World's Best News 2016, Czech Republic

Page 1

Svět v číslech

náš svět naše důstojnost naše budoucnost

8 z 10

náš svět naše důstojnost naše budoucnost

Evropanů se domnívá, že je důležité pomáhat lidem v rozvojových zemích Zdroj: ODI

Na konci roku 2015 bylo připojeno k internetu 3 200 000 000 lidí, přičemž 2 miliardy z nich pochází z rozvojových zemí

1990

2015

Zdroj: UNDP

68 MILIARD EUR

Fertility

Více než polovina celosvětové rozvojové pomoci pochází z EU a jejích členských států

www.worldsbestnews.orgz| www.ec.europa.eu/europeaid

září 2016

Zdroj: EC

Co je to World’s Best News?

Data: World Bank | Illustration: Malte Kristiansen

ZNEŠKODNĚNÍ „ČASOVANÉ BOMBY POPULAČNÍ EXPLOZE“ Během 70. let 20. století světová populace prudce rostla. Panovaly obavy, že by globální přelidnění mohlo vést k hladomoru. Od té doby se však růst populace zpomalil. Vrcholu dosáhl v roce 1964, když během

svého života každá žena na světě porodila průměrně 5, 1 dětí. V současnosti klesla míra porodnosti na 2,5 dětí na ženu. Subsaharská Afrika je stále oblastí, kde mají ženy největší počet dětí, ale i zde porodnost poklesla, a to z 6,

8 dětí na průměrných 5. Na mapě je vyobrazen pokrok, kterého bylo v jednotlivých zemích dosaženo od roku 1990. / tgj

Porodnost (počet dětí na ženu) Méně než 2 Mezi 2 až 3 Mezi 3 až 4 Mezi 4 až 5 Mezi 5 až 6 6 Mezi 6 až 7 Více než 7

DESIGN HYBNOU SILOU ZMĚN

Autor: Hjalte Zacharewicz, World’s Best News

Jak lze proměnit nejkomplexnější a nejambicióznější plán v historii lidstva v něco, co budou lidé po celém světě opravdu chápat a o co se budou zajímat? Není to jednoduchý úkol, pokud jsou cíle uvedeny v dlouhých, rozvláčných a do jisté míry nesrozumitelných dokumentech. A právě o to designéra Jakoba Trollbäcka požádali: udělejte z Globálních cílů značku, se kterou se mohou ztotožnit obyčejní lidé. „The world isn’t going to solve these challenges if no one understands what they’re about,“ says Trollbäck

CZ_160802_EYD_Newspaper_ISOnewspaper_26v4_RZ_lc.indd 1-2

|2

Vše začíná ve škole

Zneškodnění časované bomby populační exploze

Rozsah a ambice Globálních cílů si žádají řešení, která jsou mnohem radikálnější než běžná praxe

Svět tyto problémy nevyřeší, pokud nikdo nebude chápat, v čem spočívají.

Jakob Trollbäck je tvůrcem ikon a barev Global Goals Fotografie © Trollbäck+Company

a ikony poprvé představili v OSN. Bylo to jako zjevení,“ doplnil Trollbäck. Každý je totiž tak zahlcen složitostmi celé této problematiky, že to celé někdy vypadá jako nepřekonatelný problém. Najednou nastal tento okamžik, kdy si každý

uvědomil: tohle jsme skutečně schopni dokázat. V tom je totiž síla designu. Pomoci může každý Jakob Trollbäck chtěl, aby bylo 17 stávajících cílů schopno oslovit každého – otevřít lidem

Klimatická opatření. Abyste jej mohli vyřešit, potřebujete cíl č. 4: Kvalitní vzdělání a pro vzdělání potřebujete cíl č. 5: Rovnost mužů a žen. Vidíte, že tímto způsobem si vytvářím vlastní scénář změny. To samé může udělat každý. Každý může pomoci změnit svět.“

Chlapec pouští draka ve filipínské Manile Fotografie: CC BY-NC-ND Asijská rozvojová banka

MÁME PLÁN – ZACHRÁNIT SVĚT

Je to mnohem náročnější úkol než letět na Měsíc. Organizace spojených národů stanovila směr, který by nás měl do roku 2030 dovést k udržitelné planetě Zemi.

