Page 1

ANNONSEBILAG

HØYERE UTDANNING OG VIDEREUTDANNING Lurer du på hva du skal studere og hvor? Vurderer du å ta etterutdanning? Les dette bilaget før du bestemmer deg


Hald Internasjonale Senter

William Børjesson-Karlsen prosjektleder

Hva man skal studere er et av de største valgene man står overfor i livet.

ET ÅR AV «EN ANNEN VERDEN»

I dette bilaget gir vi ulike institusjoner innenfor høyere utdanning selv muligheten til å fortelle om hva de kan tilby og hvorfor akkurat deres studiested er midt i blinken for deg eller dine. Del bilaget med de i din familie eller omgangskrets som du vet står foran valg av utdanning eller etterutdanning. God lesning!

ANNONSEBILAG

HØYERE UTDANNING OG VIDEREUTDANNING Lurer du på hva du skal studere og hvor? Vurderer du å ta etterutdanning? Les dette bilaget før du bestemmer deg

HØYERE UTDANNING OG VIDEREUTDANNING

UTGITT AV Annonseavdelingen i Vårt Land PRODUKT- OG SALGSSJEF Ivan Solhaug Tlf: 451 86 738 ivans@vl.no PROSJEKTLEDER & ANNONSESALG William Børjesson-Karlsen Tel: 412 43 412 williambk@vl.no TEKST OG BILDER Tekst og bilder i bilaget er betalt annonseplass. LAYOUT Guro Sølvik, M55 DISTRIBUSJON Innstikk i Vårt Land fredag 23. februar 2018 TRYKK AmediaTrykk Lillestrøm / Orkanger, Schibsted Trykk Bergen

Bildet er fra Mahajanga på Madagaskar. Studentene jobbet på Shalom-senteret som driver bl.a. skoler, jordbruksveiledning, evangelisering og menighetsbygging. Foto: Jon Olav Meling Kvamsøe.

UTDRAG FRA BLOGGEN TIL NOEN AV ÅRETS STUDENTER 1/5/2018 https://naipendasingida.weebly.com

I stedet for å skrive om alt vi har gjort, vil vi heller fortelle og forklare om noe av det vi jobber med. Siden midten av november har vi jobbet med et helt nytt prosjekt her hos SEMA som kalles for Bonga. Bonga er swahili og betyr dialog, og dette konseptet finnes hos flere av Strømmestiftelsens samarbeidspartnere i Øst-Afrika og Asia. Fokusområdet for Bongagruppene er jenter i alderen 13 til 19 år som har droppet ut av skolen av ulike årsaker. De har møter hver dag, mandag til fredag, i tre timer der de har undervisning om en rekke temaer; • generelle lese- og skrive ferdigheter • life skills: ernæring, hygiene, ta var på barn, ta vare på seg selv og andre

• hvilke rettigheter jenter har i samfunnet • om ekteskap, for å unngå barne ekteskap og for å hjelpe de som allerede er gift og kanskje gravide også Målet til disse Bongagruppene er å øke jentenes selvtillit, selvfølelse, og hjelpe dem til å utvikle sine egne stemmer og meninger i samfunnene de er en del av. Lederne jobber med å opplyse jentene om hvem de kan være og oppfordre dem til å bruke sine stemmer for å kunne være med å forme samfunnet, kulturen og landet de er en del av og bor i. Å følge med på disse bongagruppene er veldig spennende. Vi har troa på

at disse jentene kan vokse mye i løpet av de 9 månedene de skal være med i prosjektet. Allerede etter den første måneden har vi sett forskjeller. Før Bonga startet, var jentene sjenerte og turte ikke å gjøre mye ut av seg selv – om det var å delta i engelskundervisningen Sara og Audny hadde, eller å danse fritt da vi skulle leke og kose oss. Nå, etter bare en måned, snakker de uten problem i mikrofon foran noen hundre mennesker, de spiller skuespill og danser. Og hva kan da skje når de har holdt på med undervisning i enda 8 måneder til?


VL UTDANNING 2018 • 3 Annonsebilag

Studiet hos oss er en god blanding av teori og praksis hvor alle studentene har et seks måneders praksisopphold i en annen kultur. En lengre utveksling, godt kvalifiserte lærere og et internasjonalt skolemiljø bidrar til læring og erfaring vi er stolte av å kunne tilby. Skolen eies av Strømmestiftelsen, NMS og Laget som har hvert sitt utvekslingsprogram på Hald støttet av Fredskorpset.

nært hold uten å være i en getto av norske. Det er fantastisk å få lov til å bli kjent med et annet menneske på denne måten. Teamene blir satt sammen gjennom nøye vurderinger etter intervjurunden vi har med dem som søker om plass hos oss.

