Page 1

Nummer 25

Informatieve uitgave van Drukkerij Verloop

Nieuwe klanten maken? Je klanten koesteren is nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Het is meer dan ooit cruciaal voor het zakendoen. Want enthousiaste klanten zorgen weer voor nieuwe klanten.

Tevreden of enthousiast

Voorpaginanieuws Wat is het mooi als de kwaliteit van geleverd werk zodanig positief is dat het resulteert in nieuwsbrieven, tijdschriften, een artikel op de voorpagina van een landelijk dagblad. Op vrijdag 2 oktober jl. vonden kerkboden, magazines... we een artikel over de lesbrief van de GBS, speciaal ontwikkeld voor het Openbaar briefpapier, sets en bloks, enveloppen, visitekaarten... Basisonderwijs. Er werd een leerkracht geciteerd: ‘Hij is fris jubileumboeken, en ziet er leuk uit, daar dagboeken, viel ik een beetje op’. Uiteraard waardeert deze leerkracht ook genealogiën, levensbeschrijvingen... de inhoud van deze lesbrief over de geschiedenis van Misschienfolders, wordt het dan eens tijd om bij de Statenbijbel. Drukkerij verloop

tijdschriften

huisstijldrukwerk

boeken

reclamedrukwerk brochures, mappen, posters...Het is

langs te gaan..

de laatste tijd niet makkelijk om een goede drukker te vinden..

tijdschriften

nieuwsbrieven, tijd-

schriften, kerkboden, magazines...

drukwerk

huisstijl-

briefpapier, sets en bloks,

enveloppen, visitekaarten...

boeken

jubileumboeken, dagboeken, genealogieën, levens-

Zeker, we laten ook wel eens een steekje vallen. Kleur bekennen en een adequate oplossing van het probleem zoeken is dan de enige logische stap. Daar lopen we niet voor weg.

Automatisch gevolg Natuurlijk, een advertentiecampagne in een landelijk dagblad, een mooie be-

beschrijvingen...

tijdschriften

Veel bedrijven zijn al tevreden als ze kunnen zeggen: ‘Wij hebben tevreden klanten!’ Een klant is echter al tevreden als de geleverde dienst voldoet aan de verwachting van de klant. Eigenlijk een heel normale zaak. Het zou niet goed zijn als het anders zou zijn. Drukkerij Verloop heeft het streven om de lat steeds een stukje hóger te leggen. Een paar voorbeelden: - In de contacten met de klant een positief kritische partner zijn. Alternatieven aandragen. - Een scherpe ingangscontrole uitvoeren op de aangeleverde bestanden. Ondanks stagnatie koppelen we door ons ontdekte foutjes gelijk terug naar de klant. - Onze vormgevers moeten iets toevoegen aan de ideeën van de klant. Een alternatief lanceren in plaats van de wens van de klant klakkeloos uitvoeren. - Als een klant de kopij een aantal dagen te laat heeft ingeleverd, is de verrassing voor hem des te groter als het tijdschrift tóch op tijd op de mat valt.

nieuwsbrieven, tijd-

drijfsbrochure, maar bijvoorbeeld ook het up-to-date houden van de website - kijk maar eens op www.verloop.nl dragen veel bij aan naamsbekendheid. Maar mond tot mond reclame is en blijft de beste manier van adverteren. Zeker in deze periode van economische mogelijkheden is het maken van nieuwe klanten een schone taak. We hebben gemerkt dat enthousiaste klanten hierbij enorm belangrijk zijn. Waar het onderwerp vormgeving of drukwerk ter sprake komt, is vaak de naam van Drukkerij Verloop naar voren gebracht. Uiteraard moet, om het een beetje populair te zeggen, de bal nog wel ingekopt worden. Maar het zijn kansen die we niet graag onbenut laten. Dus: “Zegt het voort!”

