Veld Omheiningen| Brochure 2019

Page 1

WWW.VELDOMHEININGEN.COM

THE WAY TO PERF EC T ION

1


Veld Omheiningen heeft een ruim assortiment omheiningen voor paardenbakken,

Daarnaast bieden wij u een uitgebreid assortiment aan weide-

paddocks, rijbakken, weilanden, tuinen enzovoort.

en stal benodigdheden zoals, drinkbakken, hooiruiven, solariums,

poorten / gates

cavalettis, bodemvlakkers etc. Diverse jaren geleden zijn Martijn en Fleur Veld, broer en zus, de uitdaging aangegaan om samen het bedrijf Veld Omheiningen te beginnen.

Mochten wij iets voor u kunnen betekenen neem dan gerust contact met ons op. Wij adviseren en helpen u graag met uw investering!

Inmiddels is Veld Omheiningen flink gegroeid en hebben wij vele tevreden klanten! Doordat wij al onze materialen in eigen beheer produceren, kunnen wij onze klanten

Met vriendelijke groet,

de perfecte kwaliteit en service bieden. Martijn Veld Het leveren en/of plaatsen van een omheining vereist niet alleen juiste voorbereiding,

Fleur Veld

maar ook een goede samenwerking met de opdrachtgever. Bij ons is afspraak, ook afspraak!

VELD OMHEININGEN

Veld Omheiningen has a wide range of fences for horse boxes, paddocks,

We also offer you a wide assortment of pasture and stable supplies

riding boxes, meadows, gardens and so on.

such as drinking troughs, hay racks, cavalletis And more.

Several years ago, Martijn Veld and Fleur Veld, brother and sister,

If we can do something for you, please contact us.

started the company Veld Omheiningen.

We are happy to advise and help you with your investment!

In the meantime Veld Omheiningen has grown considerably and we have many

With kind regards,

satisfied customers! Because we produce all materials ourselves, we can offer our customers the perfect quality and service.

Martijn Veld Fleur Veld

Delivering and / or placing a fence requires not only proper preparation, but also one good cooperation with the client. We keep our agreements!

VELD OMHEININGEN IN ALLE AFMETINGEN VERKRIJGBAAR ALL AVAILABLE IN VARIOUS SIZES

2

3


omheiningen / fences

IN ALLE AFMETINGEN VERKRIJGBAAR ALL AVAILABLE IN VARIOUS SIZES

GESCHROEFDE OMHEININGEN / SCREWED FENCES

TYPE PERFECTION - AFGEROND

TYPE PERFECTION - AFGEROND

TYPE PERFECTION - AFGEROND

TYPE QUEEN - HALFROND

TYPE QUEEN - HALFROND

TYPE QUEEN - HALFROND

4

5


omheiningen / fences

IN ALLE AFMETINGEN VERKRIJGBAAR ALL AVAILABLE IN VARIOUS SIZES

DOORSTEEK OMHEININGEN / PUNCTURED FENCES

TYPE PRINCE / POLES 12 X 12 CM

TYPE PRINCE / POLES 12 X 12 CM

TYPE PRINCE / POLES 12 X 12 CM

TYPE PRINCE / POLES 10 X 10 CM

TYPE PRINCE / POLES 10 X 10 CM

TYPE PRINCE / POLES 10 X 10 CM

6

7


omheiningen / fences

IN ALLE AFMETINGEN VERKRIJGBAAR ALL AVAILABLE IN VARIOUS SIZES

HARDHOUT

HARDWOOD

TYPE PRINCE TOPIC

TYPE PRINCE TOPIC

TYPE PRINCE TOPIC

TYPE PRINCE TOPIC

TYPE PRINCE TOPIC

TYPE PRINCE TOPIC

8

9


omheiningen / fences

OOK VERKRIJGBAAR MET RONDE LIGGERS ALSO AVAILABLE WITH ROUND GIRDERS

ROND

ROUND

TYPE MAJOOR

TYPE MAJOOR

TYPE MAJOOR

TYPE ADJUDANT

TYPE ADJUDANT

TYPE ADJUDANT

10

11


texas fences leveringen / supplies COMPLETE LEVERINGEN OP MAAT / COMPLETE CUSTOMIZED SUPPLIES

