Page 1

SOÁ

12

TAÄP 25. 02/08/2014

ISO 9001:2000 A. 171 Voõ Thò Saùu, Quaän 3, TP. Hoà Chí Minh T. 08. 39326 598 F. 08. 39325 472 W. www.vcci-hcm.org.vn E. vcci-hcm@hcm.vnn.vn

Cú höåi & thaách thûác

tûâ tûå do hoáa thõ trûúâng lao àöång ASEAN XEM TRANG 5

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VIỆT ĐẦU TƯ, HỢP TÁC KINH DOANH TẠI HOA KỲ XEM TRANG 6

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THÔNG QUA CÁC GIẢI PHÁP PHẦN MỀM XEM TRANG 6


2

l

THÔNG BÁO

ĐOÀN DN ĐI KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC VÀ THAM DỰ HỘI CHỢ ENTECH 2014 Nhằm tạo điều kiện cho các DN tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, tìm hiểu thị trường và học tập kinh nghiệm từ các DN Hàn Quốc, VCCI-HCM phối hợp với Hiệp hội DNVVN Gyeongnam-do và Busan tổ chức đoàn DN Việt Nam đi khảo sát thị trường Hàn Quốc và tham dự hội chợ ENTECH 2014. • Thời gian: Ngày 24/08/2014 - 29/08/2014 • Địa điểm: Tỉnh Gyeongsangnam-do và TP. Busan, Hàn Quốc. • Chi phí tham dự: 25.000.000 VNĐ/người (các DN tham gia đoàn đã được hỗ trợ một phần kinh phí từ Dự án Hỗ trợ Tiếp cận Tài chính dành cho DNNVV). Các DN tham gia đoàn sẽ được tham quan và gặp gỡ các DN tiêu biểu của Hàn Quốc về nông nghiệp, dược liệu, mỹ phẩm, cơ khí... tại TP. Gimhae, Hamyang và Changwon; tham dự hội nghị, các buổi gặp gỡ làm việc trực tiếp B2B và hội chợ ENTECH 2014 tại Trung tâm Triển lãm BEXCO tại Busan, Hàn Quốc với 500 gian hàng của 350 công ty của Hàn Quốc và các nước tham gia. DN có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: TRUNG TÂM HỖ TRỢ DNNVV, VCCI-HCM ĐT: 08.39320033 - Fax: 08.39325472 DĐ: 0938333898 (A. Bình) Email: binhsme@vcci-hcm.org.vn

ĐOÀN DN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ ĐỐI TÁC NGÀNH HÓA CHẤT LẦN THỨ 17 VÀ KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG ẤN ĐỘ Nhằm tạo hỗ trợ các DN Việt Nam cập nhật thông tin về thị trường và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới,với sự hỗ trợ của Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Hóa chất Ấn độ (CHEMEXCIL), VCCIHCM tổ chức Đoàn DN tham dự chương trình gặp gỡ đối tác ngành hóa chất lần thứ 17 và khảo sát thị trường Ấn Độ. l Thời gian: Tháng

10/2014

l Địa điểm: TP. Mumbai và New Delhi, Ấn Độ l Chương trình hỗ trợ: 10 DN đăng ký tham gia đoàn đầu tiên

sẽ được hỗ trợ vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Ấn Độ và 2 đêm khách sạn. Triển lãm Hóa chất Ấn Độ là triển lãm quốc tế lớn thứ 3 ở châu Á và thứ 6 trên thế giới chuyên về hóa chất, qui tụ rất nhiều nhà trưng bày và khách tham quan đến từ Nhật, Nga, Tây Ban Nha, Italia, Đông Nam Á... Ngoài chương trình gặp gỡ đối tác và tham dự hội chợ, VCCI-HCM sẽ tổ chức cho Đoàn đi khảo sát thị trường và tìm hiểu văn hóa tại một số danh thắng tại Ấn Độ. DN có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM ĐT: 08 3932 6499 - Fax: 08.39325472 C. Trà - DĐ: 098 3630 609. Email: huongtra@vcci-hcm.org.vn A. Vinh - DĐ: 091 88 66 055. Email: hongocvinh@vcci-hcm.org.vn

171 Voõ Thò Saùu, Q.3, TP.HCM Tel: 08. 3932 5167 Fax: 08. 3932 5472 Email: ngthanhbinh@vcci-hcm.org.vn Website: www.vcci-hcm.org.vn

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: OÂng Nguyeãn Thanh Bình Phuï traùch TT Thoâng tin Thöông maïi VCCI-HCM Phuï traùch bieân taäp Thieát keá, myõ thuaät

GPXB soá 266/QÑ-STTTT do Sôû TTTT caáp ngaøy 17/10/2008 In taïi XN In Saøi Goøn 3 . Noäp löu chieåu thaùng 08/2014

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn


THÔNG BÁO

l3

Thuã tuåc haãi quan vaâ giao nhêån haâng hoáa xuêët nhêåp khêíu Thời gian: Ngày 07 - 08/08/2014 (08:00 - 16:30) Địa điểm: Hội trường lầu 4, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM Giảng viên: Thạc sỹ Nguyễn Văn Sáng, Giảng viên cao cấp ILO/VCCI, tại trường Đại học Ngoại Thương (TP.HCM), Cao đẳng Tài chính - Hải Quan.

Học phí: 1.100.000đ/HV (Hội viên VCCI: 1.000.000/ HV, DN đăng ký 03 người trước ngày 01/08/2014 sẽ được miễn phí 01 người thứ 4). Chương trình đã được VCCI hỗ trợ 30% kinh phí.

DN có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: TRUNG TÂM HỖ TRỢ DNNVV, VCCI-HCM ĐT: 08.39320033, 39325170 - Fax: 08.39325472 Chị Hồng Ngọc. Email: ngocphan@vcci-hcm.org.vn

CHƯƠNG TRÌNH THAM DỰ HỘI CHỢ TRADE EXPO VÀ KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG INDONESIA Nhằm tạo điều kiện cho các DN Việt Nam cập nhật thông tin về thị trường và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới, với sự hỗ trợ của Tổng lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM, VCCI-HCM tổ chức “Đoàn DN tham dự hội chợ Trade Expo và khảo sát thị trường Indonesia”. Thời gian: Tháng 10/2014 Địa điểm: TP. Jakarta, Indonesia Chương trình hỗ trợ: 5 DN đăng ký tham gia đoàn đầu tiên sẽ được tài trợ 3 ngày 2 đêm khách sạn. Đối tượng tham gia: Các DN quan tâm và có nhu cầu nhập khẩu, làm đại lý hoặc hợp tác với các công ty Indonesia trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. TRADE EXPO 2014 là hội chợ thương mại lớn nhất Indonesia, quy tụ hơn 2000 nhà sản xuất hàng đầu Indonesia trên nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Ngoài chương trình tham dự hội chơ, VCCI-HCM sẽ tổ chức cho Đoàn đi khảo sát thị trường và tìm hiểu văn hóa tại một số danh thắng tại Indonesia.

