Page 1

2 D ECEMBER

K O M J E   O O K     N A A R   A M E R S F O O R T ?   1 6 : 0 0 -­‐ 2 1 : 0 0   U U R   ( V O O R A F   A A N M E L D E N   &   D A N   G R A T I S )  

K A N J O U W   T E A M   E F F I C I Ë N T E R   &   C L I Ë N T G E R I C H T E R   S A M E N W E R K E N ?      

KLANT ERGER  JE  NIET  IN  DE  ZORG     E R VA A R   WAT   E E N   B U S I N E S S   G A M E   K A N   B E T E K E N E N   V O O R   D E   Z O R G S E C T O R  

 


T H E R E A L   V O Y A G E   O F   D I S C O V E R Y     L I E S   N O T   I N   S E E K I N G   N E W   L A N D S C A P E S ,   B U T   I N   S E E I N G   W I T H   N E W   E Y E S …       ZEI    PROUST  


VERBEELD JE…   …DAT  JE  TEAM  IS  INGESPEELD  OP  CLIËNTGERICHTHEID  EN  KAN  STUREN  MET  KENNIS  VAN  WAT  CLIËNTEN     WILLEN.         …DAT   JE   ALS   LEIDINGGEVENDE   BEGRIJPT   DAT   CLIËNTGERICHT   WERKEN   IMPACT   HEEFT   OP   DE   MANIER   WAAROP  JE  DE  ORGANISATIE  EN  DE  KETEN  VORMGEEFT,  EN  DAT  JE  OOK  HELDER  HEBT  HOE  JE  DAT  GAAT   DOEN.       …  DAT  JE  TEAMLEDEN  PRECIES  SNAPPEN  WAT  DE  BEHOEFTEN  VAN  DE  CLIËNT  ZIJN  EN  DAAR  EFFICIËNTER   EN  EFFECTIEVER  OP  INSPELEN,  OOK  IN  DE  HECTIEK  VAN  DE  DAG.       BELEEF  IN  EEN  HALVE  DAG  HOE  OM  HET  IS  OM  GROOTS  TE  PERFORMEN.  HOE  EEN  BUSINESS  GAME  JE   NIEUWE  INZICHTEN  GEEFT,  WAARDOOR  JE  MET  EEN  ANDERE  BRIL  GAAT  KIJKEN.  WE  ORGANISEREN  EEN   ‘VERKENNING  VOOR  DE  ZORGSECTOR’:  HOE  KAN  DE  ‘KLANT  ERGER  JE  NIET’  BUSINESS  GAME  BIJDRAGEN   AAN  DE  THEMA’S  WAAR  LEIDERS  IN  DE  ZORGSECTOR  TEGENAAN  LOPEN.    


I T I S   N O T   W H A T   T H E   V I S I O N   I S     B U T   W H A T   I T   D O E S …   ZEI  PETER  SENGE  


ERGER JE  NIET  …   DEZE  VERKENNING  VOOR  DE  ZORG  IS  GERICHT  OP  MANAGEMENTTEAMLEDEN  EN  LEIDERS  IN  DE  ZORG   DIE  ACTIEF  INVLOED  WILLEN  UITOEFENEN  OP:     •  DE  SLAGKRACHT  EN  SAMENWERKING  VAN  TEAMS  IN  ORGANISATIES;     •  HET  BETAALBAAR  HOUDEN  VAN  DE  ZORG;   •  DE  NATUURLIJKE  FOCUS  VAN  DE  ZORG  OP  DE  CLIËNT;   •  HET  WELBEVINDEN  VAN  DE  MEDEWERKERS  IN  DE  ZORG  .     WEZENLIJKE  INVLOED  ONTSTAAT  ALS  JE  KUNT  SCHAKELEN  TUSSEN  DE  VERSCHILLENDE  PERSPECTIEVEN   OP   JE   EIGEN   ORGANISATIE:   VANUIT   CLIËNTEN   EN   MEDEWERKERS.   WAT   IS   ER   NODIG   OM   VERSCHIL   TE   MAKEN?  STAP  UIT  JE  COMFORTZONE  EN  VIND  WAT  ER  KAN  ZIJN.           •  •  • 

KUN JE  JE  VERBEELDEN  DAT  HET  OOK  IN  JOUW  MARKT  HEEL  ANDERS  KAN?     DURF  JE  UIT  JOUW  COMFORTZONE  TE  KOMEN  EN  VERBETERPUNTEN  TE  BENOEMEN?     HEB  JE  HET  LEF  OM  ECHT  TE  VERNIEUWEN?    