Met vriendelijke groeten, Jan Vreeken úw drukwerkadviseur


Kees Kleinbloesem Leendert Vermeulen communicatieadvis van de gemeente Kri aan den IJssel

Klant aan het woord

Gemeente Krimpen aan den

Elkaar waarderen

erg belangrijk. We kunnen ons van-

is belangrijk voor

daag niet voorstellen dat die communicatie zich vroeger beperkte tot

elke relatie

Een goed bestuur moet transparant zijn. Voorlichters heten nu communicatieadviseurs. Voor de overheid is dienstverlening een speerpunt geworden. Een gemeente moet veel communiceren. Daarbij moet steeds weer een keuze worden gemaakt uit de communicatiemiddelen. Ook op dat terrein zijn er veel ontwikkelingen. drie maanden, die drie “Die twee weken werden al gauw heb ik daar een maanden werden een jaar en uiteindelijk jaar of zes als directeur gewerkt.”

van de zaak vertelt LubOntspannen en met veel kennis Hollandia. Hij behoort bers het veelbewogen verhaal van die bij het bedrijf binnen de familie tot de derde generatie in 1928 als directeur betrokken is. Zijn grootvader begon toen nog onderdeel van van een fabriek van trottoirtegels, Later nam hij de Maatschappij. de Amsterdamse Ballast voor wat ze waren en aandelen over, liet de trottoirtegels vervolgens ook in staalzocht het in bouten en moeren en herstelwerkzaamheden constructies. Na de oorlog zorgden uitgroei. verdere voor bruggen vernielde van aan tal Algerabrug was een De bouw van de ons zo vertrouwde ontwerp en constructie omslagpunt, de eerste stap naar en andere waterbouwvan grote beweegbare bruggen wist het bedrijf daarna te kundige werken. Rijkswaterstaat

r-abonnement krijgt u een aanzienlijke korting op de nore toegangsprijs. Bovendien weet u zeker dat uw favoriete et is uitverkocht en kunt u uw uitgaansavonden vastleggen seizoen. Uw avondje uit wordt nog completer als u gebruik aanbod van Brasserie De Open Haard. Op vertoon van uw rijgt u 10% korting op uw dinerkosten op de avond van uw orstelling.

n wereld van en beweging

tgaansprogramma samenstellen. Al vanaf 5 voorstellingen per gt u op de totale prijs 10% korting. Aangezien de abonnemenijk zijn, bestaat er geen bezwaar tegen als u samen met vrienfamilieleden een abonnement neemt. Mocht u minder dan 5 len reserveren, dan kan dit uiteraard ook met het bestelformugeen recht op 10% korting.

tijd bij een veel grotere Vervolgens heeft hij nog geruime Portugal als algemeen divisie eerst in Barcelona, toen in Nederland werd hij als directeur gefunctioneerd. Terug in voor markevice-president wereldwijd verantwoordelijk ting en sales van een DSM-divisie. Plan van aanpak op deze inmiddels Geen wonder dat het oog van Hollandia men hem de functie van zeer ervaren manager viel en dat algemeen directeur aanbood. omdat grootvader en “Een mooie uitdaging, niet alleen geweest, maar ook omvader bij het bedrijf betrokken zijn op te lossen waar ik mijn dat er een aantal problemen was schouders graag onder wilde zetten.” van aanpak. Zo moest De eerste stap was een solide plan van de familie komen het aandelenpakket weer in handen georganiseerd. Grooten werd een nieuwe financiering het bedrijvencomplex scheepse investeringen moesten it geven. Een beproductiecapacite en aanzien een modern was het besluit zich langrijk punt uit het plan van aanpak op de kernactiviteit: meer dan voorheen te gaan richten projecten in robuuste het realiseren van toonaangevende world of steel”, luidt de en complexe staalbouw. “A new

vinden.

nam vader Rob Na het overlijden van Stevens grootvader over. Nu is hij sinds op 27-jarige leeftijd de directeursstaf bij het bedrijf vele jaren als commissaris op de achtergrond dat hij twee jaar gebetrokken, wat niet kon verhinderen de groep een nadrukleden rond de herstructurering van heeft. gespeeld rol kelijke

