Sognet 134 (mar - maj 2013)

Page 1

Sogneblad for Veng og Mesing Sogne 33. årg.  |  Nr. 134

7

november 2012 / februar 2013

Ny tekst her

– trækker i arbejdstøjet

Veng Kirke

»

Tekst her Se side 3


Da krigen kom til

Veng

Året var helt nyt, da de voldsomme og tragiske nyheder

fra Afghanistan nåede Veng med meddelelsen om, at en ung familie havde mistet deres mand og far. For de fleste af SOGNETS læsere er nyhederne fra Afghanistan fjerne nyheder om nogle danske, europæiske og amerikanske soldater, der forsøger at hjælpe de afghanske myndigheder og politistyrker med at etablere mere fredelige og demokratiske tilstande med frihed fra taleban og mulighed for skolegang, uddannelse og arbejdsliv. Nu kom krigen mod taleban pludselig hertil med sorg og bestyrtelse over at erfare, at René Brink Jacobsen ikke overlevede sin seneste udsendelse med taskforce 7. Alle har stor medfølelse med den ramte familie, og det var godt at mærke, at interessen var omsorgsfuld og deltagende og ikke nyfigen eller sensationslysten. Utrolig mange mødte frem trods kulden for at vise den døde deres respekt og familien deres deltagelse, og hærens mange forskellige grupperinger havde gjort det muligt i et fint samarbejde med kirkens medarbejdere at virkelig mange kunne være med inde eller ude, i kirke, telt eller sognehus – eller ude på kirkegården. Trods den store deltagelse og den smukke højtidelighed tumler de mange ubesvarede spørgsmål stadig rundt og understreger dermed det store behov, vi alle har for at tale om liv og død, om eksistens og håb, om nu og ngang. Sorgen kommer ingen over, men sorg kan deles, så den kan bæres med som en værdifuld bagage med smukke minder om det, der var. Til påske får vi igen lov at høre de håbefulde ord om, at der stadig er mere at sige, når vi er døde, og når vi har mistet. At håbet kom til verden den første jul og blev selv efter Jesu død, og stadig er der som opstandelseshåbet. Det er livet på trods af døden, vi fejrer, når det bliver påske. At Jesus blev levende igen og lover os, at det samme vil ske for os; er det håb, vi kan leve på. Både mens vi lever, og når vi dør, og når vi mister dem, vi elsker. Troen på, at livet er det stærkeste og vinder til slut. Det er påskens håb for vore døde og for os.

Glædelige Påske 2

Krybbespil

Hjemmesider: www.vengkirke.dk – www.mesingkirke.dk

i snestorm

Sognepræst Lise Palstrøm, Låsbyvej 123, Veng, 8660 Skanderborg, tlf. 86 94 37 33, mobil 24 95 33 37, mail: LPAL@km.dk Veng-Mesing Menighedsråd Formand Erna Bachmann, Ryvejen 43, Hårby, tlf. 86 52 28 06 mail: ryvejen43@gmail.com Veng Kirke Graver Jesper Krongaard Jensen, Randersvej 103, Jeksen, tlf. 86 94 61 07, mobil 21 21 89 60 træffes kl. 9-13 på hverdage Kirkeværge Lars Jakobsen, Låsbyvej 101, Veng, tlf. 75 78 22 37 Organist Pia Bech Pedersen, Vestbakken 4, Stjær, tlf. 86 95 00 40 Mesing Kirke Graver Henning Jensen, Adelgade 114, 1.tv. tlf. 22 67 70 29. Træffes bedst tirs-fre kl. 18-19 og på kirkegården tirsdag og torsdag eftermiddag Kirkeværge Jens Henrik Kirkegaard Foerlevvej 4, Mesing, tlf. 86 57 30 58 Organist: Se under Veng Kirke Kirketaxa (gratis), Skanderborg Taxa, tlf. 86 51 00 00 senest dagen før gudstj./arrangementet Kirkekontoret i Hørning Nørre Alle 4, 8362 Hørning, tlf. 86 92 24 23. mail: hoerning.sognskanderborg@km.dk SOGNETs redaktion: Lise Palstrøm, Veng Lars Jakobsen, Veng Claus Konradsen, Nr. Vissing Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Erna Bachmann, Hårby (ansv.havende) Layout: Stine Sandahl, www.sandahls.net, Hårby Forsidefoto: De Syv Høje: Knud Gam, Fårvang. Øvrige fotos: Flemming Schreiber Pedersen, Lise Palstrøm, privat- og arkivfotos Næste nummer udkommer i uge 23 2013. Deadline for næste nummer er 29. april 2013

Minikonfirmanderne og deres familier – og nogle brave folk fra menighederne i Veng og Mesing -trodsede snestormen Lillejuleaftensdag og kom og var med til at afvikle årets krybbespilsgudstjeneste. Vi vil sent glemme klangen af stemmerne i kirkerummet, da vi denne dag måtte synge uden musikakkompagnement, men vi kunne nyde synet af englene, der kom med godt nyt til alle.

Påskemåltid Da Jesus spiste sammen med sine disciple for sidste gang, fejrede de påsken. Måltidet de delte og fortællingerne, der hører til, fulgte et fast mønster, som stadig gentages hvert år til påske. I Veng Kirke vil vi gøre det samme Skærtorsdag aften kl. 18.30. Vi vil sætte os ved bordene, der sættes op i kirken, og synge og lytte. Vi vil spise sammen og tale sammen, og måltidet slutter med indstiftelsen af nadveren. Måltidet består af æg, salat, lam og brød, inden det rundes af med lidt frugt. Vi drikker rødvin til; for børnene vil der være saft. Da det på én gang er gudstjeAf sognepræst Lise Palstrøm, Veng

neste og fælles påskemåltid, varer det lidt længere end en almindelig gudstjeneste.