Hald Internasjonale Senter tilbyr et ‹‹skoleår av en annen verden››, der du får langvarig praksis i en ny og fremmed kultur som utvekslingsstudent gjennom Fredskorpset Ung. Skolen har hovedfokus på tverrkulturell forståelse som du får gjennom relevant praksis i Asia, Afrika eller Sør-Amerika. I tillegg er skolemiljøet i Norge preget av studenter fra alle disse verdensdelene, som betyr at alle vil møte de som en skal bytte plass med i det landet en skal reise til. Det er et spennende møtested der du blir utfordret og forberedt på noe av det som vil møte deg når du kommer ut i praksis.

UNDERVISNINGEN Vi legger til rette for aktuell og relevant undervisning hos oss i forkant, under og i etterkant av praksisoppholdet. Vi ser at det er mye som er viktig å kjenne til, og gå gjennom i disse ulike fasene. Vi har mye fellesundervisning på Hald samtidig som vi har temaundervisning. Dette dekker fem områder: • Kultur og tverrkulturell forståelse • Bistand og utvikling • Bibel, misjon og diakoni • Lederutvikling og personlig vekst • Informasjon, kommunikasjon og formidling

SKOLEÅRET SER SLIK UT AUGUST – SEPTEMBER I begynnelsen har vi seks uker forberedelseskurs med fokus på å møte en ny kultur. I tillegg er det gjennomgang av fordypningsemnene på hvert enkelt utvekslingsprogram. OKTOBER – APRIL Praksisperioden varer i seks måneder der alle har praksis i en fremmed kultur. I 2018/2019 har vi utveksling med ni ulike land.

«Jeg har lært så mye om meg selv, urettferdigheten i verden, troen min og Bibelen.» Vilde Mari Johannessen

APRIL – JUNI Etter praksisoppholdet følge åtte uker med kurs, debriefing og undervisning i fordypningsemnene, følger mye praktisk volontørarbeid. En viktig del av skoleåret er volontørarbeidet i etterkant av praksisoppholdet. Her får du anledning til å fortelle om hva du har opplevd. SMÅ TEAM Vi sender primært ut studentene våre i team på to og to. Ved å gjøre dette får en oppleve kulturen på

haldinternasjonalesenter

FAGSKOLE ELLER FOLKEHØGSKOLE Hald internasjonale Senter er en fagskole som gir deg et faglig grunnlag du kan ta med deg videre i livet. Hos oss får du et år med fokus på interkulturell forståelse hvor du vil bli kjent med mennesker fra hele verden. Gjennom et halvt års utveksling vil du også komme tett på en annen kultur. Noe av det som skiller en fagskole fra en folkehøgskole er den faglige dybden og praksisen. Hos Hald Internasjonale Senter legger vi vekt på ”learning by doing”. Sammenlignet med andre skoler og utdanninger er lengden på studiet kanskje noe kort (ett år) men man får mye erfaring og kommer tett på en annen kultur ved den lange praksisen. Ved en fagskole eller folkehøgskole kreves det som oftest fullført treårig videregående opplæring eller godkjent realkompetanse, dette gjelder også ved Hald Internasjonale Senter. I tillegg vektlegges språkkunnskap, organisasjonserfaring, innstilling og motivasjon hos oss.

haldinternasjonalesenter

hald.no

Sofie underviser i engelsk i Tanzania. Foto: Serine Lunde.

Emil prøver seg i gassisk på markedet. Foto: Helene Moxnes.

Victoria på prosjektbesøk i Uganda. Foto: Maren Ausel.


Studentene ved MF får kunnskap og ferdigheter som er viktig for arbeidslivet.

– Miljøet på MF er så imøtekommende og trygt at det er enkelt å bli kjent med studenter på tvers av kull og fagretninger, sier student Leif Peder Oma. Her sammen med medstudent Rebekka Opsal. Foto: Hilde Arnesen.

MF – DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET STUDIETILBUD – SØKNADSFRIST 15. APRIL VIA SAMORDNA OPPTAK Årsstudium Interkulturell kommunikasjon Kristendom/KRLE Samfunnsfag Bachelor Religion, kultur og samfunn Teologi Ungdom, kultur og trosopplæring

– Det har aldri vært viktigere å ha solid kunnskap om religion enn nå, sier professor Liv Ingeborg Lied. Foto: Hilde Arnesen.

