Page 1

VYUŽIJTE MOŽNOST INZERCE V NAŠICH NOVINÁCH, NEBO DISTRIBUCE VAŠICH TISKOVIN V NAŠICH STOJANECH V BRNĚ. INFORMACE TEL.602 502 502

Příští číslo vychází ve středu 11.3. èíslo 8 / roèník 10 / TV program od 2.5. do 15.5. 2011

MRAMOR • ŽULA ZAMĚŘÍME • ZHOTOVÍME • OSADÍME

DLAŽBY • OBKLADY • PARAPETY • UMYVADLOVÉ DESKY • KUCHYŇSKÉ DESKY • SCHODY • STOLKY • SOCHY • SLOUPY • NÁHROBKY CIHLÁŘSKÁ1a, BRNO-centrum

Mobil: 728 169 864

www.mramor-alekos.cz

Brno získalo několik ocenění Ve středu 13. 4. 2011 byly na brněnském výstavišti při příležitosti Mezinárodního stavebního veletrhu IBF 2011 vyhlášeny výsledky 9. ročníku soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2010. Stavby stojící na území města Brna se umístily na předních místech hned v několika kategoriích. Statutární město Brno jako investor získalo 1. místo v kategorii bytové stavby za Dům s pečovatelskou službou Komín a 2. místo v kategorii stavby občanské vybavenosti za

Ř

Ř

PALUBKY (tl: 12.5,16,19, 22 mm): OSB PODLAHOVKY (tl: 18, 24, 27,32 mm) SPÁROVKY SM, BO, DB, BK (tl:18, 22, 28, 40 mm) SUŠENÉ HOBLOVANÉ HRANOLY, PLOTOVKY Tel/fax : 544 251 230

Mobil : 725 710 840, 731 039 774

krytý plavecký bazén MČ Kohoutovice. Zvláštní cenu získala rekonstrukce Labyrintu pod Zelným trhem. Soutěž vyhlašuje Jihomoravské stavební společenství při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR pod záštitou Jihomoravského kraje. Jejím posláním je prezentace a propagace kvalitních výstavbových projektů v kraji a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců laické i odborné veřejnosti. Pokračování na str. 21


Z REGIONU

Začala jubilejní plavební sezóna

V sobotu 16. dubna byla v areálu bystrckého přístaviště slavnostně zahájena nová plavební sezóna. Program otevřel nástup kapitánů, vztyčení vlajky a znělka, následovaly projížďky zdarma v rámci zahajovacího okruhu po jezeře všemi loděmi. O hodinu později již začal běžný provoz lodní dopravy podle plavebního řádu.

V letošním roce proběhnou oslavy 65. výročí zahájení provozu lodní dopravy na Brněnské přehradě. První lodě vypluly již 5. května 1946. V rámci letošních oslav výročí budou kromě jiného pokřtěny a spuštěny na vodu nové lodě se jmény Vídeň a Utrecht pojmenované podle dalších partnerských měst.

Rozvoj inovací v kraji

Rozvoj inovací a moderních technologií má v Jihomoravském kraji dlouhodobě širokou podporu regionální samosprávy, která ve spolupráci s univerzitami a podnikatelskou sférou vytváří příznivé podmínky pro rozvoj vědy a výzkumu a podílí se na budování infrastruktury pro inovační podnikání. Konstatovali to účastníci kolokvia „Inovace a technologie v rozvoji regionů“, které na brněnském výstavišti v rámci Stavebních veletrhů Brno 2011 uspořádala letos již podesáté Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Českou asociací rozvojových agentur. Vedení regionu považuje investice do inovací a technologií za jednu z rozvojových priorit. Tato orientace je zakotvena v hlavních koncepčních dokumentech Strategii rozvoje Jihomoravského kraje, která se dočkala již třetí aktualizace, stejně jako v Programu rozvoje Jihomoravského kraje na léta 2010-2013. Na základě těchto dokumentů jsou koordinovány a realizovány různé aktivity na podporu inovací v regionu. Výsledkem byl vznik Jihomoravského inovačního centra, vybudování Technologického inkubátoru II a Biotechnologického inkubátoru INBIT, zřízení Fondu mikropůjček a Patentového a licenčního fondu. Pro podporu -

STRANA

2

konkurenceschopnosti větších firem byl podpořen vznik dvou klastrů (Ceitec Cluster – bioinformatics, Water Treatment Alliance), na podporu talentované mládeže a získávání zahraničních vědců do kraje byly zřízeny finanční nástroje, které spravuje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Tato opatření již pomohla vzniku a rozvoji čtyř desítek progresívních firem, které vytvořily na tři stovky vysoce kvalifikovaných pracovních míst a zaregistrovaly 22 patentů. Těžiště současného úsilí kraje spočívá nyní v realizaci tří hlavních projektů. Budovaný CEITEC Science Park má zajistit podpůrnou podnikatelskou infrastrukturu - podnikatelský inkubátor a středisko pro transfer technologií pro začínající i rozvinuté inovační firmy. Kompetenční centrum Kuřim – obráběcí stroje, poskytne sdílenou výzkumně vývojovou platformu pro firmy z odvětví obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie a ze souvisejících odvětví. Třetí projekt – Moravian Science Centre Brno – interaktivní zábavně vzdělávací centrum, zaměřené na popularizaci a medializaci vědy a výzkumu, má totiž sehrát významnou roli pro motivaci mladých lidí i jejich rodičů s cílem probudit jejich zájem o přírodní vědy.

Známe Učně instalatéra Pavel Šimerda z Královéhradeckého kraje a družstvo Střední školy polytechnické z Brna, Jílové - to jsou vítězové letošního čtrnáctého ročníku celostátní soutěže odborných dovedností Učeň instalatér. Ceny soutěžícím v rotundě pavilonu A brněnského výstaviště předával také náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, který zdůraznil, že pokladem naší země je to, že máme šikovné ruce: „Šikovné ruce může mít jenom ten, kdo nad prací přemýšlí. Člověk, který je šikovný rukama, je šikovný i hlavou. To je věc, na kterou se u nás často zapomíná.“ Soutěž se koná jako doprovodný pro-

gram veletrhu SHK. Organizuje ji Ministerstvo školství České republiky, Cech topenářů a instalatérů České republiky a Střední škola polytechnická v Brně na Jílové ulici

Proběhl Den Země Park pod brněnským hradem Špilberk se v sobotu 16. dubna stal místem oslav Dne Země. Den Země pod Špilberkem letos nesl podtitul Dobrodružství mezi stromy. Rok 2011 byl totiž vyhlášen mezinárodním rokem lesů, proto tématem letošních oslav Dne Země je právě les. Pro návštěvníky byly připraveny poznávací aktivity, které jim hravou formou představily les z pohledu jeho obyvatel. Kromě informací, her a aktivit nabídl Den Země pod Špilberkem také

zábavnou cyklojízdu a kulturní doprovodný program - divadlo pro děti, koncerty, vystoupení folklorního souboru. Nechyběly ukázky tradičních řemesel, prodej regionálních výrobků nebo ochutnávky biopotravin. Den Země pod Špilberkem aneb Dobrodružství mezi stromy pod záštitou jihomoravského hejtmana Michala Haška zorganizovalo školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka spolu s občanským sdružením Rezekvítek.

Urban centrum slaví Urban centrum na Staré radnici připravilo retrospektivní výstavu k pátému výročí své existence. Výstava, která připomíná významné rozvojové projekty vystavované v uplynulých pěti letech, začala 12. dubna 2011 a v různých obměnách potrvá až do konce roku. Vedení města Brna mělo při zakládání Urban centra na mysli především zajištění dostatečné informovanosti občanů o plánovaných rozvojových projektech. Vycházelo přitom ze zkušenosti některých velkých měst Evropské unie, kde se obdobná zařízení už osvědčila. Brňany zajímá, co radní s jejich městem zamýšlejí, a často se chtějí k projektům vyjádřit a diskutovat o nich. To vše jim Urban centrum umožňuje. Během pěti let své existence připravilo Urban centrum na třicet výstav. K většině plánovaných rozvojových projektů se v Urban centru konaly besedy s představiteli města i architekty a občané se mohli k návrhům vyjadřovat v anketách. Častými hosty Urban centra jsou žáci základních škol

i středoškolští a vysokoškolští studenti, stejně jako zahraniční návštěvníci Brna, kteří zde zhlédnou prezentace o rozvoji jihomoravské metropole.


Z REGIONU

Časovanou botu získal brněnský streetworker

Osobností roku 2010 mezi pracovníky nízkoprahových programů se stal brněnský streetworker Martin Holiš, vedoucí Nízkoprahového klubu Likusák občanského sdružení Ratolest Brno. Odnesl si tak putovní ocenění Časovaná bota, které je každoročně udělováno Českou asociací streetwork za největší přínos v oblasti nízkoprahových služeb. Martin Holiš se už více jak deset let věnuje přímé práci s dětmi a mládeží z rizikového sociálního

prostředí, je iniciátorem nových postupů a svým přístupem se snaží obor neustále rozvíjet. V současné době je Martin Holiš vedoucím Nízkoprahového klubu Likusák při organizaci Ratolest Brno, jehož klienty jsou děti a mladí lidé z velkých brněnských sídlišť Brno-Líšeň a Brno-Vinohrady. Je také odborným lektorem České asociace streetwork (ČAS) a spoluautorem řady odborných publikací v oboru terénní sociální práce. Pro kolegy v oboru je Martin Holiš garantem kvality. To dokazuje i loňské ocenění jeho klubu Likusák jako

nejlepšího pracovního týmu roku. Nejcennější je však stále jeho přímá práce s dětmi, které do klubu dochází.

STRANA

3-


SPORT

KRUHOVĂ? TRÉNINK Ĺ˝eny si Ä?asto stěŞujĂ­, Ĺže nemajĂ­ Ä?as cviÄ?it. KruhovĂŠ cviÄ?enĂ­ pĹ™inĂĄĹĄĂ­ Ĺ™eĹĄenĂ­. JednĂĄ se o tĹ™iceti minutovĂ˝ kruhovĂ˝ trĂŠnink s komplexnĂ­m cviÄ?ebnĂ­m programem. Posiluje svaly, zpevĹˆuje tÄ›lo, zrychluje metabolismus, spaluje tuky a pomĂĄhĂĄ snĂ­Ĺžit vĂĄhu. Co je to kruhovĂ˝ trĂŠnink? Trend kruhovĂŠho trĂŠninku k nĂĄm pĹ™iĹĄel z USA a rychle si tu naĹĄel svĂŠ příznivce. V Ä?em spoÄ?Ă­vĂĄ? BÄ›hem pĹŻl hodiny se v kruhu pĹ™esouvĂĄte z jednoho stanoviĹĄtÄ› na druhĂŠ a to po zhruba tĹ™iceti vteĹ™inĂĄch. Na lekci nemusĂ­te pospĂ­chat, ani si dÄ›lat starosti s rozpisem lekcĂ­. VaĹĄe cviÄ?enĂ­ zaÄ?Ă­nĂĄ ve chvĂ­li, kdy pĹ™ijdete. NastoupĂ­te na jakĂŠkoliv volnĂŠ stanoviĹĄtÄ› a pĹ™esouvĂĄte se v kruhu stejnĂ˝m smÄ›rem jako ostatnĂ­. To vĹĄe pod vedenĂ­m zkuĹĄenĂŠ trenĂŠrky. PosilovacĂ­ stroje KruhovĂ˝ trĂŠnink probĂ­hĂĄ na 8 hydraulickĂ˝ch strojĂ­ch a 8 aerobnĂ­ch stanoviĹĄtĂ­ch, kterĂŠ jsou logicky uspořådanĂŠ do kruhu podle toho, zda se procviÄ?uje spodnĂ­ nebo hornĂ­ partie tÄ›la. HydraulickĂŠ pĂ­stovĂŠ stroje majĂ­ jednu vĂ˝bornou vlastnost – umoĹžĹˆujĂ­ zĂĄroveĹˆ kardiovaskulĂĄrnĂ­ i silovĂ˝ trĂŠnink. To znamenĂĄ, Ĺže jednou skupinou svalĹŻ provĂĄdĂ­te tlak a opaÄ?nou svalovou skupinou tah. ZĂĄtěŞ odtlaÄ?ujete a pĹ™itahujete. TakovĂĄ intenzita cviÄ?enĂ­ vede ke snadnĂŠmu zvýťenĂ­ a udrĹženĂ­ poĹžadovanĂŠ tepovĂŠ frekvence v tzv. aerobnĂ­ zĂłnÄ›, tedy zĂłnÄ›, kde vaĹĄe tÄ›lo spaluje tukovĂŠzĂĄsoby. ZapojovĂĄnĂ­m opaÄ?nĂ˝ch svalovĂ˝ch skupin svĂŠ svaly procviÄ?ujete symetricky a rovnomÄ›rnÄ›. CviÄ?enĂ­ probĂ­hĂĄ naprosto plynule – podobnÄ› jako ve vodÄ›. BezpeÄ?nÄ› ho zvlĂĄdnou mnohĂŠ babiÄ?ky, dokĂĄĹže vĹĄak zajistit potĹ™ebnou intenzitu a odpor i pro zdatnĂŠ sportovkynÄ›. To vĹĄe za pouhĂ˝ch 30 minut. Věřím, Ĺže pĹŻlhodina je Ä?as, kterĂ˝ si i velmi zaneprĂĄzdnÄ›nĂĄ Ĺžena mĹŻĹže dovolit tĹ™ikrĂĄt tĂ˝dnÄ› investovat do svĂŠho zdravĂ­ a krĂĄsy. NynĂ­ aĹž tĂ˝den zdarma NÄ›kterĂŠ kluby s kruhovĂ˝mi trĂŠninky v souÄ?asnĂŠ dobÄ› nabĂ­zĂ­ mimořådnĂŠ akce – aĹž tĂ˝den cviÄ?enĂ­ ĂşplnÄ› zdarma k vyzkouĹĄenĂ­. ProÄ? prĂĄvÄ› tĂ˝den zdarma? VĂ˝hody kruhovĂŠho cviÄ?enĂ­ je moĹžnĂŠ

sloĹžitÄ› popisovat. Daleko lepĹĄĂ­ je vĹĄak pocĂ­tit je na vlastnĂ­m tÄ›le. Abyste si kruhovĂ˝ trĂŠnink zamilovaly, musĂ­te ji vyzkouĹĄet. KaĹždĂ˝ den odchĂĄzĂ­ z klubu kruhovĂŠho cviÄ?enĂ­ Ĺženy, kterĂŠ koneÄ?nÄ› naĹĄly, co hledaly. SPECIĂ LNĂ? STROJE PRO Ĺ˝ENY V klubech kruhovĂŠho trĂŠninku se vyuŞívajĂ­ hydraulickĂŠ pĂ­stovĂŠ stroje, kterĂŠ majĂ­ jedineÄ?nou vlastnost - umoĹžĹˆujĂ­ zĂĄroveĹˆ kardiovaskulĂĄrnĂ­ i silovĂ˝ trĂŠnink. To znamenĂĄ, Ĺže jednou skupinou svalĹŻ provĂĄdĂ­te tlak a opaÄ?nou svalovou skupinou tah. TakovĂĄ intenzita cviÄ?enĂ­ vede ke snadnĂŠmu zvýťenĂ­ a udrĹženĂ­ poĹžadovanĂŠ tepovĂŠ frekvence v tzv. aerobnĂ­ zĂłnÄ›. ZapojovĂĄnĂ­m opaÄ?nĂ˝ch svalovĂ˝ch skupin svĂŠ svaly procviÄ?ujete symetricky a rovnomÄ›rnÄ›. DĂ­ky cviÄ?enĂ­ proti hydraulickĂŠmu odporu se pohybujete plynule. Je to podobnĂŠ jako cviÄ?enĂ­ ve vodÄ› a zcela bezpeÄ?nĂŠ i pro slabĹĄĂ­ osoby. Nejsou zde ŞådnĂŠ zĂĄsobnĂ­ky zĂĄvaŞí, se kterĂ˝mi se musĂ­te potĂ˝kat, ani se o niÄ?em nemusĂ­te rozhodovat. V běŞnĂ˝ch posilovnĂĄch dochĂĄzĂ­ aĹž k 85% zranÄ›nĂ­ bÄ›hem excentrickĂŠ kontrakce. PĹ™i obousmÄ›rnĂŠm cviÄ?enĂ­ nikdy ke snĂ­ĹženĂ­ zĂĄtěŞe nedochĂĄzĂ­. ZĂĄtěŞ odtlaÄ?ujete a pĹ™itahujete. SPRĂ VNĂ? PRĹŽBÄšH KRUHOVÉHO TRÉNINKU PĹ™i vstupu do kruhu cviÄ?te na kaĹždĂŠm stanoviĹĄti pomalu po dobu prvnĂ­ch tří aĹž pÄ›ti minut. To samĂŠ udÄ›lejte na konci kruhu. To VĂĄm dovolĂ­ prohřåt vaĹĄe tÄ›lo a potĂŠ jej na konci cviÄ?enĂ­ opÄ›t zklidnit. Po zahřåtĂ­ zaÄ?nÄ›te na kaĹždĂŠm stroji cviÄ?it intenzivnÄ›ji. Intenzitu cviÄ?enĂ­ na obousmÄ›rnĂŠm posilovacĂ­m stroji je snadnĂŠ navýťit a potĂŠ udrĹžovat v aerobnĂ­ zĂłnÄ›. PĹ™i pohybu po kruhu se postupnÄ› dostanete na stroj posilujĂ­cĂ­ hornĂ­ polovinu tÄ›la, pĹ™es aerobnĂ­ stanici na stroj procviÄ?ujĂ­cĂ­ spodnĂ­ Ä?ĂĄst tÄ›la a tak dĂĄle. SilovĂ˝ i kardiovaskulĂĄrnĂ­ trĂŠnink probĂ­hĂĄ zĂĄroveĹˆ. NEZBYTNÉ PRVKY KRUHOVÉHO TRÉNINKU SprĂĄvnĂ˝ kruhovĂ˝ trĂŠnink obsahuje nÄ›jakou formu poÄ?ĂĄteÄ?nĂ­ho zahřåtĂ­. MĹŻĹže to bĂ˝t tĹ™eba jen nÄ›kolik minut bÄ›hĂĄnĂ­ na mĂ­stÄ›. ProstÄ› cokoliv, Ä?Ă­m se vaĹĄe tepovĂĄ

frekvence zvýťi, vĂĄĹĄ dech se zrychlĂ­, a tÄ›lo zahĹ™eje a dostane do tzv. aerobnĂ­ zĂłny, tj. zvýťenĂŠ tepovĂŠ frekvence, kde dochĂĄzĂ­ k lepĹĄĂ­mu spalovĂĄnĂ­ tukĹŻ. CĂ­lem aerobnĂ­ho cviÄ?enĂ­ je udrĹžovat vaĹĄi tepovou frekvenci v cĂ­lovĂŠ zĂłnÄ› po dobu nejmĂŠnÄ› dvaceti minut. ProdlouĹženĂ˝m aerobnĂ­m cviÄ?enĂ­m vaĹĄe tÄ›lo vyuŞívĂĄ tukovĂŠ zĂĄsoby, aby zĂ­skalo energii. V aerobnĂ­ zĂłnÄ› nebudujete svaly, ale pĂĄlĂ­te tuky. DalĹĄĂ­m prvkem je silovĂ˝ trĂŠnink je nutnĂ˝ pro zachovĂĄnĂ­ svalĹŻ, pokud se snaŞíte snĂ­Ĺžit svoji hmotnost. SilovĂŠ cviÄ?enĂ­ znamenĂĄ, Ĺže svĂŠ svaly procviÄ?ujete s vÄ›tĹĄĂ­ intenzitou neĹž obvykle. CviÄ?enĂ­ proti odporu, kterĂ˝ je příliĹĄ malĂ˝ nebo příliĹĄ slabĂ˝, nevede k budovĂĄnĂ­ svalu. Svaly jsou pĹ™itom nutnĂŠ pro to, abyste mohla snĂ­Ĺžit vĂĄhu a svoji hmotnost si trvale udrĹžet. Svaly jsou takĂŠ nezbytnĂŠ pro vytvarovĂĄnĂ­ tÄ›la a to je pĹ™esnÄ› to, co chcete. StreÄ?ink je dĹŻleĹžitĂ˝ po silovĂŠm a aerobnĂ­m cviÄ?enĂ­ jsou vaĹĄe svaly pÄ›knÄ› prohřåtĂŠ a pĹ™ipravenĂŠ na protaĹženĂ­. StreÄ?ink vĂĄm pomĂĄhĂĄ zachovat si ohebnÄ›jĹĄĂ­ klouby a zvyĹĄuje rozsah pohybu. StreÄ?ink takĂŠ zvyĹĄuje efektivnost silovĂŠho cviÄ?enĂ­, zlepĹĄuje rovnovĂĄhu a zajiĹĄĹĽuje zdravÄ›jĹĄĂ­ zĂĄda.

Expr   

KONERY   

kruhovĂ˝ trĂŠnink

Výhor ! &' #()( 

   * # +!+ , (

  !" ! # $ www.facebook.com/expreska -

STRANA

4

$" ()* %&'"# +,

. 3 /0 $ 4, 1 2 0 '5- 67 '' 8 6

www.expreska.cz

EN TĂ?D A RM ZDA "# !


Z REGIONU

Stačí zavolat a my se o vše postaráme

Památný kříž se tyčí v Denisových sadech Letecky transportován ze Zvonařky do Denisových sadů byl v sobotu 16. dubna 2011 památný kříž připomínající návštěvu papeže Benedikta XVI. v Brně. Nejprve byly transportovány segmenty žulového soklu a následně samotný kříž. Vrtulník byl na střeše autobusového nádraží Zvonařka připraven již od 7 hodin. V tu dobu vyjelo i vozidlo s křížem z letiště Tuřany, kde byla

památka prozatímně uskladněna. Nyní je dvanáctimetrový kříž viditelný směrem z Nových sadů a z křižovatky Nových sadů a ulice Nádražní. Jedná se o investici města ve výši 3 miliony Kč. V rámci instalace památného kříže bude rovněž opraveno jeho okolí včetně opěrného zdiva s investicí 850 tisíc Kč. S dokončením prací se počítá koncem dubna a začátkem května 2011.

1. Povinné ručení Bez povinností

Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 2,5 milionu korun z krajského rozpočtu na náklady spojené s přímým výkonem služby Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (HZS JMK) podepsali hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a ředitel Hasičského záchranného sboru JMK Ing. Jiří Pelikán. O poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 24. února - jde o první ze čtyř dotací, které celkově

dosáhnou částku 10 mil. korun. Vzhledem ke krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu na výdaje v roce 2011 se HZS JMK obrátil na Jihomoravský kraj s žádostí o dotaci na pokrytí chybějících provozních výdajů v roce 2011, které nejsou rozpočtem HZS JMK zabezpečeny. Krajské zastupitelstvo v rozpočtu JMK na rok 2011 vyčlenilo na dotaci pro profesionální složky Integrovaného záchranného systému celkem 20 milionů korun (HZS ČR a Policie ČR).

