Page 1

Samengaan Een uitgave van de protestantse gemeente Heerjansdam / Kijfhoek

Deze maand o.a.

Afscheid Gekregen Ds. Wiebe Speelman

Zondag 17 juli Meet & Sing

Zomergroeten 2011

Vrijwilligers in onze kerken

Zomer 2011 Â

jaargang 7 nummer 7


Adv.pag A:Opmaak 1 25-08-11 10:38 Pagina 1

tandprothetische praktijk

T.R. LODGE

onroerend goed * hypotheken * beëdigde taxaties * verzekeringen Stationsweg 35-37 - 3331 LM Zwijndrecht Tel. (078) 612 28 00 - Fax (078) 619 71 61 Internet: www.bremavo.nl - E-mail: info@bremavo.nl

Kunstgebitten - Reparaties Behandeling volgens afspraak Paddeweg 39 - 2992 CK Barendrecht Tel. 0180-618780

HEERJANSDAM ‘MIJN BUURT, MIJN SPAR’ REMCO

EN

LINDA KLOOTWIJK

TNT servicepunt • Brood van de Ambachtelijke bakker Medicijnen verkoop • Bezorg service Internetsite: www.sparheerjansdam.nl Openinstijden ma t/m do 8-18, vr 8-20, za 8-17 Manning 7 • 2995AE Heerjansdam • Tel: 0786771331

WASSEN + TANKEN =

EETCAFE HET DORPSHUIS HEEFT HEERLIJKE GERECHTEN! MOGEN WIJ U SNEL WEER VERRASSEN?

KORTING

Openingstijden: Maandag gesloten Dinsdag t/m vrijdag vanaf 16:00 uur Zaterdag vanaf 11:00 uur Zondag vanaf 14:00 uur

Industrieweg 18 - Heerjansdam - Tel.: 078 - 677 23 44

Vergadering of iets te vieren? Informeer naar de mogelijheden.

de Roest - SDO b.v. Bouwcombinatie BOUWKUNDIGE ADVIEZEN

voorheen Dubbeldam Bouwbedrijf

EN TOTALE UITVOERINGEN KANTOOR: PR. MAURITSSTRAAT 39A, POSTBUS 256, 3330 AG Zwijndrecht WERKPLAATS: NESSENWEG 2, 2995 DA HEERJANSDAM BEL VOOR VRIJBLIJVENDE INFORMATIE: 06 53 14 95 78 TEL. (078) 677 51 60 FAX (078) 677 51 61

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ak r één d e d n o s Alle

Geen voorrijkosten Gratis prijsopgaaf Vooraf gratis inspectie Volledige garantie Verzorging bouwaanvragen

Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid

Voor al uw bitumineuze dakbedekkingen zowel renovatie als nieuwbouw werken tot 10 jaar garantie …dus kies je voor een dak van h.d.o. heerjansdamse dakbedekkingsonderneming b.v.

Eetcafe “Het Dorpshuis” Dorpsplein 1-3 2995 BN Heerjansdam Tel: 078-6771326 Email: info@dorpshuis.com

H.D.O. de specialist voor ❏ het nieuw aanbrengen, renovatie, reparatie en onderhoud van bitumineuze dakbedekkingen en shingles, indien gewenst onder volledige verzekerde garantie ❏ stalen dak- en wandbeplating ❏ dakisolatie en dakbestrating

NOLDIJK 94/a - 2991 VL BARENDRECHT POSTBUS 42 - 2995 ZG HEERJANSDAM TELEFOON 0180 - 619695/613857 TELEFAX 0180 - 620026

❏ zowel bedrijf als particulier


MEDITATIE Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. - Handelingen 2:44 Het communisme als opgelegd systeem heeft gelukkig zijn langste tijd gehad in de wereld, er zijn nog maar enkele staten die dit systeem hanteren. Toch is de dwang waarmee de zogenaamde gelijkheid is opgelegd nog wel aanwezig. Het heeft tot onderdrukkende systemen geleid waarin geen ruimte was voor het individu en de eigen ontplooiing. Vadertje Staat bepaalde alles, hoe je je kleden moest, hoeveel kinderen je mocht krijgen, wat je wel of niet mocht lezen of schrijven, of wat je wel of niet mocht zeggen of belijden. Een vreselijk systeem dat miljoenen levens heeft gekost en nog steeds levens kost en martelingen en gevangenschappen kent. Je kunt dingen als ‘iedereen alles delen’ niet dwingend en blijvend opleggen zonder enorme repressie. Het merkwaardige is dat er wel iets dergelijks op volkomen vrijwillige basis gebeurde in de eerste christelijke gemeente. Die het geloof aanvaardden, hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Dat gebeurde niet vanuit een opgelegd systeem, maar vanuit onderlinge liefde voor elkaar en liefde tot God, uit dankbaarheid en blijdschap vanwege de redding in Jezus Christus, die alles had gegeven voor het behoud van mensen. Een vergelijking van de vroegchristelijke gemeente met een ideologie als het communisme gaat dan ook helemaal mank. Het was iets in de mensen dat door de heilige Geest in de harten werd gelegd. Men hing niet meer aan bezit, het rijk van Christus zou immers spoedig doorbreken en dan zou de aarde een plaats worden waar voor ieder voldoende is en niemand tekort komt. De christelijke gemeente was daar een afschaduwing van. We weten dat de ideale begintoestand niet heel lang geduurd heeft. In Handelingen 6 zien we al dat er conflicten ontstaan, juist rond het delen met elkaar. Er was grote ontevredenheid onder de Griekstaligen die de Arameessprekenden verweten dat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. Zo ontstond het diakenambt. Zeven diakenen werden aangesteld om e.e.a. in goede banen te leiden zodat de hulp op de juiste plekken kwam. Later zien we de kloostergemeenschappen ontstaan waarbij opnieuw geprobeerd is om alles met elkaar te delen, om af te zien van persoonlijk bezit en het leven in volkomen dienstbaarheid van de ander te stellen. Franciscus van Assisi is hiervan wel het meest sprekende voorbeeld. Hij zag af van alle weelde van zijn vader en ging als bedelmonnik leven. En ook heden ten dage zijn er nog gemeenschappen die alles met elkaar delen, denk aan de broeders van Taizé. Voor de doorsnee christelijke gemeente bleek dit ideaal niet te handhaven. Binnen een gemeente kunnen er enorme verschillen tussen arm en rijk bestaan. Je kunt dergelijke dingen immers niet opleggen als systeem. Wij mensen zijn erg gehecht aan onze vrijheid, maar dikwijls ook aan ons bezit, dat we vaak met moeite hebben verworven. Toch blijft dat zinnetje uit Handelingen bij me prikken. Wat doe ik met alles wat mij ten deel is gevallen, niet alleen de geestelijke dingen die ik delen mag, maar ook de materiële zaken? Hoe gehecht ben ik aan alles wat ik verzameld heb? Zijn wij nog bereid alle dingen met elkaar te delen? Het allerbelangrijkste is misschien; zijn wij bereid onze levens met elkaar te delen? Ons open te stellen voor elkaar en in gesprek te zijn met elkaar? Zijn we bereid om elkaar te ontmoeten en zorg voor elkaar te tonen als broeders en zusters van die ene gemeente, of ontlopen we elkaar als we elkaar iets minder liggen? Willen we binnen de gemeente alleen omgaan met mensen die precies denken zoals wij? Het project Hart voor mensen probeert juist mensen van verschillend idee samen aan een tafel te krijgen, zodat er allerlei nieuwe onderlinge verbanden in het plaatselijke lichaam van Christus ontstaan en mensen elkaar meer gaan liefhebben en meer voor elkaar gaan zorgen, zodat iets van dat oorspronkelijke ideaal zichtbaar wordt, een liefdevolle gemeenschap in Christus. Alleen door de Geest van Pinksteren aangevuurd kan dat en die Geest wil in ruime mate bij ons en in ons zijn, want het is de Geest van liefde. Ik geloof dat het vandaag ook nog kan, als we onze ik-gerichtheid opzij durven te zetten en het grote belang van een liefdevolle gemeenschap gaan inzien waarin we alles samen hebben en veel voor elkaar over. Waarin we elkaar ook de ruimte gunnen in geloofsbeleving En zij hadden alles gemeenschappelijk… Doet u, doe jij ook mee? Deelname aan Hart voor mensen is daar een bezinningsperiode voor en oefening in. Ds. L.C. van der Eijk Juli & augustus 2011

jaargang 7

3


KERKDIENSTEN IN JULI & AUGUSTUS Boomgaardkerk (Dorpsstraat)

Dorpskerk (Molenweg)

Kerk te Kijfhoek

3 juli 9.30 u. Ds. L.C. van der Eijk

15.00 u. Ds. L.C. van der Eijk

Coll: Kerk Coll. 1. Diaconie 2. Kerk 3. Jeugd Knd: Marieke den Otter Oppas: Aanwezig

10 juli 9.30 u. Ds. L.C. van der Eijk Viering Heilig Avondmaal ( In het linkerzijvak wordt druivensap gedeeld ) Koffie drinken na de dienst Coll. 1. Diaconie 2. Kerk Knd: Coby v.d. Heiden Oppas: Aanwezig

17 juli 9.30 u. Ds. L.C. van der Eijk Coll: 1. Kerk 2. Onderhoud kerken Knd: Margret de vries Oppas: Aanwezig

15.00 u. Ds. P. Haasnoot, Zevenhuizen Coll: Kerk

24 juli 9.30 u. Mw. N. van Embden, Oudenhoorn Coll. 1. ZWO 2. Diaconie Knd: Marijke van Dalen Oppas: Aanwezig

31 juli 9.30 u. Ds. S.T. Baarda, Rotterdam Coll: 1. Kerk 2. Onderhoud kerken Knd: Corina van Dam Oppas: Aanwezig

Boomgaardkerk (Dorpsstraat)

Dorpskerk (Molenweg)

Samengaan

Kerk te Kijfhoek

4


Boomgaardkerk (Dorpsstraat)

Dorpskerk (Molenweg) 7 augustus

9.30 u. Ds. L.C. van der Eijk Koffie drinken na de dienst

Kerk te Kijfhoek 15.00 u. Ds. A. Tamminga, Rotterdam

Coll. 1. Diaconie 2. Kerk 3. Jeugd Knd: Hennie Bezemer Oppas: Aanwezig

Coll: Kerk

14 augustus 9.30 u. Ds. L.C. van der Eijk Viering Heilig Avondmaal Coll. 1. Diaconie 2. Kerk Knd: Barbara Jongebreur Oppas: Aanwezig

21 augustus 15.00 u. Ds. L.C. van der Eijk

9.30 u. Mw. H. Smeulers, Zwijndrecht

Coll: Kerk

Coll. 1. Kerk In Actie – Zending 2. Onderhoud kerken Knd: Marjan Dorsman / Lia Bijlsma Oppas: Aanwezig

28 augustus 9.30 u. Anders dan Anders dienst Spreker van ‘Open Doors’ M.m.v.: Break Free uit Rhoon Koffie drinken na de dienst Coll. 1. Onkosten 2. Kerk Knd: Margret de Vries / Mariëlle v.d. Noll Oppas: Aanwezig

4 september 9.30 u. Dhr. A. de Jong, Tienhoven Koffie drinken na de dienst

9.30 u. The Meeting

15.00 u. Ds. J. Henzen, Alphen aan de Rijn

Voor jeugd vanaf 12 jaar

Coll. 1. Diaconie 2. Kerk 3. Jeugd Knd: Coby v.d. Heiden / Marieke Roobol Oppas: Aanwezig

