Page 1

1: 2011

t s e m r a n ä j Vem t pus? sidan 6–8 m a c å p

Pssst! Det är INTE en student...

... fast en före detta...

Populära pluggplatser kan komma att försvinna

sid 5

Ambassadör för Umeå ville göra robothundar

sid 26

Snart tittar galenskapen fram igen

sid 23


Tvättbräda

260:-

från

Just nu bjuder vi på en månad! Kom hit och gymma, gruppträna, simma eller helt enkelt bara relaxa från 260:- per månad. Teckna ett studentautogiro, med bindningstid 12 månader, senast 13 februari så bjuder vi på en månad. Vill du veta mer, gå in på medley.se/umeasimhall

Umeå simhall


1: 2011

En rektor kan käka tolv gånger så mycket nudlar Tolv studenters studiemedel på drygt 8 000 kronor i månaden – det är vad som behövs för att skrapa ihop en månadslön till universitets rektor. Är det rimligt? Låt oss pröva alternativen! En lönesättning enligt knallröd kommunistisk modell skulle ge alla – rektor, lokalvårdare, professorer i neurolgi, traktor­ förare, skit samma vilket, kanske till och med studenter – en medborgarersättning på 19 995 kronor i månaden. Livet ut. Detta förstås förutsatt att man inte så mycket som andades något missnöje med sakernas tillstånd. Då skulle man direkt deporteras till Sibirien. Eller Stockholms tunnelbanesystem. En lönesättning av mörkblå nyliberal modell skulle med fullt genomslag ge rektor och andra högdjur fyrdubblad lön, lektorer­ na ungefär som nu och lokalvårdarna och forskarassistenterna 4 500 kronor i månaden, så att de (nästan) skulle ha råd att betala hyran och en påse chips. Studenterna skulle gå back med 8 000 i månaden på grund av obligatoriska studieavgifter. Ja, det är intressant med privatekonomi. Därför undersöker vi i detta nummer löneläget på Umeå universitet. Alla universitets­ anställdas löner hittar du på vertex.nu. Bertil Janson

15: ATT BO NÄRA CAMPUS. sid: INNEHÅLL: 5 Studieplatser hotade. Populära pluggplatser i MIT husets ljusgård kan försvinna. 6

11 Ny termin, nya tag. 15 ATT bo nära campus. Vertex kolla­r läget i stans mest campusnära studentområden: Tvistevägen i Ålidhemsskogen och Axtorpsvägen på Berghem.

Chefredaktör Vertex

Annons bokas nu via display i umeå n Vertex annonsavdelning har omorganiserats. Annonser i Vertex bokas numera via mediebolaget Display i Umeå, där Vertex tidigare annonskonsultent Henrik Bjelkstål börjat arbeta. Annonsörer som vill ha kvar Henrik som kontakt kan alltså ha det – dessutom arbetar Stephanie Lindblom och Tomas Wänman på Display med Vertex annonser. Kontaktinfo hittar du i redaktionsrutan här nere. Tack till Henrik för ett utmärkt samarbete under åren på Vertex redaktion!

VERTEX ges ut av Kårmedia Umeå HB, som ägs av Umeå studentkår och Umeå natur­vetar- och teknologkår. Sam­tliga medlemmar i dessa kårer får ti­dningen via P­osten eller tidningsställ på campus. A­ndra intresserade kan beställa prenumeration, se nedan. CHEFREDAKTÖR och ansvarig ut­givare: Bertil Janson, tel 090-786 90 20, janson@vertex.nu REPORTER: Tove Liliequist, tel 090-786 90 21, tove@vertex.nu ANNONSERA: Annonser i Vertex bokas via Display i Umeå AB. Prata med Henrik Bjelkstål, 070-308 72 11, eller Stephanie Lindblom, 090- 71 15 00. mejl: annons@vertex.nu

vertex 1: 2011

De tjänar mest och minst.

21 kulturvår på campus. Susanna Alakoski kommer. Queens låtar spelas. Publiken strömmar till och kulturen på campus lever. 23

n ATT BÖRJA TERMINEN med en liten (eller stor) trissvinst vore väl inte helt fel? Vertex bjussar på förutsättningarna, det vill säga ett antal lotter. Man kan få en genom att mejla red@vertex.nu och ha tur. Sen behöver man ju tur en gång till också, men det är ett annat kapitel.

KLUNGAN FLYGER FRAM.

26 AMBASSADÖR FÖR UMEÅ. Vid sidan av studierna lockar Karin Nilsson Helander gärna andra studenter att börja plugga i Umeå. 27 vertexkrönikan. Sofia Thranes vardag kryllar av relationer till människor som hon egentligen inte känner. Alls. 11: NY TERMIN, NYA TAG.

31 öppet forum & panelen.

MANUSSTOPP: måndag 7 feb REDAKTIONSMÖTE: meddelas via mejl OMSLAGSFOTON: Sveriges Riksbank. PRENUMERATION: 120 kronor för 9 nummer, ring 090-786 90 20 (även utebliven tidning) ADRESS: Vertex, Box 7652, 907 13 Umeå TEL: 090-786 90 20 BESÖK: Redaktionen i Humanisthuset, korridor A2, nära café Humlan WWW: vertex.nu TRYCKERI: Daily Print i Umeå AB 2011 ISSN: 0346-4164 NÄSTA NUMMER: utkommer 22 feb 2011

TIPSA VERTEX! Bra tips = 300 kronor. MEDARBETARE i detta nummer: Magnus F. Bergström (text) Anders Carlsson (bildbehandling) Erik Domellöf (seriestrip) Kristofer Gustafson (serie) Rebecca Göransson (foto) Charlotte Högberg (text) Titti Löf-Pasma (text, vertex.nu) Anders Samuelsson (text) Tina Scheutz (seriestrip) Sofia Thrane (text) Lars-Daniel Öhman (korrektur)

TITTI LÖF-PASMA, som skriver artiklar och krönikor för papperstidningen och v­ertex.nu, pluggar första året till medieproducent och vill gärna jobba med det i framtiden. Gillar att resa, dansa och se Grey’s Anatomy på tv. Laster: vin och choklad.
Rid i snĂś

NDE! ERBJUDA STUDENT 0 -14.00 har du som längd rdagar 10.0 Va avsett % rabatt o student 10 ersoner. p 2 st . Min pü ridturen

hastbruk.net nordsvenska hästar

0935-24076, 070-2550788 Maria Andersson

Studieverkstad — fÜr framgüngsrika studier Kurser och seminarier vüren 2011: Plugga smart – lär dig mer! FÜr dig som vill fÜrbättra din studieteknik och dina studievanor. Hur skriver man rapporter och uppsatser? Rüd och tips om hur du skriver akademiska texter – stil, struktur och sprük. Writing in Academic English Some problems and pitfalls. Effektivare läsning Hur du kan Üka din läshastighet och skaffa dig bra lässtrategier. Muntlig presentation En fÜreläsning med konkreta tips och rüd infÜr muntliga presentationer. Minska din talrädsla! Tips och strategier fÜr att minska nervositeten vid muntliga presentationer. Vüga tala-kurs 8 sammankomster med Üvningar och tips fÜr att minska din talrädsla. Studieverkstaden ligger i Universitetsbiblioteket Drop-in mün—tor 12—13 , studieverkstad@umu.se, 090-786 64 71 Information och anmälan: student.umu.se, välj Studieverkstad

.XOWXUSnFDPSXV 6XVDQQD$ODNRVNL )UHGDJMDQXDULNO¨ $XOD1RUGLFD2%6ELOMHWWHU

$1LJKWDWWKH2SHUD HQK\OOQLQJWLOO4XHHQ )UHGDJIHEUXDULNO¨ $XOD1RUGLFD2%6ELOMHWWHU

7KH2ULJLQDO6ZHGLVK $UYLND%OXHV%UHDNHUV

$1LJKWDWWKH2SHUDHQK\OOQLQJWLOO4XHHQ 6XVDQQD$ODNRVNL

)UHGDJIHEUXDULNO¨ /MXVJnUGHQ/lUDUKXVHW

1RUUODQGV2SHUDQV 6\PIRQLRUNHVWHU

PHGFKHIGLULJHQW5XPRQ*DPED

7KH2ULJLQDO6ZHGLVK$UYLND%OXHV%UHDNHUV

5XPRQ*DPED

7KH3UHDFKHUDQGWKH%HDU

2QVGDJPDUVNO¨ /MXVJnUGHQ/lUDUXWELOGQLQJVKXVHW

7KH3UHDFKHUDQGWKH%HDU 7LVGDJDSULONO /MXVJnUGHQ/lUDUXWELOGQLQJVKXVHW

$UWLVWHUERNDVKHODWLGHQKnOOGLJXSSGDWHUDGJHQRPDWWOlVD Q\KHWVEUHYHWZZZXPXVHNXOWXUSDFDPSXV


nyhetstips: 090-786 90 20 nyheter@vertex.nu

Kvinnliga forskare sorteras bort n Miljardsatsningen på extra starka forskningsområden, de så kallade excellensmedlen, går i alltför liten utsträckning till kvinnliga forskare. Det visar en rapport från Delegationen för jämställdhet i högskolan. Fram till 2014 kommer minst 10 miljarder kronor att fördelas till speciella excellensprogram. Enligt rapporten utgör kvinnlig­a forskare 20-30 procent av forskarna inom medicin och naturvetenskap, men de har endast fått 12,7 procent av de extra excellens­medlen inom dessa områden. “De senaste 10 årens forskningspolitik har alltså omintetgjort de framgångar för jämställdheten som uppnåtts de senast­e 20 åren” skriver forskarna Agnes Wold, Ulf Sandström och Birgitta Jordansson i en debattartikel i Dagens nyheter.

Lättare räkna ut bostadsbidrag

Ljusgården. Bra studieplats, tycker bland andra Anette Nyström och Gabriel McEwen.

Populära pluggplatser kan komma att försvinna Sammanslagningen av Ladokenheten och Umdac kan leda till att studieplatserna i MIT-husets ljusgård försvinner. – Det vore högst orimligt, kommenterar NTK:s ordförande Tobias Carlsson.

Vid årsskiftet gick Ladokenheten och Umdac ihop och bildar nu den nya förvaltningsenheten it-stöd och systemutveckling (its). Därmed för­ ändras lokalbehoven och ett önske­ mål har kommit fram om att enhe­ ten ska få utnyttja den nuvarande ljusgården i mit-huset som ligger i anslutning till Umdacs lokaler. En sådan lösning skulle innebära att its får en lokal där man kan samla alla sina medarbetare. Förslaget möter hårt motstånd från ntk, Umeå naturvetar- och teknologkår. – Vi är starkt emot det, de här studieplatserna är några av de mest använda och högt eftertraktade av studenter och handledare, säger kårordförande Tobias Carlsson. några av de stu­ denter som brukar sitta och plugga i ljusgården. – Det vore jättedåligt, det är så mycket folk och spring på andra stäl­ len. Här är det lugn och ro, säger Brit­ ta Rönntoft som studerar till civilin­ genjör med öppen ingång och sitter i ljusgården varje dag. – Om man inte kan sitta här måste det bli UB eller i någon korridor, det Han får medhåll av

vertex 1: 2011

finns det tillräckligt många studieplatser? Kommentera artikeln på vertex.nu

lokalförsörjningsenhet förklarar den uteblivna informationen med att tankarna kring ljusgården är i ett tidigt skede. Ännu är inga beslut är tagna i frågan. – Det har blivit lite olyckligt med den uteblivna informationen. Tan­ kar finns att skapa en ny yta i ljus­ gården för Umdac och Ladok, men det ska gå via husrådet så att alla får komma till tals, säger han. kommer i så­ dant fall nya studieplatser att ersätta de gamla och dessa ska placeras på en yta som accepteras av kåren. Tobias Carlsson hoppas att lokalfrågan kan lösas på ett sätt så att studieplatserna inte behöver flyttas: – Vi behöver det här utrymmet och det är en väl utnyttjad yta. Ska de byg­ ga om så lär det dröja innan det blir nya studieplatser. Enligt Benny Hansson

Tobias Carlsson. NTK:s ordförande. finns inga andra bra alternativ i mithuset, säger Gabriel McEwen, som lä­ ser till civilingenjör med inriktning mot energiteknik. är man bekymrad över att informationen om att studie­ platserna kan försvinna inte har kom­ mit fram tidigare. – Det är synd att det har blivit som det har blivit, det är en brist i informationssystemet, säger Tobias Carlsson. Benny Hansson på universitetets Från kårens sida

text och foto: Tove Liliequist

Fotnot: Ett husråd finns för de flesta av universitetets hus. Rådet behandlar lokalfrågor för det aktuella huset och består av representanter för Akademiska hus, universitetet och s­tudenterna samt en husintendent.

n Försäkringskassan har lanserat en sajt där man kan räkna ut hur mycket man kan få i bostadsbidrag. Funktionen finns på www.raknautbostadsbidrag.se och genom att fylla i sin inkomst, vad man betalar i hyra och hur många barn man har ska man kunna se hur mycket bostadsbidrag man har rätt till. För många studenter är det dock svårt att få bostadsbidrag eftersom att de har svårt att veta i förväg vilken inkomst de kommer att ha, visar rapporte­n ”Utbildning straffbart?” som sammanställts av Saco studentråd tillsammans med bland andra Umeå studentkår. Inkomstgränsen för bostadsbidrag på 41 000 kronor per år ställer också till det för extra­arbetande studenter, enligt rapporten.