Na rozvoj venkova dá kraj více než 80 milionů Rada Jihomoravského kraje schválila změnu dotačního programu „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ (PRV) spočívající ve zvýšení částky určené na dotační program z částky 80 mil. na 81,249 mil. korun. Rada zároveň doporučila krajskému zastupitelstvu schválit dotace vybraným žadatelům. „Letos poprvé mohly podávat žádost obce z ekonomicky slabších mikroregionů - Malé Hané, Horňácka a Vranovska, jejímž žádostem jsme vyhověli na 100 procent,“ uvedl hejtman

Michal Hašek. „Celkem bylo podáno více než pět set žádostí. Finanční prostředky obdrží všichni žadatelé. Jsme jeden z mála krajů v ČR, který udržel nadstandardní výši financování rozvoje venkova. S ohledem na charakter našeho kraje to považuje koalice ČSSD a KDUČSL za klíčové. Chceme nadále rozvíjet venkov jako prostor, kde není třeba, aby mladí lidé odcházeli do měst. Považuji to za velmi významné rozhodnutí k rozvoji venkova, klíčové v letošním roce,“ zdůraznil hejtman Hašek.

Bližší informace o podmínkách získáte na pobočkách České pojišťovny a na www.ceskapojistovna.cz.

Dotace pro hasiče

již od

119 Kč měsíčně

Nyní také Havarijní pojištění starších vozů

841 114 114

www.ceskapojistovna.cz STRANA

oBrno 93x274.indd 1

55.4.11 17:3


PONDĚLÍ 05.00 - Jana Eyrová 05.50 - Krásy evropského pobřeží: Mez dvěma světy 05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája (85/104) 09.30 - Doktor Martin (13/23) 10.25 - Případy detektiva Murdocha I (13/13) 11.15 - Zákulisí Četnických humoresek II. 11.30 - 13. komnata Soni Valentové 12.00 - Polední události 12.20 - BBV, Předpověď počas 12.30 - Sama doma 14.00 - Život na zámku (15/52) 15.00 - PLANETA YÓ 15:03 - Ovečka Shaun 15:13 - Tom, nejlepší přítel 15:39 - Moje kamarádka odvedle 15.55 - PLANETA YÓ: Kouzelná školka 16.30 - Byl jednou jeden... vesmír (12/26) 17.00 - AZ-kvíz 17.30 - Kuchařská pohotovost 18.00 - Události v regionech 18.25 - Černé ovce 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 20.00 - Četnické humoresky (16/39). Vdavky za všechny prachy Arazím s Jarým se usmíří po nedávném odjezdu Klaudie. Velitele čeká setkání s Karličkou. Hrají: T. Töpfer, I. Trojan

21.30 - Reportéři ČT Kauzy a reportáže s Markem Wollnerem 22.15 - Na cestě po Leinsteru S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem za irským zdrojem permanentní dobré nálady, na ovčí burzu i sportovní zápas s třítisíciletou tradicí 22.45 - Na stopě Zločin se může dotknout každého z nás. Roman Svoboda pátrá, radí, informuje. Sledujte také na www.ct1.cz/ nastope. (Premiéra opakování 4.5./ČT1) 23.10 - ČT Live Neřež a Marie Rottrová. Záznam části koncertu z pražského divadla Semafor (2006). 00.10 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.15 - Máte slovo s M. Jílkovou Tváří v tvář problému 01.10 - AZ-kvíz 01.35 - Z metropole (Praha) Týden v regionech (Brno, Ostrava) 02.05 - Události v regionech 02.30 - Dobré ráno s Jedničkou Ranní vysílání ČT 1

-

STRANA

6

2.

KVĚTEN

2011 /

SVÁTEK:

ZIKMUND

09.25 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Panika nad Pacifikem 10.30 - Jáchymovské peklo 11.05 - Básně Ivana Wernische 12.05 - Vzduch je naše moře

05.59 - Snídaně s Novou 09.05 - Ženatý se závazky (38) 09.30 - Noc vlka 11.15 - Tescoma s chut 11.30 Lenssen & spol.

12.25 - Eduard Goldstücker 13.00 - Mrtvice je rychlá. A Vy? 13.05 - Klíč 13.35 - Deset století architektury 13.50 - Hledání ztraceného času 14.10 - Československý filmový týdeník 1961 14.30 - Živě s V. Žmolíkem 14.35 - Bílá místa 14.55 - Abeceda komunistických zločinů (17/26) 15.15 - Záhady starého Egypta 15.35 - Vášeň sběratelská 15.55 - Starověký Řím: Vzestup a pád impéria (1/6) 16.50 - Osobnost na Dvojce 17.00 - Reportáž z Aleutských ostrovů 17.55 - Zrezivělá krása 18.25 - Moje rodina (2/2) 19.00 - Game Page 19.35 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.50 - KULTURA S ČT 2 20.05 - Kronika III. říše (3/4) 21.00 - Neznámí hrdinové 21.30 - Šupiny z AniFestu 21.35 - Historie.cs 22.30 - Sledování 23.40 - Řekni, kde ti mrtví jsou 00.40 - Yellowjackets 01.30 - Na moll 01.55 - Sešli se ...

12.00 - Polední Televizní 12.30 - Walker Texas Ranger III (25) 13.40 - Vražedná čísla VI (12) 14.35 - Gilmorova děvčata (5) 15.35 - Krok za krokem IV (5) 16.05 - Kriminálka New York III (9) 17.00 - Odpolední Tel. noviny 17.35 - Tisíc a jedna noc (63) 18.30 - Ulice (1986) 19.30 - Televizní noviny

09.00 - Svět Nova Cinema 09.30 - Teleshopping 10.10 - Za stříbrným plátnem 10.20 - Svět šoubyznysu 10.50 - Kino hororů 11.15 - Kaňon divokých koček

06.05 - Zpravodajství TV 06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.50 - VIP zprávy 08.10 - Will & Grace VIII (16) 08.50 - M*A*S*H (37) 09.40 - Prostřeno! 10.30 - To je vražda, napsala VI (22) 11.30 - Diagnóza vražda IV (13)

12.55 - Teleshopping 13.20 - Show Jerryho Seinfelda VIII 14.15 - Kouzelníci 16.20 - Tisíc a jedna noc (62) 17.10 - Las Vegas. Kasino II (10) 18.05 - Walker Texas Ranger IV (27) 19.00 - Ženatý se závazky (175, 176) 20.00 - Nevyřízené účty Perfektní pověst elitního osobního strážce T. Schweigera před časem poškodil nájemní zabiják. Akční film v koprodukci Austrálie, Německo, Španělsko, USA, Velká Británie. Režie G. Lively

21.45 - Stíny strachu Americký thriller. Dále hrají A. Quinn, P. Coyote, R. Tunney a další. Režie R. Cowan 23.25 - Víc než holá pravda (3) Matthew Davis v opilosti srazil autem neznámého muže, ale z místa činu ujel. Pomoc mu nabídne advokát J. Spader... 00.25 - Las Vegas. 01.10 - Konec vysílání

20.00 - Česko Slovenská SuperStar Opět přišel čas se rozloučit! Kdo si získal nejméně vašich sympatií?

21.10 - Kriminálka Anděl Pistole 22.30 - Noční Televizní noviny 23.00 - Námořní vyšetřovací služba VII (24) 23.50 - Poker After Dark II 00.40 - Mrtvá zóna VI (3) 01.20 - Novashopping 02.00 - Bujné fantazie (12, 13) 03.00 - Konec vysílání

12.30 - Případ pro Sam II (2) 13.30 - Kutil Tim III (11) 14.00 - Přátelé VII (24) 14.30 - Closer IV (10) 15.30 - Julie Lescautová II (7) 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Cesty domů (50) Věř, čemu chceš Domov je tam, kde na nás čeká láska.

21.20 - Farmář hledá ženu Něžná je noc Romantické výlety zamilovaných dvojic vrcholí. 22.20 - Anatomie lži I (13) 23.20 - Sběratelé kostí II (5) 00.20 - Kriminálka Kolín IV (3) Německý kriminální seriál 01.20 - Volejte Věštce 03.00 - Autosalon Motoristický magazín

ÚTERÝ 05.00 - Klip klap 05.59 - Dobré ráno s Jedničkou ŠKOLKA NA JEDNIČCE 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája (86/104) 09.30 - Doktor Martin (14/23) 10.20 - Případy detektiva Murdocha II (1/13) 11.10 - Reportéři 11.50 - Krásy evropského pobřeží: Mezi dvěma světy 12.00 - Polední události 12.20 - BBV, Předpověď počasí 12.30 - Sama doma Být doma neznamená hloupnout. 14.00 - Život na zámku (16/52) 15.00 - PLANETA YÓ 15:03 - Ovečka Shaun 15:11 - Věříš si? 15:39 - Vzduchoplavec Kráčmera 15.55 - PLANETA YÓ: Kouzelná školka 16.30 - Byl jednou jeden... vesmír (13/26) 17.00 - AZ-kvíz 17.30 - Chalupa je hra 18.00 - Události v regionech 18.25 - Černé ovce 18.45 - Večerníček Pohádky z mechu a kapradí 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 20.00 - 20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI: Rozmarná léta českého filmu - 2007 (18/20). Téměř dvě stě herců a režisérů odkrývá zákulisí českého filmu

21.00 - Roming Komediální roadmovie o strastiplné cestě tří mužů za tajemnou nevěstou. Za svůj výjimečný výkon získal B. Polívka ocenění na Novoměstském hrnci smíchu (2007). Dále hrají: M. Labuda, V. Holub, J. Constantin, V. Javorský, O. Vlach a další. Scénář M. Epstein. Kamera J. Šimůnek. Režie J. Vejdělek 22.55 - Císařovna a bojovníci Dá spanilá princezna přednost svým citům nebo zodpovědnosti za říši svých předků. Čínský výpravný epos (2008). Hrají: K. Chen, D. Yen, L. Lai a další. Režie Ching Siu Tung 00.30 - Losování Šťastných deset a Šance milion Pravidelné losování 00.35 - Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze Nový cyklus České televize 01.05 - AZ-kvíz Zábavná soutěž 01.30 - Zajímavosti z regionů 02.00 - Události v regionech 02.30 - Dobré ráno s Jedničkou Ranní vysílání ČT

3.

KVĚTEN

2011 /

SVÁTEK:

ALEXEJ

08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.25 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Nová Evropa očima Michaela Palina 10.30 - Počesku 10.40 - Nejlepší sportovec století 12.15 - Hudba na zámku v Roztokách 12.30 - Příště u Vás z Hustopečí 13.15 - Neznámí hrdinové 13.45 - Hledám práci 14.15 - O češtině 14.30 - Živě s J. Kovaříkem 14.33 - Kvarteto 15.00 - Na hranici tradic 15.30 - Evropa a já 15.55 - Nová Evropa očima Michaela Palina 16.55 - Osobnost na Dvojce 17.00 - Televizní klub neslyšících 17.30 - Ještě mám hlavu a dvě ruce 17.55 - Cestománie 18.25 - Moje rodina VII (1/9) 19.00 - Kosmopolis 19.35 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.50 - KULTURA S DVOJKOU 20.05 - Na Větrné hůrce 21.50 - Inventura Febia: Jiřina Bohdalová a Radek Brzobohatý 22.25 - Záhady duše (2/12) 22.55 - Útok 00.40 - James Morrison 01.35 - Hledám práci 02.50 - Sešli se ... 03.50 - Putování Moravou a Slezskem 04.10 - Lidé z Huzové 04.30 - Ilustrované fejetony

05.59 - Snídaně s Novou 09.05 - Ženatý se závazky (39) 09.30 - Od srdce k srdci 11.15 - Tescoma s chutí 11.30 - Lenssen & spol.

08.00 - Svět Nova Cinema 08.45 - Walker Texas Ranger IV (27) 09.30 - Teleshopping 10.05 - Za stříbrným plátnem 10.25 - Show Jerryho Seinfelda VIII (4, 5) 11.15 - Ženatý se závazky (175, 176)

06.05 - Zpravodajství TV Prima 06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.50 - VIP zprávy 08.10 - Will & Grace VIII (17) 08.50 - M*A*S*H (38) 09.40 - Prostřeno! 10.30 - To je vražda, napsala VII (1) 11.30 - Diagnóza vražda IV (14)

12.05 - Největší hollywoodské záhady 12.30 - Teleshopping 12.55 - Ulice (239) 13.40 - Show Jerryho Seinfelda VIII (6, 7) 14.35 - Nevyřízené účty 16.20 - Tisíc a jedna noc (63) 17.10 - Las Vegas. Kasino II (11) 18.05 - Walker, Texas Ranger 19.00 - Ženatý se závazky (177, 178) 20.00 - Operace Crossbow Britský ministr zásobování má za úkol prozkoumat německé vojenské aktivity na baltském pobřeží. Britský válečný film. Režie M. Anderson

22.20 - Zóna úniku Americký akční film (1994). Dále hrají G. Busey, Y. Butler, M. Jeter, C. Nemec a další. Režie J. Badham 00.15 - Víc než holá pravda (4) Skrytá kamera Playboye nachytala krásné dívky a muže v nevšedních situacích... 01.10 - Las Vegas. Kasino II (11) 01.55 - Konec vysílání

12.00 - Polední Televizní 12.30 - Walker Texas Ranger III (26) 13.45 - Vražedná čísla VI (13) 14.35 - Gilmorova děvčata (6) 15.35 - Krok za krokem IV (6) 16.05 - Kriminálka New York III (10) 17.00 - Odpolední Tel. noviny 17.35 - Tisíc a jedna noc (64) 18.30 - Ulice (1987) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Ordinace v růžové zahradě 2 (263) Hřebíčkový sen Napětí, romantika a humor v oblíbeném seriálu TV Nova.

21.30 - Víkend 22.30 - Noční Televizní 23.00 - Terč Hongkongská akční komedie. 00.45 - Novashopping 01.20 - Walker Texas Ranger III 02.05 - Rady ptáka Loskutáka 02.40 - Střepiny 03.40 - Stefanie VII (29, 30) 05.15 - Novashopping

12.30 - Případ pro Sam II (3) 13.30 - Kutil Tim III (12) 14.00 - Přátelé VIII (1) 14.30 - Closer IV (11) 15.30 - Julie Lescautová II (8) 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Nikdo není dokonalý Úspěšný pořad s více než desetiletou tradicí

21.20 - Soukromá dramata Na vlastní oči znovu uvidíte Josefa Klímu. Legendární novinář se vrací na obrazovky... 22.15 - Sběratelé kostí V (14) 23.15 - Trampoty 00.20 - Kriminálka Kolín IV (4) 01.20 - Volejte Věštce 03.10 - Výklad snů 04.05 - Na čem záleží (202) 04.25 - Na čem záleží (203) 04.50 - Svět 2011


ŠKOLY

Maturitní kalendář 2011 Termíny konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky – dle novelizované tzv. malé maturitní vyhlášky Maturitní zkouška se koná v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období. V jarním zkušebním období se koná v období od 1. dubna do 10. června 2011, v podzimním zkušebním období od 1. září do 31. října 2011. Pořadí zkoušek v maturitním kalendáři – UTP (ústní zkoušky ► testy + písemné práce) Klasické pořadí zkoušek, jak je známe dnes – tzn. nejdříve písemné zkoušky, pak teprve ústní, bylo u nové maturity přehodnoceno a obráceno, a to hned z několika důvodů:

Prodlouží se výukový prostor ve 4. ročníku nutný k dobrání či opakování látky. Společná (státní) část maturity bude probíhat až od května, nikoli od dubna. Zkoušky společné části maturity budou žáci konat až po uzavření ročníku, tedy i po týdenním volnu, určeném k přípravě na maturitní zkoušku (svaťáku), o kterém může rozhodnout ředitel školy. Zkoušky tak budou konat pouze žáci, kteří byli k maturitní zkoušce připuštěni. Ředitel školy může rozhodnout, že Svatý týden bude společný pro ústní i písemné zkoušky. Při opačném pořadí zkoušek – TPU (testy + písemky → ústní zkoušky) byl pouze pro ústní zkoušky.

Jarní zkušební období SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST V jarním zkušebním období se dílčí ústní zkoušky společné části maturity konané před zkušební maturitní komisí konají v období od 2. května do začátku písemného bloku společné části (v grafickém schématu znázorněn zeleně) – tj. didaktických testů a písemných prací. Didaktické testy a písemné práce se konají v období od 25. května do 10. června. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají v období od 2. května do začátku didaktických testů a písemných prací – viz předchozí odstavec. Dílčí ústní zkoušky společné části a ústní zkoušky profilové části probíhají současně. Zkoušky konané formou písemné zkoušky a formou praktické zkoušky se konají nejdříve 15. dubna. Podzimní zkušební období SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST V podzimním zkušebním období se ústní zkoušky společné části konají v období od 1. září do začátku didaktického testu a písemné práce, které se konají v období od 15. září do 1. října. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky v následujícím kalendářním roce. Jednotné zkušební schéma a místa konání didaktických testů a písemných prací určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST Zkoušky profilové části maturity se v podzimním zkušebním období konají v období od 1. září do 31. října. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději jeden měsíc před jejich konáním.

Hodnocení společné části maturitní zkoušky Didaktický test je vyhodnocován CERMATem. Hodnocení žáka z ústní zkoušky společné části ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk navrhnou hodnotitelé zkušební maturitní komisi po ukončení zkoušek v daném zkušebním dni. O hodnocení ústní zkoušky společné části rozhoduje zkušební maturitní komise hlasováním a vyhotoví o tom protokol. Hodnotitelé předají bez zbytečného odkladu společné hodnocení písemné práce žáka řediteli školy. Celkové hodnocení maturitní zkoušky Hodnocení společné části maturitní zkoušky zpřístupní CERMAT řediteli školy bez zbytečného odkladu po vyhodnocení výsledků všech konaných zkušebních předmětů společné části způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději do 17. června v jarním zkušebním období a do 15. října v podzimním zkušebním období. Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky provede zkušební maturitní komise bezprostředně po ukončení zkoušek profilové části. Celkové hodnocení maturitní zkoušky provede ředitel školy podle výsledků společné a profilové části maturitní zkoušky nejpozději do 20. června pro maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období a nejpozději do 5. listopadu pro maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období.

mixty

STRANA

7-


STŘEDA 05.00 - Jalna (12/16) 05.45 - S Hurvínkem za lékařem 05.59 - Dobré ráno s Jedničkou ŠKOLKA NA JEDNIČCE 08.30 Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája (87/104) 09.30 - Doktor Martin (15/23) 10.20 - Případy detektiva Murdocha II (2/13) 11.10 - Věšák - Jiřina Jirásková 12.00 - Polední událost 12.20 - BBV, Předpověď počasí (Praha), Události v regionech plus (Brno, Ostrava) 12.30 - Sama doma Být doma neznamená být bez práce. 14.00 - Život na zámku (17/52) 15.00 - PLANETA YÓ 15:02 - Ovečka Shaun 15:11 - Záhady Toma Wizarda 15:25 - Tykadlo 15:41 - Pátrání světlušky 15.55 - PLANETA YÓ: Kouzelná školka 16.30 - Byl jednou jeden... vesmír (14/26) 17.00 - AZ-kvíz 17.30 - Pod pokličkou 18.00 - Události v regionech 18.25 - Černé ovce Nebojte se bojovat za svá práva 18.45 - Večerníček Pohádky z mechu a kapradí 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 19.55 - Sportka a Šance 20.00 - MS v hokeji 2011 Slovensko Finsko - Česko Přímý přenos utkání základní skupiny

23.05 - Svědkyně Jiřina Bohdalová v hořké komedii o tom, kam až může člověka zavést pocit vlastní důležitosti. Dále hrají: J. Somr, Viktor Preiss, Veronika Freimanová, O. Vlach, V. Thielová a další. Scénář P. Zelenka. Kamera V. Opletal. Režie Z. Zelenka 00.05 - Losování Sportky a Šance 00.10 - Na stopě Zločin se může dotknout každého z nás. Roman Svoboda pátrá, radí, informuje. 00.35 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.40 - Malá farma Hucul Dokumentární reality show 01.05 - AZ-kvíz 01.30 - Kuchařská pohotovost Špíz pokaždé jinak 02.00 - Události v regionech 02.30 - Dobré ráno s Jedničkou 05.00 - Hoby naší doby 05.20 - Sváteční slovo předsedy Evropské federace katolického vzdělávání dospělých Pavla Jajtnera 05.30 - Bydlení je hra

-

STRANA

8

3.

KVĚTEN

2011 /

SVÁTEK:

KVĚTOSLAV

08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.25 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Nehasit! Hořím! 10.00 - Výjimečná architektura: Huddersfield 10.50 - Veselé panie z Windsoru 12.35 - Kam zmizel ten starý song 13.15 - Filmopolis 14.10 - Toulky s Ladislavem Smoljakem 14.30 - Živě s Jitkou Novotnou 14.31 - Česko jedna báseň: Lukáš Marvan 14.40 - Nehasit! Hořím! 15.10 - Máchův Máj 16.00 - Výjimečná architektura: Wales 16.50 - Osobnost na Dvojce 17.00 - Barvy života 17.55 - Poklady světa 18.05 - Barcelona 18.25 - Moje rodina VII (2/9) 19.00 - Sabotáž 19.35 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.50 - KULTURA S DVOJKOU 20.05 - Dům na nebesích 22.30 - Vzkaz Jaroslava Rybky 22.50 - Divadlo žije! 23.20 - Terra musica 23.50 - Sólo pro... Iva Spydera Křižana 00.20 - 2012 - Mayská proroctví a kruhy v obilí 01.15 - Filmkompas 01.40 - Kultura.cz Brno 02.05 - Kultura.cz 02.35 - Na plný pecky 03.00 - Krásný ztrát 03.40 - Sešli se... 04.25 - Osudové okamžiky 04.40 - Zašlapané projekty

05.59 - Snídaně s Novou 09.05 - Ženatý se závazky (40) 09.30 - Bláznivá cesta 11.35 - Tescoma s chutí

08.00 - Svět Nova Cinema 08.45 - Walker, Texas Ranger V (1) 09.30 - Teleshopping 10.15 - Show Jerryho Seinfelda VIII (6, 7) 11.05 - Ženatý se závazky (177, 178) 11.55 - Teleshoppin

06.05 - Zpravodajství TV Prima 06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.50 - VIP zprávy 08.10 - Will & Grace VIII (18) 08.50 - M*A*S*H (39) 09.40 - Prostřeno! 10.30 - To je vražda, napsala VII (2) 11.30 - Diagnóza vražda IV (15)

12.20 - Ulice (240) 13.05 - Show Jerryho Seinfelda VIII (8, 9) 14.00 - Operace Crossbow 16.20 - Tisíc a jedna noc (64) 17.10 - Las Vegas. Kasino II (12) Americký seriál. V hlavních rolích James Caan a Josh Duhamel 18.05 - Walker, Texas Ranger V (2) 19.00 - Ženatý se závazky (179, 180) 20.00 - Zlaté rybky Kapitán Hora se ujímá případu zavražděné ženy a jejího zraněného manžela. Český kriminální film. Hrají R. Lukavský

21.50 - Tajemství rodinného sídla Mladé manžele, kteří se rozhodnou žít na starém rodinném sídle, pronásleduje staletá kletba. Americko-kanadský thriller. Režie J.- C. Lord. 23.35 - Víc než holá pravda (5) 00.35 - Las Vegas. Kasino II (12) 01.20 - Konec vysílání

12.00 - Polední Televizní noviny 12.30 - Walker, Texas Ranger IV (1) 13.40 - Vražedná čísla VI (14) 14.35 - Gilmorova děvčata (7) 15.35 - Krok za krokem IV (7) 16.05 - Kriminálka New York III (11) 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.35 - Tisíc a jedna noc (65) 18.30 - Ulice (1988) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Comeback Boží frisbee Celá republika je vzhůru nohama - připravuje se na příjezd papeže!

