Sterck & De Vreese zomeraanbieding 2021

Page 1

zomer 2021

de uitgevers van boeken over cultuur • natuur • geschiedenis • kunst

Sterck & De Vreese Noordboek Noordboek | HL books

sterck & de vreese


EERDER A ANGEBODEN

PETER SCHMIDT

Het Lam Gods Een verhaal van God en mens

Het Lam Gods van Jan en Hubrecht van Eyck is een uitzonderlijk meesterwerk, een van de invloedrijkste schilderijen ooit gemaakt. Peter Schmidt brengt het verhaal achter het kunstwerk.

Rijkelijk geïllustreerd

In het eerste deel schetst hij de historische achtergrond, het ontstaan en de verdere lotgevallen van het retabel. Het tweede deel leidt de lezer binnen in de complexe verhouding tussen beeld en interpretatie. De iconografische rijkdom van Het Lam Gods is niet gemakkelijk te doorgronden. Hoe verhouden die beelden zich nu precies tot elkaar? Hoe kijk je als eenentwintigsteeeuwer naar een dergelijk imaginair universum en het wereldbeeld dat er de bedding van vormde? Hoe bereik je een juiste inschatting van de betekenis, en vermijd je de klippen van onhistorisch hineininterpretieren? De auteur beantwoord al deze vragen en gidst ons langs de vierentwintig panelen van het veelluik, waarbij de bijbel en de geschriften van de kerkvaders gebruikt worden als sleutels.

Peter Schmidt is Kanunnik van de Sint-Baafskathedraal, doctor in de theologie en vermaard exegeet. Hij is lid van de European Academy of Sciences and Art in Wenen. Enkele jaren geleden poneerde hij de stelling van de achthoekige compositie van het middenpaneel. Deze visie wordt nu bevestigd door de recente restauraties.

KUNST

VERSCH I J NT 2 5 MA A RT 2021

2

€ 34,90 • Hardcover • 224 pagina's • Formaat 23,5 x 28,5 cm • NUR 642 | 646 • ISBN 978 90 5615 584 1 • Sterck & De Vreese


ROBERT NOUWEN

De Romeinse heerbaan De oudste weg door de Lage Landen

Van west naar oost, dwars door Vlaanderen, liep vroeger de Romeinse heerbaan van Kassel naar Tongeren. Hij verbond de kuststad Boulogne-sur-Mer met de Rijnstad Keulen en maakte deel uit van een groot en complex netwerk van (water)wegen dat Rome verbond met de verste uithoeken van het Romeinse Rijk. Men spreekt in dat verband trouwens terecht van militaire wegen. De Romeinen slaagden erin om uiteindelijk een voor die tijd schitterend wegennet te realiseren van nagenoeg 120.000 kilometer. Hoe werden die wegen aangelegd? En hoe bouwden ze bruggen over rivieren en beken? Wie stapten of reden met hun karren over die wegen? Hoe ontstonden de steden? Hoe verliep de bevoorrading? Van de Romeinse weg Maastricht-Tongeren-Tienen-Kassel zijn maar weinig stukken in hun ‘oorspronkelijke’ landschappelijke toestand bewaard gebleven. De mooist bewaarde segmenten liggen tussen Tienen en Maastricht. Zij vormen samen een min of meer aaneensluitend archeologisch relict. Daarom is dit boek specifiek aan de geschiedenis van dit stuk van de heerbaan gewijd.

Met vele foto’s

Robert Nouwen is dr. in de klassieke filologie. Hij schreef talloze wetenschappelijke

€ 24,95 • Paperback • 240 pagina’s • 15 x 23 cm • NUR 682 l 683 • ISBN 978 90 5615 744 9 • Mei 2021 • Sterck & De Vreese

GESCHIEDENIS

publicaties over de Romeinen in Gallo-Belgica.

