Page 1

Elektronische Nieuwsbrief voor leden

JULI 2012


INHOUD 3 V

AN HET BESTUUR Ulco de Boer

Colofon Oprichtingsdatum 26 februari 2004 Aantal leden 151 Lidmaatschap V&VN € 62,00 per jaar /Afdeling VZI € 25,- per jaar Nieuwsbrief Verschijnt exclusief voor leden Eindredactie Ulco de Boer (u.boer@venvn.nl) Bestuur Ulco de Boer, voorzitter Erna Vreeke, vice voorzitter Renée Verwey, secretaris Eef Peelen, penningmeester Paul Blankers Greet Visser Sonja Jutte Fa Yacoubi Nico Kok Contact E-mail: infovzi@venvn.nl Website: http://vzi.venvn.nl LinkedIn VZI: http://www.linkedin.com/e/vgh/2557980/ Netwerk Keep In Touch-Zorg E-mail: KITZ@Venvn.nl Subgroep KIT-Zorg: http://www.linkedin.com/e/vgh/3710442

JULI 2012

4 D

E ANTWOORDEN VAN NIEUWE BESTUURSLEDEN Greet Visser, Sonja Jutte, Nico Kok en Fa Yacoubi

8 S

AMENWERKEN AAN EENDUIDIGHEID Friso Raemaekers

10 G

EZOCHT

12 N

IEUWE MASTEROPLEIDING OP HET SNIJVLAK ZORG & ICT

13 J

ULLIE MENING OVER DE TOEKOMST VAN V&VN VZI

16 K

NIPSEL KRANT E-HEALTH

18 A

GENDA


VAN HET BESTUUR Het is zomervakantie. Een mooi moment om stil te staan bij het reilen en zeilen van de afdeling. Tijdens de laatste bestuursvergadering kwam er spontane aanmeldingen voor de functie van bestuurslid VZI. Na het vertrek vorig jaar van Sietze Ketelaar en Bart van der Klaauw was dat hoog nodig. Het bestuur bestaat nu uit 9 personen. Daarom is er een dagelijks bestuur gevormd dat de hoofdlijnen van de afdeling bewaakt. De overige leden hebben ieder activiteiten op zich genomen om uit te werken. Daardoor kunnen we in de veranderingen sturen op de uitgevoerde activiteiten. De nieuwe leden stellen zich voor in deze nieuwsbrief. De samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit:

Samenstelling VZI bestuur Dagelijks bestuur: Ulco de Boer, voorzitter Erna Vreeke, vice-voorzitter Renée Verwey, secretaris

Overige bestuursleden: Eef Peelen, penningmeester Paul Blankers Greet Visser Sonja Jutte Fa Yacoubi Nico Kok

Als VZI bestuur hebben we een strategisch beleidsplan dat loopt tot 1 januari 2013. Daarom vonden we het als bestuur belangrijk om de leden via een enquête te vragen wat zij vinden van de huidige doelstellingen. Op de oproep is goed gereageerd. In deze nieuwsbrief is een verslag van de uitkomsten te lezen. De uitkomsten van de enquête zijn aanleiding geweest om de doelen aan te scherpen en ons meer te gaan richten op kennisuitwisseling, eHealth en borging van ICT in het beroepsprofiel. Ook zullen we bij het opstellen van het beleid rekening houden met het algemene beleid van V&VN zelf. In de V&VN verenigingsbijeenkomst van juni is afgesproken om het centrale V&VN beleid af te stemmen met het decentrale beleid van de afdelingen. eHealth gaat een belangrijk onderwerp worden voor het centrale beleid.

Nieuwsbrief juli 2012

In deze nieuwsbrief stellen de nieuw bestuursleden zich voor aan alle leden en is er een uitgebreid verslag over de uitkomsten van de VZI leden enquête. Binnen V&VN en de VZI worden er activiteiten ondernomen op het gebied van eenheid van taal. Op 10 juli j.l. werd over dit onderwerp een kick off meeting georganiseerd. In deze nieuwsbrief een artikel over de Nanda activiteiten in Nederland n.a.v. het Nanda-i congres in Houston. Mede naar aanleiding van de kick off meeting zoeken we leden die actief mee willen denken en werken aan verschillende onderwerpen. De NVAO heeft de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice goedgekeurd. Hogeschool InHolland gaat hier januari 2013 mee starten. Uitgebreide informatie is terug te vinden in deze nieuwsbrief. Met al deze onderwerpen hebben we weer een gevarieerde nieuwsbrief.

Ulco de Boer Voorzitter V&VN VZI

3


De antwoorden van nieuwe bestuursleden In februari tijdens de eerste fysieke vergadering van de VZI zijn een aantal nieuwe bestuursleden toegetreden tot het bestuur. Door het beantwoorden van vragen willen zij zich presenteren aan de leden.

G reet V isser Mijn naam is Greet Visser. Van oorsprong ben ik verpleegkundige. Een jaar of 10 geleden heb ik de opleiding verpleegkundige informatica gevolgd. Daarnaast heb ik de opleiding tot kwaliteitsadviseur gevolgd. Momenteel ben ik bezig met een verdere specialisatie in veranderingsmanagement. Ik ben bij het Erasmus MC werkzaam als verpleegkundig ICT Consultant. Dit houdt in dat ik me bezig houd met de verpleegkundige aspecten van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) binnen deze organisatie.

Wat is jouw rol binnen de VZI?

Sinds kort ben ik algemeen bestuurslid bij de VZI. Mijn precieze rol zal ik in de komende maanden gaan vormgeven. Ik verwacht een belangrijke rol te kunnen spelen bij projecten op het raakvlak van verpleegkunde en ICT.

Verder hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van zorg door een rol te spelen bij de ontwikkeling van standaarden binnen de zorg-ICT.

