Vermont's Most Promising Jobs: 2023-2024 (Pashto)

Page 1

‫‪-2023‬‬ ‫‪2024‬‬

‫د کتابونو‬ ‫شمېر‬

‫ورمونټ‬

‫د ډیر ژمنو د پرمختګ‬

‫کارونه‬

‫د ژمنو د پرمختګ لپاره الرې‬


‫د معلوماتو موندلو لپاره هغه دندې چې‬ ‫ښه پیسې ورکوي او اټکل کیږي چې په‬ ‫ورمونټ کې په لوړه غوښتنه کې وي ‪-‬‬ ‫او هغه زده کړې او روزنه چې دوی ته‬ ‫الرښوونه کوي‪ .‬هغه کسان ومومئ چې‬ ‫ستاسو د ګټو‪ ،‬ارزښتونو‪ ،‬او د ژوند طرز سره‬ ‫سمون لري‪.‬‬

‫ورمونټس‬

‫لوړ معاش د لوړ‪-‬غوښتنې‬

‫دندې‬‫دلته لیست شوي هره دنده د دولتي اوسط معاش (‪/22.55$‬ساعت) څخه‬ ‫پورته تادیه کوي او اټکل کیږي چې لږترلږه ‪ 500‬په ایالت کې د‬ ‫‪ 2020-2030‬ترمنځ خالص شي‪ .‬که څه هم موږ نشو کولی د راتلونکي دقیقو‬ ‫کارونو مخکې خبرونه وکړو‪ ،‬موږ پوهیږو چې د نن ورځې غوښتنې مهارتونه‬ ‫بهاوږدمهاله ارزښت ولري‪.‬‬

‫پرمختګونه‬

‫د معلوماتو ټېکنالوجي‬ ‫ایا تاسو غواړئ چې مشاهده وکړئ‪،‬‬ ‫زده کړه‪ ،‬په تفصیل سره معاینه کړئ او ستونزې حل کړئ؟‬

‫ایا تاسو د خلکو سره کار کول غواړئ او‬ ‫خپل خالقیت د الرښودنې یا هڅولو لپاره وکاروئ؟‬ ‫د ‪ 10‬کلن‬ ‫اټکل شوي‬ ‫پرانیستې‬

‫د ننوتلو لپاره لږ تر لږه‬ ‫تعلیم ته اړتیا ده‬

‫د منځ‬ ‫معاش‬ ‫(ساعت لپاره‪/‬‬ ‫کلنو لپاره)‬

‫د خرڅلو نمائندګې کونکې ‪ -‬توکي او خدمات‬

‫‪3,760‬‬

‫مینځنی ښوونځی ‪ +‬روزنی‬

‫‪$61,000/$29‬‬

‫د کمپیوټر مالتړ کار پوهه‬

‫په فزیکي توګه د روغ پاتې کېدو روزونکي‬

‫‪1,880‬‬

‫مینځنی ښوونځی ‪ +‬روزنی‬

‫‪$59,218/$28‬‬

‫د عضالتو د موږلو ډاکټران‬

‫‪610‬‬

‫مینځنی ښوونځی ‪ +‬روزنی‬

‫‪$49,067/$24‬‬

‫د جواز لرونکي عملي نرسانې‬

‫انځور اخستونکې‬

‫د ‪ K-12‬ښوونکي‪ ،‬په شمول‪ .‬ځانګړې زده کړې او د ماشوم پرمختګ ‪7,850‬‬ ‫‪ 7,850‬د پوهنتون لخوا ورکړل شوی سند ‪na / $60,986‬‬

