Page 1

Factorem 2013

M IS SAA B M EI E I N G LI S E K E E L E Õ P ETAJAST ? LÕPUKLASSI RÕÕMUD LK 8-9

FACEBOOK EI OLE ENAM MOES LK 6-7

EKSPERIMENT KOOLITUNNIS LK 5

ÜLEKAALULISED KOOLIKOTID LK 10

INTERVJUU DIREKTORIGA LK 3

KAROLIINA KOHVITAB LK 4


Mis asi see Factorem veel on? K

õnekunstiringi tüdrukud otsustasid teha Vara koolile lehe, kuid igale korralikule koolilehele on ka nime vaja. Nime valimises osales terve koolipere – jagasime igaühele paberi ja palusime, et nad kirjutaksid sinna nime, mis sobiks nende arvates koolilehele. Kokku pakuti üle 50 erineva nime. Pidime valima, milline nimi saab koolilehele, kuid lõpuks jäi valik kolme nime vahel: Kogu Tõde, Töömesilased ja Factorem. Lasime jälle õpilastel otsustada ning tegime uue konkursi. Selles osales kokku 65 õpilast. Hääletus oli väga tasavägine, kuid ühe punktiga rohkem kui teistel osutus võitjaks Factorem.

F

Factorem on tore sõna, aga mida see tähendab? Kõlab ju natuke ravimi moodi? Factorem tähendab ladina keelest tõlgituna töömesilast. Kuna meie kool on kollase-musta kirju nagu mesilastaru ja kooli mitteametlikuks maskotiks on saanud mesilane, siis sobib see nimi meie koolilehele imehästi. Samas lisab ladinakeelne nimetus ka pidulikkust. Võitnud nime pakkus välja Liis Reinomägi. Palju õnne!

punkti

punkti

ÖMESILAS

20

ED

22

Esimene konkurss inglise keele õpetaja leidmiseks ebaõnnestus. Uus konkurss kuulutatakse välja suve hakul ja uus õpetaja asub tööle järgmisest sügisest.

O

lukorda kommenteerib õppealajuhataja Alvi Pärn: Lühikese aja jooksul ehk sel õppeaastal on meie kooli õpilased saanud tunda paljude erinevate inglise keele õpetajate töömeetodeid ja isiksusi. Tahaks loota, et uues õpetajas tuntakse hea õpetaja ära ja me saame lõpuks rahulikult keeleõppele pühenduda.

Mis teeks kooliskäimise mõnusamaks?

Kätlin Kukk:

M

23

U TÕ KOG DE

OR A CT E M

Mis saab meie inglise keele õpetajast?

punkti

Kirjutasime üles ka mõned naljakamad nimed mida koolilehele pakuti: Savikas, Sparta, Oliver, Kohuke, Joosep, Pere Uudised, Kristi, Puuleht, Pommiauk, Verstapost, Kilpkonn, Kätu-Pätu

ulle teeks kooliskäimise rõõmamsaks see, kui kooli üritused toimuksid kooli ajal. Praegu toimuvad kõik üritused ja lõbustused väljaspool kooliaega. Ma arvan, et see ei mõjutaks meie õppimist väga, kui mõned lõbustused toimuksid ka tundide ajal. See muudaks õpilaste koolipäevad palju rõõmsamaks. Kooli tulen ma ikka iga päev, kuid ei saaks öelda, et teen seda just suure rõõmuga.

Karoliina Arold:

M

ulle meeldiks koolis rohkem käia, kui poleks nii palju kohustusi, mis sellega seonduvad. Peale kooli võiks jääda rohkem vaba aega enda huvidega tegelemiseks. Kooliga seonduv lükatakse enamasti õhtusse. Ka kooliolümpiamängud on kooliskäimise tülikamaks teinud. Mitte asi ise, vaid see, et KÕIKE – nii kooliväliseid kui ka -siseseid üritusi seostatakse sellega.

Älis Rooma:

Factorem Vara koolileht

2

Reporterid: Karoliina Arold, Kätlin Kukk, Liis Reinomägi, Älis Rooma Juhendaja: Eleene Sammler Küljendaja: Helbe-Laura Nikitkina

M

inu arvates muudaks kooliskäimise paremaks see, kui ma näiteks hommikul tuleks ja ei avastaks iga jumala päev, et koristajad (või teised õpilased ise) on kellegi porised välisjalanõud pannud minu sisejalanõude peale. Veel oleks üks suur pluss, kui need vähesed vahetunniminutid saaks veeta pehmetel pinkidel kooliraadiost kostva kaasaegse muusika saatel.


