Sognet 136 (sep - nov 2013)

Page 1

Sogneblad for Veng og Mesing Sogne 33. årg.  |  Nr. 136

9

septemper – november 2013

125 års jubilæum i Mesing Forsamlinghus

Restaurering af Mesing kirke

» Mesing Kirke restaureres Se side 2


Mesing kirkes

restaurering Af Erna Bachmann

Som omtalt i Sognet nr. 132 trænger Mesing Kirke stærkt til en udvendig renovering. Kirken ser lidt forfalden ud, kalken skaller af, og der er rust på de gamle kirkeruder af jern. Det er de synlige spor efter en tilsyneladende manglende vedligeholdelse. Men der er selvfølgelig en forklaring på den gamle kirkes tilstand. Det skyldes ikke manglende vilje fra menighedsrådets side til at udbedre skaderne. Det skyldes derimod de skader, der ikke umiddelbart er synlige. Ved nærmere eftersyn har det nemlig vist sig, at murankrene, der holder stenkvadrene sammen, er gennemtæret og skal skiftes. Og det er straks et større arbejde, som ikke bare kan sættes i gang, dels fordi prisen så er en helt anden end ”bare” en kalkning, dels fordi Nationalmuseet skal godkende et sådant projekt. Arkitektfirmaet Per Kristensen, Aarhus blev sat på opgaven for 1½ år siden og kom med et projekt, der blev videresendt til Aarhus Stift, der igen videresendte det til Nationalmuseet. Herfra var svaret, at der skulle udarbejdes en mere detaljeret rapport. Det blev gjort, og lige før ferien kom svaret: Gå bare i gang. Når Sognet udkommer er håndværkerne i gang med en skånsom sandblæsning af murene, stærkt overvåget af Nationalmuseets folk. Kvadrene på det nordvestlige hjørne skal sættes om. Det er vort håb, at det kan ske i den måned, der går mellem to gudstjenester, så kirken undgår at skulle lukke. Enkelte af de gamle smedejernsvinduer skal udbedres af en smed og derefter males, træværket under taget skal ligeledes males, og portalen ind til kirkegården skal have repareret tagsten. Alt i alt løber den udvendige reparation op i små 900.000 kr. Så mange penge har vi ikke i kirkekassen, valget kunne derfor være at opdele arbejdet i flere etaper. Det ville imidlertid fordyre projektet yderligere. De manglende penge skaffes derfor via provstiets reserver.

2

Hjemmesider: www.vengkirke.dk www.mesingkirke.dk www.vengmesing.dk Sognepræst Lise Palstrøm, Låsbyvej 123, Veng, 8660 Skanderborg, tlf. 86 94 37 33, mobil 24 95 33 37, mail: lpal@km.dk Veng-Mesing Menighedsråd Formand Erna Bachmann, Ryvejen 43, Hårby, tlf. 86 52 28 06 mail: ryvejen43@gmail.com Veng Kirke Graver Jesper Krongaard Jensen, Randersvej 103, Jeksen, tlf. 86 94 61 07, mobil 21 21 89 60 træffes kl. 9-13 på hverdage Kirkeværge Lars Jakobsen, Låsbyvej 101, Veng, tlf. 75 78 22 37 Organist Pia Bech Pedersen, Vestbakken 4, Stjær, tlf. 86 95 00 40 Mesing Kirke Graver Henning Jensen, Adelgade 114, 1.tv. tlf. 22 67 70 29. Træffes bedst tirs-fre kl. 18-19 og på kirkegården tirsdag og torsdag eftermiddag Kirkeværge Jens Henrik Kirkegaard Foerlevvej 4, Mesing, tlf. 86 57 30 58 Organist: Se under Veng Kirke Kirketaxa (gratis), Skanderborg Taxa, tlf. 86 51 00 00 senest dagen før gudstj./arrangementet Kirkekontoret i Hørning Nørre Alle 4, 8362 Hørning, tlf. 86 92 24 23. mail: hoerning.sognskanderborg@km.dk SOGNETs redaktion: Lise Palstrøm, Veng Lars Jakobsen, Veng Claus Konradsen, Nr. Vissing Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Erna Bachmann, Hårby (ansv.havende) Layout: Stine Sandahl, Hårby Forsidefoto: Veng Menighedsråd Øvrige fotos: Veng Menighedsråd, private fotos Næste nummer udkommer i uge 48 2013. Deadline for næste nummer er 1. nov. 2013


Magter og myndigheder

En historie om indfødsret, om adgang til offentlige myndigheder og andre umuligheder Af Lise Palstrøm

Hvad gør man, hvis man med ét bliver frataget det, man troede, man havde, nemlig indfødsretten? Man forsøger at få den tilbage. Svends historie Svend hedder en ung mand fra Samsø, der var kommet i klemme i lovgivning, regler og fejlregistreringer. For næsten tre år siden blev hans pas inddraget med beskeden om, at han ikke var dansk, fordi hans mor var engelsk og ikke var gift med hans danske far, da han blev født. Svend søgte om dansk statsborgerskab, men fik afslag, der var begrundet i, at han ikke havde opholdstilladelse! Svend har aldrig boet uden for Danmark. På sidste års sogneudflugt til netop Samsø hørte vi Svends historie og samlede fjortenhundrede kroner ind som et lille bidrag til Svends ansøgning om at få lov til ikke længere at være englænder.

