Page 1

SOÁ

ISO 9001:2000 A. 171 Voõ Thò Saùu, Quaän 3, TP. Hoà Chí Minh T. 08. 39326 598 F. 08. 39325 472 W. www.vcci-hcm.org.vn E. vcci-hcm@hcm.vnn.vn

07

06

13

TAÄP 25. 02/09/2014


2

l

THÔNG BÁO

ĐOÀN DN KHẢO SÁT “DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ EB-5 JAY PEAK RESORT VÀ THỊ TRƯỜNG HOA KỲ” Để tạo điều kiện cho DN, các nhà đầu tư Việt Nam đi khảo sát thực tế dự án cũng như cập nhật thông tin về thị trường, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới, VCCI-HCM tổ chức: “Đoàn DN khảo sát Dự án Đầu tư Định cư EB-5 Jay Peak Resort và thị trường Hoa Kỳ”. Thời gian (dự kiến): Tháng 9/2014 (9 ngày 8 đêm) Địa điểm: Vermont - New York - Philadelphia Washington D.C, Hoa Kỳ Đối tượng tham gia: Các DN quan tâm và có nhu cầu đầu tư - định cư tại Hoa Kỳ Chương trình đầu tư - định cư EB-5 với dự án Jay Peak Resort - một dự án tổ hợp khách sạn Resort cao cấp tại bang Vermont đã dược Sở Di trú Hoa Kỳ phê chuẩn, khả năng lấy được Thẻ xanh thường trú là 100%. Di cư sang Hoa Kỳ qua hình thức Visa EB-5 sẽ tạo cơ hội cho nhà đầu tư và gia đình có thể sống, làm việc, và nghỉ hưu tại bất cứ tiểu bang nào của Hoa Kỳ. Thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng tham khảo tại website: http://www.vcci-hcm. org.vn/tin-vcci/su-kien-sap-toi/doan-dn-khao-sat%E2%80%9Cdu-an-dau-tu-dinh-cu-eb-5-jay-peakresort-va-thi-truong-hoa-ky%E2%80%9D-gl5416. html.

ĐOÀN DN THAM DỰ HỘI NGHỊ DN ẤN ĐỘ VIỆT NAM - CAMPUCHIA - LÀO - MYANMAR VÀ KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG ẤN ĐỘ Để hỗ trợ các DN Việt Nam cập nhật thông tin về thị trường và tìm kiếm cơ hội kêu gọi đầu tư mới, với sự hỗ trợ của Liên đoàn Công nghiệp Ấn độ (CII), Bộ Công Thương Ấn Độ và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM, VCCI-HCM tổ chức “Đoàn DN tham dự hội nghị DN Ấn Độ - Việt Nam - Campuchia - Lào Myanmar (CLMV) và khảo sát thị trường Ấn Độ”. Thời gian: Tháng 11/2014 Địa điểm: TP. New Delhi và Bodh Gaya, Ấn Độ Chương trình hỗ trợ: 10 DN đăng ký tham gia đoàn đầu tiên sẽ được hỗ trợ vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Ấn Độ và 2 đêm khách sạn. Chương trình Hội nghị sẽ tạo điều kiện cho cộng đồng DN Ấn Độ và các quốc gia Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam có cơ hội giao lưu kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh hoặc xúc tiến đầu tư. Ngoài chương trình Hội nghị, VCCI-HCM sẽ tổ chức cho Đoàn đi khảo sát thị trường và tìm hiểu văn hóa tại một số danh thắng tại Ấn Độ.

DN có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:

DN có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:

PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM ĐT: 08 3932 5495 / 3932 6499 - Fax: 08.39325472 A. Tuấn - DĐ: 090 371 5167 Email: vantuan@vcci-hcm.org.vn A. Vinh - DĐ : 091 88 66 055 Email: hongocvinh@vcci-hcm.org.vn

PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM ĐT: 08 3932 6499; Fax: 08.39325472 C. Trà - DĐ: 098 3630 609 Email: huongtra@vcci-hcm.org.vn A. Vinh - DĐ: 091 88 66 055 Email: hongocvinh@vcci-hcm.org.vn

171 Voõ Thò Saùu, Q.3, TP.HCM Tel: 08. 3932 5167 Fax: 08. 3932 5472 Email: ngthanhbinh@vcci-hcm.org.vn Website: www.vcci-hcm.org.vn

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: OÂng Nguyeãn Thanh Bình Phuï traùch TT Thoâng tin Thöông maïi VCCI-HCM Phuï traùch bieân taäp Thieát keá, myõ thuaät

GPXB soá 266/QÑ-STTTT do Sôû TTTT caáp ngaøy 17/10/2008 In taïi XN In Saøi Goøn 3 . Noäp löu chieåu thaùng 09/2014

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn


THÔNG BÁO

Để hỗ trợ các DN Việt Nam cập nhật thông tin về thị trường và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới,với sự hỗ trợ của Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Hóa chất Ấn độ (CHEMEXCIL), VCCI-HCM tổ chức Đoàn DN tham dự chương trình gặp gỡ đối tác ngành hóa chất lần thứ 17 và khảo sát thị trường Ấn Độ. Thời gian: Tháng 10/2014 Địa điểm: TP. Mumbai và New Delhi, Ấn Độ Chương trình hỗ trợ: 10 DN đăng ký tham gia đoàn đầu tiên sẽ được hỗ trợ vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Ấn Độ và 2 đêm khách sạn.

CHƯƠNG TRÌNH THAM DỰ HỘI CHỢ TRADE EXPO VÀ KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG INDONESIA Để tạo điều kiện cho các DN Việt Nam cập nhật thông tin về thị trường và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới, với sự hỗ trợ của Tổng lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM, VCCI-HCM tổ chức “Đoàn DN tham dự hội chợ Trade Expo và khảo sát thị trường Indonesia”. Thời gian: Tháng 10/2014 Địa điểm: TP. Jakarta, Indonesia Chương trình hỗ trợ: 5 DN đăng ký tham gia đoàn đầu tiên sẽ được tài trợ 3 ngày 2 đêm khách sạn. Đối tượng tham gia: Các DN quan tâm và có nhu cầu nhập khẩu, làm đại lý hoặc hợp tác với các công ty Indonesia trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. TRADE EXPO 2014 là hội chợ thương mại lớn nhất Indonesia, quy tụ hơn 2000 nhà sản xuất hàng đầu Indonesia trên nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Ngoài chương trình tham dự hội chơ, VCCI-HCM sẽ tổ chức cho Đoàn đi khảo sát thị trường và tìm hiểu văn hóa tại một số danh thắng tại Indonesia.

DN có nhu cầu tham dự các chương trình, vui lòng liên hệ: PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM ĐT: 08. 3932 5495 / 08. 3932 6499 Fax: 08. 3932 5472

l3

Triển lãm Hóa chất Ấn Độ là triển lãm quốc tế lớn thứ 3 ở châu Á và thứ 6 trên thế giới chuyên về hóa chất, qui tụ rất nhiều nhà trưng bày và khách tham quan đến từ Nhật, Nga, Tây Ban Nha, Italia, Đông Nam Á... Ngoài chương trình gặp gỡ đối tác và tham dự hội chợ, VCCI-HCM sẽ tổ chức cho Đoàn đi khảo sát thị trường và tìm hiểu văn hóa tại một số danh thắng tại Ấn Độ.

