VerBind november 2020

Page 1

VERBIND

RELATIEMAGAZINE VB GROEP » JAARGANG 10 » NR. 28

04» RESULTAAT Van Heur bouwt hybride zaal voor Theater aan het Vrijthof 07» DUURZAAM Nieuw Valk Exclusief hotel in Eindhoven-Best 12» UITGESPROKEN Thijs Heezen jr. en Frank Egelmeers


VO O RW O O R D

Samen krijgen we alles voor elkaar COVID-19 heeft onze samenleving verlamd en het ziet ernaar uit dat deze nare tijd nog wel even aanhoudt. En dus facetimen, zoomen en teamen we samen wat af. Waar we fysiek bij elkaar moeten komen, houden we keurig de anderhalve meter in acht. Het werkt (in sommige gevallen zelfs verrassend efficiënt), maar laten we eerlijk zijn: leuk is anders. We missen allemaal die handdruk, een omhelzing, een borrel om de samenwerking te vieren. Maar we brengen géén somber verhaal. Integendeel. Samen krijgen we corona eronder, dat is ook ónze stellige overtuiging. Krijgen we samen immers niet alles voor elkaar? Lees maar eens hoe onze collega’s van Van Heur betrokken zijn bij de renovatie van het Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Een uitermate complex project, dat de akoestische kwaliteit van de theater/muziekzaal naar een ongekend niveau heeft getild. Onze bouwers van Huybregts Relou realiseren in Best voor en met het Van der Valk concern een nieuw hotel dat met recht het predicaat Valk Exclusief gaat dragen. En hoe open samenwerking vanuit een gezamenlijke ambitie kan leiden tot winst voor mens, milieu en samenleving, beschrijven Thijs Heezen en Frank Egelmeers in hun publicatie Slopen voor Bouwen. Een bijzonder boeiend en leerzaam boekwerk, dat u overigens gratis kunt aanvragen. Doen! Wij wensen u veel leesplezier. En vooral veel sterkte in deze tijd, voor u en ieder die u lief is. Pas goed op elkaar en blijf gezond! Directie VB Groep

2


IN H O UD

04» 07» 10» 12» 13»

RESULTAAT

Van Heur bouwt hybride zaal voor Theater aan het Vrijthof

DUURZAAM

Nieuw Valk Exclusief hotel in Eindhoven Best

NIEUWS

UITGESPROKEN

Thijs Heezen jr. en Frank Egelmeers

NIEUWS

C OL O F O N VerBind is een uitgave voor relaties van VB Groep Productie: Simergie Tekst: Ton Manders Fotografie: Verse Beeldwaren Marco Kolleppel Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming worden overgenomen of vermenigvuldigd. Zet- en drukfouten voorbehouden.

VERBIND » NR. 28

3


RES U LTAAT

Van Heur bouwt hybride zaal voor Theater aan het Vrijthof

“Concertzaal en theaterzaal in één. Dat is uniek.” Achter het uit 1805 daterende Generaalshuis, gebouwd op de fundamenten van een 13e eeuwse kloosterkerk, werd begin jaren ’90 een muziekhuis annex theater gebouwd. Het Theater aan het Vrijthof. Huiskamer van Maastricht. Kunst- en cultuurtempel met een internationale reputatie. Thuishaven van het Limburgs Symfonie Orkest (nu philharmonie zuidnederland). Om de uitstraling en met name de akoestische kwaliteit in overeenstemming te brengen met het hoge ambitieniveau, nam Gemeente Maastricht bureau MJb Groep in de arm om een ingrijpende renovatie van de Papyruszaal op zich te nemen. Projectmanager Bert Jeurissen: “Een complexe klus die we dankzij voorbeeldige samenwerking met Van Heur met succes hebben geklaard.”

“Schoolvoorbeeld van succesvolle samenwerking.”

