Monteringsanvisning Kök 2021

Page 1

Monteringsanvisning kök 2021 M E D S KÖT S E L R Å D F Ö R I N R E D N I N G O C H B Ä N K S K I V O R


Senast uppdaterad: september-2020

Grattis till ditt nya kök från Vedum i Västergötland! Ett nytt kök från Vedum ska överträffa dina förväntningar. För att du ska vara nöjd med resultatet är det viktigt att köket monteras korrekt och noggrant. Med hjälp av den här monteringsanvisningen ska det jobbet bli enklare. Dessutom har vi sammanställt en del skötselföreskrifter som hjälper dig att hålla ditt kök fräscht länge. Du hittar dem i slutet av broschyren. Vill du komplettera dina Vedumskåp med mer inredning beställer du det enkelt själv i vår webbshop www.vedum.se/webbshop. Här får du snabbt en bra överblick av vårt tillbehörssortiment och detaljerad information om produkterna. Du kan också ringa vår kundtjänst 0512-576 40 eller maila kundtjanst@vedum.se.

Innehåll A. ÖVERSIKT

3

4. BELYSNING

Vid leverans av dina produkter – Mottagningskontroll  3

4.1 Baldakiner

32

Att tänka på

3

4.2 Belysningsbottnar

32

Några tips innan du börjar montera

4 5. BARKÖKSLÖSNINGAR, KÖKSÖAR

B. MÅTTANGIVELSER

34

5

5.1 Köksö paketlösning, bardisk

34

Totalhöjder på köksinredning

5

5.2 Barkök, köksö med hjul

35

Mått på bänkskivor med hörnlösningar

6

5.3 Barkök, bänkskiva med överhäng

36

Placering av el-uttag och vatten/avlopp

7

Diskmaskinspelare och kyl/frys inbyggnad

8

Inbyggnad kyl/frys side by side

8

1. MONTERING BÄNK- OCH HÖGSKÅP 1.1 Stödregel för bänkskåp

6. DETALJMONTERING

37

6.1 Inramningssystem

37

6.2 Upphöjd tvättmaskin/torktumlare

40

9

6.3 Tvättstapel för tvättmaskin/torktumlare

41

9

6.4 Benstativ i aluminium, stödben i stål

42

1.2.1 Montering sockellåda med standardlåda Integra

10

6.5 Vägghyllor

43

1.2.2 Montering sockellåda med låda Classic eller Scala

10

6.6 Handtag och knoppar

44

1.3 Justerbara stödben med socklar

10

6.7 Justering luckdämpare

45

1.4 Helintegrerad diskmaskin

11

6.8 Magnetlås till skärmskåp Jenny/Ingrid

46

1.5 Sammansättning bänkskåp

11

6.9 Dämpare standardlåda Integra

46

1.6 Sammansättning avslutningshyllor

12

6.10 Push-funktion för luckor (handtagslöst)

48

1.7 Dekorsidor/ryggar

12

6.11 Luckor och standardlåda Integra

49

1.8 Passbitar

14

6.12 Fullutdragslåda Classic och Scala

50

1.9 Passbitar vid hörnlösningar

14

6.13 Montering push på fullutdragslåda Classic och Scala

51

1.10 Passlist, passbitar för väggskåp på golv

15

6.14 Justering överhängda luckor med gångjärn HK-S

52

1.11 Montering framdragen sockel

16

6.15 Justering överhängda luckor med gångjärn HK

53

1.12 Montering socklar

18

6.16 Justering överhängda luckor med gångjärn HS

54

1.13 Montering av skyddsplåt i hällskåp

19

6.17 Justering överhängda luckor med gångjärn HK-XS

55

1.14 Montering vinkelstöd i hällskåp

19

6.18 Montering stödhjul i hörnskåp

57

6.19 Barnspärr i standardlåda Integra

58

20

6.20 Barnspärr i fullutdragslåda Classic och Scala

59

20

6.21 Barnspärr till bänkskåp för ugn

59

2.2 Montering massiva träskivor

21

6.22 Barnspärr i bänkskåp

60

2.3 Montering natur-, akryl- och kompositstenskivor

24

6.23 Barnspärr för överfalsade fronter/standardlåda Integra 61

2.4 Montering laminatskivor

25

6.24 Barnspärr i kombination med push för Classic och Scala 62

2. MONTERING BÄNKSKIVOR 2.1 Förberedelser

3. MONTERING VÄGGSKÅP

2

32

6.25 Lösa fronter till integrerad diskmaskin

63

28

6.26 Skärbräda

64

3.1 Stödregel för väggskåp

28

6.27 Tätning av bottenskydd

64

3.2 Takanslutning

29

3.3 Ventilationsgaller

29

3.4 Fläkthylla med lucka

30

7.1 Köksinredning

65

3.5 Montering och anpassning av flexibel fläktmodul

30

7.2 Bänkskivor

66

3.6 Krön- och ljusrampslist

31

7. SKÖTSELANVISNINGAR

65


A. Översikt VID LEVERANS AV DINA PRODUKTER – MOTTAGNINGSKONTROLL Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Gå igenom och syna allt material. Notera eventuella transportskador på fraktsedeln och anmäl till transportören och oss, kundtjanst@vedum.se. Observera att anmälan om skador eller saknat gods ska göras inom sju dagar. Om skåp, luckor och detaljer behöver lagras innan montering bör förvaringen ske i ett tempererat rum +18–22° Celsius och den relativa luftfuktigheten mellan 40–60%. Vid godsmottagning är det viktigt att täcka över godset om det är nederbörd samt att skåpen snabbt avemballeras för att förhindra fuktskador. Det är viktigt att alla skåp med träluckor avemballeras då träet kan bli ojämnt mognat. Speciellt om de får stå en längre tid. Skydda gärna mot ljus. Material som är felaktigt får ej monteras. Allt gods är transportförsäkrat.

Om du funderar över något när det gäller ditt nya kök så är du naturligtvis alltid välkommen att höra av dig till oss, kundtjanst@vedum.se.

ATT TÄNKA PÅ Läs först igenom hela anvisningen innan monteringen påbörjas. Vid reklamationer på kök där monteringsanvisningen ej följts eller att kunskaper om montering brister, gäller ej reklamationsrätten.

6000

Kund: Monteringsanvisning

2114

16

2114

16

200

600

600

600

600

800

200

800

600 600

900

100 70 70

1000

302

822 600

798 500 2 598

600

4900 302

798

2

598 600

16

616 600

600 600

600 600

600

1384 16

768

600

600

1000

600

900

600

600 800

6000

600 600

6000

800

600

200

Vår Ref:

600

4900

600

4900

616

822

100 70 70

500

16

600

16

16

2114

1384

16

2114

200

600

600 768

6000 4900

Vedum Kök & Bad AB www.vedum.se

OBS: Ritningen är endast vägledande.

Kund: Monteringsanvisning

Vår Ref:

Ritningsdatum:

Ritningsnr:

2018-08-16

6808/1/1

Sida:1 (1)

3


A. Översikt NÅGRA TIPS INNAN DU BÖRJAR MONTERA •

Märk ut var spis, diskmaskin etc. ska placeras.

Mät ut golvets högsta och lägsta punkt. Se hur stora variationer det är över golvet där skåp ska stå.

Ställ skåpen på golvet i den ordning de ska monteras. Då ser du hur passbitarna ska placeras vid hörn, fönsterbänk etc.

Har du valt inramningssystem – tänk på det innan montering av skåp påbörjas.

Tänk på att knoppar och handtag sticker ut och kan ta i motstående yta när luckan öppnas helt.

Använd tejp på framsidan när du sågar passbitar m.m. så slipper du riskera urslag.

Gera hörnen på socklar, takanslutningar, ljusrampslister och krönlister.

Om sockellåda ingår i köket, gör uppehåll i regeln på väggen 25–50 mm bredare än skåpet. Sockellådor Integra är inte justerbara i höjd- eller sidled. Däremot har sockellådorna med Classic/Scala-lådor justeringsmöjlighet i höjdled.

Innan elektriker och VVS-montörer påbörjar sitt arbete gå igenom sid 7 ”Placering av el-uttag och vatten/avlopp”, lämna gärna denna sida till din elektriker och VVS-montör så underlättas arbetet med uppsättningen av ditt kök.

Du har troligen en aktuell Winner-ritning (se föregående sida och nedan) på ditt nya kök som du fick med offerten, ta hjälp av den när du sätter upp ditt kök för att få en bra överblick över placeringen av skåpen. Nedan visas benämningar som förekommer i monteringsanvisningen.

1

2

9 3

4

5

7

6

9

8

10

13 11

18

21 17

14

20

19

22

13 15

16

13

23

9

24

1 Vinhylla 2 Takanslutning 3 Vitrinskåp 4 Öppen hylla 5 Fläkthylla med lucka 6 Väggskåp hörnmodell 7 Väggskåp 8 Högskåp för inbyggnad ugn/micro

4

9 Ventilationsgaller 10 Skåp över kyl/frys 11 Högskåp 12 Passbit 13 Dekorsida 14 Diskbänkskåp 15 Sockel 16 Sockellåda

17 Passlist 18 Belysningsbotten 19 Bänkskåp för häll 20 Bänkskåp för hörn 21 Skärbräda 22 Bänkskiva med överhäng 23 Rygg 24 Köksö

12


B. Måttangivelser TOTALHÖJDER PÅ KÖKSINREDNING Nedan visas de olika totalhöjder som förekommer, med rekommenderade kortlingshöjder för olika skåp.

HÖJD 2100 MM

HÖJD 2250 MM

HÖJD 2388HÖJD MM2388 mm

HALVHÖGT SKÅP HÖJD 1362 MM

HÖJD 2538 MM TOPPSKÅP 288 mm

VÄGGSKÅP HÖJD 572 MM

650

988

70

TOPPSKÅP 288 MM

Vid montering av väggskåp i höjd 572 mm med överhängd lucka, 1532xx, 1533xx och 1534xx, måste luckan ha ett fritt utrymme på minst 180 mm ovanför skåpet. Takanslutning fungerar inte med dessa skåp.

1900

2388

Kortlingshöjd vid annan totalhöjd än nedan, cc regel 70 mm från överkant skåp. ÖVERKANT SKÅP KORTLING 2100 mm 2030 mm 2250 mm 2180 mm

150

850

720

30

2050

500

302

530

530 580

30

580

SKÅP ÖVER KYL/FRYS Skåpet bör fästas i väggen så högt som möjligt, max 30 mm från överkant. För ökad stabilitet rekommenderas att fästa skåpet i sidan eller i angränsande skåp. De flesta skåpen har ventilation i underkant.

Skåp över kyl Dekorsida

Kyl / Frys

5


B. Måttangivelser MÅTT PÅ BÄNKSKIVOR MED HÖRNLÖSNINGAR Nedan visas mått på bänkskivor vid diagonala hörnlösningar. OBS! Kontrollmät diagonalmåttet. 1 035 259

9

1 035

di

ag

776

on

610

alm

åt

t

10

98

24

9

776

24

Mellanrum 7 mm

4 61

259

60

1

7

610

1 029 649

776 253

t åt 1

60

ag

on

610

di

776

610

10

alm

t åt

alm

10

on ag di

m

776

7m

9

m ru lan

24

1

4 61

3

el M m

4 61

7m

4 649

59

3

253

2

m ru lan

0 61

1 029

4 el M

98

98

24

9

776

2

610

1

610

1 100

776

324

610

t åt alm

on

R 35

15

56

1 100

0 61

di

ag

50

776

10

98

Exempel på lösning med följande skåpskombinationer:

0 66 R 1 35

55

324

50

610

6

Pos

Art.nr.

Benämning

Antal

1

102640

Hörnmodul

1 vä + 1 hö

2

160040

Väggskåp H=850 B=400

1 vä + 1 hö

3

160760

Fläktskåp H=770 B=600

1 vä el 1 hö

4

169023

Hörnmodul vägg H=850 B=230

2 st.


B. Måttangivelser PLACERING AV EL-UTTAG OCH VATTEN/AVLOPP LÄMNA DENNA RITNING TILL DIN ELEKTRIKER/VVS-MONTÖR SÅ UTTAGEN KOMMER PÅ RÄTT STÄLLE OCH PASSAR I DITT NYA KÖK.

Nedan visas rekommenderade höjder för placering av el-uttag och vatten/avlopp Kontrollera alltid med vitvaruleverantörens anvisningar. Elinstallationer ska alltid utföras av en utbildad elektriker enligt gällande föreskrifter.

.

HÖGSKÅP/INBYGGNADSSKÅP Rekommenderade höjder enligt bild, men läs vitvaruleverantörens anvisningar så det inte är ett specialmått på just ert val. Vid överskåp/toppskåp gäller det att tänka på spikregeln. Vart den hamnar på olika skåpsstandarder se ”Totalhöjder på köksinredning”. Vid inbyggnadsugn/ micro kan två stycken uttag sättas bakom micro på rekommenderad höjd. Rekommenderad höjd för uttag över kyl/frys med överskåp är cc 50 mm över kyl/frys. Monteringshöjd och placering av el-uttag anpassas efter valda vitvaror och byggnadskonstruktion.

150

Inbyggnadsmicro Bänkskåp för häll med Scala som vald låda. 150

Kyl/Frys

Rekommenderad placering av el-uttag enligt bild. Vid placering i fläktskåp, tänk på placering av anslutning till imkanal. Det bör vara lätt att komma åt kontakten. Vid anslutning av diskmaskin rekommenderas att el- och vattenanslutning dras nertill i diskbänkskåpet.

150 *153,5 *716,5

720 655

Inbyggnadsugn

503,5

150

VÄGGSKÅP/BÄNKSKÅP

*Måttserie avser DUO-lådhurts. 71,5

Eluttag cc 1500 mm (alt. 2 st) inbyggnadsmicro

Eluttag cc 2000

150

Kontrollera placeringen av eluttaget när vitvaran har en höjd som överstiger 1900 mm över golv. Observera djupet på inbyggnadsapparater och låddjup i stommen så att uttag och stickpropp får plats. I förekommande fall behöver uttaget placeras i intilliggande utrymme.

150

VÄGGHÄNGDA FLÄKTKÅPOR

Fläkt/Fläktkåpa

1900 - 2050

Belysning under skåp

Spishäll

40

Spikregel

Diskbänkskåp

Diskmaskin

830

150 300 Ugn

150 300

600

Vid belysning under väggskåp är det lagom att ett elrör går ut under väggskåpets underkant. Har du LEDbelysning placeras drivern på lämpligt ställe, t.ex. inuti eller ovanför ett skåp. OBS! Tänk på att skåpen ej är förberedda för kabeldragning, vilket gör att eventuella urtag i botten, hyllor och tak för kablar och kabellister görs på plats. Planera i förväg el-utgångar för belysning på din köksritning tillsammans med elektriker. Många av våra väggskåp i höjderna 700, 850 och 988 mm går att beställa med spår för kabeldragning (pristillägg) på utsidan som sedan döljs av intilliggande skåp eller av en dekorsida.

Micro

Utgång för elrör vid skåpsbelysning 1400

BELYSNINGSARMATURER

Spikregel Utgång för elrör spisfläkt eller spiskåpa 2200

Uttag som är placerat 2200 mm över golv passar de flesta vägghängda fläktkåpor. Kontrollera med fläktleverantörens anvisningar för den aktuella fläkten.

VVS Vatten och avlopp får inte bygga ut mer än max 100 mm från vägg.

7


B. Måttangivelser DISKMASKINSPELARE OCH KYL/FRYS INBYGGNAD Diskmaskinspelare levereras i lösa delar enligt lista: HÖJD 2100 MM

HÖJD 2250 MM

HÖJD 2388 MM

ART.NR.

ART.NR.

ART.NR.

Två dekorsidor (vid golv):

3587

3588

3589

Överskåp:

236078

232023/232223+234269

232129, 236078

Utdragslåda:

102960/102960N

102960/102960N

102960/102960N

Lös hylla och avrinningsbricka:

46096, 30512

46096, 30512

46096, 30512

288

Överskåp

235

Överskåp

Överskåp

Överskåp

Sida

OBS! Om kylskåpet placeras med dörrens gångjärn mot en vägg kan extra utrymme behövas för att dörren ska kunna öppnas tillräckligt. Två dekorsidor art.nr. 3587, Passbitar art.nr. 38344, Toppskåp art.nr. 232429; h=288, b=1000, d=580 mm.

778 868

868 16

288

da Utdragslå

16

16

632

16

16

150

16

632

632

Använd toppskåp art.nr. 232429, bredd 1000 mm. Montera detta mellan två dekorsidor. Anpassa utrymmet mellan dekorsidorna och under toppskåpet med passbitar mot kyl- och frysskåpet.

da Utdragslå Lös hylla

16

16

16

Lös hylla da Utdragslå

288

16

150

150

288

16

16

INBYGGNAD KYL/FRYS SIDE BY SIDE

16

da Utdragslå

16

632

8

Sida Lös hylla

288

16 288

16

16

150

150

16 632

150

16 16

Sida

887

Lös hylla da Utdragslå da Utdragslå Lös hylla

16 288

16

da Utdragslå

288 150

Sida Lös hylla

da Utdragslå Lös hylla

632

Sida 868

887

868

Lös hylla da Utdragslå

16

Sida

887

868

Sida

Sida

16 288

Överskåp

Sida

Lös hylla

150

Överskåp

778

674

Överskåp

Överskåp Överskåp

Överskåp 778

674

778

674

Överskåp

Överskåp

288

Överskåp 235

778

Överskåp

235

Överskåp

288

Beroende på modell och höjd på vald diskmaskin kan man behöva justera benen på diskmaskinen, anpassa ventilationsgallret, montera en sockel framför benen eller lägga ytterligare en lös hylla ovanpå utdragslådan.

632 632 16

16 632


1. Montering bänk- och högskåp 1.1 STÖDREGEL FÖR BÄNKSKÅP

1. Kontrollera att väggen och golvet är i lod/våg och vinkel. Om det är stora nivåskillnader så utgå från golvets lägsta punkt. Tänk på att fasta installationer som kyl/frys ska få plats och att endast sockellådor med fullutdragslåda Classic/Scala är justerbara i höjd, ej sockellådor med standardlåda Integra. (Justermån på sockelbenen är 135–173 mm, sockelhöjd 150 mm). Mät därför även ut högsta punkten i köket. Här kan ett laserverktyg vara till hjälp.

Utgå från kökets högsta punkt.

Kyl/Frys

Utgå från golvets lägsta punkt.

2. Montera en stödregel (ingår ej i leverans från Vedum) vågrätt på väggen. Använd skruv (ingår ej i leverans från Vedum) som är lämplig för väggmaterialet. (Väggreglarna sitter normalt på cc 450 eller 600 mm).

cc

3. Då stödregel inte används sätts stödben även i bakkant på skåpen. Som standard ingår stödben i framkant och därför måste stödbenen för placering i bakkant extrabeställas eller överenskommas vid ordertillfället.

OBS! Där sockellåda eller diskmaskin ska monteras gör uppehåll i regeln, 25–50 mm bredare än sockellådan/diskmaskinen.

9


1. Montering bänk- och högskåp 1.2.1 MONTERING SOCKELLÅDA MED STANDARDLÅDA INTEGRA OBS! Vid montering av smalare sockellåda än bredden på bänkskåpet: Se till att man sätter stödbenen så att det bredare bänkskåpet får stöd som vanligt och att man förankrar bänkskåpet genom spikregeln i vägg. Vid montering av sockellåda under hörnbänkskåp: Planera in det stödben som sitter i mitten av botten (se bild 2 under ”Justerbara stödben med socklar”) så att det inte stör sockellådans placering. Sockellådan ska ej vara bredare än luckan på hörnbänkskåpet.

MONTERING SOCKELLÅDA MED STANDARDLÅDA INTEGRA Montera först sockellådan på undersidan av skåpet. Se till att skåp och sockellåda ligger jämnt i bakkant. Fäst med sammanbindningsskruv genom spikreglarna på sockellådan i botten på skåpet. Vänd på skåpet, loda in och skruva fast. Sätt i lådan. VIKTIGT! Golvet måste vara plant för att höjden på sockel/sockellåda ska stämma eftersom sockellåda med standardlåda Integra ej är justerbara i höjdled. Sockellådan ska ej monteras under skåp med ventilationskrav i sockeln, under diskbänkskåpet, vid framdragen sockel eller i kombination med inramningssystem.

För justering av push och frontspalt se sid. 51.

Alt. 1

Alt. 2

1.2.2 MONTERING SOCKELLÅDA MED LÅDA CLASSIC ELLER SCALA MONTERING SOCKELLÅDA MED LÅDA CLASSIC ELLER SCALA Montera först sockellådan på undersidan av skåpet. Se till att skåp och sockellåda ligger jämnt i bakkant. Fäst med sammanbindningsskruv genom spikreglarna på sockellådan i botten på skåpet. Vänd på skåpet. Med ställfötterna på lådans undersida lodas skåpet in. Skruva fast och sätt i lådan. Efter att köket försetts med socklar justeras sockellådans frontspalt så att lådfronten linjerar med sockeln. Justeringen görs med pushenheternas justeringsskruvar på lådans undersida. VIKTIGT! Sockellådan ska ej monteras under skåp med ventilationskrav i sockeln, under diskbänkskåpet, vid framdragen sockel eller i kombination med inramningssystem.

Alt. 2

1.3 JUSTERBARA STÖDBEN MED SOCKLAR

3

1

2

Vänd skåpen rätt och ställ dem på plats, börja i hörn. Kontrollmät bänkskivor eller kontrollera bänkskiveritningen, anpassa skåpen därefter.

10

514 mm

2. Vid skåp med skärm för hörnmontering eller ett 1000 mm brett skåp, sätts ett extra stödben mitt under skåpet. 464 mm

1. Vänd bänkskåpen upp och ned och montera sockelbensfästet i de förborrade hålen. Vänd fästena inåt på de skåp som står ytterst. Tryck fast stödbenen.

3. Mått från bakkant skåp till framkant stödben.

Justera skåpen i våg genom att skruva på benen (justermån 135–173 mm, sockelhöjd ca 150 mm).


1. Montering bänk- och högskåp 1.4 HELINTEGRERAD DISKMASKIN

Vid helintegrerad diskmaskin, montera facklisten art.nr. 47148 (600 mm) och 47149 (450 mm), se bild till höger, mellan bänkskåpen med möbelvinklar och skruv. Under bänkskivan ska diskmaskinsleverantörens medskickade skydd monteras enligt anvisning. Vedum har en aluminiumtejp som tillbehör att fästas på undersidan av skivan – i framkant – ovanför diskmaskinen för att skydda bänkskivan mot stark värme och het ånga. Vi rekommenderar att montera vårt stänkskydd art.nr. 30533 på bänkskåpssidorna på var sida om diskmaskinen. Dessa levereras i två-pack med dubbelhäftande tejp på baksidan för enkel montering. Se produktens bifogade monteringsanvisning.

1.5 SAMMANSÄTTNING BÄNKSKÅP

Montera ihop skåpen i sidled. Använd tvingar och skruva ihop skåpen med sammanbindningsskruv (TFX 4x28). Vid sammanbindning av skåp SKRUVA EJ i förborrade hål. Skruven på bilden döljs av standardgångjärnet när luckan monterats. Vid gångjärn med dämpning sätts inte sammanbindningsskruven på samma ställe utan flyttas ner och inåt i stommen och blir då synlig. Skruva fast skåpen mot väggen genom monteringsreglarna i bakkant. Använd skruv lämpliga för väggmaterialet, ingår ej i leveransen. Vid fanerade skåp och vin-/ kokbokshyllor skruva inifrån intilliggande skåp. Vid montering med skruv inifrån stommen kan skruvskallar täckas med täckproppar vit 20 mm med art.nr. 39226. Monteringsplatta för standardgångjärn

Monteringsplatta för dämpade gångjärn

11


1. Montering bänk- och högskåp 1.6 SAMMANSÄTTNING AVSLUTNINGSHYLLOR

67

AVSLUTNINGSHYLLOR monteras med sammanbindningsskruv inifrån vidstående skåp. Hög- och vägghyllor kan kompletteras med möbelvinklar på ovansidan mot vägg. Montera stödben under hyllans botten. Slå av piggarna på stödbensfästet och skruva fast.

67 720

1.7 DEKORSIDOR/RYGGAR

6 00

Dekorsidor för kyl/frys och diskmaskin fästes i vägg och golv med möbelvinklar och lämplig skruv, om så är möjligt för sida respektive vägg. Vissa vitvaruleverantörer kräver en dekorsida mellan kyl och frys. Kontrollera detta i vitvaruleverantörens installationsanvisning. Väg av sidan så den blir lodrät och kontrollmät så innermåttet stämmer. Vid behov kapa av den på höjden så den livar mot närliggande skåp. Om dekorsidor eller ryggar kapas och man monterar den kapade ytan ner mot golv, ska man täta den råa spånskivan/MDF-boarden med trälim, RubberFix eller silikon och låta den torka innan montering. Dekorsidor och ryggar monteras med skruv inifrån skåpen. Fäst genom skruvregeln upptill och med möbelvinklar nedtill. Använd 20 mm skruv i botten och 35 mm skruv vid skruvregeln. Tillbehörspåse till ryggmontering finns med art.nr. 39258. Dekorsidor till överfalsade sortimentet kapas ner till 311 mm vid 302-djup stomme, 439 mm vid 430-djup stomme och till 589 vid 580-djup stomme.

12


1. Montering bänk- och högskåp 1.7 FORTS. DEKORSIDOR/RYGGAR

DEKORSIDA FÖR JUSTERBAR FOT ART.NR. 4104201 (863X605X19) FINNS ÄVEN I FÖR NORA VIT ART.NR. 4104216, NORA GRÅ 4104217 OCH I KULÖR 41042K. MED BESLAGSPÅSE ART.NR. 39257 Börja med att sätta dit stödfötterna i de förborrade hålen i botten på dekorsidan.

Dekorsidan fästes i vägg och mot bänkskiva/ diskbänksbeslag med bifogade möbelvinklar och lämplig skruv för sida respektive vägg.

60 0

Väg av sidan så att den blir lodrät, justera stödfötterna (0–12 mm) med bifogad insexnyckel och kontrollmät så att innermåttet stämmer. Vid behov kapa av den på höjden så den livar mot närliggande skåp.

600 13


1. Montering bänk- och högskåp 1.8 PASSBITAR

Kapa passbitar till rätt bredd. Montera vid behov en stödlist i väggen (ingår ej i leverans från Vedums). Förborra och skruva fast passbiten med sammanbindningsskruv, (TFX 4x28) eller passande skruv, inifrån vidstående skåp.

580

60 0

1.9 PASSBITAR VID HÖRNLÖSNINGAR

min 25 mm

Avstånd mellan skåp vid hörnlösningar måste vara minst 25 mm för att luckorna ska gå att öppna. Använd passbitar omlott enligt bild, passbit art.nr. 38337 är fasad 135° för att passa mot hörnet.

580

14


1. Montering bänk- och högskåp 1.10 PASSLIST, PASSBITAR FÖR VÄGGSKÅP PÅ GOLV

PASSLIST 3860/3861 som sätts mellan bänkskivan och lucka/låda. Passlisten skruvas fast med sammanbindningsskruv från insidan av skåpet. Bättras vid ändträ med bättringsfärg eller gera in en passlistbit mot stommen.

OBS! Ommantling uppåt.

PASSBIT FÖR VÄGGSKÅP PÅ GOLV. Väljer man att placera väggskåp på golv bredvid bänkskåp krävs en passbit på 20 mm eller inramningslist 3885 L=2388mm (kapas på plats, se nedan) mellan väggskåpet och bänkskivan för att få samma bänkhöjd som bänkskåpen. Förborra innan passbiten skruvas fast. På de stödben som monteras under väggskåpet måste man slå av piggarna på stödbensfästet och skruva fast dessa.