DN có nhu cầu tham dự 02 chương trình trên, vui lòng liên hệ:

ĐOÀN DN KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG IRAN Nhằm tạo điều kiện cho DN Việt Nam cập nhật thông tin về thị trường, kết nối đối tác để tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới, VCCI-HCM tổ chức Đoàn DN khảo sát thị trường Iran:

PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM ĐT: 08. 3932 5495 / 08. 3932 6499 Fax: 08. 3932 5472 A. Tuấn - DĐ: 090 371 5167 Email: vantuan@vcci-hcm.org.vn A. Vinh - DĐ: 091 88 66 055 Email: hongocvinh@vcci-hcm.org.vn

Thời gian: Ngày 18/08/2014 - 24/08/2014 Địa điểm: TP. Abadan và thủ đô Tehran, Iran Đối tượng tham gia: Tất cả DN có nhu cầu hợp tác, trao đổi thông tin với doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt là DN Iran.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


4

l

THÔNG BÁO

CHÛÚNG TRÒNH GIAO LÛU THÛÚNG MAÅI TAÅI NHÊÅT BAÃN KÏËT HÚÅP THAM QUAN TRIÏÍN LAÄM TAÅI TOKYO BIG SIGHT - NHÊÅT BAÃN Nhằm tạo điều kiện cho DN Việt Nam cập nhật thông tin về thị trường cũng như tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới, VCCI-HCM tổ chức “Đoàn DN Việt Nam tham dự chương trình Giao lưu thương mại và kết hợp tham quan triển lãm tại TOKYO BIG SIGHT - Nhật Bản”. l Thời gian: Ngày

19 - 25/10/2014

l Đối tượng tham gia: Tất cả DN có nhu cầu hợp tác, trao đổi thông tin với DN quốc tế, đặc biệt là DN Nhật Bản. Trong chương trình, VCCI-HCM sẽ phối hợp với Công ty tư vấn B.S.O - Nhật Bản tổ chức buổi Giao lưu thương mại giữa các DN Việt Nam và DN Nhật Bản. Ngoài ra, Đoàn cũng sẽ tham quan triển lãm tại trung tâm Tokyo Big Sight với nhiều khu trưng bày hàng hóa đa dạng, phong phú.

l Địa điểm: Tokyo - Osaka - Kyoto (Nhật Bản)

DN có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM ĐT: 08. 39325166 / 08. 39326499 - Fax: 08. 39325472 C. Đào - DĐ: 093 263 6316. Email: jadevcci@vcci-hcm.org.vn A. Vinh - DĐ: 091 886 6055. Email: hongocvinh@vcci-hcm.org.vn

KINH NGHIÏÅM KINH DOANH XUÁC TIÏËN THÛÚNG MAÅI VÚÁI THÕ TRÛÚÂNG NHÊÅT BAÃN l Thời gian: Ngày 19/8/2014 (8:30- 11:30)

Địa điểm: VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM l

Nội dung: (Trình bày tiếng Nhật có phiên dịch tiếng Việt) l

- Giới thiệu thông tin kinh tế thị trường Nhật; Hiện trạng ngành công nghiệp Nhật Bản - Hợp tác với DN Nhật Bản là một hướng chiến lược kinh doanh hiện đại. Báo cáo viên: Ông Nishiyama, Akira Giám đốc Công ty tư vấn kinh doanh BSO - Nhật Bản l

l Phí tham dự: Miễn phí.

DN có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước 15/8/2014 và liên hệ: HỘI ĐỒNG DOANH NHÂN NỮ, VCCI-HCM ĐT: (08) 3932 5167 C. Hương - DĐ: 0903 646 080 Email: lanhuongvcci@gmail.com C. Trân - DĐ: 0917 753 383 Email: nhatran04@gmail.com

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

Àoaân doanh nghiïåp tham dûå höåi nghõ doanh nghiïåp ÊËn Àöå - Viïåt Nam - Campuchia Laâo - Myanmar & khaão saát thõ trûúâng ÊËn Àöå

Thời gian: Tháng 11/2014 Địa điểm: TP. New Delhi và Bodh Gaya, Ấn Độ

Nhằm tạo hỗ trợ các DN Việt Nam cập nhật thông tin về thị trường và tìm kiếm cơ hội kêu gọi đầu tư mới, với sự hỗ trợ của Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII), Bộ Công Thương Ấn Độ và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM, VCCI-HCM tổ chức “Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội nghị doanh nghiệp Ấn Độ - Việt Nam - Campuchia - Lào - Myanmar (CLMV) và khảo sát thị trường Ấn Độ”. Chương trình hỗ trợ: 10 DN đăng ký tham gia đoàn đầu tiên sẽ được hỗ trợ vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Ấn Độ và 2 đêm khách sạn. Chương trình hội nghị DN sẽ tạo điều kiện cho cộng đồng DN Ấn Độ và các quốc gia Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam có cơ hội giao lưu kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh hoặc xúc tiến đầu tư. Ngoài chương trình hội nghị, VCCI-HCM sẽ tổ chức cho Đoàn đi khảo sát thị trường và tìm hiểu văn hóa tại một số danh thắng tại Ấn Độ. DN có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM ĐT: 08 3932 6499 - Fax: 08.39325472 C. Trà - DĐ: 098 3630 609. Email: vantuan@vcci-hcm.org.vn A. Vinh - DĐ: 091 88 66 055. Email: hongocvinh@vcci-hcm.org.vn


HOẠT ĐỘNG

“ASEAN hiện đang có 14 triệu lao động đang di cư với 6,5 triệu lao động đã di cư sang các quốc gia khác ngoài ASEAN cho thấy, xu hướng tự do hóa thị trường lao động của ASEAN đang phát triển với tốc độ nhanh” là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Tự do hóa thị trường lao động ASEAN - Cơ hội và thách thức cho cộng đồng DN Việt Nam” do VCCI-HCM tổ chức.

