Page 1

VYUŽIJTE MOŽNOST INZERCE V NAŠICH NOVINÁCH. INFORMACE TEL.: 724 187 582 VYUŽIJTE MOŽNOST INZERCE V NAŠICH NOVINÁCH. INFORMACE TEL.: 724 187 582

Příští číslo vychází v pátek 4.3.2011

čtrnáctideník èíslo 3 / roèník 6 TV program 21. 2.– 6. 3. 2011

HAVLÍČKŮV BROD, HUMPOLEC, PELHŘIMOV, CHOTĚBOŘ, SVĚTLÁ

NAD

SÁZAVOU, LEDEČ

NAD

SÁZAVOU, KAMENICE

LIPOU, POČÁTKY

NAD

inzerce. P. Polreich • tel. 724 187 582 • E-mail. polreich@bbpress.cz

více na straně 11 Tel.: 723 691 007, www.ski.hlinsko.cz

OBELISK Kamenosochařství Mírovka, Havl.Brod

• žulové parapety, žulové prac. desky kuchyňských linek, • renovace starých žulových schodů, •

pomníková výroba.

Tel.: 606 461 923

havlbrod 3x11.indd 1

www.obeliskhb.cz

Kancelář Chotěboř

Finanční přivýdělek na kanceláři v Chotěboři informace: Petra Kobrová telefon: 603 438 538

Vzorková místa Jihlava - supermarket COOP TIP - Rantířovská ul. Havlíčkův Brod - OD Alej, potraviny COOP TIP, Havlíčkova ul. Humpolec-nákup.středisko COOP TIP-Havlíčkovo nám. Pelhřimov-nákup.středisko (vchov prodejna Jamall)-arch. Janáka.

Mìøení radonu v pùdì a v místnostech Pelhøimov 777 603 775 Tel./fax: 565 324 800, info@cistavoda.info Žïár nad Sázavou 603 486 822 Tel./fax: 566 628 232, vp-radon@vp-radon.cz

14.2.2011 15:14:14


*OUFSJĂ?SPWĂ?EWFĹźF13Ăƒ. $"( 4"1&-* %ĹźFWĹžOĂˆFVSPPLOBBEWFĹźF4-"70/"

/BWĂ?UJWUFOBĂ?JTQFDJBMJ[PWBOPVQSPEFKOV

VĂ Ĺ HEZÄŒĂ? VĂ?HLED NA SVÄšT... ;FMFOĂˆĂžTQPSĂˆN QĹźJKĹ›UFTFJ7ZJOGPSNPWBUPNPäOPTUFDIEPUBDF 1-"4507ÂŤ0,/"Ă€JSPLâWâCĹžS[OĹžNFDLâDIQSPmMƉ"-61-"45 ;*./Âś",$&[B TUJLPNPSBIMPVCLZNN[BDFOVUJLPNPSZ

1ĹźJ[BLĂˆ[DFOBEUJTWOJUĹźOĂ“QBSBQFU17$EPĂ?Ă“ĹźFDN;%"3." #F[QFĹ˜OPTUJOĂ“LMJLZ4FDVTUJL;%"3."LFWĂ?FNQMBTUPWâNPLOƉN %ĹźFWĹžOĂˆFVSPPLOBBEWFĹźF4-"70/"oWZTPLĂˆLWBMJUBQSPWFEFOĂ“ 0ECPSOĂ? QPSBEFOTUWĂ“BTFSWJT LWBMJUOĂ“NPOUĂˆĂ¤F QşÓ[OJWĂ? DFOZ

0UFWĹźFOP 1POEĹžMĂ“1ĂˆUFL  I 4UĹźFEB EPI 4PCPUB I

LuxusnĂ­ pĹŻjÄ?ovna svatebnĂ­ch a spoleÄ?enskĂ˝ch ĹĄatĹŻ nabĂ­zĂ­: svatebnĂ­ ĹĄaty pĂĄnskĂŠ obleky dÄ›tskĂŠ (dĂ­vÄ?Ă­, chlapeckĂŠ) spoleÄ?enskĂŠ ĹĄaty maturitnĂ­ veĹĄkerĂŠ doplĹˆky

KříŞovå 2, 586 01 Jihlava tel.: 567 320 753 mobil: 606 540 182 Provozní doba: 10:00 – 17:30

NOVĂ KOLEKCE SVATEBNĂ?CH Ĺ ATĹŽ znĂĄmĂŠ ďŹ rmy SPOSA TOSCANA

MasĂŠrskĂ˝ kurz pro sportovnĂ­ a rekondiÄ?nĂ­ masĂĄĹže akreditovanĂ˝ MĹ MT v rozsahu 150 vyuÄ?. hod. kterĂ˝ pořådĂĄ

Petr Beran - VzdÄ›lĂĄvacĂ­ stĹ™edisko VysoÄ?ina ZĂ­skĂĄte: „OsvÄ›dÄ?enĂ­â€œ pro novĂ˝ obor . novĂŠ sebeuplatnÄ›nĂ­ . zajĂ­mavou moĹžnost vĂ˝dÄ›lku

PelhĹ™imov: Ĺ˝Ä?ĂĄr nad SĂĄzavou: TĹ™ebĂ­Ä?:

2.3. - 14.5.2011 2.4. - 17.6.2011 1.4. - 15.6.2011

Kurzy budou zpravidla jeden aŞ dva dny v týdnu 15:30-19:30 h + kaŞdou druhou sobotu 8:30-17:30 h.

DalĹĄĂ­ nĂĄstavbovĂŠ kurzy a programy pro masĂŠry vÄ?etnÄ› pĹ™esnĂ˝ch rozpisĹŻ výťe uvedenĂ˝ch kurzĹŻ najdete na: http://www.pb-vsv.cz/ nebo volejte : 604 201 891 (Petr Beran) P.S. Bavte se a pĹ™itom vzdÄ›lĂĄvejte!

-

havlbrod 3x11.indd 2

STRANA

NejprodĂĄvanÄ›jĹĄĂ­ okna a interiĂŠrovĂŠ dveĹ™e JakĂĄ okna jsou nejprodĂĄvanÄ›jĹĄĂ­? Okna, kterĂĄ se ve firmÄ› DVEĹ˜E OKNA U SVÄšTA nejvĂ­ce prodĂĄvajĂ­, jsou ĹĄestikomorovĂĄ okna z profilu ALUPLAST IDEAL 7000 se stavebnĂ­ hloubkou 80 mm a trojskly Ug=0,7. ProÄ? zrovna tato okna? Jsou to okna na ĹĄpiÄ?kovĂŠ Ăşrovni a navĂ­c v pĹ™i srovnĂĄnĂ­ ceny a technickĂ˝ch parametrĹŻ vychĂĄzĂ­ v souÄ?asnĂŠ dobÄ› jako nejlepĹĄĂ­ volba. DĹŻleĹžitĂĄ je mimo poÄ?tu komor i stavebnĂ­ hloubka profilu. NabĂ­dka barev u tohoto bezkonkurenÄ?nĂ­ho profilu (v pomÄ›ru kvality a ceny) jsou: bĂ­lĂĄ, zlatĂ˝ dub, mahagon a oĹ™ech a lze ho pouŞít i pro nĂ­zkoenergetickĂŠ domy. ProÄ? zrovna trojsklo Ug=0,7? Cena trojskel postupnÄ› klesĂĄ. NynĂ­ firma DVEĹ˜E OKNA U SVÄšTA nabĂ­zĂ­ trojskla Ug=0,7 do oken pouze s příplatkem 540,-- KÄ? za m2 okna bez DPH. Dvojskla s trojskly se nechajĂ­ kombinovat, vÄ›tĹĄina zĂĄkaznĂ­kĹŻ si jiĹž nynĂ­ objednĂĄvĂĄ trojskla, tepelnĂĄ Ăşspora je jistÄ› znatelnĂĄ. Do nevytĂĄpÄ›nĂ˝ch prostor se stĂĄle vÄ›tĹĄinou volĂ­ varianta s dvojskly. NavĂ­c ĹĄestikomorovĂ˝ profil ALUPLAST IDEAL 7000 se stavebnĂ­ hloubkou 80 mm je jiĹž konstruovĂĄn pro trojskla - je to tedy bezproblĂŠmovĂĄ kombinace. Co mĹŻĹže firma nabĂ­dnout nĂĄroÄ?nÄ›jĹĄĂ­m zĂĄkaznĂ­kĹŻm? BezkonkurenÄ?nĂ­ osmikomorovĂ˝ profil s vlepovanĂ˝m trojsklem a stavebnĂ­ hloukou 85 mm, zatĂ­m se jako novinka vyrĂĄbĂ­ pouze v bĂ­lĂŠ barvÄ› a doporuÄ?uje se pro pasivnĂ­ a nĂ­zkoenergetickĂŠ domy. DalĹĄĂ­ profily jsou ALUPLAST IDEAL 6000 a 5000 – s trojĂ­m tÄ›snÄ›nĂ­m (ideĂĄlnĂ­ tÄ›snost pĹ™i vysokĂŠ rychlosti vÄ›tru) a s vlepovanĂ˝m dvojsklem Ä?i trojsklem nebo se standardnĂ­m křídlem s dvojsklem a trojsklem. VhodnĂĄ okna pro VĂĄs VĂĄm rĂĄdi doporuÄ?Ă­ ve vzorkovĂŠ prodejnÄ› DVEĹ˜E OKNA U SVÄšTA PelhĹ™imov s.r.o. Co je v nabĂ­dce pro zĂĄkaznĂ­ky, kteří chtÄ›jĂ­ dĹ™evÄ›nĂĄ eurookna? Firma mĹŻĹže nabĂ­dnout ĹĄpiÄ?kovĂĄ eurookna SLAVONA – Solid Comfort standartnÄ› jiĹž s trojskly Ug=0,53 a celkovĂ˝m prostupem okna Uw=0,7, kterĂ˝ se hodĂ­ pro pasivnĂ­ i nĂ­zkoenergetickĂŠ domy, dĂĄle mĹŻĹžeme nabĂ­dnout cenovÄ› pĹ™ijatelnÄ›jĹĄĂ­ eurookna SL80 s trojskly s rĹŻznĂ˝mi koeficienty prostupu. Jak je to s dotaÄ?nĂ­m programem ZelenĂĄ ĂşsporĂĄm? VĹĄechna výťe uvedenĂĄ okna jsou zapsĂĄna v tomto programu a firma DVEĹ˜E OKNA U SVÄšTA je zapsanĂ˝m odbornĂ˝m dodavatelem. PracovnĂ­ci tĂŠto firmy VĂĄm případnÄ› poradĂ­ popĹ™. zprostĹ™edkujĂ­ vyřízenĂ­ dotacĂ­. Co dĂĄle mĹŻĹže firma nabĂ­dnout zĂĄkaznĂ­kĹŻm? Pro novostavby nabĂ­zĂ­ kompletnĂ­ tÄ›snĂ­cĂ­ i3 systĂŠm vÄ?etnÄ› montĂĄĹže. VĹĄem zĂĄkaznĂ­kĹŻm nabĂ­zĂ­ kompletnĂ­ prĂĄce vÄ?etnÄ› zednickĂŠho zapravenĂ­, montĂĄĹže parapetĹŻ, likvidace starĂ˝ch oken atd. VĹĄem zĂĄkaznĂ­kĹŻm se snaŞí v jejich poĹžadavcĂ­ch vyhovÄ›t a vĹĄe Ĺ™eĹĄĂ­ individuĂĄlnÄ›. Po jakĂŠm zboŞí je dĂĄle vysokĂĄ poptĂĄvka? Po doplĹˆcĂ­ch k oknĹŻm, ĹžaluziĂ­ch ISOTRA, kterĂŠ firma DVEĹ˜E OKNA U SVÄšTA dodĂĄvĂĄ, dĂĄle pak po sĂ­tĂ­ch proti hmyzu, parapetech jak vnitĹ™nĂ­ch tak venkovnĂ­ch atd. Samostatnou kapitolou jsou pak vchodovĂŠ dveĹ™e, kde firma DVEĹ˜E OKNA U SVÄšTA nabĂ­zĂ­ dveĹ™e s vĂ˝plnÄ›mi a pak takĂŠ tzv. příÄ?kovanĂŠ dveĹ™e, kde jsou mnohem lepĹĄĂ­ technickĂŠ a uĹžitnĂŠ vlastnosti a navĂ­c je niŞťí i cena. Na vzorkovĂŠ prodejnÄ› VĂĄm rĂĄdi poradĂ­ a ukåŞí jakĂ˝ typ bude pro VĂĄs nejvhodnÄ›jĹĄĂ­ – dle vzhledu a cenovĂŠ dostupnosti. NejprodĂĄvanÄ›jĹĄĂ­ jsou kvĹŻli svĂ˝m vlastnostem i pÄ›knĂŠmu vzhledu a cenÄ› příÄ?kovanĂŠ dveĹ™e. JakĂŠ jsou nejprodĂĄvanÄ›jĹĄĂ­ interiĂŠrovĂŠ dveĹ™e a obloĹžky? NynĂ­ rozhodnÄ› nÄ›meckĂŠ dveĹ™e a obloĹžky PrĂźm. Je to hlavnÄ› kvĹŻli jejich preciznĂ­mu zpracovĂĄnĂ­ a vzhledu. JiĹž ve standardu je dutinkovĂĄ dĹ™evotřískovĂĄ vĂ˝plĹˆ, zaoblenĂŠ hrany a v povrchu CPL, kterĂ˝ je odolnĂ˝ vĹŻÄ?i poĹĄkrĂĄbĂĄnĂ­ a odÄ›ru atd. DalĹĄĂ­ moĹžnosti povrchĹŻ jsou fĂłlie Ä?i přírodnĂ­ dĂ˝ha, nebo celomasivnĂ­ dĹ™evÄ›nĂŠ dveĹ™e. VaĹĄe poĹžadavky na interiĂŠrovĂŠ mĹŻĹžete opÄ›t konzultovat na prodejnÄ› firmy DVEĹ˜E OKNA U SVÄšTA. A co navĂ­c? ZĂĄkaznĂ­ci, kteří od firmy DVEĹ˜E OKNA U SVÄšTA jiĹž majĂ­ okna aĹĽ uĹž plastovĂĄ nebo dĹ™evÄ›nĂĄ majĂ­ automaticky slevu na interiĂŠrovĂŠ dveĹ™e, obloĹžky od firem: PrĂźm, CAG, Sapeli, Porta a na kovĂĄnĂ­ TWIN, MaT, Hoppe. Pokud chcete poradit nebo zpracovat nezĂĄvaznou cenovou nabĂ­dku staÄ?Ă­ napsat e-mail nebo zavolat (pelhrimov@usveta.cz, tel: 565 381 133) a pĹ™esvÄ›dÄ?it se o příznivĂ˝ch cenĂĄch. Chce-li okna vidÄ›t nebo si je vyzkouĹĄet, Ä?i si prohlĂŠdnout interiĂŠrovĂŠ dveĹ™e navĹĄtivte vzorkovou prodejnu.

2

14.2.2011 15:14:17


ZAHRADA

Jaro v zahradách Narcis (Narcissus L.) Narcis je víceletá bylina vysoká 8 až 60 cm, přezimující podzemními cibulemi. Narcisy původně planě rostly na Iberském poloostrově, dnes jsou rozšířeny v jižní Evropě, v Asii a v severní Africe. Dnes je oficiálně registrováno vice 20 000 hybridů lišících se od sebe vzrůstem, obdobím kvetení, barevnými odstíny i velikostí květů, existují také plnokvěté odrůdy. Mohou kvést v březnu, dubnu nebo v květnu. Listy narcisů jsou úzce řemenovité, květní stoly duté, nesou obvykle jeden květ, někdy i více. Květ je tvořen okvětím s pakorunkou, jejíž délka i zbarvení se liší dle odrůdy. Nejlépe se narcisům daří v půdách lehkých, propustných, výživných, slabě zásaditých až neutrálních, mírně vlhkých, stanoviště by mělo být slunné nebo jen slabě přistíněné. Cibule se sází na podzim do zahrady v době, kdy se teplota pohybuje okolo 5 °C, do hloubky 10 až 12 cm. Po odkvětu a po odumření listů

je dobré cibule vyrýpnout ze země a skladovat je za pokojové teploty v suché rašelině až do podzimu, kdy se zasadí do volné půdy. Z takto ošetřených cibulí pak v dalším roce vyrostou rostliny s větším množstvím květů. Do květináče vysazujeme několik cibulí blízko sebe a z hlíny (mohou ale být zasazeny i ve štěrku) necháme vyčnívat jen krčky. Když se objeví poupata, přeneseme květináče do osvětlené místnosti, nikoliv však na přímé slunce. V tomto období vyžadují také přiměřenou, vyrovnanou teplotu vzduchu okolo 15 °C a stále vlhkou půdu, nesmíme je však přelít. Hnojení by mělo být pravidelné. K nejčerstvějším novinkám patří narcisy kvetoucí v létě (např. Narcis Erlicheer). Na rozdíl od tulipánů cibule narcisů můžeme ponechat na místě 3-4 roky. Některé druhy nebo odrůdy jsou jemně nebo intenzivně vonné. Silice z odrůd N. poeticus a N. jonquilla se používají do luxusních parfémů (například v parfému Dior Dior, Chloe Narcisse,

Lancome Miracle So Magic!, Chanel No 19). Tyto odrůdy pěstuje se v jižní Francii na velkých plochách. Silice z narcisu dodává parfémům intenzivní kořeněný, slámově sladký a zemitý odér. Tulipán (Tulipa) Je vyšlechtěno mnoho barevných, tvarových a výškových variací. Rané odrůdy tulipánů mohou rozkvést už v polovině března, pozdní kvetou v květnu. Tulipány začaly být oceňovány jako zahradní rostliny v 15. a 16. století v Turecku, v zahradách sultánů Mohameda II. (Nehmet el Fatih 1451 – 1481) a Sulejmana Velikého (1520 – 1566). V Botanických zahradách v Evropě se první tulipány objevily v císařské botanické zahradě ve Vídni. První cibule obdržel jeho správce Clausius (Charles de l’Ecluse) od velvyslance rakouského císaře v Turecku. Tulipány vyžadují rovný, dobře zkultivovaný a uhrabaný pozemek. Na teplotu jsou nenáročné, pouze časté výkyvy teplot mohou tulipány poškodit. Tulipány jsou náročnější na vyšší vzdušnou vlhkost pouze v období po výsadbě a těsně před rozkvětem. Vlhkost by měla být kolem 70%. Existuje nepřeberné množství druhů tulipánů. Některé jsou nízké a hodí se nejlépe do skalek či nádob a další dosahující výšky až 90 cm nejlépe vyniknou na trvalkovém záhoně. Barevná pestrost je opravdu široká od bílé až po černou. Mohou být jednobarevné nebo pestrobarevné a různě žíhané druhy. Tvar květu může být miskovitý, zvonkovitý nebo hvězdicovitý. Květní lístky mohou být lesklé nebo hedvábné. Kosatec (Iris L.) Jedná se o vytrvalé pozemní byliny, s oddenky, někdy se oddenky větví. Jsou to rostliny jednodomé s oboupohlavnými květy. Stonky jsou vzpřímené, na průřezu oblé nebo trochu zploštělé. Listy jsou střídavé, přisedlé, s listovými pochvami, jsou jezdivé, tedy postavené k lodyze hranou. Čepele listů jsou celokrajné, kopinaté až široce kopinaté, mečovité, monofaciální, tedy rub a líc vypadají skoro stejně, žilnatina je souběžná. Květy jsou oboupohlavné, poměrně velké a nápadné, často vonné, různých barev, jsou jednotlivé nebo v květenstvích, zpravidla v vějířcích. Květy jsou podepřeny 2, vzácněji 3, listeny, které jsou zelené nebo hnědé a blanité. Elegantní květiny s nádhernými květy. Patří mezi jedny z nejrozšířenějších trvalek v našich zahradách. Kosatce jsou stále velmi oblíbené zejména pro svoji pestrobarevnost a malou náročnost při pěstování. Díky duhovou barevností květů získali latinské jméno řecké bohyně duhy Iris. Sušený oddenek určitých druhů kosatce, zvaný fialkový kořen, byl základní surovinou ve středověké parfumerii a farmacii. Nejčastěji k vidění na našich zahradách jsou zahradní kosatce (Iris x barbata). Pěstuje se mnoho barevných odstínů, barevných kombinací, různé velikosti a tvary květů. Dnes květinově lehce máslové tóny kosatce mužete potkat v parfeméch Prada Infusion d´Iris, Acqua di Parma Iris Nobile, Bvlgari Omnia Amethyste, Guerlain Apres L´Ondée, Bvlgari BLV Notte atd. Kosatce se přirozeně vyskytují v mírném pásu celé severní polokoule. Druhů je známo kolem 200. V ČR ve volné přírodě roste 8 druhů: kosatec sibiřský (Iris sibirica), kosatec žlutofialový (Iris spuria), kosatec trávolistý (Iris graminea), kosatec různobarvý (Iris variegata), kosatec nízký (Iris pumila), kosatec skalní (Iris humilis) a kosatec bezlistý (Iris aphylla). STRANA

havlbrod 3x11.indd 3

3-

14.2.2011 15:14:19


-

havlbrod 3x11.indd 4

STRANA

4

14.2.2011 15:14:20


ŠKOLA

www.stredniskola.com

tel.: 775 154 168 nabízí pro školní rok 2011/12: Maturitní obory: Učební obory: • Informační technologie • Kuchař - číšník - Počítačová grafika • Prodavač a výrobce lahůdek - Programování a počítačové efekty • Prodavač - Počítačové sítě • Obchodník Nástavbové studium - Specialista na výpočetní technologie • Podnikání - Specialista na cestovní ruch Vzdělávání dospělých - distanční studium: • 4letý - Obchodník JAZYKOVÉ CENTRUM • 2letý - Podnikání Výuka dětí již od 4let • 3leté - Prodavač

Střední škola SČMSD v Humpolci Uběhlo dalších čtrnáct dní, ve kterých se ve škole nezahálelo. Činnost školy se tentokráte zaměřila na několik oblastí. První z nich je

Výuka angličtiny, obchodní angličtiny, němčiny a španělštiny - info na el.: 775 154 168, 565 532 160 (68) nebo osobně v budově školy

Poutní Hotel Křemešník

nabídka z oblasti dalšího vzdělávání dospělých. Škola provádí pilotování programu Informační gramotnosti veřejnosti. V průběhu 76 hodin se zájemci seznámí s jednotlivými moduly ECDL (European Computer Driving Licence) a na závěr získají Osvědčení školy o absolvování kurzu nebo certifikát Start. Pokud budou účastníci opravdu úspěšní a projdou testováním jednotlivých modulů, pak získají mezinárodní certifikát ECDL. Tento projekt je otevřen široké veřejnosti a pokud máte zájem, můžete se k němu připojit. Bližší informace získáte na tel.č. 777201400(Mgr. R. Dvořák) či na stránkách školy. Druhou nabídku tvoří nové obory, které škola otevírá pro následující školní rok 2011-2012. Jedná se o obor Obchodník se zaměřením : Pracovník marketingu. Je rozšířen o předměty zabývající se marketingem a managementem. Pro ty, kteří pracují a chtějí si zvýšit své vzdělání, je určeno distanční studium maturitního oboru Podnikání (dvouleté) se zaměřením na sociální činnost. Obor umožňuje široké uplatnění v této oblasti. Jeho výuka probíhá formou e-learningu, konzultací a zkoušek v termínech, které

Nabízí: • firemní akce • školení • semináře • svatby • rodinné oslavy • výjezdní zasedání 19.2. Zvěřinové hody s hudbou 26.2. Zimní hrátky pro děti

- plno her a zábavy pro děti (koná se za každého počasí).