‫راجستر شوي نرسانې‬

‫د منځ‬ ‫معاش‬ ‫(ساعت لپاره‪/‬کلنو‬ ‫لپاره)‬

‫د ‪ 10‬کلن‬ ‫اټکل شوي‬ ‫پرانیستې‬

‫د ننوتلو لپاره لږ تر لږه‬ ‫تعلیم ته اړتیا ده‬

‫‪1,200‬‬

‫د سند پروګرام‬

‫‪$60,112/$29‬‬

‫‪1,020‬‬

‫د سند پروګرام‬

‫‪$47,840/$23‬‬

‫‪900‬‬

‫د سند پروګرام‬

‫‪$58,802/$28‬‬

‫‪4,460‬‬ ‫‪4,460‬‬

‫د پوهنتون لخوا ورکړل شوی سند‬

‫‪$75,379/$36‬‬

‫‪2,720‬‬

‫د پوهنتون لخوا ورکړل شوی سند‬

‫‪$88,483/$43‬‬

‫د پوهنتون لخوا ورکړل شوی سند‬

‫‪$77,626/$37‬‬ ‫‪$59,509/$29‬‬

‫د مخدره توکو ناوړه ګټه اخیستنې او د رواني روغتیا قانونې پوهه لرونکې‬

‫‪ 2,270‬د پوهنتون لخوا ورکړل شوی سند ‪$47,320/$23‬‬

‫د سافټویر جوړونکي او ازمونکې‬

‫ماشوم‪ ،‬کورنۍ او د ښوونځي ټولنیز کارکونکي‬

‫‪ 1,300‬د پوهنتون لخوا ورکړل شوی سند ‪$49,338/$24‬‬

‫د کمپیوټر سیسټمونو مدیران‬

‫‪610‬‬

‫د لېکلو اصالح کونکې‪ ،‬لیکواالن او پېل کونکې‬

‫‪ 1,200‬د پوهنتون لخوا ورکړل شوی سند ‪$50,438/$24‬‬

‫د کلینیکي البراتوار تخنیک کار پوهان‬

‫‪580‬‬

‫د پوهنتون لخوا ورکړل شوی سند‬

‫د بشري سرچینو پوهه لرونکې‬

‫‪ 1,140‬د پوهنتون لخوا ورکړل شوی سند ‪$61,672/$30‬‬

‫د نرسانو طبي کارکونکې‬

‫‪580‬‬

‫د لوړ پوهنتون لخوا ورکړل شوی سند‬

‫‪$101,795/$49‬‬

‫د انسان د بدن درملنې د روغتیا ډاکټران‬

‫‪530‬‬

‫تر ټولو لوړه د پوهنتون سند‬

‫‪$78,333/$38‬‬

‫د عامه اړیکو پوهه لرونکې‬

‫‪930‬‬

‫د پوهنتون لخوا ورکړل شوی سند ‪$50,045/$24‬‬

‫د روزنې پوهه لرونکې‬

‫‪620‬‬

‫د پوهنتون لخوا ورکړل شوی سند ‪$62,608/$30‬‬

‫د مالي خدماتو د خرڅالو استازي‬

‫‪580‬‬

‫د پوهنتون لخوا ورکړل شوی سند ‪$60,902/$29‬‬

‫د بصری هنر انځور جوړونکې‬

‫‪540‬‬

‫د پوهنتون لخوا ورکړل شوی سند ‪$47,237/$22‬‬

‫‪1,080‬‬

‫د لوړ پوهنتون لخوا ورکړل‬ ‫شوی سند‬

‫‪$59,363/$29‬‬

‫د مخدره توکو ناوړه ګټه اخیستنې او رواني روغتیا ټولنیز کارکونکي‬

‫‪720‬‬

‫د لوړ پوهنتون لخوا ورکړل‬ ‫شوی سند‬

‫‪$47,757/$23‬‬

‫د روغتیا پاملرنې ټولنیز کارکونکي‬

‫‪570‬‬

‫د لوړ پوهنتون لخوا ورکړل‬ ‫شوی سند‬

‫‪$49,712/$24‬‬

‫د ښوونځي او پرمختګ قانون پوهه‬

‫دا په ګوته کوي چې د لنډمهاله وړتیا یا سند ترالسه کول ممکن دې دندې ته د السرسي یا بریالي کیدو لپاره یو ښه لومړی ګام‬ ‫وي‪.‬‬


‫د پرمختګ مالتړ او د کار موندنې سرچینو لپاره‪ ،‬د ورمونټ د کار څانګې سره‬ ‫(‪ )Vermont Department of Labor‬اړیکه وکړې‪:‬‬

‫‪802-828-4394 • labor.vermont.gov/jobs‬‬ ‫د دې دندو او د زده کړې او روزنې برنامو په اړه نور معلومات ترالسه کولو لپاره‬ ‫چې دوی یې المل کیږي‪:‬‬

‫ایا تاسو منظم یاست توضیحاتو ته د خورا لیوالتیا پاملرنه‬ ‫او ایا تاسو د ډیرو معلوماتو سره کار کول غواړئ؟‬

