Page 1

Världen i siffror

vår värld vår värdighet vår framtid

8/10

vår värld vår värdighet vår framtid

Européer anser att det är viktigt att hjälpa befolkningen i utvecklingsländer Källa: ODI

3,200,000,000

1990

människor hade internetanslutning i slutet av 2015, varav 2 miljarder kommer från utvecklingsländer

2015

Källa: UNDP

€ 68 MILJARDER

Födelsetal

Mer än hälften av världens utvecklingsbistånd kommer från EU och dess medlemsstater

www.worldsbestnews.org | www.ec.europa.eu/europeaid

September 2016

Källa: Europeiska kommissionen

Vad är World’s Best News?

Data: Världsbanken | Illustration: Malte Kristiansen

”BEFOLKNINGSEXPLOSIONEN” SOM UNDVEKS Världens befolkning ökade snabbt under 1970-talet och många var oroliga för att den globala överbefolkningen skulle leda till svält. Men sedan dess har befolkningsökningen saktat ned. Vid toppen 1964 födde varje

kvinna i världen i snitt 5,1 barn under sin livstid. Idag har födelsetalen sjunkit till 2,5 barn per kvinna. Afrika söder om Sahara är fortfarande den region där kvinnor föder flest barn, men även här har talen sjunkit

– från 6,8 till 5 barn i snitt. Kartan visar utvecklingen i varje land sedan 1990. / tgi

Födelsetal (barn per kvinna) Färre än 2 Mellan 2 och 3 Mellan 3 och 4 Mellan 4 och 5 Mellan 5 och 6 Mellan 6 och 7 Fler än 7

DRIVER FÖRÄNDRING MED DESIGN SOM VERKTYG

Ay Hjalte Zacharewicz World’s Best News

Hur vänder man vad som kan vara den mest omfattande och ambitiösa planen i mänsklighetens historia till något som folk över hela världen faktiskt kan förstå och bry sig om? Det är ingen enkel utmaning när målen läggs fram i långa, mångordiga och till viss del svårgenomträngliga dokument. Ändå var det precis vad designern Jakob Trollbäck ombads göra: att göra de globala målen till ett varumärke som vanligt folk kunde relatera till.

Kort och enkelt Det första steget var att ge varje mål ett kort, enkelt och positivt namn. Mastiga ”Bevara och använd hav, sjöar och marina resurser på ett hållbart sätt för hållbar utveckling” blev t. ex. ”Hav och marina resurser”. Sedan fick varje mål en stor, färgglad ikon i ett lättläst rutnät. ”Det är som ett periodiskt system över förändring. Jag önskar att någon hade filmat när vi för första gången visade upp de nya namnen och ikonerna för FN, det var en riktig uppenbarelse”, berättar Trollbäck.

SE_160802_EYD_Newspaper_ISOnewspaper_26v4_RZ_lc.indd 1-2

Foto: CC BY-NC-ND Rädda barnen

Foto: CC BY-NC-ND UNICEF Etiopien 2014/Ose

|2

Allt börjar i skolan

Undvik ”befolkningsexplosionen”

” Jakob Trollbäck har skapat de globala målens ikoner och färger Foto © Trollbäck+Company

”Man vet att alla är så engagerade och intrasslade i komplexiteten i det hela, att det ibland verkar oöverkomligt, och plötsligt kom ett ögonblick när alla tycktes inse att: ja, vi kan faktiskt göra detta. Där kan design vara ett kraftfullt verktyg.”

Alla kan bidra Jakob Trollbäck ville att alla skulle kunna relatera till de 17 målen – att ge folk en väg in till global förändring och en känsla av att kunna påverka. Jag menar, alla har ett favoritmål. Även om jag personligen bryr mig om alla är

alla”, och för utbildning behövs mål 5, ”Jämställdhet”, så ni ser hur jag skapar min egen historia för förändring och det kan alla göra. Alla kan bidra till att förändra världen.”