15


1. Montering bänk- och högskåp 1.11 MONTERING AV FRAMDRAGEN SOCKEL 1. Montera bänkskåpen enligt ordinarie monteringsanvisning med stödben enligt standardplacering (kontrollera om framdragen sockel ska monteras på sidorna, då måste stödbenen flyttas in minimum 39 mm från sidan för att få plats med kombilisten art.nr. 3857). 2. Slå av piggarna på stödbensfäste art.nr. 39202, använd en hammare.

6. Skruva fast kombilisten inifrån skåpsstommen, genom botten och ner i kombilisten med sammanbindningsskruv art.nr. 39611 TFX 4,0x28 mm som ingår i övrig köksleverans, ej speciellt ihop med framdragen sockel leveransen. Rekommendation max cc 600 mm mellan skruvarna! Vid montering med skruv inifrån stommen kan skruvskallar täckas med vita täckproppar 20 mm med art.nr. 39226 som då måste tilläggsbeställas.

3. Var noga med att montera stödbensfästet i framkant på kombilisten art.nr. 3857 med tre skruv TKX 4,0x12 från tillbehörspåse med art.nr. 39369. Rekommendation fem stödben per hellängd sockel 2400x130x16 mm.

7. Mät in sockeln och kapa i rätt längd. Om sockeln måste kapas Gerad i underkant front och gavel ska man täta den råa ytan med trälim, RubberFix eller silikon (ingår ej i leveransen från Vedum) och låta den torka innan montering. Det går även att använda transparent sockellist med art.nr. 38004.

4. Sätt stödbenen art.nr. 39203 med H=100 mm i stödbensfästet. När stödbenet är justerat till sitt yttersta läge blir maxhöjden 152 mm.

8. Lägg sockeln framför stödbenen och märk ut centrum på stödbenet på sockeln där sedan monteringsbeslaget skruvas fast.

In

tegrer adfram 5. Lägg kombilisten under stommen så att den sticker diskm 22 mm. Skruva askin upp stödbenen så att kombilisten pressas upp mot botten på skåpsstommen. Mät igen och justera vid behov.

11

Front framför

9. Montera ihop sockelclipset och monteringsbeslaget. Skruva fast gavel monteringsbeslaget på sockeln med skruv TKX 4,0x12 mm så att skruvarna kommer cirka 75 mm från nederkant på sockeln.

1

610. Framför diskmaskinen används den framdragna sockeln med höjd

130 mm om man inte behöver ha urtag i sockeln på grund av att

Front framför gavel

11

Front framför gavel

Integr erad d

is22 kmmm askin

2

4

Gerad front och gavel

6

5

11

1

Gerad front och gavel

3 Front framför gavel

11 22 mm

2

4

Gerad front och gavel

5

3 OBS! Visar baksida av sockel

16

12


1. Montering bänk- och högskåp 1.11 FORTS. MONTERING AV FRAMDRAGEN SOCKEL

OBS! Visar baksida av sockel

12

diskmaskinsluckan går ner så långt mot golvet i nedfällt läge (t.ex. när diskmaskinsluckan har plywoodskivor bakom). Då används sockel art.nr. 3868 eller 3868K med måtten 600x115x16 mm som monteras med skarvjärn art.nr. 39332 som har måtten 116x18x2 med skruv TKX 4,0x12 mm mot angränsande socklar. Vid vissa lite högre helintegrerade diskmaskiner måste den medskickade facklisten art.nr. 47148 för bredd 600 mm eller 47149 för bredd 450 mm, som monteras ovanför diskmaskinen, kapas i höjdled vilket sker på plats. Integr er

ad dis 11. List för framdragen sockel art.nr. 3869 eller 3869K med måtten kmask in 596x38x21 mm monteras på baksida diskmaskinsluckans nederkant med OBS! Visar av sockel tillbehörspåse art.nr. 39221. Den förborrade listen läggs mot undersidan av diskmaskinsluckan och placering av hålen i luckan markeras. Ta bort listen och borra med ett 2 mm borr i luckan. Lägg distansbrickorna mellan luckan och listen och skruva fast med medföljande skruv TFXH 3,5x50 mm. Montera därefter på diskmaskinen. Kontrollera så att Inteluckan grerad diskm och kontrollera även så att OBS! luckan kan fällas ner utan att ta i sockeln askin Visar baksida av sockel den nedre listen på luckan går fri från diskmaskinens sockel i nedfällt läge. Går den inte fri får den kapas i nederkant.

6

11

8

12

1

6

11

på sockeln för att få en stabil i hörnet som annars skulle vara Geradinfästning front och gavel fritt utan stöd. Stödbensfästet måste demonteras om diskmaskinen ska dras ut.

13. Sätt sockeln på plats genom att sätta sockelclipset mot stödbenet och kläm fast clipset runt stödbenet. 14. Vid sidor till golv på exempelvis en köksö (för stabilitetens skull) så Gerad front och gavel geras frontbiten och gavelbiten (utanför dekorsidans gavel) där sedan Front framför gavel gavelbiten kan, vid behov, skruvas fast inifrån dekorsidan och ut i sockeln med sammanbindningsskruv art.nr. 39611 TFX 4,0x28 mm. Gerningen får i detta fall inte limmas för då blir sockeln inte löstagbar. Alternativt sätts sammanbindningsskruven från utsidan så långt bak och så långt ner som möjligt. Därefter kan man täcka över skruvskallen med vit täckpropp 20 mm med art.nr. 39226, som då får tilläggs beställas. Vid kulört sockel målas täckproppen först med Frontbättringsfärg framför gavel innan den monteras. Rugga upp ytan på täckproppen med fint slip papper och måla en-tre gånger tills den är ordentligt täckt. Ett annat alternativ istället för gerning är att sätta socklarna så att de stöter emot Front framför gavel varandra i hörnet.

1

12. När det är en dekorsida monterad utanför diskmaskinen som går ner till golv, så monteras ett stödbensfäste horisiontellt på dekorsidan nere vid golv men ovanför avrinningsbrickan till diskmaskinen, och ett 22 mm stödben monteras i stödbensfästet. Monteringsbeslaget vrids 90 grader

7

11 8

2

ca 75 mm

10

Gerad front och gavel

5

9

Front framför gavel

OBS! Visar baksida av sockel

4

510

2

ca 75 mm

7

22 mm

Gerad front och gavel

9

3

Visar baksida av sockel

14

12 13 OBS! Visar baksida av sockel

12 14

17


1. Montering bänk- och högskåp 1.12 MONTERING AV SOCKLAR

Skarvlist 38012

Montera SOCKLARNA 3862, börja med gavlar där GAVELCLIPS 392051 i metall trycks i sockelns gavlar och viks in mot stödbenet. Montera även socklar vid gavlar som är vid spis eller diskmaskin. Gera ihop socklarna eller använd hörnlist 3815 som limmas fast, eller plastlist vit 38035. Finns även skarvlist i tunn aluminium, vit 38025 och kulör 38026. Vid integrerad diskmaskin kan man behöva såga ur sparksockeln för att garantera diskmaskinsluckans funktion. Då rekommenderas det att man lägger på en förseglingslack t.ex. Vedums tätningslack, på den ursågade kanten.

Sockeln under skåpens framsida låses mot sockelbenet genom att CLIPS 39205 sätts på sockelns ovankant. Dessa clips låser sedan fast sockeln i stödbenen.

Placera sockeln under skåpen mot stödbenen och dra den synliga delen av clipset mot stödbenet tills clipset låser fast i sockelfästet. När alla clips har låsts i sockelbensfästet kontrolleras att sockeln sitter stadigt.

18

PLASTSOCKEL I ROSTFRI LOOK 3863 förses med clips som monteras i spåret på sockelns insida och sedan snäpps fast på stödbenen. Förse sockeln med lämpliga hörn-, skarv- och ändlister.


1. Montering bänk- och högskåp 1.13 MONTERING AV SKYDDSPLÅT I HÄLLSKÅP 1. Skyddsplåten medlevereras i en av lådorna under transport. Skydds- plåten ingår som standard i bänkskåp för spishäll och monteras på plats, plåten skyddar hällens undersida från mekaniska skador. 2. Lådsystem Classic och Scala: när skåpet är monterat ska skyddsplåten läggas på hyllstiften som sitter cc 43,5 mm från ovankant stomme. Fyra stift i skåpsdjup 580 mm och sex stift i skåpsdjup 730 mm. Från ovankant skåp till ovankant skyddsplåt är det 39 mm.

1 3 2

Lådsystem Integra: när skåpet är monterat ska skyddsplåten läggas på lådskenorna. Från ovankant skåp till ovankant skyddsplåt är det 47 mm. 3. OBS! Skyddsplåten ska monteras med uppvikt framkant bakom facklisten i skåpets främre kant och nedviket bakåt.

Kontrollera med vitvaruleverantören om det krävs en skyddsplåt under den aktuella hällen och att vår lösning av ventilationen i skåpsstommen är tillräcklig enligt installationsritningen. Är det något som behöver åtgärdas löses detta på plats.

1.14 MONTERING AV VINKELSTÖD I HÄLLSKÅP Bänkskivor behöver få stöd vid skarvningen för häll vid facklisten på hällskåp. Vinkelstöd art.nr. 39036-39038 används vid bänkskivor tunnare än 30 mm och vid breda (800-1000 mm) hällskåp med extra tunga hällar. Vinkelstödet finns som ett tillbehör till bänkskåp för häll och monteras på plats av kund. Skruv ingår ej.

19


2. Montering bänkskivor 2.1 FÖRBEREDELSER Innan du monterar bänkskivorna mät ut stödregeln för väggskåpen! Se 3.1 STÖDREGEL FÖR VÄGGSKÅP. Läs även igenom tillverkarens anvisningar 7.2 BÄNKSKIVOR i denna broschyr.

SÅGA I MASSIVTRÄ

SÅGA I LAMINAT

Använd en fintandad handsåg. Börja såga från framkanten, och håll sågen nästan lodrätt. Så snart du passerat kanten ska sågvinkeln minskas till 20–30 grader. Pressa bara under den nedåtgående sågrörelsen, så att inte ytan fläks upp. Du kan också använda elektrisk cirkelsåg eller sticksåg. Såga då med den blivande ovansidan nedåt, så att sågtänderna skär i riktning mot ytan. Börja såga vid framkanten. Ursågningar för diskho, spishäll m.m. gör du säkrast genom att först tillverka en mall. Märk upp enligt mallen med mjuk blyertspenna. Tänk på att spegelvända mallen om du gör uppmärkningen på baksidan. Uttag måste placeras minst 100 mm från kant eller annat uttag. Tänk på att ge träet fem mm rörelsefog mot infällda enheter. Alla nya sågsnitt behandlas rikligt med olja.

Använd en fintandad handsåg. Börja såga från framkanten, och håll sågen nästan lodrätt. Så snart du passerat kanten ska sågvinkeln minskas till 20–30 grader. Pressa bara under den nedåtgående sågrörelsen så att inte laminatytan fläks upp. Du kan också använda elektrisk cirkelsåg eller sticksåg. Såga då med laminatytan nedåt, så att sågtänderna skär i riktning mot laminatytan. Börja såga vid framkanten. Ursågningar för diskho, spishäll m.m. gör du säkrast genom att först tillverka en mall. Märk upp enligt mallen med mjuk blyertspenna. Tänk på att spegelvända mallen om du gör uppmärkningen på baksidan. Borra först hål i samtliga hörn med minst 12 mm diameter på borret. Hörn får inte vara skarpa, eftersom det senare kan leda till sprickbildning. Såga därefter med elektrisk såg eller med fintandad handsåg som beskrivits ovan. Uttag måste placeras minst 50 mm från kant eller annat uttag. Försegla alla nakna spånskivekanter, då dessa är mycket känsliga för fukt. För försegling kan du använda fuktspärr eller tätningslack. Tänk även på att försegla eventuella hål för kranar eller andra genomföringar.

ovansidan uppåt

ovansidan nedåt

Det kan behövas urtag i bänkskåpsstommen för att ge plats åt diskho och avställningsyta. Urtaget bör vara minst 30 mm långt och ca 30 mm djupt. I framkant placeras det direkt efter facklistens insida och i bakkant ca 55 mm från bakkant skåp. Kontrollera alltid om det behövs urtag för den aktuella diskhon och om ovanstående mått stämmer överens. BÄRS ALLTID PÅ HÖGKANT! Förstärkningsregeln tas bort när bänkskivan är placerad stående på högkant. Bänkskivan placeras på stommen om möjligt på högkant och placeras varsamt i sitt korrekta läge. Skiva med underlimmad diskho När diskho och avställningsyta är underlimmade i skivan kan det behövas urtag i bänkskåpsstommen för att ge plats åt diskho och avställningsyta.

20


2. Montering bänkskivor 2.2 MONTERING MASSIVA TRÄSKIVOR TILL DIG SOM MONTERAR Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor av massivträ. Felaktig hantering kan avsevärt förkorta skivornas livslängd. Om monteringen inte utförts enligt dessa anvisningar, gäller inte reklamationsrätten. Läs därför igenom hela denna anvisning noga innan du börjar.

i framkant, direkt ovanför diskmaskinen och 200 mm åt varje håll. Monteringen ska göras då temperaturen är +18–22º och den relativa luftfuktigheten mellan 40–60%. Vid annan temperatur eller luftfuktighet ökar risken att skivan slår sig. KONTROLLERA UNDERLAGET

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ! Oljade skivor: Massiva bänkskivors fibrer ska mättas med olja för att bänkskivan ska bli formstabil samt stå emot fukt och smuts. Därför ska bänkskivan oljas in både på under- och ovansidan innan montering, annars finns risk för att bänkskivan bågnar. Efter montering ska bänkskivorna omedelbart oljas på samtliga sidor och kanter med träolja. Därefter sker upprepade behandlingar under sex månaders tid. Behandla därefter bänkskivan tre till fyra gånger om året. All behandling och underhåll ska utföras på torra skivor. Låt aldrig vatten bli stående på bänkskivan. Det finns då en risk att bänkskivan kan svälla och i värsta fall spricka. Torka därför torrt direkt och särskilt viktigt är det runt diskhon. MOTTAGNING Om godset har en synlig skada, så ange detta på fraktsedeln vid mottagandet. Är det däremot en dold transportskada så måste det anmälas inom den av transportbolaget angivna tiden som står på fraktsedeln, dock senast inom sju dagar. Anmärkningar på bänkskivan måste göras innan montage. Monterade bänkskivor betraktas alltid som godkända vid monteringens början. Eventuella skador i form av repor, avskavningar eller slagmärken anses då vara monteringsskador, och inte ett reklamationsärende. Det anses heller inte vara en reklamation om det uppkommit en skada på grund av fukt, till exempel vid skarvar, eller om skivan limmats vid underlaget. Skivor får returneras endast efter överenskommelse med ansvarig koordinator och ska emballeras väl. Vid retur räknas kund som varuavsändare och ansvarar därmed för korrekt emballering av returgodset. Vedum ansvarar inte för demontering och montering av ny skiva.

Innan du fäster skivan, kontrollerar du att skivan får luft även underifrån. Lägg aldrig skivan direkt på skåp med hel ovansida. Borra då ordentliga ventilationshål, minst 25 mm diameter i bakkanten av skåpens ovansida med 250 mm avstånd. Varje gång du sedan öppnar en låda eller en skåpslucka kommer du att ventilera skivans undersida. En massiv träskiva som kröner ett murverk, vilket måste vara helt torrt, får aldrig läggas direkt ovanpå murverket. Lägg då skivan på minst 5 mm tjocka lister. Om skivan har mer överhäng än längd max 250 mm och bredd max 150 mm vid exempelvis köksöar, måste den få stöd underifrån. Det ska då finnas stabiliseringsjärn infrästa i skivans undersida, vilket sker från fabrik. Stabiliseringsjärnen placeras på högst 600 mm avstånd. Om skivan med överhäng monteras med god luftväxling och stabiliseringsjärn, minskar risken att den slår sig. BEHANDLING INNAN MONTERING AV OLJADE TRÄSKIVOR VIKTIGT! Innan montering ska bänkskivorna oljas in både på under- och ovansida, annars finns risk för att bänkskivan bågnar. Lägg på ordentligt med träolja och låt den suga in i en timme, fördela och arbeta under tiden in överskottet av oljan med en trasa. För extra len yta använder ni ScotchBrite eller motsvarande, alternativt mjuk slipkloss (extra fin). Arbeta i träets längdriktning. Gnugga sedan ytorna torra med en luddfri trasa. Var försiktig så att oljan inte kommer i kontakt med annat än bänkskivan. Använd alltid den behandling som Vedum rekommenderar. Konfektionerade skivor levereras med träolja för första tidens efterbehandling. Är du osäker – ring Vedums kundtjänst 0512-576 40. MONTERING AV TRÄBÄNKSKIVOR

MATERIALET För att skapa en massiv träskiva sågas träet upp i stavar som sedan limmas ihop. Genom att först dela upp träet i mindre bitar och sedan limma ihop det igen stabiliseras träet. Avsågningar och spån som uppkommer under monteringen kan deponeras, komposteras eller förbrännas. FÖRVARING OBS! Bänkskivor ska alltid förvaras plant liggande EJ lutande mot vägg. Bänkskivorna är alltid klimatiserade och plana när de lämnar fabriken. Om de behöver förvaras oemballerade i avvaktan på montering ska de ligga plant och med ströläkt mellan varje skiva och aldrig stå lutade mot en vägg. Dock håller sig skivorna bäst emballerade, inomhus i rumstemperatur. Förvaras inte på betonggolv, i solljus eller i någon typ av strålningsvärme. FÖRBEREDELSER Konfektionerade skivor är tillverkade enligt kundens önskemål och uppgivna mått. Mät ändå och kontrollera om skivan behöver sågas till på plats. Tänk på att väggar sällan är helt raka och att hörn kan vara ur vinkel. Kontrollera med vattenpass så att skivans blivande underlag är plant och vågrätt. Kontrollera också eventuella vinklar. Om skivan är oljad, måste du ha tillgång till träolja att använda i samband med och omedelbart efter monteringen. Vedum har satt samman en monteringssats med olja, monteringsvinklar och annat som är bra att ha vid montering och underhåll. I monteringssatsen ingår aluminiumtejp att skydda eventuellt urtag för spishäll. Kvar blir minst en meter som ska fästas på undersidan av bänkskivan,

Under monteringen ska skivan skyddas mot fukt, smuts och skador. Lägg upp skivan på underlaget för att kontrollera att den passar. Om skivan är konfektionerad av Vedum och ändå inte passar tar du kontakt med Vedum innan du fortsätter monteringen. Bänkskivan ska monteras plant. Kontrollera med vattenpass. Underlaget ska vara plant och stadigt. Vid hörnskivor måste skivans bakkant få stöd vid A och B (ingår ej i leverans från Vedum). Om inte stödet utformas på rätt sätt kan skarvarna bli otäta vilket medför risk för fuktskador. Detta anses inte vara en reklamation. Alla skarvar måste ha stöd underifrån så att de inte med tiden kan gå isär.

B

A

21


2. Montering bänkskivor 2.2 FORTS. MONTERING MASSIVA TRÄSKIVOR MONTERING AV SKARVAD BÄNKSKIVA I MASSIVT TRÄ OBS! Bild nedan visar montering av hårdvaxoljad massiv bänkskiva. Penseln används endast vid oljad bänkskiva. Vid oljad bänkskiva ersätts även kexen med en slejf. Bänkskivan ska monteras plant. Kontrollera med vattenpass. Underlaget ska vara plant och stadigt. Vinkelhörn och andra skarvar levereras med art.nr. 392011 som består av lim (L används endast till bänkskivor av laminat), tre kopplingsbeslag (C) och kex (D). Oljade, ej hårdvaxoljade bänkskivor i massivt trä levereras med en burk träolja som används istället för lim (L). Montera kexen i det frästa spåret. Placera ett kex ytterst i spårets framkant och ett kex ytterst i spårets bakkant. Placera de resterande två kexen med jämt mellanrum mellan fram- och bakkant. Om skivan ska skarvas med kopplingsbeslag kan du behöva ta upp hål i underlaget för att kunna dra åt kopplingsbeslagen underifrån. Skjut ihop skivorna och kontrollera att skivornas ytor är i nivå med varandra. Skarvar mellan bänkskivor kan bli ojämna om skivorna är olika konditionerade. Sådana ojämnheter utjämnas med mellanlägg eller neddragning. Gäller även mellan diskbänkar och bänkskivor, om de inte jämnas ut genom att skivorna får ligga lösa i ett uppvärmt rum några dagar innan monteringen fortsätter. Tips! Skulle justermånen vara för snäv mellan kex och spår, kan man ta ut kexet och platta till det något med en hammare. När passningen är god dras skivorna isär. Medföljande träolja appliceras på hela skarvytan. Pressa ihop bänkskivorna och montera de tre kopplingsbeslagen så att bänkskivorna är ihopdragna. Börja justera det främre kopplingsbeslaget så att bänkskivorna är jämna i ovankant och dra åt. Gör likadant med mittbeslaget och sist det inre kopplingsbeslaget. Efterdra kopplingsbeslagen (C).

D

22

C

L C

D ART.NR. 392011


2. Montering bänkskivor 2.2 FORTS. MONTERING MASSIVA TRÄSKIVOR FÄST SKIVAN RÄTT

BEHANDLING EFTER MONTERING AV OLJADE SKIVOR

Fäst skivan underifrån med medföljande beslagspåse som innehåller monteringsvinklar med ovala hål. Skivan får aldrig limmas fast. Fäst med monteringsvinklar med högst 600 mm avstånd utmed skivans längd. Även skivans ändar ska fästas med monteringsvinklar. Välj vinklar så att skivan kan röra sig på djupet.

Efter montering ska bänkskivorna omedelbart oljas på sidor och kanter med träolja. Särskilt viktiga är områden där det förekommer het ånga eller vattenstänk. Detta gäller enbart oljebehandlade bänkskivor (bänkskivor som levereras hårdvaxade kräver ingen behandling direkt efter montering om inte ytan skadats).

Fäst monteringsvinklarna på skåpets sida cirka 100 mm från framrespektive bakkant. Gäller även vid skarv. Alternativt kan du i framkant borra ett hål genom överliggaren och fästa med skruv och bricka. Hålet måste vara minst dubbelt så stort som skruven. Under monteringen kan du hålla skivan på plats med tvingar. Använd skyddande mellanlägg så att ytan inte skadas.

Lägg på ordentligt med träolja och låt den suga in i en timme, fördela och arbeta under tiden in överskottet av oljan med en trasa. För extra len yta använder ni Scotch-Brite eller motsvarande, alternativt mjuk slipkloss (extra fin). Arbeta i träets längdriktning. Gnugga sedan ytorna torra med en luddfri trasa. Om inte ytan torkas helt torr efter tre timmar så kan den torka till en seg och kladdig yta som är svår att få bort. Var försiktig så att oljan inte kommer i kontakt med annat än bänkskivan, särskilt luckorna. Upprepa behandlingen minst en gång första veckan, därefter en gång i veckan i tre veckor. Upprepa efter en månad, tre månader och sex månader.

Bakkant 2 st

ca 50

Sidor 2st

mm

Behandla därefter bänkskivan tre till fyra gånger om året. Observera att all behandling och underhåll ska utföras på torra skivor. Låt aldrig vatten bli stående på bänkskivan. Det finns då en risk att bänkskivan kan svälla och i värsta fall spricka. Torka därför torrt direkt och särskilt viktigt är det runt diskhon/diskbänken. Kaffebryggare kan också ställa till problem. En del kaffebryggare blir mycket varma på undersidan och den värmen torkar ut träet. Det kan ge fläckar och sprickor. Speciellt viktigt är detta om du har en underlimmad diskho. En kaffebryggare, liksom frityrgrytor och andra varma apparater, ska för säkerhets skull alltid stå på ett underlägg. VARNING! De trasor och svampar som ni använt kan självantända då oljan oxiderar! Blöt med vatten och slå in i lufttätt eller elda under kontrollerade former. RENGÖRING/UNDERHÅLL HÅRDVAXOLJADE SKIVOR

Massivträ är ett levande material, och därför rör det sig med årstidernas växlingar. Exempelvis kan en skiva av bok med djupet 600 mm variera med +/-2,5 mm under ett år. Skruvarna får inte vara så hårt åtdragna att den naturliga rörelsen hindras.

Bänkskivorna är vid leverans behandlade med en speciell olje- och vaxkombination som ger ett mycket slitstarkt ytskikt och ett bra skydd. De behöver inte behandlas före eller direkt efter montering om inte ytan skadats, men de är inte underhållsfria.

Vid montage av spishäll bifogar vissa fabrikanter monteringsramar/skenor. Det är nödvändigt att monteringshålen i dessa är ovala i djupled för att tillåta skivans rörelser. Utan ovala hål finns risken för att träet spricker. På bänkskivans kortsida som ansluter mot en diskbänk ska det alltid läggas en tätning av silikon (ingår ej i leverans från Vedum).

För att bänkskivorna ska hålla sig vackra och ha ett fullgott ytskikt ska ni kontrollera om era bänkskivor behöver underhållas så att ytan inte blir sliten eller skadad. Extra viktigt är kontrollen så att ändträet och kanterna har ett fullgott skydd, särskilt om ni har en underlimmad diskho där fukt kan tränga upp. Gäller även ytor som används frekvent och där vatten och ånga kan förekomma. Då varje skiva, liksom varje stav, är unik krävs olika mängd av hårdvaxolja för att mätta ytan och bygga ett fullgott ytskikt.

Vid underlimmad diskho med avställningsyta i bänkskivan bör det kontrolleras så att den inte tar i en eventuell diskmaskin (se sidan 20). Diskmaskinen får då sänkas och ovanför kan man komplettera med list art.nr. 47148, 600x30x36 eller art.nr. 47149, 450x30x36 (vid diskmaskin i bredd 450 mm) för att täcka utrymmet.

För dagligt underhåll, eller vid behov, används en lätt fuktad trasa med ljummet vatten. Den avtorkade ytan ska vara torr inom 1–2 minuter. Vedum har en rengöringsspray med art.nr. 37010 för daglig rengöring. Den innehåller såpa baserad på naturliga oljor. Produkten rengör ytan utan att torka ut eller ta bort hårdvaxoljan. Sprayas på ytan och torkas av med luddfri trasa (ingår ej i leverans från Vedum). Underhållsvax art.nr. 37009 används efter fukttorkning för att vid behov på ett enkelt sätt fräscha upp den hårdvaxoljade ytan. Burken skakas och medlet appliceras mycket tunt på den rena, torra ytan med en mikrofibermopp eller luddfri trasa (ingår ej i leverans från Vedum). Låt torka i minst en timme. Sörj för god ventilation. Tejpa aldrig på ytan.

23


2. Montering bänkskivor 2.2 FORTS. MONTERING MASSIVA TRÄSKIVOR BÄTTRINGSBEHANDLING MED NATUR HÅRDVAXOLJA

TÄTA FOGAR

Ytan måste vara ren och torr. Vedum använder Osmo hårdvaxolja 3032 ofärgad sidenmatt med art.nr. 37005 som är färdig att använda, spädes ej men skakas/röres noga.

Monterar du kakel eller annat stänkskydd över skivan lämnar du några millimeters mellanrum mellan bänkskivan och stänkskyddet. Fogen tätas med mjukfog som oftast beställs tillsammans med kaklet. Bakkanten bakom diskhon kan med fördel förseglas med fuktspärr eller tätningslack.

