World's Best News 2016, Greece

Page 1

Ο κόσμος σε αριθμούς

ο κόσμος μας η αξιοπρέπειά μας το μέλλον μας

8 ΣΤΟΥΣ 10

ο κόσμος μας η αξιοπρέπειά μας το μέλλον μας

ευρωπαίους θεωρούν ότι είναι σημαντικό να βοηθούν ανθρώπους σε αναπτυσσόμενες χώρες Πηγή: ODI

3.200.000.000 1990

άνθρωποι συνδέθηκαν στο διαδίκτυο μέχρι το τέλος του 2015, εκ των οποίων 2 δισεκατομμύρια από αναπτυσσόμενες χώρες

2015

Πηγή: UNDP

Γονιμότητα

68 ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ Πάνω από το ήμισυ της αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως προέρχεται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της

www.worldsbestnews.org | www.ec.europa.eu/europeaid

Σεπτέμβριος 2016

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τι είναι το World’s Best News;

Στοιχεία: Παγκόσμια Τράπεζα | Εικόνα: Malte Kristiansen

ΑΦΟΠΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ “ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΒΟΜΒΑ” Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε ραγδαία κατά τη δεκαετία του 1970, με πολλούς να ανησυχούν ότι ο παγκόσμιος υπερπληθυσμός θα οδηγούσε σε λιμό. Ωστόσο, έκτοτε, η αύξηση του πληθυσμού έχει επιβραδυνθεί. Στην αιχμή, το 1964, κάθε γυναίκα

στον κόσμο γεννούσε κατά μέσο όρο 5,1 παιδιά κατά τη διάρκεια της ζωής της. Σήμερα, το ποσοστό γονιμότητας έχει μειωθεί σε 2,5 παιδιά ανά γυναίκα. Η υποσαχάρια Αφρική εξακολουθεί να αποτελεί την

περιοχή όπου οι γυναίκες έχουν τα περισσότερα παιδιά, ωστόσο το ποσοστό γονιμότητας έχει μειωθεί και εκεί – από 6,8 σε πέντε παιδιά κατά μέσο όρο. Ο χάρτης παρουσιάζει την πρόοδο που σημειώθηκε σε κάθε χώρα από το 1990. / tgj

Ποσοστό γονιμότητας (παιδιά ανά γυναίκα) Λιγότερα από 2 Μεταξύ 2 και 3 Μεταξύ 3 και 4 Μεταξύ 4 και 5 Μεταξύ 5 και 6 Μεταξύ 6 και 7 Περισσότερα από 7

ΠΑΡΟΤΡΥΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Από τον Hjalte Zacharewicz World’s Best News

Σύντομα και απλά

Πώς μπορεί κάποιος να μετατρέψει ίσως το πιο ολοκληρωμένο και φιλόδοξο σχέδιο στην ιστορία της ανθρωπότητας, σε κάτι που οι άνθρωποι ανά τον κόσμο θα μπορούν πραγματικά να κατανοήσουν και να νοιαστούν γι’ αυτό; ∆εν είναι μια απλή πρόκληση, όταν οι στόχοι εκφράζονται μέσα από μεγάλα, φλύαρα και κάπως ‘απόρθητα’ έγγραφα. Και όμως, αυτό ακριβώς ζητήθηκε από τον σχεδιαστή Jakob Trollbäck: να καταστήσει τους Παγκόσμιους Στόχους ένα εμπορικό σήμα που μπορεί να συσχετισθεί με τους απλούς ανθρώπους. «Ο κόσμος δεν πρόκειται να λύσει αυτά τα προβλήματα αν δεν μπορεί

Το πρώτο βήμα ήταν να δοθεί σε κάθε στόχο ένα σύντομο, απλό και θετικό όνομα. Για παράδειγμα, ο γλωσσοδέτης «∆ιατήρηση και αειφόρος χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσημη ανάπτυξη» μετονομάστηκε Life Below Water (Ζωή κάτω από το νερό). Εν συνεχεία, κάθε στόχος απέκτησε μια έντονη και πολύχρωμη εικόνα, τοποθετημένη σε ένα ευανάγνωστο πλαίσιο. «Είναι σαν ένας περιοδικός πίνακας που αφορά στην αλλαγή. Θα ήθελα πολύ να έχει βιντεοσκοπήσει κάποιος την πρώτη φορά που δείξαμε τα νέα ονόματα

EL_160802_EYD_Newspaper_ISOnewspaper_26v4_RZ_lc.indd 1-2

συνειδητοποιούν ότι: ναι, μπορούμε πραγματικά να τα καταφέρουμε. Αυτή είναι η δύναμη του σχεδίου».