Foto: erakogu

Pärast lühikest mõttepausi hindas härra loodusõpetuse õpetaja meie koolitoitu maitsvaks.

Kas Jüri Toit kiidab koolitoitu? Selle kooliaasta algusest askeldab koolis ringi uus direktor, kes lisaks kooli juhtimisele õpetab loodusõpetust ja füüsikat. Aga milline on Jüri Toit tegelikult?

Älis Rooma INFO 7. klass

Nimi: Jüri Toit Sündinud: 18.03.1957 Õpetab: 7. klassile loodusõpetus, 8. ja 9. klassile füüsikat Hobi: peab mesilasi

Varem töötas meie kooli praegune direktor Jõgeva ühisgümnaasiumi direktorina, aga suur ja kuri hunt – haridusreform pani kaks sealset kooli kokku ja nii sattus Jüri meie kooli. „Tööle sattusin siia valla poolt korraldatud konkursi kaudu,“ sõnas Jüri. Esmamulje meie koolist oli hr Jürile väga hea: „Vald on kindlasti vaeva näinud ja jätkab seda ka tulevikus.“ Kui juba tulevikust rääkida, küsisin 7. klassile loodusõpetust õpetavalt Jürilt, kuidas ta näeb Vara kooli 10 aasta pärast. Selle peale vastas direktor, et see on liiga pikk aeg, sest ilmselt selleks ajaks on ta juba pensionil.

1957. aastal, seega kuue aasta pärast oleks ehk lootust pensionipõlve nautida, aga arvestades, et pensioniiga iga aastaga tõstetakse, pole see midagi nii kindel. Igal juhul plaanib hr Jüri enne palju toredat korda saata: „Paljud asjad saavad minu tööaja jooksul tehtud. Näiteks sööklasse uus mööbel, staadion korda, arvutite vahetus, võib-olla isegi kaks.“

Meie direktor on sündinud

Kui Jüri Toidult küsida,

milline tema üheksast ametist ta enda lemmik on, vastab ta: „Siin koolis meeldib mulle olla rohkem direktor kui õpetaja.” Tema sõnul on võiks lastel rohkem soovi olla õppida ja pisut vaiksemad vahetunnid ei teeks ka halba. Direktoriga koolist rääkides ei saanud ma koolitoidu kohta küsimata jätta. Pärast lühikest mõttepausi hindas härra loodusõpetuse õpetaja meie koolitoitu maitsvaks.

Vabal ajal meeldib mulle põldu harida ja maja ehitada. Tööriideis ja -kingades näeme hr Jürit igapäevaselt nagunii, aga mis juhtub siis,

kui koolipäev lõpeb? „Vabal ajal meeldib mulle põldu harida ja maja ehitada,” annab ta meile aimu oma vaba aja veetmise viisidest. Kui direktorilt küsisin, kas tal mõni pahe ka on, ei soovinud direktor sellel väga peatuda ja ütles: „Kunagi ikka oli, kuid praegu enam mitte.“ Oma füüsikapisiku sai hr Toit keskkoolis, kus ta käis matemaatika-füüsika eriklassis. Direktor ise lõpetas põhikooli nii, et ei pidanud eksameid tegema. Tol ajal said ainult viitega lõpetanud eksmitest vabaks, seega pidi hr Jüri olema väga tubli õpilane. Sellele vihjab ka see, et hiljem on ta lõpetanud Tartu riikliku ülikooli füüsika eriala.

3


KAROLIINA KOHVITAB Hei! Kas teile meeldib käia pere, tuttavate või sõpradega kohvikutes einestamas, kuid ei tea millist kohvikut eelistada? See probleem võib ette tulla paljudel, ka minul oli selline hetk. Saime sõbrannaga üle pika aja kokku, kuid ei teadnud, mida teha või kuhu minna. Otsustasime, et külastame erinevaid kohvikuid, sest neid on Tartus tohutult. Nüüd räägingi teile oma lemmikutest.

