Page 1

Svet v številkah

naš svet naše dostojanstvo naša prihodnost

8 od 10

naš svet naše dostojanstvo naša prihodnost

Evropejcev meni, da je pomembno pomagati državam v razvoju. Vir: ODI

3,2 MILIJARDE

1990

ljudi je imelo konec leta 2015 dostop do interneta, od tega 2 milijardi ljudi v državah v razvoju.

2015

Vir: UNDP

Rodnost

68 MILIJARD EVROV Več kot polovica svetovne razvojne pomoči prihaja iz EU in njenih držav članic.

www.worldsbestnews.org | www.ec.europa.eu/europeaid

september 2016

Vir: EK

Kaj je projekt Najboljše novice iz sveta?

Podatki: Svetovna banka | Ilustracija: Malte Kristiansen

DEAKTIVACIJA „DEMOGRAFSKE BOMBE“ Svetovno prebivalstvo se je v 70 letih 20. stoletja hitro povečevalo in marsikdo je bil v skrbeh, da bo prenaseljenost povzročila hudo lakoto. Na srečo se je odtlej rast prebivalstva upočasnila.

Leta 1964 so imele ženske po svetu v povprečju 5,1 otroka. Danes je stopnja rodnosti padla na 2,5 otroka na žensko. Ženske imajo še vedno največ otrok v Podsaharski Afriki, vendar se je rodnost

zmanjšala tudi tam, in sicer s 6,8 na povprečno 5 otrok. Zemljevid prikazuje napredek po državah od leta 1990.

Stopnja rodnosti (število otrok na žensko) manj kakor 2 od 2 do 3 od 3 do 4 od 4 do 5 od 5 do 6 od 6 do 7 več kakor 7

SPODBUJANJE SPREMEMB Z MOČJO OBLIKOVANJA

Pripravil Hjalte Zacharewicz Najboljše novice iz sveta

Kako najbolj celovit in ambiciozen načrt v zgodovini človeštva spremeniti v nekaj, kar bodo ljudje dejansko razumeli in se z njim poistovetili? To ni lahko, saj so cilji zapisani v dolgih in težko berljivih dokumentih. Zato je moral oblikovalec Jakob Trollbäck narediti blagovno znamko „Cilji trajnostnega razvoja“, s katero je vsebino približal splošni javnosti. „Svet ne bo rešil globalnih izzivov, če nihče ne razume njihovega bistva,“ pojasnjuje Trollbäck.

Kratko in preprosto Prvi korak je bil dati vsakemu cilju kratko, preprosto in pozitivno ime. Na primer „Ohranjati in vzdržno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj“ se je preimenoval v „Življenje v vodi“. Nato je vsak cilj dobil jasno in živahno ikono, ki sestavlja barvno mrežo. „To je kot periodični sistem. Želim si, da bi kdo posnel trenutek, ko smo OZN prvič pokazali nova imena in nove ikone. Bilo je pravo razodetje,“ se spominja Trollbäck. „Veste, vsi so v oblikovanje zapletenih ciljev vložili toliko časa in energije, da niso hoteli

SI_160729_EYD_Newspaper_ISOnewspaper_26v4_RZ_lc.indd 1-2

Fotografija: CC BY-NC-ND Save the Children

Fotografija: CC BY-NC-ND UNICEF Etiopija 2014/Ose

|2

Vse se začne v šoli

Deaktivacija „demografske bombe“

” Jakob Trollbäck je ustvarjalec ikon in barv vseh ciljev Fotografija © Trollbäck + Company

popustiti pri ničemer. Potem pa so v nekem trenutku spoznali, da cilje lahko dejansko uresničimo. To je moč oblikovanja, poenostavitev in odkrivanje bistva. Cilji trajnostnega razvoja se naenkrat zdijo jasni, obvladljivi in uresničljivi.

Vsi lahko pomagamo Jakob Trollbäck je želel oblikovati 17 ciljev, s katerimi se lahko vsi poistovetimo. Želel je ljudem vliti občutek, da tudi sami dejavno prispevajo k uresničevanju globalnih sprememb. „Vsak ima svoj najljubši cilj. Mene sicer zanimajo

čitev tega potrebujete Cilj 4: Kakovostno izobraževanje, in za izobraževanje potrebujete Cilj 5: Enakost spolov. Kakor vidite, pišem lastno zgodbo o spremembah, in to lahko naredi prav vsak. Vsakdo lahko pomaga spremeniti svet.“

