Page 1

Gail M. Hayes

GEBOREN

LEIDERS Gail M. Hayes

Geboren leiders biedt een schat aan informatie, tips en voorbeelden van inspirerende vrouwen. Een heel praktisch boek, met humor geschreven, dat vrouwen helpt in hun eigen capaciteiten te geloven en hun talenten te benutten.

inspirerende leiderschapsstijlen voor vrouwen

• Inclusief zelftest: ontdek je eigen stijl!

GEBOREN

Vrouwen hebben op allerlei terreinen in het leven leidinggevende taken. Voor veel vrouwen is het echter zoeken naar een stijl van leidinggeven die bij hen past, naar rolmodellen en inspiratie. Gail Hayes spoort vrouwen aan hun leiderschapsstijl te leren kennen en hun gaven optimaal te gebruiken.

LEIDERS

Voor vrouwen die hun leidinggevende capaciteiten willen ontwikkelen

GEBOREN

LEIDERS inspirerende leiderschapsstijlen voor vrouwen

ISBN: 9789043521949 NUR: 707

Gail M. Hayes 9 789043 521949

omslag geborenleiders.indd 1

21-08-13 22:04


Zelftest leiderschapsstijl Hieronder volgt een zelftest leiderschapsstijl. Als je zicht krijgt op jouw stijl van leidinggeven, zul je leren om effectiever te zijn in jouw leidinggevende activiteiten. Deze test geeft ook handvatten om beter met moeilijke mensen en situaties om te kunnen gaan. Wanneer je de adembenemende details van vrouwelijk leiderschap eenmaal in beeld hebt, zul je ontdekken dat je echt een geboren leider bent. Door jouw eigen stijl te leren kennen word je tevens in de vrijheid gezet om blij te zijn met wie je bent! Lees de vragen aandachtig door en omcirkel het antwoord waarin je jezelf het meest herkent. 1.  Welke van de volgende stellingen beschrijft jouw focus het best als het gaat om werken in teamverband? A. Bouwen. Ik kan iets opbouwen zoals geen ander dat kan. B. Plannen. Ik kan de strategie uitstippelen om een project ten uitvoer te brengen. C. Doen. Ik kan het. Geef me de ruimte om mijn ding te doen. D. Uitdenken. Ik zie nieuwe manieren om iets aan te pakken. E. Samenwerken. Ik weet wie we erbij moeten betrekken om de klus te klaren. F. Risicoanalyse. Ik loods ons door de complicaties en zorg dat we ons doel bereiken. 2.  Op welke manier betrek je anderen bij het proces als je een team aanstuurt? A. Je deelt jouw informatie, zodat iedereen op de hoogte is. B. Je maakt een plan van aanpak, zodat anderen weten wat er van hen verwacht wordt. C. Je handelt op grond van je informatie en maant anderen hun deel te doen. D. Je laat anderen zien hoe zij op creatieve wijze hun talenten kunnen inzetten om het project te realiseren.

32 | Geboren leiders

kokBWgeborenleiders0813.indd 32

09-08-13 09:38


E. Je moedigt anderen aan om anderen te accepteren en met hen samen te werken. F. Je laat anderen excelleren want als het team excelleert, excelleer jij. 3. Welke stelling is de beste beschrijving van jouw kernhouding als het gaat om samenwerken met anderen? A. Breng het project tot een goed einde … gisteren. B. Verras de gebeurtenissen of ze verrassen jou. C. Doe me de missie uit de doeken en ik ruim de obstakels uit de weg. D. Laten we het eens over een andere boeg gooien. Wie weet hoe goed dat werkt. E. Een authentiek leider geeft een ander ook ruimte om leiding te geven. F. Een authentiek leider ziet er niet tegenop om risico’s te nemen. Dat hoort bij het vak. 4. Jij werkt graag met mensen die … A. openstaan voor verandering en best hard willen werken om iets klaar te krijgen. B. strategisch denken en elk stadium van het proces graag afzonderlijk plannen. C. zorgvuldig werken en kunnen improviseren als het nodig is. D. vindingrijk en creatief zijn in probleemoplossing. E. bereidwillig samenwerken met anderen en geloven in het bundelen van de krachten. F. risico’s durven nemen en vleugels krijgen van de waardering die gepaard gaat met een triomf.