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU THƯƠNG MẠI TẠI NHẬT BẢN KẾT HỢP THAM QUAN TRIỂN LÃM TẠI TOKYO BIG SIGHT NHẬT BẢN Để tạo điều kiện cho DN Việt Nam cập nhật thông tin về thị trường cũng như tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới, VCCI-HCM tổ chức “Đoàn DN Việt Nam tham dự chương trình Giao lưu thương mại và kết hợp tham quan triển lãm tại TOKYO BIG SIGHT - Nhật Bản”. Thời gian: Ngày 19 - 25/10/2014 Địa điểm: Tokyo - Osaka - Kyoto (Nhật Bản) Đối tượng tham gia: Tất cả DN có nhu cầu hợp tác, trao đổi thông tin với DN quốc tế, đặc biệt là DN Nhật Bản. Trong chương trình, VCCI-HCM sẽ phối hợp với Công ty tư vấn B.S.O - Nhật Bản tổ chức buổi Giao lưu thương mại giữa các DN Việt Nam và DN Nhật Bản. Ngoài ra, Đoàn cũng sẽ tham quan triển lãm tại trung tâm Tokyo Big Sight với nhiều khu trưng bày hàng hóa đa dạng, phong phú.

C. Trà - DĐ: 0983 630 609 Email: huongtra@vcci-hcm.org.vn

A. Vinh - DĐ: 0918 866 055 Email: hongocvinh@vcci-hcm.org.vn

A. Tuấn - DĐ: 0903 715 167 Email: vantuan@vcci-hcm.org.vn

C. Đào - DĐ: 0932 636 316 Email: jadevcci@vcci-hcm.org.vn

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


4

l

THÔNG BÁO

Để tạo điều kiện cho DN Việt Nam cập nhật thông tin về thị trường, cũng như tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới, VCCI-HCM tổ chức “Đoàn DN tham dự triển lãm dược phẩm CPHI và khảo sát thị trường châu Âu”. l

Thời gian: Ngày 5 - 13/10/2014

l

Địa điểm: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức

Đối tượng tham gia: Tất cả DN trong các lĩnh vực liên quan... có nhu cầu hợp tác, trao đổi thông tin với DN quốc tế chuyên về dược phẩm và y tế... CPHI là triển lãm chuyên ngành dược phẩm và y tế uy tín hàng đầu thế giới được tổ chức thường niên trên phạm vi toàn cầu. Triển lãm sẽ diễn ra vào đầu tháng 10/2014 tại Paris - Pháp, quy tụ trên 2.200 nhà trưng bày và trên 34.000 lượt khách tham quan đến từ 140 quốc gia trên thế giới.

l

DN có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM ĐT: 08. 39325495 / 08 3932 6499 - Fax: 08.39325472 A. Tuấn - DĐ: 090 371 5167. Email: vantuan@vcci-hcm.org.vn A. Vinh - DĐ: 091 88 66 055. Email: hongocvinh@vcci-hcm.org.vn

Để giúp các DN ngành bán lẻ trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn trong trưng bày sản phẩm, qua đó tạo ấn tượng thu hút khách hàng và tăng doanh thu, VCCI-HCM tổ chức khóa đào tạo “Gia tăng hiệu quả kinh doanh bán lẻ thông qua trưng bày sản phẩm”. l

Thời gian: Ngày 24-25/09/2014 (8:30-16:30).

Địa điểm: Hội trường lầu 4 VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3. l

Giảng viên: Th.s Nguyễn Thị Mỹ Châu, Giảng viên cao cấp của Tổ chức Lao động Quốc Tế (ILO) Cơ quan của Liên Hiệp Quốc. l

Học phí: 1.100.000đ/người (Hội viên VCCI: 1.000.000đ/người). DN đăng ký 3 người và đóng phí trước 15/09/2014 được miễn phí người thứ 4. l

DN có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ:

Đối tượng tham dự: Lãnh đạo DN, trưởng các bộ phận, marketing, sale...

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DNNVV, VCCI-HCM ĐT: 08. 39320033 / 39325170 (C.Trịnh Thu An) Fax: 08. 39325472 Email: antrinhthu@vcci-hcm.org.vn

l

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn


HOẠT ĐỘNG VCCI

l5

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ DNNVV tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh”, để giúp các DN nâng cao kỹ năng đàm phán thương lượng trong kinh doanh, đảm bảo giành lợi thế trong các giao dịch và đạt được lợi ích mong muốn nhưng vẫn giữ được mối quan hệ lâu dài với đối tác, VCCI-HCM sẽ tổ chức khóa đào tạo: “ĐÀM PHÁN CHUYÊN NGHIỆP THEO NGUYÊN TẮC HARVARD”. Thời gian: Ngày 11 & 12/09/2014 (8:30-16:30). Địa điểm: Phòng học Lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3. Nội dung chính: Vui lòng tham khảo tại website: http://vcci-hcm.org.vn/ dao-tao/dam-phan-chuyen-nghiep-theo-nguyen-tac-harvard-dt5445. html Giảng viên: Ông Phạm Quốc Tuấn, Luật sư thành viên của Công ty Luật TNHH Phước & Các Cộng sự, Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Đối tượng tham dự: Lãnh đạo các DN, các nhà quản lý, Trưởng/phó phòng kinh doanh, pháp lý và các cán bộ phụ trách nghiệp vụ. Học phí: 1.100.000đ/học viên, Hội viên VCCI: 1.000.000/học viên (bao gồm: tài liệu, giải khát, giấy chứng nhận...). DN đăng ký 3 người sẽ được miễn phí 1 người thứ 4.

Để giúp các DN, đặc biệt là các DN xuất khẩu, nâng cao uy tín với bạn hàng, mở rộng thị trường, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc và tăng năng suất lao động, VCCI-HCM phối hợp với Hội đồng DN vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam và Tổ chức Sáng kiến đạo đức kinh doanh Na Uy (ETI) tổ chức khoá tập huấn: “NHÀ CUNG ỨNG CÓ TRÁCH NHIỆM VIỆC LÀM BỀN VỮNG TRONG DN”. Thời gian: Ngày 25/9/2014 (8:00 -17:00). Địa điểm: Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q. 3. Học phí: 150.000đ/HV (bao gồm ăn trưa, tài liệu, giải khát...). Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh, có phiên dịch sang tiếng Việt. Khoá đào tạo sẽ cung cấp những hướng dẫn cụ thể và các công cụ thiết thực để DN có thể đáp ứng những mong đợi của bạn hàng quốc tế về điều kiện lao động, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của mình...

DN có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: TRUNG TÂM HỖ TRỢ DNNVV, VCCI-HCM ĐT: 08. 39325170 - Fax: 08. 39325472 A. Dũng - 0912 363838. Email: chuvandung@vcci-hcm.org.vn www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