12.3. Staročeské hody s hudbou 19.3. Vítání jara - velká akce pro děti V restauraci se nachází dětský koutek

Více info na tel.: 565 303 430, 431 nebo na e-mailu:info@hotelkremesnik.cz www.hotelkremesnik.cz

zájemcům budou vyhovovat. Na počátku studia obdrží všechny potřebné materiály v tištěné či elektronické podobě. Studenti maturitních ročníků zahájili svou přípravu na zkoušku dospělosti tou zajímavější a nejhezčí částí, maturitními plesy. Třída 4.OB jej protančí 11.2. a třída 4.OA jej připravuje na 4.3. 2011. Všechny Vás srdečně zvou.

STRANA

havlbrod 3x11.indd 5

5-

14.2.2011 15:14:20


PONDĚLÍ 05.00 - Kalendárium 05.15 - Po stopách 05.30 - Chalupa je hra 05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája 09.30 - Doktorka Quinnová 10.20 - Návrat do ráje 11.10 - O poklad Anežky České 12.00 - Polední události 12.30 - Sama doma Být doma neznamená samotu. Harmonie vztahů a rodiny 15.00 - PLANETA YÓ 16.30 - AZ-kvíz Soutěž pro každého 17.00 - Černé ovce Nebojte se bojovat za svá práva - pomůžeme vám! Reportáže, testy, rady 17.30 - Zprávy o půl šesté 17.45 - Nemocnice na kraji města po dvaceti letech (9/13) Start Blažej se zapojuje do privatizačního projektu nemocnice, Alžběta dává výpověď, Eliška Králová se vdává... Osudy hrdinů legendárního seriálu pokračují 18.45 - Večerníček Krtkova dobrodružství 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí

21.

ÚNORA

2011 /

SVÁTEK:

09.10 - Československý filmový týdeník 1955 09.30 - Osobnost na Dvojce 09.35 Moderuje Václav Žmolík 09.40 - Bílá místa 10.00 - Abeceda komunistických zločinů 10.25 - Střípky času 10.45 - Československý filmový týdeník 11.00 - Čačapojové 12.00 - Eiichi Hayashi Kvartet - Japonsko 12.40 - Pozvánka na Dvojku 12.55 - Klíč 13.30 - Živě s Václavem Žmolíkem 13.35 - Bílá místa 14.00 - Abeceda komunistických zločinů (8/26) 14.20 - Střípky času 14.40 - Československý filmový týdeník 14.55 - Velikonoční ostrov 15.50 - Osobnost na Dvojce 16.00 - První světová válka v barvě (6/6) 16.55 - Seniorklub Milana Švihálka 17.25 - Příběhy domů 17.55 - Folklorika 18.25 - Game Page 18.55 - Moje rodina III 19.30 - Zprávy 19.40 - Osobnost na Dvojce 19.45 - Pozvánka na Dvojku 20.00 - KULTURA S DVOJKOU 20.20 - Pařížská mírová konference 1919 22.00 - Neznámí hrdinové - Pohnuté osudy 22.30 - Historie.cs 23.25 - Sicilská rebelka 01.15 - Hvězdy jazzového nebe

LENKA / ELEONORA

05.59 - Snídaně s Novou 09.30 - Pustina 11.20 - Tescoma s chutí 11.30 - Lenssen & spol. 12.00 - Polední Televizní noviny 12.30 - Walker Texas Ranger 13.40 - Vražedná čísla II (10) 14.35 - Kobra 11 XIII (1) 15.35 - Krok za krokem II (3) 16.00 - Beze stopy III (6) 17.00 - Odpolední Televizní noviny Sportovní noviny, Počasí 17.30 - Odložené případy 18.30 - Ulice (1936) 19.30 - Televizní noviny Sportovní noviny, Počasí 20.00 - Česko Slovenská SuperStar Největší pěvecká show světa začíná...

21.35 - Tisíc a jedna noc 22.30 - Noční Televizní noviny Sportovní noviny, Počasí 23.00 - Námořní vyšetřovací služba VII 23.55 - Poker Star 00.55 - Mrtvá zóna V (5) 01.40 - Bujné fantazie (1) Zdání klame 02.10 - Novashopping

20.00 - Četnické humoresky Grunt 09.00 - Svět Nova Cinema 09.30 - Teleshopping 10.00 - Za stříbrným plátnem 10.10 - 10 nej... z Hollywoodu 10.35 - Svět šoubyznysu 11.05 - Krása na zabití 21.20 - Reportéři ČT Kauzy a reportáže s Markem Wollnerem 22.05 - Na cestě po Graubündenu S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem přes honosné alpské štíty za koňskými dostihy na sněhu, unikátní horskou úzkokolejkou a ruční výrobou lyží 22.35 - Na stopě Zločin se může dotknout každého z nás. Roman Svoboda pátrá, radí, informuje. Sledujte také na www. ct1.cz/nastope 23.00 - ČT Live - Ohrožený druh Záznam části koncertu z pražského Divadla na Vinohradech. Zpívají: T. Nekudová, V. Nerušilová, L. Nová, N. Válová, H. Robinson, F. Segrádo a J. Sklenář. Spoluúčinkuje M. Horáček. Režie D. Sís 23.55 - Film o filmu: Báječná léta pod psa 00.10 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.15 - Máte slovo s M. Jílkovou Tváří v tvář problému 01.00 - Malá farma Zabíjačka 01.30 - Z metropole 02.00 - Události v regionech 02.30 - Dobré ráno s Jedničkou

-

havlbrod 3x11.indd 6

STRANA

12.45 - Teleshopping 13.10 - Show Jerryho Seinfelda IV (13, 14) 14.10 - Pustina 16.00 - Ulice (199) 16.45 - Zvláštní efekty 18.35 - Walker Texas Ranger III (14) 19.30 - Ženatý se závazky (103) Velká láska, potyčky a sladké smiřování. Americký seriál (1987-95). V hlavních rolích Ed O´Neill a Katey Sagal. Režie T. Singletary. Ústřední píseň zpívá Frank Sinatra. 20.00 - Jeden z nich je vrah Český kriminální film (1970).

21.55 - Noční můra Americký thriller 23.35 - Bohyně lásky z celého světa (4) 00.10 - Show Jerryho Seinfelda IV (13, 14) Sledujte osudy svobodného komika Jerryho Seinfelda a jeho přátel - expřítelkyně Elaine, nejlepšího kamaráda George a excentrického souseda Kramera.

06.00 - Teleshopping 06.05 Zpravodajství TV Prima 06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.50 - M*A*S*H 08.35 - Will & Grace 09.15 - Prostřeno! 10.05 - To je vražda, napsala 11.05 - Diagnóza vražda 12.05 - Policejní divize III 13.05 - M*A*S*H (214) 13.35 - Kutil Tim I (11) 14.10 - Přátelé V (20) 14.35 - Přátelé V (21) 15.05 - Médium VI (4) 16.05 - Columbo Případ vysokého IQ 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Cesty domů (30)

21.20 - Mladší o pár let 22.20 - Anatomie lži I (3) 23.20 - Sběratelé kostí I (7) Muž v cele smrti Americký krimiseriál 00.20 - Kriminálka Kolín Smrt na Rýnu Německý kriminální seriál (1999). 01.20 - Volejte Věštce 03.05 - Výklad snů 04.00 - Na čem záleží (150) 04.25 - Na čem záleží (151) 04.50 - Autosalon

ÚTERÝ 05.00 - AZ-kvíz 05.30 - Pod pokličkou 05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája 09.30 - Doktorka Quinnová 10.20 - Návrat do ráje 11.15 - O poklad Anežky České 12.00 12.30 15.00 16.30

- Polední události - Sama doma - PLANETA YÓ - AZ-kvíz Soutěž pro každého 17.00 - Chalupa je hra Keramická svítidla jednoduše a levně. Magazín nejen pro chataře a chalupáře 17.30 - Zprávy o půl šesté Co večer uvidíte - přehled nejzajímavějších zpráv, které vás čekají v regionálních i celostátních Událostech 17.45 - Nemocnice na kraji města po dvaceti letech Synové Osudy hrdinů legendárního seriálu pokračují 18.45 - Večerníček Krtkova dobrodružství 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 20.00 - 20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI: Rozmarná léta českého filmu - 1997 (8/20)

20.55 - Báječná léta pod psa Libuše Šafránková a Ondřej Vetchý ve filmové komedii podle známého románu Michala Viewegha Dále hrají: V. Javorský, J. Wehrenberg, J. Ježková, V. Cibulková, V. Dlouhý, V. Preiss, A. Veselá, K. Fialová, M. Kantorková, J. Zahálka, K. Botková, O. Brousek, S. Zindulka a další. 22.40 - * Štvanec IRA Jeho odvaha zachránila padesát lidských životů. Dodnes je na útěku. Britsko-kanadský koprodukční film, vycházející z pravdivého příběhu britského agenta uvnitř IRA (2008). 00.35 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.45 - Den D (6/13) Pět investorů čeká ve svém doupěti na nápad, který stojí za investic ambiciózních podnikatelů přesvědčit? Česká verze celosvětově úspěšného pořadu 01.30 - Zajímavosti z regionů 02.00 - Události v regionech 02.30 - Dobré ráno s Jedničkou

22.. 22

ÚNORA

2011 /

SVÁTEK:

7.30 - Kultura.cz 08.00 Jazykové kurzy 08.15 - Ruský jazyk pro turisty 08.30 Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.30 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Moderuje Jan Kovařík 09.38 - Evropa a já 09.55 - Evropa dnes 10.25 - Světozor 11.00 - Trabant - auto za dolar 12.00 - Příště u Vás z Hrádku u Rokycan 12.40 - Pozvánka na Dvojku 12.55 - Hledám práci 13.30 - Živě s Janem Kovaříkem 13.33 - Evropa a já 13.45 - Kvarteto 14.20 - Světozor 15.00 - Dopis mé matce 15.55 - Osobnost na Dvojce 16.00 - Klenba života 16.30 - Televizní klub neslyšících 16.55 - Břetislav Hodek 17.25 - Cestománie 17.55 - Za vesnickými muzikanty 18.25 - Kosmopolis 18.55 - Moje rodina III 19.30 - Zprávy 19.40 - Osobnost na Dvojce 19.45 - Pozvánka na Dvojku 20.00 - KULTURA S DVOJKOU 20.20 - Udělej mi Kubricka 21.45 - Inventura Febia: Otakar Vávra a Lída Baarová 22.20 - Komorný spevák 23.20 - Moderato cantabile 00.50 - Babylon 01.20 - Hvězdy jazzového nebe

08.00 - Svět Nova Cinema 08.35 - Zvláštní efekty 09.20 - Teleshopping 09.50 Zvláštní efekty 10.40 - Ženatý se závazky 11.05 - Walker Texas Ranger 11.55 - Tisíc a jedna noc 12.40 - Teleshopping 13.10 - Show Jerryho Seinfelda IV (15, 16) 14.25 - Láska má pět písmen 16.00 - Ulice (200) 16.45 - Zvláštní efekty II (5, 6) 18.35 - Walker Texas Ranger III (15) Třetí řada amerického seriálu (1995-96). Dále hrají C. Gilyard, Sh. J. Wilson, N. Willingham, M. Sánchez, J. Wlczek a další 19.30 - Ženatý se závazky

PETR / ETELA

05.15 - Novashopping 05.59 - Snídaně s Novou 09.15 - Dva a půl chlapa 09.45 Láska má pět písmen 11.25 - Tescoma s chutí 11.30 Lenssen & spol. 12.00 - Polední Televizní noviny 12.30 - Walker Texas Ranger 13.35 - Vražedná čísla II (11) 14.30 - Kobra 11 XIII (2) 15.35 - Krok za krokem II (4) 16.05 - Beze stopy III (7) 17.00 - Televizní noviny Sportovní noviny, Počasí 17.30 - Odložené případy 18.30 - Ulice (1937) 19.30 - Televizní noviny Sportovní noviny, Počasí 20.00 - Ordinace v růžové zahradě 2 (243)

21.25 - Tisíc a jedna noc 22.30 - Noční Televizní noviny Sportovní noviny 23.00 - 112 23.40 - Umění loupit 01.25 - Novashopping 02.05 - Rady ptáka Loskutáka 02.40 - Áčko 03.45 - Plastická chirurgie s.r.o. V (6)

06.00 - Teleshopping 06.05 - Zpravodajství TV Prima 06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.50 M*A*S*H 08.35 - Will & Grace 09.15 - Prostřeno! 10.05 - To je vražda, napsala IV (18) 11.05 - Diagnóza vražda 12.05 - Policejní divize III 13.05 - M*A*S*H (215) 13.35 - Kutil Tim I (12) 14.10 - Přátelé V (22) 14.35 - Přátelé V (23) 15.05 - Médium VI (5) 16.05 - Columbo 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy

20.00 - Kašpárek Francouzsko - italská komedie

20.00 - Nikdo není dokonalý

22.05 - Řez diamantem Kanadský akční film (2001). Dále hrají N. Boraine, F. Yip, J. Standing a další. Režie D. Roodt 23.55 - Bohyně lásky z celého světa (5) 00.30 - Show Jerryho Seinfelda IV (15, 16) Americký sitcom (1992). Dále hrají J. Louis-Dreyfus, M. Richards a další

21.20 - Soukromá dramata 22.15 - Myšlenky zločince Svatá smrt Americký kriminální seriál (2010). 23.15 - Show Jana Krause 00.20 - Kriminálka Kolín Válka v Kolíně Německý krimiseriál 01.20 - Volejte Věštce 03.05 - Výklad snů 04.05 - Na čem záleží (152) 04.30 - Svět 2011 04.55 - Trní

6

14.2.2011 15:14:30


INZERCE

MH-plast, s.r.o. rozšiřuje výrobu Společnost MH-plast,s.r.o. Humpolec rozšiřuje výrobu plastových oken o nový osmikomorový německý profil ROPLASTO 7001 MD 8K. U tohoto profilu je stavební hloubka 80 mm. To umožňuje zasklení izolačním trojsklem až 50 mm.U tohoto profilu je k vnitřnímu a vnějšímu těsnění přidáno navíc středové těsnění. Součinitel prostupu tepla profilu Uf je 1,0 W (m2.K). Při zasklení izolačním trojsklem Ug = 0,6 W/(m2.K) je výsledná Uw = 0,82 W/(m2.K) a při zasklení trojsklem Ug=0,4 W/(m2.K) dosáhnou okna na hodnotu Uw=0,68 W/(m2. K). Jedná se tedy o okna vhodná i pro nízkoenergetické a pasivní domy. Tento nový profil znamená další výrazný posun v oblasti úspory tepla.

Pro zlepšení celoroční energetické bilance naše firma zavádí možnost zasklívání novým izolačním trojsklem AKUTOP LUX. Toto trojsklo propouští 62% sluneční energie. Při zasklení jižní strany domu běžným izolačním trojsklem, které propouští pouze 47% sluneční energie nám toto běžné izolační trojsklo „prodělává“. Vyplatí se tedy vnímat okno jako sluneční kolektor: na podzim, v zimě a na jaře může

slunce díky novému trojsklu AKUTOP LUX zadarmo přitápět. Na druhou stranu je třeba upřesnit: co je dobré v zimních měsících může být na škodu v létě – vede k extrémnímu přehřívání interiéru. V létě je nutno prostupnost sluneční energie maximálně redukovat - nejlépe dle potřeby podle aktuálního stavu pomocí žaluzií, nebo rolet. V rámci zkvalitnění našich služeb dále zavádíme u izolačních skel novou teplou hranu CHROMATECH ULTRA. Jedná se o distanční rámeček, který je vyroben ze dvou materiálů: nerezové oceli a polykarbonátu. CHROMATECH UTRA přináší díky unikátní technologii posun v oblasti problematiky teplých hran opět o stupínek výše. Jeho předností jsou: • statická pevnost, dokonalé spojení s tmelícím materiálem izolačního skla • je bez řezaných rohových spojů, tím se prodlužuje životnost systému izolačního skla a zmenšuje se únik plynu • možnost výroby atypických tvarů • velice nízká hodnota PSI (prostup tepla na okraji skla) Věříme, že tyto novinky budou přínosem a povedou ke spokojenosti našich zákazníků.

Provedeme tìžbu døeva Pøiblížení a odvoz døeva. Vytìženou hmotu vyplatíme v hotovosti pøed odvozem též výkup lesních pozemkù a hotové kulatiny.

tel.: 774 532 901, 384 396 311 STRANA

havlbrod 3x11.indd 7

7-

14.2.2011 15:14:31


STŘEDA

23.

05.00 - AZ-kvíz 05.20 - Kde peníze pomáhají 05.30 - Bydlení je hra 05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája (38/104) 09.30 - Doktorka Quinnová 10.20 - Návrat do ráje II (3/22) 11.10 - O poklad Anežky České 11.50 - Krásy evropského pobřeží: Dvě tváře Německa 12.00 - Polední události 12.30 - Sama doma 15.00 - PLANETA YÓ 16.30 - AZ-kvíz Soutěž pro každého 17.00 - Pod pokličkou Televizní zobání další kila nahání. 17.30 - Zprávy o půl šesté Co večer uvidíte přehled nejzajímavějších zpráv, které vás čekají v regionálních i celostátních Událostech 17.45 - Nemocnice na kraji města po dvaceti letech (11/13) Zatnuté zuby Mladý Blažej se jeví jako nadějný chirurg, opilého Machovce vyhodí žena z bytu, Alžběta dostává nabídku k sňatku... 18.45 - Večerníček Krtkova dobrodružství 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 19.55 - Sportka a Šance

ÚNORA

2011 /

SVÁTEK:

08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.30 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Moderuje Jitka Novotná 09.37 - Česko jedna báseň 09.55 - Nehasit! Hořím! 10.15 - Výtvarnické konfese 10.50 Ondřejova filmová škola 11.00 - Louvre 12.00 - Kam zmizel ten starý song 12.40 - Pozvánka na Dvojku 12.55 - Babylon 13.30 - Živě s Jitkou Novotnou 13.32 - Česko jedna báseň 13.40 - Nehasit! Hořím! 14.05 - Výtvarnické konfese 14.40 - Ondřejova filmová škola 14.55 - Stepstory 15.50 - Osobnost na Dvojce 16.00 - Barvy života 16.55 - Seniorklub Milana Švihálka 17.25 - Poklady světa 17.40 - Santa Laura 17.55 - Sólo pro... Hammela & Hladíka - Speciál 18.25 - Sabotáž 18.55 - Moje rodina III 19.30 - Zprávy 19.40 - Osobnost na Dvojce 19.45 - Pozvánka na Dvojku 20.00 - KULTURA S DVOJKOU Zveme vás do divadla 20.20 - Brouk v hlavě 22.55 - Divadlo žije! 23.25 - Terra musica 23.55 - Stepstory 00.50 - Lidé, místa, vzpomínky Dagmar Hochové

SVATOPLUK / SVATOBOR

05.59 - Snídaně s Novou 09.05 - Dva a půl chlapa 09.30 - Křižovatka. Příběh o odpuštění 11.25 - Tescoma s chutí 11.30 - Lenssen & spol. 12.00 - Polední Televizní noviny Sportovní noviny 12.30 - Walker Texas Ranger 13.30 - Vražedná čísla II (12) 14.30 - Kobra 11 XIII (3) 15.35 - Krok za krokem II (5) 16.00 - Beze stopy III (8) 17.00 - Televizní noviny Sportovní noviny, Počasí 17.30 - Odložené případy II 18.30 - Ulice (1938) 19.30 - Televizní noviny Sportovní noviny 20.00 - Comeback Souboj Titánů, Pomáhat a chránit

21.30 - Tisíc a jedna noc (18) 22.30 - Noční Televizní noviny Sportovní noviny, Počasí 23.05 - Vraždy podle předlohy 01.20 - Policejní odznak IV 02.10 - Novashopping 02.45 - Policejní odznak IV (8) 03.45 - Plastická chirurgie s.r.o. V (7)

08.00 - Svět Nova Cinema 08.30 - Zvláštní efekty 09.15 - Teleshopping 09.45 - Zvláštní efekty 10.30 - Ženatý se závazky 10.55 - Walker Texas Ranger 11.45 - Tisíc a jedna noc

-

havlbrod 3x11.indd 8

STRANA

24.

ÚNORA

2011 / MATĚJ / MATYÁŠ

05.00 - AZ-kvíz 05.20 - Krásy evropského pobřeží: Dvě tváře Německa 05.30 - Kluci v akci 05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája 09.30 - Doktorka Quinnová 10.20 Návrat do ráje 11.10 - O poklad Anežky České

08.00 - Jazykové kurzy 08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.30 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Moderuje Zuzana Burešová 09.38 - Škola snů 10.10 - Táta jako máma 10.35 - Rodina a já 11.10 - Charisma v politice - řeč těla

12.00 - Polední události 12.30 - Sama doma 15.00 - PLANETA YÓ 16.30 - AZ-kvíz Soutěž pro každého 17.00 - Bydlení je hra Podkrovní pokoj jako nudle. Magazín o kultuře bydlení 17.25 - Stop Rady řidičům 17.30 - Zprávy o půl šesté Co večer uvidíte - přehled nejzajímavějších zpráv, které vás čekají v regionálních i celostátních Událostech 17.45 - Nemocnice na kraji města po dvaceti letech (12/13) Diagnóza Privatizace je v krizi a všichni hledí na Blažeje jako na poslední naději. Ina je vážně nemocná. Alžběta se vrací ke své práci chirurga... Osudy hrdinů legendárního seriálu pokračují 18.45 - Večerníček Krtkova dobrodružství 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí

12.00 - Je to jenom rokenrol 12.40 - Pozvánka na Dvojku 13.00 - Klenba života 13.30 - Živě se Zuzanou Burešovou 13.33 - Škola snů (8/13) 14.05 - Táta jako máma (8/9) 14.30 - Rodina a já 15.00 - Vlasy z Indie 15.55 - Osobnost na Dvojce 16.00 - Kamera na cestách 16.55 - Terezie Procházková 17.30 - Bhútán: Snowman Trek (2/4) 17.55 - Radiorock 18.25 - Musicblok 18.55 - Moje rodina III 19.30 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.40 - Osobnost na Dvojce 19.45 - Pozvánka na Dvojku 20.00 - KULTURA S DVOJKOU 20.20 - Nikomu jsem neublížil 21.20 - Ta naše povaha česká 21.50 - Krásný ztráty 22.30 - Hledání ztraceného času 22.50 - * Q 23.20 - Dokumentární klub: Hledání revoluce 00.15 - Druhá svatební noc 01.55 - Neznámí hrdinové - Pohnuté osudy

05.59 - Snídaně s Novou 09.15 - Dva a půl chlapa 09.45 - 28 dní 11.45 - Tescoma s chutí 12.00 - Polední Televizní 12.30 - Walker Texas Ranger 13.35 - Vražedná čísla II (13) 14.30 - Kobra 11 XIII (4) 15.35 - Krok za krokem II (6) 16.05 - Beze stopy III (9) 17.00 - Odpolední Televizní noviny Sportovní noviny, Počasí 17.30 - Odložené případy 18.30 - Ulice (1939) 19.30 - Televizní noviny Sportovní noviny, Počasí 20.00 - Ordinace v růžové zahradě 2 (244) Hezký den, miláčku

21.35 - Tisíc a jedna noc (19) 22.30 - Noční Televizní noviny Sportovní noviny, Počasí 23.05 - Blackjack 00.55 - Policejní odznak IV (9) 01.45 - Novashopping 02.20 - Policejní odznak IV (10) 03.45 - Plastická chirurgie s.r.o. V (8)

20.00 - Vysoká hra

20.00 - Pošta pro tebe

21.00 - Ceny Anděl 2010 Přímý přenos udílení výročních hudebních cen Akademie populární hudby z pražské Incheba Arény. Účinkují: Nightwork, Xindl X, L. Vondráčková, Embassy, L. Bílá, M. Chodúr, D. Koller, Kryštof, Toxique a další. Moderuji Ewa Farna a Tomáš Klus. Režie M. Čech 22.55 - Ceny Anděl 2010 - Dvacetiletí Přímý přenos druhé části udílení hudebních cen Akademie populární hudby. Režie M. Čech 23.20 - Losování Sportky a Šance 23.25 - Na stopě 23.50 - Losování Šťastných deset a Šance milion 23.55 - Retro Filmový a televizní dabing zažíval v socialistické éře svůj vrchol. Diváci české a slovenské hlasy slavných zahraničních herců milovali 00.20 - Reportéři ČT 01.00 - Po stopách 01.15 - Sváteční slovo doktora Jaroslava Maxe Kašparů 01.20 - Kuchařská pohotovost 01.50 - Čtení na dobrou noc 02.00 - Události v regionech 02.30 - Dobré ráno s Jedničkou

ČTVRTEK

12.30 - Teleshopping 13.00 - Show Jerryho Seinfelda IV (17, 18) 13.55 - Kašpárek Francouzsko - italský film 16.00 - Ulice (201) 16.45 - Zvláštní efekty II (7, 8) Druhá řada Kanadskoamerického akčního seriálu 18.35 - Walker Texas Ranger III (16) 19.30 - Ženatý se závazky Americký seriál. V hlavních rolích Ed O´Neill a Katey Sagal. Režie T. Singletary. Ústřední píseň zpívá Frank Sinatra.