Må jeg få lov at betale? Det næste problem blev at få lov at betale de ca. 2500 kroner, det koster at blive fri for engelsk indfødsret. Ansøgningen blev sendt til Liverpool med alle VISA-kort-oplysninger. Da pengene fem uger efter blev trukket på kontoen, var der jubel, der dog hurtigt afløstes af uro og bekymring, for der kom ingen

kvittering, meddelelse eller noget som helst andet livstegn. Mere end to måneder efter kom formularen retur med det rigtige stempel. Da Svend glad tog til Justitsministeriets indfødsretskontor for at give dem en kopi af blanketten og dermed søge om dansk indfødsret, måtte han endnu en gang tage slukøret hjem. Det var ikke muligt at aflevere andet end originalen – og det var ikke muligt at få en kvittering. Efter nogle dages ringen rundt til indfødsretskontorets medarbejdere lod Svend sig overtale til at aflevere originalen, hvorefter der igen gik det meste af en måned, inden der endelig kom et brev, der fortalte, at ”De er blevet dansk statsborger med virkning fra …” Herefter skulle der blot udfyldes en fire-siders formular, som skulle indsendes, hvorefter der allerede efter to uger kom endnu et brev, der indeholdt statsborgerskabsbeviset.

Tak! Svend sender hermed en tak til Veng-Mesing pastorat, der gav ham en hjælpende hånd i den svære proces, og han fortæller, at han skal begynde at gå i skole igen til august for at tage en Hf-eksamen, så han med tiden kan blive pædagog. I denne sommer har han rejst landet tyndt med et af de danske cirkus, der ikke har haft kvababbelser over at hyre en dansker uden papirer – bare han har kunnet tage fat og være én, man kan tale med.

3


Kommende begivenheder Sogneeftermiddage 3. september

5. november

Tirsdag d. 3. september kl. 14.00 i Sognehuset Grundtvig på prærien – danske indvandrermiljøer i USA Museumsinspektør Henrik Bredmose Simonsen, Skanderborg Museum, besøgte i 2010 og 2012 en række småbyer i det amerikanske Midtvesten, hvor danske og grundtvigske institutioner og traditioner har spillet og stadig spiller en rolle. Kom og lyt til den spændende historie om de grundtvigske kolonier, som blev grundlagt i perioden 18841917 på den amerikanske prærie med kirke, skole, folkehøjskole, forsamlingshus og andelsforetagender som omdrejningspunkter. Det danske sprog og danskheden skulle dermed bevares i de følgende generationer. Foredraget ledsages af billeder og videoklip. Skanderborg Museum viser i perioden 15. maj – 15. september udstillingen ”Grundtvig på prærien – danske indvandrermiljøer i USA”, som omhandler samme emne som foredraget.

Tirsdag d. 5. november kl. 14.00 i Sognehuset Hvad skal man mene om aktiv dødshjælp, dødsstraf, indvandring, organdonation, børneopdragelse? Kom og få smagsprøver på, hvad andre mener, og få samtidig støvet dine egne holdninger af. Eftermiddagen giver en kort introduktion til etikkens historie og skaber baggrund for debat og samtale. Sognepræsten har gennem mange år udviklet Etikspillet, hvor alle kan være med.

6. oktober – efterårsmøde 2013

Minikonfirmander 2013-14

Sogneudflugten

til Hindsholm og Fynshoved Sogneudflugten er et overstået kapitel, når dette læses. Der kan dog ses fotos fra området og fra turen på kirkernes hjemmeside: www.vengmesing.dk

Minikonfirmanderne har lige fået brev om, at sæsonen begynder fredag d. 6. september. Har du ikke fået brev og mener, du skal være minikonfirmand, må du endelig bede dine forældre om at kontakte sognepræsten på telefon eller mail. Vi mødes om fredagen efter skoletid i efteråret og i vinter indtil vinterferien. Vi skal lave mange forskellige ting, og vi skal også forberede f.eks. gudstjeneste med krybbespil, og vi skal prøve at være med til at samle ind til verdens fattigste.

Søndag d. 6. oktober kl. 14.00 i Veng Kirke med efterfølgende foredrag i sognehuset. Salmedigter og tidligere sognepræst i Mariager, Knud Erik Lægsgaard, prædiker ved gudstjenesten og fortæller om arbejdet i sit salmeværksted. Der vil blive sunget fra salmeværkstedets produktion, der også vil kunne ses på hjemmesiden. 4

Som minikonfirmand laver man mange forskellige ting, der har med kirke og kristendom at gøre. Vi tager f.eks. på opdagelse i kirken og på kirkegården, taler om liv og død og om nogle af de mange mærkelige og spændende ord, som dåb, nadver, frelse, engel, tro, håb og kærlighed. Hver gang vi mødes, begynder vi med en fortælling eller et mysterium, en sang (måske i lyntempo, fordi vi er smaddersultne, eller bare fordi det er sjovt) og en nybagt bolle eller to.