VZI Nieuwsbrief juli 2012

“Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag” Wat is jouw uitdaging bij de VZI?

Door de combinatie van mijn verpleegkundige achtergrond en de specialisatie in ICTontwikkelingen weet ik goed op welke wijze ik kan aansluiten bij de belevingswereld van verpleegkundigen. Ik zie het als een uitdaging om bewustwording van verpleegkundigen in Nederland met betrekking tot de ICTontwikkelingen binnen hun organisatie te vergroten.

4

Wat is de VZI over 10 jaar?

VZI is binnen de verpleegkundige beroepsgroepen een begrip. Dit houdt in dat het binnen deze beroepsgroep vanzelfsprekend is dat ICTgerelateerde vraagstukken goed geborgd worden door het VZI. Ook is het VZI bij landelijke ontwikkelingen op het gebied van de zorg-ICT dé gesprekspartner voor overheid, onderwijs en gezondheidszorg.


Wat doe jij over 10 jaar?

Afgelopen winter zat er in ons kerstpakket een dienblad met de volgende spreuk: “Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag.� Mijn droom voor de toekomst is mijn rol op het snijvlak van ICT en verpleegkunde verder uit te bouwen. Op deze wijze word ik in de toekomst beschouwd als expert op dit gebied en kan ik van advies dienen bij zowel organisatorische als ICTvraagstukken.

Wat is jouw favoriete website? Ik bezoek graag Wikipedia.

Vertel eens iets leuks over je zelf.

Binnenkort ga ik bij een dierenasiel een hond aanschaffen met wie ik heerlijk wil gaan wandelen en fietsen.

Sonja J utte Ik ben Sonja Jutte en ben werkzaam bij ZorgBrug in Gouda. Dit is een transmurale verpleegkundige organisatie en een samenwerkingsverband tussen het Groene Hart Ziekenhuis en thuiszorgorganisatie Vierstroom. Van oorsprong ben ik verpleegkundige en KNF-laborant. Na een aantal jaren bij ZorgBrug als transmuraal CVA-verpleegkundige gewerkt te hebben, ben ik de opleiding Health and Informatics gaan doen. Deze heb ik in 2011 afgerond met een afstudeerproject over telemonitoring bij dubbelcheck voor het instellen van infuuspompen in de thuissituatie. Bij ZorgBrug houd ik me nu vooral bezig met de managementinformatie en zorg & ICT-zaken.

Wat is jou rol binnen de VZI?

Als kersvers bestuurslid is nog niet helemaal duidelijk wat mijn rol gaat worden binnen het bestuur. Met de start van een aantal nieuwe bestuursleden zijn we nog naar een precieze verdeling van de taken en rollen aan het kijken.

ik meer in de opleiding terug willen zien komen. Daarnaast zie ik de diverse social media als goede mogelijkheid om doelgroepen te bereiken.

Wat is de VZI over 10 jaar?

Over 10 jaar is ICT een onderwerp dat verweven is in het beroepsprofiel van verpleegkundigen, dat competenties beschreven zijn en in de diverse Wat is jou uitdaging bij de VZI? Binnen VZI zou ik graag het netwerk opleidingen voldoende aandacht is voor de beeldschermzorg meer vorm willen geven. De ontwikkelingen op ICTgebied. rol van ICT bij het verpleegkundig beroep zou

5


Wat doe jij over 10 jaar?

Twitter voor mij een ideale bron om snel op de Dan hoop ik nog steeds zo’n afwisselende baan te hoogte te raken van ontwikkelingen en daarna de hebben op het snijvlak van zorg en ICT en dat keuze te maken er verder in te duiken. ik het nog steeds als een uitdaging beschouw hier Privé bezoek ik sites met info over films (IMBD), boeken en sport iets in te betekenen.

Wat is jouw favoriete website?

Vertel een iets leuks over je zelf.

Ik heb niet echt één favoriete website. Behalve Ik ben geïnteresseerd in heel veel dingen, maar de algemene nieuwssites, bezoek ik graag sites hou vooral van afwisseling, zowel in mijn werk al met vakinhoudelijke informatie, via linkedIn een privéleven. aantal groepen op mijn vakgebied. Daarnaast is

Nico K ok Nico Kok en heb een eigen bedrijf genaamd NicKo. Ik houd mij bezig met advisering van zorginstellingen met name ten aanzien van de bedrijfsvoering (verbinding tussen zorgwerkers en administratieve verantwoording), trainingen in bedrijfsvoering/ financieel management voor met name niet financiële zorgmanagers (RvE managers) en doe interim-opdrachten. Momenteel is mijn grootste opdracht dat ik mede de implementatie gestalte geef voor een nieuwe speler op de markt met het digitaal verpleegkundig dossier Apenio van CarePoint Nederland wat in Duitsland en Oostenrijk een fors marktaandeel heeft en nu met de implementatie bij de Isala Klinieken in Zwolle in Nederland/Benelux voet aan de grond heeft.

VZI Nieuwsbrief juli 2012

Wat is jou rol binnen de VZI?

Ik heb op mij genomen om samen met een collega bestuurslid op de verschillende opleidingen tot verpleegkundige het belang van goede professionele automatisering voor verpleegkundigen voor het voetlicht te brengen inclusief de rol die verpleegkundigen zelf kunnen vervullen om hier verbetering in aan te brengen.

Wat is jou uitdaging bij de VZI?

Ik wil mij met name bezighouden met de emancipatie van de verpleegkundige in de zorgwereld. Hoewel zij de grootste “kostenpost” zijn in de zorg en de meeste invloed hebben op de (klinische) cliëntbeleving bevinden zij zich altijd achteraan in de rij als er geautomatiseerd wordt. Dit terwijl een goede ondersteuning er voor kan zorgen dat verpleegkundigen zich veel meer met

6

hun echte vak (cliënten en kwaliteit van zorg) kunnen bezighouden.