MASTERSTUDIER – SØKNADSFRIST 1. JUNI VIA MF.NO • Diakoni (heltid og deltid, samarbeid med VID) • Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning (deltid) • Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk (deltid) • History of Religions • Religion, Society and Global Issues • Teologi

Profesjonsstudiet i teologi

Vi tilbyr også PPU og ulike etter- og videreutdanninger.

Lektorprogrammet

Se mf.no for mer informasjon.


VL UTDANNING 2018 • 5

Annonsebilag

MF – Det teologiske menighetsfakultet

STUDIER INNEN TEOLOGI, RELIGION OG SAMFUNNSFAG MF utdanner prester, diakoner, menighetspedagoger, kateketer og lærere, og har også et bredt tilbud innen samfunnsfagsstudier. MF ønsker å være i fremste rekke som akademisk institusjon – i forskning, undervisningskvalitet og studiemiljø. MF kjennetegnes av et spennende mangfold både menneskelig, faglig, religiøst og kirkelig. Vi tilbyr en rekke studieprogram på bachelor- og masternivå, samt egne doktorgradsprogram for deg som vil forske videre. MF ligger sentralt på Majorstua i Oslo og har ca 1300 studenter. MF har et svært godt studiemiljø og fornøyde studenter. Vi er den utdanningsinstitusjonen i Norge som utdanner flest til kirkelig arbeid – både i Den norske kirke eller med sikte på tjeneste i andre kirker eller trossamfunn.

Førsteamanuensis Janicke Heldal Stray sammen med en gruppe studenter fra lektorutdanningen. Foto: Fredrikke Ree Aadland.

Får solid kompetanse på MF Studentene ved MF får kunnskap og ferdigheter som er viktig for arbeidslivet. – MF er et fantastisk studiested! Fordi det er en liten institusjon, er det kort vei både mellom studentene på tvers av studieprogram, og mellom studentene og ansatte. Dette skaper et unikt felleskap både sosialt og faglig, sier Rebekka Opsal. Hun går tredje året på bachelor i religion og samfunn. Det teologiske menighetsfakultet (MF) har et bredt studietilbud innen teologi, religionsvitenskap og samfunnsfag. UT I RELEVANT JOBB – Det er godt samspill mellom fag-områdene MF tilbyr. Det gir oss studenter en tverrfaglig kompetanse som vil være en kjempefordel i arbeidslivet, mener Opsal. Undersøkelser viser at 83 prosent av MFs studenter er i relevant jobb innen seks måneder etter fullført studie. Studentene på MF er veldig fornøyd med studiemiljøet. Foto: Siv Dolmen.

– Her får vi en god blanding av teoretisk bakgrunnskunnskap, praktiske ferdigheter og mulighet for samtale og refleksjon. Alt dette danner i mine øyne et viktig grunnlag for arbeidslivet, enten man havner på den ene eller andre plassen, sier Leif Peder Oma, andreårsstudent på profesjonsstudiet i teologi. VIKTIG FORSTÅELSE – Det har aldri har vært viktigere å ha solid kunnskap om religion enn nå, sier professor Liv Ingeborg Lied. Religion politiseres og fremstår for mange som et av de mest polariserende fenomenene i samfunnet vårt, mener hun. MF har et av Norges største forskningsmiljø på teologi, religion og samfunn. – Gjennom forskningen vår skaper vi en bred kunnskapsbase om religion, lokalt og globalt, i fortid og samtid. I undervisning og daglig interaksjon med studentene vil vi

MF – Det teologiske menighetsfakultet

på MF utdanne solide fagpersoner til sentrale samfunnssektorer, blant annet skolen, sier Lied. FREMTIDENS SKOLE – MF har kompetanse på religion, mangfold, demokrati og det interkulturelle. Det trenger fremtidens skole, sier førsteamanuensis Janicke Heldal Stray. Bærekraftig utvikling, livsmestring og demokratisk medborgerskap er foreslått som de tre nye grunnpilarene i norsk skole. – Det norske samfunnet er et komplekst landskap med mange religioner og økende politiske skiller. Demokratisk medborgerskap handler om å leve sammen i et stabilt, politisk fellesskap. De som skal undervise den nye generasjonen lærere må ha kompetanse innen de tre pilarene og gi forskningsbasert undervisning. På MF har vi dette, sier Stray.