Friluftsgudstjenester Hvorfor overhovedet holde gudstjenester i det fri, når vi nu har så smukke kirker? Det kan der være så mange grunde til, og en af dem er at minde om, at Guds ord kan lyde overalt og på ingen måde er begrænset til bestemte steder. En anden og lige så gyldig grund kan være en hyldest til naturen, til Guds skaberværk og naturens egen katedral, som vi også så det ved De 7 Høje i forsommeren, da vi holdt gudstjeneste dér. Det er ikke altid, vi er så gode til at give os selv lov til at nyde naturen og dvæle ved dens skønhed.

De 7 høje I juni måned i det smukkeste sommervejr oplevede vi en stor skønhed omkring de 7 høje. Det var som om fuglene sang om kap med violinen, mens lysningens egenart og bløde ro betog enhver både før, under og efter gudstjenesten. Tidligere skovfoged Per Lyngbak fortalte højenes historie, og hvordan de igen kom til ære og værdighed i 1970’erne. Det blev også optakten til en snak om skoven og dyrene, mens vi spiste den medbragte mad.

Kirken i Nr. Vissing Familien Nøhr lægger igen velvilligt have til, når vi søndag d. 8. september kl. 16.00 byder til friluftsgudstjeneste i Nr. Vissing. Gudstjenesten foregår i Kirkegårds have, Låsbyvej 159, på stedet hvor den gamle middelalderkirke lå indtil for ca. 450 år siden. Vi ved ikke så meget om kirken, og der er ikke andet synligt spor af den end en enkelt vinduesoverligger i granit, der ligger i ly af et par smukke buske, men det er alligevel noget ganske særligt at sidde på den bløde, græsklædte skråning med udsigt over det meste af landsbyen og op mod Vidkær og vide, at her sad man også for 500 år siden og sang salmer, fik børnene døbt og modtog nadver.

friluftsgudstjeneste både i forsommeren og i sensommeren. I forsommeren et nyt sted hvert år, i sensommeren på græsset i Kirkegårds dejlige have i Nr. Vissing. Næste år tager vi til Tingdalen i Mesing i forsommeren, men lige nu er det sensommergudstjenesten, der venter forude. Efter gudstjenesten søndag d. 8. september i Nr. Vissing er menighedsrådet vært ved en kop kirkekaffe.

Siden sidst Døbte i Veng Kirke Ida Normand Kaa, Skanderborg Dexter Christopher Mereweather, Nr. Vissing Siwan Noah Vogn Jensen, Nr. Vissing Dines Sønderskov Lykke, Veng Jeppe Lindhøj Nielsen, Søballe Xenia Kristina Hammer, Søballe Villads Rostom Rask Mathiesen, Søballe Hjertelig til lykke

Døbt i Mesing Kirke Kalle Beck Johannsen, Mesing Hjertelig til lykke

Viede i Veng Kirke

Thea Dalgård Laursen og Magnus Dalgård Laursen, Skovby Lea Dencker Tingleff og Henrik Ihlefeld Tingleff, Foerlev Hjertelig til lykke

Viede i Mesing Marianne Hyldgaard Hyldahl og Calle Hyldgaard Hyldahl, Præstevejen Hjertelig til lykke

Begravet/bisat fra Veng Kirke Severine Nielsen, tidl. Nr. Vissing Æret være hendes minde

Nye traditioner

Siden sidst

Allerede sidste år var der mange, der ønskede, at det skulle blive en tradition at fejre gudstjeneste i Nr. Vissing. Og sådan bliver det, heldigvis. På den anden side er der fyldt med dejlige steder i sognene, og derfor vil der være mulighed for at komme til

- er konfirmanderne lige blevet indskrevet og minikonfirmanderne har fået brev om, at de må begynde fredag d. 6. september efter skoletid. Mangler I breve og besked? Så kontakt sognepræsten!

5


Folkekirkens nye logo Sidste år fik Folkekirken for første gang et logo, som blev lanceret i ugen op til 1. søndag i advent. Det er muligt at vælge forskellige farver og på den måde give det et lokalt præg og få det til at passe sammen med det, de forskellige sogne og kirker måtte have i forvejen. Hensigten var, at ”den visuelle identitet skal afspejle folkekirken set udefra og ind - i en åben og enkel form, som er i pagt med kirkens eget billede indefra og ud”, hed det i fremstillingen. Det skulle gerne fremgå af logoet, at troen både er personlig og et forhold mellem det enkelte menneske og Gud, samtidig med at det er kirkens opgave at forkynde evangeliet og lægge rum til det kristne fællesskab. At den danske folkekirke består af en mangfoldighed af lokale, folkelige og kirkelige fællesskaber, der alligevel har det centrale til fælles, kan ses i korset og cirklen. Samlet set viser folkekirkens logo, at folkekirken udgør en klar fælles ramme for megen forskellighed med troen (korset) og dåben (cirklen) i centrum. Det vrimler med symboler DE SMÅ SYMBOLER er indsat som udtryk for rummeligheden i den danske folkekirke. Symbolerne i cirklen omkring korset kan ses som en parallel til den folkekirkelige virkelighed. Nogle gange skal man tæt på for at få øje på mangfoldigheden. Andre gange skal man langt fra for at få øje på helheden, hvor mangfoldigheden spræller og trives indenfor den fælles ramme.