Thị trường lao động lớn

Theo báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), ASEAN đang được đánh giá là một trong những khu vực có nguồn lao động tiềm năng và nguồn lực dồi dào nhất trên thế giới. Với 660 triệu dân, trong đó có 220 triệu dân số đang trong độ tuổi lao động, ASEAN được xem là nơi có cơ cấu dân số vàng phù hợp với quá trình phát triển KT XH của các quốc gia và khu vực. Theo ông Lê Triệu Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại đa biên (Bộ Công Thương), quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng trong ASEAN ở các lĩnh vực như tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ (hiệp định ATIGA), tự do hóa thuế quan, thỏa thuận thương mại ASEAN (CEPT/AFTA) đã giúp hàng

hóa giữa các nước trong khu vực được lưu chuyển tự do và xóa bỏ thuế xuất đối với 100% số dòng thuế thuộc danh mục thông thường cũng như chuẩn bị đưa thuế suất về 0% với 93% danh mục thông thường từ năm 2015. Do vậy, khi Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được kỳ vọng ra đời vào năm 2015, các DN Việt cần hết sức linh hoạt, nhạy bén và sớm nhận diện những cơ hội tiềm năng từ AEC để thúc đẩy quá trình phát triển quy mô sản xuất nhằm hướng đến thị trường ASEAN và các thị trường khác mà ASEAN đã ký kết như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... Lao động là một nhân tố vô cùng quan trọng tác của quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh, vì vậy, khi AEC được ký kết sẽ tác động trực tiếp tới thị trường lao động của các nước nói riêng và của khu vực nói chung. Việc lưu chuyển lao động trong khu vực là một yêu cầu tất yếu để tạo điều kiện thúc đẩy cho quá trình hợp tác và lưu thông thương mại giữa các nước.

Nắm vững thỏa thuận công nhận lẫn nhau

Theo khảo sát của ILO, hiện tại ở các nước đang phát triển như Việt Nam,

l5

Lào, Campuchia, Myamar, lực lượng lao động dồi dào và khá trẻ nhưng tỷ lệ đào tạo, kỹ năng nghề tương đối thấp, trong khi đó ở các nước đã phát triển như Singapore, Malaysia, Thái Lan, lao động đang có xu hướng già đi, vì vậy, với các nước có nguồn lao động nhiều, trẻ thì đây là một cơ hội để phát triển thị trường lao động của mình trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo bà Jae-Hee Chang, Chuyên viên cao cấp của ILO, trước thềm 2015, khi tự do lưu chuyển lao động có tay nghề của các nước ASEAN được ký kết, thì trước mắt các quốc gia của ASEAN nên nắm vững và vận dụng các thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRAs) để tạo thuận lợi cho việc di chuyển, xuất khẩu lao động trong thời điểm hiện tại. Hiện nay MRAs đã được ký kết ở một số lĩnh vực như: người hành nghề y, nha khoa, y tá; dịch vụ kế toán, dịch vụ tư vấn; dịch vụ kiến trúc, dịch vụ đo đạc, MRAs sẽ công nhận kỹ năng, bằng cấp được đào tạo giữa các quốc gia để các lao động được dễ dàng di chuyển cùng với những nới lỏng về visa, thời gian lưu trú... từ đó tạo điều kiện cho các DN xuất khẩu lao động trong quá trình đưa lao động xuất khẩu đến các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, các DN cần chú ý tới khung tham chiếu trình độ ASEAN (ARQF) để nắm bắt các quy định về kỹ năng tay nghề, bằng cấp ở từng quốc gia khi áp dụng cho các lao động ở nước khác trong khu vực để có những chuẩn bị và đầu tư trước khi thực hiện đưa lao động của nước mình xuất khẩu sang nước ASEAN, chính vì vậy, ngay từ bây giờ các DN cần phải xây dựng các chiến lược về lao động để nâng cao chất lượng cũng như sức cạnh tranh của nguồn nhân lực. Bên cạnh việc chú trọng đầu tư nguồn nhân lực đã được đào tạo, có kỹ năng nghề cao, có trình độ chuyên môn cao thì việc nâng cao sức hấp dẫn hình ảnh DN là điều kiện quan trọng để đáp ứng kỳ vọng cho người đến làm việc cũng như cho quá trình xuất khẩu lao động. n www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


6

l

HOẠT ĐỘNG

Höî trúå doanh nghiïåp Viïåt àêìu tû, húåp taác kinh doanh taåi Hoa Kyâ Nhằm hỗ trợ DN Việt Nam nâng cao năng lực tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh hiệu quả tại Hoa Kỳ, VCCI-HCM tổ chức hội thảo “Tìm hiểu luật và cơ hội kinh doanh tại Hoa Kỳ”.

T

heo các chuyên gia có mặt tại hội thảo, hiện Luật Đầu tư Hoa Kỳ ngày càng được thông thoáng, cho phép người nước ngoài thành lập công ty 100% vốn nước ngoài; thực thi các quyền pháp lý tại tòa án Hoa Kỳ... Ông Dương Quốc Đạt, Luật sư điều hành Công ty Luật TDL tại Hoa Kỳ chia sẻ, Luật Di trú Lao động và Đầu tư cho công dân Việt Nam vào Hoa Kỳ có nhiều chương trình đa dạng gồm H1-B, mỗi năm có 65.000 hồ sơ, trong đó có 45.000 hồ sơ trình độ thạc sỹ dành cho lao động làm cho công ty Hoa Kỳ; L1-A/B dành cho đối tượng là công ty mẹ tại Việt Nam thành lập công ty con ở Hoa Kỳ và đưa lao động hoặc người quản lý sang làm việc; EB-5 đối với DN đầu tư tối thiểu từ 500.000-1.000.000 USD tại Hoa Kỳ... Ông Hoàng Kim Sơn, Trưởng Chi nhánh Thương vụ tại San Francisco (Hoa Kỳ) nhấn mạnh để hoạt động đầu tư, kinh doanh đạt hiệu quả cao, DN cần chủ động tìm hiểu về luật pháp cũng như các quy định, yêu cầu của thị trường, đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ là hai quốc gia đang tham gia đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế

chiến lược xuyên Thái Bình Dương - TPP. Bên cạnh việc tăng cường sự tư vấn của các luật sư có chuyên môn, đơn vị chuyên ngành, DN nên phối hợp cũng như thông qua cơ quan thương mại Việt Nam ở nước ngoài để kết nối đối tác, tìm kiếm cơ hội làm ăn. Đồng quan điểm, ông Võ Tân Thành, Giám đốc VCCI-HCMC cho biết quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang phát triển mạnh mẽ. Hoa Kỳ là đối tác thương mại hàng đầu và nằm trong top 10 nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam. Ông Thành nhấn mạnh: “Cơ hội đầu tư cũng như xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ rất dồi dào, tuy nhiên nếu không tìm hiểu và nắm bắt các quy định về luật pháp thì DN khó thành công ở thị trường này”.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THÔNG QUA CÁC GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