Wat is de VZI over 10 jaar?

Over 10 jaar is de VZI een algemeen erkend platform dat de belang van de verpleegkundigen op de kaart weet te houden bij investeringen in de automatisering en een inhoudelijk coördinatiepunt waardoor de continuïteit van zorg bij met name transferprocessen effectief en efficiënt geborgd wordt

Wat doe jij over 10 jaar?

Ik hoop over 10 jaar met plezier terug te kunnen kijken over wat we de voorgaande 10 jaar gepresteerd hebben en daardoor de energie te behouden om verder te gaan voor de goede zaak.


Wat is jou favoriete website?

De website van mijn sportvereniging is mijn favoriete website omdat ik hier veel vind wat te maken heeft met mijn vrijetijdsbesteding en die van mijn kinderen.

Vertel een iets leuks over je zelf.

Dit is een te moeilijke vraag omdat wat ik leuk vind door anderen totaal anders beleefd kan worden. Ik heb in het algemeen veel plezier in wat ik doe en doe erg mijn best dat zo te houden.

Fa Yacoubi Ik ben Fa Yacoubi (44 jaar), uit Amsterdam en woon er ook, werk als adviseur informatievoorziening (op het vlak van zorg en ICT) in Den Haag op een stafafdeling Gezondheidszorg, op het hoofdkantoor van de Dienst Justitiële Inrichtingen, een agentschap van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Van huis uit verpleegkundige en sinds 7 a 8 jaar volledig werkzaam op het gebied van zorg en ict.

Wat is jouw rol binnen de VZI?

(Zorg)keten en samenwerking wordt dus steeds belangrijker en krijgen meer aandacht, dit kan dus Bestuurslid. leiden tot meer integratie en samenwerkingen in de keten vanuit verschillende organisatievormen Wat is jouw uitdaging bij de VZI? ICT is niet meer weg te denken in de zorg, maar er en disciplines, om uiteindelijk betere resultaten is nog een lange weg te gaan om de goeie dingen te en doelen te kunnen realiseren. Dat zal ook z’n kunnen doen met ICT t.b.v. (de kwaliteit) van de weerslag hebben op de (organisatie van de) zorg , en daar is de verpleegkundige beroepsgroep beroepsgroepen. ook bij nodig. Daar wil ik een bijdragen aanleveren. Door ICT (hoog) op de agenda te Wat doe jij over 10 jaar? krijgen en de bewustwording bij de groep te Het is nog heel ver weg, maar ik neem aan dat de vergroten. Verpleegkundigen moeten in staat zijn uitdagingen op het gebied van zorg en ICT niet meer invloed te hebben of krijgen als het gaat om de wereld uit zijn geholpen. Gezien het zorgveld inzet van ICT en daar verantwoordelijkheid voor mij nog steeds trekt en energie geeft heb ik nog voldoende ambities op dit gebied. Misschien niet nemen. in dezelfde functie, maar wel op het vlak van business/zorg en ict. Wat is de VZI over 10 jaar? Ik weet niet of VZI in deze vorm zal blijven bestaan, maar misschien is deze over 10 jaar geïntegreerd of opgegaan in V&VN en bestaat V&VN met minder afdelingen. Omdat oplossingen in de keten een sterkere ketensamenwerking vragen.

Wat is jouw favoriete website?

facebook en youtube, daar maak ik veel gebruik van en het zijn uiteraard meer dan een website. Een totaal een nieuwe manier van communiceren.

7


SAMENWERKEN AAN EENDUIDIGHEID Een gestandaardiseerde taal maakt de communicatie eenvoudiger en eenduidiger. Daar zijn de zeven Nederlandse deelnemers aan het tweejaarlijkse congres van NANDA-I dat in mei plaatsvond in Houston (VS), het hartgrondig over eens. Zij slaan de handen ineen om eenheid in taal in de verpleegkunde ook in Nederland te bevorderen.

Friso Raemaekers, Verpleegkundige Spoedeisende Hulp en Voorzitter Verpleegkundige Adviesraad @HagaZiekenhuis | Initiator en moderator @Vpkchat

VZI Nieuwsbrief juli 2012

De North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) is zo’n gestandaardiseerde classificatie van verpleegkundige diagnoses. NANDA diagnoses zijn inmiddels vertaald in vijftien talen, waaronder het Nederlands. NANDA werd NANDAInternational. De NANDA classificatie biedt verpleegkundigen wereldwijd een gemeenschappelijke taal. Hetzelfde geldt voor de Nursing Outcome Classification (NOC), een classificatiesysteem voor zorgresultaten, en de Nursing Interventions Classification (NIC) voor de standaardisatie van verpleegkundige interventies. Deze drie classificatiesystemen omvatten bijna het gehele verpleegkundige besluitvormingsproces en het klinisch redeneren.

Standaardisatie

In Nederland komen NANDA, NOC en NIC (NNN) weliswaar aan bod binnen de verpleegkundige opleidingen, maar zorginstellingen passen de classificatiesystemen nog niet op grote schaal toe. Plannen om dat te doen zijn er echter wel. Het HagaZiekenhuis koos er drie jaar geleden voor om het methodische handelen een centrale plaats te geven in het Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD). Friso Raemaekers, voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad van het HagaZiekenhuis: ‘Het verkleinen van de kloof tussen opleiding en praktijk is een belangrijke reden om bewust te kiezen voor deze drie-eenheid.

