ihop samtliga ingredienser. 3. Ta ut kycklingen efter 15 minuter, strö över oliver och soltorkade tomater. Tillaga ytter­ ligare 5 min. Kolla så att kycklingen är ge­ nomstekt – den ska vara vit i färgen. 4. Servera kycklingen på en bädd av rucco­ la med pasta och häll över dressingen. Strö parmesanosten över. Det kommer dofta underbart i ditt kök när du lagar denna rätt. Och den smakar till och med ännu bättre.

Är du en stjärna på webbdesign? Sugen på att omgående ta tag i ett projekt som rör vertex.nu? Erfarenhet av publiceringsverktyg som t.ex. wordpress och joomla krävs. Kunskaper i programmering är en fördel, men inget krav. Du gillar utmaningar och att lära dig nya saker. Projektet vill vi starta (och avsluta) så snabbt som möjligt. Arbetstid: dagtid eller kvällar och helger, du bestämmer. Lön enl. ö.k. Om det här verkar intressant, mejla ansökan/intresseanmälan till janson@vertex.nu. Frågor: 090-786 90 20 (Bertil Janson). Hör av dig senast den 8 februari.

Linn Larsson

Substantivsjukan är egentligen inte värre än att man har tagit flera verb och gjort om dem till substantiv. Av verbet spela kan man göra substantivet spelning, av verbet köra kommer substantivet körning. Problemet med den typen av konstruktioner är att texten blir onödigt krånglig och i många fall vet man inte vem som har gjort vad. När försäkringsbolaget skriver ”betalning sker inom 14 dagar” är det inte klart vem som står för kulorna. I en uppsats är det också

viktigt att veta vem som gör vad. Den som skriver ”en undersökning utfördes på lavar” säger inte vilka som utförde undersökningen. Det går förvisso att skriva ”vi utförde en undersökning på lavar”, men meningen ”vi undersökte Oscar Johansson. lavar” säger Skriver språkspalten. samma sak med färre ord! Ibland är det inte helt lätt att skilja på verb och ett substantiv. Vad är det egentligen skillnaden mellan betala och betalning? Det enklaste sättet är att sätta ”en” eller ”ett” framför ordet. Om du kan göra det utan att det låter heldumt, är det troligtvis ett substantiv. den enda åkomman som kan drabba en text. Ibland händer det att vi gör en aktiv sats passiv, något som kan framkalla spontan sömn hos läsaren. Meningar som ”kurslitteraturen lästes inför seminariet” blir i många fall bättre om man skriver ”jag läste kurslitteraturen inför seminariet”. Om det är helt självklart vem som utför handlingen eller om det är oväsentligt gör det inget om man använder ett passivt verb, men i de allra flesta fallen vill vi veta vem som gör vad. Substantivsjukan är inte

Det finns ingen regel som

säger att man inte får substantivera verb eller passivisera en aktiv sats. Det är också viktigt att våga variera sig. Men en text där läsaren snabbt kan avgöra vem som gör vad är lättare att läsa, vilket alltid bådar gott inför betygssättningen. Oscar Johansson

läser språkkonsultprogrammet vid Umeå universitet

vertex 1:  2012

23


SIDAN ÄR EN ANNONS FRÅN UMEÅ STUDENTKÅR

Kårbladet International Solidarity Movement, Gröna studenter och Vänsterstudenter presenterar:

To Shoot An Elephant En film om situationen i Gaza 2008/2009 Torsdagen den 2/2 Kl 19:00 i Dramastudion Humanisthuset

DU har rätt… Att få tillbaka din tenta inom 15 arbetsdagar från tentamenstillfället Student.umu.se/regelsamlingen Umeå studentkårer i samverkan

UMEÅ STUDENTKÅR PRESENTERAR

VÄLKOMSTMÄSSAN 2012 | LINDELLHALLEN 25/1 40+ FÖRENINGAR & FÖRETAG | POPTERROR & NORRLANDSOPERAN SPELAR

Seriekrocks serieskapartävling och skrivartävling är i gång! I år har två tävlingar gått av stapeln: en i serieskapande och en i skrivande. När var du med om att könsrollerna krockade senast? Skriv eller teckna och skicka in till seriekrock@gmail.com! Tre workshops kommer att hållas för att locka fram kreativiteten: 27/1 16-17:30 Skrivarworkshop 31/1 12-15 Serieskaparworkshop – drop-in mellan 14-15 2/2 16-17:30 Poesiworkshop Plats: Röda rummet i Universitetsbiblioteket. Slutdatumet är den 12/2. Lycka till!

juristens dag 1-2 februari

Funderar du på att bli jurist eller vill ha möjlighet att träffa arbetsgivare inom olika juridiska arbetsområden? Juristens dag är en årlig arbetsmarknadsmässa som även innehåller spännande gästföreläsningar och möjlighet till privata kontaktsamtal med företagen.

För mer information gå in på www.juristensdag.se Traineeplats? Sommarjobb? Examensarbete? Heltidsanställning? Uniaden erbjuder nu alla studenter chansen att knyta kontakter genom att boka kontaktsamtal under mässdagen den 14/2. Gå in på www.uniaden.com för att se vilka företag som erbjuder kontaktsamtal och skicka in ditt CV senast den 25/1.

FOKUS -drömjobbet i sikte!


HC Mat erbjuder ÖPPET måndag-torsdag 8.00-15.00 fredag 8.00-13.00

KAFFE (Zoega´s) 6:LUNCH 42:FRALLA 10:BAGUETTER från 25:-

enskilda samtal utan avgift - meditation - gudstjänster - grupper - föreläsningar - krisstöd - kulturarrangemang

www.kyrkanpacampus.se

med rum för hela livet

Vi finns på nationernas hus • Endast avhämtning

Boka nu! 1\D*HRJUDÀJUlQG +lUlUKnOOEDUKHWHQKHPPD

Hur skapar man en varm känsla i ett nytt bostadsområde? 9LWURUSnDWWJHVROHQHQYLNWLJUROO3nQ\D*HRJUDÀJUlQGÀQQV en solig känsla – året runt. Alla lägenheter har balkong eller XWHSODWV3nYDUMHYnQLQJÀQQVGHVVXWRPJHPHQVDPPDXWHSODWser och i vinterträdgården – som får sin energi från solceller – är det alltid ljust. Allt är byggt med hållbarhetstanken i fokus. För DWWQ\D*HRJUDÀJUlQGXQGHUOnQJWLGVNDYDUDHQWULYVDPSODWV med minsta möjliga miljöpåverkan. Välkommen till solen!