4

De renovatie van de Papyruszaal zou in 2017 tijdens de zomerstop van het theater worden uitgevoerd. The show must go on. Al snel werd duidelijk dat dit door de complexiteit van de opgave nooit haalbaar zou zijn en dus werd gekozen voor een gefaseerde aanpak. Eerst het ‘back of the house’ gedeelte: kleed- en doucheruimtes, toiletten, artiestencafé. Een goed te overzien werk dat na aanbesteding werd uitgevoerd. Vervolgens was de zaal zelf aan de beurt. “De belangrijkste driver achter het hele project was verbetering van de akoestiek,” legt MJbdirecteur Bert Jeurissen uit. “Adviesbureau Kahle Acoustics uit Brussel had hiervoor een aantal aanbevelingen gedaan. De opdracht die we op basis daarvan in de markt zetten, in de vorm van een design & build aanpak bleek zo specifiek, dat de aanbesteding geen geldige inschrijving opleverde. De uitvraag was ook lastig. Het ging om specialistische uitdagingen op het gebied van akoestiek en installatietechnieken, maar tegelijk was

de organisatiekracht van een bouwkundig aannemer nodig om alles goed te regisseren en aan te sturen.” Sterk in bijzondere projecten Geen enkele partij kon of durfde het aan. Totdat Bert contact opnam met Marc Pluijmakers, directeur van Van Heur, het bouwbedrijf waarmee eerder projecten waren gerealiseerd. Marc: “MJb omschrijft zichzelf als ‘regisseur van buitengewone projecten’. Daar ligt mede de focus van Van Heur. De renovatie van de Papyruszaal was in de markt gezet als een design & construct opgave; er lag geen uitgewerkt bestek, we moesten ‘from scratch’ beginnen. De informatie over de installaties in het gebouw was verre van volledig, dus was een zoektocht nodig die je in je eentje niet kunt aangaan. Dit project is een schoolvoorbeeld van succesvolle ketensamenwerking. Dat veronderstelt dat je weet wat je aan elkaar hebt, waar je kracht en je beperkingen liggen en dat je dus open


Links; Timon van der Horst, ontwikkelmanager BPD Rechts; Carl Smeets, directeur BPD Zuid Van links naar rechts: Roy Nicolaye, Marc Pluijmakers, Bert Jeurissen

en transparant bent. Dat je oog hebt voor elkaars belangen, maar wel altijd gefocust bent op het gezamenlijke doel.” Dat de aanbesteding in eerste instantie mislukte, heeft uiteindelijk heel goed uitgepakt, meent Bert. “Bij een aanbesteding gaat het vooral om prijs en moet iedere partij voor zichzelf op het scherpst van de snede acteren. Nu ontstond er direct al een dialoog waarin we expliciet het vertrouwen naar elkaar toe hebben uitgesproken. Dit is het kader, dit is de opgave, dit is het budget. Daar moeten we het mee doen. We komen ongetwijfeld de nodige hobbels tegen, maar één ding spreken we af: we houden elkaar vast, houden elkaar scherp en samen brengen we dit tot een goed einde!” Ongeëvenaarde akoestiek Samen. Ontwerpers, bouwers, opdrachtgever, gebruikers … Back to back, elkaar steunend en aansporend om het Theater aan het Vrijthof een zaal te geven met een

ongeëvenaarde akoestiek. Daar moest heel wat voor gebeuren. Het theater is destijds gebouwd als een ‘lijsttheater’; een betonnen wand met een grote opening scheidt het toneel van de zaal. Die opening moest volgens de bevindingen van Kahle Acoustics maximaal worden benut om de akoestiek te verbeteren. Daarbij kwam het bestaande, verouderde brandscherm te vervallen en moest de brandveiligheid in de zaal en op het toneel op een andere manier worden georganiseerd. Vervolgens werden ‘kaatsers’ aan wanden en plafond geplaatst om het geluid van het toneel naar de zaal toe te leiden en omgekeerd. Roy Nicolaye, projectleider bij Van Heur: “Er zijn vooraf driedimensionale modellen gemaakt, volledig op schaal, om te bepalen hoe de wand- en plafondkaatsers er uit moesten zien, en hoe en waar we ze moesten plaatsen. Materiaal, omvang, hoek, breedte van de naden … dat komt allemaal ongelooflijk precies. Voorheen hoorde je musici wel eens klagen dat ze zo