H O K

Rüütli 8 , S U A VIP

est al esim e paiku e s n i s i Kä s jõulud a t s a a üll päri lk e s n i o m l k i a e korda e aga. See kohv ud on norma es d n i n o p a br ht ug e. T koos sõ samas huban itsvad. See ko ate ja kuid lt ma indaj gtilluke, ega ja tohutu te klienditeen ma kõi d n a a a v t d i i n v d i l soo al mee sete h vipausi st kui olete se st oma h u o j K e . g a n hi ogadeg tuttavatele, se elgi kordadel. o r e t a teist maitsv sõpradele ja , a sisse n i a n salateid e m t e o a g t i s õ i ile k p l korra, üüa ee koht käinud te armastate s i, siis on see es Kui õi saiak odud. v e p p a vr teile lo

Karoliina Arold

ARMASTUS, R üüt T a a li s bane ja ar kord üks

5

suure humas k p sis, kä ärases paig ohake. Asu as. isin koh kords elt en ma Arma Nagu ka K alt ohvip ne jõu stuse roma k a l ning l ntiline ja k e. Sealne s ohvikus es ui maaud sek aun tellida adel särav is. Seintel ujundus on ad o p toitva raade, sup küünlad. n uhked m väga Sealt t, kuid pe, sa kohvi aalid lateid rõhku ja pag kust ja m on aritoo detele pööratud uud mõnu saab oma k . r s utiga Parim koh ohkem ko alt hvile või ka t, kuh llite in u imest minna ega.

lainud sa estest, d ü t e t Kui ole st või koogik asti e kindl sad de i h p o p k u e s t . Pit t saa titest, se. Seal lt ja maitsvalt k väga s a r e p O iire vali minge pitsat k ega ja maitse on olulit a m i r s a t Tartu p erineva suuru oidu kvalitee meid t it e a j m on kolm lik teenindus stanud sest a l ü k a , ra ed lai. Sõb al. Olen ise s in eri maitseid h v o roo u. sel k a alati p leian lemmik kordi j i vaid ni

OP

4

A R E

anemuise 26 V , A Z PIZ

Fotod: erakogu


Foto: erakogu

Eksperiment kinnitas, et pai laps tasub olla, sest neile märkusi ei panda.

“Kui sa veel tundi segad, saad märkuse!” Ega ikka saa küll. Kas see on tõsi, et tublidele õpilastele ei panda märkusi? Kuna oleme võrdlemisi tublid, otsustasime teha väikese katse. Valisime välja mõned ained, kus proovisime märkust saada.

Karoliina Arold Kätlin Kukk E

simeseks katsetasime märkuse saamise võimalikkust matemaatikas. Tavaliselt me seal märkusi ei saa, sest matemaatika on lihtne ja meil on tore õpetaja, kellega tülitseda ei taha. Meie klassis saavad tavaliselt märkusi poisid, kuid meile, nn tublidele, märkusi ei panda. Erinevad võtted katsetes Proovisime märkusi saada erinevaid võtteid kasutades: ebaviisakas käitumine, tunnitöö eiramine, tunnis söömine ja kogu klassile kommi jagamine ning telefoniga mängimine.

Matemaatikaõpetaja kirjutab tunnis korda rikkunud õpilase nime tahvlile ja tõmbab selle taha kriipsu. Kui õpilane on kolm korda tunnis halvasti käitunud ehk kolm kriipsu saanud, saab ta märkuse. Kahe esimese

õpetaja meie nimede taha ei pannudki. Ei aidanud siin isegi meie jagatud kommipaberitega krõbistamine ega kogu klassi matsutamine. Proovisime märkust saada ka füüsikatunnis.