Nu kan du boka din lägenhet på nya *HRJUDÀJUlQGSnZZZERVWDGHQXPHDVH

Välkommen att söka bidrag ur vår Jubileumsfond Länsförsäkringar Västerbottens Jubileumsfond inrättades 2005 för att genom bidrag och stipendier främja social och ekonomisk forskning vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. För 2012 finns 60 000 kr tillgängligt för utdelning, sista ansökningsdag är den 13 februari. Bidrag ur fonden utdelas för angelägen forskning inom de sociala och ekonomiska områdena. Medel utdelas i första hand till doktorander och skall avse deltagande i konferenser, forskarstudier utomlands, samt datainsamling. Utdelning av medel ges inte för tryckningsbidrag, lön eller traktamente. Utförligare information samt ansökningshandlingar finns på Länsförsäkringar Västerbottens webbplats LFvasterbotten.se. Har du frågor kring ansökan kan du kontakta Jubileumsfondens sekreterare Bertil Eriksson på tfn 090-17 20 55 eller bertil.er@gnejsen.se.

Box 153, 901 04 Umeå Tel 090-10 90 00 LFvasterbotten.se

Sommarjobb

– en bra start på karriären! Till sommaren 2012 söker vi sjukvårdsutbildad personal till sjukhusen i Gävle, Hudiksvall och Ljusdal samt hälsocentralerna i Gävleborg. Vi söker speciellt dig som är biomedicinsk analytiker.

Ansök här senast 31 mars 2012!

www.lg.se/sommarjobb


DET HÄNDER PÅ CAMPUS:

livet i kooperativ och nazisten i Umeå n Oväntade inblickar i sådant man kanske inte visste att man är intresserad av. Det kan man få genom att besöka Universitets­ bibliotekets föreläsningsserie Mötesplats arkivet, som under några onsdagskvälla­r i vår bjuder på allt från skildringar av liv i k­ooperativ och hardcore-veganism till his­ torien om umeåadvokaten som var nazist. Den 1 februari berättar Sarah Mårskog, textildesigner och konstnär, om Skogsnäs­ kollektivet i Ångermanland. Det bildades 1973 som ett socialt och ekologiskt expe­ riment. Med tiden har det utvecklats till att bli ett hållbart alternativ i en alltmer kom­ plicerad värld. Från att ha varit en enda gård med 200 ha mark, det mesta skog, har Skogsnäs utvecklats till en by med 40 vuxn­a och många barn, med egen skola, dagis, kulturhus och en mängd olika småföretag. Den 8 februari berättar etnologen S­usanne Odell om 1990-talets hardcore­ scen i Umeå, starkt förknippad med djur­ rättsrörelsen och levnadsparollen Straight Edge, rörelsen som kom att sätta Umeå på kartan både nationellt och internationellt. Den 15 februari berättar författaren John Kahn historien om advokaten i Umeå som var nazist – under 1930-talet var Umeå för övrigt ett fäste för nazismen i Sverige. Fler föreläsningar under våren. Onsdagar kl. 19-20. Fritt inträde. Hela programmet finns här: http://www.foark.umu.se/omfoark/ motesplats_arkivet.htm n 1 feb: informationsdagen 2012. Umeå universitet visar upp sitt utbildnings­ utbud för gymnasieelever och andra intres­ serade av eftergymnasial utbildning. Cam­ pus, Lindellhallen, med flera platser. Kl. 8-16. n 21 feb: Carmen. I Norrlandsoperans ny­ tolkning av Bizets berömda operaklassike­r bor Carmen på Ålidhem… Studenter och personal kan hämta gratisbiljetter i Service­ center Lindellhallen, Servicecenter Univer­ sum och Servicecenter KBC. Biljetterna kan hämtas cirka en vecka innan konserten. Kl. 12.10-12.50 visas ett utdrag ur operaföre­ ställningen i Aula Nordica.

Namn: Markus Lindgren. Ålder: 26. Aktuell: Ny ordförande för Lärarförbundet Student. Bor: Mariehem. Pluggar: Gymnasie­ lärare i svenska och historia. Längtar efter: Ett helhetsgrepp på legitimationsreformen med garanterade introduktionsplatser.

”Att bli lärare ska löna sig” 28 500 medlemmar. Det är den skara Markus Lindgren under 2012 ska representera som ny ordförande för Lärarförbundet Student. Markus Lindgren läser sista terminen på lärarprogrammet och är sedan i december ordförande för Lärarförbudet Student. Han har i tre års tid varit aktiv medlem och förra året satt han i styrelsen för Lärarbundet Student. Att han i december valdes till ny ordförande ser han som en naturlig utveckling. – Under de senaste åren har jag gjort en resa inom förbundet som gör att jag känner mig lämpad att klara rollen. Som ordförande har han främst två ansvarsområden. Dels att företräda och leda styrelsearbetet och dels att föra studenternas talan gentemot förbundsstyrelsen. Markus

Vi har tagit examen: Civilekonomexamen: John Karlsson, Umeå. Civilingenjörsexamen: Erik Wallin, Umeå. Dietistexamen: Sofia Knaz, Stockholm; Ida Berge, Åre. Ekonomie kandidatexamen: Lena Svens­ son, Stockholm; Mona Nilsson, Tvärålund. Ekonomie magisterexamen: Lena S­vensson, Stockholm; Najax Ali Mohame­d, Umeå; Athipa Siribunluechai, Thailand; J­ohanna Jonsson, Stockholm; Priscila M­acamo, Mocambique. Ekonomie masterexamen: Ye Zhou, Umeå. Farmacie kandidatexamen: Annette A­ndersson Aronsson, Lilla Edet. Filosofie kandidatexamen: Ulrika Lind­ ström, Örnsköldsvik; Anna Tretjakova, Umeå; Therése Grindborg, Själevad; E­lina

26

Namn: Ida Berge. Ålder: 24 år. Aktuell: Har nyligen tagit dietistexamen. Gör nu: Arbetar som dietist i Stockholm.

säger att det är viktigt att höja statusen på läraryrket. – I den bästa av världar är lärarlegitimationen ett sätt att höja statusen. Jag tror det viktigaste är att få ett högt söktryck på lärarutbildningarna. Hur ska man få fler att söka till lärarutbildningarna?

– Högre lärarlöner. Jämför man med andra yrken med motsvarande utbildningslängd skulle jag vilja se en generell löneökning på 10 000 i månaden. Det ska löna sig att bli lärare. Varför valde du att läsa till lärare?

– Dels hade jag positiva erfarenheter av yrket då min pappa är lärare. Men främst är det ett arbete där man får vara med och hjälpa och utveckla unga människor och fostra dem till demokratiska medborgare. Ordförandeskapet tar ett par tim-