Fund

– moderne arkæologi!

Den 9. november udkommer Lokalarkivets årsskrift 2013, hvor man vil kunne læse om de helt usædvanlige fund, som Allan Faurskov fra Nr. Vissing og kolleger med metaldetektorer med stort held og dygtighed gennem en årrække har gjort i lokalområdet. Med fantastiske fotos af noget af det fundne får man historien fra nabolaget serveret særdeles levende. Ikke mindst fundet af to sølvmønter fra vikingetiden, slået af kejser Otto midt i 900-tallet, fundet omtrent i baghaven. Når man kobler sådan et fund med et gammelt diplom fra 965, hvori det stadfæstes, at kejser Otto fritog kirker og kirkelige institutioner i danernes land for skat, kunne 6

CIRKELFORMEN er inspireret af døbefonten og henviser til den handling, som gør den enkelte til del af det kristne fællesskab. Dåben kommer dermed til at stå som rammen om kirkens aktiviteter. I cirklen er så 9 små symboler, hvoraf ét også bryder de andre og står som centrum, nemlig et stiliseret dagmarkors. KORSET er kristendommens centrale symbol. HJERTET skal pege hen på Guds kærlighed til mennesket og næstekærligheden. KIRKEN er indsat som symbol på de konkrete og lokale kristne fællesskaber. DUEN skal pege hen på Helligånden og er kendt som et symbol på fred. ENGLEN er symbol på Guds ledsagere og budbringere. DAGMARKORSET er indsat som symbol på dåben og for at give en historisk dimension. ANKERET er symbol på håb. SKIBET er et symbol på den kristne kirke og menighed. FISKEN er det ældste kristne symbol for Jesus Kristus, Guds søn. I de kommende numre af SOGNET vil de 9 små symboler blive omtalt og uddybet.

man nemt få den tanke, at udenlandske rejsende med sølvmønter fra det kejserlige hof, ville blive mødt med planer om kirkebyggeri i området. Var disse mønter begyndelsen til kirke- og klosterbyggeriet i Veng? Læs Allans spændende artikel i arkivets årsskrift og på www.vengmesing.dk. og kom til hans foredrag den 9. november kl. 10-12 i arkivet.


Valg til provstiudvalget Hvert fjerde år skal der vælges – eller genvælges – folk til provstiudvalget. Men hvad er et provsti egentlig, og hvad laver et provstiudvalg? af Erna Bachmann

For at forstå det skal vi lige se lidt på hierarkiet i kirken: • Øverst har vi Ministeriet for ligestilling og kirke (p.t. kirkeminister Manu Sareen) • 10 stifter med hver deres biskop. Vi hører under Aarhus stift, og biskoppen er Kjeld Holm. Stiftsrådet består af repræsentanter for stiftets provstier. • Så følger provstierne. I Aarhus stift er der 14 provstier, med hver deres provst. Veng og Mesing hører til Skanderborg provsti, og provsten er Jette Marie Bundgaard Nielsen, der bor i Hørning. Provstiudvalget varetager overordnet alle provstiets 26 kirkers forhold. Det fordeler de økonomiske ressourcer, som kommer ind via kirkeskatten, det er med til at bestemme størrelsen af den kommunale kirkeskatteprocent, og provstiudvalget er med til at koordinere samarbejdet kirkerne imellem. • Provstierne er opdelt i pastorater, der har hver deres menighedsråd, eller, som i Veng og Mesings tilfælde, et fælles menighedsråd for pastoratets to kirker. Der er tilknyttet en eller flere præster til hvert pastorat, i vores tilfælde har vi fælles præst med Adslev, Blegind og Hørning. Lise Palstrøm har 50% af sin tid i Veng-Mesing, resten af tiden er på de tre andre kirker. Menighedsrådene udarbejder egne budgetter og varetager deres egne kirkers forhold. Hvert 4. år er der valg til menighedsrådene, det siddende råd er valgt i 2012, og dets virke er derfor i perioden 2012-2016. Sideløbende er der forskudt med 1 år valg til provstiet, også med en virkeperiode på 4 år., dvs. 2013-2017. Der er orienteringsmøde i Højvangens Kirkesal den 21, august, hvor der vil blive opstillet kandidater. Til provstiudvalget skal der vælges 5

repræsentanter for de 4 ”blade” i firkløveret, som de 4 ”gamle kommuner”, der nu udgør den nye Skanderborg kommune, betegnes. Af de 26 kirker i provstiet skal der vælges 1 repræsentant for Galten området, 1 for Ryområdet, 1 for Hørningområdet og 2 for Skanderborg. Veng og Mesing hører under Hørningområdet. Michael Jeppesen, tidligere Jeksen, nu Hørning, har ønsket at udtræde af udvalget. Der skal derfor findes en afløser for ham. Han har hidtil repræsenteret kirkerne i Veng, Mesing, Adslev, Blegind og Hørning. Det er menighedsrådene, der udpeger kandidaterne, og det er også menighedsrådene, der blandt kandidaterne vælger den eller dem, der i den kommende 4 års periode skal være med til at varetage alle de 26 kirkers interesser og fordele de økonomiske ressourcer. I næste nummer af Sognet vil det fremgå, hvem der er valgt til provstiudvalget for 2013-2017. Kommunikationsveje og samarbejdspartnere