Όλοι μπορούν να βοηθήσουν Όλοι μπορούν να βοηθήσουν Ο Jakob Trollbäck ήθελε να καταστήσει τους 17 υφιστάμενους στόχους κατανοητούς από όλους – ώστε να παρέχει στον κόσμο ένα σημείο

Όλα ξεκινούν στο σχολείο

Αφοπλίζοντας την ’πληθυσμιακή βόμβα’

Μια ιστορία συνεργασιών

|3

Κύριο άρθρο

Είμαστε μαζί σε αυτό

Το εύρος και η φιλοδοξία των Παγκόσμιων Στόχων καλεί για λύσεις οι οποίες είναι πιο ριζοσπαστικές από ποτέ.

Σελιδοποίηση Malte Kristiansen Υπεύθυνη σύνταξης Sophie Rytter Αρχισυνταξία Thomas Ravn-Pedersen

«Αυτό που εννοώ είναι πως όλοι έχουν έναν αγαπημένο στόχο. Για παράδειγμα εγώ, νοιάζομαι για όλους, ωστόσο προσωπικά ο Στόχος 13: ∆ράση για το κλίμα, είναι ο πιο σημαντικός για μένα. Ωστόσο για να λυθεί χρειαζόμαστε το Στόχο 4: Εκπαίδευση, ενώ για την Εκπαίδευση χρειαζόμαστε το Στόχο 5: Ισότητα των Φύλων. Συνεπώς, όπως βλέπετε, δημιουργώ τη δική μου ιστορία για αλλαγή και μπορούν όλοι να το κάνουν αυτό. Μπορούν όλοι να βοηθήσουν ώστε να αλλάξει ο κόσμος».

|4

πρέπει να μας κάνει να ξεχάσουμε το φυσικό κόσμο, ο οποίος αποτελεί και την αιτία που είμαστε ζωντανοί.

∆ημοσιογράφος Thomas Gringer Jakobsen

” και τις εικόνες στον ΟΗΕ, ήταν μια πραγματική αποκάλυψη», αναφέρει ο Trollbäck. «Ξέρετε όλοι είναι τόσο αφοσιωμένοι και μπλεγμένοι σε όλες τις περιπλοκότητες αυτού του πράγματος, που φαίνονται μερικές φορές ανυπέρβλητα στο σύνολό τους, και ξαφνικά έρχεται αυτή η στιγμή όπου όλοι δείχνουν πως

Φωτογραφία: CC BY-NC-ND UNICEF Ethiopia 2014/Ose

|2

Το έγγραφο αυτό συντάχθηκε από: ∆ημοσιογράφος Hjalte Zacharewicz

Ο κόσμος δεν πρόκειται να λύσει αυτά τα προβλήματα αν κανένας δεν μπορεί να καταλάβει σε τι αφορούν

Ο Jakob Trollbäck είναι ο δημιουργός των εικόνων των Παγκόσμιων Στόχων, όπως και των χρωμάτων τους. Φωτογραφία © Trollbäck+Company

Φωτογραφία: CC BY-NC-ND Save the Children

www.worldsbestnews.dk

εισόδου για την παγκόσμια αλλαγή και την αντίληψη της μεσολάβησης. «Ο κόσμος δεν πρόκειται να λύσει αυτά τα προβλήματα αν δεν μπορεί να καταλάβει κανένας σε τι αφορούν»

Ο καθένας μπορεί να βοηθήσει ώστε να αλλάξει τον κόσμο, και ο σχεδιασμός των Παγκόσμιων Στόχων ίσως μας έχει φέρει λίγο πιο κοντά στο στόχο αυτό. να καταλάβει κανένας σε τί αφορούν», αναφέρει ο Trollbäck.

