Vaš mesečnik junij 2017

Page 1

UTRIP TV PROGRAMA VAŠ KANAL • BREZPLAČEN IZVOD • ŠT.113 • JUNIJ 2017

Dobrodošlo poletje!To pomlad, ki je vse prehitro odbrzela v počitniško poletje, sem prejela v dar posebno knjigo. Unikatno, kot neke vrste »osebno sveto pismo«, spisano s tistim pravim nalivnim peresom, ki se vse bolj izgublja v sodobnih tipkah na drveči, vse bolj hitri dotik in vse bolj »instant« zloženih vsebinah. Ničkolikokrat z veliko manj tehtnega premisleka, brez lastne in tako dragocene osebne energije. Ta je, če smo jo le sposobni zaznati in prepoznati, še kako čutna, globlje zaznavna, na poseben način dojemljiva in prenesljiva. Meni osebno, je v tem, s tinto prelitem in v bukvo zvezanem papirju s posebno patinasto naslovno platnico in s šifro skrivnostnega ključa, ki list za listom odstira predolgo zaprta vrata, še kako dragocena. Oseba, ki jo je spisala in mi jo poklonila ob posebni osebni priložnosti, je meni zelo draga. Je oseba, ki je že davno nazaj zaprla za sabo vrata, ki so, tesno zaprta pred drugačno resnico, kradla življenjsko moč in zastirala svetlobo. Je oseba, ki je zmogla prebroditi za marsikoga nepremostljivo oviro v življenju in je oseba velikega srca, ki zna in zmore odstirati še tako tesno zapahnjena vrata. A ne zgolj sebi, tudi drugim, če ravno ne hodimo z njo po taisto uhojenih poteh.

Piše: Irena Vide

»Ko se zaprejo ena vrata k uspehu in sreči, se odprejo druga, toda mi pogosto tako dolgo zremo v zaprta, da odprtih sploh ne opazimo.« Helen Keller

Dragi moj učitelj, iskrena hvala. Hvala za tvojo, zdaj mojo knjigo, ki odstira prave ključe, odpira zapahnjene duri in nosi odgovore na vprašanje »Kdo sem jaz?« Vesela bom, ko bo luč sveta zagledala tudi njena uradna izdaja in jo boste lahko brali tudi bralci teh vrstic. Razkriva, opogumlja in ozavešča. Spisana drugače, a njena osnova ostaja, z isto energijo in namenom, z izjemnimi življenjskimi izkušnjami in resnico, ki se dogajajo v nas in okoli nas. Le da premnogo krat ne odpremo vrat, da bi lahko vstopila. A ko se zgodi, … ko jih odpremo na polno, znova zadihamo s polnimi pljuči. Nenadoma spregledamo. Se radostno zazremo v poletno sonce, ki podira stare zaslepljene paradigme in skozi lastna očala odkrivamo nove in svetlejše. Skoznje skrivnostno, kot stara legenda o otoškem gradu, odseva tudi dih novega življenja labodov na našem »zelenem morju«, v objemu žlahtne reke Krke. Trenutek, ki ga je vredno ponotranjiti. Ujamem ga v moj objektiv. Sedim ob reki, ob kateri sem odraščala. Le da na njeni poti, ki z obeh strani objema naše najstarejše mesto in razglabljam, kako svobodno in lahkotno drsijo po gladini. Kdo pravzaprav so, kam jih vodi pot? Zdaj potujejo z reko in zdaj proti toku. Zdaj k levemu in nato desnemu bregu. Vedno v skupini, z belino in nepopisno prefinjeno eleganco nje, ki jim je dahnila življenje. Zdaj jih v razkošju snežnih peruti usmerja v grajsko rajski svet. Nepopisno lep, prostrano odprt in kot na dlani tudi za naš premislek. Ja. Za našo novo, drugačno, neobremenjeno misel. Za počitek, oddih in navdih za svetle življenjske odločitve. Tudi »čisto blizu nas«. Lepo poletje vam želim.

Izdajatelj: Televizija Novo mesto, d. o. o. UTRIP TV PROGRAMA VAŠ KANAL • BREZPLAČEN IZVOD • ŠT.113 • JUNIJ 2017

Odgovorna urednica: Irena Vide Urednik: Slobodan Jovič Uredniški odbor: Slobodan Jovič, Marko Mesojedec, Živa Zakšek, Jure Marolt, Petra Prijanovič Dobrodošlo poletje!

Lektoriranje: uredništvo Vašega mesečnika

št. 113, junij 2017

Naslov uredništva: Podbevškova 12, 8000 Novo mesto Telefon: 07/39 30 860, faks: 07/39 30 870 www.vaskanal.com Marketing in oglaševanje: tel. 07/39 30 876 e-mail: marketing@tv-nm.si Oblikovanje in grafična priprava: Dokumentarna skupina

Tisk: Salomon d.o.o. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o. Št. vpisa v razvid medijev: 803 Prepovedana je vsakršna reprodukcija, distribucija, predelava in objava vsebin ali delov vsebin ter oglasov brez dovoljenja uredništva Vašega mesečnika.

Vaš mesečnik

3


Najugodnejša kreditna ponudba DEŽELNE BANKE SLOVENIJE KREDITI

Mi znamo z ljudmi.

 ZA KMETIJSKO DEJAVNOST  POTROŠNIŠKI  SETVENI  HITRI GOTOVINSKI Novo v Deželni banki Slovenije!  ZA VZREJO ŽIVALI  STANOVANJSKI REVOLVING  GOTOVINSKI HIPOTEKARNI • PAKET • PAKET ZA DOPOLNILNO »KREDIT + ZAVAROVANJE« - do 31. 5. 2014 vam ob sklenitvi DEJAVNOST NA KMETIJI, ki  AVTOMOBILSKI kateregakoli kredita za kmetijsko kmetovalcem omogoca cenovno bolj  PREMOSTITVENI dejavnost nudimo 15 % popust pri ugodno bancno poslovanje.

kmetijskem zavarovanju posevkov in • UGODEN KREDIT ZA NAKUP plodov ter 0,10 o. 4727 t. nizjo228, obrestno Veè informacij na telefonski številki 01 TRAKTORSKIH PRIKLJUCKOV mero kredita za kmetovalce. v 83 poslovalnicah DBS in na www.dbs.si. z rocnostjo od 1 leta do 3 let in nespremenljivo ali spremenljivo obrestno mero.

UNIVERZALNA PONUDBA DEŽELNE BANKE SLOVENIJE

• DBS OSEBNI RAÈUN • KREDITI • LIMITI • MOBILNA BANKA mDBS • PLAÈILNE KARTICE • VARÈEVANJA • PREDPLAÈNIŠKA KARTICA • VSE BANÈNE STORITVE ZA KMETOVALCE, PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE • NAJUGODNEJŠE PLAÈILO POLOŽNIC

4

Vaš mesečnik

št. 113, junij 2017


V REVOZU KONEC JUNIJA S CLIOM NA POLNO Kot je bilo načrtovano, junija Revoz prehaja na obratovanje v treh polnih izmenah. Novi model v proizvodnji, renault clio, je prinesel dodatne proizvodne količine, razmere na trgu pa so naklonjene tudi drugima dvema modeloma. S takšnim obsegom proizvodnje se bo Revoz ponovno prebil v sam vrh največjih slovenskih podjetju in bo izdatno vplival na rast slovenskega izvoza ter BDP-ja. Ključ do uspeha tako zahtevnega projekta (predvsem z vidika rekordno kratkih rokov) je bila zagotovo izjemna zavzetost zaposlenih, ki se v zadnjih mesecih kaže tudi v veliki solidarnosti vseh zaposlenih (med posameznimi departmaji in službami podjetja), s čimer bo omogočen začetek serijske proizvodnje clia v predvideni količini več kot 300 vozil na dan. Velik izziv projekta je bila tudi pridobitev

Pisana družinica treh Revozovih proizvodov: renault clio in twingo ter smart forfour

Revoz bo obratoval v treh polnih izmenah

zadostnega števila novih sodelavcev, kar glede na trenutne razmere na trgu dela nikakor ni bilo lahko. Vendar nam je zahvaljujoč partnerskemu odnosu z različnimi akterji v lokalnem okolju uspelo tudi to, tako da Revoz danes šteje že več kot 3.000 sodelavcev in prizadevamo si, da vse nove sodelavce - nekateri so tudi iz bližnjih držav - uspešno vključimo v njihovo novo delovno okolje. Clio je v Revoz prinesel nove zaposlitve

Nared za kupce

št. 113, junij 2017

Vaš mesečnik

5


V KAKŠNI KONDICIJI JE SLOVENIJA DANES? Slobodan Jovič osebni arhiv

V kakšni kondiciji je Slovenija danes, dobro leto pred parlamentarnimi volitvami? Vprašanje, na katerega išče odgovor politika, gospodarstvo, volivci, strokovna javnost. O tem in še marsičem smo se pred poletnimi počitnicami pogovarjali z Urško Ban, novomeško poslanko iz vrst SMC. Izhodišče za pogovor naj bi bilo vprašanje „V kakšni kondiciji je Slovenija danes? “ Vi zagotovo imate prave informacije, konec koncev vodite enega najpomembnejših odborov v državnem zboru – ste predsednica odbora za finance in monetarno politiko, ste pa tudi pomemben člen največje vladajoče stranke Stranke modernega centra. omenjali prihod evropske trojke in s tem nek drug scenarij, ki ga danes lahko spremljamo v nekaterih drugih evropskih državah, če tukaj omenim kot primer Grčijo. Zakaj je bilo takrat stanje takšno, kakršno je bilo? Če pogledamo obdobje pred krizo, leta 2008, je bila naša država zadolžena za približno osem milijard evrov, v letu 2014 je dolg naše države že znašal prek 30 milijard – bolj natančno 32 milijard evrov, kar pomeni, da sva tako jaz, vi oziroma vsak državljan Republike Slovenije praktično že takoj ob rojstvu zadolženi za 16.000 evrov. Zakaj je v Sloveniji do te velike zadolžitve prišlo? Pred letom 2008 in ob nastopu gospodarske krize pa vse do leta 2014 se je naša država brutalno zadolževala. Skupaj s predsedniki Odbora za zadeve Evropske unije, Odbora za gospoZa tekočo darstvo ter Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor je v Državnem zboru porabo smo sprejela podpredsednika Evropske komisije Jyrki Katainen-a. veliko več potrošili, kot smo dejansko predvsem da je bilo takrat, leta 2013 in 2014, davkoplačevalci tudi ustvarili in veliko govora o tem, da svojih težav, prenesli v državno blagajno. Rezultat povezanih predvsem s finančnim tega so bile tudi visoke zadolžitve in stanjem naše države, ne bomo mogli seveda posledično visoke obresti, ki rešiti sami. Velikokrat so tudi politiki »Ja, res je, v državnem zboru ves mandat vodim – lahko bi rekli – najpomembnejši odbor, to je odbor za finance in monetarno politiko, ki je vsaj v tem prvem delu mandata imel res ogromno dela. In zakaj? Tudi ta odgovor je povezan s tem, kar me sprašujete: v kakšni kondiciji smo danes. Vendar tega odgovora ne morem tako enostavno podati, če prej vsaj v nekaj stavkih ne povem, v kakšnem stanju je vlada z Mirom Cerarjem na čelu mandat v drugi polovici leta 2014 tudi prevzela. Verjetno se tudi vaši bralci spomnijo,