TEXAS FENCE

TEXAS - ROUND PEN

TEXAS FENCE

GAAS AFRASTERING / MESH FENCES

TEXAS PANEL WITH DOOR

TEXAS PANEL

TEXAS BOX

DIVERSE HOUTEN PALEN / VARIOUS WOODEN POLES

ALLES VERKRIJGBAAR IN DIVERSE AFMETINGEN ALL AVAILABLE IN VARIOUS SIZES

COMPLETE LEVERINGEN OP MAAT / COMPLETE CUSTOMIZED SUPPLIES

HOUTEN PLANKEN / WOOD BOARDS

KASTANJE OMHEINING / CHESTNUT FENCE

KASTANJE PALEN / CHESTNUT POLES CHESTNUT

12

13


toebehoren / accessories

DIVERSE

VARIOUS

VERDUURZAMING

MONTAGE

Al diverse jaren doet Veld omheiningen zaken met de firma Van Swaay. Van Swaay is net zoals

Onze omheiningen worden geplaatst met behulp van een speciaal gebouwde trilmachine.

Veld Omheiningen een familie bedrijf. Van Swaay is opgericht in 1891. De toekenning van de kwalificatie

Deze machine kan de palen van uw omheining gemakkelijk de grond in trillen.

“hofleverancier bij Koninklijke Beschikking” in 1993 bevestigd dat dit familiebedrijf in haar geschiedenis

Het voordeel van trillen is dat uw omheining in één keer recht en zeer stevig vast in de grond staat.

heeft laten zien: Continuïteit, degelijkheid, en kwaliteit

Wij hebben diverse blokken zodat we nagenoeg alle soorten en maten palen kunnen trillen zonder deze te beschadigen. Onze omheiningen worden bijna altijd getrild, echter kan het zich soms voordoen dat er

De term ‘verduurzaamd hout’ slaat op de behandeling van hout om het te beschermen tegen micro-

geboord moet worden.

organismen (bacteriën en schimmels) of insecten (bijvoorbeeld de huisbokster en de meubelkever) om zo de levensduur van het hout te vergroten.

Dankzij onze vakkundige montagemedewerkers zal uw omheining zeer stevig, recht, en professioneel geplaatst worden.

HOOIRUIF MET ZWEEDS VOERHEK / 1,5 X 1,5 M OF 2 X 2 M

BODEMVLAKKER / PADDOCK LEVELER

CAVALETTIS

HAYRACK WITH SWEDISH FEED BARRIER / 1,5 X 1,5 M OFF 2 X 2 M

SUSTAINABILITY

INSTALLATION

For several years, Veld Omheiningen has been doing business with Van Swaay. Van Swaay is a family

Our fences are placed using a specially built vibrating machine.

business, founded in 1891. The award of the qualification “Hofleverancier bij Koninklijke Beschikking”

This machine can easily push the poles into the ground.

in 1993 confirms what this family business has shown in its history: continuity and quality. The advantage of this machine is that your fence is straight and firm in the ground. We have several blocks The term “treated timber” refers to the treatment of wood to protect against micro-

for our machine which allows us to vibrate almost all kinds of poles without inflicting damage.

organisms (bacteria and fungi) or insects to increase the durability of the wood. Van Swaay supplies the wood with a KOMO certificate.

DRINKBAK / DRINKING TROUGH

14

HOEFSLAG KANTPLOEG

Our expert installation staff place everything very straight and to your wishes.

HOUTEN HINDERNISSEN / WOODEN OBSTACLES

15


OMHEININGEN, POORTEN EN TOEBEHOREN VELD OMHEININGEN MUNSTRAAT 10 5374 PG SCHAIJK

16

T (0031) 486 - 43 79 65 W WWW.VELDOMHEININGEN.COM E INFO@VELDOMHEININGEN.COM


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.