aan de zaal moesten trekken om het publiek mee te krijgen. Als je nu midden op het podium belt met de telefoon op speaker, kun je op elke stoel in de zaal het gesprek volgen.” Hybride zaal Akoestiek is een ingewikkeld specialisme. Maar er was meer. De vernieuwde Papyruszaal moest een hybride zaal worden: theaterzaal en concertzaal in één. En dat stelt je weer voor andere uitdagingen, legt Bert uit. “Een theaterzaal is doorgaans een ‘droge’ zaal, met veel geluidsabsorptie en zo min mogelijk galm. Het geluid wordt daarbij digitaal opgenomen, versterkt en naar de zaal gebracht. Nagalm wordt elektro akoestisch nageregeld. Maar een analoge concertzaal vraagt een totaal andere akoestiek, met zo min mogelijk absorptie. Die twee zijn in de Papyruszaal verenigd en dat maakt dit theater uniek. Op de achterste rij hoor ik het gefluister van een acteur, maar bij wijze van spreken ook de muzikant die een blad van de partituur omslaat.”

VERBIND » NR. 28

5


RESU LTAAT

“Je hoort bij wijze van spreken het omslaan van de partituur.”

Vernieuwde installaties Als het omslaan van de partituur hoorbaar moet zijn, dient het in de zaal muisstil te zijn. En dat stelt weer eisen aan je installaties. Marc: “Met pakweg 900 mensen in de zaal en 100 musici op het podium krijg je een flinke warmtelast en moet je klimaatsysteem op volle kracht draaien om de boel fris te houden. De oude installaties maakten met de verbeterde akoestiek te veel geluid. Dus zijn er nieuwe geïnstalleerd; energiezuinig en dynamisch geregeld, afgestemd op de zaalbezetting en het type voorstelling. Dat valt niet mee, omdat je te maken hebt met de dwingende structuur van een bestaand gebouw, met beperkte ruimte voor bijvoorbeeld luchtkanalen. Het was voor de installateur een enorm gepuzzel om een optimale oplossing te vinden.” Logistieke uitdagingen Ook qua planning en logistiek moest er veel worden gepuzzeld. Bouwen tijdens de zomerstop, daarna zorgen dat alles weer klaar is voor het nieuwe seizoen, om vervolgens bij de volgende zomerstop de draad weer op te pakken. Roy: “Je werkt midden op het Vrijthof, in de zomer, als er voortdurend evenementen en festiviteiten zijn. We hebben hier gebouwd terwijl buiten duizenden mensen genoten van André Rieux. Of je het nu hebt over tijd, logistiek, techniek, geld … dit project is in alle opzichten bijzonder geweest.” Complimenten en felicitaties

6

Bijzonder in alle opzichten. Niet in de laatste plaats qua resultaat. Een hybride zaal als de Papyruszaal kent ons land niet of nauwelijks. Met (half)geautomatiseerde systemen die ervoor zorgen dat de zaal ‘droog’ is tijdens een toneelvoorstelling en fungeert als klankkast bij een muziekuitvoering. Het publiek reageert enthousiast. Theatergezelschappen idem dito. De musici van philharmonie zuidnederland feliciteerden het theater met de fantastische zaal en de ongekende akoestiek. Marc: “Jean Boelen, interim-directeur van het theater, deed de suggestie dat Van Heur dé theaterbouwer van Nederland zou worden. Wie weet. In ieder geval kan ik me geen mooier compliment voorstellen.” “Overigens heeft Jean een cruciale rol gespeeld in dit bijzondere project,” besluit Bert. “Je hebt hier te maken met een typische club gebruikers. Creatief en artistiek, maar soms wat minder praktisch en planmatig als wij bouwers. Het is Jeans verdienste dat die twee werelden elkaar hier vonden en samen dit resultaat tot stand hebben gebracht.”