En historia av partnerskap

|3

Ledare

Vi gör detta tillsammans

Denna tidning är skriven av: Journalist Hjalte Zacharewicz Journalist Thomas Gringer Jakobsen Layout Malte Kristiansen Redaktionschef Sophie Rytter Chefredaktör Thomas Ravn-Pedersen

Världen kommer inte att lösa dessa utmaningar om ingen förstår vad de handlar om

|4

na anledning handlar många av målen om att skydda liv på land och i haven, göra vår produktion hållbar och stoppa den globala uppvärmningen. Men det är en sak att komma överens om sådana mål och en annan sak att uppnå dem.

De globala målen är av en sådan magnitud och på en sådan ambitionsnivå att de kräver mer radikala lösningar än vad vi är vana vid

mål 13, ”Bekämpa klimatförändringen”, viktigast för mig. Men för att lösa det behövs mål 4, ”God utbildning för

Alla kan bidra till att förändra världen och att använda design för att illustrera globala mål kan ha fört oss lite närmare att göra just detta. IKONISKA IKONER

World’s Best News är en internationell journalistisk informations- och mediekampanj, grundad i Danmark. Vi publicerar nyheter om framsteg och utvecklingslösningar i samarbete med FN, EU, statliga och icke-statliga institutioner, samt företag inom den privata sektorn. Läs mer på www.worldsbestnews.org

En pojke flyger drake i Manilla, Filippinerna Foto: CC BY-NC-ND Asiatiska utvecklingsbanken

VI HAR EN PLAN – ATT RÄDDA VÄRLDEN Det är en mycket större utmaning än att åka till månen. FN har lagt ut kursen för oss alla att uppnå en hållbar jord 2030. DE GLOBALA MÅLEN Av Thomas Gringer Jakobsen World’s Best News

I slutet av förra året inträffade det äntligen. Världens alla länder enades om en enorm plan för att lösa många av mänsklighetens värsta problem. Planen kallas ”de globala målen”: 17 ambitioner för vad vi, världsbefolkningen, vill uppnå före 2030. Målen inkluderar

att bekämpa fattigdom och svält, erbjuda god utbildning för alla och mycket mer. I korthet handlar det om att göra det möjligt för alla att leva ett bra liv. Homi Kharas, en av världens ledande experter på global utveckling och Senior Fellow vid tankesmedjan Brookings Institution, tror att de globala målen definitivt kan förändra världen: ”Nu finns det ett gemensamt ramverk som

förbinder olika delar av utvecklingssamarbetet – säkerhet, miljö, mänskliga rättigheter, humanitärt bistånd – som för närvarande drivs separat. Genom de globala målen förs de samman. Det kan göra verklig skillnad”, berättar Kharas. Total förändring När vi gör livet bättre för människor får vi inte glömma att naturen är orsaken till att vi över huvud taget lever. Av den-

”De globala målen är av en sådan magnitud och på en sådan ambitionsnivå att de kräver mer radikala lösningar än vad vi är vana vid”, berättar Kharas. Fattigdom har redan halverats Framgången för de tidigare Millennieutvecklingsmålen (2000–2015) väcker viss optimism. Extrem fattigdom har redan halverats sedan 1990 – delvis tack vare dessa mål, enligt Homi Kharas. ”Ledare är mer ambitiösa när de vet att andra också agerar, ingen vill vara sist!”

Av Neven Mimica,

Ledamot av Europeiska kommissionen för internationellt samarbete och utveckling

Vilken typ av värld vill vi att våra barn ska ärva? Det är i grunden frågan som världens ledare från alla FN:s medlemsstater besvarade för exakt ett år sedan, när de förband sig till den största planen någonsin för att rädda vår planets framtid: de globala målen. Målen, som påverkar miljarder människor, beslutades efter flera års öppna diskussioner mellan myndigheter, organisationer och företag inom den privata sektorn samtidigt som man tog emot feedback från miljontals engagerade medborgare över hela världen. Vi har nu ett gemensamt ansvar att uppfylla denna gemensamma vision, så att vi kan överlämna en beboelig planet till nästa generation – där alla kan vara med.

