Café Wonder - Max Lucado.9789029724067

Page 1

NUR 302

www.uitgeverijvoorhoeve.nl

LUCADO_CafeWonder_WT_02.indd 1

café wonder

Chelsea Chambers besluit het aan haar nagelaten koffiehuis nieuw leven in te blazen. Haar oma wilde de klanten altijd meer meegeven dan een hapje en een drankje, en dat is ook de wens van Chelsea. Ze steekt al haar tijd, energie en creativiteit in Café Wonder, maar de klanten blijven weg. Totdat er met de komst van een nieuwe werknemer een aantal mysterieuze dingen gebeuren. Ineens wordt het café overspoeld met klanten, die niet alleen komen voor de cupcakes en de cappuccino, maar ook voor de speciale verbinding met de hemel: via een blog kunnen alle klanten één vraag stellen aan God.

Max Lucado

wat als je God één vraag kon stellen? wat zou je vragen?

café wonder Een hemelse roman

Max Lucado met Eric Newman & Candace Lee

21-07-15 10:44


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.