studentradetmf

mf.no


6 • VL UTDANNING 2018

Annonsebilag

«Jeg går på Fjellhaug fordi det er en høyskole som har Bibelen som øverste norm for lære, liv og tro. Fordi skolen er liten blir man fort kjent med lærerne, og deres dør står alltid åpen dersom man lurer på noe og har lyst til å slå av en prat.» - Simeon Ottosen, bachelorstudent ved FIH

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

HØY TRIVSEL FOR STUDENTER VED FIH Ved FIH fokuserer vi både på god faglig kvalitet og på trivsel. Det gjør vi fordi vi tror trivsel er en forutsetning for godt læringsutbytte. Vi gleder oss over at vi er blant høgskolene med de mest fornøyde studentene - det har vi tenkt til å fortsette å jobbe for. Både ansatte og studenter bidrar til å skape et miljø hvor læring og trivsel går hånd i hånd. Et viktig møtepunkt i hverdagen ved FIH er en supergod lunsj hvor alle spiser sammen. Det gjør vi fordi vi tror at vi kan bygge gode relasjoner og et godt miljø gjennom måltidsfellesskap. Som en teologisk høgskole mener vi at teologi er mer enn teori. Derfor er vi også opptatt av å legge til rette for det åndelige livet. Flere dager i uken samles ansatte og studenter til FIH-andakter, vi arrangerer gudstjenester, og tilbyr samtaler og andre samlinger for at våre studenter skal få gode rammer til å vokse på alle plan. Alt dette gjør vi for å gi våre studenter høyest mulig læringsutbytte, størst mulig trivsel og de beste rammene til å utvikle seg på best mulig måte.

FIH LANSERER NETTSTUDIER Vi har lenge hatt et ønske om å legge til rette for større studiefleksibilitet for studenter som ikke har anledning til å være til stede på campus. Derfor tilbyr vi fra høsten 2018 nettstudier. Både Årsstudium Kristendomskunnskap og Årsstudium KRLE tilbys fra høsten av som nettstudier. For å gjøre det mest mulig fleksibelt har vi lagt opp studiene slik at det er mulig å følge både et heltids- og et deltidsløp. Gjennomføringen av nettstudiene skjer ved at studentene jobber med nettleksjoner, fastsatte arbeidskrav og avlegger en avsluttende eksamen. Hvert emne i nettstudiet har en nettlærer som har ansvar for å følge opp arbeidet og være tilgjengelig for spørsmål fra studentene. Vi gleder oss over å kunne tilby disse studiene og på denne måten gi flere personer muligheten til å studere innenfor våre fagområder.

VELKOMMEN SOM STUDENT HOS OSS!

FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE Fjellhaug Internasjonale Høgskole er en privateid høgskole sentralt plassert på Sinsen i Oslo. Studietilbud: • Master teologi og misjon • Bachelor teologi og misjon • 2-årig studium Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) • Årsstudium Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

• Årsstudium Kristendomskunnskap • Årsstudium Bibel og misjon • Bible, Ministry and mission (årsstudium) • Nettstudier: - Årsstudium Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) (Heltid eller deltid) - Årsstudium Kristendomskunnskap (heltid eller deltid)

Fjellhaug Internasjonale Høgskole – FIH

fjellhaug

fih.fjellhaug.no

«Bacheloren i teologi og misjon gav en smakebit på noe stort og viktig. Jeg valgte master ved FIH for å få et enda bedre grunnlag for arbeid i menighet. Det gjør at den menneskelige og den faglige dannelsen kan fortsette i et godt miljø.» - Martin Holskar, masterstudent ved FIH


Bachelorstudent Simeon.

Masterstudent Martin.

Fra høsten 2018 tilbyr vi ogsü nettstudier. Det betyr at du kan ta et ürsstudium ved FIH hjemme fra stua di.

Nettundervisning.


VID vitenskapelige høgskole

VID TAR DEG VIDERE I en tid da det er stor usikkerhet om hvilke yrker som kommer til å overleve fremtidens teknologiske utvikling, vet vi at de som studerer på VID kan gå en lys arbeidsfremtid i møte. VID utdanner for fremtiden med våre 50 ulike studieretninger. Både sykepleiere, helsearbeidere og prester vil det bli stor mangel på om få år. VID har i dag 4000 studenter fordelt på seks studiesteder i Oslo (Diakonova og Diakonhjemmet) i Bergen (Haraldsplass og Betanien) i Stavanger (Misjonshøgskolen) og Sandnes (Diakonhjemmet).