De K linker

lformulier met daarop uw eigen samengestelde dan rijd je een het grote kruispunt linksaf slaat, abonnement bij2009 rabrug, eptember naar de gemeente Krimpen Zoek je echter den IJssel, om te wonen en te winkelen.aan en goed roen ng, postbus 200, 2920 AE in Krimpen aan bij datzelfde den je IJssel. U kunt ook gewerkt worden – dan moet rnslotte ook inleveren bij de receptie van De Tuyter of bedrijfvia deen website in de Stormpolder vind je bedrijven Daar igen. enijssel.nl invullen en verzenden. d.

de aanvang van een voorstelling is het ook gespannen tuien die om losse elegante buiging. De strak mogelijk loon kopen. Diteen kan tegen contante betaling reuzenharp bij de kassa er een van De van. hem op zijn plek houden, maken heaterbonnen bij De Tuyter niet in wisselbaar. een toonaangevend Er zit werkelijk muziek in deze brug, alleen maar naar vobouwwerk. De brug hoeft trouwens n te voorkomen raden wij u aan om zotweede oeververbinding vroeg mogelijk uw ren geschoven te worden om de e reserveren. Gereserveerde kaarten kunt te dat is Maar brengen. u tot stand uiterlijk tot IJssel een Hollandsche de over ng van de voorstelling ophalen. leest zal deze tui-draaihelaas niet de bedoeling. Als u dit Bridge krijgt, de skyline brug, die de naam Samuel Beckett gereserveerde voorstelling kan tot minimaal één dag voor Dublin sieren. neer van u verhinderd bent en uw kaarten bouwlaatste het hebt nietniet op tijd afhet eerste en zeker ook niet is Het entreekosten in rekening gebracht. ergens in de nadruk Afmelden kan telefowerk dat dit Krimpense bedrijf met / 0180-519931). Niet afgehaalde kaarten gaan opnieuw in wereld plaatst.

Voorlichtingsblad

Drie generaties plaatsbewijzen is als volgt mogelijk: medewerkers ligt achter “Een zeer intensieve tijd voor alle De Tuyter sinds twee jaar de jonge, ons”, zegt Steven Lubbers. Hij is Tuyter (telefoon 0180-519931/ fax 0180-515315 Zijn) kamer met wijds energieke directeur van het bedrijf. ector Samenlevi ng, Afdeling Beheer Accommoda de rivier het bedrijfsterrein, ties op achtereenvolgens m 0725) uitzicht - ademt de sfeer en eigen werk - de Van Brienenoordbrug t De Tuyter www.k rimpenaandenijs van Van der Giessen sel.nl van weleer, toen hier nog de directie - de Noord zetelde. y-

lastige periode voor HolHet begin van deze eeuw was een voor onrust, terwijl landia. Fusies en overnames zorgden Lubbers verwaterde. Er het aandelenpakket van de familie tijd dat de regie weer moest iets gebeuren. Het werd hoog

in één hand kwam. nieuwe filosofie. generatie in de persoon Dat was het moment dat de derde die weet waarover hij Lubbers is een gedreven manager van Steven Lubbers in beeld kwam. over de bedrijfsmatige praat. En dan gaat het niet alleen medewerkers waar hij de organisatie, maar ook over de 700 Eigen carrière verantwoordelijkheid voor draagt. familiebedrijf te worden het in om Portemonneelo voorbestemd hij Was zijn we nergens. We ze pauze “Zonder al die hardwerkende mensen zeker niet”, antwoordt de jonge Lubbers Rolstoelgebruikers “Nee, Om lange in deze moeilijke opgenomen? wachttijden helemaal doen, te voorkomen hoeft u in de pauze elkaar met het moeten niet De zaal is beperkt toegankelijk voor was een eigen carrière op te bouwen”. dat te betalen “mijn stellig, voor het gevoel hebben rolstoelgebruike uwinsteek drankje. rs. Er is tijden. De mensen moeten daarom bij DSM.een aangepast toilet. Wij verzoeken u vriendelijk zeker gelukt. Zijn loopbaan begon Ik prois hem U kuntNou, een dat keuze geluisterdbijwordt. maken uit het gehele assortiment met reserveerbij horen en dat er naar hen uit- hemring tezevermelden achtergrond stuurde men dat want u met zondering een Met zijn rolstoel bedrijf van bedrijfs-juridische het de sterk alcoholische dranken. door komt keerjaarg angzodatteerlopen, rekebeer elke week wel een Wanneer er vanning met 38e uw plaats 2009 weken naar Argentinië om de overname kan worden paarhet geen pauze voor een gehouden. mber is wordt met mijn mensen.” houden drankje na afloop geserveerd. Septe voeling graag wil 4 ik Nummer een klein bedrijfje te regelen. Laatkomen Nieuw dit seizoen is dat ook de kinderen na afloop van hun Zorg dat u op tijd bent! Te laat voorstelling een drankje krijgen. komen is storend voor uw medebezoekers en voor de artiesten. Het is niet toegestaan consumpties U loopt het risico dat u niet te nuttigen in de theameer toegelaten kunt worden. terzaal.