Lucia Konfirmander og minikonfirmander bar lys ind i den mørklagte kirke, mens orglet akkompagnerede. Da kirkerummet var blevet oplyst, sang vi Grundtvigs solhvervssang om at bære blus med glæde trods vinter, kulde, sorg, død og mørke. Lys i mørket, sang og suppe, samvær og velsignelser blandede sig på den rare måde, da vi hørte om lyset, Lucia, helgener og evangelium på Luciadag

Vi efterlyser fotos til Sognet Redaktionen efterlyser folk, der vil tage fotos til Sognet. Det kan være af forskellige begivenheder, der har relationer til sognene. Deltager du i en begivenhed og har dit kamera eller mobiltelefon med, så knips løs og send dine fotos til ryvejen43@gmail.com. Så vil vi gemme de bedste billeder, og måske ser du dem så i et senere nummer af Sognet. 3


Kommende begivenheder Sogneeftermiddage

Bibelmaraton

5. marts - Dansk glaskunst – vor tids kalkmalerier

Har du nogensinde læst Bibelen fra ende til anden? Ellers har du chancen nu sammen med andre.

Vi får besøg af kunsthistoriker Ole Villadsen, der bl.a. har set Veng Kirkes nye glaskunst og udgivet helt nyt pragtværk om dansk glaskunst.

2. april ”Glimt – af et jævnt og muntert virksomt liv”. Fhv. kirke- og kommunikationsminister Torben Rechendorff besøger Veng, hvor hans farfar var sognepræst i årene 1898-1914, som var den periode, hvor Dover og Veng blev adskilt. Torben Rechendorff vil fortælle om sin farfars hus, præstegården i Svejstrup, og andre glimt fra sit virksomme liv som dreng, skoleinspektør, politiker og minister. Sogneeftermiddagen er lige efter påske på 212 årsdagen for slaget på Reden.

Vi vil forsøge at lave en fælles studiekreds i de fem sogne og mødes én gang om måneden for at diskutere besværlige eller uforståelige episoder og passager i Bibelen, høre lidt om baggrunden og læse videre hjemme. Første gang beslutter vi os for, hvilken dag vi vil mødes fremover og hvor. Bibelmaraton vil gå på skift mellem de fem sogne, så vi kommer til alle sogne to gange hvert år. Kan du ikke komme den første gang, så tilmeld dig gerne på kontoret. Tovholdere er sognepræsterne Jacob Køhn Andersen og Lise Palstrøm. Første gang: Torsdag den 21. marts 2013 i Hørning sognegård kl. 19.30-22.00.

Konfirmander i Veng og Mesing foråret 2013 I Mesing Kirke konfirmeres Bededag, fredag d. 26. april kl. 9.30: Claus Frederiksen, Mesing Hedevej 1 Martin Riber Meldgaard Larsen, Gl. Stillingvej 4 Charles Michael Oluf Høgh Redmond, Foerlevvej 6

I Veng Kirke konfirmeres søndag d. 28. april kl. 11.30:

Torben Rechendorf

4

Christina Faurskov Christensen, Bækgårdsvej 22 Sander Kragelund Christensen, Vidkærvej 3 Franziska Fahrenholtz, Ryvejen 55 Christine Veedfald Boye Jensen, Bakkevænget 1, Mesing David Jørgensen, Lillehedenvej 2 Signe Balle Maegaard, Siimtoften 2 Maria Egebjerg Rasmussen, Kjællingdalvej 5 Sidse Andrea Rasmussen, Ersholtvej 2 Victor Marinus Rasmussen, Ersholtvej 2 Oskar Hoff Rasmussen, Mesingvej 7 Frederik Vallentin Dalgaard Sørensen, Stabelvej 9 Kalle Lindhardt Thomsen, Siimtoften 20

Påskegudstjeneste for børn: Veng Kirke, fredag d. 22. marts kl. 9.30 Påskeekspedition og gudstjeneste for børnene i dagplejen og Veng Børnehus. Hvad skete der egentlig dengang i Jerusalem? Vi dykker ned i fortællingen dag for dag rundt i kirken, der for en dag bliver Jerusalem.

Sogneudflugt Årets udflugt kommer til at gå til Nordfyn i sensommeren. Meget mere om det i næste nummer af SOGNET. Sæt allerede nu X i kalenderen: den 21. august

Siden sidst Døbt i Mesing Kirke Begravede/bisatte fra Veng Kirke Poul Erik Sørensen, Hårby Alfred Peter Jensen, tidl. Veng Per Vistoft Madsen, Veng Betty Munk-Pedersen, tidl. Nr. Vissing René Brink Jakobsen, Veng Æret være deres minde

Døbte i Veng Kkirke Bjarke August Schmidt Jensen, Nr. Vissing Caroline Palmelund Sørensen, Hårby

Friluftsgudstjeneste søndag 9. juni

De 7 høje, som ligger smukt i skoven ikke langt fra Veng Skole og Børnehus, får lov at være den smukke ramme om forsommerens friluftsgudstjeneste.

Søndag d. 9. juni kl. 11 sætter vi hinanden stævne i den lysegrønne skov mellem bregner og underskov for at fejre gudstjeneste dér. Efter gudstjenesten kan man nyde sin medbragte mad og høre nogle af fortællingerne om de 7 høje. Parkering ved skolen og Borgernes Hus og ved rastepladsen på Låsbyvej, hvorfra der er ca. 1 km til lysningen ved de 7 høje. Der vil være mulighed for at blive kørt helt ind i skoven, hvis man er dårligt gående. De 7 høje en skøn sommerdag for et par år siden. Lad os håbe, at vejrguderne også er med os den 9. juni.

Hjertelig til lykke

Viede i Mesing Kirke Christine Degn Aggerholm og Michael Solbæk Aggerholm, Mesing Karin Løntoft Degn-Andersen og Anders Løntoft Degn-Andersen, Mesing Hjertelig til lykke

Fra arbejdsliv til pensionistliv En aften med gudstjeneste og foredrag i Kirkecentret Højvangen.

Onsdag den 27. februar fra kl. 19-21.

Danske Kirkedage 9.-12. maj 2013:

Danmarks største tværkirkelige arrangement Danske Kirkedage byder velkommen under temaet ”Menneske, hvor er du?” Danske kirkedage i Aalborg kommer til at foregå i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, på havnefronten og rundt i byens kirker. Læs mere på www.kirkedage.dk – og på facebook. com/kirkedage – og på vores egen hjemmeside 5


Hvad er en vejkirke? af Erna Bachmann

For år tilbage tilmeldte Veng Kirke sig ordningen med vejkirker. Men hvad er en vejkirke i grunden? Det er en kirke, hvor kirkedøren er åben for besøgende fra morgen til aften alle ugens dage. Når man kører rundt i landet, kan det være frustrerende at komme til en lukket kirkedør. At nøglen kan hentes et bestemt sted, får sikkert kun de færreste til at kigge indenfor.

