Page 1

Tillæg

Foto: Eric Lafforgue

GLEM Alt hvad du troede du vidste ”De varme lande er noget lort” sang Shu-bi-dua og satte dermed ord på en udbredt fordom blandt danskerne: Udviklingen går nærmest baglæns i udviklingslandene. Ifølge en måling tror to ud af tre danskere for eksempel at højst hvert tredje barn kommer i skole i u-landene. 61% mener at gennemsnitsalderen max kan være små 54 år. Og de fleste danskerne tror, at det kun er halvdelen af befolkningerne i udviklingslandene, som har adgang til rent vand. Men virkeligheden er en helt anden … September Ud & Se 53


Tillæg

verdens bedste nyheder

verdens bedste nyheder

Brasilien var indtil 90’erne et typisk u-land: Rig på naturrigdomme men fattig på udvikling. Men nu er landet blevet en økonomisk stormagt, der selv tager sig af sine fattige og passer på sine ressourcer. Landet har reduceret fældningen af sin enorme regnskov med 75%: Til gavn for klimaet og de oprindelige folk, som lever af skoven.

Foto: Polfoto

KAMPEN MOD FATTIGDOM BÆRER FRUGT Fremskridtsoptimisme Hver tredje afrikaner er nu middelklasse 2015 Målene er verdens samlede plan for at bekæmpe fattigdom. Verdens Bedste Nyheder er, at det går ret godt med at nå målene: To tredjedele af alle u-lande vil efter al sandsynlighed have halveret deres fattigdom på kun femten år. En fælles indsats Bag Verdens Bedste Nyheder står FN, Danida og 73 folkelige danske organisationer, som alle arbejder på at opfylde FN’s 2015 Mål. Det kunne derfor se ud som om, at vi vil tage hele æren for at verden går i den

rigtige retning. Det er dog ikke tilfældet: Fremskridtet skyldes især stigende internationalt samarbejde, høj vækst, fred og spirende demokrati, hvilket har været forudsætningen for, at der hver dag sker en forbløffende udvikling. 313 millioner afrikanere på vej Det er nemlig ikke bare tidligere fattige lande som Kina, Indien og Brasilien, som er ved at blive økonomiske stormagter. Også mange afrikanske lande som Botswana, Ghana og Kenya oplever solid fremgang. Cheføkonom for den afrikanske

udviklingsbank Mthuli Ncube mener derfor, at en ud af tre afrikanere nu kan kaldes for middelklasse i den forstand, at de har op til 20$ om dagen at bruge. Det er ikke meget efter danske forhold. Men det er nok til, at familien begynder at bruge penge på uddannelse og sundhed - frem for bare at overleve. Og dét betyder, at kvinderne føder færre børn - og de børn, der bliver født, lever bedre og længere. Børn der vil vokse op og give udviklingslandene en ny fremtid.

Verdens Bedste Nyheder Hvis disse nyheder kommer som en overraskelse, så er det forståeligt: Hver dag flimrer der en ny katastrofe i et fjernt land hen over tvskærmen og tegner et håbløst billede af den fjerdedel af verdens befolkning, som lever i fattigdom. Problemet med dét billede er bare, at det ikke fortæller hele sandheden. For at rette op på det skæve mediebillede får du dette tillæg i et særligt samarbejde med

det går bedre end du tror I gennemsnit kommer 89% af alle børn i skole u-landene . 84% har adgang til rent vand. Og den gennemsnitlige levealder i den fattige del af verden er ti år højere end danskerne tror: 65,2 år. Det er kun lidt lavere end den globale gennemsnitlige levealder på 67,3 år.

