Page 1


Cama Yazılan tarih İzmir - 6  

Foto Cemal (Yalkış)'ın çektiği Cumhuriyet dönemi İzmir fotoğrafları eşliğinde İzmir'in yakın tarihinin anlatıldığı İzmir Ticaret Odası taraf...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you