VerBind juli 2018

Page 1

VERBIND

RELATIEMAGAZINE VB GROEP » JAARGANG 9 » NR. 18

04» DUURZAAM Joint venture CRA vastgoed en Wilma wonen 08» RESULTAAT Elkaars expertise ten volle benut 12» UITGESPROKEN Rien Braakman


VO O RW O O R D

Werken aan een duurzame toekomst Samen bereiken we meer dan alleen. Dat is onze overtuiging bij alles wat we doen. Vooral als het gaat om duurzaamheid. En dus delen we onze kennis met anderen om stappen te maken richting duurzame leefomgeving. Intern en extern. Het resultaat? Vernieuwende concepten voor bijvoorbeeld gasloos bouwen zoals we dat in het nieuwbouwplan ‘de Vijf van Vorst’ gaan realiseren. Of concepten zoals in Heilust voor verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en de mijnwaterenergie projecten in Heerlen. Dat doen we niet alleen maar vaak in duurzame samenwerkingen, zoals met Ten Brinke CoHof in Meerrijk en met Wilma in DOK40 en De vijf van Vorst. Want resultaat komt samen. Wij wensen u veel leesplezier. Directie VB Groep

2


IN H O UD

04»

DUURZAAM

06»

Duurzame gasloze nieuwbouw

08»

RESULTAAT

12»

UITGESPROKEN

14»

Joint venture CRA vastgoed en Wilma Wonen

Elkaars expertise ten volle benut

Rien Braakman

NIEUWS

C OL O F O N VerBind is een uitgave voor relaties van VB Groep Productie: Simergie Tekst: Ton Manders Fotografie: Riesjard Schropp Marco Kolleppel Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming worden overgenomen of vermenigvuldigd. Zet- en drukfouten voorbehouden.

VERBIND » NR. 14

3


DUU R ZAAM

Samenwerking op basis van vertrouwen

Joint venture CRA Vastgoed en Wilma Wonen “Voor ons is CRA een sterke partij met enorm veel kennis van de lokale markt en lokale kanalen. CRA op zijn beurt vindt in ons een solide partner met veel ontwikkel-expertise, die bereid is mede risico te dragen. Win-win dus.” Zo schetst directeur Ronald Tol de samenwerking tussen zijn bedrijf en CRA, die in de Eindhovense projecten DOK40 (voorheen Havenkwartier) en De vijf van Vorst (Summa College) gestalte krijgt. Een hernieuwde kennismaking met een naam die tot eind vorige eeuw op talloze bouwborden in ons land prijkte: Wilma.

“We vinden elkaar vooral in de manier waarop we willen samenwerken en met mensen omgaan.” 4

Van bouwer naar ontwikkelaar Ten tijde van de grote Vinex-locaties nam Wilma met gemak zo’n 8.000 woningen per jaar voor haar rekening. Tot eind jaren ’90. Dan verdwijnt de naam Wilma van de ene op de andere dag van het Nederlandse bouwtoneel. “Het was de tijd van de grote consolidaties in de bouw,” gaat Tol verder. “De Nederlandse activiteiten van Wilma werden overgenomen door het beursgenoteerde NBM Amstelland, dat een aantal jaren later opging in BAM. Bij onze zuider- en oosterburen bleef het bedrijf actief onder de naam ‘Wilma’. Een naam die nu nog alleen in Duitsland wordt gevoerd. Wilma Duitsland focust zich heden ten dagen enkel en alleen nog op ontwikkelen vanuit kantoren in Frankfurt, Düsseldorf en Stuttgart en een kleinere vestiging in Berlijn, met een team van pakweg 130 mensen. In de Duitse ontwikkelmarkt staat Wilma voor Gründlichkeit und Kwalität.” Wat betreft woningontwikkeling in de grote steden staat Wilma in Duitsland op een

derde plaats. “We verkopen jaarlijks circa € 250 miljoen aan residentieel vastgoed, plus wat daaraan gerelateerd commercieel vastgoed. Voornamelijk particulier, maar ook wel wat institutioneel. Daarbij ligt de focus op binnenstedelijke en randstedelijke ontwikkelingen. Vooral herontwikkelingen van oude kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, fabrieken en vergelijkbare locaties. Daarvoor ontwikkelen we nieuwe stedenbouwkundige concepten; de realisatie daarvan laten we over aan andere partijen.” Opnieuw op de Nederlandse markt Een paar jaar geleden richtte Wilma haar blik opnieuw op haar geboorteland. Tol: “Wij bieden de Nederlandse markt toegevoegde waarde door inbreng van onze specifieke knowhow én door onze financieringscapaciteit. Voor dat laatste beschikken we zowel over eigen vermogen als over een stevig netwerk van externe financiers. Ook dat maakt ons voor een partij