06.00 - Teleshopping 06.05 Zpravodajství TV Prima 06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.50 - M*A*S*H 08.35 - Will & Grace 09.15 - Prostřeno! 10.05 - To je vražda, napsala 11.05 - Diagnóza vražda 12.05 - Policejní divize III Srdce a rozum 13.05 - M*A*S*H (216) 13.35 - Kutil Tim I (13) Šťastné a veselé 14.10 - Přátelé V (24) 14.40 - Médium VI (6) 15.40 - Columbo 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy

20.00 - 48 hodin v Paříži

20.00 - Cesty domů (31) Záchranné kruhy

22.25 - Muži bez zábran Americká bláznivá komedie (1996). Hrají G. L. Nolin, R. Chaney, M. C. Duncan, L. Lewis, J. Buttafuoco, Slash a další. Režie V. Offer 00.20 - Bohyně lásky z celého světa (6) 00.55 - Show Jerryho Seinfelda IV (17, 18) Americký sitcom 01.45 - Konec vysílání

21.20 - TOP STAR magazín 22.20 - Castle na zabití II (13) Rána pod pás 23.20 - Sběratelé kostí I (8) Dívka v lednici Americký kriminální seriál 00.20 - Kriminálka Kolín II (1) Veselá Marie je mrtvá Německý krimiseriál 01.20 - Volejte Věštce 03.05 - Výklad snů 04.05 - Na čem záleží (153) 04.30 - TOP STAR magazín

08.00 - Svět Nova Cinema 08.15 - Zvláštní efekty 09.40 - Teleshopping 10.15 - Ženatý se závazky 10.40 - Walker Texas Ranger III (16) 11.30 - Tisíc a jedna noc (18) 20.55 - Den D (7/13) Pět investorů čeká ve svém doupěti na nápad, který stojí za investici. Dokáže je někdo z ambiciózních podnikatelů přesvědčit? Česká verze celosvětově úspěšného pořadu. Provází Jan Pokorný. Režie V. Forst 21.45 - Máte slovo s M. Jílkovou Tváří v tvář problému. Dále připravili: J. Horská, L. Krenková a M. Straka 22.35 - Kriminálka Paříž Skládačka Jak se bojuje se zločinem ve městě nad Seinou. Premiéra francouzského seriálu 23.25 - Losování Šťastných deset a Šance milion 23.30 - * Milenky (5/6) Zamilovat se je tak snadné... Britský seriál Hrají: S. Parishová, O. Bradyová, S. Smallová, S. Connová a další. 00.25 - Toulavá kamera 00.50 - Na cestě po Graubündenu 01.20 - Chalupa je hra Keramická svítidla jednoduše a levně 01.40 - Film o seriálu Znamení koně 02.00 - Události v regionech 02.30 - Dobré ráno s Jedničkou

12.15 - Teleshopping 12.40 - Show Jerryho Seinfelda IV (19, 20) 13.40 - 48 hodin v Paříži Americko-francouzský krimi film 16.00 - Ulice (202) 16.45 - Zvláštní efekty II (9, 10) 18.35 - Walker Texas Ranger III (17) 19.30 - Ženatý se závazky Americký seriál (1987-95). V hlavních rolích Ed O´Neill a Katey Sagal. Režie T. Singletary. Ústřední píseň zpívá Frank Sinatra. 20.00 - Živelná pohroma Americká komedie (1999).

22.00 - Loganova válka. Čest zavazuje Americký akční film 23.50 - Basketbalový zápisník Americké drama 01.45 - Show Jerryho Seinfelda IV (19, 20) Sledujte osudy svobodného komika Jerryho Seinfelda a jeho přátel - expřítelkyně Elaine, nejlepšího kamaráda George. 02.35 - Konec vysílání

06.00 - Teleshopping 06.05 Zpravodajství TV Prima 06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.50 - M*A*S*H (216) 08.35 - Will & Grace VI (18) 09.15 - Prostřeno! 10.05 - To je vražda, napsala 11.05 - Diagnóza vražda 12.05 - Policejní divize III 13.05 - M*A*S*H (217) 13.35 - Kutil Tim I (14) Jak pravil Freud 14.10 - Přátelé VI (1) Co bylo po Las Vegas 14.40 - Médium VI (7) 15.40 - Columbo Spiklenci 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - TOP STAR. Jiří Sovák

21.20 - Sběratelé kostí IV Vražda v nočním klubu Nová řada amerického kriminálního seriálu 22.15 - Myšlenky zločince Tetovaný 23.15 - Nikdo není dokonalý 00.30 - Autor! Autor! Americká komedie 02.30 - Volejte Věštce 04.15 - Na čem záleží (154) 04.40 - Receptář prima nápadů

8

14.2.2011 15:14:32


INZERCE

www.eurodiesel.cz Naše společnost se již řadu let zabývá dovozem výhradně zánovních a předváděcích vozů převážně značky FORD. Pečlivým výběrem těch nejlepších vozů se řadíme mezi absolutní špičku v České Republice. Naším hlavním dodavatelem vozů Ford je jedna z největších německých společností FORD WERKE GERMANY KÖLN.

Tímto Vám můžeme zajistit : • původ vozidla, budete první majitel v ČR • dostanete originál tech. průkazu ČR, STK a emise na 2 roky, servisní knížka • sjednání výhodného povinného ručení a havarijního pojištění (našimi partnery jsou: Česká pojišťovna, Allianz, Generali, Uniqa, Kooperativa, Česká podnikatelská pojišťovna) • výhodný leasing nebo spotřebitelský úvěr • okamžité dodací lhůty • týdně nabídku až 500 vozů Ford • jednorázový odpočet DPH • pro živnostníky a firmy velká nabídka užitkových automobilů, nákladních automobilů (Ford Transit, Man, Iveco, Fiat Ducato) Kde nás najdete: Praha, U Šumavy 2, tel.: 775 626 259

Jihlava, Znojemská 80, tel.: 776 160 760 Přehled služeb našeho autoservisu v Jihlavě, Pávovská 80, tel.773 336 666: - Výměna čelních skel včetně likvidace pojistné události - Plnění a čištění klimatizace, montáž Hands Free sady PARROT, montáž mechanického zabezpečení CONSTRUCKT, podle dohody pro Vás zajistíme karosářské a lakýrnické práce, pozáruční opravy a servisní prohlídky vozidel, mechanické opravy (brzdy, nápravy, chladící soustavy, rozvody....), elektromechanické práce, komplexní opravy vozů FORD, diagnostika FORD a seřízení motoru, originální disky FORD (plechové i lité, kryty kol), prodej náhradních dílů FORD, SPECIALISTA – 5-ti paprskové plechové disky FORD STYLE 16, příprava na STK/ emise a jejich zajištění - Pneuservis: provozujeme E-shop, kde si můžete vybrat z 5ti tisíc pneumatik, prodej pneumatik většiny značek za dobré ceny, očista a sezonní uskladnění pneu, plechové i

lité disky na ostatní značky, mytí a profesionální čištění interiérů i motorových vozidel, originální textilní i gumové koberečky, vany do kufru, prodej doplňků povinné výbavy, žárovek, baterií, zástěrky, lékárničky, hasicí spreje, běžné opravy i pro jiné značky, rychlý servis – oleje, filtry, servis a opravy nákladních vozidel např. TATRA, traktorů ZETOR včetně variant s hydraulickým nakladačem apod. Náš autoservis Vám nabízí kompletní služby servisu automobilů FORD, ale i jiných značek. Nabízíme zákaznické slevy! Možnost zapůjčení nákladního automobilu! + Možnost vykoupení osobního vozu! V prostorách servisu je připravené příjemné prostředí pro naše zákazníky s nabídkou kávy, minerálky, WIFI, TV a denního tisku. Moderní prostory a nejnovější technika umožňuje kvalitní výsledky oprav Vašeho vozu a věříme, že přispěje k Vaší spokojenosti.

STRANA

havlbrod 3x11.indd 9

9-

14.2.2011 15:14:34


PÁTEK

25.

ÚNORA

2011 /

SVÁTEK:

05.00 - AZ-kvíz 05.20 - Sváteční slovo doktora Jaroslava Maxe Kašparů 05.30 - Hoby naší doby 05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája 09.30 - Doktorka Quinnová 10.20 - Návrat do ráje 11.10 - O poklad Anežky České

07.25 - Filmkompas 07.55 - Jazykové kurzy 08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.30 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Moderuje Petr Horký 09.40 - PORT 10.15 - Dobrodružství vědy a techniky 10.55 - JÁDRO 11.05 - Předivo života 11.30 - Bhútán: Snowman Trek (2/4)

12.00 - Polední události 12.30 - Sama doma Být doma neznamená šeď a nudu! Zdraví, styl, známé osobnosti a pozvánky na víkend 15.00 - PLANETA YÓ 16.10 - Film o filmu Fimfárum - do třetice všeho dobrého Jak podle pohádek Jana Wericha vznikal loutkový animovaný film ve 3D provedení 16.30 - Malá farma 17.00 - Testoviny Testy, rady, reportáže. Pořad pro 10 milionů spotřebitelů 17.30 - Zprávy o půl šesté 17.45 - Za školu Akční soutěž pro středoškolské týmy je plná těch nejnáročnějších a nejvtipnějších úkolů 18.10 - Na kus řeči se zvířaty 18.40 - Evropské pexeso 18.45 - Večerníček Krtkova dobrodružství 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 19.55 - Losování Euromiliony

12.00 - Folkomotivy 12.40 - Pozvánka na Dvojku 12.55 - Chcete mě? 13.10 - Máte mě! 13.30 - Živě s Petrem Horkým 13.35 - PORT 14.10 - Dobrodružství vědy a techniky 14.50 - JÁDRO 15.00 - Předivo života 15.25 - Bhútán: Snowman Trek (3/4) 15.50 - Osobnost na Dvojce 16.00 - Sumec - obr z jezera 16.55 - Seniorklub Milana Švihálka 17.25 - Aleje jako součást naší krajiny 18.00 - Ceny Anděl 2010 18.55 - Moje rodina III 19.30 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.40 - Osobnost na Dvojce 19.45 - Pozvánka na Dvojku 20.00 - KULTURA S DVOJKOU 20.20 - Zázračná planeta 21.15 - Obří mosty (1/3) 22.10 - Mistři českého animovaného filmu 23.05 - Flight of the Conchords I (2/12) 23.35 - Gorodok (19/20 00.00 - Komorný spevák 00.55 - * Q

LILIANA / TARAS

05.59 - Snídaně s Novou 09.15 - Dva a půl chlapa 09.40 - Česko Slovenská SuperStar 11.00 - Můj šokující příběh 11.45 - Tescoma s chutí 12.00 - Polední Televizní noviny Sportovní noviny 12.30 - Walker Texas Ranger II (5) 13.30 - Vražedná čísla II (14) 14.30 - Kobra 11 XIII (5) 15.35 - Krok za krokem II (7) 16.00 - Beze stopy III (10) 17.00 - Odpolední Televizní noviny Sportovní noviny, Počasí 17.30 - Odložené případy II (15) 18.30 - Ulice (1940) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Slunce, seno, erotika

22.00 - Daredevil 00.00 - Téměř dokonalý zločin 02.00 - Novashopping 02.35 - Tabu Byli jsme tajemní, když Roman Šmucler odkrýval skryté příběhy 03.45 - Plastická chirurgie s.r.o. V (9) 04.25 - Stefanie V (7)

20.00 - Znamení koně Podezření

21.00 - 13. komnata Richarda Pachmana Skladatel a zpěvák nešťastnou náhodou vypil louh, který považoval za čistou vodu. Jak se vyrovnával se zdravotními následky tragického omylu? 21.30 - Všechnopárty Zábavná talk show Karla Šípa. Režie V. Polesný 22.15 - Losování Euromiliony 22.20 - Hercule Poirot Němý svědek Foxteriér Bob určitě pachatele zná. Škoda, že se ještě nenaučil mluvit. Další případ slavného belgického detektiva. Britský film, natočený podle románu Agathy Christie 00.05 - Město žen I (5/24) Lekce líbání Hledám novou lásku, sex, důvěru a pochopení. Courtene Cox-Arquetteová v hlavní roli amerického komediálního seriálu 00.30 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.35 - Objektiv 01.00 - Kuchařská pohotovost Zvládneme to bez lepku 01.30 - Pod pokličkou Televizní zobání další kila nahání 02.00 - Události v regionech 02.30 - Dobré ráno s Jedničkou

havlbrod 3x11.indd 10

05.00 - Malá farma 05.30 - Pohádka z lasturek 05.40 - Babar 06.05 - Willy Fog na cestě kolem světa 06.30 - Věda je detektivka 06.55 - Watch Cecilia 07.10 - Kapitolky o havěti 07.25 - Divoké slepice a život 09.15 - Zprávičky 09.35 - Bludiště 10.05 - Bezva finta 12.00 - Z metropole Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v Praze v uplynulých sedmi dnech 12.30 - Auto Moto Styl Pořad o automobilech a lidech kolem nich 13.00 - Kuchařská pohotovost Jak naplnit svíčkovou Lindu její přátelé už párkrát překvapili skvělou večeří. Proto se chce naučit něco originálního, čím by je tentokrát oslnila ona 13.30 - Časy se mění Od doby, kdy se mladí milenci Antoine a Cécile rozešli, uplynulo třicet let. Ale Gérard Depardieu miluje stále Catherine Deneuveovou. Francouzský film 15.10 - Missis 2011 16.10 - Dempsey a Makepeaceová (5/31) 17.00 - Kluci v akci 17.30 - Taxík TO NEJLEPŠÍ Z... 17.55 - Uvolněte se, prosím 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí

26.

ÚNORA

2011 /

SVÁTEK:

8.00 - Kultura.cz 08.30 Panorama 09.10 - Křesťanský magazín 09.40 - Artmix 10.35 - Game Page 11.05 - Musicblok 11.35 - Sabotáž 12.05 - Filmkompas 12.35 - Ti nejlepší z klasiky 13.00 - Divnopis 13.05 - Čtenářský deník... Vladimír Šrámek: 13.20 - Knižní svět 13.55 - Zázračná planeta: Oceány (8/8) 14.50 - Sumec - obr z jezera 15.40 - Klíč od domova 15.55 - Aleje jako součást naší krajiny 16.25 - Příběhy domů 16.55 - Lidé, místa, vzpomínky Dagmar Hochové Filmové návraty - Peter Sellers 17.15 - Na každého jednou dojde 18.40 - O češtině 19.00 - Terra musica 19.30 - Kultura.cz 20.00 - Dvořákova Praha 2008 21.20 - Mimo rámec 21.40 - Šumná města 22.05 - Zrcadlení Filmový klub 23.00 - Průvodce 01.05 - Na plovárně s Jaroslavem Malinou 01.30 - Ceny Anděl 2010 02.25 - Filmkompas 02.50 - Jazz club 03.40 - O češtině 03.55 - Za svědky minulosti 04.10 - Sladké hrátky říše sběratelek 04.25 - Ilustrované fejetony

DOROTA / DORIS

05.55 - Liga Špačků (8) 06.20 - Roary. Závodní auto (26, 27) 06.45 - 3-2-1 Tučňáci! (18) 07.10 - Co nového ScoobyDoo? 07.35 - Vteřiny před katastrofou 08.30 - Občanské judo 09.05 - Rady ptáka Loskutáka 10.15 - Tučňáci z Madagaskaru (15) 10.40 - Česko Slovenská SuperStar 12.00 - Volejte Novu 12.30 - Vandiny trampoty 14.00 - Líbánky v Las Vegas 15.55 - Legenda o Jiřím a drakovi 17.50 - Občanské judo 18.30 - Koření 19.30 - Televizní noviny Sportovní noviny, Počasí 20.00 - 10 000 př. n. l. Novozélandsko - americký film (2008).

22.15 - Na pokraji smrti 00.10 - Smrt na dálnici Kanadsko - americký thriller (2003). 01.35 - Novashopping 02.15 - Volejte Novu 02.40 - Áčko Žádný muž se Ježíšovi nevyrovná! 03.35 - Plastická chirurgie s.r.o. V (10) 04.20 - Stefanie V (8)

20.00 - Autoškola národa 08.00 - Svět Nova Cinema 08.45 - Zvláštní efekty 09.30 - Teleshopping 10.00 - Zvláštní efekty 10.45 - Ženatý se závazky 11.10 - Walker Texas Ranger

-

SOBOTA

STRANA

12.00 - Tisíc a jedna noc (19) Turecký romantický seriál (2006-2009). 12.45 - Teleshopping 13.10 - Show Jerryho Seinfelda IV (21, 22) 14.05 - Kandidáti na zlaté sošky 14.30 - Poslední císař Drama Francie/Hong Kong/Itálie/Velká Británie 17.40 - Battlestar Galactica IV (17, 18) Kanadsko-americký sci-fi seriál (2008). 19.30 - Ženatý se závazky (107) Americký seriál

06.00 - Teleshopping 06.05 Zpravodajství TV Prima 06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.50 - M*A*S*H 08.35 - Will & Grace 09.15 - Prostřeno! 10.05 - To je vražda, napsala 11.05 - Diagnóza vražda 12.05 - Policejní divize IV 13.05 - M*A*S*H (218) 13.35 - Kutil Tim I (15) 14.10 - Přátelé VI (2) 14.35 - Přátelé VI (3) 15.05 - Médium VI (8) 16.05 - Columbo Smrt ve sklence vína 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy

20.00 - Hranice nemožného II Americko-kanadský seriál (2009).

20.00 - Vraždy v Midsomeru Prokletý box

20.55 - Perníkový táta I (7) 21.55 - Perníkový táta II (1) 22.55 - Tesáky Americký horor 00.40 - Hranice nemožného II (20) 01.25 - Perníkový táta I (7) 02.15 - Perníkový táta II (1) Americký krimi seriál Hrají B. Cranston, A. Gun, A. Paul, D. Norris, B. Brandt a další 03.00 - Konec vysílání

21.50 - Show Jana Krause 22.55 - Univerzální voják Americký sci-fi film Hrají D. Lundgren, J. C. van Damme, A. Walkerová a další. Režie R. Emmerich 01.05 - Zlé sny Americký horor 02.40 - Volejte Věštce 04.20 - Na čem záleží (155) Německý romantický seriál 04.50 - S Italem v kuchyni

21.30 - Ostrov pokladů Všichni ho chtějí najít: krvežíznivý pirát s dřevěnou nohou bez lodě, krásná baronka bez skrupulí i mladík, který si nemůže vzpomenout, jak ta mapa vlastně vypadala. Nová verze slavného dobrodružného příběhu. Francouzský koprodukční film 23.10 - Noční volání Robin Williams v roli rozhlasového moderátora, který pátrá po těžce nemocném chlapci. Americký thriller (2006). Dále hrají: T. Colletteová, J. Morton, B. Cannavale a další. 00.35 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.40 - * Californication Kraj prznění a strdí David Duchovny v hlavní roli amerického komediálního seriálu 01.10 - Film o seriálu Nemocnice na kraji města po dvaceti letech Dokument o natáčení 01.30 - Všechnopárty 02.15 - Bydlení je hra Podkrovní pokoj jako nudle 02.40 - Pošta pro tebe 03.35 - ČT Live - Ohrožený druh 04.25 - Na kus řeči se zvířaty Komediální seriál BBC

09.00 - Svět Nova Cinema 09.30 - Teleshopping 10.00 - Svět šoubyznysu 10.30 - Nováci - Trpaslík 11.00 Nováci - Vonákův univerzální robot 11.25 - Teleshopping 11.50 - Ženatý se závazky

06.05 - Zpravodajství TV Prima 07.15 - Pokémon. Diamant a perla 07.40 - Mickeyho klubík 08.05 - Klukoviny Toma a Jerryho 08.20 - M*A*S*H 08.50 - Autosalon 10.00 - M*A*S*H 11.05 - Agentura Jasno

12.25 - Poslední císař 15.35 - Vteřiny před katastrofou II Zemětřesení v Kóbe 16.40 - Vteřiny před katastrofou II Bombový atentát na Bali 17.45 - Dívka tvých snů Španělská komedie (1998). Dále hrají A. Resines, J. Sanz, S. Segura, L. León, M. Táborský, J. Silberschneider, K. Dobrý, G. Otto, H. Schygulla, M. Barranco, J. Přeučil, B. Navrátil a další. Režie F. Trueba

12.05 - Poslední let Americký životopisný film 14.10 - Policejní akademie 6. Město v obležení Americká komedie 16.05 - Julie Lescautová Jasný případ Francouzský kriminální seriál (2004). Hrají V. Genestová, A. Desseaux, J. Lauretová a další. Režie J. - M. Fages 18.00 - Jak se staví sen 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy

20.00 - Třetí skoba pro Kocoura

20.00 - Pan Božský Americká komedie

21.30 - Drsný Harry Americký akční film 23.30 - Belle epoque Francouzko-portugalsko-španělská komedie Hrají. P. Cruz, M. D. Aroca, G. Diego, F. F. Gómez, M. Galabru a další. 01.30 - Drsný Harry Případu se ujímá detektiv Clint Eastwood. 03.05 - Konec vysílání

22.20 - Voják Americký akční thriller (2006). Dále hrají R. Patrick, K. Carlsonová a další. 00.20 - Ďáblova duše Francouzský thriller 02.10 - Volejte Věštce 03.55 - Nikdo není dokonalý 04.50 - Miláčci O zvířatech a lidech zábavně i vážně v talk show Honzy Musila a Zory Jandové.

10

14.2.2011 15:14:34


LYŽOVÁNÍ

LYŽAŘSKÝ AREÁL HLINSKO V ČECHÁCH Lyžařský areál Hlinsko v Čechách se nachází na Českomoravské Vysočině nedaleko Chrudimi.