‫حیران یاست چې چیرته نه به یې پیل کړئ؟ الندې په نښه شوې څلور دندې‬ ‫په پام کې ونیسئ‪ ،‬کوم چې په راتلونکو کلونو کې د پرانستلو لوی شمیر اټکل‬ ‫کیږي‪.‬‬ ‫په یاد ولرې ‪:‬معاشونه د تجربې‪ ،‬زده کړې او مهارتونو پر بنسټ دي‪ .‬که تاسو‬ ‫په دنده کې نوي یاست یا لږترلږه د زده کړې اړتیاوې لرئ‪ ،‬د پیل معاش ممکن‬ ‫ټیټې وي‪.‬‬

‫ایا تاسو خوښوی د خپلو السونو یا ماشینونو سره کار کول د شیانو جوړولو‪ ،‬سمولو یا‬ ‫جوړولو لپاره؟‬ ‫د ‪ 10‬کلن‬ ‫اټکل شوي‬ ‫پرانیستې‬

‫د ننوتلو لپاره لږ تر لږه‬ ‫تعلیم ته اړتیا ده‬

‫د منځ‬ ‫معاش‬ ‫(ساعت لپاره‪/‬کلنو‬ ‫لپاره)‬

‫‪1,090‬‬

‫روزنه‬

‫‪$47,424/$23‬‬

‫‪4,460‬‬ ‫‪4,460‬‬

‫مینځنی ښوونځی ‪ +‬روزنی‬

‫‪$47,715/$23‬‬

‫مینځنی ښوونځی ‪ +‬روزنی‬

‫‪$48,027/$23‬‬ ‫‪$49,192/$24‬‬

‫د ‪ 10‬کلن‬ ‫اټکل شوي‬ ‫پرانیستې‬

‫د ننوتلو لپاره لږ تر لږه‬ ‫تعلیم ته اړتیا ده‬

‫د منځ‬ ‫معاش‬ ‫(ساعت لپاره‪/‬کلنو‬ ‫لپاره)‬

‫‪1,010‬‬

‫مینځنی ښوونځی ‪ +‬روزنی‬

‫‪$50,625/$24‬‬

‫د نځورونه رنګ کونکې ‪ -‬جوړښت او ساتنه‬

‫د واک لرونکې اداري مرستیاالن‬

‫‪990‬‬

‫مینځنی ښوونځی ‪ +‬روزنی‬

‫‪$60,403/$29‬‬

‫ترکاڼان‬

‫د قانون ساتونکې افسران‬

‫‪910‬‬

‫مینځنی ښوونځی ‪ +‬روزنی‬

‫‪$60,050/$29‬‬

‫پوهه پخلې کونکې او مشر پخلې کونکې‬

‫‪1,630‬‬

‫د تولید‪ ،‬پالن جوړونې او ګړندي کولو کلرک‬

‫‪710‬‬

‫مینځنی ښوونځی ‪ +‬روزنی‬

‫‪$47,466/$23‬‬

‫د ‪ CNC‬وسیلې چلونکي‬

‫‪1,490‬‬

‫مینځنی ښوونځی ‪ +‬روزنی‬

‫‪5,320‬‬ ‫‪5,320‬‬

‫د سند پروګرام‬

‫‪$47,216/$23‬‬

‫د جوړښت وسایلو چلونکي‬

‫‪1,230‬‬

‫مینځنی ښوونځی ‪ +‬روزنی‬

‫‪$47,486/$23‬‬

‫‪870‬‬

‫د کالج سند‬

‫‪$49,254/$24‬‬

‫د صنعتي ماشینونو میخانیک‬

‫‪720‬‬

‫مینځنی ښوونځی ‪ +‬روزنی‬

‫‪$55,515/$27‬‬

‫د شمېرې پوهه لرونکې او د حسابي تصفيې مامور‬

‫‪2,540‬‬

‫د پوهنتون لخوا ورکړل شوی سند‬

‫‪$69,534/$33‬‬

‫د ډیزل انجن پوهه لرونکې‬

‫‪590‬‬

‫مینځنی ښوونځی ‪ +‬روزنی‬

‫‪$47,403/$23‬‬

‫د پروژې مدیریت پوهه لرونکې‬

‫‪2,020‬‬

‫د پوهنتون لخوا ورکړل شوی سند‬

‫‪$77,771/$37‬‬

‫د مشېن چلونکې‬

‫‪570‬‬

‫مینځنی ښوونځی ‪ +‬روزنی‬

‫‪$47,840/$23‬‬

‫د اطاعت افسران‬

‫‪1,940‬‬

‫د پوهنتون لخوا ورکړل شوی سند‬

‫‪$78,208/$38‬‬

‫د لوړه‪-‬الرۍ ټرک چلوونکي‬

‫‪3,820‬‬

‫د سند پروګرام‬

‫‪$48,922/$24‬‬

‫د مدیریت پوه لرونکې‬

‫‪1,910‬‬