3


JOHAN MATTELAER

De Roodharigen Nederland(s) in Japan 1600-1853 Tot de zestiende eeuw was Japan totaal onbekend in het Westen. In Nederland was dit echter anders, want daar had de Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) heel wat handelsbetrekkingen met Japan vanuit de basis in Batavia (vandaag Jakarta). Ze verkregen de toestemming om zich te vestigen op het kunstmatige eilandje Dejima, in de baai van Nagasaki. Door de aanwezigheid van een chirurgijn op Dejima kwam Japan ook in contact met de westerse geneeskunde. Er kwam niet alleen een wetenschappelijke uitwisseling tot stand, maar ook een taaluitwisseling en -studie. Het Nederlands was gedurende tweehonderd jaar de voertaal voor geneeskundige tractaten. Tot op vandaag zijn er 350 woorden die in het Japans te linken zijn met het Nederlands: Kokku (kok) is het oudste Japanse woord dat in 1615 uit het Nederlands is overgenomen. Later kwamen o.a. ook biiru (bier), mesu (mes), garasu (glas), arukõru (alcohol) enz. in het Japans terecht.

Rijkelijk geïllustreerd

In 1853, toen Japan niet langer een geïsoleerd land was, werden in Europa de Japanse kunst en cultuur ontdekt. Het was voor de westerse culturele wereld een echte revelatie. Van Gogh en vele andere kunstenaars lieten zich door het japonisme beïnvloeden …

Dr. Johan Mattelaer is uroloog. Zijn interesse voor de geschiedenis van de geneeskunde GESCHIEDENIS

bracht hem bij dit onderwerp. Bij uitgeverij Sterck & De Vreese was hij mede-auteur van het boek Roma intima. Liefde, lijf en lust.

4

€ 24,95 • Paperback • Ca. 176 pagina’s • 17 x 23 cm • NUR 691 • ISBN 978 90 5615 745 6 • Juni 2021 • Sterck & De Vreese


RITA RADETZKY

Tuinarchitect

Lucas Pieters Roodbaard

(1782-1851)

en de landschapsstijl In dit standaardwerk reconstrueert de auteur leven, oeuvre en netwerk van Roodbaard, een bekend tuinarchitect die werkte in Friesland, Groningen en Drenthe. Ze duidt zijn werk in kunsthistorisch opzicht en plaatst dat tegen de achtergrond van de introductie van de landschapsstijl in Noordwest-Europa en in Nederland. In een biografische schets behandelt zij levendig zijn sociale achtergrond en opleiding en vervolgens het verloop van zijn carrière. Hij heeft talloze ontwerpen gemaakt en uitgevoerd. Om dit oeuvre beter te kunnen doorgronden, heeft zij een aantal van zijn ontwerpen onder de loep genomen en zijn werkwijze bij het realiseren van zijn ontwerpen bestudeerd. Tot slot laat zij zien wie zijn navolgers zijn geweest en hoe zijn werk tijdens zijn leven en daarna is ontvangen en gewaardeerd.

Rita Radetzky (Boedapest) studeerde kunstgeschiedenis en klassieke archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij publiceert regelmatig over de hofcultuur en levensstijl van de elite in Friesland.

€ 49,90 • Hardcover • Ca. 464 pagina’s • 21 x 26 cm • NUR 648 | 425 • ISBN 978 90 5615 751 7 • Mei 2021 • Noordboek

GESCHIEDENIS

Schitterend geïllustreerd, onder meer met veel oorspronkelijke ontwerpen

5


JAN DRIES

Een platte buik in enkele weken tijd Niet wat u eet, maar hoe u eet is belangrijk Veel mensen hebben last van een opgezette buik, met klachten zoals winderigheid, zure oprispingen, een opgezette maag, een opgeblazen gevoel, vochtophoping, overgewicht, darmkrampen, diarree, voedselallergie, overgewicht, huidproblemen, kortademigheid, darmverstopping, vermoeidheid, ochtendhumeur en depressieve neigingen. Dit boek brengt een positieve boodschap en begeleidt u op weg naar een platte buik, zonder klachten.