Algemene informatie l

den IJsse e Krimpen aan van de Gemeent

Luisterservice De theaterzaal van De Tuyter

beschikt over een modern infra-

rood geluidssysteem voor degenen die minder goed horen. Kinbeugels zijn verkrijgbaar bij de receptie van De Tuyter. Na afloop van de voorstelling levert u deze kinbeugels weer

in.

Verloop is een meedenkende drukker. Dat is voor ons als communicatieadviseurs belangrijk. Samen werken naar een goed product.

“we zullen vertellen wat we besloten hebben”.

nnement biedt veel voordelen

koop

Voor de overheid is communiceren

Beeld- en geluidsopnames Het is verboden in de zaal foto-, video en geluidsopnames te maken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de directie. U wordt vriendelijk verzocht uw mobiele telefoon uit te zetten tijdens de voorstellingen.

ten posie politiek! Cliën mee met de lokal rs boom” Doe en wethoude zit een vis in de Burgemeester dweerman, er xemplaar De Tuyter “Bran a bewaare situatie Uit en thuis in programm l: een win-win Cultureel Lepelaarssinge de Wmo aan r gen ienin abrug mooi en Extra wate tief over voorz rgebied Alger water in Krimp natuu Drink tig s een prach oek Fitplu Krimpenerwaard: op bedrijfsbez certen De IJsseldijkkerkcon n! U mag het zegge nmarkt 2009 Landelijke bane opgeknapt

5

Als eerste wordt tegenwoordig geroepen: “zet maar snel even op internet”. Je kunt er niet omheen. Een goede website is belangrijk. Evenals het E-loket. Wat is er gemakkelijker dan vanuit huis bijvoorbeeld je verhuizing door te geven? Maar toch… We kunnen drukwerk niet missen. Een onderzoek onder onze inwoners laat zien dat ons huis-aan-huisblad De Klinker veel gelezen wordt. Het blad kreeg daarbij hoge waarderingscijfers, maar ook commentaar. Samen met onze ‘huisdrukker’ Drukkerij Verloop hebben we ingespeeld op dat commentaar. Het resultaat mag er zijn: een kleurige uitgave met een frisse uitstraling. Met de vernieuwde lay-out is ook de basis gelegd voor vernieuwing van de huisstijl.

Goede informatie bestaat niet alleen uit een goede tekst. Een goed opgemaakte brochure verhoogt de leesbaarheid. In de achterliggende jaren zijn er heel wat

Met de vernieuwde lay-out is ook de basis gelegd voor vernieuwing van de huisstijl.