Det nye menighedsråd er trukket i arbejdstøjet Det nye menighedsråd præsenterer sig her. Stående fra venstre: Ingelise Simonsen, Søballe – kasserer Jens Jeppesen, Hårby - næstformand Lars Jakobsen, Veng - kirkeværge Veng og medlem af Sognets redaktion Jens Henrik Kirkegaard, Mesing - kirkeværge Mesing og formand for valgudvalget Lise Palstrøm - sognepræst

Siddende: Lisbeth Leth, Veng - personalekontakt Dorthe Frederiksen, Mesing - formand for kirke- og kirkegårdsudvalget Erna Bachmann, Hårby – formand De nye rådsmedlemmer skal nu på kursus, så de bliver ”klædt på” til de opgaver, som de specifikt skal tage hånd om i den kommende fire års periode.

HUSK

Sogneindsamlingen søndag den 10. marts. Giv en skærv, når indsamlerne banker på døren. Forårets konfirmander går sammen med øvrige indsamlere fra dør til dør og samler ind til Folkekirkens Nødhjælp. Uden for byzonerne kan man ikke være sikker på at få besøg. Se mere i Sognet 133 og på hjemmesiden. 6

Veng Kirke er med sin historie og specielle bygningsstil noget helt specielt, så det daværende menighedsråd besluttede for 12 år siden at støtte op om ideen med åben kirke. Det har 390 andre kirker fordelt over hele landet også gjort. I våbenhuset i Veng kirke ligger en folder med disse kirker. Her er kørsels¬vejledning, hvornår de er åbne, seværdigheder, faciliteter, koncerter og arrangementer, kontaktpersoner og hjemmesideadresser. Mange bruger brochuren, når de tager på ture rundt om i landet, formatet gør, at det er nemt at have den liggende i handskerummet. Tag en brochure, når I næste gang kommer i Veng kirke. Mesing kirke er ikke omfattet af vejkirkeordningen. Her er kirken åben, når graveren er på arbejde.

Energi-test af kirkerne Både Veng og Mesing kirker har haft besøg af en energikonsulent, der har gennemgået kirkernes forbrug af energi. Begge kirker forsøger at leve op til ”Grøn kirke”, et begreb, der bl.a. dækker over at være skånsom mod naturen, herunder at bruge så lidt energi som muligt, både af vand, el og varme. Energikonsulenten kunne konstatere, at forbruget af energi til lys og varme i Veng kirke i forhold til rummets størrelse er i underkanten af, hvad andre tilsvarende kirker bruger. Der var ikke med den nuvæ-

rende varmeforsyning – el – noget at spare. For Mesing Kirke var elanlægget til opvarmning underdimensioneret, så det tog alt for lang tid at opvarme kirken. Dette er nu afhjulpet ved hjælp af en varmeblæser, så opvarmningstiden kan minimeres og dermed spare kwh. I Sognehuset skal varmeanlægget og styringen af det imidlertid ses efter af en fagmand for om muligt at få forbruget tilpasset lidt bedre.

7


forbindelse anvendes alderskriteriet. Den specielle fastelavnssang og alle ceremonierne indøves, så der er meget at tage vare på. Ved mødrenes hjælp bringes uniformsudstyret i orden. I princippet sørger hver soldat for eget udstyr, men i praksis er mødrene garanter for, at afl agt udstyr genbruges eller nyt fremstilles, således at det er en standsmæssig hær, der kan træde an.

Rundturen i sognet

FASTELAVNSSOLDATERNE Af Else Rasmussen, Veng

Nogle traditioner smuldrer, medens andre består. En af egnens bestående traditioner - fastelavnssoldaterne - har undret mange tilflyttere. De oplysninger, som ligger til grund for nedenstående beskrivelse, kan vi takke Niels Basse, Hårby, Gunnar Kristensen, Veng og Karen Inger Rasmussen, Mesing, for. Sådan står der som overskrift i Sognet nr. 7 fra 1984. Altså for næsten 30 år siden. Fastelavn er netop overstået, når Sognet nr. 134 udkommer, men vi bruger lejligheden til at repetere den gamle tradition, der lever på bedste vis i de fem byer, som SOGNET dækker. Dog er der også i den lokale hær blevet ligestilling mellem kønnene, som der er i det voksne samfund. For omkring 20 år siden eller måske lidt mere, var der for få drenge til at danne en militær enhed, så man måtte nødtvungent tage pigerne med, og de er så siden blevet en naturlig del af den lokale fastelavnshær. Else Rasmussen, Veng var forfatteren til artiklen dengang, og den kan ikke gøres bedre i dag, så den gentages her.

Fastelavnshæren ”Netop på denne tid af året starter drengenes for8

beredelser til gennemførelse af den gamle fastelavnstradition. Fastelavnshæren består af drenge i alderen 10-14 år. Af nød forekommer der dog aldersmæssige dispensationer – ja, undertiden har der i fuldt alvor været tale om at inddrage pigerne aktivt, men endnu er dette skridt ikke taget (i 1984).

Fra morgenstunden fastelavnssøndag går turen så rundt til egnens husstande, indtil der er tid til at indtage middagsmaden. Kongen er vært ved middagen, mens kronprinsen må holde for ved kaffen, så hjemmenes støtte er yderst værdifuld. Efter middagen er der tid og kræfter til at besøge de resterende husstande. Det er et anseligt antal kilometer, der tilbagelægges til fods, og især i dårligt vejr er det virkelig en kraftpræstation.

er præciseret, afsluttes med et trefoldigt hurra for husstanden. Det er en oplevelse at få besøg af de raske – undertiden frysende og sidst på dagen noget hæse – drenge, så det er nok en skilling værd. Under hensyn til prisudviklingen behøver skillingerne ikke nødvendigvis at kunne klirre.