N

hằm giới thiệu và cung cấp cho DN một số giải pháp phần mềm quản lý trên nền công nghệ tiên tiến và hiệu quả với chi phí hợp lý nhất, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, ngày 25/7 vừa qua, VCCI-HCM đã phối hợp với Công ty CP phần mềm kế toán FAST, Công ty MITEK, Công ty EXA tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả quản trị DN bằng các giải pháp phần mềm quản lý tiên tiến” Thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam cho thấy trong giai đoạn suy thoái hiện nay vẫn có nhiều DN phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là các DN

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

mạnh dạn đầu tư cho đổi mới công nghệ và chủ động áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại hội thảo, ông Bùi Hồng Sơn - đại diện Công ty FAST đã giới thiệu về phần mềm kế toán đầu tiên trên đám mây đầu tiên tại Việt Nam - Fast Accounting Online (FAO). FAO là phần mềm kế toán trên nền điện toán đám mây dành cho các DN có quy mô vừa và nhỏ. FAO được

chứng nhận Danh hiệu Sao Khuê 2014 “phần mềm tiêu biểu” xếp hạng 4 sao cho nhóm sản phẩm và dịch vụ mới. Tuy mới ra mắt được hơn một năm nhưng FAO đã được ứng dụng tại hơn 300 DN, đồng thời phiên bản đào tạo FAO do FAST tài trợ cũng được triển khai và đưa vào đào tạo tại một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp và một số trung tâm dạy nghề trên khắp cả nước.


TIN ĐỊA PHƯƠNG

l7

BÌNH DƯƠNG: FDI TĂNG MẠNH VÀO CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ Theo số liệu từ UBND tỉnh Bình Dương, trong nguồn vốn FDI hơn 1 tỷ USD đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2014, vốn đầu tư vào công nghiệp phụ trợ tiếp tục tăng mạnh. Với sự đầu tư mạnh mẽ từ các DN FDI vào công nghiệp phụ trợ, nhìn chung các ngành hàng XK chủ lực của tỉnh đều có sự chuyển biến tích cực. Cụ thể với ngành giày da, trước đây việc sản xuất đế giày cũng như nơ, ren, cườm móc đều phải NK thì hiện nay ngành công nghiệp phụ trợ tại tỉnh đã bước đầu đáp ứng được yêu cầu.

VỐN FDI VÀO CÁC KCN TP.HCM TĂNG 80% Theo Ban quản lý các KCX & KCN TP.HCM (HEPZA), 6 tháng đầu năm 2014 tổng vốn FDI vào các KCX & KCN trên địa bàn Thành phố đạt 264 triệu USD, tăng hơn 80% so với cùng kỳ 2013, trong đó có 19 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 231 triệu USD (tăng 7,4 lần) và 16 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 32 triệu USD.

ÐÔNG NAM BỘ DẪN ĐẦU CẢ NƯỚC VỀ THU HÚT FDI ĐỒNG NAI TẠO ĐIỀU KIỆN CHO DNNVV TIẾP CẬN NGUỒN VỐN Nhằm tạo điều kiện cho DN có điều kiện tiếp cận nguồn tín dụng, HĐND tỉnh Đồng Nai vừa thông qua nghị quyết thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Đối tượng được Quỹ cấp bảo lãnh tín dụng là những DNNVV hoạt động tại Đồng Nai trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ. Điều kiện để được bảo lãnh tín dụng là DN có dự án, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả; có tổng giá trị tài sản thế chấp tối thiểu bằng 15% giá trị khoản vay; có tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư.

Thống kê của Cục đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), trong 6 tháng đầu năm 2014, 3 tỉnh thành phố vùng Đông Nam bộ đang đứng đầu cả nước về thu hút FDI, trong đó TP.HCM đứng thứ nhất chiếm khoảng 12,9% tổng vốn, Bình Dương đứng thứ 2 với 12,8% và Đồng Nai đứng thứ 3 chiếm 10% tổng vốn FDI cả nước. Thành công trong thu hút FDI cho thấy các cơ quan quản lý nhà nước tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai đã sự hỗ trợ kịp thời về thuế, hải quan, XNK...; qua đó mang lại niềm tin cho cộng đồng DN.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


8

l

TIN DOANH NGHIỆP

DỰ BÁO VIỆT NAM XK 7 TRIỆU TẤN GẠO NĂM 2014 Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) dự báo XK gạo năm 2014 của Việt Nam có thể đạt 7 triệu tấn, tăng 5% so với 6,65 triệu tấn năm 2013 chủ yếu nhờ sản lượng tăng và nhu cầu NK cao hơn từ các nước châu Á như Indonesia, Malaysia, Philippines, Trung Quốc. 6 tháng đầu năm 2014, XK gạo của Việt Nam đạt 3,3 triệu tấn, giảm 6% so với 3,5 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. FAO dự báo tổng sản lượng lúa năm 2014 của Việt Nam sẽ đạt kỷ lục 44,5 triệu tấn, cao hơn so với 43,859 triệu tấn năm 2013.

NHIỀU HÃNG HÀNG HIỆU CHUYỂN ĐƠN HÀNG TỪ TRUNG QUỐC SANG VIỆT NAM Hiệp hội Da giày Việt Nam (Lefaso) cho biết trong nửa đầu năm 2014, các nhà sản xuất giày dép có thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas và Puma đã chuyển các đơn đặt hàng từ Trung Quốc và Bangladesh sang Việt Nam do tỉ lệ nội địa hóa tại Việt Nam đã đạt khoảng 25%, cao hơn so với cùng kỳ 2013. Riêng một số thương hiệu sản xuất túi xách như Lancaster, Sequoia Paris cũng chuyển đầu tư vào Việt Nam để tránh rủi ro. Riêng Dansu Group - một trong 10 nhà phân phối lớn nhất cũng đang có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam thời gian tới.

DỆT MAY ĐỨNG ĐẦU NHÓM XUẤT KHẨU “TỶ ĐÔ”

TỒN KHO SẮN XK Hiệp hội sắn Việt Nam cho biết tính đến cuối tháng 6/2014, tổng lượng tồn kho sắn lát khoảng trên dưới 300.000 tấn. Cụ thể, khu vực Quy Nhơn và Tây Nguyên còn dưới 200.000 tấn, TP.HCM còn dưới 100.000 tấn và khu vực phía Bắc còn khoảng 20.000 – 30.000 tấn. Tình trạng tồn kho cũng xảy ra với tinh bột sắn. Theo Tổng thư ký Hiệp hội sắn Việt Nam, nguyên nhân là do các DN không thỏa thuận được giao dịch cho các đơn đặt hàng mới. Thời gian vừa qua Trung Quốc tập trung mua hàng từ Thái Lan, trong khi trước đây họ mua hàng của Việt Nam là chủ yếu.