6

l

HOẠT ĐỘNG VCCI

N

gày 06/8 vừa qua tại trụ sở VCCI-HCM đã diễn ra Hội thảo “Bảo hiểm hưu trí tự nguyện: Cơ hội cho DN và người lao động”. Hội thảo do VCCI-HCM là đơn vị chỉ đạo tổ chức. Phát biểu mở đầu Hội thảo, Giám đốc VCCI-HCM Võ Tân Thành ghi nhận sự ra đời của loại hình bảo hiểm hưu trí tự nguyện sẽ tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia, giúp có thêm nguồn thu nhập ổn định khi đến tuổi về hưu. Đối với DN, loại hình bảo hiểm này làm phong phú thêm sản phẩm bảo hiểm, giúp bổ sung thêm nguồn quỹ bảo hiểm hưu trí quốc gia, đảm bảo quyền lợi của người lao động. Ông Thành cho biết trong cuộc hội thảo đối thoại khu vực về Dự thảo luật bảo hiểm sửa đổi mà VCCI và Văn phòng Quốc hội phối hợp tổ chức tại TP.HCM ngày 30/7 vừa qua, nhiều chuyên gia, các vị đại biểu đại diện các tỉnh thành khu vực phía Nam cũng đã tiếp tục nêu lên những quan ngại, thắc mắc về vấn đề tìm giải pháp và một lộ trình sao cho có thể bảo đảm sự cân bằng của Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH), đồng thời đảm bảo lợi ích của người lao động, tạo điều kiện, khuyến khích người dân trong toàn xã hội tiếp cận để tham gia và hưởng lợi ích BHXH. Trong khi chờ các chế tài, luật định và thời gian để “giải cứu” quỹ BHXH quốc gia, sự chủ động từ phía các tổ chức, người lao động để thúc đẩy mở rộng BHXH toàn dân, với việc triển khai Hình thức Bảo hiểm hưu trí tự nguyện theo đó được cho là một trong những giải pháp cần sớm được triển khai nhằm giảm gánh nặng của quỹ BHXH, tăng an sinh xã hội và có hiệu quả nhất cho hôm nay lẫn trong tương lai.

Đồng quan điểm với ông Thành, TS. Đinh Thế Hiển khẳng định: “Hưu trí tự nguyện sẽ là kênh huy động vốn quan trọng giúp phát triển đất nước, VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

đồng thời cũng là kênh đầu tư an toàn và lợi ích cho chính người lao động... Ông Hiển đưa ra một so sánh: với kênh tiền gửi ngân hàng lãi suất 7%/năm, mỗi tháng đầu tư 1 triệu đồng, sau 30 năm người gửi tiền sẽ thu được 5,6 triệu/tháng. Cũng với số tiền và thời gian như trên, người tích lũy tiền qua kênh bảo hiểm hưu trí tự nguyện sẽ có mức sống cao gấp 3 - 6 lần so với người chọn kênh tiền gửi”. Đứng ở ở khía cạnh chủ DN, Luật sư Phạm Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.HCM cho biết trong các chính sách động viên người lao động, giúp người lao động an tâm, vững tin, gắn bó với DN thì chế độ hưu trí, thưởng ngoài hưu trí cơ bản... chính là chính sách tốt giúp DN giữ được chân những người tài”. Theo ông Michael Stewart Elliott - TGĐ PVI Sun Life, ở mọi nơi trên thế giới, hệ thống an sinh xã hội sẽ chịu trách nhiệm về lương hưu nhưng không thể đáp ứng cho tất cả mọi cá nhân. Hiện thế giới tồn tại một hệ thống an ninh ba trụ cột gồm phúc lợi cho người dân, hưu trí tự nguyện do chủ DN mua, tiết kiệm của cá nhân. Việt Nam đang rất tích cực trong việc phát triển trụ cột thứ 2 đó là hưu trí tự nguyện. Cơ hội ở Việt Nam là rất tốt. Việt Nam có dân số đông, nền kinh tế đang phát triển, người dân đang có thu nhập tốt lên. Ông Michael Stewart Elliott nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng PVI Sun Life với nguồn khách hàng lớn, sự hiểu biết sâu rộng về thị trường Việt Nam cùng với việc thừa hưởng những kinh nghiệm quốc tế từ Sun Life Financial sẽ có rất nhiều cơ hội phát triển tại thị trường Việt Nam”. Sau gần 1 năm triển khai tại Việt Nam, bảo hiểm hưu trí tự nguyện đã phát sinh một số vướng mắc. Đặc biệt việc chỉ cho phép người sử dụng lao động được mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện nói riêng và bảo hiểm nhân thọ nói chung cho người lao động tối đa 1 triệu đồng 1 tháng thì được tính vào chi phí trước thuế. Muốn đóng hơn, chủ DN phải lấy từ lãi của mình, khiến nhiều DN dù muốn cũng không thể mua bảo hiểm cho người lao động cao hơn 1 triệu đồng/tháng. Để loại hình bảo hiểm này phát triển cần tháo gỡ một số khó khăn và có hành lang pháp lý phù hợp, cần có cơ chế bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm và đặc biệt quan trọng là việc giáo dục nhận thức cộng đồng về việc tham gia các chương trình hưu trí hưu trí tự nguyện. n


HOẠT ĐỘNG VCCI

l7

HỢP TÁC VỚI NHẬT BẢN

“Nhật Bản vừa triển khai kế hoạch đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực nhập cảnh cho lao động Việt Nam sang làm việc tại quốc gia này. Đây là một động thái tích cực, mở ra triển vọng mới cho các hoạt động hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch... giữa Việt Nam và Nhật Bản, đưa Nhật Bản tiếp tục là đối tác hàng đầu của Việt Nam...” là nhận định của Giám đốc VCCI-HCM Võ Tân Thành tại Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh và xúc tiến thương mại với thị trường Nhật Bản” do VCCIHCM tổ chức. Theo ông Thành, Nhật Bản hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu về đầu tư và thương mại của Việt Nam, là thị trường XK lớn thứ 2 của Việt Nam sau Hoa Kỳ với kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng trưởng và đã đạt mức trên 25 tỷ USD vào năm 2013. Việt Nam chủ yếu XK sang Nhật Bản các mặt hàng như dệt may, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, thủy sản, thực phẩm, máy móc thiết bị cơ khí, điện thoại, máy vi tính, máy ảnh, phương tiện vận tải... Riêng trong 7 tháng năm 2014, Việt Nam đã xuất sang Nhật Bản khối lượng hàng hóa với trị giá 8,5 tỷ USD, trong đó có nhiều

mặt hàng đạt kim ngạch trên 100 triệu USD như: thủy sản đạt 620 triệu USD, cà phê 113 triệu USD, gỗ và sản phẩm gỗ 542 triệu USD, dệt may 1,41 tỷ USD, giày dép 297,8 triệu USD... Riêng trong lĩnh vực đầu tư, ông Thành cho biết so với các nhà đầu tư từ những quốc gia khác, dự án của DN Nhật Bản tại Việt Nam thường có số vốn đăng ký lớn và tỷ lệ vốn thực hiện rất cao. Đặc biệt các nhà đầu tư Nhật chấp hành rất nghiêm những chính sách, pháp luật về đầu tư của Chính phủ Việt Nam cũng như chính quyền địa phương, tạo thiện cảm tốt và dấu ấn tốt. Hiện nay cộng đồng DN Nhật Bản chủ yếu đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như: công nghiệp chế biến, công nghiệp chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ... Ông Akira Nishiyama - Giám đốc Công ty Tư vấn kinh doanh BSO (Nhật Bản) nhận định hiện nay nguồn lực lao động của Nhật Bản đang ngày càng ít đi và trong tương lai Nhật vẫn tiếp tục thiếu hụt nhân lực khiến nhiều ngành nghề tại quốc gia này gặp khó khăn. Để tháo gỡ khó khăn này, Nhật Bản đang có xu hướng tuyển dụng nguồn lực ở các quốc gia khác vào làm việc. Bên cạnh tuyển dụng nhân lực từ bên ngoài, Nhật Bản còn mở rộng nhập khẩu nhiều chủng loại hàng hóa và triển khai những kế hoạch đầu tư ra nước ngoài đối với những lĩnh vực cần nhiều lao động để XK sản phẩm ngược trở về phục vụ cho nhu cầu trong nước. Ông Akira Nishiyama khẳng định: “Đây thực sự là cơ hội lớn cho các DN Việt