20.50 - Ozzromantika Ozzák a spol. v zajetí lásky, sexu a vášní 21.25 - Mentalista (12) 22.30 - Noční Televizní noviny 23.00 - Svatý 01.10 - Kriminálka New York III 01.55 - Novashopping 02.30 - Walker, Texas Ranger IV 03.45 - Stefanie VII (31, 32) 05.20 - Novashopping

12.30 - Případ pro Sam II (4) 13.30 - Kutil Tim III (13) 14.00 - Přátelé VIII (2) 14.30 - Closer IV (12) 15.30 - Julie Lescautová II (9) 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Cesty domů (51) Inspekce Úspěšný rodinný seriál Televize Prima.

21.20 - TOP STAR magazín 22.20 - Castle na zabití II (23) Jedna vražda nestačí Nová řada amerického kriminálního seriálu 23.20 - Sběratelé kostí II (6) Americký kriminální seriál 00.20 - Kriminálka Kolín IV (5) 01.20 - Volejte Věštce 03.05 - Výklad snů 04.05 - Na čem záleží (204) 04.30 - Na čem záleží (205)

ČTVRTEK 05.00 - Hoby naší doby 05.20 - Sváteční slovo 05.30 - Bydlení je hra 05.59 - Dobré ráno s Jedničkou ŠKOLKA NA JEDNIČCE 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája (88/104) 09.30 - Doktor Martin (16/23) 10.20 - Případy detektiva Murdocha II (3/13) 11.10 - Slovácko sa nesúdí (8/12) 12.00 - Polední události 12.20 - BBV, Předpověď počasí (Praha), Události v regionech plus (Brno, Ostrava) 12.30 - Sama doma Být doma neznamená se nebavit. 14.00 - Život na zámku (18/52) 15.00 - PLANETA YÓ 15:03 - Ovečka Shaun 15:14 - Tintinova dobrodružství 15:39 - Šikulové 15.55 - PLANETA YÓ: Kouzelná školka 16.30 - Byl jednou jeden... vesmír (15/26) 17.00 - AZ-kvíz 17.25 - Stop 17.30 - Bydlení je hra 18.00 - Události v regionech 18.25 - Černé ovce Reportáže, testy, rady 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřin 19.50 - Předpověď počasí 20.00 - Vysoká hra Petr Šiška vás provede soutěží, kde vědomosti a schopnosti riskovat mohou být klíčem k velkému zisku. Režie A. Rezek

20.55 - Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze Nový cyklus České televize vám poradí jak nenaletět, ušetřit a nechat peníze vydělávat. 21.25 - Máte slovo s M. Jílkovou Tváří v tvář problému. Připravili: J. Horská, L. Krenková a M. Straka 22.15 - Město žen I (15/24) Když se dítě nevyvede Hledám novou lásku, sex, důvěru a pochopení. Courteney Cox-Arquetteová v hlavní roli amerického komediálního seriálu Dále hrají: B. Philippsová, Ch. Millerová, I. Gomez a další. Režie Michael McDonald 22.40 - Kriminálka Paříž (18/62) Stín pochybnosti. Jak se bojuje se zločinem ve městě nad Seinou. Premiéra francouzského seriálu 23.30 - Losování Šťastných deset a Šance milion 23.35 - * Milenky III (3/4) Je důležitější láska, nebo přátelství? Závěrečná řada britského seriálu. Hrají: S. Parishová, O. Bradyová, S. Smallová, S. Connová 00.30 - AZ-kvíz 00.55 - Brno Open 2011 01.35 - Chalupa je hra 02.00 - Události v regionech 02.30 - Dobré ráno s Jedničkou

5.

KVĚTEN

2011 / KLAUDIE

08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.25 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Inventura Febia: Jiřina Bohdalová a Radek Brzobohatý 10.05 - Na plovárně s Janou Štěpánkovou 10.30 - Řekni, kde ti mrtví jsou 11.30 - Interpelace 12.25 - Ta naša kapela 13.00 - Vlak do Hongkongu 14.05 - Mizející místa domova: Annín, Vintíř a Mouřenec 14.30 - Živě se Zuzanou Burešovou 14.32 - Já chci domů! 14.55 - Rodina a já 15.20 - Diagnóza 15.40 - Moje medicína 16.00 - Kovbojové za mřížemi 16.55 - Osobnost na Dvojce 17.00 - Kamera na cestách: Sicílie 17.55 - Karnali (1/4) 18.25 - Moje rodina VII (3/9) 19.00 - Musicblo 19.35 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.50 - KULTURA S DVOJKOU 20.05 - Banderovci 21.15 - Ta naše povaha česká 21.50 - Krásný ztráty 22.30 - Made in China 23.30 - George Clinton & Parliament Funkadelic 00.30 - Paní z Izieu (1/2) 01.55 - * Q 02.20 - Náš venkov 02.40 - Sešli se... 03.25 - Podivuhodný svět 03.55 - Pohlednice z Hyde parku 04.00 - Kurs Karibské ostrovy

08.00 - Svět Nova Cinema 08.45 - Walker, Texas Ranger V (2) 09.30 - Teleshopping 10.15 - Show Jerryho Seinfelda VIII (8, 9) 11.00 - Ženatý se závazky (179, 180) 11.55 - Svět šoubyznysu 12.20 - Teleshopping 12.50 - Ulice (241) 13.30 - Show Jerryho Seinfelda VIII (10, 11) 14.30 - Cizinec u dveří 16.20 - Tisíc a jedna noc (65) 17.10 - Las Vegas. Kasino II (13) 18.05 - Walker, Texas Ranger V (3) 19.00 - Ženatý se závazky (181, 182) 20.00 - Líbánky v Las Vegas Nicolas Cage slíbí matce, že se nikdy neožení. Nakonec se přece jenom rozhodl jinak... Americká romantická komedie. Režie A. Bergman.

21.55 - Immortal Bůh Horus byl bohy odsouzen k smrti, ale smí ještě na sedm dní navštívit Zemi, kterou pomáhal stvořit. Francouzsko-italsko-britský scifi film.Hrají L. Hardy, T. Kretschmann, Ch. Rampling 23.55 - Modrá ocel 01.50 - Las Vegas. Kasino II (13) 02.30 - Konec vysílání

05.59 - Snídaně s Novou 09.05 - Ženatý se závazky (41) 09.30 - Špioni jako my 11.25 - Tescoma s chutí 11.30 - Lenssen & spol. 12.00 - Polední Tel. noviny 12.30 - Walker, Texas Ranger IV (2) 13.40 - Vražedná čísla VI (15) 14.35 - Gilmorova děvčata (8) 15.35 - Krok za krokem IV (8) 16.05 - Kriminálka New York III (12) 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.30 - Tisíc a jedna noc (66) 18.30 - Ulice (1989) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Ordinace v růžové zahradě 2 (264) MUDr. Pingl Rudovský chystá Matyho likvidaci.

21.30 - Kriminálka Las Vegas X (17) Zářný případ 22.30 - Noční Televizní noviny 23.00 - Blade 01.15 - Kriminálka New York III 01.55 - Novashopping 02.35 - Walker, Texas Ranger IV 03.45 - Stefanie VII (33, 34) Německý seriál (2001)

06.00 - Teleshopping 06.05 Zpravodajství TV Prima 06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.50 - VIP zprávy 08.10 - Will & Grace VIII (19) 08.50 - M*A*S*H (40) 09.40 - Prostřeno! 10.30 - To je vražda, napsala VII (3) 11.30 - Diagnóza vražda IV (16) 12.30 - Případ pro Sam II (5) 13.30 - Kutil Tim III (14) 14.00 - Přátelé VIII (3) 14.30 - Closer IV (13) 15.30 - Julie Lescautová II (10) 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Trampoty Nová show s koňskou dávkou humoru

21.20 - Jste to, co jíte 22.20 - Sběratelé kostí V (15) Kosti v metru 23.20 - Nikdo není dokonalý 00.40 - Vražda je tak snadná 02.25 - Volejte Věštce (S) 04.10 - Receptář prima nápadů Vše, co chcete vědět o bydlení, zahradě a chalupě, ale nevíte, kde se na to zeptat. Moderuje Přemek Podlaha


ŠKOLY

Podání přihlášky na střední školu Na všechny typy škol, včetně soukromých, a do všech forem vzdělávání mohou uchazeči podat v prvním kole přijímacího řízení až tři přihlášky ke studiu na střední školu. Za řádné vyplnění, včasné podání přihlášky a další náležitosti odpovídá každý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce sám. U žáků základních škol se však předpokládá aktivní součinnost školy a rozumná dohoda s rodiči. Vyplněnou přihlášku s dalšími požadovanými dokumenty, např. vyjádřením lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče, výstupním hodnocením ze základní školy apod., musí ve stanoveném termínu podat uchazeč přímo řediteli střední školy. Tiskopisy přihlášek mohou žáci základních škol po dohodě obdržet od třídního učitele jako v minulosti nebo si je opatří sami, stejně jako starší uchazeči. K vyplnění a podání není povinný originál formuláře ani jeho barevné rozlišení, proto si jej mohou zájemci stáhnout např. z webové stránky MŠMT na adrese http://www.msmt.cz/vzdelavani/

nove-formulare-prihlasek-vzory, nebo koupit v prodejnách SEVT a knihkupectvích s odbornou literaturou nebo získat přímo ve střední škole. Žáci se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním by měli vždy před podáním přihlášky kontaktovat střední školu, o kterou mají zájem. Zejména v případě, kdy plánují studium v běžné škole záleží na závažnosti a rozsahu jejich postižení nebo znevýhodnění, a to nejen z hlediska zdravotních požadavků pro zvolený obor, ale i možností školy takového žáka přijmout a vzdělávat. Přihlášku musí v každém případě doplnit lékařské potvrzení, případně doporučení speciálního psychologa vhodného postupu při přijímacích zkouškách. Pokud ředitel střední školy přihlášku přijme, je povinen přizpůsobit podmínky zkoušky tomuto návrhu. Doporučení: Před podáním přihlášky je vhodné se informovat o možných změnách na webových stránkách školy nebo přímo ve škole, zejména v nejasných případech.

DRUHÉ A DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Pokud se střední škole nepodaří plně obsadit žáky 1. ročník již v prvním kole, vyhlásí druhé, případně další kola přijímacího řízení. Počet volných míst bezprostředně oznámí příslušnému krajskému úřadu. Stanovení a vyhlášení termínů pro druhé kolo je již v kompetenci ředitele školy. Informaci o volných místech budou školy zveřejňovat na svých školních webových stránkách, klíčovým zdrojem informací však budou stránky krajských úřadů – www.urady.cz , kde se bude shromažďovat veškerá nabídka středních škol v daném kraji a neúspěšní uchazeči z prvního kola jedině tam získají ucelený přehled o svých možnostech. Doporučení: Webové stránky krajských úřadů s přehledy o volných místech na školách se budou plnit průběžně, tak jak školy vyhodnocují výsledky prvního a dalších kol přijímacího řízení. Je proto důležité sledovat a vyhledávat volná místa ihned po zjištění, že žák nebyl přijat k vybranému studiu.

Na druhé a další kola je nutné podat znovu přihlášku řediteli střední školy, a to včetně lékařského posudku a dalších dokumentů. Počet přihlášek v těchto dalších kolech již není regulovaný. Přestože bude v druhém a dalších kolech vyhlášen vždy jen jeden termín zkoušky, stejně jako v prvním kole je třeba sledovat, aby se uchazeči zkoušky v různých školách nepřekrývaly. V takovém případě nemá uchazeč právo požádat o náhradní termín. Ve všech kolech přijímacího řízení je možné přihlásit se ke studiu i do škol mimo region, ve kterém uchazeč bydlí.

ŠKOLSTVÍ

Gymnázium P. Křížkovského Brněnské Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací je určeno dětem s přirozeným vztahem k umění a humanitním předmětům. Ve své koncepci vychází z tradic klasického vzdělání a jedinečně propojuje všeobecně vzdělávací a profilující umělecké předměty. Důležitým a cenným prvkem je individuální přístup vyučujících a přátelské prostředí. Návštěvníky školy upoutá genius loci historické budovy a tvořivá atmosféra. Vzdělávací program pravidelně dotvářejí a obohacují projektové výukové aktivity a úspěšně realizované mezinárodní granty programu Comenius, financované Evropskou unií. Výsledky umělecké tvorby žáků lze obdivovat na veřejných prezentacích, charitativních akcích a soutěžích doma, v Evropě i v zámoří. Profilovým žákem gymnázia je osobnost vnímavá vůči světu, která dokáže svým umem potěšit smysly i srdce diváků či posluchačů. Široce zaměřená koncepce vzdělávání umožňuje absolventům pokračovat ve studiu na všech typech vysokých škol. Díky vzdělávacímu programu i profilovým předmětům je toto úspěšné soukromé gymnázium jediným tohoto typu v České republice. STRANA

9-


PÁTEK

6

KVĚTEN

05.00 - Jak na ryby s Rudou Hrušínským 05.30 - Pod pokličkou 05.50 - Kde peníze pomáhají 05.59 - Dobré ráno s Jedničkou ŠKOLKA NA JEDNIČCE 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája (89/104) 09.30 - Doktor Martin (17/23) 10.20 - Případy detektiva Murdocha II (4/13) 11.05 - Arabela (4/39) 11.40 - Básník 12.00 - Polední události 12.20 - BBV, Předpověď počasí (Praha), Události v regionech plus (Brno, Ostrava) 12.30 - Sama doma 14.00 - Život na zámku (19/52) 15.00 - PLANETA YÓ Uvidíte vítěznou „POHÁDKU NA PŘÁNÍ“ z neděle 1. 5. 2011 15.45 - PLANETA YÓ: Kouzelná školka 16.15 - Film o filmu Protektor 16.30 - Malá farma 17.00 - Za školu 17.30 - Hoby naší doby 18.00 - Události v regionech 18.25 - S Hurvínkem za lékařem 18.40 - Evropské pexeso (18/28) 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 19.55 - Losování Euromiliony 20.00 - Znamení koně (13/13) Chuchle. Soupeření farem Dáši a Kaliny mají rozhodnout koně na dráze v prestižním dostihu.

21.00 - 13. komnata Medy Mládkov Známá mecenáška a sběratelka umění prožila těžké dětství, odešla do emigrace a vrátila se, aby podporovala českou kulturu. Dodnes se potýká s byrokracií 21.30 - Všechnopárty Zábavná talk show Karla Šípa. 22.20 - Losování Euromiliony 22.25 - Hercule Poirot X Karty na stole Vraždit mohli všichni. Který z těch čtyř to byl? Další případ slavného belgického detektiva. Britský film, natočený podle románu Agathy Christie. Hrají: D. Suchet, Z. Wanamakerová, J. Alper. 00.00 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.05 - Na cestě po Leinsteru 00.30 - Slavná hudební čísla 01.20 - Po stopách Miroslav Vladyka zamíří do Královéhradeckého kraje za Albrechtem z Valdštejna 01.35 - Sváteční slovo předsedy Evropské federace katolického vzdělávání dospělých Pavla Jajtnera 01.40 - Bydlení je hra 02.05 - Události v regionech 02.30 - Dobré ráno s Jedničkou

-

STRANA

10

2011 /

SVÁTEK:

RADOSLAV

08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.25 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Ta naše povaha česká 10.05 - Krásný ztráty 10.45 Předivo života 11.10 - Karnali 11.30 - Dobrodružství vědy a techniky 12.05 - Ještě mám hlavu a dvě ruce 12.35 - Peter Kussi 13.10 - Folklorní magazín 13.45 - Posedlost rodu Šechtlů 14.15 - Vzkaz Jaroslava Rybky 14.30 - Živě s Petrem Horkým 15.10 - PORT 15.50 - JÁDRO 16.00 - Předivo života 16.25 - Karnali (2/4) 16.50 - Osobnost na Dvojce 17.00 - Benátský záliv 17.55 - Tisíc let české myslivosti 18.25 - Moje rodina VII (4/9) 19.00 - Babylon 19.35 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.50 - KULTURA S DVOJKOU 20.05 - Zázračná planeta: Jižní Pacifik (6/6) 21.00 - Dálnice 21.55 - Mistři českého animovaného filmu 22.50 - Flight of the Conchords I (12/12) 23.20 - * Q 23.50 - Malá Velká Británie 00.20 - Blues Alive 00.45 - Filmopolis 01.40 - Na plovárně s Janou Štěpánkovou

08.00 - Svět Nova Cinema 08.45 - Walker, Texas Ranger V (3) 09.30 - Teleshopping 10.15 - Největší hollywoodské záhady 10.40 - Show Jerryho Seinfelda VIII (10, 11) 11.30 Ženatý se závazky (181, 182) 12.20 - Teleshopping 12.45 - Ulice (242) 13.30 - Nová cestománie 14.05 - Líbánky v Las Vegas 15.55 - Tisíc a jedna noc (66 Americké drama Režie Ch. McDougall 18.35 - Byl jednou jeden les Kdo zachrání malého jezevce před zlou nemocí? Věrní přátelé z hlubokého lesa! 20.00 - Záhadná žena. Zpěv smrti Americký kriminální film. Dále hrají C. Williams III, N. Siemaszko, C. Sander, T. Lifford a další. Režie S. Bridgewater

21.45 - Vteřiny před katastrofou Masakr na Mnichovské olympiádě. 22.50 - Temná legenda 3 00.35 - Vteřiny před katastrofou 01.25 - Kino hororů Deset nejděsivějších scén. Strašidelný, ale i zábavný pohled do zákulisí nejlepších horrorových filmů 01.50 - Konec vysílání

05.59 - Snídaně s Novou 09.05 - Ženatý se závazky (42) 09.30 - Expert na vraždu 11.15 - Tescoma s chutí 11.30 - Lenssen & spol. 12.00 - Polední Televizní noviny 12.30 - Walker, Texas Ranger IV (3) 13.40 - Vražedná čísla VI (16) 14.35 - Gilmorova děvčata (9) 15.35 - Krok za krokem IV (9) 16.05 - Kriminálka New York III (13) 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.30 - Tisíc a jedna noc (67) 18.30 - Ulice (1990) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Deník princezny Život Anne Hathaway se ze dne na den převrátil naruby.

22.25 - Kamarádova holka Americká komedie (2008) 00.35 - Poslední obrněný vlak Sbory generála Maltseva zoufale brání klíčový most přes Berezinu. 02.50 - Novashopping 03.50 - Stefanie VII (35, 36) Německý seriál (2001) 05.25 - Novashopping

06.00 - Teleshopping 06.05 Zpravodajství TV Prima 06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.50 - VIP zprávy 08.10 - Will & Grace VIII (20) 08.50 - M*A*S*H (41) 09.40 - Prostřeno! 10.30 - To je vražda, napsala VII (4) 11.30 - Diagnóza vražda IV (17) 12.30 - Případ pro Sam II (6) 13.30 - Kutil Tim III (15) 14.00 - Přátelé VIII (4) 14.30 - Closer IV (14) 15.30 - Julie Lescautová II (11) 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Vraždy v Midsomeru XI Krvavá svatba. Britský kriminální seriál

22.00 - Show Jana Krause Jan Kraus, jak ho znáte, v úplně nové show! 23.05 - Cesty k úspěchu 23.15 - Barbar Conan Neohrožený bojovník Arnold Schwarzenegger zasvětil svůj život pomstě. 02.10 - Volejte Věštce 03.55 - Na čem záleží (206) 04.15 - Na čem záleží (207) 04.40 - S Italem v kuchyni

SOBOTA 05.00 - Kluci v akci 05.30 - Chalupa je hra 05.55 - Malý televizní kabaret 06.30 - Vonička 06.35 - Babar (16/26) 06.55 - Willy Fog na cestě kolem světa (18/26) 07.20 - Věda je detektivka 07.50 - Bimbuli 08.05 - Cesta do vesmíru (14,15) 08.15 - Království křivých zrcadel 09.30 - Zprávičky 09.50 - Bludiště 10.20 - Kráska v růžovém 12.00 - Z metropole (Praha), Týden v regionech (Brno, Ostrava) 12.30 - Auto Moto styl 13.00 - Jak na ryby s Rudou Hrušínským 13.30 - Atentát Český film o dramatických událostech kolem útoku na jednoho z nejmocnějších mužů Třetí říše Reinharda Heydricha 15.15 - Sever a Jih (12/12) 16.05 - Dempsey a Makepeaceová (15/31) 17.00 - Kluci v akci 17.30 - Taxík TO NEJLEPŠÍ Z... 18.00 - Uvolněte se, prosím 18.45 - Večerníček Pohádky z mechu a kapradí 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 20.00 - Všechno nejlepší Jiřina Bohdalová oslaví své životní jubileum se svými kolegy, přáteli a hlavně s televizními diváky.

21.20 - Fany Jiřina Bohdalová ve výjimečné roli oceněné Českým lvem v oblíbeném filmu o dramatickém soužití dvou sester (1995). Dále hrají: J. Jirásková, M. Donutil, A. Goldflam, M. Huba, O. Vlach, J. Třebická, A. Hegerlíková a další. Scénář J. Hubač. Kamera J. Macháně. Režie K. Kachyňa 23.00 - Ďáblova páteř Děsivé příběhy z vrcholící občanské války se vkradou i do stěn zpustlého sirotčince. Španělskomexický horor (2001). Hrají: E. Noriega, M. Paredesová, F. Luppi a další. Režie Guillermo del Toro 00.45 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.50 - * Californication III (12/12). Mia culpa Jak překonat krizi středního věku - návod pro otrlé. David Duchovny v hlavní roli amerického komediálního seriálu 01.20 - Pod pokličkou Vodu z kohoutku můžeš píti, holoubku 01.45 - 13. komnata Medy Mládkové 02.15 - Televarieté 04.40 - Po stopách

7.

KVĚTEN

2011 /

SVÁTEK:

STANISLAV

08.30 - Panorama 09.10 Náš venkov 09.30 - Folklorika 10.00 - Putování za písničkou 10.30 - Tisíc let české myslivosti 11.00 - Československý filmový týdeník 11.15 - Divadlo žije! 11.45 - Game Page 12.10 - Musicblok

06.05 - Pirátova rodinka (12) 06.35 - Roary 06.50 - Bolek a Lolek (1) 07.00 - Myšák Stuart Little (2) 07.30 - Spongebob v kalhotách (19) 08.00 - Přežil jsem (1) 08.50 - Tučňáci z Madagaskaru (25) 09.20 Česko Slovenská SuperStar

12.45 - Filmkompas 13.15 - Čtenářský deník... 13.30 - Knižní svět 14.00 - Zázračná planeta: Jižní Pacifik (6/6) 14.55 - Lososí farmy 15.55 - Toulky s Ladislavem Smoljakem 16.15 - Dunkerque 18.30 - Kultura.cz 19.00 - Ti nejlepší z klasiky 19.30 - Terra musica 20.00 - Šumné stopy (3/10) 20.35 - Evropský koncert 2011 22.10 - Třistatřicettři 23.05 - Papírový voják 01.05 - Kosmopolis 01.30 - Japonský příběh lásky a nenávisti 02.30 - Malá Velká Británie (5/22) 03.00 - Sešli se... 04.05 - Podivuhodný svět 04.25 - Ilustrované fejetony Ludvíka Vaculíka 04.35 - Zašlapané projekty Zánik továrny EMBO Zničující kampaň pohřbila smělé sny ostravského podnikatele Bojdy. Dokument z cyklu o unikátních nápadech, projektech a objevech

12.00 - Volejte Novu 12.30 - Rodinné trampoty oficiála Tříšky 14.15 - Šest medvědů s Cibulkou 16.05 - Chceme žít s vámi 2011 16.25 - Nikdy to nevzdávej! 18.30 - Koření 19.30 - Televizní noviny

09.00 - Svět Nova Cinema 09.30 - Teleshopping 10.05 - Za stříbrným plátnem 10.35 - Svět šoubyznysu 11.05 Největší hollywoodské záhady 11.30 - Teleshopping 11.55 - Nováci

06.15 - Zpravodajství TV Prima 07.20 - Pokémon. Diamant a perla XI (21) 07.50 - Mickeyho klubík II (33) 08.20 - M*A*S*H (41) 08.55 - Autosalon 10.10 Kam na výlet? 10.45 - Farmář hledá ženu 11.50 - Beethoven

12.20 - Nováci 12.50 - Byl jednou jeden les 14.15 - Perfektní skóre Americko-německá komedie. Hrají Ch. Evans, B. Greenberg, E. Christensen a další. Režie B. Robbins 16.05 - Vteřiny před katastrofou Výbuch sopky Soufriére Hill... 17.10 - Vteřiny před katastrofou 18.10 - Veselé Vánoce přejí chobotnice

13.45 - Velké nesnáze v Malé Číně 16.00 - Julie Lescautová VII (3) 18.00 - Jak se staví sen 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus Publicistika. rozhovory, komentáře, analýzy 19.50 - VIP zprávy

20.00 - Sex ve městě S. J. Parker a „pan Božský“ se dohodnou, aby se po desetileté známosti vzali.