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

Số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, giá trị XK nhóm hàng dệt may trong 6 tháng năm 2014 đạt hơn 9,38 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2013. Kim ngạch XK nhóm hàng này chiếm 13,2% trong tổng kim ngạch XK của cả nước trong 6 tháng đầu năm. Với mức tăng 22,4% so với tháng trước, hàng dệt may trong tháng 6 đã vươn lên dẫn đầu về giá trị XK. Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản vẫn là 3 thị trường XK hàng dệt may Việt Nam lớn nhất. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1/2014 XK điện thoại lùi bước trước nhóm hàng dệt may. Đây cũng là 2 mặt hàng duy nhất luôn duy trì được giá trị XK trên 1 tỷ USD/ tháng trong nhiều tháng qua.


TIN DOANH NGHIỆP

CHÂU ÂU SIẾT CHẶT CHẤT LƯỢNG HỒ TIÊU NHẬP KHẨU Nhiều nhà NK gia vị lớn tại Đức, Hà Lan vừa gửi cảnh báo đến các DN Việt Nam về quy định siết chặt chất lượng hồ tiêu NK từ Việt Nam. Cụ thể thị trường châu Âu phát hiện trong hồ tiêu Việt Nam có dư lượng carbendazim khá phổ biến, do đó bắt đầu từ năm 2015 châu Âu sẽ đưa hoạt chất carbendazim vào danh mục cấm nhập. Các DN XK hồ tiêu khuyến cáo nông dân hạn chế tối đa hoặc không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất carbendazim vì nếu tình trạng hồ tiêu nhiễm hoạt chất carbendazim kéo dài thì hồ tiêu nước ta sẽ bị ép giá mạnh so với tiêu Ấn Độ, Indonesia và Brazil từ năm 2015.

l9

BỘ THƯƠNG MẠI MỸ ÁP DỤNG MỨC THUẾ TỪ 0-2,39 USD/KG Thương vụ Việt Nam tại Mỹ cho biết Bộ Thương mại Mỹ sẽ áp dụng mức thuế từ 0 - 2,39 USD/kg đối với cá tra phi lê NK từ Việt Nam trong đợt rà soát hành chính lần thứ 10 (POR10), từ tháng 8/2012 đến tháng 7/2013. Theo quyết định của Bộ Thương mại Mỹ, Công ty CP Vĩnh Hoàn được đưa ra khỏi danh sách điều tra lần này và tiếp tục hưởng mức thuế 0%, trong khi thuế suất áp dụng cho tập đoàn Hùng Vương và 23 công ty khác giảm mạnh từ 1,2 USD/kg xuống còn 0,58 USD/kg... dù thuế suất được cắt giảm nhưng vẫn bất lợi cho các DN XK của Việt Nam.

DOANH NGHIỆP DỆT MAY HỤT ĐƠN HÀNG Theo Hội Dệt may thêu đan TP.HCM, hiện các DN trong ngành chỉ mới tìm được đơn hàng cho quý 3/2014, một số rất ít DN có đơn hàng cho quý 4, tỉ lệ lấp đầy đơn hàng chỉ bằng 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý do đơn hàng bị “hụt” do chi phí sản xuất tại Việt Nam đang cao hơn Campuchia, Bangladesh, Myanmar khoảng 1,5 lần nên một số nhà đặt hàng nước ngoài đã chuyển các đơn hàng có giá trị thấp sang các nước nói trên.

XUẤT KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN 7 THÁNG ĐẦU NĂM ĐẠT 17,43 TỶ USD Theo thông tin mới nhất từ Bộ NN&PTNT, kim ngạch XK nông lâm thủy sản 7 tháng đầu năm 2014 đạt 17,43 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó giá trị XK các mặt hàng nông sản ước đạt 8,31 tỷ USD, tăng 5,9%; giá trị XK thuỷ sản ước đạt 4,2 tỷ USD, tăng 24,5%; giá trị XK các mặt hàng lâm sản ước đạt 3,52 tỷ USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2013. Cà phê, hạt tiêu, hạt điều, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ tiếp tục duy trì là ngành hàng có sự gia tăng cả về sản lượng cũng như giá trị. www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


10

l

XUẤT NHẬP KHẨU

GẦN 10 TỶ USD VỐN FDI TRONG 7 THÁNG ĐẦU NĂM Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), tính đến ngày 20/7/2014 vốn FDI cấp mới và tăng thêm trong 7 tháng đầu năm đạt 9,53 tỷ USD, bằng 80,1% so với cùng kỳ 2013. Trong đó cả nước có 889 dự án mới được cấp giấy CNĐT với tổng vốn đăng ký 6,85 tỷ USD, bằng 99,1% so với cùng kỳ 2013. Khu vực có vốn FDI tiếp tục xuất siêu trong tháng 7/2014, nâng mức xuất siêu trong 7 tháng của khu vực này lên 9,78 tỷ USD.

ĐẾN NĂM 2018, THỊ TRƯỜNG MUA BÁN SÁP NHẬP DN SẼ ĐẠT 20 TỶ USD

TRAO ĐỔI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – APAC ĐẠT 86 TỶ USD Theo Bộ Công Thương, tổng kim ngạch XNK giữa Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) 6 tháng đầu năm đạt 86 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2013. Châu Á - Thái Bình Dương là thị trường có tỷ trọng lớn nhất trong ngoại thương của Việt Nam, trong đó XK sang khu vực Đông Bắc Á đạt 10,2 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Tại khu vực Đông Nam Á, kim ngạch XK đạt 9,4 tỷ USD, tăng 3%. XK sang thị trường tiếng Trung đạt 10,6 tỷ USD, tăng tưởng 20,8%, trong khi đó, thị trường Úc và Newzealand kim ngạch 6 tháng đạt 1,98 tỷ USD nhưng có tốc độ tăng trưởng cao nhất 21,3%.

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

Thống kê từ nhóm nghiên cứu của Diễn đàn Mua bán - sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 cho thấy, số thương vụ M&A đã gia tăng rất mạnh từ mốc 1 tỷ USD năm 2008 lên 5 tỷ USD năm 2012, đánh dấu sự phát triển của hoạt động M&A tại Việt Nam. Bước sang giai đoạn 2014 - 2018, thị trường M&A được kỳ vọng sẽ sôi động hơn với việc tăng trưởng cả về giá trị thương vụ và số lượng thương vụ, ước tính sẽ đạt được 20 tỷ USD cho cả giai đoạn. Các ngành dự báo sẽ có những thương vụ M&A lớn bao gồm ngân hàng, sản xuất tiêu dùng, bất động sản, công nghệ thông tin, vận tải - logistic.