Links; Timon van der Horst, ontwikkelmanager BPD Rechts; Carl Smeets, directeur BPD Zuid DOK40 Wonen aan de oude haven Modern stedelijk wonen in de luwte. In het plan worden 16 ruime stadswoningen, 2 stadsvilla’s en 38 appartementen met een stoere industriële uitstraling gerealiseerd in en rondom het beeldbepalende en monumentale gebouw aan de Kanaaldijk. DOK40 wordt een verdichte woonlocatie, met kwalitatief hoogwaardige buitenruimtes, zowel privé als gemeenschappelijk, in combinatie met een parkeeroplossing direct achter of onder de woning, onder de collectieve daktuin. De identiteit van het plan wordt ontleend aan dit karakteristieke pand en aan verwijzingen in architectuur en beeldtaal naar de historie van de vroegere industriële bebouwing. Zo krijgen de bovenste appartementen opvallende sheddaken en bestaat de gevel uit robuust metselwerk, gecombineerd met stalen elementen en grote glasvlakken. Ronald Tol, Wilma Bouw en Stefan Swinkels, CRA Vastgoed als CRA tot een interessante partner. Zeker in de huidige situatie, waarin het nog altijd lastig is om institutionele bronnen aan te boren en residentieel vastgoed zo’n beetje het enige alternatief voor vastrentende activa blijkt.” Gezamenlijke projecten De samenwerking is gestart met twee projecten, beide in de stad Eindhoven. Herontwikkeling van de locatie van het Summa College aan de Van Vorststraat en de ontwikkeling van DOK40 (voorheen Havenkwartier) aan de Havenstraat. Tol: “Projecten die ons op het lijf zijn geschreven. Op de voormalige schoollocatie van het Summa College aan de Van Vorststraat worden 157 aardgasloze eengezinswoningen gerealiseerd (meer daarover elders in deze VerBInd). En DOK40 is een prachtige centrumlocatie waar ooit de industrialisatie van Eindhoven vol op stoom kwam en nu een nieuw stukje binnenstad met een interessant,

gevarieerd woningbouwprogramma wordt gerealiseerd.”

Start Bouw Op 26 juni 2018 is de bouw officieel van start gegaan. Wethouder van de gemeente Eindhoven Yassin Torunoglu verrichtte samen met de jongste en oudste koper van DOK40 de officiële handeling.

Samenwerking op basis van vertrouwen Binnen de joint venture is CRA de operationele ontwikkelaar en heeft Wilma vooral een meesturende en controlerende rol. “De samenwerking verloopt uitstekend en we gaan er beiden van uit dat die duurzaam zal zijn. Temeer omdat VB Groep en Wilma qua cultuur naadloos bij elkaar aansluiten. Twee familiebedrijven die zich focussen op de lange termijn. Niet risico-avers – want dan zouden we geen ondernemers zijn – maar wel verantwoord behoudend. Waar we elkaar echter vooral in vinden, is de manier waarop we willen samenwerken en met elkaar, onze medewerkers en relaties omgaan. Mensgericht en op basis van vertrouwen. Voor ons zijn dat de essentiële pijlers onder daadwerkelijk partnership.”