8

Tijdens de ontwikkeling en de implementatie van het huidige EVD in het Haga Ziekenhuis hebben we al met veel zaken rekening gehouden. Vanuit Houston nemen we nieuwe inzichten en modellen mee om deze implementatie te finetunen.’ Het Erasmus MC koos onlangs voor gebruik van standaardisatie, vertelt Helen de Graaf, consultant binnen het programma Vernieuwing Zorg ICT. ‘NANDA, NIC en NOC zijn de meest gedetailleerde classificatiesystemen. Een aantal verpleegafdelingen heeft hier op papier inmiddels ervaringen mee opgedaan. Momenteel begeleid ik een project om selecties van diagnoses op te stellen voor gebruik in het elektronisch patiëntendossier.’ Als lid van de NANDA-I Diagnosis Development Committee zag Helen de Graaf de conferentie als een uitgelezen mogelijkheid om ervaringen te delen. ‘In Amerika, maar ook bijvoorbeeld in Zwitserland is veel ervaring opgedaan met het implementeren van NANDA, NIC en NOC in elektronische patiëntendossiers. Daar kunnen we veel van leren.’ De verpleegkundige beroepsgroep in Nederland is nog te weinig zichtbaar, vindt De Graaf.


‘Door gebruik te maken van deze classificatiesystemen wordt veel beter zichtbaar waar de verpleegkundige zorg uit bestaat en wanneer wat nodig is voor de individuele patiënt. Bovendien wordt zo een grote hoeveelheid informatie verzameld, waarmee we veel practisebased evidence kunnen omzetten in evidence-based practice. Met als uiteindelijk doel: een betere kwaliteit van zorg.’

Achterstandspositie

Wolter Paans, docent en onderzoeker aan de Hanzehogeschool in Groningen, gaf tijdens het congres een presentatie over zijn onderzoek naar de kwaliteit van de verpleegkundige communicatie gedurende het opnamegesprek. Ook hij toont zich enthousiast over de classificatiesystemen. ‘De onderzoekers binnen de NANDA, NIC en NOC houden zich bezig met het hart van de

Door gebruik te maken van classificatiesystemen wordt veel beter zichtbaar waar de verpleegkundige zorg uit bestaat en wanneer wat nodig is voor de individuele patiënt Eenduidige verpleegkundige diagnose

Senior verpleegkundige Claudia Mangelaars en regieverpleegkundige Jacolien Stuij hebben binnen het Erasmus MC Daniël den Hoed - bij wijze van pilot - inmiddels ook ervaring opgedaan met de classificatiesystemen. Mangelaars: ‘Op dit moment zijn we op de chirurgische oncologie druk bezig om NANDA, NIC en NOC te integreren binnen het elektronisch patiëntendossier. Tijdens deze conferentie wilden wij dan ook meer te weten komen over het stellen van een verpleegkundige diagnose. Welke stappen moet je nemen in dit proces? Ook was ik benieuwd naar toepassing van NIC en NOC binnen de dagelijkse handelingen op een verpleegafdeling.’ Stuij hield op het congres namens de projectgroep een presentatie over hun ervaringen. ‘Aan het einde van de presentatie kreeg ik een vraag van Lynda Carpenito over de werkbaarheid van geselecteerde diagnoses per patiëntencategorie. Ik vond het een eer dat zij naar mijn presentatie heeft geluisterd en daar ook nog dieper op in wilde gaan.’ Mangelaars vond de pre-conferentie erg leerzaam. ‘We moesten beoordelen of een ingediende mogelijke diagnose voldeed aan de voorwaarden om geaccepteerd te worden. Ik vond het erg leerzaam te zien hoe collega verpleegkundigen uit andere landen zo’n diagnose ‘lezen’. Je merkt dan dat eenduidigheid van taal erg belangrijk is. Neem een op het eerste gezicht eenvoudig woord als familie. In Nederland bedoelen we dan vooral de bloedverwanten, terwijl het woord family in Australië en Amerika ook kan slaan op buren en vrienden. Daar hebben ze het eerder over relatives als het gaat om naaste familie. Om maar aan te geven hoe belangrijk eenduidigheid is binnen diagnoses.

verpleegkunde. Ze denken voortdurend na over wat het vak nu is en wat het zou kunnen zijn. Het zijn inspirerende vrijwilligersorganisaties die onderzoeksresultaten praktisch beschikbaar stellen voor het onderwijs en de zorgpraktijk.’ Paans, lid van de NANDA-I Education & Research Committee kijkt terug op een informatief congres. ‘Vooral de ontwikkelingen in Azië en Zuid-Amerika zijn opvallend. Het onderzoek dat daar gedaan wordt - vaak in samenwerking met Europese en Amerikaanse onderzoeksgroepen - is van opvallend hoog niveau. We moeten oppassen dat we in Nederland niet in een achterstandspositie komen als het gaat om de implementatie van wetenschappelijke inzichten rond diagnostiek, interventies en zorguitkomsten in de verpleegkunde.’

Oproep

verschillende instellingen hebben plannen of denken er over na om de classifcatiesystemen te gebruiken bij de inrichting van het elektronisch verpleegkundig dossier. Er is een werkgroep Nanda-NL in oprichting om dit gestructureerd voor NL op te zetten en uit te werken. Wie hieraan wil meewerken kan zich aanmelden.

Meer informatie: FrisoRaemaekers@gmail.com

9


Gezocht Eenheid van taal

Op 10 juli j.l. was er bij V&VN een kick off meeting over eenheid van taal. Deze meeting was geïnitieerd door de VZI. Verschillende deskundigen op het gebied van verpleegkundige classificaties gingen met elkaar in gesprek over het nut van deze classificatie; de eenheid van taal voor verpleegkundigen. Conclusie was dat eenheid van taal verweven zit met andere belangrijke activiteiten voor verpleegkundigen zoals kwaliteit van zorg en transparantie van het verpleegkundig handelen. Er zijn in Nederland verschillende werkgroepen actief of in oprichting waaronder: Nanda – NIC – NOC, OMAHA en ICF. V&VN zal een start notitie opstellen om eenheid van taal voor verpleegkundigen en verzorgenden verder vorm te geven. Wil je aansluiten bij één van de classificatie werkgroepen of eenheid van taal verder vormgeven meld je dan aan bij het VZI bestuur: infovzi@venvn.nl

VZI Nieuwsbrief juli 2012

Meedenken over Zelfmanagement in de zorg?