«Det er utrolig gøy og veldig lærerikt å studere i Sandnes. Jeg gleder meg til å bli ergoterapeut for å kunne utgjøre en stor forskjell for dem jeg skal jobbe med. Det gir meg mye mening.» Hilde Lamo studerer ergoterapi på VID Diakonhjemmet Sandnes.

«Jeg har lært mye om meg selv. Studiene er kjempespennende. Jeg gleder meg hver eneste dag til å gå på skolen.» Stig Børre Høydal studerer sosialt arbeid på VID Diakonhjemmet Oslo.

Som sykepleier får du garantert jobb. VID tilbyd sykepleierutdanning ved Diakonhjemmet og Diakonova i Oslo, og på Haraldsplass og Betanien i Bergen. Foto: Nicolas Tourrenc.


VL UTDANNING 2018 • 9

50 ULIKE STUDIER Du velge mellom 50 ulike studier på seks ulike studiesteder. Hvis du vil studere sykepleie, tilbyr vi dette både ved VID Bergen (tidligere Betanien og Haraldsplass) og ved VID Oslo (tidligere Diakonhjemmet og Diakonova). Som sykepleier er du garantert jobb, og arbeidsundersøkelser viser at ingen har mer meingsfulle jobber enn nettopp sykepleiere. Kristendom, teologi, samfunnsfag og globale studier tilbys ved VID Stavanger (tidligere Misjonshøgskolen), mens du kan studere ergoterapi og vernepleie ved VID Sandnes. FREMTIDSRETTET UTDANNINGER VID utdanner for fremtiden. I løpet av de neste to tiårene vil det være behov for over 30 000 nye sykepleiere. Kirken trenger mange nye prester og diakoner, og et samfunn i stor endring trenger flere sosionomer og familieterapeuter. Alle disse utdanningsmulighetene finner du ved VID. UTVID DIN KOMPETANSE MED ETTERUTDANNING I tillegg tilbyr VID en rekke spennende videreutdanninger og masterstudier. Ønsker du å lære mer om deg selv, og om hvordan du kan veilede andre, er kanskje studiet Mindfulness ved VID Bergen eller Livsstyrketrening ved VID Oslo interessant. Jobber du med barn, kan studiet Psykososialt arbeid med barn og unge være midt i blinken for deg.

Hilde Lamo studerer ergoterapi på VID Diakonhjemmet Sandnes. Ergoterapi er et spennende studiet hvor du lærer å finne kreative løsninger. Foto: Nicolas Tourrenc.

Annonsebilag

Gå inn på VID.no og sjekk våre mange utdanningstilbud. Ta en titt på våre nye filmer som du finner på studiesidene. Se hva en ergoterapeut jobber med, eller hvordan livet som ungdomsprest er. HVORFOR VELGE VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE? • Svært godt læringsmiljø • Tett oppfølging fra lærere • Engasjerte studenter • Godt og inkluderende miljø • Gode praksisplasser, både i Norge og i utlandet • Inspirerende gruppearbeid og ferdighetstrening STUDENTENES ANMELDELSER AV HØGSKOLEN PÅ VIDS FACEBOOK-SIDEN: «En skole man føler seg hjemme på, engasjerte forelesere og et godt og trygt miljø!» Elin Gravdal. «Godt læringsmiljø, flinke lærere og gode verdier.» Line Moe. «VID er en trygg og god skole på alle måter. Den perfekte skolen for deg, om du vil ha engasjerte lærere som er engasjert i både faget sitt, og deg som student. Anbefales på det sterkeste.» Anne Marte Grønfur.

Ved VID Misjonshøgskolen i Stavanger kan du blant annet studere globale studier, samfunns- fag, kristendom og teologi. Studiestedet er svært internasjonalt orientert og har studenter fra mange land. Foto: Nicolas Tourrenc.

VID VITENSKAPELIG HØGSKOLE: Hva betyr VID? V står for Vitenskapelig, I for Internasjonal og D for Diakonal. Hva kan jeg studere på VID vitenskapelige høgskole? VID tilbyr høyere utdanning, driver forskning og formidler kunnskap på høyt internasjonalt nivå innen helse- og sosialfag, teologi, diakoni og verdibasert ledelse. VID vitenskapelige høgskole har til sammen 50 studietilbud fordelt på seks studiesteder i Oslo, Sandnes, Stavanger og Bergen.

vidhogskole

vidhogskole

VID.no


10 • VL UTDANNING 2018

Annonsebilag

Ansgar Teologiske Høgskole

MER ENN SKOLE

Vår visjon er å utdanne kunnskapsrike, troverdige, engasjerte og fremtidsorienterte mennesker med basis i skolens kristne verdigrunnlag.