Den 26-årige musiker Maurice Kirya fra Uganda har store forventninger til fremtiden / Foto: Nicky Bonne 54 Ud & Se September

September Ud & Se 55


Tillæg

vErdEns bEdstE nyhEdEr

1971

r r svare le det, de sprog. u i sko d n e m % e 3 ig færd rter 9 stamm ya sta le; blev t lokalt I Ken st i sko e akamba, e a f e k ik og skriv r: Gik A Farmo se. Kan tale ser MB s la PR. Læ at ”Jeg k g o r e til 2. r n elatio ili. Fortælle d i wahili. h onale r Taler s ternati elsk og swa en er benhår ne in t s læ g nc n r e e a r i r H an åb u e Alice: en. Flydend ig, for konk . En MBA k d jt n r ø te æ h f f a r e A t m o ue MB snivea e min vil gør g uddannelse .” e o r a karrie Keny re i min nye dø

2011

nd rent va ie ang til g d a ns famil u ar n r og ha men ro rb fa 59% h s , e os Alic use. Har vand h r: Bor h Farmo dsbyens store n hed i et af la ktricitet. rbylejlig le ingen e erne sto er. d o m n ege datt or i sin pige og Alice: B ed sin barne m n samme

Foto: Sør en Bjerreg aard Jeps en, Melle mfolkelig t Samvirk e

Kvinderne får nu i snit 4,1 barn, hvor de før fik 7,5 Farmor: Syv børn. Sønnerne arvede alle jord, da hendes mand døde, og de sikrer nu, at hun har råd til hospitalsregninger, mad og andre daglige fornødenheder.

Alices familie samlet i landsbyen. Alice sidder på skødet af sin bedstemor.

Alice: Har en datter på to og ikke planer om flere.

En vErdEn tiL ForsKEL Frem mod 1990 oplevede mange u-lande krige, borgerkrige og en uendelig række af diktatorer. Men siden slutningen på den kolde krig er verden blevet fredeligere. der er kommet langt flere spirende demokratier og langt færre autoritære stater - især i sydamerika og Afrika. det har givet de yngre generationer mere personlig og økonomisk frihed. En forskel, der er tydelig, hvis man sammenligner Alice Katheu Mulinges med hendes 28-årige barnebarn.

år s er i er mom get voks a r f u r r e t b g r o dtæ fordi f er vej ns in po hv ked. m e State med 17% t t raskt yens mar stege ime i r en t abolandsb å G : n or af de Farm øbe ind på er i et l d n k a t og h irobi. for a a in bil ager s arkeder i N T : e c m r Ali e p e su mang

Mange flere i Kenya end

i Danmark går i banken

over mobiltelefonen

op. Hun har en efon, men ringer ikke selv r ved at leje bagsædet elle gå at ved dt run den. Hun kommer bankbog, som føres i hån af en motorcykel. er over mobilen – ligesom men klarer de fleste betaling Alice: Alice har bankkonto, yanere. knap 8 millioner andre ken

mobiltel Farmor: Farmor svarer sin

Kun 12% af kv

Generationer Et ungt demokrati I 2002 tabte Kenyas stærke mand gennem 24 år, præsident Moi, endegyldigt magten til den nuværende præsident Mwai Kibaki ved et frit og fair valg. Landet har stadig store udfordringer med korruption og misbrug af magt. Men der er meget, der tyder på, at nye generationer af kenyanere vil det anderledes. Kenya har en fri og vital presse og i 2010 56 Ud & Se September

stemte et stort flertal ja til den nye forfatning, der giver mindre magt til præsidenten og stiller politikerne til ansvar for korruption. Fremskridt trods forhindringer Kenya er et ungt og dynamisk samfund, hvor tre fjerdeledele af befolkningen er under 34 år. Og selvom landet har været truet af den økonomiske krise og politisk uro, er det alligevel lykkedes at fastholde en positiv

udvikling. For eksempel er grundskole blevet gratis og har ført til at næsten alle børn nu kommer i skole. Vaccinationer dækker nu 72% af alle børn under 5 år. Staten tilbyder gratis medicin til hiv/ aids smittede og hiv/aids epidemien er under kontrol. Samtidig buldrer økonomien frem og ikke færre end 80% af alle kenyanere over 15 år har nu mobiltelefon.