Lägg på hårdvaxoljan tunt i fiberriktningen med en luddfri trasa (ingår ej i leverans från Vedum). Lägg endast på en gång i ett tunt lager. Undvik att göra arbetet i direkt solljus. Var försiktig så att hårdvaxoljan inte kommer i kontakt med annat än bänkskivan, särskilt luckorna, då den är mycket svår att ta bort. Låt torka 8–12 timmar, i normala klimatförhållanden vid temperaturen ca +18–22° och relativ fuktighet på 40–60%, och sörj för god ventilation. BÄTTRINGSBEHANDLING MED VITPIGMENTERAD HÅRDVAXOLJA

SKÄRBRÄDA Om skärbräda finns i skåpsstommen måste skenor och skärbräda demonteras. Därefter måste det jackas ur i sidan för att vinkelbeslaget ska få plats bakom skenan. Därefter återmonteras skenorna och skärbrädan.

2.3 MONTERING AV NATUR-, AKRYL- OCH KOMPOSITSTENSKIVOR

Till normalt underhåll eller vid behov används Osmo Top-oil 3068 Natural med art.nr. 37008 till vitpigmenterad bänkskiva.

FÖRBEREDELSER

Om bänkskivan skadas eller ytan slipas ner så mycket att träets naturliga färg kommer fram så används den vitpigmenterade hårdvaxoljan 3188 Snö med art.nr. 37006 som grundbehandling på det skadade stället. Slipa den skadade delen trären med slippapper korn 180–240. Därefter görs ytan fri från damm innan behandling påbörjas.

Kontrollera skivorna noga vid ankomst. Transportskador ska anmälas omgående, dock senast inom sju dagar från mottagandet. Låt skivorna vara kvar i emballaget så länge som möjligt. De står säkrast i emballaget fram till monteringstillfället. Skivorna ska alltid bäras på högkant. Bär aldrig en skiva i diskhon eller i öppningar för häll. Lägg aldrig skivorna plant på golvet, utan ställ dem på högkant mot en vägg eller dylikt.

Lägg på den pigmenterade hårdvaxoljan på samma sätt som den ofärgade. Låt torka 24 timmar, i normala klimatförhållanden vid temperaturen ca +18-22° och relativ fuktighet på 40–60%, och sörj för god ventilation. Ovanpå grundbehandlingen läggs sedan hårdvaxolja 3068 Natural med art.nr. 37008 på den vitpigmenterade bänkskivan enligt tidigare instruktion. Låt torka 24 timmar, i normala klimatförhållanden vid temperaturen ca +18-22° och relativ fuktighet på 40–60%, och sörj för god ventilation. Användning av den hårdvaxoljade bänkskivan bör ske med försiktighet första veckan. VARNING! Hårdvaxoljan innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför alltid trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning alternativt blöt med vatten och slå in lufttätt eller elda under kontrollerade former! Osmo hårdvaxolja är i torrt tillstånd helt giftfri och godkänd enligt EN71.3 och DIN 53160. DISKMASKIN En del diskmaskiner blir mycket varma och/eller släpper ut heta ångor. Anmärkningar mot att skivan påverkas över en diskmaskin anses inte vara en reklamation. Var därför extra noggrann vid inoljning av bänkskivans underkant vid diskmaskinen, direkt ovanför och 200 mm åt varje håll. Diskmaskiner levereras ofta med en skyddslist av aluminium eller liknande. Denna ska alltid monteras enligt maskinleverantörens anvisningar. Tänk också på att skydda/täta eventuella skarvar som kan påverkas underifrån av diskmaskinens ånga. Om diskmaskinens toppyta saknar isolering ska den kompletteras med exempelvis en frigolitskiva. Tänk på följande: Ångskydd, ingen skarv över diskmaskinen och att diskmaskinen ska ha isolerad toppyta.

24

MONTERING Se till att skåpstommarna är plana och vågräta samt står på ett fast underlag. Det får inte finnas någon högre punkt så att skivorna ligger och väger. Kontrollera tjockleken på skivorna. Toleransen är +/-3 mm avvikelse mellan skivorna, vilket innebär att man kan vara tvungen att ”kila” upp en skiva för att få ovansidan jämn. Det är viktigt att skivan får stöd överallt. När skivorna ligger på plats, fäster man dem lämpligast mot skåpen genom att dra en silikonsträng i skarven mellan skivan och skåpsstommen invändigt. Om man av någon anledning vill ta bort skivan kan man på så sätt lätt skära bort silikonet och lossa skivan från skåpen. Använd även transparent silikon i skarvar mellan två skivor.


2. Montering bänkskivor 2.4 MONTERING LAMINATSKIVOR TILL DIG SOM MONTERAR

FÖRBEREDELSER

Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor med laminatyta. Felaktig hantering kan avsevärt förkorta skivornas livslängd. Om monteringen inte utförts enligt dessa anvisningar, gäller inte reklamationsrätten. Läs därför igenom hela denna anvisning noga innan du börjar. Om godset har en synlig skada, så ange detta på fraktsedeln vid mottagandet. Är det däremot en dold transportskada så måste det anmälas inom den av transportbolaget angivna tiden som står på fraktsedeln, dock senast inom sju dagar.

Konfektionerade skivor är tillverkade enligt kundens önskemål och uppgivna mått. Mät ändå och kontrollera om skivan behöver sågas till på plats. Tänk på att väggar sällan är helt raka och att hörn kan vara ur vinkel. Kontrollera med vattenpass, att skivans blivande underlag är plant och vågrätt. Kontrollera också eventuella vinklar.

Anmärkningar på bänkskivan måste göras innan montage. Monterade bänkskivor betraktas alltid som godkända vid monteringens början. Eventuella skador i form av repor, avskavningar eller slagmärken anses då vara monteringsskador, och inte ett reklamationsärende. Det anses heller inte vara en reklamation om det uppkommit en skada genom inträngning av fukt, till exempel vid skarvar. Genom sammanfogningen av olika material kan i vissa fall, längs linjen av diskhons ytterkant förekomma en telegrafering (ojämnheter) i ytmaterialet. Detta gäller framförallt mörka och blanka laminat. Skivor får returneras endast efter överenskommelse med ansvarig innesäljare och ska emballeras väl. Vid retur räknas kund som varuavsändare och ansvarar därmed för korrekt emballering av returgodset. Vedum ansvarar inte för demontering och montering av ny skiva. HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO

Vedum har satt samman en monteringssats med monteringsvinklar, tätningsmassa för skarvar och annat som är bra att ha vid montering och underhåll. Tätningslack för bänkskivor ska användas ovanför diskmaskin, tillsammans med aluminiumtejpen som även skyddar eventuellt urtag för spishäll, för att säkra skarven mellan kantlisten och bänkskivans underkant. MONTERING AV LAMINATSKIVOR Under monteringen ska skivan skyddas mot fukt, smuts och skador. Lägg upp skivan på underlaget för att kontrollera att den passar. Om skivan är konfektionerad av Vedum och ändå inte passar, tar du kontakt med Vedum innan du fortsätter monteringen. Bänkskivan monteras plant. Kontrollera med vattenpass. Underlaget ska vara plant och stadigt. Vid hörnskivor ska skivans bakkant ha stöd vid A och B. Om inte stödet utformas på rätt sätt, kan skarvarna bli otäta vilket medför risk för fuktskador. Detta anses inte vara en reklamation. Alla skarvar måste ha stöd underifrån så att de inte med tiden kan gå isär. När det inte finns stöd underifrån har Vedum i dessa fall ett skarvjärn, två stycken/skarv, som tillbehör.

B BÄRS ALLTID PÅ HÖGKANT! Förstärkningsregeln tas bort, precis innan monteringen när bänkskivan är placerad på högkant. Bänkskivan placeras på stommen om möjligt på högkant och placeras varsamt i sitt korrekta läge.

A

MATERIALET Stommen i bänkskivan består av högvärdig spånskiva. Tillverkningen kontrolleras regelbundet så att avgången av fri formaldehyd håller sig väl under fastställda gränsvärden. Laminatet på ovansidan är ett högtryckslaminat, som till mer än 65% består av kraftpapper, impregnerat med fenolharts. Över detta ligger ett tryckt mönsterpapper, täckt med melamin. Undersidan är klädd med laminatbalans med inbyggd fuktspärr av Polyeten. Avsågningar och spån som uppkommer under monteringen kan deponeras, komposteras eller förbrännas i godkänd anläggning för industriell förbränning. FÖRVARING OBS! Bänkskivor ska alltid förvaras plant liggande EJ lutande mot vägg. Bänkskivorna är alltid klimatiserade och plana när de lämnar fabriken. Om de behöver förvaras i avvaktan på montering, ska de ligga plant och aldrig stå lutade mot en vägg. Förvaras inte på betonggolv, i solljus eller i någon typ av strålningsvärme.

25


2. Montering bänkskivor 2.4 FORTS. MONTERING LAMINATSKIVOR MONTERING AV SKARVAD BÄNKSKIVA I LAMINAT Bänkskivan monteras plant. Kontrollera med vattenpass. Underlaget ska vara plant och stadigt. Vinkelhörn och andra skarvar levereras med art.nr. 392011 som består av lim (L), tre kopplingsbeslag (C) och kex (D). Montera kexen i det frästa spåret. Placera ett kex ytterst i spårets framkant och ett kex ytterst i spårets bakkant. Placera de resterande två kexen med jämt mellanrum mellan fram- och bakkant. Skjut ihop skivorna och kontrollera att skivornas ytor är i nivå med varandra. Skarvar mellan bänkskivor kan bli ojämna om skivorna är olika konditionerade. Sådana ojämnheter utjämnas med mellanlägg eller neddragning. Gäller även mellan diskbänkar och bänkskivor. Om skivan ska skarvas med kopplingsbeslag kan du behöva ta upp hål i underlaget för att kunna dra åt kopplingsbeslagen underifrån. När passningen är god dras skivorna isär. Medföljande tätningsmassa appliceras på övre delen av spånskiveskarven. Använd hela innehållet i tuben. Pressa ihop bänkskivorna inom 90 sekunder, montera de tre kopplingsbeslagen (C) så att bänkskivorna är ihopdragna. Börja justera det främre kopplingsbeslaget så att bänkskivorna är jämna i ovankant och dra åt. Gör likadant med mittbeslaget och sist det inre kopplingsbeslaget. OBS! Kontrollera att överskottet av tätningsmassan pressas upp utmed hela skarven och att det inte bildas några luftfickor. Ta omedelbart bort överskottet av tätningsmassan med en plastskrapa eller en styv pappbit. Torka efter med en trasa fuktad med Aceton eller likvärdigt. Arbeta alltid från väggen och mot skivans framkant och diagonalt över skarven, så att tätningsmassan trycks ner i skarven. Efterdra kopplingsbeslagen (C).

VIKTIGT! Tätningsmassan ska appliceras på ovansidan över hela skarvens längd för att förhindra att skarven blir otät, vilket kan medföra risk för fuktskador.

L

D

26

C

L C

D ART.NR. 392011


2. Montering bänkskivor 2.4 FORTS. MONTERING LAMINATSKIVOR FÄST SKIVAN RÄTT

DISKMASKIN

Använd de medföljande monteringsvinklarna för att fästa skivorna mot underlaget. Vid skarv bör det monteras två monteringsvinklar på skåpets sida cirka 100 mm från fram- respektive bakkant. Skivorna kan även fästas vid underlaget genom att borra hål ungefär var 600:e mm utmed skivans längd, i skåpens fram- och bakkantslist och skruvas fast (skruv ingår ej i leverans från Vedum). Under monteringen kan du hålla skivan på plats med tvingar. Använd dock skyddande mellanlägg, så att laminatytan inte skadas.

En del diskmaskiner blir mycket varma och/eller släpper ut heta ångor mot bänkskivans underkant. Speciellt utsatt är övergången mellan kantlisten och bänkskivans underkant. Tätningslack för bänkskivor ska användas ovanför diskmaskin som läggs på först, tillsammans med aluminiumtejpen som även skyddar eventuellt urtag för spishäll, för att säkra skarven mellan kantlisten och bänkskivans underkant. Lägg på tätningslack direkt ovanför diskmaskinen och 200 mm åt varje håll.

Sidor 2st + 2 st/meter vid långa sidor

Fram- och bakkant 2 st /meter

Anmärkningar mot att skivan påverkas över en diskmaskin anses inte vara en reklamation. Diskmaskiner levereras ofta med skyddslist av aluminium eller liknande. Denna ska alltid monteras enligt maskinleverantörens anvisningar. Tänk också på att skydda/täta eventuella skarvar som kan påverkas underifrån av diskmaskinens ånga. Använd medföljande tätningslack och var noga med att lacken täcker skarven mellan skivan och kantlisten. Diskmaskin ska ha isolerad toppyta. Om diskmaskinens toppyta saknar isolering ska den kompletteras med exempelvis en frigolitskiva. TÄTA FOGAR Monterar du kakel eller annat stänkskydd över skivan lämnar du några millimeters mellanrum mellan bänkskivan och stänkskyddet. Fogen tätas med mjukfog som oftast beställs tillsammans med kaklet. Bakkanten bakom diskhon kan med fördel förseglas med fuktspärr eller tätningslack.

På bänkskivans kortsida som ansluter mot en diskbänk ska det alltid läggas en tätning av silikon (ingår ej i leverans från Vedum) och där det finns risk att kanten utsätts för vatten, bör det monteras en sidoavslutningslist av aluminium. Vi rekommenderar även att sidoavslutningslisten används för att skydda kortsidor som ansluter mot spis, på grund av att strålningsvärmen från spisen annars kan få kantlisten att släppa. Avsågningar och spån som uppkommer under monteringen kan deponeras, komposteras eller förbrännas. Skarvlist 39218 kan användas för utfyllnad vid postformad hörnlösning.

27


3. Montering väggskåp 3.1 STÖDREGEL FÖR VÄGGSKÅP

530

Montera en stödregel på väggen enligt bild, 530 mm över bänkskåpen. Kontrollera att väggskåp och högskåp kommer i samma höjd. Markera plats för ventilation till ev. fläktskåp. Se fläktleverantörens anvisningar.

Takanslutningens utsida ska sitta 4 mm innanför skåpsstommen. Mät ut och markera var takanslutningen ska sitta. Spika eller skruva fast en list i taket att fästa i (ingår ej i leverans från Vedum). Montera listen innan monteringen av väggskåp om det är trångt mellan tak och väggskåp.

Monteringsplatta Standard

28

Monteringsplatta för dämpade gångjärn

Montera upp väggskåpen med stödhjälp från stödregeln. Ta hänsyn till passbitar, välj skruv lämpliga för väggmaterialet (ingår ej i leverans från Vedum). Tvinga fast nästa skåp med det föregående och skruva ihop skåpen. När alla skåp är monterade tas stödregeln bort. Vid montering med skruv inifrån stommen kan skruvskallar täckas med täckproppar vit 20 mm med art.nr. 39226. Kan med fördel användas i vitrinskåpen. Om det finns passbit mot vägg, montera även ett ”lock” bakom passbiten i nederkant och i ovankant så att det inte blir ett hål där. Gäller inte om det monteras belysningsbotten under eller takanslutning ovanför väggskåpet.

Vid sammanbindning av skåp SKRUVA EJ i förborrade hål. Skruven på bilden döljs av gångjärnet när luckan monterats. Använd sammanbindningsskruv (TFX 4x28). Vid gångjärn med dämpning sätts inte sammanbindningsskruven på samma ställe utan flyttas ner och inåt i stommen och blir då synlig se ”1.5 Sammansättning bänkskåp” på sida 11. Vid fanerade skåp och vin/kokbokshyllor skruva inifrån i intilliggande skåp.


3. Montering väggskåp 3.2 TAKANSLUTNING Kapa vid behov takanslutningen till rätt höjd och montera den med lister och skruv. Är taket ojämt finns takanslutningslist i vit plast för tätning mellan tak och takanslutning art.nr. 38003.

Använd skarvlist art.nr. 38012, 38025, 38026, hörnlisterna 38035, 38015 eller gera vid skarvning av takanslutning.

3.3 VENTILATIONSGALLER Ursågning för ventilationsgaller måste göras i både sockel och takanslutning då kyl och frys byggs in (om ventilation ej finns i toppskåpet). Använd ventilationsgaller för infällning art.nr. 33435 vit plast eller ventilationsgaller för infällning art.nr. 39049 i rostfri look och art.nr. 39049K i kulör. Ursågningsmått 473x73 mm. Vid inbyggnad av micro i halvhöga skåp måste ursågning för ventilationgaller göras i bänkskivan. Ventilationsgaller för infällning art.nr. 39049 i rostfri look rekommenderas till bänkskivor eftersom gallret är helt plant. Se respektive vitvaruleverantörers anvisningar för ventilation.

Ventilationsgaller för infällning art.nr. 33435 vit plast. Höjd 80 x bredd 475 mm.

Ventilationsgaller för infällning art.nr. 39049 i rostfri look och art.nr. 39049K i kulör. Höjd 86 x bredd 500 mm. Om inbyggnadsmikro i väggskåp från Bosch/Siemens/Electrolux används, krävs ett urtag i eventuell belysningsbotten enligt nedan (vy underifrån). Se Monteringsanvisning art.nr. 33438 på www.vedum.se/kok/montering.

29


3. Montering väggskåp 3.4 FLÄKTHYLLA MED LUCKA Kapa vid behov fläkthyllans underkant så den passar fläktens höjd. Tänk på att avstånd mellan spis och fläkt ska vara minst 500 mm. Olika fläktar kräver olika avstånd från spishäll. Se fläktleverantörens anvisningar. Från bifogad beslagspåse monteras kopplingsbeslaget ihop, det vita skruvhuvudet och pinnskruven, för montering i ovankant. I fläkthyllan finns ett genomborrat hål där kopplingsbeslaget ska monteras. Borra först ett 6 mm-hål till angränsande skåp och montera kopplingsbeslaget med det vita skruvhuvudet från fläkthyllans sida och vingmuttern i angränsande skåp. Därefter borras ett 5 mm-hål i nederkant från angränsande skåp och skruvöglan trycks dit med öglan från angränsande skåp som en sprint. Tänk på att vingmuttern och skruvöglan blir synliga om man har ett öppet skåp intill! Om man istället väljer att skruva fast fläkthylla med sammanbindningsskruv rekommenderas en kontroll med den lokala sotaren så att detta är en godkänd lösning.

3.5 MONTERING OCH ANPASSNING AV FLEXIBEL FLÄKTMODUL ART.NR. 38730-38731 1. Kapa ner sidorna så att de är anpassade till den aktuella fläkten så att måttet blir 500 mm mellan spis/spishäll och underkant fläkt efter montering av fläkten. Kapa också ner fronten anpassad till den aktuella fläkten. Tänk på att fronten skall sitta precis i underkant av ovanstående skåp och ha fri yta på ca två millimeter mellan fläkten och fronten.

4,0x28 enligt bilden. Sammanbindningsskruven ingår inte i tillbehörspåsen utan medföljer köksleveransen. 3. Montera panelhållarna på sidorna så att de sitter dikt an mot botten på det skåp som är monterat ovanför och har de båda kantvingarna utvändigt på stommen. Skruva fast panelhållarna med fyra skruv vardera, TKX 4,0x15 enligt bild.

2. Montera sidorna så att den kapade ytan kommer uppåt mot skåpet ovanför och den kantlistade nedåt. Monteras med fyra sammanbindningsskruv/sida med art.nr. 39611 TFX

2

3

1 7 T

FRON

6 30

5

4


3. Montering väggskåp 3.6 KRÖN- OCH LJUSRAMPSLIST Montering av krönlister på sida väggskåp/högskåp. Placeringen utgör alternativa rekommendationer. På typ B sitter baksidan på listen i mitten av skåpsidan. Typ D sitter med skruven i mitten på skåpssidan (OBS! Förborra alltid). På kombilister ligger de så att radien är utanför sidan.

Montering av krönlister B och rak görs med möbelvinkel och skruv (TKX Ø4x15). Placeringen av krönlisten på framsidan av väggskåpen/högskåpen är en smaksak men givna bilder är rekommendationer. På typ B sitter listen halva bredden utanför stommen. På typ D sitter fasen på nederdelen av listen i liv med framsida på stommen. Kombilist rak sätts så radien ligger utanför luckan. Vid kombilist allmoge går det även att montera med någon typ av list istället för möbelvinkel (ingår ej i leverans från Vedum).

Krönlist sida

Krönlist framkant över lucka

Kombilist B 3852

Krönlist D 3854

Kombilist rak 3857

Kombilist rak 3856, 3858, 3885

Kombilist allmoge 3859

Kombilist B 3852

Krönlist D 3854

Kombilist rak 3857

Kombilist rak 3856, 3858, 3885

Kombilist allmoge 3859

Takanslutning och krönlist i kombination, framkant över lucka. Mått från vägg till monteringskloss: vid väggskåp 302 mm, vid högskåp 580 mm.

Takanslutning och krönlist i kombination, sida.

Krönlist

Ljusrampslist Vid mindre avstånd mellan skåp och tak, kan ledad skruvdragare alternativt mejsel krävas.

Ljusrampslist framkant under lucka

Ljusrampslist sida A 3851

Kombilist B 3852

Kombilist rak 3857

Kombilist rak 3856, 3858, 3885

Kombilist allmoge 3859

Montering av ljusrampslist på sidan av väggskåp är en smaksak men ovan givna bilder är rekommendationer. På typ B sitter listen placerad så rundningen sitter utanför sidan. På kombilist rak placeras listen så radien är utanför sidan. På kombilist rak i målat utförande ska skarven för ommantlingen vändas mot skåpet. Vid fläkt bör man gera in ljusrampslisterna och montera in ljusrampslisten mot vägg.

A 3851

Kombilist B 3852

Kombilist rak 3857

Kombilist rak 3856, 3858, 3885

Kombilist allmoge 3859

Montering av ljusrampslist görs med möbelvinkel och skruv (TKX Ø4x15). Placering av ljusrampslisten på framsidan av väggskåp är en smaksak men ovan givna bilder är rekommendationer. På typ A och B sitter listen halva bredden utanför stommen. Kombilist rak monteras så radien är i liv med luckan.

31


4. Belysning 4.1 BALDAKINER BELYSNINGSARMATURER Vid belysning under väggskåp är det passande att ett elrör går ut under väggskåpets underkant. Har du LED-belysning placeras drivern på lämpligt ställe, t.ex. inuti eller ovanför ett skåp. OBS! Skåpen är ej förberedda för kabeldragning, vilket gör att eventuella urtag i botten, hyllor och tak för kablar och kabellister görs på plats. Planera i förväg el-utgångar för belysning på din köksritning tillsammans med elektriker. Många av våra väggskåp i höjderna 700, 850 och 988 mm går att beställa med ett spår för kabeldragning (mot pristillägg) på utsidan som sedan döljs av intilliggande skåp eller av en dekorsida.

Förborra BALDAKINER och skruva mot väggskåpstak. Montera spotlights och anslut elkablarna mellan drivern och spotlights på ovansidan av baldakinen.

MONTERING AV BALDAKIN MELLAN TVÅ VÄGGSKÅP. Använd bifogade skarvjärn (4 st.) art.nr. 39332 och skruv (8 st.) art.nr. 39147. Passa in baldakinen mellan väggskåpen och fäst på ovansidan med skarvjärn och skruv. Montera spotlights och anslut elkablarna mellan drivern och spotlights på ovansidan av baldakinen. Om dekorsidor används kapas dessa motsvarande tjockleken på baldakinen och baldakinen monteras ovanpå dekorsidorna.

4.2 BELYSNINGSBOTTNAR

Belysningsbottnar för placering under väggskåp finns i fem varianter: Art.nr. 3567 Rak 1600x322x16

Art.nr. 3563 Rak 1238x323x19

Art.nr. 3568 Rak 2500x322x16

Art.nr. 3564 Rak 2457x323x19

Art.nr. 3565 Hörn diagonal 599x599x16

Art.nr. 3562 Hörndiagonal 599x599x19

Art.nr. 3566 Avslutning 322x322x16

Art.nr. 3561 Avslutning 323x323x19

Art.nr. 3569 Hörnmodul 460x393x16

Art.nr. 3570 Hörnmodul 460x394x19

Vid montering av belysningsbotten med skruv inifrån stommen kan skruvskallar täckas med täckproppar vit 20 mm med art.nr. 39226.

32


4. Belysning 4.2 FORTS. BELYSNINGSBOTTNAR 1. Mät väggskåpens bredd. 2. Markera var hålen för lamporna ska placeras och mät ut centrum i de förfrästa spåren på baksidan. Borra igenom med ett litet borr från baksidan, vänd därefter skivan och borra igenom med en dosfräs, kontrollera diameter på vald belysning.

3. Montera lamporna och lägg kablarna tillrätta i spåren på baksidan. Spara lite extra kabel precis innanför lamporna. 4. Många av våra väggskåp i höjderna 700, 850 och 988 mm går att beställa med ett spår för kabeldragning (mot pristillägg) på utsidan som sedan döljs av intilliggande skåp eller av en dekorsida. Annars får man dra kablarna genom elrör eller genom skåpens botten. Man kan även fräsa spår på utsidan av ett skåp som täcks av en dekorsida eller ett annat skåp, alternativt fräsa spår på insidan i bakkant av en dekorsida och dra kablarna där. Plats finns urfräst i belysningsbotten för att kunna placera grenuttaget (med uttag för 6 LED-lampor) där och koppla in LED-lamporna. Spara några centimeter kabel innanför lamporna för att lätt kunna få ut lamporna vid behov utan att ta ner hela belysningsbotten. Därefter kan man dra upp grenuttagets kabel i kabelspåret (om det är beställt skåp med spår) och placera drivern ovanpå skåpet eller någonstans i närheten.

5. Kontrollera var kablarna är dragna och var belysningsbottnarna är förfrästa. Förborra genom skåpets botten och använd sammanbindningsskruv för att fästa bottnarna i skåpen. Skruva EJ i de förfrästa spåren! Vid montering av belysningsbotten med skruv inifrån stommen kan skruvskallar täckas med täckproppar vit 20 mm med art.nr. 39226.

6. Drivern till LED-belysningen göms antingen inne i skåpen eller ovanpå skåpen. 7. Vedum har ett vitt täcklock 140x140 mm med art.nr. 39307 för montering inne i ett skåp. Urtag görs då i taket på väggskåpet för att komma åt drivern, om den är placerad ovanför väggskåpet. Urtaget täcks med täcklocket och monteras med fyra vita skruvar som ingår.

2.

3. 7.

6.

4.

5.

33


5. Barkökslösningar, köksöar 5.1 KÖKSÖ PAKETLÖSNING, BARDISK Våra färdiga paketlösningar för köksöar har en egen monteringsanvisning som följer med köksön, du hittar den även på www.vedum.se/kok/koksokonfigurator. OBS! Tänk på tipprisken! Köksöar ska förankras i golv för att förhindra tipprisk. Vi hänvisar till respektive kommuns direktiv för vad som gäller enligt lokala regelverk och SIS svensk standard. OBS! Bänkskivan ska alltid förvaras plant liggande EJ lutande mot vägg. För att göra det ännu enklare för dig har vi också gjort två monteringsfilmer som du kan följa, du hittar dem genom att scanna QR-koderna.

Vid bardisk eller köksö monteras stödben även i bakkant på skåpen.

Tillbehörspåse art.nr. 39258 till lös ryggmontering. Påsen innehåller 10 st. skruv Spax TKX 4x20, 10 st. skruv Spax TKX 4x15, 10 st. skruv Spax TKX 4x35 och 10 st. möbelvinklar. Montera sockel med hörnlist enligt bild vid bardisk/ köksö med 870 mm hög rygg. Vid 720 mm hög rygg monteras även sockel i bakkant. Gera ihop socklarna för fin skarv.