Zelftest leiderschapsstij | 33

kokBWgeborenleiders0813.indd 33

09-08-13 09:38


5. Welke stelling typeert het best jouw houding met betrekking tot je visie? A. B. C. D. E. F.

Stilstand is achteruitgang. Succes staat of valt met een plan van aanpak. Zonder flexibiliteit geen resultaat. Zonder originaliteit geen betrokkenheid. Geen samenwerking, geen eenheid. Zonder lof geen overwinning.

6. Wat is de beste manier om jouw visie als leider over te brengen op de teamleden? A. Je laat terreinen zien waar dingen op een nieuwe, andere manier gedaan moeten worden. B. Je laat zien waar ze volgens jou het best in jouw plan van aanpak passen. C. Je laat per onderdeel zien welke vaardigheden er nodig zijn, zodat ze kunnen beslissen waar ze het best inzetbaar zijn. D. Je laat terreinen zien waar creatieve oplossingen nodig zijn. E. Je laat terreinen zien waar hulp van buitenaf nodig is. F. Je laat terreinen zien waarop jouw team eer kan behalen. 7. Hoe maak je anderen betrokken bij een project of missie? A. Je helpt ze te zien waar een nieuwe aanpak nodig is en geeft ze de ruimte samen met jou de veranderingen door te voeren. B. Je zet je plan uiteen en geeft ze de ruimte om input te geven voor je het definitief maakt. C. Je laat ze zien waar hun inzet het best tot zijn recht komt en houdt zelf de supervisie over dat deelgebied van de missie. D. Je deelt de details van de missie of het project en vraagt hun wat zij anders zouden doen dan jij had bedacht. E. Je vraagt welke externe inzet een positieve bijdrage kan leveren en geeft je mensen de ruimte om dat deel van de missie of het project te coテカrdineren. 34窶ポ窶エeboren leiders

kokBWgeborenleiders0813.indd 34

09-08-13 09:38


F. Je ontvouwt de missie of het project en vraagt of zij nog bepaalde elementen missen. Als dat zo is, geef je hun de ruimte die in te vullen. 8. Hoe bouw jij vertrouwen op in je team? A. Je werkt schouder aan schouder met je teamleden en demonstreert dat er geen taken zijn waar jij je te goed voor voelt. B. Je zet je teamleden jouw plan van aanpak uiteen en laat zien waar zij in het project passen. C. Je geeft ze simpele taken zodat ze kleinschalig kunnen scoren en laat ze doorgroeien naar belangrijker taken, zodat ze grootschalig kunnen scoren. D. Je geeft je mensen de ruimte om initiatieven te nemen en nieuwe methoden te testen, welke je evalueert zonder ze af te serveren of repercussies te nemen. E. Je stelt je transparant op en benadrukt dat de missie niet zal slagen zonder hen. Vervolgens geef je de teamleden inspraak in de besluitvorming en laat je ze hun zegje doen in het managementteam. F. Je geeft je teamleden de ruimte om beslissingen te nemen die van invloed zijn op de prestaties, waarbij je nauw met hen samenwerkt om ervoor te zorgen dat die beslissingen het team optimaal ten goede komen. 9. Hoe reageer jij als je het oneens bent met gevestigd beleid? A. Je gaat lobbyen tot je gehoord wordt. B. Je ontwikkelt een strategie en verzamelt onderbouwing voor jouw bezwaren alvorens ze kenbaar te maken. C. Je legt je oor te luisteren en ventileert je mening, om vast te stellen of anderen jouw visie delen. Dan ga je in samenwerking met anderen plannen ontwikkelen om aan de besluitvormers voor te leggen.