Coll: Kerk

Boomgaardkerk (Dorpsstraat) Dorpskerk (Molenweg)

Kerk te Kijfhoek

Juli & augustus 2011

jaargang 7

5


OVER DE KERKDIENSTEN 3 juli – Dorpskerk – Morgendienst We leven op deze zondag in de dagen na Pinksteren. Ik wil met u stilstaan bij het werk van de heilige Geest. Waar hebben we de heilige Geest allemaal voor nodig? Ik zal een keuze maken uit de veelheid van gegevens over de heilige Geest, want je hebt namelijk de ‘vrucht van de Geest, de ‘gaven van de Geest’, de ‘kracht van de Geest’, de ‘inwoning van de Geest’, de ‘leiding door de Geest’. Het allerbelangrijkste is dat we steeds weer om de inwoning en de leiding van de Geest bidden. Zijn die aanwezig in ons leven dan groeit de vrucht van de Geest vanzelf en ontvangen we ook de gaven van de Geest. Wat het laatste betreft zegt Paulus dat we er ook naar moeten ‘streven’ die gaven te ontvangen. Ze dienen namelijk tot opbouw van de gemeente. Als een gemeente leeft vanuit de volheid van de Geest, zal de gemeente ook een missionaire gemeente worden en aantrekkingskracht voor buitenstaanders hebben. Pinksteren, uitstorting van de Geest, is tenslotte ook een zendingsfeest! We lezen Galaten 5:16-25 over de vrucht van de Geest, 1 Korintiërs 12:1-11 over de gaven van de Geest en Johannes 14:15-20 over Jezus die ons niet als wezen achterlaat, maar in en door de Geest bij ons woont. 3 juli – Kijfhoekkerk - Middagdienst In de middagdienst ga ik op het thema van de morgendienst door, toegespitst op de inwoning en de leiding door de heilige Geest, maar ook hoe Jezus Christus door de Geest ons leven wil leiden. Hij maakt immers door de Geest inwoning in onze harten. Ik zal ingaan op de verhouding van Vader, Zoon en heilige Geest. Tot wie richten we ons gebed, hoe kunnen we de gemeenschap met alle drie ervaren? Hoe werkt dit uit in ons leven? Uiteraard is daarbij ook de relatie met Gods Woord van levensbelang. In de Bijbel heeft God immers allang tot mensen gesproken en door dit Woord spreekt God nog steeds tot ons. Tussen de gemeenschap die wij hebben met Vader, Zoon en Geest en het Woord van God bestaat een duidelijke relatie. Als die losgekoppeld wordt, wordt het zweverig. Als we Gods Woord, de Bijbel, kennen zullen we ook beter Gods stem in ons gebed en ons leven kunnen verstaan, in en door de Geest. We lezen Romeinen 8:5-16. 10 juli – Boomgaardkerk – Heilig Avondmaal In zomerperiode wil ik telkens als ik voorga een gedeelte lezen uit het boek Handelingen. In deze avondmaalsdienst lezen we Handelingen 2:37-47. In dit gedeelte gaat het om gelovige Joden die na Petrus’ pinksterpreek diep getroffen zijn en hem vragen wat ze moeten doen. Petrus vertelt dan welke concrete stappen ze moeten nemen: zich bekeren van hun huidige leefwijze, zich laten dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor hun zonden. En het gevolg van dat alles zal zijn dat hun de heilige Geest wordt geschonken. Al spoedig wordt duidelijk wat dit allemaal uitgewerkt heeft. Ze waren trouw aan (1) het onderricht, ze vormden met elkaar (2) een gemeenschap, (3) ze braken het brood en (4) ze wijdden zich aan het gebed. Je zou kunnen zeggen, de vier hoekstenen van de christelijke gemeente die liggen op het fundament Jezus Christus. Als een van deze vier ontbreekt is het christelijk geloof onvolledig. In het vervolg vinden we de verdere uitwerking: zij hadden alles gemeenschappelijk! En dat alles samen genomen had weer een grote aantrekkingskracht op mensen die ook gered wilden worden. De opbrengst van de Heilig Avondmaalcollecte van 10 juli is bestemd voor Stichting Vrienden van het Sophia. Als een kind opgenomen wordt in een ziekenhuis is dat niet niks, weg van huis en de vertrouwde omgeving. Een ouder wil niet alleen een zo goed mogelijke behandeling, maar wil ook zoveel mogelijk tijd bij het kind doorbrengen. Je weet dat het verblijf in het ziekenhuis noodzakelijk is en tegelijkertijd hoop je dat het zo aangenaam mogelijk gemaakt wordt. Kortom, je wilt dat je kind de best mogelijke zorg krijgt. De mensen in het Erasmus MC-Sophia in Rotterdam doen er alles aan om kinderen deze zorg te geven. Stichting Vrienden financiert met hulp van donateurs extra wetenschappelijk onderzoek gericht op het verbeteren van behandelmethoden. Daarnaast ondersteunt Stichting Vrienden projecten die erop gericht zijn om het verblijf van patiëntjes en hun ouders in het Sophia zo aangenaam mogelijk te maken. Zoals een aantrekkelijke 'aankleding' van het ziekenhuis, speelgoed, ontspanningsmogelijkheden en kleur en sfeer in de gangen. 17 juli – Dorpskerk – Morgendienst In deze dienst wil ik stilstaan bij de roeping van Saulus, later Paulus genoemd. Door ingrijpen van de verhoogde Jezus zelf kan een mens tot bekering komen en veranderen van de grootste vervolger in de sterkste aanhanger en verbreider van het geloof. We lezen gedeelten uit Handelingen 9. Paulus schrijft zelf ook over zijn bekering in Galaten 1, ook daar zullen we naar kijken. We ontdekken in beide gedeeltes allerlei elementen, zoals Gods vrije verkiezing van een mens. God had immers Paulus naar zijn eigen zeggen al voor zijn geboorte uitgekozen voor zijn dienst (Galaten 1:15).

Samengaan

6


24 juli – Boomgaardkerk - Morgendienst Wij lezen uit het evangelie van Mattëus 13, de verzen 44-52, het verhaal van de schat en de parel. Jezus vertelt een gelijkenis om uit te leggen wat de waarde is van het koninkrijk van God. Het koninkrijk wordt vergeleken met een schat verborgen in de akker; met een kostbare parel waar een koopman zijn hele bezit voor over heeft. Vinden of zoeken. Als je die wonderbaarlijke schat gevonden hebt dan is dat voor jou zo kostbaar. Die wil je veilig bewaren dicht bij je hart. Tegelijkertijd ben je zo vol vreugde dat je aan iedereen wilt vertellen over die schat, het koninkrijk van God. 7 augustus – Boomgaardkerk – Morgendienst We staan stil bij Handelingen 10 en 11, over de doop van Cornelius. Petrus had grote moeite met het feit dat het heil ook voor de heidenen bestemd zou zijn. Een laken met reine en onreine dieren daalt neer in een visioen. En God zegt: Ga je gang Petrus, slacht en eet! Petrus begrijpt er niets van, maar dan komt er een afgezant van de Romeinse centurio Cornelius die Petrus vraagt om mee te gaan naar het huis van de centurio. Deze vereerder van de God van Israël had een visioen gehad dat God zijn liefde en vrijgevigheid had gezien en dat hij Simon Petrus moest laten ophalen. Dan gaat Petrus mee en verkondigt hij het evangelie aan allen die samengekomen waren. En terwijl Petrus preekt, worden allen vervuld met de heilige Geest, een soort herhaling van Pinksteren, maar nu voor de heidenen. Petrus kan dan niet anders dan deze mensen te laten dopen. Uitgebreid doet Petrus zijn verhaal als hij terugkomt bij de apostelen, die overtuigd raken dat God ook de heidenen de kans geeft tot bekering te komen en het nieuwe leven te ontvangen. 14 augustus – Dorpskerk – Heilig Avondmaal In deze avondmaalsdienst lezen we het gedeelte uit Handelingen 15 over het apostelconvent. Daar zijn zeer belangrijke beslissingen gevallen ten aanzien van het houden van de joodse wetten. Dat was voor de vroegchristelijke gemeente een zeer aangelegen punt waar felle discussies over ontstonden. Aanleiding was de besnijdenis, moest dat nu wel of niet gebeuren met heidenen die christen werden? Jacobus, de broer van Jezus, geeft uiteindelijk de doorslag. Slechts enkele bepalingen van de wet van Mozes moeten door de heidenen in acht worden genomen, onthouding van offervlees dat aan de afgoden gewijd is, onthouding van het nuttigen van bloed, van vlees waarin nog bloed zit en van ontucht. Dat alles werd in een brief gezet die Paulus en Barnabas, met twee afgevaardigden uit de moedergemeente van Jeruzalem meekregen, Judas en Silas. Paulus heeft er nog veel last van gehad bij zijn evangelisatiewerk en stichten van gemeentes. Steeds weer waren er joden die vonden dat de heidenen zich moesten laten besnijden en de joodse wetten moesten naleven. Maar b.v. de hele offercultus was niet meer nodig, Christus was immers als het ware Paaslam voor ons geslacht! De opbrengst van de Heilig Avondmaalcollecte van 14 augustus is bestemd voor Stichting Mensenkinderen. Deze stichting heeft de taak op zich genomen de allerarmsten en meest kwetsbaren in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië te steunen. Dit doet zij door middel van voedselpakketten maar ook met zadenpakketten, zodat men zelf groenten kan verbouwen. De gemiddelde opbrengst van dit zadenpakket biedt een jaar lang voldoende eten voor een gezin met vier kinderen. Een pakket kost bijna 5 euro. Mensenkinderen werkt uitsluitend via kerken en organisaties die daar ter plaatse actief zijn om landgenoten te helpen. 21 augustus – Kijfhoekdienst Ik wil met u lezen uit Handelingen 17 over Paulus te Athene, die in aanraking komt met de wijsgeren van de Griekse wereld, mensen die voor niets anders tijd hebben dan het uitwisselen van de nieuwste ideeën en theologische gedachten over godsdienst en filosofie. Ze wilden wel eens weten wat die nieuwe leer was die Paulus kwam brengen. Wat Paulus dan doet is heel knap. Hij sluit aan bij waar deze mensen met hun godsdienstige beleving, theologie, filosofieën en gedachtespinsels zitten. Wat u vereert zonder te kennen kom ik u verkondigen. Je moet maar durven om anderen met al hun gefilosofeer als onwetenden (agnosten) weg te zetten. Heel eenvoudig legt Paulus het evangelie uit, te beginnen bij de God van Israël en te eindigen met het werk van Jezus Christus. Het punt van de opstanding riep deels de spot op, maar anderen wilden er wel meer over weten. En enkelen kwamen tot geloof. Waar de eigen filosofie (of theologie) heel diep zit en verweven is met onze persoonlijkheid is er kennelijk weinig ruimte meer voor het aanvaarden van de eenvoudige boodschap van het evangelie, tenzij de Geest schoon schip maakt! Zoals Paulus die na zijn bekering alles wat hij aan religie (religie is iets anders dan ware dienst aan God) en filosofie had opgebouwd vuilnis achtte. Jezus Christus te kennen, zijn kruis en opstanding is de ware schat! 28 augustus – ADA dienst - Wie en wat zijn vervolgde christenen? Stichting Open Doors komt ons het antwoord op die vraag vertellen. Muzikale medewerking door Gospelband Break Free. (zie informatie elders in dit Samengaan.) Een hartelijke groet namens uw beide pastores, ds. L.C. van der Eijk, mw. N. van Embden Juli & augustus 2011

jaargang 7

7


U kunt de diensten ook live beluisteren via www.kerkheerjansdam.nl en dan naar ‘kerkdienst gemist’. Ook kunt u daar de kerkdiensten terug horen. U kunt veel diensten nu ook live bekijken of later nog eens bekijken. Dit kan ook via www.kerkheerjansdam.nl en dan klikken op de button “KerkTV”

Afscheid Gekregen Aan de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek Hartelijk dank voor de manier waarop u mij over de drempel naar een nieuwe levensfase hebt geholpen. Het probleem van een dominee is, dat je bij je vertrek niet de blik kunt richten op zichtbare zaken, zodat je met tevredenheid kunt terugkijken op wat je gepresteerd hebt. Je hebt gezaaid, en je gelooft in de oogst. Tastbaarder wordt het voor de dominee niet. Maar u heeft mij met uw vriendelijke woorden en met uw cadeaus bij het afscheid duidelijk gemaakt dat ik mocht afreizen met iets onzichtbaars dat veel belangrijker is. In de tweeëneenhalf jaar dat ik in Heerjansdam heb rondgereden is er een band ontstaan. Uw cadeaus varieerden van een paar plakken cake of een zak kroten tot boekenbonnen en zelfs geld. Voedsel voor lichaam en geest, zullen we maar zeggen, bestemd voor de tijd na het afscheid. Ons welzijn gaat u, ook na ons vertrek nog, ter harte. Zo hebben we uw gaven uitgelegd, omdat we het zelf ook zo voelen: er is een blijvende verbondenheid ontstaan. U gaat met ons mee, waar wij ook gaan. Heerjansdam is een deel van ons leven geworden. En dat voelt goed. Zeer veel dank. Nog een woord van dank, speciaal voor de kinderen van de kindernevendienst. Hun cadeau was geheel in de lijn van het bovenstaande. Ik kreeg namelijk van hen een vriendenboek, en vrienden vergezellen je ook je hele leven, als deelgenoot van je bestaan. Ze hadden bij de kindernevendienst kennelijk door dat ik niet erg goed uit de voeten kan op internet, zodat ik daar dus geen vriendenclub heb kunnen opbouwen, b.v. op Facebook. In dit gemis hebben ze voorzien met hun boek. Zo heb ik toch een aardig clubje vrienden. Echte vrienden, want ze schaamden zich niet om hun ziel bloot te leggen. Ze hebben stuk voor stuk opgeschreven wat ze het mooiste Bijbelgedeelte vonden. Zo’n keuze onthult veel over jezelf. Onder vrienden kan dat. Hartelijk dank voor deze originele herinnering. Samenvattend, hartelijk dank, ook namens mijn vrouw, voor wat u ons heeft meegegeven. Het ga u goed, onder de zegen van de Heer. Wiebe en Marjolein Speelman

Wie en wat zijn vervolgde christenen? “Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de” Hemel”Jezus Christus ( Matheus 5 : 10 ) Open Doors staat op de bres voor vervolgde christenen, maar wat zijn dat eigenlijk? En wie zijn vervolgde christenen? Vervolging wil zeggen dat je niet vrij bent om je geloof uit te oefenen. Soms word je tegengewerkt omdat je christen bent. Of je moet aan bepaalde regels voldoen die voor anderen niet gelden. Het kan ook zijn dat je erge dingen overkomen omdat je christen bent. Je komt in de gevangenis of je verliest je baan, je word je huis uitgezet of je word zelfs vermoord. In de dienst van 28 augustus komt er iemand van de stichting Open Doors ons meer vertellen over christenvervolging. Wie zijn vervolgde christenen? Wie vervolgen christenen? Wat zegt de bijbel over vervolging? Hoe kan ik vervolgde christenen helpen? Al deze vragen zullen aan bod komen in deze dienst. Nieuwsgierig geworden kom op 28 augustus naar de Dorpskerk aanvang 9.30 uur Muzikale medewerking word verleend door : Gospelband Break Free Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar onder het genot van een kopje koffie nog even na te praten.

Samengaan

8


BIJBELLEESROOSTER JULI & AUGUSTUS vrijdag 1 juli zaterdag 2 juli zondag 3 juli maandag 4 juli dinsdag 5 juli woensdag 6 juli donderdag 7 juli vrijdag 8 juli zaterdag 9 juli zondag 10 juli maandag 11 juli dinsdag 12 juli woensdag 13 juli donderdag 14 juli vrijdag 15 juli zaterdag 16 juli zondag 17 juli maandag 18 juli dinsdag 19 juli woensdag 20 juli donderdag 21 juli vrijdag 22 juli zaterdag 23 juli zondag 24 juli maandag 25 juli dinsdag 26 juli woensdag 27 juli donderdag 28 juli vrijdag 29 juli zaterdag 30 juli zondag 31 juli

Matteüs 11:2-15 Matteüs 11:16-30 Matteüs 12:1-15a Matteüs 12:15b-37 Matteüs 12:38-50 Psalm 48 Handelingen 18:23-19:7 Handelingen 19:8-22 Psalm 25 Matteüs 13:1-15 Matteüs 13:16-23 Matteüs 13:24-35 Matteüs 13:36-46 Matteüs 13:47-58 Psalm 86 Handelingen 19:23-40 Handelingen 20:1-16 Handelingen 20:17-38 Handelingen 21:1-14 Handelingen 21:15-26 Handelingen 21:27-36 Handelingen 21:37-22:16 Handelingen 22:17-29 Psalm 79 Handelingen 22:30-23:11 Handelingen 23:12-30 Handelingen 23:31-24:9 Handelingen 24:10-23 Psalm 70 Matteüs 14:1-12 Matteüs 14:13-21

maandag 1 augustus dinsdag 2 augustus woensdag 3 augustus donderdag 4 augustus vrijdag 5 augustus zaterdag 6 augustus zondag 7 augustus maandag 8 augustus dinsdag 9 augustus woensdag 10 augustus donderdag 11 augustus vrijdag 12 augustus zaterdag 13 augustus zondag 14 augustus maandag 15 augustus dinsdag 16 augustus woensdag 17 augustus donderdag 18 augustus vrijdag 19 augustus zaterdag 20 augustus zondag 21 augustus maandag 22 augustus dinsdag 23 augustus woensdag 24 augustus donderdag 25 augustus vrijdag 26 augustus zaterdag 27 augustus zondag 28 augustus maandag 29 augustus dinsdag 30 augustus woensdag 31 augustus

Matteüs 14:22-36 Handelingen 24:24-25:12 Handelingen 25:13-27 Handelingen 26:1-18 Handelingen 26:19-32 Handelingen 27:1-12 Handelingen 27:13-26 Handelingen 27:27-44 Handelingen 28:1-10 Handelingen 28:11-22 Handelingen 28:23-31 Matteüs 15:1-11 Matteüs 15:12-20 Matteüs 15:21-28 Matteüs 15:29-39 Psalm 34 Psalm 51 Prediker 4:17-5:6 Matteüs 16:1-12 Matteüs 16:13-20 Matteüs 16:21-28 Psalm 146 Psalm 60 Prediker 4:7-12 Spreuken 27 : 1-6 Spreuken 13:1-16 Matteüs 17:1-13 Matteüs 17:14-23 Psalm 55:1-9 Psalm 55:10-24 Jeremia 23:9-18

AGENDA Dag Dinsdag Woensdag Zondag Zaterdag Zaterdag Dinsdag Dinsdag Dinsdag Dinsdag Zaterdag Dinsdag Woensdag

Datum 5 juli 6 juli 17 juli 23 juli 30 juli 16 augustus 23 augustus 23 augustus 30 augustus 3 september 6 september 7 september

Juli & augustus 2011

Tijd 19.30u 20.00u 19.30u 19.00u 18.00u 20.00u 13.30u 20.00u 19.30u 09.30u 20.00u 09.45u

Onderwerp Kerkenraad Commissie Bijzondere Diensten Meet and Sing New Wine conferentie -29 juli “Samen aan tafel” Hart voor mensen commissie Moderamen Hart v.m. cie + gespreksleiders Kerkenraad Landelijke GGG startdag Diaconievergadering Koffieochtend

jaargang 7

Plaats Dorpskerk De Manning 2 Boomgaardkerk Biddinghuizen Boomgaardkerk De Manning 2 De Manning 2 Boomgaardkerk De Manning 2 Gouda Dorpskerk Boomgaardkerk

9


SENIORENVERJAARDAGEN Diny Broekhuizen-Veurink, Dorpsstraat 197, 2995 XG Heerjansdam, tel. 6771756 Tineke Brinkman-Heijboer, Molenweg 62a, 2995 BL Heerjansdam, tel. 6772617 Verjaardagen in juli: 1 juli Mevr. I. Plaizier–van Nederpelt, Lindeweg 18, 2995 XK 3 juli Dhr. D. van Gameren, Dorpsstraat 209, 2995 XG 4 juli Mevr. K. v.d. Berg–v.d. Linden, Waalhof 19, 2995 BW, 84 jaar 6 juli Mevr. G. Leenheer–Dorsman, Dorpsplein 26, 2995 BS, 86 jaar 6 juli Dhr. J. van der Ent, Kruisbespad 86, 2995 TE 8 juli Mevr. M. Versluis-Zoll, Perenhof 3, 2995 XS, 88 jaar 8 juli Mevr. T.E. Gouman–van Pelt, Ds. Visserstraat 3, 2995 AK, 83 jaar 10 juli Mevr. G. Schop–Zegelaar, Lisdodde 29, 2995 TN 11 juli Mevr. A. Wezeman-Leezer, Perenhof 2, 2995 XS, 80 jaar 19 juli Mevr. C.M. van Pelt–van der Jagt, De Manning 3D, 2995 AE 20 juli Mevr. P. Wijntje–Heinsius, De Manning 52, 2995 AJ, 86 jaar 20 juli Dhr. G. de Jong, Rozenlaan 41, 2995 AS, 86 jaar 22 juli Dhr. A. Prooi, Noldijk 101, 2991 VH Barendrecht, 85 jaar 23 juli Mevr. A.L. Prooi–van Loon, Achterzeedijk 6, 2991 VA Barendrecht, 89 jaar 28 juli Mevr. L. Kooiman, Noldijk 131, 2991 VJ Barendrecht, 85 jaar 31 juli Dhr. L. van Gilst, Dorpsstraat 92a, 2995 XJ, 86 jaar 31 juli Dhr. A. Kleinjan, De Manning 3A, 2995 AE Verjaardagen in augustus 1 augustus Dhr. B.K. Wijntje, De Manning 54, 2995 AJ, 88 jaar 2 augustus Mevr. C. de Deugd, Prins Bernhardstraat 6, 2995 BN 3 augustus Dhr. S.M. Verschoor, Horspad 10, 2995 AX 4 augustus Dhr. A. van Herk, Wiekslag 8, 2995 VS 5 augustus Mevr. C.C. Rijken–Kraaieveld, Langeweg 1, 2995 BJ, 81 jaar 5 augustus Mevr. M. Kramer–Koelewijn, Molenweg 60, 2995 BL, 80 jaar 9 augustus Mevr. A.H. Raap–de Haan, Kruisbespad 74, 2995 TE 12 augustus Mevr. J. Kaptein–Buitendijk, De Hoef 14, 2995 VT, 81 jaar 12 augustus Dhr. C. Stolk, Nijverheidstraat 12, 2995 AP, 81 jaar 14 augustus Mevr. C. Versnel–Prooi, Dorpsplein 30, 2995 BS, 95 jaar 14 augustus Mevr. G.A. Leusink–Kleinjan, De Manning 3G, 2995 AE, 82 jaar 15 augustus Dhr. J.H.S. Brinkman, Dorpsplein 10, 2995 BS, 86 jaar 15 augustus Mevr. P. van der Schoor–Kooij, Develsluis 43, 2995 XA 17 augustus Mevr. A. Speksnijder–Daamen, Lisdodde 23, 2995 TN, 84 jaar 21 augustus Mevr. E. Groenenboom–Groenewoud, De Manning 3B, 2995 AE, 87 jaar 23 augustus Mevr. W. v.d. Linden–Naaktgeboren, Heer Janstraat 18, 2995 AN, 80 jaar 25 augustus Mevr. D.I. Oliemans-v. Helden, Lage Nes 9, 2995 VL 26 augustus Mevr. C. Dorsman-v.d. Wiel, Wiekslag 30, 2995 VS 29 augustus Dhr. G. Schop, Lisdodde 27, 2995 TN 29 augustus Dhr. H.P. de Heer, Dorpsstraat 94, 2995 XJ, 81 jaar 29 augustus Dhr. A. Lodder, Bovenkruier 7, 2995 CA 29 augustus Mevr. C. Kooiman-Stigter, Burg. G.H. Dercksenstraat 38a, 2995 AC 30 augustus Dhr. G. Wiekeraad, De Manning 41, 2995 AG, 89 jaar Verjaardagen eerste week september: 3 september Mevr. K.G. de Jong–Oostra, Vlasakkers 23, 2995 AV, 84 jaar 3 september Dhr. L. Broekhuizen, Heer Janstraat 51, 2995 AM 4 september Dhr. L. Stok, Ganzekant 33, 2995 VC 5 september Dhr. G.J. Lansink, Dorpsstraat 76, 2995 XJ, 83 jaar 6 september Mevr. S. Overgaauw–Gravenstein, Perenhof 36, 2995 XS, 85 jaar 6 september Mevr. M. Schenk, Kruisbespad 16, 2995 TE, 87 jaar Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst. Samengaan

10


MEELEVEN PA S T O R A L E

NOTITIES Uit wijk 1 - Ds. Van der Eijk tel. 6771972, e-mail lcvdeijk@hetnet.nl Huwelijk Op 10 juni zijn Bart van den Berg en Agnes Mulder, Heer Janstraat 2a, 2995 AN Heerjansdam, in het huwelijk getreden. Wij wensen jullie van harte Gods zegen toe en alle goeds in jullie verdere samenzijn. Van harte gefeliciteerd! Huwelijksjubilea Op 4 juli hopen John en Willy Peterse-van Hengel, Lage Nes 12, 2995 VL Heerjansdam hun 25-jarig huwelijk te gedenken. Wij wensen jullie, John en Willy, samen met jullie kinderen, alle goeds en Gods onmisbare zegen toe in jullie verdere samenzijn. Van harte gefeliciteerd! Op 14 augustus hopen Leo en Nesta Versnel-Smits, Dorpsstraat 171, 2995 XG Heerjansdam hun 25-jarig huwelijk te gedenken. Wij wensen dit bruidspaar Gods zegen en alle goeds toe met allen die hen lief en dierbaar zijn. Van harte gefeliciteerd! Zieken In het ziekenhuis of verpleeginstelling Geen opname bekend, voor langdurig verblijf zie de Zomergroeten. Thuisgekomen uit het ziekenhuis: Dhr. P. de Deugd, Heer Janstraat 14, 2995 AN Heerjansdam De heer De Deugd is opgenomen geweest vanwege een nieuwe heupoperatie. Na de vorige bleef hij pijn houden. Gebleken is dat er te weinig ruimte was voor het gewricht in de kom, vandaar die nieuwe operatie. Na thuiskomst volgden er weer wat complicaties, maar dit is nu gelukkig redelijk hersteld. Alle zieken, genoemd of ongenoemd, Gods liefdevolle nabijheid en kracht toegewenst! In Memoriam Van ons is heengegaan: Derkje Redina Reering Zij overleed op donderdag 26 mei in de leeftijd van 87 jaar, Derkje Redina Reering, voor velen van u beter bekend als Dea Stigter-Reerink. Zij verbleef al langere tijd in verzorgingshuis Thureborgh in Dordrecht, alwaar ze ook is overleden. Ze was weduwe van Arie Stigter en eerder weduwe van Wouter Ouwens. Mevrouw Stigter heeft het de laatste jaren niet gemakkelijk gehad. Haar gezondheid liet meer en meer te wensen over. Telkens viel ze en ze brak daarbij arm en schouder, breuken die enorm lange herstelperioden vergden. Daarbij kwam de dementie die haar danig parten speelde. De afgelopen tijd was ze ook telkens ziek, maar krabbelde er iedere keer weer bovenop. Het laatst verbleef ze op een gesloten afdeling. Dea was een gelovige vrouw, maar ook iemand met veel vragen, juist door alles wat ze meemaakte. Haar kaarsje is langzaam uitgegaan. Ze laat kinderen en kleinkinderen achter. Na de Dienst van Woord en Gebed, die geleid werd door mevrouw Van Embden, heeft de begrafenis plaatsgevonden op dinsdag 31 mei op de Algemene Begraafplaats te Barendrecht. Laten we voor de familie bidden om troost en kracht. Boven de rouwbrief stond: ‘De Heer is mijn herder…’ Dat Hij ook de Herder en Trooster mag zijn van de kinderen en kleinkinderen die achterblijven.

mei 2011

jaargang 7

11


Van ons is heengegaan: Janna van Pelt-Kerkhof Weduwe sinds 26 december 2001 van Maarten van Pelt Mevrouw Van Pelt-Kerkhof is op 10 juni overleden in de leeftijd van 83 jaar. Ze verbleef al een aantal jaren in Borgstede. Boven de rouwbrief stond: ‘Het leven verliezen is geen belangrijke zaak, maar te zien hoe de zin van het leven verloren gaat is ondraaglijk.’ Na een eenzaam, moedig gedragen lijden is een eind gekomen aan het aardse leven van Janna van Pelt-Kerkhof. Het afscheid vond plaats in de Aula op de Algemene begraafplaats aan de Molenweg op woensdag 15 juni waarna aansluitend de begrafenis volgde. Janna van Pelt was altijd te vinden in de diensten in Borgstede. De laatste jaren werden steeds moeilijker voor haar. Als je gedachten niet meer willen zoals vroeger kan dat een ontluisterend proces zijn. Af en toe mocht ik haar ontmoeten, later heeft ds. Speelman haar bezocht. Wij wensen de familie veel troost en kracht bij dit verlies. Dat de God van hemel en aarde die troost mag geven die dit aardse leven overstijgt. Kinderen, kleinkinderen alle sterkte toegewenst! Ds. L.C. van der Eijk Uit wijk 2 – Nel van Embden tel. 0181-461224, e-mail n.vanembden8@upcmail.nl Huwelijksjubileum Er zijn twee huwelijksjubilea te melden. Op 4 juli hopen de heer en mevrouw Vat-Groenendijk, Horspad 2, hun 55-jarig huwelijksfeest te vieren. Op 18 augustus hopen de heer en mevrouw Brinkman-Heijboer, Molenweg 62A, hun 45-jarig huwelijksfeest te vieren. Het is een zegen als je zo lang al bij elkaar mag zijn. Met dankbaarheid aan de Heer wensen wij de beide bruidsparen een feestelijke dag toe samen met familie, vrienden en kennissen. Ziekenhuis De heer L.A. Broekhuizen, Dorpsplein 20, is opgenomen in het Jacobusziekenhuis te Zwijndrecht, vanwege wondroos. Mogelijk komt hij in de week van 20 juni weer naar huis. Met het schrijven van deze vermelding was dit nog niet helemaal zeker. De heer Van Putten, de Manning 21, wordt 20 juli opgenomen in het ziekenhuis voor een kleine hersteloperatie. Voor alle zieken, genoemd of ongenoemd, thuis en in de instellingen bidden wij om Gods liefdevolle nabijheid. Mijn eerste berichtje Daar moet ik voortaan rekening mee houden, voor de 20e van elke maand een bericht voor in Samengaan. Terwijl ik dit schrijf is het alweer bijna 2 maanden geleden dat ik begon met mijn werk in de gemeente. Het verrast mij iedere keer weer hoe hartelijk en gastvrij u mij ontvangt in uw huis. Bijzonder is de openheid waarmee u mij laat delen in uw levensverhaal. In de komende tijd zal ik, naar ik hoop, ook een aantal keren voorgaan in de zondagse eredienst. Voor het nieuwe kerkelijk jaar staat er een aantal nieuwe kringen op het programma die vallen onder mijn verantwoordelijkheid. Meer hierover kunt u t.z.t. lezen in het komende nieuwe boekje ‘Kom in de kring’. Kortom, er is genoeg te doen. Als er dringende pastorale zaken zijn, of als u gewoon behoefte heeft aan een gesprek, aarzelt u dan niet om contact met mij op te nemen. Met vriendelijke groet, Nel van Embden

Samengaan

12


UIT DE PASTORIE AAN DE MANNING Zomerperiode Deze zomertijd met aanzienlijk minder vergaderingen ga ik gebruiken als bezinningstijd en tijd voor het verdiepen in alle materialen van Hart voor mensen. Waar nodig zal ik het gespreksmateriaal deels herschrijven om het voor onze gemeente geschikt te maken. De maanden juli en augustus worden gelukkig wat gebroken door een conferentieweek voor gemeenteopbouw, de New Wine week en daarna nog even laten bezinken in een weekje vakantie. Als bijna alles stilligt, behalve de diensten, duurt het wel erg lang voordat alles weer van start gaat. Veel mensen zijn er niet vanwege vakanties, maar het is goed een periode van een zekere rust te hebben. Intussen ga ik wel door met het samenstellen van een nieuw boekje ‘Kom in de Kring’ en een nieuwe planning van kringen etc. voor het nieuwe seizoen. In stilte wordt er dan al weer heel wat voorbereid! Vakantie Van 22 juli t/m 30 juli zijn we naar de New Wine conferentie. Aansluitend nemen we een week vakantie, dus van 31 juli tot 6 augustus. Maandag 7 augustus ben ik weer tot uw beschikking. Mevrouw Van Embden neemt waar. U kunt haar telefonisch bereiken op 0181-461224. U kunt ook een van de ouderlingen of wijk pastorale medewerkers bellen in geval van dringende pastorale zaken, ziekenhuisopname of overlijden. Aanmelden Hart voor mensen Meldt u zich a.u.b. zo spoedig mogelijk aan i.v.m. het bestellen van het juiste aantal boeken. Gebruik hiervoor het aanmeldformulier dat in dit kerkblad zit of dat u reeds uitgereikt hebt gekregen. Het zou geweldig zijn als een groot deel van de gemeente mee doet! Oud en jong en wat er tussen zit! Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Manning, ds. L.C. van der Eijk

Langs deze weg wil ik u volgaarne dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling en medeleven, tijdens mijn opname in het ziekenhuis, en daarna in de IJsvogel. De vele kaarten, die ik mocht ontvangen, heb ik erg op prijs gesteld. H.G. Hagenaar Graag wil ik een ieder bedanken voor de aandacht, bloemen en de vele kaarten die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de revalidatie in de Elf Ranken. Heel erg bedankt allemaal. Met vriendelijke groet, Joke Grotendorst.

De laatste koffieochtend van dit seizoen is alweer voorbij Alle medewerksters, op twee na, waren aanwezig. De dames werden in de bloemetjes gezet door de vaste kern van onze gasten. Wij namen afscheid van mevrouw De Ruiter. Bedankt voor de zelfgebakken koekjes en uw inzet van vele jaren. Wij zijn blij en dankbaar dat twee dames zich hebben bereid verklaard om mee te helpen met dit kleine stukje diaconie. Het zijn Pieta Sinterniklaas en Jannie Vlasblom. Wij hopen dat we in het nieuwe seizoen wel wat nieuwe gezichten mogen begroeten. U kunt bij ons klaverjassen, sjoelen, rummikuppen of gewoon een kopje koffie komen drinken en een praatje maken. Graag tot ziens op woensdag 7 september, vanaf 9.45 uur, in de Boomgaardkerk. Namens de diaconie, Adrie Bras-Alderliesten

mei 2011

jaargang 7

13


Weer iets nieuws??!! Informatie over Meet en Sing (oftewel, ‘Ontmoet en Zing’) Zondagavond 3 april was de allereerste Meet en Sing. “Weer iets nieuws?” denkt u misschien. Het was voor ons de vraag of er behoefte aan een lofprijsavond zou zijn. Dus toen we die avond zo’n vijftig mensen konden tellen, waren we blij verrast met de opkomst. Begeleid door band Break Free zongen we opwekkingsliederen en er kwam spontaan een indrukwekkende getuigenis van de vader van de zangeres die op wonderlijke wijze genezen werd door God. Hoe is het idee achter deze avonden ontstaan? Zoals u misschien weet worden er sinds drie jaar door verschillende kerken uit Barendrecht en onze eigen kerk Meets en Greets georganiseerd voor de jeugd van twaalf tot twintig jaar. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers is zestien jaar. De jongeren van de jongerengroep die bij ons thuis komt, zijn voor die avonden eigenlijk een beetje ‘te oud’. Daarnaast bezoekt een deel van de jongeren uit onze jongerengroep onze ochtenddiensten niet tot nauwelijks (en misschien moeten we hun eens oprecht belangstellend vragen naar de reden(en) daarachter). Ook op de jeugddiensten of bijzondere diensten zien we hen niet. Geloven deze jongeren dan niet? Jazeker. Ze zijn na de jeugdalpha christen geworden of zijn nog oprecht aan het (onder)zoeken, beseffend wat een stap het is om Jezus te gaan volgen zoals Hij van ons vraagt. Het merendeel zingt ontzettend graag opwekkingsliederen, dus op de jongerenavonden bij ons thuis klinken die regelmatig, al dan niet op gitaar begeleid door een muzikaal talent. Met vallen en opstaan willen deze jongeren proberen zo dicht mogelijk bij God te (gaan) leven. Dat is een uitdaging voor ons allemaal, maar zeker ook voor de jeugd die aan zoveel verleidingen bloot staat. Geïnspireerd door de Meets en Greets en door deze groep oprecht zoekende en/of gelovige jongeren die we niet tot nooit in de kerk zien, proberen we avonden vorm te (gaan) geven waarbij ze kunnen groeien in geloof, andere christenen kunnen leren kennen en waarmee we laten zien dat er ook voor hen plek is in onze gemeente. Voor hen hebben we Meet en Sing in het leven geroepen. Maar naast deze jongeren zijn er binnen en buiten Heerjansdam nog veel meer liefhebbers van opwekkingsliederen! En deze mensen zijn ook van harte welkom op de Meet en Sing! Zingen staat dus centraal op deze avonden, maar het kan voorkomen dat we buiten zang ook iets anders op de agenda zetten. Als het maar geloofsopbouwend is. De avonden kenmerken zich verder door een ongedwongen sfeer met ruimte voor spontaniteit. Waarbij ongedwongen overigens niet gelijk staat aan oneerbiedig. Wanneer is de volgende Meet en Sing?

Zondagavond 17 juli van 19.30 uur tot (ongeveer) 21.00 uur De kerk is open vanaf 19.00 uur, wanneer de koffie en thee klaar staat om elkaar te ontmoeten. Ook na afloop is er ruimte voor ontmoeting met elkaar tot 21.30 uur. Muzikale begeleiding is er van Band BreakFree uit Rhoon. En hoewel deze avond dus beslist geen (jeugd)dienst is, hebben we dit keer voorganger, evangelist en auteur Henk Stoorvogel gevraagd ons meer te vertellen over aanbidding. Hoewel het vakantietijd is, hebben we al veel positieve reacties gehad. Hoe moeilijk is het niet om in de zomer gericht te blijven op God als er zoveel zaken als vakantie, barbecues en feestjes onze aandacht vragen? We kijken daarom op 17 juli uit naar een gevulde Boomgaardkerk! Samengaan

14


VERSLAGEN EN BERICHTEN ZWO Heerjansdam. Beste gemeenteleden, Net als vorig jaar komt de ZWO uit Heerjansdam in de zomer via het kerkblad Samengaan bij u binnen. Wij willen ons werk onder uw aandacht brengen en u vragen uw jaarlijkse, maandelijkse, of eenmalige bijdrage aan ons toe te zeggen. De ZWO tracht het gehele jaar door projecten te steunen in binnen- en buitenland, waar mensen in nood zitten, hulp, steun, middelen nodig hebben om weer verder te kunnen. Vanuit onze christelijke overtuiging willen wij graag dit mooie werk weer een nieuwe impuls geven. Zoals ook vorig jaar aangegeven maakt Nederland, en ook Heerjansdam een financieel wat lastiger tijd door. De financiële crisis, de onzekerheid van onze pensioenen, een moeizaam bestedingspatroon van ons allemaal, dat zijn natuurlijk onze terechte zorgen. Aangekondigde bezuinigingen bereiken ons dagelijks via krant en andere media. Dat merken we natuurlijk allemaal. Toch is onze levenssituatie nog zoveel beter dan in die landen en dan bij die projecten waar de ZWO de door u opgebrachte middelen aan uit wil geven, projecten als Hoop in Brazilië, het project Rainbow in Zuid-Afrika, het project Letland waar voedsel heen is gebracht, maar ook kleine projecten dichtbij. Alle mensen binnen die projecten kunnen moeilijk verder in en met hun leven zonder de steun van bijvoorbeeld onze ZWO. In Heerjansdam was het tot begin 2009 de gewoonte dat de ZWO-jaarcollecte tegelijk met de vrijwillige bijdrage van uw kerk bij u werd bezorgd en werd opgehaald. Om alle twee de projecten een eigen aandacht te geven is besloten deze gezamenlijkheid vorig jaar te verbreken. Gelukkig hebben we dat in uw ruime giften niet kunnen merken. Vandaar dat wij op dit moment weer bij u aan kloppen om aandacht te vragen voor uw ZWO-bijdrage van 2011. Wij hopen en bidden ervoor dat wij weer op uw steun en bijdrage mogen rekenen. Dus er komt net als in 2010 geen aparte deurcollecte bij u aan huis, maar dit memo in uw kerkblad is onze roep aan u voor uw gewaardeerde bijdrage. Mag uw ZWO de komende weken rekenen op uw meeleven, ook in materiële zin? Met vriendelijke groet, ZWO Heerjansdam Rek nr. 1720966

LEDENADMINISTRATIE Ingekomen wijzigingen van 21 mei 2011 tot en met 20 juni 2011: Overleden : 26 mei: Mevrouw D.R. Stigter-Reerink, Mauritsweg 157, 3314 JG Dordrecht 10 juni: Mevrouw J. van Pelt-Kerkhof, Marjoleinlaan 183, 2991 HP Barendrecht Verhuizing : Claudia Weijland: Oud adres: Ds. J.A. Visserstraat 15, 2995 AK Heerjansdam Nieuw adres: Prins Bernhardstraat 36-A, 2995 BP Heerjansdam Vertrokken : De heer R.A. den Ouden, Bovenkruier 18, 2995CA Heerjansdam naar Rotterdam Met vriendelijke groet, Bert Schop ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl mei 2011

jaargang 7

15


Project Hart voor mensen Bouwen

aan liefdevolle relaties

Heeft u de tijdsplanning uit het vorige nummer bewaard? Heeft u zich al aangemeld? Dit keer iets over wat van de gastadressen en gespreksleiders verwacht wordt. Wat wordt er van een Gastadres verwacht? 1. Het gastadres stelt op een vast dagdeel gedurende de weken dat het project loopt de huiskamer ter beschikking voor de groepsgesprekken. 2. Het gastadres zorgt voor voldoende stoelen in een kring en voor koffie of thee. 3. De gastheer of -vrouw heet de mensen welkom bij binnenkomst, 4. spreekt af met de gespreksleider wanneer het moment is van koffie of thee schenken. 5. Het gastadres kan ook zelf mensen uitnodigen om de groep vol te maken, maar doet dit in nauw overleg met de gespreksleider. 6. De ideale groep ligt ergens tussen de zeven en twaalf personen, wordt de groep groter dan zijn er maar enkelen in gesprek. Een groep kleiner dan zeven personen kan, maar dan hangt het sterk van de trouw af dat iedereen er ook steeds is. 7. Is het project voorbij en wil de groep eventueel verder als gesprekgroep of groeigroep, dan is het gastadres in principe ontslagen van haar taak. De aanmelding als gastadres is immers voor deze periode. Wat wordt van een gespreksleider verwacht? 1. Theologische kennis is niet nodig. Het gaat om het onderlinge gesprek en de ontmoeting. 2. De taak van de gespreksleider is om aan de hand van het gesprekspapier, dat kant en klaar wordt aangereikt met vragen, de vragen te bespreken in de groep. 3. Het is niet noodzakelijk dat alle vragen worden besproken. Kern van het samenkomen is het elkaar ontmoeten rond de verschillende weekthema’s, dus het is niet erg als het praatpapier niet helemaal wordt besproken. 4. De gespreksleider kan de bijeenkomst zelf openen met een gebed of een gedicht, of met de weeklezing uit de Bijbel. Hij of zij kan dit ook door anderen laten doen en afspreken wie de opening een volgende keer wil doen. Hetzelfde geldt voor het afsluiten van de avond. 5. De gespreksleider moet er een beetje over waken dat iedereen wat zeggen kan, en het gesprek een beetje sturen. 6. Het is belangrijk dat ieder zich veilig voelt in de bijeenkomsten en dat daarom wat er gezegd wordt ook in de groep zelf blijft. 7. De gespreksleider voorziet iedereen die nog geen boek in de kerk heeft ontvangen van een boek en van de gesprekspapieren voor de avond. Deze worden voor hem of haar vermenigvuldigd. 8. Voor de gespreksleiders is er nog een aparte instructieavond op dinsdag 23 augustus in de Boomgaardkerk om 20.00 uur! Noteren dus die avond! In het Hart-voor-mensen-team zitten: Trudy Baas, Mariette Schilt, Adri Bras, Emiel v.d. Burg, Gert Rijsdijk, Jan Kruisinga, Serge Willemstein en ondergetekende. Heeft u zich / heb jij je al opgegeven? Ds. L.C. van der Eijk

Samengaan

16


mei 2011

jaargang 7

17


Adv.pag. B:Opmaak 1 25-08-11 10:46 Pagina 1

lindeweg 14c heerjansdam tel. 078-6771039 geopend: ma t/m vr. 14.00-18.00 uur 8.30-13.00 uur en za.

Uitvaartverzorging Klink B.V. Lid van de Nederlandse Kwaliteitsraad van uitvaartverzorging

Hulp nodig?

• Direkte hulp na overlijden • Uitvaartverzekering (ook in Natura) • Deposito’s

0900-4474474 10 ct p/m

de Graaf+ Plaisier accountants en belastingadviseurs Wolweverstraat 32 Postbus 444 2980 AK Ridderkerk Voor Heerjansdam: F. de Jong RA 078 - 677 24 71 www.graafplais.nl

Prins Willemstraat 2 2991 BS Barendrecht Tel. 0180-612735

De Graaf + Plaisier . . . r a a m n reke

Middenbaan 90 2991 CT Barendrecht Tel. 0180-612 621

Altijd 20 verschillende kleuren rozen op voorraad

Groene Dreef 4 2995 VE Heerjansdam Tel. 078-6771862 Mobiel 06.50481110 Kruisbespad 4 2995 TC Heerjansdam Tel. 078-6771603 Mobiel 06-55334471

• Schilderwerk • Sauswerk • Behangwerk • Glas plaatsen

Het Rozen Pakhuis Middeldijk 73a 2992 SH Barendrecht Tel.: 0180 - 621298 www.hetrozenpakhuijs.nl

Eventueel verzorging van Trouw & Rouwboeketten


De vrijwilligers in onze kerken! De internationale dag van de vrijwilliger, volgens mij dit jaar ergens begin december. Als kerk doen we daar vanzelf niets mee, we zijn als meelevende gemeente allemaal in vrijwillige dienst van onze Heer. Vrijwillig, zeker niet vrijblijvend, onze prestatie in dienst van onze Heer behoeft hier op aarde geen aparte vermelding, als onze vermelding bij het leger van onze Heer maar verankerd is. In die verwachting en zekerheid van het geloof mogen we gelukkig leven. Toch wil ik hier terugkijken op het afgelopen kerkelijke seizoen en met name naar al die gemeenteleden die het toch steeds mogelijk maken dat wij in al onze kerkgebouwen onze samenkomsten kunnen houden, op zondagen en door de week, overdag en in de avond. Soms wil ik toch ook een naam noemen in dit stukje, meestal doen we dat niet omdat we dan bang zijn iemand te vergeten, maar toch, dat risico neem ik dan maar. Als we beginnen bij onze Boomgaardkerk, wat ons kostersechtpaar Sjanie en Jan daar wekelijks in gastvrijheid voor alle ruimtes tentoonspreidt is werkelijk geweldig. De zalen en de kerkruimte worden maximaal benut, en zien er altijd prima uit, de koffie geurt bijna altijd. Wel een prima plek dus om je geloof te belijden en om de samenkomsten te houden. Dan onze Dorpskerk. Aart en Jan houden, vaak onzichtbaar achter de schermen, dit gebouw in prima conditie en zorgen dat vele zaken klaar staan op het moment dat we onze diensten houden, samen met de dames staat ook in deze eeuwenoude kerk de koffie vaak voor ons klaar. De schoonmaakploeg die ook in anonimiteit haar werk doet levert een geweldige prestatie om dit oude gebouw tip top schoon te houden. In en vooral ook rondom de Kijfhoekkerk is een grote groep mensen bezig om de tweewekelijkse diensten daar mogelijk te maken. De schoonmaak en de kostersdiensten, de tuin etc., het loopt allemaal prima. Sinds vorig jaar september hebben wij in de Boomgaard- en de Dorpskerk een geweldige geluids- en beeldinstallatie. De geweldige bijdrage en vooral de tijd die Siedo erin heeft gestoken, behoeft toch een aparte vermelding. Samen met Chris en ook onze dominee Leo van der Eijk is alles tot in detail verzorgd ge誰nstalleerd. Nu houden ze zich ook nog bezig met het opleiden van ons beamteam. Vooral Siedo en Chris, die naast hun betrokkenheid bij onze gemeente ook nog verbonden zijn aan een andere gemeente, hebben menige dienst in die gemeente aan zich voorbij moeten laten gaan. Zoals in het voorwoord al gemeld, dit overzicht is verre van volledig, maar in genoemde namen hoop ik dat ook al die andere mensen zich herkennen die als vrijwilliger in onze PKN-gemeente soms dagelijks bezig zijn. Onze bezorgers/sters van ons kerkblad, de lopers/loopsters van onze deurcollecten, de gemeenteleden die het verjaardagfonds beheren, de redactie van Samengaan. De leiding van de clubs, een moeilijk werk dat wekelijks vele jongeren in aanraking brengt met onze gemeente. De leiding van onze kindernevendienst. De mensen van samen aan tafel. De groep die onze bijzondere diensten voorbereidt. Nog zal ik best iemand vergeten. Wat ik tot slot hoop en waar ik vaak voor bid is dat al deze lieve mensen in onze gemeente, die hun hart aan onze Heer geven en ook nog de actieve rol invullen binnen onze christelijke gemeente, dat als die lieve mensen zich gezamenlijk onder het woord van onze Heer nu en in de toekomst zullen begeven, dat we elkaar de ruimte blijven geven binnen PKN Heerjansdam om op onze eigen manier invulling te geven aan ons geloofsleven. Dat we elkaar niet iets opdringen, maar dat we wel elkaar de ruimte geven om met elkaar in dezelfde eredienst, met misschien een andere beleving, maar met elkaar, onze Heer en Heiland te dienen. Want alleen met het schoonhouden van onze gebouwen bouwen we geen gemeente. Het in stand houden van ons bezit geeft ons geen garantie voor de toekomst, die toekomst ligt in de handen van onze Heer en Heiland. Die moeten we samen dienen, onder hetzelfde dak. Laten we ruimte scheppen voor toekomstige generaties, laten we hopen dat de banken die we nu afstoffen, vuil gemaakt worden door onze kleinkinderen, dat het hout dat wij nu schilderen, afgeschuurd wordt door andere vrijwilligers over vele, vele jaren. Door alle eeuwen heen is de beleving van godsdienst aan verandering onderhevig, die verandering werd soms doorgevoerd te paard en te zwaard. Door sprekers, door redenaars, door overheden, door pausen en dominees. Maar de verandering van onze beleving kan het best worden doorgegeven door liefde, door de liefde die onze Heer Jezus Christus ons heeft geleerd. Een woord van dank aan allen die onze PKN gemeente Heerjansdam het afgelopen jaar hebben gediend, een woord van liefde om op diezelfde weg door te mogen gaan. Onder hetzelfde dak, met ieder zijn eigen beleving. Wim Steen mei 2011

jaargang 7

19


Adv.pag. C:opmaak 1 25-08-11 11:05 pagina 1

AANNEMINGSBEDRIJF OVERGAAUW V.O.F.

Kleinwier b.v. Automobielen In- en verkoop - Reparatie Schade herstel & Leasing

Nessenweg 9 2995 DA Heerjansdam Tel. 078-6775022

❋ NIEUWBOUW ❋ VERBOUW ❋ ONDERHOUD ❋

Fruiteniersstraat 6 - Zwijndrecht Telefoon 078-6106116

www.kleinwier.nl

mak: e g w u r Voo

STOOMERETTE ’T VLAK BV OOk vOOr uw witte was www.stoomerette.nl Onderlangs 20A Zuideinde 39 0180- 627930 0180-612579 marja.lieshout@stoomerette.nl

BAKKERIJ

Van Dijk

Adres: De Manning 5b 2995 AE Heerjansdam

Dorpsstraat 81 – Heerjansdam Tel. 078-6771304 – Fax 078-6771374

Molenweg 1 Heerjansdam 078-6771506 vErkoop niEuwE En gEbruiktE Auto’s rEpArAtiE onDErHouD A.p.k. kEuringEn

Wilt u verzekerd zijn van een goede rij-opleiding?

Dan belt u

AUTORIJSCHOOL LANDZICHT L AUTORIJSCHOOL LANDZICHT

Oosteinde 11 Heerjansdam Telefoon 078-6771672

VAN DER KRANS

A U T O▼S Panne(n)koekenhuis / Partyrestaurant

Achterzeedijk 9 2991 SB Barendrecht 0180 617576

WWW.PANNENKOEKENHUISOUDEMAAS.NL

Het gehele jaar zeven dagen per week open! Welkom!


VORMING EN TOERUSTING GGG Startdag

3 September, 10.00 uur, plaats: Gouda, Pauluskerk

Op 3 september wordt in Gouda de jaarlijkse Startdag van de Gemeente Groei Groepen gehouden. Honderden GGGdeelnemers, gastgezinnen en toerusters komen samen om geïnspireerd te worden, de visie te delen, voor onderlinge uitwisseling, verdieping en praktische toerusting. In seizoen 2011-2012 is het thema ‘Staan in de frontlinies'. Op de Startdagen wordt het nieuwe materiaal geïntroduceerd en toegelicht door de schrijvers van de studie. Ook zal het nieuwe materiaal in ruime mate voorradig zijn zodat u meteen de studiematerialen (deelnemersboekje, boekje met achtergrondinformatie voor de gespreksleiding, DVD met filmfragmenten, welkomst- /uitnodigingskaarten) voor uw Groei Groep mee kunt nemen!

‘Staan in de frontlinies' Ds. Ron van der Spoel, ds. Peter Smilde en ds. Taco Koster brachten het afgelopen jaar een bezoek aan een conferentie voor predikanten vanuit de vervolgde kerk. Ze zijn bij hen in de leer gegaan: wat kunnen wij, christenen uit de vrije westerse wereld, leren van christenen die vervolgd worden en al langere tijd in de frontlinies staan? Ook in Nederland is de kerk in een minderheidspositie gekomen. De bedoeling van de nieuwe studie is niet zozeer om mensen op te roepen de vervolgde kerken te helpen, maar om óns door hén te laten helpen. Thema's als gebed, volharding, vrijmoedigheid komen aan de orde. Elk van de 16 hoofdstukken in de nieuwe studie biedt een onderwerp/thema dat bruikbaar is gebleken voor vervolgde christenen en mogelijk ook bruikbaar zal zijn voor christenen in Nederland, lessen vanuit de vervolgde kerk voor ons. In samenwerking met Open Doors wordt een DVD bijgeleverd met getuigenissen en verhalen van gelovigen uit de vervolgde kerk. Ook voor deze studie wordt de opzet gekozen waar vorig seizoen mee gestart is met o.a. meerkeuzevragen, creatieve verwerkingsvormen en suggesties voor lofprijzing en aanbidding, zodat de groep zelf kan beslissen waar ze het accent in de gesprekken wil leggen. Het studiemateriaal bevat weer het deelnemersboekje, een boekje met achtergrondinformatie voor de gespreksleiding en een DVD met filmfragmenten. Ook zullen weer welkomst- / uitnodigingskaarten verkrijgbaar zijn waarmee u nieuwe mensen voor uw Groei Groep uit kunt nodigen. Tijdens deze dag zijn er o.a. de volgende workshops: 1. Strategische gemeenteopbouw: Groothuisbezoek en de GGG 2. Triades: waar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn 3. Lessen van de vervolgde kerk: Open Doors en de GGG 4. Uitdagingen voor de GGG: het nieuwe concept 5. Toerusting voor gespreksleiders 6. Toerusting voor gespreksleiders (thema?) 7. Ik ben hier nieuw

Ds. Hans Eschbach Ed Haagsma Ds. Ron v.d. Spoel Ds. Peter Smilde Ds. Gert van Herk Rienk Wiersma Mysteriegast…

Noteert u/noteer jij alvast deze datum? Meerijden? Tel.078-6771972 Ds. L.C. van der Eijk

mei 2011

jaargang 7

21


Adv.pag. D.qxd:Opmaak 1 25-08-11 11:21 Pagina 1

LOODGIETERSBEDRIJF

N.A.J. DEN DRIJVER Wij verzorgen al uw loodgieterswerkzaamheden, sanitair, dak- en zinkwerk en warmwatervoorziening. Achterom 67 - Barendrecht Telefoon 0180-613308 b.g.g. 0180-615335

B.V. AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. VERMEER

GROND- EN SLOOPWERK VERHUUR VAN KOMPRESSOREN KOPPENSNELLEN GATEN BOREN MET DIAMANTBOOR

2995 AP Heerjansdam Nijverheidsstraat 34 Tel. 078 - 677 15 10 Tel. 078 - 677 27 23 Autotel. 06 - 52735826 Fax 078 - 677 14 20


ZOMERGROETEN 2011 Voor mensen die langdurig verpleegd worden, of in instellingen verblijven, of wonen geven we drie maal per jaar de adressen door. Stuurt u s.v.p. een kaartje als blijk van meeleven. U vindt nu voor het eerst op deze lijst ook de bewoners van Borgstede die nog met onze gemeente verbonden zijn. In Verpleeghuis Swinhove, Plantageweg 3, 3333 GZ Zwijndrecht Dhr. A. van Pelt, afd. Pieterman 1 Verpleeghuis Smeetsland, Pietersdijk 60, 3079 TD Rotterdam Mw. L. van Driel, Rozenstraat 4 Verpleeghuis de Wetering, k. 119, Loevesteinsingel 55, 3077 HM Rotterdam Mw. M.E.A. van Vliet-Koomans Verpleeghuis de Elf Ranken, Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht Mw. M. Monshouwer-Gouman Reling 3 Mw. W.C. de Koning – Brand, Kamer 228, Develweg 1a, 2995 XC Heerjansdam Verzorgings- en Verpleeghuis 'Meerweide', Grote Hagen 98, 3078 RC Rotterdam Mw. N. van der Burg-Kleinjan, Nijverheidsstraat 3, 2995 AP Heerjansdam Parkhuis, afd. Kastanje, Haaswijkweg Oost 69a, 3319 GB Dordrecht Dhr. L. Dorsman ’t Ronde Sant, afd. 1b, Hugo de Groothof 1, 2984 GK Ridderkerk Dhr. A. Verzijl Zorglocatie ‘Stadzicht’, Overschiese Kleiweg 555, 3045 LJ Rotterdam Dhr. A. van Dam, Heer Janstraat 43, 2995 AM Heerjansdam In andere instellingen Leonard Penning, Van Schendelstraat 14, 3261 SJ Oud-Beijerland Richard van Dijk, Doggersbank 47, 3192 DA Hoogvliet De Lindonk, Rotterdamseweg 137b, 3332 AE Zwijndrecht Dhr. P. Groenendijk Jan Meertensflat, 2e Etage Mw. M. Steijl-den Breejen, Van Langendonckstraat 359, 3076 SK Rotterdam ??? De Blije Borgh, Gerard Alewijnsstraat 18, 3341 GD Hendrik-Ido-Ambacht Dhr. A. Kruithof Borgstede Dhr. A. en mw. K. Visser-Levering, Marjoleinlaan 275, 2991 HP Barendrecht Mw. N. van der Pas-van Loon, Marjoleinlaan 171, 2991 HP Barendrecht Mw. P. Groenendijk-van Loon, Marjoleinlaan 119, 2991 HP Barendrecht Dhr. G. de Jong, Marjoleinlaan 179, 2991 HP Barendrecht Mw. P. van Driel-Gouman, Marjoleinlaan 131 2991 HP Barendrecht Mw. J. van Pelt-Kerkhof, Marjoleinlaan 183, 2991 HP Barendrecht Dhr. C.P. Schop, Marjoleinlaan 281, 2991 HP Barendrecht mei 2011

jaargang 7

23


Adv.pag. E:Opmaak 1 25-08-11 11:35 Pagina 1

WARENHUIS

Wesdijk Huishoudelijke artikelen Woonaccessoires Tuingereedschappen Tapijten / Gordijnen Verf en behang Kado artikelen Tuinmeubelen Schuifwanden ‘t Vlak / Onderlangs 13 - 17 Barendrecht Telefoon: 0180 - 612 460

MAALTIJDENDIENST PERSONENALARMERING KLUSSENDIENST TUINONDERHOUD OUDERENADVISEUR SENIORENRESTAURANTS Bel of kom langs voor nadere informatie van maandag t/m/ donderdag van 09:00 tot 17:00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur. Stichting Welzijn Ouderen Zwijndrecht Norderstedtplein 3332 GK Zwijndrecht

Tel. 078 620 60 60 www.swoz.com info@swoz.com

0900 - 447 4474

Visgilde Leen de Jong Middenbaan 73 2991 CS BARENDRECHT t. 0180 61 75 41, f. 0180 55 65 61 www.visgilde.nl


KERK EN JEUGD

mei 2011

jaargang 7

25


Adv.pag. F:Opmaak 1 25-08-11 11:45 Pagina 1

Reeds 26 jaar een begrip!

Spoedopleiding is mogelijk Heerjansdam De Jong Jr. Groene Dreef 8 Tel. 078-677 10 59 Mobiel. 06 537 88 134

email: info@autorijschool-dejong.nl www.autorijschool-dejong.nl

DORPSSTRAAT 211 - 2995 XG HEERJANSDAM TEL. 078-677 2538 - FAX 078-677 1008

BOUWEN OF VERBOUWEN

NIEUW in Barendrecht!

O KO

P

TEVERKOCHT

WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE Bel ons voor vrijblijvende informatie, wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van:

HUIJGEN MAKELAARDIJ B.V.

NIEUW in Barendrecht!

• renovatiewerken • woning uitbreidingen • bungalows en woningbouw

Achterom 115 - 2991 CP Barendrecht Telefoon: 0180-617191 - Fax: 0180-623361 E-mail: info@huijgenmakelaardij.nl Internet: www.huijgenmakelaardij.nl

schoenen

50

H.Buitendijk Kijfhoek 36 • 3335 LE Zwijndrecht

Opslag en bedrijfsruimten verhuur

vanaf 100 m 2. Voor meer info. Tel: 078 677 1548


ADMINISTRATIE EN BEHEER Kerkrentmeesterlijkjournaal Verantwoording collectes en giften over de maand mei 1-5 Kosten ADA dienst € 249,51 Kerk € 130,01 Jeugd Kerk Kijfhoek € 79,80 8-5 Woord en Daad € 255,80 Onderhoud 15-5 Kerk € 231,37 Onderhoud Kerk Kijfhoek € 54,40 22-5 ZWO € 209,78 Diaconie 29-5 Kerk € 265,29 Onderhoud Mei Zendingsbussen € 42,10 Oud papier 16,84 ton € 400,50 Giften: via ds. Speelman:

59,80

€ 142,65 € 157,55 € 191,83 € 219,81

€ 20,00 en € 100,00 Verjaardagfonds

€ 372,61

Allen die aan dit resultaat bijgedragen hebben, hartelijk dank. Namens het college van kerkrentmeesters, Jan Schop, penningmeester.

Coördinator Dorpskerk - Sleutelplan kerken. Het college van kerkrentmeesters vindt het belangrijk dat er duidelijkheid is over wie, wanneer en waarvoor men gebruikt maakt van de kerken. Er is verschillende keren geconstateerd dat de kerk gebruikt is, of dat men, of iemand, in de kerk geweest is zonder dat het bij iemand bekend was. Het blijkt dat er teveel sleutels in omloop zijn, er wordt een nieuw sleutelplan gemaakt, gelijktijdig met de aanpassing van de sloten. Dit in verband met het politiekeurmerk openbare gebouwen en verzekeringstechnische zaken. (Dit geldt ook voor de Boomgaardkerk.) Het college zal in overleg met betrokkenen een gering aantal sleutels uitgeven. Dit houdt niet in dat de huidige sleutelhouders geen gebruik meer kunnen maken van de kerken, alleen gaat dat nu na melding bij de coördinator. Voor de Boomgaardkerk blijft de koster de coördinator, voor de Dorpskerk hebben wij Aart Sinterniklaas bereid gevonden de taak van coördinator Dorpskerk op zich te nemen. Dat houdt dus in dat een ieder die iets in de Dorpskerk wil gaan doen, of een ruimte nodig heeft dit even meldt bij Aart, tel. 078-7771946. Aart zal dan zorgen voor ontsluiting van het gebouw. De verhuurafspraken Dorpskerk voor rouw- en trouwdiensten en grote evenementen blijven in handen van Joop van Dijk. Namens het college van kerkrentmeesters, Wim Steen, Voorzitter

Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: mei-juni 2011 Bloemendienst; 01-05 via mevr. 05-05 via mevr. 23-05 via mevr. 27-05 via mevr. 09-06 via mevr. 13-06 via mevr. 16-06 via mevr.

D. Broekhuizen-Veurink A. v.d. Berg-Gouman R. Noordzij-v.d. Spoel S.C. v. Nes-Blaak G. v.d. Boogaard-v.d. Wiel K. Monshouwer-Timmerman G. v.d. Hoorn.

Project Hoop Brazilië via mevr. A. Bras-Alderlieste

€ 10,00 € 12,00 € 10,00 € 10,00 € 20,00 € 10,00 € 10,00 €

20,00

Alle gevers hartelijk dank. Met vriendelijke groet, Jan de Jong mei 2011

jaargang 7

27


Adv.pag. G:Opmaak 1 25-08-11 11:55 Pagina 1

AARDAPPELEN, GROENTE, FRUIT EN EIEREN Alles vers bij familie van Nes Lindtsedijk 237 (bij Veerplaat) Zwijndrecht Openingstijden : Donderdag 13.30 – 18.00 uur Vrijdag 13.30 - 18.00 uur Zaterdag 08.00 – 14.00 uur

Kromme Nering 4 2995 BH Heerjansdam Voor: kleine en middelgrote bedrijven - scholen - particulieren e-mail: info@core-ict.nl

078-6454085 of 06-20616600

Kadosh Gifts Kadosh is een winkel gevuld met kadootjes voor klein en groot! Voor diverse gelegenheden kunt u bij ons terecht. Zoals voor een geboorte, huwelijk, verjaardag, doop, belijdenis of gewoon, voor zomaar. Een greep uit onze collectie: babygifts, geschenkboeken van o.a. Max Lucado, romans van Francine Rivers, cd’s en dvd’s met een inspirerende boodschap, woonaccessoires, sjawls en sieraden en ga zo maar door. Tevens hebben we ook een ruime keuze aan mooie kaarten voor uiteenlopende gelegenheden. Nieuwsgierig geworden? Kom gewoon een keer snuffelen! U bent welkom op de Kort Ambachtlaan 15, 3333 EH Zwijndrecht. Openingstijden: Dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:0018:00 uur. Woensdag en zaterdag van 10:00-17:00 uur. Hopelijk tot ziens!


INGEZONDEN

COLUMN

Op oude wijs een nieuw gezang

Door Margot Walda

Ieder jaar op het tweede weekend van de maand september is het Open Monumentendag, destijds ingesteld om de bevolking op grote schaal kennis te laten maken met rijksmonumenten. Al een aantal jaren staat ook de Dorpskerk open en exposeert het Historisch genootschap Heerjansdam daarin met foto’s over een bepaald thema. Honderden mensen, overal vandaan, bezoeken dan de kerk.

Consuminderen. Mooi woord! Ik weet niet wie het heeft bedacht, al heb ik dat vast ooit wel geweten. Het hoort bij die kennis die mijn hoofd als overbodig heeft weggedaan. Het verbaast me dat spellingcontrole het woord niet herkent, het wordt al zo lang gebruikt. Nog niet opgenomen in de Dikke Van Dale en/of het Groene Boekje? Wat het betekent weten we intussen allemaal wel. Er zijn mensen die het uit noodzaak doen, er zijn er die het een sport vinden, er zijn er ook die er bijna hun levensdoel van gemaakt hebben. Dat merk je als je op internet rondsnuffelt. Er zijn heel veel blogs die het onderwerp behandelen, en allemaal hebben ze de nodige tips om te komen tot minder besteden. Dat sommige daarvan ook het milieu minder belasten is mooi meegenomen, al vindt niet iedereen dat het belangrijkste. Niet alle tips vond ik geweldig. Deze bijvoorbeeld: ongegeneerd veel eten bestellen als iemand je mee uit eten neemt, de restanten laten inpakken en er de rest van de week van eten. Dan moet je toch wel erg veel bestellen. Ik zou dat simpelweg niet durven en vind het ook niet erg netjes. Voor deze ben ik ook te netjes: in de bibliotheek zeggen dat je de vorige keer je paraplu hebt laten staan. Je schijnt dan meestal nog te kunnen kiezen ook. Tja, het tijdschrift waarin deze materie werd behandeld heette ‘Vrekkenkrant’, bij het woord vrek denk je niet meteen aan een sympathiek iemand, al werd het in dit geval als een soort geuzennaam beschouwd. Je komt gelukkig ook praktische dingen tegen, zoals: het water van de douche opvangen zolang het nog niet warm is. Dat heeft mij al heel wat emmertjes water opgeleverd voor het begieten van de planten. Per keer levert het precies een emmertje op, waarmee ik mijn gieter tweeënhalf keer kan vullen. Dat je het groen van een prei niet weg moet gooien, maar prima kunt verwerken in de wok of als soepgroente, wist ik al, maar dat uit het harde ‘kontje’, als er worteltjes aan zitten, in een bloempot met aarde een nieuw preitje groeit? Dat ga ik beslist uitproberen. De mooiste tip vond ik deze: De beste manier om te besparen is om minder uit te geven dan je binnenkrijgt. Zo simpel, al weet ik ook wel dat er mensen zijn voor wie het moeilijk is om iedere maand rond te komen, niet door verwoed consumeren, maar omdat er weinig binnenkomt.

Het boeiende is dat je in gesprek komt met mensen die in een of ander aspect van de kerk geïnteresseerd zijn en dan mag je daarover iets vertellen. Een van de bezoekers was een forse man uit het noorden van Friesland en dat was duidelijk te horen. Hij was organist geweest in enkele dorpjes ergens in de buurt van Dokkum, vertelde hij. Heeft u wel eens iets meegemaakt dat u is bijgebleven? vroeg ik. O ja, zei hij, heel wat. Zo was er eens een betrekkelijk nieuwe en jonge dominee die op een zondag in een naburige gemeente zou preken, een gemeente die nogal behoudend was en wars van nieuwe dingen, maar daar was hij niet van op de hoogte. In zijn eigen gemeente zong men, naast de psalmen, 29 gezangen. Hij beklom de kansel en gaf nietsvermoedend een gezang op om dat te laten zingen. Maar het orgel zweeg, evenals de aanwezigen. Geschrokken kwam de ouderling van dienst naar boven en fluisterde hem toe dat de gemeente uit principe tegen gezangen was, alleen psalmen zong en wel de oude berijming. Aanvankelijk wilde de dominee wat meer weten over het beginsel dat in geding was, maar bedacht zich op tijd, want op zo’n discussie zit een gemeente op dat moment niet te wachten. Men komt voor iets anders. Hij verontschuldigde zich tegenover de kerkenraad en gemeente. Hij had zich beter moeten voorbereiden. Broeders en zusters, zei hij toen, laat ons deze dienst beginnen met het zingen Psalm 98 het eerste vers: Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, dien grooten God, die wond’ren deed! Kees Brinkman

mei 2011

jaargang 7

29


INGEZONDEN THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN; driejarige basiscursus en korte cursussen In het seizoen 2011-2012 starten er weer driejarige basiscursussen theologische vorming: één op maandagavond 5 september en parallel daaraan één op dinsdagochtend 6 september. De cursus wordt gegeven in kerkgebouw ‘De Hoeksteen’, Rivierweg 15 te Capelle aan den IJssel (goed bereikbaar met de metro). De basiscursus omvat een dagdeel per week gedurende 31 weken; in de schoolvakanties zijn er geen lessen. Tevens zijn er diverse korte cursussen (2-4 dagdelen), die dit seizoen gegeven worden door: mw. drs. Oldenboom, “Workshop over familierelaties bekeken in het licht van de contextuele benadering”, 6/9, 13/9 en 20/9 (2011) ’s morgens; drs. Van Kampen, “Prediker: wijsheidsleraar/filosoof”, 27/9, 4/10 en 11/10 (2011) ’s morgens; dhr. Van Puffelen,”Goden, godinnen en demonen; een supermarkt aan keuzen, maar slechts één goede“, 25/10 en 1/11 (2011) ’s morgens; drs. Smilde,”Modern geloof en traditie”, 8/11, 15/11 en 22/11 (2011) ’s morgens; drs. Schelling, “Diversiteit in de gemeente; kramp of kans”, 28/11, 12/12 en 19/12 (2011) ’s avonds; drs. Van der Wal, “Het Johannesevangelie een gnostisch geschrift?”, 3/1 en 10/1 (2012) ’s morgens; drs. Van der Wal, “Ezechiël, de priester-profeet”, 17/1, 24/1 en 31/1 (2012) ’s morgens. mw. drs. Schorer, Rabbijnse Midrasj – zoeken naar Schrift-uitleg, betekenis die ‘zin’ geeft”, 7/2, 14/2, 6/3 en 13/3 (2012) ’s morgens; * neem contact op voor leesstof ter voorbereiding! Dhr. Van Vliet, “Een glimp Gotiek; Gotische kathedraalbouw in de omgeving van Parijs”, 19/3 en 26/3 (2012); ’s avonds. De korte cursussen worden gegeven in de Verrijzeniskerk, Springerstraat 340 te RotterdamAlexander, ’s avonds van 19.15-21.30 uur en ’s morgens van 10.00-12.30 uur. Een ieder die belangstelling heeft voor de Bijbel en alles wat daarmee samenhangt, is van harte welkom! Er zijn geen toelatingseisen, *tenzij anders aangegeven. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met: Mw. M. Bezemer-Rietveld, Constantijn Huygenslaan 209, 3351 XB te Papendrecht. Tel. 078-6153121; email: tvgrotterdam@orange.nl of kijk op: www.pkn.nl/tvg , onder Rotterdam.

Samengaan Maandblad van de Protestantse Gemeente Heerjansdam / Kijfhoek. Verschijnt 11 keer per jaar. Sluitingsdatum voor de kopij is de 20e van elke maand. Redactie Alex van Hengel, telefoon 078-6772660 Heleen Hoes Trudy Baas-Kruit Anja van Gelder Hans Ouwerkerk Ds. L.C. van der Eijk Redactieadres Bovenkruier 18, 2995 CA Heerjansdam E-mail: samengaan@kerkheerjansdam.nl Bezorging A. de Jong, tel : 078-6771396 Correctie Margot Walda Advertenties en financiën B.J. van den Bogaard, telefoon 078-6104121 Ter ondersteuning van de uitgave van dit kerkblad kunnen giften worden gestort op rekening: Postbank 1561805 t.n.v. "Samengaan". Druk Drukkerij Verloop, Alblasserdam Protestantse Gemeente Heerjansdam /Kijfhoek Kerkelijk bureau: Dorpsstraat 50a Tel: 078-6771318, E-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl rek. nr. 145199975 t.n.v. Prot.Gem.Heerjansdam/Kijfhoek. Predikant: Ds. L.C. van der Eijk, De Manning 2, 2995 AH Heerjansdam, Tel: 078-6771972 E-mail: lcvdeijk@hetnet.nl Kerkelijk werker Mw. N. van Embden Dorpsweg 18, 3227 AG Oudenhoorn 0181-461224 / 06-19168188 – E-mail n.vanembden8@upcmail.nl Scriba: H. Groenenboom – van Sijp, Burg. G.H. Dercksenstraat 11, 2995 AA Heerjansdam Tel: 078-6771092, E-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl Diakonie Heerjansdam, Rekening: 30.54.26.737 Boomgaardkerk, Dorpsstraat 42a, 2995 XH Heerjansdam. Tel: 078-6771530 Dorpskerk Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam. Tel: 078-8795281 Kerk te Kijfhoek Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht, Overige kerkelijke gegevens Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar het boekje Kom in de Kring, seizoen 2010-2011 en de website: www.kerkheerjansdam.nl

Samengaan

30


Adv.pag. H:Opmaak 1 25-08-11 10:17 Pagina 1

TEL.: 0186 - 64 95 19 Benjamin Franklinstraat 17 3261 LW Oud Beijerland

www.kampersnatuursteen.nl

Schoenmakerij Middenbaan 49 2991 CS Barendrecht 0180 610763

Altijd nodig, Uw aandacht, Uw liefde, Uw gift, Rainbow School voor gehandicapte kinderen In Zuid Afrika. Bankrekening 1720966 ZWO Heerjansdam t.a.v Rainbow School

Kromme Nering 2

2995 BH Heerjansdam

Verkoop en reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen

info@fietscompleet.nl www.fietscompleet.nl Tel 078 6454164


Adv.pag. i:opmaak 1 25-08-10 12:02 Pagina 1

industrieweg 21, 2995 Be Heerjansdam, Tel. 078 - 677 8555 Velicom bv Industrieweg 12 2995 BE Heerjansdam Telefoon (078) 6775012 Fax (078) 6775013 www.velicom.nl

Electrotechniek Licht en krachtstroom Scheepsinstallaties Camerasystemen Paneelbouw Keuringen NEN 3140 Domotica

roobol woonwinkels Bij Roobol vindt u alles voor de aankleding van uw huis onder ĂŠĂŠn dak! Van tapijt tot parket, van laminaat tot zonwering, van vinyl tot gordijnen en van karpetten tot vitrages. En natuurlijk bij u in de buurt!

Barendrecht: woonboulevard Reijerwaard Ridderkerk: Gieterijstraat 130 Kijk op www.roobol.com voor meer informatie

Dorpsstraat 51 2995 XD Heerjansdam Tel. 078-6771190

Samengaan zomer 2011  
Samengaan zomer 2011  

Samengaan zomer 2011

Advertisement