Page 1


Folkets Hus Forum Junsele

Tel. 0621-100 89, fax 0621-108 02 www.forum-junsele.nu

Fredag 30/9 Kommande danser:

21/10 DONNEZ 18/11 Lars Kristerz

OBS! Jägarna 2 2 visningar Fredag 9/9 kl. 20.00 Söndag 11/9 kl. 19.00 Fr. 15 år. Tid 2,10. 80:-

BIO

Harry Potter & Dödsrelikerna 2 Söndag 18/9 kl. 19.00 fr. 11år. 70:Bilar 2 Söndag 25/9 kl. 18.00. OBS! TID fr.7 år, tid 1,52. 60:-

Medvind Västra INFORMATION OM PLANERAD VINDKRAFTSSATSNING I NÄSÅKERSOMRÅDET Allmänhet och företagare inbjuds till en inledande informationsträff måndagen den 29 augusti kl 18.30 på Markusgården i Näsåker. SCA och Fred. Olsen Renewables har bildat ett samägt bolag, FORSCA AB, för att undersöka möjligheterna att bygga vindkraft på SCAs marker. Området som ligger i närheten av Näsåker har en potentiell vindkraftsproduktion om cirka 2 terrawattimmar per år. Från företaget kommer vd Mats Hörnberg, samt projektledarna Magnus Ringlöv och Lars Gustavsson och från kommunen bland annat kommunalrådet Elisabet Lassen samt projektledaren för MedVind Västra Jan Staaf. VI BJUDER PÅ KAFFE! VÄLKOMMEN FORSCA AB kommer att senare inbjuda till ett formellt samråd enligt miljöbalken 6kap. 4§. Samrådet kommer att annonseras i god tid och ge alla möjligheter att komma med synpunkter och information som är av vikt för fortsatt utredningsarbete i tillståndsprocessen.

FORSCA AB Ångermanland var länge den nordligaste delen av landet när Sverige formades till ett rike. Bebyggelsen följde Ångermanälven uppåt. Under 1500-talet fortskred försvenskningen upp till nuvarande Västerbotten samtidigt som Ångermanland 1585 fick sin första stad, Härnösand. Köpingen Örnsköldsvik blev stad 1894. 1917 inrättades industrisamhällena Sollefteå och 1947 Kramfors som städer. MW Produktion - 0706-733 822

11


Nr 13 2011  
Nr 13 2011  

Annonsmagasin för Västra Ångermanland

Advertisement