GLOBÁLNÍ CÍLE Autor: Thomas Gringer Jakobsen, World’s Best News

Na konci loňského roku se to konečně stalo. Všechny země světa odsouhlasily obrovský plán na řešení mnoha z nejzávažnějších problémů lidstva. Plán se nazývá Globální cíle: 17 přání, kterých chtějí obyvatelé Země dosáhnout do roku 2030. Cíle zahrnují

vymýcení chudoby a hladu, zajištění kvalitního vzdělání pro všechny a mnoho dalších úkolů. Stručně jsou o tom umožnit již v současnosti každému žít kvalitní život. Jeden z předních světových odborníků na globální rozvoj, Homi Kharas, z think-tanku Brookings Institution, věří, že by tyto cíle mohly skutečně změnit svět: „Nyní máme společný rámec propojující jednotlivé složky rozvojové spolupráce –

bezpečnost, životní prostředí, lidská práva, humanitární pomoc – ty v současnosti fungují odděleně. Globální cíle je spojují. V tom může spočívat skutečná změna,“ uvedl pan Kharas. Naprostá změna Při práci na zkvalitnění života lidí nesmíme zapomínat na přírodní bohatství, díky kterému jsme vůbec naživu. Právě z tohoto důvodu je mnoho

|3

Historie partnerství

cílů spojených s ochranou života na zemi a v oceánech, se zajištěním udržitelnosti výroby a zastavením globálního oteplování. Jedna věc je shodnout se na takových

Autoři tohoto dokumentu: Novinář Hjalte Zacharewicz Novinář Thomas Gringer Jakobsen Grafická úprava Malte Kristiansen Hlavní redaktor Sophie Rytter Šéfredaktor Thomas Ravn-Pedersen

„Svět tyto problémy nevyřeší, pokud nikdo nebude chápat, v čem spočívají,“ uvádí Trollbäck. Stručný a jednoduchý Prvním krokem bylo pojmenovat každý krok stručným, jednoduchým a pozitivním názvem. Například jazykolam „Chraňte a udržitelným způsobem využívejte oceány, moře a mořské zdroje k udržitelnému rozvoji“ se změnilo na Život ve vodě. Poté byl každý cíl opatřen odvážnou barevnou ikonou, která byla zařazena do jednoduché a srozumitelné tabulky. „Je to jako periodická tabulka změn. Přál bych si, aby někdo nahrál, když jsme nové názvy

Fotografie: CC BY-NC-ND UNICEF Ethiopia 2014/Ose

Fotografie: CC BY-NC-ND Save the Children

„Každý má nějaký svůj oblíbený cíl. Například mě zajímají všechny cíle, ale osobně je pro mě nejdůležitější cíl č. 13:

Každý může pomoci změnit svět. Design Globálních cílů by nás právě k takové změně mohl o kousek přiblížit. IKONICKÉ IKONY

World’s Best News (Nejlepší zprávy ze světa) je mezinárodní novinářská informační kampaň a stejnojmenné médium založené v Dánsku. Publikujeme zprávy o pokrocích a rozvojových řešení ve spolupráci s OSN, Evropskou unií, vládními insitucemi, nevládními organizacemi a společnostmi ze soukromého sektoru. Více se dozvíte na www.worldsbestnews.dk

cílech, ale druhá věc je jich dosáhnout. „Rozsah a ambice Globálních cílů si žádají řešení, která jsou mnohem radikálnější než běžná praxe,“ sdělil Kharas. Chudoba již jen poloviční Úspěch předchozích Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs: 2000–2015) je důvodem k optimismu. Dle Homi Kharase se od roku 1990 podařilo zmírnit míru extrémní chudoby na polovinu, a to částečně díky těmto cílům. „Vedoucí představitelé jsou ambicióznější, pokud vědí, že i ostatní konají. Nikdo nechce být poslední!“

Úvodník Česko pomáhá na cestě za cíli udržitelného rozvoje

Michal Kaplan, ředitel České rozvojové agentury

Svět vloni přijal ambiciózní plán, jak do roku 2030 vymýtit extrémní chudobu a přitom ochránit planetu. Z konferenční místnosti v New Yorku do vesnice v Africe povede ještě dlouhá cesta. Ale právě tam je třeba cíle udržitelného rozvoje dostat, aby nezůstaly pouze na papíře. Vláda ČR vybrala šest partnerských zemí pro rozvojovou spolupráci: Bosnu a Hercegovinu, Etiopii, Gruzii, Kambodžu, Moldavsko a Zambii. Cestu k udržitelnému rozvoji si každá země určí sama. Naše role a úkol pro Českou rozvojovou agenturu je býti spolehlivým průvodcem. Předáváme české zkušenosti. Podporujeme partnerství mezi českými a místními firmami. Nepochybuji o tom, že z dosažených cílů udržitelného rozvoje se budeme těšit my všichni.