Kunnskapsrik, troverdig, engasjert og fremtidsorientert Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand, prioriterer nærheten mellom lærer og student høyt - i et læringsmiljø som skal ha høy kvalitet. Vår visjon er å utdanne kunnskapsrike, troverdige, engasjerte og fremtidsorienterte mennesker med basis i skolens kristne verdigrunnlag. Her møter du andre engasjerte studenter, og får tett oppfølging av lærere tilknyttet et av landets mest aktive forskningsmiljøer. Ansgar Teologiske Høgskole har som formål å gi menighet og misjon, skole og samfunn kunnskapsrike nettopp troverdige, engasjerte og fremtidsrettede ledere ved personlig forming, trening, utdanning og forskning. HOS OSS KAN DU STUDERE: • Psykologi – for deg som vil forstå og hjelpe mennesker • Musikk – for deg som vil skape nye sanger, eller bruke musikken for å styrke helse

• •

Teologi – for deg som vil dykke dypere i bibeltekstene, og omsette teologien i praksis Interkulturell forståelse – for deg som vil forstå verden og bygge broer

Du får studere 100 meter fra sjøen i universitetsbyen Kristiansand. Vi tilbyr mer enn skole, og vil gi deg muligheten til å vokse som menneske, kristen og fagperson i unike omgivelser. BO PÅ CAMPUS Ved siden av skolen ligger studenthjemmet. Dette består av flere bygg som til sammen har plass til 144 elever/studenter. Her kan du velge blant fire typer hybeler/leiligheter til en rimelig pris. Disse er utstyrt med nødvendig kjøkkensutstyr og møbler. Byggene ligger vestvendt med kveldssol og utsikt over sjøen. Studenthjemmet har treningsstudio og TV-stue. Vil du spise ”ute”, serveres det lunsj i skolens kantine (åpen mellom 10 og 13). Det er fortløpende opptak på studenthjemmet, og første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder.

/ansgarhogskole

ansgarhogskole.no


VL UTDANNING 2018 • 11

Annonsebilag

Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Foto: Alexander Tufte.

UTDANNING TIL KIRKE OG SAMFUNN Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo tilbyr utdanning innen teologi og religion som gir deg redskaper og kompetanse til å jobbe i kirke og samfunnsliv. Samfunnet trenger mennesker med solid fagkunnskap, evne til selvstendig refleksjon og kritisk sans. En utdanning ved Det teologiske fakultet setter deg i stand til å være med på å løse morgendagens utfordringer. PROFESJONSSTUDIET I TEOLOGI Som prest vil du få varierte og interessante arbeidsoppgaver. Du blir en formidler, en samtalepartner og en leder. Profesjonsstudiet i teologi er satt sammen mange ulike fag, som til sammen gir deg det beste grunnlaget du kan få for å bli en prest. Arbeid med bibeltekster og andre kristne kilder står helt sentralt i studiet. Som formidler må du ikke bare ha kunnskap om tekstene, men du må også kunne tolke og forstå dem, og være trent i hvordan du best kan formidle tekstenes innhold til andre. Gjennom profesjonsstudiet vil du lære å håndtere etiske, filosofiske og teologiske

problemstillinger som har preget samfunnet opp gjennom historien og som vil prege morgendagens samfunn. Studiet veksler mellom refleksjon, analyse og praksis. Det setter deg i stand til å være en kreativ, konstruktiv og kritisk deltaker i kirken. BACHELOR I RELIGION OG SAMFUNN Hvordan er ditt syn på rettferdighet, politikk, seksualitet og andre aktuelle spørsmål påvirket av religion? Hva skjer når ulike syn og religioner skal leve side om side, og hvorfor ender dette så ofte med konflikter? Hvilke endringer gjennomgår religionene i det moderne samfunnet? Programmet fokuserer på forholdet mellom religion og etikk, religion og politikk, kjønn og religion og religionenes forhold til hverandre i vår egen tid. Du vil bli kjent med områder i verden hvor religion på ulike måter har spilt og spiller en konfliktfylt og formende rolle på politikk og samfunn. På religion og samfunn vil du møte forskere som har stått i spissen for utviklingen av interreligiøse studier som fagfelt, og som

har særlig god kjennskap til kristen-muslimske relasjoner. ÅRSENHET I KRISTENDOM OG ISLAM Kristendom og islam er de to største religionene i Norge. Kjennskap til de to religionene og forholdet mellom dem er avgjørende for å forstå ditt eget samfunn. Både kristendom og islam er globale religioner med en lang historie preget av både konflikt og av fredelig sameksistens. Begge religionene preger også, og blir preget av, samfunnsutviklingen. Studiet gir deg grunnleggende kunnskaper om kristendom og islam. Du vil lære om religionenes opprinnelse og historiske utvikling, deres mangfoldige uttrykksformer i dag, og det komplekse forholdet dem i mellom. Du får også innsikt i hvordan deres hellige tekster tolkes, og hvordan de to religiøse tradisjonene preger etisk tenkning. Les mer om alle våre studier på tf.uio.no/blistudent

