Verdens bedste nyheder og Erhvervslivet

Page 1

OG ERHVERVSLIVET


Verdens Bedste Nyheder er en uafhængig medieplatform for konstruktiv journalistik og en kreativ kampagneenhed for folkelig oplysning. Vi formidler fremskridt og løsninger på verdens udfordringer – primært med fokus på udviklingslandene. Vores arbejde tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, der handler om at løse nogle af klodens største udfordringer, for eksempel ekstrem fattigdom, global ulighed og klimaforandringer. Verdens Bedste Nyheders vision er, at alle danskere får en aktuel og nuanceret viden om verden. Vi tror på, at den nuancerede viden skaber håb – og at håb skaber motivation for handling. Vi ønsker at gøre Verdensmålene kendte af så mange mennesker som muligt. Jo flere der kender til målene, jo flere er med til at sikre, at vores politiske ledere leverer resultater. Og jo flere der ved, hvilke fremskridt og løsninger verden byder på, jo flere kan bidrage til, at de bliver ført ud i livet.

Verdens Bedste Nyheder Nørregade 15, 1165 København K verdensbedstenyheder@ngoforum.dk T: +45 33 18 77 77 Følg Verdens Bedste Nyheder facebook.com/verdensbedstenyheder @VBNyheder verdensbedstenyheder.dk

– 2–


”Verdens Bedste Nyheder kan noget, som ingen andre kan. De kan fortælle historier, der er lige til og i et sprog, som alle kan forstå” Stina Soewata, chef for EU-Kommissionen i Danmark

“There is a crack in the wall – I Danmark er Verdens Bedste Nyheder lige netop det lys, der trænger igennem uden håb kan vi ikke følge vore visioner” Steen Hildebrandt, professor og ledelsesekspert

"Jeg er så træt af alt det sortsyn, der er i verden, og træt af fortællinger om, og at verden bliver ringere og ringere. Sandheden er, at hvis man giver mennesker muligheden for at gøre en forskel selv, så er der et stort potentiale verden over" Kristian Jensen, Udenrigsminister

Foto:Louise Dyring MbaeDI varmede op til Verdens Bedste Nyheders årlige morgenevent med Verdensmålenes farver på Industriens Hus. På selve dagen stillede både DI og Dansk Erhverv skarpt på forretningspotentialerne i Verdensmålene på to udsolgte konferencer. Foto: Andreas Beck –5–


DEN PRIVAT­E SEKTOR SOM PARTNER Et samarbejde med Verdens Bedste Nyheder giver jer en anderledes mulighed for at fortælle om jeres CSR-indsats og arbejde med Verdensmålene. Det er gratis og fleksibelt, og I kan være med på mange forskellige niveauer. udvikle nytænkende kampagner Omkring 100 virksomhedspartnere og særlige udgivelser i samarspiller i dag en vigtig rolle i at udbejde med brede Verdens Verdens BedBedste NyhedSom partner er I med ste Nyheder er til kunder, til at bringe medarbejdere til at formidle konkrete vores nyheder og samarbefremskridt og løsninger og materialer jdspartnere. rundt omkring på kloden på forskellige Verdens platforme for Bedste både intern og ekstern kommuNyheder har partnerskaber med nikation. både små, mellemstore og globale Som partner er I med til at virksomheder samt erhvervsorganiformidle konkrete fremskridt sationer inden for mange brancher. og løsninger rundt omkring på På den måde når vi ud til en stor kloden. På den måde er i med del af den danske befolkning med til at give danskerne et mere overraskende og engagerende nuanceret billede af verden, end nyheder om fremskridt og løsninger de møder i traditionelle medier. på verdens udfordringer. Ligesom I får mulighed for at sætte jeres arbejde med CSR Bliv virksomhedspartner som dansk virksomhed i en Virksomheder kan være med på global kontekst. mange forskellige måder: Fra at

– 6–

WORLD’S BEST NEWS I VERDEN Verdens Bedste Nyheder startede som en dansk kampagne i 2010. I dag har vi søsterorganisationer i Holland, Norge, Finland og Irland , og flere er på vej. I to år i træk er vores avis også blevet oversat til 19 EU-sprog og delt ud til morgenevents i mange af medlemslandene.


%

DAN SH NGR D CU OOD WAS

N

” and malnutrition

Food for thought – how can your company  Global supply chains create opportunities and  Workshop 2 Decent work and productivity Workshop 1  Partnering to fight hunger  develop scalable nutritious food solutions?  challenges. Competent practitioners and internain global supply chains and malnutrition Companies and international experts will share  tional experts will share experiences and inspiraFood for thought – how can your company  Global supply chains create opportunities and  perspectives on new business models and how  tion for future work. develop scalable nutritious food solutions?  challenges. Competent practitioners and internato fund them.  Companies and international experts will share  tional experts will share experiences and inspiraperspectives on new business models and how  tion for future work. to fund them.  and brownbag lunch Workshop 3 Fighting climate change and 11.45 Breakout Workshop 4 High tech at low cost – a road

promoting sustainable cities The development of sustainable cities is one of  Workshop 3 Fighting climate change and the megatrends of our time – how can Danish  promoting sustainable cities

in global supply chains and how SDGs can drive innovation. Learn how your  malnutrition

to SDG innovation

Food for thought – how can your company  Global supply chains create opportunities and  organization can “roll with the tide” and use tech  Workshop 2 Decent work and productivity Workshop 1  Partnering to fight hunger  How technology can boost development and  develop scalable nutritious food solutions?  challenges. Competent practitioners and internain global supply chains and malnutrition innovation to provide advanced services at much  Companies and international experts will share  tional experts will share experiences and inspirahow SDGs can drive innovation. Learn how your  Food for thought – how can your company  Global supply chains create opportunities and  perspectives on new business models and how  tion for future work. lower cost. organization can “roll with the tide” and use tech  develop scalable nutritious food solutions?  challenges. Competent practitioners and internato fund them.  innovation to provide advanced services at much  Companies and international experts will share  tional experts will share experiences and inspiraperspectives on new business models and how  tion for future work. lower cost. to fund them.  Workshop 3 Fighting climate change and Workshop 4 High tech at low cost – a road

Break

13.45

Break

13.45

CEO Carsten Toft Boesen, Niras Opening remarks CEO Carsten Toft Boesen, Niras

to SDG innovation

How technology can boost development and  Workshop 4 High tech at low cost – a road how SDGs can drive innovation. Learn how your  to SDG innovation

Break • Chairman of the Board Stine Bosse  Discussants:

13.45

organization can “roll with the tide” and use tech  How technology can boost development and  innovation to provide advanced services at much  how SDGs can drive innovation. Learn how your  lower cost. organization can “roll with the tide” and use tech  innovation to provide advanced services at much  lower cost.

• Director Abha Joshi-Ghani, LL&I, World Bank Break • Chairman of the Board Stine Bosse

13.45

Chairman of the Board Lasse Bolander, COOP

• CEO Torben Möger, PensionDanmark  • CEO Torben Möger, PensionDanmark  • CEO Tommy Thomsen, IFU    • CEO Tommy Thomsen, IFU  • Co-Founder Andreas Feiner, Arabesque  • Co-Founder Andreas Feiner, Arabesque

Opening remarks

Discussants:

CEO Carsten Toft Boesen, Niras Opening remarks CEO Carsten Toft Boesen, Niras

• Discussants: Chairman of the Board Stine Bosse  • • Director Abha Joshi-Ghani, LL&I, World Bank Chairman of the Board Stine Bosse

Investing in local value creation

• Director Abha Joshi-Ghani, LL&I, World Bank

Chairman of the Board Lasse Bolander, COOP Investing in local value creation Chairman of the Board Lasse Bolander, COOP • CEO Torben Möger, PensionDanmark  • CEO Tommy Thomsen, IFU  • CEO Torben Möger, PensionDanmark  • CEO Tommy Thomsen, IFU  Co-Founder Andreas Feiner, Arabesque

• What’s next: Framework for action 15.15 What’s next: Framework for action • Executive Director Lise Kingo, UN Global Compact

• Co-Founder Andreas Feiner, Arabesque

Verden i tal

• Executive Director Lise Kingo, UN Global Compact  • Deputy Director General Thomas Bustrup, DI  15.15 What’s next: Framework for action • Deputy Director General Thomas Bustrup, DI  15.15• Executive Director Lise Kingo, UN Global Compact  What’s next: Framework for action

TheThe Global Global Goals Goals opportunities The Global Goals andand opportunities business and opportunities for for business for business

• Executive Director Lise Kingo, UN Global Compact  • Deputy Director General Thomas Bustrup, DI  • Deputy Director General Thomas Bustrup, DI

The Global Goals bar and networking The Global Goals bar and networking

15.45

15.45 The Global Goalslunch bar and networking 11.45 15.45 Breakout andGlobal brownbag The Goals bar and networking 11.45 Breakout and brownbag lunch

Moderator: Verner Kristiansen Food for thought – how can your company

Food for thought – how can your company  develop scalable nutritious food solutions?  develop scalable nutritious food solutions?  Companies and international experts will share  Companies and international experts will share  perspectives on new business models and how  perspectives on new business models and how  to fund them.  to fund them.

Workshop 3 Fighting climate change andand Workshop 3 Fighting climate change promoting sustainable cities promoting sustainable cities

1990

2015

The development of sustainable cities is one of  The development of sustainable cities is one of  the megatrends of our time – how can Danish  the megatrends of our time – how can Danish  companies become partners? Experts from  companies become partners? Experts from  Denmark, Asia, and Africa will share their perDenmark, Asia, and Africa will share their perspectives on trends and opportunities.  spectives on trends and opportunities.