“Terwijl we hier bezig waren, genoten buiten duizenden mensen van André Rieux.”


D UUR ZA A M

Nieuw Valk Exclusief hotel in Eindhoven-Best

Samen werken, samen leren, samen verbeteren Wordt dit het paradepaardje van de keten? “Uiteraard,” antwoordt Marcus van der Valk. “Totdat we weer een nieuw hotel openen. Het nieuwste hotel is altijd het beste, slimste, meest duurzame en gastvrije.” Hoge ambities dus voor Hotel Eindhoven-Best, dat medio 2022 zal worden opgeleverd. Hier, aan de noordzijde van Eindhoven, helpt Huybregts Relou het Van der Valk concern die ambities te verwezenlijken. Als daadwerkelijke partner. Want, zo lezen we op het bouwhek, ‘We geloven dat we samen meer bereiken dan alleen’. Afgelopen voorjaar ging de eerste paal voor het nieuwe hotel de grond in. Op een uitgekiende Van der Valk-locatie. Pal aan de snelweg (A2/A50), uitstekend in het zicht, vlakbij Eindhoven Airport, in een omgeving met veel bedrijvigheid, maar ook veel groen. Aantrekkelijk voor de zakelijke én leisure markt dus. Luxe gastvrijheid Van der Valk Hotel Eindhoven-Best telt straks zo’n 26.000 m2 bvo, verdeeld over 15 bouwlagen, en 200 kamers. Een luxe, gastvrije omgeving waar de gast op alle mogelijke manieren in de watten wordt gelegd. Er komt een restaurant met live cooking, een bar, brasserie, 22 vergaderzalen, wellness met fitness, en een skybar op de 12e verdieping.

VERBIND » NR. 28

7


DUU R ZAAM

“Wij zullen nooit nee verkopen aan onze gasten. Die houding verwachten we ook van onze partners.”

8

Marcus van der Valk en Sander van Doorn


Beproefd partnership De ontwikkeling van Hotel Eindhoven-Best is een initiatief van Valk Exclusief. Marcus van der Valk (die samen met zijn vrouw Alice aan het roer staat van Hotel Voorschoten, bakermat van het familiebedrijf) is een van de drijvende krachten achter deze vooruitstrevende groep die het Van der Valk concern naar een steeds hoger niveau wil tillen. Marcus bouwt het nieuwe hotel samen met Huybregts Relou. Directeur Sander van Doorn: “Huybregts Relou mag zich zo langzamerhand wel preferred supplier van Van der Valk noemen. We zijn al bijna 10 jaar vaste partner van het Van der Valk concern en daar zijn we trots op. Onze samenwerking is begonnen in Eindhoven, waarna we nog diverse andere locaties hebben ge- en verbouwd. Sassenheim bijvoorbeeld, Breukelen en Cuijck.” De hotelketen bouwt bij voorkeur met partijen die ervaring hebben in de business en die weten wat het betekent om ‘een Van der Valk’ te runnen. “De gast staat bij ons in alles centraal,” benadrukt Marcus. “Wij zullen nooit nee verkopen, maar alles in het werk stellen om de wens van de gast te vervullen. Die houding verwachten we ook van onze partners. Dat veronderstelt inzicht in onze business en vergaande betrokkenheid. En vooral heel veel flexibiliteit.” “Je moet elkaar op dat gebied begrijpen en aanvullen,” vult Sander aan. “Ook bij ons staat de klant altijd centraal. Het draait allemaal om vertrouwen en commitment; dan is er heel veel mogelijk.” Nieuwe inzichten en ontwikkelingen Op die flexibiliteit wordt inderdaad een fors beroep gedaan, beaamt Sander. “Wij zeggen wel eens gekscherend: een beslissing is definitief … tot de volgende wijziging. Dat kan ook niet anders, als je gaat voor kwaliteit.” De realisatie van een groot hotel heeft een doorlooptijd van jaren en in die tijd kunnen inzichten en uitgangspunten behoorlijk veranderen. Marcus: “Wij moeten voortdurend inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen. Inchecken met je telefoon bijvoorbeeld. De cardreader bij de kamerdeur om het licht aan te doen, is zinloos geworden nu we overal met extreem zuinige halogeenverlichting werken. Zo zijn er ook maatschappelijke ontwikkelingen waar je rekening mee moet houden. Sinds de