Op 8 maart presenteerde de Stuurgroep V&V2020 de nieuwe beroepsprofielen aan minister Schippers van VWS en aan V&VN. In deze profielen is de ondersteuning van het zelfmanagement van de patiënt een belangrijk item. V&VN wil daarom een visie formuleren op zelfmanagement(ondersteuning) en op de noodzakelijke competenties van verpleegkundigen en verzorgenden.

10

V&VN zoekt daarom bestuursleden/ leden van afdelingen die in de loop van 2012 hun bijdrage willen leveren aan de visievorming en formulering van de competenties. Heb je interesse, wil je binnen je afdeling leden enthousiast maken voor deelname of heb je nog vragen, meld je dan voor 15 augustus 2012 aan bij Meike van Halm-Walters, projectmedewerker V&VN.

De rol van V&VN in de professionele standaard: meedenkers gezocht!

1 januari 2011 is V&VN gefuseerd met STING en het LEVV en verder gegaan onder de naam V&VN. Als gevolg van deze fusie moet V&VN in 2012 besluiten nemen worden over de door het LEVV aangeboden diensten als de databanken richtlijnen, tuchtrecht en onderzoek. Dit heeft de aanleiding gegeven om als V&VN aan de slag te gaan met de bredere vraag welke rol V&VN kan spelen met betrekking tot het ontwikelen van de professionele standaard en de vertaling naar randvoorwaarden en instrumenten (zoals bijvoorbeeld de databanken). Hiervoor zoeken we bestuursleden/ leden van afdelingen die mee willen denken om zo de visie vanuit de afdelingen mee te kunnen nemen in de uitwerking. Heb je interesse, wil je binnen je afdeling leden enthousiast maken voor deelname of heb je nog vragen, meld je dan voor 15 augustus 2012 aan bij Meike van Halm-Walters, projectmedewerker V&VN.


Gezocht Digitale verpleegkundige verslaglegging

September 2011 is de herziene richtlijn verpleegkundige verslaglegging uitgebracht. Hierin is veel aandacht besteed aan de wet en regelgeving rondom dossiervoering voor verpleegkundigen. Maar wat is de invloed van digitale dossiers op verpleegkundige verslaglegging? In de ALV van de VZI is dit onderwerp besproken en er is een werkgroep in oprichting om een aanvulling te schrijven die gericht is op digitale verslaglegging.

Verpleegkundige informatica buiten Nederland

In Nederland zijn we druk doende om verpleegkundige informatica op de kaart te zetten en er zijn vele voorbeelden van mogelijke toepassingen. Wat is de stand van zaken buiten Nederland? Zijn de Verenigde Staten het voorbeeld land als het gaat om digitale dossiervoering? Hoe hebben zij dit geregeld? En hoe zit het met de Scandinavische landen. Is e-Health daar echt al ruim ingevoerd?

“De grenzen van de verpleegkundige taal vormen de grenzen van de verpleegkundige wereld”

-Vrij vertaald van: Ludwig Wittgenstein

Heb je ervaring met digitale verslaglegging en wil je meewerken aan een aanvullende richtlijn met praktijkvoorbeelden? De meeste contacten onderhouden we via mail en Skype. Meld je dan aan bij Greet Visser, bestuurslid van de VZI: gma.visser.vzi@gmail.com

Als jij naar het buitenland zou gaan wat zou jij als zorginformaticus dan willen zien aan praktijkvoorbeelden? De VZI is in gesprek met een organisatie om reizen te organiseren gericht op (verpleegkundige) zorginformatica. Stuur je ideeën en wensen naar: u.boer@venvn.nl

Nictiz heeft het boek ‘ICT-standaarden in de zorg’ gepubliceerd. De pdf-versie is te downloaden:

http://www.nictiz.nl/page/Nieuws?mod[Nictiz_News_Module][n]=2438

11


NIEUWE MASTEROPLEIDING OP HET SNIJVLAK ZORG & ICT Advanced Health Informatics Practice In nieuwsbrief nummer 2011-2 berichtten we dat Inholland bezig was met het transformeren van de posthbo pleiding Health Informatics naar een door het NVAO erkende hbo-masteropleiding. Op de valreep van het verschijnen van deze nieuwsbrief bereikte ons het bericht dat de transformatie is gelukt. In januari 2013 zal de nieuwe masteropleiding Advanced Health Informatics Practice starten.

VZI Nieuwsbrief juli 2012

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de aanvraag voor de nieuwe masteropleiding Advanced Health Informatics Practice positief beoordeeld. “Er is geen twijfel over het maatschappelijke nut en de noodzaak van deze nieuwe opleiding,” aldus het visitatiepanel. Het panel heeft veel waardering voor de opzet van de inhoud en de structuur van de opleiding. Ze vindt het ambitieus en goed doordacht. “Dat we nu aan onze afgestudeerden de internationaal erkende mastertitel mogen uitreiken, is een erkenning van het belang van deze afgestudeerden voor de zorgsector,” aldus Rob Doms, opleidingscoördinator en kerndocent van de nieuwe masteropleiding. “Om het hoofd te kunnen bieden aan de demografische ontwikkelingen die ervoor zullen zorgen dat het aantal zorgvragers zal toenemen en het aantal zorgverleners zal afnemen moet de zorgsector innoveren. ICT biedt hiervoor kansen. De vraag is niet meer of we ICT in de zorg willen gebruiken, maar hoe we de mogelijkheden die ICT biedt zo goed mogelijk kunnen benutten. In de visie van Inholland staat de zorg hierbij centraal. Zorg is echter te complex voor ICT-professionals en ICT is te complex voor zorgprofessionals. Er is een behoefte aan mensen die een brug kunnen slaan tussen de domeinen van (gezondheids)zorg en ICT. En deze behoefte groeit. Daarom leidt de nieuwe