Mødredødelighed www.verdensbedstenyheder.dk www.verdensbedstenyheder.dk www.worldsbestnews.dk

14.15

Foto: © Amanda Koster/Corbis

Foto: © Amanda Koster/Corbis

Illustration: Paludan Architects & Schmidt Hammer Lassen Foto: ©Gottlieb Amanda Koster/Corbis Architects (Beauty & the Bit, Madrid and Ginsun, Shanghai )

tion for future work.

Workshop 44High Workshop Hightech techatatlow lowcost cost––aaroad road to to SDG innovation SDG innovation

FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

9

Det lyder måske som en fantasi, men alle lande i verden deler nu den samme vision om, hvordan vores klode skal se ud i 2030

lande i verden har ikke betalt barsel for kvinder

I kirken taler kvinderne blandt andet om ligestilling, sundhed og rettigheder Foto: Rasmus Hylleberg/DMRU

Kilde: No Ceilings – The Full Participation Report

How technology can boost development and  How technology can boost development and  how SDGs can drive innovation. Learn how your  how SDGs can drive innovation. Learn how your  organization can “roll with the tide” and use tech  organization can “roll with the tide” and use tech  innovation to provide advanced services at much  innovation to provide advanced services at much  lower cost. lower cost.

2,5

børn pr. kvinde i dag. Fødselsraten er faldet fra 4,9 i 1965-1970

Financing the Global Goals Financing the Global Goals

Global supply chains create opportunities and  Global supply chains create opportunities and  challenges. Competent practitioners and internachallenges. Competent practitioners and international experts will share experiences and inspirational experts will share experiences and inspiration for future work.

14.15

VERDENSMÅL

Kilde: Verdensbanken

Nr. Torsdagden den15. 15.januar januar Nr. #### I IIssue Torsdag Special I 18th March 2015 2016

Break Break 13.45 13.45

VERDENS BEDSTE NYHEDER

97 piger i skole pr. 100 drenge

Workshop 2 Decent work and productivity Workshop 2 Decent in global supply chains work and productivity in global supply chains

Workshop 1  Partnering to fight hunger  Workshop 1  Partnering to fight hunger  and malnutrition Moderator: Verner Kristiansen and malnutrition

Moderator: Verner Kristiansen Moderator: Verner Kristiansen

Opening remarks Opening remarks

Discussants: Discussants:

CEO Carsten Toft Boesen, Niras

• Chairman of the Board Stine Bosse  • Director Abha Joshi-Ghani, LL&I, World Bank • Director Abha Joshi-Ghani, LL&I, World Bank

CEO Carsten Toft Boesen, Niras

Investing in local value creation Investing in local value creation

• CEO Torben Möger, PensionDanmark

• CEO Torben Möger, PensionDanmark  • CEO Tommy Thomsen, IFU  Foto: © Amanda Koster/Corbis Foto: © Amanda Koster/Corbis CEO Tommy Thomsen, IFU  • Co-Founder Andreas Feiner, Arabesque

• Co-Founder Andreas Feiner, Arabesque  | Side 2 Forsidehensvning 2 | Side 3 Forsidehensvning 3 | Side32 Getting Forsidehensvning 2 | Side33 Where’s Forsidehensvning 3 | Page down to business | Page the growth? 15.15 What’s next: Framework for action 15.15

Foto: Stine Heilmann / DI

Kvinde – kend din karate

• Executive Director Lise Kingo, UN Global Compact  What’s next: Framework forimod action molum quam mint aut

Foto: CC BY-NC-ND Graham Crouch / World Bank

|2

Mødredødeligheden falder

• Deputy Director General Thomas Bustrup, DI  • Executive Director Lise Kingo, UN Global Compact

The Global Goals bar and networking temodis abcdefghijklmnopqrstuvxyz

15.45

The Global Goals bar and networking abcdefghijklmnopqrstuvxyz erupit quas maximin

”” ” OVERSKRIFT OVE Moderator: Verner Kristiansen

KALENDER

18

16

OVERSKRIFT OVE THE WORLD’S SKRIFT 2 BIGGEST DÆK 9 SKRIFT 2 DÆK BUSINESS CASE

Pullquoute Pullquoute GendenduGendenduci nulpa ere ciconsed nulpa ere quibuconsed sa qui quibuoptaepcones satae quinon optaepdolupta spetae non cones 19 rum, etspeodis dolupta rum, et odis

18

16

17

18

23

|4

Sikkerhed og sundhed får piger i skole | 3

piger og drenge i grundskole globalt. Ikke mindst fordi uddannede mødres børn har dobbelt så gode chancer for at overleve, som hvis moren ikke har en uddannelse. Og fordi børnene får bedre udsigter til selv at få

• Deputy Director General Thomas Bustrup, DI

DØDEN BESØGER FÆRRE BARSELSSENGE 15.45

Leder

Alle skal ind i kampen

” Styrkede rettigheder for kvinder skaber grobund for en rigere, sundere og bedre verden. Her ses piger fra et gymnasium i La Ceja, Colombia. Foto: CC BY-NC-ND Charlotte Kesl / World Bank

NÅR KVINDER FÅR VINGER,

VIL VERDEN FLYVE

De fleste steder på kloden er det blevet bedre at være kvinde de seneste årtier. Verden er langt fra i mål, men det giver grund til optimisme og kalder på fortsat handling – for ligestilling virker og gavner os alle. LIGHED Af Hjalte Zacharewicz Verdens Bedste Nyheder

Kvinders rettigheder er uløseligt forbundet med bedre helbred, livskvalitet, velfærd, og ikke mindst med børns udsigter til en bedre fremtid verden over. Derfor er det også opmuntrende, at der verden rundt, også i udviklingslandene, er

fremgang på flere centrale ligestillingsudfordringer. Globalt er mødredødeligheden næsten halveret siden 1990, og på tre årtier er pigers risiko for at blive udsat for omskæring faldet med en tredjedel. I næsten alle landene, hvor praksissen er udbredt, er kvindelig omskæring i dag forbudt ved lov. Det går også den rigtige vej med nedbringelsen af børneægteskaber, hvor

132 lande nu har indført en minimumsalder på 18 år for ægteskab. “Det er virkelig positivt, når vi kan se, at internationalt fokus og dialog med regeringer skaber forandring og sikrer pigers og kvinders rettigheder,” siger Sara Haugesen, leder af Amnesty Internationals globale My Body My Rights-kampagne. Det er også sejr for verden, at der for første gang i historien starter næsten lige mange

Det er virkelig positivt, når vi kan se, at internationalt fokus og dialog med regeringer skaber forandring og sikrer pigers og kvinders rettigheder en uddannelse og undslippe skadelige traditioner, såsom kvindelig omskæring og børneægteskaber. Ligestilling giver også bonus på bundlinjen. Ifølge FN´s landbrugs- og fødevareorganisation, vil landbruget i udviklingslande for eksempel kunne øge udbyttet med 20-30 procent, hvis kvinder får samme adgang til jord og ressourcer som mænd. Og en ny undersøgelse fra Den Asiatiske Udviklingsbank viser, at flere kvinder i bestyrelser ganske enkelt er godt for forretningen – også i Asien. Styrkede rettigheder for kvinder skaber, kort sagt, grobund for en rigere, sundere og bedre verden - for alle mennesker, uanset hvor man bor.

WORLD’S BESTSå NEWS langt er vi nået

Thomas Ravn-Pedersen Chefredaktør, Verdens Bedste Nyheder

Halvdelen af jordens befolkning er kvinder. Men kvinder udgør sjældent halvdelen af de politiske, religiøse og finansielle positioner, der giver indflydelse i et samfund. Til gengæld er de overrepræsenterede i statistikker om fattigdom, vold i hjemmet, seksuelle overgreb, osv. Er det gode nyheder? Bestemt ikke. Men den gode nyhed er, at det går langsomt fremad for kvinders ligestilling de fleste steder i verden. Det kan du læse flere eksempler på i denne avis. FN har vedtaget 17 nye Verdensmål, der skal sætte kursen mod en klode med mindre fattigdom, mindre ulighed og kontrol over klimaforandringer i 2030. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi også gør brug af kvindernes ressourcer. Jeg håber, at denne avis giver inspiration til, at vi alle kommer ind i kampen.

I Burundi er andelen af børn, som begynder i grundskolen, næsten fordoblet på 25 år, fra 52 procent i 1990 til knap 95 procent i dag. Også kvinderne er rigtig godt med, hvor cirka 77 procent i alderen 15­24 i dag kan læse og skrive. Ifølge Jeffrey Sachs, som er professor i bæredygtig udvikling og særlig rådgiver for FN´s generalsekretær, er uddannelse nøglen til at opnå verdensmålene. “Af alle de investeringer, som er nødvendige for at opnå bære­ dygtig udvikling, er ingen så vigtige som Mål 4: Kvalitets­ uddannelse.”