02.08.16 16:20


Svět v číslech

Svět v číslech

GLOBÁLNÍ CÍLE pro udržitelný rozvoj

Může to znít jako text od Johna Lennona, ale tato slova znějí celým světem. K této vizi světa v roce 2030 se zavázaly všechny země světa.

Vše začíná ve škole Vzdělání bude klíčem k ukončení světové chudoby. Autor: Thomas Gringer Jakobsen, World’s Best News

17 Globálních cílů je tak ambiciózních, že se může zdát, že dosáhnout takových velkých, důležitých a vzájemně souvisejících cílů je takřka nemožné. Kde začít? Podle profesora Jeffrey D. Sachse, uznávaného odborníka na udržitelný rozvoj, existuje jeden cíl, který může být klíčem k plnění ostatních: „Ze všech investic potřebných k dosažení udržitelného rozvoje není žádný důležitější než cíl č. 4: Kvalitní vzdělání,“ zdůraznil Sachs. „Budeme-li schopni zaručit, že každé dítě na světě bude moci začít vzdělávání ve školce a poté absolvovat alespoň kvalitní vzdělávání na 2. stupni, znamenalo by to průlom v kvalitě života na Zemi a ve schopnosti splnit všech ostatních 16 Globálních cílů. Umožnilo by to konec chudoby a dalo by to lidem možnost dosáhnout na dobré zdraví, důstojnou práci a aktivní účast v demokracii.“ Celkově již svět učinil v oblasti vzdělávání pro všechny velký pokrok. V současnosti dochází do školy devět z deseti dětí. Avšak vzhledem k tomu, že poslední děti, které nechodí do školy, žijí v oblastech konfliktu, je zapotřebí pro dosažení tohoto cíle – vzdělávání všech dětí před rokem 2030 – věnovat více úsilí v oblasti vytvoření míru a stability.

Představte si svět BEZ CHUDOBY a BEZ HLADU Těšíme se ZDRAVÍ A KVALITNÍMU ŽIVOTU, KVALITNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ a máme všude na světě úplnou ROVNOST MUŽŮ A ŽEN Pro každého je k dispozici PITNÁ VODA A KANALIZACE.

DOSTUPNÉ A ČISTÉ ENERGIE pomáhá vytvářet DŮSTOJNOU PRÁCI A EKONOMICKÝ RŮST .

Chlapci hrají košíkovou v Etiopii Fotografie: CC BY-NC-ND UNICEF Etiopie 2014 / Ose

STRUČNĚ O DLOUHODOBÉ HISTORII DOHOD A NADĚJE

Hybnou silou naší prosperity jsou investice do

PRŮMYSLU, INOVACÍ A INFRASTRUKTURY a to nám pomáhá ZMÍRŇOVAT NEROVNOSTI.

Globální cíle jsou na světě. Mají před sebou dlouhou cestu, ale nejsou na ní sami. Stojí na základech několika desetiletí mezinárodních partnerství pro změnu.

Žijeme v UDRŽITELNÝCH MĚSTECH A OBCÍCH a ODPOVĚDNÁ VÝROBA A SPOTŘEBA uzdravují naši planetu KLIMATICKÁ OPATŘENÍ zastavila oteplování planety, vzkvétá ŽIVOT VE VODĚ i bohatý a rozmanitý

PARTNERSTVÍ PRO AKCI Autor: Hjalte Zacharewicz, World’s Best News

ŽIVOT NA SOUŠI.

CZ_160802_EYD_Newspaper_ISOnewspaper_26v4_RZ_lc.indd 3-4

Svět má obrovský plán. Je tak obrovský, že lze odpustit, napadne-li vás, zda vůbec existuje šance na jeho realizaci.

Panuje MÍR A SPRAVEDLNOST kterou zajišťují SILNÉ INSTITUCE, a budujeme dlouhodobá PARTNERSTVÍ KE SPLNĚNÍ CÍLŮ has capped.