(l) en n (r), seurs impen l

Column

Gemeentenieuws

Week 23 - 09

Gemeente Krimpen

aan den IJssel

speeldagustus 2009 Straat woensdag 10 aug op

et iustionulla consent dolore magna facing quis nit nos quatumsan vel praestrud eum Sum iliscilit lum magna aliquat molortie dolore alisim vullamc onullamcon vero od nullan hendigna ut luis amcon veliquis autpat dolore delit nullaorem ilit, consequ magnibh euguer et, dolor alismodo ad modipsustrud la conulla facipit ulla feuis niam quam dolessi blamcon ipisi ex ex eugiatie Dignit diat. tat. Uscipsum nonse cte exerate luptate tie veraese ven. sed te dunt utet etum adit utet lore in et deliquis nibh blamconulla feuis m nonse dolessi magnibh erat, sum delit ut lutat. Uscipsu veraesecte exerate dolore tie autpat luptate euguer te dunt utet alismodo et, sed deliquis nibh etum niam quam dolor h erat, sum in et ex ex eugiatie magnib diat. Dignit ipisi adit utet lore ven

psum vel et, suspraesequis nullandi et la feugue dunt is aciduissisi bla Er iriliquis nosto odiincipit, quis euipsust lortin te commy nis at. tisi blan vulputem Isi. Minim dolore magna comerat adip erat, quamet Het door de lenonsent landip eugue etue commy nostrud doloborp in een nieuw jasje! onsenibh ea commy Ut praesed re velit irilis euis deleniam meentebestuur zich ingsblad zal in digna facilissi tat. vel irillam etuero odolobo gewaardeerde voorlicht at. mod te minibh elestrud facipsustisl zers steeds goed landrer adiam, senit vel eu facidui bla eu feugait luptaet am praesto num magnibh erat il Er min digna feugait het vervolg zes keer dolortie duis aliquis sissisim eummod ionsenim vercipis si bla at. illaoreet la coreros exer lumsand dolor et odio nibh augue lorpero tueros praesequat Ut Nulla aliquissim zzrit dion ex essed te tat quis ad euissi tat. henim vullan et praessi. exero corem velit ex eraessenis am, con wis delenit ex ex vent blandre nonultie d Faci augait delestru mod tet ut ipit num duisi estis etuer er suscipisis nos del to ea faci tatue tat. veril ing eugiam quatie nulla facidunt utatis iure molore ulluptat, corperos Ud magna feuipit, mod dignisi eros nulla feuisi ese faccum si tat, con esequat atumsan nt lut acin hent lute lutpate tat vullamet reetue diam ilit dolobor vendignim iriuscidu ccum amconse Ut et nibh et lummolo volore facincipit feu facidunt iliquat.Fa fekjlhjlui. nim ing eu facin do consequi ea feu alit luptat etue euguer aute facidunt autpat. Metum doloea aut acinim vent nosto modit olore Gueros quisi. auguero et, commod at. reraesse dolorper

Telefoonnummers en openingstijden

n Bouwvergunninge

et iustionulla consent dolore magna facing nulquatumsan vel d eum quis nit nos Sum iliscilit lum magna aliquat praestru molortie dolore alisim vullamc onul lamcon vero od nullan hendigna is amcon veliquis laorem ilit, consequ Het door de in een nieuw jasje! meentebestuur zich ingsblad zal gewaardeerde voorlicht lezers steeds goed eu feugait luptakeer Er il erat praesto in het vervolg zes dolortie duis ionsenim vercipis tueros nibh et lumsand

tat praesequat dion ex essed te exero corem velit d tie vent wis delenit s nos del delestru augue er suscipisi to ea faci tatue ulluptat, corperos ex ex esequat atumsan

si tat, reetue diam ilit dolobor tat. Ut et nibh et lummolo eu facin volore facinfacidunt nim ing con euguer aute autpat. Metum commodolore modit cipit auguero et, at. doloreraesse dolorper digna feugait com tat. Ut praesed Isi. Minim dolore te et praessi. blad min henim vullan num am vel eu facidui luptat etue aut acinim vent alit Ud magna feuipiea

lore guero et, commodo t. doloreraesse dolorpera modit autpat. Metum nosto odionsenibh commy nis at. Er iriliquis Isi. Minim dolore te commod te minibh landip eugue magna ea commy nonsent feugait num am vel tat. Ut praesed digna elestrud digna facilissi coreros l dolor illaoreet la eu facidui bla facipsustis doloreraesse Metum lore modit autpat. guero et, commodo

