Ik ontsnapte uit Auschwitz - Appendix 2

Page 1


Auschwitz-7edruk-22juli_Opmaak 1 07-01-14 12:07 Pagina 382

APPENDIX II

RAPPORT VAN

DE RAAD VOOR DE OORLOGSVLUCHTELINGEN OVER AUSCHWITZ EN BIRKENAU

Noot van de uitgever: Het Vrba-Wetzler Rapport bereikte Amerika. De Raad voor de Oorlogsvluchtelingen gaven het volgende statement en voorwoord bij het rapport.

DUITSE VERNIETIGINGSKAMPEN: AUSCHWITZ

EN

BIRKENAU

et is een onloochenbaar feit dat de Duitsers in heel Europa doelbewust en systematisch miljoenen onschuldige burgers hebben vermoord, zowel Joden als christenen. Deze campagne van terreur en wreedheid, die in de hele geschiedenis haar gelijke niet kent en ook nu nog onverminderd doorgaat, vormt een onderdeel van het Duitse plan om de vrije volken van de wereld te onderwerpen. De gruwelijkheden van de Duitsers zijn zo weerzinwekkend en duivels dat beschaafde mensen nauwelijks kunnen geloven dat ze werkelijk gebeurd zijn. Maar de regeringen van de Verenigde Staten en van andere landen beschikken over aanwijzingen die de feiten boven alle twijfel verheven bewijzen. De Raad voor de Oorlogsvluchtelingen is betrokken bij een wanhopige poging om zo veel mogelijk van Hitlers toekomstige slachtoffers te redden. Om dit werk te vergemakkelijken heeft de Raad vertegenwoordigers op sleutelposities in Europa. Deze vertegenwoordigers beschikken over beproefde contacten door heel Europa en houden de Raad uitstekend ge誰nformeerd over de Duitse campagne van vernietiging en marteling. Onlangs heeft de Raad van een vertegenwoordiger die dicht bij

H

382


Auschwitz-7edruk-22juli_Opmaak 1 07-01-14 12:07 Pagina 383

het vuur zit twee ooggetuigenverslagen ontvangen van de gebeurtenissen in enkele beruchte vernietigingskampen die door de Duitsers opgezet zijn. Het eerste verslag is gebaseerd op de ervaringen van twee jonge Slowaakse Joden die in april 1944 ontsnapt zijn, na twee jaar in de naziconcentratiekampen van Auschwitz en Birkenau, in Zuidwest-Polen, doorgebracht te hebben. Het tweede verslag is gemaakt door een niet-Joodse Poolse majoor, die de enige overlevende was van een groep gevangenen in Auschwitz. Deze twee verslagen kwamen onafhankelijk van elkaar tot stand en worden precies weergegeven in de vorm waarin de Raad voor de Oorlogsvluchtelingen ze ontvangen heeft, behoudens enkele omissies die noodzakelijk waren voor de bescherming van personen die nu nog in leven zouden kunnen zijn. De cijfers betreffende de omvang van de Joodse transporten en het aantal mannen en vrouwen dat in de kampen geplaatst is, moeten niet als mathematisch exact gezien worden; de auteurs presenteren ze ook als niet meer dan betrouwbare benaderingen en als zodanig zijn ze door de Raad geaccepteerd. De Raad heeft alle reden om te geloven dat deze verslagen een waarheidsgetrouw beeld geven van de vreselijke gebeurtenissen in deze kampen. Hij maakt de verslagen openbaar in de vaste overtuiging dat ze door alle Amerikanen gelezen en begrepen zouden moeten worden. Uitvoerende dienst van de President Raad voor de Oorlogsvluchtelingen Washington, D.C. November 1944

383


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.