12

masteropleiding bestaande zorgprofessionals op om deze nieuwe rol te kunnen vervullen. Hij of zij zal ervoor zorgen dat informatisering en ICT innovatie binnen instellingen optimaal in dienst staat van het zorgproces.” De opleiding duurt twee jaar en zal starten in januari 2013. Per twee weken is er een lesdag. De studiebelasting is gemiddeld 21 uur per week. Er wordt een brede beroepsgerichte basis aangeboden op het vlak van ICT toegepast op zorgorganisaties en zorgprocessen. In elke periode staat een beroepsrol centraal. De beroepsrollen zijn ondermeer: analist, ontwerper, adviseur, implementatiespecialist, informatiemanager en projectmanager. Tijdens de opleiding wordt gewerkt aan opdrachten die uit de eigen organisatie komen. Dit houdt in dat het geleerde in elke periode direct wordt toepast door het maken van een beroepsproduct dat voor de eigen organisatie relevant is. Voor de organisatie heeft dat als voordeel dat zij direct profiteert van de nieuwe competenties die worden aangereikt. Rob Doms is Opleidingscoördinator en kerndocent van de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice, Hogeschool Inholland. Hij is te bereiken via rob.doms@inholland.nl. Informatie over de opleiding: http://www.inholland.nl/Academy/Opleidingen/Zorg+Welzijn+en+Publieke+dienstverlening/Manage ment+bedrijfsvoering+ICT+en+HRM/Advanced+Health+Informatics+Practice/frontpage.htm


JULLIE MENING OVER DE TOEKOMST VAN V&VN VZI Resultaten & Enquête Het bestuur heeft op de ledenvergadering aangekondigd in 2012 een korte enquête te houden om een duidelijker beeld te krijgen hoe leden en niet-leden tegen de V&VN VZI aankijken. Ze wilden zicht krijgen op verwachtingen die men heeft ten aanzien van de vereniging en achterhalen welke zaken van belang zijn. De enquête bestond uit 23 vragen met de volgende onderwerpen: • Reden lidmaatschap VZI; • Mening over visie, missie en doelen VZI; • Mening over de informatie en communicatie binnen V&VN VZI; • Mening over de activiteiten binnen V&VN VZI. De enquête heeft opengestaan van 8 mei tot 3 juni. Hij is aangeboden via de mailadressen van de leden plus overige mailadressen van mensen die ooit kenbaar gemaakt hebben om op de hoogte gehouden te worden. Daarnaast is de enquête beschikbaar gesteld via de linked in groep. Er hebben 63 mensen de enquête ingevuld waarvan 28 leden en 35 niet-leden. Respondenten werken vooral in de AGZ en de thuiszorg, er was geen enkele respondent werkzaam in de revalidatiezorg.

Reden lidmaatschap VZI

De belangrijkste redenen die respondenten noemden om lid te zijn van de VZI zijn: - uitwisseling met vakgenoten - belang onderschrijven van ICT Daarbij was opvallend dat met name niet-leden ook scholing en deskundigheidsbevordering noemden als belangrijke reden, terwijl dat bij slechts 17 % van de leden genoemd werd als reden. Mening over visie, missie en doelen VZI Wat betreft de visie en missie, die werd door vrijwel iedereen onderschreven. Er was bij respondenten vooral een roep om de positie van de zorgvrager voortdurend als uitgangspunt te nemen. Respondenten schreven: Het digitale mes hoort aan twee kanten te snijden in het zorgverleningproces: sneller, beter en efficiënter voor de patiënt en voor de zorgverlener en Participatie van de patiënt in het zorgproces gaat verder dan de patiënt centraal. Dit concept spreekt me zeer aan en ICT kan daar ondersteunend in zijn. Er werden ook aanvullingen genoemd op de missie, zoals -- De verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen informeren en betrekken bij de verdere ontwikkeling en ingebruikname/ implementatie van informatie technologie. -- De verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen interesseren in- en bewust maken van belang en mogelijkheden van informatie technologie in de dagelijkse praktijk. In feite zijn bestuursleden hier voortdurend mee bezig, zo zijn de andere onderafdelingen van V&VN onlangs geïnformeerd via een brief over de nieuwste ontwikkelingen en is gevraagd om hierover met het bestuur in gesprek te gaan. Daarnaast heeft de voorzitter, Ulco de Boer, onlangs een presentatie gehouden over ICT tijdens de verenigingsconferentie.

13


Van de strategische doelen vonden de respondenten navolgende doelen het belangrijkste: -- dat ICT competenties terecht komen in het beroepsprofiel -- dat er communicatiekanalen zijn opgezet voor kennisuitwisseling Maar er werden ook kritische opmerkingen gemaakt over ICT in de zorg: De V&V-er wordt al overspoeld met bureaucratische maatregelen, ik ben bang dat met informatietechnologie het werk achter het bureau alleen maar toeneemt in plaats van dienend voor de patiëntenzorg. Uit de antwoorden op de open vragen kan geconcludeerd worden dat we ons meer moeten richten op het multidisciplinaire karakter van de zorg en ook meer op ontwikkelingen die worden samengevat onder de noemer 2.0.