Umeå universitet utan åtgärdsplan n Endast fem av 21 lärosäten har specifika åtgärder för de fem lagreglerade diskrimineringsgrunderna. Umeå universitet tillhör dem som saknar åtgärdsplan. Det visar en granskning som gjorts av Sveriges förenade HBTQ-studenter, SFQ. Diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning. De lärosäten som uppfyller kraven på specifika åtgärder är Södertörns högskola, Linköpings universitet, Uppsala universitet, Karlstad högskola och Borås högskola. – Det här visar tydligt hur lågt likabehandlingsarbetet prioriteras på svenska lärosäten. Vi vill omgående att regeringen tar krafttag så att lagen efterlevs, säger Camilla Nylundh, förbundsordförande för Sveriges förenade HBTQ-studenter. n Snedrekryteringen till högskolan – att studenter med högutbildade föräldrar är överrepresenterade – fortsätter­. Det visar siffror från Högskoleverket och SCB. Flest nybörjare med högutbildad­e föräldrar återfinns i utbildningar som kräver höga betyg. På läkar- och arkitekturutbildningarna hade 70 procent av n­ybörjarna högutbildade föräldrar.
DE SOM TJÄNAR 80 000 kronor skiljer mellan forskningsassistent och rektor

Alexander Szögi. Informations­ ansvarig på Umeå studentkår.

kår kampanjar om rättigheter n Umeå studentkår lanserar kampanjen “Du har rätt” med syfte att informera studenterna om sina rättigheter. – Vi vill ge matnyttiga och vardagsnära exempel på vad som är viktigt att veta om sina rättigheter, säger Alexander Szögi, informationsansvarig på Umeå studentkår. Kampanjen lanseras i samband med kårens studentdagar i slutet av januari och ska pågå in i februari. En folder har tagits fram som sammanfattar de regler som finns för utbildningarna. I samband med kampanjen ska kåren även arbeta med “dörrknackning”, vilket innebär att man söker upp studenter som sitter och grupparbetar och informerar dem. – På ett kort och effektivt sätt ska vi berätta att regelsamlingen finns och att det finns rutiner för att lösa olika typer av problem. Vi vill också synliggöra utbildningsbevakarna och att de alltid kan kontakta dem, säger Alexander Szögi. Informationsmaterial om kampanjen kommer att finnas på både svenska och engelska.

Drygt 80 000 kronor skiljer mellan universitetets högsta respektive lägsta heltidslön. En genomsnittlig universitetslön ligger på dryga 30 000 kronor i månaden. Vertex har tittat närmare på några av personerna bakom siffrorna. Klart högst avlönad om man tittar på alla heltidsanställda inom universitetet är, inte så förvånande, universitetets rektor Lena Gustafsson. Hon har en må­ nadslön på 98 000 kronor. Till Grzegorz Pietz, forskningsassistent på institutio­ nen för immunologi skiljer det en hel del. Han tjänar nämligen 16 500 kronor i månaden. Grzegorz forskar om celiaki eller glutenintolerans och efter den sex månader långa anställningen som forsk­ ningsassistent kommer han att övergå till en doktorandtjänst. – Visst är lönen låg, men den kom­ mer snart att öka. Det är bättre än både studiemedel och stipendium som jag har haft tidigare, säger Grzegorz. Han kommer även att läsa femte terminen på läkarprogrammet paral­ lellt med doktorerandet och ser fortfa­ rande sig själv mycket som en student. Dock en rätt så meriterad sådan med två examina i bagaget, han är både färdig civilingenjör med inriktning mot bioteknik och har en magisterex­ amen i biomedicin. – Det är klart att det här är inget kar­ riärdrag om jag jämför med mina gam­ la kursare. Men det här är ju inte den lön jag kommer att ha efter doktorand­ utbildningen, kommenterar Grzegorz.

högsta lönerna på umeå universitet – tio i topp: 1. Lena Gustafsson, rektor: 98 000 kronor/månad. 2. Lars Lustig, universitetsdirektör: 72 000 kronor/månad. 3. Siv Olofsson, förvaltningschef: 69 000 kronor/månad. 4. Roland Jansson, professor i fysio­ logi: 68 700 kronor/månad. 5. Bernt Eric Uhlin, professor i molekylärbiologi: 66 800 kr/mån. 6. Thomas Edlund, professor vid Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM): 66 800 kr/mån. 7. Helena Edlund, professor, Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM): 66 700 kr/mån. 8. Hans Wolf-Watz, professor i molekylärbiologi: 65 700 kr/mån. 9. Lars Nyberg, professor i diagnostisk radiologi (strålningsvetenskaper): 65 200 kronor/ månad. 10. Sven Bergström, professor i molekylärbiologi: 65 100 kr/mån. Fotnot: Listan gäller personer med heltidsanställning.

n Originalmanus till UB. Författarna Torgny Lindgren och Folke Isaksson har skänkt originalmanuskript och andra handlingar till Forskningsarkivet vid Umeå universitet. Dessa kommer att ingå i universitetets handskriftssamling, där det redan finns författararkiv efter bland andra Sara Lidman.

31  671 kronor per månad

Studerande med barn har betydligt högre månadsutgifter än unga ensamstående som studerar på högskolan. Det visar en undersökning som CSN gjort.

HYRAN OCH MATKASSEN TÄR PÅ STUDENTENS PLÅNBOK

Centrala studiestödsnämnden, csn, har frågat drygt 1 000 studerande i olika åldrar vad de gör med sina pengar varje månad. Tydligt är att utgifterna skiljer sig mycket – orsa­ ken är att de högskolestuderande är en heterogen grupp. De allra f lesta som svarat i under­ sökningen, cirka 80 procent, uppger att de har utgifter som ligger unge­ fär i nivå med studiemedelsnivån.är univer­ sitetets medellön. Många universitets­ adjunkter återfinns på den här nivån. Eva Britt Kvarnbrink på institutionen för kostvetenskap är en av dem. Med sina 31 650 kronor i månadslön är hon en av dem som kommer närmast den genomsnittliga lönen.

Det gäller både de som bor hemma och de som har eget boende. är stude­ rande med barn. De har i genomsnitt månadsutgifter på cirka 14 000 kro­ nor. Både ensamstående och sam­ manboende med barn uppger där­ med att de har utgifter som ligger klart över nivån i studiemedlet – även om de får tilläggslån och til�­ läggsbidrag. – Deras kostnader är uppemot 6 000 kronor högre än andra stude­ Den grupp som sticker ut

– Jag tycker lönen är i underkant. Den kunde vara högre med tanke på hur mycket jobb vi gör. Det är mycket undervisning så i förhållande till ar­ betsbelastningen är den inte så hög. Eva Britt har varit anställd som uni­ versitetsadjunkt i 15 år. Hon har inte dis­

randegruppers. Vi vill gärna under­ söka hur den gruppens situation kan förbättras, gärna tillsam­ mans med övriga utbildningssek­ torn, säger Mag­ nus Forss, chef för utvärderingsoch statistikenheten vid csn.

Högst lön. Lena Gustafsson, Umeå universitets rektor, tjänar 98 000 kronor i månaden.

se Alla lönerna på vertex.nu n Vad tjänar föreläsaren, städaren, kollegan, professorn? På vertex.nu kan du stilla nyfiken­heten – här har vi lagt ut ett dokument med löner för ALLA heltidsanställda vid Umeå universitet (siffror från november 2010).

puterat med någon doktorsavhandling, vilket spelar in lönemässigt. Annars tyck­ er hon att arbetsbelastningen och graden av ansvar bör spela in för lönen. – I stort sett ska man få gehör för att man lagt ner mycket jobb. Skillnaden på över 60 000 kronor upp till rektorns lön tycker hon inte är så konstig: – Det är stora skillnader om man jämför med höga befattningar. Men en rektor är disputerad och har en lång akademisk karriär bakom sig. Man

de, kläder och kurslitteratur är det som är högst prioriterat. Relativt sett är boendet den största utgiften för alla studerande. Boendets andel av de totala kostnaderna varierar mellan 27 och 37 procent. På andra plats hamnar utläg­ gen för livs­ medel. – Undanta­ get är grup­ pen studeran­ de som bor hemma hos föräldrarna. Det är den grupp som har klart minst utgifter och som oftast avstår från att ta stu­ dielån, säger Magnus Forss.

Mat, sparande, kläder och kurslitteratur är det som är högst prioriterat

vad de stude­ rande skulle göra i fall de fick en tu­ senlapp mer i månaden. Mat, sparan­ CSN har även frågat

vertex 1:  2011


MEST OCH MINST

Genomsnittslön. Med sin månadslön på 31 650 kronor prickar adjunkten Eva Britt Kvarnbrink nästan in universitetets medellön. har jättestort ansvar som rektor och då ska man ha en hög lön. gäller på Umeå universitet. Enligt Anders Sjö­ ström, utvecklingskonsult på univer­ sitetets personalenhet, bygger löne­ sättningen på två grunder. Dels handlar det om befattningens svårighetskrav och ansvar, dels hand­ lar det om den individuella prestatio­ nen och skickligheten. Sedan kan även marknadsmässiga faktorer spela in, till exempel att en speciell kompe­ tens är särskilt eftertraktad. – Rektorerna på universiteten är nästan att jämföra med generaldirek­ törer, de har högsta ansvar för enheter med stor omslutning. Många företags­ ledare skulle nog betrakta Lena Gus­ tafssons lön som bedrövlig, säger han.

individuell lönesättning

text och foto: Tove Liliequist

Lägst lön. Grzegorz Pietz, forskningsassistent på institutionen för immunologi, har universitets lägsta heltidslön: 16 500 kronor i månaden.

Stora löneskillnader mellan fakulteterna – medicinare tjänar mer, humanister mindre Humanist eller medicinare? Valet av fakultet kan ha stor inverkan på din framtida lön. Även inom samma fakultet och befattning kan lönerna variera mycket. Löneskillnaderna mellan olika fakul­ teter kan vara markanta. Vertex kart­ läggning visar att lönerna för de aka­ demiska befattningarna professor, universitetslektor, forskarassistent och universitetsadjunkt ligger inom den medicinska fakulteten i topp i två av fyra kategorier. Ett exempel är att kvinnliga professorer inom medicin tjänar drygt 9 000 kronor eller 16 pro­ cent mer än sina manliga kolleger inom humanistisk fakultet. Överlag ligger medicinarnas löner ett snäpp högre än vid övriga fakulteter.