Nilsson, Umeå; Sandra Hörnlund, Domsj­ö; Mona Nilsson, Tvärålund; Nina Valtar­i, Granö; Carola Norman, Ljusdal; Andrea­s Ögren, Umeå; Ida Ulvsgärd, Umeå; Martin­a Boman-Hanell, Domsjö; Joakim Hulti­n, Umeå; Malin Widholm, Bandhagen; Tina Forsberg, Örnsköldsvik; Caroline Lundgren, Umeå; Sanna Öqvist, Öjebyn. Filosofie magisterexamen: Mats Widin­g, Obbola; Jonas Mikaels, Umeå; Richard Lars­ son, Vintrosa; Fredrik Strandgren, Umeå; Maria Liljeqvist, Umeå; Josef Rundström, Umeå; Emma Lindgren, Stockholm; Ina Lindblom, Öjebyn; Enzhe Gaynutdinova, Umeå; Petter Stjernstedt, Uppsala; Ebbe J­ohan Borg, Stockholm; Bernhard Ihde, Tyskland; Claudia Pluhar, Tyskland; Nathalie Stenmark, Luleå. Filosofie masterexamen: Fredrika S­elberg

mar i anspråk de dagar han befinner sig i Umeå. Markus säger att han kommer fortsätta plugga och jobba parallellt så långt det bara är möjligt. – Det blir många resor och jag får nog räkna med två till tre resor ner till Stockholm i månaden. sin pågående utbildning förklarar han att perspektiven förändrats och att det blir mer av ett systemtänk. – Mina klasskamrater kan nog ibland tycka att jag uppmärksammar lite konstiga delar och aspekter av utbildningen. Men det blir nog så när man har den här typen av åtagande och engagemang. Man ser saker på ett annat sätt. På frågan om han granskar

Text och foto: anders samuelsson

Zolland, Boden; Sameh A.H. Albarbaraw­i, Umeå. Filosofie doktorsexamen: Joakim Kuli­n, Umeå; Saithong Phommavong, Umea; N­iklas Lundström, Gräsmyr; Andreas H­öglund, Umeå. Högskoleexamen: Ann-Christin Marakatt, Karesuando; Sofie Johansson, Domsjö; O­skar Henriksson, Korpilombolo. Högskoleingenjörsexamen: Fredrik Glim, Umeå; Joel Melander, Själevad. Juristexamen: Louise Lundqvist, Haninge. Lärarexamen: Katharina Forsberg, Tavel­ sjö; Pernilla Hedström, Umeå; Sara Björk­ man, Umeå; Lisa Stande, Umeå; Emma Larsso­n, Holmsund; Eeva-Liisa Jensen, Gnesta; C­ecilia Borg, Piteå; Martin Fahlén, V­ilhelmina; Jonas Jonsson, Umeå. Medicine kandidatexamen: Johan­

vertex 1:  2012


Gustav Borsgård står i skoaffären med ett par svinsköna Birkenstock-sandaler i handen och funderar över om det nu faktiskt har blivit dags att ta det avgörande steget.

INTE RIKTIGT ÄN, SA MIN SJÄL Jag var i skohandlartagen häromdagen. Julen är över, min sista lärarpraktik börjar snart och inte fan fick jag några skor i julklapp, inte. Och eftersom lärarvärvet av tradition fordrar en upprätt stance fick jag själv leta upp ett par lämpliga dojor som går med min mörkblå manchesterkavaj. Så jag stod där och fingrade på ett par svinsköna Birkenstock – en del av klädkoden för yrkesverksamma lärare, för ”vuxna” – när verkligheten sipprade in genom de automatiska dörrarna. Ett år kvar, sedan handlar det inte om att klä ut sig till lärare längre, utan om att faktiskt vara det. då jag upplevt en längtan att för evig tid fatta posto i studentlivet. Jag kan knappt minnas hur tillvaron såg ut innan studierna, vem jag var innan jag började plugga; det har blivit mitt liv, min identitet, och min värsta skräck är att för alltid se de här fem åren som mitt livs guldålder. Jag vet att jag kommer att bli så hopplöst nostalgisk vad avser min studenttid. Allt gott kommer jag att romantisera och erinra i glada grälla färger, tills jag sitter som en annan Lundell och gråter över mitt svunna -67. (Inte kommer jag att minnas bakfulla föreläsningar i Aula Nordica vid någon okristlig tid på dygnet, humanisthusets otäcka kaffe eller när jag av pur snålhet stått och kopierat en sjuhundrasidig kursbok. Jag kommer inte att minnas den orimliga tentan om Östersjöns bräckvatten jag skrev 2007, smaken av återanvända Det har funnits stunder

na Rönnqvist, Mariehamn; Anders Tellné, Ö­rnsköldsvik; Peter Öberg, Umeå; Hannes Knape, Umeå. Medicine magisterexamen: Erik­a Gabrielsso­n, Umeå; Maria Roslund, S­kellefteå; M­arie Gustafsson Rönn­ bäck, Skellefteå; Mari­a Snickars, Solf; Annik­a Snickars, Karperö; Marika Petters­ son, Umeå; Charlotta Näslund, Skellefteå; J­ohanna Rönnqvist, Mariehamn; Anders Tellné, Örnsköldsvik; Ann-Sofie Malmefjäll, Umeå; Beatrice Häggqvist, Umeå. Naturvetenskaplig kandidatexamen: C­arolina Lundqvist, Umeå; Anders Påls­ son, Umeå. Naturvetenskaplig masterexamen: Do Minh Tam, Umeå; Annelie Lagesson, Umeå; Thuy Mai Hoang, Umeå; Kim Long Le, Umeå. Studie- och yrkesvägledarexamen:

vertex 1:  2012

Bäst just nu:

Umeåbandet Garde (finns på soundcloud!) sämst just nu:

Människor som refererar till barn som ”guldklimpar” eller ”de små liven”.

portionssnusar eller matlådor som har en sån där brandgul nyans i botten för att pastasåsens bromsspår kategoriskt vägrar gå bort. Jag kommer inte att minnas Cambro. Alla dessa saker är dömda att sorteras bort och försvinna, som tårar i regn.) med sandalerna i handen och tänkte att: ja vad fan, det är väl dags att växa upp och köpa ett par Birkenstock då, komforten är ju ojämförlig, inga skor andas lika bra och i år fyller jag för bövelen tjugoåtta. Men min själ sade nej. Birkenstocks är fortfarande vuxenskor för mig, och snart borde jag väl rimligtvis börja titulera mig vuxen med allt vad det innebär i form av ergonomiska skodon. Bara inte riktigt, riktigt än. Och tills den dag jag stoppar Birkenstocks på fötterna och tar klivet in i ljuset i slutet av Svingen kommer de vuxna alltid att vara ”de andra”. Så jag stod alltså där

foto: malena kedegård

Namn: Gustav Borsgård. Ålder: 27 år. Gör: Pluggar religions- och litteraturvetens­ kap, recenserar böcker för Vertex och bloggar på www.kryddhyllan.blogspot.com.

gustav borsgård

S­usanne Asp Ramström, Enköping; Lena Malm, Västerås. Odontologie kandidatexamen: Camilla Landström, Nordmaling. Odontologie masterexamen: Zivko M­ladenovic, Umeå. Receptarieexamen: Annette Andersson Aronsson, Lilla Edet; Abeba K­idanemariam, Umeå. Socionomexamen: Annelie Granmyr Lehto, Luleå; Elina Nilsson, Umeå. Specialistsjuksköterskeexamen: Erik­a Gabrielsson, Umeå; Marie Gustafsso­n Rönnbäck, Skellefteå; Eva Holmgren, V­indeln; Eva Hägglund, Björna; Charlotta Näslund, Skellefteå.

Det här är ett urval examinerade vid Umeå universitet den senaste tiden – inte samtliga.