34


5. Barkökslösningar, köksöar 5.2 BARKÖK, KÖKSÖ MED HJUL BARKÖKSLÖSNING med bänkskiva 300/610 mm. Med konsol höjd 170 mm. Konsol art.nr. 39206. Monteras med genomgående bult i den undre bänkskivan.

Vid montering av barkökslösning vid häll/ spis, se till att bänkskivan ej hänger över hällen. Skydda bänkskivans undersida med lack eller fernissa.

BARKÖKSLÖSNING med bänkskiva 450 mm, 700 mm ovan golv. Konsol art.nr. 392061.

BARKÖKSLÖSNING med bänkskiva 450/610 mm, 900/1000 mm ovan golv. Konsol art.nr. 392061.

700

50

30

50

50

50

50

50

Framsida 50

50

50

Maxbredd på flyttbar ö: 1000 mm 120 Rekommenderat djup: 600 mm (bänkskåp) 30 Max belastning för flyttbar ö: 200 kg (totalt inkl. skåp) Om den flyttbara köksön ska rullas över trösklar eller liknande måste hjulen fästas med genomgående bult. Lådor rekommenderas ej på flyttbar ö, då det föreligger 120stor tipprisk.

50

50

HJUL TILL KÖKSÖ, art.nr. 39236. Höjd 120 mm. Hjulen monteras på en 30 mm bänkskiva med 4x28 skruv (ingår ej i leverensen).

50

50

50

Framsida 50

50

35


5. Barkökslösningar, köksöar 5.3 BARKÖK, BÄNKSKIVA MED ÖVERHÄNG MONTERING AV STÖDBESLAG ART.NR. 39216 OCH 39217 FÖR BÄNKSKIVOR MED ÖVERHÄNG Stödbeslaget är till för att ge extra stöd åt bänkskivor med överhäng som ska placeras på uppbyggd vägg. Anpassa antalet stödbeslag efter bänkskivans längd och tyngd, rekommenderat cc-mått mellan stödbeslagen är 600 mm. Stödbeslaget är i mattlackerad metall, vitt eller svart med försänkta skruvhål, skruvar ingår. Bredd 70 mm, längd 200 mm och tjocklek 6 mm. För att få en plan yta under bänkskivan kan man välja att bygga upp runt stödbeslagen (1) eller fräsa ur (2). 1. Bygg upp runt stödbeslagen med lämpligt skivmaterial tjocklek 6 mm eller jacka ur enligt 2. 2. Fräs eller jacka ur för stödbeslagen bredd 70 mm djup 6 mm. 3. Fäst skivan på lämpligt sätt.

1

3

2

36


6. Detaljmontering 6.1 INRAMNINGSSYSTEM Inramningssystemet gör att man kan skapa ett klassiskt kök med ”innanförliggande” luckor och platsbyggd känsla. Systemet består av ett antal lister och sidor som ramar in luckorna. I tabellen visas de artiklar som används. Observera att monteringstiden för ett kök med inramningssystem blir längre och ställer högre krav på montören. Fäst dekorsidor och lister så osynligt som möjligt med skruv och möbelvinklar. Vid montering med skruv inifrån stommen kan skruvskallarna täckas med täckproppar vit 20 mm med art.nr. 39226.

DM-lucka FÖRTECKNING ÖVER INRAMNINGSDETALJER

5 2

9

R2

20

20

R2

50

21 DM-lucka

2 5 2

Lucka till DM

9

2 1

9

6

Lucka till DM 11 9 8 3 10

7

8

7

10 9

3

10

2

1 2

2

2

1

Beskrivning skåp höjd 288 skåp höjd 572 skåp höjd 700 samt bänkskåp höjd 720 skåp höjd 850 skåp höjd 988 skåp höjd 1138 skåp höjd 1182 skåp höjd 1950 skåp höjd 2100 skåp höjd 1950+288

Artikelnr 3875 3876 3877 3878 3879 3880 3881 3882 3883 3884

Ståendes mellan Ståendes mellan Ståendes mellan Ståendes mellan Ståendes mellan Ståendes mellan Ståendes mellan Ståendes mellan Ståendes mellan Ståendes mellan

2

3885

Ståendes mellan 2100+288, liggandes under bänk- och väggskåp, liggandes över väggskåp

3

3886

Monteras under lucka till diskmaskin

4

355802

Specialmått

5 5

355798 355799

5

355800

5 5 5

355801 355804 355805

Dekorsida till kökshöjd 2100 (150+1950+20), inramningssida till högskåp 2100+20 Dekorsida till kökshöjd 2250 (150+2100+20), Dekorsida till kökshöjd 2388 (150+1950+288+20), inramningssida till högskåp 2100 + skåp över kyl 288 (2100+288+20) Dekorsida till kökshöjd 2538 (150+2100+288+20) Inramningssida till högskåp 1950 (1950+20) Inramningssida till högskåp 1950 + skåp över kyl 288 (1950+288+20)

6 6 6 6 6 6

355790 355791 355792 355793 355794 355795

Dekorsida till väggskåp 288 (20+288+20) Dekorsida till väggskåp 572 (20+572+20) Dekorsida till väggskåp 700 (20+700+20) Dekorsida till väggskåp 850 (20+850+20) Dekorsida till väggskåp 988 (20+988+20) Dekorsida till väggskåp 1138 (20+1138+20)

7 7

355796 355797

Dekorsida till bänkskåp med djup 580 mm Dekorsida till bänkskåp med djup 730 mm

8

355803

För montering på var sin sida om diskmaskin eller porslinsho

9

3895

För montering i bakkant mellan skåp

10

3861

Monteras under bänkskiva

11 11 11 11 11

3561 3562 3563 3564 3570

Under vägghörnhyllor Under hörnmodul diagonal Under väggskåp Under väggskåp Under avslutningshylla hörnmodul

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9

11 9

7

10

10

6

9 DISKMASKIN

7 10

2 2

1 2

2

37

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Art 387 387 387 387 387 388 388 388 388 388

2

388

3

388

4

355

5 5

355 355

5

355

5 5 5

355 355 355

6 6 6 6 6 6

355 355 355 355 355 355

7 7

355 355

8

355

9

389

10

386

11 11 11 11 11

356 356 356 356 357


6. Detaljmontering 6.1 FORTS. INRAMNINGSSYSTEM FORTS. FÖRTECKNING ÖVER INRAMNINGSDETALJER

R2

20

20

R2

50

21 Passlist P OS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Artikelnr 3875 1 3876 3877 1 3878 3879 1 3880 3881 1 3882 3883 1 3884

Inramningslist och distanskloss

Belysningsbotten

ART.N R.

N AM N , HÖJD X BR EDD X DJUP M M

ANMÄRKNING

3875

Inramningslist 288x50x20

Ståendes mellan skåp höjd 288

Inramningslist 572x50x20

Ståendes mellan skåp höjd 572

3876 Ståendes 3877 mellan Ståendes mellan Ståendes 3878 mellan Ståendes mellan Ståendes mellan 3879 Ståendes mellan Ståendes mellan 3880 Ståendes mellan Ståendes mellan 3881 Ståendes mellan

Beskrivning skåp höjd 288 Inramningslist 700x50x20 skåp höjd 572 skåp höjd 700 samt bänkskåp höjd 720 Inramningslist 850x50x20 skåp höjd 850 skåp höjd 988 Inramningslist 988x50x20 skåp höjd 1138 skåp höjd 1182 Inramningslist 1138x50x20 skåp höjd 1950 skåp höjd 2100 Inramningslist 1182x50x20 skåp höjd 1950+288

Dekorsida

Ståendes mellan skåp höjd 700 samt bänkskåp höjd 720 Ståendes mellan skåp höjd 850 Ståendes mellan skåp höjd 988 Ståendes mellan skåp höjd 1138 Ståendes mellan skåp höjd 1182

1

3882 mellan 2100+288, Inramningslist Ståendes mellan skåp höjd 1950 Ståendes liggandes 1950x50x20 under bänk- och väggskåp, liggandes över väggskåp

1

3883 under lucka Inramningslist Monteras till diskmaskin

2

3885

3

3886

4

1 355802

3884 Specialmått

3557982

3885 till kökshöjd Inramningslist 2388x50x20 Ståendes mellan 2100+288, liggandes under bänk- och väggskåp, liggandes över Dekorsida 2100 (150+1950+20), inramningssida till högskåp 2100+20 Dekorsida till kökshöjd 2250 (150+2100+20), väggskåp Dekorsida till kökshöjd 2388 (150+1950+288+20), inramningssida till högskåp 2100 + skåp över kyl 288

5 5

355799

2100x50x20

Inramningslist 2238x50x20

5

355800

5 5 5

355801 355804 355805

(2100+288+20) 3886 till kökshöjd Inramningslist 596x21x20 Dekorsida 2538 (150+2100+288+20) Inramningssida till högskåp 1950 (1950+20) Inramningssida till högskåp 1950 + skåp över kyl 288 (1950+288+20)

6 6 6 6 6 6

355790 3557915 355792 3557935 355794 3557955

Dekorsida till väggskåp 288 (20+288+20) Dekorsida till väggskåp 572 (20+572+20) 355798 Dekorsida 2120x603x19 Dekorsida till väggskåp 700 (20+700+20) Dekorsida till väggskåp 850 (20+850+20) 355799 Dekorsida 2270x603x19 Dekorsida till väggskåp 988 (20+988+20) Dekorsida till väggskåp 1138 (20+1138+20)

7 7

355796 355797

Dekorsida till bänkskåp med djup 580 mm Dekorsida till bänkskåp med djup 730 mm

8

355803

För montering på var sin sida om diskmaskin eller porslinsho

9

3895

3

(4)

5 5

3861

11 11 11 11 11

3561 3562 3563 3564 3570

38

355800

Dekorsida HxBx19

Dekorsida 2408x603x19

6 6

Monteras under lucka till diskmaskin med skruvar och distansbrickor från tillbehörspåse art.nr. 39221. Specialmått, maxmått 2500x1000 mm Dekorsida till kökshöjd 2100 (150+1950+20), inramningssida till högskåp 2100+20 Dekorsida till kökshöjd 2250 (150+2100+20), Dekorsida till kökshöjd 2388 (150+1950+288+20), inramningssida till högskåp 2100 + toppskåp 288 (2100+288+20)

Dekorsida 2558x603x19

Dekorsida till kökshöjd 2538 (150+2100+288+20)

355804

Dekorsida 1970x603x19

Inramningssida till högskåp 1950 (1950+20)

355805

Dekorsida 2258x603x19

Inramningssida till högskåp 1950 + toppskåp 288 (1950+288+20)

355790

Dekorsida 328x325x19

Dekorsida till väggskåp 288 (20+288+20)

Monteras under bänkskiva

6

Ståendes mellan skåp höjd 1950+288

355801

För montering i bakkant mellan skåp

5 10

355802

Ståendes mellan skåp höjd 2100

Under vägghörnhyllor Under hörnmodul diagonal 355791 Dekorsida 612x325x19 Under väggskåp Under väggskåp 355792 Dekorsida 740x325x19 Under avslutningshylla hörnmodul

Dekorsida till väggskåp 572 (20+572+20) Dekorsida till väggskåp 700 (20+700+20)

6

355793

Dekorsida 890x325x19

Dekorsida till väggskåp 850 (20+850+20)

6

355794

Dekorsida 1028x325x19

Dekorsida till väggskåp 988 (20+988+20)

6

355795

Dekorsida 1178x325x19

Dekorsida till väggskåp 1138 (20+1138+20)

7

355796

Dekorsida 870x603x19

Dekorsida till bänkskåp med djup 580 mm

7

355797

Dekorsida 870x753x19

Dekorsida till bänkskåp med djup 730 mm

8

355803

Dekorsida 740x603x19

För montering på var sin sida om diskmaskin eller porslinsho

9

3895

Distanskloss

För montering i bakkant mellan skåp

10

3861

Passlist 2400x21x20

Monteras under bänkskiva

11

3561

Belysningsbotten 323x323x19

Under vägghörnhyllor

11

3562

Belysningsbotten 599x599x19

Under hörnmodul diagonal

11

3563

Belysningsbotten 1238x323x19

Under väggskåp

11

3564

Belysningsbotten 2457x323x19

Under väggskåp

11

3570

Belysningsbotten 460x394x19

Under avslutningshylla hörnmodul


6. Detaljmontering 6.1 FORTS. INRAMNINGSSYSTEM

4

6

5

R2

20

R2

20

3

50

21

1

DM-lucka

s mellan s mellan s mellan s mellan s mellan s mellan s mellan s mellan s mellan s mellan

1. Dekorsidor till inramningssystemet är avsedda att täcka 5

2

Beskrivning skåp höjd 288 skåp höjd 572 skåp höjd 700 samt bänkskåp höjd 720 skåp höjd 850 skåp höjd 988 skåp höjd 1138 skåp höjd 1182 skåp höjd 1950 skåp höjd 2100 skåp höjd 1950+288

bänkskåp och högskåp ända ner till golv. 2

sida om en integrerad diskmaskin.

3. Dekorsidor till väggskåp är anpassade för att täcka 2

10

skåpet + inramningslist/belysningsbotten både upptill 6 1 9 och nedtill.

s mellan 2100+288, liggandes under bänk- och väggskåp, liggandes över väggskåp under lucka till diskmaskin

4. Inramningslist som placeras mellan skåp ska monteras i

Lucka till

ått

a till kökshöjd 2100 (150+1950+20), inramningssida till högskåp 2100+20 DM a till kökshöjd 2250 (150+2100+20), a till kökshöjd 2388 (150+1950+288+20), inramningssida till högskåp 2100 + skåp över kyl 288 88+20) a till kökshöjd 2538 (150+2100+288+20) gssida till högskåp 1950 (1950+20) gssida till högskåp 1950 + skåp över kyl 288 (1950+288+20)

liv med skåpets underkant och sticka fram 19 mm. med passlisten.

3

6. Inramningslisten som placeras under eller över skåp ska

8

sticka fram 21 mm. 10

a till bänkskåp med djup 580 mm a till bänkskåp med djup 730 mm

Passbit

ering i bakkant mellan skåp

6

7. Använd

10 distanskloss

7

mellan skåpen i bakkant för att få samma avstånd både i fram- 9och bakkant.

8. Lucka till integrerad diskmaskin förses med förborrad

Inramningslist

10

under bänkskiva

gghörnhyllor rnmodul diagonal ggskåp ggskåp slutningshylla hörnmodul

2

11

9

inramningslist som skruvas fast på luckan underifrån (förborra med ett 2 mm borr i luckan) med skruvar och 2 1 distansbrickor från tillbehörspåse art.nr. 39221. Urtag 2 kan behövas göra i sockeln.

9. Fristående kyl/frys, montera dekorsida 19 mm mellan

2

två kyl/frys hela vägen ned till golv.

9

2

3885 3886

4

355802

5 5

355798 355799

5

355800

5 5 5

355801 355804 355805

6 6 6 6 6 6

355790 355791 355792 355793 355794 355795

7 7

355796 355797

8

355803

9

3895

10

3861

11 11 11 11 11

3561 3562 3563 3564 3570

OBS! Passbit

10. Väggskåp hörnmodell diagonal fungerar ej med endast inramningslist. Använd passbit 20 mm innan inramningslist monteras. Bänkskåp för häll i hörn fungerar ej med endast inramningslist. Använd passbit 50 mm innan inramningslist monteras.

Inramningslist

Dekorsida

Vid vägg: använd även framskjuten passbit i vinkelkök.

Artikelnr 3875 3876 3877 3878 3879 3880 3881 3882 3883 3884

3

5. Utrymmet mellan inramningslisten och bänkskivan täcks 11 8

a till väggskåp 288 (20+288+20) a till väggskåp 572 (20+572+20) a till väggskåp 700 (20+700+20) a till väggskåp 850 (20+850+20) a till väggskåp 988 (20+988+20) a till väggskåp 1138 (20+1138+20)

ering på var sin sida om diskmaskin eller porslinsho

9

2. Dekorsidor i höjd 740 mm är avsedda att sitta på var

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11. När passbit monteras mot vägg, sätt passbiten i framkant på inramningslisten och dra ut den nedre inramningslisten och den övre passlisten mot vägg. Även vid ett vinkelkök så monteras passbiten i hörnet i framkant av vidstående inramningslist.

12. Fläkthylla fungerar ej med inramningslist pga hyllans fäst-skruvar som är anpassad endast för tjocklek 16 mm.

39


6. Detaljmontering 6.2 UPPHÖJD TVÄTTMASKIN/TORKTUMLARE 4

4

Art.nr. 39333 Säkringslist för tvättmaskin/torktumlare

8

8 10 2

10 2 7

Luftspalt

7

Luftspalt

6 3

3

6

5

1

1

5

MONTERING •

Vid dubbla upphöjda maskiner monteras (5) dekorsida mått 288x603x16 mm med art.nr. 357520 på lådmodul (3) art.nr. 102460N med mått höjd=288 och bredd=600 mm, där fullutdragslådan tas bort innan monteringen börjar, och därefter den andra lådmodulen mot dekorsidan. Använd tvingar och skruva med bifogad sammanbindningsskruv art.nr. 39611. Börja på punkt två vid enkel upphöjd maskin.

Stödben (1) med art.nr. 39238 monteras 50 mm från fram och bakkant under den yttre sidan av lådmodulen så att sidan vilar på stödbenet. Montera därefter de två mittersta stödbenen under dekorsidan (5) (utgår vid enkel upphöjd maskin).

Därefter monteras (2) dekorsidorna mått 1188x603x16 mm med art.nr. 357521 från underkant lådmodulen och uppåt på var sin utsida av lådmodulerna. Använd tvingar vid behov och skruva med bifogad sammanbindningsskruv art.nr. 39611 inifrån lådmodulerna.

Fäst två möbelvinklar (10) art.nr. 39614 på varje dekorsida för montering av den övre bänkskivan, 50 mm från fram respektive bakkant och montera bänkskivan mått 1268/652x610x30 mm, (4). Centrera bänkskivan över enheten så att överhänget blir lika på bägge sidorna.

Skruva fast lådmodulerna i vägg med två skruv/skåp (skruv ingår ej i leverans från Vedum) genom spikregeln. Glöm ej att täta med silikon (ingår ej i leverans från Vedum) i skruvhålen vid behov.

Kontrollera så att bänkskivan är rak och montera vinkelbeslag (8), mått 530x45x45 mm med art.nr. 39232 (skruv ingår ej i leverans från Vedum för fastsättningen i vägg) i mitten mot vägg så att bänkskivan har stöd under sig (ingår ej vid enkel upphöjd maskin).

Montera bänkskivan (6) med art.nr. 3723, mått 1214x600x30 mm eller 599x600x30 mm (vid enkel upphöjd maskin) ovanför lådmodulerna med sammanbindningsskruv genom taket på lådmodulerna och in i bänkskivan.

Montera säkringslisterna (7) med art.nr. 39333 framför maskinernas ben med skruv art.nr. 39116 TFX4x16 (4 st./list) så att maskinerna inte kan röra sig utåt, 16 mm från bänkskivans framkant.

Montera dit maskinerna. Eventuella urtag för vatten/avlopp görs på plats i botten eller på sidan.

40


6. Detaljmontering 6.3 TVÄTTSTAPEL FÖR TVÄTTMASKIN/TORKTUMLARE

1

3

3

2

3

3

Benämning

Mont. anv Tvättpelare tvättkatalog Skala

MONTERING •

Ritad

När tvättstapeln är på plats ska stödfötterna (4) justeras så sidorna står stadigt och alla fötter är utskruvade och har kontakt med golvet.

Granskad

Vyplacering

Ritn. nr

Rev

0,30

Godkänd

Datum

JOBE

Vid dubbla staplade maskiner skruvas toppskåp (1) höjd 373 mm ihop med två (2) dekorsidor med mått 2100x603x16 mm. Ta stödfötterna, (4), ur beslagspåsen art.nr. 391981 och montera dem i underkant på dekorsidan genom att knacka dit dem lätt med en hammare eller dylikt. Skruva inifrån skåpet med sammanbindningsskruv TFX 4x28 mm (skruva ej i förborrade hål). Skruva fast tre möbelvinklar (3) i bakkant på vardera dekorsida. Skruva fast tvättstapeln i möbelvinklarna mot vägg, använd lämplig skruv för väggmaterialet (ingår ej i leverans från Vedum). Glöm ej att täta i skruvhålen med silikon (ingår ej i leverans från Vedum) vid behov.

Generell + Tolerans -

1:10

Prel-00094

2017-12-11

-

C:\Vault_Working_Folder\Designs\KÖK\TRYCKSAKER\Till prislistor\Prel-00094.idw

2

3

3

4

Benämning

Mont. anv

Tvättpelare tvä Skala

Generell + Tolerans -

1:10 Ritad

Granskad

JOBE

Vyplacering

Ritn. nr

0,30

Godkänd

Datum

Prel-000

2017-12-11

41


6. Detaljmontering 6.4 BENSTATIV I ALUMINIUM, STÖDBEN I STÅL BENSTATIVET BESTÅR AV:

1. Aluminiumprofil 38x38 mm. Aluminiumprofilen levereras färdigkapad i olika längder, anpassat efter skåpen. Finns även i kulört utförande. 2. Ben med två slitsar för ytterhörn. 40x40 mm. Finns i höjd 150 och 298 mm. 3. Ben med tre slitsar för montering av mellanliggande aluminiumprofil. 40x40 mm. Finns i höjd 150 och 298 mm. 4. Täcklock till ben. 5. Monteringsskruv med bricka. 6. Vinkelbeslag.

Rekommenderat avstånd mellan ben är max 1000 mm. Lämplig placering av ben är antingen vid skarven mellan två skåp eller mitt under ett skåp. (Ex. Om man har tre 600-skåp kan man antingen ha ett ben vid varje skarv, eller ett ben mitt under det mittersta skåpet.) Till alla fristående skåp med lådor och grunda fristående skåp (430 eller 302 mm djupa) ska de bakre benen fästas i golvet med vinkelbeslag för att eliminera tipprisken. Skåp som står mot vägg ska fästas i väggen genom skåpets spikregel. OBS! Tänk på att minska djupet på benstativen om det finns en golvlist monterad mot vägg. A. Montera ihop benstativet. B. Ställ stativet på den plats där det ska stå. Justera in benen så att stativet står helt plant. Justering görs antingen med spårskruvmejsel genom benet eller genom att skruva på ställfoten för hand. C. Sätt fast täcklocken på benen. D. Vid fristående placering, skruva fast de bakre benen i golvet med hjälp av vinkelbeslaget. E. Ställ skåpen på plats på stativet och skruva ihop dem med sammanbindningsskruv. F. Förborra genom skåpbotten och aluminiumprofilen med ett 2,5 mm borr. G. Skruva fast skåpen i stativet med sammanbindningsskruv.

STÖDBEN I STÅL FÖR FRISTÅENDE SKÅP ALTERNATIVT KÖKSÖ Stödben stål art.nr. 39259 eller art.nr. 39245. För fri placering under skåp, dock rekommenderas cc 70 mm från framkant stomme. Köksö eller fristående skåp ska förankras så att de inte kan välta. Reglar, vinklar eller skruv för förankring ingår inte i leveransen då detta är beroende på vilket golv som finns på plats. Kontrollera golvleverantörens rekommendationer.

42


WOOD AND GLASS SHELVING SYSTEMS

6. Detaljmontering

WOOD AND

6.5 VÄGGHYLLOR

GLASS KALABRONE

Recommended fixing countersunk screw type - head Ø 5 mm max.

KALABRONE

3

KALABRONE

It is the responsability of the customer:

- to ensure that the wall is of a suitable quality to hold the shelf fixing in place. SHELVING - to use the proper hardware fittings according to the construction of the wall. SYSTEMS KALABRONE is the new shelf support for free-standing shelves created by Italiana

For more specific information, please refer to the WARNINGS section at the end of the catalogue. VÄGGHYLLOR med dolt spjutbeslagFerramenta art.nr. 39005 monteras med Srl. Boasting a captivating design, it perfectly meets the actual market demands. medföljande fäste, borr Ø4 mm. Där behov finns använd plugg, förborra SHELF LOCKING AND INCLINATION ADJUSTMENT It is suitable for shelves from 8 to 30 mm thick. 320 Its solid MAXstructure guarantees a med Ø8 mm. Mät ut på väggen vart hyllan ska fästas, montera fästena. KALABRONE capacity loading of 25 kg for each support with a shelf 320 mm deep. Justera lutningen med de små skruvarna. Skjut på hyllan.

KALABRONE comes with 2 adjustments: KALABRONE is the new shelf support for free-standing shelves created by Italiana WOOD AND - Vertical: through the oval hole positioned the upper bracket Ferramenta Srl. Boasting a captivating design, it on perfectly meets the actual market GLASS Max last med två hyllbärare inklusive hylla längd 300 mm är 3 kg - Inclination: through an adjustable screw positioned on the main support demands. SHELVING It is for shelves from 8 to 30 mm thick. Its solid structure guarantees a respektive längd 1200 mm är 12 kg.suitable Höjd- respektive sidjustering The soft element of support engineering positioned on the upper bracket capacity loading of 25 kg made for each with aplastic shelf 320 mm deep. SYSTEMS ± 4 mm.

8-30 mm

KALABRONE

3 MAX

KALABRONE

guarantees a perfect adhesion to the shelf, thus a voiding that the shelf is accidentally removed. KALABRONE comes with 2 adjustments: - Vertical: through the oval hole positioned on the upper bracket - Inclination: through an adjustable screw positioned on the main support

BRACKET ALIGNMENT

REGISTERED DESIGN

Belastning kg/hyllbärare i förhållande till hyllans djup i mm. 3

COMBINATION SHELF LOAD AND SHELF DEPTH

Max belastning/hyllbärare 25 kg. KALABRONE comes with 2 adjustments: INSTALLATION AND ADJUSTMENTS (The figures refer to 1 shelf support) - Vertical: through the oval hole positioned on the upper bracket WOOD PANEL SOLID AND PLASTERBOARD WALLS cross PZ2 - Inclination: screwdriver through an adjustable screw positioned on the main support 50

Belastning i kg LOAD IN KG

mm

BRACKET ALIGNMENT

3

REGISTERED DESIGN

It is the responsability of the customer: - to ensure that the wall is of a suitable quality to hold the shelf fixing in place. 32 Xof the wall. x 032MA 0 mm - to use the proper hardware fittings according to the construction 3Ma

25 Recommended fixing countersunk screw type - head Ø 5 mm max.

WOOD PANEL

8-30 mm

25 kg for each shelf support 3 for shelf 320 mm deep

The soft element made of engineering plastic positioned on the upper bracket guarantees a perfect adhesion to the shelf, thus a voiding that the shelf is accidentally 37,5 removed.

INSTALLATION AND ADJUSTMENTS

m

25 kg for each shelf support for shelf 320 mm deep

The soft element made of engineering plastic positioned on the uppercross bracket PH2

shelf locking

8-30 mm

REGISTERED DESIGN

KALABRONE is the new shelf guarantees support forafree-standing shelves byaItaliana perfect adhesion to thecreated shelf, thus voiding that the shelf is accidentally screwdriver INSTALLATION AND ADJUSTMENTS Ferramenta Srl. Boasting a captivating removed. design, it perfectly meets the actual market WOOD PANEL SOLID AND PLASTERBOARD WALLS demands. Inclination adjustment It is suitable for shelves from 8 to 30 mm thick. Its solid structure guarantees a capacity loading of 25 kg for each support with a shelf 320 mm deep.