– Vi måste betala högre löner för att kunna rekrytera och behålla vissa per­ soner inom den medicinska fakulte­ ten. Det handlar både om löneökning och andra resurser, till exempel inom forskning, kommenterar Anders Sjö­ ström, utvecklingskonsult på univer­ sitetets personalenhet. har en all­ mänt låg lönenivå och kommer på sis­ ta plats i lönetrappan i hälften av ka­ tegorierna. – Vi är medvetna om detta och det har gjorts en del satsningar, bland an­ nat på universitetslektorer inom hu­ manistisk och samhällsvetenskaplig fakultet. Skillnaderna ska inte öka, sä­ ger Anders Sjöström. Undantaget inom humaniora är Humanistisk fakultet

gruppen forskarassistenter där kvin­ norna inom humanistiska ämnen i ge­ nomsnitt tjänar nästan 3 500 kronor mer i månaden än sina kvinnliga kol­ leg0r på teknisk-naturvetenskaplig fa­ kultet, som är de lägst avlönade. männen mer än kvinnorna på de flesta befattningar och fakulteter, med undantag för pro­ fessorer. Men löneskillnaderna ligger oftast inte på mer än någon procent. – Inom grupper med helt lika be­ fattningar är det ofta svårt att se några osakligheter mellan kvinnor och män. Däremot inom likvärdiga grupper, alltså olika befattningar med lika svå­ righetsgrad, där en är väldigt mansI allmänhet tjänar

* FORTS. PÅ SIDAN 8

strip: tinah scheutz

vertex 1: 2011
Medellönen för samtliga doktorander är 23 755 kronor per månad. * FORTS. FRÅN SIDAN 7. dominerad och den andra kvinnodo­ minerad så kan det finnas en struktu­ rell skillnad till nackdel för den kvin­ nodominerade gruppen, säger Anders Sjöström. de andra akade­ miska befattningarna så gäller inte individuell lönesättning för doktoran­ der. De får lön enligt fasta nivåer som beror på hur länge de har varit an­ ställda och hur många poäng de har tagit i förhållande till sin studieplan. Ingångslönen ligger på 22 100 kronor i månaden och högsta månadslönen är 26 100 kronor. Undantaget är dokto­ rander inom medicin där legitimerade läkare och personer med läkarexamen hamnar på betydligt högre löner. Här ligger lönespannet på mellan 27 500 kronor och 35 350 kronor per månad. Medellönen för samtliga doktorander är 23 755 kronor per månad. Till skillnad från

Tove Liliequist

medellöner för olika akademiska befattningar, Umeå universitet professorer: Medellön: 52 710 kr/månad Professorslöner per fakultet och kön: Hum: kvinnor 49 500, män 47 411. Sam: kvinnor 50 523, män 51 488. Med: kvinnor 56 803, män 55 756. Tek/Nat: kvinnor 49 847, män 51 266 universitetslektorer: Medellön: 39 360 kr/månad Lektorslöner per fakultet och kön: Hum: kvinnor 37 183, män 37 170. Sam: kvinnor 38 024, män 38 451. Med: kvinnor 41 138, män 43 240. Tek/Nat: kvinnor 39 166, män 39 921.

r o s e r d Ski l l ä j f l e t t i K till

! g l e h e varj

forskarassistenter: Medellön: 34 579 kr/månad Forskarassistentlöner per fakultet och kön: Hum: kvinnor 37 050, män – saknas i denna grupp. Sam: kvinnor 35 758, män 36 890. Med: kvinnor 34 031, män 34 138. Tek/Nat: kvinnor 33 625, män 33 816. universitetsadjunkter: Medellön: 32 060 kr/månad Universitetsadjunktslöner per fakultet och kön: Hum: kvinnor 31 255, män 32 050 Sam: kvinnor 31 674, män 31 996 Med: kvinnor 31 490, män 31 469 Tek/Nat: kvinnor 33 011, män 33 960.

Två av tre med doktorsexamen fortsätter jobba på universitet Två av tre personer med en doktorsexamen jobbar inom offentlig sektor, framför allt på universitet och högskolor. Betydligt färre finns ute i näringslivet. Det visar en ny rapport från Högskoleverket. Bland dem som tog en doktorsexamen under åren 2000 och 2002 hade 88 procent etablerat sig på arbetsmark­ naden 2008. Runt 95 procent hade ett yrke som tillhör den högsta nivån när det gäller kvalifikationskrav. Antalet forskarutbildade i landet har ökat med 35 procent under de se­ naste tio åren. Den kraftiga utbyggna­ den har bland annat motiverats av att fler och fler forskarutbildade kommer att vara verksamma utanför universi­tet och högskolor och av det komman­ de generationsskiftet med stora pen­ sionsavgångar. Det finns en stark tradition bland personer med doktors­ examen att arbeta på universiteten och högskolorna. Uppföljningen av dem som exa­ minerades visar att omkring var tredje arbetar som universitets- och högskolelärare. Totalt sett arbetar cirka 65 procent inom stat, kom­ mun eller landsting och bara runt 35 procent inom näringslivet. Det kan jämföras med att 66 procent av alla förvärvsarbetande på den svens­ ka arbetsmarknaden finns inom nä­ ringslivet, vilket alltså är nästan dubbelt så stor andel jämfört med de forskarutbildade.

kittelfjall.com skiu2.se 0940-810 20 vertex 1:  2011


Välkommen att söka bidrag ur vår Jubileumsfond

rexbar.com

Länsförsäkringar Västerbottens Jubileumsfond inrättades 2005 för att genom bidrag och stipendier främja social och ekonomisk forskning vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. För 2011 finns 60 000 kr tillgängligt för utdelning, sista ansökningsdag är den 15 februari. Bidrag ur fonden utdelas för angelägen forskning inom de sociala och ekonomiska områdena. Medel utdelas i första hand till doktorander och skall avse deltagande i konferenser, forskarstudier utomlands, samt datainsamling. Utdelning av medel ges inte för tryckningsbidrag, lön eller traktamente. Utförligare information samt ansökningshandlingar finns på Länsförsäkringar Västerbottens webbplats www.LFvasterbotten.se. Har du frågor kring ansökan kan du kontakta Jubileumsfondens sekreterare Bertil Eriksson på tfn 090-17 20 55 eller bertil.er@gnejsen.se.

rexellent Sittning Vår anrika festsal skapar den rätta känslan för sittningen eller festen. Vi erbjuder två- eller trerätters-middagar från 285 kr/325 kr. bokar du en lördag ingår rex Full House med dj:s, dansgolv och barer i hela huset. Kontakta anders eller annika för mer info och offert 090-70 60 53, anders@rexbar.com rex brunch

lör & Sön 12–16

Stor klassisk brunchbuffé inkl desserter och kaffe för endast 155:-

Box 153, 901 04 Umeå tfn 090-10 90 00 www.LFvasterbotten.se

I SAMARBETE MED

Fre, fyllda 20 år | Lör, fyllda 22 år

Den röda tråden i musiken som spelas på Allstar är populär musik från nu och då!

www.allstarbar.se

AFTER WORK Förrätts- samt varmrättsbuffé! Fredagar mellan kl 15:00-18:00

124:109:-

124:-

läsk inkl. öl, vin109:eller inkl. cider

inkl. öl, vin eller cider

inkl. läsk

Bordsbokning: 090-14 52 00

Allstar - The fabulous sportsbar • Kungsgatan 50, Umeå


STUDENTRABATT! 10%

VINTERFISKET! Realista nr 10 – sommarfiske/fritid – upp till 50% Anmäl dig till Info i butik! flugbindningskurser! Vi slipar dina borrskär/kronor

BesĂśk vĂĽr nya

fritidsavdelning – StÜvlar/kängor

även fodrade Stor sortering

– Jackor, byxor, skjortor

Pinewood – HÜg kvalitet – prisvärda!

– Underställ, ullsockor, handskar, mÜssor m m – Elsulor frün 335:– Handvärmare nu 10:– Halkskydd Brunngürd frün 79:-

– utbytessystem Auktoriserad üterfÜrsäljare

GPS

Hitta hem – hitta rätt!

DEMO – GEOCOACHING

�Din livfÜrsäkring, ditt val� FÜr skoter, fiske, büt

BLI OEMOTSTĂ…NDLIG

Flytoveraller

samtidigt som du vürdar kropp och själ 15% studentrabatt pü alla ansikts- och kroppsbehandlingar

7 fabrikat att välja bland, även 2-delad fr

995:-

100:- rabatt vid kÜp av ACLIMA underställ i kombination med flytoverall. Marknadens bästa! Ull/naturfiber i alla väder – flera val efter användningssätt.

OREGON 450 ASTRO 220 NORDIC �Hundpejl�

Ord pris 3.995:Ord pris 6.995:-

Vi uppdaterar gratis din Garmin-GPS! Komplettera med Prime friluftskartor – hÜjdkurvor, vegetation, fastighetsbeteckning/gränser m m.

Vi bjuder pĂĽ kaffe, kaka, fisketips och video i vĂĽrt museum! SPORTFISKESPECIALISTEN etabl 1953

Välkommen att boka tid hos oss!

KvalitÊ – kunskap – service SVERIGES STÖRSTA FISKEKEDJA med 40 butiker i samverkan

9rKO\ZLZWSHUHKLU)‹ ‹=HYK MYL S€Y 

Öst pü sta´n

Kungsgatan 94, UmeĂĽ 5 090-77 40 70 www.blixtsport.se-info@blixtsport.se

UmeĂĽ universitetsbibliotek 0|WHVSODWV$UNLYHW I|UHOlVQLQJVVHULH 0|WHVSODWV$UNLYHW 0|WHVSODWV$UNLYHW I|UHOlVQLQJVVHULH I|UHOlVQLQJVVHULH  )RUVNQLQJVDUNLYHWRQVGDJDUNO )RUVNQLQJVDUNLYHWRQVGDJDUNO  )RUVNQLQJVDUNLYHWRQVGDJDUNO        

Studenternas mĂśtesplats

Läsplatser och grupprum, datorer och utskrifter, vänner, personlig hjälp, it-stÜd och Studieverkstad. Detta och mycket mer finns pü biblioteket! Öppet alla dagar i veckan.

www.ub.umu.se

    

$OOWI|UP\FNHWNYLQQD 2P(OVH.OHHQ²NRQWURYHUVLHOORFKVWULGEDUMRXUQDOLVW .ULVWLQD/XQGJUHQGRFHQWLMRXUQDOLVWLN  9LWDURFNDURFKEUXQDVNMRUWRU¹QD]LPHGLFLQRFK OlNDUHSnIO\NW 8OI+|JEHUJSURIHVVRULREVWHWULN

0lQQLVNRURFKPLOM|HUNULQJVHJHOIDUW\JHW0R]DUW 0lQQLVNRURFKPLOM|HUNULQJVHJHOIDUW\JHW0R]DUW &KULVWHU6HOLQWHNQLNKLVWRULNHU /LYLVND²HWWXWURWQLQJVKRWDWVSUnN /LYLVND²HWWXWURWQLQJVKRWDWVSUnN 2UGRFKWRQHUIUnQHQI|UVYLQQDQGHNXOWXU -XOJĹ?6WDOWHOLYLVNIRONVnQJHUVNDIUnQ/HWWODQG 6DPDUUDQJHPDQJPHG6DPLVNDYHFNDQ  'HWELOGDQGHQ|MHW²8PHnJ\PQDVLHI|UHQLQJ %M|UQ1RUOLQ)'LKLVWRULD  %HWXODVGDWDEDV(WWXQLNWDUNLYRPPlQQLVNRUV %HWXODVGDWDEDV(WWXQLNWDUNLYRPPlQQLVNRUV PLQQHRFKKMlUQD /DUV*|UDQ1LOVVRQSURIHVVRULSV\NRORJLRFKJUXQGDUH DY%HWXODSURMHNWHW

0XVLNDUUDQJHPDQJ LVDPDUEHWHPHG9,680 0XVLNDUUDQJHPDQJ 0XVLNDUUDQJHPDQJ LVDPDUEHWHPHG9,680 )RUVNQLQJVDUNLYHWRQVGDJDUNO )RUVNQLQJVDUNLYHWRQVGDJDUNO )RUVNQLQJVDUNLYHWRQVGDJDUNO  

(QDIWRQPHGWRQHUDYIUDQVNDYLVRU $QQ0DULH7HLQWXULHU (JQDYLVRUIUDPI|UGDDY(ULND/XQGKROP
Ny t e rmin – E n s e rie av k ris t of e r gus ta f s on

* FORTS. PÅ SIDAN 12

vertex 1: 2011

11


* FORTS. FRÅN SIDAN 11

serie: kristofer gustavson

12

vertex 1:  2011


Lasar ettsb acken

Köksvägen

Umeå universitet

ERBJUDANDE 

Gösta Skoglunds väg

Tvistevägen

Norrlands universitetssjukhus Umeå Östra

Iksu-hallen

Primärvårdsjour Ålidhems hälsocentral

Akutmottagning Landstingshuset

ndsväge Holmsu

acken

Ålidb

Primärvårdsjour på Ålidhem Från och med den 17 januari är primärvårdsjouren, tidigare en del av akutmottagningen, placerad på Ålidhems hälsocentral. Därför är det viktigt att du ringer sjukvårdsrådgivningen 1177 om du blir sjuk på kvällar och helger så att du blir lotsad till rätt vård.