6

Vaš mesečnik

jih plačujemo še dandanes. Obresti socialnem področju, v šolstvu, kulturi, v državnem proračunu znašajo, če izobraževanju, znanosti. Se pravi, da ponazorim: v letu 2014 še krepko nad smo javno finančno konsolidacijo milijardo, danes nekoliko manj kot izpeljali premišljeno na tistih področjih, milijardo. In jasno je bilo, da ciljev, ki so najmanj občutljiva za naše ki smo si jih takrat zastavili, se pravi državljane in državljanke. Poudariti ciljev, ki gredo v smeri uspešne države moram, da je velik uspeh doseglo s podporo k razvoju, gospodarstvu, tudi naše finančno ministrstvo, ko posluhom za male ljudi, takoj ni bilo je z uspešno vodeno politiko uspelo mogoče realizirati. Države, ki bi nam ugled države na finančnih trgih omogočala tako socialno varnost, izboljšati do te mere, da lahko danes solidarnost tudi enake možnosti za refinanciramo kredite, ki so bili najeti vse državljane in državljanke, ne leta 2013 po astronomsko visokih moremo doseči do vratu zadolženi. obrestnih merah. Obrestne mere Ko smo nastopili mandat, je bila naša so danes precej nižje, lahko rečem prva prioriteta, naša prva naloga, da kar rekordno nizke, s tem pa tudi državo finančno konsolidiramo. In znižujemo obresti, ki zavzemajo veliko dejansko lahko rečem – sama sem tudi prostora v proračunu, kar milijardo delček lahko ponosna na to – nam je evrov. Se pravi, če te zadolžitve ne bi ta najpomembnejši del naloge tudi bilo, bi lahko državljanom ponudili eno dejansko uspel. Kako se to vidi? Danes milijardo evrov več denarja, ki bi ga se v naši državi soočamo z gospodarsko namenili za socialo, šolstvo, kulturo, rastjo. V prvem četrtletju tega leta je zdravstvo za zmanjševanje čakalnih gospodarska rast za 5,2 % višja, kot je vrst in še bi lahko naštevala. A vsega bila v enakem obdobju lani. Soočamo se žal naenkrat ne da. se z zgodovinskim podatkom glede zaposlenosti – posledično je brezposelnost v državi na rekordno nizki ravni. Odpirajo se vrata tujim investicijam in novim razvojnim priložnostim. Dokončna konsolidacija bo izvedena nekje do konca leta 2020, ker smo javno porabo zmanjševali načrtno. To pomeni, da nismo zmanjšali izdatkov, ki Urška Ban, odločno in profesionalno vodi seje jih najbolj občutijo predvsem Odbora za finance in monetarno politiko v naši državljani in državljanke na Državnem zboru.

št. 113, junij 2017


Konsolidacija javnih financ je torej v polnem teku. Iz povedanega je mogoče zaključiti, da je Slovenija v dobri kondiciji, to nam priznavajo tudi institucije v tujini. Kot poslanka ste veliko med ljudmi. Kako pa državljani občutijo vse to, kar ste sedaj pripovedovali, kaj vam povedo? Zelo različno. Res je, veliko sem med ljudmi, v Novem mestu imam tudi poslansko pisarno, kjer sprejemam občane in državljane Republike Slovenije. Veste, žal daje ljudem velikokrat različna sporočila tudi politika. Priča smo različnim neodgovornim izjavam tudi nas, politikov, ki bi v končni fazi morali biti prvi in najbolj odgovorni za to, kar se v naši državi dogaja. Jaz mislim, da tukaj ni prostora za nek populizem, za neko všečkanje ali nabiranje političnih točk na način, da se tudi nemalokrat zavaja ljudi. In ljudje so potem soočeni na eni strani z nekimi političnimi floskulami, na drugi strani pa z realnim življenjem, ki je popolnoma nekaj drugega. Ljudje žal v številnih primerih ne razumejo, kaj pomeni finančna konsolidacija, kaj pomeni to, da danes plačujemo nižje obresti na naš javni dolg, ki je, kot sem povedala, 3 milijarde evrov. Nižje obresti za javni dolg pomeni tudi nižje obresti, ki jih potrebuje gospodarstvo, potrošnik. Vse to je pripomoglo k temu, da je naša država s strani tujcev zaupanja vredna, da smo cenjeni, da dobivamo nove priložnosti, da prihajajo k nam tuji investitorji, da se odpirajo nova delovna mesta. Vse to je povezano s tem. Ljudje seveda do neke mere občutijo te stvari, do neke mere pa, kar je povsem razumljivo, se še vedno soočajo s težkim položajem in vsakodnevno borbo za preživetje. Jaz sama to ljudem tudi velikokrat povem, se predvsem zavzemam ne za čedalje višje socialne transferje, ampak za nova delovna mesta. Naj ima vsak državljan priložnosti, da si bo ustvaril življenje s svojim lastnim delom. Mora pa to biti predvsem dostojno življenje. Da mu bo država omogočila, da bo lahko s svojim delom tudi dostojno živel. To je zame najbolj pomembno. Ocenjujem, da gre delo te vlade v to smer, da se pomaga – če se lahko tako izrazim – ljudem na tak način, da se jim ponudi predvsem delo in ne socialne transferje. Ker delo bo ustvarilo dodano vrednost, delo bo ustvarjalo višjo gospodarsko rast in na ta način bomo vsi živeli bolje. Z ljudmi se je res treba veliko pogovarjati, veliko težav in problemov je rešljivih, samo če je volja. No, in prav ti ljudje, volivci, so vam pred tremi leti zaupali in rezultat je bila rekordna zmaga stranke SMC. Če zdaj potegnete črto pod ta tri leta, ocenjujete, da ste upravičili zaupanje državljank in državljanov? Glejte, na to vprašanje bodo že čez leto dni najbolj pravilno odgovorili predvsem naši državljani in državljanke. Seveda je prav, da kakšno besedo o tem rečem tudi sama, da podam neko stališče, kako jaz ocenjujem dosedanji mandat. Sama lahko rečem, da je ta vlada naredila velik premik naprej. Jaz sem z delom zadovoljna, kot sem že prej povedala, rezultati so na mizi, imamo gospodarsko rast, imamo najnižjo brezposelnost v zadnjih desetih letih. Najuspešnejše doslej naša država črpa evropska sredstva, zelo uspešno smo prejšnjo finančno perspektivo tudi zaključili. Zdaj imamo odprte investicije za novo finančno perspektivo. Tujina vidi pri nas priložnosti, včasih še najmanj priložnosti vidimo sami. Neko nezaupanje nas samih nas včasih preveč najeda in št. 113, junij 2017

delovnimi mesti, moderniziralo se bo progo med Ribnico in Kočevjem. Vemo, da se tam tri tisoč ljudi dnevno vozi drugam na delo. To so tisti projekti, ki bodo in že pripomorejo k temu, da se bo ta del regije nekako izkopal iz slabega stanja. Zadnji podatki celotne jugovzhodne regije za 21 občin in 2581 podjetij pa kaže na to, da tukajšnja podjetja delujejo celo boljše kot pred krizo. Ustvarjajo višje prihodke in višje dobičke kot leta 2007. Seveda v Novem mestu izstopajo štirje paradni konji: Krka, Revoz, Adria Mobil, TPV. Glavna problematika, izpostavljena tudi s strani S poslanskimi kolegi se je v Kulturnem centru Janeza Trdina v Novem gospodarstvenikov, ki skrbijo za ta razvoj mestu udeležila državne proslave ob Dnevu suverenosti. in ustvarjajo te prihodke, pa je seveda smo preveč pesimistični, tako da bo vsak državljan in to, kar ste tudi že omenili: cestna infrastruktura. državljanka skozi svoje oči ocenil, ali je bil ta mandat Tretja razvojna os je resnično še tista stvar, ki nas, uspešen, ali smo dosegli tisto, kar smo obljubljali. roko na srce, tukaj ovira in morda tudi že zavira Jaz lahko rečem, da smo se v začetku leta 2014 res nadaljnji razvoj. Lahko tudi danes potrdim podatek, zavzeli za to, da na eni strani konsolidiramo to naše ki ga je ob nedavnem obisku v Novem mestu javno finančno stanje, prisluhnemo gospodarstvu, povedal infrastrukturni minister Peter Gašperšič: prisluhnemo ljudem v stiski. In iz dejanskih rezultatov, da se tretja razvojna os dejansko premika naprej, ki jih danes imamo na mizi, lahko rečem, da je bila da je to prioriteta te vlade in da imamo danes že marsikatera obljuba, marsikateri cilj iz leta 2014 že podpisane pogodbe za projektno dokumentacijo, tudi dosežen. Seveda da so bila pričakovanja ljudi da načrtujemo v letu 2018 pridobiti gradbeno ogromna, trenutno smo tri leta, če temu tako rečem, dovoljenje in takoj potem začeti z deli, da bi bil del avtoceste do Revoza zaključen nekje do leta 2019, 2020. Nato pa nadaljevati naprej do Malin in seveda do Hrvaške. To je tema, vsaj v mojih pogovorih, ki je s strani tukajšnjega gospodarstva prioriteta. Ne smemo pa pozabiti dva okoljska projekta: suhokranjski in dolenjski vodovod. Vemo, s kakšnimi težavami se je v preteklosti to naše okolje z motenim dostopom do vode srečevalo. Ti problemi bodo ob S predsednikom Odbora za zadeve Evropske unije Kamalom Izidorjem Shakerjem je zaključku teh investicij resnično v EP v Bruslju sodelovala v razpravi o skladnosti proračunske politike Slovenije s cilji odpravljeni. in pravili EU. na oblasti, vsega verjetno res nismo uspeli uresničiti. Z dosedaj opravljenim sem zadovoljna in verjamem, da v kolikor ljudje danes še ne čutijo vseh pozitivnih premikov, jih v prihodnosti prav gotovo bodo. Slovenija se odpira na področju tujih investicij, a izgleda, kot da ne bi želeli narediti tega razvojnega preboja. Popolnoma drugačna slika je v JV regiji, ki ustvari dvakrat več BDP-ja napram ostalim regijam. Tukaj imamo podjetja, ki so paradni konji slovenskega gospodarstva, tudi vlada je v tem mandatu že obiskala Dolenjsko in Kočevskoribniško, same pohvale je bilo slišati. Kakšni so zaključki, tudi predstavniki gospodarstva vam povedo svoja razmišljanja, pobude. Nekako nas najbolj žuli ta cesta – tretja razvojna os – govorim za realcijo mimo Novega mesta pa naprej za Belo krajino … Ja, res je, lani novembra je vlada obiskala jugovzhodno regijo, dva dni si je vzela za to. Kakšne so bile ugotovitve? Regija je razvojno zelo raznolika: na eni strani imamo Belo krajino in Kočevje, na drugi strani pa Novo mesto in predel, v katerem je razvitost izredno dobra. Izstopa naš novomeški del, nekoliko manj obrobni del. Ob takratnem obisku vlade je bilo izpostavljeno: prihaja podjetje Yaskawa z novimi