coronacrisis zien we bijvoorbeeld dat meer en meer zakelijke gasten ons hotel als werkof vergaderplek gebruiken. Dit heeft allemaal consequenties die je gaandeweg in je project wilt meenemen.” BREEAM Outstanding Samenwerken betekent samen leren en verbeteren. Ervaringen en best practices opdoen en die vervolgens implementeren in nieuwe projecten. Voor een steeds beter, slimmer, efficiënter resultaat. Duurzamer ook. Duurzaamheid is een cruciale pijler onder het Van der Valk concern. Net als bij Huybregts Relou, eveneens een familiebedrijf dat gaat voor de langere termijn. Hotel EindhovenBest gaat voor niets minder dan BREEAM Outstanding, het hoogst haalbare niveau binnen deze systematiek. Marcus: “Ons beleid is al zes generaties lang om datgene wat we bouwen, ook in eigendom te houden. Als we die gebouwen willen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen, kunnen we er maar beter voor zorgen dat ze aan de hoogste duurzaamheidseisen voldoen. Bij ieder nieuw hotel nemen we de laatste inzichten op dat gebied mee. Niet voor niets is Van der Valk afgelopen jaar door de Europese Sustainable Brand Index uitgeroepen tot de Groenste Hotelketen van Nederland.”

BREEAM stelt eisen aan de hele keten. Eisen met betrekking tot transport, energie, materialen, afval, gezondheid … Wij dienen daaraan te voldoen en verlangen dat op onze beurt van onze leveranciers. Zo creëer je samen een gesloten, duurzame keten.” Ook hier geldt het motto op het bouwbord: We geloven dat we samen meer bereiken dan alleen. Goede buur Samen bereiken we meer. Heeft dat ook betrekking op de relatie met de omgeving? “Natuurlijk is het belangrijk dat je de omgeving goed informeert en meeneemt in het proces,” besluit Marcus. “Maar is dat niet vanzelfsprekend, een kwestie van fatsoen? Toen we hier begonnen, heb ik eerst persoonlijk een bezoekje gebracht aan alle nabije bewoners. ‘Aangenaam, ik ben Marcus van der Valk. Als u ergens mee zit of vragen heeft, spreek mij dan vooral even aan.’ Gewoon zoals goede buren dat doen.”

Gesloten duurzame keten Huybregts Relou werkt vaker volgens BREEAM. Ook op bouwplaatsen waar die eis niet geldt, worden onderdelen van deze beoordelingsmethodiek voor duurzaamheid meer en meer toegepast. “Wij zien BREEAM niet als een dwingend keurslijf, maar als een pakket richtlijnen dat je met elkaar beter en slimmer maakt,” licht Sander toe. “Het tilt je bedrijf en je project naar een hoger niveau.

“Wij zien BREEAM als een pakket richtlijnen waarmee je elkaar beter en slimmer maakt.”