Nam. Hơn nữa việc hợp tác với DN Nhật Bản sẽ giúp DN Việt đạt được trình độ để có có thể phát triển kinh doanh trên thị trường toàn cầu chứ không phải chỉ gói gọn trong thị trường nội địa”. Để minh chứng cho nhận định của mình, ông Akira Nishiyama cho biết từ năm 2013, Nhật Bản đã triển khai dự án trồng thử nghiệm giống tỏi Nhật tại Việt Nam và dự định chỉ khoảng 3 năm nữa, dự án sẽ cho ra sản phẩm tỏi XK ngược trở về Nhật. Không chỉ riêng sản phẩm tỏi, với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tốt, Việt Nam còn được các DN Nhật Bản chọn là nơi đầu tư sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp tiềm năng khác. Chia sẻ kinh nghiệm hợp tác làm ăn với các DN Nhật Bản, ông Akira Nishiyama cho biết người Nhật rất coi trọng những ấn tượng để lại trong lần tiếp xúc ban đầu. Và họ quan niệm qua quá trình tiếp xúc, cách trình bày, chấp hành giờ giấc trong các cuộc hẹn sẽ tạo dựng sự tin cậy ban đầu để từ đó có những quyết định hợp tác lâu dài và bền chặt hơn. Chính vì vậy các DN Việt cần chú ý tới tác phong làm việc, đúng hẹn và giữ đúng chữ Tín với các đối tác Nhật. Ngoài ra thêm một điểm cần lưu ý, nếu muốn kết nối với đối tác Nhật, các DN Việt cần tìm mọi cách tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo DN để bàn thảo các vấn đề. Đây là phương thức thông minh giúp đẩy nhanh tiến độ thương thảo, tiến tới ký kết hợp đồng nhanh nhất. Bên cạnh đó, để có thể kết giao lâu dài với các DN Nhật, trong quá trình hợp tác các DN Việt cần thường xuyên đưa ra những đề án khả thi cũng như không ngừng nỗ lực để cải thiện mối quan hệ hợp tác theo chiều hướng ngày càng tốt hơn. n www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


3266. COÂNG TY TNHH APAC CONSULTING AND INFORMATION SERVICES ÑC: Phoøng 606, Indochina Park Tower, 04 Nguyeãn Ñình Chieåu, P. Ña Kao, Q.1, TP.HCM ÑT: (84-8) 2221 6325 Fax: (84-8) 2221 6495 Email: thuan.le@apac-consulting.net Website: apac-consulting.net Laäp trình maùy vi tính, saûn xuaát phaàn meàm, hoaït ñoäng dòch vuï coâng ngheä thoâng tin vaø dòch vuï khaùc lieân quan ñeán maùy vi tính.

3268. COÂNG TY TNHH NGUYEÂN GIA LÔÏI

ÑC: 113/10/9 Leâ Lôïi, P.4, Q. Goø Vaáp, TP.HCM ÑT: (84-8) 3588 2673 - Fax: (84-8) 6297 7023 Email: nguyengialoivn.korea@gmail.com Nhaäp khaåu vaø phaân phoái sofa taïi Vieät Nam; cung caáp thöïc phaåm cho beáp aên coâng nghieäp; môû tröôøng maàm non.

3272. CTY TNHH COÂNG NGHIEÄP MAY MAËC

LUCRETIA VIEÄT NAM ÑC: 11, AÁp Ñoâng, Xaõ Vónh Phuù, Huyeän Thuaän An, tænh Bình Döông Tel: (84-650) 3754 888 - Fax: (84-0650) 3754 688 Email: lucvn@hcm.vnn.vn Website: www.lucretia.com.hk Giaët coâng nghieäp caùc loïai quaàn aùo

3273. COÂNG TY TNHH SX TM VIEÄT MANO

ÑC: 346 Tröôøng Sa, P.2, Q. Phuù Nhuaän, TP.HCM ÑT: (84-8) 3503 4090 - Fax: (84-8) 3517 0048 Email: info@vietnamno.vn Website: vietmano.vn Saûn xuaát vaø buoân baùn tranh gaïo, haøng thuû coâng myõ ngheä,...

3269. COÂNG TY COÅ PHAÀN XNK ÑIEÀU VIEÄT HAØ

ÑC: 4B/1 Khu phoá 1A, P. An Phuù, Thò xaõ Thuaän An, Tænh Bình Döông ÑT: (84-650) 3777 437 Fax: (84-650) 3777 436 Email: dieuviethahapro@vietnamcashewnut.vn Website: www.vietnamcashewnut.vn Kinh doanh, xuaát nhaäp khaåu ñieàu vaø noâng laâm saûn; vaän taûi haøng hoùa baèng ñöôøng boä, ñöôøng thuûy; troàng ñieàu; moâi giôùi, ñaïi lyù, ñaáu giaù...

3270. COÂNG TY CP ÑAÀU TÖ GIAO LONG

- CHI NHAÙNH TAÏI TP HCM ÑC: 20/3 Kyø Ñoàng, P.9, Q.3, TP.HCM ÑT: (84-8) 3931 6427 - Fax: (84-8) 3931 6428 Email: vuviettai@gli.vn Website: www.gli.vn Baùn buoân thöïc phaåm vaø kinh doanh truyeàn thoâng

3271. COÂNG TY TNHH THIEÁT BÒ ÑO LÖÔØNG

VAØ ÑIEÀU KHIEÁN ÑAÏI VIEÄT ÑC: 11 Ñöôøng 2G, Khu daân cö Nam Huøng Vöông, Baéc Traàn Vaên Kieåu, P. An Laïc, Q. Bình Taân, Tp.HCM ÑT: (84-8) 6268 2523 Fax: (84-8) 6268 2524 Email: info@daviteq.com Website: www.daviteq.com Tö vaán vaø cung caáp giaûi phaùp quaûn lyù naêng löôïng cho nhaø maùy, toøa nhaø; saûn xuaát, cung caáp, kinh doanh thieát bò ño möùc nhieân lieäu, ño löôøng vaø ñieàu khieån...

3274. COÂNG TY LUAÄT TNHH A LI AÙT

ÑC: Taàng 19, Vincom Center, 72 Leâ Thaùnh Toân, P. Beán Ngheù, Q.1, TP.HCM ÑT: (84-8) 3820 6449 - Fax: (84-8) 3915 3808 Email: contact@aliatlegal.com Website: www.aliatlegal.com Tö vaán phaùp luaät; tham gia toá tuïng; ñaïi dieän ngoaøi veà toá tuïng; tö vaán phaùp luaät veà sôû höõu trí tueä; dòch vuï phaùp lyù.

3275. VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN TOÅ CHÖÙC MARIE

STOPES INTERNATIONAL TAÏI VIEÄT NAM ÑC: 253 Traàn Quang Khaûi, P. Taân Ñònh, Q.1, TP.HCM ÑT: (84-8) 3526 5951 - Fax: (84-8) 3526 5951 Email: ngoc.spm@mariestopes.org.vn Website: www.mariestopes.org.vn Thöïc hieän caùc chöông trình vaø döï aùn hoã trôï nhaân ñaïo vaø caûi thieän söùc khoûe sinh saûn taïi Vieät Nam.