Og så skal der festes De indkomne midler financierer lokale, musik o.m.a. til festen, der i Veng sogn holdes fastelavnsmandag, medens man i Mesing venter til om onsdagen (Red.: Der gælder andre regler i dag, se de aktuelle datoer i SOGNET nr. 133). Er der overskydende midler, fordeler drengene dem mellem sig. Det er velfortjent i betragtning af det store arbejde, de har lagt i arrangementet, og kan i øvrigt betragtes som vores anerkendelse af, at disse drenge med begejstring bærer traditionen videre.

Hæren er ikke ganske ukrigerisk, men de krigeriske tilbøjeligheder slippes kun løs, hvis en nabohær hjemsøger nogle af de husstande, man selv mener at have vundet hævd på. (Red: I sløjdtimerne fabrikeredes drabelige sabler til de tapre krigere). I vore sogne er der 4 fastelavnshære, nemlig i Mesing, Hårby, Veng/Søballe og Nr. Vissing.

Det er en god ide at modtage drengenes invitation, for det er også en oplevelse at overvære festen. Der er en meget ceremoniel indmarch anført af generalen, og der går en rum tid, før hver enkelt soldat er forenet med sin pige. De øverste standspersoner nedværdiger sig ikke selv til at hente pigen – hvad har man en tjener til? Alt følger de traditionelle regler. Efter tøndeslagning følger dansen, og dermed er ceremonien udtømt.

På rundturen besøges hver eneste husstand. De to første vers af fastelavnssangen, som er en opfordring til at give en skærv, afsynges først. Er der gevinst, synger soldaterne også takkeverset, der indeholder invitation til festen. Når tid og sted for festen

De voksne må selv betale kaffen, men er det ikke en ringe pris for at overvære en gammel tradition? Vi har pålidelig information om, at traditionen i hvert fald er mere end hundrede år gammel, men den kan nemt være meget ældre”.

Hæren omfatter konge, kronprins, prins, general, fanebærer, tjener og kasserer. Hver rolle indeholder sine forpligtelser, og de fordeles strikte efter alder. Overskydende drenge udgør de menige soldater.

Forberedelserne Før fastelavn mødes drengene for at planlægge og øve. Foruden fordelingen af roller består planlægningen i at fordele pigerne mellem sig med henblik på den efterfølgende fest. Det er ikke så kønsdiskriminerende, som man kunne frygte, for også i den

Udateret arkivbillede fra Nr. Vissing. Vidkærvej 32. Kan læserne hjælpe med årstal og navne?

9


Musik-siden

Sådan var det for bare få år siden …

Pinsedag

Kim Hansen på trompet Kim Hansen er velkendt i både Veng og Mesing kirker, hvor han i snart 10 år har ledsaget orglet med trompetspil til både jule- og påskegudstjenester. Trompet og orgel har en meget smuk samklang, som passer perfekt til kirkerne. I år kan vi så igen glæde os til at høre Kim pinsedag i Veng Kirke. Kim fortæller om sig selv: Jeg kommer fra Haderslev. Jeg er trompetist i Aarhus Symfoniorkester, hvor jeg har været i nu 10 år. Derudover spiller jeg jævnligt med Bach-selskabet og spiller af og til koncerter med Kristian Krogsøe, domorganist i Århus. Jeg er gift med Anne Mette, som også er trompetist og spiller i Prinsens Musikkorps. Anne Mette spiller også af og til i jeres kirker. Jeg startede med at spille i Veng og Mesing Kirker i Pinsen 2004. Det er dejligt at spille i jeres kirker - specielt har Veng en god akustik - og så bor der nogle hyggelige mennesker i sognet.

Påskedag

10

Valdhorn til gudstjenesten

af Erna Bachmann

I

Veng Lokalarkiv faldt jeg forleden over et postkort sendt af præsten i Adslev, Hans Peter Klinke (18981936). Kortet var stilet til

kirkebøgerne støder vi i ældre tid på, at den døde var ”gårdejer Sørensen af Søballes svigermor”. Hendes eget navn er end ikke nævnt i kirkebogen.

Hr. Husmand Knud Rasmussen, Jeksen Mark pr. Stilling St. og lyder således:

Det, der overrasker, er imidlertid, at en præst i 1927, som man må formode har en vis dannelse og lærdom, ikke sender besked om eksamenstidspunktet til skolekommissionsmedlemmet selv, men stiler brevet til hendes mand. Kvindefrigørelsen var for længst startet, men altså endnu ikke nået ud i de små samfund på landet. Det overrasker ikke mindre, når man læser om pastor Klinke i bogen af Christian Nørgaard: ”79 præster i Hørning kommune 1536-2002”. Her betegner han præstens frue, Kirstine, som så kolerisk, at pastor Klinke ofte måtte fortrække til kirkerummet for i fred og ro at læse en bog. Christian Nørgaard beskriver Pastor Klinke som ”en nobel, stilfærdig og indadvendt natur, der prædikede inderligt og alvorligt, færdedes meget ude blandt mennesker, men havde alligevel svært ved at knytte kontakter. Kirkegangen var, som den i disse sogne (Adslev og Mesing) vel altid har været det, ret ringe, og pastor Klinke havde intet menighedsarbejde ved siden af sine gudstjenester og tog heller ikke ud som taler eller foredragsholder”. Ægtefællerne var altså to modsætninger, hvor fru Kirstine Klinke sikkert ville betakke sig for at blive tiltalt og omtalt som fru Hans Peter Klinke.

Jeg tillader mig sammen med Lærer Nielsen at fastsætte Eksamen i Jeksen Skole til førstk. Fredag 14.d.M. Kl. 1�. Jeg haaber, at dette maa kunne passe Deres Kone, og at hun nu er rask, saa hun kan komme.

Musikere: Sopran: Marianne Heuer Violinist Jakob Bønløkke Organist: Stig Torndyb Sopran Marianne Heuer er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium. Hun har medvirket i mange koncerter og har sunget mange solistpartier. Hun ansat i DRs Koncertkor. Violinist Jakob Bønløkke er uddannet på det Jyske Musikkonservatorium, og har ud over at undervise i violin, optrådt i en lang række kammermusikalske sammenhænge. Organist Stig Torndyb er til daglig organist i Hørning kirke og studerer orgel og cembalo på det Jyske Musikkonservatorium. Musikken man kan høre til denne koncert er bl.a. Messe for sopran og orgel af J. Langlais, Zwei Geistliche Lieder Op. 105 af Max Reger og musik for violin og orgel af J. L. Krebs. Læs mere om Kim Hansen og Marianne Heuer på kirkens hjemmeside www.vengkirke.dk eller www.mesingkirke.dk

da ligestilling mellem kønnene endnu ikke var slået igennem i de små samfund på landet.