National museum

Aarhus Stift Ministerium for ligestilling og kirke

Menighedsråd

Pastorat

Skanderborg provsti

Veng og Mesing kirker – visioner for 2014

Som i alle andre virksomheder skal der også i folkekirken afholdes medlemsmøder, det er lovbestemt. Igen i år har menighedsrådet valgt at informere om visionerne for 2014 og de kommende år i forbindelse med kirkekaffe. Det sker i år på sidste søndag i kirkeåret, den 24. november efter gudstjenesten kl. 9.30. 7


Mesing kirkegård ligner en gammel landsbyhave, idyllisk og farverig og med figurklippede hække. Vi fik ros fra kirkegårdskonsulenten for helhedsindtrykket.

Svend og et par glade klienter

Vore kirkegårde Et nyt ord i det danske sprog er screening. Og hvad betyder det så?

Det kan næppe beskrives med et enkelt dansk ord, men oversat betyder det en gennemgang af anlæg og arbejdsrutiner, i det her tilfælde på vore kirkegårde. Den allerkoldeste dag i begyndelsen af januar mødtes menighedsrådet og graverne med en kirkegårdskonsulent på henholdsvis Mesing og Veng kirkegårde. Med frosne ører og ditto tæer gik vi kirkegårdene efter i sømmene med en professionel og en ikke-lokalkendts øjne. Vi vidste det jo godt i forvejen: der er mange sløjfede gravsteder, som på den ene eller anden måde skal passes, men som der ikke kommer indtægter fra. For år tilbage er der tilkøbt jord i både Mesing og Veng, 8

Af Erna Bachmann

fordi kirkegårdene var fyldt op. Det er de ikke længere. Der bliver flere og flere mindre gravsteder, urnegrave, som ikke tager den samme plads op, som kistegravpladserne. Derfor er der plads i overskud. Men arealet skal alligevel passes, og det er ikke nødvendigvis sammenhængende arealer, så man bare kan så stederne til med græs. Kirkegårdskonsulenten kom med forslag til at sammenlægge de nedlagte gravsteder, hvor det var muligt, men det er ikke noget nyt, det har graverne for længst selv fundet på med menighedsrådets accept. Hvor det ikke lige lader sig gøre, udnyttes de nedlagte grave til stauder, som så dels pynter på kirkegården, dels kan bruges som alterbuketter, så man på den måde kan spare dyre buketter fra gartneren. Men der er dog


stadig gravsteder, der kan sammenlægges og tages ud af brug. Det gælder særligt i den sydlige ende i Veng mod kroens have, hvor der er stor højdeforskel og mange småtrapper. Her er planen med tiden at nedlægge alle grave, når de hjemfalder (sløjfes), men det er selvsagt en meget langsigtet planlægning. Enkelte grave er på netop det sted fredet i endnu 50-60 år. Netop dette område er besværligt at arbejde med for graverne, og de tunge maskiner, der bruges ved begravelser, trykker stensætningerne, så stenene bagefter må sættes om i digerne. Der vil i dette område blive lukket for nybegravelser, men i familiegravstederne vil der fortsat blive nedsat både kister og urner, såfremt familierne ønsker det. Så det er svært at give noget gæt på, hvornår området endeligt kan omlægges til plæne eller andet vedligeholdelsesnemt område.

bart, der behøver ikke gå en årrække, så når vi har bestemt den endelige placering, vil de blive etableret. Mesing kirkegård er meget anderledes end Veng. Dels er den meget mindre, dels er der ikke de store højdeforskelle. Men det der falder mest i øjnene er dens klippede hække i forskellige former. Nogle kan lide det, og andre kan ikke, sådan er smag forskellig. Det er tilstræbt at få kirkegården til at ligne en gammel landsbyhave, og set med de øjne, er det lykkedes ganske godt. En gammel landsbyhave er netop kendetegnet på sin farverigdom og sine klippede hække og små omkransede bede.

Lapidarium på Mesing kirkegård

Et andet område, som menighedsrådet tidligere havde berørt, var ønsket om andre gravstedstyper, bl.a. urneplads i plæne med nedlagte sten i niveau med plænen, så man kan slå græs hen over stenene. Et andet ønske for Vengs vedkommende var plads til et lapidarium, dvs. et sted, hvor sten fra slettede grave kunne placeres i en mindelund. I dag står de lidt tilfældigt rundt omkring på Veng kirkegård. På Mesing kirkegård, derimod, er der lavet et smukt område nord for kirken, hvor disse sten er stillet op, og der er plads til en forlængelse i umiddelbar nærhed. Disse to områder i Veng, urner i plæne og mindelund, kan etableres umiddel-