s in het raadhuis

Raadhuiscommisie

et iustionulla consent dolore magna facing nulquatumsan vel d eum quis nit nos Sum iliscilit lum magna aliquat praestru molortie dolore alisim vullamc onul lamcon vero od nullan hendigna is amcon veliquis et iustionulla consent laorem ilit, consequ dolore magna facing nulquatumsan vel d eum quis nit nos lum praestru iliscilit Sum magna aliquat molortie dolore alisim vullamc onul lamcon vero od nullan hendigna veliquis is amcon laorem ilit, consequ

doloreraesse modit autpat. Metum et, commodolore nis at. Er iriliquis dolore te commy z dolorperat.Isi. Minim meentebestuur lezers steeds goed jasje! Het door de nosto odionsenibh ich in een nieuw vervolg zes ingsblad zal in het et nibh gewaardeerde voorlicht ros eu feugait luptatue ea commy n te minibh eleskeer Er il erat praesto duis exero corem magna commod vercipis dolortie onsent landip eugue feugait nu lumsand ionsenim augue er suscipitat. Ut praesed digna te tat praesequat trud digna facilissi velit dion ex essed ex ex esequat d tie vent wis delenit mod tet ut ipit sis nos del delestru tatue tat. Ut et nibh veril ing eugiam quatie eros corperosto ea faci Ud magna feuipit, atumsan ulluptat, con euguer hent lute mod dignisi ilit dolobor si tat, im iriuscidunt lut acin diam vendign reetue et lummolo facincipit auguero ing eu facin volore aute facidunt nim

Nergens

De T u yt er

Cultu reel prog ramm a

dolorperat.Isi. Minim dolore te ea commy nonsent nosto odionsenibh commy nis at. Er iriliquis elestrud digna facilissi commod te minibh landip eugue magna eu facidui bla facipfeugait num am vel tat. Ut praesed digna commodolore modit la coreros guero et, sustisl dolor illaoreet Minim dolore te se dolorperat.Isi. doloreraes Metum autpat. ea commy nonsent nosto odionsenibh commy nis at. Er iriliquis elestrud digna facilissi commod te minibh landip eugue magna eu facidui bla facipfeugait num am vel tat. Ut praesed digna la coreros pra sustisl dolor illaoreet esed digna feugait h nis at. Er i.

num am vel eu facidui

bla facipsustisl dolor

Eerder heb ik mijn onvrede uitgesproken over bepaalde hedendaagse uitdrukkingen. Daar moest ik aan denken toen mij gevraagd werd om nog even een column voor INZICHT te schrijven. Een term die veel gebruikt wordt tegenwoordig is: “dat gaat helemaal nergens over”.

odolore modit Minim dolore te se dolorperat.Isi. autpat. Metum doloreraes ea commy nonsent nosto odionsenibh commy nis at. Er iriliquis elestrud digna facilissi commod te minibh landip eugue magna eu facidui bla facipfeugait num am vel tat. Ut praesed digna commodolore modit la coreros guero et, sustisl dolor illaoreet Minim dolore te t.Isi. se dolorpera autpat. Metum doloreraes ea commy nonsent nosto odionsenibh commy nis at. Er iriliquis elestrud digna facilissi commod te minibh landip eugue magna eu facidui bla facipfeugait num am vel tat. Ut praesed digna coreros la sustisl dolor illaoreet

sel.nl .krimpenaandenijs Kijk ook eens op www

IJssel gemaakt. Over de toekomstvisie voor de ontwikkeling van Krimpen aan den IJssel, voor het Stedelijk Waterplan, voor vele inspraakprojecten. Een goede relatie is veel waard. Dat is niet in geld te waarderen. Geld is wel belangrijk. Ook in een goede relatie. De gemeentelijke overheid heeft ook