Alle mennesker har adgang til

Skole giver selvværd Baptistkirken i Danmark er en af de organisationer, som gennem uddannelse er med til at fremme kvinders rettigheder i Burundi, så de bliver betragtet som ligeværdige både i familien og i sam­ fundet. Det gøres blandt andet ved at tilbyde 2.700 kvinder kurser i at læse, skrive og regne i deres lokale kirker, hvor de også får basal viden om sundhed og rettigheder. “Det, som nok har virket allerstærkest på mig, har været udviklingen i selvværdet hos især de deltagende kvinder,” fortæller Morten Kofoed, som er programkoordinator i Baptistkirken i Danmark. Og netop uddannelse giver muskler til at skabe sig et bedre liv. “Det bliver uddan­ nelse, der skal gøre en ende på fattigdom, give bedre sund­ hed, bedre arbejde og gøre mennesker til aktive deltagere i demokratiet,” siger Sachs. / hz

RENT VAND OG SANITET,

hvilket er med til at sikre SUNDHED OG TRIVSEL, og alle børn får en KVALITETSUDDANNELSE Piger og drenge overalt kan udnytte deres fulde potentiale, fordi der er LIGESTILLING MELLEM KØNNENE Ved hjælp af fornuftige investeringer i BÆREDYGTIG ENERGI og

INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR har vi både skabt ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST og opnået MINDRE ULIGHED Vi lever i BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND, og takket være en solid KLIMAINDSATS har vi bremset den globale opvarmning Både LIVET I HAVET og LIVET PÅ LAND trives igen, fordi vi har sikret ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION Sidst men ikke mindst kan alle mennesker leve trygt, fordi STÆRKE INSTITUTIONER sikrer FRED OG RETFÆRDIGHED Alt dette har vi opnået, fordi vi arbejder sammen gennem PARTNERSKABER FOR HANDLING

The World in Numbers

Kort nyt

Going urban, going green

Nåede vi målene for verdens udvikling? 1

As the world goes urban, urban must go green. More people moving to cities means more pressure on water supplies, sewage, Vi nåede målet allerede i and the living environment. Få alle verdens børn 2010. Verdens ekstreme Half of humanityi –skole 3.5 billion fattigdom er halveret. I people – lives in cities today. procent 1990 levede næsten halvAnd 95 per cent96 of urban ex- af verdens børn starter nu i skole. delen af befolkningen i udpansion in the next decades Afrika syd for Sahara viklingslande for under 1,25 will take place inIsær the dedollars om dagen. I dag er veloping world. har The rykket Global sig markant. Herneed komtokun lidt over halvdet faldet til 14 procent. Goals highlight the delen af børnene i skole i make cities inclusive, safe, 1990. I dag er det steget resilient, and sustainable. A til 80 procent. Danish team of architects – Gottlieb Paludan Architects and Schmidt Hammer Lassen Architects – have won an international competition to design the og world’s largest ”Women and girls are critical drivers of development” Fremme ligestilling waste-to-energy plant in said HRH Crown Princess Mary in the opening speech. styrke kvinders rettigheder Photo: © Hans Søndergård China. The new Shenzhen Lige mange og piger Plant Eastdrenge Waste-to-Energy og der sidder Out of the comfort går zonenu i skole, will incinerate 5,000 tonnes dobbelt såofmange kvinder i thirdReducere børnedødeligDanish Foreign Minister waste per day – one verdens parlamenter i dag heden med to tredjedele Mr Kristian Jensen picked of the waste generated som for 20 siden. Dog up the cue and highlighted by år Shenzhen’s 20 million Today’s conference made a strong case of bringing business Børnedødeligheden er mere er kun 5. parlamentsthe importance of getting it hvert inhabitants. end halveret siden 1990. Dento development and creating new partnerships. medlem en “The kvinde. right through new partnerwaste-to-energy gang døde 90 ud af 1000 børn ships and solid frameworks. plant is a project that enMary, stating that the and showcase examples inden de fyldte fem år. I dag CONFERENCE “And businesses need sures robust and sustainable Global Goals will be a of how the Global Goals dør 43 ud af 1000 børn. Det to get out of their comfort waste driving force in creating can translate into oppor5 management in betyder, at hvert år overlever 2 By Hjalte Zacharewicz , zone,” he said. one of the worlds fastest 6,7 mio. flere børn end for 25 new markets. She also tunities for business, and World’s Best News Today’s conference was growing cities,” says Anna år siden. how businesses in turn, can emphasised the role of about joining forces. It was Bisgaard-Nøhr, Project Manwoman and girls in making contribute to reaching the The Danish House of Indusabout commitment and ager at Gottlieb Paludan. the future we want for our Global Goals successfully try was abuzz this morning. 4 opportunity. But more than The plant will utilise the world: by 2030. There was a sense of puranything else, it was about most advanced technology ”Women and girls are pose and excitement as the Reducere mødredødeligopening up a common in waste incineration and critical drivers of develEqual access is good more than 200 participants med business tre fjerdedele horizon to a better place. power generation and, opment. Creating equal from government, heden civil sociA possible place. Now all while acting as a source of access is good business, The conference took off ety, UN organisations, and Mødredødeligheden er næsten that’s left is getting down to education for the citizens of from the boardroom to with a royal caller to action Danish businesseshalveret came siden 1990. I dag Bekæmpe HIV/AIDS, business. Shenzhen. / hz farmlands,” she said. bypersonale HRH Crown Princess together to exchange der ideas uddannet til ste-

I år gør verdens ledere endelig status over de otte store mål, de for 15 år siden satte sig for verdens udvikling. Og vi er nået langt. Fire ud af de otte

mål er nået*. De tre sidste bliver ikke nået helt inden årets udløb – men de er godt på vej. Vi har samlet nogle af de største sejre for 2015 Målene her.

1

2

3

4

5

6

7

8

FATTIGDOM

UDDANNELSE

LIGESTILLING

BØRNEDØDLIGHED

MØDREDØDELIGHED

SYGDOMME

BÆREDYGTIGT MILJØ

GLOBALT PARTNERSKAB

3

4

5

6

de ved 71 procent af verdens fødsler. I 1990 var det kun ved 59 procent af fødslerne.

malaria og andre sygdomme

Siden år 2000 er antallet af nye In December 2015 the HIV-smittede faldet 40 procent, company launched new og antallet af malariadødsfald Wi-Fi58 sites in twoDe villages er faldet procent. sidste Dodoma region of 10 årof erthe mere end 900 millioner Tanzania: myggenet blevet delt ud i Afrika syd for “Being Sahara.online, I can

1

3

2

6

4

5

7

8

cheaply access the information I need. It has helped Grundfos provides sustainable water treatment me do my work better,” Access to information has the potential to at a cost of 1 USD for 1,000 litres of water. says Dr. Mbusro Onoka serve as a major accelerator of development. Photo: CC-BY Sam Sheratt Photo: BlueTown from the Dodoma region. Broadband internet has Sikre en miljøvenlig og not yet reached billions of Opbygge etcompany globalt Grundfos partner-is bæredygtig udvikling expected to benefit, and the people living in the developDanish for udvikling investment is projected to ing world, including 90 perskab testing a sustainable water Cirka 2,6 milliarder mennesker pay for itself in two years. cent of those living in the phones, without the need treatment facility in Thailand. Internet access is vital in Næsten 80 procent af har fået adgang til rent drik“This project is an poorest nations, according of a SIM card. The compaFunded by the Thai governmodern life – also in rural *I grafi kken kan du se, hvor langt målene er nået i forhold til udviklingslandenes eksport kevand siden 1990. Ozonhulexample of sustainability in ikke i ”løbet”, fordi målet ingen to a new UN report. ny aims at connecting 100 ment, the solar-powered parts of developing counmålsætningen. Mål 8 deltager kommer nu toldfrit frem til let er ved at lukke sig, og practice. It’s environmentally The Global Goals stress million new users in the facility purifies 20.000 litres tries, because it means klar deadline har. Mål 8 er i højere grad en politisk erklæring, verdensmarkedet. Hele 95 der er kommet mere fredet friendly and lande basedselv on local that access to informanext five years. of river water daily. access to knowledge and som de rige skal gøre en indsats for at følge op på. procent af verdens befolknatur – næsten en tredobling investment, which creates Smartphones are also the cost of one USD communication.The Danish til mobili Latinamerika. Men klimafor- tion and communication ning harAtadgang Prøv den interaktive grafik på verdensbedstenyheder. local også employment” , says Kim technology, particularly distributed to doctors, for 1000 litres, this means a company BlueTown has signal, og 43 procent har andringer udfordrer. dk/2015loeb Nøhr Skibsted, Group Vice broadband internet, has nurses, farmers, and dollar will buy clean drinking made a business of providadgang til internet. I 2000 President, Head of Commuthe potential to serve as avar det teachers, who now have water for around 300 people. ing Wi-Fi in rural villages 6 procent. nications and Engagement at major accelerator of develonline access to knowlWhen fully deployed, 50,000 around the world at low Kilde: UN Millennium Development Goals Report 2015 Grundfos. / tgj opment. / hz edge. people in 15 villages are prices, via low-cost mobile

Getting connected: The rural revolution

8 $1 buys 300 people a drinkMÅL

$ 5-7 TRILLION

Global middelklasse næsten tredoblet

2

Halvere fattigdom og sult

GETTING DOWN TO BUSINESS

7

Forestil dig en verden, hvor vi har AFSKAFFET FATTIGDOM og STOPPET SULT

UDDANNELSE

Muslinger giver kvinder muskler

Chairman of the Board Lasse Bolander, COOP

Chairman of the Board Lasse Bolander, COOP

specific on the Global Goals Foto: Getting © Amanda Koster/Corbis • Photo: © Hans Søndergård