VERBIND » NR. 28

9


NIE U W S

Hoogste punt Grote Zeeheldenbuurt, Vught Op de plaats waar woningen stonden zijn inmiddels de contouren zichtbaar van een nieuwe energiezuinige en gasloze wijk met 163 nieuwe sociale huurwoningen en appartementen. De wijk wordt integraal ontwikkeld met veel aandacht voor groen en duurzaamheid. Hemelwater wordt opgevangen via een Wadi, warmtepompen zorgen voor verwarming en op elke woning en per appartementengebouw worden zonnepanelen geplaatst. Een deel van de bestrating wordt hergebruikt in de nieuwe wijk. Bestaande bomen zijn zo veel mogelijk behouden en de gedachte is om de gekapte bomen in het parkachtige gebied terug te brengen bijvoorbeeld als ‘speelaanleiding’. Huybregts Relou heeft inmiddels het hoogste punt bereikt. Om hier tijdens COVID-19 met klanten en partners toch bij stil te staan, vindt er geheel coronaproof een feestelijk ‘zoom’ momentje plaats.

10

Hopelijk zijn we allen tegen de tijd dat we gaan opleveren, weer in de gelegenheid met elkaar het glas te heffen.


NI EUWS

Circulaire samenwerking Bij het Nul-op-de-meter (NOM) renovatietraject Goed Wonen Gemert is Huybregts Relou samen met Smits Bedrijven Gemert en Gebruiktebouwmaterialen.com begonnen met het circulair demonteren. 10 kunststof draaikiepramen, 10 hardhouten voordeuren en 10 hardhouten achterdeuren zijn zorgvuldig veiliggesteld oftewel “geoogst”. De doelstelling is om vanaf nu met elkaar hier continu invulling aan te blijven geven. De materialen hebben nog een dermate hoge kwaliteit, dat deze prima in de bebouwde omgeving een tweede leven kunnen krijgen. Daarom is besloten de materialen te oogsten. Via gebruiktebouwmaterialen.com kunnen zowel zakelijke als particuliere klanten deze deuren en ramen kopen en hergebruiken. Met deze actie is 2.313 kg CO2equivalenten bespaart. Dat komt overeen met een besparing van 19.437 km aan uitlaatgassen van een middenklasse auto of het gemiddeld elektraverbruik van 2 huishoudens in één jaar tijd! Een mooi begin van een circulaire samenwerking. Een begin want als het aan VB Groep ligt ‘oogsten’ we nog veel meer materialen. Inmiddels zijn er ook bij andere projecten al soortgelijke afspraken in de maak.

VERBIND » NR. 28

11


UIT G ES P R O K E N

M. Heezen In 1956 start Thijs Heezen een slopersbedrijf in Eindhoven. Drie generaties later heeft het familiebedrijf – met 9 ondernemingen en meer dan 200 medewerkers – zich ontwikkeld tot een cruciale partner in een keten die serieus werk maakt van circulair ontwerpen en bouwen. In het boek ‘Bouwen voor Slopen’ delen Thijs Heezen jr. en Frank Egelmeers de filosofie van het bedrijf. Mannen met een uitgesproken visie.

Circulariteit

gebruikmaakt van onze kennis. Niet alleen

begrijpt. Daarnaast willen we met het

met betrekking tot thema’s als circulariteit

boek laten zien hoe wij tegen bepaalde

en sanering, maar bijvoorbeeld ook wat

processen aan kijken en hoe anderen daar

betreft de inzet van robots bij gevaarlijke

wellicht hun voordeel mee kunnen doen.

de beste manier om bouw- en afvalstoffen

sloopwerkzaamheden.”

Zo beschrijft het ons standpunt ten aanzien

af te zetten. Liefst voor direct hergebruik,

Samenwerking

“In de sloop zijn we altijd al bezig met circulariteit, al lang voordat die term werd gebruikt. Je bent immers altijd op zoek naar

want dat levert meer op. Dat neemt nu een extra vlucht, omdat men bereid is meer te betalen voor gebruikte bouwmaterialen. Daardoor kunnen wij nieuwe kansen creëren en concepten uitproberen. Zo zijn we onlangs in een organisatie gestapt die

Geïnteresseerd in het boek Bouwen voor

opgaven van morgen willen aankunnen,

Slopen? Vraag een gratis exemplaar aan

moeten we samen optrekken. Kennis

via www.heezenbv.nl/informatie/contact

Kennisbedrijf

optimalisaties tot stand met betrekking tot

Transparant zijn. Alleen samen brengen we tijd, geld en kwaliteit. In het voordeel van

enorm veel kennis van wet- en regelgeving.

mens en milieu.”