Mesing forsamlingshus

Af Karen Inger Rasmussen

Siden 1888 har der været forsamlingshus i Mesing – og det er der stadigvæk…

Som i mange andre landsbyer ligger forsamlingshuset ved siden af kirken, og der har det altid ligget, dog er bygningen ikke den samme. Det første forsamlingshus var et ældre aftægtshus, der ifølge købekontrakt og skøde blev frakøbt gården ”Nørrelund”. Prisen var 900 kr. Foruden at være forsamlingshus blev det også brugt som skolelokale. Der blev nemlig dengang fra den grundtvigianske retningsside afholdt skole her. Børnene kom ikke alene fra Mesing, men også fra Stilling og Jeksen. Efter nogen tids forløb blev det nødvendigt med en tilbygning. Huset kom til at bestå af en lille sal, en stue samt køkken og entre. Forsamlingshu-

set anvendtes nu sådan til forsommeren 1933. På det tidspunkt fandt en del af byens beboere, at huset ikke var tidssvarende, men en udvidelse var nødvendig. Den siddende bestyrelse, der bestod af lidt ældre folk, mente ikke, at det var nødvendigt, men på den næste generalforsamling mødte en del yngre mænd op, og det lykkedes dem at blive valgt ind i bestyrelsen.

Byggeplaner Den nye bestyrelse, med Kristian Skov Laursen som formand, indkaldte nu til et borgermøde, og her fremlagde man tankerne om en ombygning. En stor del af 9


de fremmødte var dengang også ejere af bysmedien. Derfor enedes man om at sælge denne til den daværende smed Niels Marius Nielsen. Det indkomne beløb skulle være startkapitalen til ombygningen, og man håbede så, at resten kunne klares ved fælles hjælp. Salgssummen fik bestyrelsen rådighed over, og man enedes om, at skovejere skulle levere et parti tømmer, mens gård- og husejere, der ikke havde skov, skulle levere sten og grus til grunden. Enkelte husejere og mindre ejendomme samt byens karle skulle præstere et vist arbejde ved nedrivning og ombygning. Efter nogen diskussion blev forslaget vedtaget, og arbejdet kunne begynde. Var interessen for byggeriet ikke stor fra starten, så blev den det efterhånden. Til sidst var alle i byen med. De unge piger, der ikke havde haft lejlighed til at deltage i arbejdet, skænkede en talerstol. Dette smittede. Beboerne gik sammen i hold og gav flag, gardiner, service med mere. Ved indvielsen den 21. september 1933 var forsamlingshuset fuldt monteret.

Tilbygning I en årrække virkede forsamlingshuset efter forventningerne, men som aktiviteterne tog til, begyndte det atter at være for små forhold. Desuden var den sydlige gavl ved kaffestuen i 1949 begyndt at skride ud, og der var også andre reparationer, der trængte sig på. Den daværende bestyrelse fremlagde da et moderniseringsforslag, som de fik bemyndigelse til at arbejde videre med, og på en ekstraordinær generalforsamling i januar 1950 fremlagde man et forslag, som blev vedtaget. De vigtigste ændringer var følgende: tilbygning af scene i salens vestende, en balkon skulle nedtages, der skulle laves toilet og garderobe, kaffestuen skulle udvides, og der skulle laves bagindgang med en trappe op til værtslejligheden ovenpå. 10

Byggesummen udgjorde 19.537 kr., der finansieredes ved et lån i sparekassen. Nu mente man, ligesom i 1933, at der kunne gå mange år, inden større udgifter ville trænge sig på, men sådan kom det ikke til at gå. Bestandig har der været brug for forbedringer, moderniseringer eller udvidelser. Af de vigtigste kan nævnes: indlæggelse af centralvarme, nyt parketgulv i salen, flere gange nye vinduer og døre, udvidelse af kaffestue og køkken med mere.

Nutiden Som det fremgår af Forsamlingshusets historie, har det gennem tiden været et meget aktivt hus, hvor Mesing borgere har taget aktivt del i både det praktiske som det festlige. Det fortsætter heldigvis, og med god hjælp fra frivillige, er Huset fortsat løbende blevet vedligeholdt, bl.a. med lydisolering af loft, nedlæggelse af scenen, udendørs terrasse m.m. Og en fin opbakning fra byens borgere til arrangementerne som f.eks. fællesspisninger, høst- og forårsfester m.m. Og så er det jo ingen sag at bliver 125 år, og stadig være aktiv og gældfri.

Vi fejrer jubilæet lørdag d. 5. oktober 2013, med forskellige arrangementer, bl.a. underholdning for børn, kagebord og fest for Mesing med helstegt pattegris, se bekjendtgørelsen på side 12 og sæt X i kalenderen.


Musik i kirken Julekoncert i Veng Kirke Tirsdag den 3. december kl. 19.00 ( NB. Bemærk tidspunkt)

Veng Koret vil under ledelse af deres nye dirigent, Julie Semmane, fremføre stemningsfuld musik, der hører Julen til. Endvidere vil Julie Semmane som solist synge et par Gospelsange.

Søndag den 8. september (se side 5)

Kim Hansen på trompet

Medvirker Kim Hansen, trompet, ved friluftsgudstjenesten i Veng (læs om Kim Hansen i Sognet nr. 134)

Veng Skoles Kor medvirker med dejlige og kendte julesange under ledelse af dirigent Jane Nielsen Aftenen slutter med kaffe i Sognehuset, hvor alle er velkomne.

