Page 1


Speldagsinformation

Vi kommer att spela vid 15 tillfällen under 2018

Tisdag den 1 maj kl. 13.45 Torsdag 10 maj kl. 13.45 Onsdag 6 juni kl. 13.45 Från och med onsdag den 27 juni till och med 12 september börjar vi kl. 18.45

Rossön i april 2018, Rossöns IF/styrelsen

4

MW Produktion - 0706-733 822


Nr 7 web 2018  

Annonsmagasinet i Västra Ångermanland

Nr 7 web 2018  

Annonsmagasinet i Västra Ångermanland

Advertisement