Een lied in de schaduw van Lynn Austin

Page 1

Lynn ‘Nederlandse’Austinsroman

Nu in paperback verkrijgbaar

De roman is een voortreffelijk eerbetoon aan landgenoten die geen meelopers werden, maar de strijd aangingen. (…) Prachtig boek. – Nederlands Dagblad

TUSSENTIJDSE
AANBIEDING

Historie, romantiek en spanning Op Nederlandse bodem

# \

Een indringend verhaal over ingewikkelde dilemma’s en leeuwenmoed.

– Opwekkingsmagazine

# \ Boeiende roman.

– EO Visie

AUTEUR \

Lynn Austin is bekend vanwege haar meeslepende historische romans. Ze komt met regelmaat in Nederland voor familiebezoek en als auteur. Haar bezoeken inspireerden haar om onderzoek te doen naar de Nederlandse oorlogsgeschiedenis.

Verschijning 27 juni 2024

Omvang 480 pagina’s Prijs € 20,-

Titel Een lied in de schaduw

Auteur Lynn Austin

Uitvoering paperback

Formaat 14 x 21,5 cm

ISBN e-book 9789029731607

Prijs e-book € 12,99

ISBN audiobook 9789029731614

Prijs audiobook € 17,99

NUR 342

ISBN folio 9789029737807

INHOUD \ Een lied in de schaduw van Lynn Austin is een spannende historische roman over ingewikkelde dilemma’s in oorlogstijd met het Hollandse platteland en Leiden als decor. Het vertrouwen van drie vrouwen wordt op de proef gesteld als de nazi’s Nederland binnenvallen.

TUSSENTIJDSE AANBIEDING
is onderdeel van VBK | Media Herculesplein 96 / 3584 AA Utrecht T +31 (0)88 700 2700
e verkoop@vbkmedia.nl
Kokboekencentrum
/

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.