VÄGGHYLLOR MED HYLLBÄRARE I STÅL ART.NR. 39009

25 kg for each shelf support for shelf 320 mm deep

For more specifi 320 c information, please refer to the WARNINGS section at the end of the catalogue.

240

160

DEPTH IN MM Djup hylla i mm WALLS SHELF LOCKING AND INCLINATION ADJUSTMENT SOLID AND PLASTERBOARD

BRACKET ALIGNMENT

320 MAX

Max belastning + shelf weight = 25 kg MAX per hyllbärare = 25 kg for each shelf support

www.italianaferramenta.com

It is the responsability of the customer: - to ensure that the wall is of a suitable quality to hold the shelf fixing in place. - to use the proper hardware fittings according to the construction of the wall.

Recommended fixing countersunk screw type - head Ø 5 mm max.

SHELF LOCKING AND INCLINATION ADJUSTMENT

3 MAX

For more specific information, 3 please refer to the WARNINGS section at the end of the catalogue.

320320 MAXmm Max

cross PH2 screwdriver

It is the responsability of the customer:

Recommended fixing countersunk

Inclination adjustment

- to ensure that the wall is of a suitable quality to hold the shelf fixing in place. Hyllbärarna skruvas upp på screw type - head Ø 5 mm max. - to use the proper hardware fittings according to the construction of the wall. lämplig vägg. Skruv ingår ej, For more specific information, please refer to the WARNINGS section at the end of the catalogue. COMBINATION SHELF LOAD AND SHELF DEPTH Stjärnmejsel cross PH2 rekommenderad typ av skruv används (The figures refer to 1 shelf support) PH2 screwdriver Stjärnmejsel SHELF LOCKING AND INCLINATION ADJUSTMENT cross PZ2 PZ2 används 320 MAX är försänkt huvud Ø5 mm. screwdriver 50 Inclination adjustment Se till att hyllbärarna är shelf locking Justering av hyllans lutning. Fastlåsning av hyllan i hyllbäraren. placerade på en vågrät linje.

Max33MAX mm

3

37,5

LOAD IN KG

COMBINATION SHELF LOAD AND SHELF DEPTH

50

shelf locking

KLÄDKAMMARHYLLOR Rekommenderat avstånd mellan konsolerna max 600 mm. Max belastning/konsol 10 kg.

220

LOAD IN KG

37,5

25

295160

320

240

3 MAX

(The figures refer to 1 shelf support)

cross PZ2 screwdriver

DEPTH IN MM

cross PH2 screwdriver

25

160 Inclination adjustment

240

320 MAX

+ shelf weight = 25 kg MAX for each shelf support www.italianaferrame

320 MAX 320

+ shelf weight = 25 kg MAX for each shelf support www.italianaferramenta.co

DEPTH IN MM

COMBINATION SHELF LOAD AND SHELF DEPTH (The figures refer to 1 shelf support)

cross PZ2 screwdriver

50

shelf locking

LOAD IN KG

37,5

43

25

320 MAX 160

240

320


6. Detaljmontering 6.6 HANDTAG OCH KNOPPAR Vi har ett brett sortiment av knoppar och handtag i olika utförande och längder. Det finns många möjligheter till individuell placering och man kan också blanda olika handtag. Vi rekommenderar dock placering enligt ritning nedan. Handtagen kan monteras stående eller liggande på luckor. På lådfronter rekommenderas alltid liggande montering. Montering av handtag på högskåpsluckor föreslår vi i centrum av höjden. Borra med ett 5 mm borr, använd mothåll för att undvika urslag. För att göra det ännu enklare för dig har vi också gjort en monteringsfilm som du kan följa, du hittar den genom att scanna QR-koden.

OBS! På hörnbänkskåp 900x900 mm behöver handtagsskruvarna försänkas på luckorna. Försänk även handtagsskruven där den tar emot en invändig låda, exempelvis vid DUO-sortimentet, eller använd vår distans till handtagsskruven med art.nr. 39375.

FÖR ATT UNDERLÄTTA, ANVÄND VÅRA BORRMALLAR VID BORRNING

&

Passning mot hörn på höger lucka innan påbörjad borrning för stående handtag.

Ramluckor 31 mm

5. Montera handtaget.

&

Släta luckor 40 mm

Borrmall för stående handtag på vänsterhängd lucka

cc 288

cc 320

5. Montera handtaget.

4. Borra alltid från framsidan och använd mothåll på baksidan för att undvika urslag, borra med 4,5 Ø mm borr.

cc 224

Art.nr 599132/30997 • 27 oktober 2015

&

Om du har en ramlucka ex. Classic, vitrin eller Ram. Klipp bort den yttre kanten längs streckade linjen för avstånd 31 mm istället.

cc 320

5. Montera handtaget.

cc 288

cc 128

4. Borra alltid från framsidan och använd mothåll på baksidan för att undvika urslag, borra med 4,5 Ø mm borr.

cc 224

4. Borra alltid från framsidan och använd mothåll på baksidan för att undvika urslag, borra med 4,5 Ø mm borr.

påbörjad borrning för liggande handtag.

cc 32 cc 64 cc 96 cc 128 cc 160 cc 224 cc 288 cc 320

3. Välj alternativ lucka eller lådfront och markera på båda sidor de hål du ska använda. Borrmallen är vändbar och kan användas för höger- och vänsterhängda luckor.

Centrering i mitten av lådfronten innan

Borrmall för liggande handtag lådfront

Om du har en lucka med ram, Classic, vitrin eller Ram. Klipp bort den yttre kanten längs streckade linjen för avstånd 31 mm istället.

2. Kontrollera vilka handtag du valt och vilket cc avstånd som gäller. Har du en Ram- eller Classiclucka så klipp längs streckade linjen för 31 mm avstånd istället för 40 mm.

& Passning mot hörn på vänster lucka innan påbörjad borrning för stående handtag.

Borrmall för stående handtag på högerhängd lucka

cc 160

cc 128

cc 96

3. Välj alternativ lucka eller lådfront och markera på båda sidor de hål du ska använda. Borrmallen är vändbar och kan användas för höger- och vänsterhängda luckor.

Om du har en lucka med ram, Classic, vitrin eller Ram. Klipp bort den yttre kanten längs streckade linjen för avstånd 31 mm istället.

cc 160

cc 96

cc 64

cc 64

hål 1

&

hål 1

&

påbörjad borrning för liggande handtag.

cc 32 cc 64 cc 96 cc 128 cc 160 cc 224 cc 288 cc 320

&

&

Ramluckor 31 mm Släta luckor 40 mm

Centrering i mitten av lådfronten innan

Borrmall för liggande handtag lådfront

2. Kontrollera vilka handtag du valt och vilket cc avstånd som gäller. Har du en Ram- eller Classiclucka så klipp längs streckade linjen för 31 mm avstånd istället för 40 mm.

3. Välj vilken placering du vill ha på handtaget och markera med en syl de hål du ska använda. Borrmallen är vändbar och kan användas för höger- och vänsterhängda luckor.

&

&

&

1. Mät ut centrum på lådfronter med liggande handtag och rita ett streck.

Ramluckor 31 mm Släta luckor 40 mm

&

cc 96

Om du har en lucka med ram, Classic, vitrin eller Ram. Klipp bort den yttre kanten längs streckade linjen för avstånd 31 mm istället.

1. Mät ut centrum på lådfronter med liggande handtag och rita ett streck.

&

cc 64

cc 128

cc 160

cc 224

cc 288

cc 320

Om du har en lucka med ram, Classic, vitrin eller Ram. Klipp bort den yttre kanten längs streckade linjen för avstånd 31 mm istället.

2. Kontrollera vilka handtag du valt och vilket cc avstånd som gäller. Har du en ramlucka så klipp längs streckade linjen för 31 mm avstånd istället för 40 mm.

Om du har en ramlucka ex. Classic, vitrin eller Ram. Klipp bort den yttre kanten längs streckade linjen för avstånd 31 mm istället.

Om du har en lucka med ram, Classic, vitrin eller Ram. Klipp bort den yttre kanten längs streckade linjen för avstånd 31 mm istället.

1. Mät ut centrum på lådfronter med liggande handtag och rita ett streck.

Om du har en lucka med ram, Classic, vitrin eller Ram. Klipp bort den yttre kanten längs streckade linjen för avstånd 31 mm istället.

Om du har en ramlucka ex. Classic, vitrin eller Ram. Klipp bort den yttre kanten längs streckade linjen för avstånd 31 mm istället.

innan påbörjad borrning för handtag.

cc 32 cc 64 cc 96 cc 128 cc 160 cc 224 cc 288 cc 320

&

Passning mot hörn innan påbörjad borrning för stående handtag.

& Centrering i mitten av lådfronten (luckan)

Borrmall för liggande handtag lådfront eller stående med centrerad placering på lucka

&

Borrmall för stående handtag i över- eller underkant på lucka

&

&

Art.nr. 30999 (för handtag upp till 192 cc) och 30998 (för alla handtag) och innehåller utförlig instruktion för handtag och luckdämpare. Vi har även en enklare borrmall i papp art.nr. 30997.

PLACERING AV KNOPPAR OCH HANDTAG REKOMMENDATIONER EFTER LUCKMODELL: 30-30 Luckor med 60 mm ram och överfalsade luckor.

REKOMMENDATIONER EFTER LUCKMODELL: 40-40 Släta luckor och luckor med 80 mm ram.

40

30 30

Ø5

LUCKOR

= 30

40

=

= Ø5

LÅDFRONTER

40

PLACERING AV KNOPP DAHLIA Rekommendation på montering väggskåpsluckor: 70 mm upp från underkant och 30 resp. 40 mm från kant beroende på lucka. Att tänka på: Vid lådfront med höjd 96 mm rekommenderas 30 mm ner men den hamnar långt ner ändå. Vid lådfronter med ram kommer de hamna in över spegeln. Dessa knoppar rekommenderas ej på integrerad diskmaskin eller integrerad kyl, frys och kyl/frys.

44

Ø5 =

Ø5


6. Detaljmontering 6.7 JUSTERING LUCKDÄMPARE CLIP top BLUMOTION SOFT-CLOSE ART.NR. 39331 formed thinbredd doors100 110° Passar ej överfalsat gångjärn eller till skåp mm. Med Soft-Close förpackningen följer en utförligare anvisning.

1

1

2

MOS Click-on TIOMOS Click-on TIOMOS Click-on

3 85°/ 92°

4

1

764 F072 000 –135764 02/2011 000F072 – 02/2011 135764 000 – 02/2011

enungsanleitung / User manual Mode d’emploi /d’emploi Istruzioni d’uso / Instrucciones de uso/ /Instrucciones Monteringsanvisning Bedienungsanleitung / User/ manual / Mode / Istruzioni d’uso / Instrucciones de uso / Monteringsanvisning Bedienungsanleitung / User manual / Mode d’emploi / Istruzioni d’uso de uso / Monteringsanvisning

ieranzahl / Number hinges / Nombre / Scharnieranzahl /ofNumber of/ hinges /de Nombre Scharnieranzahl Number ofcharnières hingesde/charnières Nombre de/charnières / CLIP top BLUMOTION otop die cerniere Número de bisagras Antal gångjärn Numero die/ cerniere / Número de//bisagras /deAntal gångjärn Numero die cerniere Número bisagras / Antal gångjärn CLIP top BLUMOTION BLUMOTION for thin doors 110° for thin doors 110° hin doors 110°

Scharnieranzahl / Number of hinges / of hinges Scharnieranzahl / Number / Scharnieranzahl / Number of hinges / Nombre de charnières / Numero di cerniere /di cerniere Nombre de charnières / Numero / di cerniere / Nombre de charnières / Numero Número de bisagras Antal gångjärn Número/de bisagras / Antal Número de gångjärn bisagras / Antal gångjärn 2

3 2

2500 2500 harnieranzahl pro Tür ist abhängig vonabhängig Türhöhe, Türgewicht oder Materialqualität. DEU Scharnieranzahl pro Tür ist von Türhöhe, Türgewicht oderTürgewicht Materialqualität. DEU Scharnieranzahl pro Tür ist abhängig von Türhöhe, oder Materialqualität. Zweifelsfall die Scharnieranzahl durchist einen Probeanschlag zu ermitteln. Imist Zweifelsfall ist Scharnieranzahl durch einen Probeanschlag ermitteln. zu ermitteln. Imdie Zweifelsfall die Scharnieranzahl durch einenzu Probeanschlag

Höhe in mm / Height in mm / Hauteur en mm Altezza in mm / Altura en mm / Höjd i mm

Höhe in mm / Height in mm / Hauteur en mm Altezza in mm / Altura en mm / Höjd i mm

1

Höhe in mm / Height in mm / Hauteur en mm Altezza in mm / Altura en mm / Höjd i mm

mber of hinges per of door is depending heightper and weight ofand the weight door ofweight the ENG Number hinges per doorofon ishinges depending on height ofquality theand door or quality of door the or quality of the ENG Number door is depending onor height of the 2000 aterial. In cases of uncertainty, number ofGR hinges should bethe determined a trial material. InGÅNGJÄRN casesmaterial. ofthe uncertainty, the of hinges should be determined with trial– JUSTERING In155 cases ofnumber uncertainty, number ofwith hinges should be adetermined with a trial 2000 MED DÄMPNING ART.NR. 39084U tallation. installation. installation.

2 parleest 1600 nombre charnières pour une portepour àde utiliser est déterminé par la hauteur, poids de le par FRA deLe nombreFRA de charnières une porte à utiliser est déterminé la hauteur, poids Le nombre charnières pour une porte à utiliser déterminé la de hauteur, 1 le poids de1600 porte et la qualité En doute, le de En charnières à utiliser doit à utiliser la portedu etmatériau. la qualité du cas matériau. En cas de doute, le nombre de charnières doit la porte et de la qualité dunombre matériau. cas de doute, le nombre de charnières à utiliser doit e déterminé au déterminé moyen d’unauêtre essai de d’un montage être moyen essai de montage préalable. déterminé au préalable. moyen d’un essai de montage préalable. by Blum

1

BLUMOTION

ttori ITA determinanti numero diper cerniere perdianta sono l’altezza, il peso dell’anta e la dell’anta Fattori per determinanti numero cerniere per anta sono l’altezza, il peso ITA Fattori determinanti per numero di cerniere per anta sono l’altezza, eil la peso dell’anta e la alità del materiale. Nelmateriale. dubbio calcolare il numero di cerniere con sormonto qualità del Neldel dubbio calcolare ildubbio numero di un cerniere con di undiprova. sormonto di prova. qualità materiale. Nel calcolare il numero cerniere con un sormonto 900 di prova.900

altura de laLapuerta, peso de puerta, calidad material las material bases son factores ESP altura el de la puerta, el peso depuerta, la puerta, la calidad del y las bases son factores ESP La la altura de lala eldelpeso de la ypuerta, la calidad del material y las bases son factores cisivos paradecisivos el número de el lasdecisivos bisagras por . En caso duda recomendamos para número depara las puerta bisagras por puerta . En caso duda. recomendamos el número de lasde bisagras por de puerta En caso de duda recomendamos alizar un montaje para el determinar número adecuado de adecuado bisagras realizardeunprueba montaje dedeterminar prueba para elpara número de bisagras realizar un montaje de prueba determinar el número adecuado de bisagras

tal gångjärn beror på dörrens höjd, viktdörr ochberor material. per dörr SWE Antal gångjärn dörr beror på per dörrens höjd, vikt och material. SWEper Antal gångjärn på dörrens höjd, vikt och material. rekommenderar en testmontering. Vi rekommenderar testmontering.en testmontering. Vien rekommenderar

6

4 3

2500

5 4

2

5

3

4

5

2000

1600

600

600

600

900

10 6

17 10 6

22 17 10

22 17

22

Gewicht in kgGewicht / Weightininkgkg/ /Weight Poids in enin kgkg kg / Poids en kg Gewicht / Weight in kg / Poids en kg Peso in kg / Peso el kg / Vikt Peso en in kg / Peso eni kg elinkg i kg Peso kg//Vikt Peso en el kg / Vikt i kg

2

3 de l’armortisseur/ erverstellung/Adjustment of damper/Réglage de of l’armortisseur/ Dämpferverstellung/Adjustment of damper/Réglage Dämpferverstellung/Adjustment damper/Réglage de l’armortisseur/ zione de l’armortizzatore/Ajuste de l' amortiguador/Inställning av dämparkraften Dämpningen kan aktiveras/avaktiveras. Regolazione de l’armortizzatore/Ajuste de l' amortiguador/Inställning av dämparkraften Regolazione de l’armortizzatore/Ajuste de l' amortiguador/Inställning av dämparkraften

2

7

DETTA GÅNGJÄRN ANVÄNDS NÄR SKÅPET HAR INVÄNDIGA LÅDOR BAKOM LUCKAN.

tufeLeichte – für leichte schmale Türen Mittlere Stufe/Werkseinstellung – für Standardtüren Schwere – für große schwere Türen Stufeund –3für leichteStufe und Türen Mittlere Stufe/Werkseinstellung – für Standardtüren Schwere Stufeund –Schwere für großeStufe und schwere Türen Leichte –schmale für leichte und schmale Türen Mittlere Stufe/Werkseinstellung – fürStufe Standardtüren – für große und schwere Türen 6 – forLow lightlevel and–small doors setting – for standard High – for large and– heavy doors for light small doors Middle level/factory setting –doors for standard doors High level for large and heavy Lowand level – for light and smallMiddle doors level/factory Middle level/factory setting – for level standard doors High level – for doors large and heavy doors le –Étape pour des portes faciles et étroites Étape moyen/réglage d’usine –Étape pourd’usine portes–standard Étape lourde –Étape pour de portes grandes et lourdes faible – pour des faible portes et étroites Étape moyen/réglage pour portes standard lourde – pour de portes lourdes Étape –faciles pour des portes faciles et étroites moyen/réglage d’usine – pour portes standard Étape lourde –grandes pour deetportes grandes et lourdes bole Tappa – per porte e strette pesanteTappa – per porte grandi eporte pesanti Tappa medio/regolazione di fabricca–per standardante debolefacili – per porte facili e– strette pesante – per grandi– eper pesanti Tappa medio/regolazione di ante fabricca–per standard Tappa debole per porte facili e strette Tappa pesante porte grandi e pesanti Tappa medio/regolazione di Tappa fabricca–per ante standard DÄMPADE ART.NR. 39080U-39082U JUSTERING AV DÄMPARKRAFT asa Etapa – paraescasa puertas– fáciles yescasa estrechas Etapa pesada – para puertas– grandes y pesadas escasa/sjuste defabricaEtapa – para puertas– estándar para puertas fáciles Etapa pesada para puertas grandes pesadas Etapa escasa/sjuste defabrica para puertas estándar Etapa – GÅNGJÄRN paray estrechas puertas Etapa fáciles y estrechas Etapa pesada – para ypuertas grandes y pesadas escasa/sjuste defabrica – para puertas estándar Hård inställning - för stora och- Hård tunga dörrar ällning - för lätta och-smala dörrar - för standarddörrar Svag Hård inställning för stora och tunga inställning för lätta och smala inställning - för standarddörrar Svag inställning - fördörrar stora och tunga dörrar Medel inställning - för standarddörrar inställning - fördörrar lätta ochMedel smalainställning dörrarMedel

rstellung / 3D 3D adjustment / Réglage / Regolazione 3D3D / Ajuste / 3 D3D Justering 3D Verstellung / 3D adjustment /3D Réglage 3D / Regolazione 3D 3D / Ajuste 3D 3 D Justering Verstellung / 3D adjustment / Réglage / Regolazione //Ajuste 3D / 3 D Justering

3

STANDARD

6

±2 mm

±2 mm

±2 mm

+3 / -2 mm+3 / -2 mm

+3 / -2 mm

±2 mm

±2 mm

±2 mm

Höhenverstellung ist abhängig von der Montageplatte/ stellung / Side adjustment Réglage latéral Tiefenverstellung /latéral Depth adjustment Réglage/enDepth Höhenverstellung ist abhängig von ist derabhängig Montageplatte/ Seitenverstellung / Side/adjustment Réglage latéral / Réglage Tiefenverstellung / Depth/adjustment / Réglage en Höhenverstellung von der Montageplatte/ Seitenverstellung / /Side adjustment Tiefenverstellung adjustment / Réglage en SIDJUSTERING DJUPJUSTERING HÖJDJUSTERING LÅG NIVÅ HÖG Height adjustment, depends onHeight type ofon mounting the ne laterale / Ajuste lateral / Sidjustering / profondeur Regolazione/della profondità Ajuste Height adjustment, depends of mounting the type Regolazione laterale / Ajuste lateral //Sidjustering Regolazione della profondità /della Ajuste adjustment, depends on the type of mounting Regolazione laterale Ajusteprofondeur lateral / Sidjustering profondeur // Regolazione profondità / Ajuste plate / Réglage en / hauteur dépend de la plaque monde profundidad Djupjustering plate Réglage enplate hauteur dépend de la plaque de monde/profundidad /de Djupjustering / Réglage ende hauteur dépend de la plaque de monprofundidad / Djupjustering tage / Regolazione altezza dipende dalla dipende piastrina di piastrina tage /inRegolazione in altezza di dalla piastrina di tage / Regolazione indalla altezza dipende montaggio/ Ajuste de altura de ladepende base/ dedealtura montaggio/ Ajuste de altura la base/ montaggio/ Ajuste depende de la base/ 6 depende Höjdjustering.Höjdjustering. Beror på vilken monteringsplatta sompå vilken monteringsplatta Beror på vilken monteringsplatta som Höjdjustering. Beror som används används används 6

NIVÅ

45


6. Detaljmontering 6.8 MAGNETLÅS TILL SKÄRMSKÅP JENNY/INGRID Montera magnetlåset på skärmskåp med Jenny/Ingrid-lucka för att luckan ska stängas ordentligt. Börja med att skruva fast magnetlåset i stommen ca 100 mm ned från facklisten och 22 mm in. Placera magnetbrickan på magneten och stäng dörren för att mäta ut magnetbrickans placering på skåpsluckan. Se bild.

SIDA

UTGÅVA

1 (2)

1

DATUM

ART NR

2014-06-17 39318 6.9 DÄMPARE STANDARDLÅDA INTEGRA SIDA

UTGÅVA

1 (2)

1

DATUM

ART NR

SIDA

UTGÅVA

1 (2)

1

DATUM

ART NR

2014-06-17

39318

MONTERIN

Titusoft for metal drawers MONTERING DÄMPARE STANDARDLÅDA http://youtu.be/QpIq8uKGbng

Scanna QR-koden med din smartphone Titusoft 1 MONTERING DÄMPARE STANDARDLÅDA och se instruktionsfilmen. 2014-06-17 39318

forhttp://youtu.be/QpIq8uKGbng metal drawers

NTERING DÄMPARE Titusoft STANDARDLÅDA DÄMPARE STANDARDLÅDA INTEGRA ART.NR. 39318 ONTERING DÄMPARE STANDARDLÅDA for metal drawers Dämpare för ljudlös stängning av standardlåda Integra. Enkel1 i skåpets stomme. En dämpare/låda. TERINGeftermontering DÄMPARE STANDARDLÅDA

1

http://youtu.be/QpIq8uKGbng

1

2

1 1 1

2

2

1

1 1

2

2

1

1

2

2 3

MonteringDämpareStandardlåda39318.indd 1

5 4

MonteringDämpareStandardlåda39318.indd 1

46

MonteringDämpareStandardlåda39318.indd 1

2


6. Detaljmontering 6.9 FORTS. DÄMPARE STANDARDLÅDA INTEGRA

6

SIDA

UTGÅVA

1 (2)