Zgodovina partnerstva

Časopis so pripravili: Novinar Hjalte Zacharewicz Novinar Thomas Gringer Jakobsen Grafična izvedba Malte Kristiansen Izvršna urednica Sophie Rytter Glavni urednik Thomas Ravn-Pedersen

Globalnih izzivov ne bomo rešili, če ne razumemo, kaj je njihovo bistvo.

|4

Zaradi tega se mnogi cilji navezujejo na varstvo življenja na kopnem in v morju, trajnostno proizvodnjo in preprečevanje segrevanja ozračja.

|3

Uvodnik

Pomembna je naša odgovornost do prihodnjih generacij

Uveljavitev ciljev trajnostnega razvoja zahteva korenite rešitve

vsi, vendar je zame osebno najpomembnejši Cilj 13: Podnebni ukrepi. A za uresni-

Vsakdo lahko pomaga spremeniti svet, in oblikovanje ciljev trajnostnega razvoja nas je morda privedlo nekoliko bližje k temu. IKONIČNE IKONE

Projekt Najboljše novice iz sveta je mednarodna medijska kampanja ozaveščanja javnosti, ki izvira iz Danske. Objavljamo novice o napredku in razvojnih rešitvah v sodelovanju z OZN, EU, državnimi organi, nevladnimi organizacijami ter zasebnim sektorjem. Več si lahko preberete na www.worldsbestnews.dk

Toda opredeliti takšne cilje ni težko, težko jih je uresničiti. „Uveljavitev ciljev trajnostnega razvoja zahteva korenite rešitve“, opozarja Kharas.

Deček, ki spušča zmaja v Manili na Filipinih Fotografija: CC BY-NC-ND Azijska razvojna banka

IMAMO NAČRT – REŠITI SVET

To je veliko večji izziv kot polet na Luno. Organizacija združenih narodov je določila načrt, ki nas bo popeljal do trajnostnega planeta Zemlja v letu 2030. CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA Thomas Grainger Jakobsen Najboljše novice iz sveta

Konec lanskega leta smo končno dočakali. Vse države sveta so dosegle dogovor o obsežnem načrtu, ki bo rešil najhujše težave človeštva. Načrt se imenuje „Cilji trajnostnega razvoja“ in vsebuje 17 ciljev, ki jih želimo doseči do leta 2030.

Cilji vključujejo odpravo revščine in lakote, izobraževanje za vse in še veliko več. Skratka, gre za to, da bi vsi imeli možnost živeti dostojno življenje. Eden vodilnih svetovnih strokovnjakov za globalni razvoj, višji sodelavec Brookings Institution Homi Kharas, verjame, da bi lahko cilji trajnostnega razvoja resnično spremenili svet: „Zdaj obstaja skupni okvir, ki povezuje različne

dele razvojnega sodelovanja – varnost, okolje, človekove pravice, humanitarno pomoč – ki so v preteklosti delovali ločeno. S cilji trajnostnega razvoja pa se končno povezujejo. To lahko resnično vodi v spremembe,“ pravi. Popolna sprememba Pri ustvarjanju boljšega življenja za ljudi nikakor ne smemo pozabiti narave, ki nam omogoča življenje.

Število revnih se je že prepolovilo „Uspeh razvojnih ciljev tisočletja (2000–2015) vliva optimizem. Število ljudi, ki živijo v skrajni revščini, se je od leta 1990 prepolovilo delno po zaslugi teh ciljev,“ navaja Homi Kharas. „Voditelji so bolj ambiciozni, če opazijo, da tudi drugi ukrepajo, in če se jih primerja z drugimi … nihče noče biti zadnji!“

Karl Erjavec, minister za zunanje zadeve

Slovenija bo ena izmed prvih držav, ki bo nacionalne razvojne cilje povezala s cilji trajnostnega razvoja, ki so jih sprejeli voditelji vseh članic Organizacije združenih narodov septembra 2015. Z njihovim uresničevanjem bo prispevala k razvoju družbe, ki se bo v sodelovanju z drugimi državami tudi preko mednarodnega razvojnega sodelovanja uspešno soočala z globalnimi izzivi, kot so podnebne spremembe, varnostne grožnje ter naraščajoča neenakost. Uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja pomeni tudi odgovornost do prihodnjih generacij in vodi v oblikovanje trajnostne družbe, ki bo znala ohranjati ravnotežje med okoljsko, socialno in gospodarsko dimenzijo trajnostnega razvoja.