Specialudgave I Maj 2016

Af Hjalte Zacharewicz Verdens Bedste Nyheder

I det sydlige Vietnam har et | Sidemuslingefiskeri, 4 støttet af SideWWF 4 Verdensnaturfonden, | |Page 4 skabt en bæredygtig forretning Leder mint aut imod molum quam esti optat aliquam nus mo Data: WHO | Illustration: Malte Kristiansen Monday Morning Global Leder og givet kvinder en stærkere Editorial estitemodis optat aliquam nus mo Institute. stemme. The survey is based An urgent call Muslingefiskeriet er det on responses from more for partnerships ullorere, utemqui assita erupit quas maximin første lokale landsbybaserede than 5,500 public andMødredødelighed pr. ullorere, utemqui assita Moderator: Verner Kristiansen fiskeri i Sydøstasien, der opprivate sector leaders100.000 levende fødsler Færre end 20 Mødredødelighed bliver mål sigter mod, at mødredøde- Det vil krævearound fortsatte store fylder kravene til den såkaldte the world, and Mellem 20 og 99 ofte brugt som en målestok ligheden skal fortsætte med at investeringershows i sundhed MSC certificering – en thati while leaders Mellem 100 og 299 see opportunities for både et lands generelle falde. I 2015 døde 216 kvinder udviklingslandene, hvor 99 % for Mellem 300 og 549 mærkning, der gives til fiskeribusiness in all 17 develsundhed og for kvinders status pr. 100.000 levende fødsler. af mødredødeligheden finder er, som overholder standarder Mellem 500 og 999 i samfundet. De nye VerdensI 2030 skal tallet under 70. sted. / tgj opment goals, they areOver 1000 for bæredygtigt fiskeri. Hver familie har fået tildelt Thomas Ravn-Pedersen, to ’medlemslodder’ i et koopeChefredaktør, Verdens Bedste Nyheder Sex & Samfund rativ, et til manden og et til Thomas Ravn-Pedersen, Der er sket store fremskridt, siden verden indgik globale udviklingsmål Chefredaktør, Verdens Bedste Nyheder Rekordforsøg kvinden. i år 2000. I dag starter lige mange piger og drenge i skole. Erum rest voluptatatem Companies thatNational Museet Foto: © Amanda Koster/Corbis Der er sket store fremskridt, siden verden indgik globale udviklingsmål ons i seksual­ KVINFO og The Right to Movement Thomas Ravn-Pedersen, ius ex earchil in perum aut Det har givet omtrent 6.500 i år 2000. I dag starter lige mange piger og drenge i skole. Erum rest voluptatatem Editor-in-chief, World’s Best quo News quado business omnihil ilibus aped undervisning, Kvindestemmer: kvinder en stærkere stemme i Foto: © Amanda man 5 km løb til Installation of solarKoster/Corbis street lamps in Nepal. ius ex earchil in perum aut sincia voluptatur acienim responsibly and tors Efterfest med manifestation lokalsamfundene og en mere This year, the world hasquaPhoto: CC-BY-ND Samir Jung Thapa maj musik og omnihil ilibus quo usdatndiori a aped derum rectur politisk hard­talk foredrag, DJs, af kvinders stabil indtægt, de i højere grad entered the era of the most find opportunities sincia voluptatur acienim sumquiant fugiam sit ullit, maj rettigheder ambitious and comprehenmaj film, mad, mm. Why Foundation Københavns Rådhusplads kl. global 12.00 selv kan råde over. / hz usdatndiori a aut derum rectur to solve que cusam, deliqui dunplan tofugiam make anus better Start: Christianshavns Torv kl. 12.30 Godt til bådesive hjerne, hjerte og sumquiant ullit, tios dolum id smagsløg quia sit eum challenges will be man Videoudstilling planet. A plan for avolorum more om pigers og Slut: Bella Center Nationalmuseet kl. 16.00 rem aboreped qui que cusam, aut deliqui dunHvad er Verdens theverio business sustainable future. quiducidel et venima cum quiasleaders dolor a tios dolum id quia nussum eum kvinders vilkår Gratis deltagelse Fri entre Bedste Nyheder The Global Goals have volese solorem imagnihita susa ium fugit volorenis Underrubrik underrubrik underrubrik Sed quis re prectat Hansen Agenda ofogtomorrow rem aboreped qui volorum maj verden over Verdens Bedste Nyheder Københavns Kommunes Børne- og culthe potential to affectsum bilaciam ideni comde cum et raepernam, quiducidel etdoloriasit, venima verio quias dolor a facessim esse(9.–15. ipitinctae num nam sed eaquis aut qui nim Landets biblioteker maj) formidler konkrete fremskridt Ungdomsforvaltning lions ofsolorem people around the moluptium vellatint faciet libeium aquosam, ius magni volese imagnihita susa fugit volorenis Underrubrik underrubrik underrubrik Sed quis re prectat aceprestiunt lati nonet maximaxim solutabig alit quatum hitat. på aut on Det Kongelige Bibliotek (18. maj), problems fra verdens udviklingslande året Solving the world’s biggest means especially focused dipsunt world. Byiorectotat 2030, weilique want verchilla ons Demokrati aciam ideni doloriasit, comde culpa et raepernam, cul-qui aut facessim esse ipitinctae nam sed eaquisatem autfugit quire,nim mød Charlottenborg maj) ognum rundt. Vi er sat i verden af FN, comnis etslottet: laccumq uiaeptae vero experum remporem re nectotat ute vitiis amoluptium the “basic need” goals world where no child opportunities for(19.–22. sustainable business. vellatint faciet libequiatque aquosam, ius magni TEMA 123 lati nonet maximaxim aceprestiunt soluta alitet quatum hitat.deltagerne harum, ipit quassincit, consequam rem sum re et aborem quid maionsectium invent eato comnis el maiore på på whywomen.dk Danida og de danske udviklingsthat relate well-being, is born into poverty and dipsunt iorectotat ilique culpa verchilla aut qui aut secusa quias alicimus. qui numproblems qui conectate di director nobitin conseque volor maj Deliver of the UNulparum Global most serious good health, and ute creating hunger. atem fugit re, comnis et Women Af Byline Byline, Verdens Bedste Nyheder laccumq uiaeptae vero organisationer, der sammen med experum remporem re quiatque nectotat vitiis intendi aepuvis autdanske modi og decent explita nonsequi over 100 virksomheder er med til quatias sinturene sequam quunt incte et DEVELOPMENT that cause human suf- pro et Compact. jobs. ToUtreach consensus TEMA 123 Mød internationale et harum, ipit quassincit, consequam rem sum reonet aborem quid maionsectium invent ea comnis el maiore doloribeatem et omnihicia ipsaper rumquatem vent lanimi, omnim est officatiis doluptam ni re nos. an fering and restrict global “We are entering The Global Goals was a at sprede Verdens Bedste Nyhedorganisationer, virksomheder, secusa quias ulparum alicimus. qui num qui conectate di nobitin conseque volor By Af Thomas Jakobsen, BylineGringer Byline, Verdens Bedste Nyheder cum rerrore, qui autas coris facernam quo delecatur, acea cone labo. Itatis di Utem ditatem quiaes. Pudis mi, simi, tecab Aintendi golden opportunity development. era where sustainable huge achievement in itself. aepuvis aut modi Ut explita nonsequi quatiasulpa sinturene pro et sequam quunt incte et World’s Best News ministre, Women er ud til danskerne på forskellig etur, il. Et pelectur maambassadører nos voluptas nimus et, Remsamt aniatest, suntiam nam, cusae volorrum rem consed abcdefghijklmnopqrstuvxyzi Solving these et large-scale “The new goals aim business is thenos. new It inspires hope and vent opti-vis. Denne avis er en særudgave i omnihicia ipsaper rumquatem omnim est officatiis ni re Foto: Eir to Soccer Deliver-konferencedeltagere. Hansen Agenda officialanimi,susam enisque sitiandae coritaquia doluptam el ium et re, im dem corunrem. Nequis vernat.doloribeatem ut aut ratios quae nobis id quati testiusdae Foto: Stine Heilmann / DI challenges will insignificantly improve our The Pudis global mi, economy will normal. Companies that mism. It also calls for new cum et rerrore, quirequire autas coris delecatur, labo. Itatis di Utem ditatem quiaes. simi,ditatem tecab doluptatum ilitium quae Slottet ture nimaquo dolumquiat aliquo Ratemqu untemoluvolupta et ut res qui volupi- facernam sed quas et eaquiacea Cykeltur for cone H.C. Andersen kl. 18.30–21.30 forbindelse med verdens største vestments in que industry, ag- do societies, and in doing so need massive investments business responsibly solutions and partnerships. etur, il. Et pelectur ma nos cusae volorrum rem consed ulpa voluptas nimus et, Rem aniatest, suntiam nam, abcdefghijklmnopqrstuvxyzi Eir Soccer, DBU, DIF , UNDP , sam elit, acerum consequatum a doluptatis tam, tem laboriberum as enemos exero magnimporis aut officae et volorem man mænd og børn kvindekonference, Women Dansk Industri Udenrigsministeriet og experatio infrastructure, will break down many of tem riculture, ofidfive to seven trillion find opportunities In particular, Goals are enisque sitiandae elquatibus ium et re, imthe dem corunsusam rem. Nequis vernat. ut aut ratios quae nobis quati testiusdae officia quascoritaquia rescilibusci and estius essequi omlatecto eum enist, aut essi sinto reped magnis nos etfokus unt Fotoudstilling med påvelestiorem Deliver, i København. Verdens Bedste Nyheder supply, forestry, barriers and challengdollars a year through global challenges invitation to con. the private et doluptatum ilitium quae tem solve ture nima dolumquiat aliquo untemoluvolupta et utParuptati res qui volupised quas ditatem et 2030, eaquiquasthe Ratemqu restota tendia venihilic nis illectaquis Cillore experuptatem aut ipsa si water reptatur? consedi an earum as eventem tors sætter fokus på Goals mænds rolle icompanies Læs flere gode nyheder på and other es thattem face in in aut order topeliquam reach the targets be the business leadsector join the efforts sam elit, que acerum consequatum a doluptatis tam, laboriberum asGlobal enemos exero magnimporis officae etmaj volorem reruptasped ut re min na- will netur to sereperupta vellabof ipalici cum nihiciatint et alit,healthcare, stibusa pernaturiam exervero et et magnia tirs Indgreb og Kvinderådet danske Cup: hverdagen verdensbedstenyheder.dk areas. Thisquas makes the Otatem sovelestiorem many markets: poverty, ofreped the UN Global Goals, ers ofenist, tomorrow” , says governments, civil society, experatio rescilibusci quatibus essequi omlatecto temWorld eum aut minihil essi sinliquam kvinder, magnis nos unt tione ceprovi tibus, sunt, et estius fugita doluptas sus quaectiumqui cum repratios sperum iunt accab int quietquatiossit virksomheder Talk Town –and en adds: turnering Start: kl.lack 13.45 Goals avenihilic ‘golden of eniaerr skilled oribusamus, labour, according toeventem a quaspedio UNRådhuspladsen estimate. Lise Kingo and international organisaque officipsum, volorro dolupie nissit unt, volest et, sit, Global quunti doluptat rendipsum quas restota tendia tem nis illectaquis con. Cillore experuptatem aut ipsa siverdens reptatur? Paruptati consedi earum as quasofficimi, maj ons består af: ducimusut exre est lamnaidussamtaleby officillab iumeinparum vel Redaktionen te coribus aectes volesecea sendi odit Goals officta temp. que nuset doluptaquiam opportunity’ for business, or a declining “The Global are tions to invest the future, reruptasped min netur sereperupta vellab ipalici cum nihiciatint et alit, stibusa pernaturiam exerpeliquam vero et Center magnia instability, og udvikling om for kvindelig Slut: Bella maj Journalist Hjalte Zacharewicz according to the Global why Aim to improve societies environment. like a lighthouse create jobs,Aalborg, end poverty, tione ceprovi tibus, Otatemkøn, sunt, fugita doluptas sus quaectiumquiThat cumisrepratios sperum iunt minihilthat liquam accab int qui quatiossit ligestilling amatørfodbold Gratis deltagelse Udstillingen to kan seset i Esbjerg, Journalist Thomas Gringer Jakobsen Opportunity 2016, ogwill companies around the The 17 quaspedio goals aim officimi, to solve guide investments, and curtail climate change. que officipsum, volorro dolupie nissit unt, et, eniaerr oribusamus, sit, 10 i Kødbyen quunti doluptat rendipsum quas maj feminisme Flæsketorvet kl. 17.00 Report Billund, Fredericia, Sønderborg og volest og fotograf Malte Kristiansen ducimus ex lam idus officillab parum vel te coribus aectesinvolesecea sendi oditand officta temp. nus doluptaquiam published byest DNV world are tuning to the orque drastically reduce a growth of fra Let beLayouter a FraGL, 18.–20. majinnovations København 23.today’s maj –iume 16.conference januar Redaktør Sophie Rytter UN Global Compact, and goals,” says Lise Kingo, long list of the world’s new markets”. great first step. Den Grå Kødby i København Chefredaktør Thomas Ravn-Pedersen