Proovisime märkusi kätte saada erinevaid võtteid kasutades: ebaviisakas käitumine, tunnitöö eiramine, tunnis söömine ja kogu klassile šokolaadi jagamine ning telefoniga mängimine. kriipsu saamisega saime kõiki ebaviisakusreegleid kasutades kuidagi hakkama, kuid kolmandat kriipsu

Käitusime ebaviisakalt ega töötanud tunnis kaasa. Tahvli ees mängisime vastamise asemel telefoniga

ja rääkisime õpetajale vastu. Olime kurjad ja üleolevad, kuid märkust siiski ei tulnud. Järeldus eksmierimendist Tublidel õpilastel on palju raskem märkust saada kui neil, kes nii hästi ei õpi. Siinjuures võiks ka edasi kurta: nimelt ei kirjuta meie kooli õpetajad üldsegi mitte vaimukaid märkusi. Mõnes koolis pannakse palju põnevamaid märkusi, näiteks: „Minu õpetaja märkus: Karlos peitis pidevalt oma klassikaaslase mütsi ära ja süüdistas selles oma kassi ja pani pidevalt prügikasti pähe ja jooksis mööda klassi karjudes „ma olen raudmees“.”

Kas oled ikka popp ja noortepärane ning tead neid sõnu? Lebo ots – väljend, mida kasutatakse enamasti irooniana. Näiteks, kui koolis on tulemas raske kontrolltöö, siis öeldakse: „Häh, lebo ots!” Y.O.L.O – You Only Live Once (eesti keeles: sa elad vaid korra). Seda lühendit kasutati originaalis väga ekstreemsetes olukordades, kui riskiti oma eluga. Prae-

gusel ajal öeldakse yolo lihtsalt peaaegu iga asja peale. S.W.A.G – Secretly We Are Gay (eesti keeles: salaja me oleme homoseksuaalid) oli kunagi saladusliku grupi nimi. Tänapäeval on swag justkui oma stiil. Swagi ei olegi võimalik otseselt lahti seletada, kuid swagid inimesed on ägedad, enamjaolt julged ja ei karda teistest erineda.

5


FACEBOOK ON NII EILNE PÄEV!

Karoliina Arold, Kätlin Kukk, Liis Reinomägi, Älis Rooma //w http:

Ema ja vanaema sõbrakutse Facebookis vastu võtta või mitte? Vahet pole, elu on nagunii hoopis uutel saitidel, kus like`i asemel on tweet, reblog, hearted by... Tutvustame lühidalt neid võrgustikke, mis tegelikult ägedad on.

m er.co t t i w ww.t

Twitter: lõputu säutsumine ja iga hetke jäädvustamine

T

witter on suhtlemisvõrgustik, mis võimaldab edastada lühisõnumeid, sisaldades ainult 140 tähemärki. Twitteri mõtles välja Jack Dorsey 2006. aastal. Praeguseks kasutab aktiivselt Twitterit üle 255 miljoni inimese kuus. Eesti üks tuntum tviitija on meie president Toomas Hendrik Ilves, kelle leiate nime alt @IlvesToomas.

8

. klassi Kätlin ütleb, et tema tviidib pea iga päev, enamasti päeva põhisündmustest, naljadest või jagab lih-tsalt head meeleolu. Twitteri kasutaja peab tundma asjakohast sõnavara, näiteks: Tweet - lühisõnum/säutsumine; Follow - teiste tegevuste jälgimine; Retweet - teise tweet tuleb ka sinu Twitteri seinale; Favourite - meeldimise väljendamine.

.com mblr u t . www

:// http

Tumblr: koht ilusate inimeste eriti ilusatele piltidele

T

umblr on blogi moodi koht, kuhu lisatakse ainult eriti ilusaid pilte. Pilte otsitakse internetist või tehakse ise ja jagatakse Tumblris. Igaüks saab kujundada seal oma lehe. Sellele saab panna pealkirja ja võib lisada ka muusikapalasid.

6

T

umblrit kiidab 9. klassi Eneli: „Mul on Tumblr juba peaaegu pool aastat olnud. Tegin selle, sest olin teistelt varem kuulnud ja tekkis huvi. Seal saab teiste blogisid jälgida. Pilte saab reblogida, see tähendab, et teise pilt tuleb ka sinu blogi lehele. Soovitan seda ka teistele, sest sealsed pildid on huvitavad ja ilusad, need annavad lahedaid ideid ja saab lihtsalt erinevaid stiilisoovitusi vaadata.


htt p:// ww

w.in stag ram .co m

Fotod: erakogu

Instagram: fotosüüdistused sellest, mida sa just sõid

I

nstagram, lühemalt Insta, on fotode ja videote jagamise koht, mida kasutavad paljud noored. See on lihtne viis jäädvustada ja jagada maailmale oma hetki. Kasutajad saavad Instagramis pildistada või oma foto üles laadida, võimalik on ka salvestada ja jagada lühikesi videosid, mis kestavad kuni 15 sekundit.

