Page 1

AKCIJA

Oglasna kampanja BONUS

Dobra ideja za izlet in počitnice PRIROČNIK ZA ORGANIZATORJE IZLETOV

NOVEMBER 2013 I Številka 01 I www.splavarjenje.com

Karakteristike medija DOBRA IDEJA za izlet – Priročnik za organizatorje izletov POKRITOST: Društva, klubi in ostale zaključene skupine IZID: 6 x v letu 15.000 izvodov ( 4 x slovenski trg, 2 x avstrijski trg) SISTEM DISTRIBUCIJE: POŠTA SLOVENIJE – distribucija na vsa slovenska in avstrijska društva

DOBRA IDEJA za izlet ali počitnice je priročnik za organizatorje izletov, ki iščejo ideje in planirajo kam bodo peljali svoje člane na izlet. DOBRO IDEJO bodo brali tako imenovani mnenjski voditelji, ki imajo s svojimi predlogi, delom in z odločitvami pomemben vpliv na člane: predsedniki in tajniki društev, vodje

športno – rekreacijskih in izletniških sekcij. Material za pripravo oglasov potrebujemo do 31.10.2013. Oglas Vam bomo brezplačno svetovali, oblikovali in poslali v korekturo._

Kontaktna oseba: Lucija Lauko Vodja projekta Tel: 02 87 23 333 ali 040 186 508 lucija@vas-profit.si

CILJNE SKUPINE

vsa društva

november

februar

april

avgust

2.097

551

2.048

1.352

1.550

2.929

1.451

/

943

1.478

3.487

3.120

2.193

3.020

1.817

1.485

274

1.261

224

589

1.646

1.346

1.375

1.517

1.375

1.467

990

1.467

876

1.467

1.495

1.595

923

1.495

923

50

/

50

/

50

535

635

134

535

208

549

38

549

38

549

15.749

10.000

10.000

10.000

10.000

01 Rekreativna društva Rekreativna društva • Taborniška in skavtska društva • Planinska, plezalna in alpinistična društva • Jamarska društva • Društva za konjeniške športe • Strelska in lokostrelska društva • Kolesarska društva

02 Društva za pomoč ljudem Gasilska društva • Društva Rdečega križa • Invalidska društva • Društva prijateljev mladine • Društva obolelih • Društva za pomoč in samopomoč • Društva Lions in Rotary • Druga društva za pomoč ljudem

03 Kulturna in umetniška društva Dramska društva • Glasbena društva • Plesna društva • Likovna društva • Literarna društva • Kulturna in umetniška društva

04 Znanstveno raziskovalna, strokovna in poklicna društva Znanstveno raziskovalna društva • Društva za razvoj kmetijstva Društva za razvoj družbenih ved • Avto-moto društva • Druga društva

05 Društva za varstvo okolja, gojiteljev in vzrejo živali in rastlin Društva za varstvo okolja • Lovska društva • Ribiška društva • Čebelarska društva • Društva ljubiteljskih rejcev živali • Društvo za varstvo živali • Gobarska društva • Društvo živinorejcev, vrtnarjev, sadjarjev

06 Stanovska društva Društva upokojencev • Društva veteranov • Društva častnikov Mladinska in študentska društva • Druga stanovska društva

07 Društva za razvoj kraja Turistična in hortikulturna društva • Društva kmetic in kmetov Strojna društva • Društva za ohranjanje običajev • Društvo podeželjskih žena, društva krajanov

08 Nacionalna in politična društva Politična društva

09 Društvo za duhovno življenje Verska društva • Duhovna društva • Društva za kakovost življenja Društva mejnih ved • Druga društva za kakovost življenja

10 Ostala društva Društva zbirateljev • Društva za družabne igre • Počitniška in popotniška društva • Ljubiteljska društva • Druga društva

SKUPAJ

Izdajatelj: Prorelax d.o.o., Gortina 145b, 2366 Muta, Telefon: 02 87 23 333, Faks: 02 87 23 337, E-mail: info@splavarjenje.com, www.splavarjenje.si

Plan distribucije priročnik turizem slo  

Plan distribucije priročnik turizem slo

Plan distribucije priročnik turizem slo  

Plan distribucije priročnik turizem slo

Advertisement