23.05 - Ochránce Akční film v koprodukci USA, VB, Německo, Rumunsko 00.50 - Démon pomsty. Krvavá lázeň. Svár mezi rodinami Hatfieldových a McCoyových zuří již celá desetiletí. 02.30 - Novashopping 03.05 - Volejte Novu 04.20 - Stefanie VII (37)

20.00 - Vesničko má středisková Český film. Dále hrají R. Hrušínský a další. Režie J. Menzel

20.00 - Božský Evan Čerstvého kongresmana Evana (Steve Carrell) se rozhodne Bůh (Morgan Freeman) otestovat. Americká komedie (2007). Dále hrají J. Goodman, L. Grahamová a další.

21.55 - Perem markýze De Sade Markýz Geoffrey Rush nepřestává psát své zvrácené romány i v těch nejkrutějších podmínkách. 00.20 - Zvětšenina Drama v koprodukci Itálie, USA a Velké Británie 02.20 - Perem markýze De Sade 04.25 - Konec vysílání

22.15 - Nico, víc než zákon Policista a válečný veterán Steven Seagal je na stopě obchodu s drogami. 00.20 - Temné vody 02.30 - Volejte Věštce 04.15 - Miláčci 05.00 - Trní Radosti a slasti po boku atraktivní tygřice. Večerní talkshow Báry Štěpánové. Režie A. Vomáčka


Jsme

ten náskok nelze přehlédnout.

Stres a stavy úzkosti si vybírají svoji daň. Jsou spouštěčem závažných onemocnění a poruch imunity.

Pomoc pro každý den! STRES V PRÁCI

STRES DOMA

STRES VE ŠKOLE STRES NA SILNICI

Doplněk stravy

STRES V POSTELI

 HypnoX® StressPro® je určen pro lepší odolnost vůči stresu.  Působí při regulaci sekrece stresových hormonů.  Je velmi efektivní při psychickém vypětí a podporuje zklidnění a harmonizaci mysli.  Blahodárně působí při stavech úzkosti.  Není návykový a nezpůsobuje ospalost. Účinnou látkou v HypnoX® StressPro® je Lactium®, látka, která dostala bronzovou medaili za Nejlepší inovaci ze zdravotních ingrediencí (Paříž 2004).

Pro více informací volejte zákaznickou linku 800 900 077 nebo navštivte www.barnys.cz a www.proti-stresu.cz probrno_190x135_hypnox stress_pro_3|2011.indd 1 MANŽELÉ KRATOCHVÍLOVI

Do lékáren dodává Barny’s, člen skupiny PHARMACHEM L A B O R A T O R I E S

19.4.2011 15:21:33

ˇ CALOUNICTVÍ • • • •

Výroba válend s úložným prostorem Opravy starožitného a souèasného nábytku 400 druhù potahových látek Pøi objednání opravy a nového potažení sedací soupravy, nebo zhotovení nové válendy

taburet a polštáø ZDARMA

• Doprava po Brnì zdarma

ot. doba: pondělí - čtvrtek 8.00 - 17.00

• NOVÉ HALY, výběr a optimalizace provedení • MONTÁŽE, ZATEPLOVÁNÍ A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH HAL • POUŽITÉ HALY, výkup, prodej, montáž

s13060

U sokolovny 38, Brno-Bystrc, tel.: 546 220 202, 546 221 859, mobil: 602 875 058, po - èt 16:00 - 18:00 hod.

• KOMERČNÍ NEMOVITOSTI, haly, aereály, pozemky, služby RK • STŘEŠNÍ PANELY s integrovanými fotovoltaickými články • SENDVIČOVÉ PANELY i pro zemědělství speciální typ Agrozoo PUR

STRANA

11 -


NEDĚLE 05.00 - Auto Moto styl 05.30 - Zajímavosti z regionů 05.55 - Prstýnek bez kamínku 06.30 - Trojčátka (19/26) 07.00 Tajemství proutěného košíku (12/13) 07.30 - Studio Kamarád 09.45 - Kalendárium 10.00 - Toulavá kamera 10.30 - Objektiv 11.00 - Jana Eyrová (2/4) 12.00 - Otázky Václava Moravce 13.00 - Sváteční slovo synodního seniora ČCE Joela Rumla 13.05 - POHÁDKA NA PŘÁNÍ Pro pohádku hlasujte na www.ct1.cz 14.10 - Svět ČT Pro pamětníky... 14.30 - Májové hvězdy 16.05 - Pokračování příště 16.45 - Arabela (5/39) 17.15 - Jak si zasloužit princeznu 18.30 - Kde peníze pomáhají 18.40 - Dějiny udatného českého národa 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 19.55 - Sportka a Šance 20.00 - Protektor Marek Daniel a Jana Plodková v osudové a riskantní hře o kariéru, lásku a lidskou důstojnost v temných časech válečného protektorátu. Distribuční film České televize. Dále hrají: K. Menšíková, T. Měcháček, R. Stanke, J. Budař, J. Ornest, S. Nováková

8.

KVĚTNA

2011 /

SVÁTEK:

08.30 - Panorama 09.10 - Hledání ztraceného času 09.30 - Šumné stopy (3/10) 10.00 Žijeme s vírou 10.30 - US-Army v ČSR 1945 10.50 - Taxmen 11.50 - Království divočiny: Tygři 12.20 - Kamera na cestách: Kanárské ostrovy 13.10 - Mýty a fakta historie: Kdo postavil egyptské pyramidy? 14.00 - Poklady světa 14.10 - Barcelona 14.30 - Výjimečná architektura: Wales 15.20 - Deset století architektury 15.35 - Mizející místa domova: V Kumerském pohoří 15.55 - Kamarádky na smrt 16.50 - Křesťanský magazín 17.15 - Cesty víry: Kláštery Transylvánie 17.45 - Uchem jehly 18.15 - O češtině 18.30 - Kultura.cz 19.00 - Na plný pecky 19.30 - Sólo pro... Iva Spydera Křižana 20.00 - Kovbojové za mřížemi 20.55 - Na plovárně s Karlem Hvížďalou 21.25 - Ďáblova dílna 23.00 - * Pravá krev II 23.55 - Hospůdka 00.15 - Babylon 00.40 - Musicblok 01.05 - Sabotáž 01.35 - Žijeme s vírou 02.00 - Koncert ze Zlatého salónku Pražského hradu

08.30 - Svět Nova Cinema 09.00 - Teleshopping 09.45 - Nenarozený 11.25 Teleshopping 11.45 - Perfektní skóre 21.45 - 168 hodin Události týdne očima zpravodajství České televize 22.15 - V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN: Přízrak Na první pohled to bylo takové bezstarostné studentské poválečné léto... Kriminální příběh podle povídky Hany Proškové (1987). 23.25 - Losování Sportky a Šance 23.30 - Svět ČT Exkluzivní pohled do světa natáčení, světa televizních osobností... 123.50 - Losování Šťastných deset a Šance milion 23.55 - Černá listina Annie Girardotová jako žena, která se rozhodla vzít spravedlnost do svých rukou. Francouzský thriller (1984). Dále hrají: F. Marthouret, P. Crauchet a další. Režie Alain Bonnot 01.25 - Všechnopárty 02.10 - Láska malovaná Malý filmový muzikál o dívce, která si přeje vše, co vidí (1974). Hrají a zpívají: P. Černocká, J. Hrzán a W. Matuška. Scénář J. Melíšek. Kamera J. Macháně. Režie Z. Sirový 02.40 - Kalendárium 03.00 - Otázky Václava Moravce 04.00 - Otázky Václava Moravce 2. část

-

STRANA

12

13.25 - Nikdy to nevzdávej! Americký romantický film. Režie S. McNamara 15.25 - Rodinné trampoty oficiála Tříšky Česká komedie (1949). Dále hrají J. Kurandová, A. Šůra, R. Hrušínský, S. Fišer a další. Režie J. Mach 17.05 - Vteřiny před katastrofou 18.10 - Vražedná čísla III (15) 19.05 - Vražedná čísla III (16) 20.00 - Já už budu hodný, dědečku! Dá se napravit nenapravitelný? Česká komedie. Hrají M. Kopecký, A. Vránová, L. Pešek, F. Filipovský, N. Gaierová a další.

21.45 - Policajtka Policistka Jennifer Lopez by se během pronásledování podezřelého málem stala obětí fatální léčky... Dále hrají J. Sisto, T. Howard, S. Braga a další. Režie L. Mandoki 23.40 - Skrytá vášeň Americký erotický film 01.25 - Policajtka 03.05 - Konec vysílání

ZLATAN/ZLATOMÍR

05.45 - Pirátova rodinka (13) 06.15 - Bolek a Lolek (2) 06.25 - Batman vítězí II (13) 06.50 Avengers. Nejmocnější hrdinové světa (5) 07.20 - Spongebob v kalhotách (20) 07.50 - Skippy (34) 08.20 - Babicovy dobroty 09.00 - Koření 09.55 - Past na kachnu 11.25 - Memphiská kráska T 13.30 - Velká cena Turecka Přímý přenos čtvrtého závodu Mistrovství světa jezdců Formule 1 16.05 - Popravdě řečeno 17.00 - Odpolední Tel. noviny 17.40 - Babicovy dobroty 18.20 - Rady ptáka Loskutáka 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Česko Slovenská SuperStar Pátá velkolepá finálová show plná překvapení!

22.45 - Střepiny 23.15 - Hudson Hawk B. Willis je po deseti letech vězení propuštěn na svobodu. Krimi komedie USA 01.05 - Novashopping 01.45 - Kriminálka New York III 02.20 - DO-RE-MI 03.45 - Stefanie VII (38, 39) 05.20 - Novashopping

06.05 - Zpravodajství TV Prima 07.10 - Pokémon. Diamant a perla XI (22) 07.40 - Mickeyho klubík II (34) 08.10 - Svět ve válce (9) 09.20 - Svět 2011 09.55 - M*A*S*H (42) 10.25 - M*A*S*H (43) 11.00 - Partie 11.45 - Receptář prima nápadů 12.55 - Nedokonalé zločiny I 14.05 - Anděl na horách Nerudný revizor J. Marvan musí na zimní dovolené zvládnout své rodičovské povinnosti i nástrahy velehor. 15.45 - Sestra v akci 2 18.00 - S Italem v kuchyni 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Máš minutu! Velkolepý soutěžní pořad je postaven na disciplínách, které si každý může zkusit doma.

21.15 - Aféry Schodiště milenek Advokát Dan Majer rozplétá manželské i nemanželské aféry svých klientů... 22.05 - Šakal 00.40 - ŠÉFKA 02.30 - Volejte Věštce 04.10 - Nedokonalé zločiny I V kufru auta je nalezena uškrcená a znásilněná pokladní ze supermarketu.

PONDĚLÍ 05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája (90/104) 09.30 - Doktor Martin (18/23) 10.20 - Případy detektiva Murdocha II (5/13) 11.10 - Film o filmu Karamazovi 11.30 - 13. komnata Medy Mládkové 12.00 - Polední události 12.20 - BBV, Předpověď počasí (Praha), 12.30 - Sama doma 14.00 - Život na zámku 15.00 - PLANETA YÓ 15.55 - PLANETA YÓ. Kouzelná školka 16.30 - Byl jednou jeden... vesmír (16/26) 17.00 - AZ-kvíz 17.30 - Kuchařská pohotovost 18.00 - Události v regionech 18.25 - Černé ovce Nebojte se bojovat za svá práva - pomůžeme vám! (Premiéra) 18.45 - Večerníček Pohádky z mechu a kapradí 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 20.00 - Četnické humoresky Ochotníci Klidné dny prolomí případ vraha taxikářů, který obsadí továrnu a ohrožuje dělníky (2000). Hrají. T. Töpfer, Z. Junák, I. Trojan, L. Šafránková, V. Galatíková, A. Goldflam a další. Kamera J. Víšek. Režie A. Moskalyk (81min)

9.

KVĚTNA

2011 /

SVÁTEK:

08.00 - Moje rodina VII (5/9) 08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.25 - Osobnost na Dvojce 09.30 - Záhada zavřených dveří 10.20 - Bílá místa 10.40 - Abeceda komunistických zločinů 10.55 - Starověký Řím: Vzestup a pád impéria 11.50 Záhady starého Egypta 12.10 - Vzduch je naše moře 12.30 - Miloš Knorr 13.05 - Televizní klub neslyšících 13.35 - Deset století architektury 13.50 - Hledání ztraceného času 14.10 - Československý filmový týdeník 14.30 - Živě s Václavem Žmolíkem 14.35 - Bílá místa 14.55 - Abeceda komunistických zločinů 15.20 - Záhady starého Egypta 15.35 - Vášeň sběratelská 15.55 - Starověký Řím 16.50 - Osobnost na Dvojce 17.00 - Kronika III. říše (3/4) 17.55 - Zrezivělá krása 18.25 - Moje rodina VII (5/9) 19.00 - Game Page 19.35 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.50 - KULTURA S DVOJKOU 20.05 - Kronika III. říše (4/4) 21.00 - Neznámí hrdinové 21.30 - Historie.cs 22.30 - * Hlad 00.00 - Stanley Jordan

09.00 - Svět Nova Cinema 09.30 - Teleshopping 10.05 - Za stříbrným plátnem 10.30 Svět šoubyznysu 11.00 - Kino hororů 11.25 - Nenarozený 21.25 - Reportéři ČT Kauzy a reportáže s Markem Wollnerem (Premiéra - opakování 10.5./ČT1) 22.10 - Na cestě po severním Veracruzu S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem krajem divokých orchidejí za mexickými letci, vanilkovou legendou a do prvního křesťanského kostela na západní polokouli 22.40 - Na stopě Zločin se může dotknout každého z nás. Roman Svoboda pátrá, radí, informuje. Sledujte také na www.ct1.cz/nastope (Premiéra - opakování 11.5./ČT1) 23.05 - Marta Kubišová 2005 Záznam koncertu z Divadla na Vinohradech. Uvádí Milan Hein. Hosté. Ch. Poullain, R. Krajčo a J. Lábus. Hraje skupina P. Maláska. Kamera J. Špelda. Režie V. Polesný 00.00 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.05 - Máte slovo s M. Jílkovou Tváří v tvář problému 00.50 - Jef Kratochvil, fotograf Medailon známé brněnské osobnosti 01.10 - AZ-kvíz 01.35 - Z metropole

13.00 - Teleshopping 13.25 - Show Jerryho Seinfelda VIII (12, 13) 14.25 - Ohnivá řeka 16.15 - Tisíc a jedna noc 17.10 - Las Vegas. Kasino II 18.05 - Walker, Texas RangerV (4) 19.00 - Ženatý se závazky 20.00 - Únos Manželé Kurt Russell a Kathleen Quinlan jedou přes Nevadskou poušť do San Diega. Jejich auto se rozbije zrovna mezi dvěma městy. Naštěstí jim pomoc nabídne řidič projíždějícího kamionu Red, který slíbí, že Kathleen odveze k telefonu v blízkém motelu.

21.50 - Poslední plavba 23.40 - Víc než holá pravda Skrytá kamera Playboye nachytala krásné dívky a muže v nevšedních situacích... Americký erotický seriál (1995-1996). 00.40 - Las Vegas. Kasino II Americký seriál (2004). V hlavních rolích James Caan a Josh Duhamel 01.25 - Konec vysílání

CTIBOR/CTIBORA

05.59 - Snídaně s Novou 09.00 - Ženatý se závazky 09.30 - Co mám na tobě ráda 09.55 Ohnivá řeka 11.50 - Tescoma s chutí 12.00 - Polední Televizní noviny 12.30 - Walker, Texas Ranger 13.35 - Námořní hlídka (1) 14.40 - Gilmorova děvčata 15.35 - Krok za krokem IV 16.05 - Kriminálka New York 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.35 - Tisíc a jedna noc 18.30 - Ulice (1991) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Česko Slovenská SuperStar Další soutěžící musí opustit tuto soutěž! Chvilky napětí i dojemné loučení!

21.10 - Kriminálka Anděl 22.30 - Noční Televizní noviny 23.00 - Zákon a pořádek. Zločinné úmysly 23.50 - Poker After Dark II 00.40 - Mrtvá zóna VI (4) 01.25 - Novashopping 02.00 - Bujné fantazie Nechte se unést dokonalým sexem 02.55 - Konec vysílání

07.20 - Párty s kuchařem 07.50 - VIP zprávy 08.10 - Will & Grace VIII (21) 08.50 - M*A*S*H (44) 09.40 - Prostřeno! 10.30 - To je vražda, napsala 11.30 - Diagnóza vražda IV 12.30 - Případ pro Sam II (7) 13.30 - Kutil Tim III (16) 14.00 - Přátelé VIII (5) 14.30 - Closer IV (15) 15.30 - Julie Lescautová II 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Cesty domů (52) Rudolf s Petrem se konečně vyrovnají s Hlaváčkem. Honza trvá na svých požadavcích, soud o kluky bude tvrdý.

21.20 - Farmář hledá ženu První řada oblíbené show se blíží k závěru. Po dvou měsících od natáčení romantických výletů zamilovaných dvojic se společně setkají všichni farmáři a ženy. 22.20 - Anatomie lži II (1)-ST 23.20 - Sběratelé kostí II 00.20 - Kriminálka Kolín IV 01.20 - Volejte Věštce (*) 03.10 - Výklad snů (*)


PŘÍLOHA - dům, bydlení, zahrada

dům - bydlení Tepelná čerpadla aneb nové možnosti alternativních zdrojů tepla Trvalý růst cen energií v mnoha z nás stále častěji vyvolává otázku, jaký způsob uživatelsky příjemného, ekonomicky výhodného a ekologicky šetrného vytápění zvolit. Jedny z největších úspor nákladů přináší podle výpočtů provoz otopných soustav s tepelnými čerpadly.

Jak tepelné čerpadlo vzduch-voda funguje? Tepelné čerpadlo pracuje ve svém principu jako chladicí zařízení, jehož hnacím prvkem je spirálový kompresor. Zařízení odvádí ve výparníku teplo z okolního prostředí – tím toto prostředí ochlazuje – a pomocí hnací elektrické energie ho předává v kondenzátoru do prostředí s vyšší teplotou, například do topné vody – tím toto prostředí ohřívá. Teplo převáděné z výparníku do kondenzátoru se přitom zvětšuje o teplo, na které se v kompresoru mění hnací elektrická energie. Jinými slovy řečeno: Tepelná energie produkovaná tepelným čerpadlem je dána součtem obou vložených energií, což znamená, že je vždy větší než energie hnací Požadavky na instalaci a ovládání Požadavky na instalaci tepelného čerpadla vzduch - voda jsou minimální. Jedná se pouze o jednoduchý základ pro venkovní jednotku a druhým požadavkem je prostup zdí. Poté už jde vše snadno. Tato zařízení jsou totiž bezobslužná. Regulace tepelného čerpadla už vše zařídí. Součástí dodávky je ekvitermní regulace, funkce pro řízení až tří topných okruhů, regulace bivalentního zdroje a sofistikované funkce pro ohřev teplé užitkové vody.

V České republice jsou pro tato tepelná čerpadla ideální klimatické podmínky. Vzhledem k průměrné teplotě vzduchu během topné sezóny minimálně +3°C a schopnosti úsporně vytápět i při venkovní teplotě až -25°C je jejich průměrný výkon stejný jako u systému zeměvoda, jejichž realizace je technicky mnohem náročnější a pro investora podstatně dražší. Proč vybrat právě tepelné čerpadlo vzduch-voda? Vzduch představuje nejdostupnější, prakticky neomezený a z ekologického hlediska nejvýhodnější zdroj tepla. Teplo odebrané vzduchu je totiž opět vráceno zpět tepelnými ztrátami objektu. Tepelná čerpadla vzduch - voda tedy nenarušují teplotní rovnováhu okolí, jak tomu je u tepelných čerpadel země-voda. K výhodám patří i to, že tyto systémy mohou pracovat celoročně a být velice efektivně využívány i pro přípravu teplé užitkové vody nebo ohřev vody v bazénu. Narozdíl od toho systémy země-voda vyžadují několikaměsíční odstávku během letní sezóny pro regeneraci zemních kolektorů, aby nedocházelo v průběhu času ke snižování jejich výkonu.

Při uvedení tepelného čerpadla do provozu odborný technik nastaví všechny požadované parametry tepelného čerpadla, aby byl provoz co nejefektivnější. Zákazník je při tomto zprovoznění seznámen s regulací tepelného čerpadla, ale z hlediska ovládání to pro něho znamená, že si na prostorovém termostatu v pokoji už potom pouze nastaví požadovanou teplotu v místnosti. 10 bodů jak se vyhnout pochybení při nákupu tepelného čerpadla V případě, že jste se rozhodli pro nákup tepelného čerpadla, vezměte v úvahu následující doporučení a upozornění při výběru jeho dodavatele. Nechte si radit pouze od lidí, kteří tepelné čerpadlo doma mají a ví, o čem mluví. Nikdy nekupujte tepelné čerpadlo samostatně. Vždy jen jako komplet i s montáží, projektem a uvedením do provozu. Dodávku tepelného čerpadla si sjednejte přímo s montážní firmou, neobjednávejte ji nikdy přes stavební firmu. V případě, že za tepelné čerpadlo stavební firmě zaplatíte a ona z nějakých důvodů nezaplatí

firmě, co tepelné čerpadlo montovala, budete pravděpodobně bez servisu a bez záruky. Nabídky velmi levných nebo „nejlevnějších tepelných čerpadel na trhu“ hoďte okamžitě do koše. Při výběru dodavatele tepelného čerpadla nekoukejte jen na nejnižší cenu. Na první pohled levné tepelné čerpadlo se může pořádně prodražit. Kriticky zhodnoťte slibované záruky a schopnost firmy slíbeným závazkům dostát. Zkontrolujte si na internetu webové stránky dodavatele, dovozce nebo výrobce tepelného čerpadla. Zkontrolujte, zda se informace o parametrech a zárukách nerozcházejí s tím co Vám tvrdí prodejce. Zamyslete se nad tím, co budete dělat, když člověka, který vám chce prodat tepelné čerpadlo, přejede auto. Je v jeho firmě dostatek zkušených lidí, kteří Vám pak zajistí servis? Je v ČR zastoupení pro tato tepelná čerpadla, které se o Vás pak postará? Poptejte více firem, nenechte se zlákat první „výhodnou“ nabídkou.