Sjukvårdsrådgivningen kan ge dig tips på egenvård eller uppmana dig att åka till • din hälsocentral nästa dag • primärvårdsjouren på Ålidhem • akutmottagningen.

GRILLAD KYCKLING

5kr rabattn

Ålidhem centrum

kod 999

Erbjudandet gäller mellan 24-31 jan, 2011

Ring 1177 först! Obs! Vid akuta, livshotande tillstånd, ring 112

Ålidhems centrum • 090-19 05 00


Ta kontakt med Norrlands ledande företag På www.linkedstudent.umu.se finns arbetslivskontakter du behöver

ALLT FLER VILL SYNAS I VERTEX Nästa nummer utkommer den 22 februari. Boka annons: Henrik Bjelkstål , 070-308 72 11 Stephanie Lindblom, 090- 71 15 00 Mejl: annons@vertex.nu

för att ta dig dit du vill med din karriär, oavsett inriktning. Här hittar du uppsatsuppdrag, examensarbeten, case, praktikplatser och trainee­ platser samt extraknäck.  Vänta inte tills du är färdig med din utbildning, kom igång och bygg kontakter redan nu!

linkedstudent.umu.se

RETURBUTIKEN återvinner och säljer för hållbar utveckling! Vi säljer begagnade möbler, husgeråd, cyklar m m. We sell second hand furniture, bicycles, small home appliances and other things. Öppet: må–fr 10:00–18:00 Lördag 29/1 10:00–14:00 Du hitta oss på Gimonäs, ca 300 m ifrån Strömpilen. Tel 16 49 00 – www.returbutiken.se

.. ! a k i f t t a e t n i Glo m

da

.. sa ..oppett id er m ed ett brett ut bu d av go . ro Va ra Caféer ha r ge..ne .. te r, so m ge r av kopp lin g, ge m en sk ap . . .. rat at m .. sm org as ar, fik ab rod och

/ Va nn erna pa r .. ne tio ta es .. pr ts be .. ar da go r fo GN Caféer och sk apar fo ruts attn in ga r


STUDENTBON: TVISTEVÄGEN & AXTORPSVÄGEN FOTO: REBECCA GÖRANSSON

vertex 1: 2011

15


Magnus Ottosson. Trivs i lyan på Tvistevägen.

Emma Brandt. Gillar att det är nära till allt.

Tvistevägen. Husen i skogen mellan Ålidhem och campus.

STUDENTERNA I SKOGEN HAR UNIV Det ena ligger lite för sig och är ett utpräglat studentområde, i det andra bor studenter bland barnfamiljer och pensionärer. Vertex har hälsat på i de två mest campusnära bostadsområdena i Umeå – Berghem och Tvistevägen. Geografiskt ligger de två områdena på motsatta sidor av universitetsområdet. Tvistevägen ligger närmast de teknis­ ka och naturvetenskapliga institutio­ nerna, beläget mitt i skogspartiet som skiljer Ålidhem från universitetsområ­ det. Axtorpsvägen på Berghem, där områdets studentlägenheter ligger, har Humanisthuset som närmaste granne med bara en bilväg emellan. Första stopp blir bland de nybyggda loftgångshusen på Tvistevägen. Områ­

16

det byggdes för fem år sedan och hu­ serar därmed de nyaste studentlägen­ heterna i Umeå. Det är så kallade modulhus där alla lägenheter är lika stora och har samma planlösning. Här finns enbart studentlägenheter. När Vertex hälsar på ligger områ­ det i sömnig söndagsdvala. Endast några hundägare syns ute på gatan. Hemma hos psykologstudenten Emma Brandt lyser det dock. Hon har snart bott här i ett år, varav för­

sta halvåret med en kompis. Det är svårt att förstå hur två personer kan dela på de 25 kvadratmetrarna. – Det gick bra, vi dödade inte varan­ dra och vi är bästa kompisar fortfaran­ de, säger Emma och skrattar. Kompisen har nu fått en

egen lägen­ het i samma område. Den förhållande­ vis höga hyran på 3 800 kronor i må­ naden var ett skäl till att de valde att dela på en lägenhet. – Det är en ganska hög hyra, även fast det är bra läge och fräscha lägen­ heter. Halva studiebidraget går ju åt, säger Emma, som till skillnad från många studenter har valt att söka fullt bostadsbidrag nu när hon bor ensam. Det innebär att hon får 1 100 kronor mindre i hyra, men också att hon inte kan jobba under sommaren eftersom

inkomsten inte får bli för hög. – Jag har valt att vara ledig i som­ mar i stället. Emma flyttade till Umeå från Mal­ mö för att plugga och en av de saker hon uppskattar mest med sitt nya hem är de korta avstånden. – Man bor så nära till allt, det är bara att ta cykeln och cykla i väg. När jag kom hit hade jag inte cyklat sedan jag tog körkortet när jag var 18. hörs gi­ tarrspel från ett fönster på glänt. Det är tandteknikerstudenten Magnus Ottos­ son som övar, just nu håller han på med en låt av bandet Dropkick Murphys. – Egentligen har jag en tenta att plugga till, men jag satte mig och spe­ lade en stund först, säger han. Förut spelade han i band, men nu I ett hus lite längre bort

vertex 1:  2011


Vad är det bästa med att bo på tvistevägen?

Evelin Abrahamsson, socionomprogrammet: – Det är nära till skolan och lägenheten är fin. Det är ganska lugnt, visst är det fester men man störs inte. Hyran är lite hög, men man kan få bostadsbidrag.

Gustav Lindskog, läser till högskoleingenjör: – Att det är nära till IKSU och skolan och att allt är fräscht och nytt. Det är fräschare än att bo i en vanlig etta på Ålidhem. Egentligen är det för dyrt här, men det funkar som ett första boende.

VERSITETET SOM GRANNE blir det mest hemmaplinkande. Mag­ nus, som ursprungligen kommer från Malung, trivs väldigt bra med att bo i en egen lägenhet. – Det är riktigt skönt. Jag har provat kollektiv förut, men det var bara jag som städade. Framför allt ville jag ha ett eget kök. Han gillar att det är ordning och reda i området och att servicen till hy­ resgästerna fungerar som den ska. – Sen har jag trevliga grannar också! hela campusom­ rådet leder oss till Axtorpsvägen på Berghem. Tre hus som ligger på rad inhyser alla studentlägenheter i områ­ det. Husen här är betydligt äldre, sär­ skilt mittenhuset som byggdes redan på 1960-talet. Studentkorridorerna här har en air av institution, men i all­ En promenad genom

vertex 1: 2011

rummet i en av korridorerna längst upp har studenterna både målat om och inrett med egna gardiner och krukväxter. I den bruna soffan som matchar fondväggen sitter läkarstu­ denterna Linn Samuelsson och Telli Moussavi. Förutom den goda samman­ hållningen i korridoren så uppskattar de också närheten till universitetet. – Man behöver aldrig sitta på rum­ met och plugga när det är tre steg till UB. Här har man inte heller någon andledning att inte kunna ta sig nå­ gonstans, säger Linn. – Det är också bra att det inte bara bor studenter här i området, det gör att det blir lugnare, kommenterar Telli. Linn håller med: – Det är kul att se att det finns andra människor också, barn och gamla. An­ nars lever man i sin studentbubbla. Det

Tvistevägen i ett nötskal:

Byggår: 2004-2005. Antal studentbostäder: 432 studentlägenheter, alla lägenheter är ettor på 25 kvadratmeter. Genomsnittshyra: 3800 kronor per månad, inklusive el. Alla har samma hyra. är skönt att man kan slappna av på ett annat sätt här. Om man går på Ica på Ålidhem så träffar man direkt på fem klasskompisar, här gör man inte det. till den demo­ grafiska mixen på Berghem är biologi En av dem som bidrar

* FORTS. PÅ SIDAN 19

Jessica Fröberg, civilekonomprogrammet: – Bra att det är nära till allt, till alla kompisar, till gymmet och affären. Området är jättefräscht och det är kul att det alltid är folk i rörelse. Det mesta är bra utom att det inte finns några förråd. Det är jättetråkigt, speciellt när man har cykel nu på vintern.

17


18

vertex 1:  2011


Vad är bäst med att bo på axtorpsvägen?

Ellen Ernhill, läkarprogrammet: – Att det är väldigt nära till campus. Det är också nära till stan och affärer. Här är det väldigt lugnt och skönt, som en liten oas. Jag trivs bra. Berghemsbor. Jon Andersson bor med fru och fyra barn i en lägenhet på Axtorpsvägen. T.v: Cornelia Ström, t.h: Leticia Andersson.

Adrian Andersson, naturvetenskapligt basår: – Att jag har 45 sekunder till skola­n. Det är också nära till Ica och till centrum tar det bara 15 minuter. De flesta som bor här är i min ålder. Det är också väldigt fridfullt.

Berghemsbor. Linn Samuelsson och Telli Moussavi bor i en av Umeås mest universitetsnära studentkorridorer.

AXTORPSVÄGEN – ETT STENKAST FRÅN CAMPUS * FORTS. FRÅN SIDAN 17 doktoranden Jon Andersson som bor i en studentlägenhet på fyra rum med sin fru och fyra barn. Egentligen är det lite trångbott för dem, men de vill ändå bo kvar ett tag till. – Vi har funderat på hus, men det är så himla nära till jobbet här. Det är nära allting, både dagis och till stan, säger Jon. populärt för studenter med barn. Jon berättar att han känner till fem andra barnfamil­ jer bara i samma hus. Längre bort Berghem verkar vara

vertex 1: 2011

bland villorna finns ytterligare lek­ kamrater till barnen. Eftersom äldsta dottern är 14 år så känner Jon inte till något annat stu­ dentliv än det som förälder. På den ti­ den de bara hade ett barn bodde famil­ jen i en etta på Ålidhem. När andra barnet kom ringde Jon till Studenhäl­ san för att få hjälp med boendet och kunde då byta upp sig till en större lä­ genhet på samma område. När de se­ dan fick tvillingar var det dags att byta igen och då hamnade de på Berghem. – Det är väldigt bekvämt, jag kan se mitt kontor från vardagsrums­ fönstret. Enda nackdelen är att lä­

axtorpsvägen i korthet:

Byggår: 1964 och 1989. Antal studentbostäder: 103 enkelrum och 114 lägenheter. Genomsnittshyra: Ett enkelrum kostar cirka 2100-2250 kronor per månad. En trerummare kostar cirka 4400-4500 kronor per månad. genheten är lite för trång för oss. Tove Liliequist foto: rebecca göransson

Hanna Selinder, språkkonsultprogrammet: – Det är jättebra här, vansinnigt nära till universitetet. Jag gillar att det är blandat med studenter och vanliga hyresgäster, det är väldigt dynamiskt. Det är inte fest varje helg, men vill man ha fest så är det okej.