Kako ocenjujete vašo komunikacijo s predstavniki lokalnih skupnosti na območju, kjer ste bili izvoljeni? Lahko potrdim, da izredno dobro sodelujem tako z izvoljenimi predstavniki na lokalni ravni kot s podjetji v našem okolju in tudi z občani in občankami. Mislim, da sem dostopna, kolikor je to mogoče, seveda pa ne vedno in povsod. Možnost dostopa do izvršilne veje oblasti uporabljam na način, da povezujem in pomagam občinam in županom. Zato našo medsebojno komunikacijo ocenjujem kot uspešno. Včasih je dovolj, da že urgiram za kakšen sestanek, da se vse nekoliko hitreje premakne. Na tej točki bova za danes zaključila. Verjetno bi bilo še veliko vprašanj, na katera bi lahko odgovorili, ampak ob kakšni drugi priložnosti. Upam pa, da bo dovolj modrosti in, kot ste sami dejali, tudi pameti, da bo Slovenija šla naprej v razvojno pozitivni smeri. Ja, tega si tudi sama želim. Upam, da se končno prenehamo ukvarjati samo z delitvami na »vaše in naše« in da končno naredimo ta preskok k povezovanju, ki bo prinesel tudi še nadaljnje pozitivne rezultate in zagotovil blaginjo predvsem našim ljudem! Vaš mesečnik

7


Po sledeh Janeza Trdine Jure Marolt

Vsako prvo soboto v juniju se številni literarni in pohodniški navdušenci podajo po sledeh slovenskega etnografa, pisatelja in zgodovinarja Janeza Trdine. 3. Trdinovega pohoda se je udeležilo približno 140 ljudi. K dogodku, ki ga je prvotno začela novomeška knjižnica Mirana Jarca, sta pristopili tudi Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić iz Karlovca in Ljudska knjižnica Metlika.

Najbolj veselo je vedno na najvišji točki pohoda, na Trdinovem vrhu, kjer je tudi tokrat potekal kulturni program, ki so ga popestrili tako slovenski kot hrvaški pevci, slikarji in čisto prave Trdinove kamišibajke v izvedbi Taus Teatra. Med drugim so simbolno nagradili tudi najstarejšega pohodnika, 81-letnega mladeniča s hrvaške

strani Gorjancev, in najmlajšo, komaj osemletno pogumno deklico, ki je prav tako doma iz naše lepe sosede. Tovrstni literarni pohodi so pri nas prava redkost in zato še toliko bolj dobrodošla osvežitev. Pisana beseda pohodnike vseskozi spremlja in jih bogati. Trdinov pohod je v vsega nekaj letih postal že težko pričakovan dogodek meddržavnih razsežnosti, ki je dokaz, kaj vse se lahko naredi, ko več deležnikov združi svoje moči. Nasvidenje na četrtem! Ne pozabite na prvo junijsko soboto 2018.

Avtomobilsko zavarovanje z dodatnimi ugodnostmi v akciji SPROSTI Cˇ AS.

www.triglav.si


Si ne upate iz avta? Kar brez skrbi.

Pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja izkoristite dodatne ugodnosti v akciji Sprosti čas: • zavarovanje prtljage, • zavarovanje odgovornosti in asistence za kolesarje, • zavarovanje rehabilitacije po prometni nesreči in kar • do 30 EUR popusta pri letnem turističnem zavarovanju. Več na triglav.si.

Več kot le avtomobilsko zavarovanje.BMW SERIJE 2 ACTIVE TOURER JOY2 EDITION.

Z BOGATO OPREMO ŽE ZA 22.900 EUR ALI 231 EUR NA MESEC.

Slika je simbolična. KOMPAKTEN NAVZVEN, PROSTOREN NAVZNOTER. BMW serije 2 Active Tourer dokazuje, da se lahko kompaktne mere, funkcionalnost in spremenljivost čudovito združijo z dinamično obliko. Z novim BMW serije 2 Active Tourer je vsakdan razburljivejši in potovanja udobnejša. Vozilo je vedno pripravljeno na štart za športne aktivnosti, potovanja in vsakdanja opravila – z dinamiko, ki se pričakuje od BMW. *Posebna ponudba BMW serije 2 Active Tourer 216i vključuje: • lita alu. platišča • nadzor razdalje pri parkiranju (PDC), zadaj, • asistenta za uravnavanje hitrosti z zavorno funkcijo, • radio s 6,5 palčnim zaslonom in dodatek za prostoročno telefoniranje z USB vmesnikom, • športna prednja sedeža, • multifunkcijski usnjen športni volan, • avtomatsko klimatsko napravo, senzor za dež • ISOFIX pripravo za pritrditev otroških sedežev BMW Makoma Bršljin 2, Novo mesto 07 393 42 00

BPS Makoma Vadnalova 6, Dobova 07 393 42 17

Kombinirana poraba goriva za vozila BMW serije 2 Active Tourer: od 3,8 do 6,4 l/100 km. Emisije CO2: od 99 do 148 g/km. Emisijska stopnja: Euro6. Emisije NOx: od 0,0106 do 0,0606 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Ponudba velja do 30.6.2017.

št. 113, junij 2017

Vaš mesečnik

11


TEDEN CVIČKA

100 95 75

Jure Marolt Milan Simončič

5 0

45. Tednu cvička je uspelo nemogoče. Celo presegel je lansko sila uspešno trebanjsko zgodbo. Kraj zločina je bil zopet isti, vendar so imeli obiskovalci še več zanimivih vsebin, ki so jih pritegnile, tako da je Trebnje vsaj za nekaj dni postalo središče Dolenjske. Od tradicionalnih vsebin, kot so povorka vinogradniških društev, kronanje novega kralja in ambasadorja cvička, razglasitev nove cvičkove princese in podobnih zanimivosti, sta tokrat premierno potekala tudi vinogradniški pohod in tekmovanje v kuhanju vinogradniškega golaža. Pred Zvezo vinogradniških društev Dolenjske so že novi izzivi. Matjaža Jakšeta je na mestu predsednika zamenjal Miran Jurak in prva želja novega vodstva je, da cviček spozna tudi svet, kar je bila tudi tema letošnje strokovne monografije. Nekdaj ljudsko vino to ostaja še danes, ampak vedno bolj pridobiva na veljavi. Protokolarno vino Dolenjske, dolenjski posebnež, je iz leta v leto močnejši. In manj kisel. Medijski pokrovitelj jubilejnega Tedna cvička je bila Televizija Vaš kanal, posnetek povorke si lahko ogledate v arhivu oddaj na spletni strani www.vaskanal.com. Trebanjski župan Alojzij Kastelic je gostil kolege župane iz dolenjskih in posavskih občin

25

Matjaž Jakša, nekdanji predsednik Zveze vinogradniških društev Dolenjske se je v družbi Tanje Strniša, državne sekretarke na kmetijskem ministrstvu, s kočijo zapeljal po ulicah Trebnjega

Letošnji kralj cvička Gregor Štemberger in cvičkova princesa Dragica Ribič Dr. Peter Kapš ni samo ambasador cvička, ampak je med zdravniki tudi največji poznavalec te žlahtne kapljice. O zdravilnem učinku cvička je napisal tudi dve knjigi

100

Miran Jurak, novi predsednik Zveze vinogradniških društev Dolenjske si je povorko ogledal v družbi bivšega kralja cvička Franca Medleta in Vinske kraljice Slovenije Maje Žibert

95 75

25 5 0

12

Vaš mesečnik

št. 113, junij 2017Inovacije so nujne za vse Jure Marolt Arhiv Televizija Vaš kanal Vsako leto na Otočcu poteka dan inovativnosti in podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2017. Na letošnji razpis za najboljše inovacije je prispelo 23 predlogov, ki so jih pripravili inovatorji iz 13 podjetij in 2 visokošolskih zavodov. Strokovna komisija je ocenila, da si pet inovacij zasluži zlato priznanje, 15 srebrno priznanje, dve bronasto priznanje, podelili pa so tudi eno zahvalno priznanje. Najvišje, zlato priznanje so osvojila podjetja Iskra PIO, L-Tek, TPV in dvakrat Krka.

Prispele inovacije so kakovostne in mnoge med njimi, predvsem tiste, ki predstavljajo nove proizvode, so dokazale, da se je njihova zamisel uspešno uresničila in da že prinašajo zavidljive finančne koristi za podjetja. Letošnji predlogi inovacij so z različnih tehnoloških področij (npr. avtomobilizem, gradbeništvo, elektronika, farmacija, kemija, strojništvo, arhitektura), ki predstavljajo zanimive, drugačne rešitve, nekatere med njimi so celo že prepoznane v globalnem svetu in imajo večmilijonski gospodarski potencial, kar je za nadaljnji razvoj naše regije zelo pomembno. Vsi nagrajenci so se strinjali, da so inovacije danes osnova za preživetje vsakega ambicioznega podjetja, tovrstne nagrade pa so odlična spodbuda tako za vodstvo kot zaposlene, da nadaljujejo po začrtani poti. Najbolje ocenjene inovacije bodo kandidirale za priznanja na nacionalni ravni, ki jih bodo podelili v okviru dneva inovativnosti 27. septembra. Na razpisih Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine so podjetja v desetih letih prijavila 188 inovacij. V tem obdobju je bilo inovatorjem podeljenih 60 zlatih, 84 srebrnih in 32 bronastih priznanj ter 12 priznanj. Na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine z veseljem ugotavljajo, da so po številu prijavljenih inovacij najuspešnejša regija v Sloveniji. Rezultati vlaganj v razvoj ter inovacije so tako odlični kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb dolenjsko-belokranjske regije. Lani je jugovzhodna regija dosegla daleč najboljši poslovni izid v vsej državi, saj je bilo tu ustvarjenih prek 4,7 milijarde evrov prihodkov, poleg tega je bilo na Dolenjskem in v Beli krajini samo lani 1300 zaposlenih več kot leto prej. Podjetja jugovzhodne regije so še enkrat več dokazala, da so korak, dva ali tri pred vsemi. To pa dosegajo tako, da vedno stremijo k nečemu več in se nikoli ne zadovoljijo s trenutnim. Vsak uspeh je tako nagrada za preteklo delo in spodbuda za prihodnje podvige.