02.08.16 18:12


WORLD’S BEST NEWS

WORLD’S BEST NEWS

DE GLOBALA MÅLEN

men faktum är att ingen enskild individ eller organisation var ansvarig för att uppnå målen. Istället arbetade otaliga offentliga, privata och ideella aktörer tillsammans och självständigt i industrioch utvecklingsländer runt om i världen för att uppfylla dem. ”Världen rör sig mot en vidare och mer samordnad strategi vilket avspeglar en vilja att samarbeta, dela ansvar och titta på världens problem – och dess lösningar – på ett mer omfattande sätt där alla frågor är länkade och hela samhället måste engageras” säger Erik Lundsgaarde, Senior Researcher vid Danska institutet för internationella studier.

FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Det kan låta som en sång av John Lennon, men dessa texter kan hela världen sjunga med i. Alla världens länder har skrivit under på denna vision av världen år 2030.

Allt börjar i klassrummet Utbildning kommer att vara en nyckel för att utrota fattigdomen i världen. Av Thomas Gringer Jakobsen World’s Best News

De 17 globala målen är så ambitiösa att det kan verka överväldigande att uppnå alla stora, viktiga och sammanlänkade mål. Var ska man börja? Enligt professor Jeffrey D. Sachs, en välkänd expert inom hållbar utveckling, finns det ett mål som kan vara nyckeln till resten: ”Av alla mål som krävs för att uppnå hållbar utveckling, är inget viktigare än mål 4, ’God utbildning för alla’”, säger Sachs. ”Om vi kan garantera att alla världens barn kan börja på dagis och sedan uppnå minst gymnasiekompetens skulle det innebära ett genombrott för världen inom välbefinnande och för möjligheten att uppnå de övriga 16 målen. Vi skulle kunna utrota världens fattigdom och ge människor möjlighet att uppnå god hälsa och anständiga arbetsvillkor och vara goda, aktiva deltagare i demokratin”. Allt som allt har världen gjort stora framsteg mot utbildning för alla. Idag går fler än nio av tio barn i skolan. Eftersom många av de barn som inte går i skolan bor i konfliktområden krävs dock fler insatser för att skapa fred och stabilitet för att nå målet att utbilda alla barn före 2030.

Tänk dig en värld där INGEN FATTIGDOM och INGEN HUNGER finns Vi har HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE, GOD UTBILDNING FÖR ALLA och JÄMSTÄLLDHET överallt Det finns RENT VATTEN OCH SANITET för alla.

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA har bidragit till att skapa RIMLIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT.

Unga pojkar spelar volleyball i Etiopien Foto: CC BY-NC-ND UNICEF Etiopien 2014 / Ose

Vår framgång drivs av investeringar i

EN KORT, LÅNG HISTORIA AV HANDSLAG OCH HOPP

HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR, vilket har bidragit till MINSKAD OJÄMLIKHET.

De globala målen är här. De har en lång resa framför sig, men de är inte ensamma: de lutar sig mot årtionden av internationella partnerskap för förändring.

Vi bor i HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN och HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION räddar vår planet Genom att BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN har vi minskat uppvärmningen av planeten och vi har blomstrande HAV OCH MARINA RESURSER och ett rikt EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD.