Mening over de informatie en communicatie binnen V&VN VZI

VZI Nieuwsbrief juli 2012

Er zijn diverse communicatiekanalen beschikbaar binnen de vereniging, de nieuwsbrief, de website en de linked in groep. Allereerst de nieuwsbrief, deze wordt redelijk goed gelezen en gewaardeerd (41 % leest de nieuwsbrief altijd en 46% soms) en 76 % vindt de nieuwsbrief informatief.

verbeteracties in gang gezet om de website toegankelijker en overzichtelijker te maken. Wat betreft de invoering van andere media naast Linked-in is men gematigd positief, voor de meerderheid hoeft dat niet en als het dan toch wordt ingevoerd liefst Twitter. In het bestuur is afgesproken dat we voorzichtig gaan beginnen met een Twitter account. Mening over de activiteiten binnen V&VN VZI Respondenten zijn gematigd positief over het scholingsaanbod, wel wordt in de open vragen meermalen aangegeven dat we een rol zouden moeten spelen bij de ondersteuning van het onderwijs. Wat betreft de lopende activiteiten is de bekendheid hiervan niet zo groot. Van de kernset is ongeveer de helft van de respondenten op de hoogte van het bestaan en van de KITZ groep maar 25 %. De enquête besloot met een open vraag en één van de respondenten schreef een mooie slotzin: Nieuw informatietechnologie is vooral leuk en niet moeilijk of eng. Benadruk vooral het gemak van nieuwe techniek. Veel mensen gebruiken een smartphone functioneel, zonder te weten hoe de telefoon technisch werkt...voor zorgapplicaties geldt dat precies hetzelfde, maak gebruik van nieuwe techniek, doe er je voordeel mee, zonder precies te hoeven weten hoe het technisch werkt. Want technologie maakt de zorg makkelijker, maak er dus goed gebruik van! Overall kan geconcludeerd worden dat de antwoorden op de vragen bevestigen dat we op de goede weg zitten met onze aanpak binnen de vereniging. Respondenten zijn nogmaals bedankt voor hun reactie en we gaan aan de slag met hun suggesties!

Wat betreft de website waren er opvallende resultaten, o.a. dat niet-leden vaker kijken op de website dan leden. Gemiddeld bezoekt men de website ongeveer 4 maal per jaar. Respondenten waren gematigd positief over de website: er werd opgemerkt dat de structuur ontbreekt. Inmiddels heeft het bestuur

14


VZI Verloot iPad Om een grotere response op de enquête te krijgen stelde de VZI een iPad2 in het vooruitzicht. Onder de deelnemers die de moeite namen om de enquête in te vullen werd een iPad2 verloot. 63 personen hebben de enquête ingevuld en hun mening gegeven over de afdeling. De winnaar van de verloting is geworden Joke Zwijnenburg, Verpleegkundig consulent MS in het Nieuw Unicum in Zandvoort. Erna Vreeke, vicevoorzitter van de VZI ging de iPad2 overhandigen. Joke was er zichtbaar blij mee. In een reactie gaf zij aan verrast te zijn met de overhandiging. Zij had destijds de enquête ingevuld, maar niet nagedacht over de iPad. Het kwam voor haar echt totaal onverwacht en ze is er erg blij mee.

15


Knipsel Krant e-Health MA GEEFT

VIES AAN OSEERAD

D

I DIABETIC G.NL MIJNDIALO

suline. vies voor in d ra e se o d n e e line met diabetes enheden insu e n l e se e n v e e m o h ft e te bellen Dialog ge de arts en ramma Mijn artsenpraktijk nkelijk van a is u fh h a r e e d d r a in a Online prog mee en m n ens nog wel en diabetici n niet meer g e rd v ri o e e o v w h o g t n k lo ij se ia k n ia de nD Me ige reekuur of v en. Met Mij erpleegkund sp it v u t f e o sp h s n s rt n te a e e e o tijd en. ze m digen. D ang besprek nDialog of g ij rt M o o v ia verpleegkun v e d n a n k telefoo

ROGRAM ONLINE P

VERGOEDING VAN E-HEALTH EN ZORG

THUIS WWW.DBCONDERHOUD.NL

Tot nu toe konden ziekenhuizen hun e-health activ iteiten nog niet goed in rekening brengen. Dat moet vanaf volgend gemakkelijker gaan. In het nieuwe pakket voor 2013 is de ‘zorgactiviteit’ teleconsult onderdeel van DOT zorgproducten. Thuisbeademing en thuisbelichting zijn medische hulpmiddelen die onder ziekenhuisverplaatste zorg vallen. Deze zijn straks ook specifiek te registreren. Ziekenhuizen kunnen daardoor beter zien welk deel van de patiënten thuis, en welk deel in het ziekenhuis wordt behandeld. U kunt het besluitvormingsdocument 2e Go hier downloaden. (75 pagina’s) Pagina 35 heeft betrekking op e Health.