14

Vaš mesečnik

Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine:

»Če podjetje nima inovacije, v današnjem globalnem svetu ne bo preživelo.«

št. 113, junij 2017


Servis računalnikov in računalniške opreme Prodaja računalnikov, tiskalnikov, monitorjev, programov, davčne blagajne ... Na zalogi več kot 20 različnih prenosnikov Brezobrestni nakup na več obrokov Velika izbira računalnikov za dijake in študente

POPUST NA

STORITVE

20 %

www.belbled.si www.dobrokupi.si GSM: 051 635 689 info@belbled.si BELBLED d. o. o. Skalna ulica 1 8222 Otočec

naročena objava

*popust velja s kuponom


Izbor osebnosti meseca za osebnost leta 2017

Znanih že pet osebnosti meseca Na TV Vaš kanal so v marcu uspešno zaključili izbor za osebnost leta 2016, v katerem so gledalke in gledalci za osebnost leta izbrali paraolimpijca Primoža Jeraliča iz Ivančne Gorice. Zaradi odmevnosti akcije so se odločili, da jo nadaljujejo tudi v letu 2017. Gledalci

OSEBNOST JANUARJA

MAJA ŽIBERT, vinska kraljica Slovenije Maja Žibert z Bistrice pri Šentrupertu je leta 2014 postala 16. cvičkova princesa, v začetku tega leta pa so jo v Radencih okronali za 21. vinsko kraljico Slovenije. 23-letna študentka je dejavna na več področjih, saj je članica več društev, veliko pozornosti namenja tudi prostovoljnemu in humanitarnemu delu. Široka splošna razgledanost, komunikativnost in znanje več tujih jezikov ji gotovo pomagajo tudi pri izpolnjevanju dolžnosti vinske kraljice.

in gledalke so s spletnim glasovanjem že izbrali osebnosti januarja, februarja, marca, aprila in maja. To so Maja Žibert, Jože Pavlovič, Stanislava Zupanc, Gregor Zagorc in Milan Jamšek.

OSEBNOST FEBRUARJA

JOŽE PAVLOVIČ, ravnatelj Srednje strokovne in poklicne šole Krško Jože Pavlovič je eden od najzaslužnejših, da bo Srednja strokovna in poklicna šola Krško v naslednjem šolskem letu kot edina šola v državi ponujala nov program strojnega mehanika, ki se pridružuje osmim zdajšnjim programom elektro-tehniških smeri. Program bo usposabljal dijake za zagon in servisiranje klasičnih strojev, C&C tehnologije ter robotov. Pavlovič je tudi pobudnik letne prireditve z naslovom Tehnogenij si ti, tehnogenij svet vrti, ki jo pripravljajo v sodelovanju z družbo Gen energija.

OSEBNOST MARCA

STANISLAVA ZUPANC, vodja projekta Blazinica tolažbe

OSEBNOST APRILA

Na pobudo Stanislave Zupanc, policistke Policijske uprave Novo mesto, je leta 2014 zaživel projekt Blazinice tolažbe, ki je do zdaj postal prepoznaven po vsej Sloveniji. Namenjen je otrokom, ki so priče ali udeleženi v dogodkih, ki jih obravnavajo policisti. K sodelovanju so povabili tudi učence. Na Osnovni šoli Dragotina Ketteja Novo mesto so tako učenci ustvarili čisto svoje blazinice tolažbe. Še zanimivost: za izdelavo ene blazinice je potrebnih kar 2000 šivov.

GREGOR ZAGORC, dirigent Tamburaškega orkestra Dobreč Tamburaški orkester Dobreč je na uglednem mednarodnem festivalu v Pragi osvojil zlato plaketo in postal absolutni zmagovalec v svoji kategoriji, strokovna komisija pa je Gregorju Zagorcu podelila posebno priznanje za njegovo dirigentsko izvedbo. Čeprav se je pred nekaj leti sestava orkestra skoraj v celoti spremenila, so že osem let najboljši tamburaški orkester v Sloveniji, zadnja leta pa pod taktirko Zagorca dokazujejo, da sodijo tudi v sam evropski vrh.

OSEBNOST MAJA

MILAN JAMŠEK, predsednik gradbenega odbora iz Kamenice v KS Šentjanž V Kamenici so se pred dvema letoma začeli pogovarjati o uvedbi vaškega samoprispevka za obnovo ceste. V zaselku z le 14 hišami je pred asfaltiranjem ceste padla še zamisel o napeljavi fekalne in meteorne kanalizacije. Vrednost naložbe, ki so jo zdaj že uspešno zaključili, skupaj z obnovo ceste je okrog 100 tisoč evrov. Ob tako velikem posegu bi lahko med vaščani prišlo do kakšnih razprtij, a se to ni zgodilo, kar kaže, da se da s pozitivno energijo marsikaj narediti, pravi pobudnik akcije Milan Jamšek.

Pogovore z osebnostmi meseca leta 2017 si lahko ogledate na spletni strani www.vaskanal.com pod zavihkom Osebnost meseca 2017.

Pogovor z Jamškom si lahko pogledate v sredo, 21. junija, ob 20.30

16

Vaš mesečnik

št. 113, junij 2017


HOTEL CENTER NOVO MESTO V starem mestnem jedru Novega mesta, je aprila letos svoja vrata odprl Hotel Center. Do sedaj gostil številne zadovoljne obiskovalce iz več kot 30 držav. Gostje so navdušeni nad ljubeznjivostjo zaposlenih, urejenostjo hotela in lokacije v centru mesta. Hotel ima lasten parkirni prostor, kar za

Več o hotelu izveste na:

www.hotel-center.si Za dodatne informacije in rezervacije pokličite: Telefonska številka:

07 30 21 800

goste pomeni dodano vrednost

Mobitel:

zato ne preseneča, da so pogosti

051 301 030

gostje tudi kolesarji in motoristi, ki se na svojih potovanjih ustavijo v Novem mestu. V prvem nadstropju Hotela Center je prijetna, lepo urejena kavarnica s teraso, kamor vabimo vse Novomeščane in obiskovalce od blizu in daleč. Hotel ima tudi sodobno urejeno kongresno dvorano in 28 sob ki gostom nudijo udobno nastanitev z bogatim zajtrkom. Vse sobe imajo brezplačen wi-fi in so klimatizirane. št. 113, junij 2017

Vaš mesečnik

17


2017

23

3.7. - 8.7. 2017 1. Termin 2. Termin 10.7. - 15.7. 2017 3. Termin 17.7. - 22.7. 2017 4. Termin 24.7. - 29.7. 2017 31.7. - 5.8. 2017 5. Termin 7.8. - 12.8. 2017 6. Termin

����� �� ������� �������

18

Vaš mesečnik

št. 113, junij 2017


Dom starejših občanov praznuje Jure Marolt arhiv Doma starejših občanov Novo mesto

Razloga za to sta najmanj dva. Kot prvi dom starejših v Sloveniji so se priključili vseslovenskemu projektu Rastoča knjiga, obenem pa so slavnostno odprli nadgradnjo negovalnega dela. Več kot zadosten razlog, da je bil prvi junijski torek prazničen dan novomeškega doma starejših občanov. Dejstvo, da so pristopili k projektu Rastoča knjiga, ni naključno. Prebivalci doma so namreč še vedno zelo mladi po srcu in se z veseljem naučijo kaj novega. Pisana beseda jim je zelo ljuba in vsakič znova težko pričakujejo bralne dogodke, ki so prijetna stalnica v domu. Ta nov list Rastoče knjige je z veseljem pozdravil tudi idejni oče projekta, ki je danes prerastel že v gibanje, dr. Janez Gabrijelčič. Rastoča deklica pa je tako prvič dobila tudi rastočo babico, umirjeno gospo, polno znanja in izkušenj, ki kljub častitljivi starosti še vedno raste in se še vedno uči. V negovalnem delu pa so odprli novo, tretje nadstropje, ki je resnično prava paša za oči in zgleda kot hotel z več zvezdicami. Tam je trinajst novih sob za 26 stanovalcev, večina sob pa je dvoposteljnih. Dva velika in prostorna skupna prostora sta opremljena tudi z gospodinjskimi elementi, kar pomeni, da nista namenjena le druženju, ampak si lahko stanovalci tudi pripravijo kaj za pod zob. Celotna vrednost naložbe z opremo vred je 650 tisoč evrov. S trenutnimi kapacitetami so zadovoljni, čeprav je skoraj nemogoče ugoditi vsem prošnjam po namestitvi. V naslednjih letih bo stopil v veljavo zakon o dolgotrajni oskrbi, v njem pa bo poudarek na oskrbi na domu in bivanju v manjših bivalnih skupnostih. Tudi ta nadgradnja negovalnega dela je korak k temu, saj sta tam predvideni dve gospodinjski skupini. Velika želja Doma starejših občanov Novo mesto in njegove direktorice Milene Dular pa je, da bi 190 x 65.pdf 1 14.3.2017 pridobili arhiker še dnevni center, kar bi 13:20:32 bilo ključnega pomena za starejšo generacijo, to pa je tako velik

»To je za nas velik dan«, je dejala direktorica doma Milena Dular (druga z leve). Ob njej idejni oče projekta Rastoča knjiga dr. Janez Gabrijelčič ter direktorica novomeške občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič in novomeški župan Gregor Macedoni.

zalogaj, da bodo pri tem potrebovali pomoč ali države ali občine. Novomeški dom starejših občanov se lahko tako pohvali še z lepšo podobo in modernim,

Tudi zaposleni so bili veseli novih sodobnih prostorov na negovalne oddelku

največji salon keramike in kopalniške opreme na Dolenjskem

C

M

najnovejši trendi na področju keramike

Y

M

MY

Y

MY

negovalnim delom. Če ob tem upoštevamo še dejstvo, da skupaj z objektom raste tudi babica Rastoče knjige, lahko govorimo res o pomembnem koraku za dvig kakovosti življenja starejših občanov.

