Page 1

SOÁ

06

THAÙNG 06/2016

ISO 9001:2000 A. 171 Voõ Thò Saùu, Quaän 3, TP. Hoà Chí Minh T. 08. 39326 598 F. 08. 39325 472 W. www.vcci-hcm.org.vn E. vcci-hcm@hcm.vnn.vn

LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI THÁNG 05/2016

“Đảng, Nhà nước luôn coi doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế…” XEM TRANG 02

“Dư địa phát triển ngành logistics Việt Nam còn rất lớn...” XEM TRANG 04

Trở ngại nào cản bước ngành nuôi tôm XEM TRANG 10


HOẠT ĐỘNG VCCI

“Đảng, Nhà nước luôn coi doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế…” Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị DN Việt Nam năm 2016 với chủ đề: “DN Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước”. Hội nghị do Thủ tướng chủ trì diễn ra ngày 29/04/2016 tại TP.HCM.

Khẳng định vai trò nòng cốt Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng và những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nhân, DN Việt Nam trong công cuộc đổi mới. Xác định rõ DN là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phát triển kinh tế đất nước, thời gian qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều

chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện tốt cho DN phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Tuy nhiên Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều “nút thắt”, nhiều rào cản về cơ chế, chính sách cần tháo gỡ để tạo môi trường thông thoáng, minh bạch giúp DN phát triển nhanh và tốt hơn; trong đó nhức nhối nhất vẫn là vấn đề chống tiêu cực, tham nhũng trong bộ máy Nhà nước.

171 Voõ Thò Saùu, Q.3, TP.HCM Tel: 08. 3932 5167 Fax: 08. 3932 5472 Email: ngthanhbinh@vcci-hcm.org.vn Website: www.vcci-hcm.org.vn

Đây cũng là lý do Chính phủ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần này để có thể lắng nghe DN phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh, trong quá trình thực thi pháp luật của đội ngũ công chức; từ đó Chính phủ cùng các cơ quan liên quan sẽ trực tiếp tháo gỡ, xử lý các kiến nghị, thể hiện rõ quan điểm “tích cực đồng hành cùng DN xây dựng đất nước”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Tinh thần của Chính phủ là thực hiện đúng Hiến pháp, đổi mới cách lãnh đạo. Chính phủ và các cơ quan hành pháp, cơ quan chức năng luôn bảo vệ quyền và tài sản của DN, tạo điều kiện cho DN phát triển, tự tin khẳng định vị thế thương hiệu tại thị trường trong nước và vươn ra chiếm lĩnh thị trường quốc tế. Vì vậy phải tháo gỡ mọi rào cản, chống tiêu cực, chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước với tinh thần lớn nhất là “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế”. Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của DN, Chủ tịch Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho biết tính đến ngày 31/12/2015, cả nước có 513.000 DN còn hoạt động (chiếm 54,5%), 428.000 DN ngừng hoạt động hoặc giải thể vì nhiều lí do khác nhau (chiếm 45,5%). Điều đáng nói là khoảng

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: OÂng Nguyeãn Thanh Bình Phuï traùch TT Thoâng tin Thöông maïi VCCI-HCM Phuï traùch bieân taäp Thieát keá, myõ thuaät

GPXB soá 266/QÑ-STTTT do Sôû TTTT caáp ngaøy 17/10/2008 In taïi XN In Saøi Goøn 3 . Noäp löu chieåu thaùng 06/2015

2. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn


HOẠT ĐỘNG VCCI Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ - “Bệ phóng” cho DN

một nửa trong số các DN ngừng hoạt động hoặc giải thể diễn ra chỉ vỏn vẹn trong 3 năm gần đây và vẫn đang có xu hướng gia tăng. Về phía VCCI, với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng DN, VCCI đã tổng hợp hàng ngàn ý kiến của DN trình Thủ tướng Chính phủ; trong đó ba vấn đề bức xúc nhất được các DN trông đợi Chính phủ quyết liệt “ba giảm” gồm: giảm các điều kiện kinh doanh bất hợp lý; giảm gánh nặng chi phí tăng lên; giảm thanh tra, kiểm tra - sách nhiễu - phiền hà DN để “giải phóng” những khó khăn, hạn chế đang kìm hãm DN tăng tốc, phát triển. Chủ tịch Vũ Tiến Lộc cho biết để tiếp sức và đồng hành vượt khó cùng cộng đồng DN, trong thời gian tới VCCI có hai việc cần làm ngay: một là có những giải pháp chính sách, hành chính quyết liệt để giảm mạnh rủi ro và chi phí, đặc biệt là chi phí không chính thức cho DN; hai là vừa hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường với những đổi mới, động lực mới, vừa tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển DN. Theo đó, 5 năm tới nên được xác định là 5 năm quốc gia khởi nghiệp, 5 năm cả nước tập trung toàn lực phát triển DN. Ngoài ra Hội nghị cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến, đề xuất, kiến nghị đóng góp của đại diện Hiệp hội DN châu Âu, Hiệp hội DN Hàn Quốc, Hiệp hội DN Nhật Bản tại Việt Nam và các DN. Trong đó đại diện các DN Việt Nam kiến nghị Chính phủ điều chỉnh quy hoạch một số ngành đã lỗi thời, không theo kịp mức độ phát triển của ngành; giảm bớt gánh nặng cho DN…

Cam kết đồng hành cùng DN Tại Hội nghị “DN Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước”, trước sự chứng kiến của Thủ tướng

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đã cùng ký cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho DN bằng việc cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, thủ tục hải quan, đăng ký đầu tư. Theo đó, Hà Nội phấn đấu đi đầu cả nước về xây dựng chính quyền điện tử; các hồ sơ đăng ký DN qua mạng được giải quyết trong vòng 2 ngày (giảm 1 ngày so với quy định); duy trì tỉ lệ DN kê khai thuế điện tử là 95%, nộp thuế điện tử là 90%; cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư trong nước và đầu tư có vốn nước ngoài so với quy định; giảm 20% thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; giảm 3050% thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch... Về phía TP.HCM cam kết tích cực xây dựng chính quyền điện tử; phấn đấu tỉ lệ DN kê khai thuế điện tử là 98% và nộp thuế điện tử là 90%; giảm 50% thủ tục hải quan so với quy định; giảm 30% thủ tục đăng ký DN, đăng ký đầu tư... Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu sắp tới các địa phương khác trên cả nước cũng phải tổ chức ký cam kết như TP.HCM và Hà Nội - 2 đầu tàu kinh tế của đất nước. Phát biểu bế mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Hội nghị lần này sẽ khởi đầu giai đoạn mới trong đối thoại về thông tin giữa Chính phủ và DN trên tinh thần cầu thị, nhất quán; mở rộng mô hình này trên khắp toàn quốc để tạo điều kiện cho DN phát triển. Về phía Chính phủ sẽ tập trung thực hiện các nhóm giải pháp để tạo môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, khuyến khích đầu tư, đảm bảo thực thi pháp luật. n

