Page 1

RAMSSHEEP-aspecteisen

Aspect

Uitwerking

Context

Reliability

Re:

Handhaven van de betrouwbaarheid van Objecten.

RWS-doelstellingen, wet, norm en regelgeving of een specifieke functie eis.

Av:

Handhaven van de beschikbaarheid van Objecten.

Beschikbaarheid van functioneren of in bedrijf zijn voortkomend uit RWS-doelstellingen, wet, norm en regelgeving of een specifieke functie eis.

Ma:

Handhaven van Objecten conform het onderhoudsconcept van het ontwerp Streven naar duurzaamheid in onderhoudconcept

RWS-doelstellingen of specificatie ten aanzien van de vereiste functies tijdens onderhoud

Sa:

Handhaven van veiligheid gebruik, bediening van en werken aan Objecten

RWS-doelstellingen, wet, norm en regelgeving

Se:

Handhaven veiligheid tegen sabotage en vandalisme

RWS doelstellingen voor preventie van ongewenst handelen door de omgeving

He:

Handhaven van eisen ten aanzien van gezond werken aan- en verkeren op/bij objecten

RWS-doelstellingen, wet, norm en regelgeving (ARBO)

En:

Handhaven van het voldoen aan milieu en omgevingsvoorwaarden Streven naar laagste energieverbruik

Ec:

Streven naar de laagste Life Cycle Cost

RWS-doelstellingen ten aanzien van het optimaal in stand houden van de waarde van het areaal.

Po :

Oog hebben voor wat er politiek en maatschappelijk speelt en hierop anticiperen

Politieke aspecteisen hebben betrekking op het voorkomen van politieke schade voor Rijkswaterstaat ten gevolge van het handelen van de opdrachtnemer

(Betrouwbaarheid)

Availability (Beschikbaarheid)

Maintainability (Onderhoudbaarheid)

Safety (Veiligheid) Security (Beveiliging)

Health (Gezondheid)

Environment (Duurzaamheid en Milieu)

Economics (Economie)

Politics (Politiek)

RWS-doelstellingen, wet, norm en regelgeving. Omgevingseisen kunnen betrekking hebben op alle belanghebbenden uit de omgeving, anders dan de contractpartners.

RAMSHEEP aspecteisen  

Tijdens de herfsthub op 20 en 21 september 2011 kwamen onder andere de RAMSHEEP aspecteisen aan bod

Advertisement