  KORTOM:  DURF  JIJ  TE  KIJKEN  NAAR  WAT  ER  IS  EN  DAARMEE  TE  DOEN  WAT  KAN  ZIJN?      


B O R N T O   B E   R E A L   N O T   T O   B E   P E R F E C T …  


DOELEN   • 

ERVAREN HOE  EEN  BUSINESS  GAME  DE  THEMA’S  IN  DE  ZORG  AANRAAKT  

•  • 

EEN  BEELD  VORMEN  VAN  DE  MANIER  WAAROP  CLIËNTFOCUS  IN  JOUW  ORGANISATIE  WERKT  

• 

HET ERVAREN  DAT  INNOVEREN  OOK  LEUK  KAN  ZIJN    

• 

GEINSPIREERD WORDEN  OM  AAN  DE  SLAG  TE  GAAN  EN    VERANDERING  TE  REALISEREN  

• 

CONCREET MAKEN  WAT  AAN  DE  BINNENKANT  NODIG  IS  OM  AANDACHT  TE  KUNNEN  HOUDEN  OP   HET  WELBEVINDEN  VAN  MEDEWERKERS  EN  CLIËNTEN  

DE VOLGENDE  STAP  ZIEN  IN  HET  TOEPASSEN  VAN  CLIËNTGERICHTER  WERKEN  IN  TEAMS    


J E B E N T   N O O I T   T E   O U D   O M   T E   S P E L E N …     M A A R   J E   W O R D T   W E L   O U D   A L S   J E   N I E T   M E E R   S P E E L T …  


KLANT ERGER  JE  NIET…   CLIËNTEN,   PATIËNTEN,   KLANTEN:   HET   ZIJN   VERSCHILLENDE   BENAMINGEN   VOOR   DEZELFDE   CRUCIALE   DOELGROEP.   KLANT-­‐ERGER-­‐JE-­‐NIET   IS   EEN   BUSINESSGAME   IN   DE   VORM   VAN   EEN   SPELSIMULATIE,   WAARIN   KLANTGERICHT   ONDERNEMEN   CENTRAAL   STAAT.   BELANGRIJKE   PRINCIPES   ALS   KLANTTEVREDENHEID,   KLANTWAARDE   EN   HET   CREËREN   VAN   KLANT-­‐ AMBASSADEURS  ZIJN  DE  RODE  DRAAD  DOOR  DE  GAME.  DE  CULTUUR,  HET   GEDRAG   EN   DE   INTERNE   SAMENWERKING   WORDEN   ZICHTBAAR   EN   JE   VERKENT  HOE  HET  NOG  BETER  KAN.         IN   DEZE   BUSINESSGAME   STAP   JE   IN   DE   WERELD   VAN   REISBUREAU   TACTIC   TRAVEL.  ALS  DEELNEMER  STREEF  JE  ERNAAR  OM  AAN  DE  WENSEN  VAN  DE   KLANTEN   TE   VOLDOEN   EN   TEGELIJKERTIJD   DE   ORGANISATIE-­‐   DOELSTELLINGEN  TE  REALISEREN.         TIJDENS  DEZE  VERKENNING  GA  JE  MET  DIVERSE  BRANCHEGENOTEN  AAN  DE   SLAG.   DENK   MET   ONS   MEE   OVER   DE   CONSEQUENTIES   EN   UITDAGINGEN   VAN  CLIËNTGERICHTER  WERKEN  IN  DE  ZORG.              


I F I T   D O E S N ’ T   C H A L L E N G E   Y O U     I T   W O N ’ T   C H A N G E   Y O U …  


PROGRAMMA 2  DECEMBER  2013   VOOR  WIE?  

VAN UUR  TOT  UUR..  

DEZE VERKENNING  VOOR  DE  ZORG  IS   TOEGESNEDEN  OP  MANAGEMENT  TEAMLEDEN  EN   LEIDERS    IN  DE  ZORG  DIE    ZICH  WILLEN  VERDIEPEN   IN  CLIËNTGERICHTER  WERKEN.    WAT  BETEKENT   DIT  VOOR  ORGANISATIES,  TEAMS  EN  MENSEN  IN   DE  ZORG.  WAT  WORDT  DE  BRUG  TUSSEN   STRATEGIE  EN  CULTUUR.     BIJVOORBEELD:   •  VOOR  NIEUWE  INSPIRATIE   •  VOOR  HET  CREËREN  VAN  EEN  LANGE   TERMIJN  VISIE  OP    CLIËNTGERICHT   ORGANISEREN  IN  DE  ZORG   •  VOOR  EEN  INNOVATIEVERE,  CLIËNTGERICHTE   MANIER  VAN  SAMENWERKEN  

•  • 

BEN JIJ  EEN  VAN  DIE  PERSONEN?   SCHRIJF  JE  IN  EN  DOE  MET  ONS  MEE!  