Το World’s Best News αποτελεί διεθνή δημοσιογραφική εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, η οποία ιδρύθηκε στη ∆ανία. ∆ημοσιεύουμε ειδήσεις σχετικά με την πρόοδο και τις αναπτυξιακές λύσεις σε συνεργασία με τον ΟΗΕ, την ΕΕ, κυβερνητικούς φορείς, ΜΚΟ και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. ∆ιαβάστε περισσότερα στο

Αγόρι πετάει χαρταετό στη Μανίλα, Φιλιππίνες Φωτογραφία: CC BY-NC-ND Asian Development Bank

ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΟ  ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Είναι μια πολύ μεγαλύτερη πρόκληση από το να πας στο φεγγάρι. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ορίσει την πορεία όλων μας ώστε να αφιχθούμε στον βιώσιμο Πλανήτη Γη το 2030. ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Από τον Thomas Gringer Jakobsen World’s Best News

Στα τέλη του περασμένου έτους, τελικά συνέβη. Όλες οι χώρες του κόσμου συμφώνησαν σε ένα τεράστιο πρόγραμμα προς επίλυση των χειρότερων προβλημάτων της ανθρωπότητας. Το σχέδιο ονομάζεται ‘Παγκόσμιοι Στόχοι’: 17 φιλοδοξίες για όσα εμείς, οι άνθρωποι του κόσμου, επιθυμούμε να επιτύχουμε μέχρι το 2030.

Οι στόχοι περιλαμβάνουν την εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας, την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους, καθώς και πολλά ακόμα. Εν ολίγοις, έχει να κάνει με το να μπορούν όλοι να έχουν μια καλή ζωή. Ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στον κόσμο για την παγκόσμια ανάπτυξη, ο υψηλόβαθμος εταίρος Homi Kharas του Brookings Institution, πιστεύει ότι αυτοί οι Παγκόσμιοι Στόχοι μπορούν πράγματι να αλλάξουν τον κόσμο: «Υπάρχει τώρα ένα κοινό

πλαίσιο το οποίο συνδέει διάφορα τμήματα της συνεργασίας για ανάπτυξη – την ασφάλεια, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανθρωπιστική βοήθεια – όλα αυτά λειτουργούν επί του παρόντος ξεχωριστά. Μέσω των Παγκόσμιων Στόχων συνενώνονται. Αυτό μπορεί να είναι πραγματικά μετασχηματιστικό», αναφέρει ο κ. Kharas. Ριζική αλλαγή Το να καταστήσουμε τη ζωή καλύτερη για τους ανθρώπους δεν

Για το λόγο αυτό, πολλοί από τους στόχους έχουν να κάνουν με την προστασία της ζωής στη γη και στους ωκεανούς, με το να καταστήσουμε την παραγωγή μας βιώσιμη, μα και να σταματήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αλλά είναι άλλο πράγμα το να συμφωνείς σε τέτοιους στόχους και άλλο να τους επιτυγχάνεις. «Η κλίμακα και η φιλοδοξία των Παγκόσμιων Στόχων καλεί για λύσεις οι οποίες είναι πιο ριζοσπαστικές από ποτέ», αναφέρει ο Kharas. Η φτώχεια έχει ήδη μειωθεί κατά το ήμισυ Η επιτυχία των προηγούμενων Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (2000–2015) δίνει βάση για αισιοδοξία. Η ακραία φτώχεια έχει ήδη μειωθεί κατά το ήμισυ από το 1990, εν μέρει χάρη σε αυτούς τους στόχους, σύμφωνα με τον Homi Kharas. «Οι ηγέτες είναι πιο φιλόδοξοι όταν γνωρίζουν πως ενεργούν και άλλοι»