Zelftest leiderschapsstij | 35

kokBWgeborenleiders0813.indd 35

09-08-13 09:38


D. Je gaat nieuw beleid ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van de onderneming. Daarbij houd je rekening met wat jouw team nodig heeft. E. Je inventariseert hoe het in andere organisaties toegaat en zoekt dan de samenwerking met anderen om verandering te bewerken. F. Je organiseert bijeenkomsten waarin je je inzichten uiteenzet en neemt de leiding in het doorvoeren van wat jij als noodzakelijke veranderingen beschouwt. 10. Welke stelling beschrijft het best hoe jij groei stimuleert binnen de gelederen van jouw team? A. Je staat je teamleden toe verbeteringen aan te brengen in projecten of om achterhaalde reglementen te veranderen. B. Je geeft je teamleden ruimte om plannen voor toekomstige projecten te ontwikkelen en hun ideeテォn te presenteren. C. Je laat sommige teamleden het voortouw nemen bij projecten en begeleidt minder ervaren teamleden. D. Je geeft je teamleden ruimte om nieuwe projecten te ontwikkelen, nieuwe methoden te onderzoeken en nieuwe hulpbronnen te testen, waarbij het volbrengen van de missie centraal staat. E. Je geeft je teamleden ruimte om externe conferenties en cursussen bij te wonen zodat hun contacten buiten de organisatie verstevigd worden. F. Je geeft je teamleden ruimte om het voortouw te nemen in pr- en marketingactiviteiten. Dit kan betekenen dat zij als woordvoerder of iets dergelijks functioneren. 11. Als iemand zich openlijk tegen jouw leiderschap verzet, dan 窶ヲ A. onderbreek je je activiteiten niet, maar pak je de situatie pas aan als het project helemaal is afgerond. B. neem je onmiddellijk nota van het incident. Je schrijft een

36窶ポ窶エeboren leiders

kokBWgeborenleiders0813.indd 36

09-08-13 09:38


verslagje om later aan de hand daarvan actie te nemen. C. laat je meteen alles vallen. Je gaat de confrontatie met het bewuste teamlid aan om deze schending meteen recht te zetten. D. negeer je dat. Misschien heeft diegene een slechte dag. E. spreek je de groep als geheel aan op het belang van de samenwerking als team. Je hoopt dat de bewuste persoon de hint begrijpt en je haar niet persoonlijk hoeft aan te spreken. F. confronteer en corrigeer je de persoon ter plekke. Het openlijk afvallen van jou als leider vraagt om openlijke terechtwijzing. 12. Welke van de onderstaande stellingen/acties beschrijft het best hoe jij reageert als er iets fout gaat in het project? A. We gaan het overdoen. We geven niet op totdat we erachter zijn hoe dit kon gebeuren. B. We moeten bij de planning iets over het hoofd gezien hebben. We gaan uitzoeken wat. C. Laat me het probleem zien en ik geef de oplossing. D. We moeten het voortaan anders aanpakken want de bestaande manier werkt niet. E. Ik wil weten hoe anderen dat doen. Misschien hebben we advies van buitenaf nodig. F. Als het zo niet werkt, moeten we nieuwe teams samenstellen en opnieuw beginnen. Ik neem de leiding. Scores Als je vooral A’s scoort, opereer je als een actieve leider. Als je vooral B’s scoort, opereer je als een strategische leider. Als je vooral C’s scoort, opereer je als een tactische leider. Als je vooral D’s scoort, opereer je als een creatieve leider. Als je vooral E’s scoort, opereer je als een coöperatieve leider. Als je vooral F’s scoort, opereer je als een theatrale leider.

Zelftest leiderschapsstij | 37

kokBWgeborenleiders0813.indd 37

09-08-13 09:38

Zelftest geboren leiders gail m hayes  

Zelftest uit Geboren leiders door Gail M. Hayes

Zelftest geboren leiders gail m hayes  

Zelftest uit Geboren leiders door Gail M. Hayes