Page 17

Š2010 USP MARKETING CONSULTANCY BV

En ook bij afronding van het meest recente project zijn de ervaringen overwegend positief. Zo geeft ruim 70% aan dat de opdrachtgever bij het laatst afgeronde project reĂŤel is omgegaan met meer-/minderwerk. De ervaringen met een stipte betaling door de opdrachtgever (64%) en een evaluatie van het project na afronding (57%) zijn iets minder positief.

De verwachtingen zijn wederom positiever dan de ervaringen. Met name de verwachtingen omtrent de stipte betaling door de opdrachtgever zijn beduidend positiever dan de ervaringen. Hetzelfde geldt voor de evaluatie van het laatst afgeronde project.

17

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement