Page 1

De baardman broedt in de uitgestrekte rietlanden van de Zouweboezem tussen Ameide en Meerkerk. Š 2009 - Drukkerij Verloop, Alblasserdam i.s.m. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap Fotografie: Rogier Mos


De grutto wordt ook wel de koning van de weidevogels genoemd. Het Zuid-Hollands Landschap voert een speciaal beheer zodat deze vogel zijn ‘rijk’ kan behouden. © 2009 - Drukkerij Verloop, Alblasserdam i.s.m. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap Fotografie: Nico van Kappel


De duinen van Oostvoorne zijn aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege zijn grote waarden voor planten en dieren. Het gebied maakt onderdeel uit van het netwerk van belangrijke Europese natuurgebieden. Š 2009 - Drukkerij Verloop, Alblasserdam i.s.m. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap Fotografie: Idde Lammers


Klein Profijt is een buitendijks getijdennatuurgebied langs de Oude Maas bij Rhoon. De hooggelegen lanings met karakteristieke knotwilgen lopen alleen bij extreem hoge waterstanden over. Š 2009 - Drukkerij Verloop, Alblasserdam i.s.m. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap Fotografie: Idde Lammers


De Holle Mare is een oude kreekrestant op Voorne. Het Zuid-Hollands Landschap koopt hier gronden aan en richt ze in als natuurgebied. Š 2009 - Drukkerij Verloop, Alblasserdam i.s.m. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap Fotografie: Nico van Kappel


Het Zuid-Hollands Landschap beheert langs de Oude Maas, in de Vijfheerenlanden en in de Krimpenerwaard enkele eendenkooien. Š 2009 - Drukkerij Verloop, Alblasserdam i.s.m. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap Fotografie: Idde Lammers


Langs de Diefdijk in de Vijfheerenlanden beheert het Zuid-Hollands Landschap een groot aantal hoogstamfruitgaarden. Š 2009 - Drukkerij Verloop, Alblasserdam i.s.m. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap Fotografie: Idde Lammers


De eekhoorn is een echte bosbewoner en leeft onder meer in de door het Zuid-Hollands Landschap beheerde natuurgebieden rondom Den Haag. Š 2009 - Drukkerij Verloop, Alblasserdam i.s.m. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap Fotografie: Rogier Mos


ReeÍn voelen zich thuis in het kleinschalige landschap in de Vijfheerenlanden. Š 2009 - Drukkerij Verloop, Alblasserdam i.s.m. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap Fotografie: Harry Fiolet


De zeldzame aapjesorchis bloeit in de Heemtuin Tenellaplas op Voorne. De bloemen lijken op aapjes. Š 2009 - Drukkerij Verloop, Alblasserdam i.s.m. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap Fotografie: Nico van Kappel


Bloemrijke akkers en graslanden verfraaien het landschap en vormen een aantrekkelijk leefgebied voor talloze soorten insecten. Š 2009 - Drukkerij Verloop, Alblasserdam i.s.m. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap Fotografie: Harry Fiolet


Over-Boeicop bij Zijderveld is een natuurgebied met weides, bos en griend. Hier kun je met volle teugen genieten van het afwisselende polderlandschap. Š 2009 - Drukkerij Verloop, Alblasserdam i.s.m. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap Fotografie: Nico van Kappel


In het voorjaar ziet het Hyacintenbos bij Den Haag paars van de boshyacinten. Deze zogeheten stinzenplanten zijn door onze voorouders als sierplanten in talloze landgoederen en buitenplaatsen aangeplant. Š 2009 - Drukkerij Verloop, Alblasserdam i.s.m. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap Fotografie: Idde Lammers


Winter in Polder Nieuw-Schaayk in de Vijfheerenlanden. Het Zuid-Hollands Landschap koopt hier gronden aan om verspreid liggende natuurgebieden met elkaar te kunnen verbinden. Š 2009 - Drukkerij Verloop, Alblasserdam i.s.m. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap Fotografie: Idde Lammers


De Slikken van Voorne worden ook wel ‘de Waddenzee in het klein’ genoemd. Op de slikplaten zoeken vogels hun voedsel en rusten soms tientallen zeehonden. © 2009 - Drukkerij Verloop, Alblasserdam i.s.m. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap Fotografie: Idde Lammers


De Oudelandse Zeedijk langs de Grevelingen staat bekend om zijn grote plantenrijkdom. Het beheer van het Zuid-Hollands Landschap is hier speciaal op afgestemd. Š 2009 - Drukkerij Verloop, Alblasserdam i.s.m. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap Fotografie: Idde Lammers

kaarten_zuid_hollands_landschap-2  

De baardman broedt in de uitgestrekte rietlanden van de © 2009 - Drukkerij Verloop, Alblasserdam i.s.m. Stichting Het Zuid-Hollands Landscha...

kaarten_zuid_hollands_landschap-2  

De baardman broedt in de uitgestrekte rietlanden van de © 2009 - Drukkerij Verloop, Alblasserdam i.s.m. Stichting Het Zuid-Hollands Landscha...

Advertisement