To vidt forskellige generationer Der er derfor en verden til forskel på 28-årige Alice Katheu Mulinge og hendes farmor, som hun efter kenyansk tradition deler navn med. Alice har altid travlt – med karrieren; facebook; sin datter; byturene. Hun lever storbylivet fuldt ud i Kenyas hovedstad. Og hun elsker sin farmor, der altid har levet et helt andet liv i en landsby tre timer vest for Nairobi.

ret om å er 5% en v o d me r sid kser r ti å ni en vo et som fo i m gårde o Økon lt så meg jde på rs har hun e b r a e Elle til at Dobb døde. nødt : Blev ndes mand r o m nahe Far et. nt ma år, da le liv accou tørste nogle usmor he g o r h ælge Kenyas s været som s s ejder lingen ho b r A : Alice klameafde . re ger i us, Nation eh medi

inderne bliver i dag gift før de fylder 19 år Farmor: Blev gi ft som 16-årig so m tredjekone til i 1969, da hun en 35 år ældre m var midt i 30’ern and. Han døde e. Hun har aldrig og bor stadig i været sammen landsbyen, hvor med andre mæn hendes mand va d r en af de store Alice: Har haft jordbesiddere. mange kæreste r og fået en nu to-årig nu single og vil fortsætte med at datter med én af date, indtil den dem. Er rigtige mand du kker op.

September Ud & Se 57


Tillæg

vErdEns bEdstE nyhEdEr

sMå MiRAKLEr GhAnA:

AFriKA:

GLobALt : omkring årtusindskiftet var der et folkeligt pres på de vestlige regeringer for at eftergive u-landene deres gæld. det betød, at gældsbyrden nu er nedbragt til en fjerdedel på kun ti år

nu er der 450 millioner mobilabonnenter i Afrika. de har skabt vækst og gjort sudaneseren Mo ibrahim til mangemilliardær og folkehelt: han uddeler en årlig pris til den mest demokratiske afrikanske statsleder, som frivilligt giver magten videre.

burKinA FAso : GuAtEMALA : Efter en 36 år lang borgerkrig blev der endelig fred i Guatemala i 1996. Freden har blandt andet betydet, at landet har øget investeringerne i vand kolossalt, og 96% af befolkningen har nu adgang til rent vand.

verden udvikler sig i den rigtige retning. det skyldes især, at fattige lande selv har taget ansvar og ført en politik med fokus på udvikling, sundhed, uddannelse og bæredygtighed. her er nogle eksempler:

900.000 mennesker på landet i burkina Faso skal ikke længere drikke forurenet vand. de får rent vand fra over 3.000 brønde, som danmark har hjulpet med at etablere. samtidig har danmark hjulpet med at skabe et af Afrikas mest velfungerende vandselskaber, der forsyner de større byer.

siden Ghana fik frie valg i 1992 er antallet af børn, der lider af fejlernæring faldet fra 34% til 9%. regeringen har ført en effektiv sundhedspolitik og gennem landbrugsreformer og stærkt internationalt samarbejde gjort landet selvforsynende med mad.

rWAndA: der er flere u-lande, hvor der sidder flere kvinder i parlamentet end i danmark. det gælder for eksempel Angola og rwanda, som er det parlament i verden med flest kvindelige medlemmer: hele 56%.

boLiviA : Med støtte fra danmark har over 5 millioner indianere i bolivia nu fået skøde på, at de ejer deres egen jord. 2½ gange danmarks areal er opmålt og givet tilbage til de oprindelige folk. samtidig har indianerne fået selvbestemmelse og styrket deres politiske rettigheder efter århundreders undertrykkelse.

58 Ud & Se September

botsWAnA : botswana er en af verdens hurtigst voksende økonomier og har haft en vækst på gennemsnitligt 9% om året. Landet har investeret indtægterne fra sine mineralrigdomme klogt, så botswana i dag er et rigt mellemindkomst land og regnes for det mindst korrupte i Afrika.