Provozujeme zde dvě lyžařské sjezdovky se třemi lyžařskými vleky a dětský svah. Můžeme Vás pozvat i na večerní lyžování pod umělým osvětlením. Sněhové podmínky jsou ideální. Sjezdovky jsou pokryty vrstvou přírodního i umělého sněhu. Všechny vleky i svahy jsou v provozu. Parkoviště a dětský vlek zdarma. Nová budova postavená lyžaři od dubna do listopadu 2007 poskytuje návštěvníkům restauraci s barem, přízemní a podkrovní jídelnou a krytou terasou s krbem. Celková kapacita může pohostit až 150 návštěvníků.

Celoročně nabízíme i možnost pořádání společenských akcí. V areálu je otevřena půjčovna lyží, bot, snowboardů a příslušenství. Provádíme výuky lyžování pod vedením zkušených instruktorů, kteří mají platné

osvědčení. Délka vyučovací hodiny je 50. minut a cena nezahrnuje jízdné na vleku. Máme i instruktory specializované na výuku jízdy na snowboardu. Provozní doba lyžařského vleku je Po - Pá: 9,00 - 20,00 hod. So: 8,30 - 20,00 hod. Ne: 8,30 - 17,00 hod. Celodenní jízdné je 250,- Kč. Tříhodinové a večerní lyžování je za 150,- Kč. Rodinné jízdné je 900,- Kč. Vleky jsou vybaveny elektronickými turnikety s bezdotykovým snímáním čipových karet. Máte možnost se svézt i za bodové jízdné. Více info na: www.ski.hlinsko.cz

Husova 69 539 01 Hlinsko tel: 723 691 007 internet: ski.hlinsko.cz e-mail: ski.hlinsko@centrum.cz

RŮZNÉ

Den pro bezpečnější internet 2011 Každoročně od roku 2005 se i v ČR počátkem února slaví Den pro bezpečnější internet. Cílem je, aby si zejména mladá generace uvědomovala nutnost bezpečného a zodpovědného užívání on-line technologií. V rámci tohoto dne je organizována na republikové, krajských a místních úrovních řada akcí na podporu bezpečnější práce s internetem. Na republikové úrovni jsou aktivity koordinovány Národním centrem bezpečnějšího internetu a publikovány na portále SaferInternet.cz. Letošní oslavy jsou pod heslem Safer internet day 2011 – „Je to víc než jen

hra, je to tvůj život!“. Hlavní aktivitou je soutěž o notebook, do které je možno se zapojit dle instrukcí na http://www.saferinternet.cz/saferinternet-day/911-3/den-bezpecnejsi-internetu2011-soutez. Aktivity Kraje jsou dlouhodobějšího charakteru na základě vypracované a orgány kraje Vysočina schválené Strategie elektronické bezpečnosti na léta 2010 – 2012. Cílem těchto aktivit je působit na více cílových skupin, které s internetem běžně pracují, včetně dětí a mládeže, učitelů, domácností, drobných a středních podnikatelů. Snahou je zajistit co nejrychleji

průnik informací o nebezpečí, které uživatelům hrozí a poskytnout rady a doporučení k ochraně před nástrahami internetu. Kraj Vysočina ve spolupráci s Policií ČR, Krajskou hospodářskou komorou, neziskovými organizacemi a obcemi zajistil základní proškolení více než 40 školitelů pro jednotlivé cílové skupiny. Na rok 2011 jsou připravovány aktivity zaměřené na propagaci elektronické bezpečnosti, vzdělávací aktivity, doporučení k nastavení minimálních bezpečnostních standardů pro vybrané cílové skupiny ad. STRANA

havlbrod 3x11.indd 11

11 -

14.2.2011 15:14:36


NEDĚLE 05.00 - Auto Moto Styl 05.30 - Zajímavosti z regionů 05.55 - Kouzelnice od Křídového potoka 06.30 - Zpívánky 06.35 - Trojčátka 07.00 - Všechna rána světa: Omán 07.15 - Film o filmu Fimfárum - do třetice všeho dobrého 07.30 - Studio Kamarád 09.45 - Kalendárium 10.00 - Toulavá kamera 10.30 - Objektiv 11.00 - Prima sezóna 12.00 - Otázky Václava Moravce 13.00 - Sváteční slovo spirituála Biskupského gymnázia v Brně Pavla Konzbula 13.05 - POHÁDKA NA PŘÁNÍ 13.55 - Tajemství proutěného košíku (2/13) Malý přítel Televizní seriál o dětech, rodičích, tajné skrýši na půdě babiččiny chalupy a mnoha důležitých věcech, které dospělí nikdy nepochopí 4x s Otakarem Vávrou 14.25 - Příběh lásky a cti 16.05 - Retro 16.35 - Čétéčko 17.00 - Hoby naší doby TO NEJLEPŠÍ Z... 17.30 - Pošta pro tebe 18.30 - Kde peníze pomáhají 18.40 - Dějiny udatného českého národa 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 19.55 - Sportka a Šance

27.

ÚNORA

2011 /

SVÁTEK:

06.10 - Cestománie 06.40 - Milenium břevnovského kláštera 07.00 - Barvy života 08.00 - Kultura.cz 08.30 - Panorama 09.10 - Hledání ztraceného času 09.35 - Žijeme s vírou 10.35 - Poklady světa 10.50 - Santa Laura 11.05 - Přidej se 11.20 - Nedej se 11.40 - Chcete mě? 11.55 - Máte mě! 12.15 - Folklorika 12.40 - Náš venkov 13.00 - Království divočiny 13.35 - Kamera na cestách 14.30 - Mýty a fakta historie: Velikonoční ostrov 15.20 - Mizející místa domova: Ašsko, země ztracená 15.40 - Svět umění: 16.30 - Cesty víry 17.00 - Uchem jehly 17.25 - Deset století architektury 17.40 - Vzkaz Jiřího Rašky 18.00 - Intolerance 18.30 - Divadlo žije! 19.00 - Za vesnickými muzikanty 19.30 - Kultura.cz 20.00 - Moje Praha 20.45 - Na plovárně s Miloslavem Vlkem 21.10 - Alfie 23.00 - * Pravá krev II 00.00 - Svět umění 00.50 - Musicblok 01.20 - Sabotáž 01.50 - Šumná města 02.15 - Hledám práci 02.40 - Žijeme s vírou 03.40 - Izrael - muzeum tisíciletí 03.50 - Za svědky minulosti

ALEXANDR / SAŠA

05.50 - Roary. Závodní auto 06.00 - Baby Looney Tunes 06.25 - Co nového ScoobyDoo? 06.50 - Batman vítězí 07.15 - Skippy 07.40 - Babicovy dobroty 08.20 - Koření 09.15 - Diagnóza smrti 11.00 - Hotel snů. Chiang Mai 13.00 - Záměna 15.15 - Dým bramborové natě 17.00 - Odpolední Televizní noviny Sportovní noviny, Počasí 17.35 - Babicovy dobroty 18.20 - Rady ptáka Loskutáka 19.30 - Televizní noviny Sportovní noviny, Počasí 20.00 - Česko Slovenská SuperStar Skvělí i zoufalí zpěváci bojují o svou šanci

21.30 - Střepiny 22.05 - Nevěrná 00.25 - Policejní odznak IV 01.15 - Novashopping 01.50 - Policejní odznak IV 02.55 - Plastická chirurgie s.r.o. V (11) 03.40 - Stefanie V (9, 10) Německý seriál (1999). V hlavní roli Claudia Schmutzler 05.15 - Novashopping

20.00 - 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem 08.30 - Svět Nova Cinema 09.00 - Teleshopping 09.35 - Legenda o Jiřím a drakovi 11.05 - Kandidáti na zlaté sošky 11.30 - Teleshopping 11.50 - Vteřiny před katastrofou 21.15 - Stovku má člověk jednou za život Století v životě a díle legendárního režiséra Otakara Vávry. Připravily: J. Němcová, A. Činčerová a A. Sirotková 22.15 - Kladivo na čarodějnice čb Ďábel je vynalézavý. Český film na motivy románu Václava Kaplického (1969). Hrají: V. Šmeral, E. Romančík, J. Kemr, S. Valentová, B. Waleská, E. Cupák, L. Tokoš, J. Obermaierová, J. Štěpničková, B. Holišová a další. Scénář E. Krumbachová a O. Vávra. Kamera J. Illík. Režie Otakar Vávra 00.00 - Losování Sportky a Šance 00.05 - Čétéčko Co se rozhodně jinde o programu ČT nedozvíte 00.25 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.30 - Navždy má Touha po pomstě může být silnější než láska. Americký kriminální film (1999) 02.25 - 13. komnata Richarda Pachmana 03.00 - Otázky Václava Moravce 04.00 - Otázky Václava Moravce 2. část

-

havlbrod 3x11.indd 12

STRANA

12.45 - Vteřiny před katastrofou 13.40 - Vila na kopci Americko-britské drama 15.50 - Vandiny trampoty Věra Ferbasová omylem unesena místo bohaté Čechoameričanky! Česká komedie 17.15 - Koření 18.15 - Odložené případy Americký kriminální seriál 19.10 - Odložené případy Americký kriminální seriál (2007). Hrají K. Morris, T. Barry, J. Finn, J. Ratchford a další

06.00 - Zpravodajství TV Prima 06.50 - Pokémon. Diamant a perla 07.15 - Mickeyho klubík 07.45 - M*A*S*H (220) 08.15 - Hitlerovi badatelé 09.20 Svět 2011 09.55 - M*A*S*H (221) 10.25 - M*A*S*H (222) 11.00 - Partie 11.45 - Receptář prima nápadů 12.55 - Zločiny v zahradách Pamětní pohár 13.55 - Dodsonův svět Americký film (2001) 15.55 - Vraždy v Midsomeru Zahrada smrti Britský kriminální seriál (2000). Hrají J. Nettles, D. Casey, L. Howardová, J. Wymarková, M. Tyzacková a další 18.00 - S Italem v kuchyni 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy

20.00 - Na pytlácké stezce Český film (1979)

20.00 - Ostrov Americké sci-fi (2005)

21.30 - Sniper 2 Americký akční film 23.15 - Nejlepší zloděj světa Americké drama (2004). Hrají M.-L. Parker, A. McDonald, L. Smith, M. Martindale, J. Bobo a další. Režie J. Kornbluth 01.00 - Svět šoubyznysu Dokumentární pořad přinášející čerstvé novinky ze světa filmu a umění.

22.55 - Čarodějky ze Salemu Americký historický film (1996). Hrají W. Ryderová, D. DayLewis, P. Scofield a další. Režie N. Hytner 01.35 - Volejte Věštce 03.20 - Kleopatra (2/2) Americko-britskošvýcarský historický oscarový velkofilm Dále hrají R. Burton, R. Harrison, G. Cole a další.

PONDĚLÍ 05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája (41/104) 09.30 - Doktorka Quinnová V 10.20 - Návrat do ráje II 11.10 - O poklad Anežky České 12.00 - Polední události 12.30 - Sama doma 15.00 - PLANETA YÓ 15.55 - PLANETA YÓ: Kouzelná školka 16.30 - AZ-kvíz 17.00 - Černé ovce 17.30 - Zprávy o půl šesté17.45 - Nemocnice na kraji města po dvaceti letech (13/13)- ST Dnes se problémy vyřeší, ale už zítra přijdou nové - v další sérii oblíbeného seriálu (2003). Hrají: J. Abrhám, A. Čunderlíková,O. Brousek, E. Balzerová, T. Töpfer, B. Hrzánová, J. Štěpánková, Z. Dřízhalová, I. Janžurová, J. Dvořák, A. Říha, G. Csinová, L. Chudík, F. Němec, R. Zima, D. Šinkorová, R. Jašków, P. Štěpánek, H. Maciuchová... 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 20.00 - Četnické humoresky Arazíma čeká povýšení na velitele pátračky a vyšetřování brutální vraždy děvečky Blaženky ve višňovém sadu (1997).

28.

ÚNORA

2011 /

SVÁTEK:

08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.30 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Moderuje Václav Žmolík 09.40 - Bílá místa 10.05 - Abeceda komunistických zločinů (8/26) 10.25 - Střípky času 10.50 - Československý filmový týdeník 11.05 - Velikonoční ostrov 12.00 - Orchestr Clark Terryho I. 12.40 - Pozvánka na Dvojku 12.55 - Televizní klub neslyšících 13.30 - Živě s Václavem Žmolíkem LW 13.35 - Bílá místa 13.55 - Abeceda komunistických zločinů (9/26) 14.15 - Střípky času 14.40 - Československý filmový týdeník 14.55 - Trója: Legendy a záhady 15.50 - Osobnost na Dvojce 16.00 - Pařížská mírová konference 1919 17.35 - Vyznavač ticha čb 17.55 - Folklorní magazín 18.25 - Game Page 18.55 - Moje rodina III 19.30 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.40 - Osobnost na Dvojce 19.45 - Pozvánka na Dvojku 20.00 - KULTURA S DVOJKOU 20.20 - Špionážní hry studené války 21.20 - Neznámí hrdinové 21.55 - Historie.cs 22.50 - Kladivo na čarodějnice

09.00 - Svět Nova Cinema 09.30 - Teleshopping 10.00 - 10 nej... z Hollywoodu 10.25 - Svět šoubyznysu 10.55 - Vila na kopci 21.15 - Reportéři ČT Kauzy a reportáže s Markem Wollnerem 22.00 - Na cestě po severní Jamajce S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem za legendou Jamese Bonda, do rodiště nejrychlejšího muže planety i mauzolea Boba Marleyho 22.30 - Na stopě Zločin se může dotknout každého z nás. Roman Svoboda pátrá, radí, informuje. Sledujte také na www. ct1.cz/nastope 22.55 - Stevie Wonder: Live Nejslavnější nové verze hitů nevidomého soulmana 23.50 - Film o seriálu Nemocnice na kraji města - nové osudyPohled do zákulisí natáčení další řady kultovního seriálu nabídne malou ochutnávku příběhů z nemocničního prostředí (2008) 00.05 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.10 - Máte slovo s M. Jílkovou 00.55 - Malá farma 01.20 - Sváteční slovo spirituála Biskupského gymnázia v Brně Pavla Konzbula 01.30 - Z metropole 02.00 - Události v regionech

12.50 - Teleshopping 13.15 - Show Jerryho Seinfelda IV (23, 24) 14.10 - Ničivé tornádo 16.00 - Ulice (203) 16.45 - Zvláštní efekty II 18.35 - Walker Texas Ranger 19.30 - Ženatý se závazky 20.00 - Na kolejích čeká vrah Major Kalaš vyšetřuje loupež nové série bankovek, které byly ukradeny z poštovního vozu rychlíku. Český detektivní film (1970). Hrají J. Sovák, R. Brzobohatý, J. Hanzlík, L. Trojan, J. Moučka a další. Režie J. Mach (91 min)

21.50 - Láska a pětačtyřicítka 23.50 - Víc než holá pravda Skrytá kamera Playboye nachytala krásné dívky a muže v nevšedních situacích... Americký erotický seriál (1995-1996). 00.45 - Show Jerryho Seinfelda IV (23, 24) Americký sitcom (1992). Dále hrají J. Louis-Dreyfus, M. Richards a další

LUMÍR / KIRA

05.59 - Snídaně s Novou 09.05 - Dva a půl chlapa V 09.30 - Ničivé tornádo 11.15 - Tescoma s chutí 11.30 - Lenssen & spol. 12.00 - Polední Televizní noviny 12.30 - Walker Texas Ranger 13.35 - Vražedná čísla II (15) 14.30 - Kobra 11 XIII (6) 15.35 - Krok za krokem II (8) 16.05 - Beze stopy III (11) 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.30 - Odložené případy II 18.35 - Ulice (1941) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Česko Slovenská SuperStar Naděje umírá poslední, ale soupeřů je tolik! Navštivte s námi castingy

21.35 - Tisíc a jedna noc 22.30 - Noční Televizní noviny 23.00 - Námořní vyšetřovací služba VII (14) 23.55 - Poker Star Pokerový turnaj mezi profesionálními hráči, hráči on line a VIP hosty. Účinkují L. Abbasová, K. Leichtová, O. Brzobohatý

06.00 - Teleshopping 06.05 Zpravodajství TV Prima 06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.50 - M*A*S*H 08.35 - Will & Grace 09.15 - Prostřeno! 10.05 - To je vražda, napsala 11.05 - Diagnóza vražda 12.05 - Policejní divize IV (2) 13.05 - M*A*S*H (223) 13.35 - Kutil Tim I (16) 14.10 - Přátelé VI (4) 14.35 - Přátelé VI (5) 15.05 - Médium VI (9) 16.05 - Columbo 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Cesty domů (32) Úspěšný rodinný seriál Televize Prima.

21.20 - Farmář hledá ženu Laďka Něrgešová pomáhá několika osamělým farmářům najít ženy, které se nakonec mohou stát i jejich manželkami. 22.20 - Anatomie lži I (4) (*) 23.20 - Sběratelé kostí I 00.20 - Kriminálka Kolín II 01.15 - Volejte Věštce (*) 03.00 - Výklad snů (*) 04.00 - Na čem záleží (156) 04.25 - Autosalon

12

14.2.2011 15:14:39


VZDĚLÁVÁNÍ

Učitelé se nebojí nových metod ani náročných úkolů Gymnázium ve Světlé nad Sázavou je sice malé a tvoří jednu samostatnou část velkého komplexu, který se skrývá pod složitým názvem Akademie – VOŠ, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová, ale i právě proto se zde během posledních několika let podařilo vybudovat pro práci kantorů i studentů kvalitní a moderní materiálně technické zázemí. Používaná technika byla získána z části díky vloženým finančním prostředkům ze strany školy, dílem prostřednictvím projektů, do nichž je škola zapojena. Jeden takový projekt, který nese název „ N o v é m e t o d y interaktivní výuky na Gymnáziích k r a j e Vy s o č i n a “ zde běží již druhým rokem. Sdružuje celkem 11 gymnázií celého kraje a v rámci něj se školám podařilo získat moderní výukové pomůcky v podobě interaktivních tabulí, dataprojektorů, hlasovacích zařízení pro práci studentů, měřící techniky pro přírodovědné učebny. Z každého gymnázia je zapojen určitý počet vyučujících, kteří v rámci projektu tvoří výukové materiály

– interaktivní sešity pro své předměty, které po kontrole a schválení metodikem publikují na společných www stránkách projektu, z nichž si jej kolegové či kterýkoliv vyučující mohou stáhnout pro použití ve svých hodinách. Navíc společná školení vyučujících umožňují poznat kolegy z ostatních škol a sdílet s nimi zkušenosti či diskutovat různé trendy ve výuce. Individuální práci v hodinách zefektivňuje použití notebooků, které škola studentům

poskytuje. Je tedy možné, aby studenti např. v seminářích individuálně pracovali na různých tématech, což ve finále přináší pestrou škálu pracovních výsledků, o nichž se posléze v kolektivu diskutuje, a které se následně hodnotí. Studenti zde mají možnost obhájit svůj

JOCHOVO

• voda • topení • plyn • pùjèovna náøadí slevové akce prùbìžnì Rozšířen prodej autokosmetiky a olejů od Firmy Opava www.jochovo.cz 7.00–11.30 h 8.00–11.30 h

Výuka na gymnáziu probíhá v klidné, dalo by se říci takřka rodinné atmosféře. Vzhledem k relativně komornímu počtu tříd je pro kolektiv pedagogů snadné zapamatovat si individualitu jednotlivých žáků a podle toho k nim přistupovat. V takovémto kolektivu se nabízí prostor pro různé školní i mimoškolní aktivity, čehož obě strany, tedy studenti i učitelé využívají. Když studentům dají vyučující k dispozici prostor a techniku, vznikají zajímavé produkty. Příkladem může být komplex webových stránek školy, který je produktem studenta našeho gymnázia Ondřeje Doktora. Ondřej vycházel z potřeb školy a požadavků vyučujících a ve volném čase připravil systém vyhotovený na pokračování na str. 15

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ AKADEMIE SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU A GYMNÁZIUM SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Děkuje všem uchazečům, kteří se přihlásili na naší školu! Výtvarné obory jsou již plně obsazeny. V současné době zbývají poslední 3 místa v maturitní třídě uměleckořemeslného zpracování kamene, kovů, dřeva a skla. Nabíráme na uměleckořemeslné tříleté učební obory – včetně stipendijně podporovaného oboru KAMENÍK

Komenského 1121 Svìtlá nad Sázavou (u Bohušického rybníka) otevírací doba: po–pá so

vlastní postup. Tato činnost přispívá k samostatnému tvořivému myšlení a rozhodování.

12.00–16.00 h

• telefon: 569 456 640 • mobil: 602 405 974, 734 440 436

Čtyřleté gymnázium – přihlášky do 15. 3. 2011

NÁVŠTĚVA ŠKOLY MOŽNÁ KDYKOLI PO DOHODĚ www.akademie-svetla.cz * nabor@vossvetla.cz tel.: 569 729 274, 569 452 441

PANTHERA CZ s. r. o.

Foukaná izolace zateplení podlah, stropů, půd, střech

minerální nebo celuloza cena od 800,- Kč/m3 bez DPH

konzultace, prohlídka a cenová nabídka zdarma www.palco.cz e-mail:palco@palco.cz

TRUHLÁØSTVÍ - PODLAHÁØSTVÍ HABRY pokládka masivních (parkety, prkna, mozaiky) a plovoucích podlah montáž vnitřních dveří obklad schodišť renovace masivních podlah podbití venkovních říms telefon/fax mobilní telefon

569 441 407 602 416 310 STRANA

havlbrod 3x11.indd 13

13 -

14.2.2011 15:14:39


ÚTERÝ

1.

05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája (42/104) 09.30 - Doktorka Quinnová V (26/26) 10.20 - Návrat do ráje II 11.15 - O poklad Anežky České 12.00 - Polední události 12.30 - Sama doma 15.00 - PLANETA YÓ 15.55 - PLANETA YÓ: Kouzelná školka 16.30 - AZ-kvíz 17.00 - Chalupa je hra 17.30 - Zprávy o půl šesté 17.45 - Nemocnice na kraji města - nové osudy Kdo přijede na oslavu 50. výročí okresní nemocnice v Boru a kdo na ní bude naopak chybět? Pokračování legendárního seriálu napsala Lucie Konášová (2008). Hrají: E. Balzerová, J. Abrhám, L. Chudík, S. Rašilov, O. Brousek, J. Bartoška, H. Čočková, H. Maciuchová, J. Štěpánková, R. Krajčo, V. Cibulková 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 20.00 - 20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI: Rozmarná léta českého filmu Téměř dvě stě herců a režisérů odkrývá zákulisí českého filmu ve dvaceti letech po sametové revoluci.