3276. COÂNG TY CP XAÂY DÖÏNG VAØ KEÁT CAÁU

3281. COÂNG TY TNHH CAO CAO ÑAÏT

3277. COÂNG TY TNHH CP SAØI GOØN THIEÂN KIM

3282. COÂNG TY COÅ PHAÀN CHÍ TÍN

3278. COÂNG TY CP PHAÂN PHOÁI VÖÔNG HAÛI

3283. COÂNG TY TNHH VAÄN TAÛI QUOÁC TEÁ KEÁT

THEÙP TRÖÔØNG PHUÙ ÑC: 115 Ñöôøng 100 Bình Thôùi, P.14, Q.10. TP.HCM ÑT: (84-8) 3974 4677 Fax: (84-8) 3974 7018 Email: info@truongphusteel.vn Website: www.truongphusteel.vn Xaây döïng nhaø caùc loaïi, baùn buoân vaät lieäu xaây döng, thieát bò laùp ñaët khaùc trong xaây döïng. ÑC: 611/31 Ñieän Bieân Phuû, P.1, Q.3, TP.HCM ÑT: (84-8) 3830 4581 Fax: (84-8) 3830 4582 Email: info@sgtkgroup.com Website: www.sgtkgroup.com Baùn buoân noâng, laâm saûn; thieát bò, linh kieän ñieän töû vaø vieãn thoâng; maùy vi tính, thieát bò ngoaïi vi, phaàn meàm; xay xaùt, saûn xuaát boät thoâ; ñaïi lyù, moâi giôùi, ñaáu giaù.

ÑC: 155 Hai Baø Tröng, P.6, Q.3, TP.HCM ÑT: (84-9) 0393 4368 Fax: (84-8) 6290 0049 Email: info@vuonghai.com Website: www.vuonghai.vn Ñaïi lyù phaân phoái vaät lieäu, thieát bò laép ñaët khaùc trong XD; saûn xuaát VLXD töø ñaát, xi maêng, voâi, thaïch cao; saûn xuaát beâ toâng vaø saûn phaåm töø xi maêng, thaïch cao...

3279. VPÑD MERIDIAN COMPASS LTD

ÑC: 86/20 Thích Quaûng Ñöùc, P.5, Q.Phuù Nhuaän, TP.HCM ÑT: (84-8) 3995 6988 Fax: (84-8) 3990 3203 Email: y.thuy@assurance-global.com Tö vaán ñaàu tö thöông maïi, dòch vuï taøi chính.

3280. COÂNG TY TNHH TM-DV VAØ DU LÒCH

XUAÁT NHAÄP KHAÅU NAM LONG ÑC: 778K/6 Nguyeãn Kieäm, P.4, Q. Phuù Nhuaän, TP.HCM ÑT: (84-8) 3845 1395 Fax: (84-8) 3847 6281 Email: hang@namlongfoods.com Website: www.namlongfoods.com NK vaø phaân phoái thöïc phaåm ñoâng laïnh. XK noâng saûn.

ÑC: 467B Quoác Loä 1A, Khu Phoá 2, P. Linh Xuaân, Q. Thuû Ñöùc, TP.HCM ÑT: (84-8) 3724 5885 Fax: (84-8) 3724 6347 Email: phongkinhdoanh@bangkeovn.com Website: www.bangkeovn.com Saûn xuaát caùc loaïi baêng keo phuï trôï cho coâng nghieäp. ÑC: Thoân Ñònh Toá, TT. Vónh Thaïnh, huyeän Vónh Thaïnh, tænh Bình Ñònh ÑT: (84-56) 3786 988 Fax: (84-56) 3786 988 Email: congtychitin@gmail.com Website: www.congtychitin.com.vn Xaây döïng nhaø caùc loaïi, coâng trình caùc loaïi; khai thaùc ñaù, caùt, soûi, ñaát seùt...; mua baùn xaêng, daàu, nhôùt,... NOÁI THOÂNG MINH ÑC: 51 Ñöôøng 9, Khu Daân Cö Him Lam, P. Taân Höng, Q.7, TP.HCM ÑT: (84-8) 6263 7686 Fax: (84-8) 6263 7689 Email: smart@smartlinklogistics.com.vn Website: www. smartlinklogistics.com.vn Vaän taûi haøng hoùa ven bieån, vieãn döông, baèng ñöôøng boä vaø ñöôøng thuûy noäi ñòa; dòch vuï vaän taûi: giao nhaän, thuû tuïc haûi quan, ñaïi lyù taøu...

3284. COÂNG TY CP BAÙCH TUØNG

ÑC: 302/1 Khu phoá 1A, Khu daân cö An Phuù, P.An Phuù, Thuaän An, Bình Döông ÑT: (84-650) 3764 308 - Fax: (84-650) 3711 004 Email: bachtungcom@gamil.com Website: www.bachtung.com.vn Saûn xuaát vaø baùn buoân maùy moùc, thieát bò phuï tuøng baêng taûi cho ngaønh coâng nghieäp vaø khai thaùc ñaù; baùn buoân phuï lieäu may maëc vaø giaøy deùp.

3285. NGAÂN HAØNG TMCP PHÖÔNG ÑOÂNG

- CHI NHAÙNH CHÔÏ LÔÙN ÑC: 419 - 421 An Döông Vöông, P.3, Q.5, Tp.HCM ÑT: (84-8) 3833 1550 - Fax: (84-8) 3833 7128 Email: manhnv286@gmail.com Website: www.ocb.com.vn Hoaït ñoäng trung gian tieàn teä khaùc: huy ñoäng voán ngaén haïn, trung daøi haïn; cho vay ngaén haïn vaø trung daøi haïn...


10

l

HOẠT ĐỘNG VCCI

Hội thảo “Cải thiện điều kiện việc làm cho lao động nữ - giải pháp nâng cao năng suất lao động và sự phát triển bền vững của DN dệt may, da giày” vừa được VCCI-HCM và Tổ chức Marie Stopes International (MSI) phối hợp tổ chức. Phát biểu khai mạc hội thảo, Giám đốc VCCI-HCM Võ Tân Thành cho biết trong thời gian qua, nhiều DN không thực hiện đầy đủ các quy định, chính sách về lao động nữ, đặc biệt là các chính sách liên quan đến chăm sóc sức khỏe. Vì vật, cần nâng cao nhận thức của DN trong việc cải thiện điều kiện việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ. Điều này rất quan trọng trong việc tăng năng suất lao động và

duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững của DN. Đồng quan điểm với ông Thành, bà Nguyễn Thị Bích Hằng - Trưởng Đại diện tổ chức MSI tại Việt Nam cho rằng khi công nhân hoạt động trong các DN được chăm sóc tốt về mặt sức khỏe sinh sản, các DN sẽ có lực lượng lao động khỏe mạnh hơn và gắn bó hơn với DN, từ đó nâng cao năng suất lao động. Như vậy, cải thiện chăm sóc sức khỏe sinh sản mang lại lợi ích cho cả DN cũng như cải thiện đời sống cho

người lao động. Tại Việt Nam, lao động nữ chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng lực lượng lao động làm việc tại các ngành thâm dụng lao động. Đặc biệt trong ngành da giày và dệt may, lực lượng lao động nữ chiếm khoảng 80%, trong đó chủ yếu là công nhân nhập cư có độ tuổi trẻ. Các chuyên gia cho rằng việc đẩy mạnh cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ tại tại các ngành thâm dụng lao động sẽ góp phần tích cực bảo đảm sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

RẤT CẦN VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP Ngày 20/8 tại TP.HCM, VCCI-HCM đã phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức thành công Hội thảo “Vai trò của DN trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)”. Theo Luật sư Phan Thông Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, vai trò của DN địa phương là hết sức quan trọng đối với việc xây dựng các văn bản luật, pháp lệnh tại địa phương đó vì các văn bản này tác động trực tiếp tới các DN trú đóng trên địa bàn. Tuy nhiên điều đáng tiếc là trong thời gian qua HĐND và UBND