Jan Dries heeft een rijke ervaring opgebouwd als voedingstherapeut en docent voedingsleer.

Ons verteringsstelsel is immers geen betonmolen of een mixer, maar een uiterst ingenieus systeem met een vertering die op verschillende plaatsen en niveaus verloopt. Ingrediënten verteren op verschillende manieren en kunnen daarom soms niet gelijktijdig met andere voedingsmiddelen gegeten worden. Met enkele eenvoudige voedingsregels die we van een combinatiekaart aflezen en een kleine aanpassing in de keuken die aanvankelijk revolutionair lijkt, maar achteraf zo vanzelfsprekend is, bereikt u snel verrassende resultaten. U krijgt niet alleen een platte buik, maar ook het verteringsstelsel functioneert weer optimaal, terwijl u bevrijd bent van talrijke ongemakken.

GEZONDHEID

€ 24,95 • Paperback • Ca. 240 pagina’s • Formaat 17 x 23 cm • NUR 860 ISBN 978 90 5615 753 1 • Mei 2021• Sterck & De Vreese

6

2e

druk

EERDER VERSCHENEN GENEZEN MET KRUIDEN € 27,50 • ISBN 978 90 5615 538 4 IMMUNITEIT € 13,50 • ISBN 978 90 5615 653 4 GENEZEN MET VOEDING € 24,95 • ISBN 978 90 5615 647 3


JOS VAN DEN BROEK

Nieuwsgierig tot op het bot Huis-Tuin-en-Keukenproeven Jos van den Broek is de ‘homo ludens’ pur sang. De spelende mens. En dat zie je terug in dit boek. Hij experimenteert, hij onderzoekt, hij vraagt zich af en dan gebeurt het: hij maakt van zijn zolder, van zijn tuin, waar hij ook is, een laboratorium om zijn nieuwsgierigheid te bevredigen. De vraag die hij zich voortdurend stelt, is: hoe zit de wereld in elkaar? Aan de hand van experimenten probeert hij antwoorden te vinden: hij laat een dode mol opeten door doodgravers en hij onderzoekt zijn eigen poep en pies, gewoon omdat het kan. Hij voert een vergelijkend warenonderzoek uit met verschillende merken wegwerpluiers, inlegkruisjes en tampons. En kijkt of je een lijk milieuvriendelijker kunt verwerken, met een kwartel van de poelier. Smerig misschien, maar het zijn geen draken van experimenten: dit is spelend en experimenterend leren. De experimenten zijn niet per se om na te doen, maar om te inspireren. Lees en geniet: en vooral, ga je gang en geef je nieuwsgierigheid alle ruimte!

Jos van den Broek is emeritus hoogleraar wetenschapscommunicatie en publiceert regelmatig over biologie en de evolutietheorie.

€ 19,90 • Paperback • Ca. 200 Pagina’s • 17 x 24 cm • NUR 640 • ISBN 978 90 5615 746 3 • Juni 2021 • Noordboek

POPULAIRE WETENSCHAP

Rijk geïllustreerd

7


PIETER VAN DOOREN

Waar zijn ze dan? De jacht op buitenaards leven

Hoeveel nieuwe sterren ontstaan er? Hoeveel daarvan hebben planeten? Hoeveel daarvan zijn geschikt om intelligent leven te laten ontstaan, hoeveel daarvan zijn in staat tot ruimtereizen of communicatie met andere sterren? Hoe groot is de kans dat die met de aardbewoners in dezelfde fase van ontwikkeling zitten? Moeilijke vragen waarop geen pasklare antwoorden zijn. Dan maar op zoek naar aannames die wel hout snijden. Hoeveel planeten zijn vergelijkbaar met de onze? Hoe herken je die planeten? Welk soort leven is er dan? Wij zoeken naar buitenaards leven, maar zoekt dat ons ook? Hoe bang moeten we zijn, en moeten we wel bang zijn? Hoe groot zal de schok zijn als we tekenen van leven ontdekken? Op deze en andere vragen geeft Pieter Van Dooren plausibele antwoorden. Hoewel, ook hij moet de ultieme vraag ‘Waar zijn ze dan?’ onbeantwoord laten.