BŘEZNA

2011 /

SVÁTEK:

BEDŘICH / BEDŘIŠKA

08.00 - Jazykové kurzy: Real Chinese (9/10) 08.15 - Ruský jazyk pro turisty (2/2) 08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.30 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Moderuje Jan Kovařík 09.38 - Evropa a já 09.55 - Kvarteto 10.25 - Světozor 11.10 - Dopis mé matce 12.00 - Příště u Vás z Lázní v Kostelci u Zlína 12.40 - Pozvánka na Dvojku 12.55 - Hledám práci 13.30 - Živě s Janem Kovaříkem 13.33 - Světozor 14.00 - Evropa dnes 14.35 - Evropa a já 15.00 - Poslední autobusová zastávka 15.55 - Osobnost na Dvojce 16.00 - Diagnóza 16.20 - Domácí lékař aneb Nic není jen tak 16.25 - Klíč 16.55 - Věra Merhautová 17.25 - Cestománie 17.55 - Ta naša kapela 18.25 - Kosmopolis 18.55 - Moje rodina III 19.30 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.40 - Osobnost na Dvojce 19.45 - Pozvánka na Dvojku 20.00 - KULTURA S DVOJKOU 20.20 - Zúčtování s minulostí 22.00 - Inventura Febia: Zlaté časy českého podnikání 22.40 - Sen noci svatojánské 00.00 - Díra

08.00 - Svět Nova Cinema 08.45 - Zvláštní efekty II 09.30 - Teleshopping 10.00 - Zvláštní efekty II 10.45 - Ženatý se závazky 11.10 - Walker Texas Ranger 11.55 - Teleshopping 20.55 - Je třeba zabít Sekala Strhující příběh o muži, který se stane proti své vůli najatým vrahem. Film oceněný deseti Českými lvy (1998). Hrají: O. Lubaszenko, B. Linda, J. Bartoška, A. Siteková, V. Chramostová a další. Scénář J. Křižan. Kamera M. Štrba. Režie V. Michálek 22.55 - * Jade Některé ženy mají tajné fantazie, jiné skrývají celé životy. David Caruso a Linda Fiorentinová v hlavních rolích amerického kriminálního filmu (1995). Dále hrají: Ch. Palminteri, M. Biehn, R. Crenna, D. Murphyová, K. King, A. Everhartová a další. Režie William Friedkin 00.25 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.35 - Den D (7/13) Pět investorů čeká ve svém doupěti na nápad, který stojí za investici. Dokáže je někdo z ambiciózních podnikatelů přesvědčit? Česká verze celosvětově úspěšného pořadu 01.20 - Film o filmu Pouta 01.30 - Zajímavosti z regionů 02.00 - Události v regionech 02.30 - Dobré ráno s jedničkou 05.00 - AZ-kvíz

-

havlbrod 3x11.indd 14

STRANA

12.20 - Tisíc a jedna noc 13.10 - Show Jerryho Seinfelda V (1, 2) 14.05 - Hledám impotentního muže 16.00 - Ulice (204) 16.45 - Zvláštní efekty II 18.35 - Walker Texas Ranger 19.30 - Ženatý se závazky 20.00 - Safari Expres Američan John a jeho přítel Howard mají agenturu Safari Expres, kterávozí turisty po africkém vnitrozemí a ukazuje jim zvěř a to jak žijí místní domorodci. Italská dobrodružná komedie (1976). Dále hrají G. Gemma, J. Palance, E. Bottesini

21.55 - Smyslná orchidej Milionář Mickey Rourke zasvěcuje nezkušenou Carré Otis do tajů lásky v exotickém Riu. Americký thriller (1990). Dále hrají J. Bisset, A. Serna, O. Vidov, B. Greenwood a další. 00.10 - Víc než holá pravda 01.10 - Show Jerryho Seinfelda V (1, 2) 02.05 - Konec vysílání

05.15 - Novashopping 05.59 - Snídaně s Novou 09.05 - Dva a půl chlapa V 09.30 - D‘Artagnanova dcera 11.15 Tescoma s chutí 11.30 - Lenssen & spol. 12.00 - Polední Televizní noviny 12.30 - Walker Texas Ranger 13.40 - Vražedná čísla II (16) 14.35 - Kobra 11 XIII (7) 15.35 - Krok za krokem II (9) 16.05 - Beze stopy III (12) 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.30 - Odložené případy II 18.30 - Ulice (1942) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Ordinace v růžové zahradě 2 (245) Napětí, romantika a humor v oblíbeném seriálu TV Nova. Hrají M. Častvaj, J. Čenský

21.30 - Tisíc a jedna noc 22.30 - Noční Televizní noviny 23.00 - 112 Nejsilnější příběhy, které Stodvanáctka za čtyři roky své existence odvysílala... 23.35 - Schůzka s cizincem 01.10 - Novashopping 01.45 - Rady ptáka Loskutáka

06.00 - Teleshopping 06.05 Zpravodajství TV Prima 06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.50 - M*A*S*H 08.35 - Will & Grace 09.15 - Prostřeno! 10.05 - To je vražda, napsala 11.05 - Diagnóza vražda 12.05 - Policejní divize IV (3) 13.05 - M*A*S*H (224) 13.35 - Kutil Tim I (17) 14.10 - Přátelé VI (6) 14.40 - Médium VI (10) 15.40 - Columbo 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Nikdo není dokonalý Velký návrat Jiřího Krampola

21.20 - Soukromá dramata Na vlastní oči znovu uvidíte Josefa Klímu. Legendární novinář se vrací na obrazovky a provede vás spolu s Jankem Kroupou dramaty, která by zůstala v soukromí. 22.15 - Myšlenky zločince V 23.15 - Show Jana Krause 00.20 - Kriminálka Kolín II 01.15 - Volejte Věštce (*) 03.05 - Výklad snů (*)

STŘEDA 05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája (43/104) 09.30 - Doktorka Quinnová 10.20 - Návrat do ráje II 11.10 - O poklad Anežky České 11.50 - Kde peníze pomáhají 12.00 - Polední události 12.30 - Sama doma 15.00 - PLANETA YÓ 15.55 - PLANETA YÓ: Kouzelná školka 16.30 - AZ-kvíz 17.00 - Pod pokličkou 17.30 - Zprávy o půl šesté 17.45 - Nemocnice na kraji města - nové osudy (2/13) První kytice Rozčeří příchod mladého ortopéda stojaté vody Borské nemocnice? Pokračování legendárního seriálu napsala Lucie Konášová (2008). Hrají: E. Balzerová, J. Abrhám, S. Rašilov, O. Brousek, J. Bartoška 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 19.55 - Sportka a Šance 20.00 - Pošta pro tebe Je Pavlínina víra o kvalitě nepoznaného otce opodstatněná? Najde pan Zbyněk sourozence, o kterých neví téměř nic? Má být Alena své babičce opravdu za co vděčná? Uvádí Ester Janečková.

21.00 - Dům pro životL Charitativní koncert na podporu Fondu seniorů Nadace Taťány Kuchařové, Krása pomoci. Přímý přenos zábavného večera z Divadla Hybernia moderují D. Písařovicová a V. Bernatský. Účinkují: H. Vondráčková, E. Farna, M. Rottrová, M. Jandová, Y. Simonová, M. Absolonová, D. Hůlka, J. Zíma, J. Suchý, K. Štědrý, B. Josef, P. Kolář, 4TET, No Name, dětský sbor Jiskřička a další. Režie A. Rezek 22.25 - Povodeň Jiřina Jirásková a Jiřina Bohdalová v příběhu dvou osamělých žen, které na čas spojila rozvodněná řeka (2005). Dále hrají: J. Somr, J. Dvořák, Z. Slavíková a další. Scénář I. Pelant. Kamera P. Polák. Režie J. Strach 23.55 - Losování Sportky a Šance 00.00 - Na stopě 00.25 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.30 - Retro 00.55 - Reportéři ČT 01.35 - Po stopách 02.00 - Události v regionech 02.30 - Dobré ráno s Jedničkou 05.00 - AZ-kvíz

2.

BŘEZNA

2011 /

SVÁTEK:

08.00 - Jazykové kurzy: Extra francouzština (9/13) 08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.30 - Osobnost na Dvojce 09.35 Moderuje Jitka Novotná 09.37 - Česko jedna báseň: Jaroslav Žila 09.45 - Nehasit! Hořím! 10.10 - Výtvarnické konfese 10.45 - Ondřejova filmová škola 11.00 - Stepstory 12.00 - Kam zmizel ten starý song 12.40 - Pozvánka na Dvojku 12.55 - Babylon 13.30 - Živě s Jitkou Novotnou 13.32 - Česko jedna báseň: Michal Horáček 13.40 - Nehasit! Hořím! 14.05 - Výtvarnické konfese 14.45 - Ondřejova filmová škola 15.00 - Architektura interiérů 15.50 - Osobnost na Dvojce 16.00 - Barvy života 16.55 - Seniorklub Milana Švihálka 17.25 - Poklady světa 17.40 - Gebel Barkal 17.55 - Na moll 18.25 - kult_off 18.55 - Moje rodina III 19.30 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.40 - Osobnost na Dvojce 19.45 - Pozvánka na Dvojku 20.00 - KULTURA S DVOJKOU 20.20 - La Traviata 22.45 - Divadlo žije! 23.15 - Terra musica 23.45 - Architektura interiérů

08.00 - Svět Nova Cinema 08.40 - Zvláštní efekty II (13) 09.25 - Teleshopping 09.55 - Zvláštní efekty II (14) 10.40 - Ženatý se závazky 11.05 Walker Texas Ranger 11.50 - Teleshopping 12.20 - Tisíc a jedna noc 13.10 - Show Jerryho Seinfelda V (3, 4) 14.05 - Safari Expres 16.00 - Ulice (205) 16.45 - Zvláštní efekty II 18.35 - Walker Texas Ranger 19.30 - Ženatý se závazky 20.00 - Krutá pravda Shiri Appleby se nedokáže vzpamatovat z brutální vraždy své sestry. Když si ale v nové knize autora detektivek Chrise Pottera přečte podobný popis vraždy, požádá spisovatele o pomoc při hledání vraha. Kanadsko - americký thriller (2007).

21.40 - Záhadný muž 23.30 - Víc než holá pravda Skrytá kamera Playboye nachytala krásné dívky a muže v nevšedních situacích... Americký erotický seriál (1995-1996). 00.25 - Show Jerryho Seinfelda V (3, 4) Americký sitcom (1993). Dále hrají J. Louis-Dreyfus, M. Richards a další

ANEŽKA / INÉZ

05.59 - Snídaně s Novou 09.05 - Dva a půl chlapa 09.30 - Americký sen 11.35 - Tescoma s chutí 12.00 - Polední Televizní noviny 12.30 - Walker Texas Ranger 13.40 - Vražedná čísla II (17) 14.35 - Kobra 11 XIII (8) 15.35 - Krok za krokem II (10) 16.05 - Beze stopy III (13) 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.35 - Odložené případy II 18.30 - Ulice (1943) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Comeback Jsou stejní jako vy a dokáží se tomu zasmát. Hrají T. Matonoha, M. Dejdar, K. Leichtová, D. Batulková, M. Doležalová, M. Ruml, S. Babčáková

21.25 - Tisíc a jedna noc 22.30 - Noční Televizní noviny 23.05 - Dopisy od vraha 01.00 - Policejní odznak IV 01.50 - Novashopping 02.25 - Policejní odznak V 03.45 - Plastická chirurgie s.r.o. V (13) 04.25 - Stefanie V (13) 05.15 - Novashopping

06.00 - Teleshopping 06.05 Zpravodajství TV Prima 06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.50 - M*A*S*H 08.35 - Will & Grace 09.15 - Prostřeno! 10.05 - To je vražda, napsala 11.05 - Diagnóza vražda 12.05 - Policejní divize IV (4) 13.05 - M*A*S*H (225) 13.35 - Kutil Tim I (18) 14.10 - Přátelé VI (7) 14.40 - Médium VI (11) 15.40 - Columbo 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Cesty domů (33) Úspěšný rodinný seriál Televize Prima.

21.20 - TOP STAR magazín Mahulena Bočanová a hvězdy, o kterých chcete vědět víc. Režie Z. Fialová 22.20 - Castle na zabití II 23.20 - Sběratelé kostí I 00.20 - Kriminálka Kolín II 01.20 - Volejte Věštce (*) 03.05 - Výklad snů (*) 04.05 - TOP STAR magazín Mahulena Bočanová a hvězdy, o kterých chcete vědět víc.

14

14.2.2011 15:14:51


Autokemp Komorník Autokemp leží v překrásné lesnaté krajině u obce Strmilov, na břehu rybníka. Komorník o rozloze 60 ha a délce 3,5 km. Je možno se ubytovat v chatkách nebo ve vlastních stanech a karavanech. Jsou zde výborné podmínky pro koupání, vodní sporty, houbaření a turistiku. Strmilovsko je branou do „ ČESKÉ KANADY“. V okolí Strmilova je mnoho výletních cílů do vzdálenosti 20 km, pro milovníky historie a přírody, turistiky a cykloturistiky. V blízkém okolí je řada kulturních a historických památek - Telč, Dačice, J.Hradec, Žirovnice, Landštejn, úzkorozchodná žel. Nová Bystřice a další. Rybník je znám svou velmi čistou vodou, kterou si udržuje po celou rekreační sezonu a svou písčitou pozvolna se svažující pláží, která umožňuje koupání i nejmenším návštěvníkům. Velká plocha rybníka umožňuje provozování windsurfingu, projížďky na šlapadlech, lodích či kánoích. Šlapadla a lodičky si můžete půjčit v naší půjčovně lodí na pláži. Tato oblast je známa svým velmi čistým ovzduším.

VZDĚLÁVÁNÍ pokračování ze str. 13 míru své školy. Jeho výsledek předčil očekávání a tato práce jej dokonce pasovala na webmastera stránek školy. Kromě účasti v různých projektech – namátkou jmenujme například mezinárodní konferenci o životním prostředí v Portugalsku v kouzelném městě Porto v roce 2007, projekt Zmizelí sousedé v roce 2008 (tento má i vlastní www stránky http://sousede.gymnaziumsvetla.cz/) spojený s expedicí do Izraele, společné pěší putování našich a irských studentů českými vesnicemi v rumunském Banátu v roce 2009 nebo expedici zaměřenou na pouštní turistiku v Izraeli v listopadu 2010 je zde prostor pro pořádání různých akcí společenského, kulturního či poznávacího charakteru. Je tedy běžné, že vyučující po společné dohodě připravují pro studenty zájezdy na divadelní představení, která doplňují jejich teoretickou výuku, organizují poznávací zájezdy do různých evropských zemí jako součást výuky cizích jazyků a reálií těchto zemí. Tělocvikáři se studenty pilně trénují a společně pravidelně dosahují řady úspěchů ve sportovních soutěžích. Pro zájemce ve škole běží volnočasový Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu. Tento nesoutěžní program umožňuje zapojeným studentům jejich realizaci v oblasti rekreačních sportů, různorodých dovedností (třeba práci s počítačem, hraní na hudební nástroje a jiné), dobrovolné pomoci svému okolí (škole, mateřské školce, domovu pro seniory apod.) a také absolvovat expediční činnost pod dohledem zkušených expedičních vedoucích. Pokud se ve škole objeví nějaký nápad co nového vytvořit pro zpříjemnění práce a prostředí, rozhodně se neodkládá k ledu. Naopak je diskutován kolektivem pedagogů, aby mohla být přijata jeho efektivní realizace. To samozřejmě stojí čas a úsilí, mnohdy práci nad rámec vyučovacích povinností, nicméně učitelský sbor je na takovéto situace přiopraven a nečiní mu problém se aktivně zapojit. Gymnázium se také snaží spolupracovat s různými partnery. Díky realizaci různých volnočasových aktivit máme známé v domech dětí a mládeže v Poděbradech, Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti. Aktivně spolupracujeme s oběma základními školami ve Světlé nad Sázavou formou různých besed a přednášek pro jejich žáky, které jsou realizovány v prostorách naší školy. Rozjíždí se také volná spolupráce s Letohradským soukromým gymnáziem, jejichž filozofie práce se studenty je velmi blízká naší. Pokud bychom měli výše uvedené skutečnosti nějakým způsobem shrnout, dalo by se konstatovat, že gymnázium je v neustálém tvůrčím procesu, každý den se děje něco nového, objevují se zajímavé myšlenky, akce, výsledky, které povzbuzují v další činnosti. Důkazem toho jsou stránky www.gymnazium-svetla.cz, kde téměř denně přibývají informace o životě naší školy. Můžete se o tom přesvědčit sami při jejich návštěvě.

STRANA

havlbrod 3x11.indd 15

15 -

14.2.2011 15:14:51


ČTVRTEK 05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája (44/104) 09.30 - Doktorka Quinnová 10.15 - Návrat do ráje II 11.05 - O poklad Anežky České 12.00 - Polední události 12.30 - Sama doma 15.00 - PLANETA YÓ 15.55 - PLANETA YÓ: Kouzelná školka 16.30 - AZ-kvíz 17.00 - Bydlení je hra 17.25 - Stop 17.30 - Zprávy o půl šesté 17.45 - Nemocnice na kraji města - nové osudy Jak je možné, že beze stopy zmizí karta prominentního pacienta? Pokračování legendárního seriálu napsala Lucie Konášová (2008). Hrají: E. Balzerová, J. Abrhám, S. Rašilov, O. Brousek, J. Bartoška, H. Čočková, L. Vondráčková, H. Maciuchová, M. Válková, J. Štěpánková, V. Preiss, R. Krajčo, V. Cibulková, T. Töpfer, K. Halbich, M. Preiss... 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 20.00 - Vysoká hra Petr Šiška vás provede soutěží, kde vědomosti a schopnosti riskovat mohou být klíčem k velkému zisku. Režie A. Rezek

3.

BŘEZNA

2011 /

SVÁTEK:

08.00 - Jazykové kurzy: Tajemství zvířecího těla 08.05 - Přírodní bohatství 08.10 - Alright? Alright! 08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.30 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Moderuje Zuzana Burešová 09.38 - Škola snů (8/13) 10.15 - Táta jako máma (8/9) 10.35 - Rodina a já 11.05 - Vlasy z Indie 12.00 - Je to jenom rokenrol 12.40 - Pozvánka na Dvojku 13.00 - Diagnóza 13.15 - Domácí lékař aneb Nic není jen tak 13.30 - Živě se Zuzanou BurešovouL 13.33 - Škola snů (9/13) 14.10 - Táta jako máma (9/9) 14.35 - Rodina a já 15.00 - William a Harry 15.55 - Osobnost na Dvojce 16.00 - Kamera na cestách 16.55 - Jan Štěpán 17.30 - Bhútán: Snowman Trek (3/4) 17.55 - Na plný pecky 18.25 - Medúza 18.55 - Moje rodina 19.30 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.40 - Osobnost na Dvojce 19.45 - Pozvánka na Dvojku 20.00 - KULTURA S DVOJKOU 21.20 - Ta naše povaha česká 21.50 - Krásný ztráty 22.30 - Hledání ztraceného času 22.50 - * Q 00.15 - Praha Železná opona

08.00 - Svět Nova Cinema 08.45 - Zvláštní efekty II 09.30 - Teleshopping 10.05 - Zvláštní efekty II 10.50 - Ženatý se závazky 11.15 - Walker Texas Ranger 20.55 - Den D (8/13) Pět investorů čeká ve svém doupěti na nápad, který stojí za investici. Dokáže je někdo z ambiciózních podnikatelů přesvědčit? Česká verze celosvětově úspěšného pořadu. Provází Jan Pokorný. Režie V. Forst 21.45 - Máte slovo s M. Jílkovou Tváří v tvář problému. Dále připravili: J. Horská, L. Krenková a M. Straka 22.35 - Kriminálka Paříž Jak se bojuje se zločinem ve městě nad Seinou. Premiéra francouzského seriálu (2006). Hrají: J.-P. Michael, P.-L. Rajot, S. Metzger, A. Bargemeová, B. Cabritaová a další. Režie Dominique Tabuteau 23.25 - Losování Šťastných deset a Šance milion 23.30 - * Milenky (6/6) Zamilovat se je tak snadné... Britský seriál (2007). Hrají: S. Parishová, O. Bradyová, S. Smallová, S. Connová a další. Režie S. J. Clarksonová (50min) 00.20 - Film o seriálu Znamení koně 00.35 - Toulavá kamera 01.00 - Na cestě po severní Jamajce 01.30 - Chalupa je hra

-

havlbrod 3x11.indd 16

12.00 - Teleshopping 12.30 - Tisíc a jedna noc 13.20 - Show Jerryho Seinfelda V (5, 6) 14.20 - Krutá pravda 16.00 - Ulice (206) 16.45 - Zvláštní efekty II 18.35 - Walker Texas Ranger 19.30 - Ženatý se závazky 20.00 - Modrá laguna Richard a Emmeline ztroskotají společně s lodním kuchařem na opuštěném tichomořském ostrově. Starý námořník sice zemře, ale ještě předtím naučí děti, jak přežít. Americký dobrodružný film (1980). Hrají Ch. Atkins, B. Shields, L. McKern a další.

22.15 - Útěk do Mexika Ve světě zlodějů, kde neexistuje čest, prchá zamilovaný manželský pár profesionálních zločinců Kim Basinger a Alec Baldwin před gangstery a policií, aby začali nový život. 00.30 - Zuřící býk Americké biografické drama (1980). Dále hrají C. Moriarty, J. Pesci, F. Vincent...

STRANA

KAMIL / VLADIVOJ

05.59 - Snídaně s Novou 09.05 - Dva a půl chlapa 09.30 - D‘Artagnanova dcera 11.15 Tescoma s chutí 11.30 - Lenssen & spol. 12.00 - Polední Televizní noviny 12.30 - Walker Texas Ranger 13.40 - Vražedná čísla II (18) 14.35 - Kobra 11 XIII (9) 15.35 - Krok za krokem II (11) 16.05 - Beze stopy III (14) 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.30 - Odložené případy II 18.30 - Ulice (1944) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Ordinace v růžové zahradě 2 (246) Hrají D. Morávková, P. Rychlý, O. Rychlý, J. Kanyza, M. Častvaj, M. Kuklová, Z. Adamovská, J. Stryková

21.30 - Tisíc a jedna noc 22.30 - Noční Televizní noviny 23.05 - Přímý zásah 00.55 - Policejní odznak V (2) Vnitřní oddělení nejhoršího policejního okrsku v L. A. a FBI se rozhodne dostat drsného šéfa Vica Mackeye ze služby...

06.00 - Teleshopping 06.05 Zpravodajství TV Prima 06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.50 - M*A*S*H 08.35 - Will & Grace 09.15 - Prostřeno! 10.05 - To je vražda, napsala 11.05 - Diagnóza vražda 12.05 - Policejní divize IV (5) 13.05 - M*A*S*H (226) 13.35 - Kutil Tim I (19) 14.10 - Přátelé VI (8) 14.40 - Médium VI (12) 15.40 - Columbo 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Čápi s mákem Nejlepší kuchařská show!

21.20 - Sběratelé kostí V (1) 22.15 - Myšlenky zločince V 23.15 - Nikdo není dokonalý Velký návrat Jiřího Krampola ve speciálním premiérovém díle úspěšného pořadu s více než desetiletou tradicí 00.30 - Ani stín podezření (*) 02.30 - Volejte Věštce (*) 04.15 - Receptář prima nápadů

PÁTEK

4.

05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája (45/104) 09.30 - Doktorka Quinnová 10.20 Návrat do ráje II (10/22) 11.10 - O poklad Anežky České 11.50 - Krásy evropského pobřeží: Gdaňsk 12.00 - Polední události 12.30 - Sama doma 15.00 - PLANETA YÓ 15.45 - PLANETA YÓ: Kouzelná školka 16.15 - Film o filmu Fimfárum - do třetice všeho dobrého 16.30 - Malá farma 17.00 - Testoviny 17.30 - Zprávy o půl šesté 17.45 - Za školu 18.10 - Na kus řeči se zvířaty Komediální seriál BBC o zvířatech, která dostala poprvé šanci promluvit. Hlasy jim propůjčili J. Lábus, P. Rychlý, M. Maděrič, T. Bebarová, L. Molínová a další 18.40 - Evropské pexeso 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 19.55 - Losování Euromiliony 20.00 - Znamení koně (4/13) Adéla se cítí podvedená a mstí se na nevinných koních. Dáša nemá na splátky bance a hrozí jí velký problém. Nový rodinný seriál České televize z prostředí koňské farmy a dostihů.