VERBIND » NR. 14

5


DUU R ZAAM

‘De vijf van Vorst’: duurzame gasloze nieuwbouw wijk in Eindhoven Op de voormalige schoollocatie van het Summa College aan de Van Vorststraat in Eindhoven worden aardgasloze eengezinswoningen gerealiseerd. Het nieuwbouwplan ‘De vijf van Vorst’ levert energiezuinige en comfortabele woningen voor nu en in de toekomst in een passende architectuur. Met deze gasloze woonwijk komt CRA Vastgoed samen met haar partner Wilma Wonen tegemoet aan de wensen van toekomstige bewoners, dragen ze bij aan de ambitie van Eindhoven om stapsgewijs naar groene wijken te gaan én aan de door VB Groep geformuleerde duurzaamheidsprincipes; duurzame gebouwen te ontwikkelen, zuinig om te springen met energie en zelf slim energie op te wekken. Vanuit het gedachtegoed van ‘The Natural Step’ worden de meest duurzame opties voor deze wijk in kaart gebracht. Daarbij wordt een balans gezocht tussen duurzaam en toch betaalbaar. Gasloos is de basis, maar het streven is een duurzame woning die de bewoner zelf, naar eigen wens, nog duurza-

6

mer kan maken, bijvoorbeeld energieneutraal. Want ook voor duurzaamheid geldt: resultaat komt samen. Op het terrein met een oppervlak van circa drie hectare in Woensel-Zuid wordt “De vijf van Vorst” gerealiseerd. Het plan bestaat uit 157 koop- en huurwoningen met eigen tuin. De koopwoningen worden in een zestal varianten ontwikkeld met verschillende uitstralin-

gen in de gevel. Architectenbureau Mulleners & Mulleners heeft voor een aansprekende architectuur gezorgd. Het betreft woningen met een efficiënte indeling bestaande uit 2 woonlagen met een ruime zolder onder de kap, en woningen bestaande uit 3 complete woonlagen. Voor de zomer start de verkoop van de koopwoningen. Inschrijven voor een koopwoning kan via de website: www.vijfvanvorst.nl


MijnWater voorziet in energievoorziening Links; Timon van der Horst, ontwikkelmanager BPD Rechts; Carl Smeets, directeur BPD Zuid

Verschillende nieuwbouwprojecten worden momenteel uitgevoerd met MijnWater, zoals het kantoor van opdrachtgever Weller in het Maankwartier te Heerlen en 32 appartementen Noorderkroon voor Weller en Radar te Brunssum. Mijnwater is vergelijkbaar met stadsverwarming. Er wordt gebruik gemaakt van al aanwezige warmte en kou om gebouwen duurzaam te verwarmen en te koelen. Mijnwater toen Voor de winning van steenkool, de belangrijkste peiler voor de Oostelijke Mijnstreek, groef de Nederlandse overheid in de 20e eeuw een uitgestrekt stelsel van mijngangen in Heerlen en omgeving. Ondergronds waterreservoir In de hoogtijdagen waren in Heerlen drie mijnen actief. Tienduizenden mijnwerkers en aanverwante sectoren en hun gezinnen leefden van de mijnbouw. Nadat de mijnen de periode 1965 -1974 gesloten werden, vulden de gangen zich met grondwater, dat door de aarde op natuurlijke wijze werd opgewarmd. Hoe dieper in de aarde, hoe hoger de temperatuur van het water. Toch heeft het nog lang geduurd voordat onderzoek werd gedaan naar de ontwikkeling

van laag temperatuurbronnen in de steenkoolbekkens, het uiteindelijke mijnwaterreservoir. Duurzame energiewinning In 2003 vatte de gemeente Heerlen het plan op om in het kader van duurzame energiewinning een aantal proefboringen te doen. Al snel bleek dat de geothermische bron – het mijnwater – benut kon worden om te voorzien in de toekomstige energievoorziening. Niet alleen het diep gelegen grondwater bleek geschikt voor het verwarmen van gebouwen, ook het hoger gelegen koelere water kon gebruikt worden om gebouwen en woningen te koelen en hiermee feitelijk warmte terugwinnen. Dat was de start van een succesvol initiatief van de gemeente Heerlen, het Mijnwaterproject, waarmee Heerlen de