Věnujte čas prohlídce již instalovaných tepelných čerpadel. Sledujte hlavně: a. Jak instalace vypadá po dlouhodobém provozu b. Zeptejte se majitele, jak probíhal záruční servis c. Vyzkoušejte si jak se ovládá regulace d. Poslechněte si jak ze zařízení hlučné Komunikuje s Vámi regulace česky? Prohlédněte si kvalitu návodu na použití. Návratnost investice do tepelného čerpadla Pořizovací cena je z pohledu návratnosti vyvážena minimálními provozními náklady. Podle druhu porovnávané energie se při současných cenách pohybuje od tří do osmi let. To je podstatně kratší doba než vlastní životnost tepelného čerpadla, která dosahuje až 25 let. STRANA

13 -


PŘÍLOHA - dům, bydlení, zahrada

Co byste měli vědět o plastových oknech Výhody plastových oken Kvalitní plastová okna mají výborné tepelně izolační vlastnosti, výměnou starých oken za nová podstatně snížíte náklady na vytápění. V praxi se udává až 40% úspora! V porovnání s okny z jiných materiálů (dřevo, hliník) vychází plastová okna suverénně nejlevněji.

Výhodou těchto oken je jejich odolnost vůči klimatickým vlivům, běžnému mechanickému namáhání i působení času. Životnost se udává kolem 35 – 50 let při zachování všech parametrů. Okna není potřeba v průběhu času nijak natírat a jejich údržba je velice snadná. Plastová okna se vyrábí kromě notoricky známé bílé v dalších barevných provedeních, u kterých se nemusíte obávat, že barvu s postupem času ztratí. Kromě klasických barev si můžete zvolit vzory, které dokonale imitují dřevo, nebo mít jinou barvu zvenčí a jinou zevnitř.

-

STRANA

14

A jedna nesporná výhoda na závěr. Zruční technici jsou schopni vyměnit plastové okno během pár hodin, takže se nemusíte obávat osazení ani v chladnějších měsících. Názor, že starými okny uniká nejvíce tepla, a proto je třeba dát přednost výměně oken před zateplením stěn, je zavádějící. Okny opravdu uniká nejvíce tepla, ale efektivita výměny oken, měřená poměrem investičních nákladů k úspoře tepla není nejvyšší. Doba návratnosti investic vložených do výměny oken je totiž mnohem delší, než například zmiňované zateplení stěn. Nevýhody plastových oken Při mechanickém poškození je okno obtížně opravitelné, situace většinou končí výměnou celého poškozeného kusu. Plastová okna díky svému elektrostatickému náboji přitahují prach a musí se proto častěji mýt. Pozor na levná okna, většinou se jedná o recyklované plasty s krátkou životností. Profil je tvořen ze dvou vrstev, kde vnější, bílá strana okna imituje vzhled plnohodnotného profilu, zatímco vnitřek profilu je tvořen šedou vrstvou recyklovaného plastu.

Clean efekt Některé okenní profily mají speciální povrchovou úpravu odpuzující vodu. Dešťová voda se neudrží na povrchu rámu a současně strhává nečistoty. Povrch rámu tak zůstává i po zaschnutí čistý. Tento efekt se objevuje i u skel nové generace.

zejména v průběhu stavebních prací. Vyčištění raději ponechte odborníkům. Nezapomínejte na údržbu gumového těsnění. Při nedostatku péče těsnění rychle stárne a ztrácí své těsnící vlastnosti, proto je jednou ročně přetřete silikonem nebo jelením lojem. Gumové těsnění nesmí přijít do styku s koncentrovaným čisticím prostředkem ani olejovými látkami. Zbytky čisticích prostředků na těsnění ihned odstraňte čistou vodou. Zkontrolujte těsnost mezi křídly a rámem, v případě poškození nechte těsnění vyměnit. Zkontrolujte odvodňovací kanálky na vnější straně okna - musí zůstat čisté a průchodné. Zkontrolujte šrouby a kování, v případě potřeby dotáhněte.

Údržba Abyste dosáhli co nejdelší životnosti plastových oken, měli byste provést jednou ročně jejich pravidelnou údržbu. Pokud budete dodržovat pár následujících procedur, budou vám okna sloužit bez problémů desítky let: Přezkoušejte funkčnost všech pohyblivých částí kování a promažte je kapkou lehkého oleje. Kování chraňte proti nadměrnému znečištění,

Ekologie Na první pohled vypadají plastová okna jako strašák všech ekologů. Kupodivu na tom plastová okna nejsou tak špatně. Renomovaní výrobci garantují, že jejich výrobky jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelných materiálů. Navíc oproti dřevěným oknům je není potřeba ošetřovat různými nátěry a laky v průběhu jejich životnosti.

Péče o plastová okna Stejně jako každá stavební část domu, také plastová okna mohou podléhat neúměrnému zatížení a námaze. Aby okno plnilo správnou funkci, je nezbytná správná péče a údržba. Materiál, z něhož jsou plastová okna vyrobena, není na údržbu náročný a snadno se ošetřuje. Pro trvalé udržení bezvadného povrchu doporučujeme použít následující postupy.


PŘÍLOHA - dům, bydlení, zahrada

STRANA

15 -


PŘÍLOHA - dům, bydlení, zahrada

Cenově dostupné koupelnové jádro

V panelovém bytě má investor v podstatě dvě možnosti – buď zvolit cestu nejmenšího odporu a nižších finančních požadavků a umakart pouze zkulturnit. Při tomto řešení se používají různé obkladové panely, které se na původní stěny buď nalepí, nebo přišroubují. Toto řešení se hodí spíše pro obyvatele pronajatých bytů než pro jeho vlastníky z důvodu kratší životnosti.

Výběr stavební firmy nepřinese problémy, pokud dáme na doporučení přátel nebo vybereme firmu s20letou praxí jako je firma Aksamit, s. r. o. Na svých webových stránkách www.aksamit.cz má aktuální rozpočet různych variant rekonstrukcí a na zavolání vám ochotně bezplatně vše vysvětlí a poradí. Základní cena za kompletní rekonstrukci se pohybuje kolem 80 000 Kč a je jen na uživateli, zda si přeje mít sprchový kout, prostornou vanu nebo umyvadlo na WC. Pohl Milan – stavitel tel.: 777 880 000

Inspiraci lze najít na internetu nebo v různých časopisech. Vybavení koupelny je vždy otázka peněz. Výhoda je, že vždy lze lépe měnit vodovodní baterie, umyvadlo nebo doplňky než po čase osekávat obklad, protože se přestal líbit.

Nebo odstranit umakartové jádro a na jeho místě nechat vybudovat novou koupelnu a WC ze sádrokartonových nebo zděných příček. Tato rekonstrukce běžně trvá deset dnů. Důležité je rekonstruovat relativně levně a přitom nesklouznout ke kompromisům.

Systémy klimatizačních jednotek Splitová klimatizace – split – je jedním z nejvíce rozšířeným typem klimatizace, který je možné použít jak ve stávající tak i nově budované bytové jednotce. Tento systém bude pro vás to pravé, chcete-li například klimatizovat jednu nebo několik navzájem polohově vzdálených místností. Jedná se vlastně o dvě jednotky, venkovní (kompresor) a vnitřní (výparník), které jsou vzájemně propojení potrubím, ve kterém proudí chladící médium. Dále existují klimatizační jednotky, které nemají venkovní část a ty jsou vhodným řešením tam, kde není možnost umístění do venkovního prostoru. Pokud však máte v úmyslu klimatizovat všechny místnosti, bude pro vás nejlepší volbou zvolit centrální klimatizační zařízení, které umožňuje napojení několik vnitřních jednotek na jednu venkovní jednotku. Venkovní jednotka je však vyžaduje více prostoru a je taktéž více hlučná.

DÁRKOVÝ POUKAZ

na uplatnění slevy ve výši

2 900,- Kč

Výroba nábytku - 777 699 196

Kromě těchto stabilních řešení je možné taktéž zvolit řešení takzvané okenní klimatizační jednotky, která je instalována přímo do okna. Výhodou tohoto řešení je, že není třeba rozvádět přívodní potrubí, vše se odehrává téměř na skle. Jednou z nevýhod je však ne příliš estetický

GARÁŽOVÁ VRATA VŠECH TYPŮ • BOHATÝ SORTIMENT OPLOCENÍ • VJEZDOVÉ BRÁNY • POHONY A PŘÍSLUŠENSTVÍ • ZAHRADNÍ DOMKY A ZAHRADNÍ NÁBYTEK AKCE: Sekční garážová vrata "zlatý dub", "ořech" nebo "mahagon" za 21 990,- s DPH včetně pohonu a montáže! - platí pro vrata o rozměrech do 2500 x 2125 (šířka x výška) Veškeré zboží lze nakoupit na splátky přes

Platí pro zakázkovou výrobu vestavěné skříně a kuchyně na míru! Zaměření a konzultace s technikem ZDARMA!

www.tpv-interier.cz t i t i -

STRANA

16

dojem z vně i uvnitř prostoru. Varinatou tohoto řešení je mobilní klimatizace, která je kompaktní tj. že žádná část není venku. Do vnějšího prostoru je odváděn pouze vzduch a to pomocí flexibilní hadice. Tu lze vyvést například oknem nebo přisadit na větrací mřížku fasádní zdi.

www.awvrata.cz

e-shop: www.automatika.cz


PŘÍLOHA - dům, bydlení, zahrada

VÝSTAVBA DOMŮ NAD RYBNÍKEM, STAČÍ VÁM 40% A MŮŽETE BYDLET!

Nevěříte? Novinkou pro všechny, kteří nemají možnost doložit bance dostatečné finanční krytí pro vyřízení hypotéky, nabízí společnost IMPERA ŽSD, uzavřený investiční fond, a.s. vyzkoušenou nabídku prodeje družstevních bytů v regionu Kamechy. Systém je zcela jednoduchý. Každý zájemce složí částku ve výši 40% z ceny bytu a zbytek ceny zajistí družstvo formou hypotéky. Každý člen družstva poté platí adekvátní částku hypotéky za svůj byt do kasičky bytového družstva po dobu 20, popř. 25 let. Nemovitost lze samozřejmě vyplatit po dohodě i dříve. Po zaplacení částky

se převádí byt na vlastníka. Při této nabídce spolupracujeme s našim dlouholetým obchodním partnerem, Českou spořitelnou, a.s. Vzniká tady velká šance pro mnohé, jimž banka z nějakého důvodu při schválení hypotečního úvěru nevyhověla. Tato alternativa je vhodná také pro podnikatele, kteří mají možnost výhodně uložit své peníze, či zařídit byt pro své blízké.

JIŽNÍ SVAHY NAD BRNEM SE NADÁLE MĚNÍ Kamechy mohou někomu připadat zdánlivě „na konci světa“, ale díky své poloze, krásné okolní čisté příro-

dě a hlavně lesům, které jsou po celý rok jako stvořené pro vycházky, se zařadily k nejoblíbenějším bytovým lokalitám a jednou z nejkrásnějších nových brněnských obytných lokalit. V nejbližší době budou kolaudovány další obytné bloky a rovněž byla započata nová výstavba obytných domů. Každý byt má terasu, nebo balkón, předzahrádku nebo zimní zahradu. Standardním vybavením nových bytů jsou plovoucí podlahy, obložkové zárubně, bidety a jiné doplňky, které zpříjemňují pohodlí obyvatel. Tyto nově vznikající byty jsou již nyní k prodeji. Součástí obytných domů jsou i nebytové prostory a k jednotlivým bytům jsou v nabídce také garáže. Okolní krajina nabízí nepřeberné množství možných výletních cest a tras, třeba k nedaleké Brněnské přehradě společně s hradem Veveří. Čisté zelené lesy, louky a pole, společně se čtyř hektarovým žebětínským rybníkem vytvářejí krásnou romantickou atmosféru v každém ročním období, která láká k procházkám k Helenčině a Ríšově studánce v Podkomor-

ských lesích. V létě si můžete vyrazit na kole nebo jen tak pěšky do vyhlášených houbařských míst. Bydlení v této lokalitě spojuje výhody města i naplňování touhy po bližším sepětí s přírodou. Celá lokalita je dobře propojena se stávající městskou hromadnou dopravou tramvají i autobusem do Bystrce a kvalita cestování se ještě dále zvýší po prodloužení tramvajové tratě. Bližší informace o projektech a aktuální nabídce nemovitostí získáte na www.imperaline.cz.

STRANA

17 -


PŘÍLOHA - dům, bydlení, zahrada

Developerské činnosti

Letničky

systémů, které se týkají produktů s vysokou mírou tvůrčího aspektu. Development = rozvoj, v případě oblasti stavebnictví se jedná o stavební a přípravnou činnost. Developerské společnosti pomáhají klientům uskutečňovat jejich plány na poli výstavby nových budov, areálů, přípravy pozemků apod. První fází developerské činnosti bývá hledání vhodných pozemků, zajištění optimální architektonických návrhů, zajištění potřebných právních a formálních náležitostí, hledání způsobů optimálního financování atd.

Developerské činnosti představují velice náročnou aplikaci principů projektového řízení. Jedná se o rozsáhlé a dlouhodobé projekty, u kterých vstupují do Systému náročné prvky marketingových a finančních analýz, analýza rizik, problematika financování projektů ve vztahu k cash flow, architektura, urbanismus, životní prostředí a řada dalších. Jedná se však vždy o velice zajímavé implementace

Většina developerů nabízí tyto služby: • Najdou Vám lukrativní pozemek. • Zajistí případné změny územního plánování. • Zajistí stavební povolení. • Připraví projekt. • Výběrová řízení stavební společnosti. • Oceňování pro bankovní domy. • Stavební dozor. • Zajištění financování. • Kolauace prostřednictvím autorizovaného inspektora. • Veškeré právní služby

Letničky neboli jednoleté rostliny jsou rostliny pro jediný vegetační cyklus. V jednom vegetačním obdobím vyklíčí, vyrostou, vykvetou a přinesou plody se semeny pro další sadbu. Poté letničky odumírají a proto je ze záhonů, truhlíků a okrasných nádob likvidujeme. Letničky mají obvykle poměrně vysoké nároky na intenzitu světla, zálivku a výživu. Kromě toho jsou letničky poměrně náročné na půdu. Nicméně i přesto se těší obrovské oblibě a nechybí snad v žádné zahradě. Za bohatou zálivku

odmění pěstitele bohatým a pestrým květenstvím. Mezi letničky patří např.:Aksamitník :: Tagetes, Astra :: Callistephus chinensis, Bakopa :: Bacila, Begónie :: Begonia, Cínie :: Zinina, Dvouzubec :: Bidens, Maceška :: Viola (Fialka), Mák :: Papaver, Měsíček :: Calendula, Šalvěj :: Salvia, Štírovník :: Lotus, Tařice :: Aurinia, Thunbegie :: Thunbergia (černooká Zuzana), Turan :: Erigeron, Vějířovka :: Scaevola, Vitálka :: Sanvitalia (Aztécké zlato), Vlčí bob :: Lupinus (Lupina) aj.

dùm kotìrova www.dumkoterova.cz bydlení v Èerných polích byty 1+kk až 4+kk

-

STRANA

18


PŘÍLOHA - dům, bydlení, zahrada

Zahradní technika Křovinořezy Jaké výhody mají jednotlivé křovinořezy? Elektrické křovinořezy: Cenově nejdostupnější křovinořezy, nevýhodou je kabel, který musíte za sebou tahat a síla motoru. Benzínové křovinořezy: Většina výrobců nabízí 2-taktní motory které jsou většinou lehčí a levnější než 4-taktní. Výhodou 4-taktů je jejich delší životnost, nižší hlučnost, odpadá míchání paliva s olejem a větší bezporuchovost motoru. K většině křovinořezů jsou dodávány standardně dvě hlavy-se strunou a s nožem. Někteří výrobci dodávají ke svým vybraným modelům křovinořezů jako příslušenství nůžky na živé ploty, kultivátor, řetězovou pilu nebo foukač. Při výběru křovinořezů věnujte pozornost nejen výkonu motoru, ale i rukojetím (bike nebo držadlo). Práce s bike rukojetí je samozřejmě pohodlnější. Dále jestli je křovinořez opatřen antivibračním systémem, jestli je součástí dodávky popruh. Nabídka standardně dodávaného příslušenství ke křovinořezům se liší podle výrobce a značky proto při výběrů křovinořezů pozorně prostudujte co vše je součástí dodávky.

Sekačky JAK NAKUPOVAT SEKAČKY ? Při výběru sekačky je důležité neopomenout velikost plochy, kterou máte v úmyslu posekat. Pro větší plochy doporučujeme použít benzínové sekačky, které mají dimenzované motory pro větší zatížení. Pro malé a střední plochy se více hodí elektrické sekačky, díky své malé hmotnosti a větší obratnosti. Další výhodou je nízká náročnost na údržbu. Za benzínovou sekačkou nemusíte tahat kabel, který některým citlivějším povahám leze na nervy. Benzínové sekačky nabízejí buď boční výhoz nebo výhoz do sběrného koše. Dále pak je tu možnost kombinace s mulčovací sadou. Pro sekání v nepřístupných terénech a na příkrých svazích jsou vhodné strunové sekačky (vyžínače), křovinořezy. Zde je třeba myslet nejen na výkon stroje, ale i na hmotnost, jelikož v náročném terénu cítíte každé kilo navíc. výsadba vzrostlých stromů střešní zahrady řez stromů a keřů

STRANA

19 -


PĹ˜Ă?LOHA - dĹŻm, bydlenĂ­, zahrada

Zahrada v dubnu – pĂĄr rad pro zahrĂĄdkĂĄĹ™e Ĺ™eĹžeme asi 0,5 cm nad oÄ?kem, na 3 - 5 oÄ?ek (vĂ­ce oÄ?ek nechĂĄvĂĄme jen u slabÄ› rostoucĂ­ch druhĹŻ). NejpozdÄ›ji koncem dubna musĂ­me poprvĂŠ posekat trĂĄvnĂ­k, pĹ™i jeho pĹ™erostenĂ­ se sniĹžuje kvalita. Je nutnĂŠ ho znova provzduĹĄnit a dosĂ­t holĂĄ mĂ­sta, aby doĹĄlo k rychlĂŠmu zapojenĂ­ drnu. U ovocnĂ˝ch stromĹŻ konÄ?Ă­ vĂ˝sadba a postĹ™ik proti chorobĂĄm a ĹĄkĹŻdcĹŻm, zĂĄroveĹˆ nastupuje pĹ™ihnojovĂĄnĂ­. Pokud jste po sklizni nestihli prĹŻklest a Ĺ™ez peckovin, je nejvyĹĄĹĄĂ­ Ä?as to napravit. MĂĄte-li pĹ™ipravenĂ˝ sklenĂ­k, mĹŻĹžete jiĹž vysazovat například rajÄ?ata a papriky, nejpozdÄ›ji koncem dubna pak do volnĂŠ pĹŻdy i naklĂ­Ä?enĂŠ brambory. V tomto mÄ›sĂ­ci jiĹž zaÄ?Ă­nĂĄ plnĂ˝ rĹŻst. Na trvalkovĂ˝ch zĂĄhonech zaÄ?Ă­nĂĄme pĹ™esazovat, takĂŠ provedeme prvnĂ­ pĹ™ihnojenĂ­ NPK hnojivem (vĂ­cesloĹžkovĂŠ prĹŻmyslovĂŠ hnojivo) a dbĂĄme o nezaplevelenost zĂĄhonu. ProvĂŠst lze vĂ˝sadbu jehliÄ?nanĹŻ a stĂĄlezelenĂ˝ch listnĂĄÄ?ĹŻ, zĂĄroveĹˆ Ĺ™ez tvarovanĂ˝ch ĹživĂ˝ch plotĹŻ, keřů, stromĹŻ kvetoucĂ­ch na jaĹ™e a v lĂŠtÄ› ( napĹ™. kolkvĂ­cie, trojpuky, vajgĂŠlie, pustoryly ). PĹ™ihnojovĂĄnĂ­ provĂĄdĂ­me formou mulÄ?ovĂĄnĂ­ okolo stromĹŻ ( 5 – 8 cm ), nebo rozhozenĂ­m minerĂĄlnĂ­ch hnojiv kolem bĂĄze kmene. MulÄ?ovĂĄnĂ­m zabraĹˆujeme nadmÄ›rnĂŠmu vĂ˝paru, teplotnĂ­m extrĂŠmĹŻm a konkurenci plevelĹŻ, obvykle doplĹˆujeme jednou aĹž dvakrĂĄt v prĹŻbÄ›hu 2 let. NalĂŠvĂĄnĂ­ a Ä?ervenĂĄnĂ­ pupenĹŻ znaÄ?Ă­ dobu, kdy je tĹ™eba pĹ™ihnojit a takĂŠ provĂŠst Ĺ™ez růŞí. ZĂĄsadou bĂ˝vĂĄ odstranit odumĹ™elĂŠ, poĹĄkozenĂŠ Ä?ĂĄsti. ZdĹ™evnatÄ›lĂŠ starĂŠ vĂ˝hony

Balkon a terasa 1) MuĹĄkĂĄty, kterĂŠ pĹ™ezimovaly v chladnĂ˝ch a svÄ›tlĂ˝ch prostorech domu, se uĹž probouzejĂ­. HolĂŠ vĂ˝hony seříznÄ›te tak hluboko, aby na nich zbylo jen po dvou aĹž Ä?tyĹ™ech oÄ?kĂĄch (mĂ­sto nasazenĂ­ listĹŻ). KaĹždoroÄ?nĂ­ Ĺ™ez udrĹžuje pÄ›knĂ˝ kompaktnĂ­ tvar rostlin a podporuje bohatĂŠ kvetenĂ­. Teprve pak pelargonie pĹ™esaÄ?te do kvÄ›tinĂĄÄ?ĹŻ s Ä?erstvou zeminou pro balkonovĂŠ rostliny. 2) Cibuloviny a hlĂ­znatĂŠ kvÄ›tiny kvetoucĂ­ v lĂŠtÄ›, jako meÄ?Ă­ky, jiĹ™inky nebo dosny, snadno pĹ™edpÄ›stujete v kvÄ›tinĂĄÄ?i se zeminou v domÄ›. ZpoÄ?ĂĄtku je zalĂŠvejte jen mĂĄlo a teprve, kdyĹž se vyvinou prvnĂ­ listy, zaÄ?nÄ›te zalĂŠvat vĂ­ce, ale nepĹ™elĂŠvejte, aby nezaÄ?aly uhnĂ­vat. 3)PĹ™enosnĂŠ rostliny, kterĂŠ zimovaly v příliĹĄ teplĂŠm a tmavĂŠm prostoru, tvoří Ä?asto uĹž teÄ?

novĂŠ vĂ˝hony, kterĂŠ vĹĄak jsou vytĂĄhlĂŠ a bledĂŠ. NezdravÄ› vypadajĂ­cĂ­ vĂ˝hony odstraĹˆte teprve tÄ›snÄ› pĹ™ed tĂ­m, neĹž rostliny pĹ™enesete na svÄ›tlejĹĄĂ­ mĂ­sto anebo, je-li příznivĂŠ poÄ?asĂ­, neĹž je vynesete z domu.

4) Semena letniÄ?ek a zeleniny s pevnĂ˝mi obaly klĂ­Ä?Ă­ mnohem lĂŠpe, kdyĹž je tÄ›snÄ› pĹ™ed vĂ˝sevem vloŞíte na nÄ›kolik hodin do misky s vlaĹžnou vodou a nechĂĄte nabobtnat.

É É ĂŒ pĂ• z ĂŒ

.!