19


januari 20 Jacbob Karlzon Trio 27 Davids Angels februari 3 10 17 24

Max Schultz Band Swedish ass Erik Lindeborg Trio Magnus Lindgren Batucada Jazz från Umeå Mar tin Sjöstedt ”Whereabouts” Cecilia Persson Kvintett Fredrik Kronkvist Quar tet Seven Peace Orchestra

mars

3 10 17 24 31

Fira Västerbottens konstförenings 75-års jubileum med oss! Se den fullspäckade utställningen t o m 20 februari 2011. Föreläsningar om konst, söndagar kl 15 i Bio Abelli. Fri entré.

april

30 januari ”Kalle Hedberg, den orolige vagabonden som fann friden i Saxnäs”. Elisabeth Rasch, 1:e antikvarie Västerbottens museum.

7 Jazz från Umeå 14 Prylf 28 Oddjob

maj

5-6 Umeå JAZZdagar Music Music Music & Lina Nyberg

Lars Hillersberg, Karneval. 1958.

SÖNDAG PÅ MUSEET

6 februari ”Mina favoriter”. Karin Lundemark, ordf i Västerbottens konsförening. 13 februari ”Mina favoriter”. Konstnär Helena Wikström.

-D]]WDOOU LNLEDUHQ 0XVLNIUnQVFHQHQ

20 februari ”MIna favoriter”. Konstnär Nic Langendoen.

VÄSTERBOTTENS MUSEUM GAMMLIA

FRI ENTRÉ

www.vbm.se

Bli studentmedlem i Föreningen JAZZ! Det är ett billigt nöje. www. jazziumea.com

Ditt stöd under studietiden – träffa Jusek på Uniaden 25 januari och på Juristernas dag 3 februari

Exklusivt erbjudande! När du blir medlem och lämnar in talongen till en av Juseks studentinformatörer får du ett USB-minne (gäller så länge lagret räcker).

Jusek är ditt stöd under studierna och genom din framtida karriär. Kom till vår monter och få råd om studier, lön och karriär. Blir du medlem där får du ett USB-minne.

Medlemskap – 100 kr för hela studietiden! Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare.

www.jusek.se


kultur: Tips & reaktioner: kultur@vertex.nu

Fotografiet som sanningsvittne?

Susanna Alakoski. En av många som kan ses och höras under Kultur på campus vårsäsong.

Foto: lotta tornroth

Campuskulturen kickar loss Författaren Susanna Alakoski, en hyllning till popbandet Queen och Norrlandsoperans symponiorkester – det är något av vad Kultur på campus bjuder på under vårterminen.

Susanna Alakoskis debutroman ”Svi­ nalängorna” belönades med August­ priset 2006, blev sedan teaterpjäs och nyligen kom också filmen. Men om ”Svinalängorna” fortfarande är hög­ aktuell på bioduken, är författaren själv aktuell med sin nya bok Håpas du trifs bra i fengelset. Fredagen den 28 januari besöker författaren, sociono­ men och genusvetaren Susanna Ala­ koski Umeå och Aula Nordica för att prata om sin nya bok. och begra­ ven sedan knappt tjugo år tillbaka. Ändå hör vi fortfarande Queens musik spelas på teaterscener, konserter och i filmer. I höstas var det Peter Johans­ sons Queen-hyllning ”Champions of rock” som kom till Umeå. I år är det ”A night a the opera” som låter QueenFreddie Mercury är död

fansen uppleva sina idolers verk. An­ ders Butta Börjesson står för regin i den hyllade föreställningen som fått självaste Queen-gitarristen Brian May att hylla dem. Sångaren Johan Boding, tillsammans med bandet Night of Queen Band & Choir, uppträder i Aula Nordica fredagen den 18 februari. Norrlandsoperans symfoniorkester

är aktuella under hela våren med sina föreställningar på temat ”Love and Death”. För en dag kommer de, till­ sammans med chefdirigenten Rumon Gamba, till Umeå universitet för att bjuda på skön musik. Norrlandsoperans symfoniorkester består av 50 män och kvinnor och har under årens lopp fått såväl nationella som internationella utmärkelser. Bland annat har de en grammis och en amerikansk grammynominering för Best Contemporary Composition med skivan Urban Concertos. Rumon Gamba, som tillträdde som chefdirigent under spelåret 2009/2010, har bland annat haft uppdrag för Münchens Filharmoniker, ndr:s or­

Kultur på campus

bjuder på gratis kultur till studenter och personal vid Umeå universitet. Susanna Alakoski

föreläser fredag 28 januari, kl. 12.10–12.50 i Aula Nordica. A night at the opera

– en hyllning till Queen: den 18 februari kl. 12.10–12.50 i Aula Nordica Norrlandsoperans

Symfoniorkester - med chefsdirigent Rumon Gamba, framträder onsdag 23 mars kl. 12.10–12.50 i Ljusgården, Lärarutbildningshuset det här är ett axplock

ur Kultur på campus vårutbud. För hela programmet, se www.umu.se/ om-universitetet/aktuellt/kpc/ kester i Hamburg, Belgiska National­ orkestern, Göteborgs Symfoniker och Berlins Radiosymfoniker. 2002 valdes han in i Royal Academy of Music. Anders Samuelsson

n Miraculous Beginnings, som öppnar i Bildmuseet 19 februari, då Walid Raad ger en personlig visning av utställningen, är den första separatutställningen med den libanesiske konstnären Walid Raad i Sverige. Utställningen är en omfattande presentation av både äldre och nyare verk, som The Atlas Group och Scratching on Things I Could Disavow: A History of Art in the Arab World. I sitt konstnärskap behandlar Walid Raad frågor om fotografiet som sanningsvittne, vetenskapens försök att fånga verklig­ heten samt det omöjliga i att objektivt beskriva ett krig. Miraculous Beginnings är producerad av Whitechapel gallery i London i samarbet­e med Bildmuseet. Den hade premiär i London i höstas.

MUSIKLIVET ÄR BÄST PÅ VÅRVINTERN... n Bob Hund, Miss Li, Säkert! och Håkan Hellström är några av de artister som spela­r på årets upplaga av inomhusfestivalen Umeå Open den 28 mars till 3 april i Umeå Folkets Hus. Fler band och artister kommer läggas till allteftersom startdatumet närmar sig. Bob Hund har genom åren gjort sig kända som ett av Sveriges mest underhållande liveband. Säkert!, som är Annika Norlins svenskspråkiga alias, gjorde enligt musikjournalisterna ett av förra årets bästa album och spelar nu i sin nya hemstad. Miss Li hann på ett år ge ut inte mindre än tre(!) skivor men fick sitt stora genombrott i Lars Winnerbäck-duetten ”Om du lämnade mig nu”. Och Håkan Hellström, han inleder 2011 som han avslutade 2010: som Sveriges största artist. Årets upplaga blir längre än föregående år och kommer inledas redan under måndagen den 28 mars då högaktuelle Eldkvarn-sångaren Plura besöker Tegs kyrka tillsammans med sin bror Carla. En rejäl omgång hårdare rock blir det redan den 4-5 mars, då inomhusfestivale­n House of Metal lockar med artister som Bonnie Lee, Bullet, Dark Tranquillity, Live Elephant och många fler.

NYa skivor:

Något av det bästa på länge Den kaliforniske sångaren Aloe Blacc säger att syftet med hans musik är po­ sitiv social förändring. Det är något som märks på hans andra album Good Things [Stones Throw/Border]. Med upp­ daterad 60-talssoul sjunger han vack­ ert om angelägna företeelser utan att göra musiken till åsiktsplakat. Social­ realismen går igen genom berättelser om hemlöshet, arbetslöshet och skill­ nader mellan de som har mycket, och de som inget har. Men det handlar ock­

vertex 1: 2011

så om kärlek, tro och starka familje­ band. Den bästa låten som albumet bjuder på är den otroligt sköna och be­ rörande ”I Need a Dollar” som också spelas i HBO-serien How to Make it in America. Good Things är något av det bästa på länge, en enormt stark skiva och en musikalisk njutning. CHARLOTTE HÖGBERG

Aloe Blacc. Hans andra album bjuder på musikalisk njutning.

21


En långfilm inifrån en kista, men utan vampyr, kan det vara nåt? Jodå, Buried är en hit, tycker Vertex recensent, som också hittar en anna­n pärla i månadens filmsvep: The Kids Are All Right.

BURIED Betyg: THE KIDS ARE ALL RIGHT BETYG: SALT BETYG:

sitt eget liv. Se den, berörs och njut av den riktigt vassa dialogen! magnus f. bergström

salt genre: actionthriller regi: phillip noyce med: angelina jolie, liev schreiber m.fl. betyg: 3

Buried. Paul (Ryan Reynolds) vaknar upp, levande begravd i en kista långt ner i den irakiska jorden.

Tar andan ur tittaren buried genre: dramathriller regi: rodrigo cortés med: ryan reynolds, ivana miño m.fl. betyg: 4

Paul arbetar som lastbilschaufför och har på senare tid utfört flera trans­ portarbeten i krigets Irak. Efter att hans konvoj blivit attackerad vaknar han upp, levande begravd i en kista. Med hjälp enbart av en mobiltelefon och en tändare börjar hans kamp för överlevnad. I stort sett hela filmen fokuserar se­ dan på händelserna inuti kistan, ett vågat och klaustrofobiskt experiment som regissören Cortés bemästrar ge­ nom ett antal fantasirika kameravink­

lar och kameraförflyttningar. Det kan­ ske viktigaste är ändå att Reynolds, för mig ganska oväntat, övertygar i den ångestladdade huvudrollen. En filmupplevelse som tar andan ur tittaren och samtidigt hinner skicka några välriktade sparkar mot den rå­ dande krigspolitiken. magnus f. bergström

the kids are all right genre: dramakomedi regi: lisa cholodenko med: julianne moore, mark ruffalo m.fl. betyg: 4

Joni och Laser har två mammor, men är båda födda med hjälp av samma

stor respekt för materialet och på samma gång en nytänkande och piggt utforskande ingång till låtarna. Med stor känsla för finess hittar han vägar och snirkliga stigar på ett upp­ lyftande sätt som rätt igenom behål­ ler nyfikenheten på topp. Saxofonen känns fullständigt självklar i sam­ manhanget, Jonas Knutsson förval­ tar ett stort konstnärskap.

NYa skivor:

Piggt utforskande och Nytänkande Blåslåtar [Country & Eastern/Naxos] är jazzsaxofonisten, och umeåsonen, Jonas Knutssons första soloskiva. Här tar han med sig sina saxofoner för att utforska Sveriges rika folk­ musiktradition. Dalarna ges stort ut­ rymme, men även den västerbottnis­ ka traditionen finns med på ett hörn. Med ett imponerande musikaliskt kunnande snickrar Knutsson ihop 31 låtar som samtliga förses med hans egna personliga tilltal. Knutsson har

22

spermadonator. Bara någon månad innan Joni ska börja college så tar Laser initiativet och de söker upp sin biolo­ giska pappa. Vilken inverkan kommer en plötslig fadersgestalt ha i deras liv? Här är en film som är bra av en enkel anledning: Den känns verklig. Scenariot, karaktärernas reaktioner och beteenden, händelseförloppet, allt är som taget ur verkliga män­ niskors liv. En självklar anledning är de felfria skådespelarna, men re­ gissören och manusförfattaren Cho­ lodenko, som själv lever i ett les­ biskt förhållande och har barn genom en anonym spermadonation, har med stor sannolikhet tillfört många träffsäkra iakttagelser från

frida rosenström

Soulig tyngd möter gitarrers finlir Jonas Knutsson. Solodebuterar på ett imponerande sätt.