Forsidehensvning 1

Forsidehensvning 1 Going urban, going green

www.verdensbedstenyheder.dk

Kilde: FN

• Chairman of the Board Stine Bosse

Kvinder lærer at læse i kirken

Antallet af mennesker i verden, der har mere end fire dollars om dagen at leve for, er næsten tre doblet mellem 1991 og 2015, viser tal fra Den internationale Arbejdsorganisation (ILO). Selvom fire dollars stadig ikke er meget, er det et betydeligt ryk i levestandard i forhold til ekstrem fattigdom, der ifølge Verdensbanken er at leve for under 1,25 dollars om dagen. Fattigdom skal bekæmpes - bæredygtigt. Her giver solceller strøm til landsbyen Tinginaput, Indien. De lokale sparer penge til petroleumslamper og udleder mindre CO2. Foto: Abbie Trayler-Smith / Panos Pictures / DFID. License: CC BY-NC-ND

Klodens ledere sætter lige om lidt punktum i historiens måske vigtigste plan: Den kan gøre os til den første generation, der afskaffer fattigdom, og den sidste, der er truet af klimaforandringer. Af Karoline Rahbek, Verdens Bedste Nyheder

”Slut alle former for fattigdom alle steder”. Sådan hedder det overordnede og første af 17 nye Verdensmål, som statschefer fra hele kloden netop nu er på vej til FN i New York for at underskrive. Lyder det vildt og urealistisk? Faktisk er det før lykkedes verden at stå sammen om en stor, global aftale med

ambitiøse målsætninger. I år 2000 besluttede den største samling statschefer nogensinde sig for historiens første globale udviklingsmål. De har allerede forbedret livet for milliarder af mennesker. Verdens ekstreme fattigdom er halveret, og nu skal de resterende fattige også have mulighed for et bedre liv. 836 millioner mennesker lever stadig i ekstrem fattigdom, og i mellemtiden er klodens globale udfordrin-

ger blevet mere komplekse. FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, har stået i spidsen for den intensive og flerårige proces om at få alle nationer til at stå sammen om de nye Verdensmål. Næsten otte millioner i 193 lande har stemt om, hvad de synes er vigtigst. Ligesom regeringer, ngo’er, virksomheder og forskere fra nord til syd er blevet hørt. Han kalder 2015 for det vigtigste år i FN’s levetid, og ser samtidig optimistisk

på at få sat to streger under de nye mål, der forpligter verdens lande til at sikre alt fra god uddannelse til alle til at passe på livet både under og over havoverfladen:”Når vi ser på, hvad vi har opnået med 2015 Målene, er der ingen tvivl om, at vi også de næste 15 år kan tage et fælles ansvar for at stoppe fattigdom og skabe en verden, hvor alle kan leve et liv i værdighed,”udtaler Ban Ki-moon

Kort nyt

Foto:Finchittida Finch

Bombehøst redder liv i Laos

Afghanere laver egen nødhjælp

Over 46 millioner m2 er nu ryddet for gamle bomber i Laos. Siden krigen sluttede i 1973 er over 50.000 mennesker dræbt eller såret af våbnene, der ligger skjult i jorden. Ofrene er ofte børn. Men arbejdet skrider frem med at uskadeliggøre bomberne, så det igen bliver sikkert at dyrke jorden eller gå i skole.

Når et land både mangler mad og arbejdspladser, giver det god mening at producere nødhjælpen lokalt. FN’s Fødevareprogram har derfor sendt en hel kiksefabrik til Afghanistan som samlesæt. Siden 2014 har afghanerne produceret 250 tons kiks med højt næringsindhold, som blandt andet mætter underernærede skolebørn.

Foto: WFP/Teresa Ha

ADRA Danmark, AC Børnehjælp, Agricultural Development Denmark Asia (ADDA), AIDS-Fondet, Aktion Børnehjælp, Amnesty International, Art of Living, Axis, BØRNEfonden, Børn uden grænser, Cafe Retro, CARE, Care4You Association, Caritas, Center for Kultur og Udvikling, CICED - Community for International Cooperation in Education and Development, CISU Civilsamfund i Udvikling, Cross Cultures Project Association (CCPA), Crossing Borders, Cykler til Senegal, Danmarks Lærerforening, Danmission, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Folkehjælp, Dansk - Indisk Børnehjælp, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U), Danske Handicap-organisationer (DH), DFUNK, DIB - Dansk International Bosætningsservice, Dansk Ungdoms Fællesråd, Efterskoleforeningen, Fair Fishing, Fair Trade Danmark, Fair Trade Mærket, Fairstart Global, Farming 4 Life, FIC - Forum for International Coorperation, FN Forbundet, Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Folkekirkens Nødhjælp, Foreningen Tredje Verden, Foreningen Hammershus Fairtrade Concert, Frivilligcenter Tønder, GAME, GAMES - Gambia Media Support, Ghana Venskabsgrupperne, Globale Gymnasier, Globale skolepartnerskaber, HopeNow, IBIS, ICYE, Ingeniører Uden Grænser, International Aid Services (IAS), International Kontakt, IMS - International Media Support, IWGIA, Kvindernes U-landsudvalg (KULU), Landsforeningen Levende Hav og fiskerinetværket, Livets Lys, Maternity Worldwide, Mellemfolkeligt Samvirke, Mission Afrika, Mission Øst, Morsø U-Landsforening, Moyo kwa Moyo Danmark, Mundu, NGO Fontana, Nykøbing Mors Y’s Men’s Club, Nødhjælpens Ungdom, Operation Dagsværk, Plan Danmark, Play 31, PUGAD, Radio Hormuud, Red Barnet, Red Barnet Ungdom, Red Orangurtangen, Remedy Foundation Architecture, Røde Kors, Seniorer uden Grænser, Sex & Samfund, SOS Børnebyerne, SocieTrees, Soroptimist International Danmark, Spedalskhedsmissionen, Stairway Danmark, Støtteforeningen til projekt ‘Nenkashe Education Centre’, Tandsundhed Uden Grænser, Terre, Des Hommes Danmark, Turning Tables, TYHCG - Tamales Youth Home Cultural Group, UFF (Ulandshjælp fra folk til folk), U-landsforeningen Svalerne, UNDP’s Nordiske Kontor, UNFPA’s Nordiske Kontor, Ungdommens Røde Kors, UNICEF Danmark, Vedvarende Energi, Verdens Børn-International Børnehjælp, Verdens Skove, WFP’s Nordiske Kontor (FN’s Fødevareprogram), WWF Verdensnaturfonden, 100% til børnene – plus en lang række engagerede danske virksomheder.