leiderschapspositie kreeg op het gebied van nieuwe energie in Limburg en Zuid Oost-Nederland. Regio Parkstad heeft de ambitie om in 2020 een reductie van 65% CO2 uitstoot te realiseren. Projecten aangesloten op Mijnwaterenergie dragen daar positief aan bij. Inmiddels zijn verschillende omvangrijke gebouwcomplexen door MijnWater B.V. in onder andere Heerlen aangesloten op Mijnwaterenergie. Zo ook het kantoor van Weller, waarbij Smeets Bouw de afbouw verzorgt. Samen met Weller en Radar is Smeets Bouw in bouwteam bezig met de ontwikkeling van de 32 zorgappartementen Noorderkroon. Deze appartementen worden ook aangesloten op Mijnwaterenergie. Bij deze appartementen is gevraagd naar een flexibele indeling om in de toekomst twee appartementen samen te voegen tot één groot appartement. Hierdoor wordt er per twee appartementen één installatie ontworpen. Naar verwachting zal de bouw starten in maart 2019 en wordt dit gebouw een jaar later opgeleverd. Met deze en andere toekomstige aansluitingen levert MijnWater B.V. een belangrijke bijdrage aan de ambitie van Parkstad voor de CO2-reductie.

Rabobank Parkstad De door Smeets Bouw in 2014 opgeleverde verbouwing en uitbreiding van Rabobank Parkstad is ook een Mijnwaterproject en voldoet aan de duurzaamheidsnorm BREEAM Very Good.

VERBIND » NR. 14

7


RES U LTAAT

Ten Brinke nieuwe partner in Meerrijk

“Elkaars expertise ten volle benut” “Het was van meet af aan duidelijk dat wij op een prettige manier zouden samenwerken,” opent Johan Hofmans. “Qua cultuur is Huybregts Relou vergelijkbaar met Ten Brinke. Open, eerlijk, geen verborgen agenda’s. Degelijk en solide. Een man een man, een woord een woord.” Niet zo verwonderlijk dus dat Ten Brinke CoHof na een eerste project in Meerrijk, Eindhoven, opnieuw koos voor samenwerking met VB Groep.

Ten Brinke Group is een internationaal opererend vastgoedbedrijf met vestigingen in Nederland, Duitsland, Spanje, Portugal en Griekenland. Een familiebedrijf met zo’n 800 medewerkers en een historie van meer dan 115 jaar. Ten Brinke, dat circa 85% van zijn omzet bij onze oosterburen realiseert, werkt bij voorkeur samen met lokale partners. Overtuigd van de potentie van de regio Groot Eindhoven, startte het bedrijf begin 2016 een joint venture met projectontwikkelaar Johan Hofmans en zakelijk verhuurmakelaar Jessy Couwenberg: Ten Brinke CoHof. Ten Brinke, MRP en Huybregts Relou De eerste stap die Ten Brinke CoHof in Eindhoven zette, was een binnenstedelijke ontwikkeling nabij de Hoogstraat. Een prachtig plan met 28 woningen en 37 appartementen dat binnenkort in uitvoering gaat. Hofmans: “Vervolgens kwam Meerrijk op ons pad, een nieuwbouwwijk aan de

8

westzijde van de stad, nabij Eindhoven Airport. Hier wachtte een eerdere ontwikkeling van ASR, dat werd overgenomen door MRP Development. Het ging hier in de eerste fase om 31 woningen en 21 appartementen, direct tegen een winkelcentrum, waarvoor al een aannemingsovereenkomst met Huybregts Relou was getekend. De focus van MRP lag niet direct op Eindhoven en daarom benaderde de ontwikkelaar ons als samenwerkingspartner.” Vlotte en prettige samenwerking Eind 2016 kon het nieuwe team aan de slag met de realisatie van de ‘waterwoningen’ en ‘waterzicht appartementen’. Hofmans: “Bouwen in een bestaande omgeving, met diverse stakeholders, in het staartje van de crisis en dan ook nog eens met een voor ons nieuwe aannemer … dat was geen eenvoudig traject. Maar het is verrassend goed verlopen, mede dankzij de vlotte

en prettige samenwerking. Huybregts Relou toont initiatief, ontzorgt ons door het contact met kopers over te nemen en komt proactief met advies. Het denkt met ons mee over zaken als haalbaarheid, timing en kostenbesparing. En als we het eens ergens over oneens zijn, dan wordt dat meteen bij een kop koffie uitgesproken; in klare taal, zonder gedoe. Precies zoals wij willen werken.” Vanuit taakstellend budget De commercialisatie van de eerste fase verliep zo voorspoedig dat meteen werd doorgepakt met de ontwikkeling van ‘de parel van Meerrijk’: een 70 meter hoge woontoren met 88 luxe appartementen van 80 tot 200 m2, verdeeld over 23 bouwlagen, variërend in prijs van € 235.000 tot € 660.000. Hofmans: “Ook voor deze ontwikkeling hebben we de samenwerking met Huybregts Relou weer opgezocht. Dit keer zijn we het project