• spomladanski akcijski popusti • hitri dobavni roki • keramika na zalogi

individualni pristop brezplačni 3D izrisi kopalnic

K

NASLOV

TELEFON

Obrtna cona Livada – Livada 4 Novo mesto (poleg Kalcer-ja)

07-39-32-886 051-301-813

št. 113, junij 2017

E-MAIL

DELOVNI ČAS

info@arhiker.si

pon-pet: 8:00 – 19:00 sob: 8:00 – 12:00

Vaš mesečnik

19Šentpeter 41 8222 Otočec

07/30 99 280 041/650 270

Vljudno vabljeni!

- vadba v thermoslimu ali na thermobiku 20-25 min - vibracijska vadba PWT 20-25 min - savna bodywarm ali grelna blazna z oblogo - presoterapija z anticelulitnim tretmajem - kavitacija z radiofrekvenco - sestava in prilagoditev individualnega programa - osebna asistenca, svetovanje o prehrani, spremljanje napredka, meritve in veliko smeha ter pozitivne energije :)

št. 113, junij 2017

Pričakujemo vas v centru Linea Snella Novo mesto, Foersterjeva 10 (bivši Novoteks) Kontakt 041/469-009 novo.mesto@lineasnella.si www.lineasnella.si Vaš mesečnik

21


40 let Krajevne skupnosti Drska Marko Mesojedec Marko Klinc – FOTO LIFE

Krajevna skupnost Drska je največja krajevna skupnost v Mestni občini Novo mesto. S skoraj šest tisoč prebivalci, kar je trikrat več, kot jih je imela ob ustanovitvi pred štirimi desetletji, je po številu večja od marsikatere dolenjske občine. Z gradnjo novih stanovanjskih objektov se bo ta številka v prihodnje še povečala. Jubilej so proslavili s posebno prireditvijo v medgeneracijskem središču Rdečega križa, ki predstavlja stičišče različnih generacij. V krajevni skupnosti imajo dva vrtca, osnovno šolo, največji srednješolski center v državi, avtobusno postajo in še bi lahko naštevali. Prav na ploščadi pred avtobusno postajo pa je skupina desetih umetnikov ustvarila jantarni zapis v kamnu, ki je nastal na letošnji kiparski

Na Drski imajo kar dva vrtca

koloniji, in se na ta način poklonila jantarnemu letu v Novem mestu. Reportažo z dogodka si oglejte v torek, 27. junija, ob 20.30 na TV Vaš kanal.

Umetniki, ki so poskrbeli za jantarni zapis v kamnu

Novomeški župan Gregor Macedoni, nagrajenci za dolgoletno delo v Rdečem križu ter predsednica sveta KS Drska Mira Retelj

22

Vaš mesečnik

Mladi so garancija za nadaljnji razvoj krajevne skupnosti

št. 113, junij 2017


IZOLACIJA IN SANACIJA TER POVRTAVANJE DIMNIKOV. EMIL MEŠIČ s.p., Novo mesto

Gsm:

041 542 322

S E G A M O V I S O KO, ŠE V I ŠJ E .

INOX DIMNIKI

konservatorij za glasbo 190x65.pdf 1 29.5.2017 11:01:55

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

POMLAD – POLETJE 2017

št. 113, junij 2017

Vaš mesečnik

23


Pokličite: 041 683 929

PVC ograje za dvorišča in vrtove, za balkone, terase ter stopnišča

LESKOVPLAST

Kontakti: gsm 041/683-929, tel 01/36 63 506 E-mail: leskovplast@siol.net, www.leskovplast.si

printer servis kopiranje & tiskanje 07 29 26 296

mail: info@ibs-biro.si

Nahajamo se na novi lokaciji! Seidlova cesta 6. 8000 Novo mesto

kopirni stroji

24

Vaš mesečnik

skenerji

tiskalniki

tonerji

papir

termo role za blagajne

št. 113, junij 2017


DOBRODOŠLI V GOSTIŠČU DEŽMAR! RESTAVRACIJA Z VELIKIM IZBOROM DOMAČIH JEDI, S POUDARKOM NA RIBJIH SPECIALITETAH

Nahajamo se v bližini priključka na avtocesto smer Novo mesto – zahod / Ljubljanska cesta 65 / Tel: 07 / 33 79 300

Na dopust s potovalno lekarno Da vam ne bo treba na dopustu takoj iskati lekarne ali zdravniške pomoči, je najbolje, da nekaj osnovnih zdravil, medicinskih in kozmetičnih izdelkov vzamete kar s seboj.

Kaj sodi v potovalno lekarno? - Varovalni pripravki za sončenje s primernim zaščitnim faktorjem, pripravki za nego po sončenju in za lajšanje težav pri sončnih opeklinah. - Sredstva za zaščito pred piki komarjev, klopov in drugih insektov ter pripravki za odpravljanje težav po piku. - Osnovni pribor za prvo pomoč: razkužilo za rane, mazilo za rane, sterilna gaza, povoji, vodoodporni obliži, škarje, pinceta, pinceta za odstranjevanje klopov, varnostne zaponke, trikotna ruta, termometer. - Zdravila za samozdravljenje. - Zdravila, ki jih morate redno jemati. - Kartica zdravstvenega zavarovanja in/ali zdravstveno zavarovanje za tujino.

št. 113, junij 2017

Kako pravilno shranjujemo zdravila na poti? Zdravila hranite v posebnih torbicah (v notranjosti imajo alu-zaščito), ki ne prepuščajo svetlobe in vlage ter obdržijo dalj časa konstantno temperaturo. Zdravila morajo biti shranjena na temperaturi, ki ne preseže 25°C, nekatera pa morate hraniti v hladilniku (npr. inzuline).

Želim vam prijeten dopust! mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec.

Vaš mesečnik

25


NUDIMO VAM: • UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE VEČSTANOVANJSKIH IN POSLOVNIH OBJEKTOV • UPRAVLJANJE KOTLOVNIC IN STORITVE OGREVANJA • INŽENERING STORITVE IN VODENJE ENERGETSKIH PRENOV • IZDELAVA ENERGETSKE IZKAZNICE

smo lokalni strokovnjaki za tiskalnike ter ponudnik kartuš in tonerjev po ugodnih cenah tiskalniki - kartuše - tonerji Zakaj bi za barvila za tiskalnike plačevali več kot je potrebno? V Printservisu vam obnovimo kartušo ali toner, s čimer boste prihranili in hkrati pripomogli k varovanju okolja.

25 LET

Biro elektronik Osolnik Bojan s.p. Kandijska cesta 33 8000 Novo mesto 07 337 42 90 biro.elektronik@printservis.si www.printservis.si


FABIA EASY za ali

8.800 � 88 � / mesec

AVTO SLAK d.o.o., Kolodvorska 4, Novo mesto, tel.: 07 393 29 92 Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,7 l/100 km in 106 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0168x1011 g/km, trdi delci: 0,00 g/km, število delcev: 0,00. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Cena vozila že vključuje bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1000 EUR z DDV in velja za financiranje v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu pri Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana in zavarovanju vozila preko Porsche Zavarovalnega Zastopništva d.o.o. pod pogoji akcije SK1%+BON, ki so razvidni iz ponudbe na strani www.hudobro.si in www.porscheleasing.si. Slika je simbolična.


FRANC ŠKUFCA, župan Občine Žužemberk V sredo, 12.julija, ob 20.00 uri

Občina Žužemberk bo občinski praznik obeležila s tradicionalno prireditvijo Trški dnevi – letos bodo ti potekali od 14.do 17.julija. Župan Franc Škufca, sodi med tiste slovenske župane z najdaljšim stažem; na čelu občine Žužemberk je od njene ustanovitve –to je leta 1998 – bo v Županovi uri predstavil dosežene rezultate v zadnjem letu, med obema občinskima praznikoma. V upravnem središču Suhe krajine Žužemberku pravijo, da v času praznovanja občinskega praznika »čas dejansko teče drugače«!

ANDREJ KASTELIC, župan Občine Mirna Peč v petek, 16. junija, ob 22. Uri Oddajo lahko pogledate v arhivu oddaj http://www.vaskanal.com/arhiv-oddaj.html

V Mirni Peči v teh dneh praznujejo 18. občinski praznik, ki bo tudi tokrat minil v znamenju njihovih najbolj znanih rojakov, Toneta Pavčka in Lojzeta Slaka. Mirna Peč pa se lahko pohvali tudi z novo cvičkovo princeso. To je postala 24-letna Dragica Ribič, članica Društva vinogradnikov Mirna Peč. O vsem tem, pa tudi nadaljnjih načrtih in izzivih občine v pogovoru z mirnopeškim županom Andrejem Kastelicem. MIRAN STANKO, župan Občine Krško

JOŽE KAPLER, župan Občine Škocjan V soboto, 24. junija, ob 21.30

Občina Škocjan po površini sodi med manjše slovenske občine, a kar jo dela veliko, so tamkajšnji ljudje, narava in bogata kulturna dediščina. Kaj trenutno najbolj zaznamuje dogajanje v občini, kako bodo obeležili občinski praznik, Knobleharjevo, pa v pogovoru z županom Jožetom Kaplerjem.

Občina Krško sedmega junija praznuje občinski praznik. Proračun za leti 2017 in 2018 ki je osnova za realizacijo začrtanega, je občinski svet sprejel. Letošnji proračun je težak slabih 35 milijoniv evrov, za prihodnje leto pa znaša 36.8 milijona evrov. Glede na razmere v naši državi, poslovanje občine v lanskem letu, župan Miran Stanko ocenjuje kot uspešno. Kateri projekti v letošnjem letu se zaključujejo, kakšni izzivi čakajo krško občino v prihodnje, si oglejte v posnetku oddaje Županova ura na spletni strani www.vaskanal.com/ zavihek arhiv oddaj.

Dušan Skerbiš, župan Občine Mirna V četrtek, 22. junija, ob 20. uri

Občina Mirna praznuje svoj občinski praznik 1. julija. Na predvečer praznika bo potekala osrednja prireditev s prvo podelitvijo občinskih priznanj. Občina Mirna je bila sicer ustanovljena leta 2011. Od takrat jo vodi župan Dušan Skerbiš, ki bo v Županovi uri predstavil prve občinske nagrajence pa tudi življenje, dogajanje, naložbe in načrte v mladi občini.