<JK 8ID [Xe-Æ/ j` KAvE M<D DGLJ6 8 Gw:

(1)'((

Gjjjk ;\k€i@EK< \ejkl[\ek%%%

Xkj\i Gfglc€iXgcl^^gc ijm`eeX bXebfddXXkk] j`[,

 %%%]Xjk\e ]i\[\kkX%%%

d\‚ 8dYXjjX[i]iL e[Xi m`cc\^iXifYfk_l j`[)-

JeXikk`kkXi `^\e ^Xc\ejbXg\e]iXd j`[)*

Vertex nr 1/2011

VERTEX KRÖNIKÖRER 2011/12: Lina Granberg och Gustaf Borsgård.

Vertex för 1 år sedan: Drygt 80 000 kronor skiljer mellan uni­ versitetets högsta och lägsta heltidslön. En genomsnittlig universitetslön ligger på d­ryga 31 000 kronor i månaden. Det visar Vertex genomgång av lönerna för samtliga anställda på Umeå universitet. Klart högst avlönad av alla heltidsanställda är, inte så förvånande, universitetets rektor Lena Gustafsson. Hon har en månadslön på 98 000 kronor. Till den lägst avlönande, en forskningsassistent på institutionen för im­ munologi, skiljer det en hel del. Han tjänar nämligen 16 500 kronor i månaden. Medel­ lönen på Umeå universitet ligger på knappt 31 700 kronor. Många universitetsadjunk­ ter återfinns på den nivån. Medellönen för doktoranderna är 23 755 kronor.

27


&    &    &         

Returbutiken återvinner och Returbutiken återvinner och Returbutiken återvinner och Returbutiken återvinner och Returbutiken återvinner och säljer för hållbar utveckling! Vi säljer begagnade möbler, husgeråd, cyklar, sportutrustning m m. säljer för hållbar utveckling! säljer för hållbar utveckling! säljer för hållbar utveckling! säljer för hållbar utveckling! We sell second hand furniture, bicycles, small home appliances, Vi säljer begagnade möbler, husgeråd, cyklar, sportutrustning m m. sport

Vi möbler,husgeråd, husgeråd,cyklar, cyklar, sportutrustning m Visäljer säljer begagnade begagnade möbler, sportutrustning m m. Vi säljer begagnade cyklar, sportutrustning m m. m. equipment and hand othermöbler, things.husgeråd, We sell second furniture, bicycles, small home appliances, sport We sell second hand furniture, bicycles, small home appliances, sport We sell second hand furniture, bicycles, small home appliances, sport We sell second other hand things. furniture, bicycles, small home appliances, sport equipment equipment and and other things. equipment other things. Öppet/open: equipment andmå–fr other 10:00–18:00 things. Öppet/open: må–fr 10:00–18:00

Öppet/open: må–fr 10:00–18:00 * Gäller under 2011 mot uppvisande av studentleg. Öppet/open: må–fr 10:00–18:00

Öppet/open: må–fr 10:00–18:00

* Gäller under 2011 mot uppvisande av studentleg.

Gäller under under 2011 mot uppvisande avavstudentleg. **Gäller 2011 uppvisande studentleg. ca 300 m ifrån Strömpilen, eller ta busslinje Telmot 16 49 12 – www.returbutiken.se * Gäller under 5. 2011 mot uppvisande av studentleg.

näs, eller 5. –– www.returbutiken.se näs, ca ca 300 300 m m ifrån ifrån Strömpilen, Strömpilen,Götgatan eller ta ta busslinje busslinje 5. Tel Tel 16 16 49 49 12 12 www.returbutiken.se 2, Umeå www.armyshopen.se

070-30 60 839 Öppettider: Vardagar 11 - 17 l Lördag 11 - 15 l Söndag Stängt

ca 300 m ifrån Strömpilen, eller ta busslinje 5. Tel 16 49 12 – www.returbutiken.se , ca 300 m ifrån Strömpilen, eller ta busslinje 5. Tel 16 49 12 – www.returbutiken.se

wID<;M<IK<O wID<;M<IK<O wID<;M<IK<O 8EEFEJGC8KJ wID<;M<IK<O 88EEFEJGC8KJ wID<;M<IK<O 88EEFEJGC8KJ 8EEFEJGC8KJ 8EEFEJGC8KJ

Lkbfdd\i1 Lkbfdd\i1

()aXe DXeljjkfgg1 ()aXe ()aXe

).aXe Lkbfdd\i1 ).aXe ).aXe

(1)'() )1)'() )1)'() (1)'() )1)'()

()aXe (*]\Y (*]\Y ()aXe (*]\Y

).aXe )/]\Y )/]\Y ).aXe )/]\Y

)1)'() *1)'() *1)'() )1)'() *1)'()

(*]\Y ()dXij ()dXij (*]\Y ()dXij

)/]\Y ).dXij ).dXij )/]\Y ).dXij

*1)'() +1)'() +1)'() *1)'() +1)'()

()dXij ()Xgi`c ()Xgi`c ()dXij ()Xgi`c

).dXij ).Xgi`c ).Xgi`c ).dXij ).Xgi`c

,1)'() +1)'() ,1)'() ,1)'() +1)'()

('dXa ()Xgi`c ('dXa ('dXa ()Xgi`c

),dXa ).Xgi`c ),dXa ),dXa ).Xgi`c

-1)'() ,1)'() -1)'() -1)'() ,1)'()

)'Xl^ ('dXa )'Xl^ )'Xl^ ('dXa

+j\gk ),dXa +j\gk +j\gk ),dXa

)1)'(()1)'((

.1)'() -1)'() .1)'() .1)'() -1)'()

(.j\gk )'Xl^ (.j\gk (.j\gk )'Xl^

)fbk +j\gk )fbk )fbk +j\gk

/1)'() .1)'() /1)'() /1)'() .1)'()

))fbk (.j\gk ))fbk ))fbk

(.j\gk

-efm )fbk -efm -efm

)1)'((

(0efm (0efm ))fbk (0efm

))fbk

+[\Z +[\Z -efm +[\Z

-efm

E@E> K<I< <=E; C8 O8D<E <=K<I<

,1)'((

,1)'((

_lj# É;\eXccd€eeXYi‚[jbXe \e €i[\kjfdjbi€dd\id`^É \eXccd€eeXYi‚[jbXe j`[(( j`[), _lj# É;\eXccd€eeXYi‚[jbXe [\kjfdjbi€dd\id`^É j`[), \e €i[\kjfdjbi€dd\id`^É

JfjjXifZ_df[\iXk\i CfbXcgXki`fk`jd\eՐ[Xi Gfglc€iXjk\cX^\k jkijk`bipdgXe[\b‚imXc JfjjXifZ_df[\iXk\i YcXe[Ld\‚jjkl[\ek\i Gfglc€iXjk\cX^\k bXejcXggX\]k\ijcX^\k CfbXcgXki`fk`jd\eՐ[Xi j`[, j`[)(bXejcXggX\]k\ijcX^\k j`[. JfjjXifZ_df[\iXk\i CfbXcgXki`fk`jd\eՐ[Xi Gfglc€iXjk\cX^\k jkijk`bipdgXe[\b‚imXc YcXe[Ld\‚jjkl[\ek\i j`[, jkijk`bipdgXe[\b‚imXc j`[)( j`[. YcXe[Ld\‚jjkl[\ek\i bXejcXggX\]k\ijcX^\k

\eXccd€eeXYi‚[jbXe [\kjfdjbi€dd\id`^É j`[), ;\eXccd€eeXYi‚[jbXe €i[\kjfdjbi€dd\id`^É 1)'(( j`[),

JfjjXifZ_df[\iXk\i jkijk`bipdgXe[\b‚imXc j`[, JfjjXifZ_df[\iXk\i jkijk`bipdgXe[\b‚imXc

j`[,

j`[),

D<JK vE8I K K j`[Xe M<DKAD<J <J-Æ/ 8I6D 8I vELJ vE KADG :8 -Æ/ / GwD M< j`[Xe-Æ6 j`[Xe LJ LJ6DG DG Gw:8

j`[,

j`[.