“Huybregts Relou denkt met ons mee over zaken als haalbaarheid, timing en kostenbesparing”

Johan Hofmans, Projectontwikkelaar Ten Brinke CoHof

gestart als een bouwteam, vanuit een taakstellend budget. Door van meet af aan met elkaar aan tafel te gaan zitten, kan ieders expertise ten volle worden benut. Voor een optimaal resultaat, tegen zo laag mogelijke kosten. Begin 2018 is de verkoop gestart en de voortekenen zijn ronduit positief. Ik verwacht dat de uitvoering tegen de zomer kan beginnen en dat we dan midden 2020 kunnen opleveren.” Duurzame samenwerking “Wij zijn absoluut voorstander van duurzame samenwerking,” besluit Hofmans. “Je weet wat je aan elkaar hebt, gaat voor hetzelfde doel, dezelfde ambitie, met oog en oor voor elkaars belangen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat het ook persoonlijk klikt, want samenwerken hoort ook plezierig te zijn. Nu we elkaar eenmaal gevonden hebben, wordt wat ons betreft dit partnership met Huybregts Relou en VB Groep zeker gecontinueerd.”

VERBIND » NR. 14

9


RES U LTAAT

100e woning getransporteerd in Kloostervelden

Kloostervelden in Sterksel groeit uit tot echte woonwijk Op 12 juni 2018 ondertekenden Stijn en Sanne de transportakte voor hun woning in fase 3B in Kloostervelden, de nieuwe woonwijk in Sterksel. Het was het honderdste transport in dit bijzondere bouwproject. CRA Vastgoed realiseert in Kloostervelden, naast de 6 eerder opgeleverde zorgeenheden, in totaal ongeveer 200 nieuwe koopwoningen. Daarvan is de helft nu verkocht. 55 woningen zijn al opgeleverd en dit jaar volgen er nog eens 25. Het is inmiddels een echte wijk waar het goed en gezellig leven is. Kloostervelden, voorheen Providentia, was in eigendom van Stichting Kempenhaeghe. Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe huisvest op dit terrein al sinds jaar en dag volwassen cliënten op het voormalige instellingsterrein in Sterksel. Vanuit de gedachte van omgekeerde integratie ontstaat hier nu een levendige woonwijk waarin de oorspronkelijke bewoners in harmonie samenleven met nieuwe bewoners in de wijk en deel uitmaken van de maatschappij. Kloostervelden verwelkomt nieuwe wijkgenoten Kloostervelden groeit uit tot een gevarieerde woonwijk met vrije kavels, levensloopbestendige woningen, rijwoningen, vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen. Voor starters, doorstromers en senioren, voor singles en koppels, voor kleine en grote gezinnen. De ruim 175 cliënten van Kempenhaeghe zijn al verhuisd naar hun splinternieuwe woningen. Veel van de andere nieuwe woningen zijn ook al bewoond, het asfalt is aangelegd en na de recente oplevering van de fases 2B en 4A verwelkomt Kloostervelden weer 18 nieuwe huishoudens. Feestelijke mijlpaal Stijn en Sanne kijken ernaar uit te gaan wonen in deze lang verborgen parel midden in de natuur. “We wonen nu in een appartement in de stad en zijn toe aan iets groters, met ruimte om ons heen”, vertelt Sanne. “We waren bewust op zoek naar een plek in de