ET NUANCERET VERDENSBILLEDE

will have to be invested annually to achieve the Global Goals

Breakout and brownbag lunch Workshop 1  Partnering to fight hunger  and malnutrition

Source: UN

Food for t

78 %

of citizens say they are more likely to buy from companies that have signed up to the Global Goals www.verdensbedstenyheder.dk

Nr. ## I Torsdag den 15. januar 2015

Expected GDP growth 2016

Foto: © Amanda Koster/Corbis

Forsidehensvning 1

Source: PwC

Joining forces

Foto: © Amanda Koster/Corbis

| Side 2

Foto: © Amanda Koster/Corbis

Forsidehensvning 2

| Side 3

Verdens Bedste Nyheder er bragt til dig af DANIDA, FN og de danske udviklingsorganisationer:

NU VIL VERDEN AFSKAFFE FATTIGDOM ’FOR GOOD’

VERDENSMÅL

11.45

Forsidehensvning 3

mint aut imod molum quam esti optat aliquam nus mo temodis abcdefghijklmnopqrstuvxyz erupit quas maximin ullorere, utemqui assita

| Side 4

Leder

””

Pullquoute Gendenduci nulpa ere consed quibuDer er sket store fremskridt, siden verden indgik globale udviklingsmål i år 2000. I dag starter lige mange piger og drenge i skole. Erumoccurs rest voluptatatem poor work; in places expected to be sasignificantly qui optaepFoto: © Amanda Koster/Corbis GROWTH IN AFRICA STILL SOLID ex poor earchillive; in perum whereius the usesaut higher than the growth in omnihil ilibus aped quo quataecountries. non conesthe factors of production many developed resource exports. However, World economic growth is sincia voluptatur acienim poor possess; As part of dolupta the UN Global the IMF expects that ‘most expected to be 3.4 percent spe- that theusdatndiori a derum rectur sumquiant fugiam sit ullit, the prices of Goals, futurerum, economic in 2016, according to the lat- countries in sub-Saharan et odis and reduces que cusam, aut deliqui dunitems that growth must be made inclu- consumption Africa will see a gradual est forecast by the InternaThomas Ravn-Pedersen, Chefredaktør, Verdens Bedste Nyheder

OV RSKR OV OVERSKRIFT OVE SKR DÆK SKRIFT 2 DÆK

tios dolum id quia nus eum

the poor , said UN sive, giving poor people pickup in growth, but with tional Monetary Fund (IMF). remconsume” aboreped qui volorum Thangavel the chance of decent jobsdolor a Chief Economist, lower commodity prices, Lower prices of oil and quiducidel et venima sum verio cum quias volese imagnihita susa ium out fugitof volorenisPalanivel, Underrubrik underrubrik underrubrik Sedlower quisthan re prectat atsolorem the 2015 to help themselves to rates that are other commodities have aciam ideni doloriasit, comde et raepernam, culfacessim ipitinctae num nam nim “Growth Third International Conis incluthose seensed overeaquis the pastaut quipoverty. strained theesse economies of moluptium vellatint faciet libe aquosam, ius magni aceprestiunt laticounnonet maximaxim soluta quatum on Financing for sivehitat. when it culpa takesverchilla place aut in qui autference decade’. Those loweralit rates several developing dipsunt iorectotat ilique atem fugit re, comnis et laccumq uiaeptae re quiatque Development. / tgj vero the sectors in whichnectotat the ute vitiis ofremporem African growth are still tries that rely heavily on experum TEMA 123

NO POVERTY

Af Byline Byline, Verdens Bedste Nyheder

Pudis mi, simi, tecab abcdefghijklmnopqrstuvxyzi id quati testiusdae officia sed quas ditatem et eaqui aut officae et volorem reped magnis nos et unt earum as eventem quas AFFORDABLE peliquam vero etAND et magnia accabCLEAN int quiENERGY quatiossit quas quaspedio officimi, que nus doluptaquiam

CLIMATE ACTION

et harum, ipit quassincit, consequam rem sum re et aborem quid maionsectium invent ea comnis el maiore secusa quias ulparum alicimus. qui num qui conectate di nobitin conseque volor WATER HEALTH aepuvis aut modi QUALITY sequam quunt incte GENDER ZERO sinturene pro et GOODintendi Ut explitaCLEAN nonsequi quatias et HUNGERomnim est officatiisAND WELL-BEING EDUCATION doluptam ni re nos. EQUALITY AND SANITATION doloribeatem et omnihicia ipsaper rumquatem vent lanimi, cum rerrore, qui autas coris facernam quo delecatur, acea cone labo. Itatis di Utem ditatem quiaes. etur, il. Et pelectur ma nos ulpa voluptas nimus et, Rem aniatest, suntiam nam, cusae volorrum rem consed enisque sitiandae coritaquia el ium et re, im dem corunsusam rem. Nequis vernat. ut aut ratios quae nobis et doluptatum ilitium quae ture nima dolumquiat aliquo Ratemqu untemoluvolupta et ut res qui volupisam elit, que acerum tam, tem laboriberum as enemos exero magnimporis consequatum a doluptatis experatio quas rescilibusci quatibus estius essequi omvelestiorem latecto tem eum enist, aut essi sin restota tendia venihilic tem nis illectaquis con. Cillore experuptatem aut ipsa si reptatur? Paruptati consedi INNOVATION ut re min REDUCED SUSTAINABLE RESPONSIBLE DECENT WORK AND et alit,INDUSTRY, reruptasped navellab ipalici cum nihiciatint stibusa pernaturiam exer- CITIESnetur sereperupta AND INFRASTRUCTURE INEQUALITIES AND liquam COMMUNITIESsunt, et fugita CONSUMPTION ECONOMIC GROWTH tione ceprovi tibus, Otatem doluptas sus quaectiumqui cum repratios sperum iunt minihil AND PRODUCTION que officipsum, volorro dolupie nissit unt, volest et, eniaerr oribusamus, sit, quunti doluptat rendipsum ducimus ex est lam idus officillab iume parum vel te coribus aectes volesecea sendi odit officta temp.

LIFE BELOW WATER

LIFE ON LAND

PEACE AND JUSTICE

PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

What is World’s Best News? World’s Best News is a journalistic awareness campaign and media that publishes news about progress and solutions in the developing countries. We are a collaboration between the UN, DANIDA, the European Commission, more than 100 NGO’s and 100 private sector companies. This newspaper is a special issue made for The Business of Development 2016 Conference. Find more good news at worldsbestnews.dk

THE GLOBAL GOALS For Sustainable Development

The UN Global Goals for Sustainable Development are a set of goals agreed by all the 193 countries of the world. A plan to achieve three extraordinary things by 2030 – end poverty, combat climate change, and fight injustice and inequality. It will be hard, but it can be done. Learn more about the Global Goals at worldsbestnews.dk/globalgoals or globalgoals.org

T ad one e med e okuse e o e på konfl k e og b eak ng news om k g e o og na u ka as o e De e v g ge emne men g ve kke e e v sende b ede a ve den De v Ve dens Beds e Nyhede ave om på V b uge kons uk v ou na s k a sk ve nyhede og ana yse base e på s a s k ak a og på de ge k de De be yde a v okuse e på emsk d po en a e og øsn nge men også a v be yse ud o d nge og p ob eme V e edak one ua hæng ge og ave o e nyhede om og sama be de med vo es pa ne e

–7–

Ikoner af TROLLBÄCK+COMPANY. Tekst med inspiration fra TROLLBÄCK+COMPANY

15.45

Investing in local value creation • Director Abha Joshi-Ghani, LL&I, World Bank 14.15 Financing the Global Goals Chairman of the Board Lasse Bolander, COOP Investing in local value creation 14.15 Financing the Global Goals

15.15

promoting sustainable cities

The development of sustainable cities is one of  Workshop 3 Fighting climate change and the megatrends of our time – how can Danish  promoting sustainable cities

companies become partners? Experts from  The development of sustainable cities is one of  Denmark, Asia, and Africa will share their perthe megatrends of our time – how can Danish  spectives on trends and opportunities.  companies become partners? Experts from  Denmark, Asia, and Africa will share their perDiscussants: spectives on trends and opportunities.

Financing the Global Goals 14.15 Financing Opening remarksthe Global Goals

The Global Goals and opportunities for business

The Global Goals and opportunities for business

to SDG innovation

1  and Partnering to fight hunger  How technology can boost development and  11.45Workshop Breakout brownbag lunch Workshop 4 High tech at low cost – Workshop a road 2 Decent work and productivity

companies become partners? Experts from  The development of sustainable cities is one of  Denmark, Asia, and Africa will share their perthe megatrends of our time – how can Danish  spectives on trends and opportunities.  companies become partners? Experts from  Denmark, Asia, and Africa will share their perspectives on trends and opportunities.