Med venlig Hilsen til Dem begge Deres hengivne H. P. Klinke Adslev 10. Oktbr. 1927

Søndag d. 7. april kl. 16.00.

Koncert i Veng Kirke Påskedag medvirker Inge Haaning på valdhorn ved gudstjenesterne i Veng og Mesing kirker.

Med til historien hører, at Fru Knud Rasmussen - Anna Davida Rasmussen - var medlem af skolekommissionen, der skulle overvære overhøringen af eleverne ved den årlige eksamen. Altså en folkevalgt person, der havde gjort sig så meget bemærket, at hun blev valgt ind i skolekommissionen. Om hun så har haft en reel mulighed for at blive hørt i et mandsdomineret samfund, er en anden sag. Kortet er ikke usædvanligt for den tid - 1927. Kvinderne blev så småt valgt ind i skolekommissioner, i sognerådet og fik andre tillidsposter, i hvert fald på papiret. Men de var stadig til helt op gennem 1960’erne et vedhæng til manden, så de blev omtalt som ”…og hustru”. Deres egen identitet var knyttet til manden, fru sognefoged xx, fru overlærer yy, fru gårdejer zz, osv. Kvindernes egne navne mangler ofte i de efterladte papirer. Selv i

Tiden ændrer på tingene. Men også for etniske danskere i nutidens Danmark kan det gå langsomt at ændre gamle vaner.

11


der også ofte var bal; det varede længe – alt for længe, mente Svend - før der blev givet grønt lys for hans deltagelse i såvel gymnastik som baller i forsamlingshuset. I 1937 flyttede der et nyt præstepar ind i præstegården i Knebel; det var Paul Christian Seidelin og hans kone, Anna Sophie. De to gjorde i de følgende år Knebel Præstegård til et kulturelt kraftcenter, hvis betydning kom til at række langt ud over sognegrænsen. Havde oplystheden og ordentligheden i hans barndomshjem lagt de første sten til brolægningen af Svends videre vej ud i livet, så blev mødet med Seidelin-familien i Knebel det, der afgørende skærpede hans nysgerrighed overfor, hvad livet – udover de praktiske gøremål – også kunne være.

En omvendt

Molbohistorie

Endelig voksen

- fortsat

Af Flemming Schreiber Pedersen, Hårby XXXXXxx

Vejen ad hvilken … Da Svend, Erna og jeg igen var tilbage i hverdagen efter en dejlig dag på Mols, bad jeg de to gøre sig tanker om, hvordan de hver især var nået frem til den fælles beslutning om at vie deres liv til arbejdet for - og med - mennesker med alvorlige handicap, først og fremmest børn og unge. Derfor kommer de følgende artikler til at handle om Svends og Ernas barndom og ungdom – om den vej, ad hvilken de i 1951 kom til Jysk Børneforsorg, hvor deres arbejde gennem de følgende årtier udover at sprede varme og glæde blandt handicappede børn og unge også fik stor betydning for udviklingen af pleje- og omsorgsarbejdet herhjemme.

Svends historie Barndom og ungdom Vrinners Dagli’Brugs er i dag en stor moderne forretning; den ligger ved hovedgaden centralt i byen. Lige om hjørnet, øverst oppe på Brugsbakken ligger der en stor bygning, der engang husede den gamle Vrinners Brugs, og her kom Svend til verden for godt 90 år siden – i 1922. Vrinners Brugs var en rigtig familiebutik, hvor både Svends far og mor havde deres arbejde, og hvor Svend, da han voksede til, også måtte gå til hånde. 12

Det lå lige som i kortene, at Svend efter sine syv år i skolen skulle i lære hos sin far i brugsen, og det kom han da også. Efter læretiden fik han ansættelse som kommis i Vrinners Brugs, og nu kunne Svends bane så have været afstukket for livet, men – sådan skulle det ikke gå. Svends far var fra Dronninglund i Vendsyssel, og han kunne bestemt mere end sit Fadervor. Han var i mange år kirkeværge og et fremtrædende medlem af menighedsrådet, og han var dets pennefører. Jeg sidder her med hans dagbog over et halvt århundredes små og store begivenheder i sognet – ja, også resultaterne af periodens folketingsvalgs har uddeler Carlsen med sirlig skrift indført i dagbogen. Den 19. december 1926 skriver Svends far et notat, som fortæller lidt om, hvilken vej han gerne så sin søn betræde: Svend for første Gang i Søndagsskole, står der. Svend besøgte søndagsskolen, men han deltog naturligvis også med sine kammerater i de lege og sportslige udfoldelser, børn og unge også dengang brugte deres krudt på – herunder gymnastik. Her havde uddeler Carlsen imidlertid sine betænkeligheder, for gymnastikken foregik i forsamlingshuset, hvor

Efter en tid som kommis i sin fars butik fulgte ansættelser i brugserne i Edslev og Tved. Det var efterhånden blevet klart for Svend, at arbejdet bag disken i brugsbutikken ikke i det lange løb ville kunne tilfredsstille ham; han følte et stigende behov for at engagere og involvere sig i sine omgivelser og i sine medmenneskers liv og problemer. Under et ophold på Børkop Højskole i krigsårene 1942-43 hørte han for første gang om diakoni. Ordet betyder tjeneste, og indebærer at tjene mennesker i nød ud fra den tanke, at vi alle – uanset vores livsomstændigheder – er lige meget værd i Guds øjne, som det forklares på Diakonhøjskolens side på nettet. Diakonhøjskolen ligger i dag i Højbjerg, men lå dengang på Dalgas Boulevard i Aarhus. Svend følte sig tiltrukket af at arbejde med sygepleje og sociale opgaver, og da han kort tid efter sit højskoleophold på et KFUM-møde i Feldballe Præstegård mødte Diakonhøjskolens forstander, Jørgen Christensen, og fik indsigt i diakonuddannelsen og diakoniens arbejdsområder, så var han ikke mere i tvivl: han ville være diakon. I foråret 1945, netop som Danmark havde lagt krig og besættelse bag sig, troppede Svend da op på Dalgas Boulevard og bankede på hos forstander Christensen. Svend husker, at forstanderen netop var i færd med at barbere sig, og inden de sidste stubbe var fjernet, var det afgjort, at Svend kunne starte uddannelsen på Diakonhøjskolen.

men på sælsom vis kom netop det forhold til at betyde, at Svend fandt sin bestemmelse i sit nye arbejde.