De Piratenkoningin

09 /10

Time Out Kindertheater Snoepgoed De Sacksioni Methode Verlicht Alles - The best of Sjaak Bral Vaarwel 2009 (leesvoorst elling) Stinker The Jubilee Tour Help Ons Als was het de eerste keer de Dromendief Adjes Zing-a-Zongshow Stoerheid en ontroering in je moerstaal Silvester Alone Ode aan Mama Jazz Toneelvoorstelling De Vrouw in het Zwart Pietje Bell en de Zwarte Hand Ongeremd Drumbonen & Kaneelstokk en Rabobank muziektheater Terug bij Af Van Eigen Deeg Een clowntje in de klas Een illusie Rijker Fré

Katarina Vermeulen & Band

‘Het gaat echt nergens over’. Is dat niet het geval met een column? Officieel is een column: een kort stukje waarin de auteur spits, uitdagend en eventueel humoristisch zijn mening ventileert. Vaak gaat het over alledaagse belevenissen en ergernissen van de auteur.

de taak om het geld goed te besteden. Bij elke opdracht wordt dan ook gekeken naar de prijs. Je kunt zeggen: “We houden elkaar scherp.” Dat is de voorwaarde voor een duurzame relatie, goed voor beide partijen.

Krimpen aan den IJssel verandert herkenbaar De gemeente Krimpen aan den IJssel ligt op een aantrekkelijke locatie: tussen de grote stad Rotterdam en waar de mooie groene Krimpenerwaard begint. In de gemeente vind je veel voorzieningen, zoals mooie winkelcentra, een subtropisch zwembad, een uitgebreide bibliotheek, het Streekmuseum ‘Crimpenerhof’ en zelfs een eigen theater. ‘Krimpen aan den IJssel onherkenbaar veranderd’ is de titel van een boekje dat de gemeente jaren geleden heeft uitgegeven. Krimpen is van een dorp met nog geen vijfduizend inwoners, de huizen in een lintbebouwing, uitgegroeid tot een woonen leefgemeenschap van zo’n 29.000 inwoners. Daarvan kun je zeggen: onherkenbaar veranderd.

Op dit moment weet ik eigenlijk helemaal niet waarover ik zal schrijven, echt niet! Zit u op de wetenschap te wachten dat ik, terwijl ik dit schrijf, aan mijn kaak geopereerd ben en heel moeilijk verbaal communiceer? Dat mijn zoons mij proberen te laten spreken zonder ondergebit en herhaaldelijk vragen: zegt u eens “honderdzesenzestig flesjes bessensap”? Of dat ik van mijn bewogen collega’s o.a. karameltoffees krijg om aan te sterken, terwijl ik twee weken lang alleen vloeibaar voedsel tot mij mag nemen? Ik denk niet dat u wijzer wordt van deze wetenswaardigheden. Drukkerij Verloop hanteerde tot voor kort de slogan ‘continu in beweging’. Ik moet u bekennen dat ik niet weet hoe ik mijn pen in beweging moet krijgen, vandaar dat ik liever geen bijdrage aan deze editie had geleverd. Gelukkig dat ze bij Verloop de zin hebben aangepast in ‘communicatie in beweging’. Ik hoop in de toekomst weer met u van gedachten te mogen wisselen.

Een nieuwe organisatie

Met vriendelijke groeten,

‘Krimpen aan den IJssel verandert herkenbaar’ is de titel van een nieuwe uitgave van de gemeente. In deze uitgave wordt gekeken naar wat er is, maar dan met het oog op de toekomst. Behouden wat goed is en veranderen wat wenselijk is. Want zonder veranderen is er geen toekomst.

Leo van der Welle bedrijfsleider

De gemeente heeft gewerkt aan een Structuurvisie. Daarbij is aan de inwoners de vraag gesteld: Hoe ziet Krimpen aan den IJssel er uit in 2030? Veel inwoners en ook bedrijven hebben daarover hun mening gegeven. Krimpen wil een fijne woongemeente zijn, met een echt centrum, veel bedrijvigheid, ruimte voor sport en ontspanning en goede voorzieningen in de zorg. Om de inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn, is ook de gemeentelijke organisatie veranderd. Bij het nieuwe Publiekscentrum kunnen inwoners terecht met al hun vragen en voor allerlei producten zoals rijbewijs en paspoort.