02.08.16 18:39


NAJBOLJŠE NOVICE IZ SVETA

NAJBOLJŠE NOVICE IZ SVETA

CILJI

Uresničevali so jih številni javni, zasebni in neprofitni akterji, ki so delovali skupaj ali ločeno v razvitih državah in državah v razvoju. „Svet je na poti k širšemu in bolj usklajenemu pristopu, ki zrcali željo po sodelovanju, delitvi odgovornosti in razumevanju globalnih izzivov in njihovih rešitev na bolj celovit način, kjer so vse težave prepletene in se mora zato vključiti vsa družba,“ pravi Erik Lundsgaarde, višji raziskovalec na Danskem inštitutu za mednarodne študije.

trajnostnega razvoja Morda zveni kot pesem Johna Lennona, vendar na to besedilo poje ves svet. Vsaka država na svetu se je podpisala pod vizijo sveta leta 2030.

Vse se začne v šoli Izobrazba bo ključnega pomena pri izkoreninjenju revščine. Thomas Gringer Jakobsen Najboljše novice iz sveta

17 ciljev trajnostnega razvoja je zastavljenih tako široko, da se zdi nekoliko težko doseči vse te velike, pomembne in medsebojno povezane cilje. Kje začeti? Po mnenju profesorja Jeffreyja D. Sachsa, priznanega strokovnjaka na področju trajnostnega razvoja, obstaja en cilj, ki bi bil lahko ključnega pomena za doseganje vseh drugih: „Izmed vseh naložb, ki so potrebne za dosego trajnostnega razvoja, je najpomembnejši Cilj 4: Kakovostno izobraževanje.“ „Če lahko zagotovimo, da bo vsak otrok na svetu deležen kakovostnega izobraževanja od vrtca do srednje šole, bi bil to odločilni korak k blaginji in k uresničitvi vseh preostalih 16 ciljev trajnostnega razvoja. To bi pomenilo konec revščine in dobro zdravje, dostojno delo za ljudi in njihovo aktivno državljanstvo.“ V svetu je bil na področju izobraževanja dosežen velik napredek. Danes več kot devet od desetih otrok obiskuje šolo. Vendar je še vedno veliko otrok, ki živijo na konfliktnih območjih in ne hodijo v šolo. Za dosego cilja izobraževanje za vse otroke do leta 2030 bo potrebnih še več prizadevanj za mir in stabilnost.

Predstavljajte si svet BREZ REVŠČINE in LAKOTE. Vsi smo ZDRAVI IN SE DOBRO POČUTIMO, imamo KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE in spoštujemo ENAKOST SPOLOV. Imamo ČISTO VODO IN SANITARNO UREDITEV.

CENOVNO DOSTOPNA IN ČISTA ENERGIJA pomaga ustvariti DOSTOJNO DELO IN GOSPODARSKO RAST.

Dečki, ki igrajo odbojko v Etiopiji Fotografija: CC BY-NC-ND UNICEF Etiopija 2014/Ose

KRATKA DOLGA ZGODOVINA O ROKOVANJU IN UPANJU

Našo blaginjo spodbujajo naložbe v

INDUSTRIJO, INOVACIJE IN INFRASTRUKTURO, kar pomaga ZMANJŠEVATI NENENAKOSTI.

Cilji trajnostnega razvoja so pred nami. Pred seboj imajo dolgo pot, vendar niso osamljeni; slonijo na več desetletnih mednarodnih partnerstvih za spremembe.

Živimo v TRAJNOSTNIH MESTIH IN SKUPNOSTIH,

PARTNERSTVA ZA UKREPANJE

ODGOVORNA PORABA IN PROIZVODNJA pa sta pogoj za zdrav planet. PODNEBNI UKREPI omejujejo segrevanje planeta, imamo bogato ŽIVLJENJE V VODI in bogato ter raznoliko ŽIVLJENJE NA KOPNEM.

Hjalte Zacharewicz Najboljše novice iz sveta

Svet ima velik načrt. Tako velik, da se marsikdo sprašuje, ali nam ga bo uspelo uresničiti. Toda če se ozremo na nedavno preteklost, smo lahko optimisti.