Sau Hội nghị DN Việt Nam năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho DN và được cụ thể hóa bằng Nghị quyết 35/NQ-CP, được Chính phủ ban hành ngày 16/5/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020.

Năm 2020 có ít nhất 1 triệu DN Nghị quyết đề ra mục tiêu đến năm 2020, xây dựng DN Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững; cả nước có ít nhất 1 triệu DN hoạt động, trong đó có các DN quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Khu vực tư nhân đóng góp khoảng 48 - 49% GDP, khoảng 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; năng suất lao động xã hội tăng khoảng 5%/ năm; hàng năm có khoảng 30 - 35% DN có hoạt động đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, Nhà nước có chính sách đặc thù để hỗ trợ phát triển DNNVV, DN khởi nghiệp, DN đổi mới sáng tạo và có tiềm năng tăng trưởng cao.

Giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh cho DN Vấn đề tiết giảm chi phí kinh doanh cho DN cũng là một nội dung được Chính phủ giao rất cụ thể cho từng Bộ. Trong đó Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan rà soát các quy định giảm tiền thuê đất, chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất, điều chỉnh mức phí đường bộ, phí BOT...; đồng thời đề xuất mức điều chỉnh hợp lý để giúp DN giảm chi phí, nhất là DN kinh doanh dịch vụ vận tải. Đặc biệt, chi phí không chính thức có chiều hướng tăng qua các năm đang là một thực trạng rất báo động. Theo đó Chính phủ giao VCCI tổ chức điều tra, thống kê, tổng hợp các chi phí chính thức, chi phí không chính thức đối với DN, so sánh với các DN trong khu vực, quốc tế và đề xuất giải pháp giảm chi phí cho DN. www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .3


HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

“Dư địa phát triển ngành

logistics Việt Nam

Đ

còn rất lớn...”

ó chính là nhận định được ông Võ Tân Thành - Phó Chủ tịch VCCI, Giám đốc VCCIHCM đưa ra tại Hội thảo “Logistics và chuỗi cung ứng: Làm thế nào để các doanh nghiệp Việt Nam có thể nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập?” do VCCI-HCM tổ chức. Ông Thành cho biết với việc trở thành thành viên của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và tham gia ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA),... Việt Nam đang từng bước trở thành trung tâm chế tác lớn của thế giới; lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cảng biển gia tăng hàng năm (năm 2015 vượt mức dự kiến, đạt 427 triệu tấn và 12 triệu TEU) tạo thị trường màu mỡ cho ngành logistics. Hơn nữa, các doanh nghiệp Việt Nam đang trong quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ để tăng cường sức cạnh tranh nội địa và trên thị trường quốc tế sẽ tạo nên nhu cầu cao đối với ngành logistics. Đặc biệt, khi TPP có hiệu lực với việc gỡ bỏ 18.000 dòng thuế và gỡ bỏ các rào cản phi thuế quan sẽ thúc đẩy lưu thông hàng hóa giữa các quốc

4. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

gia, tạo cơ hội mở rộng thị trường, tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu cho cả các doanh nghiệp Việt Nam lẫn doanh nghiệp FDI. Cơ hội rộng mở là vậy song trong nội tại phát triển của ngành logistics Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém. Theo nhận xét của ông Nestor Scherbey - Cố vấn cấp cao Liên minh Tạo thuận lợi Thương mại Việt Nam (VTFA), xét về tổng quan của ngành logistics Việt Nam, từ khung pháp lý, cảng biển, trung tâm logistics, phương tiện, công nghệ cho đến nhân lực, hạ tầng, doanh nghiệp vẫn còn rất nhiều hạn chế. Đồng ý kiến với ông Nestor Scherbey, ông Bùi Quốc Nghĩa - Viện trưởng Viện Nghiên cứu & Phát triển Logistics Việt Nam (VIL) cho biết “nút thắt” lớn nhất hiện nay của ngành logistics Việt Nam nằm ở kết cấu hạ tầng. Thực tế những năm qua Việt Nam đã đầu tư không ít để phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật logistics song hiệu quả mang lại chưa cao, kết cấu hạ tầng chưa phát triển đầy đủ (tập trung nặng về đường bộ), chưa được lượng hóa chính xác ở mức quốc gia, khu vực đến từng ngành sản xuất.

Bên cạnh hạ tầng phát triển không đồng bộ, chậm cập nhật công nghệ mới, nhân lực ngành còn hạn chế thì một trong nguyên nhân nữa khiến chi phí logistics của các doanh nghiệp Việt Nam cao là do doanh nghiệp chưa có nhận thức đúng về tầm quan trọng của logistics cũng như chưa quan tâm sử dụng các dịch vụ logistics chuyên nghiệp. Với dịch vụ logistics hiện nay, các doanh nghiệp trong nước vẫn chủ yếu triển khai theo kiểu tự cung tự cấp. “Điều này tưởng sẽ giúp tiết giảm chi phí nhưng thực tế lại làm đội chi phí lên. Vấn đề cốt yếu hiện nay là chúng ta phải đưa được dịch vụ logistics đến từng doanh nghiệp bởi đây là một công cụ không thể thiếu được để tái cơ cấu, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường” - ông Nghĩa cho biết. Theo nhiều đánh giá khác nhau, thị trường logistics Việt Nam hiện đang chiếm khoảng 25% GDP - đây là một tỷ lệ tương đối cao so với mức 10% của các nước phát triển và là nguyên nhân trực tiếp làm tăng giá sản phẩm, giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế nói chung và hàng hóa Việt Nam nói riêng trên thị trường quốc tế. Theo thống kê của VIL, hiện có khoảng 2.000 doanh nghiệp tại Việt Nam đăng ký kinh doanh dịch vụ logistics, tuy nhiên tất cả đều là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chỉ đủ năng lực tham gia cung ứng một phần trong chuỗi logistics; trong khi đó số lượng doanh nghiệp khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics lên đến khoảng 300.000 doanh nghiệp. Thực tế này cho thấy việc phát triển của các công ty cung ứng dịch vụ logistics vẫn còn khá khiêm tốn so với số lượng doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ thực tế. Ông Nghĩa nhấn mạnh: “Đây là hạn chế cần sớm được quan tâm khắc phục bởi chỉ khi nào nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics của doanh nghiệp tăng lên thì thị trường logistics Việt Nam mới có cơ hội phát triển, giá cả chi phí mới cạnh tranh hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân doanh nghiệp và cả nền kinh tế đất nước”. n MỸ CHÂU


HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

DỰ ÁN YOUTHSPARK CAREER READINESS

Bệ phóng cho thanh niên khởi nghiệp thành công Nhằm kết nối cung - cầu trên thị trường lao động, đặc biệt là vấn đề lao động cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); đồng thời hỗ trợ thanh niên tìm kiếm việc làm tốt và khởi nghiệp thành công trong bối cảnh nền kinh tế cạnh tranh và hội nhập như hiện nay, vừa qua VCCI-HCM đã phối hợp với Microsoft Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Tăng cường kỹ năng làm việc, khởi nghiệp cho thanh niên và kết nối với DNNVV”. Sự kiện này đánh dấu bước kế tiếp trong trong chuỗi hoạt động của Dự án YouthSpark Career Readiness. YouthSpark là một sáng kiến trên quy mô toàn cầu do Tập đoàn Microsoft phát động từ năm 2012 với mục tiêu tạo cơ hội cho 300 triệu thanh thiếu niên trên toàn cầu tiếp cận với giáo dục, việc làm và lập nghiệp. Dự án hợp tác với VCCI là 1 trong 4 dự án chính của chương trình này. Phát biểu tại Diễn đàn, ông Võ Tân Thành - Phó Chủ tịch VCCI, Giám đốc VCCI-HCM cho biết với việc triển khai dự án YouthSpark tại Việt Nam, VCCI và Microsoft mong muốn giới thiệu cũng như trang bị các kiến thức, kỹ năng làm việc trong môi trường hiện đại, tăng khả năng cạnh tranh trong thị trường lao động hội nhập cho thanh niên và kết nối với cộng đồng DNVVN. Dự án cũng cung cấp hành trang về giá trị cốt lõi, công cụ khoa học kỹ thuật để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thành công trong thời đại kỹ thuật số. Ông Thành nhấn mạnh: “Trên cơ sở nhận thức rõ việc hỗ trợ thanh niên phát triển các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết và kết nối với các cơ hội việc làm trong DNNVV là hoạt động rất thiết thực và giàu ý nghĩa, nhất là khi đặt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới như hiện nay, VCCI cam kết sẽ nỗ lực hết mình để dự án được triển khai đạt

hiệu quả cao nhất, góp phần phát triển lực lượng lao động Việt Nam đông về số lượng và tinh về chất lượng, đồng thời hỗ trợ cộng đồng DNNVV ngày càng phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường”. Còn theo chia sẻ của đại diện Microsoft, lực lượng thanh niên Việt Nam hiện nay còn yếu và thiếu các kỹ năng làm việc trong môi trường thực tế như giao tiếp, lập kế hoạch, tạo ý tưởng... Đây là một bất lợi lớn đối với nguồn nhân lực trong nước, nhất là khi Việt Nam đã gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN và bắt đầu có sự dịch chuyển mạnh mẽ dòng thị trường lao động giữa các quốc gia thành viên. Dự án YouthSpark sẽ góp phần giúp Việt Nam khắc phục được yếu kém về nguồn nhân lực thông qua các hoạt động đào tạo về các kỹ năng làm việc, kỹ năng về công nghệ thông tin, khoa học máy tính và kỹ năng kinh doanh; qua đó hỗ trợ thanh niên, doanh nhân trẻ, lao động trong các DNNVV cải thiện năng lực làm việc, tự tin bước vào thị trường lao động thời kỳ hội nhập. Việc bắt tay vào thực hiện dự án thể hiện cam kết lâu dài của Microsoft đối với Việt Nam trong việc hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin cho nền kinh tế đất nước thông qua quá trình thúc đẩy các nguồn lực của toàn xã hội để giúp đỡ cộng đồng Việt Nam, giúp từng tổ chức và cá nhân sử dụng công nghệ thông tin phát huy tối đa năng lực sẵn có, cống hiến tốt nhất cho cộng đồng theo những giá trị cốt lõi và tích cực nhất. Ngoài ra, thông qua các hoạt động của dự án cũng sẽ tạo cơ hội đối thoại cởi mở giữa các chuyên gia, các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp sử dụng lao động và các trường đại học, trường đào tạo nghề để tăng cường mối liên kết giữa doanh nghiệp với các trường trong công tác đào tạo. n www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .5


HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI THÁNG 05/2016

3419. CÔNG TY TNHH TM DV CƠ ĐIỆN LẠNH AN VIÊN ĐC: 24/55 Lê Thị Hồng, P.17, Q. Gò Vấp, TP.HCM ĐT: (84-8) 6654 8896 - Fax: (84-8) 6654 8896 Email: info.anvien@gmail.com Web: www.ave.com.vn Bán buôn, sửa chữa máy móc thiết bị, lắp đặt thi công xây dựng hệ thống cơ điện lạnh, an ninh bảo vệ, PCCC, thiết bị báo cháy chống trộm, hệ thống điện dân dụng và công nghiệp, điều hòa không khí, hệ thống cấp thoát nước.