SẼ XÂY ĐƯỜNG CAO TỐC TP.HCM ĐẾN PHNOM PENH Một tuyến đường cao tốc dài 55 km, quy mô 4 đến 6 làn xe, từ TP.HCM đến biên giới Việt Nam - Campuchia rồi nối vào đường đến Phnom Penh sẽ được nghiên cứu xây dựng một khi lượng hàng hóa và hành khách giữa vùng Nam bộ Việt Nam và Campuchia tăng cao. Dự định xây dựng tuyến đường này đã được Bộ GT&VT Việt Nam và Bộ Giao thông Công chính Campuchia bàn thảo mới đây tại Hà Nội. Hai bên cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ về kế hoạch đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Phnom Penh.


XUẤT NHẬP KHẨU

l 11

THÉP MẠ KẼM VIỆT NAM VÀO ÚC BỊ ĐIỀU TRA CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ Ủy ban Chống bán phá giá Úc đã ra quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Ấn Độ và Việt Nam. Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương cho biết, ngày 11/7/2014 Cục đã nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Úc thông báo về việc Ủy ban chống bán phá giá Úc đã ra quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá (AD) sản phẩm thép mạ kẽm (galvanized) nhập khẩu từ Ấn Độ và Việt Nam. Giai đoạn điều tra từ 1/7/2013 đến 30/6/2014. Theo đó, Ủy ban Chống bán phá giá Úc sẽ xem xét số liệu nhập khẩu từ ngày 1/7/2008 để phân tích thiệt hại.

ỐNG THÉP DẪN DẦU CỦA VIỆT NAM BỊ CANADA KIỆN KÉP Cục Quản lý cạnh tranh (VCA - Bộ Công Thương) cho biết Cơ quan Biên phòng Canada (CBSA) đã ban hành thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá (AD) đối với một số sản phẩm ống thép dẫn dầu NK từ Việt Nam cùng 8 quốc gia khác, đồng thời khởi xướng điều tra chống trợ cấp (CVD) đối với sản phẩm tương tự NK từ các nước nêu trên, ngoại trừ lãnh thổ Đài Loan. Đây là vụ việc điều tra AD và CVD đầu tiên mà Canada tiến hành với Việt Nam và là vụ việc chống trợ cấp thứ 7 của Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay.

BỘ KH&ĐT SANG NHẬT MỜI GỌI ĐẦU TƯ Bộ KH&ĐT sẽ phối hợp với Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức Hội thảo “Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ và nông nghiệp công nghệ cao” tại Nhật Bản vào cuối tháng 8/2014 này. Hội thảo Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ tổ sẽ tập trung vào mảng điện, điện tử, linh kiện phụ tùng ô tô. Tại Hội thảo xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, các đại diện phía Việt Nam sẽ giới thiệu định hướng phát triển nông nghiệp chất lượng cao tại Việt Nam; tiềm năng và cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao tại Việt Nam, đặc biệt ở vùng ĐBSCL…

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


12

l

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Xác nhận hoạt động xuất nhập khẩu tối đa 5 ngày Theo quy định về thủ tục hải quan vừa được Bộ Tài chính ban hành, thương nhân có nhu cầu đề nghị Bộ Công Thương cấp mã số tạm nhập, tái xuất phải lập hồ sơ đề nghị xác nhận về hoạt động XNK hoặc tạm nhập, tái xuất hàng hóa gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Tổng cục Hải quan. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Hải quan kiểm tra thông tin trên hệ thống dữ liệu và có văn bản xác nhận hoặc trả lời trong trường hợp DN không đáp ứng đủ điều kiện để được xác nhận.

Thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập tái xuất Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 94/2014/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan. Theo đó từ ngày 30/8/2014, các thương nhân muốn kéo dài thời hạn lưu hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan tại Việt Nam phải có văn bản đề nghị gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục tạm nhập hàng hóa. Theo Thông tư, việc gia hạn được thực hiện không quá 2 lần cho mỗi lô hàng tạm nhập tái xuất và mỗi lần không quá 30 ngày.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Tái cơ cấu ngành giao thông vận tải đến năm 2020 Đề án sẽ thực hiện tái cơ cấu 6 lĩnh vực. Trong lĩnh vực đường bộ, đến năm 2020 thị phần vận tải hàng hóa đường bộ liên tỉnh đạt khoảng 54,4%, vận tải hành khách đường bộ đạt khoảng 93,22% so với khối lượng vận tải toàn ngành. Nghiên cứu các phương án khả thi đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam để có kế hoạch đầu tư xây dựng phù hợp. Nghiên cứu xây dựng mới các tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội; Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Đồng Đăng; Biên Hòa Vũng Tàu, Sài Gòn - Cần Thơ... Đối với lĩnh vực hàng không, phấn đấu tăng thị phần vận tải hành khách quốc tế lên khoảng 45,86%. Mở thêm các đường bay đến châu Âu, Bắc Mỹ, Mỹ La tinh và châu Phi.

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn


THÔNG TIN CẦN BIẾT

l 13

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh phạt tiền đến 200 triệu đồng Theo Nghị định quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh vừa được Chính phủ ban hành, mức tiền phạt tối đa đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh, hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh khác là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Phạt tiền đến 10% tổng doanh thu trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm của DN có vị trí thống lĩnh thị trường hoặc từng DN thuộc nhóm DN có vị trí thống lĩnh thị trường đối với hành vi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh.

Sẽ xóa nợ hơn 6.500 tỉ đồng tiền chậm nộp thuế Các khoản nợ tiền chậm nộp thuế và lãi phát sinh của tiền chậm nộp thuế, tiền chậm nộp trước ngày 1/1/2014 của DN gặp khó khăn về tài chính sẽ được xóa, nếu được Chính phủ chấp thuận và Quốc hội thông qua. Đây là một trong những giải pháp dự kiến được Bộ Tài chính trình Chính phủ về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của DN. Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, việc xóa nợ cho DN là hợp lý bởi DN đã quá khó khăn về tài chính, không có đủ khả năng nộp tiền nợ gốc thì buộc họ nộp các khoản tiền phạt chậm nộp, lãi tiền chậm nộp cũng khó. Hơn nữa, tiền phạt chậm nộp lúc đó là quá cao, với 0,05%/ngày, tương đương với mức 18%/năm.

Cắt giảm thủ tục xuất nhập khẩu ngang bằng các nước ASEAN-6 Theo dữ liệu Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2014, chi phí về thời gian tuân thủ thuế của DN ở Việt Nam hiện cao gấp 5,1 lần các nước Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Với lĩnh vực hải quan, thời gian các DN thực hiện các thủ tục XK, NK trung bình là 21 ngày, cao hơn các nước nêu trên. Trước thực trạng này, Bộ Tài chính đặt ra mục tiêu của giai đoạn 2014 - 2015 sẽ đơn giản hóa, cải cách quy trình, hồ sơ và thủ tục hành chính thuế và rút ngắn thời gian các DN phải tiêu tốn để hoàn thành thủ tục nộp thuế, tiến tới đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 là 171 giờ/năm; phấn đấu thời gian XK và NK bằng mức trung bình của các nước ASEAN-6 là: Xuất khẩu -14 ngày và NK là 13 ngày.