Imamo MIR IN PRAVIČNOST zaradi MOČNIH INSTITUCIJ,

Izjemni rezultati Predhodniki ciljev trajnostnega razvoja so tako imenovani razvojni cilji tisočletja. Leta 2000 so se voditelji držav dogovorili o časovno omejenih ciljih do leta 2015. Uspelo jim je poenotiti, spodbuditi in razširiti prizadevanja za spoprijemanje z nekaterimi

sklenili smo dolgoročna PARTNERSTVA ZA DOSEGANJE CILJEV. ODPRAVA REVŠČINE

CENOVNO DOSTOPNA IN ČISTA ENERGIJA

PODNEBNI UKREPI

SI_160729_EYD_Newspaper_ISOnewspaper_26v4_RZ_lc.indd 3-4

ODPRAVA LAKOTE

DOSTOJNO DELO IN GOSPODARSKA RAST

ŽIVLJENJE V VODI

ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE

INDUSTRIJA, INOVACIJE IN INFRASTRUKTURA

ŽIVLJENJE NA KOPNEM

KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE

ZMANJŠANJE NEENAKOSTI

MIR, PRAVIČNOST IN MOČNE INSTITUCIJE

ENAKOST SPOLOV

TRAJNOSTNA MESTA IN SKUPNOSTI

PARTNERSTVA ZA DOSEGANJE CILJEV

ČISTA VODA IN SANITARNA UREDITEV

ODGOVORNA PORABA IN PROIZVODNJA

Besedilo in ikone: TROLLBÄCK+COMPANY

Deček, ki bere v Vietnamu Fotografija: CC BY-NC-ND Azijska razvojna banka

Veliki zeleni zid je vseafriški projekt, ki združuje več kot 20 držav Fotografija: © FAO/Giulio Napolitano

Afrika gradi t. i. Veliki zeleni zid Pobuda Veliki zeleni zid za Saharo in Sahel je velikopotezen afriški projekt: posaditi želijo 8000 km dolg pas rastlinja čez vso celino. Njegov namen je zagotoviti hrano, delo in prihodnost milijonom ljudi na območju, ki je najbolj na udaru podnebnih sprememb.

Širjenje puščav in degradacija zemljišč ogrožata varno preskrbo s hrano in preživetje milijonov ljudi na afriških sušnih območjih. „Veliki zeleni zid obljublja prepričljiv odgovor na vse to, saj bo ljudem zagotavljal več gospodarskih priložnosti,

največjimi globalnimi izzivi. Čeprav nekateri cilji niso bili v celoti izpolnjeni, so bili doseženi izjemni rezultati. Umrljivost otrok na svetu se je od leta 1990 zmanjšala za več kot polovico. Isto velja za umrljivost mater. V svetu pa se je število otrok, ki ne hodijo v šolo, sko-

ublažil posledice podnebnih sprememb ter omogočal zaposlovanje mladih, ki se tako ne bodo več izseljevali. Prav tako bo pomagal obnoviti politično stabilnost,“ pravi Alexander Asen, predstavnik za stike z javnostjo svetovnega mehanizma Konvencije OZN o boju proti dezertifikaciji, ki je skupaj z EU in Afriško unijo eden glavnih partnerjev pobude. Afriška unija ocenjuje, da je projekt Veliki zeleni zid že približno v 10 do 15 odstotkih izpeljan. Ko bo dokončan, bo postal največja struktura na svetu, ki jo je naredil človek, in novo čudo sveta.

Nov podvig Razvojni cilji tisočletja so napovedali celovit pristop k spoprijemanju z globalnimi izzivi, tako da so združili razvojna in okoljska prizadevanja. V petnajstih letih so prispevali k napredku na svetovni ravni in dodatno povezali mednarodno skupnost. To napoveduje uspeh tudi novim ciljem trajnostnega razvoja na njihovi poti do leta 2030.

raj prepolovilo. To je le nekaj primerov napredka. Skupno prizadevanje Mnogi mislijo, da je bilo uresničevanje razvojnih ciljev tisočletja naloga OZN, vendar dejansko noben posameznik ali organizacija nista bila odgovorna za njihovo izpolnjevanje.

Opazovalca Ildiko Kosztolni in Juan Ribó Chalmeta na misiji opazovanja volitev EU v Tuniziji Fotografija: Ezequiel Scagnetti © Evropska unija

Krepitev glasovalne skrinjice Od leta 2000 je EU napotila več kot 120 misij za opazovanje volitev. Pomoč pri volitvah in opazovalne misije so bistvenega pomena za krepitev demokracije. „Uveljavile so se kot način za vzpostavitev zaupanja in neoporečnosti volilnega postopka,“ pravi dr. Annette

Fath-Lihic, višja vodja programov na Mednarodnem inštitutu za demokracijo in pomoč pri volitvah. Nedavno je EU misije za opazovanje volitev napotila v Mjanmar, Tanzanijo, Burkino Faso, Ugando, Peru in na Haiti.

02.08.16 18:40


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.