28

Vaš mesečnik

št. 113, junij 2017


Pot na Veselico 25, Metlika 031 614 464 I 07 36 35 100 www.alu-k.si I aluk.doo@siol.net

ALU VHODNA VRATA

• KVALITETNA • VARNA • MODERNA • OBSTOJNA • ODPORNA • ODLIČNA ZVOČNA IN TOPLOTNA IZOLACIJA • RAZLIČNI MODELI VRAT

Izdelajte vrata sami s pomočjo konfiguratorja

s kuponom

VELIKA IZBIRA

-25%

- keramičnih ploščic - orodja za keramičarje RAIMONDI, MONTOLIT, RUBI - lepila, silikoni in fugirne mase KEMA PUCONCI, ISOMAT

Nudimo še: -IZRIS .2017 KOPALNIC .6 0 3 o d . .6 od 16 -MOŽNOST DOSTAVE Kuponi se ne -Kompletna seštevajo in adaptacija ne veljajo za že kopalnic znižane artikle. v5-7 delovnih dneh, možnost z 9,5% ddv popusta na keramiko

- kopalniško pohištvo KOLPA, NORD, GORENJE,

SANOTECHNIK, ITD... - sanitarna keramika SIMAS, HATRIA, CERAMICA DOLOMITE, NORD, ITD... - pip UNITAS, NORD, SALIX, HANSGROHE, HUBER, ITD... - delitacijski in okrasni profili PROGRESS

NOVO V PONUDBI Specialna čistila za keramiko in ostale površine: - kislinska čistila za odstranjevanje lepil

po končanju del - čistila za fuge - čistilo za odstranjevanje vodnega kamna - impregnacija za zaščito pred vodo in olji

Boštanj

Trgovina in skladišče Dolenji Boštanj 55a 031/698-929

št. 113, junij 2017

Krško

MDB 7 Leskovec pri Krškem 051/657-667

VEDNO NEKAJ V AKCIJI Brežice Pleteršnikova ul. 3 (nasproti Spar-a) 051/611-235

Trebnje Obrtniška c. 22 (bivša Afrika) 051/611-958

Novo mesto Ljubljanska c. 22 Trgovska hiša Bršljin 051/612-638

NAROČNIK OGLASA: JURIJ SALAMON s.p., Dolenji Boštanj 55a, Boštanj

Popusti se ne seštevajo oz. ne veljajo na že znižane artikle v akciji

KERAMIKA IN KOPALNICE www.extraform.si

Šentjur

Ljubljanska c. 32 (pos. cona ANDERBURG) 030/641-570

Vaš mesečnik

29


NE SPREGLEJTE NA TV VAŠ KANAL ZDRAVJE JE!

ZDRAVJE JE! V petek, 23. junija, ob 20.30

OPERA

Oddajo lahko pogledate v arhivu oddaj http://www.vaskanal.com/arhiv-oddaj.html

Oddaja zajema zdravje, kot ga dojema Svetovna zdravstvena organizacija, kar pomeni, da zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je zadovoljstvo in izpolnjenost na fizičnem, psihičnem, socialnem in duhovnem nivoju. Poskrbite za vaše duševno zdravje. Morda se odgovor za vas skriva ravno v operi.

V DOBRI DRUŽBI

CEPLJENJE Cepljenje je v medicino prineslo pravo revolucijo. S pomočjo cepiv je zaživela preventiva in nekatere hude nalezljive bolezni, kot so črne koze, so bile celo iztrebljene. Vendar pa si danes znova zastavljamo vprašanja o koristi, oziroma neželinih učinkih cepljenja. Ali je cepljenje varno in učinkovito, ali je pomembno, da se čim več ljudi, predvsem otrok cepi proti težkim nalezljivim boleznim? Ali se je smiselno cepiti proti gripi? Proti čemu se moramo cepiti, ko gremo na potovanje v druge konce sveta? REPORTAŽA

V sredo, 5. julija, ob 20. uri

V sredo, 21. junija, ob 21. uri

MARIJAN VELIK

SEM GLASBA, SEM MESTO

Marijan Velik je koroški Slovenec. Že dolga leta je vodja slovenskega sporeda na ORF, radijskega in televizijskega. Poleg tega je predsednik Slovenske športne zveze v Celovcu in član komisije za zamejski šport pri OKS-u. Na svetovni dan prostovoljcev je kot prvi tuji državljan prejel plaketo Državnega sveta Republike Slovenije za svoje dolgoletno prostovoljno delo na področju športa. Ima že skoraj četrtstoletne zasluge, da se je slovenski šport na avstrijskem Koroškem dobro razvil in močno pridobil na pomenu znotraj slovenske narodne skupnosti.

Letošnji 3. festival Sem glasba, sem mesto, je vabil na sprehod skozi različna glasbena obdobja. Bogat mozaik glasbenih zvrsti so sestavljali pevci ter manjše instrumentalne in orkestrske zasedbe. Festival je odprlo Društvo slovenskih skladateljev s koncertom slovenske novodobne klasične glasbe Noč skladateljev. Utrip tretjega festivala Sem glasba, sem mesto si lahko ogledate v posebni reportaži.

REPORTAŽA

V ponedeljek, 26. junija, ob 21. uri

24. DIRKA PO SLOVENIJI Za nami je 24. dirka Po Sloveniji. Slovenska pentlja, ki je iz leta v leto močnejša in privablja vedno bolj zveneča kolesarska imena s celotne zemeljske oble, je tudi tokrat poskrbela za vse športne in predvsem kolesarske navdušence. Z odličnimi partnerji in pod sloganom »Fight for green« (boj za zeleno) je doživela kolesarska dirka Po Sloveniji svojevrsten preporod in postala izjemen športni dogodek, ki je poleg tekmovalnega adrenalina in razburljivih zaključkov ponujala tudi vse elemente za mednarodno promocijo slovenskega športa, gospodarstva in ljudi. Televizijska slika s slovenskih cest, z naših hribov in dolin je bila letos vidna po vsem svetu, saj se je glavnemu organizatorju, novomeškemu Kolesarskemu klubu Adria Mobil, uresničila velika želja – slovenska pentlja je bila namreč vidna tudi na Eurosportu, vodilni evropski športni televiziji. Vsak obrat pedala slehernega kolesarja je budno spremljalo tudi oko Televizije Vaš kanal, utrip celotne dirke pa si boste lahko ogledali v reportaži.

30

Vaš mesečnik

št. 113, junij 2017


PRAVI KLJUČI

V petek, 23. junija, ob 20.30

MILICE 2 Sredi devetdesetih, je skupina novomeških filmskih zanesenjakov začela snemati celovečerne nizkoproračunske komedije. Te dni poteka snemanje filma Milice 2, katerega prvi del je bil posnet pred dvajsetimi leti. Zabave tudi tokrat ne bo manjkalo. Irena Vide je v studiu gostila Saša Đukića in Francija Keka, ki sta razkrila nekaj zanimivosti s snemanja in se kot mladeniča srednjih let, ozrla na filmske pripetljaje izpred mnogih let. Film bo v kinu od 12. oktobra dalje. Oddajo Pravi ključi in zgodbo o prihajajočem filmu Milice 2 si v programu Televizije Vaš kanal oglejte znova v ponedeljek, 3.7., ob 20. uri.

REPORTAŽA

V sredo, 28. junija ob 20. uri

ZLATA JESEN Tokratna Zlata jesen bo znova namenjena reportaži, ki je nastala v Dalmaciji. V sodelovanju z revijo Vzajemnost in turistično agencijo Kompas iz Ljubljane je tokratna pot vodila v Neum, Mostar, Medžugorje, Dubrovnik in na plovbo po reki Neretvi. Potniki v kar devetih avtobusih, so spoznavali tako kraje kot običaje in se veselili ob zvokih dalmatinske glasbe. Z velikim zanimanjem pa so sledili tudi predavanjem za večjo vitalnost in boljše počutje, se udeležili jutranje vadbe in tkali nova prijateljstva. Oddaja bo na sporedu na TV Vaš kanal, v sredo, 28. junija ob 20. uri.

POLETJE NA VAŠEM KANALU V rubriki 25 LET NAZAJ … je TV Vaš kanal pobrisala prah v arhivski zakladnici. MKC TV je bila tedenska mladinska oddaja med letoma 1992 in 1998. »Leta 1991 je skupina mladih entuziastov ustanovila novomeško mladinsko društvo MKC (Mladinski kulturni center). Po dogovoru s Televizijo Novo mesto je februarja 1992 v programu Vaš kanal zaživela tedenska oddaja MKC TV. Skozi TV zaslone so dolenjski javnosti kazali dejavnosti društva in skušali opravičiti pridobitev prostorov v katerih bi ustvarjali, se družili in krepili mladinske interese.

št. 113, junij 2017

Vodilni začetni ustvarjalci oddaj so bili: Joško Berus, Hermina Golob, Gregor Gregorčič, Monika Karan, Andrej Čopič in Jurij Moškon. Po enoletnem delovanju društva in polletnem pripravljanju oddaj, ter po vseh obljubah občinskih funkcionarjev, prostorov niso dobili in društvo se je usmerilo v druge načine delovanja, glavni akterji pa se posvetili svojemu študiju«.

Od julija naprej, boste v programu TV Vaš kanal od ponedeljka do petka, lahko spremljali MKC TV - prvih 40 oddaj. Te bodo pričarale duh tedanjega časa, pozabavali se boste ob ogledu takratne mode in nostalgično razmišljali, kako ste v tistih časih prav vi tudi izgledali.

Vaš mesečnik

31


LEOPOLD KOŠČAK s.p. Kamnje 7a, 8232 Šentrupert, tel.: 07/30 40 214 GSM: 041 754 051 koscak.kotli@gmail.com

IZDELAVA IN OBNOVA KOTLOV ZA PRIPRAVO ŽIVINSKE KRME

24 ur Martin Hren | Ob potoku 2 | 8000 novo Mesto | www.avtovlekahren.si

Prevozi poškodovanih in okvarjenih vozil, viličarjev, gradbene in kmetijske mehanizacije, kamp prikolic ...

RAZREZ IN KRIVLJENJE PLOČEVINE NA CNC STROJIH

Prevozi do

6,5 ton

Sodelujemo z vsemi slovenskimi zavarovalnicami in asistenčnimi centri

ZDRAVSTVENA pOLIcA Zavarovanje za kritje stroškov samoplačniških zdravstvenih storitev. L

SKL EN

VI

DA R I

OB

IT

O

NE ČAKAJTE, IZBERITE.

Z Zdravstveno polico vam krijemo stroške specialističnih pregledov in operativnih posegov ter z brezplačno asistenco zagotavljamo lažji in hitrejši dostop do potrebnih storitev. PE NOVO MESTO Novi trg 7 tel.: 07/ 393 53 60 - Brežice, Černelčeva cesta 3a - Črnomelj, Kolodvorska cesta 17 - Krško, Bohoričeva ulica 9 - Sevnica, Trg svobode 12

Oglas 91x134 ZP_(11-5-2017).indd 1

V avtu se ne bo tako hitro stopil.

VIDEO PREDSTAVITEV www.vzajemna.si/zp

Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana. Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.

11. 05. 2017 13:21:23

Ampak le, če boste poskrbeli za klimo.