10

natuur en die hebben we nu eindelijk gevonden. We lopen straks zo het bos in. Ik vind het bovendien mooi om in zo’n bijzondere wijk te wonen.” Omdat het honderdste transport een echte mijlpaal is, werd de ondertekening van de akte feestelijk gevierd in de brasserie van De Broeders in Kloostervelden. Toekomstige ontwikkelingen Na de zomer start de verkoop van de woningen in de fases 5 en 6, met daarin een grote diversiteit aan verschillende woningtypes. Er

is voor iedere doelgroep iets moois te vinden. “Daarmee gaan we richting afronding van een bijzonder project waarin we samen met alle betrokken partijen antwoord geven op vragen vanuit de maatschappij”, zegt Stefan Swinkels van CRA Vastgoed. “Met huisvestingsproducten waar mensen écht op zitten te wachten. Het is een project waar we met recht trots op zijn.” Meer weten? Kijk op www.kloostervelden.nl


NI EUWS

Vitual Tour Nieuwe huisvesting EY Op 4 juli hebben EY medewerkers en projectbetrokkenen een kijkje in de toekomst gekregen. In een Virtuele Tour kreeg men een indruk van de nieuwe EY thuisbasis aan de Prof. Dr. Dorgelolaan 12, Eindhoven.

De herontwikkeling, naar een ontwerp van Architectenbureau DiederenDirrix, wordt gerealiseerd door Huybregts Relou. Het nieuwe interieur is ontworpen door Fokkema & Partners. Property Match en EY hebben een

langjarige huurovereenkomst met betrekking tot het gehele pand. Het pand zal vanaf eind 2018 door EY Eindhoven in gebruik worden genomen.

Innovatief en Smart gebouw Het gebouw krijgt een menselijk karakter, met oog voor het welzijn en het comfort van de gebruiker en passend in de Eindhovense High Tech omgeving. Nieuwe technologieën worden toegepast om efficiënter te werken, het gebouw efficiënter te gebruiken en een comfortabele werkplek te realiseren.

Zonder veiligheid geen duurzame toekomst Een duurzame leefomgeving creëren gaat niet alleen over groen, energie of bouwmaterialen. Het is mensenwerk. En waar gewerkt wordt, vinden ongevallen plaats. Het is van het grootste belang om ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. We nemen dan ook actief deel aan de Taskforce Veiligheid die de gehele bouwsector veiliger wil maken. Zodat iedereen aan het einde van de werkdag weer gezond en veilig naar huis kan en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen kan. Om het veiligheidsbewustzijn bij onze mensen én bij onze partners te vergroten, hebben we een veiligheidsfilm gemaakt. Want veilig bouwen doen we samen.

VERBIND » NR. 14

11


UIT G ES P R O K E N

Rien Braakman Ondernemer, jurist, advocaat. Eigenaar van Nexa Vela Advocaten, dat VB Groep al sinds 2009 bijstaat. Gespecialiseerd in Vastgoedrecht, Vennootschapsrecht en Ondernemingsrecht. Maar bovenal adviseur die ondernemers helpt kansen te creëren en te benutten. Rien Braakman. Een man met uitgesproken opvattingen.

Duurzaam

Een man een man, een woord een woord

Energie

“Duurzaam is ook zuinig zijn op mensen. Relaties koesteren, samen gaan voor de

“Absoluut. Zeg wat je doet en doe wat je

en je benut ieders talenten, ben je

lange termijn. Zonder een goede band met

zegt. Maar dat betekent óók eerlijk zeggen

onverslaanbaar. Dan bedenk je de

relaties en collega’s ben je als ondernemer

als iets niet kan of niet lukt. Zorg ervoor dat

meest slimme alternatieven en los je alle

kansloos. Het zijn uiteindelijk altijd mensen

je betrouwbaar bent. Dat impliceert ook dat

problemen op. Dat geeft mij veel energie.

die het verschil maken.”

je jezelf laat zien en authentiek bent. Doe

Niet bedenken waarom iets niet kan, maar

dingen in het belang van de opdrachtgever,

hoe het wel zou kunnen. Vrienden noemen

Vertrouwen

“Als je als team heldere doelen stelt

maar wel op jouw eigen manier. Volgens mij

mij wel eens ‘the cleaner’, omdat ik het

“Eerlijkheid en transparantie zijn strikte

is dat een voorwaarde om samen tot een

leuk vind moeilijke gevallen op te lossen

voorwaarden voor een goede relatie met

goed resultaat te komen.”

die anderen niet aandurven of waar ze niet

klanten en opdrachtgevers. Het zorgt voor

uitkomen. Dat geeft me een enorme kick.”

vertrouwen. En omgekeerd geeft een

Ergernis

opdrachtgever die jou vertrouwt, eerder

“Ik erger me aan mensen die alleen maar

Ondernemen

inkijk in de strategische doelen van zijn

aan zichzelf denken. Aan onverschilligheid.

