De Fontein najaarsaanbieding 2024

Page 1

Kind & jeugd 2 Romans & spanning 39 Verschijningslijst 70

Ons Zin in feelgood-platform groeit!

Met Zin in feelgood bereiken we inmiddels dagelijks ruim 13.000 lezers. We hebben direct contact met consumenten die veel lezen; die het ene na het andere boek pakken en houden van boeken die ze met een glimlach dichtslaan. We voorzien deze grote groep lezers van inspiratie en tippen hun volgende boek.

Zin in feelgood is een samenwerking van VBK Uitgevers, met bijdragen van Ambo|Anthos, De Fontein, KokBoekencentrum, Loft, Luitingh-Sijthoff, VBK AudioLab, VBK Lab en Zomer & Keuning. Samen hebben we een zeer aantrekkelijk feelgood-aanbod van grote buitenlandse en Nederlandse boeken. We werken graag met boekhandelaren en retailers samen om het feelgoodgenre nog meer in de spotlight te zetten.

Heeft u interesse om samen te werken?

Neem contact op met Ester van Lierop, coördinator van Zin in feelgood (evanlierop@uitgeverijdefontein.nl) om de mogelijkheden voor POS-materiaal op maat te bespreken.

03-12-2024 24-09-2024 05-11-2024 26-11-2024 14-01-2025 15-10-2024 7500+ volgers 5200+ volgers 10.000+ abonnees

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.