3420. CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HOÀNG NAM

ĐC: 188 Ba Tháng Hai, P.12, Q.10, TP.HCM ĐT: (84-8) 3979 8008 - Fax: (84-8) 3979 8009 Email: duy.pham@songyen.com Web: www.songyen.com Sản xuất kinh doanh các sản phẩm yến sào (yến tổ, yến nước, cháo yến, soup yến...) và các chiết suất có nguồn gốc thảo dược: nhân sâm, đông trùng hạ thảo, linh chi…

3421. CÔNG TY CP TM DV XNK PHÚC VINH

ĐC: 58A Đường 47, P. Thảo Điền, Q.2, TP.HCM ĐT: (84-8) 3519 2097 - Fax: (84-8) 3519 2097 Email: info@phucvinhjsc.com; midas.saigon@gmail.com Web: www.phucvinhjsc.com Sản xuất phân phối hàng may mặc.

6. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

3422. VPĐD ABBOTT LABORATORIES SA TẠI TP.HCM

ĐC: Lầu 8,9,10, Số 2 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM ĐT: (84-8) 3825 6551 - Fax: (84-8) 3825 6553 Email: pham.thien@abbott.com Web: www.abbottnutrition.com.vn Cung cấp và thực hiện dịch vụ liên quan đến bán hàng và tiếp thị sản phẩm, hóa chất, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và tất cả các sản phẩm khác được sản xuất bởi tập đoàn Abbott Laboratories.

3423. CÔNG TY TNHH INTIMATE FASHION VIỆT NAM

ĐC: 37 Thích Minh Nguyệt, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM ĐT: (84-8) 3844 8853 - Fax: (84-8) 3844 8873 Email: info@pavobra.com; sinothok@gmail.com Web: www.pavobra.com Nhập và phân phối nội y thương hiệu PAVO và ARADA từ Thái Lan. Phân phối các vật tư sản xuất nội y.

3424. CÔNG TY TNHH PIMA

ĐC: Ấp Bình Tiền 2, Xã Đứ Hòa Hạ, H. Đức Hòa, Tỉnh Long An ĐT: (84-72) 3758 833 - Fax: (84-72) 3758 488 Email: info@pima.com.vn Web: www.pima.com.vn Sản xuất các sản phẩm từ nhựa: tấm nhựa Pim (PVC Foam


HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM Board); tấm nhựa cảm thạch (PVC Immitaiton Marble Board), kệ trang trí Pima Pro (Decorated Shelves).

3425. CÔNG TY TNHH MATRUNITA VIỆT NAM ĐC: 60 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q.1, TP.HCM ĐT: (84-8) 3911 1538 Email: info@matrunitavietnam.com Mua mật ong xuất khẩu.

3430. CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SHINEI VIỆT NAM ĐC: Lầu 1, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, Q.4, TP.HCM ĐT: (84-8) 3826 9669 - Fax: (84-8) 3826 9667 Email: info@shinseivn.com; phat.nm@shinseivn.com Dịch vụ gia công bản vẽ kỹ thuật CAD trên máy tính.

3431. CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM

ĐC: Tầng 5, Tòa nhà Trung tâm thương mại Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng, 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM ĐT: (84-8) 5416 1608 - Fax: (84-8) 5416 1609 . Email: hong.thi.nguyen@vn.centralretail.com; hien.thithu.nguyen@vn.centralretail.com Dịch vụ tư vấn quản lý chung; dịch vụ tân vấn quản lý tài chính (trừ tư vấn thuế); dịch vụ tư vấn quản lý marketing, quản lý nguồn nhân lực, quản lý sản xuất.

ĐC: 33-39 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM ĐT: (84-8) 3821 4244 Fax: (84-8) 3821 4243 Email: hfic@hfic.vn; van.vb@hfic.vn Web: www.hfic.vn Huy động các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định pháp luật với các hình thức: phát hành trái phiếu, vay vốn của các tổ chức tài chính, tín dụng, tiếp nhận các nguồn tài trợ, nhận ủy thác các nguồn vốn.

3427. CÔNG TY TNHH SÓNG ÂM THANH

3432. CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP HIỆP TRÍ

3426. CÔNG TY CP DỊCH VỤ TOÀN CẦU CENTRAL

ĐC: 168/53 Đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM ĐT: (84-8) 3898 0980 - Fax: (84-8) 3899 4556 Email: sat@songamthanh.com.vn; tony@songamthanh.com.vn Web: www.songamthanh.com.vn; www.paramax.vn Gia công sản xuất sản phẩm điện tử, thiết bị âm thanh, bo mạch điện tử, sản phẩm loa, âm ly, mi crô, đầu karaoke, mixer,... nhập khẩu, xuất khẩu và phân phối linh kiện điện tử, thiết bị âm thanh.

3428. CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI AN SINH LỢI

ĐC: 31/34A Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM ĐT: (84-8) 3899 2836 - Fax: (84-8) 3899 4489 Email: account@worldlink.com.vn Web: www.worldlink.com.vn Vận tải hàng hóa bằng ôtô (trừ ô tô chuyên dụng). Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: gửi hàng; giao nhận hàng hóa; thu phát các chứng từ vận tải và vận đơn; hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ.

ĐC: Ấp Vườn Vũ, Xã Tân Mỹ, H. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương VPĐD: 327 Đường số 5, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP.HCM ĐT: (84-8) 6260 2467 Fax: (84-8) 6260 1039 Email: marketing@hieptristeel.com.vn Web: www.hieptristeel.com.vn Xây dựng nhà xưởng công nghiệp, showroom, văn phòng, hạ tầng cơ sở,...

3433. HIỆP HỘI DỪA VIỆT NAM

ĐC: 44 Đặng Thị Nhu, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM ĐT: (84-9) 0394 0982/ 0339 2782 Email: hiephoiduavietnam@gmail.com Web: www.hiephoiduavietnam.org Trồng trọt, khai thác, sản xuất và xuất nhập khẩu các sản phẩm từ dừa và liên quan đến dừa.

3429. DN ĐIỆN MẶT TRỜI PHÚ THỊNH

ĐC: 113 Hoàng Xuân Nhị, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP.HCM ĐT: (84-8) 3974 3539 / 6681 8614 Fax: (84-8) 3974 3539 Email: huu_tho@phuthinhsolar.com Web: www.phuthinhsolar.com Chuyên thiết kế, lắp đặt hế thống chiếu ánh sáng năng lượng mặt trời, hệ thống đèn chiểu sáng cho nhà ở, trang trại, biện thự, sân vườn, khu nghĩ dưỡng... Tấm thu NLMT thiết kế lắp đặt hệ thống hòa lưới sử dụng cho hộ gia đình, kinh doanh... www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .7


HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM 3434. CÔNG TY CP DREAM VIET EDUCATION

ĐC: Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM ĐT: (84-8) 6652 9955 Email: hotro@kyna.vn Web: www.kyna.vn Dịch vụ đào tạo trực tuyến, dịch vụ cung cấp nội dung, dịch vụ xây dựng bài giảng trực tuyến, cung cấp giải pháp đào tạo nội bộ.