POPULAIRE WETENSCHAP

Pieter Van Dooren was jarenlang journalist wetenschappen van De Standaard.

8

€ 22,50 • Paperback • Ca. 192 pagina’s • 14 x 21,5 cm • NUR 917 | 968 • ISBN 978 90 5615 742 5 • Mei 2021 • Sterck & De Vreese

EERDER VERSCHENEN

PIETER VAN DOOREN - EN NU NA AR MARS. DE NIEUWE RUIMTER ACE

€ 19,90 • ISBN 978 90 5615 596 4


MARCEL DE CLEENE

Het vernuft van planten Tijdens de evolutie moesten planten zich steeds aanpassen aan veranderende levensomstandigheden. De overgang van het leven in zee naar het leven op aarde was zonder twijfel hun grootste avontuur. Ze moesten niet alleen hun uitwendige en inwendige structuren versterken, maar ook een transportsysteem aanleggen voor water, mineralen en voedingsstoffen. Om zich tegen uitdroging te beschermen, verhardden planten hun celwanden of legden zelfs een extra isolerende waslaag aan. Na jaren studiewerk kijkt plantenfysioloog Marcel De Cleene verwonderd naar het vernuft van planten. Schijnbaar gewone plantenfenomenen getuigen immers van een complexiteit die niet altijd vanuit de evolutietheorie te verklaren is. Voorbeelden zijn legio: zaden verspreiden zich ingenieus over een langere afstand om concurrentie te slim af te zijn; planten vormen een bladmozaïek om het licht maximaal door te laten; vleesetende planten gebruiken onvoorstelbare technieken om aan extra voedsel te geraken …

€ 24,95 • Paperback • Ca. 176 pagina’s • 17 x 23 cm • NUR 420 • ISBN 978 90 5615 743 2 • Mei 2021 • Sterck & De Vreese

NATUUR

In dit rijk geïllustreerde boek grabbelt Marcel De Cleene in de ‘wonderton’ van het plantenrijk. Bladzijde na bladzijde deel je zijn verwondering en diep respect voor Moeder Natuur.

9


MICHIEL KORTHALS

Eetbare natuur De essentie van landschap en voeding

In dit scherpe betoog toont de gezaghebbende filosoof Michiel Korthals zijn visie op de huidige stand van zaken van de Nederlandse landbouw en voedingssector, die in zwaar weer verkeert. Van alles is er teveel: landbouwhuisdieren, chemie, vervuiling, uitputting en grootspraak, zoals ‘Nederland voedt de wereld!’. Er is ook te weinig: variatie van landschap, natuur, en smaak. Hij laat zien dat samenwerken met de aarde, de bodem, de dieren, het landschap, dus met diversiteit, radicale veranderingen nodig maakt. Ook ons persoonlijke en maatschappelijke leven krijgt met deze samenwerking veel meer kleur en betekenis.

Michiel Korthals is professor filosofie aan de University of Gastronomic Sciences in Italië en emeritus hoogleraar aan de Vrij Universiteit (Amsterdam) en Wageningen University & Research.

€ 14,90 • Paperback • Ca. 160 pagina’s • 14 x 21,5 cm • NUR 730 | 940 • ISBN 978 90 5615 748 7 • Maart 2021 • Noordboek Natuur