MoZAMbiQuE : På kun fem år er antallet af hivsmittede i Afrika, der modtager behandling 13-doblet. det skyldes, at der har været stort internationalt fokus på problemet, og at medicinen er blevet langt mere tilgængelig. i 2012 vil Mozambique åbne sin egen fabrik, der skal fabrikere medicinen.

tAnZAniA: i 1990 gik kun halvdelen af alle børn i skole i tanzania. så afskaffede regeringen skolepengene og nu kommer 96% af tanzanias børn i skole.

viEtnAM : vietnams demokrati udvikler sig ikke lige så hurtigt som landets økonomi - men den udvikler sig til gengæld også hurtigt. i vietnam er andelen af fattige faldet fra 58% i 1990 til knap 15% i 2008 - et fald på tre fjerdedele.

bAnGLAdEsh : bangladeshs knap 160 millioner indbyggere har enorme sundhedsproblemer som følge af fattigdom og klimaforandringer. Men siden 1990 har bangladesh gennem investeringer i sundhedsklinikker mere end halveret børnedødeligheden.

September Ud & Se 59


Tillæg

vErdEns bEdstE nyhEdEr

Hundredetusinder af nepalesiske børn får bedre skolegang. En indsats med støtte fra Danmark har løftet kvaliteten i Nepals skoler på 6.-10. klassetrin og sikret, at langt flere elever får en uddannelse. Før droppede mange ud i 5. klasse. Særligt positiv er fremgangen for fattige piger. I alt kommer 91% af Nepals børn nu i skole.

Foto: Danida / Mikkel Østergaard

dAnMArK oG 2015 MåLEnE samspil Et lille land der vil gøre en forskel 2015 Målene er otte mål til bekæmpelse af fattigdom, som blev vedtaget af FN i 2000. Målene giver alle, der arbejder med en udvikling en række fælles målsætninger. Dét har gjort udviklingsarbejdet langt mere effektivt, og de seneste tal fra Verdensbanken forudser faktisk, at målet om at halvere antallet af ekstremt fattige fra 1,8 milliarder i 1990 til 900 millioner i 2015 vil blive nået. Selvom det ikke er alle lande, som vil nå alle otte mål, så har det fælles fodslag skabt store resultater: Der dør 12.000 færre børn om dagen, langt de fleste børn kommer nu i skole, hiv/aids er kommet under kontrol og 1,8 60 Ud & Se September

så meget går det frem milliarder mennesker har fået adgang til rent vand siden 1990.

FN’s 2015 Mål på vej i den rigtige retning START 1990

Danmark og 2015 Målene Danmark er dybt engageret i arbejdet for at nå 2015 Målene. Vi er blandt dem, der giver mest i udviklingsbistand - og den går til at hjælpe de fattigste af de fattigste. Det gælder både på statsligt niveau, hvor Danida arbejder med demokrati, vækst, ligestilling, miljø og klima, og på folkeligt niveau. Her arbejder mange meget forskellige danske u-landsorganisationer sammen med ligesindede borgere i ulandene om at nå 2015 Målene. Det er et engagement i verden, der er grund til at være stolt af.

MÅL 2015

I grafikken kan du se, hvor langt nogle af målene er nået i forhold til målsætningen. Prøv den interaktive grafik på www.verdensbedstenyheder.dk/2015race

Tillægget Verdens Bedste Nyheder er udgivet af de danske udviklingsorganisationer i samarbejde med Danida og FN. Redaktion: Nikolai Lang og Thomas Ravn-Pedersen (ansvh.).Tekst: Nikolai Lang. Interview med Alice og hendes farmor: Søren Bjerregaard Jepsen, Mellemfolkeligt Samvirke. Design: Pia de Thurah, 2+1 Idébureau. Kilder: UNDP, UNICEF, Verdensbanken, African Development Bank, DANIDA, US Aid, UK Aid, The Economist, CIA The World Factbook.

www.verdensbedstenyheder.dk

Verdens Bedste Nyheder i Ud & Se  

Verdens Bedste Nyheder havde i 2011 et tillæg i DSBs blad Ud & Se. Læs om fremskridt i u-landene og "glem alt hvad du troede du vidste".

Verdens Bedste Nyheder i Ud & Se  

Verdens Bedste Nyheder havde i 2011 et tillæg i DSBs blad Ud & Se. Læs om fremskridt i u-landene og "glem alt hvad du troede du vidste".

Advertisement