3435. CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TA PHA

ĐC: Tầng 2, 7 Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q. Phú Nhuận, TP.HCM ĐT: (84-8) 3995 9396/ 9545 - Fax: (84-8) 3995 9291 Email: info@taphalaw.com Web: www.taphalaw.com Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật, tư vấn pháp luật, thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật. Đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

3436. CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM - VIETRAVEL ĐC: 190 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM ĐT: (84-8) 3822 2298 - Fax: (84-8) 3829 9142 Email: info@vietravel.com.vn Web: www.vietravel.com.vn Điều hành tour du lịch.

3437. CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN TRÍ TUỆ VIỆT

ĐC: Tòa nhà ITPC, 51 Đinh Tiên Hoàng, P. Đakao, Q.1, TP.HCM ĐT: (84-8) 3910 4564 - Fax: (84-8) 3910 6137 Email: binh.pt@vitccorp.com Web: www.vitccorp.com Đào tạo nghề, kỹ năng mềm cho doanh nghiệp, tư vấn tái cấu trúc công ty, tư vấn lập kế hoạch chiến lược kinh doanh, tư vấn và đánh giá ISO 9001:2015.

8. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

3438. CÔNG TY TNHH DV CIS

ĐC: 42/37 Hoàng Diệu, P.12, Q.4, TP.HCM ĐT: (84-8) 3826 8083 - Fax: (84-8) 3826 8085 Email: robin@cisservices.vn Web: www. cisservices.vn Dịch vụ vận tải và các hoạt động liên quan đến vận tải, mô giới hàng hải, mô giới thương mại

3439. CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG PHÚC AN THỊNH

ĐC: 28 Mạc Đỉnh Chi, P. Đakao, Q.1, TP.HCM ĐT: (84-8) 3829 2208 - Fax: (84-8) 3822 1163 Email: dangthanhkha@patcons.vn Web: www.pascons.vn Xây dựng nhà các loại (Thiết kế và thi công nhà xưởng, nhà cao tầng).

3440. CÔNG TY TNHH TM DV GIÁO DỤC ÂN GIA PHÚC

ĐC: 24 Đặng Thái Mai, P.7, Q. Phú Nhuận TP.HCM ĐT: (84-8) 6682 1372 - Email: an.ho@agp.edu.vn Dịch vụ thương mại, XNK...

3441. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC JOHN & PARTNERS

ĐC: Lầu 9 Tòa Nhà Viễn Đông, 14 Phan Tôn, P. Đa Kao, Q.1 TP.HCM ĐT: (84-8) 3990 1011 Email: trangnguyen@john-partners.com Web: www.john-partners.com Tư vấn. Đào tạo. Coaching. Team Building. Chương trình thạc sỹ. Head Hunter.

3442. CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ CAO SU ĐẮK LẮK ĐC: KM 19 - Q114, Xã Ea Đrong, H. Cư Mgar, Tỉnh Đắk Lắk ĐT: (84-500) 3536 135 Fax: (84-500) 3536 171 Email: dakruwood@gmail.com; dakruwood@yahoo.com Chế biến gỗ cao su. Ván ghép tinh chế.


HOẠT ĐỘNG VCCI-HCM

Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự chương trình Giao lưu thương mại tại Bồ Đào Nha AGRIBUSINESS là chương trình Giao lưu Thương mại trong lĩnh vực thực phẩm, nông sản, đồ uống... uy tín tại Bồ Đào Nha do hai cơ quan xúc tiến Thương mại NERSANT và AGROCLUSTER phối hợp tổ chức. Chương trình thu hút sự quan tâm tham dự của các DN từ nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động và quan tâm đến các lĩnh vực: thực phẩm, đồ uống, nông sản, thương mại trong ngành thực thực phẩm và đồ uống... Nhằm tạo điều kiện cho DN Việt Nam cập nhật thông tin về thị trường, cũng như tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới, VCCIHCM đã tổ chức đoàn DN Việt Nam tham dự chương trình Giao lưu thương mại tại Bồ Đào Nha từ ngày 9/5 đến 16/5/2016.

Chương trình gồm nhiều hoạt động phong phú và đa dạng mang lại hiệu quả thiết thực cho DN. Cụ thể:

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU THƯƠNG MẠI TẠI TP. SANTAREM Đoàn doanh nghiệp đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Bồ Đào Nha, NERSANT và AGROCLUSTER để thảo luận về tiềm năng hợp tác giữa cộng đồng DN hai nước trong các lĩnh vực: thực phẩm, nông sản, đồ uống. Sau đó, Đoàn tham dự chương trình Giao lưu thương mại trong 2 ngày 11/5 và 12/5/2016 để gặp gỡ các DN Bồ Đào Nha trong cùng lĩnh vực kinh doanh nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài.

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN VÀ LÀM VIỆC TẠI DN BỒ ĐÀO NHA TẠI TP. SANTAREM Đoàn DN đã đến thăm và làm việc tại nhà máy sản xuất của các công ty thực phẩm Bồ Đào Nha ngày 13/5/2016 như nhà máy sản xuất kẹo, nhà máy sản xuất xúc xích truyền thống thương hiệu Quintinha. Tại đây, các DN Việt Nam trực tiếp tham quan dây chuyền sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm, trao đổi với các DN Bồ Đào Nha về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trong việc hợp tác sắp tới.

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KẾT HỢP TÌM HIỂU VĂN HÓA TẠI LISBON Các DN Việt Nam đã khảo sát một số trung tâm thương mạị, chợ truyền thống và siêu thị để tìm hiểu các mặt hàng quan tâm, thói quen tiêu dùng và tập quán kinh doanh của thị trường Bồ Đào Nha. Ngoài ra, VCCI cũng kết hợp đưa DN tham quan và tìm hiểu một số di tích văn hóa đặc trưng của Bồ Đào Nha tại Lisbon.