“Als ondernemer moet je een positieve

organisatie. Wellicht ook in zijn persoonlijke

Troep maken zonder op te ruimen. Hard

instelling hebben, het hoofd koel kunnen

doelen. Dan kun je dus sneller van waarde

roepen aan de zijkant, maar niet meedoen

houden en risico’s kunnen inschatten.

zijn voor die opdrachtgever en meer voor

als je wordt gevraagd. Maar op zich word ik

Lef hebben ook; linksaf durven slaan

hem betekenen. En niet onbelangrijk:

niet zo gauw boos hoor.”

waar iedereen rechts gaat. Bewegen, op

het maakt je werk veel leuker. Als team

het juiste moment stilstaan, vernieuwen,

successen boeken geeft heel veel energie.”

alternatieven bedenken … Kortom, never give up!”

12


NI EUWS

Spannende Dag van de bouw Op 2 juni bezochten ruim 650 geïnteresseerden, waaronder buren, toekomstige bewoners, opdrachtgever en de gemeente, Hiva A in Son. Op de bouwplaats was door Bouwmensen (opleiders in de bouw) een escaperoom geplaatst vanuit Scapetown. Iedereen mocht een poging wagen om daaruit te ontsnappen. Uiteraard waren er ook meerdere appartementen gewoon toegankelijk voor bezichtiging.

Nieuw ‘gezicht’ voor Van der Valk Breukelen Het markante Van der Valk gebouw langs de A2 bij Breukelen wordt verbouwd. Huybregts Relou voert de (ver) nieuwbouw uit. Het project is verdeeld over een 6 - tal fases. Begin 2018 is de nieuwbouw van ca. 16 vergader - / congreszalen gestart. Daarna volgen verbouwingen / uitbreidingen van de lobby, restaurant, keuken, etc. De bouw zal ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen. De meeste mensen kennen het wel: het markante oranje Van der Valk gebouw langs de A2 in Breukelen. Wat echter weinig mensen weten is dat dit gebouw van buiten een kopie is van het keizerlijke paleis in de Verboden Stad in Peking. Het is in de jaren tachtig van de vorige eeuw gebouwd in opdracht van de succesvolle ondernemer Dave Wong. Vijf sterren telde het bedrijf, de goedkoopste kamer

kostte 280 gulden per nacht, de duurste 750 gulden. Toch was de droom snel voorbij. Al na drie maanden, in het voorjaar van 1988, deed een schuld van zeven miljoen gulden Wong de das om. De restaurants liepen als een trein, maar er werden te weinig kamers verhuurd. Als eerste diende zich een groep Oosterse investeerders aan en toen Yab Yum

zich als koper opwierp, rezen er protesten. Twee maanden later was het Gerrit van der Valk die veertien miljoen gulden neertelde voor Oriëntal Palace..... Meer weten over de historie van Oriental Palace? www.hotelbreukelen.nl/historie

VERBIND » NR. 14

13


NIE U W S

Circulair Economy Challenge Rabobank VB Groep neemt deel aan de Circulair Economy Challenge van Rabobank. Binnen deze challenge werken bedrijven samen om één van elkaars processen, producten of diensten circulair te maken. Als duurzaam familiebedrijf gaan we de challenge graag aan. Het doel van de CE Challenge is om per regio en per bedrijf de circulaire kansen in beeld te brengen, zodat ondernemers met elkaar nieuwe ideeën en oplossingen bedenken om hun circulaire ambities waar te maken.

Energiek Heilust In opdracht van HEEMwonen voert Smeets Bouw sinds oktober 2017 het project Energiek Heilust uit. Dit betreft de renovatie van 332 woningen, waarvan 44 duplexwoningen en 288 eengezinswoningen. Wie na jaren van afwezigheid terugkeert in volkswijk Heilust weet niet wat hij ziet. Na jaren van achteruitgang krijgt de wijk nu een facelift. Met nieuwe en gerenoveerde woningen, een centraal park en een kerk als wijkcentrum.