Ă• ĂŒW

VOL

OKEJ

TE

ATA L O G

ĂŒ>

: 13 rie2,8 m , uĹžit. plocha Vikptloo cha: 9

2

8,2 m

2

zast. 4+1+G zice: dispo

703 K . 0 1 r o din a Mlad ĂĄ K A MU RO GR 8.553 K A VP

PROG TK A V SP L Ă T SP L Ă

GĂŠniu

R A MU

n msĂ­

ĂŒĂ?

Ép

Âľ} Ă• ĂŚ

Stavitel nízkoenergetických tických zdných dom

s

NOVÉ PROGRAMY

FINANCOVANĂ?

Z15 skvlých program ES pedstavujeme program GÉNIUS, skterým uťetíte 2150 K nasplåtkåch. Jsme drŞiteli titulu FIRMA ROKU 2008 a2009 napolskÊm trhu

více nanaťich webových strånkåch

www.ekonomicke-stavby.cz EKONOMICKÉ STAVBY, a.s., KeKiŞovatce 466, 33008 Zru - Senec, tel./fax: +420 377825782

-

STRANA

20

Stavíme pocelÊ R NejniŞťí splåtky Úvr napozemek Certikovanå kvalita Tepelnå erpadla Projekt zdarma


Z REGIONU

Brno získalo několik ocenění Pokračování ze str. 1 OCENĚNÉ BRNĚNSKÉ STAVBY: Dům s pečovatelskou službou Komín, Vavřinecká 13 (bytové stavby) Krytý plavecký bazén MČ Kohoutovice (stavby občanské vybavenosti) Klinika chorob prasat Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (průmyslové a technologické stavby)

PORADNA

LÉKAŘSKÁ

DIAGNOSTIKY KARMY

PORADNA

Karel Reidl Poradce a diagnostik z Český Budějovic

MUDr. Michael Kučera Odborník na mitochondriální a bioregulační medicínu /využití kosmické medicíny v praxi/

Řešíte důležité situace? Podáváte se stresu? Nevíte kudy kam? Máte zdravotní problémy? Máte problémy v lásce? Toho všeho Vás jednoduše zbavíme pomocí diagnostiky Vaší karmy. Základem úspěšného procesu je nalezení podstaty problému, nalezení příčiny a individuální přístup v naší poradně. PORADNA DNE 13.5.2011. OBJEDNÁVKY NA TEL: 724 187 580

První část odstavného nádraží v Brně (dopravní a inženýrské stavby) Víceúčelový objekt v proluce Orlí a Benešovy ulice (stavby občanské vybavenosti) Jurkovičova vila (rekonstrukce staveb a objektů) Labyrint pod Zelným trhem (rekonstrukce staveb a objektů)

smoklin_190x135_01.indd 1

Klub zdraví Harmonie pro Váš život… Zvonařka 14, Brno 617 00

Mitochondriální a bioregulační medicína Ovlivňuje procesy stárnutí a na ně vázané nemoci např. předčasné starnutí, srdečně cévní onemocnění, cukrovku, chronická onemocnění, poruchy neplodnosti… Poradna k zjištění úrovně autonomního systému vyšetření variability srdečního rytmu přístrojem Kardivár Výsledky slouží k vyhodnocení rizika onemocnění. Vyšetření HeartVUE je pokročilá neinvazní technologie pro časné vyšetření srdečního svalu.

PORADNA DNE 26.5.2011 V PŘÍPADĚ ZÁJMU SE MŮŽETE OBJEDNAT NA TEL: 724 187 580 Zvonařka 14, 617 00 Brno

3/5/11 STRANA 21 - 9:59 PM


ÚTERÝ

10.

05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája (91/104) 09.30 - Doktor Martin 10.20 - Případy detektiva Murdocha II 11.10 - Reportéři ČT 11.50 - Krásy evropského pobřeží. Napněte všechny plachty 12.00 - Polední události 12.20 - BBV, Předpověď počasí 12.30 - Sama doma 14.00 - Život na zámku 15.00 - PLANETA YÓ 15.55 - PLANETA YÓ. Kouzelná školka 16.30 - Byl jednou jeden... vesmír (17/26) 17.00 - AZ-kvíz 17.30 - Chalupa je hra Letní kuchyň a pracovna z bývalého chléva. Magazín nejen pro chataře a chalupáře (Premiéra) 18.00 - Události v regionech 18.25 - Černé ovce 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 20.00 - 20 FILMOVÝCH SEZÓN V ČESKÉ TELEVIZI. Rozmarná léta českého filmu - 2008 Téměř dvě stě herců a režisérů odkrývá zákulisí českého filmu ve dvaceti letech po sametové revoluci. Bathory, Tobruk, Sněženky a machři po 25 letech, Hlídač č. 47, Venkovský učitel...

KVĚTNA

2011 /

SVÁTEK:

06.00 - Na hranici tradic 06.30 - Putování za písničkou 07.00 - Jazykové kurzy: Angličtina - Extra 07.25 - Příběh kravaty 07.45 - KULTURA S DVOJKOU 08.00 - Moje rodina VII (6/9) 08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.25 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Nová Evropa očima Michaela Palina 10.30 - Počesku 10.40 - Paní z Monsoreau 12.15 - Písničky z archivu čb 12.30 - Příště u Vás ze Soběslavi (1997). 13.15 - Neznámí hrdinové 13.45 - Hledám práci 14.15 - O češtině 14.33 - Evropa dnes 14.55 - Na hranici tradic 15.30 - Evropa a já 15.55 - Nová Evropa očima Michaela Palina 16.55 - Osobnost na Dvojce 17.00 - Klíč 17.30 - Vítej u nás, Camphille! 17.55 - Cestománie 18.25 - Moje rodina VII (6/9) 19.00 - Kosmopolis 19.35 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.50 - KULTURA S DVOJKOU 20.05 - Zvoník od Matky Boží 21.50 - Inventura Febia 22.30 - Záhady duše (3/12) 23.00 - Vlak 01.10 - George Clinton & Parliament Funkadelic 02.05 - Hledám práci 02.30 - Stanley Jordan Trio!

08.00 - Svět Nova Cinema 08.45 - Walker, Texas RangerV (4) 09.30 - Teleshopping 10.10 - Kino hororů 10.35 - Show Jerryho Seinfelda VIII (12, 13) 11.25 - Ženatý se závazky 21.00 - Karamazovi Ivan Trojan v hlavní roli dramatizace slavného Dostojevského románu, jehož téma morálky a viny se střetává s tragickým osudem náhodného diváka. Distribuční film České televize oceněný dvěma Českými lvy 2008. Dále hrají. D. Novotný, I. Chmela, M. Myšička, R. Holub, L. Krobotová, M. Badinková a další. Kamera A. Šurkala. Scénář a režie P. Zelenka (100min) 22.45 - Kletba zlatého květu Velká říše na pokraji zkázy, láska a zrada na dvoře čínského císaře dynastie Tchang. Čínsko-hongkongský film (2006). Hrají. Chow Yun Fat, Gong Li, Jay Chou, Liu Ye a další. Scénář a režie Zhang Yimou (110min) 00.35 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.40 - Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze Nový cyklus České televize 01.10 - AZ-kvíz 01.35 - Zajímavosti z regionů 02.05 - Události v regionech 02.30 - Dobré ráno s Jedničkou

-

STRANA

22

12.15 - Teleshopping 12.40 - Ulice (243) 13.25 - Show Jerryho Seinfelda VIII (14, 15) 14.20 - Anna 16.15 - Tisíc a jedna noc 17.10 - Las Vegas. Kasino II 18.05 - Walker, Texas RangerV (5) Chuck Norris, muž mála slov arychlých pohybů pokračuje s bojem proti kriminalitě na americkém Jihozápadě. Americký seriál (1997). 19.00 - Ženatý se závazky

BLAŽENA/GORDON

05.20 - Novashopping 05.59 Snídaně s Novou09.00 - Ženatý se závazky 09.30 - Co mám na tobě ráda 09.55 - Utajená krása 11.50 - Tescoma s chutí 12.00 - Polední Televizní noviny 12.30 - Walker, Texas Ranger 13.40 - Námořní hlídka (2) 14.40 - Gilmorova děvčata 15.40 - Krok za krokem IV 16.05 - Kriminálka New York 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.35 - Tisíc a jedna noc (69) 18.30 - Ulice (1992) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Ordinace v růžové zahradě 2 (265) Hrají Z. Adamovská, M. Kuklová, J. Čenský, P. Štěpánek, T. Kostková, D. Morávková, M. Stránský, O. Jirák

21.30 - Víkend Perly sviním Příběhy štěstí, proher a objevů 22.30 - Noční Televizní noviny 23.05 - Solární armagedon 00.50 - Novashopping 01.25 - Walker, Texas Ranger 02.10 - Rady ptáka Loskutáka 02.45 - Střepiny

06.00 - Teleshopping 06.05 Zpravodajství TV Prima 06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.50 - VIP zprávy 08.10 - Will & Grace VIII (22) 08.50 - M*A*S*H (45) 09.40 - Prostřeno! 10.30 - To je vražda, napsala 11.30 - Diagnóza vražda IV 12.30 - Případ pro Sam II (8) 13.30 - Kutil Tim III (17) 14.00 - Přátelé VIII (6) 14.30 - Closer V (1) 15.30 - Julie Lescautová II 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy

20.00 - Divoké husy Hvězdně obsazený válečný film (1978). Hrají R. Burton...

20.00 - Nikdo není dokonalý Velký návrat Jiřího Krampola ve speciálním premiérovém díle

22.35 - Vražda v lepší společnosti V přírodní rezervaci poblíž Marysville nalezli lesníci ubitá těla bohatého prominenta a jeho manželky, pohřbená do mělkého hrobu. 00.30 - Víc než holá pravda 01.30 - Las Vegas. Kasino II Americký seriál (2004). 02.15 - Konec vysílání

21.20 - Soukromá dramata 22.15 - Sběratelé kostí V Agent Booth a doktorka Brennanová se vracejí k okolnostem svého seznámení a prvního společného případu... Nová řada amerického kriminálního seriálu (2010). 23.15 - Trampoty 00.20 - Kriminálka Kolín IV 01.20 - Volejte Věštce (*) 03.05 - Výklad snů (*)

STŘEDA 05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája (92/104)09.30 - Doktor Martin (20/23) 10.20 - Případy detektiva Murdocha II (7/13) 11.10 - Věšák - Petr Nárožný 12.00 - Polední události 12.20 - BBV, Předpověď počasí 12.30 - Sama doma 14.00 - Život na zámku 15.00 - PLANETA YÓ 15.55 - PLANETA YÓ. Kouzelná školka 16.30 - Byl jednou jeden... vesmír (18/26) 17.00 - AZ-kvíz Soutěž pro každého 17.30 - Pod pokličkou Dezert není nutný, oběd je však smutný. Co všechno nevíme a víme o tom, co pijeme a jíme (Premiéra) 18.00 - Události v regionech 18.25 - Černé ovce Nebojte se bojovat za svá práva - pomůžeme vám!(Premiéra) 18.45 - Večerníček Pohádky z mechu a kapradí 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 19.55 - Sportka a Šance 20.00 - Pošta pro tebe Využije otec šanci poznat svou dceru? Přijme matka omluvu od svého syna? Je vztah snachy a tchyně vždy komplikovaný? Uvádí E.Janečková.

11.

KVĚTNA

2011 /

SVÁTEK:

07.30 - Příběh mistrovských houslí 07.45 - KULTURA S DVOJKOU 08.00 - Moje rodina 08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.25 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Nehasit! Hořím!10.00 - Výjimečná architektura: Wales 11.00 - Buřič Jejího Veličenstva 12.35 - Kam zmizel ten starý song 13.15 - Třistatřicettři 14.10 - Toulky s Ladislavem Smoljakem 14.30 - Živě s Jitkou Novotnou 14.31 - Česko jedna báseň: Pavel Kolmačka 14.45 - Nehasit! Hořím! 15.10 - Výtvarnické konfese 15.45 - Ondřejova filmová škola 16.00 - Výjimečná architektura: Lambourn 16.50 - Osobnost na Dvojce 17.00 - Barvy života 17.55 - Poklady světa 18.05 - Durmitor 18.30 - Moje rodina VII (7/9) 19.00 - kult_off 19.35 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.50 - KULTURA S DVOJKOU 20.05 - 45 let Ypsilonky 21.55 - Vzkaz Františka Jirásko 22.15 - Divadlo žije! 22.45 - Terra musica 23.10 - Folk a kolem 23.40 - Filmkompas 00.10 - Kultura.cz Ostrava

08.00 - Svět Nova Cinema 08.45 - Walker, Texas RangerV (5) 09.30 - Teleshopping 10.00 - Za stříbrným plátnem 10.15 - Show Jerryho Seinfelda VIII (14, 15) 11.05 - Ženatý se závazky 11.55 - Teleshopping 20.55 - Neobyčejné životy Jiřina Bohdalová Životní a profesní příběhy významných českých herců současnosti (2009). Režie V. Polesný 21.55 - Generálka Jeho Veličenstva Jiřina Bohdalová a Václav Postránecký v divadelní komedii Jiřího Hubače o dnech, kdy se zapomnělo na slávu Napoleona Bonaparta (1995). Dále hrají. V. Preiss, L. Frej, O. Vízner, F. Němec a O. Vlach. Kamera V. Opletal. Televizní scénář a režie Z. Zelenka 23.25 - Tetička za všechny penízečb Věra Ferbasová v malé televizní komedii o podnikavé tetičce, která by se ráda vdávala (1975). Dále hrají. J. Bohdalová, V. Menšík, J. Libíček a V. Trégl. Kamera J. Hanuš. Scénář a režie P. Schulhoff (33min) 00.00 - Losování Sportky a Šance 00.10 - Na stopě 00.35 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.40 - Po stopách Miroslav Vladyka zamířil do Pardubického kraje za Bohuslavem Martinů

12.20 - Ulice (244) 13.05 - Show Jerryho Seinfelda VIII (16, 17) 14.00 - Sni svůj krátký sen 16.15 - Tisíc a jedna noc (69) 17.10 - Las Vegas. Kasino II 18.05 - Walker, Texas RangerV (6) 19.00 - Ženatý se závazky 20.00 - Sázka na třináctku Kdo ukradl dva miliony? Poručík Charvát pátrá po pachatelích loupeže peněz z poštovního vozu! Český krimi film (1977). Hrají J. Satoranský, Z. Řehoř, R. Hrušínský, Z. Cigánová, B. Šmída a další. Režie D. Klein (88 min)

21.50 - Nelítostná volba Americký thriller (2004). Dále hrají T. Carrere, D. Midkiff, R. Burgi, L. Alexander, M.Arata a další. Režie S. Alexander (88 min) 23.35 - Víc než holá pravda 00.35 - Las Vegas. Kasino II Americký seriál (2004). V hlavních rolích James Caan a Josh Duhamel 01.20 - Konec vysílání

SVATAVA/SVATOSLAVA

05.59 - Snídaně s Novou 09.00 - Ženatý se závazky 09.30 - Co mám na tobě ráda 09.55 Blázinec pondělní noci 11.50 - Tescoma s chutí 12.00 - Polední Televizní noviny 12.30 - Walker, Texas Ranger 13.40 - Námořní hlídka (3) 14.40 - Gilmorova děvčata 15.40 - Krok za krokem IV 16.05 - Kriminálka New York 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.35 - Tisíc a jedna noc (70) 18.30 - Ulice (1993) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Comeback Populární český sitcom. Hrají M. Dejdar, T. Matonoha, K. Leichtová, D. Batulková, M. Doležalová, M. Ruml, S. Babčáková

20.50 - Comeback 21.25 - Mentalista (13) 22.30 - Noční Televizní noviny 23.05 - Anděl smrti Americký thriller (1998). Dále hrají J. Goodman, D. Sutherland, E. Koteas, E. Davidtz a další. Režie G. Hoblit (118 min)

06.05 - Zpravodajství TV Prima 06.55 - Minuty regionu 07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.50 - VIP zprávy 08.10 - Will & Grace VIII (23) 08.50 - M*A*S*H (46) 09.40 - Prostřeno! 10.30 - To je vražda, napsala 11.30 - Diagnóza vražda IV 12.30 - Případ pro Sam II (9) 13.30 - Kutil Tim III (18) 14.00 - Přátelé VIII (7) 14.30 - Closer V (2) 15.30 - Julie Lescautová III 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Cesty domů (53) Domov je tam, kde na nás čeká láska. Jarka citově vydírá Helču, předávkuje se prášky.

21.20 - TOP STAR magazín Mahulena Bočanová a hvězdy, o kterých chcete vědět víc. 22.20 - Castle na zabití II 23.20 - Sběratelé kostí II Americký kriminální seriál (2006). Hrají E. Deschanelová, D. Boreanaz, T. J. Thyne a další. RežieK. Woodsová (42 min) 00.20 - Kriminálka Kolín IV 01.20 - Volejte Věštce (*)


Nominujte „Strom roku“ Hledáte způsob, jak se zapojit do letošních oslav Dne Země? Přihlaste svůj oblíbený strom do jubilejního desátého ročníku celostátní ankety Strom roku. Návrhy na nejsympatičtější strom České republiky přijímá Nadace Partnerství až do 15. května. Do finále postoupí dvanáct stromů vybraných odbornou porotou. O vítězi, který získá odborné ošetření od firmy Prostrom Bohemia a postoupí do celoevropského kola, rozhode veřejnost. Hlasování v anketě bude zpoplatněno a jeho výtěžek poputuje na výsadby stromů po

celé republice. Kdokoliv může do ankety přihlásit strom s poutavou historií a silným příběhem. Návrhy každoročně zasílají mateřské a základní školy, sdružení, spolky, jednotlivci i obce z celé republiky. „Přijímáme také nominace stromů na titul Strom hrdina. Udělíme jej všem stromům, které ohrožuje kácení, vandalismus, výstavba, nadměrný silniční provoz a další necitlivé zásahy a negativní dopady lidských činností,“ vysvětluje Hana Rambousková. Oba druhy návrhů by měly obsahovat základní informace o stromu (druh, stáří, výška, obvod kmene, lokalita, GPS souřadnice), jeho příběh a fotografii nebo obrázek. Nominaci je potřeba zaslat do neděle 15. května na adresu Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, nebo na email strom.zivota@nap.cz. Anketa jednoduchým způsobem rozvíjí vztah lidí ke stromům a zároveň podporuje zachování rozmanitosti přírody. Úspěšný model ankety, do kterého od roku 2002 zapojilo téměř 370 tisíc lidí, se Nadaci Partnerství podařilo zavést také do dalších evropských zemí – Francie, Bulharska, Rumunska, Maďarska a Polska. Vítězové národních kol pak postupují do mezinárodní ankety nazvané Evropský strom roku. STRANA

23 -


ČTVRTEK 05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája (93/104) 09.30 - Doktor Martin (21/23) 10.20 - Případy detektiva Murdocha II (8/13) 11.05 - Slovácko sa nesúdí 11.40 - Zákulisí Četnických humoresek II. 12.00 - Polední události 12.20 - BBV, Předpověď počasí (Praha) 12.30 - Sama doma 14.00 - Život na zámku 15.00 - PLANETA YÓ 15.55 - PLANETA YÓ. Kouzelná školka 16.30 - Byl jednou jeden... vesmír (19/26) Podivný návrat na Omegu Seznámení s vesmírnou galaxií. Francouzský animovaný seriál (1981). Scénář a režie Albert Barille (Premiéra) 17.00 - AZ-kvíz Soutěž pro každého 17.25 - Stop 17.30 - Bydlení je hra Dvoupatrové doupě pro studentku. Magazín o kultuře bydlení 18.00 - Události v regionech 18.25 - Černé ovce 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 20.00 - Vysoká hra Petr Šiška vás provede soutěží, kde vědomosti a schopnosti riskovat mohou být klíčem k velkému zisku. Režie A. Rezek

20.55 - Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze 21.25 - Máte slovo s M. Jílkovou 22.15 - Město žen I (16/24) Co děláš v mým životě?Hledám novou lásku, sex, důvěru a pochopení. Courteney Cox-Arquetteová v hlavní roli amerického komediálního seriálu (2009). Dále hrají. B.Philippsová, Ch. Millerová, I. Gomez a další. Režie Gail Mancusová (Premiéra) 22.40 - Kriminálka Paříž Jak se bojuje se zločinem ve městě nad Seinou. Premiéra francouzského seriálu (2007). Hrají. J.-P. Michael, P.-L. Rajot, S. Metzger, A. Bargemeová, B. Cabritaová a další. Režie Christophe Douchand 23.30 - Losování Šťastných deset a Šance milion 23.35 - * Milenky III (4/4) Je důležitější láska, nebo přátelství? Závěr britského seriálu (2010). Hrají. S. Parishová, O. Bradyová, S. Smallová, S. Connová, J. Lumleyová a další. Režie Tim Fywell 00.25 - Film o filmu 3 sezóny 00.45 - Malá farma 01.10 - AZ-kvíz 01.35 - Chalupa je hra 02.00 - Události v regionech 02.30 - Dobré ráno

-

STRANA

24

12.

KVĚTNA

2011 /

05.55 - Divnopis 06.00 - Diagnóza 06.20 - Moje medicína 06.30 - Kosmopolis 07.00 - Jazykové kurzy: Disco Latine (9/35)07.30 - O češtině 07.45 - KULTURA S DVOJKOU 08.00 - Moje rodina VII (8/9) 08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.25 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Inventura Febia 10.10 - Na plovárně s Karlem Hvížďalou 10.35 - Banderovci 11.45 Kovbojové za mřížemi 12.40 - Putování za písničkou 13.10 - Z domova domů 14.05 - V Kumerském pohoří 14.30 - Živě se Zuzanou Burešovou 14.32 - Já chci domů! Diagnostický ústav 14.45 - Rodina a já 15.20 - Moje medicína 15.30 - Medicína pro 21. století 15.55 - Šaty za půl milionu 16.55 - Osobnost na Dvojce 17.00 - Kamera na cestách: Kanárské ostrovy 17.55 - Karnali (2/4) 18.15 - Postřehy odjinud 18.25 - Moje rodina VII (8/9) 19.00 - Medúza 19.35 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.50 - KULTURA S DVOJKOU

SVÁTEK:

PANKRÁC/VSEVOLOD

05.59 - Snídaně s Novou 09.05 - Ženatý se závazky 09.35 - Co mám na tobě ráda 10.00 - Ace Ventura. Zvířecí detektiv 11.50 - Tescoma s chutí 12.00 - Polední Televizní noviny 12.30 - Walker, Texas Ranger 13.40 - Námořní hlídka (4) 14.40 - Gilmorova děvčata 15.35 - Krok za krokem IV 16.05 - Kriminálka New York 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.35 - Tisíc a jedna noc (71) 18.30 - Ulice (1994) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Ordinace v růžové zahradě 2 (266) Markéta si hraje na detektiva. Nevěsta Monika má zaječí úmysly. Hrají P. Rychlý, D. Morávková..