1

DATUM

ART NR

2014-06-17

39318

MONTERING DÄMPARE STANDAR

Titusoft

Scanna QR-koden med din smartphone och se instruktionsfilmen. http://youtu.be/QpIq8uKGbng

for metal drawers

2014-08-27 13:48:37

1

1

1

2

2014-08-27 13:48:37

2

7

8

9

47


K PUSH TECH

K PUSH TECH K PUSH TECH CATCHES

The suitability of automatic the small adapterand housing for of both short andformedium K PUSH TECH is the fully renewed and extended program of opening systems Increased adjustment improved the range catch plates version with m the fully renewed and extended program of automatic opening systems Increased adjustment feature: +6 / -0.45 mm. Beyond this negativeguarantees adjustmentathe spring simplifi ed stock management. for doors without handles or knobs. is deactivated. This featu It comes with a fresh new and even captivating hout handles or knobs. is deactivated. This feature allows to disable the ejector pin for safety K PUSH TECHreasons. is the fully renewed and extended program of automatic more opening systems It comes with a wide range program, of colors: white, greyan 19 innovated and blackPerception anthracite.spring A special inner Kmechanism provides very renewed silent, yethandles powerful utilization, a long including PUSH TECH is the fully and extended programgranting of automatic opening systems range of of fora doors without or knobs. SIDA DATUM ART NR mechanism provides a very silent, yetUTGÅVA powerful utilization, granting a long Perception of steps indicating the adjustment of the ejector pin: every step-stop position Gap between and cabinet is reduced: activation gap is 1,4 mm. Ringheavy thickn durability whichfor makes perfectly suitableorfor a wide rangedoor of doors. adjusts the door functioning even with large and doorsit without knobs. ich makes it perfectly forPENDING, a wide range of doors. DESIGN 2019-10-14 adjusts the /door gap by 0.15 mm. A click-stop indicateshandles the maximum range. A special inneradjustment mechanism provides acorrect very silent, yet powerful utilization, grantingdoors, PATENT 1 (1)suitable 3 REGISTERED 39043 508014 These K PUSH available with budurability r, for cabinets hinges, and with magnet, Short –for 14,5 mm, range Medium – 20 mm, Longfeatures – 37 mm. A isspecial inner mechanism ausing very silent, yet powerful utilization, granting a long These features prevent any TECH undesired change of position of provides the ejector pinitsprung during itsEMBEDDED which makes perfectly suitable aINSIDE wide doors. available with bu r, for cabinets using sprung hinges, and with magnet, INSTALLATION TO BE THEofPANEL utilization.concealed for cabinets using unsprung hinges orit negative hinges. The of of bu is now can be installed The same reference durability which makes perfectly for aaesthetic widebu range doors. utilization. unsprung hinges or negative hinges. The aesthetic of bu is now K PUSH TECH suitable is available with r, for cabinets using sprung hinges,either and with magnet, -0.45 mm.6.10 Beyond this negative adjustment the spring improved and the range of catch plates for version with magnet is even wider. depth of drill ho PUSH-FUNKTION FÖR visible versions’ package is Reduced composed for cabinets usingThe hinges, andThe with magnet, K PUSH TECH is available withusing bu r,unsprung Reduced depth of drill hole (10 mm less) for the long concealed version. d the range of catch plates for version with magnet is even wider.LUCKOR (HANDTAGSLÖST) for cabinets hinges orsprung negative hinges. aesthetic of bu of: llows to disable the ejector pin for safety reasons. It comes with afor fresh new and even more captivating design, together with an extended Full-automatic mounting adapter housing. The new adapter housing allows cabinets using hinges or negative hinges. The aesthetic of magnet bu now wider. improved and range of catch platesand forextended version with is even Full-automatic mounting templates, bringing a signifi cantunsprung advantage inthe productivity. esh new and even more captivating design, together with an extended K PUSH TECH is the fully renewed program of automatic opening adjustment of the ejector pin: every step-stop position program, including an innovated rangeofof spring strengths, in order to guarantee theof the cabinet Possibility of installation plate onis the leave the improved and the range catch plates fornew version with evenside wider. an innovated range of spring strengths, in order to guarantee the Itforcomes with a fresh and evenmagnet more captivating design, togetherand with an extended Possibility of installation in tight drill-holes doors without handles or knobs. PATENT click-stop indicates the maximum adjustment range. correct functioning even with large and heavyPENDING, doors, andREGISTERED three lengthsDESIGN of and the output paths: transportation. - to Perfect functioning as It comes a fresh newsmall andincluding even more design, with an extended even with large and heavy doors, and three lengths of the output paths: program, an captivating innovated range oftogether springyet strengths, order guarantee - Perfect functioningShort assured even hole with diameters tolerance. Awith special mechanism provides a very silent, powerfulinutilization, granting undesired change of position of the ejector pin during its – 14,5 mm,with Medium – 20 mm, Long – 37 inner mm. The suitability of the small adapter housing program, including correct an innovated range of with spring strengths, in doors, order and to guarantee theof theadapter mm, Medium – 20 mm, Long – 37 mm. functioning even large and heavy three outputhousing which makes it perfectly suitable forhousing. a wide range oflengths doors. New New adapter housingThe same reference can be installeddurability either concealed or visible, fi xed with adapter guarantees a simplifi ed stock management. Se instruktionseven large heavy–doors, andLong three– lengths Short –negative 14,5 mm,and Medium 20 37 mm. of the output paths:- The new adapter plat is be theinstalled fully renewed and extended program of with automatic opening systems Increased adjustment feature: +6correct / -0.45functioning mm. Beyond thiswith adjustment themm, spring can either concealed or visible, fixed adapter housing. r, for plate cabinets using sprung hinges, and with Ktak, PUSH TECH is available with buadapter - The new adaptersom plates suit with current drilling 0without mm less) for theMontera concealed version. så nära tryckpunkten (där du kommer trycka för att öppna) möjligt. Kan monteras iThe eller sida. Thefeature visible versions’ isejector composed of: push-to-open system, Short –package 14,5 mm, Medium –botten 20 mm, Long – 37 It comes withand a wide range of colors: white, grey 19 and bl sersions’ handles orlong knobs. is deactivated. This allows to disable thepattern. pin for safety reasons. film, scanna same reference can bemm. installed concealed or visible, fiaesthetic xed with adapter housing. package is composed of: push-to-open system, adapter plate and - QRThe for cabinets using unsprung hingeseither orPUSH negative hinges. The of bufixing The fi xing of the adapter plate can be carried out with common self-tapping fl at head plates, bringing a signifi cant advantage in productivity. adapter housing. The new adapter housing allows to pre-install K TECH with the DESIGN Theadjustment same reference can be installed either concealed or visible, fixed with adapter housing. Gap between door cabinet is reduced: inner provides a very silent, yet powerful utilization, long the PATENT PENDING, PerceptionREGISTERED of steps indicating the of the ejector pin: every step-stop position Themechanism new adapter housing allows to pre-install K PUSHgranting TECH a with koden din The visible versions’ package is composed of: push-to-open system, adapter plate screws and eu improved and the range of catch plates for version withand magnet ismed even wider.activat screws and euro screws. plate on the side of the cabinet and leave the ejector pin deactivated during its handling ght drill-holes y which makes it perfectly suitable for a wide of doors. adjusts the door gap by 0.15 mm. A click-stop indicates the maximum adjustment range.housing The visible versions’ package is composed of: adapter push-to-open system, plate and - KThe of the cabinet and leave the ejector pin range deactivated during its handling adapter The new allowsadapter to pre-install PUSH TECH adapter plate can smartphone. It comeshousing. with a fresh new and evenINSTALLATION more captivating design, together with an extended BE EMBEDDED INSIDE THE - The adapter plate and can transportation. be used templatehousing. for the spot-drilling. ed even with hole diameters small tolerance. These features prevent any as undesired change of position of side thehousing ejector pin during its The newonadapter allows toand pre-install KTO PUSH TECH with theits handling PATENT PENDING, REGISTERED DESIGN plate the of the cabinet leaveofthe ejector pin deactivated during r, for cabinets using sprung hinges, and is available with bu with PUSHÖPPNARE INFÄLLD I STOMMEN opening systems Increased adjustment feature: +6 / with -0.45magnet, mm. Beyond this negative adjustmentThe the suitability spring adapter Highest magnet st program, including anshort innovated range spring strengths, in order to guarantee of the small adapter housing for both and medium size versions Highest magnet strength available inplate the market. utilization. on the side ofand the transportation. cabinet andPENDING leave the ejector pin deactivated during its handling using unsprung hinges or negative hinges. of buversions is now the small adapter housing for both short The and aesthetic mediumallows size is deactivated. This feature disable the ejector pushen. pin for safety PATENT correct functioning even with and heavy and three lengthsNew of the output high performing guarantees awithstand simplifi edunusual stock management. Kontrollera väljer placering atttoluckan täcker Vireasons. rekommenderar montering istresses sidan vid ochlarge i botten viddoors, and transportation. New Reduced high performing materials and toenkelluckor avoid parts’ depth of drill holeto(10 mm less) for the long concealed version. d and the range of catch plates forinnan versiondu with magnet is even wider. ficurrent ed stock management. The suitability the damages. small housing for both short and medium versions uit with pattern. Short – 14,5 mm,of Medium – 20adapter mm, Long – 37 mm. granting adrilling long Perception the of steps position -0.45 mm. Beyond this negative adjustment springindicating the adjustment of the ejector pin: every step-stop The newsize magnets REGISTERED DESIGN It comes with a wide range of colors: white, grey 19 and black anthracite. The new magnets are installed completely flush with the head of theadapter ejector pin, in order to The suitability of the small housing for both short and medium size versions guarantees a simplifi ed stock management. parluckor. OBS! Passar ej att monteras i bänkskåp med parluckor, bänkskåp i bredd 100 mm eller 150 mm och skåp med klaffgångjärn. Full-automatic mounting templates, bringing a signifi cant advantage in productivity. a fresh new and even more captivating design, together with an extended a wide range of colors: white, grey 19 and black anthracite. can be carried out with common self-tapping fl at head adjusts the door gap by 0.15 mm. A click-stop indicates the maximum adjustment range. s to disable the ejector pin for safety reasons. avoid any scratches The same reference can be installed either concealed or visible, fixed with adapter housing. on t avoidPossibility any scratches on the door plates. Gap between doordrill-holes and cabinet is reduced: activation is 1,4 mm.of Ring thickness 0,6 mm. a simplifi ed stock management. including an innovated range ofThese spring strengths, in order guarantee the of position ItThe comes with agap wide range colors: white,isgrey 19 and black anthracite. of installation in tight andwith cabinet reduced: activation gap is 1,4 mm. Ring thickness 0,6 mm. change features prevent anyistoundesired of the ejector pin during its guarantees ges,adjustment and magnet, ofisthe ejector pin: every step-stop position visible versions’ package is composed of: push-to-open system, adapter plate unctioning even with large and heavy doors, and three lengths of the output paths: It comes with wideGap range of colors: white, grey 19 blackactivation anthracite. utilization. between door and cabinet is and reduced: gaptoispre-install 1,4 mm. Ring thickness is 0,6TECH m used as for the spot-drilling. - Perfect functioning assured even withEMBEDDED holeadiameters with small tolerance. is now butemplate INSTALLATION TO BE INSIDE THE PANEL click-stop indicates the maximum adjustment range. adapter housing. The new adapter housing allows K PUSH O BE EMBEDDED INSIDE PANEL 14,5 mm, Medium – 20 mm, Long THE – 37 mm. Gap between door and cabinet is reduced: activation gap is 1,4 mm. Ring thickness is 0,6 mm. WITHpin MAGNET r. change depth of drill forMAGNET the long concealed version. ilableedin the market. of position of theReduced ejector pin during itshole (10 mm less) New adapter housing For details refer to plate on the side of the cabinet and leave the ejector deactivated during its handling WITH WITH BUFFER INSTALLATION TO BE EMBEDDED INSIDE THE PANEL PATENT ence can be installed either concealedPENDING or visible, fixed with adapter housing. for cabinets using ST EP SR and transportation. “K PUSH TECHcurrent AND drilling an extended a signifi cant advantage in productivity. withstand unusual stresses andFull-automatic to avoid parts’ mounting damages. templates, bringing - Thehinges new adapter plates suit INSTALLATION with = 100 pcs. unsprung hinges for cabinets using unsprung cabinets using sprung hinges . TO pattern. BEfor EMBEDDED INSIDE THE PANEL REGISTERED DESIGN versions’ package isthe composed of: ejector push-to-open system, plate and or negative hinges .MAGNET K LOCK DOOR PLATES“. guarantee the flush with headversion. of the pin, in order toin adapter mmcompletely less) for the long concealed The suitability the small fladapter medium size versions Possibility of installation tight drill-holes WITH plate can be carried out with common of self-tapping at head housing for both short and or negative hinges . - The fixing of the adapter housing. The new adapter housing allows to pre-install K PUSH TECH with the oor plates. outputa paths: guarantees a simplified stock management. es, bringing significant advantage-in Perfect productivity. screws and euro screws. for cabinets using functioning assured even with hole diameters with small tolerance. side of the cabinet and leave the ejector pin deactivated during its handling platefor theIt spot-drilling. or negative hinges comes with a wide range of colors: white, grey 19 and black anthracite. drill-holes - The adapter plate can be used as Door template New adapter housing sportation. housing. PATENT PENDING, REGISTERED DESIGNin the market. Gap between1 door 2 3 4 and cabinet is reduced: activation gap is 1,4 mm. Ring thickness is 0,6 m venadapter with hole diameters with small tolerance. Highest magnet strength available The new adapter plates suit with current drilling pattern. theto small adapter housing for both short and medium size versions For detailsofrefer PATENT PENDING WITH BUFFER adapter plate and New high performingflat materials stresses and to avoid parts’ damages. INSIDE THE PANEL ees a simplifi stock management. K PUSH TECHed AND - The fixing of the adapter plate can be carried out with common self-tapping head to withstand unusualINSTALLATION TO BE EMBEDDED DESIGN PUSH TECH with the for cabinets using sprung hinges . The new adjustment magnets arethe installed completely flush with theREGISTERED head of the ejector K LOCK DOOR PLATES“. with current drilling pattern. screws euro screws. tomatic opening systems Increased adjustment feature: +6 / -0.45 mm. Beyond this negative spring 57008040 EEpin, in order to with a wide range of colors: white, grey 19 and black anthracite. during its handling any scratches 10 70 is deactivated. This feature allows tomm. disablefor the ejector pinavoid for safety reasons. on the door plates. be and carried out iswith common flat head -self-tapping The adapter plate can be used template the spot-drilling. oor cabinet reduced: activation gap is 1,4 mm. Ring thickness isas0,6 Door aplate lization, granting long Perception steps indicating adjustment Highest magnetofstrength availablethe in the market. of the ejector pin: every step-stop position size versions 57008040 IJ PATENT TION TO BEforEMBEDDED INSIDE THE PANEL 2 min. the door gap by 0.15tomm. A click-stop indicates the maximumPENDING adjustment range. d as template the spot-drilling. Newadjusts high performing materials withstand unusual stresses min. 2 min. and to avoid parts’ damages. For details refer to MAGNET WITH 2BUFFER DESIGN featuresare prevent anycompletely undesiredWITH change of REGISTERED position of the ejector pinorder during its hinges, with magnet, le in theand market. TheThese new magnets installed fl ush with the head of the ejector pin, in to PUSH CATCHES “K PUSH TECH AND for cabinets using unsprung hinges for cabinets using sprung hinges . PATENT PENDING utilization. of buunusual is now INSTALLATION ADAPTER HOUSING avoid any scratches K LOCK DOOR PLATES“. 57008040 AB THROUGH withstand and to avoid parts’ damages.on the door plates. or negative hinges . AND MAGNETIC is 0,6 mm. stresses VERSIONS DESIGN ADJUSTMENTS even ss wider. Reduced less) for the long concealed version. VERSIONS ompletely flush with theREGISTERED head of the ejector pin, indepth orderoftodrill hole (10 mm CATCHES with an extended Full-automatic mounting templates, bringing a significant advantage in productivity. Door plate VERSIONS Fortight details refer to to guarantee 0,6 WITHthe MAGNET WITH BUFFER Possibility of installation in drill-holes 68,4 37 “K PUSH TECH AND min. hinges the outputforpaths: +6 cabinets using unsprung for cabinets using sprung hinges . - 2Perfect functioning assured even with hole diameters with small tolerance. EP K LOCK DOOR PLATES“. -0,45 = 100 pcs. 37 long version or negativeWITH hinges . efer to BUFFER 37 long version New adapter housing USH TECH AND housing. adapter for cabinets using sprung hinges . ADJUSTMENTS - The new adapter plates suit with current drilling pattern. CK DOOR PLATES“. JUSTERING Door plate adapter plate and - The fixing of the adapter plate can be carried out with common self-tapping flat head K PUSH TECH with the screws and euro screws. Door 20 medium version during itsplate handling 1234 medium 2 min. 2 min. version EP +6 = 100 pcs. - The adapter plate can be used as template for the20spot-drilling. k c -0,45 i l k INSTALLATION THROUGH ADAPTER HOUSING Highest magnet strength available in the market. medium size versions PATENT PENDING 57010020 EE ADJUSTMENTS New high performing materials to withstand unusual stresses and to avoid parts’ damages. VERSIONS DESIGN The new magnets are installed completely flush with theREGISTERED head of the ejector pin, in order to 14 short version 1234 14 short version 2 min. 2 min.avoid any scratches on the door plates. 7,5 max.IJ 57010020 ness is 0,6 mm.Justera för att passa in luckorna. Alla mått i mm.

PUSH CATCHES AND MAGNETIC 6. Detaljmontering CATCHES

K PUSH TECH

K PUSH TECH

TECH PUSHÖPPNING K PUSH TECH PUSH CATCHES AND MAGNETIC CATCHES

PUSH TECH

H TECH

K PUSH TECH

ADAPTER HOUSING AND PLATE FOR LONGVERSION

PUSH CATCHES AND MAGNETIC CATCHES

K PUSH TECH

13,3

16

16

ADAPTER HOUSING AND PLATE FOR LONGVERSION

2 min.

unsprung hinges78,4

for cabinets using

+6 57010020 -0,45

37 long version

EE

Montera med 2 st

WITH MAGNET ADAPTER HOUSING For details refer to ADJUSTMENTS For detailsTHROUGH refer to WITH BUFFERINSTALLATION WITH MAGNET WITH BUFFER AB 57010020 PUSH CATCHES försänkt for cabinets usingträskruv unsprung hinges 57010020 IJ “K PUSH AND using “K PUSHhinges TECH AND for cabinets . forTECH cabinets unsprung hingesusing sprung for cabinets using sprung hinges HOUSING . INSTALLATION THROUGH ADAPTER AND MAGNETIC or negative hinges K LOCK DOOR PLATES“. K LOCK DOOR PLATES“. ø 3,5x16 mm..

13,3

WITH MAGNET ROUGH VERSIONS ADAPTER HOUSING

ADJUSTMENTS or negative hinges .

K PUSH TECH

INSTALLATION THROUGH ADAPTER HOUSING CATCHES 57010020 AB

or negative hinges .

7,5 max. PUSHÖPPNARE MED ADAPTER78,4

+6 -0,45 Door plate

WITH MAGNET for cabinets using or negative klickhinges

20 medium version

Door plate *Vid montering tillsammans med överfalsad lucka flyttas ADAPTER HOUSING AND PLATE FOR LONG VERSION fästet in 9 mm, se nya mått 37 INSTALLATION ADAPTER HOUSING klick THROUGH 14 short version Ø3 x 3 20 medium26,5 version 7,5 max. (35,5)* (33,5)* 24,5 inom parentes. Ø3 x 3 26,5 24,5 Door plate EP klick STRONG VERSION = 100 pcs. klick 2 min. 2 min. 2 min. min. For details refer to WITH MAGNET WITH 1,4 BUFFER TION THROUGH ADAPTER HOUSING ick l k “K PUSH TECH AND for cabinets using unsprung hinges for cabinets hinges . Ø sprung 2,5 mm kl=ickØusing 14 short version K LOCK DOOR PLATES“. 2,5=mm 7,5 max. 37 long version

+6

-0,45 For details refer to K PUSH TECH AND K LOCK DOOR PLATES“.

2 min.

16

8 min.

8 min.

WITH BUFFER 37 (46)* for cabinets using sprung hinges .

ST

or negative ADJUSTMENTS hinges .

VERSIONS

VERSIONS

1234 ADJUSTMENTS

7,5 max.

+6 -0,45

klick

78,4

37 long version

Door plate

70

20 medium version 19

8 min.

37

32

Montera med 2 st 37 försänkt träskruv 1,4 min. WITH MAGNET VERSIONS JUSTERINGø 3,5x16 mm.

68,4

unsprung hinges

37

sprung hinges .

14,4

32

EP

klick

www.italianaferramenta.com = 100 pcs.

57010040 EE 57010040 IJ

19

14 short version1,4 min.

Ø5

24,5

1234

57010040 AB EP

= Ø 5 mm 7,5 max.

www.italianaferramenta.com

13,2

Justera för att passa in luckorna.

VERSIONS

ADJUSTMENTS

7,5 max.

Du hittar mer mått, fakta,+6monteringsanvisningar och skötselråd som PDF på vår hemsida: www.vedum.se = Ø 5 mm 7,5 max. 78,3

1234

-0,45

www.italianaferramenta.com 14,4

14 short version

14 short version

Ø5

24,5

37 8 min.

57010040 AB = Ø7,5 2,5max. mm

20 medium version 26,5

www.italianaferramenta.com

48

+6 -0,45

Door plate

37 long version 7,5 max.

20 medium version 2 min. 26,5

Montera med 2 st20 medium version försänkt träskruv ø 3,5x16 mm.

ADJUSTMENTS 57008080 AB AB IJ k 57010040 klic57010040

klick

+6 -0,45

78,3

8 min.

7,5 max. 1,4 min.

14 short version For details WITH BUFFER 78,3 refer to ADJUSTMENTS 37 long version “K PUSH TECH AND for cabinets using K LOCK DOOR PLATES“.

or negative hinges . ADJUSTMENTS +6 -0,45

Ø3 x 3

24,5

57010040 IJ

klick

13,2

for cabinets using

1,4 min. 57010040 EEIJ 57008080

20 medium version

0,6

VERSIONS = 100 pcs.

försänkt träskruv Montera med 2 st 57010020 IJ 1 2 3 4 cckk 2 st ø 3,5x16 mm.Monterakklliimed försänkt träskruv 37 long version försänkt träskruv 57010020 57008080 AB Ø3,5x16 mm. EE 1234 ø 3,5x16 mm. 57010040 EE 1234

VERSIONS

19

26,5

14 short version 2 min.

= 100 pcs.

-0,45

2 min.

32

= 100 pcs. VERSIONS

Door plate EP +657010020EPEE Montera med 2 st

sprung hinges .

14,4

Door plate

.

10

WITH BUFFER for cabinets using

+6 -0,45

13,2

ADJUSTMENTS

CK DOOR PLATES“.

For details refer to “K PUSH TECH AND K LOCK DOOR PLATES“.

14,4

13,3

WITH MAGNET Montera med 2 st 1,4 min.hinges for cabinets using unsprung försänkt träskruv efer to BUFFER or negativeWITH hinges . long version 37 USH TECH AND ø 3,5x16 for cabinets usingmm.sprung hinges

SR

EP

Alla mått i mm. = 100 pcs.


ase the front by turning in the tion of the arrow ove front

• Release the front by turning in the direction of the arrow • Remove front Detaljmontering

6.

6.11 LUCKOR OCH STANDARDLÅDA INTEGRA the front with Integra Slide-on Fitting the front with Integra Slide-on MONTERING LUCKA. Sammanfoga de monterade gångjärnsdelarna så att luckan kommer på plats. Släpp skruvarna och justera i höjdled, så luckorna linjerar med varandra. För att demontera luckan används clipsen på baksidan.

t front ont with fixing screw

JUSTERING AV LUCKOR. Släpp på den främre skruven och justera i sidled. Släpp bakre skruven och justera i djupled.

• Insert front • Fix front with fixing screw

ing the front with Integra Slide-on Removing the front with Integra Slide-on

ase fixing screw ove front

• Release fixing screw • Remove front

ROLLER SYSTEMS INTEGRA TOP TECHNICAL INFORMATION

ormation.

STMENTS

ADJUSTMENTS MONTERING FRONTER PÅ JUSTERING AV FRONTER PÅ STANDARDLÅDA INTEGRA.

ric height adjustment Integra Click-on STANDARDLÅDA INTEGRA. SYSTEMS Eccentric height adjustment Click-on and Slide-on are supplied ROLLER with INTEGRA TOP Click-on and Slide-on are supplied with setting at zero height position. ThisIntegra means ROLLER SYSTEMS factory setting at zero height position. This means e drawer can be adjustedTECHNICAL upwards and INFORMATION INTEGRA TOP Click 2 that the drawer can be adjusted upwards and ards. 3 TECHNICAL INFORMATION downwards. adjustment be necessary after assembly: rmation. Should adjustment be necessary after assembly: 1 ase fixing screw • Release fixing screw ate the adjustment cam • Operate the adjustment cam ghten fixing screw ROLLER SYSTEMS • Re-tighten fixing screw KLICK! INTEGRA TOP

Click

ixing screw

TECHNICAL INFORMATION Click av lådfronten. Lossa 1 Fixing screwHÖJDJUSTERING ccentric height adjuster (cam) låsskruven 1. Justera med justerskruven 2. 2 Eccentric height Fixera adjuster luckan igen(cam) med låsskruven 1. Removing the front 3 Removing the front

11

DEMONTERING AV FRONTER PÅ STANDARDLÅDA INTEGRA.

Integra Slide-on Integra Click-on

3

2

1

1

1

2 1

2

3 2

SIDOJUSTERING – lossa lite på skruvarna som fäster frontbeslaget i lådfronten. Justera fronten och dra åt skruvarna.

Click

1 2

På lådor med reling justeras lådfrontens lutning genom att skruva på relingen.

1

All dimensions in millimetres. Subject to changes 05-2011 All dimensions in millimetres. Subject to changes

2 Integra Click-on

4 3 5

3 4

Integra Slide-on

THE CATALOGUE GRASS

49

733


6. Detaljmontering 6.12 FULLUTDRAGSLÅDA CLASSIC OCH SCALA LOSSA OCH SÄTTA TILLBAKA LÅDAN CLASSIC/SCALA

50% 50%

50% 50%

KLICK! För att ta ur lådan, dra ut lådan till 50% och ta sedan loss den genom att lyfta lådans framkant rakt upp.

För att sätta tillbaka lådan – lägg lådan på fullt utdragna skenor och för in lådan i skåpet.

När ett *klick* hörs har lådan satt sig på skenorna igen.

JUSTERA FRONTEN

±1

.5

±2

mm

SIDOJUSTERING CLASSIC/SCALA

HÖJDJUSTERING CLASSIC/SCALA

LUTNINGSJUSTERING SCALA

Bakom fronten, under lådan, sitter en hake på vardera sidan. För att justera lådfronten sidledes, för hakarna bakåt och dra samtidigt lådfronten sidledes. Justerspann: +/- 1,5 mm.

Skruv A är en låsskruv (höga Scala-lådor har 2 låsskruvar) och skruv B justerskruv. Lossa låsskruvarna och justera sedan lådfronten höjdledes med justerskruvarna på vardera sida. Lås sedan låsskruvarna igen. Justerspann: +/- 2 mm.

Längst in på lådans insida sitter en skruv på vardera sida. Justera frontens lutning med justerskruven på vardera sida.

-

+

LOSSA OCH SÄTTA TILLBAKA LÅDANS FRONT CLASSIC/SCALA Bakom fronten, under lådan sitter en hake på vardera sidan. För att lossa fronten för hakarna bakåt och dra samtidigt lådfronten uppåt, utåt. För att sätta tillbaka fronten, lägg frontbeslagets nedre del mot spåret i lådsidans ± 1 framkant, tryck sedan fronten .5 nedåt, inåt.

50

LUTNINGSJUSTERING CLASSIC Justera frontens lutning genom att skruva på lådans relingar på vardera sidan.


111679 - 01/2017

Einbaumaße /Installation dimensions/Cotes de montage/Misure di montaggio/ Medidas de montaje/Installations mått/ Установочные размеры

6. Detaljmontering

6.13 MONTERING PUSH PÅ FULLUTDRAGSLÅDA CLASSIC OCH SCALA

min. 58

Art.nr. 30729 Push-set med två kassetter och öppnare (catchers), passar både till fullutdragslådorna Classic och Scala. Ska kompletteras med två skruvar art.nr. 39141 Skruv Spax-S TKX 3,5x15 för fastsättning av kassetterna mot lådan. Kompletteras med synkroniseringsstång art.nr. 30789 till skåpsbredd 300 mm, art.nr 30790 till skåpsbredd 400 mm, art.nr. 30791 till skåpsbredd 500 mm, art.nr. 30730 till skåpsbredd 600 mm, art.nr. 30731 till skåpsbredd 700 mm, art.nr. 30732 till skåpsbredd 800 mm och art.nr. 30734 till skåpsbredd 1000 mm. Till skåpsbredd 1000 mm kompletteras det också med hållare Zubehör förErforderliches synkroniseringsstång med art.nr. 30620 och en skruv art.nr. 39141 Spax-S TKX 3,5x15 för fastsättning av hållaren art.nr. 30620 i skåpsbotten. Om push Required accessories/Accessoires nécessaires/Accessorio necessario/ kombineras tillsammans med grepplist på frontenкомплектующие så levereras alltid pushenheterna löst vid sidan om och monteras på plats. EB Accesorios necesarios/Nödvändiga tillbehö r/необходимые

1

2

3

3

KLICK! clic k 4 Till skåpsbredd 1000 mm kompletteras

2

5

1

det också med hållare för synkroniseringsstång med art.nr. 30620.

EB

EB

30

1

30

2x

Ø3.5x15 6

2

3

Synkroniseringsstång 30789, 30790, 30791, 30730, 30731, 30732, 30734.

7

8

9

JUSTERING PUSH UTLÖSNINGSKRAFT Justera pushens utlösningskraft genom att ändra spakens riktning på vardera pushenhet.

1 2

3

3

2

1

1

2 Viktigt: Vid justering av utlösningskraften öppna först lådan genom att3 trycka ut den med hjälp av pushfunktionen (lådan får inte dras ut utan hjälp av pushfunktionen då kan spaken lätt gå av).

clic k

JUSTERING PUSH FRONTSPALT På pushenheternas ytterkanter www.grass.eu, info@grass.eu sitter justerskruvar som ökar eller minskar frontspaltens storlek. Justera frontspaltens storlek med justerskruvarna på vardera sida.