Diakonen på arbejde Det gik sådan til: på afdelingen var der en dreng, som var lettere åndssvag, som det hed dengang; sygeplejersken kostede rundt med den stakkels dreng og udviste et åbenbart ubehag ved hans tilstedeværelse. Det rørte Svend; han begyndte at tage sig af drengen, som helt tydeligt fik det bedre på afdelingen ved Svends forstående omsorg. Den oplevelse lærte Svend, at han havde et nænne til at klare vanskelige plejeopgaver, og den evne fik han jo så rigeligt brug for i sit fremtidige arbejdsliv. En ældre mand på afdelingen, som sygeplejersken heller ikke havde tag på, havde et ganske særligt talent; han kunne trylle, og af ham lærte Svend de første tricks, som skulle blive begyndelsen til en bemærkelsesværdig karriere som tryllekunstner, hvilken rolle efterhånden blev et vigtigt redskab for Svend i sit senere arbejde med psykisk handicappede børn og unge. Jeg selv kan ikke lade være med at spekulere på, hvor mange gange Svends og mine veje må have krydsedes i de måneder; mens han passede sin uddannelse på Frederikshavn Sygehus i Vestergade, løb jeg og spillede fodbold på Buhlsvej, 300 meter derfra!

På rette kurs Nu var Svend på ret kurs i sit liv, følte han egentlig selv. Og alligevel – manglede der ikke noget? Dette ”noget” kom til ham Sankt Hans aften 1946 på Agri Bavnehøj i skikkelse af Erna. Hende skal vi høre om i det næste nummer af SOGNET. XXXXXxx

En praktikperiode i uddannelsen tilbragte Svend på Frederikshavn Sygehus. I nogle måneder – fra november 1945 - arbejdede han på en mands- og drengeafdeling, hvor der også blev behandlet kønssygdomme. Den ledende sygeplejerske var ret skrap, husker Svend, 13


SAMVÆRSGRUPPEN For syv år siden blev der startet en gruppe i Hør-

Design: sandahls.net

Ny hjemmeside

Veng og Mesing kirker har fået sin hjemmesider moderniseret. Der er kommet ny teknik, smartere måder at opdatere siderne på og større muligheder for at vedhæfte billeder. Ole Berg, Blegind, har udviklet og vedligeholdt den gamle hjemmeside. Han og Jes Lau Jørgensen gjorde dengang et meget stort stykke arbejde, dels med at skrive teksten, men også med at sætte sig ind i hele teknikken. I den nye fælles hjemmeside for Veng-Mesing har vi kopieret de fleste af de artikler, der var tilknyttet den gamle side. Sagt med lidt andre ord: genbrug. Den nye side er knap færdig, når bladet går i trykken,

men forventes frigivet i februar. Men den kan allerede nu ses på www.vengmesing.dk. Når den frigives endeligt, vil både den nye og de gamle hjemmesideadresser kunne bruges, nemlig www.vengkirke. dk og www.mesingkirke.dk.

Gruppen er nu vokset til 30 deltagere, hvilket har bevirket, at man blev enige om at starte en gruppe for nye deltagere. Man var bekymret for, om nye deltagere i dette store forum kunne få en god start. Det kunne måske være for svært at tale om sin sorg over for så mange mennesker. Den nye gruppe er startet her i januar og mødes den tredie onsdag i måneden, ligeledes kl. 14 - 16 i Sognegården i Hørning.

Selvom man starter i den nye gruppe, hvor der er mere plads til at lytte til den enkelte, så er man også velkommen i den store gruppe. Efter det første møde i den nye gruppe, hvor seks nye personer var mødt op, er man blandt tovholderne enige om, at det har været en rigtig beslutning at starte en gruppe mere. I den lille gruppe er der bedre mulighed for, at man som nytilkommen har mulighed for at tale om de problemer, der dukker op, når man bliver alene. Det skal lige bemærkes, at størsteparten af de fremmødte var mænd. Der eksisterer vist den fordom, at mænd har sværere ved at tale om deres følelser, men det blev i hvert fald tydeligt modbevist på dette møde, hvor der foregik en rigtig god udveksling af alle de svære problemer, man skal lære at klare i sin nye livssituation. Nævnes skal det også, at selvom situationen er alvorlig, så er der også god plads til humor og smil. Vi er tre tovholdere i gruppen: Inger Bach Jensen, Jens Vægter og Karen Inger Rasmussen, og sognepræst Lise Palstrøm er også med til møderne.

På hjemmesiden kan man også læse SOGNET.

En stor TAK til Ole Berg for alle de mange timer du gennem årene har brugt på at holde siden a jour.

Til Sognets udensogns abonnenter SOGNET har i øjeblikket 53 abonnenter, der er bosiddende udensogns, men som har deres lokale rødder i Vestegnen og derfor følger med i livet her. Vi sender fortsat gerne SOGNET til disse abonnenter, og i lighed med de tidligere år må vi bede om, at der indbetales et beløb til dækning af porto for de fire årlige eksemplarer. Beløbet kan indbetales på kirkekassens konto nr. 2640 – 6650079809. Overførsel via netbank er gratis. Hvis man ikke har computer, kan man også sende en check til kirkernes kasserer, Birgit Skjøde Nielsen, Ringkloster 7, 8600 Skanderborg. Man kan også bede sin bank foretage en årlig overførsel fra egen bankkonto til kirkekassens konto. Denne fremgangsmåde er gratis, når det er en fast årlig overførsel. 14

ning for personer, der havde mistet. Den fik navnet Samværsgruppen. Der kom ret hurtigt en del deltagere, og mange af disse er stadig med i gruppen nu syv år efter. Gruppen er opstået i samarbejde mellem præsterne i Hørning og Den frivillige Besøgs- og hjælpetjeneste. Den mødes den første onsdag i måneden i Sognegården i Hørning kl. 14 - 16. Der drikkes kaffe, synges et par sange, og ellers går snakken livligt. Gennem deltagelse i gruppen er der i årenes løb dannet nye netværk. Ligeledes tages der også initiativ til fælles oplevelser. Således har 13 af medlemmerne i dette efterår været på tur til Mallorca.