20.05 - 66. mezinárodní hudební festival 22.10 - Krásný ztráty 22.50 - Dokumentární klub 23.45 - The Cure: Live 00.45 - Paní z Izieu (2/2)

21.30 - Kriminálka Las Vegas 22.30 - Noční Televizní noviny 23.05 - Legionář 00.55 - Kriminálka New York III 01.40 - Novashopping 02.15 - Walker, Texas Ranger 03.45 - Stefanie VII (44, 45) 05.20 - Novashopping

08.00 - Svět Nova Cinema 08.45 - Walker, Texas RangerV (6) 09.30 - Teleshopping 10.05 - Za stříbrným plátnem 10.15 - Show Jerryho Seinfelda VIII (16, 17) 11.05 - Ženatý se závazky 11.55 Teleshopping

07.05 - Fakta Barbory Tachecí 07.20 - Párty s kuchařem 07.50 - VIP zprávy 08.10 - Will & Grace VIII (24) 08.50 - M*A*S*H (47) 09.40 - Prostřeno! 10.30 - To je vražda, napsala 11.30 - Diagnóza vražda IV

12.20 - Ulice (245) 13.00 - Svět šoubyznysu 13.35 - Show Jerryho Seinfelda VIII (18, 19) 14.35 - Ace Ventura. Zvířecí detektiv 16.15 - Tisíc a jedna noc (70) 17.10 - Las Vegas. Kasino II 18.05 - Walker, Texas RangerV (7) 19.00 - Ženatý se závazky

12.30 - Případ pro Sam II (10) 13.30 - Kutil Tim III (19) 14.00 - Přátelé VIII (8) 14.30 - Closer V (3) 15.30 - Julie Lescautová III 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy

20.00 - Sedm let v Tibetu Brad Pitt chce za každou cenu dobýt jeden z nejvyšších horských himálajských vrcholů - Nanga Parbat! Americko-britský film (1997). Dále hrají D. Thewlis, B. D. Wong

22.40 - Obchod se smrtí 00.25 - Obchod se smrtí (2/2) Závěrečná část kanadského filmu (2008). Dále hrají B. Greenwood, J. Purefoy, R. Lefevre, W. Crewson, Ch. Plummer a další. Režie N. Copus 02.05 - Las Vegas. Kasino II Americký seriál (2004). V hlavních rolích James Caan a Josh Duhamel

20.00 - Trampoty Nová show s koňskou dávkou humoru od mistrů zábavy. Účinkují P. Novotný, E. Holubová...

21.20 - Jste to, co jíte 22.20 - Sběratelé kostí V Nová řada amerického kriminálního seriálu (2010). Hrají E. Deschanelová, D. Boreanaz, M. Conlinová a další (42 min) (Premiéra) 23.20 - Nikdo není dokonalý 00.40 - Moje místo pod sluncem (*) 02.40 - Volejte Věštce (*) 04.25 - Na čem záleží (211)

PÁTEK

13.

05.59 - Dobré ráno s Jedničkou 08.30 - Kouzelná školka 09.00 - Včelka Mája (94/104) 09.30 - Doktor Martin (22/23) 10.20 - Případy detektiva Murdocha II (9/13) 11.10 - Arabela (5/39) 11.40 - Facka 12.00 - Polední události 12.20 - BBV, Předpověď počasí 12.30 - Sama doma 14.00 - Život na zámku 15.00 - PLANETA YÓ 16.00 - PLANETA YÓ. Kouzelná školka 16.30 - Malá farma 17.00 - Za školu 17.30 - Hoby naší doby 18.00 - Události v regionech 18.25 - S Hurvínkem za lékařem 18.40 - Evropské pexeso 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 19.55 - Losování Euromiliony 20.00 - 4teens (1/7) Svět jako prkno Nový rodinný seriál České televize o sedmi novopečených gymnazistech, jejich profesorech, rodičích, kamarádech a tajemném autorovi komiksů ve školním internetovém časopise. Hrají. O. Malý, T. Beranová, L. Šteflová, M. Etzler, E. Kočičková, N. Konvalinková, P. Zedníček, Z. Žádníková, M. Táborský, J. Dvořák, K. Dobrý

21.00 - 13. komnata Ivanky Deváté Známá herečka a spisovatelka se dvakrát zklamala v manželství s hercem Josefem Vinklářem. Životní krizi dokázala zvládnout a vytěžit z ní novou energii. Připravili. Š. Volemanová, A. Vebrová, J. Nekvasil a H. Pinkavová (Premiéra - opakování 14.5./ČT1 a 16.5./ČT1) 21.30 - Všechnopárty Zábavná talk show Karla Šípa. Režie V. Polesný (Premiéra opakování 15.5./ČT1) 22.20 - Losování Euromiliony 22.25 - Hercule Poirot X Rodinné sídlo Něco je na celé té věci špatně. Ale co? Další případ slavného belgického detektiva. Britský film, natočený podle románu Agathy Christie (2005). Hrají. D. Suchet, R. Bathurst, P. Anthony, M. Fassbender a další. Režie Maurice Phillips 00.00 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.05 - Na cestě po severním Veracruzu 00.30 - Všechno nejlepší Jiřina Bohdalová oslaví své životní jubileum se svými kolegy, přáteli a hlavně s televizními diváky 01.40 - Bydlení je hra

KVĚTNA

2011 /

SVÁTEK:

08.00 - Moje rodina VII (9/9) 08.30 - Panorama 09.10 - Československý filmový týdeník 09.25 - Osobnost na Dvojce 09.35 - Ta naše povaha česká 10.05 - Krásný ztráty 10.45 Předivo života 11.10 - Karnali (2/4) 11.30 - Dobrodružství vědy a techniky Pomoc! 12.00 - Vítej u nás, Camphille! 12.30 - Bedřich Grünzweig 13.00 - Folklorika 13.30 - Sucho 13.50 - Povodně 14.15 - Vzkaz Františka Jirásko 14.30 - Živě s Petrem Horkým 14.35 - Dobrodružství vědy a techniky 15.10 - PORT 15.50 - JÁDRO 16.00 - Tajemství divočiny 16.25 - Karnali (3/4) 16.50 - Osobnost na Dvojce 16.55 - Krásy evropského pobřeží: Perly Kvarneru 17.00 - Lososí farmy 17.55 - Tisíc let české myslivosti 18.25 - Moje rodina VII (9/9) 19.00 - Babylon 19.35 - Zprávy v českém znakovém jazyce 19.50 - KULTURA S DVOJKOU

SERVÁC/OFÉLIE

05.59 - Snídaně s Novou 09.05 - Ženatý se závazky 09.35 - Co mám na tobě ráda 10.00 Expert na vraždu. Poslední dostih 11.50 - Tescoma s chutí 12.00 - Polední Televizní noviny 12.30 - Walker, Texas Ranger 13.40 - Námořní hlídka (5) 14.40 - Gilmorova děvčata 15.40 - Krok za krokem IV 16.05 - Kriminálka New York 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.35 - Tisíc a jedna noc (72) 18.30 - Ulice (1995) 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Deník princezny 2. Královské povinnosti Americká romantická komedie (2004). Dále hrají J. Andrews, H. Elizondo...

20.05 - Zázračná planeta 21.00 - Válka o Falklandy 21.55 - Mistři českého animovaného filmu II 22.50 - Flight of the Conchords II (1/10)

22.25 - Klikař Charlie 00.15 - 5 dnů do půlnoci Kanadsko - americká minisérie (2004). Dále hrají R. Quaid, K. Matchett, H. Linklater, A. Macfadyen, G. Golightly, N. de Boer a další. Režie M. Watkins 02.35 - Novashopping

08.00 - Svět Nova Cinema 08.45 - Walker, Texas RangerV (7) 09.30 - Teleshopping 10.10 - Show Jerryho Seinfelda VIII (18, 19) 11.05 - Ženatý se závazky 11.55 - Teleshopping

07.20 - Párty s kuchařem 07.55 - M*A*S*H (47) 08.45 - M*A*S*H (48) 09.30 - Prostřeno! 10.25 - To je vražda, napsala 11.25 - Diagnóza vražda IV

12.20 - Ulice (246) 13.05 - Sedm let v Tibetu 15.40 - Tisíc a jedna noc (71) 16.30 - Liz. Příběh Elizabeth Taylorové (1/2) 18.15 - Liz. Příběh Elizabeth Taylorové (2/2) Závěr amerického dramatu (1995). Hrají S. Fenn, N. Havers, K. Helmond, A. Macfadyen, K. McCarthy, W. McNamara a další. Režie K. Connor (85 min)

12.25 - Případ pro Sam II (11) 13.25 - Kutil Tim III (20) 13.55 - Přátelé VIII (9) 14.25 - Closer V (4) 15.20 - Julie Lescautová III 17.40 - Regionální zpravodajství 17.40 - Minuty regionu 17.50 - Fakta Barbory Tachecí 18.00 - Prostřeno! 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy

20.00 - Záhadná žena. Vražda v lázních Americký kriminální film (2005). Dále hrají F. Day, N. Siemaszko, G.S. Brown a další. Režie K. Martin

20.00 - Vraždy v Midsomeru Inspektor Barnaby řeší případ vraždy, jíž yvrcholil téměř sto let trvající spor mezi dvěma midsomerskými rodinami... Britský seriál (2008).

21.45 - Vteřiny před katastrofou Tým filmařů požádá skupinu odborníků o přezkoumání katastrofy Titanicu pomocí moderních technologií. Díky těmto metodám a počítačovým možnostem ožívá před divákem ona osudová noc 22.50 - Smrtící temnota Americký horor.

22.00 - Show Jana Krause Jan Kraus, jak ho znáte, v úplně nové show! Aktuální hosté, témata bez cenzury a ta nejlepší late night show každý pátek večer na Primě (Premiéra) 23.00 - Cesty k úspěchu 23.15 - Constantine 01.45 - Stopy (*) 03.25 - Volejte Věštce (*)


Jedna osoba – jeden pas 11113_pf_inzerce_2Q_93x134_BB_press.indd 1

Magistrát města Brna upozorňuje všechny brněnské rodiče cestující do zahraničí s dětmi, aby byli obezřetní a zkontrolovali si cestovní doklady. Pokud chtějí zapsat dítě do 10 let věku do svého cestovního pasu, mají možnost požádat o zapsání nejpozději do 30. 6. 2011. Pokud dítě mají již zapsané v pasu, platnost těchto zápisů v dokladech rodičů končí dnem 26. 6. 2012. Všeobecně se proto doporučuje, aby každé dítě mělo vlastní cestovní doklad. Je to důsledek uplatnění zásady „jedna osoba jeden pas“ v rámci Evropské unie. Potřeba novelizovat stávající zákon o cestovních dokladech vyplynula z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009. První pas - k vyřízení prvního pasu potřebuje zákonný zástupce dítěte kromě dalších náležitostí také doklad o státním občanství. Při další výměně už tento dokument není potřeba. Doklad o státním občanství ČR vydává Magistrát města Brna, referát státního občanství a matrik se sídlem Brno, Husova 3. Vyhotovení pasu s biometrickými údaji trvá v zákonné lhůtě do 30 dnů, bez biometrických údajů 15 dnů. Pas se dělá ve státní tiskárně cenin. Co potřebujete mít s sebou? - podkladem pro vydání dokladu s biometrickými prvky pro dítě je rodný list dítěte, doklad o státním občanství ČR (při vydání prvního pasu). Zákonný zástupce dítěte dále předkládá platný občanský průkaz. Nutná je osobní účast dítěte z důvodu pořízení jeho podoby, od 12 let věku i z důvodu pořízení otisků prstů (tzv. biometrické prvky). Žádost o vydání dokladu se nevyplňuje, je vygenerována pracovnicí oddělení cestovních dokladů.

Správní poplatek 100,- Kč (u zápisu dítěte do cestovního dokladu rodiče činí správní poplatek 50,-Kč). Platnost dětských pasů - pro děti do 15 let je platnost uvedeného dokladu 5 let. S ohledem na zákonem stanovené lhůty doporučují pracovníci Magistrátu města Brna začít s vyřizováním dokladu včas. Lze si zažádat o vyřízení ces-

21.3.2011 13:31:03

tovního dokladu ve zkrácené lhůtě do 15 dnů, jeho platnost je však šest měsíců, s poplatkem 1000 Kč. Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5. Každý pracovní den, a to v pondělí a ve středu od 8,00 do 17,00 hod., v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8,00 do 12,00 hod.

STRANA

25 -


SOBOTA 05.30 - Chalupa je hra 05.55 - Malý televizní kabaret 06.25 Zpívánky 06.30 - Babar (17/26) 06.50 - Willy Fog na cestě kolem světa (19/26) 07.15 Věda je detektivka 07.40 - Bimbuli 07.55 - Cesta do vesmíru 08.05 - Asterix a Vikingové 09.25 - Zprávičky 09.40 - Bludiště 10.15 - Volný den Ferrise Buellera 12.00 - Z metropole (Praha), 12.30 - Auto Moto Revue 13.00 - Jak na ryby s Rudou Hrušínským 13.30 - Dva lumpové a jeden malý navíc 15.05 - Tanečník roku 2011 - my CITY, my STAGE 16.05 - Dempsey a Makepeaceová (16/31) 17.00 - Kluci v akci 17.30 - Taxík 18.00 - Uvolněte se, prosím Talk show Jana Krause (2009). Hosté. N. Winton, V. Gissingová, H. Kleinerová a R. Hálová. Režie V. Nouzák 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 20.00 - Hodina pravdy Kdy jindy zažít nervák, když ne při třech ostrých pokusech o splnění záludných úkolů - s borlicí, stolem k oblézání a s cylindry - kvůli vysněným výhrám?! Provází P. Svoboda (Premiéra)

14.

KVĚTNA

2011 /

SVÁTEK:

06.20 - Venezia... Benátky 07.15 - Válka o Falklandy 08.10 - KULTURA S DVOJKOU 08.30 - Panorama 09.10 - Náš venkov 09.30 - Folklorní magazín 10.00 - ...a tuhle znáte? 10.30 - Tisíc let české myslivosti 11.00 - Československý filmový týdeník 11.15 - Divadlo žije! 11.45 - Game Page 12.10 - Medúza 12.45 - kult_off 13.15 - Filmkompas 13.45 - Čtenářský deník... Pavel Švanda: 14.00 - Knižní svět 14.30 - Hollar 14.50 - Zázračná planeta: Yellowstonský národní park (1/3) 15.45 - Golfský proud a nová doba ledová 16.35 - Toulky s Ladislavem Smoljakem 16.55 - Pluj tiše, pluj hlubokočb 18.30 - Kultura.cz 19.00 - Hudební vizitka 19.30 - Terra musica 20.00 - Šumné stopy (4/10) 20.30 - Echo Pražského jara 2011 Kaleidoskop okamžiků, rozhovorů a postřehů z 66. ročníku mezinárodního hudebního festivalu 20.40 - Gustav Mahler 21.45 - Artmix 22.40 - Tulpan 00.25 - Kosmopolis 00.50 - Brian Eno: Music for Airports

09.00 - Svět Nova Cinema 09.30 - Teleshopping 10.10 - Za stříbrným plátnem 10.40 - Spongebob v kalhotách 11.05 - Největší hollywoodské záhady 11.30 - Teleshopping 11.55 - Nováci 21.05 - Příliš vzdálený most Velkolepá rekonstrukce útoku spojeneckých výsadkářů za 2. světové války v rámci operace Market Garden. Britský film s hvězdným obsazením (1977). Hrají. D. Bogarde, S. Connery, A. Hopkins, M. Caine, E. Fox, G. Hackman, R. Redford, J. Caan, E. Gould, R. O´Neal, L. Ullmanová, L. Olivier, M. Schell, H. Krüger a další. Režie Richard Attenborough (169min) 00.00 - Losování Šťastných deset a Šance milion 00.05 - Dvaadvacítka Sklizeň netradičního humoru s investigativní trojicí reportérů Janem, Jiřím a Josefem (1998). Námět a scénář J. Kraus a J. Ornest. Režie M. Vadas 00.35 - Film o filmu 3 sezóny v pekle Dokument o natáčení českého filmu T. Mašína (2009) 00.55 - Pod pokličkou Dezert není nutný, oběd je však smutný 01.20 - 13. komnata Ivanky Deváté 01.45 - Pošta pro tebe 02.40 - Televarieté Velký revuální pořad s Jiřinou Bohdalovou

-

STRANA

26

12.20 - Nováci 12.50 - Liz. Příběh Elizabeth Taylorové (1/2) 14.30 - Liz. Příběh Elizabeth Taylorové (2/2) 16.15 - Rodinný chaos 18.00 - Hodíme se k sobě, miláčku? 20.00 - Marečku, podejte mi pero! Jiří Sovák je okolnostmi a zejména závodní radou donucen zasednout zpět do školních lavic. Spolu s ním si zvyšuje kvalifikaci pestrá směsice „studentů“, a tak není o legraci nouze! Česká komedie (1976). Dále hrají J. Schmitzer

21.50 - Gauneři 23.45 - Jako vzteklí psi Americko-britské drama (2007). Dále hrají L. Bacall, N. Beatty, M. Bleibtreu, M B. Hurt, L. Tomlin, W. Dafoe a další. Režie P. Schrader (104 min) 01.45 - Gauneři Americký thriller Quentina Tarantina (104 min). 03.20 - Konec vysílání

BONIFÁC/DINA

06.55 - Myšák Stuart Little (3) 07.25 - Spongebob v kalhotách (21) 07.50 - Přežil jsem (2)08.40 - Tučňáci z Madagaskaru (26) 09.10 - Česko Slovenská SuperStar 12.00 - Volejte Novu 12.30 - Přednosta stanice čb 14.05 - Chceme žít s vámi 14.35 - Lucie, postrach ulice 16.10 - Hitch. Lék pro moderního muže 18.30 - Koření Všechny vůně světa Planeta je místo, kde se dějí věci, o kterých se vám ani nezdá. Pojďte se dívat... 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Bláznovo zlato Americký akční film (2008). Dále hrají D. Sutherland, E. Bremner, A. Dziena

22.20 - Mstitel 00.15 - 5 dnů do půlnoci 01.50 - Novashopping 02.30 - Volejte Novu 03.35 - Stefanie VII (48, 49) Těžké chvíle v nemocnici pomáhá pacientům překonávat dobré srdce sestřičky Stefanie. 05.10 - Novashopping

NEDĚLE 06.30 - Trojčátka (20/26) 07.00 - Tajemství proutěného košíku (13/13) 07.30 - Studio Kamarád 09.45 - Kalendárium 10.00 - Toulavá kamera 10.30 - Objektiv 11.00 - Jana Eyrová (3/4)čb 12.00 - Otázky Václava Moravce 13.00 - Sváteční slovo ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Daniela Hermana 13.05 - POHÁDKA NA PŘÁNÍ 14.05 - Svět ČT 14.30 - Podnájemníci 15.45 - Mít tak holku na hlídání 16.20 - Pokračování příště 17.05 - Cirkus Humberto 18.00 - Arabela (6/39) 18.40 - Dějiny udatného českého národa 18.45 - Večerníček 18.55 - Šťastných deset a Šance milion 19.00 - Události 19.35 - Branky, body, vteřiny 19.50 - Předpověď počasí 19.55 - Sportka a Šance 20.00 - 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem Komediální triptych s prémií na téma škola. Oblíbený herec se představí hned v pěti postavách podivínských pedagogů (2005). Dále hrají. L. Lipský, E. Salzmannová, P. Motloch, J. Paulová, J. Čvančarová, G. Vránová, M. Kantorková, J. Tesařová, M. Donutil ml. a další. Scénář J. Pohlová, V. Štancel...

06.55 - Pokémon. Diamant a perla XI (23) 07.25 - Mickeyho klubík 07.55 - M*A*S*H (48) 08.30 - Autosalon 09.45 - Kam na výlet? 10.20 - Farmář hledá ženu 11.25 - Beethoven 2 13.20 - Bláznivá runway (*) 15.55 - Julie Lescautová VII 17.50 - Prima sobota Tipy, jak si okořenit sobotní večer. Uvádí Jitka Schneiderová 18.00 - Jak se staví sen Rady, tipy, triky a k tomu design! Uvádí P. Cejnar (Premiéra) 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Seznamte se s Davem Americká rodinná komedie (2008). Dále hrají E. Banksová, G. Unionová a další. Režie B. Robbins (87 min) (Premiéra)

22.05 - Prachy dělaj člověka 00.25 - Hory mají oči (*) Americký horor (2006) Hrají A. Stanford,K. Quinlanová, V. Shawová, D. Byrd a další. Režie A. Aja (103 min) 02.25 - Ochrana svědků II 03.10 - Volejte Věštce (*) 04.55 - S Italem v kuchyni Kuchař Emanuele a jeho škola vaření.

15.

KVĚTNA

2011 /

SVÁTEK:

05.00 - Filmkompas 05.30 Uchem jehly 06.00 - Cesty víry: Kláštery Transylvánie 06.25 - Chcete je? 06.30 - Cestománie 07.00 - Barvy života 08.00 - Zrezivělá krása 08.30 - Panorama 09.10 - Hledání ztraceného času 09.30 - Šumné stopy (4/10) 10.00 - Žijeme s vírou 10.30 - Přidej se 10.45 - Nedej se 11.00 - Svět umění: Eric Rohmer (1/2) 12.05 - Chcete mě? 12.20 - Máte mě! 12.35 - Království divočiny: Šakal čabrakový 13.05 - Kamera na cestách: Japonsko 14.00 - Mýty a fakta historie: Nefertiti 14.50 - Poklady světa 15.05 - Durmitor 15.25 - Výjimečná architektura: Lambourn 16.15 - Deset století architektury 16.30 - Koleje zapomnění ve Slavkovském lese 16.50 - Křesťanský magazín 17.15 - Cesty víry 17.45 - Uchem jehly 18.15 - O češtině 18.30 - Kultura.cz 19.00 - Blues Alive 19.30 - Folk a kolem 20.00 - Šaty za půl milionu 21.05 - Na plovárně s Tomášem Rouskem 21.30 - Peklo v Pacifiku 23.10 - * Pravá krev II (12/12) 00.10 - Babylon 00.35 - Medúza 01.05 - kult_off

08.30 - Svět Nova Cinema 09.00 - Teleshopping 09.40 - Rodinný chaos 11.10 Teleshopping 11.40 - Ishtar 21.25 - 168 hodin Události týdne očima zpravodajství České televize (Premiéra) 21.55 - V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN. Spirála nenávisti Od lásky kousek k nenávisti, od nenávisti blízko ke zločinu. Televizní film podle detektivky M. Brůhové (1998). Hrají. S. Postlerová, J. Fišar, R. Čtvrtlík, A. Molčík, J. Somr, V. Forejtová a další. Kamera M. Máté. Scénář a režie O. Kepka (85min) 23.25 - Losování Sportky a Šance 23.30 - Svět ČT Exkluzivní pohled do světa natáčení, světa televizních osobností a programových hitů příštího týdne 23.50 - Losování Šťastných deset a Šance milion 23.55 - Horší už to nebude Harold Crick měl umřít, ale není na to připraven. Americká komedie (2006). Hrají. W. Ferrell, M. Gyllenhaalová, D. Hoffman, E. Thompsonová a další. Režie Marc Forster (109min) 01.45 - Všechnopárty 02.30 - Kalendárium 02.45 - Po stopách 03.00 - Otázky Václava Moravce

13.30 - Přednosta stanice 15.05 - Bláznovo zlato 17.10 - Koření 18.10 - Vražedná čísla III 19.05 - Vražedná čísla III Třetí řada amerického kriminálního seriálu (2006). Dále hrají J. Hirsch, A. Ballard, P. MacNicol, N. Rawat a další. (Premiéra) 20.00 - Dva muži hlásí příchod Nesmělý úředník spořitelny Jaromír Hanzlík jde na vojnu a po dvou letech se vrací nejen jako celý muž, ale i jako otec. Česká komedie (1975). Dále hrají J. Kotrbová, D. Neblechová, Č. Řanda, J. Somr, T. Töpfer, V. Menšík a další.