MENT & TECHNOLOGIE WEGWIJS IN ZELFMANAGE

WWW.VILANS.NL

VZI Nieuwsbrief juli 2012

logieën zieken met zelfmanagementtechno sch oni chr van ent em nag fma kte. Het aanbo Ondersteun zel managen van een chronische zie het bij len spe rol e rijk ang bel heidsTechnologie kan een k en digitale alerts zodra gezond boe dag ine onl een tot ten me Daarmee kun je beter d is groot. Van zelf waarden maakte een handzaam overzicht. ans Vil ? ten we er Me n. ijke waarden afw r wie en op welk moment? adviseren: wat beveel je aan, voo 1. nloaden. Datum uitgave: mei 201 Klik hier om het product te dow

DE BELOFTES VAN EH EALTH WORDEN OOK WEL UITGEDRUKT VI DE 10 E’S VAN EHEALT A H WWW.EHUISARTSENK eHealth is een veelomvatt OMPAS.NL end begrip, zo blijkt uit de onderzoeksliteratuur. In 20 er maar liefst 51 unieke de 01 waren finities van eHealth in om loop in internationale publi woordenboeken en op he cat ies, t internet. Sinds de opkoms t van social media kwam in 2010 nog eens 47 uniek en daar e definities van ‘Gezondhe id 2.0′ bij. eHealth is een continu aan verandering term die onderhevig is, dat maakt de term zo lastig te definiër ongeacht welke definitie en. Maar of welke vorm van eHeal th we hanteren, het doel va eenduidig: het ondersteune n eHealth is n en bevorderen van de ge zondheidszorg. eHealth is lovend hulpmiddel om go een veelbeede kwaliteit van zorg, toe gankelijk en betaalbaar te ...Lees verder houden…

16


‘ZORGBESTUURDERS MOETEN MEER LEF TONEN’

18/05/2012 / Lizanne Schipper

ZORG.VKBANEN.NL

De zorg mist nog minstens twee dingen: ondernemerschap en visie. Tenminste, dat vindt Jorien Kruijswijk Jansen van zorgdenktank STG/HMF. ‘Vaak wordt alleen gekeken hoe het goedkoper kan, niet hoe het ánders kan.’ … Zoals? ‘Er spelen nu al simpele dingen, zoals de mogelijkheid om online afspraken te maken… ...Lees meer

VERPLEEGKUNDIG SPECIALISTEN DELEN KENNIS OP WEBSITE VZDIRECT.NL WWW.T

Patrick De website Kenniskring is een initiatief van Excellente Zorg. dat iemand die vraGroenewegen, projectleider Excellente Zorg: “Ik stel me voor werk achter de computer zit gen heeft rondom zijn geestelijke gezondheid ’s avonds na zijn dat de informatie die hij rijk en op zoek gaat naar het probleem wat hij heeft. Het is belang dig specialisten van Delta zoekt op internet begrijpelijk en betrouwbaar is. De verpleegkun nemen hierin het voortouw.’

GEZAMENLIJK E-HE ALTH INNOVEREN CONTENT.NRCCARRIERE Binnen de gezondheidszo .NL rg valt het mij geregeld op dat organisaties de nadru op de technologie in plaats k leggen van mensen. Dit resulteer t in organisaties die exact willen als hun concurrent hetzelfde of vragen zoals “hoe kunn en wij FaceBook inzetten zich af te vragen of er on ” zonder der de doelgroep een daad werkelijke behoefte is aan sociale medium waar ied dat ene ereen het de laatste tijd ov er heeft. Dit is simplistisch voornaamste vraag zou mo denken. De eten zijn: hoe kan ik de ma nier waarop ik mijn cliën verbeteren? Het verschil ten bedien ligt met name in de nadru k op mensen in plaats van Nachtmerrie technologie. Als de nadruk ligt op techn ologie dan blijft deze vaak ongebruikt of …Lees ve rder.

FYSIOFORUM.

NL

landse rdenburg, Neder aa W t or pp su s ANP Per aats gewonnen 30-05-12 10:00 eek de eerste pl w ge ri vo t ef he Lees verder app ontwikkelaar ealth Start-Up ... H ee st be om in de race eld verovert de wer pp -a as pl r de mogelise m he Doetinc t de eindgebruike ed bi t js li as comPl p iP n omgeving heel ge De medische ap ei de n va y ac de priv en. jkheid om binnen le plaslijst te mak ta gi di de am na KIJK VIDEO fortabel een zoge

PLE STORE GA NAAR DE AP

BE

17

Knipsels verzameld door Gerard Geytenbeek

deVerpleegkundig specialisten van Delta Psychiatrisch Centrum len op de website www.deltaexcellentezorg.nl/kenniskring vakinhoudelijke kennis om zo te leren van collega’s en cliënten. Ook voorziet de website in de meest up-to-date informatie en kunnen contacten met experts worden onderhouden.


AGENDA NURSING INFORMATICS CONFERENCE

Thema: Nurse Informaticians: The Key to Your Healthcare Future DATUM: 30 juli – 2 augustus WAAR: Sydney, Australia

INFO: http://www.hisa.org.au/page/hic2012nursing

EPD Thema: Patient Empowerment! DATUM: 27 september 2012

INFO : http://www.epddag.nl/programma.php

DE NVMA ORGANISEERT HET JAARLIJKSE EPD-ZORG ICT CONGRES SAMENGESTELD DOOR EXPERTS UIT ZORGINSTELLINGEN. Te korten aan zorgpersoneel en stijgende kosten van gezondheidszorg vragen om maatregelen. De rol van de patiënt wijzigt. De woorden van e-Patient Dave op HIMSS12: ‘Let patients help!’ blijven hangen. Ehealth, portalen, LSP en ook PHR’s komen hoewel veelbelovend en ondanks veel aandacht en grote investeringen maar niet of langzaam van de grond. Kunnen patiënten en ICT helpen?

MASTERCLASS EN WORKSHOP DETAILED CLINICAL MODELS

VZI Nieuwsbrief juli 2012

DATUM: 2 oktober of 12 december INFO : http://www.detailedclinicalmodels.nl/agenda

Als u aan wilt sluiten op landelijke en internationale ontwikkelingen zonder direct aan een standaard of technologie gebonden te zijn is dit uw kans. DCM specificeren medische vakinhoud en voegen daar wetenschappelijke kennis aan toe. Data elementen worden ermee van unieke codes voorzien, specifiek van Snomed CT en LOINC, maar ook andere codeersystemen.

18

VZI Nieuwsbrief juli 2012  

VZI Nieuwsbrief juli 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you