-

+ +

-

51


6. Detaljmontering 6.14 JUSTERING ÖVERHÄNGDA LUCKOR MED GÅNGJÄRN HK-S LUCKA ÖVERHÄNGD UTÅT

5

BIT – PZ2/PH2 Blum BIT-PZ KS2

BIT – PZ2/PH2 Blum BIT-PZ KS2

6

± 2 mm

6

± 2 mm

± 2 mm

Demontage / Removal / Démontage / Smontaggio / Desmontaje DEMONTERING LUCKOR ÖVERHÄNGDA UTÅT

7

52

Warnung / Warning / Attention / Attenzione / Advertencia /


6. Detaljmontering 6.15 JUSTERING ÖVERHÄNGDA LUCKOR MED GÅNGJÄRN HK LUCKA ÖVERHÄNGD UTÅT

6

kett entfernen / Remove safety label / ette de sécurité / Rimuovere l´etichetta di sicu dhesiva de seguridad

rezza / BIT – PZ2/PH2 Blum BIT-PZ KS2 max. Ø 6 x 14 mm

BIT – PZ2/PH2 Blum BIT-PZ KS2 max. Ø 6 x 14 mm

7

on / Attenzione / Advertencia / 7

ungsgefahr durch hochspringenden Hebel! ould spring up and cause injury! de blessure en cas de relevage brusque du levier! o di lesioni a causa del possibile scatto della leva alto! de lesión por elevación de la palanca! が跳ね上がってケガをする可能性があります。

± 2 mm

± 2 mm

ffnen des Hebels nicht wieder nach unten drücken. push down/depress lever. uverture, veuillez ne plus pousser le pack de bras bas. / dopo Removal / Démontage ingereDemontage la leva verso il basso averla sollevata. DEMONTERING LUCKOR ÖVERHÄNGDA UTÅT o esta abierto no empujar la palanca hacia a bajo. が上がった状態では絶対に下に押さないでください。 8

± 2 mm

/ Smontaggio / Desmontaje

8

click Warnung / Warning / Attention / Attenzione / Advertencia /

53


max. Ø 6 x 14 mm

6. Detaljmontering 6.16 JUSTERING ÖVERHÄNGDA LUCKOR MED GÅNGJÄRN HS

a/

LUCKA ÖVERHÄNGD UPP-ÖVER BIT – PZ2/PH2 Blum BIT-PZ KS2 max. Ø 6 x 14 mm

ebelpaket! 9 y! ue du pack

o verso l’alto

10

11

があります

ern entfernen. oor attached

is le retirer.

BIT – PZ2/PH2 Blum BIT-PZ KS2 max. Ø 6 x 14 mm

o. ださい。

BIT – PZ2/PH2 Blum BIT-PZ KS2 max. Ø 6 x 14 mm +/- 2 mm

10

+/- 2 mm

+/- 2 mm

11

emontage / Removal+/-/ 2Démontage mm +/- 2 mm +/- 2 mm/ Smontaggio / Desmontaje DEMONTERING LUCKA ÖVERHÄNGD UPP-ÖVER

54

Warnung / Warning / Attention / Attenzione / Advertencia /


6. Detaljmontering 6.17 JUSTERING ÖVERHÄNGDA LUCKOR MED GÅNGJÄRN HK-XS

AVENTOS HK-XS

3 2 1

8

55


6. Detaljmontering 6.17 FORTS. JUSTERING ÖVERHÄNGDA LUCKOR MED GÅNGJÄRN HK-XS DEMONTERING LUCKA

1

2

AVENTOS HK-XS

10

KB

11

56


6. Detaljmontering 6.18 MONTERING AV SKYDDSHJUL I HÖRNSKÅP

SKYDDSHJUL TILL VIKLUCKA Skyddshjul som monteras på vikluckan till hörnbänkskåp art.nr. 101618, 101818, 101918, 108018, 108118 och 108218 för att hindra luckan från att gå emot angränsande luckor vid stängning. Monteras tillsammans med mottagarbleck i sidan på stommen.

Skyddshjulet placeras på luckans insida enligt ritning nedan.

57


6. Detaljmontering Varje barnspärr består av: 1 st spärr (A) 1 st låsbleck (B) 6.19 BARNSPÄRR I STANDARDLÅDA 1 st bricka till låsbleck (C) TILL LÅDOR 4 st skruv 3,5x15 mm (D)

A

30

Ø2 mm Djup 3 mm (2x)

Fa O BS ! Bricka

Utv. skåp

30

Ø2 Djup 3 mm (2x)

Montering av spärren i övriga

7 37

29

7

7

59 22 2222

37 22

184 125

30

22

Lådskena

15

Ø2 Djup 3 mm

Ø2 Djup 3 mm (2x)

37

59

Lådskena

22

37

22

22

Lådskena

Ø2 Djup 3 mm

156

Lådskena

134

Barnspärren kan enkelt skiftas mellan att vara till- eller frånkopplad. 22

Lådskena

15

Lådfront 282 mm Ø2 Djup 3 mm (2x)

22

22

Frånkoppling av barnspärren

15

22

184

156

22

Ø2 Djup 3 mm (2x)

282

22

184

Lådfront 184 mm Lådfront 282 mm

30

282

15

19

Barnspärren kan enkelt skiftas mellan att vara till- eller frånkopplad.

Frånkoppling av barnspärren Barnspärren kan enkelt skiftas mellan att vara till- eller frånkopplad.

19

Lådfront

Ø2 Djup 3 m

Frånkoppling av barnspärren

Ø2 Djup 3 mm (2x)

Lådfront 1

Sida Lådskena

15

Ø2 Djup 3 mm (2x)

282

37

Lådskena

Ø2 Djup 3 m

Lådskena

156

125

184

37 7

2959

22

29

59

37

59 22

30

30

Ø2 Djup 3 mm

282

Lådfront 282 mm Ø2 Djup 3 mm (2x)

Sida 15

22

184

37

37

Ø2 Djup 3 mm (2x)

Lådfront 282 mm 134

Lådfront 125 mm Lådfront 184 mm

Ø2 Djup

Lådfront 1

15 15

30

Ø2 Djup 3 mm (2x)

15

59

Lådfront 282 mm

Bricka

30

58

Bricka Ø2 Djup 3 mm (2x) Ø2 Djup 3 mm (2x)

Ø2 Djup 3 mm (2x)

Ø2 Djup 3 mm (2x)

282

59 59

30 30

30

Lådskena

15

Lådfront 184 mm

Ø2 Djup 3 mm (2x)

2. Utgå från andra hålet i lådskenan och märk ut och förborra två hål Ø2 mm Lådfront mmi skåpets (C/C 22184 mm) högersida. Lådfront 125 mm Skruva fast låsblecket (B) genom lådskenan i sidan. Ø2 Djup 3 mm (2x) Använd medskickade Ø3,5 x15 mm skruvar.

37

37 37

59

15

15

Ø2 Djup 3 mm (2x)

37

7

7

22 22

125

Bricka Bricka

30

156

Ø2 Djup 3 mm (2x)

22

Sida

7

29

30

x)

1. Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan Bricka 30 spärren (A). Använd medskickade 15 Skruva fast Ø3,5x15 mm skruvar.

Ø2 Djup 3 mm (2x) Ø2 Djup 3 mm (2x)

Lådfront 125 mm

30

22

125

29

30

Sida

37

125

184 125

7

59 29 37 7

15

Sida

15

Ø2 Djup 3 mm (2x)

7

29

15

1. Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan Skruva fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.

2.Montering Utgå från andraav håletspärren i lådskenan ioch märk ut och förborra två hål Ø2 mm övriga (C/C 22 125 mm)mm i skåpets högersida. Lådfront standard-lådfronter. Skruva fast låsblecket (B) genom lådskenan i sidan. Ø2 Djup 3 mm (2x) Använd medskickade Ø3,5 x15 mm skruvar.

1. Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan. 30 spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar. Skruva fast Sida 15 (2x) 1. Förborra två hål Ø2 Ø2Djup mm3 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan 2. Utgå från fast lådfrontens ochmedskickade märk ut och Ø3,5x15 förborra mm två hål Ø2 mm i skåpets Skruva spärren överkant (A). Använd skruvar. 125 mm och brickan(C) i sidan. högersida. SkruvaLådfront fast låsblecket(B) 2. Utgå medskickade från andra hålet och märk ut och förborra två hål Ø2 Ø2mm Djup 3 mm (2x) Använd Ø3,5i lådskenan x15 mm skruvar. (C/C 22 mm) i skåpets högersida. Skruva fast låsblecket (B) genom lådskenan i sidan. 30 Bricka Använd medskickade Ø3,5 x15 mm skruvar. 15 30 Ø2 Djup 3 mm (2x) Ø2 Djup 3 mm (2x)

2. Utgå från andra hålet i lådske (C/C 22 mm) i skåpets högers Skruva fast låsblecket (B) gen Använd medskickade Ø3,5 x1

37

30

standard-lådfronter.

Lådfront 282 mm

1. Förborra två hål Ø2 mm invä Skruva fast spärren (A). Anvä

2. Utgå från lådfrontens överkant och märk ut och förborra två hål Ø2 mm i skåpets högersida. Skruva fast låsblecket(B) och brickan(C) i sidan. standard-lådfronter. Använd medskickade Ø3,5 x15 mm skruvar.

2. Utgå från lådfrontens överkant och märk ut och förborra två hål Ø2 mm i skåpets Montering högersida. Skruvaav fastspärren låsblecket(B)i övriga och brickan(C) i sidan. Montering i övriga Använd medskickadeav Ø3,5spärren x15 mm skruvar. Innotech-lådfronter

184 Ø2Lådfront Djup 3 mm (2x)mm Ø2 Djup 3 mm (2x)

Montering av spärre standard-lådfronter.

Lå dfront

1. Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan. Skruva fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.

27

134

10

22

Montering av spärren i övriga Innotech-lådfronter

1. Förborra två hålSida Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan. Skruva fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.

30

Spärr

134

27

282

10

22

Sida

Ø2 Djup 3 mm (2x)

x)

Lå dfront

Inv. skåp

Montering av spärren i övriga Inv. skåp Innotech-lådfronter

Lådfront 184 mm Ø2125 Djup 3 mm (2x) Lådfront mm

O BS ! Bricka

Spärr Lå27sblec k

Spärr

Utv. skåp

30

22

10

Facklist

2. Förborra två hål Ø2x3 mm i facklisten enligt mått nedan. Inv. skåp Skruva fast låsblecket(B) och brickan(C) i facklisten. Ø2 Djup 3 mm (2x) mm skruvar. Använd medskickade Ø3,5mmx15 Lå dfront

30

Lå sblec k

2. Förborra två hål Ø2x3 mm i facklisten enligt mått nedan. Skruva fast låsblecket(B) och brickan(C) i facklisten. cklist Använd medskickade Ø3,5mmx15 mm skruvar.

Ø2 mm Djup 3 mm (2x)

Sida Facklist

O BSD! Bricka

C

Lådfront

43 17 2. Förborra två hål Ø2x3 mm i facklisten enligt k nedan. lecmått Lå sb Skruva fast låsblecket(B) och brickan(C) i facklisten. Använd medskickade Ø3,5mmx15 mm skruvar.

Lådfront

Fa cklist

B

D

1. Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten Ø2 mm Djup 3 mm (2x) enligt mått nedan. Skruva fast spärren (A). Lådfront Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.

Utv. skåp

D

17

Fa cklist

Montering av17spärren i övre lådfronten 43 (Standard- och Innotechlåda)

x)

pplad.

43

B

C

1. Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan. Skruva fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.

1. Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan. Skruva fast spärren (A). B C Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.

Facklist

A

INTEGRABARNSPÄRR TILL LÅDOR Montering av spärren i övre lådfronten (Standard- och Innotechlåda) A B

Varje barnspärr består av: 1 st spärr Montering av (A) spärren i övre lådfronten 1 st låsbleck (B) (Standardoch Innotechlåda) 1 st bricka till låsbleck (C) 4 st skruv 3,5x15 mm (D)

list

Sida

1 st spärr (A) 1 st låsbleck (B) 1 st bricka till låsbleck (C) 4 st skruv 3,5x15 mm (D)

30

SPÄRR

barnspärr består av: BARNSPÄRRVarje TILL LÅDOR


6. Detaljmontering 6.20 BARNSPÄRR I FULLUTDRAGSLÅDA CLASSIC OCH SCALA

KLICK

1

50% 1. Ta ur lådan genom att dra ut den till 50% och lossa den med ett ryck uppåt, montera spärren enligt bild (1) i höger framkant på stomskenan i skåpet. Ett tydligt KLICK hörs när spärren sitter i rätt läge.

2 Lådbotten

2. Barnspärren skruvas fast under lådan i höger framkant (samma sida som säkerhetsstoppet i skenan) enligt bild, med 4x20 mm försänkt skruv.

Låsanordning

Aktiverad (PÅ)

Avaktiverad (AV)

Med låsanordningen kan man aktivera eller avaktivera barnspärren (se bild). För att använda barnspärren, öppna lådan något och dra i spärren.

6.21 BARNSPÄRR ART.NR. 39366 TILL BÄNKSKÅP FÖR UGN ART.NR. 106360N VARJE BARNSPÄRR BESTÅR AV: 1 st. låsbleck (A) 1 st. spärr (B) 2 st. skruv 3,5x15 (C)

A

B

C

23 mm 50 mm

17 mm

1

Skruva loss systemskruven från skenan som är längst ut mot framkant stommen. Montera låsblecket (A) i skenan med systemskruv TFX 6,1x13 i hål 1 i lådskenan.

2

Skruva loss den bakre systemskruven och fäst låsblecket i lådskenans tredje hål. För att lättare komma åt att skruva; drag ut stomskenan fullt ut vilket lämnar mer utrymme åt mejsel/skruvdragare.

SKENA

3

>>>

1

2

3

Märk ut var spärren (B) ska placeras på den borttagna fronten med cc-måtten 23 mm ner från ovankant front och 50 respektive 67 mm in från kanten på fronten. Förborra två hål (Ø2x3mm), och skruva fast spärren med skruvarna Ø3,5x15mm (C).

59


BARNSPÄRR TILL LÅDOR

6. Detaljmontering Varje barnspärr består av: 1 st spärr (A) 1 st låsbleck (B) 6.22 BARNSPÄRR I BÄNKSKÅP 1 st bricka till låsbleck (C) 4 st skruv 3,5x15 mm (D)

A

Montering av spärren i övre lådfronten (Standard- och Innotechlåda)

30

Facklist Ø2 mm Djup 3 mm (2x)

Lådfront

22

27

43

Spärr

2. Förborra två hål Ø2x3 mm i facklisten enligt mått nedan. Skruva fast låsblecket(B) och brickan(C) i facklisten. Använd medskickade Ø3,5mmx15 mm skruvar.

28

10

2. Utgå från andra hålet i lådskenan och märk ut och förborra två hål Ø2 mm (C/C 22 mm) i skåpets högersida. Skruva fast låsblecket (B) genom lådskenan i sidan. Montering övrigaAnvänd medskickade Ø3,5 x15 mm skruvar.

av spärren i övriga Sida standard-lådfronter.

30

125

29

37

184

22

Lucka

Ø2 Djup 3 mm (2x)

30 Ø2 Djup 3 mm (2x)

2. Förborra två hål Ø2x3 mm invändigt i luckan. Skruva Bricka fast spärren (A). 30 Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar. 15

Lådfront 184 mm

Ø2 Djup 3 mm (2x)

Lådfront 282 mm Ø2 Djup 3 mm (2x)

19 Frånkoppling av barnspärren Barnspärren kan enkelt skiftas mellan att vara till- eller frånkopplad.

Spärren lyfts upp då luckan ska öppnas. 19

282

22

282

Frånkoppling av barnspärren Barnspärren kan enkelt skiftas mellan att vara till- eller frånkopplad. Barnspärren kan enkelt skiftas mellan att vara till- eller frånkopplad.

134

Ø2 Djup 3 mm (2x)

Lådfront 282 mm

60

Lådskena

15

184

Lådfront 282 mm

Ø2 Djup 3 mm (2x)

Frånkoppling av barnspärren

BARNSÄKERHETSSPÄRR 39303 FÖR DISKBÄNKSKÅP

125

29

7

7

Ø2 Djup 3 mm (2x)

15

37

Ø2 Djup 3 mm

Bricka

Lådfront 184 mm

59

22 Ø2 Djup 3 mm (2x)

Ø2 Djup 3 mm (2x)

1. Förborra två hål Ø2x3 mm i facklisten me d mått enligt tabell. Skruva fast låsblecket(B) och brickan(C) i facklisten. 30 Använd medskickade Ø3,5mmx15 mm skruvar.

Ø2 Djup 3 mm (2x)

Lådfront 125 mm

30

34

30

30

282

37

59

282

59

33

22

Lådfront 282 mm

125

Lådfront 125 mm

22

Ø2 Djup 3 mm (2x)

Sida

37

15

600

37

37

32

134

37

30

15 Lådfront 184 mm

Ø2 Djup 3 mm (2x) Ø2 Djup 3 mm (2x)

500

Bricka

Ø2 Djup 3 mm (2x)

184

Ø2 x 3 mm (2x)

400

26

30

156

29

7

Inv. skåp

300

Lådskena

2. Utgå från andra hålet i lådskenan och märk ut och förbo (C/C 22 mm) i skåpets högersida. Skruva (B) genom lådskenan i sidan. 15 fast låsblecket Lådskena Använd medskickade Ø3,5 x15 mm skruvar.

går ej

22

200

184

Lådfront 184 mm

37

10

2. Utgå från lådfrontens överkant och märk ut och förborra två hål Ø2 mm i skåpets skåpsbredd X-mått högersida. Skruva fast låsblecket(B) och brickan(C) i sidan. Bricka 15 30 Använd medskickade Ø3,5 x15 mm skruvar.

Ø2 Djup 3 mm (2x)

37

59

X

22

156

125

22

29

Ø2 Djup 3 mm (2x)

Facklist

1. Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt måt Skruva fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 m 22

7

7

15

Ø2 Djup 3 mm (2x)

1. Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan. Skruva fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 mmLådfront skruvar.125 mm

22

15

Ø2 Djup 3 mm (2x)

Lådfront 125 mm

1. Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan Skruva fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.

22

Montering av spärren i Innotech-lådfronter Sida

30

Montering av spärren i övriga 22 27 standard-lådfronter. Ø2 mm x 3 mm (2x)

37

2. Utgå från lådfrontens överkant och märk ut och förborra två hål Ø2 mm i skåpets Sida högersida. Skruva fast låsblecket(B) och brickan(C) i sidan. Använd medskickade Ø3,5 x15 mm skruvar.

Lå dfront

59

Facklist Utv. skåp

1. Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan. Inv. skåp Skruva fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar. Ø2 Djup 3 mm (2x)

59

Lå sblec k

17

55

Montering av spärren i övriga Innotech-lådfronter

7

Lå dfront

Ø2 mm Djup 3 mm (2x)

Sida

Sida

C

Spärr Fa cklist

17

Ø2 Djup 3 mm (2x)

30

B

Lådfront

Inv. skåp

Utv. skåp

OBS! Bricka

30

Spärr 10

Facklist

A

Lå sblec k

1. Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan. Skruva fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.

2. Förborra två hål Ø2x3 mm i facklisten enligt mått nedan. Skruva fast låsblecket(B) och brickan(C) i facklisten. Använd medskickade Ø3,5mmx15 mm skruvar.

D

O BS ! Bri cka

Låsbleck Montering av spärren i övre lådfronten (Standard- och Innotechlåda)

17

Utv. skåp

C

Varje barnspärr består av: 1 st spärr (A) 1 st låsbleck (B) 1 st bricka till ist låsbleck (C) Fa ckl 4 st skruv 3,5x15 mm (D)

1. Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan. Skruva fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar. 43

BARNSPÄRR TILL LÅDOR

B


6. Detaljmontering 6.23 BARNSPÄRR FÖR ÖVERFALSADE FRONTER/STANDARDLÅDA INTEGRA 39329 – BARNSPÄRR LÅDA VIT ÖVERFALSAD

377

Fixeringshål Ø 5x5

24

35

Luckor

54

Art.nr. 39329

Ø2x5 djupt

19

35

Placering av sp lådfront 282 oc (vy framifrån).

Lådor

19

16

Syntet Natur

54

Ø2x5 djupt

1 4.4

Fixeringshål Ø 5x5

7

Lådfront Lucka

Luck

1 Stomsida 2

Stomsida Stomsida

Placering av låsbleck för lucka (sidovy).

Montering

Placering av spärr i lucka, lådfront 282 och 568 mm (vy framifrån).

24

16

Lådor

35

Luckor Ø2x5 djupt

19

19

16

24

54

19

de luckor/lådor

Placering av låsbleck för Montering lucka (sidovy).

Placering av spärr i låda Placering av spärr i lucka, (vy framifrån). lådfront 282 och 568 mm (vy framifrån).

Placering av låsbleck för Placering av låsbleck för lådfront 282 och 568 mm lucka (sidovy). (sidovy).

Fixeringshål Ø 5x5

7

Lucka

1 Stomsida

2

61


BARNSPÄRR TILL LÅDOR

6. Detaljmontering

Varje barnspärr består av: 1 st spärr (A) 1 st låsbleck (B) 1 st bricka till låsbleck (C) 4 st skruv 3,5x15 mm (D)

BARNSPÄRR TILL LÅDOR

6.24 BARNSPÄRR I KOMBINATION MED PUSH FÖR CLASSIC OCH SCALA

B

C

Varje barnspärr består av: 1 st spärr (A) 1 st låsbleck (B) ÖVERSTA LÅDAN 1 st bricka till låsbleck A(C) 4 st skruv 3,5x15 mm (D) 1. Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten ist enligt mått nedan.Montering Skruva fast spärren (A). av spärren i övre lådfronten Fa ckl Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar. (Standard- och Innotechlåda) 43

17

C

30

30

1. Placera ut spärren (A) på lådfronten. Basen ska linjera med lådsidan i både höjd- och sidled. Markera hålen med en penna. 30

Utv. skåp

Ø2 Djup 3 mm (2x)

Spärr

2. Förborra två hål Ø2x3 mm i facklisten enligt mått nedan. Skruva fast låsblecket(B) och brickan(C) i facklisten. Använd medskickade Ø3,5mmx15 mm skruvar.

Inv. skåp

Sida

Ø2 mm Djup 3 mm (2x)

Lådfront 27

22

10

Facklist

Inv. skåp

Lå sblec k

LådfrontSpärr Lådfront

10

Utv. skåp

O BS! Bri cka

Sp istärr Fa ckl

17

2. Förborra två hål Ø2x3 mm i facklisten enligt mått nedan. Skruva fast låsblecket(B) och brickan(C) i facklisten. 22 Ø3,5mmx15 27 mm skruvar. Använd medskickade

Facklist

Ø2 Djup 3 mm (2x) Sida

C

Låsbleck

1. Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan. Skruva fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.

Ø2 mm Djup 3 mm (2x) 2. Förborra två hål Ø2x3 mm i facklisten enligt mått nedan. 43 Skruva fast låsblecket(B) och Lådfront brickan(C) i facklisten. Använd medskickade Ø3,5mmx15 mm skruvar.

B

Låsbleck

Montering av spärren i övre lådfronten Fac klist (Standard- och Innotechlåda)

Ø2 mm 43Djup 3 mm 17(2x)

D

O BS ! Bri cka

A

1. Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan. Skruva fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.

Lådfront

D

B

Montering av spärren i övriga Montering av spärren i övriga Innotech-lådfronter

Facklist Utv. skåp

Innotech-lådfronter

Lå dfront

Montering av spärren i övriga 22 27 Montering av spärren i övriga standard-lådfronter.

10

MONTERING BARNSPÄRR

A

Varje barnspärr består av: 1 st spärr (A) 1 st låsbleck (B) Montering av spärren1 sti bricka övretilllådfronten låsbleck (C) 4 st skruv 3,5x15 mm (D) (Standard- och Innotechlåda)

BARNSPÄRR TILL LÅDOR

standard-lådfronter.

1. Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan. Inv. skåp Förborra tvåmedskickade hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan. Skruva fast spärren 1. (A). Använd Ø3,5x15 mm skruvar.

1. Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan 1. Förborra hål Använd Ø2 mm invändigt i lådfronten enligtmm måttskruvar. nedan Skruva fast spärrentvå(A). medskickade Ø3,5x15

Skruva fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.

Ø2 Djup 3 mm (2x) fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 mm 3. Förborra hål Ø2 XØ23 mm mm i facklisten enligt måttSkruva ovan. Skruva fast låsbleck (B)skruvar. och 2. Förborra två hål enligt markeringarna 2. Utgå från lådfrontens överkant och märk uttvå och förborra två hål i skåpets 2. Utgå från lådfrontens överkant och märk ut och förborra två hål Ø2 mm i skåpets 2. Utgå från andra hålet i lådskenan och märk ut och förborra två hål Ø2 mm Sida 2. Utgå från andra hålet i lådskenan och märk ut och förborra två hål Ø2 mm högersida. Skruva fast låsblecket(B) och brickan(C) i sidan. högersida. Skruva fast låsblecket(B) och i sidan. brickan(C) 22 mm) skåpets bricka (C) i facklisten. Använd medföljande Ø3,5(C/Cmm x i15 mm skruvar du gjort i lådfronten. (C/C 22 mm) i högersida. skåpets högersida. (D). Använd medskickade Ø3,5 x15 mm skruvar. Använd medskickade Ø3,5 x15 mm skruvar.

7

184

22

184

22

Sida

30 Ø2 Djup 3 mm

Ø2 Djup 3 mm (2x)

282

22

37

59 184

37

Bricka

3. Markera var spärren (A) passerar 30 stommens insida i höjdled.

Ø2 Djup 3 mm (2x)

134

156

19

19

Frånkoppling av barnspärren Barnspärren kan enkelt skiftas mellan att vara till- eller frånkopplad.

19 (Vid överfalsad lucka Jenny och Ingrid 25 mm)

4. Markera och förborra två hål Ø2 mm x 3 mm i stommens sida. Linjen ska vara centrerad på låsblecket (B). Låsblecket placeras 15 mm från stommens framkant. Använd Ø3,5 mm x 15 mm skruvar (D).

62

Lådfront 282 mm Ø2 Djup 3 mm (2x)

Barnspärren kan enkelt skiftas mellan att vara till- eller frånkopplad.

282

282

Barnspärren kan enkelt skiftas mellan att vara till- eller frånkopplad. Lådfront 282 mm

22

59

15

37

Frånkoppling av barnspärren

2. Montera (A) atti de Barnspärren kanspärren enkelt skiftas mellan vara till- eller frånkopplad. 30 förborrade hålen. Använd medföljande Frånkoppling av barnspärren Ø3,5 mm x 15 mm skruvar. Ø2 Djup 3 mm (2x)

184

Lådfront 184 mm

Ø2 Djup 3 mm (2x)

1. Förborra två hål Ø2x3 mm invändigt i lådfronten. Placering 30 mm från kant. Höjdled valfri placering. Använd spärr (A) som mall för håltagning.

Ø2 Djup 3 mm (2x)

22

37

59

Lådskena

30

Ø2 Djup 3 mm (2x)

Lådfront 184 mm

Lådfront

15

Lådfront 282 mm 15 Ø2 Djup 3 mm (2x)

22

Bricka

37

Ø2 Djup 3 mm (2x)

Lådfront 125 mm

125

22

134

Ø2 Djup 3 mm (2x)

282

156

22

30

Lådskena

Ø2 Djup 3 mm15

Lådfront 282 mm Ø2 Djup 3 mm (2x)

Lådfront 282 mm 282

156

22

Ø2 Djup 3 mm (2x)

282

Ø2 Djup 3 mm (2x)

30

125

Lådfront 125 mm

37

15

Lådfront 282 mm

29

22

29

7

15 7

37

7

2. Utgå från andra hålet i lådskenan och märk ut och 15 Lådskena (C/C 22 mm) i skåpets högersida. Skruva fast låsblecket (B) genom lådskenan i sidan. Använd medskickade Ø3,5 x15 mm skruvar. 22

37

59

37

59

30

15 Ø2 Djup 3 mm (2x)

Bricka

Ø2 Djup 3 mm (2x)

22 22

125

125

29

37

37

30

37 59

37 59

Lådfront 184 mm

Lådfront 184 mm

Ø2 Djup 3 mm (2x)

Lådskena

15

22

184

Bricka

30

Lådskena

1. Förborra två hål Lådskena Ø2 mm invändigt i lådfronten enlig Skruva fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x

30

Ø2 Djup 3 mm (2x)

Lådfront 184 mm

30

15

2. Bricka Utgå från lådfrontens överkant och märk ut och förborra två hål Ø2 mm i skåpets 15 30 högersida. Skruva fast låsblecket(B) och brickan(C) i sidan. Ø2 Djup 3 mm (2x) Använd medskickade Ø3,5 x15 mm skruvar. Ø2 Djup 3 mm (2x)

134

Ø2 Djup 3 mm (2x)

Lådfront 125 mm

22

Lådfront 184 mm

184

37

59

Ø2 Djup 3 mm (2x)

37

59

30

15

Ø2 Djup 3 mm (2x)

29

22

Bricka

15

Ø2 Djup 3 mm (2x)

Ø2 Djup 3 mm (2x) 1. Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått Lådfront nedan. 125 mm Ø2 Djup 3 mm (2x) Skruva fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.