Του Neven Mimica, Επιτρόπου της ΕΕ για τη ∆ιεθνή Συνεργασία και την Ανάπτυξη

Τι είδους κόσμο θέλουμε να κληρονομήσουν τα παιδιά μας; Αυτό είναι βασικά το ερώτημα που απαντήθηκε από όλους τους ηγέτες από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ ακριβώς πριν από ένα χρόνο, όταν δεσμεύθηκαν στο μεγαλύτερο σχέδιο που υπήρξε ποτέ για να διασώσουν το μέλλον του πλανήτη μας: Οι Παγκόσμιοι Στόχοι. Επηρεάζοντας δισεκατομμύρια ανθρώπους, οι στόχοι συμφωνήθηκαν έπειτα από πολυετείς ανοικτές συζητήσεις μεταξύ κυβερνήσεων, οργανισμών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα πληροφορίες από εκατομμύρια εμπλεκόμενους πολίτες από όλο τον κόσμο. Πλέον έχουμε όλοι κοινή ευθύνη για την επίτευξη αυτού του κοινού οράματος, ώστε να δώσουμε ένα βιώσιμο πλανήτη στην επόμενη γενιά – χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω.

02.08.16 16:03


WORLD’S BEST NEWS

WORLD’S BEST NEWS

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ

AΝΑΠΤΥΞΗ

Ίσως ακούγεται σαν τραγούδι του John Lennon, ωστόσο αυτούς τους στίχους τους τραγουδάει όλος ο κόσμος. Κάθε χώρα στον κόσμο έχει υπογράψει αυτό το όραμα για τον κόσμο το 2030.

Όλα ξεκινούν στο σχολείο Η εκπαίδευση θα αποτελέσει κλειδί για τον τερματισμό της

ΧΩΡΙΣ ΦΤΩΧΕΙΑ και με ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ Έχουμε ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ παντού Υπάρχε ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Φανταστείτε έναν κόσμο

για όλους. Η ΠΡΟΣΙΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ έχει συμβάλει στη δημιουργία

παγκόσμιας φτώχιας.

Από τον Thomas Gringer Jakobsen World’s Best News

Οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι είναι τόσο φιλόδοξοι που μπορεί να αποδειχθεί συντριπτική η επίτευξη όλων αυτών των μεγάλων, σημαντικών και αλληλένδετων στόχων. Από που να ξεκινήσουμε; Σύμφωνα με τον καθηγητή Jeffrey D. Sachs, διακεκριμένο ειδικό σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, ένας από τους στόχους ίσως αποτελέσει το κλειδί για το ξεκλείδωμα των υπολοίπων: «Από το σύνολο των επενδύσεων που απαιτούνται για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, κανένας δεν είναι πιο σημαντικός από ό,τι ο Στόχος 4: Ποιοτική εκπαίδευση», αναφέρει ο κ. Sachs. «Αν καταφέρουμε να εγγυηθούμε ότι κάθε παιδί στον κόσμο θα μπορεί να ξεκινήσει το νηπιαγωγείο και κατόπιν να συνεχίσει μέχρι τέλους μια ποιοτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αυτό θα σήμαινε μια σημαντική εξέλιξη στον κόσμο ώστε να υπάρξει ευημερία, καθώς επίσης για τη δυνατότητα εκπλήρωσης και των υπολοίπων 16 SDG [Παγκοσμίων Στόχων]. Θα επιτρέψει το τέλος της φτώχειας και θα δώσει τη δύναμη στον κόσμο να αποκτήσει καλή υγεία και αξιοπρεπή εργασία, καθώς επίσης να είναι καλοί και ενεργοί συμμετέχοντες στη δημοκρατία». Συνολικά, ο κόσμος έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο προς την εκπαίδευση για όλους. Σήμερα, περισσότερα από 9 στα 10 παιδιά πηγαίνουν σχολείο. Καθώς παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο ζουν σε περιοχές συγκρούσεων, θα χρειαστούν περισσότερες προσπάθειες για να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της εκπαίδευσης όλων των παιδιών πριν από το 2030.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ευημερία μας τροφοδοτείται από τις

Νεαρά αγόρια παίζουν βόλεϊ στην Αιθιοπία Φωτογραφία: CC BY-NC-ND UNICEF Ethiopia 2014 / Ose

επενδύσεις σε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΛΛΑ ΜΑΚΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΕΙΡΑΨΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ

και αυτό μας έχει βοηθήσει να

ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ.