Den nya duon Keep Company är ett intressant samarbete mellan två säregna svenska artister, souliga Ti­

Suktar du efter fler agentactionrullar, nu när både Bond och Bourne ligger i ide? Här är filmen du söker! I en klas­ sisk Kalla kriget-intrig anklagas CIAagenten Evelyn Salt för att vara en rysk spion och plötsligt är hon på oför­ klarlig flykt. Försöker hon rentvå sitt eget namn? Berättelsen saknar ett visst karak­ tärsdjup, vilket delvis kan ursäktas ge­ nom berättelsens natur, men i övrigt är det här en väldigt habil thriller. Ac­ tionsekvenserna är filmade med klas­ sisk spänning och modern touch, klippningen väldigt överskådlig och effektiv, storyn lagom oförutsägbar. Skådisarna är kompetenta, men står märkbart inte i fokus här. magnus f. bergström

magnus.bergstrom@vertex.nu

tyo och indierockaren, samt gamla Broder Daniel-medlemmen, Theo­ dor Jensen. Nu släpper de det själv­ betitlade debutalbumet Keep Company [Warner]. Här möter soulig tyngd gitarrers finlir och Tityos drömska stämma blandas på ett härligt sätt med Theodors raspiga och tydliga röst. De nio spåren för tankarna till ett möte mellan Joni Mitchell och Bruce Springsteen. Det är nio lugna låtar, men med nerv och livets stora känslor. Soundet är vackert, still­ samt och levande. Förhoppningsvis får vi höra mer från denna fascine­ rande konstellation. CHARLOTTE HÖGBERG

vertex 1:  2011


Vad förenar Klungans galenskaper, Tjajkovskis ”Romeo och Julia” och Emil Jensen med band? Jo, om man bor i Umeå och känner för det kan man kolla in dem på plats just nu i vår.

Klungan. Kan se ut så här. Till exempel.

Foto: Kristina Sahlén

Klungan ska flyga över scenen Från humor med Klungan och kärlek och död på Norrlandsoperan till musik med Emil Jensen. Det är några av de händelser som väntar på Umeås scener i vår. Umeågruppen Klungan är tillbaka med en ny föreställning som fått nam­ net ”Se oss flyga över scenen i fruk­ tansvärda hastigheter”. Premiären sker på Sagateatern den 2 februari och föreställningen har skapats tillsam­ mans med Birgitta Egerbladh . Sedan starten 2003 har Klungan turnerat med olika föreställningar, skapat TVserien ”Ingen bor i skogen” och även medverkat i p3:s humorprogram ”Mammas nya kille”. Teater- och hu­

morgruppen Klungan består av Sven Björklund, Olof Wretling, Carl Englén och Mattias Fransson. Norrlandsope­ rans symfoniorkester att bjuda på ett antal konserter under temat ”Love and Death”. Att planera en säsong uti­ från ett tema är inte helt nytt, men har aldrig gjorts i denna utsträckning. Först ut i vårens kärleks- och dödsfyll­ da konsertvår är den kanske mest klassiska berättelsen av dem alla, Wil­ liam Shakespeares ”Romeo och Julia”. Varje konsert innehåller verk som Norrlandsoperans konstnärligt ansvari­ ga valt ut och som på ett eller annat sätt anknyter till det aktuella temat. Under Under våren kommer

konserten ”Romeo och Julia” kommer följande verk att framföras av Norr­ landsoperans symfoniorkester tillsam­ mans med chefdirigenten Rumon Gam­ ba: Ravels ”Pavane”, Fallas ”Svit ur El Amor Brujo”, Tjajkovskijs ”Lisas aria ur Spader dam”, ”Brevscenen ur Eugene Onegin” och ”Romeo och Julia”. cyklar inte runt i Sverige under den här tur­ nén som han gjorde under den omta­ lade ”Cykelturnén”. Den här gången har Emil Jensen även med sig musiker, till skillnad från de tidigare akustiska och avskalade föreställningarna. – Det blir en mer energirik och lite större föreställning, även om det för­ Mångsysslaren Emil Jensen

stås inte blir på bekostnad av det inti­ ma och självutlämnande som jag aldrig lyckas hålla mig ifrån, ens om jag för­ söker, säger Emil Jensen i en intervju. Förutom artisteriet kan Emil Jensen titulera sig teaterregissör, krönikör, skå­ despelare, författare av teaterpjäser samt svensk och europeisk mästare i po­ etry slam två år i rad. Men som Emil själv, lite skämtsamt, skriver i sin bio­ grafi är det något annat som slår ännu högre: ”Men störst av alla meriter är för­ stås att jag är svaret på en brun plupp­ fråga i Trivial Pursuit.” Emil Jensen släp­ per sin nya skiva på alla hjärtans dag, den 14 februari, och turnén kommer till Umeå och Sagateatern den 30 mars. Anders Samuelsson

STRIP: TINAH SCHEUTZ

vertex 1: 2011

23


SIDAN Ă„R EN ANNONS FRĂ…N UMEĂ… STUDENTKĂ…R

       » Utbildningsbevakning » Reserabatter » Studentpubar » Rabatt på kurslitteratur » Boende för distansstuderande » Forskningsstipendier » Träningsrabatter

Âť Studiesocialt stĂśd Âť Arbetsmarknadsarrangemang Âť Studentinflytande Âť KĂĽrliv Âť Nationsmedlemskap Âť Juridisk rĂĽdgivning Âť AkutlĂĽn

  

Âť Âť Âť

vertex 8:2007

1


HELA SIDAN ÄR EN ANNONS FRÅN UMEÅ NATURVETAR- OCH TEKNOLOGKÅR

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften för vårterminen? Trots att kårobligatoriet är avskaffat finns fördelarna med att vara kårmedlem kvar. Och fördelarna är många, många fler än de vi fick plats med på listan här nedanför. t Du får chansen att vara med och påverka din och andras studiesituation t Du får rabatt på entréavgiften till vårt kårhus Origo t Enligt en undersökning från KTH har kårmedlemmar mer sex än andra studenter t Du erbjuds möjligheten att knyta kontakter med näringslivet t Du kan vända dig till oss om du får problem med bostad, CSN, kurser eller din arbetsmiljö t Du erbjuds tillgång till ett stort nätverk av studenter med en stark gemenskap Om du inte fått en faktura hemskickad via e-post eller i brevlådan kan du enkelt bli medlem via vår hemsida www.ntk.umu.se Kontakta oss! Tobias Carlsson Kårordförande

Johan Liedholm Utbildningsbevakare Vice kårordförande

Krister Iremo Arbetsmarknadsansvarig

Erik Nilsson Studiesocialt ansvarig

Anders Håkansson Informationsansvarig

Kårexpeditionen Medlemsfrågor

070 - 606 62 76 ordforande@ntk.umu.se

070 - 606 62 79 utbildning@ntk.umu.se

070 - 606 62 80 arbetsmarknad@ntk.umu.se

070 - 606 62 77 studiesocialt@ntk.umu.se

070 - 606 62 78 information@ntk.umu.se

090 - 786 92 90 ntk@ntk.umu.se

www.ntk.umu.se

1

vertex 8:2007


DET HÄNDER PÅ CAMPUS:

Västerbotten som Livskraftig region n Hur ska man skapa en framgångsri­k r­egion med en hållbar ekonomisk, socia­l och miljömässig utveckling som anpassa­r sig till förändrade konkurrensvillkor? Jo, man måste se till att regionen har kontrol­l över sina tillgångar, utvecklingen av förmögenheter, infrastruktur, naturkapital, s­ocialt k­apital, hälsa och kulturellt kapita­l. Väster­botten har haft en jämförelsevis framgångsrik utveckling med en befolkningstillväxt som gjort regionen attrakti­v jämfört med andra regioner – och just de frågo­r som listas ovan sysslar man med bland annat på Centrum för regionalvetenskap, C­ERUM, vid Umeå universitet. Och då s­ärskilt inom projektet ACANALYS, som syfta­r till att etablera och utveckla en analysenhet för hållbar regional utveckling i Västerbotten. I vår hålls en seminarieseri­e i ämnet, med start den 26 januari, då Chris Hudson, Niklas Eklund och Anders Lidströ­m, statsvetenskapliga institutionen, och Kersti­n Westin, kulturgeografiska institutionen diskuterar ”Medborgare och politiska institutioner i svenska stadsregioner”. De­tta händer kl. 13.00-15.00 i sal S306 i Samhällsvetarhuset. Seminariet spelas in och sänds även via webben. Nästa seminarium i serien hålls den 10 februari. n 18 feb: rökavvänjning under gravidi­ teten: ett individ-centrerat tillvägagångssätt bland utsatta kvinnor i Sydafrika. D­oktorand Zainonisa Petersen, institutionen för folkhälsovetenskap, försvarar sin doktorsavhandling. Fakultetsopponent: A­ssociate professor Mimi Nichter, Dept. of Anthropology, University of Arizona at T­ucson, USA Kl. 09.00 i Bergasalen, Kvinna-Barnhuset, NUS. n 25 feb: the original swedish Arvika Blues Breakers. Blandningen av folkmusik, drängablues och bonnajazz skapar ett nytt sound. Åtta musiker med instrument som dragspel, gitarr, tvättbräda, balafon, munspel, mandolin, bas, klarinett och kazoo. Klockan 12.10 – 12.50 i Ljusgården, Lärarhuset. Arrangör: Kultur på campus.

Namn: Karin Nilsson Helander. Ålder: 22 år. Bor: Ålidhem. Aktuell: Jobbar med Uniadens webbkatalog och är en engagerad studentambassadör. Pluggar: Fjärde året på civilingenjörsprogrammet med inriktning mot interaktion och design. Skulle gärna vilja ha: Flygcertifikat skulle vara häftigt!

En ambassadör för Umeå Från sportfåne till datanörd. Nackatjejen Karin Nilsson Helander har hittat sin plats på civilingenjörsprogrammet med inriktning mot interaktion och design. På fritiden lockar hon gärna andra studenter att läsa i Umeå.

Dataintresset kom tidigt in i bilden och redan i mellanstadiet deklarerade Karin Nilsson Helander att hon vill bli webbdesigner. – Jag brukade säga att jag vill jobba med de där som gör robothundar, sä­ ger hon och skrattar. Men det var inte förrän i gymnasiet som hon provade på att programmera. Innan dess var det mest sport som gäll­ de. Karin spelade handboll i Skuru IK och gick i idrottsklass på högstadiet. På gymnasiet valde hon att läsa tek­ nik med inriktning mot datateknik och det var första steget på vägen från Stockholm till Umeå. På en utbild­ ningsmässa fick Karin höra talas om

på program­ met och det handlar mycket om att lära sig om hur människor fungerar och sedan designa teknik utifrån det. Att designa användarvänliga tekniska prylar, system och gränssnitt är vad Ka­ rin kommer att pyssla med när hon är färdigutbildad. Vid sidan av utbildning­ en är Karin mycket engagerad som stu­ dentambassadör. Det innebär att hon åker ut på mässor och gymnasieskolor och berättar om sin utbildning. Hon har även varit med och arrangerat Stu­ dent för en fredag och Umestudent för en helg där blivande studenter får ett smakprov på studentlivet i Umeå. – Jag fick själv åka upp till Umeå som student för en fredag och det var

Namn: Patrik Thors. Ålder: 27 år. Aktuell: Har nyligen tagit högskoleingenjörsexamen. Gör nu: Jobbar på Mittmedia Print AB i Örnsköldvik – och söker jobb.