@;<E =wIK ('Æ(, j`[Xe<E ?FGG<KIK @; 8 @;<E EEIK K8=w , <K KJ , GG=w 8K<K j`[Xe('Æ( ('Æ( ?F j`[Xe ?FGG 8 8 K8EE KJEE 8KK8 8KKJ

@;<E =wIK ('Æ(,  j`[Xe ?FGG<K EE8 @;<E KJK8 =wIK , 8K ?FGG<K EE8 j`[Xe('Æ( 8KKJK8

<JK vE8IDj`[Xe-ÆK / 6 D<J LJ 8I DG vE / KA J6 j`[Xe-Æ 8DGL

j`[)-

j`[)(

CfbXcgXki`fk`jd\eՐ[Xi Gfglc€iXjk\cX^\k YcXe[Ld\‚jjkl[\ek\i bXejcXggX\]k\ijcX^\k j`[)( CfbXcgXki`fk`jd\eՐ[Xi Gfglc€iXjk\cX^\k j`[. YcXe[Ld\‚jjkl[\ek\i bXejcXggX\]k\ijcX^\k j`[)( j`[. )1)'((

1)'((

\‚ Xi j`[)\‚ Xi

Eldd\i1 (1)'() Eldd\i1 (1)'() (1)'()

j`[((

<K E>@C@M j`[(( C8E;E@ 8D <E <K <O IE@ E>@C@M j`[(( <= E; C8K< <O8D<E <=K<I

8E;C8 , 8JK? LJ j`[ DG 8E;C8 , :8 8 K? 8J j`[ DGLJ I8:8

0$('1)'()

)1)'((

0$('1)'() /1)'() 0$('1)'() /1)'()

 %%%]Xjk\e ]i\[\kkX%%% %%%]Xjk\e ]i\[\kkX%%%

 %%%]Xjk\e

]i\[\kkX%%% JeXikk`kkXi ^Xc\ejbXg\e]iXd`^\e %%%]Xjk\e j`[)* ]i\[\kkX%%% JeXikk`kkXi ^Xc\ejbXg\e]iXd`^\e

D\ig\ijfeXcd\[`Z`e\e dfk?€cjXejc‚e^Xb j`[, D\ig\ijfeXcd\[`Z`e\e dfk?€cjXejc‚e^Xb j`[,

j`[)*

Jkl[\ek\ieXjbX]‚j€^X mX[[\m`ccj\g‚ZXdglj j`[(0 Jkl[\ek\ieXjbX]‚j€^X mX[[\m`ccj\g‚ZXdglj j`[(0

Jclkjg\ce€jkX ]i8ekfe`@9B;Xc\e Jclkjg\ce€jkX ]i8ekfe`@9B;Xc\e

j`[)) j`[))

D\ig\ijfeXcd\[`Z`e\e dfk?€cjXejc‚e^Xb

j`[)*

j`[,

Jkl[\ek\ieXjbX]‚j€^X mX[[\m`ccj\g‚ZXdglj

Jclkjg\ce€jkX ]i8ekfe`@9B;Xc\e

Xikk`kkXi \ejbXg\e]iXd`^\e j`[)* JeXikk`kkXi Xc\ejbXg\e]iXd`^\e

D\ig\ijfeXcd\[`Z`e\e dfk?€cjXejc‚e^Xb j`[, D\ig\ijfeXcd\[`Z`e\e dfk?€cjXejc‚e^Xb

Jkl[\ek\ieXjbX]‚j€^X mX[[\m`ccj\g‚ZXdglj j`[(0 Jkl[\ek\ieXjbX]‚j€^X mX[[\m`ccj\g‚ZXdglj

Jclkjg\ce€jkX ]i8ekfe`@9B;Xc\e j`[)) Jclkjg\ce€jkX ]i8ekfe`@9B;Xc\e

Xikk`kkXi \ejbXg\e]iXd`^\e

j`[)*

j`[,

Lkbfdd\i1

DXeljjkfgg1

Eldd\i1

 ,1)'(( @C@M<K (( E;E@E> <E j`[<K C8,1)'(( E>@C@M j`[( <O E@8D E; E<K ( C8I <=K< D<@M O8@C

LJC8 DGE; ?8 :8 I8JK j`[, EvI8 ;P DGLJ EvI8:8

 %%%]Xjk\e ]i\[\kkX%%%

M<IK<OLK>@ME@E>)'() M<IK<OLK>@ME@E>)'()

M<IK<OLK>@ME@E>)'() Eldd\i1 DXeljjkfgg1 M<IK<OLK>@ME@E>)'() Eldd\i1 DXeljjkfgg1

,1)'((

*1)'(( 8E;C8 K? 8J j`[,E;C8 *1)'(( DGLJ?8 8:8 j`[, ;PI8JK

j`[((

M<IK<OLK>@ME@E>)'()

j`[(0

j`[(0

j`[))

j`[))

!

DXeljjkfgg1

Lkbfdd\i1

)fbk

0$('1)'() (0efm +[\Z 8eefejgi`j\i]i‚e(-0'bifefi(&(-$j`[X k`cc 0$('1)'() (0efm +[\Z 8eefejgi`j\i]i‚e(-0'bifefi(&(-$j`[X k`cc 8eefejgi`j\i]i‚e(-0'bifefi(&(-$j`[X k`cc (/0''bifefi_\cj`[X fZ_))-/'biYXbj`[X (/0''bifefi_\cj`[X fZ_))-/'biYXbj`[X %% (/0''bifefi_\cj`[X fZ_))-/'biYXbj`[X % 8eefejgi`j\i]i‚e(-0'bifefi(&(-$j`[X 9fbXXeefejgcXkji\[Xeel1 8eefejgi`j\i]i‚e(-0'bifefi(&(-$j`[X k`cc k`cc 9fbXXeefejgcXkji\[Xeel1 (/0''bifefi_\cj`[X GiXkXd\[:_i`jk\iE`cjjfe#k\c'0'$.((,(,# 9fbXXeefejgcXkji\[Xeel1 GiXkXd\[:_i`jk\iE`cjjfe#k\c'0'$.((,(,# (/0''bifefi_\cj`[X fZ_))-/'biYXbj`[X fZ_))-/'biYXbj`[X %% Z_i`jk\i%e`cjjfe7[`jgcXp$ld\X%j\ GiXkXd\[:_i`jk\iE`cjjfe#k\c'0'$.((,(,# Z_i`jk\i%e`cjjfe7[`jgcXp$ld\X%j\ 9fbXXeefejgcXkji\[Xeel1 Z_i`jk\i%e`cjjfe7[`jgcXp$ld\X%j\ 9fbXXeefejgcXkji\[Xeel1 GiXkXd\[:_i`jk\iE`cjjfe#k\c'0'$.((,(,# GiXkXd\[:_i`jk\iE`cjjfe#k\c'0'$.((,(,# Z_i`jk\i%e`cjjfe7[`jgcXp$ld\X%j\ Z_i`jk\i%e`cjjfe7[`jgcXp$ld\X%j\