Torsdag den 12. september kl. 19.30 Efterårskoncert i Veng Kirke med koncertmusikerne Gia og Filip Gade, violin, sang, orgel og harmonika. Efter koncerten vil Gia og Filip Gade ved et efterfølgende kaffebord i Sognehuset underholde med deres varierede repertoire. Læs mere på kirkens hjemmeside: www.vengmesing.dk under ”Musik i kirken”

Koncert med

Gia og Filip Gade

Søndag den 8. december kl.19.30

Julekoncert i Mesing Kirke

Skanderborg Ungdomsskoles Kor synger under ledelse af Alice Vestergaard et smukt og stemningsfuldt program. Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver i Forsamlingshuset.

En omvendt molbohistorie

Læs mere om arrangementerne på: www.vengmesing.dk eller mesingkirke.dk

4. artikel i serien om Svend og Erna Carlsen liv og gerning har vi på grund af pladsmangel måttet udskyde til næste nummer af Sognet. 11


12


Så starter sæsonen igen i HIK81! Kom og vær med til : Fodbold, Håndbold, Badminton, Herrefræs, Indoor cycling, Springgymnastik 6-12 år, Forældre/barn gymnastik, Krudtugletons, Seniorgymnastik, ”Motion, Rytme, afspænding”, PigeRytmik, Dansehold, ”Step og Bodytoning” samt Klatring

Se sæsonfolderen for 2013/14 på www.hik81.dk Borgernes Hus i Veng Søballevej 6A, 8660 Skanderborg

13


Kontaktpersoner: Nr. Vissing og Omegns Beboerforening: www.nrvissing.dk Per Andersen, Ersholtvej 3, tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk Veng Beboerforening Torben Møller, Veng Bakkevej 4, tlf. 86 94 45 09, mail: dyrnesli@gefiberpost.dk Hårby Beboerforening, Mikkel Maegaard, Siimtoften 2, Hårby tlf. 51 50 78 98, mail: maegaardvvs@gmail.com Søballe Borgerforening: www.søballe.dk Lene Mikkelsen, Gyvelhøjvej 1, tlf. 86 95 06 95, mail: mikkelsen@gefibernet.dk Mesing Borgerforening Britha Rasmussen, Mesing Hedevej 2, tlf. 86 57 32 87, mail: britha.rasmussen@gmail.com HIK81: www.hik81.dk Jane Bjerrisgaard, Hårby Bygade 18, tlf. 28 78 60 96, mail: jane-b@hik81.dk KFUM-spejderne, www.veng-kfum.dk Jørgen Berntsen, Låsbyvej 55, Foerlev tlf. 61 30 53 72. mail: kajfoerlev@post.tele.dk Veng Skole og Børnehus, www.vengskolebornehus.dk Henry Thomsen, Søballevej 2: tlf. 87 94 22 50, mail: veng@skanderborg.dk MUF – Mesing Ungdomsforening Erling Krarup, Lillegade 27 tlf.: 26 23 74 05, mail: ekrarup@hotmail.com

Fællesspisningen Borgernes Hus Per Andersen, Ersholtvej 3, tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk Venge Pensionistforening Kirstine Christensen, Vidkærvej 34, tlf. 86 94 37 72, mail: vidkaer@ofir.dk Veng Lokalarkiv, www.skanderborgmuseum.dk Søballevej 2 (i skolens kælder) Åbent onsdage kl. 9-12 samt efter aftale. Lukket i skolens ferier. Erna Bachmann, Ryvejen 43, tlf. 86 52 28 06, mail: Ryvejen43@gmail.com Lysthuset i Nr. Vissing: www.lysthusetnrvissing.dk Aase og Anders Bech-Rasmussen, Vidkærvej 29, tlf. 86 94 37 69, mail: kridthuset@nrvissing.dk 9’eren i Hårby, Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Bygade 15, tlf. 86 52 58 10, mail: schreiber.moos@gmail.com Veng Koret: www.vengkoret.dk Henrik Friis, Stjærvej 12, Søballe tlf. 86 95 04 68, mail: henrik.friis@geo.au.dk, ½ sød, rytmisk kor Kirsten Fomsgaard, Vidkærvej 31, tlf. 86 94 67 96, mail: kirsten@fomsgaard.eu Besøgs- og hjælpetjenesten samt samværsgruppen for folk, der har mistet Karen Inger Rasmussen, Ny Stillingvej 1, Mesing tlf. 86 57 17 27, mail: kirme@hotmail.dk

Veng Koret Veng koret er et blandet kor, der øver hver tirsdag i Sognehuset i Veng. Vores faste dirigent er Anja Rossau, men hun har orlov i efteråret. Julie Ben Seemmane, der også dirigerer Skanderborg Gospelkor, har lovet at tage over, mens Anja er borte. Koret starter 3. september. Er du interesseret i at være med, kan du kontakte korets formand Henrik Friis, tlf. 86 95 04 68 eller pr e-mail henrik. friis@geo.au.dk 2