En utdanning ved Det teologiske fakultet setter deg i stand til å være med på å løse morgendagens utfordringer. @teologiskfakultet.uio •

unioslo_tf

tf.uio.no/blistudent


12 • VL UTDANNING 2018

Annonsebilag

NLA Høgskolen

FREMTIDEN TRENGER DEG. BLI LÆRER! Lærerutdanningen på NLA Høgskolen utruster deg til å bli en lærer som kan forme fremtidens samfunn og verdier. Fra høsten 2018 kan du studere til å bli lærer både i Oslo og i Bergen.

Læreryrket er et av de viktigste yrkene i samfunnet vårt. Som lærer har du unik mulighet til å være et forbilde for barn og ungdommer, og videreformidle gode verdier. På den måten er du også med og skaper det samfunnet vi vil ha, sier Per Ivar Kjærgård. Kjærgård er høgskolelektor i pedagogikk ved NLA Høgskolen, og en av dem som underviser de kommende grunnskolelærerne ved høgskolen. Høgskolen tilbyr nå grunnskolelærerutdanning både i Oslo og i Bergen. HUMOR OG GODT LÆRINGSMILJØ Som foreleser er Kjærgård opptatt av å skape et godt læringsmiljø for studentene. - Jeg er veldig opptatt av relasjonen mellom lærer og elev, at eleven skal føle seg møtt og sett. Det håper jeg at jeg klarer å vise til studentene gjennom måten jeg møter dem på, forteller han. Studentene som møter Kjærgård kan forvente seg forelesninger med god stemning og humor. - Jeg liker å formidle og jeg ønsker virkelig å skape begeistring, engasjement og læringsglede, smiler høgskolelektoren. NY GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING Fra høsten 2017 ble grunnskolelærerutdanningen endret, slik at studenter som nå begynner på utdanningen går inn i et femårig masterløp. Det tror Kjærgård er en fordel for studentene. - Med masterløp får hver student mer oppfølging, og vi som forelesere får mer mulighet til å veilede studenten over tid. Det er mye vi jobber med i lærerutdanningen som er modningsorientert; og med femårig utdanning blir det mer tid til å bearbeide de store spørsmålene.

MENNESKETS VERDI Kjærgård mener at det er viktig å formidle til mennesker i dag at deres verdi ligger i hvem de er, og ikke hva de presenterer. Og det er spesielt viktig for lærere.

Vil du studere til å bli grunnskolelærer på NLA Høgskolen? Du finner informasjon på nettsidene våre: nla.no

- Som lærer må vi klare å leve i spenningsfeltet mellom å anerkjenne elevene for den de er, og ikke det de gjør, og samtidig hjelpe dem til mestringsopplevelse. Det prøver jeg å gjøre med studentene også når jeg vurderer arbeidet deres; både å påpeke det som er godt, og det som kan bli bedre. Vi har ansvar for å gjøre studentene våre i stand til å møte krav og takle forventninger. Som lærere setter vi spor, og jeg håper at de sporene vi setter er gode, sier Kjærgård. Høgskolelektor Per Ivar Kjærgår ønsker å skape et godt læringsmiljø for studentene. Foto: @NLA Høgskolen.

NLA HØGSKOLEN TILBYR Studier i Bergen: • Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 • Barnehagelærerutdanning • Pedagogikk (årsstudium, bachelor og master) • Teologi (bachelor og master) • Interkulturell forståelse (årsstudium, bachelor og master) • Praktisk teologi og ledelse (årsstudium, bachelor og master) • Idrett (årsstudium) • KRLE (årsstudium) • Ex.phil og ex.fac

