Page 1

Vrije Basisschool Sint-Rita Zandbergstraat 24 8530 Harelbeke info@vbssintrita.be 056/719459 Beste ouders,

Harelbeke, 27 januari 2012

Alle vakbonden van de openbare sector, waaronder de onderwijsvakbonden, hebben beslist om op 30 januari 2012 in staking te gaan. Het overleg over het onevenwichtig regeerakkoord komt slechts zeer traag op gang en lijkt weinig resultaat te zullen opleveren. Bovendien vreest het gemeenschappelijk vakbondsfront dat, omwille van het Europese besparingsbeleid en de tegenvallende economische groei, nieuwe bezuinigingsmaatregelen op rekening van de werknemers en de sociaal gerechtigden zullen genomen worden. Dit bovenop de sanering die de regering al beslist heeft. Ook in het onderwijs van uw kinderen en de arbeidsvoorwaarden van hun leerkrachten wordt ‘blind’ gesaneerd! Voor de kwaliteit van ons onderwijs willen wij blijvend werkbaar werk. De directie en het personeel van onze school steunen volledig de actie van de vakbonden. Toch willen zij noch de kinderen, noch de ouders betrekken in de actie. Daarom werd besloten NIET DEEL TE NEMEN aan de staking en maandag 30 januari als een gewone schooldag te laten plaats vinden. Alle diensten zijn, net als op een gewone schooldag, voorzien! Met vriendelijke groeten, Directeur Bruno Colpaert

Staking 30/01/2012  

Staking 30/01/2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you