IKONICKÉ IKONY Autor: Hjalte Zacharewicz, World’s Best News

Chlapec si čte ve Vietnamu. Fotografie: CC BY-NC-ND Asijská rozvojová banka

Podíváme-li se ovšem do nedávné minulosti, najdeme důvody pro optimismus. Pozoruhodné výsledky Předchůdce globálních cílů, tzv. Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs), představovaly soubor cílů s termínem plnění, které odsouhlasili

The Great Green Wall je celoafrický projekt, ve kterém je zapojeno 20 zemí. Fotografie: © FAO/Giulio Napolitano

Afrika buduje velkou zelenou zeď Velká zelená zeď (The Great Green Wall) pro Saharu a projekt Sahel Initiative je nesmírně ambiciózní africký projekt: vypěstovat 8 000 kilometrů dlouhý pás rostlin a stromů napříč celým africkým kontinentem. Jeho cílem je zajistit potraviny, práci a budoucnost

pro miliony lidí, kteří žijí v regionu, který se nachází na samotné hranici klimatických změn. Rozpínání pouště a znehodnocování půdy ohrožuje zajištění potravin a živobytí milionů lidí napříč africkými suchými regiony.

představitelé států v roce 2000. Do roku 2015 se jim podařilo sjednotit, zajistit a rozšířit toto úsilí s cílem řešit některé z největších problémů světa. Přestože nebylo některých Rozvojových cílů tisíciletí dosaženo, cíle vedly k pozoruhodným výsledkům. Globální úmrtnost dětí

Ve světle těchto naléhavých problémů je Velká zelená zeď příslibem, že se stane důležitou součástí řešení hlavně díky tomu, že lidem zajistí lepší ekonomické vyhlídky, vytvoří mantinel pro klimatické změny a důvod, aby zde zůstali nyní nezaměstnaní mladí lidé, kteří jsou rozhodnuti region opustit, a současně pomůže obnovit politickou stabilitu,“ uvedl Alexander Asen, zástupce think-tanku Globální mechanismus Úmluvy OSN o boji s desertifikací – jednoho z hlavních partnerů iniciativy společně s EU a Africkou unií. Africká unie odhaduje, že zeď je z 10 až 15 % již hotová. Po svém dokončení by se mohla stát největší člověkem vytvořenou strukturou na Zemi a novým divem světa. / hz

poklesla od roku 1990 o více než polovinu. To platí téměř ve stejném rozsahu pro úmrtnost matek. Globálně se počet dětí, které nechodí do školy, od roku 2000 snížil téměř na polovinu. To jsou jen některé příklady dosaženého pokroku.

Společné úsilí Lidé by si mohli myslet, že za Rozvojovými cíli tisíciletí stojí OSN, ale ve skutečnosti nebyla za dosažení cílů zodpovědná určitá osoba či organizace. Místo toho k dosažení cílů přispěl nespočet veřejných, soukromých a neziskových činitelů a organizací, v rámci spolupráce i nezávisle, v rozvinutých i rozvojových zemích po celém světě. „Svět spěje k širšímu a jednotnějšímu přístupu, ve kterém se odráží vůle spolupracovat, sdílet odpovědnost a pohlížet na světové problémy a jejich řešení komplexnějším způsobem, jehož podstatou je propojování jednotlivých problémů a zapojení celé společnosti,“ uvedl Erik Lundsgaarde, vedoucí výzkumný pracovník Dánského institutu mezinárodních studií. Nová cesta Rozvojové cíle tisíciletí byly předzvěstí komplexního přístupu k řešení globálních problémů tím, že spojily rozvoj a životní prostředí. Během patnácti let urazily dlouhou cestu ve směru pokroku světa a v rámci tohoto procesu sblížily mezinárodní komunity a společenství. To by mělo být ve vztahu ke Globálním cílům a jejich cestu k roku 2030 vnímáno pozitivně.

Pozorovatelé Ildiko Kosztolni a Juan Ribó Chalmeta na volební pozorovatelské misi EU v Tunisku. Fotografie: Ezequiel Scagnetti © Evropská unie

Podpora volebního hlasování Od roku 2000 uskutečnila Evropská unie více než 120 volebních pozorovacích misí. Podpora při volbách a volební pozorovací mise jsou klíčové pro posilování demokracie. „Staly se obecně uplatňovaným nástrojem k budování důvěry veřejnosti a zvyšování poctivosti volebních procesů,“

uvedla doktorka Annette Fath-Lihic, vedoucí programová manažerka Mezinárodního institutu pro demokracii a volební podporu. V poslední době proběhly volební pozorovací mise EU v Barmě/ Myanmaru, na Haiti, v Tanzanii, Burkině Faso, Ugandě či Peru. / hz

02.08.16 16:20


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.