19 doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định công nhận Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen và Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam là DN ưu tiên trong lĩnh vực hải quan (DN AEO); nâng tổng số DN AEO trên cả nước lên con số 19. Theo khoản 1, Điều 2 Thông tư 86, DN được ưu tiên trong XNK tất cả mặt hàng, loại hình XNK và phải có kim ngạch XNK tối thiểu đạt 200 triệu USD/năm.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


14

l

VẤN ĐỀ

K

hu vực FDI cũng có tác động nâng cao năng lực cạnh tranh ở cả ba cấp độ: quốc gia, DN và sản phẩm. Vì vậy, việc tháo gỡ những vướng mắc trong thủ tục XNK cho các DN FDI sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Vai trò chủ đạo của DN FDI trong XK

Tại buổi tọa đàm với các DN FDI các tỉnh phía Nam do Bộ Công Thương tổ chức mới đây, ông Trần Tuấn Anh - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết chủ trương khuyến khích đầu tư nước ngoài hướng đến XK đã tạo thuận lợi cho Việt Nam trong việc nâng cao năng lực XK, qua đó giúp chúng ta từng bước tham gia và cải thiện vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu. Có thể thấy, XK của khu vực FDI đang dần trở thành nhân tố chính thúc đẩy XK. Với tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 30%/năm, các DN FDI đã góp phần giảm bớt căng thẳng về cán cân thương mại. Năm 2012, DN FDI xuất siêu 4,1 tỷ USD, năm 2013 DN FDI xuất siêu 6,48 tỷ USD, góp phần tạo nên thặng dư thương mại, cân bằng cán cân thanh toán, ổn định tỷ giá ngoại tệ. Kim ngạch XK của khối các DN FDI ngày càng tăng trưởng và chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch XK của cả nước. Trong 6 tháng đầu năm 2014, kim ngạch XK hàng hóa của khu vực này (kể cả dầu thô) đã đạt 47,8 tỷ USD, chiếm đến 67,5% tổng kim ngạch XK, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2013. Tính đến ngày 15/7, đã có 16.589 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký là 238,7 tỷ USD. Tuy nhiên theo ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục XNK (Bộ Công Thương), các DN FDI hiện vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc thực hiện các thủ tục hải quan, thủ tục thuế, XNK. Ngoài ra, còn nhiều DN VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

chưa cập nhật kịp thời những văn bản hành chính mới ban hành nên đã ảnh hưởng tới quá trình thực hiện các thủ tục XNK. Chính vì vậy, theo ông Trần Tuấn Anh, qua các buổi tọa đàm, các DN có thể trực tiếp gặp gỡ, trình bày và được giải đáp những khó khăn của DN mình với các cơ quan có thẩm quyền. Các cơ quan chức năng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp cộng đồng DN nói chung và DN FDI nói riêng phát triển kinh doanh hiệu quả và bền vững.

Tháo gỡ các thủ tục hải quan, thuế

Liên quan đến các thủ tục thuế, XNK và hải quan, các DN chủ yếu kiến nghị thủ tục hành chính hải quan, thuế, cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), hàng hóa linh kiện nội bộ, nhập trang thiết bị đã qua sử dụng... Một số DN đề nghị mở rộng diện DN được hưởng ưu tiên của hải quan trong quá trình làm thủ tục XNK, đẩy nhanh quá trình thông quan hàng hóa, đưa vật tư vào sản xuất kinh doanh kịp thời. Đại diện Công ty TNHH Hyosung Việt Nam, chuyên về dệt nhuộm ở KCN Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết việc thường xuyên sai lệch về số lượng cân nặng của hàng hóa XK giữa DN và hải quan sân bay đã gây nên rắc rối trên tờ khai hải quan. Công ty Datalogic Scanning Việt Nam tại TP.HCM lại đang

vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận hàng hóa (C/O) và việc nhập thiết bị phục vụ cho hoạt động bảo trì bị vướng thông tư nhập khẩu máy móc thiết bị cũ đã qua sử dụng... Tháo gỡ vướng mắc của các DN về các vấn đề nêu trên, ông Âu Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Giám sát Quản lý (Tổng Cục Hải quan) cho biết sẽ có hướng dẫn cụ thể về dung sai của trọng lượng hàng hóa XK khi cân tại DN và tại Hải quan trong thời gian tới. Bên cạnh đó, để giải quyết tình trạng kết quả giám định hàng hóa khác nhau, nếu xảy ra 2 lần trở lên, hải quan sẽ đồng ý cho DN được sử dụng một đơn vị giám định độc lập để làm căn cứ. Ngoài ra, ông Nguyễn Nội, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KH&CN cho biết để tránh tình trạng nhập các máy móc cũ, công nghệ lạc hậu vào Việt Nam, Bộ KH&CN đã có văn bản hướng dẫn cụ thể và các DN bắt buộc phải tuân theo các quy chuẩn. Thứ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết trong thời gian tới Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Tổng cục Hải quan, Bộ KH&CN cùng các bộ, ngành liên quan để có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các DN đối với chính sách chưa sát thực tế hoặc có vướng mắc trong quá trình thực hiện để từ đó tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tổ chức sản xuất và XK hàng hóa tại Việt Nam. n


XUẤT KHẨU

l 15

đó có việc lệ thuộc quá lớn vào XK. Tuy ngành da giày - túi xách có thặng dư thương mại khá nhưng tỷ lệ nội địa hóa của nhóm đầu tư chiến lược vẫn còn thấp.

Gia tăng tỉ lệ nội địa hóa

XUÊËT KHÊÍU DA GIAÂY - TUÁI XAÁCH

T

tòm löëi ài múái

heo Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam (Lefaso), 6 tháng đầu năm 2014 sản phẩm da giày XK vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng cao là 17,8% và sản phẩm ba lô, túi xách xuất tăng trưởng đạt 40,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Nhiều cơ hội, không ít thách thức

Trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch XK của ngành da giày - túi xách đạt trên 5,7 tỷ USD, tăng trên 19% so với cùng kỳ năm 2013. Các thị trường trọng điểm vẫn là EU, Bắc Mỹ, châu Á... Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Lefaso cho biết hiện Việt Nam nằm trong tốp 5 nước có kim ngạch XK giày dép lớn trên thế giới. Ngành da giày – túi xách đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển do nhu cầu thị trường thế giới đang phục hồi (nhất là thị trường Hoa Kỳ) và lợi thế cạnh tranh của Việt Nam tại thị trường EU đã mạnh lên do từ tháng 1/2014 do giày dép của Việt Nam XK sang EU được hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) với mức thuế nhập khẩu giảm từ 3,5 - 5%. Đồng thời, rất nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ

hội đầu tư và mở rộng đơn hàng ở Việt Nam. Cùng với đó, xu hướng rút chuyển đơn hàng từ Trung Quốc, Bangladesh vào Việt Nam (tỷ lệ chuyển dịch khoảng 25% so với cùng kỳ 2013) cũng là một trong những thuận lợi để phát triển XK của ngành. Trong thời gian qua đã có nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước vào ngành, trong đó có một số dự án đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ sẽ giúp cho ngành da giày túi xách Việt Nam chủ động trong việc cung ứng nguyên liệu góp phần nâng cao giá trị gia tăng tạo thêm thặng dư thương mại và có vị thế ngày càng cao trên thế giới. Đặc biệt, hàng loạt các hiệp định FTA dự kiến sẽ kết thúc đàm phán vào cuối năm nay hoặc trong năm 2015 như Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định FTA Việt Nam - EU... cũng đang mở ra cơ hội chưa từng có cho ngành da giày - túi xách Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Lefaso, bên cạnh những thuận lợi nêu trên ngành da giày - túi xách Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ, trong

Trước những cơ hội và thách thức nêu trên, ông Thuấn cho biết ngành da giày - túi xách đã đề ra gói giải pháp tích cực nhằm đón đầu cơ hội và hóa giải thách thức. Để tăng cường năng lực cạnh tranh nội tại, Hiệp hội khuyến cáo các DN trong ngành cần cải tiến mạnh hệ thống quản trị DN, ứng dụng các công nghệ quản lí hiện đại như hoạch định tài nguyên DN (ERP), sản xuất tinh gọn, quy trình cải thiện triệt để khả năng sinh ra lợi nhuận (6 Sigma)... giúp nâng cao hiệu suất lao động, đáp ứng nhanh và quản trị DN hiệu quả với chi phí thấp. Bên cạnh đó, từng DN phải xây dựng đội ngũ nghiên cứu phát triển vững chắc để không những thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh nỗ lực của mỗi DN, nhằm đẩy mạnh các chương trình phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, ngành da giày - túi xách cũng đang nỗ lực để có thể hình thành hai KCN thuộc da và các CCN nhỏ tại các khu vực trọng điểm nhằm chủ động về nguồn nguyên phụ liệu và giúp nâng cao chất lượng sản phẩm da giày, túi xách với mục tiêu nâng tỉ lệ nội địa hóa vật tư chiến lược như da thuộc, da tổng hợp, đế giày vượt mức tỉ lệ nội địa hóa 50% vào năm 2020 và 70% vào năm 2025. Đặc biệt, nhằm tạo ra sự phát triển bền vững cho ngành, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cũng sẽ được chú trọng thông qua việc xây dựng các chương trình đào tạo thiết thực tập trung vào các vị trí quan trọng như phát triển sản phẩm, công nghệ, điều hành chuỗi cung ứng, điều hành sản xuất và thành lập một trung tâm đào tạo tại phía Nam dựa trên mô hình đào tạo của một số DN lớn trong ngành như Teakwang, Pouchen, TBS group. n www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


ÀOAÂN DN THAM DÛÅ TRIÏÍN LAÄM DÛÚÅC PHÊÍM CPHI VAÂ KHAÃO SAÁT THÕ TRÛÚÂNG CHÊU ÊU Nhằm tạo điều kiện cho DN Việt Nam cập nhật thông tin về thị trường, cũng như tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới, VCCIHCM tổ chức “Đoàn DN tham dự triển lãm dược phẩm CPHI và khảo sát thị trường châu Âu”. Thời gian: Ngày 5 - 13/10/2014 Địa điểm: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức Đối tượng tham gia: Tất cả DN trong các lĩnh vực liên quan... có nhu cầu hợp tác, trao đổi thông tin với DN quốc tế chuyên về dược phẩm và y tế... CPHI là triển lãm chuyên ngành dược phẩm và y tế uy tín hàng đầu thế giới được tổ chức thường niên trên phạm vi toàn cầu. Triển lãm sẽ diễn ra vào đầu tháng 10/2014 tại Paris - Pháp, quy tụ trên 2.200 nhà trưng bày và trên 34.000 lượt khách tham quan đến từ 140 quốc gia trên thế giới.

DN có nhu cầu tham dự, vui lòng liên hệ: PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM ĐT: 08. 39325495 / 08 3932 6499 - Fax: 08.39325472 A. Tuấn - DĐ: 090 371 5167. Email: vantuan@vcci-hcm.org.vn A. Vinh - DĐ: 091 88 66 055. Email: hongocvinh@vcci-hcm.org.vn

ÀOAÂN DN THAM DÛÅ TRIÏÍN LAÄM KES 2014 VAÂ KHAÃO SAÁT THÕ TRÛÚÂNG HAÂN QUÖËC Nhằm tạo điều kiện cho DN Việt Nam ngành sản xuất và kinh doanh lĩnh vực điện tử tìm kiếm nguồn linh kiện chất lượng cao và các sản phẩm công nghệ cao phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng, VCCI-HCM sẽ tổ chức đoàn DN Việt Nam đến tham dự triển lãm KES 2014 và khảo sát thị trường Hàn Quốc. Các DN Việt Nam tham gia đoàn được hỗ trợ một phần kinh phí từ đơn vị tổ chức. Thời gian: Ngày 12 - 17/10/2014 Địa điểm: Seoul - Hàn Quốc The Korea Electronic Show (KES) 2014 sẽ được tổ chức tại Trung tâm triễn lãm KINTEX - Seoul - Hàn Quốc từ ngày 14 17/10/2014. Tham gia triển lãm dự kiến sẽ có 1.500 gian hàng của 600 công ty trong và ngoài nước của Hàn Quốc tham dự. Bên cạnh đó KES cũng sẽ tổ chức các buổi gặp gỡ làm việc trực tiếp giữa các khách hàng quốc tế với các công ty sản xuất và cung cấp linh kiện, phụ kiện, các sản phẩm điện tử, truyền thông của Hàn Quốc và các đối tác nước ngoài DN có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 05/08/2014 và liên hệ: PHÒNG GIAO DỊCH QUỐC TẾ, VCCI-HCM ĐT: 08. 3932 7301 - Fax: 08.3932 5472 DĐ: 0906 790 989 (C. Chi). Email: thuychi@vcci-hcm.org.vn / ntchi26@yahoo.com

Bản Tin VCCI số 12 ngày 02 tháng 08 năm 2014  

Bản Tin VCCI số 12 ngày 02 tháng 08 năm 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you