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chưa thấy được tầm quan trọng này nên khi xây dựng ban hành các văn bản địa phương đã bỏ qua vai trò của các DN và Hiệp hội DN đóng trên địa bàn. Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai cho biết, vai trò của DN địa phương trong quy trình xây dựng văn bản ở địa phương chưa được đề cao. Đa phần quy trình xây dựng văn bản ở địa phương thường các sở, ban, ngành tham gia vào đề xuất chính sách, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Nếu có sự tham gia của các hiệp hội thì chủ yếu là hội luật sư, nhiều hiệp hội chuyên ngành khác chưa được tham gia dù nhiều DN chịu ảnh hưởng tác động đến quyền lợi và trách nhiệm. Luật sư Phan Thông Anh khuyến nghị thời gian tới HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW nên cơ cấu Hiệp hội DN đóng trên địa bàn vào Hội đồng Tư vấn chính sách pháp luật của địa phương và phải gửi văn bản xin ý kiến của các tổ chức đại diện này. Có như thế các cơ quan nhà nước tại địa phương mới hiểu rõ được tâm tư, nguyện vọng của các DN đóng trên địa bàn.


XUẤT NHẬP KHẨU

l 11

NGA ĐÃ CHÍNH THỨC DỠ BỎ LỆNH TẠM ĐÌNH CHỈ NK THỦY SẢN VIỆT NAM Cục Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (VPSS) mới đây đã thông báo dỡ bỏ lệnh tạm đình chỉ NK thủy sản vào thị trường Nga và Liên minh Hải quan (TS) với 7 DN chế biến thủy sản của Việt Nam. Với việc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu này cùng với cơ hội từ việc thúc đẩy ký FTA với TS, dự báo XK thủy sản của Việt Nam sang Nga sẽ tăng mạnh hơn trong những tháng cuối năm.

XUẤT KHẨU NÔNG, LÂM, THỦY SẢN VƯỢT MỐC 20 TỶ USD Theo Bộ NN & PTNT, kim ngạch XK nông, lâm, thuỷ sản tháng 8 đạt 2,47 tỷ USD, đưa giá trị XK của ngành 8 tháng đầu năm 2014 lên 20,22 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, giá trị XK các mặt hàng nông sản đạt 9,49 tỷ USD, tăng 5,7%; giá trị XK thủy sản đạt 4,95 tỷ USD, tăng 25,4%; giá trị XK các mặt hàng lâm sản đạt 4,06 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2013. Nhìn chung, các mặt hàng cà phê, hạt tiêu, hạt điều, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ duy trì sự tăng trưởng cả về sản lượng cũng như giá trị.

8 THÁNG XUẤT SIÊU 1,7 TỶ USD Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 8 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa XK ước tính đạt 97 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó khu vực có vốn FDI (kể cả dầu thô) chiếm vị trí áp đảo với kim ngạch đạt 65,2 tỷ USD, tăng 15,6% và chiếm 67,3% tổng kim ngạch hàng hóa XK. Khu vực kinh tế trong nước đạt 31,8 tỷ USD, tăng 11,1% và chiếm 32,7% tổng kim ngạch hàng hóa XK. Tính chung 8 tháng, Việt Nam xuất siêu 1,7 tỷ USD, bằng 1,8% tổng kim ngạch XK, trong đó khu vực FDI (kể cả dầu thô) xuất siêu 11,86 tỷ USD; khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 10,16 tỷ USD.

HOA KỲ VẪN LÀ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HỒ TIÊU LỚN NHẤT CỦA VIỆT NAM Thông tin từ Bộ NN&PTNT, khối lượng tiêu XK tháng 8 ước đạt 6.000 tấn, với giá trị đạt 56 triệu USD, đưa khối lượng XK tiêu 8 tháng lên 126.000 tấn với giá trị 790 triệu USD, tăng 23,9% về khối lượng và tăng 38,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Hoa Kỳ vẫn là thị trường XK tiêu lớn nhất của Việt Nam, trong đó thị trường Hoa Kỳ tăng 25,7% về khối lượng và tăng 35,19% về giá trị; Singapore tăng 80,74% về khối lượng và tăng gấp 2,27 lần về giá trị; Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất tăng 63,24% về khối lượng và tăng 93,63% về giá trị...

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


12

l

THÔNG TIN CẦN BIẾT

BỎ MỘT LOẠT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 119, cắt bỏ một loạt thủ tục hành chính thuế. Theo đó, từ ngày 1/9, DN sẽ không phải khai và tính thuế GTGT đối với hàng hóa, bán sản phẩm tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh. Quy định khai và tính thuế GTGT đối với hàng hóa XK bị trả lại phải NK trở lại cũng được cắt bỏ, nhất là quy định mức 1 tỷ đồng về điều kiện tài sản, máy móc, thiết bị đầu tư đối với DN mới thành lập để đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cũng sẽ bỏ. Bộ Tài chính cũng quy định bỏ điều kiện hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong điều kiện hồ sơ, thủ tục hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ XK.

GIẢM THUẾ SUẤT XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CAO SU XUỐNG 0% Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế XK cho một số mặt hàng cao su. Theo đó, sửa đổi mức thuế suất thuế XK một số mặt hàng như cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea; cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu;... đang ở mức 1%, giảm xuống mức 0% từ ngày 2/10/2014.

SỬ DỤNG HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI THAY THẾ HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU Đó là chỉ đạo của Bộ Tài chính đối với hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện thống nhất Nghị định 04/2014/NĐ-CP và Thông tư 39/2014/TT-BTC về việc lập, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ XNK vào khu phi thuế quan. Theo đó, về bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa XK ra nước ngoài, Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn XK. Trường hợp DN nội địa XK hàng hóa vào khu phi thuế quan thì trong bộ hồ sơ hải quan sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.

TỪ 1/9, DN ĐƯỢC GIẢM HƠN 200 GIỜ TÍNH THUẾ, KHAI THUẾ Kể từ ngày 1/9 tới, với việc bãi bỏ nhiều quy định về khai và tính thuế VAT; điều kiện hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào... DN sẽ được giảm 201,5 giờ tính và kê khai thuế. Cùng với đó, Bộ Tài chính đã có văn bản số 11802/BTC-TCHQ ngày 22/8/2014 bỏ quy định một ủy nhiệm thu ngân sách cho một tờ khai hải quan bằng một ủy nhiệm thu cho tất cả các tờ khai trong cùng một lô hàng hóa xuất NK; quy định này giảm trên 1,5 triệu chứng từ/năm phải kê khai để nộp thuế.

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn


THÔNG TIN CẦN BIẾT

l 13

GIỮ NGUYÊN THUẾ XĂNG DẦU ĐẾN HẾT NĂM Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các DN đầu mối kinh doanh xăng dầu giữ nguyên thuế NK đến hết năm 2014. Bộ Tài chính cho biết Luật Thuế XK, thuế NK quy định mức thuế NK đối với xăng dầu tối đa là 40%. Nếu đối chiếu với thang điểm và mức giá xăng dầu thế giới thời gian qua và hiện nay thì mức thuế NK phải là 20%. Tuy nhiên, mức thuế NK hiện hành đối với xăng là 18%, dầu diesel 14%, dầu hỏa 16% và dầu madut là 15%. Như vậy, mức thuế này vẫn thấp hơn mức thuế NK theo thang điểm và Luật Thuế XK, thuế NK.

THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC KHAI THÁC, TIÊU THỤ CÁ NGỪ THEO CHUỖI

KHÔNG ÁP DỤNG THUẾ GTGT ĐỐI VỚI THỨC ĂN CHĂN NUÔI Để hỗ trợ, khuyến khích phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc đưa mặt hàng thức ăn chăn nuôi sản xuất công nghiệp đang áp dụng mức thuế GTGT là 5% về đối tượng không chịu thuế GTGT. Đồng thời bổ sung quy định DN sản xuất thức ăn chăn nuôi được hạch toán vào chi phí số thuế GTGT đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh; đối với số thuế GTGT đầu vào của máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng tạo tài sản cố định của DN được hoàn thuế GTGT theo quy định.

Bộ NN&PTNT vừa ban hành Quyết định 3465/QĐ-BNN-TCTS phê duyệt Đề án “Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi”. Theo đó, mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị cá ngừ đại dương theo hướng công nghiệp, hiện đại; gần khai thác với thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, hài hòa lợi ích giữa ngư dân và DN. Đền án này được thực hiện tại 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa trong thời gian từ năm 2014-2020.

CHO VAY LĨNH VỰC THỦY SẢN ĐƯỢC CẤP BÙ LÃI SUẤT 7%/NĂM Kể từ ngày 25/8/2014, các ngân hàng thương mại được ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất nếu thực hiện chính sách tín dụng phát triển thủy sản theo quy định vừa được Bộ Tài chính ban hành. Cụ thể, trong năm đầu tiên (chủ tàu được miễn lãi) tính từ ngày ký hợp đồng tín dụng, ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất cho ngân hàng thương mại 7%/năm. Từ năm thứ hai trở đi, mức lãi suất cấp bù là chênh lệch giữa lãi suất ngân hàng thương mại cho vay và lãi suất chủ tàu phải trả theo quy định.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


14

l

SỰ KIỆN

N

hằm phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị quyết 19/ NQ ngày 18/3/2014 của Chính phủ, Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tiếp thu ý kiến về những vướng mắc, khó khăn của DN trong quá trình nộp thuế và BHXH, Dự án quản trị Nhà nước nhằm tăng cường toàn diện của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã phối hợp với Hội tư vấn thuế Việt Nam tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về cắt giảm thủ tục, thời gian, chi phí nộp thuế và BHXH cho DN. Có thể thấy những năm gần đây, vấn đề cải cách thủ tục hành chính thuế được thực hiện thường xuyên, liên tục thông qua: đơn giản hóa mẫu biểu, hồ sơ thuế theo Đề án 30; xây dựng các phần mềm, công cụ hỗ trợ kê khai, quyết toán thuế; triển khai thuế điện tử... Tuy nhiên số giờ khai, nộp thuế, BHXH tại Việt Nam vẫn còn cao hơn các nước. Theo số liệu công bố của Ngân hàng Thế giới (WB), số giờ khai, nộp các khoản thuế, bảo hiểm của DN Việt Nam hiện nay là 872 giờ/năm, trong đó số giờ nộp thuế là 537 giờ, số giờ nộp các khoản đóng góp xã hội là 335 giờ (bao gồm cả BHXH, BHYT và BHTN). Số lần nộp các khoản thuế, bảo hiểm là 32 lần/ năm, trong đó số lần nộp thuế là 20 lần, nộp các khoản bảo hiểm 12 lần; mức thuế suất bình quân đạt 35,2% trên tổng lợi nhuận. So sánh với các nước ASEAN 6, có thể thấy số giờ nộp thuế của các DN tại Singapore chỉ có 82 giờ, số lần nộp là 4 lần và mức thuế suất bình quân đạt 27,1%; tương tự Malaysia số giờ nộp thuế là 133 giờ, số lần nộp là 13 lần và mức thuế suất bình quân đạt 36,3%; Thái Lan số giờ nộp thuế là 264 giờ, số lần nộp là 22 lần và mức thuế suất bình quân đạt 29,8%... Theo bà Hoàng Thị Lan Anh - Phó trưởng Ban cải cách và hiện đại hóa Tổng Cục thuế (Bộ Tài chính), sở dĩ số giờ nộp thuế của DN VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

Việt Nam cao hơn so với các nước ASEAN 6 là do DN mất nhiều thời gian để chuẩn bị tài liệu, sổ sách, hồ sơ chứng từ để phục vụ cho mục tiêu tính thuế; tờ khai thuế GTGT còn nhiều mẫu biểu, bảng kê, phụ lục...kèm theo, còn nhiều chỉ tiêu trong hồ sơ khai bị trùng lặp; việc kê khai điều chỉnh, đối chiếu hóa đơn mua/bán hàng hóa, dịch vụ với các chứng từ thanh toán, tờ khai hải quan... làm tăng khối lượng công việc và thời gian của DN; khai thuế điện tử đã được triển khai nhưng chưa quy định bắt buộc... Nghị quyết số 19/2014/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 18/3/2014 yêu cầu trong năm 2015 phải giảm số giờ kê khai, nộp thuế của Việt Nam ngang bằng với mức bình quân của các nước ASEAN 6 là 171 giờ, nghĩa là cả thuế và BHXH phải giảm được 701 giờ so với công bố của WB. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, bà Lan Anh cho biết Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã rà soát lại toàn bộ các văn bản pháp quy, thực hiện và báo cáo Chính phủ thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp như: sửa đổi các văn bản pháp quy để đơn giản hóa chính sách và thủ tục, hạn chế những khác biệt về quy định giữa thuế và kế toán DN; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đến cuối năm 2014 đạt 95% DN khai thuế điện tử; tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra kiểm tra để ngăn chặn, chống thất thu thuế; thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý thuế, kiểm soát nội bộ, giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan thuế, cán bộ thuế. Ngoài ra Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế còn trình Chính phủ, Quốc hội mở rộng đối tượng được áp dụng khai thuế GTGT theo quý bằng việc điều chỉnh mức doanh thu từ 20 tỷ đồng/năm lên mức 50 tỷ đồng/năm; bãi bỏ quy định DN phải điều chỉnh thuế GTGT đầu vào khi đến kỳ hạn thanh toán chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Đối với thuế thu nhập DN, DN chỉ kê khai quyết toán thuế 1 năm 1 lần; tự xác định và tạm nộp thuế trong năm. Mặt khác, Bộ Tài chính đang soạn thảo thông tư dự thảo sửa đổi cho 6 thông tư (Thông tư 156/2013/TTBTC; Thông tư 111/2013/TT-BTC; Thông tư 219/2013/ TT-BTC; Thông tư 08/2013/TT-BTC; Thông tư 85/2011/ TT-BTC; Thông tư 39/2014/TT-BTC), dự kiến có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 10 tới nhằm giảm số giờ nộp thuế; tháo gỡ những bất cập, vướng mắc của người nộp thuế thời gian qua... n