BŘEZNA

2011 /

SVÁTEK:

STELA / JADRANKA

08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.30 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Moderuje Petr Horký 09.40 - PORT 10.15 - Dobrodružství vědy a techniky 10.55 - JÁDRO 11.05 - Předivo života 11.30 - Bhútán: Snowman Trek (3/4) 12.00 - Folkomotivy 12.40 - Pozvánka na Dvojku 12.55 - Chcete mě? 13.10 - Máte mě! 13.30 - Živě s Petrem Horkým 13.35 - PORT 14.10 - Dobrodružství vědy a techniky 14.50 - JÁDRO 15.00 - Předivo života 15.25 - Bhútán: Snowman Trek (4/4) 15.50 - Osobnost na Dvojce 16.00 - Mangrovy - ohrožené pobřeží Brazílie 16.45 - Krásy evropského pobřeží 16.55 - Seniorklub Milana Švihálka 17.25 - Řeka v proudu času 18.00 - Pop Session (1/5) 18.55 - Moje rodina IV (1/13) 19.30 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.40 - Osobnost na Dvojce 19.45 - Pozvánka na Dvojku 20.00 - KULTURA S DVOJKOU 20.20 - Zázračná planeta: Soukromý život primátů (1/4) 21.10 - Obří mosty (2/3) 22.10 - Mistři českého animovaného filmu

07.30 - Svět Nova Cinema 07.45 - Zvláštní efekty II 09.15 - Teleshopping 09.45 - Ženatý se závazky 10.10 - Walker Texas Ranger 11.00 - Tisíc a jedna noc 11.45 Teleshopping 21.00 - 13. komnata Stanislava Hložka Zpěvák pop music, který proslul ve dvojici s Petrem Kotvaldem především díky spolupráci s Hanou Zagorovou, překonával těžké osobní krize i ústup ze slávy. Připravili: Š. Volemanová, J. Nekvasil a A. Derzsiová 21.35 - Všechnopárty Zábavná talk show Karla Šípa. Režie V. Polesný 22.20 - Losování Euromiliony 22.25 - Hercule Poirot Vražda Rogera AckroydaI na venkově bují vášně, lásky a nenávisti, které mohou vyústit ve vraždu. Další případ slavného belgického detektiva. Britský film, natočený podle románu Agathy Christie (1999). Hrají: D. Suchet,P. Jackson, O. Ford Davies, S. Cadellová, N. Cooke a další. Režie Andrew Grieve (100min) 00.05 - Město žen I (6/24) Zamilovat se zakázáno Hledám novou lásku, sex, důvěru a pochopení. Courteney Cox-Arquetteová v hlavní roli amerického komediálního seriálu 00.30 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.35 - Objektiv

12.15 - Show Jerryho Seinfelda V (7, 8) 13.10 - Modrá laguna 15.20 - Battlestar Galactica 17.10 - Ruský dům 19.30 - Ženatý se závazky Velká láska, potyčky a sladké smiřování. Americký seriál (1987-95). V hlavních rolích Ed O´Neill a Katey Sagal. Režie T. Singletary. Ústřední píseň zpívá Frank Sinatra. 20.00 - Hranice nemožného Americko-kanadský seriál (2009). Hrají A. Torv, K. Acevedo, J. Jackson, J. Noble, L. Reddicka a další

21.00 - Perníkový táta II Středoškolský učitel chemie Waltje bez peněz, má těhotnou ženu a rakovinu. Aby sehnal peníze na léčení azabezpečil rodinu, stává se výrobcem drog... Americký krimi seriál (2009). HrajíB. Cranston, A. Gun, A. Paul, D. Norris, B. Brandt a další 23.00 - Mrtvá zóna

05.59 - Snídaně s Novou 09.05 - Ženatý se závazky (1) 09.30 - Česko Slovenská SuperStar 10.50 - Můj šokující příběh 11.40 - Tescoma s chutí 12.00 - Polední Televizní noviny 12.30 - Walker Texas Ranger 13.40 - Vražedná čísla II (19) 14.35 - Kobra 11 XIII (10) 15.35 - Krok za krokem II (12) 16.05 - Beze stopy III (15) 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.30 - Odložené případy II 18.30 - Ulice (1945) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Líbánky Americko-německá romantická komedie (2003). Dále hrají D. Moscow, M. Mazur, D. Rasche, R. J. Barry a další. Režie S. Levy

22.00 - XXX Drsný chlapík a kaskadérVin Diesel je vyslán do Prahy jako zcela nový druh agenta americké tajné služby. Ruská mafie ho přesto odhalí a naplánuje jeho vraždu. 00.25 - Jesse Stone. Nový začátek

06.00 - Teleshopping 06.05 Zpravodajství TV Prima 06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.50 - M*A*S*H 08.35 - Will & Grace 09.15 - Prostřeno! 10.05 - To je vražda, napsala 11.05 - Diagnóza vražda 12.05 - Policejní divize IV (6) 13.05 - M*A*S*H (227) 13.35 - Kutil Tim I (20) 14.10 - Přátelé VI (9) 14.40 - Médium VI (13) 15.40 - Columbo 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Vraždy v Midsomeru XIII (7) Trn v oku

21.50 - Show Jana Krause Jan Kraus, jak ho znáte, v úplně nové show! Aktuální hosté, témata bez cenzury a ta nejlepší late night show každý pátek večer na Primě 22.55 - Cold Creek Manor (*) 01.15 - Feťáci (*) 03.05 - Volejte Věštce (*) 04.50 - Na čem záleží (159) Německý romantický seriál (2006).

16

14.2.2011 15:14:54


RŮZNÉ

Příští rok pro sociální dávky na úřad práce

Nezodpovězené dotazy, nezjištěné ekonomické dopady, nejasný časový harmonogram. V takovém duchu představilo ministerstvo práce a sociálních věcí v Sokolově na mimořádném zasedání náměstkům a radním krajů České republiky plánovanou sociální reformu.

Změny přitom podle ministerstva mají nastat už v lednu příštího roku. Namísto obecních úřadů větších obcí, kde se některé sociální dávky nyní vyplácejí, budou muset lidé jezdit na úřady práce. „Reforma je šitá horkou jehlou. Není vyjasněna řada věcí, například časový harmonogram změn, které přináší, či jejich ekonomické dopady. Změny se dotknou občanů i úřadů. S obcemi ani kraji přitom ale nikdo v této věci nejednal,“ netají rozhořčení Petr Krčál, radní kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí. Jasné podle ní není například ani to, kolik lidí po zavedení reformy přijde o práci. „Od roku 2002 se usiluje o decentralizaci veřejné správy a navrhovaný postup je přitom právě opačný. Stát posiluje svůj vliv na území jednotlivých krajů. Přitom právě obce

a kraje jsou nejblíže občanům, a jsou proto schopny nejlépe řešit jejich problémy a vyřizovat jejich žádosti,“ vysvětluje radní Petr Krčál. Stejně rozpačití jsou z předložené reformy i ostatní členové sociální komise Rady AKČR, kteří adresovali ministru Jaromíru Drábkovi otevřený dopis. Úřady práce v kraji Vysočina, stejně jako v celé republice, již dnes vyplácí přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné a dávky pěstounské péče.

Kraj připravil čtyři velké projekty pro financování Kraj Vysočina připravuje další čtyři velké dopravní projekty, o jejichž podporu z ROP Jihovýchod chce letos požádat. Na stavby v celkové hodnotě 573 miliony korun by Evropské unie měla přispět částku zhruba 487 milionů korun, což představuje 85% způsobilých výdajů. Po rozhodnutí vlády zrušit státní dotace pro projekty předkládané kraji je váha zbylých výdajů na krajském rozpočtu.

Projekty připravované k předložení do ROP Jihovýchod: II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice - přeložka stávající komunikace o délce 1,6 km v úseku Horní Chlístov – Okrouhlice za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 6.stavba - rekonstrukce vybraných úseky mezi Jihlavou a Pelhřimovem o délce 10,6 km vč. řešení tvaru nebezpečné křižovatky II/602 a II/406 (u Dvorců) II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. Stavba obchvat Jamného o délce cca 1,8 km na trase mezi Jihlavou a Žďárem nad Sázavou II/128 Salačova Lhota – obchvat - západní varianta obchvatu o délce cca 2,8 km. Zahájené modernizace s podporou ROP Jihovýchod s předpokladem dokončení v letošním roce II/347 Světlá n. S. - D1, 1.stavba: cena díla 184 mil. Kč/dotace 167 mil. Kč - rekonstrukce komunikace o délce 5 km II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 3.stavba: cena díla 200 mil. Kč/ dotace 160 mil. Kč - rekonstrukce vybraných úseky mezi Jihlavou a Pelhřimovem o délce 7,9 km + rekonstrukce mostu II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje: cena díla 144 mil. Kč/dotace 122 mil. Kč - rekonstrukce komunikace o délce 10,9 km STRANA

havlbrod 3x11.indd 17

17 -

14.2.2011 15:14:54


SOBOTA

5.

06.30 - Willy Fog na cestě kolem světa (9/26) 06.55 - Věda je detektivka 07.20 - Watch Cecilia (4/8) 07.35 Kapitolky o havěti 07.50 - Max trapný 09.30 - Zprávičky 09.45 - Bludiště 10.20 - Hořčice mi stoupá do nosu 12.00 - Týden v regionech 12.30 - Auto Moto Revue 13.00 - Kuchařská pohotovost 13.30 - Ten večer 15.25 - Sever a Jih (3/12) Příběh přátelství a lásky na pozadí občanské války v úspěšném americkém seriálu (1985). Hrají: P. Swayze, J. Read, L.-A. Downová, P. Casnoff, D. Carradine a další. Režie Richard T. Heffron 16.15 - Dempsey a Makepeaceová 17.00 - Kluci v akci 17.30 - Taxík TO NEJLEPŠÍ Z... 18.00 - Uvolněte se, prosím Talk show Jana Krause (2005). Hosté: T. Kostková, J. Saudek a P. Václavík. Režie V. Nouzák 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 20.00 - ČESKÝ LEV 2010 Jan Budař patří mezi absolutní lví krále. Čtyřikrát byl na Českého lva nominován a čtyřikrát vyhrál. Režie A. Rezek...

21.55 - Wrestler Bolest a sláva v ringu. Mickey Rourke v hlavní roli amerického filmu (2008). Dále hrají: M. Tomeiová, E. R. Woodová, M. Margolis, T. Barry, W. Stevens a další. Režie Darren Aronofsky (105min) 23.45 - Losování Šťastných deset a Šance milion 23.50 - Fešák Johnny Pomsta má novou tvář. Mickey Rourke v hlavní roli amerického kriminálního dramatu (1989). Dále hrají: E. Barkinová, E. McGovernová, M. Freeman, F. Whitaker, L. Henriksen, S. Wilson a další. Režie Walter Hill 01.20 - * Californication III Jak překonat krizi středního věku - návod pro otrlé. David Duchovny v hlavní roli amerického komediálního seriálu (2009). Dále hrají: N. McElhoneová, M. Martinová, M. Zimaová, E. Handler a další. Režie David Von Ancken 01.50 - Bydlení je hra Kuchyně ve stínu americké lednice 02.15 - 13. komnata Stanislava Hložka 02.40 - Všechnopárty 03.25 - Pošta pro tebe 04.25 - Na kus řeči se zvířaty 05.00 - Auto Moto Revue

-

havlbrod 3x11.indd 18

STRANA

BŘEZNA

2011 /

SVÁTEK:

08.00 - Kultura.cz 08.30 Panorama 09.10 - Křesťanský magazín 09.40 - Zrcadlení 10.35 - Game Page 11.05 Medúza 11.35 - kult_off 12.05 - Filmkompas 12.35 - Hudební vizitka 13.00 - Divnopis 13.05 - Čtenářský deník... Jaromír Typlt: Stisk 13.20 - Knižní svět 13.55 - Zázračná planeta: Soukromý život primátů (1/4) 14.50 - Mangrovy - ohrožené pobřeží Brazílie 15.40 - Řeka v proudu času 16.10 - Příběhy domů 16.30 - Lidé, místa, vzpomínky Dagmar Hochové 16.50 - Vanina Vanini 18.40 - O češtině 19.00 - Terra musica 19.30 - Kultura.cz 20.00 - Pocta české hudbě Záznam zahajovacího koncertu jubilejní 110. sezony České filharmonie (2005). Na programu jsou skladby - Z. Fibich: Záboj, Slavoj a Luděk, symfonická báseň op. 37, L. Janáček: Taras Bulba, rapsodie pro orchestr, A. Dvořák: Symfonie č. 7 d moll, op. 70. 21.35 - Šumná města 22.00 - Filmopolis 22.55 - Arizona Dream 01.10 - Na plovárně s Miloslavem Vlkem

09.00 - Svět Nova Cinema 09.15 - Teleshopping 09.45 - Svět šoubyznysu V 10.15 - Nováci 10.40 - Ženatý se závazky 11.05 - Teleshopping 11.35 - Domů na svátky 13.35 - Ruský dům 16.00 - Vteřiny před katastrofou II 17.00 - Vteřiny před katastrofou II 18.05 - Papežem proti své vůli 20.00 - Tři veteráni Váleční vysloužilci Pankrác, Bimbác a Servác si neváží kouzelných darů od dobrosrdečných skřítků a dokonce je o ně připraví proradná princezna Bosana, její otec král a povedený ministr. Nezbývá, než se polepšit a vymyslet lest, jak je získat zpět... Česká komedie (1983).

21.55 - Mládí v trapu Tři nejlepší přátelé a spolužáci Luke Wilson, Will Ferrell a Vince Vaughn se na prahu třicítky rozhodli zatočit se typem každodenního života a začnou pořádat divoké mejdany. 23.45 - Zlatá vejce 01.30 - Mládí v trapu 03.00 - Konec vysílání

KAZIMÍR / KAZIMÍRA

06.00 - Liga Špačků (9) 06.25 - Roary. Závodní auto 06.40 - 3-2-1 Tučňáci! (19) 07.05 - Spongebob v kalhotách (1) 07.30 - Vteřiny před katastrofou 08.30 - Občanské judo 08.55 - Judo sonduje 09.05 - Rady ptáka Loskutáka 10.10 - Tučňáci z Madagaskaru (16) 10.40 - Česko Slovenská SuperStar 12.00 - Volejte Novu 12.30 - Babička čb 14.10 - Klokan Jack 15.55 - Modrý blesk 17.55 - Občanské judo 18.20 - Judo sonduje 18.30 - Koření 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Quantum of Solace Britsko-americký akční film (2008). Dále hrají M. Amalric, G. Giannini, G. Arterton

22.25 - Bestie 00.15 - Sépie a velryba Americké drama (2005). Dále hrají J. Eisenberg, O. Kline, H. Feiffer, W. Baldwin, A. Paquin, K. Leung, A. Daddario a další. Režie N. Baumbach (78 min) 01.40 - Novashopping

07.10 - Pokémon. Diamant a perla XI (3) 07.35 - Mickeyho klubík 08.00 - Klukoviny Toma a Jerryho 08.15 - M*A*S*H (227) 08.50 - Autosalon 10.05 - M*A*S*H (228) 10.35 - M*A*S*H (229) 11.05 Agentura Jasno 12.05 - Příliš hezké, než aby to byla pravda 14.10 - Policejní akademie 7. Moskevská mise 16.05 - Julie Lescautová 18.00 - Jak se staví sen Rady, tipy, triky a k tomu design! Uvádí P. Cejnar (Premiéra) 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Moderní Popelka Americko-kanadská romantická komedie (2004). Dále hrají Ch. M. Murray, D. Byrd, R. Kingová a další. Režie M. Rosman

22.10 - Silver Hawk. Maska spravedlnosti (*) Hongkongský akční film (2004). Hrají M. Yeohová, R. Ren, L. Goss a další. Režie J. Ma (96 min) 00.20 - Blade II (*) Americko-německý akční horor (2002). Dále hrají K. Kristofferson, R. Perlman, L. Varelová a další. Režie G. del Toro (113 min)

NEDĚLE 06.50 - Trojčátka (10/26) 07.15 - Všechna rána světa: Peru 07.30 - Studio Kamarád 09.45 - Kalendárium 10.00 Toulavá kamera 10.30 - Objektiv 11.00 - Taková normální rodinka (1/8)čb11.40 - Film o seriálu 12.00 - Otázky Václava Moravce 13.00 - Sváteční slovo faráře Bohumila Bašteckého 13.05 - POHÁDKA NA PŘÁNÍ 14.15 - Tajemství proutěného košíku (3/13) 14.50 - Hledá se táta!čb 16.10 - Retro 16.40 - Svět ČT Exkluzivní pohled do světa natáčení, světa televizních osobností a programových hitů příštího týdne 17.00 - Hoby naší doby 17.30 - Pošta pro tebe 18.30 - Kde peníze pomáhají 18.40 - Dějiny udatného českého národa 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 19.55 - Sportka a Šance 20.00 - 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem Cyklus mikrokomedií tentokrát na téma náhoda. M. Donutil, S. Stašová, V. Hybnerová, I. Chýlková, N. Konvalinková, M. Šplechtová, Z. Žák, M. Hádek a další. Scénář: J. Pohlová, T. Holeček a J. Prušinovský.

6.

BŘEZNA

2011 /

SVÁTEK:

05.45 - Cesty víry: Pilot Jim Dutton 06.10 - Cestománie 06.40 - Barvy života 07.30 - Folklorní magazín 08.00 Kultura.cz 08.30 - Panorama 09.10 - Hledání ztraceného času 09.35 - Žijeme s vírou 10.35 - Poklady světa 10.50 Gebel Barkal 11.05 - Přidej se 11.15 - Nedej se 11.35 - Chcete mě? 11.50 - Máte mě! 12.10 - Rudolf Kundera - český malíř v Provence 12.40 - Náš venkov 13.00 - Království divočiny: Hrabáči, příběhy z podzemí 13.30 - Kamera na cestách: Thajsko, květ Asie 14.25 - Mýty a fakta historie: Trója - Legendy a záhady 15.20 - Mizející místa domova: Cesta do středu země 15.40 - Svět umění: Juliette Gréco 16.30 - Cesty víry: Orlí oko 17.00 - Uchem jehly 17.25 - Deset století architektury 17.40 - Vzkaz Zdenky Háskové 18.00 - Intolerance 18.30 - Divadlo žije! 19.00 - Ta naša kapela 19.30 - Kultura.cz 20.00 - William a Harry - život princů 20.55 - Na plovárně s Maximem Velčovským 21.20 - Paříž 23.25 - * Pravá krev II (2/12)

08.30 - Svět Nova Cinema 09.00 - Teleshopping 09.30 - Klokan Jack 11.00 - Teleshopping 11.25 - Vteřiny před katastrofou II 21.20 - 168 hodin Události týdne očima zpravodajství České televize(Premiéra - opakování 6.3./ČT1) 21.55 - V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN: Přepadení Iva Janžurová a Jiří Kodet v hlavních rolích dramatického příběhu z volného cyklu Oběti o lidech postižených zločinem (1999). Dále hrají: V. Dlouhý, M. Dlouhý, K. Trojanová, F. Němec, M. Spurná, B. Klepl a další. Scénář M. Sovják. Kamera V. Holomek. Režie P. Slavík (81min) 23.15 - Losování Sportky a Šance 23.20 - Svět ČT Exkluzivní pohled do světa natáčení, světa televizních osobností a programových hitů příštího týdne 23.40 - Losování Šťastných deset a Šance milion 23.45 - * Gangy New Yorku Amerika se zrodila v krvi a bolestech. Leonardo DiCaprio a Daniel Day-Lewis v hlavních rolích amerického historického dramatu (2002). Dále hrají: C. Diazová, J. Broadbent, J. C. Reilly, H. Thomas, B. Gleeson, G. Lewis, 02.30 - 168 hodin 03.00 - Otázky Václava Moravce

12.25 - Vteřiny před katastrofou II 13.30 - Tři amigos! 15.30 - Babička 17.05 - Koření 18.05 - Odložené případy V 19.00 - Odložené případy V Závěr páté řady amerického kriminálního seriálu (2007). Dále hrají T. Barry, J. Finn, J. Ratchford a další

MIROSLAV / MIREK

05.50 - Liga Špačků (10) 06.15 - Roary. Závodní auto 06.30 Baby Looney Tunes 06.55 - atman vítězí II (4) 07.20 - Spongebob v kalhotách (2) 07.50 - Skippy (25) 08.15 - Babicovy dobroty 08.55 - Koření 09.50 - Čas pracuje pro vraha 11.40 - Bratříček a sestřička 12.55 - Svatba mého nejlepšího přítele 15.00 - Zítra to roztočíme, drahoušku...! 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.40 - Babicovy dobroty 18.20 - Rady ptáka Loskutáka 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Česko Slovenská SuperStar Poslední šance postoupit z castingu v Košicích! A vracíme se zpátky do Prahy!

21.25 - Střepiny Nazýváme věci pravými jmény 21.55 - Zack a Miri točí porno 23.55 - Policejní odznak V 01.30 - Novashopping 03.00 - Plastická chirurgie s.r.o. V (17) 03.40 - Stefanie V (17, 18) 05.15 - Novashopping

06.00 - Zpravodajství TV Prima 06.45 - Pokémon. Diamant a perla XI (4) 07.10 - Mickeyho klubík 07.40 - M*A*S*H (229) 08.10 - Hitlerovi falzifikátoři 09.20 - Svět 2011 09.55 - M*A*S*H (230) 10.25 M*A*S*H (231) 11.00 - Partie 11.45 - Receptář prima nápadů 12.50 - Zločiny v zahradách 13.50 - Ženich na útěku 16.00 - Vraždy v Midsomeru 18.00 - S Italem v kuchyni 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy

20.00 - Za trnkovým keřem Malý Tomáš Holý i tentokrát přijíždí k dědovi do krásných šumavských vrchů, aby tu prožil další nezapomenutelné prázdniny a řadu dobrodružství... Český film (1980). Dále hrají G. Valach...

20.00 - ŠÉFKA Češi vs. Slováci! Muži vs. ženy! Kdo získá práci manažera značky Nora Mojsejová Fashion a plat, o kterém jen sníte? Sledujte premiéru show, jaká tu ještě nebyla! Seznamte se se 16 kandidáty

21.25 - Oko za oko Zvrat v životě Sally Field nastane v okamžiku, kdy je vrah její dcery díky formální chybě propuštěn. Matka začne tiše a systematicky připravovat plán odvety... Americký film (1996). 23.20 - Svět šoubyznysu 23.50 - Oko za oko Americký film 01.25 - Konec vysílání

21.50 - Dokonalá vražda Obchodník Steven (Michael Douglas) chce zabít svou ženu (Gwyneth Paltrowová) a rozhodne se k tomu využít jejího milence (Viggo Mortensen). Ten nakonec po vydírání souhlasí, propracovaný plán se ale zhatí... 00.00 - Portrét dámy (*) 02.30 - Volejte Věštce (*)

18

14.2.2011 15:14:55


Brno „...DÁL UŽ NEHLEDEJTE!“ „

Omezené množství skladových vozů O

za nejlepší ceny v ČR!