Filosofie kandidatexamen: David Bogaeu­s, Umeå; Caroline Karlsson, Umeå; Gustav Staf Rydén, Visby; Danny Persson, Umeå; Herj­e Wåhlén, Frösön; Cecilia Johnsson, Umeå; Daniel Lund, Stockholm; Camilla Morén, Lycksele; Fredrik Bylund, Umeå; Anna Cariu­s, Umeå; Hans Josefson, Umeå; Alexander O­skarsson, Umeå. Filosofie magisterexamen: Katarina Lundkvist, Röbäck; Mirza Zjajo, Jordbro; Nicol­e Johansson, Bollnäs; Pia Ölund, Boden; Anna-Karin Erbell, Härnösand; Anna Carius, Umeå; Emma Zetterdahl, Umeå. Filosofie licentiatexamen: Anna Larsson, Umeå. Filosofie masterexamen: Juha-Matti L­ehto, Sibbo. Filosofie doktorsexamen: Marek Perlinski, Umeå; Kabmanivanh Phouxay; Madeleine

Nu går hon fjärde året

Vi har tagit examen: Högskoleingenjörsexamen: Robert Sjöblom, Umeå; Patrik Thors, Örnsköldsvik. Naturvetenskaplig kandidatexamen: S­tina Gustavsson, Karlstad; Erik Myrstene­r, Umeå. Naturvetenskaplig magisterexamen: Qi Congting; S.M. Bakhtiar Ul Islam, Umeå; Somsundar Veppil Muralidharan, Umeå. Naturvetenskaplig masterexamen: Tarek Elhasi, Umeå; Meng Cui, Umeå; Guliz Inan; Stina Gustavsson, Karlstad. Teknologie doktorsexamen: Johannes Karlsson, Täfteå. Civilingenjörsexamen: Mikael Svensso­n, Örnsköldsvik; Jon Elfridsson, Västr­a F­rölunda; Lisa Asplund, Bromma; Jens M­agnusson, Täby.

26

civilingenjörsutbildningen med inrikt­ ning mot interaktion och design. – Det är den ultimata utbildningen för mig eftersom att jag gillar att rita och programmera och läran om hur människor tänker är också intressant.

det som gjorde att jag fastnade för sta­ den, förklarar hon. Karins fritid mest gått åt till att programmera webbkatalogen till arbetsmarknadsda­ gen Uniaden. Hon jobbar även på kår­ huset Origo några gånger per månad. Den senaste tiden har

Hur hinner du med allt?

– Ibland blir det 10–12-timmarsdagar, men det går i vågor. Det är riktigt roliga projektgrupper, så det är även ett kul sätt att utöka det sociala nätverket. Under det femte och sista året på utbildningen hoppas hon kunna till­ bringa en tid utomlands. Drömlandet är Australien. – När jag började på universitetet direkt efter gymnasiet valde många andra att ta ett sabbatsår och åka ut och resa. Det kändes onödigt eftersom jag visste vad jag ville. Men jag vill för­ söka plugga utomlands och gärna job­ ba utomlands också. Tove Liliequist

Eriksson, Umeå; Kerstin Bygdeson Larsson, Sävar; Marie Nordström, Holmsund; Nina Forsgren, Vindeln. Civilekonomexamen: Alex Persson, S­tockholm. Ekonomie kandidatexamen: Helena Lindblom, Umeå; Danny Persson, Umeå; P­ontus Kidman, Umeå; Abdisalam Ali Ibrahim, Umeå; Linda Olsson, Umeå. Ekonomie magisterexamen: Alla Krasnov­a, Umeå; Helena Lindblom, Umeå; Dann­y Persson, Umeå; Andras Kovacs Kal, Stockholm; Alex Persson, Stockholm; Michal Aleksandrowicz, Umeå; Niklas Norberg, Stockholm; Liuzi Yang, Umeå. Ekonomie masterexamen: Katarin­a Johansso­n, Vålberg; Lin Zhang, Umeå; Wai Fong Chow, Umeå; Cristian Darasteanu, Umeå.

vertex 1:  2011


Sofia Thrane gillar verkligen sina vänner, men är lite extra tacksam över alla de där andra som passerar i hennes väg nästan dagligen. Statisterna.

ALLA VÄNNER JAG INTE KÄNNER Jag känner inte min granne. Jag har ingen aning om vad han heter eller hur han fyller sina timmar här på jorden. Men vi träffas ganska ofta. Om eftermiddagarna brukar vi mötas i trappuppgången, trötta, nötta och förbi efter dagens strapatser. Vi nickar åt varandra och släpar sedan tungt benen efter oss i trapporna. Ibland, om det har varit en extra överjävlig dag för oss båda, möts vi istället i hissen. Vi drar varsin djup suck, kisar mot den stickande hissbelysningen och skyndar in, var och en till sig. Jag inbillar mig att vi gör ungefär samma sak när vi kommit innanför dörren; punkterar i soffan, drar en filt över huvudet och slänger på en spotify-lista med lagom mellankolisk gitarrmusik. relationer av det här slaget. Människor jag inte känner men som lever samma liv som jag. Eller till viss del i alla fall. Den frusna skaran jag väntar på bussen tillsammans med om morgnarna. Kvinnan med palestinasjalen som har samma favoritskrymsle i universitetsbiblioteket som jag. Mannen med den alternativa löpstilen som rastar sig själv runt Nydalasjön nästan jämt när jag gör det också, fast i motsatt riktning. Jag undrar om de känner igen mig. Om jag är ett flyktigt men återkommande inslag även i deras vardag. Det finns en annan kategori av människor också, vars existens jag mer än ofta skulle vilja hylla med en omfamning Min vardag kryllar av

Högskoleexamen: Christine Jonsson, Umeå; Samuel Eklund, Umeå. Lärarexamen: Richard Larsson, Umeå; Dan Granholm, Umeå; Johanna Svensson, Umeå; Elina Grothage, Ljustorp; Gisela Edlund, Sundsvall; Nils-Olov Ahlgren, Kåge. Socionomexamen: Marina Rönnlund, Töre; Linnea Hägglund, Umeå; Magisterexamen: Kirsti Van Den Brink, Visby Sjuksköterskeexamen: Linda-Maria O­ttosson, Lund Specialistsjuksköterskeexamen: Birgitt­a Orrvik Olsson, Umeå; Berit Johansson, Gargnäs; Anna-Karin Nalerius, Åhus; Fredrik Andersson, Helsingborg; Susanne Gidlund, Örnsköldsvik; Reneé Johansson, Söråker; Linda Moström, Sigtuna; Maria Björkman, Haparanda; Josefine Lindgren, Umeå; Dietistexamen: Malin Holm, Örsundsbro

vertex 1: 2011

Bäst just nu:

Tallest man on earth. Sämst just nu:

Frusna cykelväxlar.

(men det finns ju gränser). Det är de där andra tölparna som är precis som jag. De som också snubblar in sist på yogapassen på iksu och pustande får klämma in sin matta längst fram. De som kommer på att de måste handla på Ica tio minuter innan stängning, och stressar och fumlar vid kassabandet för att de inte vill vara till besvär och uppta en massa tid för kassörskan som vill gå hem. De som glömmer att gå av tåget för att utsikten genom tågfönsterrutan är så fin, och de som alltid står på fel sida i rulltrappan. omger sig med människor som man tycker om, sägs det. Visst är det så. ”No man is an island” och hela den biten. Jag gillar verkligen mina vänner, men jag är lite extra tacksam över alla de där andra som passerar i min väg nästan dagligen. Statisterna. Man är nämligen aldrig fullt så ensam som man kanske tror. Det är viktigt att man

sofia thrane

Medicine kandidatexamen: Peter Lundström, Karlshamn; Solveig Engman, Burträsk Medicine magisterexamen: Eva Kihl S­elstam, Hunnebostrand; Berit Johansso­n, Gargnäs; Petra Pohl, Linghem; Zohreh S­adegh Khani, Umeå; Gunilla Strinnholm, Umeå; Peter Lundström, Karlshamn; Solveig Engman, Burträsk; Susanne Gidlund, Örnsköldsvik; Reneé Johansson, Söråker; Anna Folkesson, Södertälje; Maria Björkman, Haparanda. Medicine masterexamen: Marwan Shehda Salama Mosleh, Umeå; Medicine doktorsexamen: Kiran Yanamandra, Umeå; Lena Molande­r, Umeå; Raviprakash Tumkur Sitaram, Umeå.

Det här är ett urval av examinerade vid Umeå universitet den senaste tiden – inte samtliga.

Namn: Sofia Thrane. Ålder: 22 år. Pluggar: Juridik. Slipar på: Längd­ skidåkningstekniken.

VERTEX KRÖNIKÖRER 2010/11: Sofia Thrane och Anders Samuelsson.

Vertex för 1 år sedan: ;L JK8> 8 j`[(* D@J I wKK8 @CC>{ M < K @E

(1)'('

i M\ik\o]pcc\i,'‚ ]\jk fZ_ÔiXid\[jkfi j`[*,

k\e Gfiki€kk\k1Jkl[\e jfdXed€c\i@BJL j`[/

kk Jm\ejbXjka€iejbf\jk`mXc g‚jk\e_‚i[ld\] j`[(0

Vertex nr 1/2010.

Ekonomiska bekymmer, missade tentor och akademiska kvartar. Att komma helt färsk in i studentlivet kan vara svårt. Verte­x fråga­r därför några rutinerade studente­r vilka klassiska misstag man bör undvik­a som ny student. Några av svaren: n Om det är någo­t man inte förstår är det viktig­t att fråga. Klasskamrater eller lärare kan hjälpa. Låtsas inte som om du förstår om du inte gör det. n Bränn inte för mycke­t pengar. Studielån och bidrag kan bara räcka till så mycket. Därför är det viktigt att anpassa sina utgifter efter de förhållanden som råder. n Studentlivet erbjude­r ofta olika festtillfällen. På vardagar och helger. Men festa med eftertanke och låt inte blöta nätter komma i vägen för dina studier.

27


För tjejer med rött blod. blod.

KURSLITTERATUR

kungsgatan 51 umeå tfn 090-77 62 70

www.ingrids.nu

SOM KRÄVER LITE MER

P DRO IN!

RÅDHUSTORGET, UMEÅ ÅKERBLOMS UNIVERSITETSBOKHANDEL • RÅDHUSTORGET • 090-71 12 57 MÅ 09.30-18.00 • ÖVR. VARD 09.00-18.00 • LÖR 10.00-16.00

Götgatan 2, Umeå www.armyshopen.se 070-30 60 839 Öppettider: Vardagar 11 - 17 l Lördag 11 - 15 l Söndag Stängt

!KHÄUNKNMS«QÏ 5HKKÄCTÄDMF@FDQ@ÄCHFÄHÄEQHUHKKHFSÄ RNBH@KSÄ@QADSDÄ KK@ÄHMR@SRDQÄ«QÄ KHJ@ÄUHJSHF@ ÄRSNQ@ÄRNLÄRL¬

VÄLKOMMEN!

HOS LYCKNIS.SE HITTAR DU BILLIG, BILLIG, BILLIG KURSLITTERATUR! Nu lanserar vi Jobb&Karriär på Lycknis.se. Det blir den unika mötesplatsen där studenter kan hitta extraknäck, praktikplats eller sitt framtida drömjobb.

5NKNMS«QE¼QLDCKHMFDMÄTMCDQK«SS@QÄ JNMS@JSDMÄLDKK@MÄCHFÄRNLÄ«QÄHMSQDRRD

Q@CÄ@UÄ@SSÄF¼Q@ÄDMÄHMR@SRÄRNLÄUNKNMS«QÄ NBGÄUNKNMS«QR¼J@MCDÄNQF@MHR@SHNMDQ

ullmanpr.se

www.suntan.se

”LYCKNIS LIGGER ALLTID LÄGST I PRIS” Fredrik Holte, Karlstad

”SNABBA LEVERANSER OCH STIPENDIER” Hanna-Mia Brekkan, Stockholm

”EXTRAJOBB OCH BILLIGAST BÖCKER” Morteza Asghary, Malmö

5HKKÄCTÄGI«KO@ÄSHKKÄ 5HÄGI«KODQÄCHFÄ@SSÄGHSS@ÄQ«SSÏ

fra

U

f

k Lyc

å tp

På Lycknis kan du köpa både ny och begagnad kurslitteratur och söka bland tusentals stipendier och hitta jobb, praktikplatser och extrajobb. Om du skulle hitta billigare kurslitteratur någon annanstans sänker vi priset!