Veilig slopen vraagt tegenwoordig een

Bouwen voor Slopen

plan van aanpak. Ook al voelen we ons vooral een hands on bedrijf, het valt niet te ontkennen dat de keten steeds meer

vinden.”

en waar we naartoe willen. Als we de

delen. Oog hebben voor elkaars belang.

heel gedetailleerd en specialistisch

belangrijk wij projectoverstijgend werken

morgen’. Dat zegt precies wie we zijn

plafondplaten bewerkt en afzet.”

“Asbest- en bodemsanering veronderstellen

12

“Onze slogan luidt ‘Samen sterk voor

van bepaalde aanbestedingsvormen en hoe

“Dat is de titel van het boek waarin we onze filosofie en werkwijze delen. Want zoals gezegd, ‘Samen sterk voor morgen’ veronderstelt dat je open bent en elkaar


NI EUWS

VB Groep partner van Madaster VB Groep heeft een partnerschap met Madaster gesloten omdat wij ervan overtuigd zijn dat Madaster ons en onze opdrachtgevers helpt bij het realiseren van onze duurzaamheidsambities, door gebruikte materialen een identiteit te geven en daarmee afval te elimineren. Madaster biedt zowel particuliere als zakelijke gebruikers een overzicht van de toegepaste materialen van het eigen vastgoed en genereert hiervan een gedetailleerd materialenpaspoort. Zo ontstaat inzicht in de mate van herbruikbaarheid / circulariteit en de waarde van het materiaal op het moment van bouw én sloop.

Het Madaster platform fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Madaster registreert, ordent, bewaart en ontsluit deze data met veel aandacht voor veiligheid, privacy en continuïteit. Samen met Madaster kijken wij hoe wij Madaster niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij renovatie van bijvoorbeeld corporatiewoningen, kunnen inzetten. Inmiddels is een eerste groep collega’s getraind om met Madaster te werken. Het 1e project dat VB Groep in Madaster gaat zetten zijn de in opdracht van BPD te realiseren woningen aan de Cederlaan te Eindhoven.

Start bouw Wilhelminahaven Oosterhout In Oosterhout realiseert Huybregts Relou totaal 148 woningen in woonbuurt Wilhelminahaven, in opdracht van Tandem CV (woningcorporatie Thuisvester in samenwerking met Zeeman Vastgoed). Als eerste worden de 82 appartementen verdeeld over 2 gebouwen gerealiseerd. Daarna volgen in het voorjaar van 2021 de grondgebonden woningen. De woonbuurt op het voormalige fabrieksterrein van PDM aan het Wilhelminakanaal, omvat uiteindelijk ongeveer 227 woningen.

De 24 grondgebonden huurwoningen zijn Nul-Op-de-Meter (NOM) en voldoen dadelijk aan de hoogste eisen op het gebied van thermische isolatie en luchtdichtheid. Zowel de appartementen als de woningen zijn volledig in BIM uitgewerkt. Vooruitlopend

op de Wet Kwaliteitsborging verzorgt Huybregts Relou zelf de kwaliteitscontroles. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met Woningborg die specifieke tools hebben ontwikkeld om de gerealiseerde kwaliteit tijdens het bouwproces goed te kunnen borgen.