FordFusion

|

1,4i Duratec 80 PS / 5D / výbava COMFORT

219.990,-Kč

včetně DPH

Konečná cena

• Klimatizace • Rádio s CD přehrávačem a dálkovým ovládáním • Airbag řidiče a spolujezdce • ABS • Přední elektricky ovládaná okna • Dálkové ovládání centrálního zamykání • Přední mlhová světla • Kožený volant • Opěradlo sedadla spolujezdce sklopné do roviny • El. ovládaná a vyhřívaná zrcátka v barvě karoserie

FordFusion |

1,4i Duratec 80 PS / 5D / výbava COMFORT+

| 229.990,-Kč

včetně DPH

Konečná cena

| 280.890,-Kč

včetně DPH

Konečná cena

Navíc oproti výbavě Comfort: • Vyhřívané čelní sklo • 15“ kola z lehkých slitin

FordFusion |

1,6i Duratec 100 PS / 5D / výbava COLECTION

Navíc oproti výbavě Comfort: • Automatická klimatizace s digitálním displejem • 15“ kola z lehkých slitin s 9 paprsky • Palubní počítač • Kožená hlavice řadicí páky • Loketní opěrka sedadla řidiče • Rám horní mřížky chladiče v chromovaném provedení • Schránka na sluneční brýle Navíc oproti výbavě Collection: • Vyhřívané čelní sklo • Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie

FordFocus

|

1,6i Duratec 100 PS / 5D / výbava TREND+

310.790,-Kč

včetně DPH

Konečná cena

• Airbag řidiče a spolujezdce • Boční a stropní airbagy • ESP a ABS, TCS, EBA • Manuální klimatizace • Centrální zamykání s dálkovým ovládáním • Stereorádio s CD přehrávačem • Elektricky ovládaná přední okna • Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka • Palubní počítač • Přední mlhová světla • 16“ ocelová kola • Anatomicky tvarovaná přední sedadla • Bezzátkový systém doplňování paliva • Nárazníky, kliky dveří a zrcátka v barvě karoserie Navíc oproti výbavě Trend+: • Automatická klimatizace • 16“ kola Design • Loketní opěrka s odkládacím prostorem

FordFocus |

1,6i Duratec 100 PS / KOMBI / výbava TREND+

| 325.890,-Kč

včetně DPH

Konečná cena

Navíc oproti výbavě Trend+: • Metalický lak

FordMondeo |

2,0TDCi 163 PS / KOMBI / výbava TITANIUM

608.666,-Kč

včetně DPH

Konečná cena

• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka • Tempomat • Rozptýlené osvětlení interiéru • Automatické stěrače s dešťovým senzorem • Vyhřívané čelní sklo s vyhřívanými tryskami ostřikovačů • Systém KeyFree • Startování pomocí tlačítka Ford Power • 17“ kola z lehkých slitin s 15 paprsky • Bixenonové světlomety • Světla denního svícení s LED diodami • Zadní tónovaná skla • Střešní ližiny

VAŠI PRODEJCI VOZŮ FORD:

ZETOR JULIÁNOV

Milan Liška Alena Přibylíková Ivo Nezval

tel.: 775 775 225 tel.: 775 775 209 tel.: 775 775 210

Vladimír Doubek Bohumil Šamalík Mazen Debs

tel.: 775 775 204 tel.: 775 775 218 tel.: 775 775 230

SPALOVNA

R50

GPS: N 49°11‘22.671“, E 16°39‘41.85“ SLATINA

D1

E50

Ford CARent, a.s., Bělohorská 46, Brno - Juliánov, tel.: 548 14 14 14, e-mail: info@fordcarent.cz EXIT 201 Slatina Letiště

www.FORDBrno.cz

Inz Probrnensko-STOP 190x274 CAR-2011.indd 1

havlbrod 3x11.indd 19

STRANA

19 -

28.1.11 1:59

14.2.2011 15:14:55


Svítit se dá i zadarmo latí Akce p 11 . 20 do 15. 3 TO P S E

LLER

TO P S E

LLER

S L E VA 7% Solární bodové svítidlo Trio

Tři reflektory osazené celkem 9 supersvítivými LED lze zabodnout do země nebo namontovat na zeď. Svítidlo se po setmění automaticky zapíná a po rozednění opět vypíná. Obj. č.: 571193-52

Podvodní solární reflektory

Tři reflektory se 6 LED se ideálně hodí např. pro nasvícení zahradního jezírka. 1W solární modul se dá přišroubovat ke stěně, připevnit na stožár nebo zabodnout do země. Obj. č.: 575818-52

Venkovní reflektor s PIR čidlem

Je ideální pro místa, kde sluneční světlo nestačí k dobíjení akumulátoru. Solární modul o velikosti 155x120 mm se připojuje 6m kabelem. Čidlo má úhel záběru 180°. Obj. č.: 571530-52

S L E VA 10 %

S L E VA 14 %

S L E VA 8% Zahradní svítidlo s PIR čidlem

Ideální pro osvětlení vchodu nebo vjezdu. Čidlo s úhlem záběru 120° vypíná po 30 s bez pohybu. Výkonný 1W solární panel zajistí dostatečné dobíjení i v zimě. Obj. č. 575815-52

Solární panel s 10 LED

2W solární modul dobíjí vestavěné akumulátory a podle potřeby se zapíná osvětlení pěti nebo deseti LED. Dá se použít i jako ruční lampa. Přes rozhraní USB nabíjí nejrůznější spotřebiče. Obj. č.: 585821-52

Solární sada s LED reflektorem

Reflektor s 28 LED osvětlí větších plochy v zahradách nebo firemních areálech. Po setmění se automaticky zapne a ráno opět vypne. 5W solární modul se připojuje 3m kabelem. Obj. č.: 110473-52

Kontakt pro objednávky: Tel.: 226 224 222 (prac. dny 8–17 h) objednavky@conrad.cz

www.conrad.cz Ceny jsou včetně DPH a platí do vyprodání zásob. Poštovné 119 Kč. Poštovné zdarma u objednávek nad 5000 Kč. Dodávka do 2 až 5 dnů.

-

havlbrod 3x11.indd 20

STRANA

20

14.2.2011 15:14:56


INZERCE

Kolik skutečně ušetříte s úspornou žárovkou? Jak si vybrat z nabídky úsporných žárovek? Která je pro Vás ta správná? Jaká se vyplatí v poměru cena/výkon? Běžné „Edisonovy“ žárovky jsou na ústupu, ať už z důvodu různých nařízení, tak především pro jejich nedostatečnou efektivitu. Éra „úsporných“ žárovek se ubírá dvěma hlavními směry: kompaktní zářivky a technologie LED. Kompaktní zářivky se skládají ze zářivkové trubice a elektronického předřadníku, umístěného v plastovém pouzdru. Trubice, kterých je většinou několik, mají tvar „U“ nebo jsou stočené do spirály. Tak jako u lineárních zářivek je vnitřní stěna trubice pokryta luminoforem, trubice je plněna malým množstvím rtuti a inertním plynem. Kompaktní zářivka je opatřena paticí s Edisonovým závitem E27 nebo menším E14, stejně jako běžná žárovka. Energetická účinnost je oproti klasickým žárovkám několikanásobně vyšší (viz. tabulka). Účinnost světelného zdroje se uvádí v lm/W (lumeny na watt) a jeho hodnota vyjadřuje svítivost vzhledem k množství dodané energie. Úspora oproti klasickým žárovkám může činit až 80 % a také životnost úsporných žárovek je několikanásobně delší. Nevýhodou kompaktní zářivky je kromě vyšší ceny oproti běžným žárovkám také složitá likvidace vysloužilých kusů. Dříve byly jejich nevýhodou rozměry, ale nyní můžete za rozumnou cenu pořídit mnoho tvarů i velikostí. Světelné zdroje LED jsou obvykle složeny z několika vysoce svítivých diod. Mají velmi dlouhou životnost a nepatrný odběr. Navíc nevyzařují téměř žádné teplo a většina elektrické energie se v nich přemění na viditelné světlo. Nejčastější účinnost LED žárovek byla do konce roku 2010 okolo 60 lm/W, v letošním roce jsou na trhu k dispozici LED světelné zdroje s účinností až 100 lm/W a v roce 2012 by měly přijít na trh LED světelné zdroje s účinností až 150 lm/W.

Dalšími výhodami LED svítidel je jejich malá velikost a velká mechanická odolnost. Proto tyto světelné zdroje velmi rychle pronikají do oblasti solárních zahradních svítidel. Jejich velkou nevýhodou je pořizovací cena, která není nízká. A opravdu doporučujeme propočítat, jestli se díky svému úspornému potenciálu vyplatí. LED svítidla bychom například doporučovali do míst, kde není třeba velký výkon a je tedy možné využít slabší žárovky, u kterých je již cena velmi rozumná. Porovnání spotřeby klasických a úsporných žárovek Klasická žárovk

Kompaktní zářivka

Světelný tok

www.conrad.cz

Jaroslav ULRICH AUTOOPRAVNA PNEUSERVIS

Strachovská 1904 Pelhøimov Zveme Vás do specializované prodejny svítidel ve Strachovské ul. tel.: 565 321 777, Otevírací doba: Po-Pá 830 - 1200, 1230 - 1700, So 900 - 1130

LED technologie

25 W 5W 3,5 W 155 lm 40 W 9W 5,5 W 300 lm 60 W 11 W 9W 600 lm 75 W 15 W 12 W 900 lm 100 W 20 W 16 W 1300 lm 150 W 40 W 19 W 2000 lm Údaje v tabulce jsou přibližné a mohou se mírně lišit podle výrobce a použité technologie zpracování.

• AUTOSKLO • DIAGNOSTIKA Ř.J. • KLIMATIZACE • PRODEJ A MONTÁŽ TAŽNÝCH ZAŘÍZENÍ • PŘÍPRAVA NA STK Dolní Březinka 74 tel.: 603 260 620

584 91 Světlá nad Sázavou e-mail: ulrich.j@tiscali.cz

Kamnářství Vošický • • • •

stavba vnitřních i venkovních krbů stavba kachlových kamen veškeré rekonstrukce a opravy rozvody teplé vody, teplého vzduchu • odborné poradenství

zima je - neče tady ká

sídlo:

Rostislav Vošický Šternberkova 19 70 00 Praha 7 kont.místo: Proseč 23, 396 01 Kaliště Leden, Ún or Předem volejte! ZIMNÍ AK mobil: 603 810 153, 604 926 461 Ke každé stav CE bě krbu kouřovod e-mail: r.vosicky@centrum.cz + izolace zdarma www.kamnarstvi-vosicky.cz

STRANA

havlbrod 3x11.indd 21

21 -

14.2.2011 15:14:57


AUTO

MOTO

Nový český Hyundai ix20 Z Nošovic míří na trh další roomsterobijec: Hyundai ix20. Malé rodinné MPV postačí čtyřčlenné rodině. Mladá rodina se dvěma dětmi to nemá lehké. Musí vyjít s omezenými penězi, a v českých poměrech proto málokdy uvažuje o velkém rodinném autě plus třeba malém do města. Musí vystačit s jedním, takovým, jaké jim automobilky začaly v posledních letech šít na míru: malým MPV. Na první pohled se to nezdá, ale zevnitř je Hynudai iX20 velký dost, až překvapivě. Automobilky dnes dokážou prostorové zázraky díky třeba vyvýšeným sedadlům. Řidič sedí jako na židli a nepotřebuje tolik natahovat nohy. Prostě pro všechny místa dost. Nehezký název, hezký vzhled Zvenčí aspiruje novinka s nelibozvučným názvem ix20 na titul nejhezčího malého MPV současného trhu. Atraktivní čumák přidává křivky ve světlech, a vůbec, celé auto vypadá,

-

havlbrod 3x11.indd 22

STRANA

jako by se vlnilo. Venku ani uvnitř není nic, co by ukazovalo na korejský původ. Tahle nová

auta totiž své předchůdce z 90. let vůbec ničím kromě názvu nepřipomínají. Automobilka má designové centrum v Německu a výrobní závod v Nošovicích, takže moderní hyundaie jsou stoprocentní Evropané, dokonce Středoevropané. A je to znát: žádné vzhledové zaváhání, žádné laciné detaily, vše je ergonomicky propracované. A taky pěkné. Hyundai ix20 je určitě zvenku hezčí než koncernová sestřenice Kia Venga, vypadá ze všech stran výrazně dynamičtěji. Praktická je stejně, uvnitř je spousta odkládacích prostor, třeba lahev dáte do dveří i pod řadicí páku, spíše

budete mít problém v autě nic nezapomenout. Ergonomie ovládání je naprosto bez výhrad, vyvýšená řadicí páka je krásně v dosahu, lehce se s ní řadí (a kupodivu nijak neomezuje pravou nohu řidiče), volant se příjemně drží a díky výškovému i podélnému nastavení si za ním každý najde svou pozici. Jede pěkně Benzinové agregáty 1.4 a 1.6 jsou vynikající, a zvláště čtrnáctistovka (známá už z celé palety vozů koncernu Hyundai ), nalazená zde na výkon 66 kW, jede výtečně. Spotřebou se i při razantní jízdě vejde pod sedm litrů na 100 km, při úsporné jízdě pak padá apetyt někam k 5,5 litrům, což je vynikající hodnota. Vřele doporučujeme. Silnější šestnáctistovka s 92 kilowatty jede ještě lépe, ne však o tolik, jak by nasvědčoval papírový rozdíl výkonů, takže není nutné za ni pokračování na straně 22

22

14.2.2011 15:14:58


pokračování ze strany 13 připlácet. Nevyhnete se tomu pouze v případě, že budete stát o automat, protože ten se s jinou motorizací nenabízí. Ale ještě k jízdě samotné: nemám k ní vůbec žádné výhrady, což mě samotného překvapilo. Odpružení je komfortní, ale ne přehnaně měkké; čekal jsem náklony v zatáčkách kvůli

Líbilo se mi praktické dvoupatrové dno kufru. Ve vyšší poloze „zařezává“ se sklopenými sedačkami a dělá z mrňouse ministěhovák, nebo podlážku odklopíte a máte k dispozici hlubší prostor, ovšem se schodem. Když nic nepřevážíte, zaplníte prohlubeň spoustou věcí, o to víc, že dole chybí rezerva, nahrazená lepicí sadou. Tenhle do značné míry kontroverzní

zvyk (když se pneumatika opravdu rozřízne, jste nahraní a musíte volat pomoc) si už oblíbila většina automobilek, a budeme se s ním setkávat stále častěji. Fluidní Malý hyundai vypadá rozhodně dravěji, než jsme byli u rodinných vozů zvyklí. Hyundai i u malého auta začal uplatňovat svůj „fluidní design“, tedy karoserii z křivek a prohnutí. Větší je také znak na masce chladiče, hodně se povedly kapkovité světlomety, prolisy na přední kapotě i vlna na dveřích. Koneckonců nová globální reklamní kampaň staví na sloganu „proč strávit celý život v krabici?“ a na pozadí kostek domů a bytů ukazuje rozvlněné auto. Navíc výplň šestiúhelníkové masky chladiče, což je nový poznávací znak moderních hyundaiů, může být buď obyčejně mřížkovaná, nebo tvořená zvláštními propletenými tvary. Říkají tomu „asymetrický vzorek bionických tvarů“, a ať už to znamená, co chce, tentýž motiv najdete i na krycích mřížkách reproduktorů ve dveřích. Rozhodně to není nezajímavé. Na přání můžete mít i vyklápěcí a posuvné panoramatické skleněné střešní okno se dvěma panely, sahající až nad zadní sedadla, ale také možnost zvolit si místo jednobarevného černého interiéru dvoubarevný béžový a různé varianty čalounění sedadel včetně polokožených.

vyšší stavbě karoserie, ty se ovšem konaly jen v zanedbatelné míře. Čekal jsem přeposilované řízení, ale je přesné a nalazení elektrického posilovače k rodinnému autu dobře pasuje. V rámci třídy je nadprůměrné. Ven z vozu je výborný výhled díky bohatému prosklení: trojúhelníkovými okénky v předních sloupcích vidíte dobře šikmo vedle třeba při parkování, zlepšuje se tak i přehled v zatáčkách. Variabilní Hyundai má posuvná zadní sedadla až o 13 centimetrů, v několika polohách se také dá zafixovat sklon opěradla, dobře vymyšlené je, že se složené opěradlo „zamkne“ naležato a zezadu se pak neozývají divné pazvuky. Kufr má 570, ve dvoumístném obsazení 1 253 litrů. Roomster je na tom vlastně stejně, oproti „íiksku“ však zadní sedáky můžete v případě, že převážíte třeba kola, nechat doma.

SVONA, spol. s r. o. přijímá objednávky na

NOSNÉ KUŘICE: Prodej 14.3. - Vadín, 1.4. - Mírovka Dále květen, červen a srpen - Mírovka

ROZKRMENÉ KRŮTY Prodej - květen, červen - Vadín Závazné objednávky na tel.: 569 438 170, 569 438 173 a 569 489 358 STRANA

havlbrod 3x11.indd 23

23 -

14.2.2011 15:14:59


AUTO

Čtyřkolky TGB Čtyřkolky a skútry této taiwanské firmy se v současnosti řadí ke špičce svých kategorií a to jak konstrukcí a designem, tak i kvalitou zpracování a použitými materiály. Každý nový model je podroben náročným několikaměsíčním testům. Na čtyřkolkách TGB najdete pouze značkové pneumatiky, japonská ložiska a kola, dále karburátory a vstřikování známých světových výrobců, a mnoho dalších komponentů od věhlasných světových firem. Tradice taiwanské firmy TGB sahá až do roku 1978. Tato značka se specializuje na výrobu skútrů, čtyřkolek, motorů a variátorů, spolupracuje s mnoha

MOTO

světovými výrobci. Mezi nejoblíbenější čtyřkolky TGB patří rekreačně užitkové modely Blade a Target s nezávislým pérováním. Čtyřkolka TGB Target s velice vydařeným sportovním designem vychází z modelu TGB Blade, zachovává a dále rozvíjí všechny jeho přednosti. Velmi oblíbená je také čtyřkolka TGB Blade 550 RS, která získala ocenění „Čtyřkolka roku 2010“ a zároveň i titul „Užitková čtyřkolka roku 2010“ v České republice. Čtyřkolka TGB Blade se stala nejprodávanější čtyřkolkou ve své kategorii v České republice.

POLARIS RZR 900 XP Polaris vstoupil do nového roku 2011 ve velkém stylu – s novinkou Polaris RZR 900 XP. A co budou hlavní zbraně novinky Polaris? Srdcem RZR 900 XP je dvouválec DOHC o objemu 875 ccm s výkonem 88 koní. Klikovka je zalomena o 180 stupňů, což má zaručit výborné zrychlení i vysoký výkon až do nejvyšších otáček. O rychlou odezvu plynu se stará také elektronické vstřikování. Ve spojení se suchou váhou 539 kg se dá očekávat, že vysoká akcelerace nebude pro RZR 90 XP žádný problém

-

havlbrod 3x11.indd 24

STRANA

24

14.2.2011 15:14:59


Obec Podhájska má slovenské „Mŕtve more“ Obec Podhájska vznikla 1.7. 1960 zlúčením dovtedy dvoch samostatných obcí Beleku (1075) a Svätuše (1156). Obe obce sa vyvíjali historicky samostatne, aj keď mali veľa spoločných znakov, geografických i kultúrnych. Zlúčenie obcí malo nielen ekonomicko-politické dôvody, ale spájala ich aj geografická poloha. Názov obce – Podhájska – vystihuje polohu obce, ktorá sa rozprestiera pod agátovými a dubovými hájmi. Je to slovenské pomenovanie a charakterizuje národné povedomie občanov. V obci Podhájska žije 1088 obyvateľov, nachádza sa tu zdravotné stredisko, stanica RZP, základná a materská škola, pošta, informačné centrum, rozvinutá sieť obchodov a reštaurácií a ubytovacie zariadenia. Obec Podhájska sa nachádza v okrese Nové Zámky na južných výbežkoch Pohronskej pahorkatiny. Leží pri železničnej trati Nové Zámky – Levice – Zvolen a pri ceste Šurany – Kalná nad Hronom – Levice. Obcou tiež prechádza štátna cesta Podhájska – Trávnica – Maňa. Podhájska sa rozprestiera na 1112 ha pôdy. Chotár obce je mierne kopcovitý. Nadmorská výška dosahuje 170 metrov nad morom. Zo severu na juh preteká obcou Trávnický potok a z východu na západ potok Liska. V obidvoch potokoch je voda po celý rok. Susednými obcami sú Trávnica, Radava, Pozba a Čechy. Podhájska patrí do združenia obcí mikroregiónu Termál, ktorý vznikol zo záujmu obcí obnoviť spoločenské tradície, využívať prírodný potenciál v prospech občanov a návštevníkov, ako aj podporovať rozvoj cestovného ruchu v obciach. Atrakciou dynamicky sa rozvíjajúcej obce Podhájska je termálne kúpalisko s geotermálnou vodou, často prirovnávanou k vode Mŕtveho mora a jej priaznivými účinkami na ľudský organizmus. História termálneho kúpaliska začala v roku 1973, keď pracovníci podniku Nafta Gbely realizovali vrt, cieľom ktorého bolo získať teplú vodu na vykurovanie skleníkov a následne na pestovanie zeleninových priesad. Vrtné práce boli ukončené 8. 6. 1973 dosiahnutím hĺbky 1 900 m. V tejto hĺbke pod silným tlakom vyviera 80 °C teplá voda slanej chuti, bohatá na jód, ktorý ju sfarbuje do hneda. Boli odobrané vzorky vody, aby sa zistil obsah minerálov a jej účinky na ľudský organizmus. Keďže sa zistilo, že voda má priaznivé až ozdravujúce účinky na ľudský organizmus, bol daný podnet jej využitia na rekreačné účely. To podnietilo občanov Podhájskej a v akcii „Z“ v rekordne krátkom čase (20 dní) vybudovali 2 bazény a nádrž na miešanie teplej vody so studenou. Počas nasledujúcich rokov sa postupne začala výstavba bazénov, úprava okolia, budovanie reštaurácie a ďalších objektov. V 90.-tych rokoch minulého storočia sa začal novodobý rozvoj, rekonštrukcie a výstavba areálu termálneho kúpaliska. Postupne tu vznikali ubytovacie a stravovacie zariadenia, stánky s textilom, ovocím, s hračkami a iným tovarom, tobogán, minizoo a ďalšie možnosti voľnočasových aktivít. Podhájska je ideálnym miestom na pokojný relax a dovolenku počas celého roka pre všetky generácie.