87% Hur hög är din anställningsbarhet? Det finns många sätt att öka dina chanser att få anställning eller ta steget till eget företag. Första steget är att komma till oss på Karriärcenter. www.student.umu.se/arbetsliv

Vetenskapsluncher

Tio torsdagar kl. 12.15. Kafé Station Fri entré. Köp lunch eller fika i god tid. Föredragen tar 20 minuter, efteråt finns tid för frågor. 26.1 Varför är det fult med tävlingsidrott? Jonny Hjelm, historia

1.3 Hur hittar medicinen rätt i kroppen? Anna Linusson, kemi

2.2 Dans i skolan – genus, kropp och uttryck Anna Lindqvist, estetiska ämnen

8.3 Blyad bensin – varför försvann den? Jonatan Klaminder, miljövetenskap

9.2 Offer för människohandel – andra länders problem? 15.3 Äldre ökar sin livskvalitet med ny teknik Eva Lindh Waterworth, informatik Åsa Yttergren, Umeå centrum för genusstudier 16.2 Vart är matematikkunskaperna på väg? Peter Nyström, matematikdidaktik

22.3 Vårdmiljöns betydelse för hälsa David Edvardsson, omvårdnad

23.2 Älg, människa och klimatförändring för 4000 år sedan Thomas Larsson, arkeologi

29.3 Hur klarar vi en stor tågkrasch? Ulf Björnstig, kirurgi

www.umu.se/forskning/vetenskapslunch


Kultur på campus

Vill du bli ideell sexualupplysare för ungdomar?

Nu har du som lärarstudent vid Umeå universitet möjlighet att bli ideell sexualupplysare! Lustverket – om sex och känslor, består av unga universitetsstudenter som är sexualupplysare för ungdomar i högstadium, gymnasium och på fritidsgårdar. Lustverket vid Umeå universitet vill bli fler. Som lärarstudent i Lustverket får du • kunskaper som är värdefulla i din blivande yrkesroll • praktik som informatör och upplysare • kostnadsfri utbildning via landstinget • intyg som du kan använda i ditt CV.

Anmäl dig på lustverket.se Frågor? Mejla projektledare jeanette.lundberg@vll.se Lustverket drivs med statliga medel av Kunskapsnätverket hiv/STI Norr. I nätverket ingår bl.a. Västerbottens läns landsting. Förebild och samarbetspartner är Kärleksakuten i Umeå (läkarstudenter om känslor och sex).

Carmen OBS Biljetter! Se hemsidan. (Föreställningen visas inte i sin helhet)

Tisdag 21 februari, kl.12-10-12.50, Aula Nordica Håll dig uppdaterad, prenumerera på nyhetsbrevet!

www.umu.se/kulturpacampus

Våren 2012

Studieverkstad på UB – för framgångsrika studier Studieverkstaden för dig som vill:

Våra föreläsningar och kurser: • Plugga smart – lär dig mer On 1 feb

On 14 mar

On 18 april

• Effektivare läsning Må 27 feb

To 19 apr

• Att skriva rapporter och uppsatser Ti 31 jan

On 21 mar

Ti 17 apr

Drop in tisdag–torsdag, kl 12–13

• Academic writing in English

Universitetsbiblioteket (UB) i Samhällsvetarhuset

• Giving a presentation in English

NYHET! Öppen skrivverkstad

• Muntlig presentation

för dig med svenska som andraspråk, torsdagar kl 15–17

• Workshop Muntlig presentation

Hitta oss på:

www.student.umu.se/studieverkstad

Thu Feb 9 Thu Feb 16 Ti 14 feb

Thu Mar 22 Thu Mar 15 Ti 13 mar

On 25 apr

• Minska din talrädsla Ti 7 feb

Thu Apr 26

Ti 8 maj

• Våga tala-kurs Åtta tillfällen, start 28 feb

On 9 maj

Anmälan: student.umu.se/studieverkstad

• skaffa dig bättre studievanor och studietekniker • hålla bättre muntliga presentationer • övervinna din talrädsla och våga tala • skriva bättre, på svenska eller engelska


Ăśppet forum: Spalter till ditt fĂśrfogande. Mejla till forum@vertex.nu

Vägen till en examen har varit jobbig och kantad av straff, men nu har Nicha Dahl lyckats nü mület, trots ett antal funktionsnedsättningar som inte alltid mÜtts med fÜrstüelse. Här är hennes berättelse.

VI MĂ&#x2026;STE HJĂ&#x201E;LPA VARANDRA Under mina studieĂĽr vid universitetet har jag vid ett flertal tillfällen stĂśtt pĂĽ olika slags hinder, som varit svĂĽra fĂśr mig att komma Ăśver, dĂĽ jag lever med olika typer av osynliga funktionsnedsättningar. Jag har ansett mig väl bemĂśtt av de allra flesta lärare och jag anser innerligt att de verkligen gjort sitt yttersta â&#x20AC;&#x201C; särskilt under de sista terminerna â&#x20AC;&#x201C; fĂśr att hjälpa mig med mina svĂĽrigheter, vilket jag är oerhĂśrt tacksam fĂśr. Ă&#x201E;ndĂĽ har det fĂśr mig varit svĂĽrt att slutfĂśra mina studier, dĂĽ de är anpassade fĂśr normalfriska människor med normalkapacitet. FĂśr mig, som inte har en normal ork eller kapacitet, har det varit ett antal jobbiga ĂĽr. FĂśr att tydliggĂśra mina stĂĽndpunkter vill jag berätta om mina svĂĽrigheter och visa var problemen finns.

hemska(!), det var sü mycket att ta itu med, vi satt ofta frün morgon till kväll, seminarierna kom tätt och det sista seminariet under varje moment lüg en till tvü dagar fÜre salstentamen. Det var hektiskt och jag misslyckades konstant med tentorna.