VERBIND » NR. 28

13


NIE U W S

Super duurzaam R10 op campus Eindhoven in gebruik genomen Het nieuwe gebouw R10 van Fontys Hogescholen op de campus aan de Rachelsmolen in Eindhoven is super duurzaam: A++++. Het mooie en markante gebouw staat model voor de onderwijsvernieuwing en duurzaamheid die Fontys nastreeft. Een omgeving die niet ervaren wordt als onderwijsgebouw, waar studenten geen kennisconsumenten zijn, maar waar ze leren onderzoeken en antwoorden te vinden van de toekomst. Energiemaatregelen en circulair bouwen Warmte-koude-opslag zorgt voor koeling en verwarming, er is drievoudig dubbel glas toegpast, houten gevelbekleding, een dak met zonnepanelen én een opslag voor 210 kuub water. Dit ‘blauwe’ dak voert het regenwater af naar een ‘wadi’, een verdiepte groenstrook naast R10. De verlichting, koeling en luchtbehandeling werkt op basis van aanwezigheid en ongeveer 60% van het meubilair is hergebruikt. In het gebouw dat 15.000 vierkante meter telt, werken zo’n 300 docenten. Er kunnen maximaal 3000 gebruikers in. Het ontwerp is van Ector Hoogstad Architecten, de bouw is uitgevoerd door Huybregts Relou.

14

Aangenaam verrast Woonstichting Zaam Wonen trakteerde onlangs haar keten-partners Smeets Vastgoedservice en Maasveste Berben Bouw als dank voor het behalen van de A-score klanttevredenheid bij Aedes; vereniging van woningcorporaties


NI EUWS

Respect voor historie Door zorgvuldig samenspel tussen alle betrokken partijen heeft de ontwikkeling van Hoog Stratum in Eindhoven geleid tot een gebouw met betekenis voor de stad. Een plek waarmee de herinneringen aan het verleden worden vastgehouden. Om deze herinneringen levend te houden ontvingen alle kopers namens CRA Vastgoed, BPD en Huybregts Relou, een uniek fotoboek. In dit boek is het verhaal van Hoog Stratum van vroeger tot nu, inclusief de bouw, in beeld vertaald. Het fotoboek

is samengesteld in samenwerking met Eindhoven in Beeld. Zij hebben ook een documentaire gemaakt over de transformatie van het voormalig Sportfondsenbad en Centrum voor de Kunsten Eindhoven, naar appartementen. In deze documentaire komen verschillende mensen aan het woord waaronder Bas Dikker, projectontwikkelaar CRA Vastgoed. Hij was samen met de architecte van de nieuwbouw en kinderen van Wolter Bakker, de oorspronkelijke architect, bij de opnames. “Dat er zoveel tijd en energie in is gestopt om aan te sluiten bij het ontwerp van mijn opa, kan ik wel waarderen”, aldus zijn kleinzoon. Vanaf eind 2020 is de documentaire te zien op de website: www.eindhoveninbeeld.com.

Duurzame Voetbalaccommodatie In de gemeente Leudal is onlangs een aantal voetbalclubs gefuseerd tot één club/vereniging. De nieuwe vereniging krijgt de beschikking over nieuwe voetbalvelden met een bijbehorende voetbalkantine en kleedruimtes. Van Heur Bouw & Onderhoud is recent gestart met de realisatie van dit mooie gebouw. Het gebouw heeft een aantal zeer interessante uitdagingen, waaronder verduurzaming. Zo worden de gevelstenen met een clicksysteem op elkaar gestapeld, zonder specie! Deze stenen zijn daardoor in de toekomst te hergebruiken bij een nieuwe bouwopgave.

De opbouw van de accommodatie bestaat uit massieve houten wanden, vloeren en dak. Dit zijn CNC gefreesde elementen die zo vanuit de fabriek in het werk worden opgezet. Binnen drie weken staat de gehele opbouw inclusief de binnenwanden.

Alle toegepaste materialen worden met een materialenpaspoort geregistreerd. Naast het gemak bij onderhoud wordt met deze registratie ook restwaarde van het gebouw over tiental jaren berekend. Geplande oplevering medio april 2021.

VERBIND » NR. 28

15


Postbus 2320, 5600 CH Eindhoven • Elzentlaan 29, 5611 LH Eindhoven T +31(0) 40 213 51 33 • info@vbgroep.com • www.vbgroep.com