ľudský organizmus • termálne kúpalisko je otvorené celoročne s výnimkou 2-týždňovej jarnej a jesennej údržby • kúpanie v teplej vode pod holým nebom v lete i zime • v prírodnom prostredí uprostred okolitých lesov 2. široká ponuka ubytovania • hotel Borinka *** • bungalovy a apartmány • Kemping u svätého Urbana **** • ubytovacie zariadenia v obci 3. rôzne možnosti stravovania • reštaurácia Jazmín • občerstvenie Jantár a cukráreň (v zime) • gastrocentrum – stánky rýchleho občerstvenia a zmrzliny (v lete) • ďalšie stravovacie zariadenia a bufety v areáli kúpaliska (v lete) • reštaurácie v obci 4. otvorenie nového wellness centra sa predpokladá v červenci 2011 • centrálny bazén s divokou riekou, vírivkami a vodopádom • oddychová botanická záhrada • vitálny svet s ľadovým dažďom a prechodom cez rôzne teploty vôd • turecký kúpeľ Hamman s doplnkovými službami • detský bazén • vonkajší bazén s termálnou vodou a ďalšie novinky 5. informačné centrum • poskytovanie informácií z rôznych oblastí kopírovanie dokumentov • verejný internet

• predaj prospektov, pohľadníc, rôznych druhov máp, orientačných plánov, … • predaj turistických známok, reklamných predmetov a suvenírov a ďalšie služby 6. rôzne možnosti voľnočasových aktivít • letné kino • tanečné zábavy • kultúrno-spoločenské podujatia • futbalové turnaje • jazda na koni • rekreačný lov rýb • turistika a cykloturistika • tenisové kurty 7. kvalita služieb • európsky štandart služieb na termálnom kúpalisku • ocenenia – certifikáty manažérstva a kvality služieb 8. pohľady do budúcnosti • budovanie športovísk • vodný park pre deti a mladých • výstavba nového informačného centra a centra služieb Od svojho vzniku prešla obec Podhájska, tak ako každá iná obec, mnohými zmenami. Určite to pozorujú rodáci z Podhájskej, ktorí sa po rokoch strávených mimo domova, často vracajú na miesta svojho detstva a mladosti a vidia zmeny koloritu obce. Posúdiť to môžu i mnohí návštevníci, ktorí sem opakovane prichádzajú za zdravím, oddychom a relaxom (podaktorí už desiatky rokov) a vidia rozvoj a budovanie obce a termálneho kúpaliska od svojich začiatkov až po súčasnosť. Informácie o Podhájskej poskytlo Informačné centrum Podhájska – SR, Zdravotnícka 322, 941 48 Podhájska, telefón: 00421 35 6586 133 www.obecpodhajska.sk, info@obecpodhajska.sk

8 dôvodov, prečo navštíviť Podhájsku 1. máme tu „slovenské Mŕtve more“ • termálne kúpalisko s jedinečnou geotermálnou vodou, ktorej zloženie je podobné vode v Mŕtvom mori • termálna voda má priaznivé účinky na

STRANA

havlbrod 3x11.indd 25

25 -

14.2.2011 15:15:01


PACOV

Historie Pacova

Na rozhraní Českomoravské Vysočiny a jižních Čech mezi Táborem a Pelhřimovem leží město Pacov. Patří k němu místní části Jetřichovec, Velká Rovná, Bedřichov, Roučkovice a Zhoř. Jeho nejstarší známá historie zasahuje do přelomu 13. a 14. století. První písemné zmínky o městě jsou ze začátku 14. století a hmotné doklady jsou ještě starší. Patří k nim zejména románsko-gotický náhrobek Hrona z Pacova, unikátní po stránce historické i umělecké. Obdobím prvního rozkvětu města je 15. a 16. století, kdy Pacov

obdržel první městská privilegia. Do této doby spadá i gotická přestavba děkanského kostela. Roku 1519 město získalo právo volby purkmistra, užívání znaku a pečeti. V roce 1597 za Michala Španovského z Lisova byl Pacov povýšen na město panské. Po vládě Jana st. Černína z Chudenic přešel do majetku Zikmunda Myslíka z Tyršova a jeho závětí se panství i město stalo majetkem církevního řádu bosých karmelitánů. Roku 1888 získal Pacov rychlejší spojení se světem díky otevření českomoravské transverzální dráhy. Důležitými kulturními událostmi ve 20. a 30. letech 20. Století byly akce pacovského rodáka Antonína Sovy. Tento význačný představitel české poezie 90. let 19. století se ve městě narodil 26. února 1864. V Pacově se pořádá mnoho kulturních a sportovních akcí, z nichž některé se staly tradicí – Pacovský motokros, fotbalové, tenisové a volejbalové turnaje, atletické závody, hudební festival Pacovský poledník, Den regionů, Kozimberské posvícení a mnoho dal-

ších. Za návštěvu stojí také Městské muzeum Antonína Sovy, které bylo založeno jako historické muzeum v roce 1908. Ve 30. letech minulého století se muzejní sbírky rozšířily o literární pozůstalost Antonína Sovy a dalších významných rodáků, malíře Jana Autengrubera a Jana Vojny, divadelníků Jiřího Frejky a Saši Machova. Oblast Pacova a mikroregion Strážiště nabízejí přibližně 100 kilometrů tras značených nebo navržených v cykloturistických mapách. Mezi zajímavé památky města patří např. dřevěné sochy v zámeckém parku, Městské muzeum Antonína Sovy, kaple sv. Anny a také zámek.

Hrad a zámek

Původní hrad z 12. – 13. století byl v 16. století přestavěn na zámek. V r. 1708 přišli do

Pacova bosí karmelitáni a zámek přestavěli na klášter. Do dnešní podoby byl rozšířen kolem roku 1719, za Josefa II byl klášter zrušen a budova znovu užívána jako zámek. V 60. letech 19. století sloužilo východní křídlo jako škola a byt pro učitele. Zde se, v učitelské rodině Jana Sovy, narodil budoucí básník Antonín Sova. Zámek byl do května 1945

majetkem rodiny Weiss – Tessbachů, pak přešel pod státní správu a záhy sem přišla vojenská posádka. Po jejím odchodu byl zámek převeden do majetku města. Po náročné a dlouhodobé rekonstrukci budou jižní a západní části objektu sloužit kulturním potřebám města.

Výkup lesa včetně pozemků Solidní jednání Náklady spojené s převodem uhradím Tel.: 777 825 777 E-mail: DubaMartin@seznam.cz Ročník 7, číslo 3 • Vychází jako čtrnáctideník • Vydáno 18. 2. 2011 • Náklad. 40.000 výtisků • Zdarma do občanských a firemních schránek Havlíčkův Brod, Humpolec, Pelhřimov, Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Kamenice nad Lipou, Počátky • Vydává: Zelný trh 12, 602 00 Brno • Obchodní oddělení. P. Polreich a J. Novák • tel. 724 187 582, 724 187 581 • E-mail. polreich@ bbpress.cz, • Bez vědomí redakce nelze rozšiřovat námi vytvořené a publikované materiály. Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí. • Redakce neručí za obsah inzerce, kvalitu zboží a služeb nabízených inzercí, tiskové chyby, barevné odchylky a chyby v sazbě.• Registrace. MK ČR E 13875 • www.bbpress.cz • © BBPress, s. r. o.

-

havlbrod 3x11.indd 26

STRANA

26

14.2.2011 15:15:01


Střední škola Kamenice nad Lipou Masarykova 410, 394 84 Kamenice nad Lipou, tel. 565 432 110 Střední škola Kamenice nad Lipou nabízí absolventům s ukončenou povinnou školní docházkou možnost výuky v oborech: Zemědělec – farmář, Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) Mechanik opr. mot. voz. - zkrácené studium pro studenty s maturitou Obráběč kovů, Strojní mechanik (Zámečník), Kromě výučního listu, mohou žáci získat mezinárodní certifikát IES, a zúčastnit se zahraniční spolupráce v rámci projektů EU Comenius a Leonardo da Vinci. Absolventi tříletých oborů se studijními předpoklady mohou pokračovat v nástavbovém studiu oboru: „Podnikání“ denní a dálková forma studia zakončená maturitní zkouškou.

e– mail: reditel@soukamenice.cz

www.soukamenice.cz STRANA

havlbrod 3x11.indd 27

27 -

14.2.2011 15:15:02


ŠKOLA

A VZDĚLÁNÍ

Víceúčelový sál v Ledči nad Sázavou kde se při větším zájmu o představení mohou diváci kochat „na stojáka“. Osvětlení hlediště zajišťují moderní zrcadlové lustru, boční zářivky a také modré diody na okraji schodů, které velmi pomáhají při orientaci v potemnělém sále při projekci.

V pondělí 29.11.2010 byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný sál v budově ledečského gymnázia. Otevření sálu, který dlouhá léta sloužil škole jako tělocvična, se účastnili zástupci investorů (kraje Vysočina a města Ledeč n.S.), dále zástupci ledečských škol, firem, organizací i žáci maturitních ročníků školy. Sál byl zrekonstruován nákladem 10 milionů korun. Jak se tedy sál změnil? Do hlediště, kde diváci na představeních dříve nepohodlně seděli na dřevěných židlích, bylo umístěno hlediště nové se šikmým profilem, na které se vešlo 143 pohodlných polstrovaných křesel. Navíc mají první čtyři řady namontovány malé stolky pro případné psaní či obsluhu přenosného počítače včetně elektrických přípojek. Rekonstrukcí prošel také balkon v sále,

Jeviště se dočkalo zvětšení otvoru s oponou směrem k hledišti, novou podlahou, prostorem pro kulisy a místností pro účinkující. K oponě bylo pověšeno obří projekční plátno. V zázemí sálu přibyl nový bufet (dříve místnost pro tělocvičné nářadí), šatny (dříve umývárna) a nové vstupy na WC. Samostatnou kapitolou je elektronické vybavení sálu. Výkonný datový projektor může být využit pro prezentace a přednášky, ovšem zároveň jeho kvalita dovoluje promítání Blu-

ray filmů v HD kvalitě. Obslužný pult je osazen centrálním dálkovým dotykovým ovládáním, ovládá se jím elektronika včetně žaluzií, opony a projekčního plátna. Pult využívá také CD changer pro 6 CD, Blue-ray přehrávač, mixážní pult napojený na vývody na jevišti a ovládání světel. Sál je připojen na místní počítačovou síť, v sále je možno se připojit na internet pomocí Wifi bezdrátových technologií, která zvládnou obsloužit i naplněný sál. Změn a detailů je samozřejmě více, podrobný popis by zabral několik stran. Není nutné všechny rozdíly popisovat, vlastní názor na rekonstrukci si může každý návštěvník udělat sám. Doufejme, že tento sál bude využíván místními kulturními i vzdělávacími organizacemi, firmami i městem ke spokojenosti všech.

Začněte od podlahy! • Veškeré podlahářské práce • Největší výběr vinylových podlah, akční ceny Triton HB s.r.o. Bělohradská 37, Havlíčkův Brod tel.: 569 431 560 e-mail: tritonhb@tritonhb.cz

Kupon Sleva na materiál

15%

od 1.1.2011 do 31.3.2011

www.tritonhb.cz -

havlbrod 3x11.indd 28

STRANA

28

14.2.2011 15:15:03


KŘÍŽOVKA

/

SUDOKU

/

VTIPY

Mladý muž jde na námluvy a otevře mu budoucí tchyně. Vrazí jí kytku se slovy: „Dobrý den, jdu požádat o ruku vaší dcery.” „Starší nebo mladší?” „To jsem nevěděl, že má každou ruku jinak starou!” Pan Vopička nutně potřebuje na pár dní vypadnout z práce, ale ví že šéf mu volno jen tak nedá. Napadne ho, že kdyby ze sebe udělal blázna, tak těch pár dní na zotavenou dostane. Zavěsí se pod strop a čeká. Po dlouhých minutách konečně vejde do kanceláře šéf a hned se ptá: „Co tam, proboha, děláte?“ „Dělám žárovku a svítím,“ odpoví Vopička. „Hmm.., jste očividně přepracovaný, pár dní doma Vám udělá dobře. Pán seskočí a odchází s úsměvem na rtech. Jeho kolegyně z kanceláře se také hrne ven. Šéf se diví: „A kam jdete vy?“ „Jdu taky domů, přece tady nebudu dělat potmě!“ Čím se lyší chytrý muž od hloupého? Hloupý vypráví vtipy o blondýnách, chytrý s nimi spí. Princip hry Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané předvyplněné tabulce. Tato tabulka je rozdělená na 9x9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3x3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byly použity vždy všechny čísla jedna až devět. Pořadí čísel není důležité. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci. Na první pohled se zdá řešení lehké, nicméně opak je pravdou. Obtížnost Sudoku není dána počtem skrytých políček, ale jejich vzájemnými vazbami, které na první pohled nejsou vidět. Těžká sudoku mohou průměrně zkušenému luštiteli zabrat kolem 15 – 60 minut.

RENAULT THALIA PRIVILEGE. JE NA VÁS KAM POJEDETE motor 1.2 16V 55kW/75k s průměrnou spotřebou 5,9 l

VÝBAVA: • 2x airbag, ABS, EBV • posilovač řízení, výškově nastavitelný volant • mlhové světlomety, palubní počítač • klimatizace, elektrická okna • centrální zamykání na dálku • elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka • výškově nastavitelné sedadlo řidiče • rádio s CD/MP3 s ovládáním pod volantem • zavazadlový prostor 510 l

TATO VÝBAVA ZA 205 000 Kč s DPH PŘI PLATBĚ V HOTOVOSTI

• Dodatečná sleva na úvěr 35 000 Kč při financování. • Možnost záruky až na 5 let. • Záruka na prorezavění 12 let. Cena platí při fi nancování s Renault Finance. *Záruka 4 roky, nebo 60 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív) při fi nancování s Renault Finance. Renault Thalia: spotřeba 4,8 – 7,6 (l/100km), emise CO 2 136 (g/km). Vyobrazení vozu je ilustrativní.

AUTOSALON KUDRNA CZ, a. s., VÝHRADNÍ KONCESIONÁŘ PRO VYSOČINU 60 000 km*

Okružní 1345, 396 01 Humpolec, tel.: 565 536 030, fax: 565 535 104, mobil: 602 850 435; Brněnská u čerp. stanice SHELL, Jihlava, tel.: 739 566 180, 739 566 189 STRANA

havlbrod 3x11.indd 29

29 -

14.2.2011 15:15:07


INZERCE

Freeport podporuje správné věci

Outletové obchodní centrum Freeport ležící na bývalém hraničním přechodu Hatě u Znojma přináší zábavu pro všechny věkové kategorie. Podporou nejrůznějších kulturních projektů získává také silný sociální kredit. Freeport se stal partnerem tradičního Vánočního turné zpěváka Petra Bende & bandu, na jméno Freeport můžeme narazit ve spojitosti s Vánočním koncertem slovenské sopranistky Michaely Jančaříkové a Bratislavského chlapeckého sboru v Jaroměřicích nad Rokytnou, v rámci něhož figuroval jako generální partner koncertu. Obchodní centrum Freeport také podporuje zajímavý projekt „Děti malují pro konto bariéry“.

Zpěvák a multiinstrumentalista Petr Bende spolu se svým bandem odstartoval již 29. listopadu v Plzni své tradiční Vánoční turné 2010, k jehož příležitosti vydal i dlouho očekávané CD a DVD Petr Bende & band Vánoční koncert, Janáčkovo divadlo. Na těchto nosičích naleznete záznam z koncertu, kde jako hosté vystoupili: Cimbálová muzika Grajcar, Wabi Daněk, Petrův otec Ján Bende a pěvecký sbor Antea, pod vedením sbormistra Mgr. Oldřicha Hlouška. Na albu i DVD se můžete těšit na celou řadu vánočních písní a koled ve zcela netradičním podání. Obchodní centrum Freeport podpořilo Vánoční turné Petra Bende již v roce 2009 a jinak tomu nebylo ani v případě turné v minulém roce.

Z dalších velmi zajímavých projektů, které obchodní centrum Freeport podporuje je společný projekt Domu dětí a mládeže Šumná s Kontem Bariéry nesoucí název „Děti malují pro konto Bariéry“. Zde se jedná o celostátní výtvarnou soutěž pro děti ve věku od 3 do 15ti let. Soutěž je navíc podporována MŠMT České republiky a nad celým projektem převzal osobní záštitu hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek. Výtvarné práce jsou zčásti využity pro potřeby Konta Bariéry Nadace Charty 77 k ilustraci stolních kalendářů, jejichž prodej slouží k získání prostředků na nákup školních pomůcek pro zdravotně postižené děti. V prostorách centra jsme mohli loni v zimě obdivovat krásné obrázky malých malířů a v prosinci 2010 a lednu 2011 proběhla opět další výstava. V portfoliu centrem podporovaných projektů se nově objevil i na hraně populární hudby stojící Vánoční koncert slovenské sopranistky Michaely Jančaříkové a Bratislavského chlapeckého sboru, který se uskutečnil v zámeckém kostele v Jaroměřicích nad Rokytnou. Nad koncertem převzali záštitu velvyslanec Spolkové republiky Rakousko, Ferdinand Trauttmansdorff, velvyslanec Slovenské republiky, Peter Brňo a radní kraje Vysočina pro oblast cestovního ruchu a kultury, Tomáš Škaryd. „Stejně jako politická reprezentace okolních zemí i našich samosprávných celků jsme si i my vědomi důležitosti podobných akcí v našem regionu, které navíc navazují a především rozšiřují naše vlastní kulturní tradice a celkově upozorňují na domácí region. Filozofií našeho centra je podpora správných věcí a tento krásný koncert k nim bez pochyby patří“, uvedl marketingový manažer centra, David Bačovský a dodává: „Raději se soustředíme na naše hlavní poslání, kterým je nejvýhodnější nakupování a podpoříme kulturní či sportovní aktivity mimo obchodní centrum, tam kde si je lidé více užijí.“

-

havlbrod 3x11.indd 30

STRANA

Více informací o centru najdete na www.freeport.cz

30

14.2.2011 15:15:08


tel.: 567 214 637, fax: 567 215 525 jihlava@arealityvysocina.cz www.arealityvysocina.cz

Areality Vysočina s.r.o. Benešova 8, 586 01 Jihlava 2861

Ledeč nad Sázavou

EXKLUZIVNĚ Zděný družstevní byt 2+1-42m2,v původním stavu, bezbariérový

Culková Tel.: 774 787 710

culkova@areality.cz

EXKLUZIVNĚ Zděný byt 2+kk v OV, s krbem, zahrada, kůlna a půdní prostor k bytu

2715

Havlíčkův Brod

2847

Rozsochatec,okr.Havl.Brod,

NOVINKA 699.000 Kč

Chotěboř

2806

2850

950.000 Kč Culková Tel.: 774 787 710

culkova@areality.cz

Víska u Chotěboře

Hezky řešený družstevní byt 1+1,zděný, nedaleko centra cena k jednání

2789

Klementová Tel.: 774 787 706

klementova@areality.cz

Havlíčkův Brod

Dva RD s celkem 3 bytovými jednotkami, za velmi zajímavou cenu,pozemek 432m2

2771

1.782 000 Kč Bc. Nový Tel.: 725 742 177

Zděný byt 2+1 v OV, 53m2, balkon, blízko centra,

novy@areality.cz

Světlá n.Sázavou

998.000 Kč Culková Tel.: 774 787 710

culkova@areality.cz 2749

Štoky,okr.Havl.Brod

NOVINKA

NOVINKA

Mírovka u Havl.Brodu

2671

Suchá u Havl,Brodu

Stavební pozemek 1254m2 s dřevěným srubem

2837

Havlíčkův Brod

Dispozičně uprave- 1.250 000 Kč ný byt 2+1 na 3+1 Balounová s balkonem v OV, Tel.: 723 745 626 panelový

balounova@areality.cz

2748

Benátky u Ždírce

Bartoušov,okr.Havl.Brod

Klementová Tel.: 774 787 706

RD-chalupa 3+1 se zahradou 413m2, krásné okolí

Vilémov-Klášter, okr. HB

Dřevěná chata na pozemku 400m2,na zahradě krb,v blízkosti les a rybník

2728

EXKLUZIVNĚ 700.000 Kč klementova@areality.cz

2662

2809

NOVINKA

EXKLUZIVNĚ 949.000 Kč

RD 2+1 se zahradou 1.365 000 Kč Družstevní byt 3+1 s 1.050 000 Kč a dvorkem, celk. balkonem po rekonBalounová Klementová plocha 680m2 strukci, 74m2 Tel.: 723 745 626 Tel.: 774 787 706 DŮM ZA CENU balounova@areality.cz POZEMKU klementova@areality.cz

2692

Havlíčkův Brod

2844

Culková Tel.: 774 787 710

culkova@areality.cz

Ronov nad Sázavou

EXKLUZIVNĚ 798.000 Kč Culková Tel.: 774 787 710

Byt 1+1 v OV,panelový, 44m2

culkova@areality.cz

2658

1.365 000 Kč

Veselý Žďár

470.000 Kč Balounová Tel.: 723 745 626

balounova@areality.cz

2651

Ždírec nad Doubravou

NOVINKA Zemědělská usedlost v krásném prostředí Vysočiny,pozemek 1600m2

1.153 000 Kč Bc. Nový Tel.: 725 742 177

novy@areality.cz

Pěkný byt 3+kk v OV,zděný,zahrada, garážové stání

849.000 Kč Tlustáková Tel.: 774 787 702

tlustakova@areality.cz

Stavební pozemek 1426m2 v klidné části obce

550.000 Kč Kašparová Tel.: 774 787 704

Velmi pěkný RDnovostavba,zahrada 367m2

kasparova@areality.cz

1.449 000 Kč Klementová Tel.: 774 787 706

klementova@areality.cz

Velmi hezký pozemek 867m2 ke stavbě RD, zasíťovaný

890.000 Kč Klementová Tel.: 774 787 706

Byt 3+1-68m2 v OV, zděný s garáží

1.259 000 Kč Bc. Nový Tel.: 725 742 177

novy@areality.cz

klementova@areality.cz

POTŘEBUJETE ZMĚNU? TAK NEVÁHEJTE A PŘÍJĎTE MEZI NÁS,RÁDI VÁS UVÍTÁME V NAŠEM TÝMU. V případě zájmu volejte tel. 774 787 702 nebo přímo zašlete životopis na: kariera@arealityvysocina.cz, S NÁMI SI SPLNÍTE NEJEN SVÉ SNY. Přijďte si vybrat z více než 500 nemovitostí www.arealityvysocina.cz zelená linka: 800 600 608

STRANA

havlbrod 3x11.indd 31

31 -

14.2.2011 15:15:09


UÊ«>Ã̜ÛjÊΏœ>“ˆ˜?̜Ûjʍ‰“ŽÞÊ Uʘ?`ÀãiÊUÊÃi«ÌˆŽÞÊ>ÊãՓ«Þ°°° UÊJEDNODUCHÁ MONTÁŽ A OSAZENÍ UÊ`‰ŽÞÊÃ>“œ˜œÃ˜jʎœ˜ÃÌÀՎVˆÊÃiʍ‰“ŽÞÊÕÃ>âՍ‰Ê

BEZ BETONOVÉHO PODLOŽÍ A BEZ NUTNOSTI BETONÁŽE! UÊâ?ÀՎ>Ê£äʏiÌ]ÊÛÞ܎?ÊãˆÛœÌ˜œÃÌ UÊØ>`˜?ʓ>˜ˆ«Õ>Vi]ʘ‰âŽ?ʅ“œÌ˜œÃÌ ROZVOZ R UÊ`œ`?ێ>Ê`œÊÓÊÌß`˜Đ Č PO CELÉ !!! A UÊ}>À>˜Viʘi˜ˆãĉV…ÊVi˜ÊÛÊ÷, ZDARM

*‰ÃiŽ

<i“ˆ˜>

UÊÜÜÜ°“ˆÀœÃi«°VâÊUÊÜÜÜ°ˆ“ŽÞ‡âՓ«Þ°Vâ UÊÌi°\ÊÇΣÊÇÎäÊÇ£ÎÊUÊi‡“>ˆ\ʈ˜vœJ“ˆÀœÃi«°Vâ 3 DNY PLNÉ NOVINEK! SPECIÁLNÍ EXPOZICE EVENT Zde máte možnost získat nové informace a kontakty v tomto dynamicky se rozvíjejícím segmentu marketingové komunikace. Expozici EVENT naleznete v Pravém křídle Průmyslového paláce. GRAFICKÉ FÓRUM Sekce grafické fórum přináší ve spolupráci s Unií grafického designu sérii přednášek, prezentací a workshopů. Na grafickém fóru se představí firmy se zaměřením na grafický design od písma a fotografii přes grafické programy a technologie, až po grafická studia.

...budete valit bulvy.

Pořadatel:

havlbrod 3x11.indd 32

Hlavní partner:

www.reklama-fair.cz

14.2.2011 15:15:11

Havlbrod 3x2011  

Kancelář Chotěboř Mìøení radonu v pùdì a v místnostech Mìøení radonu v pùdì a v místnostech inzerce. P. Polreich • tel. 724 187 582 • E-mail...

Havlbrod 3x2011  

Kancelář Chotěboř Mìøení radonu v pùdì a v místnostech Mìøení radonu v pùdì a v místnostech inzerce. P. Polreich • tel. 724 187 582 • E-mail...

Advertisement