14


Begivenheder august – november 2013 Veng Lokalarkiv

Lørdag 9. nov. kl. 10-12 Allan Faurskov, Nr. Vissing, fortæller om, hvordan man i moderne arkæologi arbejder med metaldetektorer. Han viser også nogle af de fund, han har gjort. Arkivet serverer kaffe og kage. Fri entre, alle er velkomne. Årsskriftet for 2013 udleveres

Menighedsråds møder Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige. De afholdes i Sognehuset i Veng. Onsdag 28. aug. Kl. 19.00 – halvårsregnskab Torsdag 26. sep. Kl. 19.30 Onsdag 23. okt. Kl. 19.30 Tirsdag 27. nov. Kl. 19.30 – valg til udvalgsposterne

Venge Pensionistforening KFUM-spejderne samler aviser

Lørdag 14. sep. Lørdag 7. dec.

Kirkefrokoster og kirkekaffe Søndag 22. sep.

Sognehuset tirsdage kl. 14.00 10. sep. 8. okt. 12. nov. 10. dec.

Bindeballe gamle købmandsgård, bus kl. 10 Veng Billedforedrag fra Himalaya Generalforsamling Julefest kl. 12.30 i Sognehuset

Sogneeftermiddage i Sognehuset i Veng, tirsdage kl. 14

Kirkefrokost i Sognehuset i Veng efter høstgudstjenesten.

Tirsdag 3. sep.: Grundtvig på prærien – danske indvandrermiljøer i USA

Søndag 29. sep.

Søndag 6. oktober: Efterårsmøde 2013 Kl. 14.00 i Veng Kirke med efterfølgende kaffe og foredrag i sognehuset

Kirkefrokost i våbenhuset i Mesing kirke efter høstgudstjenesten

Søndag 6. okt. Kirkekaffe og foredrag i Sognehuset i Veng efter gudstjenesten

Onsdag 13. nov Kort gudstjeneste efterfulgt af spaghetti i Sognehuset

Søndag 24. nov. Kirkekaffe i Sognehuset efter gudstjenesten. Menighedsrådet fortæller om visionerne for 2014.

Tirsdag 5. nov.: Hvad skal man mene om aktiv dødshjælp, dødsstraf, indvandring, organdonation, børneopdragelse?

Fællesspisning Borgernes Hus

30. sep. kl.18.00 28. okt. kl.18.00 25. nov. kl.18.00

Mesing Forsamlingshus

5. okt. - jubilæumsfesten starter kl. 13 7. nov. kl. 18.30

Mød op og hils på naboerne. Prisen vælter ikke budgettet, og der er særpriser for børnene. 15


Gudstjenesteliste – sep – dec 2013 Gudstj.

Veng

1.sep.

14. Trinitatis

8.sep.

15. Trinitatis se side 5

16.00 LP Nr. Vissing

12.sep.

koncert se side 11

19.30

15.sep.

16. Trinitatis

22.sep.

17. Trinitatis

29.sep.

18. Trinitatis

Mesing

Hørning

9.30 LP

11.00 STH-LP kf.ind.

Blegind

Adslev

11.00 JN

11.00 JKA 11.00 LP Høst kirkefrokost

11.00 JKA Høst 11.00 LP Høst kirkefrokost

19.00 JKA Høst

9.30 JN

1.okt.

Gud og spagetti

6. okt.

19. Trinitatis

10.okt.

Gud og fællesspisn

13.okt.

20. Trinitatis

20.okt.

21. Trinitatis

11.00 JKA

24.okt.

Gud og gule ærter

11.00 JN

27.okt.

22. Trinitatis

3. nov.

Alle helgen

19.00 LP m. lystænding

16.00 – JN/ JKA

10.nov.

24. Trinitatis

11.00 LP

9.30 JKA

13.nov.

Gud og spagetti

17.00 LP

11.00 JN Høst

17.00 STH 14.00 KEL Efterårsmøde

11.00 STH 17.00 LP

11.00 LP

9.30 LP

14.00 LP BUSK KFUM-sp. medvirker

11.00 LP BUSK FDF medvirker

14.nov.

Gud og mad

17.00 PV

17.nov.

25. Trinitatis

11.00 STH

24.nov.

Sidste søndag i k.å. Se side 7

9.30 JKA kirkekaffe og information om visioner for 2014

1.dec.

1.Advent

9.30 LP

3. dec.

Julekoncert se s. 8

19.00

8. dec.

2. Advent

15.00 LPkrybbespil

11.00 JN

16.00 LP

15.00 STH

13.30 STH

11.00 JKA musik

11.00 LP

11.00 JN

19.30 koncert s. 11

11.00 JKA musik Layout: sandahls.net

Juleaften er der gudstjeneste i Mesing kl. 14.45 og i Veng kl. 16.00, se næste nummer af Sognet JKA=Jakob Køhn Andersen, STH=Susanne Hjørlund, JN=Jette Marie Bundgaard Nielsen, LP=Lise Palstrøm, KEL=Knud Erik Lægsgaard, BUSK=børne & unge gudstjeneste, kf.ind=konfirmandindskrivning


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.