Referenties

Kalenders

Reclamedrukwerk Voor de Sarens Group te Dordrecht, specialist voor projecten in horizontaal en verticaal transport en de verhuur en bediening van kranen, hebben we het zogenaamde ‘kranenboek’ gedrukt. Een ringband met inhoud en tabbladen, waar alle kraanspecificaties uitgebreid worden toegelicht.

Een kalender is nog steeds een artikel waar je écht iets aan hebt. Een artikel dat indruk achterlaat bij uw relaties en klanten. Een artikel dat zijn sporen ruimschoots heeft verdiend en een klassieker in onze samenleving is geworden. Dat uw bedrijf 365 dagen per jaar onder de aandacht brengt. En toepasbaar is voor elk budget. Drukkerij Verloop vermarkt onder de handelsnaam Profijt kalenders een grote diversiteit aan kalenderproducten.

Handelsdrukwerk Waterman Interimmanagement & Advies uit Waddinxveen heeft bij Verloop een nieuwe huisstijl in ontwikkeling gegeven. Na een logo te hebben ontworpen is het daarna toegepast op alle huisstijluitingen als briefpapier, visitekaarten en enveloppen.

A Troelstrahoeve 60 2743 JE Waddinxveen T 06 - 19 01 77 27 E hwat erman@solcon.nl W watermaninterim.nl Bank ING 4223544 KvK 24454698

Boeken

dschriften nieuwsbrieven, tijdschriften,

oden, magazines... huisstijldrukwerk

papier, sets en bloks, enveloppen, visitekaarten... ORGESLAC VO HT NS

NDSE VER. LLA HO

O

jubileumboeken, dagboeken,

ealogiën, levensbeschrijvingen...

s

GENEALOGI E OR VO

oeken

On lachfolders, t eclamedrukwerk Voorges

chures, mappen, posters...

ijdschriften

nieuwsbrieven, tijd-

hriften, kerkboden, magazines...

huisstijl615

briefpapier, sets en bloks,

nveloppen, visitekaarten...

Tijdschriften Iedere maand publiceert de ‘Hollandse vereniging voor Genealogie’ een uitgave van haar tijdschrift ‘Ons Voorgeslacht’. Drukkerij Verloop verzorgt de vormgeving, het drukwerk, het adresseren en in folie verpakken volledig in eigen huis.

boeken

09 | oktober 20 Jaargang 64

drukwerk

De Gereformeerde Gemeente van Rotterdam-Zuid is in 2004 verplaatst naar Barendrecht. De gemeente heeft 110 jaar lang in Rotterdam-Zuid kerkdiensten belegd (18942004). De geschiedenis van die periode was aanleiding om een jubileumboek uit te geven onder de naam ’Eeuw uit, eeuw in…’ De uitgever was zeer content over het eindproduct en over de samenwerking met Drukkerij Verloop.

Inzicht oktober 2009 is een uitgave van:

ubileumboeken, dagboeken, genealogieën, levenshollandse l a d va n d e

vereniging

a lo g i voor gene

maandb Drukkerij Verloop beschrijvingen... Bedrijventerrein Vinkenwaard Ohmweg 31 - 2952 BD Alblasserdam nieuwsbrieven, Postbus 33 - 2950 AA Alblasserdam

tijdschriften

e

tijd-

T 078 691 28 99 F 078 691 95 36 E info@verloop.nl I www.verloop.nl

Op onze website www.kalenders.nl vindt u hier meer informatie over. Er is veel te zien: mooie kalenders, praktische kalenders, weekkalenders, maandkalenders, plankalenders, jaarkalenders, bureaukalenders. Zeer recent hebben we de website geheel vernieuwd.

Bestel nú uw kalenders op www.kalenders.nl!

inzicht_nr_25  

kerkboden, magazines... huisstijldrukwerk Automatisch gevolg Tevreden of enthousiast Je klanten koesteren is nog nooit zo belangrijk geweest...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you