16:00 UUR  INLOOP   16:30  UUR  INTRODUCTIE   •  • 

KENNISMAKEN MET  ELKAAR   DOELEN  DELEN  

• 

17:00 UUR  START  RONDE  1  

• 

18:30 UUR  KORTE  PAUZE         • 

TUSSENDOOR  WORDT  GEZORGD  VOOR  WAT  TE   ETEN  EN  TE  DRINKEN..  

• 

NETWERKEN KAN  CONTINUE  

• 

19:00 UUR:  START  RONDE  2  

• 

20:00 UUR:  EVALUATIE   •  • 

WELKE THEMA’S  HERKEN  JE  IN  DE  ZORG   WELKE  NIEUWE  INZICHTEN  GEEFT  DEZE  GAME  

• 

IN WELKE  SITUATIES  IS  DEZE  VORM  VAN  LEREN  

INTERESSANT IN  DE  ZORG  SECTOR?      

• 

21:00 UUR:  EINDE  


T E L L M E   A N D   I   F O R G E T ,     T E A C H   M E   A N D   I   R E M E M B E R ,   I N V O L V E   M E   A N D   I   L E A R N …  


PRAKTISCHE ZAKEN   LOCATIE  &  DATUM:   •  • 

OP EEN  DOOR  ONS  GESELECTEERDE  LOCATIE  IN  HET  MIDDEN  VAN  HET  LAND   MAANDAG  2  DECEMBER  2013  

KOSTEN:     • 

DE KOSTEN  VOOR  DIT  PROGRAMMA  WORDEN  DOOR    ONS  VOOR  REKENING  GENOMEN  

INVESTERING:   • 

DEELNEMERS GEVEN  ACTIEVE  FEEDBACK  OP  DE  ROL  DIE  EEN  BUSINESS  GAME  KAN  SPELEN  IN  DEZE   SECTOR  EN  WELKE  INVALSHOEK  DAAR  DAN  HET  MEEST  AANSPREKEND  OF  RELEVANT  IS.  

DEELNEMERS: • 

HET MAXIMAAL  AANTAL  DEELNEMERS    IS  32.  

BEGELEIDERS:   •  •  •  •   

ELLY BERKEL     DANIËLLE  VAN  DER  ARK ERNA  TER  WEELE   MARGON  VAN  TOOR

     

WORK  VISION,  HRM,  ASSESMENTS,  COACHING    ARKDMC,    DIALOOG,  MARKETING,  CRM    TOT2020, VERBEELDERS  VAN  VERANDERING    TOT2020, VERBEELDERS  VAN  VERANDERING  


S E E W H A T   E V E R Y B O D Y   S E E S       D O   W H A T   N O B O D Y   D O E S …   ZEI  DUNCAN  STUTTERHEIM  

   


BIJVANGST…. INTERESSANTE  RELATIES    

INSPIRATIE VOOR  THUIS  

TIJDENS DEZE   VERKENNING   ONTMOET   JE  

JE DOET   OOK   INSPIRATIE   OP   VOOR   HET  

NIEUWE MENSEN  IN  SOORTGELIJKE  POSITIES.  

THUISFRONT. WELKE  PATRONEN  HEB  JE  HERKEND,  

HUN VERHALEN  ZULLEN  JE  BIJBLIJVEN  EN  ALS  

EN WELKE   KUN   JIJ   ACTIEF   VERSTERKEN   OF     JUIST  

INSPIRATIE DIENEN  VOOR  DE  TOEKOMST.  

DOORBREKEN?      


MEER WETEN?    

B E L E R N A :   0 6 -­‐ 4 3 0 2 1 5 5 6              

B E L M A R G O N :   0 6 -­‐ 2 2 8 0 3 2 1 2              

B E L D A N I Ë L L E :   0 6 -­‐ 4 6 2 3 0 2 8 6              

B E L E L L Y :   0 6 -­‐ 5 0 2 7 6 7 8 5              

ERNA@TOT2020.NL WWW.TOT2020.NL              

MARGON@TOT2020.NL WWW.TOT2020.NL              

INFO@ARKDMC.NL WWW.ARKDMC.NL  

ELLY.BERKEL@WORK-­‐VISION.NL WWW.WORK-­‐VISION.NL  

ERGER JE NIET IN DE ZORG  

2 DECEMBER 2013 Verkenning: Ervaar wat een business game kan doen in de zorgsector

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you