14

Woningcorporatie HEEMwonen durfde het aan om complete straten met gedateerde woningen te slopen. Maar liefst 450 woningen gingen plat om Heilust weer gezond te maken. De woningen van het project Energiek Heilust blijven in tact. Deze woningen krijgen een grote opknapbeurt, het energieniveau wordt sterk verbeterd en ook het uiterlijk krijgt een facelift. Nu bij een aantal woonblokken de steigers en de steigerdoeken verdwijnen, wordt de metamorfose van de wijk goed zichtbaar. Niet alleen een klassieke oldtimer kan goed opgeknapt worden; zie hier het resultaat van de grote renovatie in deze Kerkraadse wijk Heilust.

“Oud & Nieuw” Voor opdrachtgever Klepierre heeft Van Miltenburg Bouw & Onderhoud een nieuw kantoor in een bestaand kantoor gerealiseerd. In het gebouw op hoog Catharijne, in het hartje van de stad, is op de 7e en 8e verdieping een geheel nieuw kantoor gerealiseerd. Begin maart 2018 is gestart met het casco deel, half juni 2018 is het compleet ingerichte kantoor opgeleverd. Van Miltenburg heeft daarbij meerdere partijen betrokken. Het gezamenlijke resultaat mag er zijn en Klepierre is meer dan tevreden over het behaalde resultaat. Ook bij Van Miltenburg komt resultaat samen!


Nieuwbouw Bastion Hotel Geleen Smeets Bouw gaat binnenkort in opdracht van Bastion Hotels starten met de voorbereidingen voor de nieuwbouw van het Bastion Hotel Geleen. Het nieuwe Bastion Hotel Geleen telt 91 kamers en is gemakkelijk bereikbaar vanwege de gunstige ligging nabij de uitvalswegen A2 en A76. De binnenstad van zowel Geleen als Sittard zijn gemakkelijk en snel te bereiken. Het hotel is een goede uitvalbasis om het prachtige Limburg te ontdekken. Zo ligt Maastricht op slechts 20 km afstand. Vanuit

het hotel zit je binnen no-time bij MECC Maastricht of op het Vrijthof te genieten van een heerlijk stukje Limburgse vlaai. Ook Aken (D), Luik en Hasselt (B) liggen op steenworp afstand. De ligging van hotel Geleen is één van de redenen dat gasten graag overnachten in dit hotel in Limburg. Na realisatie van de nieuwbouw zal óók het mooie design gasten triggeren hier te verblijven. Het nieuwe Bastion Hotel wordt gebouwd achter het bestaande hotel aan de Rijksweg. Het oude hotel wordt daarna gesloopt en het terrein waar het oude hotel op stond wordt de nieuwe parkeerplaats. Start bouw na de bouwvak. Bouwtijd 11 maanden .

Stoffering van de stoelen getrokken

Publiek geeft startsein voor opknapbeurt Theater aan het Vrijthof De grondige opknapbeurt van de Papyruszaal van Theater aan het Vrijthof is ludiek van start gegaan. Het publiek in het Theater aan het Vrijthof trok na afloop van een voorstelling de stoffering van de stoelen. Als startsein voor de grote verbouwing die de grote zaal komende maanden ondergaat.

Theaterdirecteur Jean Boelen riep het publiek in de zaal op de verbouwing een eerste aanzet te geven door de stoelen te ‘strippen’. Even daarvoor had hij stilgestaan bij de 26-jarige geschiedenis van de zaal waarin veel mooie momenten zijn beleefd. De komende weken wordt de zaal volledig gestript van stoelen, tapijt, wandbekleding, akoestische doek en plafondkaatsers en worden licht en geluid compleet gedemonteerd. De zaal krijgt een geheel nieuw interieurontwerp en aankleding. De verbouwing die door Van Heur Bouw & Onderhoud wordt uitgevoerd, zal duren tot de laatste week van september. VERBIND » NR. 14

15


Postbus 2320, 5600 CH Eindhoven • Elzentlaan 29, 5611 LH Eindhoven T +31(0) 40 213 51 33 • info@vbgroep.com • www.vbgroep.com