21.55 - Minority Report Americký akční film (2002). Dále hrají Max von Sydow, C. Farrell, S. Morton, N. McDonough a další. Režie S. Spielberg (137 min) 00.40 - Noty vášně Americký erotický film (1999). Hrají L. Jenner, E. Hules, Ch. Malmin, L. Messuri, A. Toy a další. 02.30 - Minority Report

ŽOFIE/SOFIE

06.15 - Bolek a Lolek (5) 06.30 - Batman vítězí III (1) 06.55 - Avengers. Nejmocnější hrdinové světa (6) 07.25 - Spongebob v kalhotách (22) 07.55 - Skippy (35) 08.20 - Babicovy dobroty 09.00 - Koření 10.00 - Smrt si vybírá 11.55 - Za humny je drak 13.40 - Moto GP - Velká cena Francie Přímý přenos závodu třídy Moto GP mistrovství světa silničních motocyklů na okruhu Le Mans 15.25 - Láska z pasáže 17.00 - Odpolední Televizní noviny 17.40 - Babicovy dobroty 18.20 - Rady ptáka Loskutáka 19.30 - Televizní noviny 20.00 - Česko Slovenská SuperStar

22.45 - Střepiny 23.15 - Orange County 00.45 - Novashopping 01.20 - Kriminálka New York III 02.00 - DO-RE-MI Zpěváci z ulice v televizní show. Uvádějí Sabina Laurinová a Pavel Trávníček. 02.45 - Áčko

07.40 - Mickeyho klubík 08.10 - Svět ve válce (10) 09.20 Svět 2011 09.55 - M*A*S*H (49) 10.25 - M*A*S*H (50) 11.00 - Partie 11.45 - Receptář prima nápadů 12.55 - Nedokonalé zločiny 14.00 - Řeknem si to příští léto 15.50 - Vraždy v Midsomeru 18.00 - S Italem v kuchyni Kuchař Emanuele a jeho škola vaření. Přivítá vás ve svémpražském bytě, kde bude připravovat další báječná italská jídla 18.55 - Zprávy TV Prima 19.20 - Krimi zprávy 19.35 - Krimi plus 19.50 - VIP zprávy 20.00 - Máš minutu! Velkolepý soutěžní pořad je postaven na disciplínách, které si každý může zkusit doma.

21.15 - Aféry Advokát Dan Majer rozplétá manželské i nemanželské aféry svých klientů... 22.10 - Čtyři pírka zkouška cti (*) Americko-britský válečný film (2002). Hrají H. Ledger, K. Hudsonová, W. Benteley a další. 01.05 - ŠÉFKA 02.45 - Volejte Věštce (*)


Z REGIONU

ProvedenĂ­ druhĂŠho sebehodnocenĂ­ MagistrĂĄtu MagistrĂĄt mÄ›sta Brna provĂĄdĂ­ jiĹž druhĂŠ sebehodnocenĂ­ dle modelu CAF (Common Assessment Framework – spoleÄ?nĂ˝ hodnoticĂ­ rĂĄmec), kterĂ˝ je zaměřen na hodnocenĂ­ vlastnĂ­ Ä?innosti a dosaĹženĂ˝ch vĂ˝sledkĹŻ. PrvnĂ­ hodnocenĂ­ se uskuteÄ?nilo v roce 2006/2007 s tĂ­m, Ĺže brnÄ›nskĂ˝ magistrĂĄt co do rozsahu patří mezi nÄ›kolik mĂĄlo úřadĹŻ v ÄŒR, kterĂŠ vlastnĂ­ sebehodnocenĂ­ provĂĄdĂ­ a pracujĂ­ na svĂŠm zlepĹĄenĂ­. Model CAF je jeden z nĂĄstrojĹŻ zvyĹĄovĂĄnĂ­ a řízenĂ­ kvality, jakĂ˝mi jsou napĹ™. Benchmarking, Balanced Scorecard, ISO apod., tedy cesty k efektivnĂ­mu, kvalitnĂ­mu a vĂ˝konnĂŠmu úřadu. ProtoĹže MagistrĂĄt mÄ›sta Brna dlouhodobÄ› plĂĄnoval provedenĂ­ tohoto sebehodnocenĂ­, bylo v roce 2010 vyuĹžito moĹžnosti zĂ­skat finanÄ?nĂ­ prostĹ™edky z evropskĂ˝ch fondĹŻ, konkrĂŠtnÄ› z OperaÄ?nĂ­ho programu LidskĂŠ zdroje a zamÄ›stnanost. Podstatou je systĂŠm kritĂŠriĂ­ Ä?innosti organizace veĹ™ejnĂŠ sprĂĄvy. Po vyhodnocenĂ­ vĹĄech kritĂŠriĂ­ jsou navrĹženy oblasti Ä?innostĂ­ ke

zlepĹĄenĂ­, kterĂŠ budou stanoveny v PlĂĄnu zlepĹĄovĂĄnĂ­. SilnĂ˝mi strĂĄnkami MagistrĂĄtu mÄ›sta Brna jsou vĹĄeobecnÄ› vysokĂĄ vĂ˝konnost, pracovnĂ­ tĂ˝m, kterĂ˝ je vzhledem k velikosti organizace dobĹ™e proĹĄkolenĂ˝, odbornÄ› fundovanĂ˝ a dobĹ™e informovanĂ˝, rozpoÄ?tovĂĄnĂ­ a souvisejĂ­cĂ­ Ä?innosti vÄ?etnÄ› nastavenĂ­ systĂŠmu řídĂ­cĂ­ kontroly a auditĹŻ, informovĂĄnĂ­ veĹ™ejnosti. Oblasti ke zlepĹĄovĂĄnĂ­ - aktualizace Vize MMB, rozĹĄĂ­Ĺ™enĂ­ a Ăşpravy prĹŻzkumĹŻ spokojenosti. zlepĹĄenĂ­ zĂĄzemĂ­ pro obÄ?any v nÄ›kterĂ˝ch budovĂĄch MMB. U vĂ˝sledkĹŻ jsou oproti prvnĂ­mu sebehodnocenĂ­, provedenĂŠmu v roce 2006/2007, patrnĂŠ posuny vpĹ™ed smÄ›rem ke zlepĹĄenĂ­. ZatĂ­mco pĹ™i prvnĂ­m sebehodnocenĂ­ byla k dispozici pouze ojedinÄ›lĂĄ měřenĂ­ Ä?i prĹŻzkumy spokojenosti, v souÄ?asnĂŠ dobÄ› je moĹžnĂŠ vysledovat trendy vĂ˝voje a vĂ˝sledky jsou k dispozici ve vĂ­cero oblastech Ä?innostĂ­.

Born a Kolbaba na ZĂĄmku ZĂĄmek Slavkov – Austerlitz pĹ™ipravuje vĂ˝stavu znĂĄmĂŠho malĂ­Ĺ™e a oblĂ­benĂŠho ilustrĂĄtora dÄ›tskĂ˝ch knih Adolfa Borna. „Historie pro pokroÄ?ilĂŠâ€œ - takto nazval vĂ˝znamnĂ˝ grafik, malĂ­Ĺ™ a oblĂ­benĂ˝ ilustrĂĄtor dÄ›tskĂ˝ch knih Adolf Born svou vĂ˝stavu na slavkovskĂŠm zĂĄmku. VernisĂĄĹž vĂ˝stavy, se uskuteÄ?nĂ­ ve Ä?tvrtek 5. kvÄ›tna 2011 v 17.00 hodin, jiĹž od 16.00 hodin VĂ˝stava potrvĂĄ od 6. kvÄ›tna do 9.

Ä?ervence 2011. Jirka Kolbaba – cestovatel, vynikajĂ­cĂ­ fotograf, popularizĂĄtor pĹ™edstavĂ­ na ZĂĄmku jednu z kolekcĂ­ svĂ˝ch fotografiĂ­ pod nĂĄzvem „People“. Po tĂŠměř tříletĂŠm ĂşsilĂ­ se tak podaĹ™ilo zajistit vĂ˝stavu, kterĂĄ nepochybnÄ› zaujme ĹĄirokou veĹ™ejnost. VĂ˝stava bude ke zhlĂŠdnutĂ­ v obdobĂ­ 13. kvÄ›tna – 31. Ä?ervence 2011. VernisĂĄĹž v nedÄ›li 15. kvÄ›tna od 15.00 hodin.

PLAST • HLINĂ?K • DĹ˜EVO 725 566 770 725 757 762 brno@oknotherm.cz

9,1.$

-$51,12

WWWOKNOTHERMCZ

STRANA

27 -


SPORT

20

SLAVÍME LET 19 9 1 – 2 0 11

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Poříčí 27, Brno tel.: 543 245 522, tel./fax: 543 244 216 www.eltech.cz

Policie Městská policie Hasiči Záchranka Tísňová linka Havárie vody Elektřina Plyn Havárie na silnici Info o tel.číslech Info MHD Info vlak 

Na lavičku Zbrojovky usedla klubová legenda Představenstvo fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno dne 14. dubna jmenovalo do funkce hlavního trenéra A-týmu bývalého vynikajícího útočníka Reného Wagnera, jenž nahradil Karla Večeřu.

Celkem 411 odehraných zápasů v nejvyšší české a rakouské soutěži, v nichž vstřelil 123 prvoligových branek. Taková je hráčská bilance Reného Wagnera, který patří ke klubovým legendám Zbrojovky. Výbornými výkony na klubové úrovni si vybojoval také reprezentační dres. Na působení v národním týmu ovšem nemá Wagner úplně nejlepší vzpomínky. Před stříbrným Eurem v roce 1996 absolvoval s mužstvem prakticky celou závěrečnou přípravu, ale na poslední chvíli z konečné nominace pro Anglii vypadl. Podobná situace se opakovala i o čtyři roky později před šamiponátem v Belgii a Nizozemsku. Obávaný kanonýr si vše vynahradil v dresu Rapidu Vídeň, kde se stal stejně jako ve Zbrojovce jednou z klubových ikon. Hned jeho první rakouská sezona byla jako z říše snů. Zahrál si Champions League proti Manchesteru nebo Juventusu a v lize sázel jeden gól za druhým. V devětadvaceti zápasech si jich připsal 21 a stal se rakouským králem -

STRANA

28

střelců. Po sezoně pak byl dokonce vyhlášen nejlepším hráčem ligy. V Rapidu nakonec působil až do jara 2004, další dvě sezony pak strávil v rakouském Mattersburgu. Když mu skončila v Mattersburgu smlouva, ozvalo se Brno. „Všichni známí mě od návratu do české ligy odrazovali. Jenže já se chtěl vrátit. I proto, že rodina tady vlastně už dva roky bydlela, zatímco já byl v Rakousku sám. A jít do klubu, kde jsem s velkým fotbalem začínal, bylo ideální,“ vzpomíná. Comeback velkého kanonýra ovšem nedopadl nejlépe. Zatímco dříve těžil především ze své rychlosti a výbušnosti, po velkých problémech s kolenem už na tyto zbraně moc sázet nemohl. Za dvě sezony dal v lize pět gólů, což je na útočníka jeho kalibru určitě málo. „Musím uznat, že jsem od sebe čekal víc. Nemyslel jsem si, že budu král střelců, ale takových šest, možná i deset gólů za sezonu mi připadalo reálných. Šance jsem měl, jenže jako by mě zradil střelecký instinkt. Mrzelo mě, že jsem fanoušky zklamal, ale nic jsem nezanedbal. Trénoval jsem poctivě, mám čisté svědomí. Nepřišel jsem jenom dožít a začutat si, jak si možná někdo myslí. To v žádném případě!“. Jeho návrat do Brna mu přinesl alespoň jednu malou radost. Podařilo se mu totiž překonat dlouholetý rekord Karla Kroupy v počtu vstřelených ligových branek. Wagner jich nasázel v české a rakouské nejvyšší soutěži celkem 123. Žádný jiný Brňák jich nemá na svém kontě víc. V létě 2008 mu skončila smlouva a vedení 1. FC Brno mu nabídlo novou. Ovšem ne hráčskou, ale trenérskou. A tak Wagner začal svoji další fotbalovou kapitolu jako asistent u třetiligové juniorky. Později se stal hlavním trenérem mladšího ligového dorostu a vloni přešel k výběru U-19, tedy k nejprestižnější dorostenecké kategorii. Nyní se dočkal svého velkého trenérského snu - bude trénovat prvoligové mužstvo v klubu, v němž začínal svoji profesionální hráčskou kariéru.

158 156 150 155 112 543 212 577 800 225 577 1239 1120 1180 543 174 317 972 625 002

NAJDETE ZDARMA V NAŠICH STOJANECH A U KAMELOTŮ V BRNĚ A OKOLÍ! z nejfrekventovanějších míst vybíráme: 

Hlavní nádraží - zastávka DPMB OC FUTURUM OC GLOBUS OC VELKÝ ŠPALÍČEK OC KLÁŠTER - Josefská OC E-PASÁŽ NC KRÁLOVO POLE MAKRO INTERSPAR - Vídeňská, Cejl síť potravin - BRNĚNKA Galerie ROZKVĚT Galerie ORLÍ Galerie VAŇKOVKA SEMILASSO INFOCENTRUM, Radnická, Hl. nádraží KNIHOVNY - Kounicova, Kobližná A-kompas, Štefánikova 51 Zelný trh 12 - Redakce BBPress 

Ročník 10, číslo 8 • Vychází jako 14 deník • Vydáno 27.4.2011 • Náklad. 50.000 výtisků • Zdarma ve stojanech a u kamelotů • Vydává. BBpress media, s. r. o., Zelný trh 12, 602 00 Brno • Tel. 542 210 210, 542 219 212 fax/záznamník 542 211 982• E-mail. info@bbpress.cz • Bez vědomí redakce nelze rozšiřovat námi vytvořené a publikované materiály. Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí. • Redakce neručí za obsah inzerce, kvalitu zboží a služeb nabízených inzercí, tiskové chyby, barevné odchylky a chyby v sazbě.• Registrace. MK ČR E 13399 • www.bbpress.cz • © BBpress media, s. r. o.


Princip hry Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané předvyplněné tabulce. Tato tabulka je rozdělená na 9x9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3x3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byly použity vždy všechny čísla jedna až devět. Pořadí čísel není důležité. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci. Na první pohled se zdá řešení lehké, nicméně opak je pravdou. Obtížnost Sudoku není dána počtem skrytých políček, ale jejich vzájemnými vazbami, které na první pohled nejsou vidět. Těžká sudoku mohou průměrně zkušenému luštiteli zabrat kolem 15 – 60 minut.

WWW.CZECH-SUDOKU.COM

STRANA

29 -


VLADIMÍR KOUDELKA, SPORTMEDIA a ZA PODPORY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA srdečně zvou na slavnostní koncert k 66. výročí osvobození Brna pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky

NEBE PLNÉ HVĚZD edmé pos

POBROM BAND Jaromír Hnilička, Mojmír Bártek a spol.

EVA PILAROVÁ Milan Dvořák a Vít Fiala

SYNKOPY 61 slavící padesát let od založení

Trio Michala Šindeláře Ondra Havlík (MAKO MAKO)

Součástí předmájového happeningu jsou

VI. PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI pod záštitou starostů a za podpory městských částí

Brno-střed, Brno-Královo Pole a Brno-Žabovřesky SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SADŮ NÁRODNÍHO ODBOJE

PARK PŘED KLUBEM (tramvaje 12 a 13, trolejbusy 29, 34 a 36, výstupní stanice KLUSÁČKOVA)

so 30. 4. 2011 od 16.30 h VSTUP VOLNÝ! Poděkování mediálním a realizačním partnerům

Fotonoviny.cz Moravská obrazová agentura

-

STRANA

30


KAM

V

BRNĚ

Dny evropského filmu do 28. 4. 2011 | Sál Bakala - Žerotínovo nám. 6 Films not DEF. Poslední dubnový týden je v Bakale opět věnován tomu nejlepšímu ze současné evropské filmové tvorby. V letošním ročníku se můžete těšit na rozvernou italskou kapelu, dánské teplé nácky, francouzskou zázračně uzdravenou, švýcarskou rebelku ve středních letech, kurdského sveřepého uprchlíka, švédskou dívku bez dozoru rodičů a mnoho dalšího. Mimořádné prohlídky města Brna 30. 4. 2011 | 10.00 a 14.00 | Nádvoří Staré radnice Turistické informační centrum Brněnského kulturního centra připravilo pro zájemce další tematicky zaměřené prohlídky města Brna. 10.00 – Tajemství brněnských pasáží 14.00 – Procházka městskými parky (park pod Špilberkem, Denisovy sady) – Secese v centru města. Sraz účastníků na nádvoří Staré radnice. Cena vstupenek: 50,- Kč | Zlevněné vstupné: 25,- Kč / děti do 15 let, ZTP, studenti, senioři. BIG BAND amerického letectva 2. 5. 2011 | 19:00 | Nádvoří Staré radnice 45 člený big band amerického letectva v Evropě je uskupení s více než 60 letou tradicí. Na nádvoří Staré radnice je bude možno spatřit v plné sestavě a s repertoárem zahrnující jazz, klasickou hudbu i nejmodernější skladby známých hudebníků. Přes 300 koncertů ročně po celém světě, množství rozhlasových a televizních pořadů jen dokazují, že se jedná o seskupení muzikantů na vysoké úrovni.

teorba, barokní kytara 16.30 h - Hudební bonbónek. Před hlavním večerním chodem Hudebních lahůdek je pro zájemce připraven i malý odpolední Hudební bonbónek. Je určen zejména pro žáky základních uměleckých škol a jejich učitele, ale i pro ty nejmenší, pro rodiny s dětmi, či pro ty, kterým to večer zkrátka nevyjde. Odpolední koncert v 16:30 bude bez přestávky a nebude se na něm pouze hrát, můžete se těšit na představení roztodivných nástrojů flétnové i loutnové rodiny, jakož i na další překvapení. Po Hudebním bonbónku začíná v 18:00 vernisáž výstavy Obrazy hudby 19.30 h – „Orpheus Brittanicus“. Brněnské kulturní centrum přináší Cyklus hudebních večerů Hudební lahůdky 2011. Největší anglický skladatel, Henry Purcell byl nazýván také „Orphenus Brittanicus“. Tento program přiblíží hudbu z britských ostrovů 17. a 18. století. Chybět nebudou irské lidové tance a skotské balady v dobových úpravách (Turlough O´Carolan, Francesco Barsanti), nesmrtelné skladby Johna Dowlanda ani rafinovaná dvorská hudba (Matthew Locke, John Jenkins). Koberce, záclony. Filip Cenek, Ivan Palacký, do 25. 5. 2011 Galerie u Dobrého pastýře, „Koberce, záclony“ je především název pro živý pódiový projekt improvizované synergie abstraktních zvuků a obrazu. V tomto výjimečném případě uvedou Ivan Palacký (zvuk) a Filip Cenek (obraz) jak dokumentaci svého posledního programu, založeného na manipulaci se zvuky vody (H2Oise), tak i instalaci, ve které představí svou extrémně pomalou cestu do zdrojových kódů obou zkoumaných médií. Práce se zvukem si tentokrát bere inspiraci z vizuální oblasti a připomíná zírání do autostereoskopických obrázků.

Tomáš Kočko & orchestr - křest cd GODULA 4. 5. 2011 | 19:36 | Sál Bakala, Žerotínovo nám. 6. Zaškatulkovat muziku Tomáše Kočka je možné různě. V každém případě je to živá a energická word music inspirovaná moravskou tradiční hudbou. V ČR se tomuto hudebnímu uskupení dostalo přízvisek jako beskydské Chieftains či moravské Jethro Tull. Tomáš Kočko zpopularizoval a pro mnohé objevil lidového beskydského barda, který své dílo zasvětil rodným horám, jejich obyvatelům, zvykům a slavným hrdinům tohoto kraje. Orpheus Brittanicus 10. května 2011 | 16:30 a 19.30 | Křišťálový sál Staré radnice, Radnická 10, Brno, Jan Kvapil - zobcové flétny, Jan Čižmář - loutny,

Zaklínadlo, Kateřina Zochová a David Landa do 28.4.2011, Galerie mládí mladých, Diaprojekce a animace Kateřiny Zochové a Davida Landy, studentů pražské AVU, jsou křehkými, citově zabarvenými, převážně melancholickými mikronaracemi. Následnost krátkých fotografických sekvencí v jedné z diaprojekcí staví před diváka úkol utkat „příběh“ z náznaků a vizuálních spojení. Strojové tempo karuselu utváří jednu z časových dimenzí vyprávění. Další objevujeme jako vnitřní časy jednotlivých sekvencí, přičemž rozeznat je pomáhá pohyb aktérů i zaznamenávající osoby/kamery. Vnější a vnitřní čas se tak rozbíhají, sílí pocit neskutečna. Zámek Slavkov Výstava L. Müllerové - Můj svět v pastelech

Do 1. května můžete navštívit výstavu Libuše Müllerové „Můj svět v pastelech“. Autorka, jak už je z názvu výstavy patrné, kreslí především pastelem. Ten nabízí dle jejich slov pro ni tolik oblíbenou jemnou paletu barev. Na výstavě uvidíte díla, která jsou pro všechny srozumitelná a která vyjadřují citové prožitky, nálady, něhu a poezii. Jarní výstava Záchvěvy motýlích křídel - paličkovaná krajka do 15. 05. 2011 Jaro na zámku zahájila výstava s názvem „Záchvěvy motýlích křídel“. Představuje paličkovanou krajku Ivy Vanžurové a Mohelnického spolku ručních řemesel. Můžete zde vidět různé motivy krajky od 37 autorek, pro kterou se stala inspirací nejen křídla motýlů. Dále šestiúhelníky spojených do závěsů (na práci šestiúhelníků se podílelo 264 autorek). Výstava „100 let města Zeistu“ potrvá do neděle 5. června 2011 Město Slavkov u Brna pojí s holandským městem Zeist a jeho příměstskou částí Austerlitz letité partnerství. Vzájemná spolupráce mezi městy dala podnět k uspořádání výstavy s názvem „100 let centra Zeistu“. Na výstavě uvidíte kolekci fotografií Ronalda van Gemerena zachycující historické centrum města. Concentus Moraviae 2011 - České sny otisky a vzpomínky (zahájen předprodej vstupenek) do 09. 06. 2011 16. ročník festivalu Concentus Moraviae proběhne mezi 28. květnem a 25. červnem 2011 s podtitulem „České sny – otisky a vzpomínky“. Jeho dramaturg Aleš Březina pozval výrazné hudební osobnosti, převážně české a v České republice působící hudebníky, aby pro Concentus Moraviae nachystali programy, ve kterých se zrcadlí jejich osobní silné hudební zážitky. Ve třech desítkách koncertů zazní slavné i méně známé skladby s důrazem na českou klasickou hudbu. Tradičně festival svým návštěvníkům nabízí příležitost procestovat křížem krážem Jižní Moravu a Vysočinu a propojit návštěvu jedinečných koncertů s poznáváním regionu a jeho architektonických i přírodních krás. V rámci festivalu se na Zámku Slavkov Austerlitz uskuteční dva koncerty: 9. 6. Pavel Hass Quartet, Sergej Prokofjev, Franc Schubert 21. 6. Monika Knoblochová - cembalo, Clara Nováková - flétna, Adéla Štajnochrová - housle, Hana Fleková – violoncello, JeanPhilippe Rameau, Fracois Couperin, Leopold Koželuh, Johann Sebastian Bach, Bohuslav Martinů STRANA

31 -


VYUŽIJTE MOŽNOST INZERCE V NAŠICH NOVINÁCH, NEBO DISTRIBUCE VAŠICH TISKOVIN V NAŠICH STOJANECH V BRNĚ. INFORMACE TEL.602 502 502

probrno_08_2011  

VYUŽIJTE MOŽNOST INZERCE V NAŠICH NOVINÁCH, NEBO DISTRIBUCE VAŠICH TISKOVIN V NAŠICH STOJANECH V BRNĚ. INFORMACE TEL.602 502 502 CIHLÁŘSKÁ1a...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you