NLA Høgskolen har studiesteder i Bergen, Oslo og Kristiansand: NLA Bergen, NLA Staffeldtsgate og NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Høgskolen eies av Normisjon, NLM, NMS, ImF, NKSS, Søndagsskolen og Frikirken. Startet i 1968. • I tillegg et bredt videreutdanningstilbud Studier i Kristiansand rettet mot skole, barnehage, kirke og • Journalistikk menighet, ledere og andre (master, bachelor og årsstudium) • Kommunikasjon og livssyn (årsstudium) Studier i Oslo • Interkulturell forståelse (bachelor) • Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 • Interkulturell kommunikasjon • Økonomi og administrasjon (bachelor) (årsstudium) • Innovasjon og ledelse (bachelor) • Utøvende rytmisk musikk (bachelor) Uansett studiested legger NLA vekt på • Musikk, menighet og ledelse (bachelor) å se den enkelte student og utruste til • Praktisk teologi og ledelse viktige yrker i samfunnet. Les mer på (årsstudium og bachelor) www.nla.no • KRLE (årsstudium)


«Det beste med å gå på NLA er at her er du ikke bare en i mengden. Lærerne kan navnet ditt og bryr seg om deg. Og så er det veldig kjekt å gå her, selvfølgelig.» Mildrid Brekke (22).

Student Mildrid Brekke er i praksis og underviser elever på 2. trinn. Foto: @NLA Høgskolen/Jo Stevenson.

Lyst til å lage journalistikk som virkelig betyr noe? Tett oppfølging og mye praksis er varemerke for vårt anerkjente studietilbud i journalistikk i Kristiansand. ET SPENNENDE YRKE Bachelorstudiet i journalistikk er en komplett yrkesutdanning som kvalifiserer for profesjonelt arbeid i nyhetsredaksjoner. Mediebedriftene etterspør allsidige, kreative og fleksible journalister med digital kompetanse som gjør at du kan produsere ournalistikk for flere typer medier. På NLA Mediehøgskolen Gimlekollen får du god opplæring og erfaring med å jobbe som journalist på ulike plattformer. Alle starter med nyhetsarbeid på nett, og får opplæring i å fortelle historier med både tekst, bilder og video. Etter hvert velger du mellom fordypning i radio eller avis.

nlahogskolen Foto: @NLA Høgskolen.

Å BLI EN GOD JOURNALIST Våre fellesemner handler om tema som skal hjelpe deg til å bli en god journalist. Vi tror medievitenskap, samfunnskunnskap, presse-etikk, det globale perspektivet, økonomi og livssyn er nøkler for å forstå journalistrollen og samfunnet vi lever i. I tillegg kan du velge mellom spennende emner som interkulturell kommunikasjon, sportsjournalistikk og innovasjon. Eller du kan reise et semester til utlandet. HVOR KAN DU JOBBE? Bachelorstudiet i journalistikk er en profesjonsrettet utdanning som kvalifiserer for arbeid som journalist i redaksjoner i ulike medier.

@nlahogskolen

nla.no


E T S E B T E D AR

VI H

T E G L A UTV

Defunc GO

JBL Duet NC

499,-

2 495,-

Kutt kablene uten å tømme lommeboka! Defunc GO gir deg trådløs lyd med en kvalitet som langt overgår prislappen.

Trådløse hodetelefoner med aktiv støydemping, som lar deg stenge ute omverdenen. Eksklusive materialer og ekte JBL-lyd!

Sony WH-1000XM2

3 690,Kongen på haugen, med avansert støydemping og utrolig lydkvalitet. Når du har lyst på det beste!

Kygo A4/300

995,Trådløse hodetelefoner fra Kygos egen lydserie, som kombinerer god lyd, stilig design og komfortable materialer.

Hos Spaceworld Soundgarden finner du det beste utvalget av hodetelefoner. Enten du skal sitte over skolebøkene, på bussen, eller foran PCen — eller alle tre — finner du de rette hodetelefonene hos oss. Kom innom for en lydopplevelse!

swsg.no


Et år av «en annen verden» Se side 2-3

Studier innen teologi, religion og samfunnsfag Se side 4-5

Høy trivsel for studenter ved FIH Se side 6-7

VID tar deg videre Se side 8-9

Mer enn skole Se side 6

Utdanning til kirke og samfunn Se side 11

Fremtiden trenger deg. Bli lærer! Se side 12-13

HØYERE UTDANNING OG VIDEREUTDANNING

Les også bilaget digitalt på vl.no/utdanning


Cut your hair before it’s too late. Finn nærmeste salong og se live ventetid på cutters.no

VLutdanning Høyere utdanning og videreutdanning 2018  

VLutdanning Høyere utdanning og videreutdanning 2018

VLutdanning Høyere utdanning og videreutdanning 2018  

VLutdanning Høyere utdanning og videreutdanning 2018