RENAULT STORITEV. Vozite dalje. Uživajte dalje.

pAKET KLImA polnjenje klimatske naprave menjava kabinskega filtra pregled in dezinfekcija

99 €

z DDV

Ob koriščenju katerekoli STORITVE VzdRžEVANjA KLImATSKE NApRAVE med 1.5.2017 in 30.6.2017 prejmete brezplačen pregled vozila in pravico do članstva v Renault pomoč ali zvesto na cesto za 9€. Ponudba velja v pooblaščeni servisni mreži Renault od 1.5. 2017 do 30.6.2017 oz. do razprodaje zalog. Ponudba ni združljiva z ostalimi akcijami. Ponudba za 99EUR z DDV vključuje: pregled klimatske naprave (vizualni pregled in preizkus temperature vstopnega zraka), zamenjavo kabinskega filtra, preizkus tlaka hladilnega plina klimatske naprave, polnjenje hladilnega plina (R134A) v klimatski napravi do vključno 200g in dezinfekcijo klimatske naprave. V kolikor je za polnjenje klimatske naprave potrebnega več plina se ta obračuna po veljavnem ceniku. Za vozila, ki so opremljena s hladilnim plinom R1234YF je cena 139€ z DDV. Več informacij na renault.si/klima. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Renault priporoča

Vaš trgovec v Trebnjem AVTO CENTER VOVK d.o.o. Podjetniška ulica 7, SI-8210 Trebnje

32

Vaš mesečnik

renault.si

www.avto-vovk.si

št. 113, junij 2017


DRUŽABNA KRONIKA 60 LET PIHALNEGA ORKESTRA KRKA NOVO MESTO - Leta 1957 se je nekaj zanesenjakov začelo poigravati z zamislijo, da bi v Straži imeli čisto svojo godbo na pihala. In tako se je začela zgodba Pihalnega orkestra Krka, ki je eden najbolj prepoznavnih amaterskih zasedb ne le na naših tleh, ampak tudi v tujini. Jubilej so obeležili s posebnim koncertom v novomeški Športni dvorani Marof. Pihalni orkester Krka sestavljajo amaterski glasbeniki, ki so predani izvajanju odličnih izvirnih skladb, pisanih za pihalne orkestre, priredb klasičnih del, muzikalov ter sodobne zabavne in filmske glasbe. Predsednica orkestra je od leta 2014 Aleksandra Pavlič, pred njo pa so ga vodili Mitja Turk, Bojan Bencik, Adi Zupančič in Jože Koporec, ki je bil med ustanovnimi člani straške godbe, orkester pa je vodil prvih 35 let. Čestitkam ob 60. rojstnem dnevu se pridružujemo tudi v uredništvu Vašega mesečnika.

PONOSEN NA SVOJE KORENINE SOTESKA - Novomeški škof msgr. Andrej Glavan (na sredini) večkrat pove, da s ponosom vodi novomeško škofijo. Najbolj vesel je, ko vodi najrazličnejše slovesnosti. Ena takih je bila v Soteski, kjer so v začetku meseca obeležili 400-letnico delovanja župnije. Za škofa je bil to še toliko bolj dragocen trenutek, saj je bil rojen prav v soteški župniji. Na fotografiji skupaj s prelatom Božidarjem Metelkom, generalnim vikarjem novomeške škofije (levo), in topliškim župnikom Dušanom Kožuhom, ki vodi tudi župnijo Soteska (desno).

št. 113, junij 2017

AMERIŠKI OBISK V SEVNICI Sevnica je tudi po zaslugi prve dame ZDA Melanie Trump deležna vse večjega turističnega zanimanja. To dokazuje tudi obisk znanega ameriškega kuharja Petra X. Kellyja in igralca Billa Murrayja, ki ju je v Slovenijo pripeljal znani mednarodni vinski trgovec Emil Gaspari. Seveda nista pozabila obiskati tamkajšnjega gradu in vinske kleti. Bill Murray (levo) je ekipi Vašega kanala zaupal, da so mu še posebej všeč sevniške salame. Očitno je vse, kar prihaja iz Sevnice, odlično.

Vaš mesečnik

33


S SKUPNIMI MOČMI DO VOZILA

MATURANTSKA ČETVORKA

NOVO MESTO - V Društvu paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja so z lastnimi sredstvi in pomočjo različnih donatorjev kupili vozilo, ki je prilagojeno za prevoz njihovih članov. Še posebej jim bo prišlo prav pri prevozu tetraplegikov z električnimi vozički, ki potrebujejo več prostora. Novo vozilo, ki je stalo 14 tisoč, njegova predelava pa deve t tisoč evrov, je po kombiju drugo vozilo za društvo s 110 člani. Naj jim služi vrsto let!

NOVO MESTO - Se spomnite svoje maturantske četvorke? Najbolj sveže spomine nanjo imajo zagotovo letošnji dijaki zaključnih letnikov. Vsako leto se plesu, ki izvira iz 18. stoletja, pridružijo v več slovenskih in tujih mestih. V Novem mestu so se mladi plesalci in plesalke v ritmih četvorke zavrteli na Glavnem in Novem trgu. Po poletnem predahu pa se bo življenje večine dijakov začelo vrteti v duhu študentskih dogodivščin. Da se jim ne bo vrtelo le v glavi.

NAVIJA ZA RDEČE Georg Gedl, avtomobilski oblikovalec in oče dizajna večine Adriinih prikolic in avtodomov, se tokrat predstavlja v nekoliko drugačni luči. V novomeški Qlandii je predstavil razstavo, posvečeno 70-letnici slovitega italijanskega športnega avtomobila ferrari. Vsestranski Gedl je namreč tudi nekdanji profesor na ljubljanski likovni akademiji. Njegova neusahljiva ljubezen do jeklenih konjičkov in ferrarija nasploh se kaže na risbah, v njegovi bogati zbirki avtomobilskih modelčkov in ostalih predmetov, ki na tak ali drugačen način izkazujejo spoštovanje do italijanske avtomobilske ikone. Poleg tega pa Gedl priznava, da navija za rdeče tudi v Formuli 1.

SOLARNI AVTO IZ KRŠKEGA ZNOVA NAJBOLJŠI Šolski center Krško – Sevnica ima v svoji sestavi tudi Srednjo poklicno in strokovno šolo Krško. Dijaki so zelo inovativni in na različnih tekmovanjih praviloma posežejo po najvišjih mestih.Tako je bilo tudi letos; na 5. mednarodni dirki solarnih avtomobilov v hrvaškem Sisku so v konkurenci 16-ih solarnih avtomobilov bili najboljši in drugič zapored zmagali. »Tovrstne dirke smo se udeležili drugič in ponosni smo, da smo bili tudi letos najboljši,« je ponosno povedal ravnatelj Srednje poklicne in strokovne šole Krško, Jože Pavlovič. Čestitamo tudi iz uredništva Vašega mesečnika.

ODKRIVALI RUDIJEVO SKRIVNOST NOVO MESTO - Člani Rotaract kluba Novo mesto so v sodelovanju z Društvom Novo mesto pripravili iskanje skritega zaklada po dolenjski prestolnici. 12 prijavljenih skupin je z uspešno opravljenimi nalogami in razrešenimi namigi odkrivalo skriti zaklad - lepote Novega mesta. Skozi igro so udeleženci prepoznali mestne posebnosti, obenem pa urili svoje ročne spretnosti, saj so izdelovali številne umetnine iz kamna lojevca in nakit iz jantarnih perlic. Dogodek je imel poleg izobraževalne in rekreativne tudi dobrodelno noto, saj so vse zbrane prostovoljne prispevke v višini 500 evrov namenili Zavodu Mavrični bojevniki, ki pomaga mladim z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti.

34

Vaš mesečnik

št. 113, junij 2017


DRUŽINA MEDLE ZGRADILA ŠPORTNO DVORANO Novomeščani so le dočakali novo športno dvorano. Stvari je v svoje roke vzela kar družina Medle, ki zelo uspešno vodi Roletarstvo Medle, in v Bršljinu zgradila moderni večnamenski športni center Livada. Športni center bo v celoti zaživel v začetku septembra, tam pa bodo lahko moči pomerili ljubitelji košarke, badmintona, odbojke, namiznega tenisa, nogometa in rokometa. In če večina gospodarstvenikov vlaga v nadaljnji razvoj podjetja in nakup nove opreme ali preprosto varčuje, Medle vidi priložnost tudi v športu. Naložbo, ki je vredna dobra dva milijona evrov, je v celoti pokrilo podjetje Roletarstvo Medle z direktorjem Robertom Medletom na čelu, najbolj ponosni pa so na dejstvo, da so bili vsi izvajalci del poplačani v določenih rokih. Čudovita športna zgodba o uspehu.

50 LET TREBANJSKIH TABOROV V Trebnjem je letos slovesno, saj praznujejo 50 let neprekinjenega delovanja mednarodnih taborov likovnih samorastnikov, ki so postali gonilna sila trebanjske galerije in njene zbirke, edine javne zbirke naivne umetnosti pri nas in ene večjih v evropskem prostoru. Praznovanje zavidljivega jubileja, na katerem je bila slavnostna govornica varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, je tako minilo v velikem slogu, ki so ga okronali veličastni zvoki simfoničnega orkestra Glasbene šole Trebnje pod dirigentsko taktirko Marka Fabianija. Na slovesnosti ob odprtju 50. tabora, na katerem letos ustvarja 11 umetnikov, so podelili tudi zahvale številnim posameznikom in organizacijam za sodelovanje pri razvoju tabora in galerije, nad katero ob podpori občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno bdi trebanjski CIK.

7 JUNIJ - PRAZNIK OBČINE KRŠKO Na slavnostni akademiji ob prazniku občine Krško, na kateri je slavnostni govornik predsednik Republike Slovenije Borut Pahor županu občine Krško Miranu Stanku podelil posebno protokolarno darilo – slovensko zastavo, so podelili tudi dva Velika znaka Občine Krško. Prejela sta ju Miran Resnik in Steklarstvo Resnik za življenjsko delo na področju gospodarskega razvoja in ob 40-letnici delovanja družinskega podjetja ter Dom starejših občanov Krško ob 40-letnici kakovostnega dela z oskrbovanci doma. Predsednika države Boruta Pahorja in krškega župana Mirana Stanka smo v objektiv ujeli tudi z vsemi letošnjimi prejemniki nagrad in priznanj občine Krško.