NATUUR

EERDER VERSCHENEN

10

MARTIN DRENTHEN – HEK

ISBN 978 90 5615 610 7 • € 14,90


NORBERT PEETERS

Wildernis-vernis Een filosoof in het Vondelpark

Achter de sierlijk gedreven toegangshekken van het Vondelpark woedt een tweefrontenstrijd. Enerzijds verzet het park zich tegen de oprukkende huizenzee van de stadswildernis, anderzijds wapent het zich tegen de wildernisnatuur van het moeras waaruit het park is opgetrokken. Recentelijk geldt op twee plekken in het park een gedeeltelijk staakt-het-vuren. Op twee publieksvrije eilandjes mag de natuur onverstoord haar gang gaan. Maar achter het vernis van verwildering gaat een ongemakkelijke waarheid schuil die een ander licht werpt op de nieuwste trend in het Nederlandse natuurbeheer: ‘herwildering’. In dit essay onderzoekt Norbert Peeters aan de hand van de historie van het Vondelpark de veranderende verhouding tussen mens en natuur.

Norbert Peeters is botanisch filosoof en auteur van onder meer Botanische revolutie: de plantenleer van Charles Darwin (2016), waarmee hij op de shortlist stond van de Jan Wolkersprijs 2017.

€ 17,90 • Paperback • Ca. 160 pagina’s • Formaat 14 x 21,5 cm • NUR 730 | 410 • ISBN 978 90 5615 747 0 • Mei 2021 • Noordboek Natuur

DIEREN IN ONS MIDDEN € 24,90 • ISBN 978 90 5615 551 3 BOOMMENSEN € 14,90 • ISBN 978 90 5615 660 2 NATUURVERVAGING € 12,50 • ISBN 978 90 5615 718 0

NATUUR

EERDER VERSCHENEN

11


WIM HUIJSER

Pelgrimeren in de polder Over mentale paden dicht bij huis

Dit boek gaat over wandelen, over pelgrimeren dicht bij huis, over onbetreden en al veel belopen paden. Wat dat is, pelgrimeren dicht bij huis? In de afgelopen twee jaar wandelde de auteur met vele mensen die op een en of andere manier geraakt zijn door het fenomeen pelgrimage. Soms in een rechte lijn, maar vaak ook zwalkend en zijpaden bewandelend, onderzocht hij drijfveren en rijke ervaringen van pelgrims. De persoonlijke verhalen die hij optekent, wisselt hij af met praktisch tips voor mooie wandelingen in Nederland en de mogelijkheden om zelf een pelgrimage te starten. En die kan gewoon bij de voordeur beginnen.

Wim Huijser is schrijver-publicist op het snijvlak van geschiedenis, literatuur en landschap. Hij schrijft veel over wandelen en natuur, en is kilometervreter te voet.

WANDELEN

€ 19,90 • Paperback • Ca. 224 pagina’s • 17 x 24 cm • NUR 502 | 734 • ISBN 978 90 5615 749 4 • April 2021 • Noordboek

12

EERDER VERSCHENEN

MICHEL L AFAILLE – ONDERWEG

ISBN 978 90 5615 505 6 • € 24,99


FOKKO BOSKER

Wandelgids Hondsrugpad Wandelen door de prehistorie, esdorpen en ongerepte natuur In negen etappes leidt de auteur de wandelaar over de Hondsrug, die van Groningen naar Meppen in Duitsland loopt. De wandeling voert door een onbekend, maar schitterend landschap. Fokko Bosker gidst je over middeleeuwse karrensporen, prehistorische veenpaden en langs de indrukwekkende hunebedden. Je waant je in een andere tijd wanneer je wandelt door de uitgestrekte bossen en heidevelden, zandverstuivingen en akkergebieden.

Fokko Bosker is succesvol schrijver van wandelboeken en

Rijk geïllustreerd

ontwerper van routes. Hij leidt de wandelaar, waar mogelijk over onverharde paden, door het Nederlandse landschap en verbindt de aardkundige geschiedenis met de rijke cultuurhistorie en natuurbeleving. Hij beschouwt ‘landloper’ als zijn geuzennaam.

