Fiskeri i Kongeåen

Page 1

HVAD KAN JEG FANGE? Du kan fange laks, ørred og mange andre fisk - læs mere om fisk på www.kongeaastien.dk under fiskeri. HIVER DU EN FISK I LAND... Så skal du indberette din fangst hos www.sydvestjydsk.dk under Fangster.

FISKETEGN OG FISKEKORT For at fiske i Kongeåen skal du have både fisketegn og fiskekort. Du kan købe fisketegn på www.fisketegn.dk Du kan købe fiskekort på www.fiskekort.dk

RIGTIG GOD FISKETUR! SPORTSFISKERFORENINGER To sportsfiskerforeninger har fiskeretten ved Kongeåen: Sydvestjydsk Sportsfiskerforening: www.sydvestjydsk.dk Vejen og Omegns Sportsfiskerforening: www.vosf.dk HANDICAPFISKEPLADSER Ved Kongeåstien finder du to fiskepladser, der også er tilgængelige for kørestolsbrugere. Ved Vejen Fodboldgolf Haderslevvej 7 6630 Rødding

Ved Shelterpladsen i Vilslev Kongeådal 20B 6771 Gredstedbro

TURISTINFORMATION VisitVejen: www.visitvejen.dk VisitEsbjerg: www.visitesbjerg.dk VisitRibe: www.visitribe.dk Hent gratis VisitVejen App, VisitEsbjerg App og VisitRibe App på tre sprog i Google Play eller App Store KONGEÅSTIEN Besøg www.kongeaastien.dk Hent gratis Kongeåstiens app i Google Play eller App Store og se kort og faciliteter som spise- og overnatningssteder, toiletter og p-pladser tæt ved Kongeåen. UDGIVET AF: Vejen Kommune

VisitEsbjerg

FISKERI I KONGEÅEN – PÅ FISKETUR LANGS DEN GAMLE GRÆNSE


VELKOMMEN TIL KONGEÅEN Du må fiske langs godt 30 kilometer af Kongeåen, men ikke alle steder - se oversigtskortet herunder og se detaljerede kort på www.fiskekort.dk.

Fakta om ørreden: Ørreden er almindelig i Kongeåens hovedløb og egnede tilløb. Vægt bækørred: Op til 7 kg. Vægt havørred: Op til 15 kg. Alder: Sjældent mere end 5 år, men de kan blive ældre.

Fakta om laksen: Laksen findes i Kongeåens hovedløb. Vægt: Op til 26 kg. Alder: Sjældent mere end 6 år, men de kan blive ældre.

Fiskesæsonen i Kongeåen er fra 16. april til 31. oktober. God fisketur!

© Bernt René Voss Grimm

LAKS OG ØRRED - Salmo salar og Salmo trutta Efter typisk 1-3 år i ferskvand vandrer de unge ørreder og laks mod havet om foråret. De bliver fysisk tilpassede til at leve i saltvand, og de skifter farve fra spraglede til sølvskinnende. Ude i havet udvikler de sig til blanke havørreder eller blanke laks. Laksen fra Kongeåen søger foder i havet omkring Island, Grønland og Nordnorge. Ørreder, som bliver i vandløbet, kalder man bækørreder. Efter 1-4 år i havet vandrer laksen og havørreden op for at gyde for første gang. Både laks og havørreder kan finde tilbage til det sted i vandløbet, hvor de selv i sin tid kom til verden og voksede op.

Døgnkort: http://kortlink.dk/rscq

Døgnkort: http://kortlink.dk/rscr

SSF = Sydvestjydsk Sportsfiskerforening

Døgnkort: http://kortlink.dk/rscs

Døgnkort: http://kortlink.dk/rscu

VOSF = Vejen og Omegns Sportsfiskerforening


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.