Ζούμε σε ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Οι Παγκόσμιοι Στόχοι αφίχθησαν. Έχουν ένα μεγάλο ταξίδι μπροστά τους, αλλά δεν είναι μόνοι. Στηρίζονται στους ώμους διεθνών συνεργασιών δεκαετιών με στόχο την αλλαγή.

πλανήτη μας, η

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ

και η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ επουλώνει τα τραύματα του

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ έχει περιορίσει την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και η ΖΩΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ευημερεί, ενώ η ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΗ είναι άφθονη και ποικίλη.

Από τον Hjalte Zacharewicz World’s Best News

Ο κόσμος έχει ένα τεράστιο σχέδιο. Είναι τόσο μεγάλο που εύλογα θα αναρωτιόταν κάποιος εάν υπάρχει πιθανότατα να τα καταφέρουμε ποτέ. Ωστόσο, αν ρίξουμε μια ματιά

Απολαμβάνουμε ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ μέσω ΙΣΧΥΡΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

στην πρόσφατη ιστορία, υπάρχει πράγματι λόγος για αισιοδοξία. Αξιόλογα αποτελέσματα Ο προκάτοχος των Παγκόσμιων Στόχων – οι λεγόμενοι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ) – ήταν ένα σύνολο χρονικά δεσμευτικών στόχων που είχαν συμφωνηθεί από αρχηγούς κρατών το 2000 – μέχρι

το 2015 κατάφεραν να ενοποιήσουν, τροφοδοτήσουν και επεκτείνουν προσπάθειες για αντιμετώπιση μερικών εκ των μεγαλύτερων προκλήσεων παγκοσμίως. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι από τους ΑΣΧ δεν επιτεύχθηκαν πλήρως, παρήγαγαν αξιόλογα αποτελέσματα. Το παγκόσμιο ποσοστό παιδικής θνησιμότητας έχει μειωθεί περισσό-

τερο από το ήμισυ από το 1990. Το ίδιο ισχύει σχεδόν και για τη μητρική θνησιμότητα. Ο αριθμός των παιδιών που δεν πηγαίνουν σχολείο παγκοσμίως μειώθηκε σχεδόν κατά το ήμισυ από το 2000 - για να αναφέρουμε μόνο μερικά παραδείγματα της προόδου που σημειώθηκε.

Το νέο ταξίδι Οι ΑΣΧ προανήγγειλαν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, συνδυάζοντας τις ατζέντες για την ανάπτυξη και το περιβάλλον. Παγκόσμια σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος μέσα σε δεκαπέντε χρόνια – και μέσω της διαδικασίας αυτής η διεθνής κοινότητα ήρθε πιο κοντά με τις κοινωνίες. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί καλό οιωνό για τους νέους Παγκόσμιους Στόχους και το ταξίδι τους προς το 2030.

και έχουμε δημιουργήσει μακροπρόθεσμες ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΦΤΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