30

(Vid överfalsad lucka Jenny och Ingrid 21 mm)

30

30

7

125

Lådfront 125 mm

22

29

29

Lådfront 125 mm

MONTERING BARNSPÄRR I ÖVRIGA LÅDOR

Montering av spärren i övriga Sida standard-lådfronter. Sida

15

15

7

Ø2 Djup 3 mm (2x)

125

7

Ø2 Djup 3 mm (2x)

Skruva fastSkruva låsblecket (B) genom lådskenan i sidan. fast låsblecket (B) genom lådskenan i sidan. Använd medskickade mm skruvar. Använd medskickade Ø3,5 x15Ø3,5 mmx15 skruvar.

7

30

30 7

Montering av spärren i övriga Sida Sida Innotech-lådfronter


6. Detaljmontering 6.25 LÖSA FRONTER TILL INTEGRERAD DISKMASKIN Diskmaskinsfront DM2HALV går ej att lösa med luckor Vera och Liv med grepplist. Diskmaskinsfronter 33797, 33795 och 33793 som har en L-profil 39374 och diskmaskinsfronter med glidefunktion kan ej ha grepplisthandtag Iris.

125

DUO För Electrolux/AEG/Miele med standardhöjd 805-870 mm med H-ram, ej XXL maskiner med höjd 845-910 mm. Art.nr. 33794.

282

HEL För Bosch/Siemens/Cylinda Art.nr. 33791.

282

568

4

4

282

282

HEL För Electrolux/AEG/Miele med standardhöjd 805-870 mm med H-ram, ej XXL maskiner med höjd 845-910 mm. Art.nr. 33790.

3

125

1. Fronterna till DM2HALV levereras lösa. Om man ska ha handtag eller knopp på alla fronter ska borrningen för detta göras före ihopmonteringen av fronterna. OBS! Försänk skruvskallarna. 2. Montera ihop fronterna med hjälp av skarvjärn och skruv. Avstånd mellan fronterna enligt bild. 3. Montera handtagen. 4. Montera de sammansatta fronterna på diskmaskinen enligt anvisning från diskmaskinstillverkaren. Varje front ska fästas i diskmaskinen. 5. När fronterna är monterade anpassas diskmaskinens placering i djupled efter intilliggande skåp. Därefter fästs diskmaskinen i skåpen intill.

DUO För Bosch/Siemens/Cylinda/ Mieles samtliga XXL-maskiner med höjd 845-910 mm med H-ram och G7000-serien. Art.nr. 33795.

DM2HALV DM2 HALV För halvintegrerad DM där fronterna ska linjera med de två nedre lådorna i skåp med tre lådor. 2 st. fronter 282x596 art.nr. 3322110 2 st. skarvjärn art.nr. 39332 8 st. skruv TFX 4x16 art.nr. 39116

Monteringsanvisning art.nr. 39367 och tillbehörspåse art.nr. 39304 medföljer på samtliga fronter 33790, 33792, 33794 och 33796 till Electrolux/AEG/Miele.

DM3

TVÅDELAD För Electrolux/AEG/Miele med standardhöjd 805-870 mm med H-ram, ej XXL-maskiner med höjd 845-910 mm. Art.nr. 33792.

TREDELAD För Electrolux/AEG/Miele med standardhöjd 805-870 mm med H-ram, ej XXL-maskiner med höjd 845-910 mm. Art.nr. 33796.

TVÅDELAD För Bosch/Siemens/Cylinda/ Mieles samtliga XXL-maskiner med höjd 845-910 mm med H-ram och G7000-serien. Art.nr. 33793.

TREDELAD För Bosch/Siemens/Cylinda/ Mieles samtliga XXL-maskiner med höjd 845-910 mm med H-ram och G7000-serien. Art.nr. 33797.

63


6. Detaljmontering 6.26 SKÄRBRÄDA

Skåp som är levererade före 2017 har nedanstående möjlighet att montera in en skärbräda i efterhand. Facklisterna i 300, 400, 500 och 600 mm breda skåpen är förberedda för S K ÄRB RÄ DA . Såga med sticksåg enligt den tjocka linjen på översta bilden. Dra ut de kvarvarande bitarna med en tång. Fäst glidskenorna och rensa bort eventuella limrester så skärbrädan löper fritt.

6.27 TÄTNING AV BOTTENSKYDD På diskbänkskåp med hel botten och hel rygg ska bottenskyddet i aluminium tätas i skarven mot skåpssidan och skåpsryggen med en silikonsträng. På skåp med lådskenor kan man täta utanför lådskenan, alternativt kan man skruva loss lådskenorna och täta bottenskyddet mot skåpssidorna och sedan skruva dit lådskenorna igen. Komplettera med tätningssats som innehåller lim och stosar. Som tillbehör finns även en genomföring för diskmaskinens anslutningar.

ON IK

SIL

Övriga diskbänkskåp är utformade med en 120 mm djup installationsöppning där botten är indragen och har ett bottenskydd i aluminium. Skåpen har inte någon rygg mot vägg för att underlätta skruvinfästningar av rörklammer, ventiler och andra tillbehör till installationerna. Till denna typ av diskbänkskåp finns framtaget golvskydd, tätningssats, sargklämma och vattenfelsbrytare. Dessa säljs som tillbehör.

64

120 mm


7. Skötselanvisningar 7.1 KÖKSINREDNING VÄLKOMMEN TILL DITT NYA VEDUM KÖK! Genom att sköta ditt nya kök på rätt sätt håller du det nytt och fräscht längre. Ytorna har olika beläggning och reagerar olika i kontakt med rengöringsmedel och kemikalier. Här är några råd som ditt nya Vedumkök mår bra av.

SKÅPSTOMMAR Skåpstommarna är i allmänhet uppbyggda av melaminbelagd spånskiva. Melaminskiktet är hårt och mycket lätt att rengöra. Det är dessutom mycket resistent mot olika kemikalier. För rengöring rekommenderas att: •

Torka med en fuktig trasa och diskmedelslösning. Koncentrerat handdiskmedel kan också användas.

Om ytan är mycket smutsig kan en blandning av 1 del aceton och 3 delar T-sprit användas.

Använd aldrig rengöringsmedel innehållande ammoniak, stålull eller liknande som har slipande effekt.

Eftertvätta alltid med rent vatten och torka torrt så att vatten inte blir stående och tränger in i befintliga skarvar, speciellt gäller detta i luckornas kanter.

OBS! Placera inte kaffebryggare eller vattenkokare så att ångan strömmar upp mot ljusramplisten eller underkant på skåp och luckor.

Torka alltid bort vatten som hamnat på luckor eller andra ytor som till exempel bänkskivor.

VARFÖR SER INTE MITT KÖK UT SOM I UTSTÄLLNINGEN/ KATALOGEN? Tänk på att trä är ett levande material som inte har samma struktur/ utseende genom hela trädet. Detta kan även påverka kulörer som påföres så de inte blir identiska alla gånger. Ljusinfall och ljussättning kan påverka synintrycket, färger kan få olika nyanser beroende på lamptyp och mängden ”naturligt” ljus. Men charmen med ett träkök är just att alla delar inte är identiska utan man kan se vissa variationer och detta berättigar därför normalt inte till reklamationer.

VARFÖR ÄR DET FÄRGSKILLNAD MELLAN MASSIVA OCH FANERADE DETALJER ELLER DETALJER I LAMINAT? Detta är ett faktum då vissa material ej är lämpliga till vissa detaljer. T.ex. har en fanérad sockel överlägsna egenskaper gentemot en homogen sockel vad gäller formbeständighet. Homogent trä har en förmåga att ”slå” och ”vrida” sig, och det vill man inte.

VARFÖR SER KÖKET ”BROKIGT” UT? Trä är ett levande material och mognar en tid efter montering. Vissa träslag har en mognadstid på över 6 månader. Detta ska finnas i åtanke när man köper träluckor att de måste tillåtas mogna, detta berättigar normalt inte till reklamationer.

VARFÖR ”GULNAR” MINA LUCKOR? Ljusa målade luckor har viss benägenhet att ”åldersgulna” beroende på bland annat ljuspåverkan. Kraftig rökning och vitmålade kök hör inte ihop. Nikotinet gör att luckorna gulnar, ingen vit färg motstår detta.

MÅLADE, FOLIERADE OCH MELAMINBELAGDA YTOR Rengörs med milda och i hushåll vanligt förekommande rengöringsmedel. Använd en fuktig trasa med rengöringsmedel. Eftertorka med enbart vattenfuktad trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas. Torka sedan med torr trasa. Använd aldrig rengöringsmedel innehållande ammoniak, stålull eller liknande som har slipande effekt. Lacknafta eller bensin kan användas för borttagning av svåra fläckar. Tänk på att alltid torka av under diskbänkskåp och luckornas kanter. De är inte avsedda att klara vatten som blir stående. Torka även av luckorna på var sida om diskmaskinen och även den eventuella integrerade luckan på diskmaskinen. Bättringsmåla slagmärken/skador omgående på målade luckor för att slippa fuktskador. Tänk på att fläckar och repor upplevs mer synliga på svarta och mörka kulörer.

VARFÖR ”SLÅR” SIG MIN LUCKA? Ett nybyggt hus som ej är fullt uttorkat innehåller en mängd fukt. Även i ett gammalt hus kan fuktigheten variera kraftigt mellan årstiderna. Och detta kan leda till att framför allt ”större” luckor i trä kan bli skeva, då de torkar mer från en sida än den andra. Ibland kan detta avhjälpas med magneter på lucka och i stomme. Detta fenomen kan inträffa i skafferiskåp där man har en ventil med friskluft. Den luften är normalt fuktigare än inomhusluften. Massiva träluckor är alltid ett levande material och utsätts hela tiden för olika fuktighetskvoter i luften vilket gör att luckorna alltid kommer röra sig lite. Detta berättigar normalt inte till några reklamationer.

VARFÖR GÅR INTE LUCKORNA ATT JUSTERA? LACKERADE OCH LASERADE FANERYTOR Rengör fördelaktigast med endast fuktig trasa. Använd aldrig rengöringsmedel innehållande ammoniak, stålull eller liknande som har slipande effekt. Thinner får ej användas.

Det beror sannolikt på att skåpen inte är monterade korrekt. Kontrollera med vattenpass att de sitter rätt, både lodrätt och vågrätt. Om väggarna inte är jämna, lägg något mellan skåpet och väggen så att skåpet inte dras ur vinkel när det skruvas fast i väggen.

65


7. Skötselanvisningar 7.2 BÄNKSKIVOR LAMINATBÄNKSKIVOR

TRÄBÄNKSKIVOR

MATERIALET

MATERIALET

Stommen i bänkskivan består av högvärdig snickeri-spånskiva. Tillverkningen kontrolleras regelbundet så att avgången av fri formaldehyd håller sig väl under fastställda gränsvärden. Laminatet på ovansidan är ett högtryckslaminat, som till mer än 65% består av kraftpapper, impregnerat med fenolharts. Över detta ligger ett tryckt mönsterpapper, täckt med melamin. Undersidan är klädd med laminatbalans med inbyggd fuktspärr av Polyeten. Enfärgad sidenmatt yta POL har en sammetslen antifingerprint yta med hög rephållfasthet. Dock är en enfärgad och matt yta ändå känslig och visar fläckar och märken på ett tydligare sätt än en mönstrad och strukturerad yta. Avsågningar och spån som uppkommer under monteringen kan deponeras, komposteras eller förbrännas i godkänd anläggning för industriell förbränning.

För att skapa en massiv träskiva sågas träet upp i stavar som sedan limmas ihop igen. Genom att först dela upp träet i mindre bitar och sedan limma ihop det igen, stabiliseras träet. Limmet som använts för att sammanfoga stavarna är en vattendispersion av PolyVinylAcetat (Vitlim). Vissa träslag kan vara behandlade med ett vax, som består av vegetabiliska oljor och naturliga vaxer. Avsågningar och spån som uppkommer under monteringen kan deponeras, komposteras eller förbrännas.

RENGÖRING Rengör laminatytan regelbundet med vatten och handdiskmedel. En mjuk nylonborste kan användas på svårare fläckar på en laminatyta med struktur. Vid rengöring använd aldrig några slipande rengöringsmedel på laminatytan som t.ex. skurpulver, stålull, nylonsvamp eller liknande. Detta kan repa ytan. Vid envisa fläckar går det bra att använda medel som T-sprit, laminatcleaner eller aceton. Undvik att koncentrerade mineralsyror och starkt färgande ämnen såsom jod, vätesuperoxid och bläck kommer i beröring med laminatytan. Dessa ämnen förorsakar frätskador eller missfärgningar. Viktigt att vatten inte blir stående mellan bänkskiva och spis eller bänkskiva mot diskbänk. Sådana skarvar ska vara silikonbehandlade så att fukt inte kan tränga in och bli stående i skarvarna. Laminatbänkskivor tål värme upp till max 180°. Kastruller och stekpannor som tas direkt från spisen kan ha en temperatur ända upp till 350°, keramikhällar ger ännu högre värme. Använd därför alltid underlägg när du ställer kastruller och stekpannor på bänkskivan. Om du har en spishäll som är infälld i skivan, måste du tänka på att kokkärl alltid står helt på hällen och inte delvis över laminatytan.

RENGÖRING/UNDERHÅLL OLJADE SKIVOR Massiva bänkskivors fibrer ska mättas med träolja för att bänkskivan ska bli formstabil samt stå emot fukt och smuts. Därför ska bänkskivan oljas in både på under- och ovansidan innan montering, annars finns risk för att bänkskivan bågnar. Efter montering ska bänkskivorna omedelbart oljas på samtliga sidor och kanter med träolja. Lägg på ordentligt med olja och låt den suga in i en timme, fördela och arbeta under tiden in överskottet av oljan med en trasa. För extra len ytan använder ni Scotch-Brite eller motsvarande, alternativt mjuk slipkloss (extra fin). Arbeta i träets längdriktning. Gnugga sedan ytorna torra med en luddfri trasa. Om inte ytan torkas helt torr efter tre timmar så kan den torka till en seg och kladdig yta som är svår att få bort. Var försiktig så att oljan inte kommer i kontakt med annat än bänkskivan, särskilt luckorna. Upprepa behandlingen minst en gång första veckan, därefter en gång i veckan i tre veckor. Upprepa efter en månad, tre månader och sex månader. Behandla därefter bänkskivan tre till fyra gånger om året. Observera att all behandling och underhåll ska utföras på torra skivor. Låt aldrig vatten bli stående på bänkskivan. Det finns då en risk att bänkskivan kan svälla och i värsta fall spricka. Torka därför torrt direkt och särskilt viktigt är det runt diskhon. Använd alltid underlägg när du ställer kastruller och stekpannor på bänkskivan. Även kaffebryggare och andra maskiner som blir varma kan behöva stå på ett underlägg. Varning! De trasor och svampar du använt kan självantända då oljan oxiderar! Blöt med vatten och slå in lufttätt eller elda under kontrollerade former! RENGÖRING/UNDERHÅLL HÅRDVAXOLJADE SKIVOR

Laminat är hårt, men mörka och/eller blanka ytor är känsliga för repor. Vanliga köksredskap åstadkommer normalt ingen skada, men ytan kan repas av keramiska kärl och vassa verktyg. Skär aldrig direkt mot bänkskivan, utan använd alltid skärbräda. Om bänkskivan har träkantslist från Vedum, ska denna oljas in en till två gånger per år. Öppna inte diskmaskinen innan den är klar. Om man måste öppna innan torkningen är klar så öppna luckan helt. Torka sedan av vattnet som bildas på bänkskivans underkant när varm ånga släpps ur maskinen. Glöm ej att torka av luckorna på var sida om diskmaskinen och även den eventuella integrerade luckan på diskmaskinen.

66

Bänkskivorna är vid leverans behandlade med en speciell olje- och vaxkombination som ger ett mycket slitstarkt ytskikt och ett bra skydd. De behöver inte behandlas före eller direkt efter montering om inte ytan skadats, men de är inte underhållsfria. För att bänkskivorna ska hålla sig vackra och ha ett fullgott ytskikt behöver bänkskivorna kontrolleras om underhållning ska ske så att ytan inte blir sliten eller skadad. Extra viktigt är kontrollen så att ändträet och kanterna har ett fullgott skydd, särskilt vid en underlimmad diskho där fukt kan tränga upp. Gäller även ytor som används frekvent och där vatten och ånga kan förekomma. Då varje skiva, liksom varje stav, är unik krävs olika mängd av hårdvaxolja för att mätta ytan och bygga ett fullgott ytskikt. För dagligt underhåll, eller vid behov, används en lätt fuktad trasa med ljummet vatten. Den avtorkade ytan ska vara torr inom 1–2 minuter. Vedum har en rengöringsspray med art. nr. 37010 för daglig rengöring. Den innehåller såpa baserad på naturliga oljor. Produkten rengör ytan utan att torka ut eller ta bort hårdvaxoljan. Sprayas på ytan och torkas av med luddfri trasa (ingår ej i leverans från Vedum). Tejpa aldrig på ytan. Underhållsvax art.nr. 37009 används efter fukttorkning för att vid behov på ett enkelt sätt fräscha upp den hårdvaxoljade ytan. Burken skakas och medlet appliceras mycket tunt på den rena, torra ytan med en mikrofibermopp eller luddfri trasa (ingår ej i leverans från Vedum). Låt torka i minst en timme. Sörj för god ventilation.


7. Skötselanvisningar BÄTTRINGSBEHANDLING FÖR BÄNKSKIVOR MED NATUR HÅRDVAXOLJA Ytan måste vara ren och torr. Vedum använder Osmo hårdvaxolja 3032 ofärgad sidenmatt med art.nr. 37005 som är färdig att använda, spädes ej men skakas/röres noga. Lägg på hårdvaxoljan tunt i fiberriktningen med en luddfri trasa (ingår ej i leverans från Vedum). Lägg endast på en gång i ett tunt lager. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus. Var försiktig så att hårdvaxoljan inte kommer i kontakt med annat än bänkskivan, särskilt luckorna, då den är mycket svår att ta bort. Låt torka 8–12 timmar, i normala klimatförhållanden vid temperaturen ca +18-22° och relativ fuktighet på 40–60%, och sörj för god ventilation. BÄTTRINGSBEHANDLING FÖR BÄNKSKIVOR MED VITPIGMENTERAD HÅRDVAXOLJA Till normalt underhåll eller vid behov används Osmo Top-oil 3068 Natural med art.nr. 37008 till vitpigmenterad bänkskiva. Om bänkskivan skadas eller ytan slipas ner så mycket att träets naturliga färg kommer fram så används den vitpigmenterade hårdvaxoljan 3188 Snö med art.nr. 37006 som grundbehandling på det skadade stället. Slipa den skadade delen trären med slippapper korn 180–240. Därefter görs ytan fri från damm innan behandling påbörjas. Lägg på den pigmenterade hårdvaxoljan på samma sätt som den ofärgade. Låt torka 24 timmar, i normala klimatförhållanden vid temperaturen ca +18-22° och relativ fuktighet på 40–60%, och sörj för god ventilation. Ovanpå grundbehandlingen läggs sedan hårdvaxolja 3068 Natural med art.nr. 37008 på den vitpigmenterade bänkskivan enligt tidigare instruktion. Låt torka 24 timmar, i normala klimatförhållanden vid temperaturen ca +18-22° och relativ fuktighet på 40–60%, och sörj för god ventilation. Användning av den hårdvaxoljade bänkskivan bör ske med försiktighet första veckan. VARNING! Hårdvaxoljan innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför alltid trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning alternativt blöt med vatten och slå in lufttätt eller elda under kontrollerade former! Osmo hårdvaxolja är i torrt tillstånd helt giftfri och godkänd enligt EN71.3 och DIN 53160.

BÄNKSKIVA AV GRANIT Granit är ett naturmaterial som skiftar i utseende från gång till gång. De flesta sorter skiftar dock inte nämnvärt i utseende. När det gäller vissa granitsorter så förekommer det stick (sprickor). Detta är naturligt för vissa sorter och försämrar ej kvaliteten. I alla granitsorter finns det porer (hål) i ytan. I en del graniter finns det mer och i en del knappt alls. Detta försämrar dock ej kvaliteten. Porer är mer vanligt än ovanligt hos graniter. Granit är till skillnad från marmor och kalksten ett mycket tätt material, men man bör ej låta fettfläckar ligga någon längre tid på stenen, då dessa kan tränga ner i skivan. Till skillnad från vatten som förångas kan fettfläckar bli permanenta. En fettfläck måste alltid blötas bort för att gå ur granitskivan. Granitskivorna är impregnerade vid leverans och behöver ingen speciell skötsel utan rengör vid behov med vanligt såpvatten. Blanda natursåpa eller stensåpa med 70–80% vatten i en duschflaska. Duscha bänkskivan med såpvattnet och låt dra i cirka tre minuter och torka bort. På så sätt underhåller man också bänkskivorna från fläckar och smuts. Granitskivorna ska vara så pass insåpade att vatten pärlar sig på ytan. Om granitskivan suger in vatten behövs mer underhåll. Får man en grå hinna på ytan som inte går bort med såpvattnet, betyder det att ytan är för fet eller övermättad. Normalt sett går detta bort med fönsterputs. BÄNKSKIVA AV KALKSTEN ELLER MARMOR Marmor och kalksten har karbonatmineral (kalcit) som huvudmineral och båda stensorterna har likartade tekniska egenskaper. Marmor och kalksten är båda känsliga för syror som kan etsa och ge märken i stenen. Syror finns till exempel i sura rengöringsvätskor, vin, ättika, kolsyra, fruktjuicer etc. Sten har en viss absorptionsförmåga. Den bör därför inte utsättas för färgade vätskor som kan tränga ner i stenen. Om man spiller bör detta torkas bort direkt. Vid daglig rengöring räcker det i allmänhet med en fuktig trasa. Vid behov av rengöringsmedel, använd såpa, milt diskmedel eller de specialmedel som finns för marmor och kalksten. BÄNKSKIVA AV KOMPOSITSTEN Det är ett material som till stor del liknar granit, men med en helt tät ytstruktur. Trots att kompositen är värmetålig bör den inte utsättas för värmechocker. Man bör därför vara försiktig med att ställa varma grytor och kastruller direkt på stenen. Att skära direkt på stenen avråds. För den dagliga skötseln används en vanlig disktrasa med lite diskmedel på.

OM OLYCKAN ÄR FRAMME Om ytan på en massiv träskiva har skadats eller missfärgats kan bänkskivan alltid slipas. Det är det som är fördelen med massivt trä. Men efter en sådan slipning måste en vaxad skiva behandlas med primer och vax som om den var obehandlad. Det material som behövs finns hos byggmaterialhandlare eller färghandlare. Slagmärken och repor kan många gånger repareras med varmt vatten, som får träet att svälla och återta sin form. Detta är lättast med trä som behandlats med rå linolja och svårast med en vaxad yta, men det kan alltid vara värt ett försök. Om ytan är slipad, kan oljan alltid bytas till vax eller tvärtom, men ytan måste behandlas som om den var obehandlad. Väljs olja, behandlas den enligt det schema som beskrivits tidigare. Väljs vax, följs fabrikantens anvisningar. Massivt trä är ett levande material, och därför rör det sig med årstidernas växlingar. Upp till +/- 2,5 mm i djupled. Använd alltid underlägg när du ställer kastruller och stekpannor på bänkskivan. SKÄRBRÄDOR Skärbrädorna är gjorda av en fukttrög spånskiva som är fanérad. Kantlisterna är av ABS-plast för att fukt inte ska tränga in i kanterna. Vid rengöring använd fuktig trasa. Använd vid behov diskmedel. Diska den aldrig i diskmaskin. Torka av skärbrädan efter rengöring. Låt den EJ dropptorka i torkställ. Skärbrädorna är behandlade på samma sätt på båda sidorna. Vänd på den då och då för att få ett jämnt slitage.

DISKHO/DISKBÄNK I ROSTFRITT STÅL ELLER MÄSSING Diskhoarna/diskbänkarna är gjorda av ett material som varken tar åt sig lukt eller smak. Det är inga problem att behålla sin diskho/diskbänk fräsch i flera år, om man bara tänker på att skölja och torka av diskhon/diskbänken efter användning. Låt inte klorhaltiga vätskor stå i diskhon/diskbänken flera timmar, klor kan skada diskhon/diskbänken. Rostfria ytor och mässingsytor bör torkas av efter varje användning. Låt inte vatten eller andra vätskor självtorka på ytan. Använd svamp eller disktrasa och vid behov mild såpa/ diskmedel och vatten. Fläckar som ej försvinner vid normal avtorkning kan avlägsnas med mjuk borste eller flytande rengöringsmedel för rostfritt stål. Använd ej rengöringsmedel med slipmedel eller som innehåller klor, jod, fluor eller kemiska lösningar som påverkar rostfritt stål. Använd ej hårda eller vassa föremål, syror, stålull eller liknande. Missfärgning av den rostfria ytan kan även uppstå om ämnen med järninnehåll får ligga på den fuktiga ytan. Även vatten i vissa kommuner kan ge upphov till missfärgning. Missfärgningen kommer inte från det rostfria materialet. Efter all rengöring ska diskhon/diskbänken sköljas med vatten och torkas av. Följ alltid bruksanvisningar som följer med diskhon/ diskbänken angående rengöringsmedel. Är du osäker, testa på ett icke synligt område först (t.ex. undersidan av diskhon/diskbänken). OBS! Det är viktigt att torka och gnugga i diskhons/diskbänkens längdriktning. Gäller diskho/diskbänk i rostfritt stål: matta partier får tillbaka sin lyster om man strör lite krita och gnuggar med mjuk trasa. Gäller diskho i mässing: använd aldrig putsmedel för silver, mässing och koppar. Det ger fläckar som inte går att ta bort.

67


ART.NR. 3929214 SEP-2020

HUVUDKONTOR/TILLVERKNING Vedum Kök & Bad AB 534 84 Vedum Växel 0512-576 00 info@vedum.se www.vedum.se KUNDTJÄNST kundtjanst@vedum.se Tel. 0512-576 40

UTSTÄLLNING GÖTEBORG Hantverksvägen 10 436 33 Askim goteborg@vedum.se Tel. 031-748 68 40

UTSTÄLLNING LINKÖPING Fjärrvärmevägen 3 589 52 Linköping linkoping@vedum.se Tel. 013-474 64 00

UTSTÄLLNING MALMÖ Östra Tullgatan 2 211 28 Malmö malmo@vedum.se Tel. 040-664 52 30

UTSTÄLLNING STOCKHOLM Karlsbodavägen 9–11 168 67 Bromma bromma@vedum.se Tel. 08-564 849 90

UTSTÄLLNING UPPSALA Stångjärnsgatan 13 753 23 Uppsala uppsala@vedum.se Tel. 018-161 170

UTSTÄLLNING VEDUM Kvarnen 534 60 Vedum kvarnen@vedum.se Tel. 0512-576 90

WWW.VEDUM.SE