PARTNERSKAP FÖR INSATSER Av Hjalte Zacharewicz World’s Best News

Världen har en enorm plan. Den är så stor att det är förståeligt om man undrar om vi verkligen kan klara av den. Men om vi tar en titt på nu-

Vi njuter av FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN och LÅNGSIKTIGT GENOMFÖRANDE och GLOBALT PARTNERSKAP. INGEN FATTIGDOM

INGEN HUNGER

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMSK TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN

HAV OCH MARINA RESURSER

EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

GOD UTBILDNING FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

MINSKAD OJÄMLIKHET

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

HÅLLBAR KONSUMPTION OCH PRODUKTION

GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

GLOBALA MÅLEN För hållbar utveckling

SE_160802_EYD_Newspaper_ISOnewspaper_26v4_RZ_lc.indd 3-4

tidshistoria finns det verkligen anledning till optimism. Slående resultat Föregångaren till de globala målen – de s. k. Millenniemålen – var en uppsättning tidsbundna mål som världens ledare enades om år 2000 och som fram till 2015 lyckades fokuse-

RENT VATTEN OCH SANITET

Text and icons by TROLLBÄCK+COMPANY

En pojke läser i Vietnam. Foto: CC BY-NC-ND Asiatiska utvecklingsbanken

”The Great Green Wall” är ett Pan-afrikanskt projekt som inkluderar fler än 20 länder Foto: © FAO/Giulio Napolitano

Afrika bygger en stor grön mur ”The Great Green Wall for the Sahara and the Sahel” är ett afrikanskt projekt med en magnifik ambition: att odla en 8 000 km lång linje med växter och träd över hela den afrikanska kontinenten. Målet är att ge mat, arbetstillfällen och en framtid för de miljontals människor som

bor i ett område i första ledet av klimatförändringarna. Ökenspridning och markförstöring hotar livsmedelsförsörjning och utkomst för miljontals människor över hela Afrikas torrområden. ”Med tanke på dessa akuta utmaningar ser den stora gröna

ra, driva och utöka ansträngningarna för att tackla några av världens största utmaningar. Även om vissa millenniemål inte uppnåddes helt, skapade de slående resultat. Den globala barnadödligheten har mer än halverats sedan 1990 och detsamma gäller mödradödligheten.

muren ut att bli en viktig del av lösningen genom att både ge människor med förbättrade ekonomiska utsikter ett skydd mot klimatförändringar, och ge arbetslösa ungdomar en anledning att stanna istället för att emigrera från området – samtidigt som det bidrar till att återställa den politiska stabiliteten”, säger Alexander Asen, kommunikatör på den globala mekanismen för FN:s konvention för att bekämpa ökenspridning – en huvudpartner för initiativet tillsammans med EU och Afrikanska unionen. Afrikanska unionen uppskattar att väggen är 10–15 % färdig redan. När den är färdigställd skulle det kunna bli den största konstgjorda konstruktionen på jorden. / hz

Det globala antalet barn som inte går i skolan har nästan halverats sedan 2000 – bara för att nämna några exempel på de framsteg som gjorts.

Den nya resan Millenniemålen gav upphov till en omfattande strategi för att möta globala utmaningar genom att sammanföra dagordningarna för utveckling och miljö. De lyckades föra världen i rätt riktning under 15 år – och förde samtidigt det internationella samfundet och alla samhällen närmare varandra. Det borde båda gott för de nya globala målen och deras resa mot 2030.

En gemensam insats Många kanske ser millenniemålen som FN:s mål,

Observatörerna Ildiko Kosztolni och Juan Ribó Chalmeta vid EU:s valobservation i Tunisien. Foto: Ezequiel Scagnetti © Europeiska unionen

Valurnans betydelse stärks Sedan år 2000 har EU utfört fler än 120 valobservationsuppdrag. Stöd för fria val och valobservationsuppdrag är viktiga för att stärka demokratin. ”Det har blivit allmänt accepterat som ett sätt för att bygga upp allmänhetens förtroende

och öka integriteten i valprocesser”, berättar Dr Annette Fath-Lihic, programchef vid International IDEA. Senast utförde EU valobservationsuppdrag i Burma, Haiti, Tanzania, Burkina Faso, Uganda och Peru. / hz

02.08.16 18:12


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.