VẤN ĐỀ

B

ộ Công Thương đang dự thảo Nghị định Phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) với mục tiêu tạo ra đột phá trong phát triển CNHT tại Việt Nam. Trong diễn tiến này, việc nhìn nhận những nguyên nhân chính cản trở sự phát triển để đưa ra những giải pháp đúng đắn cho CNHT là rất quan trọng. Theo các chuyên gia, có 5 nguyên nhân chính đang cản trở cho phát triển CNHT. Thứ nhất, thể chế phát triển CNHT của Việt Nam còn nhiều hạn chế, chưa có quan điểm rõ ràng về CNHT cho công nghiệp ô tô, cơ chế vận hành không bám sát nhu cầu thị trường. Từ đó, lúng túng trong việc đề ra các chính sách và chưa giải quyết được những khó khăn đặc trưng của CNHT ô tô. Thứ hai, các chính sách về CNHT nhiều nhưng thiếu hiệu quả, chưa đủ mạnh, doanh nghiệp chưa thấy được những yêu cầu hay ưu đãi mà họ sẽ có, nội dung còn quá chung chung, không đặc thù đối với lĩnh vực CNHT ô tô nên

chưa phát huy được tác dụng và hỗ trợ tốt. Những văn bản pháp quy ở dạng quy phạm pháp luật cao hơn, cụ thể và sát thực rõ ràng hơn, xây dựng các rào cản kỹ thuật cần thiết cho từng chủng loại sản phẩm của CNHT đến nay vẫn chưa có. Thứ ba, sự kết hợp giữa chính sách của các ngành liên quan còn yếu, khả năng tiếp cận của doanh nghiệp với các ưu đãi không dễ dàng do thủ tục, quy trình thường phức tạp giữa các cơ quan và thiếu tiêu chí cụ thể. Trong thực tế, các doanh nghiệp CNHT chỉ được hưởng các ưu đãi ngang với doanh nghiệp cùng loại kinh doanh lĩnh vực khác. Thứ tư, sự ưu đãi cho ngành CNHT hầu như chỉ tập trung vào các tập đoàn lớn. Trong khi các doanh nghiệp CNHT thường là nhỏ và vừa, lại gần như chưa được quan tâm khi thu hút đầu tư nước ngoài. Ví dụ như Điều 4 của Quyết định 12/2011/QĐ-TTg chỉ có thể thực hiện được đối với các doanh nghiệp lớn, dự án lớn, nhưng rất khó cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, là đối tượng chính

l 15

sản xuất CNHT. Thứ năm, CNHT chưa phát triển theo mô hình thượng nguồn gồm cơ khí chế tạo chi tiết; sản xuất linh kiện điện tử; linh kiện đồ nhựa; sản phẩm hóa chất... Với mô hình này, các sản phẩm CNHT đáp ứng cho nhiều ngành nghề, trong đó có ô tô, từ đó, tiết kiệm chi phí sản xuất và tập trung được nguồn lực đầu tư. Do vậy, chưa tạo ra được các cụm tổ hợp (cluster) CNHT để tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho nhau qua đó áp dụng chính sách nhà nước một cách trực tiếp và thống nhất. Từ việc nhìn nhận các yếu điểm hiện nay, việc phát triển CNHT cho ô tô có thể đi theo hướng phát triển CNHT đảm bảo tuân theo quy luật cơ chế thị trường ô tô trong nước và quốc tế; lấy doanh nghiệp nhỏ và vừa làm nòng cốt đi theo và nằm trong các cụm tổ hợp CNHT. Trên cơ sở thu hút nhà đầu tư ô tô chiến lược FDI và hệ thống CNHT đi kèm, cần có chính sách khuyến khích các nhà cung cấp của nhà đầu tư này vào CNHT. Cần lựa chọn mô hình và cấu trúc phát triển CNHT phù hợp vùng miền, theo đó cân nhắc xây dựng 3 cụm tổ hợp CNHT ở 3 miền Bắc, Trung, Nam trên cơ sở lấy các doanh nghiệp lắp ráp ô tô mạnh làm trung tâm đi kèm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài (ví dụ ở miền Trung có thể lấy Công ty CP Ô tô Trường Hải), từ đó có chính sách đặc biệt ưu đãi thu hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước tham gia, tăng cường liên kết trong và giữa các cụm này. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, chính sách phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô, đặc biệt trong một số lĩnh vực công nghệ cao rất đa dạng và đa ngành nên cần xác định rõ ưu tiên cho từng lĩnh vực, trong từng giai đoạn, có trọng tâm, trọng điểm. Ngoài ra phát triển CNHT cũng cần tranh thủ sự hỗ trợ của nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc...; đồng thời có chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ CNHT và cơ chế ưu đãi tài chính, cho vay, đất đai và cơ sở hạ tầng... đi kèm thích hợp để thu hút đầu tư trong nước. n www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Đài Loan, tạo cơ hội giao lưu thương mại cho các DN hai bên, đặc biệt là các DNNVV, VCCI-HCM phối hợp với Hiệp hội Công trình chìa khóa trao tay Đài Loan (Taiwan Turnkey Project Association - TTA) tổ chức buổi Giao lưu thương mại Việt Nam - Đài Loan. Phí tham dự: Miễn phí Tham dự chương trình có sự góp mặt của các DN hàng đầu Đài Loan trong các lĩnh vực: công nghiệp, máy móc, thiết bị công cụ, đèn chiếu sáng, chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, đóng gói, tự động hóa, băng tải và dịch vụ chìa khóa trao tay... Đây là cơ hội cho các DN Việt Nam cập nhật thông tin về thị trường Đài Loan và tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới.

Thời gian: Từ 14:00 - 18:00 các ngày Địa điểm: Ngày 16/09/2014 tại TP.HCM Khách sạn Rex - 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM Ngày 17/09/2014 tại Đồng Nai Phòng Thương Mại Đài Loan tại Việt Nam (CTCC) chi nhánh Đồng Nai Số 1 đường 16A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai Ngày 18/09/2014 tại Bình Dương Phòng Thương Mại Đài Loan tại Việt Nam (CTCC) chi nhánh Bình Dương Số 29 Đại Lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương

DN có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM ĐT: 08. 3932 5495 - Fax: 08. 39325472 A. Phương - DĐ: 0903 914 550. Email: tuanphuongdang@vcci-hcm.org.vn A. Tuấn - DĐ : 0903 715 167. Email: vantuan@vcci-hcm.org.vn C.Trà - DĐ: 0983 630 609. Email: huongtra@vcci-hcm.org.vn

Hội chợ XNK hàng hóa Trung Quốc (Canton Fair) đóng vai trò quan trọng trong phát triển thương mại quốc tế, đồng thời là cánh cửa giao lưu và hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc với các nước trên thế giới. Canton Fair do Bộ Thương mại Trung Quốc phối hợp với chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Đông tổ chức mỗi năm 2 lần (tháng 4 và tháng 10) tại Quảng Châu; mỗi lần chia làm 3 đợt theo các ngành hàng khác nhau. Nhằm tạo điều kiện cho các DN Việt Nam tham dự Hội chợ với chi phí phù hợp và dịch vụ tốt, VCCI-HCM tổ chức đoàn DN tham quan Hội chợ triển lãm hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 116. l Thời gian: Ngày

15 - 18/10/2014

l Địa điểm: Quảng Châu, Trung Quốc

Mặt hàng triển lãm: Thiết bị máy móc các loại, thiết bị công trình, ô-tô và phụ tùng, xe máy, xe đạp, kim khí, sản phẩm hoá chất, đồ điện gia dụng, hàng điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông, đèn chiếu sáng, vật liệu xây dựng và trang trí, thiết bị vệ sinh và phòng tắm... l

DN có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM ĐT: 08. 3932 6598 (ext 361) / 3932 6499 DĐ: 0983 630 609 (C.Trà) - Fax: 08.3932 5472 Email: huongtra@vcci-hcm.org.vn; travcci@yahoo.com

Bản Tin VCCI số 13 ngày 02 tháng 09 năm 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you