Efter andra terminen brĂśt jag ihop

Pü grund av ett medfÜtt hjärtfel

har jag nedsatt kapacitet och ork i mitt vardagliga liv. Denna nedsättning i orken kan orsakas av mĂĽnga olika saker, exempelvis stress, alltfĂśr mĂĽnga intryck, lĂĽnga dagar, brist pĂĽ luftrĂśrelse, värme, kyla etc. Dessutom är jag Ăśverkänslig mot bĂĽde dofter av olika slag (till exempel parfymer) och cigarettrĂśk. Innan jag pĂĽbĂśrjade min programutbildning hade jag läst kurser under tre terminer pĂĽ universitetet, vilket fungerade bra, sett utifrĂĽn mina â&#x20AC;?specialbehovâ&#x20AC;?. Men redan under den fĂśrsta terminen pĂĽ programmet insĂĽg jag att detta skulle bli en svĂĽr och lĂĽng resa. Klassen var alldeles fĂśr stor fĂśr att jag skulle orka med, dels pĂĽ grund av Ăśverkänslighetsproblematiken, men ocksĂĽ eftersom jag blir trĂśtt av att ha mycket folk omkring mig. FĂśr mĂĽnga intryck pĂĽverkar mig negativt orkesmässigt. Grupparbetena till en bĂśrjan var

skolan var jag helt slut, jag orkade inte med nügot socialt umgänge och inte heller med att plugga pü kvällstid. Grupparbetena skedde ofta i grupprum, vilket innebar dülig luft och att vi satt där timvis utan luftbyte - och det enda jag kände var hur min hjärna slutade fungera. Hela tiden lüg jag efter, vilket ocksü Ükade pü stressen. Det var sü oerhÜrt jobbigt! Ofta gick jag hem och grät av utmattning. De enda känslorna jag bar runt pü var skam och misslyckande. Sedan jag var ütta ür hade min hÜgsta drÜm varit att utbilda mig vid ett universitet, nu var jag här och klarade inte av det! AlltfÜr ofta ville jag ge upp och efter andra terminen brÜt jag ihop. Dü jag kom hem frün

men tänkte att â&#x20AC;?det är ju det här jag vill och fĂśr att fĂĽ arbeta inom det här sĂĽ mĂĽste jag klara av den här utbildningenâ&#x20AC;?, sĂĽ jag hoppade pĂĽ studierna igen. Ă&#x201E;ven denna gĂĽng kom jag in i en stor klass och allt bĂśrjade om igen, med lĂĽnga dagar, grupparbeten och den konstanta stressen med att hela tiden ligga efter. Precis som tidigare satt jag med vid grupparbeten, klarade inte av att vara pĂĽ seminarierna, fick gĂĽ hem och var tvungen att gĂśra straffuppgifterna. Alltid dessa straffuppgifter! Jag grät. FĂśr att det alltid var jag som skulle straffas. Jag, som inte orkade med, fick extra stora uppgifter som tog en hel massa timmar att gĂśra fĂśr att jag En termin var jag borta,

Cykelverkstaden BULLERIBOCK

Reparation av alla modeller av cyklar, även fÜrsäljning/fÜrmedling av begagnade cyklar. Bicyclestore and spareparts, secondhand. Belägen nära universitetet/near the University. Frün lärarhuset mot Gammlia ca 1km.

"YUPSQTWĂ&#x160;HFO #FSHIFNt6NFĂ&#x152;

5VFTEBZ 8FEOFTEBZ 5IVSTEBZt4VOEBZ bulleribock@gmail.com 070-592 27 72/090-343 29 84

30

missat ett seminarium som varat i enbart ett par timmar. SĂĽ jag grät. tills jag brĂśt ihop, dĂĽ jag inte gjorde nĂĽgot annat än att bara ligga i sängen en vecka. Hamnade sĂĽ klart ännu mer efter pĂĽ grund av detta och jobbade tills jag brĂśt ihop igen, eller blev sjuk i ett minimum av tvĂĽ veckor per gĂĽng. Det var svĂĽrt med samspelet i gruppen, eftersom att de inte sĂĽg hur jag plĂĽgades â&#x20AC;&#x201C; och allt jag ville var att bli accepterad som â&#x20AC;?normalâ&#x20AC;?, sĂĽ jag sa inget om hur dĂĽligt jag mĂĽdde. Det jag mĂśtte frĂĽn deras sida var ofĂśrstĂĽelse. De trodde nog att jag inte ville delta, att jag var lat, lite skum, konstig eller kanske till och med att jag var trĂśg. Jag arbetade varje dag

jag upp. Jag gick till nĂĽgra lärare och beskrev min situation: att inte kunna vara med pĂĽ fĂśreläsningar eller seminarier, inte hantera grupparbeten, inte orka med studiesituationen i helhet och pĂĽ grund av mina funktionsnedsättningar konstant ges straffuppgifter. Det verkade inte rätt fĂśr mig längre, jag kunde inte hantera det psykologiska. Jag grät när jag berättade hur det varit under dessa ĂĽr, jag kunde inte hjälpa det. En av dessa lärare var verkligen min räddande ängel â&#x20AC;&#x201C; hon gjorde det mĂśjligt fĂśr mig att lyckas med studierna utan att bryta ihop. Ă&#x201E;ntligen! Under termin sex gav

avslutad â&#x20AC;&#x201C; och jag klarade det! Trots att vägen dit var brokig, kantad av straff och att jag sĂĽ mĂĽnga gĂĽnger var pĂĽ väg att avsluta allt, sĂĽ bĂśrjar jag kunna se ljuset. Mycket tack vare de lärare som har lyssnat pĂĽ mig, men mest av allt fĂśr att jag Nu är sista terminen

själv orkat med. Det som varit absolut jobbigast â&#x20AC;&#x201C; och jag kan inte nog understryka hur oerhĂśrt jobbigt det varit â&#x20AC;&#x201C; var att jag under hela studietiden har tvingats springa runt pĂĽ institutionen, bland studievägledare, lärare och andra fĂśr att fĂśrsĂśka reda ut min studiesituation, sĂśka fĂśrstĂĽelse fĂśr det jag gĂĽr igenom och sĂĽ vidare. Detta har tagit sĂĽ mycket kraft och energi och jag vet inte hur mycket tid som har gĂĽtt ĂĽt till att fĂśrsĂśka hitta lĂśsningar, men jag hoppas kunna klargĂśra i alla fall nĂĽgra av de aspekter som finns kring vad det innebär att studera med funktionsnedsättningar. som â&#x20AC;?starkâ&#x20AC;? av folk som mĂśter mig â&#x20AC;&#x201C; och jag ser det allt tydligare nu. Min rädsla är dock att andra i min situation inte är lika â&#x20AC;?starkaâ&#x20AC;? och att de därfĂśr kommer att avbryta sina studier i fĂśrtid, inte nĂĽ sina mĂĽl och känna sig besvikna pĂĽ sig själva, mindre värda och kanske till och med misslyckade. Genom att skriva detta hoppas jag att fĂśrstĂĽelsen fĂśr dessa personer â&#x20AC;&#x201C; mina jämlikar â&#x20AC;&#x201C; kan Ăśka och att de hjälps i ett tidigare skede. MĂĽnga orkar nog inte tillbaka efter att ha blivit nedbrutna sĂĽ mĂĽnga gĂĽnger eller haft sĂĽ mĂĽnga sjukdomsperioder som jag. Vi är alla medmänniskor som mĂĽste hjälpa varandra â&#x20AC;&#x201C; speciellt de som inte klarar sig utan vĂĽrt stĂśd. Jag vill rikta ett tack till de personer (lärare, studievägledare, studenter med flera) som under min utbildning hjälpt mig i rätt riktning, visat fĂśrstĂĽelse och medmänsklighet. De har varit guld värda! Ofta blir jag beskriven

Nicha Dahl

Prova VK i 20 dagar fÜr 20 kr! SMS:a till 72090 skriv VK mellanslag STUD mellanslag namn och adress. Ev trafikavgift tillkommer. Erbjudandet gäller endast de hushüll i Västerbotten som inte redan har VK eller har prenumererat pü VK de senaste tre münaderna.

vertex 1:â&#x20AC;&#x2030;â&#x20AC;&#x2030;2012


panelen: Var pluggar du helst?