.se

ck

cknis

fri frakt på Ly

nis.se U Allt

l t id

id

Al

ÄVVV TLD@UNKNMS@Q RD

å Lycknis. kt p se

FRI FRAK på Ly T ri

U A l l t id f r i f ra k

Hamrinsv. 2, Öst Riksv. 2, Teg

e s.s ni

SOLARIUM FÖR DIG


Built to value ideas Built for you to create them Careers in global investment banking From our early roots as small software house to today’s position as an integral part of the Nomura technology organisation, our team has been at the forefront of financial services technology for over 10 year. We offer our employees the unique opportunities to pursue a truly international career building technology at the centre of one of the world’s largest financial institutions – all while living in Umea. Nomura Sweden IT development centre – Umeå

Everyone has a voice in one of the world’s fastest growing global investment banks. Listening to people’s ideas and turning them into actions has made us what we are today. Here, two-way conversations get results. It’s the valuable input of Nomura professionals’ at every level that is defining our culture, practices and policies. You won’t find another global investment bank like Nomura. We’ve created a unique meritocracy where exceptional talent is free to shape the future of our business. Start building on your ambitions at www.nomura.com/careers

Building on ambition


Kom och besök oss på Uniaden 2011! Eller gå in på www.vll.se och klicka på Jobb och framtid

Träffa Vitec på Uniaden! Vitec utvecklar appar, mobila lösningar och program till kunder i utvalda affärsområden. Huvudkontoret ligger här i Umeå, ett stenkast från Universitetet. Här arbetar ett glatt gäng på 25 personer med att utvecka våra framtida produkter. Välkommen till vår monter så får du veta mer!

Det finns över 500 olika yrken i landstinget

www.vitec.se

If this is your idea of a typical working day, then Accenture is the place to be. We are hiring graduates for our IT consultant practice. To apply, visit our website.

Visit accenture.se/career

All rights reserved.

Choose Accenture for a career where the variety of opportunities and challenges allows you to make a difference every day. A place where you can develop your potential and grow professionally, working alongside talented colleagues. The only place where you can learn from our unrivalled experience, while helping our global clients achieve high performance.

© 2010 Accenture.

Getting satisfaction from what you do. Just another day at the office for a high performer.


panelen:

öppet forum: Spalter till ditt förfogande. Mejla till forum@vertex.nu

Vilka är dina förhoppningar inför det kommande året?

Den främsta frågan för oss studenter och den svenska utbildningssektorn i stort är de ökande kvalitetsbristerna inom den högre utbildningen, menar Beatrice Högå och Elisabeth Gehrke, Sveriges förenade studentkårer.

”ALLA HAR RÄTT TILL KVALITET” En ny undersökning som Högskole­ verket presenterat visar att endast en tredjedel av Sveriges heltidsstudenter faktiskt studerar 40 timmar i veckan. En stor orsak till detta är bristen på lärarledd tid. Detta menar vi är problematiskt ur ett kvalitetsperspektiv, men det är bara en sida av kvalitetsbris­ terna. Den främsta frågan för oss studenter och den svenska utbildningssektorn i stort är de ökande kvalitetsbristerna inom den högre utbildningen. Detta har lett till färre lärarledda timmar inom vissa utbildningar såsom samhällsvetenskap och ekonomi, men även försämrade laborationsmöjligheter och större undervisningsgrupper inom andra, framförallt teknik och medicin. Nästan alla studenter har med största sannolik­ het stött på denna problematik i sin vardag, och det ska vi inte acceptera!

Bristen på lärarledd tid är orsakad av många års resursurholkning till den högre utbildningen. Då rapporten visar att det inte finns ett samband mellan få lärarledda timmar och mer självstudier så leder det till att många studenter inte ägnar sig åt sina studier på heltid. Vi anser att heltid ska vara heltid oavsett vilken utbildning man läser. En rimlig nivå är minst 15 timmar lärarledd tid i veckan och därutöver självstudier.

Heltid ska vara heltid oavsett vilken utbildning man läser

och gymnasiet diskuteras är det en självklarhet att lärarkontakt är en kvalitetsindikator, men samtidigt behandlas allt fler utbildningar på våra lärosäten styvmoderligt ur denna aspekt. Studenter måste få möjlighet att utvecklas i sina studier, detta försvåras när lärarkontakten brister. Relationen mellan läraren och den enskilda studenten måste stärkas inom alla områden. När grundskolan

för att öka den lärarledda tiden på de mest utsatta utbildningsområdena. Regeringens utlovade satsning är beundransvärd men vi menar att den är långt ifrån tillräcklig. Samtidigt bär inte regeringen allena ansvaret för utbildningskvaliteten, lärosätena måste hushålla med sina resurser ansvarsfullt och se till att varje slant kommer studenterna till gagn. Sämre kvalitet i utbildningen leder till att studenterna inte får de kunskaper och kompetenser de behöver i arbetslivet och därmed riskerar också den svenska välfärden att drabbas.

Kamilia Biza, sociologi: – Jag har blivit antagen till en reseledarkurs i Spanien i april. Så jag väntar mig att det ska gå bra på kursen och att jag ska få jobb efter det. Jag hoppas att jag ska få uppleva mycket och gå ut i världen. Mina förhoppningar är också att jag ska bli en bättre människa, vara god mot andra människor och försöka hjälpa dem.

Resurser måste tillskjutas

Beatrice Högå

Ordförande, Sveriges förenade studentkårer Elisabeth Gehrke

Vice ordf., Sveriges förenade studentkårer

Jonas Niemi, medicinteknisk ingenjör: – Jag tar examen så jag väntar mig att hitta ett bra jobb och komma igång med arbetslivet. Jag har redan börjat söka jobb och hoppas att jag kan få vara kvar här i Umeå. För övrigt hoppas jag att jag ska fortsätta att trivas lika bra som jag gör nu.

Jonathan Edlund, lärarprogrammet: – Oj vad svårt, jag har ingen aning. Men jag hoppas att jag ska fortsätta på min utbildning, jag började nu i höstas. Det kommer en ny lärarutbildning också, det ska bli intressant att se hur de löser det. text och foto: tove liliequist

Strip: erik domellöf

vertex 1: 2011

31


POST TIDNING B

box 7652 n 907 13 umeå n 090-786 90 20 NÄSTA NUMMER: 22 februari n MANUSSTOPP: 7 feb

Uniaden har funnits i 16 år och riktar sig till teknologer, naturvetare, systemvetare, personalvetare, ekonomer och designstudenter vid Umeå universitet. Mässan arrangeras av ägarföreningarna Umeå naturvetar- och teknologkår, Handelshögskolan i Umeå studentförening, Umeå systemvetarförening och Personalvetarna i Umeå. Årets mässa hålls tisdag den 25 januari kl 9.00–15.00 i Universum. Alex Schulman håller sin gästföreläsning i Aula Nordica kl 12.00–13.15.

Christina Svensson. Projektledare för arbetsmarknadsdagen Uniaden.

EGOT STÅR I CENTRUM Arbetsmarknadsdagen Uniaden hålls den 25 januari och fokuserar i år på temat Ego. – Det handlar om att ta tag och göra saker och inte lita på att någon annan ska göra det åt en, säger projektledaren Christina Svensson.

utställarna håller presentationer. Det finns även möjlighet att boka in sig för ett enskilt kontaktsamtal med ett företag som intresserar en. på en inspi­ rationsföreläsning av rikskände blog­ garen Alex Schulman. – I stället för en företagspresenta­ tion satsar vi på en inspirationsföre­ läsning så att studenterna får komma bort från mässmiljön lite. Nytt för i år är att mässkatalogen enbart kommer att finnas på webben. Där finns det möjlighet att skriva ut katalogen. Man kan även skriva ut en personligt anpassad version där man väljer vilka företag man vill ha med. Under själva mässdagen kommer det att finnas datorer utställda i lokalen Till lunchen bjuds det

Målet med Uniaden är att studenter och potentiella arbetsgivare ska mötas. – Företagen behöver få veta vilken kompetens som finns på universiteten och studenterna behöver få veta vad som finns på arbetsmarknaden, för­ klarar Christina Svensson. Årets mässa har fått temat Ego. Det kan lätt leda till att man tänker på egoism, men enligt Christina handlar det om att man utgått från att ego är det grekiska ordet för jag:

Närmare 100 företag har anmält sig till mässan, som hålls i Universum-hu­ set. Under dagen kommer det förutom utställningen med företag att bjudas på frukostföreläsningar där några av

Medieprofilen Alex Schulman kommer till Uniaden för att hålla en inspirationsföreläsning i Aula Nordica.

”Det är i det personliga mötet som man kommer någonstans”

Alex Schulman har gjort sig känd som bloggare, författare, medieentrepre­ nör och programledare. På Uniaden medverkar han som gästföreläsare i Aula Nordica vid lunchtid under mäss­ dagen den 25 januari. Vad kommer handla om?

föreläsningen

att

– Jag kommer att prata om vikten av att nätverka. Sånt är viktigare än vad man tror – alla mina jobb som jag haft i karriären har jag fått tack vare mitt personliga nätverk. Sen kommer jag också att prata lite om detta vanskliga ämne ”personligt

– Det är egentligen inte så kaxigt i grunden. Det handlar om att börja med sig själv och veta vad man kan. Det är viktigt eftersom arbetsmark­ nadsdagar handlar så mycket om nät­ verkande.

varumärke”. Det är så otroligt få­ nigt att tala om, men jag tänkte att jag skulle ta ett grepp på ämnet uti­ från alla mina personliga misslyck­ anden i karriären. Vad tycker du om att komma till Umeå och föreläsa? – Jag har varit i Umeå massor av gånger förut. Jag gillar Umeå, särskilt om vintern, särskilt som sist jag var där då jag bodde på ett hotell med en riktigt fin bastu. Jag satt där i timmar, blev alldeles fnasig på huden. Har du några bra tips till studenter som vill komma ut på arbetsmarknaden?

– Ja. Ut och träffa människor. Det är i det personliga mötet som man kommer någonstans. Jag ska inte ta ära från Facebook och Twitter och blogg, men det är först när man får fysisk kontakt som det verkligen händer saker. tove liliequist

Namn: Carl Magnus Alexander “Alex” Schulman. Född: 17 februari 1976 Yrke: författare, medieentreprenör, journalist, programledare och bloggare. Aktuell: Gästföreläsare på Uniaden den 25 januari..

där man kan kolla in katalogen och programmet. – Vi är den andra mässan i Sverige som gör på det här sättet. Det ska bli kul att se vilken respons vi får. är de cir­ ka 5 000 teknologer, naturvetare, sys­ temvetare, personalvetare, ekonomer och designstudenter som pluggar på Umeå universitetet. Men även andra studenter kan ha nytta av att gå på mässan, menar Christina. – Beteendevetare har till exempel många företag här som även riktar sig till dem. Egentligen är det lönt för alla studenter att gå hit. Jobbsugna studenter som planerar att besöka Uniaden rekommenderas att engagera sig och läsa på innan om företagen. Väl på plats gäller det ock­ så att ta för sig: – Det handlar om att få modet att prata med ett företag, att prova vingar­ na och se vad som finns på marknaden. Målgruppen för Uniaden

text och foto: Tove Liliequist

Vertex nr 1 2011  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Vertex nr 1 2011  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Advertisement