št. 113, junij 2017

Vaš mesečnik

35


ŠAMPIONSKA FRANKINJA JE IZ KRŠKE KLETI

INOVATIVNOST JE KLJUČNA

ČASTNA ČLANICA Klub prijateljev metliške črnine, ki ga izredno uspešno vodi Mirjan Kulovec, prvi mož metliške Kolpe, je bil ustanovljen leta 2003. Na letošnji Vinski Vigredi je klub dobil novo častno članico, tretjo po vrsti. Častnima članoma, belokranjski legendi Toniju Gašperiču in starosti pisane besede pri nas Tonetu Fornezzi – Tof-u, se je po soglasni odločitvi upravnega odbora kluba, pridružila prva dama novomeške Televizije Vaš kanal, Irena Vide, tudi sama velika promotorka kluba. »Častni trojici« je poleg ljubezni do belokranjskih vin skupno tudi to, da je nastopanje v javnosti in delo v medijih sestavni del njihovega življenja. Člani kluba so v metliškem Gradu na klubski degustaciji, novo častno članico nagradili z bučnim aplavzom.

Festival modre Frankinje, ki so ga letos na Sevniškem gradu priredili sedmo leto zapored, postaja iz leta v leto bolj cenjen. Ocenili so 116 vzorcev iz štirih držav: Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Slovenije. Za letošnjega šampiona so razglasili modro frankinjo Premium letnika 2015, ki so jo donegovali v Kleti Krško. Janez Živič,

direktor Kmečke zadruge Krško in Rudi Kos, glavni kletar krške kleti,sta šampionskega naziva upravičeno bila zelo vesela.

vrecek.pdf 1 23.3.2017 12:59:09

Komunala Brežice je že drugo leto zapored prejela priznanje za Inovacije Posavja. »Veseli nas, da tudi na področju socialnih inovacij orjemo ledino in dokazujemo, da je tudi na komunalnem področju inovativnost ključna za rast in razvoj podjetja,« je dejal Aleksander Zupančič, direktor Javnega podjetja Komunala Brežice, ki je letos prejelo srebrno priznanje za Inovacije Posavja 2017. Priznanja vsako leto podeljujeta Gospodarska zbornica Slovenije in Območna zbornica Posavje, Krško v partnerstvu z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javno agencijo SPIRIT. Prvi mož brežiške komunale je priznanje prevzel v družbi simpatičnih sodelavk/ z leve/ Petra Grajžl, Afrodita Horvatič, Lidija Vučajnk Škrobot, Jasmina Butara in Mojca Kerin.

BODOČI MOTORISTKI

USPEŠEN TANDEM

Motocenter Jeršin Yamaha je pripravil »Dan odprtih vrat« in motoristom ter ljubiteljem jeklenih konjičkov na dveh kolesih, predstavil nove Yamahine motorje, ki so jih na testnih vožnjah lahko tudi preizkusili. Veliko zanimanja je bilo tudi pri mladih in kot je razvidno iz fotografije sta se Kim in Eva že odločili, da bo motor ko odrasteta, njuno prevozno sredstvo.

Barbara in Marko Veselič nista samo brat in sestra, druži ju še veliko drugih stvari, kot je ljubezen do glasbe, pohodništva, Bele krajine, kjer ima družina Veselič svoj ranč in še bi lahko naštevali. Oba sta polno zaposlena; Barbara vodi družinsko podjetje Veteks in trgovino v centru Trebnjega, Marko dela v podjetju Akripol in je eden ključnih členov tamkajšnje prodajne ekipe. Ob posebnih priložnostih, Marko vzame v roke harmoniko in s sestro nato ubrano zapojeta.

C

ali

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

36

Vaš mesečnik

št. 113, junij 2017


ČASTILCI VINA USTANOVILI LEGATURO V okviru Evropskega reda vitezov vina, Konzulata za Slovenijo, ki predstavlja višjo raven organiziranosti evropskih vinskih vitezov, so v gostilni Kapušin na Krasincu ustanovili Legaturo za Belo krajino, Dolenjsko in Posavje. Ob tej priložnosti so vodstvu legature, ki ga vodita prvi legat Franc Sotošek in drugi legat Mirjan Kulovec, predali uradno Listino o ustanovitvi legature ter slovesno razvili prapor. Gre za srednjeveški viteški red, v središču njihovega delovanja pa je vino, povzdignjeno v simbol. V elitnem združenju častilcev vina si med drugim prizadevajo za dvig vinske kulture in zdravega uživanja vina ter za mir in prijateljstvo med narodi.

TRI GRACIJE

NOV ATELJE Novomeški slikar Jože Kotar, konec meseca junija odhaja v Antibes v Francosko Provanso, kjer na La Sallis pripravlja veliko mednarodno srečanje sodobnih slikarjev. Razstavo Adria Art 2017 si bo moč ogledati to jesen v galeriji Krka v Ljubljani. Nekaj del bo razstavljenih tudi v prenovljeni galeriji na Bregu, ki v teh poletnih dneh odpira svoja vrata tudi za javnost.

Veličasten pogled na morski zaliv v Neumu je v trenutku postal še lepši, ko so pred naš objektiv stopile: Irena Vide, Jožica Dorniž in Tina Pielick Blažić. Prva dama z leve je direktorica Televizije Vaš kanal, ki bo pripravila televizijsko reportažo iz tradiconalnega srečanja, ki ga soorganizira revija Vzajemnost, dama v sredini je odgovorna urednica omenjene revije, dama na desni pa direktorica oddelka počitnice Jadran in Mediteran v turistični agenciji Kompas. Kompas je za udeležence srečanja pripravil doživet in raznolik štiridnevni program.

KLJUČNE POZICIJE V Gostišču Veselič v Podzemlju se je od nekdaj dobro jedlo. Temu je še vedno tako in če resnično želite okusiti pristne belokranjske jedi, začutiti ambient in pravo belokranjsko pogačo potem je nujno, da se ob vstopu v gostišče prepustite trem damam na fotografiji, ki jo je posebej za to priložnost posnel Peter Irman. Silva Sopčič ima v kuhinji vse pod kontrolo, Ivana Sivonjić za šankom izbere primerno žlahtno kapljico, Andreja Drakulič Veselič pa vam bo vse kar ste naročili prinesla na mizo. Ob tem vam Andreja mimogrede izda še kakšno belokranjsko turistično zanimivost. Drugače povedano: v Gostišču Veselič, so vse ključne stvari v ženskih rokah!

št. 113, junij 2017

Vaš mesečnik

37


V DOMAČEM MESTU Na kratkem obisku v domačem mestu Novem mestu, smo ujeli intuitivno umetnico Auroro Jano Frank. Predstavila nam je svojo izdelano umetniško tapiserijo, poimenovala jo je »Boginja«. Tapiserija je pod spretnimi Aurorinimi rokami nastajala skoraj tri mesece in to v ateljeju za izdelavo umetniške tapiserije »Atelje 61« v Petrovaradinu pri Novem sadu. Umetnica nam je zaupala da se tja kmalu vrača, ker je pred njo že naslednji ustvarjalni izziv.

BLAŽEN MED ŽENAMI ŠENTJURIJ NA DOLENJSKEM - Kmetica leta 2016 Jelka Krivec (na sredini), ki prihaja iz rojstnega kraja pesnika Toneta Pavčka, ima v zadnjem obdobju precej obiskov. Nedavno je na svojem domu gostila kmetijskega ministra Dejana Židana, ki je bil vesel ženske družbe, kar razkriva tudi njegov nasmešek. Na njegovi desni mu dela družbo predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, na levi pa poleg Krivčeve še državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša, ki je po rodu Dolenjka, ter predsednica Društva podeželskih žena Mirna Peč Milena Cesar.

CENTER ZA BIORESONANCO IN ZDRAVLJENJE INKONTINENCE

diagnostika in terapija z bioresonanco krepitev imunskega sistema psihične težave in stres, pomanjkanje energije, kronična utrujenost obremenitve z glivicami,bakterijami, paraziti... alergije vseh vrst (cvetni prah, hišni prah, mleko, gluten ...) kronična in akutna obolenja hormonsko neravnovesje, težave v menopavzi in neplodnost terapija z MAGNETO STYM aparatom krepitev mišic medeničnega dna, najučinkovitejši način za lajšanje težav pri: inkontinenci urina in blata pri težavah po operaciji prostate hitrejša regeneracija po porodu hitrejša regeneracija po operacijah v medenici

Info in naročanje: 040 156 355, mavrica.zdravja@gmail.com

Ljubljanska cesta 26, TCP Hedera, Novo mesto

z vami že 24 let!

Vabimo vas na novo lokacijo Ljubljanska cesta 22, NM (poleg Spara v Bršljinu)

Prodaja in izposoja medicinsko tehničnih pripomočkov, na naročilnico zdravnika ali v prosti prodaji Mob: 040 214 711 Tel: 07/39 309 14

Vivasan d.o.o., specializirana prodajalna MEDIS7, pogodbeni partner ZZZS

38

Vaš mesečnik

št. 113, junij 2017


Nagradna križanka

SESTAVLJANJE KRIŽANK MATJAŽ HLADNIK S. P.

srečni nagrajenec v marčevski številki časopisa Vaš mesečnik je: Simo Gogić z Novega mesta. Pravilno geslo se je glasilo: »štirideset let« POKROVITELJ NAGRADNE KRIŽANKE V MESECU JUNIJU JE: GOSTILNA VOVKO RATEŽ. Rok Vovko, lastnik gostilne srečnemu izžrebancu podarja nedeljsko kosilo za 2 osebi.

Dopisnice z geslom nam pošljite do 25. avgusta 2017 na naslov: Televizija Novo mesto d. o. o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto, s pripisom »za Vaš mesečnik« GESLO: ............................................................................................. Žabji kraj 16, 5250 Solkan W: www.hladnik.net E: matjaz.hladnik@gmail.com T: 041 370 577 št. 113, junij 2017

IME IN PRIIMEK: .............................................................................. NASLOV: ......................................................................... PODPIS: ............................................................................................ Vaš mesečnik

39


Klikni in naroči – 1, 2, 3, Pošta vse dostavi!

PAKETNA DOSTAVA IZBERITE POŠTO SLOVENIJE ZA DOSTAVO VAŠEGA SPLETNEGA NAKUPA IN PRILAGODITE DOSTAVO SVOJIM ŽELJAM. Dostava domov, v službo, prijatelju, sosedu ali na izbrano pošto.

Prevzem in oddaja paketov na več kot 500 poštah.

Pred dostavo vas pokličemo ali pošljemo SMS-sporočilo.

Prevzem in oddaja paketov v izbranih PS Paketomatih po vsej Sloveniji.

Naročite ponovno brezplačno dostavo.

Prevzem in oddaja paketov tudi na 114 bencinskih servisih Petrola.

Paket dostavimo na vnaprej dogovorjen prostor.

Za več informacij poskenirajte QR kodo, pokličite na 080 14 00 ali obiščite www.posta.si

Prevzem paketov s plačilom odkupnine s karticami Mastercard, Maestro, Visa, Karanta in Diners Club (tudi na obroke).