Nhìn chung, chuyến công tác diễn ra thành công tốt đẹp và đạt kết quả bước đầu. Các DN tham gia Đoàn hài lòng với chương trình làm việc, và mong muốn được tiếp tục tham dự những chương trình tiếp theo do VCCI-HCM tổ chức. HỒ NGỌC VINH www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .9


SỰ KIỆN SẮP TỚI

Thời gian: Thứ sáu, 24/06/2016 (09:00-13:30) Địa điểm: KS Reverie Saigon, 22-36 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. HCM

Giữ vững vị trí nền kinh tế tự do nhất thế giới trong nhiều năm, Hồng Kông là một trong những trung tâm thương mại, tài chính lớn nhất hiện nay. Đặc biệt, với hệ thống luật pháp mạnh và độc lập, cơ sở hạ tầng tài chính hàng đầu thế giới và con người năng động, Hồng Kông là một cửa ngõ lý tưởng cho các doanh nghiệp thuộc khu vực ASEAN thâm nhập thị trường Trung Quốc và toàn cầu. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hồng Kông và trên thực tế, tiềm năng trong quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Hồng Kông còn rất lớn. Vì vậy, nhân chuyến thăm của đoàn cấp cao Cục Phát triển Thương mại Hồng Kông (HKTDC) đến thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) phối hợp cùng HKTDC và Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam (Vietrade) tổ chức hội thảo: HỒNG KÔNG: ĐỐI TÁC GIAO THƯƠNG QUỐC TẾ • Đối tượng tham dự: 250 lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam, 60 đại biểu bao gồm Giám đốc Điều hành, các Giám đốc Vùng/ Chi nhánh và các chuyên gia tư vấn từ Cục Phát triển Thương mại Hồng Kông • Miễn phí tham dự: Có phiên dịch Anh - Việt và mời tiệc trưa Hội thảo sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về Hồng Kông như một đối tác trong dịch vụ hậu cần và phân phối, là cầu nối giao thương để tiếp cận thị trường quốc tế, và là trung tâm trọng tài kinh tế uy tín cho các doanh nghiệp Việt Nam. Cùng với đó, những thông tin cập nhật về thị trường Châu Âu, Châu Mỹ và Nhật Bản sẽ được chia sẻ bởi các Giám đốc HKTDC tại những khu vực này. Đồng thời, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội tham gia phiên hỏi đáp với các chuyên gia quốc tế về việc mở rộng thị trường xuất khẩu thông qua HKTDC, cũng như gợi ý chiến lược mở rộng thị phần, khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Tham dự hội thảo là các Giám đốc Vùng/ Chi nhánh và các chuyên gia tư vấn từ mạng lưới HKTDC toàn cầu, cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 15/06/2016: TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI, VCCI-HCM ĐT: 08. 3932 5171 - Fax: 08. 3932 5472 - Email: tttt@vcci-hcm.org.vn C. Tâm - DĐ: 01223 541 777; A. Hải - DĐ: 0902 386 878

10. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn


XUẤT NHẬP KHẨU

Xuất khẩu gạo quý II dự báo chỉ đạt 1,5 triệu tấn

Xuất khẩu thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định XK thủy sản của cả nước trong tháng 4/2016 đạt gần 561 triệu USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái; tính đến hết tháng 4/2016 tổng XK thủy sản đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu lạc quan để có thể hy vọng XK của cả năm 2016 tăng trưởng tốt. Dự báo trong quý II, XK thủy sản của cả nước sẽ đạt khoảng 1,8 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, chủ yếu nhờ XK tôm dự kiến đạt 788 triệu USD, tăng 10%; XK cá tra đạt 401 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái; XK cá ngừ có thể tương đương hoặc tăng nhẹ.

Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tính đến ngày 18/5, XK gạo của cả nước đạt 2,072 triệu tấn, trị giá FOB trên 875 triệu USD, trị giá CIF 911,980 triệu USD, tăng hơn 15% cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2015. XK gạo tăng là do XK quý 1 tăng mạnh với hợp đồng gối đầu chuyển sang từ năm 2015 còn nhiều; đặc biệt là hợp đồng G-to-G với Indonesia, Philippinesvà hợp đồng thương mại ký mới với Trung Quốc. Tuy nhiên bước sang quý II, XK gạo có xu hướng sụt giảm do thiếu hợp đồng tập trung cộng thêm tình hình cung cấp hạn chế trước khi thu hoạch vụ Hè Thu. Dự kiến XK quý II này đạt 1,5 triệu tấn, thấp hơn kế hoạch tháng trước 100.000 tấn.

10 nhóm hàng xuất khẩu “tỷ USD” Thông tin từ Tổng cục Hải quan, tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tính từ đầu năm đến ngày 15/5 đạt 117,02 tỷ USD, tăng 900 triệu USD so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó tổng giá trị kim ngạch XK đạt 59,126 tỷ USD và trị giá kim ngạch nhập khẩu đạt 57,894 tỷ USD. Như vậy, nước ta vẫn đang duy trì được mức xuất siêu với trị giá 1,232 tỷ USD. Tính đến ngày 15/5, cả nước có 10 nhóm hàng đạt giá trị kim ngạch XK từ 1 tỷ USD trở lên, giảm 1 nhóm hàng so với cùng kỳ 2015. Nhóm hàng XK lớn nhất vẫn là điện thoại và linh kiện với trị giá kim ngạch 12,723 tỷ USD, tăng 2,289 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Cá ngừ Việt xuất sang Mỹ phải đạt chứng nhận “an toàn cá heo” Cục Quản lý chất lượng Nông lâm & Thủy sản (Nafiqad) vừa cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã nhận được thông báo mới từ Mỹ liên quan tới việc XK sản phẩm cá ngừ vào nước này. Theo đó, để được XK vào Mỹ, sản phẩm cá ngừ phải được dán mác “an toàn cá heo” do Bộ Thương mại Mỹ cấp; nghĩa là việc khai thác đánh bắt cá ngừ không ảnh hưởng đến cá heo. Do đó, để không gặp vướng mắc khi XK cá ngừ vào thị trường này, cơ quan chức năng khuyến cáo các DN XK Việt Nam cần cập nhật thông tin và áp dụng đúng các quy định phía Mỹ đặt ra.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .11


ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

1. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TÔM Ở VIỆT NAM

Trở ngại nào cản bước ngành nuôi tôm

Việt Nam là nước đứng thứ ba về sản xuất tôm trên thế giới. Năm 2015, sản lượng tôm của Việt Nam đạt mức gần 594 nghìn tấn (249.2 nghìn tấn tôm sú và 344.6 nghìn tấn tôm thẻ chân trắng) - mức giảm 10% so với sản lượng năm 2014. Điều kiện thời tiết không thuận lợi do hiện tượng El Nino và bùng phát dịch bệnh là những nguyên nhân chính làm giảm mức sản xuất tôm của Việt Nam cũng như của các quốc gia khác. Đáng lưu ý là các hộ và công ty nuôi tôm ở Việt Nam đang dần chuyển sang nuôi loại tôm thẻ chân trắng thay vì tôm sú vì thời gian nuôi ngắn hơn và người nuôi tôm có thể hoàn vốn sớm hơn. Việc sớm hạn chế được dịch bệnh tôm chết sớm trước các nước có thế mạnh về sản xuất tôm như Thái Lan giúp Việt Nam đánh dấu mức tăng trưởng đáng kể trong giá trị xuất khẩu, đạt mức 3.9 tỷ đôla Mỹ năm 2014. Tuy nhiên, con số này đã ghi nhận mức suy giảm gần 25% trong năm 2015 còn 3.0 tỷ đôla Mỹ. Sự suy giảm trong giá trị xuất khẩu là do các nguyên nhân như: nhu cầu tiêu thụ yếu từ các thị trường nhập khẩu chính như Mỹ, Nhật Bản, EU, giá tôm giảm mạnh trên toàn thế giới, và khả năng kiểm soát sự bùng phát dịch bệnh ở các nước trong khu vực. Năm 2014, số lượng trại nuôi tôm ở Việt Nam vượt mức 73 nghìn trại và chủ yếu nằm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là khu vực tập trung nuôi tôm lớn nhất ở Việt Nam với diện tích lên tới 558 nghìn hecta (chiếm 92% diện tích nuôi tôm trên toàn lãnh thổ Việt Nam) với sản lượng năm 2013 đạt mức gần 522 nghìn tấn (chiếm 79% sản lượng tôm toàn quốc).

Sản lượng và Giá trị xuất khẩu tôm, 2011 - 2015 4

700 3.9

Đông Nam Bộ (4%) Duyên hải miền Trung(14%) Đồng bằng sông Cửu Long (79%)

Sản lượng tôm (nghìn tấn)

Đồng bằng sông Hồng (3%)

3.0

2.4

12. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

2.3

3 2.5

260

400

249

2

285

300

1.5 200

297

1

337

100

0

Sản lượng tôm theo khu vực năm 2014

3.1

500

0.5 142

177

275

400

345

2011

2012

2013

2014

2015

Tôm thẻ chân trắng

Tôm sú

Giá trị xuất khẩu

0

Giá trị xuất khẩu (tỷ đô la Mỹ)

3.5

600


ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 2. NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN ĐỌNG TRONG NGÀNH Một trong những thói quen của những hộ nuôi tôm là xả thải trực tiếp ra khu vực kênh rạch lân cận, dẫn đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng, gia tăng tỷ lệ phát sinh các dịch bệnh và giảm sút đáng kể sản lượng tôm. Trong số hơn 73 nghìn trại nuôi tôm, số hộ nuôi nhỏ lẻ với quy mô từ 1-3 hecta chiếm đến 55%. Họ thường gặp khó khăn trong việc nắm bắt những kỹ thuật nuôi và chăm sóc tôm hiệu quả. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đầu ra và giá bán tôm thấp. Thiếu sự hợp tác, liên kết dọc giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị tôm đã hạn chế quy mô phát triển của thị trường, đặc biệt khi vai trò của các tầng lớp trung gian như thương lái trở nên quan trọng trong việc thu mua tôm từ các hộ nuôi tôm nhỏ lẻ. Nông dân nuôi tôm vì vậy thường than phiền việc bị ép giá từ phía thương lái; thêm vào đó, vấn đề truy xuất nguồn gốc từ phía nhà sản xuất thường bị hạn chế khi thương lái thu gom số lượng lớn tôm từ

nhiều hộ khác nhau. Hơn nữa, vẫn còn tồn đọng trường hợp thương lái sử dụng các chất bảo quản để giữ trọng lượng của tôm trước khi bán lại cho các công ty sản xuất. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đến chất lượng sản phẩm mà còn trực tiếp làm suy giảm thương hiệu xuất khẩu tôm của Việt Nam.

3. NHÂN TỐ THÚC ĐẨY, THÁCH THỨC VÀ TIỀM NĂNG CỦA NGÀNH l

Đường bờ biển dài với diện tích khu vực nước lợ lớn là những lợi thế tự nhiên phù hợp với việc nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam. l Những chính sách hỗ trợ của Chính Phủ như: (i) hỗ trợ vay vốn cho các hộ nuôi tôm gặp khó khăn, (ii) hỗ trợ kỹ thuật nuôi trồng, (iii) giảm 5% thuế nhập khẩu cho các mặt hàng nông nghiệp. l Các hiệp định thương mại như FTA giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Việt Nam và EU hay TPP hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh cho thủy sản Việt Nam nói chung, trong đó có ngành nuôi tôm. l

Quy mô kinh doanh nhỏ và chịu nhiều sự tác động từ thương lái dẫn đến việc khó khăn trong kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc. l Việc kiểm định không chặt chẽ tôm giống trước khi chuyển sang ao nuôi tôm thịt làm ảnh hưởng đến mô hình phát triển bền vững của ngành. l Kỹ thuật nuôi còn hạn chế, việc sử dụng các chất kháng sinh cấm vẫn còn diễn ra làm ảnh hưởng đến các hoạt động xuất khẩu. l Sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu tôm bố mẹ, chất bổ sung dinh dưỡng và nguyên liệu đầu vào làm tăng giá thành sản xuất tôm.