EL_160802_EYD_Newspaper_ISOnewspaper_26v4_RZ_lc.indd 3-4

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

THE GLOBAL GOALS For Sustainable Development

Text and icons by TROLLBÄCK+COMPANY

Αγόρι διαβάζει στο Βιετνάμ. Φωτογραφία: CC BY-NC-ND Asian Development Bank

Μια κοινή προσπάθεια Πολλοί ίσως θεωρούν τους ΑΣΧ ως στόχους των Ηνωμένων Εθνών, ωστόσο η πραγματικότητα είναι πως κανένα άτομο ή οργάνωση δεν ήταν υπεύθυνο για την επίτευξη των ΑΣΧ. Αντ’ αυτού, αμέτρητοι δημόσιοι, ιδιωτικοί και μη κερδοσκοπικοί φορείς που εργάζονται μαζί και ανεξάρτητα, σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες ανά τον κόσμο, τους έχουν προωθήσει. «Ο κόσμος κινείται προς μια ευρύτερη και πιο συντονισμένη προσέγγιση, η οποία αντικατοπτρίζει τη βούληση για συνεργασία, το μερισμό ευθυνών και την εξέταση παγκοσμίων προβλημάτων – και των λύσεών τους – με έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο, όπου όλα τα ζητήματα συσχετίζονται μεταξύ τους και το σύνολο της κοινωνίας πρέπει να εμπλακεί», αναφέρει ο Erik Lundsgaarde, Ερευνητής στο Ινστιτούτο ∆ιεθνών Μελετών της ∆ανίας.

Το Μεγάλο Πράσινο Τείχος αποτελεί παναφρικανικό έργο στο οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 20 χώρες Φωτογραφία: © FAO/Giulio Napolitano

Η Αφρική χτίζει ένα Μεγάλο Πράσινο Τείχος Το Μεγάλο Πράσινο Τείχος για τη Σαχάρα και η Πρωτοβουλία Σαχέλ αποτελούν αφρικανικό έργο επικής φιλοδοξίας: να καλλιεργηθεί μια γραμμή μήκους 8.000 χιλιομέτρων από φυτά και δέντρα κατά μήκος της αφρικανικής ηπείρου. Στόχος της είναι να παρέχει τροφή, θέσεις εργασίας και ένα μέλλον για τα εκα-

τομμύρια των ανθρώπων που ζουν σε μια περιοχή στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής. Η ερημοποίηση και η υποβάθμιση της γης απειλεί την επισιτιστική ασφάλεια και την επιβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων στις άνυδρες περιοχές της Αφρικής.

«Λόγω αυτών των έκτακτων προκλήσεων, το Μεγάλο Πράσινο Τείχος δεσμεύεται να αποτελέσει συναρπαστικό μέρος της λύσης, παρέχοντας στους ανθρώπους βελτιωμένες οικονομικές προοπτικές, ένα μέσο μετριασμού πληγμάτων έναντι της κλιματικής αλλαγής, ένα λόγο παραμονής των νεαρών ανέργων που σκοπεύουν να μεταναστεύσουν από την περιοχή, βοηθώντας ταυτόχρονα να αποκατασταθεί η πολιτική σταθερότητα», αναφέρει ο Αλεξάντερ Ασέν, Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Παγκόσμιου Μηχανισμού της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης – ένας από τους κύριους εταίρους στην πρωτοβουλία, μαζί με την ΕΕ και την Αφρικανική Ένωση. Η Αφρικανική Ένωση εκτιμά ότι το τείχος έχει ήδη κατασκευαστεί σε ποσοστό 10-15%. Μόλις ολοκληρωθεί, θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη ανθρωπογενή παρέμβαση στη Γη.

Οι Παρατηρητές Ildiko Kosztolni και Juan Ribó Chalmeta στην Αποστολή εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ στην Τυνησία. Φωτογραφία: Ezequiel Scagnetti © European Union

Ενίσχυση της εκλογικής κάλπης Από το 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει περισσότερες από 120 αποστολές εκλογικών παρατηρητών. Οι αποστολές εκλογικής βοήθειας και παρατήρησης των εκλογών είναι καίριες για την ενίσχυση της δημοκρατίας. «Έχουν γίνει ευρέως αποδεκτές ως μέσο για οικοδόμηση εμπιστοσύνης του κόσμου και

βελτίωση της ακεραιότητας των εκλογικών διαδικασιών,» αναφέρει η ∆ρ. Annette Fath-Lihic, Ανώτερη ∆ιευθύντρια Προγράμματος στο ∆ιεθνές Ινστιτούτο για ∆ημοκρατία και Εκλογική Βοήθεια. Πιο πρόσφατα, η ΕΕ ανέπτυξε αποστολές εκλογικών παρατηρητών σε Μιανμάρ, Αϊτή, Τανζανία, Μπουρκίνα Φάσο, Ουγκάντα, και Περού. / hz

02.08.16 16:04


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.