Alla inom akademin måste på allvar granska sina traditioner och kulturer och vara beredda att satsa på förändring. Det skriver SFS, som drar ut på turné för att höja kunskapsnivån om funktionsnedsättningar.

FÅ HÖGSKOLAN ATT FUNKA! En högskola ska vara tillgänglig för alla. Det borde vara en självklarhet, men kunskapen och arbetet för tillgänglighet är på många håll eftersatt. sfs satsning ”Så funkar det” drar ut på en turné i Sverige för att höja kunskapsnivån om funktionsnedsättningar på studentkårerna. Det är ett steg i rätt riktning, men ett större ansvar måste också läggas på akademin för att få högskolan att fungera för alla.

utbildning. Vi anser att en grundbult för kvalitet är att högskolan är öppen för alla. Som ett led i detta har vi startat satsningen ”Så funkar det” för att höja kunskapsnivån om funktionsnedsättningar hos studentkårer runt om i Sverige. Genom att göra studentkårer öppna för alla, oavsett funktionalitet, öppnar vi upp för ett tillgängligt studentinf lytande och en högskola utan onödiga hinder.

Tyvärr hänger högskolorna inte med i utvecklingen och onödiga hinder finns överallt

Det räcker dock inte med

studenter med funktionsnedsättningar studerar på högskolan. En högskola som är öppen och tillgänglig för alla är en vinst för hela samhället. Tyvärr hänger inte högskolarna alltid med i utvecklingen och onödiga hinder finns överallt på landets lärosäten. Det finns synliga hinder i form av brist på hörselslingor och dålig skyltning. Det finns också mer osynliga hinder, som ett nedsättande bemötande eller missuppfattningen att kvaliteten i utbildningen sänks när undervisningen anpassas efter allas behov. Sverige förenade studentkårer jobbar för höjd kvalitet i högskoleFler och fler

vår satsning. Tillgängliga miljöer uppstår inte ur intet utan kräver kunskap, ledarskap och resurser. Alla inom akademin måste på allvar granska sina traditioner och kulturer och vara beredda att satsa på förändring. Varken studenter, doktorander eller anställda ska acceptera en bristande studie- och arbetsmiljö. Våga synliggöra, våga höja rösten, våga ställa krav - få högskolan att funka!

Tove Pettersson, civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi: – I skolan, vi brukar sitta tillsammans några stycken från klassen och det är bra för då kan man få hjälp av sina kurskamrater. Vi brukar vanligtvis sitta i MIThuset. Men läsandet gör jag helst hemma, det behövs för att man ska få in allt.

Camilla Georgsson

Ordförande, Sveriges förenade studentkårer Sabine Pettersson

Vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer

Markus Johansson, lärarprogrammet: – Jag brukar sitta i bibliotekets tysta läsesalar. Där får jag studiero och där finns kursböcker nära till hands. När det är lite lugnare i skolan brukar jag sitta i Naturvetarhuset, där rör sig mina klasskompisar och då kan man vara social samtidigt som man pluggar.

Sofia Thrane, juridikprogrammet: – När vi har mycket i skolan brukar jag försöka hitta något avskilt grupprum och sitta i. Grupprummen är bra om man vill avskärma sig från världen och bara plugga. När det är lite lugnare i skolan är bibliotekets halvtysta läsesalar bra, tycker jag. text och foto: erik hillbom

Strip: TINA SCHEUTZ

vertex 1:  2012

31


POST TIDNING B

biblioteksgränd 6, Bv n 907 36 umeå samhällsvetarhuset n teL 090-786 90 20

Studiero. Socionomstudenterna Jennifer Sjöblom och Sara Söderström pluggar gärna i grupprummen – när det finns plats.

”FLER GRUPPRUM BEHÖVS” Grupprummen är populära på universitetet. Att få sitta ostörda i grupp och studera är uppskattat bland studenterna – men trycket på de bokningsbara lokalerna är hårt. – Under vissa perioder måste man vara ute en vecka i förväg för att få ett rum, säger socionomstudenten Jennifer Sjöblom. Universitetsbiblioteket ansvarar för grupprummen i biblioteket, i Universum och i medicinska biblioteket. Universums grupprum är uppbokade cirka 150 timmar per vecka och är de mest populära grupprummen som ub ansvarar för, visar deras statistik från 2010. När Vertex gör en rundvandring bland grupprummen säger de allra flesta studenter att grupprummen är bra som studierum. – Fördelen med ett grupprum är att man kan sitta och jobba ostört, men

det borde finnas fler rum, säger socionomstudenten Sara Söderström, som för dagen sitter i ett av medicinska bibliotekets grupprum. Lennart Arnesson jobbar som lokalplanerare på lokalförsörjningsenheten vid Umeå universitet och är en av dem som ansvarar för att nya grupprum tillkommer. – Idag behövs fler grupprum, eftersom undervisningen sker mer i grupp än tidigare, säger han. När universitetet byggdes var beho-

här finns grupprummen: Samhällsvetarhuset: 37 rum Naturvetarhuset: 20 rum UB: 13 rum Universum: 11 rum Medicinska biblioteket: 10 rum Norra Beteendevetarhuset: 8 rum Humanisthuset: 7 rum KBC: 3 rum MIT-huset: 3 rum Biologihuset: 3 rum Beteendevetarhuset: 2 rum Samverkanshuset: 2 rum

vet av föreläsningssalar större och Lennart Arnesson berättar att det idag finns ett överskott av föreläsningssalar på universitetet. Åtta nya grupprum står färdiga i Naturvetarhuset flygel C på plan tre och de öppnas för användning den 1 februari i år.

6-8 Platser vanligast Rummens storlek varierar men de har vanligtvis 6-8 platser. Bokas via bibliotekets hemsida eller via studentportalen. För bokning behövs en giltig student­­­mailadress.

– Ytor finns på universitetet, men det gäller att anpassa dem så de passar dagens studieklimat och det är ett ständigt pusslande, säger Lennart Arnesson. ERIK HILLBOM FOTO: ANDERS SAMUELSSON

Vertex nr 1 2012  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Vertex nr 1 2012  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Advertisement