Ipsos Business Consulting đưa ra một vài nhận định về tiềm năng thị trường và định hướng phát triển cho các doanh nghiệp trong ngành tôm như: l Đối với các hộ nuôi tôm/ công ty chế biến sản xuất: thúc đẩy phát triển mô hình nuôi khép kín, hợp tác nuôi hợp đồng để đảm bảo chất lượng sản phẩm, nguồn gốc tôm và phát triển kỹ thuật chăn nuôi bền vững. l Môi trường nước bị ô nhiễm là một lợi thế để các doanh nghiệp phát triển các sản phẩm bảo vệ và xử lý môi trường nước nhằm phòng tránh bùng phát dịch bệnh.

Chuyên mục “Điểm nhấn thị trường” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh tại TP.HCM (VCCI-HCM) phối hợp với Ipsos Business Consulting xây dựng nhằm mang đến những thông tin thị trường đáng lưu ý, cùng những phân tích và gợi ý về chiến lược phát triển cho các DN Việt Nam. Quý DN có thể chia sẻ ý kiến và gửi câu hỏi về ban biên tập theo địa chỉ diemnhanthitruong@vcci-hcm.org.vn. www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM www.vcci-hcm.org.vn .13 l VCCI-HCM


GÓC NHÌN TRUYỀN THÔNG

Thương hiệu bia Mê-hi-cô Modelo Especial đã chứng kiến sự tăng trưởng liên lục tại Mỹ suốt hơn 30 năm qua nhờ vào những khách hàng gốc Mỹ la tinh tại đất nước hiệp chủng quốc này. Nhưng đối với những người Mỹ chính thống, thương hiệu này được nhận diện rất ít. Raul Ruiz, quản lý cấp cao nhãn hàng Modelo chia sẻ những bước thương hiệu chiếm lĩnh thị trường Bắc Mỹ với đối tượng mới mà không thờ ơ với những khách hàng trung thành của thương hiệu.

1. XÁC ĐỊNH CƠ HỘI Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành top 5 thương hiệu bia và để làm được điều đó, chúng tôi phải mở rộng đối tượng khách hàng. Và cơ hội đến rất đúng lúc. ‘La tinh hóa’ đang là xu hướng trong nền văn hóa đại chúng, với TV và âm nhạc là những bằng chứng rõ ràng nhất cho việc người tiêu dùng đang ‘cuồng’ với những ảnh hưởng của gốc Mỹ la tinh. Điều này đặc biệt đúng với ẩm thực và đồ uống. Tầm ảnh hưởng của nó lan rộng mạnh mẽ. Bạn không cần phải đến nhà hàng Mê-hi-cô để thưởng thức các món ăn hoặc thức uống Mỹ la tinh. Đây là cơ hội vàng cho Modelo tiếp cận với những khách hàng không phải là người gốc Mỹ la tinh.

14. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn


GÓC NHÌN TRUYỀN THÔNG 2. BẮT ĐẦU LẠI TỪ ĐẦU Mặc dù Modelo có mặt tại Mỹ từ rất lâu và đã là nhãn hiệu bia nhập khẩu ưa chuộng thứ 2 tại quốc gia này, nhà quản lý thương hiệu nhận ra rằng họ phải bắt đầu lại từ đầu khi họ muốn “tấn công” nhóm đối tượng mới. Họ bắt đầu chiến dịch quảng cáo trên TV toàn quốc, ngoài các kênh tiếng Tây ban nha quen thuộc. Thương hiệu cũng kết hợp với Ogilvy và Tumblr (một website về blog và truyền thông xã hội) để phát triển một chương trình kỹ thuật số hóa kết nối website của thương hiệu và các kênh truyền thông xã hội nhằm mục đích tiếp tục những mẩu đối thoại về thương hiệu online và thương hiệu quyết định nội dung của mẩu đối thoại đó. Nội dung truyền tải khởi đầu bằng việc truyền bá nguồn gốc Mê-hi-cô của thương hiệu.

3. KHÔNG THAY ĐỔI VĂN HÓA THƯƠNG HIỆU Chủ đề “di sản” đã giúp Modelo tiếp cận người tiêu dùng tại Mỹ về những ngày nghỉ truyền thống của Mê-hi-cô như Dia de Muertos (ngày cúng cô hồn 1/11). Không giống như Cinqo de Mayo (ngày chiến thắng thực dân Pháp 5/5) đã trở thành ngày nghỉ truyền thống ở Mỹ với bánh ta-cô và cocktail margarita, người Mỹ biết rất ít về ngày “cô hồn” này. Thương hiệu giúp truyền bá văn hóa Mê-hi-cô đến với những người Mỹ không có nguồn gốc La tinh, chứ không thay đổi văn hóa thương hiệu để phù hợp với đối tượng khách hàng mới. Thương hiệu cũng nhận được những phản ứng tích cực từ những khách hàng Mỹ “ruột” gốc Mỹ la tinh trong việc gìn giữ tính dân tộc của thương hiệu. Không nhiều thương hiệu Mê-hi-cô hoặc La tinh thành công tại Mỹ và họ xem Modelo như một thương hiệu của họ. Đó là cách ăn mừng nguồn gốc Mê-hi-cô một cách tự hào nhất.

www.ogilvydo.com

Chuyên mục “Góc nhìn truyền thông” do VCCI-HCM phối hợp cùng Ogilvy Việt Nam mở ra nhằm mang đến những thông tin mới nhất về truyền thông cho các DN hội viên của VCCI-HCM. Quý DN có thể chia sẻ ý kiến và gửi câu hỏi về ban biên tập theo địa chỉ gocnhintruyenthong@vcci-hcm.org.vn.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .15


Danh bạ Hội Viên VCCI-HCM CONNECTIONS 2016-2017

5.000 quyển Tiếp cận đối tác và khách hàng tiềm năng từ 3.000 hội viên VCCI cũng như 2.000 đối tác, nhà đầu tư khác trong và ngoài nước

2016-2017 Đã sẵn sàng nhận quảng cáo

Bản Tin VCCI số 6 ngày 1 tháng 06 năm 2016  

Bản Tin VCCI số 6 ngày 1 tháng 06 năm 2016

Bản Tin VCCI số 6 ngày 1 tháng 06 năm 2016  

Bản Tin VCCI số 6 ngày 1 tháng 06 năm 2016

Advertisement