N

Workshop 2 Decent work and productivity in global supply chains

Workshop 1  Partnering to fight hunger  11.45 Breakout and brownbag lunch

V HAR EN P AN OR VERDENS REMT D

14.15

Æ

The Global Goals and opportunities for business The Global Goals and opportunities for business

Breakout and brownbag lunch

11.45

N

N S


VERDENSMÅLENE HAR BRUG FOR JERES LØSNINGER Verdensmålene danner rammen om vores kommunikation og journalistik i Verdens Bedste Nyheder. Erhvervslivet spiller en afgørende rolle for Verdensmålenes succes. Sammen oversætter vi dem til muligheder. I september 2015 vedtog alle verdens lande den mest ambitiøse plan for klodens udvikling nogensinde. FN’s 17 Verdensmål handler om at løse verdens største udfordringer. Vi skal bl.a. afskaffe fattigdom, bekæmpe ulighed, bremse klimaforandringer og sikre bæredygtig vækst inden 2030. Verdensmålene vil med andre ord få betydning for milliarder af mennesker. Alle lande, herunder Danmark, har forpligtet sig på at producere, forbruge og agere bæredygtigt. En multi­stakeholder-platform Det vil kræve helt nye løsninger, massive investeringer og partnerskaber på tværs af sektorer at nå Verdensmålene. Ingen politiker, regering, virksomhed eller ngo kan klare opgaven selv. Det første skridt på vejen er, at klodens befolkning kender til målene, så alle kan være med til at holde vores ledere op på

dem. Derfor har Verdens Bedste Nyheder en mission om at gøre Verdensmålene kendte af så mange mennesker som muligt. Verdens Bedste Nyheder er stiftet af FN, de danske udviklingsorganisationer og det danske erhvervsliv i en forening – i erkendelse af, at Verdensmålene kun når i mål, hvis vi arbejder sammen.

vedrører os alle – og hvordan erhvervslivet i Danmark bidrager til løsninger ude i verden.

Verdensmål = muligheder Verdensmålene danner rammen om al vores kommunikation i Verdens Bedste Nyheder. Og virksomheder er vigtige for Verdensmålenes succes. Verdens Bedste Nyheder dækker ud fra vores principper om konstruktiv journalistik derfor gode historier og eksempler på, hvordan virksomheder er med til at skabe bæredygtig udvikling. Ligesom vi i sammen med vores partnere laver kampagner, der fortæller hvorfor globale udfordringer og fremskridt

RYKKER ALLEREDE

– 8–

VIRKSOMHEDER Mange virksomheder er allerede i gang med at bidrage til Verdensmålene. Erhvervslivet har nemlig en central rolle i teksterne til de 17 mål og hele 169 delmål, der handler om, hvordan vi løser mange af klodens største problemer inden 2030. Læs mere på verdensbedstenyheder.dk/ verdensmaal


–9–


ET UNIKT PARTERSKAB Bliv en del af et unikt partnerskab med de danske udviklingsorganisationer, DANIDA, FN og 100 andre virksomheder. I får gratis kampagnemateriale, en profil på verdensbedstenyheder.dk og hjælp til at formidle jeres arbejde med Verdensmålene og CSR

AVISER OG MORGENEVENT Vær med når tusindvis af frivillige fra ngo’er og virksomheder den anden fredag i september deler Verdens Bedste Nyheder ud til de morgenfriske danskere. Eller bestil aviser til jeres kantine.

INFOGRAFIKKER Sæt fokus på Verdensmålene på en anderledes måde med infografikker på sociale medier

– 10 –


LEVEALDER

ÅRSTAL

I U-LANDE NI UD AF TI BØRN E VI HAR OL STARTER NU I SK Verdens lande lovede

EN PLAN: 17 NYE VERDENSMÅL

i 2000 hinanden, at

i 1. klasse. i skole, næsten af børn i udviklingslande af børn, der ikke kommer I dag starter 90 procent fremskridt, fordi i skole. Siden er antallet ken. Det er vigtige mulighed for at gå fortsætter. sig nu på skolebæn alle børn skal have kampen piger og drenge sætter Alle verdens lande har sammen vedtaget den mest ambitiøse plan for klodens udvikling nogensinde. skal også med, så halveret, og lige mange de sidste 10 procent ud af fattigdom. Men Verdensmålene handler om at løse verdens største udfordringer. Vi skal afskaffe ekstrem fattigdom, uddannelse baner vejen

om Vi kan afskaffe fattigd rdensbedstenyheder.dk Læs mere på www.ve

bekæmpe ulighed og bremse klimaforandringer inden 2030.

VI LEVER O G BE DRELÆNGERE

Der er sket store fremskridt i verden hele kloden ifølge de seneste årtier. det årlige indeks Levealder, indkom af ti lande, fire for menneskelig ud af fem kan udvikling*: Verden st og skolegang er steget i dag læse og gange så meget over s befolkning skrive, og de som i 1990. lever længere mindst udvikle i ni ud de nationer tjener nu næsten tre Vi kan afskaffe fattigdom Læs mere på www.verdensbed *UNDP’s Human Development stenyheder.d Index måler hvert lands udviklingsnivea k u på en skala fra

DANIDA, FN

og de danske

0,0 til 1,0. For

at få den højeste

score skal landets

borgere i gennemsnit

mindst leve

85 år, tjene 75.000 ADRA Danmark, AC Børnehjælp, dollars om året Agricultural Development Cultures Project og have 15 års Association (CCPA), Denmark Asia uddannelse. Danmark, Fair Crossing Borders, (ADDA), AIDS-Fondet, Trade Mærket, Cykler til Senegal, Aktion Børnehjælp, Fairstart Global, IBIS, ICYE, Ingeniører Danmarks Lærerforening, Amnesty International, Farming 4 Life, Uden Grænser, FIC - Forum for Danmission, Y’s Men’s Club, International International Dansk Flygtningehjælp, Art of Living, Axis, BØRNEfonden, Aid Services Nødhjælpens Coorperation, (IAS), International Ungdom, Operation Dansk Folkehjælp, Børn uden grænser, FN Forbundet, Education Centre’, Kontakt, IMS Folkehøjskolernes Dansk - Indisk Dagsværk, Plan Cafe Retro, CARE, Tandsundhed - International Børnehjælp, Dansk Danmark, Play Forening i Danmark, Uden Grænser, (FN’s Fødevareprogram), Care4You Association, Media Support, 31, PUGAD, Radio Terre, Des Hommes Missionsråds Folkekirkens IWGIA, Kvindernes Caritas, Center WWF Verdensnaturfonden, Udviklingsafdeling Nødhjælp, Foreningen Hormuud, Red Danmark, Turning for Kultur og Udvikling, U-landsudvalg Barnet, Red Barnet (DMR-U), Tables, TYHCG Tredje Verden, 100% til børnene (KULU), Landsforeningen CICED - Community Ungdom, Red - Tamales Youth Foreningen HammershusDanske Handicap-organisatione - plus en lang Orangurtangen, Levende Hav Home Cultural for International række engagerede r (DH), DFUNK, Fairtrade Concert, og fiskerinetværket, Remedy Foundation Group, UFF (Ulandshjælp Cooperation in DIB - Dansk International danske virksomheder. Frivilligcenter Education and Livets Lys, Maternity Architecture, fra folk til folk), Tønder, GAME, Bosætningsservice, Røde Kors, Seniorer Development, Worldwide, Mellemfolkeligt U-landsforeningen GAMES - Gambia CISU - Civilsamfund Dansk Ungdoms uden Grænser, Svalerne, UNDP’s Media Support, Samvirke, Mission Sex & Samfund, Ghana Venskabsgrupperne, Fællesråd, Efterskoleforeningen, i Udvikling, Cross Nordiske Kontor, SOS Børnebyerne, Afrika, UNFPA’s Nordiske Fair Fishing, Fair SocieTrees, Soroptimist Mission Øst, Morsø U-Landsforening, Globale Gymnasier, Kontor, Ungdommens Trade Globale skolepartnerskaber, International Moyo kwa Moyo Røde Kors, UNICEF Danmark, Spedalskhedsmissione Danmark, Mundu, HopeNow, Danmark, Vedvarende NGO Fontana, n, Stairway Danmark, Energi, Verdens Nykøbing Mors Børn-International Støtteforeningen Børnehjælp, Verdens til projekt ’Nenkashe Skove, WFP’s Nordiske Kontor

udviklingsorganisation

er:

Det kan lykkes - hvis vi alle gør en indsats verdensbedstenyheder.dk

i Udvikling, CISU - Civilsamfund and Development, International, Cooperation in Education DFUNK, DIB - Dansk Lesotho Network, Community for International Support, Ghana, Forening, Denmark Udvikling, CICED GAMES, Gambia Media Center for Kultur og (DH), Dansk-Vietnamesisk Frivilligcenter Tønder, Samvirke, Mission Association, Caritas, Fairtrade Concert, Retro, CARE, Care4You (DMR-U), Danske Handicap-organisationer Worldwide, Mellemfolkeligt Foreningen Hammershus uden grænser, Cafe Udviklingsafdeling Livets Lys, Maternity SOS Børnebyerne, Den Tredje Verden, Dansk Missionsråds BØRNEfonden, Børn Balance, Foreningen Grænser, Sex & Samfund, Levende Hav og fiskerinetværket, Art of Living, Axis, - Indisk Børnehjælp, Kors, Seniorer uden af blivende Økologisk Folkehjælp, Dansk (KULU), Landsforeningen Amnesty International, Architecture, Røde Fonden til Fremme Energi, Verdens Børn-International Aktion Børnehjælp, Flygtningehjælp, Dansk Kvindernes U-landsudvalg Remedy Foundation Folkekirkens Nødhjælp, Danmark, Vedvarende Danmission, Dansk Asia (ADDA), AIDS-Fondet, Media Support, IWGIA, Red Barnet Ungdom, Forening i Danmark, Røde Kors, UNICEF Danmarks Lærerforening, Development Denmark Folkehøjskolernes Hormuud, Red Barnet, Somalia, IMS - International Kontor, Ungdommens Cykler til Senegal, Børnehjælp, Agricultural 31, PUGAD, Radio og Udv.gruppe i Syd Crossing Borders, Coorperation, FN Forbundet, Kontor, UNFPA’s Nordiske ADRA Danmark, AC Plan Danmark, Play Kampagne_2015_A1_DK_end International Hjælpe Association (CCPA), - Forum for International Svalerne, UNDP’s Nordiske den 3. verden (O3V), Aid Services (IAS), Cross Cultures Project Farming 4 Life, FIC elig.indd 1 Oplysningscenter om folk til folk), U-landsforeningen Concord Danmark, Uden Grænser, International Fair Trade Danmark, Operation Dagsværk, UFF (Ulandshjælp fra IBIS, ICYE, Ingeniører DUF, Efterskoleforeningen, Mors Y’s Men’s Club, Home Cultural Group, Bosætningsservice, Hjerteforeningen, HopeNow, NGO Fontana, Nykøbing TYHCG - Tamales Youth Globale skolepartnerskaber, kwa Moyo Danmark, Hommes Danmark, virksomheder. Venskabsgrupperne, Grænser, Terre Des U-Landsforening, Moyo engagerede danske Tandsundhed Uden plus en lang række Momentum Trust, Morsø ADRA, AC Børnehjælp, Agricultural Development Denmark Asia (ADDA), AIDS-Fondet, Aktion Børnehjælp, Amnesty International, Art of Living, Assist Denmark, Axis, BØRNEfonden, Børn uden grænser, CARE, Care4You Association, Caritas, Center for Kultur og Udvikling, CICED - Community for International Cooperation in Education and Development, CISU - Civilsamfund i Udvikling, Cross Cultures Education Centre’, 100% til børnene Afrika, Mission Øst, projekt ’Nenkashe WWF Verdensnaturfonden, Støtteforeningen til Project Association (CCPA), Crossing Borders, Cykler til Senegal, Danmarks Lærerforening, Danmission, Danner, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Folkehjælp, Dansk - Indisk Børnehjælp, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U), Danske Handicaporganisationer, DFUNK, DIB - Dansk International Bosætningsservice, DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, Efterskoleforeningen, Engineer The Future, Stairway Danmark, Kontor (FN’s Fødevareprogram), Skove, WFP’s Nordiske Børnehjælp, Verdens Fair Fishing, Fair Trade Danmark, Fair Trade Mærket, Fairstart Global, Farming 4 Life, FIC - Forum for International Coorperation, FN-forbundet, Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Folkekirkens Nødhjælp, Foreningen Den Tredje Verden, 4FairLife, Foreningen Retro, Frivilligcenter Tønder, GAME, GAMES, Ghana Venskab, Globale Gymnasier, Globale Skolepartnerskaber, HopeNow, ICYE, Ingeniører Uden

DANIDA, FN og de

isationer:

danske udviklingsorgan

DANIDA, FN og de danske udviklingsorganisationer:

Grænser, International Aid Services (IAS), International Kontakt, IMS - International Media Support, IWGIA, Kvindernes U-landsudvalg (KULU), Landsforeningen Levende Hav og fiskerinetværket, Livets Lys, Maternity Worldwide, Mellemfolkeligt Samvirke, Mission Afrika, Mission Øst, Momentum Trust, Morsø U-Landsforening, Moyo Kwa Moyo Danmark, Mundu, NGO Fontana, Nykøbing Mors Y’s Men’s Club, Nødhjælpens Ungdom, Operation Dagsværk, Oxfam IBIS, Plan Danmark, Play 31, PUGAD, Radio Hormuud, Red Barnet, Red Barnet Ungdom, Red Orangutangen, Remedy Foundation Architecture, Røde Kors, Seniorer uden Grænser, Sex & Samfund, SOS Børnebyerne, SocieTrees, Soroptimist International Danmark, Spedalskhedsmissionen, Stairway Danmark , Støtteforeningen til projekt ’Nenkashe Education Center’, Tandsundhed Uden Grænser, Terre Des Hommes Danmark, Turning Tables, TYHCG - Tamales Youth Home, Cultural Group, UFF (Ulandshjælp fra Folk til Folk), U-landsforeningen Svalerne, UNDP’s Nordiske Kontor, UNFPA’s Nordiske Kontor, Ungdommens Røde Kors, UNICEF, Vedvarende Energi, Verdens Børn-International Børnehjælp, Verdens Skove, WFP’s Nordiske Kontor (FN’s Fødevareprogram), WWF Verdensnaturfonden, 100% til børnene - og over hundrede engagerede virksomheder. 01/07/15 12.43

ANNONCER OG PLAKATER Vis årets budskaber i jeres medarbejderblad, på sociale medier og produkter, eller sæt plakaten op et sted, hvor mange ser den.

PROFIL PÅ VERDENSBEDSTENYHEDER.DK På jeres partnerprofil på verdensbedstenyheder.dk kan I fortælle om hvordan jeres virksomhed arbjeder med Verdensmål, CSR og deltager i Verdens Bedste Nyheder. I kan vælge specifikke mål ud, og fortælle hvordan I hjælper målene på vej.

BRUG JERES INDSATS I DEN ÅRLIGE GLOBAL COMPACTRAPPORT Når I er med i Verdens Bedste Nyheder, tæller det med som aktivitet i den årlige fremskridtsrapport til Global Compact. Er I en større virksomhed, der skal redegøre for jeres arbejde med samfundsansvar i årsrapporten (§99a), kan I også beskrive indsatsen med Verdens Bedste Nyheder i denne del af rapporteringen.

– 11 –


SÅDAN GØR VORES PARTNERE I kan bringe Verdens Bedste Nyheder på mange måder, og vi vil altid gerne være med til at udvikle nye ideer til, hvordan vi sammen når ud til endnu flere danskere.

VERDENS BEDSTE NYHEDER PÅ TOGENE Verdens Bedste Nyheder er også i togene: Et IC3-tog fra DSB og et S-tog kørte i et par år rundt med Verdens Bedste Nyheder på ydersiden. I dag bringer skærmene i S-togene telegrammer fra Verdens Bedste Nyheder hvert 20. minut året rundt.

– 12 –


FOKUS PÅ FREMSKRIDT I AFRIKA DI og Verdens Bedste Nyheder satte spot på vækst og danske virksomheders arbejde i det afrikanske kontinent med udstillingen ’Afrika under forandring’, hvor Grundfos, Toms, FLSmidth og BlueTown udstillede i foyeren i Industriens Hus.

VERDENSMÅL PÅ JUICE Rynkeby har tre år lavet særlige Verdens Bedste Nyheder-juice til den årlige event. Senest i 2016, hvor 100.000 juicebrikker med Verdensmålene blev delt ud over hele landet.

OVERRASKENDE BUDSKABER PÅ MÆLKEN Thise har tre år i træk bragt Verdens Bedste Nyheder på millioner af mælkekartonner omkring den årlige kampagneevent.

– 13 –


... FLERE GODE IDEER

PLAKATER I 20 LANDE

Under det afgørende FN-topmøde i september 2015 blev kunder i 500 Flying Tiger-butikker i 20 lande mødt med plakater om de nye Verdensmål med en opfordring om at dele budskabet om dem.

PÅ SOCIALE MEDIER Mange virksomheder viser deres kreative bidrag til Verdens Bedste Nyheder på sociale medier.

– 14 –


ANNONCER I MAGASINER Bonnier har i seks år bragt annoncer med årets budskaber for Verdens Bedste Nyheder. Senest fordelt på 11 annoncer i magasinerne I FORM, Illustreret Videnskab, National Geographic og Historie, der samlet har ca. 1,3 millioner læsere.

CHOKOLADE MED BUDSKABER I 2015 fik morgenfriske danskere en lidt sødere start på dagen med et stykke Toms chokolade fra Ghana udviklet i samarbejde med Coop. Chokoladen blev uddelt til Verdens Bedste Nyheders morgenevent og havde budskabet; Vi lever længere og bedre.

NYHEDER I KANTINEN I 2016 på kampagnedagen og dagene efter delte Danfoss mere end 2.000 aviser ud i deres kantiner.

VIL I MERE?

Så lad os sammen udvikle nye kommunikationskoncepter, der passer til jeres kerneforretning og formidler jeres arbejde med CSR. Kontakt Helle Johansen E: helle@csronboard.com M: +45 20 51 77 30

– 15 –


VERDENS BEDSTE NYHEDER ER ET UNIKT SAMARBEJDE MELLEM FN, DANIDA, DE DANSKE UDVIKLINGSORGANISATIONER OG ERHVERVSLIVET. VORES MÅL ER AT KOMMUNIKERE ET NUANCERET VERDENSBILLEDE OG PÅ DEN MÅDE SKABE HÅB OG MOTIVATION FOR HANDLING. VERDENSMÅLENE ER VORES RAMME OG KONSTRUKTIV JOURNALISTIK VORES METODE. SOM VIRKSOMHED ER I MED TIL AT FORMIDLE KONKRETE FREMSKRIDT OG LØSNINGER RUNDT OMKRING PÅ KLODEN. LÆS MERE PÅ WWW.VERDENSBEDSTENYHEDER.DK