€ 19,90 • Paperback • Ca. 240 pagina’s • 12 x 20 cm • NUR 502 • ISBN 978 90 5615 750 0 • April 2021 • Noordboek

EERDER VERSCHENEN

HET JABIKSPA AD € 15,00 • ISBN 978 90 5615 446 2 BONIFATIUS KLOOSTERPAD € 17,90 • ISBN 978 90 5615 565 0

8e

druk

HET VALLEI EN EEMPAD € 19,90 • ISBN 978 90 5615 625 1 KONINGSPAD XL € 19,50 • ISBN 978 94 6022 454 6 L ANGS DE MOOISTE DIEPJES IN DE KOP VAN DRENTHE € 19,50 • ISBN 978 94 6022 421 8 TUSSEN L ANDWEER & FRIESE WATERLINIE € 14,50 • ISBN 978 94 6022 416 4

13


EERDER A ANGEBODEN

€ 24,90 • ISBN 9789056155926 • Mei 2021

€ 17,50 • ISBN 9789056155124 • Zojuist verschenen

Ca € 22,50 • ISBN 9789056156657 • Mei 2021

€ 25,00 • ISBN 9789082956603 • Zojuist verschenen. In prijs verlaagd

14


SUCCESVOLLE TITELS

4e

druk

32,50 ISBN • 9789056155483

€ 29,95 • ISBN 9789056156671

€ 34,90 • ISBN 9789056156619

€ 19,90 • ISBN 9789056156084

€ 22,50 • ISBN 9789056155933

€ 25,00 • ISBN 9789082683646

€ 49,90 • ISBN 9789056156732

4e

druk

€ 22,50 • ISBN 9789056155346

€ 22,50 • ISBN 9789056156510

€ 29,95 • ISBN 9789056156497

15


CONTACTINFORMATIE

UITGEVERIJ NOORDBOEK UITGEVERIJ NOORDBOEK | HL BOOKS

UITGEVERIJ STERCK & DE VREESE Postbus 234, 8400 AE Gorredijk Hellingbaas 1, 8401 JH Gorredijk T +31 (0)513 490 319 E info@sterckendevreese.nl

Postbus 234, 8400 AE Gorredijk Hellingbaas 1, 8401 JH Gorredijk T +31 (0)513 490 319 E info@noordboek.nl

VERTEGENWOORDIGING NEDERLAND Veltman Distributie B.V. Energieweg 3 3542 DZ Utrecht +31 (0)346 284 242 verkoop@veltmandistributie.nl

Henry Franssen henry@veltmandistributie.nl +31 (0)6 57 113 472 Maureen Turenhout maureen@veltmandistributie.nl +31 (0)6 26 898 726

Pers en publiciteit Nederland Erica van ’t Leven E erica@lopendezaken.nl T 06-30595487 Sylvie Steffers E sylvie@lopendezaken.nl T 06-21700691

VERTEGENWOORDIGING BELGIË Veen Bosch & Keuning Uitgevers Schaliënstraat 1 bus 11 B-2000 Antwerpen – België T +32 3 355 28 33 www.vbkbelgie.be

ONTWERP BARBARA JONKERS • OPMAAK DTP-ATELIER

Group Accountmanager Kim Hellemans T +32 (0)494 52 35 60 E khellemans@vbku.be

Accountmanager Tom Van Den Corput T +32 (0)497 03 26 15 E tvandencorput@vbku.be Verkoop binnendienst Hans Tubbax T +32 (0)3 355 28 42 E verkoop@vbku.be

Marianne Poupaert T +32 (0)3 355 28 36 E verkoop@vbku.be Marketing & PR Catherine Doolaege T +32 (0)495 28 30 88 E cdoolaege@vbku.be

Wil je op de hoogte blijven, meld je aan voor de nieuwsbrief via www.noordboek.nl en volg Sterck & De Vreese en Noordboek op Facebook www.sterckendevreese.nl | www.bornmeer.nl | www.noordboek.nl

Alle vermelde titels, publicatiedata en prijzen zijn onder voorbehoud. Aan deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend.

sterck & de vreese ONDERDEEL VAN 20 LEAFDESDICHTEN EN IN LIET FAN WANHOOP BV