Folkekirkens nye logo Spændingen er udløst En arbejdsgruppe i folkekirken har netop afleveret resultatet af deres arbejde med at skabe et nyt logo for folkekirken, der skal gøre den danske folkekirke let genkendelig.

Det er første gang SOGNET anvender det nye logo, som kan ses på forsiden af bladet og her:

Kig nærmere på det færdige resultat – det folkelige kors, der tager udgangspunkt i det historiske Dagmarkors, men i en stiliseret form. Cirkelformen er inspireret af døbefonten og henviser til den handling, der gør den enkelte til en del af det kristne fællesskab. Der er indsat en række små symboler, hjertet, kirken, duen, englen, ankeret, skibet og fisken - som udtryk for rummeligheden i den danske folkekirke. 15


I gang igen i det nye år? Så er det hos HIK81 i Borgernes Hus det sker! Kig ind på www.hik81.dk og find netop det hold der passer dig…

Jul

– nye og gamle traditioner Af Henry Thomsen, skoleleder

December er en måned fyldt med dejlige traditioner. Indoor cycling, Løbetræning, Badminton, Fodbold, Håndbold, Motionsgymnastik, Spring og meget meget andet…

Kryds i kalenderen : 20. februar - Generalforsamling i HIK81 17. marts – Gymnastikopvisning 25. maj - Sommerfest i HIK81

HIK81 står for Hårby Idrætsklub af 1981. Borgernes Hus i Veng Søballevej 6A, 8660 Skanderborg 16

Forventningsfulde børn

Sådan er det hjemme hos jer selv, og sådan er det også i Veng Skole & Børnehus: Juleklippedag, børnejulefrokoster, Lucia-optog og så videre. En ganske særlig stemning knytter sig til sidste skoledag, som i 2012 faldt på fredag d. 21. december. Det er dagen for juleafslutningen, og dermed kulminationen på alle disse hyggelige og hemmelighedsfulde ting, der foregår i julemåneden. I nogle år har juleafslutningen foregået på skolen – dels i klasserne, dels i gymnastiksalen, hvor vi alle samles omkring et stort juletræ, og der bliver sunget, og klasserne optræder for hinanden. Men denne gang havde vi valgt at lave om på traditionen: Vi havde henlagt den fælles samling til Veng Kirke, hvor de ældste børnehavebørn, alle skolebørnene, lærere og pædagoger oplevede fællesskabet omkring det julebudskab, som hele traditionen jo udspringer af. De yngste børnehavebørn og dagplejen havde deres egen julegudstjeneste dagen før, som netop var tilrettelagt for de mindste.

Som forberedelse til dagen havde præsten Lise bedt os om, at alle klasser lavede juletræer, som kunne hænge og pynte i kirkerummet hen over julen. Det kom der fine resultater ud af, og træerne blev placeret på en stige, da vi ankom til kirken. Der var godt fyldt på bænkene - over 200 børn og 30-40 voksne. Og alle havde en dejlig oplevelse – Lise fortalte juleevangeliet på en måde, som børnene kunne forstå, og som alligevel havde den magi, der skal præge sådan en fortælling. Der blev sunget salmer – og vi fik også en fortælling, der bandt julen og Jesu fødsel sammen med juletræet, lysene, stjernerne og gaverne. For store og små var det en dejlig måde at gå til juleferie på, og hjemme på skolen nåede vi også lige den traditionsrige ”Nu er det jul igen”, hvor en næsten uendelig lang slange bevæger sig syngende rundt på skolen. Vi nød juleafslutningen 2012 – og måske er en ny tradition grundlagt? 17


Begivenheder marts – juni 2013 Veng Lokalarkiv

Torsdag 23. maj kl. 19-22 Kontaktpersoner: Nr. Vissing og Omegns Beboerforening: www.nrvissing.dk Per Andersen, Ersholtvej 3, tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk Veng Beboerforening Torben Møller, Veng Bakkevej 4, tlf. 86 94 45 09, mail: dyrnesli@gefiberpost.dk Hårby Beboerforening, Egil Jørgensen, Hårby Bygade 10D, tlf. 86 51 24 27, mail: egil.joergensen@gmail.com Søballe Borgerforening: www.søballe.dk Lene Mikkelsen, Gyvelhøjvej 1, tlf. 86 95 06 95, mail: mikkelsen@gefibernet.dk Mesing Borgerforening Britha Rasmussen, Mesing Hedevej 2, tlf. 86 57 32 87, mail: britha.rasmussen@gmail.com HIK81: www.hik81.dk Jane Bjerrisgaard, Hårby Bygade 18, tlf. 28 78 60 96, mail: jane-b@hik81.dk KFUM-spejderne, www.veng-kfum.dk Birthe Gammelgaard, Søballevej 13, tlf. 86 95 02 08. mail: marielyst13@hotmail.dk Veng Skole og Børnehus, www.vengskolebornehus.dk Henry Thomsen, Søballevej 2: tlf. 87 94 22 50, mail: veng@skanderborg.dk MUF – Mesing Ungdomsforening Jacob Toft, Lillegade 11, tlf.: 86 57 30 55, mail: bente-jacob@get2net.dk

