Page 1

2000

Otrzymanie pierwszego certyfikatu ISO 14001.

1999

Nasze eksperymenty w zakresie zrównoważonego budownictwa poprawiającego jakość życia w budynkach rozpoczęły się w Sankt Petersburgu w Rosji.

2003

Otrzymanie pierwszego certyfikatu OHSAS 18001.

2004

PEFC/09-31-020

Otrzymanie pierwszego certyfikatu dla drewna PEFC.

2005

Otrzymanie pierwszego certyfikatu dla drewna FSC. Wprowadzenie Kodeksu Postępowania dla dostawców.

2005 „Soltag” – powstanie domu prefabrykowanego charakteryzującego się wysoką efektywnością energetyczną i zdrowym klimatem wnętrza.

Budowanie Firmy Modelowej

Założenie Fundacji Pracowniczej Grupy VKR.

1991

2009

2009

2009

Wprowadzenie strategii klimatycznej VELUX.

Otwarcie pierwszego domu „Home for Life” w ramach projektu VELUX Model Home 2020.

Dom VELUX wykorzystany jako pawilon wyjściowy podczas konferencji COP 15.

Odpowiedzialność Korporacyjna 2015

2014

Założenie Fundacji VELUX.

Grupa VELUX dostarczyła produkty do pierwszego na świecie budynku zeroenergetycznego na Duńskim Uniwersytecie Technicznym.

Założenie Fundacji VILLUM.

1981

1975

1971 Najniższa liczba wypadków przy pracy w historii Grupy VELUX.

1941

1965

1967

2015

2015

2015

Historia firmy VELUX rozpoczęła się w 1941 roku, kiedy to Villum Kann Rasmussen po raz pierwszy dostrzegł możliwość uzyskania taniej, użytecznej przestrzeni mieszkalnej pod skośnym dachem dzięki wykorzystaniu nowoczesnego okna połaciowego celem dostarczenia światła dziennego i świeżego powietrza na poddasze.

Założyciel Grupy VELUX Villum Kann Rasmussen sformułował Założenia Firmy Modelowej, które wzywają do rozwijania produktów użytecznych dla społeczeństwa oraz traktowania naszych klientów, dostawców, pracowników i udziałowców w sposób wzorcowy. W Grupie VELUX odpowiedzialność korporacyjna oznacza w jaki sposób realizujemy Założenia Firmy Modelowej w praktyce.

Pierwsze szyby izolacyjne opracowane i wyprodukowane pod marką VELTERM.

96% drewna ze zrównoważonych i certyfikowanych lasów Drewno, które wykorzystujemy do produkcji okien, pochodzi ze zrównoważonych upraw lasów, które mają certyfikaty FSC i PEFC. W 2015 roku postawiliśmy sobie nowy cel - do 2020 roku 99% wykorzystywanego przez nas drewna będzie certyfikowane.

Redukcja emisji CO2 o 29% od 2007 roku Grupa VELUX jest liderem w zakresie ograniczenia wpływu na zmianę klimatu. Ze swoimi rezultatami wyprzedzamy o dziewięć lat europejski poziom redukcji emisji CO2 . Na konferencji klimatycznej ONZ “COP21” w 2015 roku potwierdzono, że Unia Europejska musi utrzymać wzrost globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza.

Gospodarka o obiegu zamkniętym Kilka z naszych fabryk stosuje model gospodarki o obiegu zamkniętym, który zakłada minimalizację wpływu na środowisko tworzonych produktów i możliwość ich powtórnego wykorzystania. Wielokrotnie odpady w 100% poddawane są recyklingowi i wykorzystywane do produkcji energii lub innych produktów.

crreport.velux.com


Nasz model odpowiedzialności korporacyjnej

• Dostarczanie zrównoważonych produktów • Innowacje poprawiające cykl życia naszych rozwiązań • Zapewnianie wysokiej jakości, trwałych produktów

• Interakcja z klientami • Dążenie do zrównoważonego łańcucha dostaw • Przeciwdziałanie korupcji

Współpraca na rzecz osiągania wyników

Rozwijanie zrównowa­żonych produktów i usług Zrównoważone Życie w Budynkach Nasze zobowiązania wobec ludzi i naszej planety

Pasja wobec ludzi i naszej działalności

• Angażowanie, inspirowanie i rozwijanie pracowników • Zapewnianie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy • Redukcja wpływu naszych działań na środowisko

Wyniki w 2015 roku

24

Active Houses

Do 2015 roku oceniliśmy 24 budynków z wykorzystaniem wykresu radarowego Active House, uwzględniającego kryteria takie jak komfort, energia i środowisko.

98% naszych odpadów jest poddawanych recyklingowi lub spalanych w celu wytworzenia energii.

Odpowiedzialność i wspieranie społeczeństwa

• Bycie liderem w doskonaleniu projektowania budynków • Konkurowanie zgodnie z zasadami rynkowymi • Tworzenie wartości dla społeczeństwa

96% wykorzystywanego w naszych oknach dachowych drewna pochodzi z certyfikowanych źródeł.

19% naszej kadry kierowniczej wyższego szczebla to kobiety.

94% instalatorów poleciłoby produkty VELUX swoim kolegom lub klientom.

29% Przy założeniu 50 % celu na 2020 rok, do tej pory zredukowaliśmy emisję CO2 o 29%.

2,2 W 2015 r. mieliśmy 2,2 wypadku na milion godzin roboczych – naszym celem długoterminowym jest zero wypadków.

Wskaźnik

67

Nasza ostatnia Globalna Ankieta Pracownicza pokazała, że wskaźnik poziomu satysfakcji i motywacji pracowników wynosi średnio 67. Jest to wynik powyżej innych porównywalnych przedsiębiorstw.

Firma VELUX - budowanie Przedsiębiorstwa Modelowego  

Już w 1965 roku założyciel Grupy VELUX postawił sobie za cel stworzenie Firmy Modelowej, rozumianej jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne spo...

Firma VELUX - budowanie Przedsiębiorstwa Modelowego  

Już w 1965 roku założyciel Grupy VELUX postawił sobie za cel stworzenie Firmy Modelowej, rozumianej jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne spo...