‫د پوهنتون لخوا ورکړل شوی سند‬

‫‪$91,291/$44‬‬

‫‪HVAC‬میخانیک او نصب کونکي‬

‫‪1,000‬‬

‫د سند پروګرام‬

‫‪$59,384/$29‬‬

‫د بازار څیړنې پوه لرونکې‬

‫‪1,410‬‬

‫د پوهنتون لخوا ورکړل شوی سند‬

‫‪$60,986/$29‬‬

‫د برقې شېانو پوهه لرونکې‬

‫‪1,550‬‬

‫راجستر شوي زده کونکي‬

‫‪$48,152/$23‬‬

‫د اخستونکو او خرڅونکو اجنټان‬

‫‪840‬‬

‫د پوهنتون لخوا ورکړل شوی سند‬

‫‪$61,256/$29‬‬

‫پلمبر او پایپ سمونکې‬

‫‪1,240‬‬

‫راجستر شوي زده کونکي‬

‫‪$49,171/$24‬‬

‫په کمپیوټر سیسټمونو باندې پوه لرونکې‬

‫‪520‬‬

‫د پوهنتون لخوا ورکړل شوی سند‬

‫‪$98,634/$47‬‬

‫د بریښنا او مخابراتو الین نصب کونکي‬

‫‪590‬‬

‫راجستر شوي زده کونکي‬

‫‪$88,763/$43‬‬

‫د کتابونو پاملرونکې‬

‫‪630‬‬

‫د لوړ پوهنتون لخوا ورکړل شوی سند‬

‫‪$56,493/$27‬‬

‫د انجینرۍ پوهه لرونکې‬

‫‪600‬‬

‫د کالج سند‬

‫‪$53,144/$26‬‬

‫په قانون پوهه لرونکې‬

‫‪970‬‬

‫تر ټولو لوړه د پوهنتون سند‬

‫‪$78,478/$38‬‬

‫انجینران ‪ -‬د جوړښت‪ ،‬میخانیک او صنعتي‬

‫‪1,430‬‬

‫د پوهنتون لخوا ورکړل شوی سند‬

‫‪$78,840/$38‬‬

‫د ډاک خدمتونه ‪ -‬ترتیبونکي‪ ،‬کلرک او بار وړونکي‬

‫د کتاب ساتلو او حساب ورکولو کلرک‬ ‫د قانون مرستیال‬


‫د ورمونټ ټولنې مرستې سره یوځای چې د ورمونټ‬ ‫(‪ )Vermont Community Foundation‬تصور کوي په کوم کې چې د وړ‬ ‫غوښتونکي د نشتوالي له امله هیڅ امید لرونکی دنده نه ډکیږي او چیرې چې د کالج‬ ‫او پرمختګ روزنه په لوی انصاف او بریالیتوب کې مرسته کوي‪.‬‬ ‫د ورمونټ د کار څانګه (‪ )Vermont Department of Labor, VDOL‬د کاري‬ ‫ورمونټرانو ژوند ښه کولو لپاره شتون لري‪ .‬څانګه د دولت خلکو او سوداګرۍ ته‬ ‫خدمت کوي ترڅو ټول ورمونټران به کولی شي ښه ژوند وکړي‪ ،‬خوندي وي او معنی‬ ‫لرونکي کار تجربه کړي‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ش‬ ‫نس� لیدلو لپاره‪ ،‬لیدنه وکړې دې وېب پاڼړې ته‬ ‫برو� ژباړل شوي‬ ‫د وړیا نقلونو غوښتنه کولو او د دې‬ ‫ې‬ ‫‪ mcclurevt.org/pathways.‬دا رسچینه د ورمونټ د کار د اوږدې مودې حرفوي اټکلونو ګ‬ ‫څان� څخه راټوله شوې ېچ‬ ‫سپتم� په‬ ‫�د‬ ‫ب‬ ‫ې‬ ‫خ�ه شوې‪.‬‬ ‫‪ 2022‬کال ېېک د ‪ 2021‬کال معاش معلوماتو رسه پ‬

‫د اکتوبر مېاشت ‪ 2022‬کال عکسونه کالیب کینا‪ ،‬ورمونټ ټیک‪ ،VSU/‬ورمونټ د ښځو څیړنې لپاره کار کوي ‪(Vermont Works for Women) VDOL‬‬


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.