Fællesspisningen Borgernes Hus Per Andersen, Ersholtvej 3, tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk Venge Pensionistforening Kirstine Christensen, Vidkærvej 34, tlf. 86 94 37 72, mail: vidkaer@ofir.dk Veng Lokalarkiv, www.skanderborgmuseum.dk Søballevej 2 (i skolens kælder) Åbent onsdage kl. 9-12 samt efter aftale. Lukket i skolens ferier. Erna Bachmann, Ryvejen 43, tlf. 86 52 28 06, mail: Ryvejen43@gmail.com Lysthuset i Nr. Vissing: www.lysthusetnrvissing.dk Aase og Anders Bech-Rasmussen, Vidkærvej 29, tlf. 86 94 37 69, mail: kridthuset@mail.dk 9’eren i Hårby, Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Bygade 15, tlf. 86 52 58 10, mail: schreiber.moos@gmail.com Veng Koret: www.vengkoret.dk Henrik Friis, Stjærvej 12, Søballe tlf. 86 95 04 68, mail: henrik.friis@geo.au.dk, ½ sød, rytmisk kor Kirsten Fomsgaard, Vidkærvej 31, tlf. 86 94 67 96, mail: kirsten@fomsgaard.eu Besøgs- og hjælpetjenesten samt samværsgruppen for folk, der har mistet Karen Inger Rasmussen, Ny Stillingvej 1, Mesing tlf. 86 57 17 27, mail: kirme@hotmail.dk

KFUM-spejderne Veng gruppe har fået ny bestyrelse pr. 1. januar 2013 Grupperådsformand: Peter Kovdal, Den Grønne Vej 3, 8660 Skanderborg Kasserer: Annette Berntsen, Låsbyvej 55, 8660 Skanderborg. Gruppeleder: Jørgen Berntsen, Låsbyvej 55, 8660 Skanderborg. Mail til Jørgen og Annette: kajfoerlev@post.tele.dk

Byvandring i Mesing Kaffe på ”et hemmeligt sted i byen” Medarrangør: Mesing Borgerforening

Avisindsamling

Sognehuset tirsdage kl. 14.00 12. marts: Den syngende slagter fra Ry 9. april: Limousinekvæg. Mødested: Vengevej 7, kl. 14.00. Senere kaffe i Sognehuset 14. maj: Udflugt til Hvidsten Kro 11. juni: Politiarbejde. Landbetjent Vagn Stensig Kristensen, Ry

KFUM-spejderne samler aviser

Lørdag 9. marts Lørdag 8. juni

Sogneeftermiddage i Sognehuset i Veng Tirsdage kl. 14 5. marts: Dansk glaskunst – Ole Villadsen

Kirkefrokoster og kirkekaffe Søndag 24. februar Kirkekaffe i våbenhuset i Mesing efter gudstjenesten.

Søndag 14. april Kirkefrokost i Sognehuset i Veng efter gudstjenesten.

Søndag 2. juni. Kirkefrokost i våbenhuset i Mesing efter gudstjenesten.

KONCERTER Se side 10

18

Venge Pensionistforening

2. april:

”Glimt – af et jævnt og muntert virksomt liv”. Fhv. kirke- og kommunikationsminister Torben Rechendorff. Se side 4

Menighedsrådsmøder Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige. De afholdes normalt i Sognehuset i Veng. Tirsdag 19. marts kl. 19.00 – 22.00 Torsdag 18. april kl. 19.00 – 22.00 Torsdag 16. maj kl. 19.00 – 20.00 i Hørning Sognegård Onsdag 19. juni kl. 19.00 – 22.00

Fællesspisning Borgernes Hus

Mesing Forsamlingshus

25. feb. kl. 18.00 8. april kl.18.00

2. marts kl. 18.30 forårsfest 21. marts kl. 18.30 påskefrokost 27. maj kl. 19.30 generalforsaml.

Mød op og hils på naboerne. Prisen vælter ikke budgettet, og der er særpriser for børnene. 19


Gudstjenesteliste – marts 2013 – juni 2013 Gudstj. 24. feb.

Veng 2.s.i fasten

2. mar.

Familiegudstj

3. mar.

3. sø. i fasten

9. mar.

Familiegudstj

Mesing

Hørning

9.30 LP kirkekaffe

11.00 STH

Midfaste

17. mar.

Mariæ bebud.

22. mar.

børnegudstj

24. mar.

Palmesøndag

28. mar.

Skærtorsdag

29. mar.

Langfredag

30. mar.

Påskenat

31. mar.

Påskedag

1. apr.

2. påskedag

9.30 JKA

13.00 LP 9.30 LP indsaml.

9.30 JN indsaml. 11.00 JKA

9.30 STH 18.30 LP påskemåltid

11.00 STH 16.00 JKA tapas 16.00 JN lit. musik 23.30 JN

9.30 LP valdhorn

11.00 LP valdhorn

11.00 JKA trompet 11.00 LP påskevandring

1. s. e. påske 2. s. e. påske

21. apr.

3. s. e. påske konfirmation

26. apr.

Bededag konfirmation

28. apr.

4 s. e. påske konfirmation

30. apr.

Gud og spaghetti

17.00 STH

4. maj

Dåbsgudstj

13.00 JKA

5. maj

5. s. e. påske

11.00 STH 11.00 LP kirkefrokost

9.30 LP 9.30 JKA 11.30 JN/STH

11.30 LP

9.30 LP

11.30 STH

11.30 LP

9.30 LP

9.30 STH

9.30 JKA

9. maj

Kr. himmelfart

11.00 JN

6. s. e. påske

11.00 JKA

19. maj

Pinsedag

20. maj

2. pinsedag

26. maj

Trinitatis kirkevandring

OBS!

11.00 JN

2. juni

1.s.e.Trinitatis

11.00 LP kirkefrokost

11.00 STH

9. juni

2.s.e.Trinitatis

11.00 LP trompet

11.00 JKA skovens dag

11.00 JKA 11.00 LP fødselsdag/fam

11.00 LP frilufts

11.00 JKA 9.30 LP

9.30 JKA

11.00 JKA

17.30 LP

JKA = Jakob Køhn Andersen, STH = Susanne Hjørlund, JN = Jette Marie Bundgaard. Nielsen, LP = Lise Palstrøm, PT = Peter Tast

Layout: sandahls.net

3.s.e.Trinitatis

11.30 JKA

9.30 LP 11.30 JKA

12. maj

4.s.e.Trinitatis Sct. Hans

9.30 JKA

9.30 LP påske for børn

7. apr.

16. juni

19.00 JKA faste

11.00 STH-JKA

14. apr.

23. juni

Adslev

11.00 STH-JKA 11.00 JKA

Dåbsgudstj 10. mar.

Blegind


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.