I

nstagram loodi Kevin Systrom ja Mike Kriegeri poolt ja käivitati aastal 2010. Instagramil on üle 100 miljoni aktiivse kasutaja. Muide, väidetavalt on Instas enim pilte lennukitiivast pilvede taustal, et demonstreerida reisile minemist. Järgmisel kohal piltide rohkuselt on muidugi lähifotod toidust.

http ://w

ww.w ehea r

tit.co m

We heart it: eelkõige tüdrukute jaoks

W

e heart it on tänapäeva internetilehekülg, kuhu saab lisada pilte ja videosid. Peamiselt kasutavad seda tüdrukud. Selle kasutajana saab meeldivaid pilte kas

telefonisse või arvutisse tõmmata ja teisi followida, mille järel jälgitava pildid tulevad sinu ajajoonele.

Rate.ee on IKKA VEEL olemas! Karoliina Arold, Kätlin Kukk, 9. klass

Nii uskumatu kui see ka poleks, ikka veel töötab vanasti ülipopulaarne olnud suhtlusvõrgustik Rate.ee. Kas ka meie koolis on õpilasi, kes on vanale heale Rate`ile kindlaks jäänud? Tegime natukene eeltööd ja esitasime potentsiaalsetele kandidaatidele mõned küsimused. 7. klassi Jaan vastas Rate`i konto omamise kohta nii: „Hiljuti oli, aga moderaator blokeeris selle ära.” Küsimusele, millistel

põhjustel, saime järgmise vastuse: „Tatid tulid mölisema ja ma mölisesin vastu ja siis blokitigi.” Tundsime huvi, millal Jaan kontot siiski viimati kasutas, sest meie andmetel oli see tal 25.01.2014 täiesti olemas ja Jaanil oli au olla isegi kooli TOP’is. „See blokiti mõni kuu tagasi ära,” vastas Jaan ja matemaatiliselt on see korrektne vastus. Jaanil pole enda sõnul enam plaanis uut kontot teha: „Rate on aegunud!” 8. klassi Kellyl on ka Rate.ee-s konto. „See sai ammu tehtud ja pole siiani seda jõudnud ära kustutada,” ütles Kelly. Lisaks uurisime, millal Kelly viimati oma kontot vaatas, see oli selle aasta maikuu alguses.

7


Lõpuklassi rõõmud - tulevik on täna Et meie kooli peaaegu vilistlastele „kõigi otsuste aega” meelde tuletada, küsime neilt, kuhu nende tee järgmisel aastal viib ja mida meeldejäävat Vara kool neile pakkunud on.

Airiin Vaasa: E

simesena räägin meeldejäänuvast seigast, mis meenub mulle eelmise aasta kevadest. All koridoris (seal, kus algklasside klassid on) oli olnud just mingi kontsert, klaver ja mikrofonid polnud veel ära viidud. Istusin klaveri taha ja hakkasin alguses üksi muusikaõpikutest laule laulma. Varsti liitusid minuga veel paar tüdrukut ning lõpuks laulis enamik vanemate klasside õpilasi meiega kaasa, muidugi oli ka väiksemad. Ma ei mäleta kõike detailselt, aga põhiline, mis meeles on, ongi just see mõnus tunne – ühtekuuluvustunne. Seda tunnet on võimatu sõnadesse panna, aga võin öelda, et see oli väga super! Vahel on kahju, et selliseid hetki ei saa jäädvustada nii siiralt nagu need päris elus on olnud ja see mälestus ongi üks selliseid. Edasi lähen õppima Jaan Poska gümnaasiumisse. Üritan need kolm aastat korralikult õppida ja gümnaasiumi heade tulemustega lõpetada. Keskkooli ajal tuleks ka juhiload ära teha. Seejärel lähen arvatavasti ülikooli psühholoogiat õppima. Peale bakalaureusekraadi saamist läheksin tööle, võib-olla varemgi, kui on võimalus. Sooviksin ka reisida ja muusikaga edasi tegeleda, õppida näiteks mõnda pilli.

Illitilluke Airiin

Kätlin Kõivik: K

õige eredamalt jääb meelde see, et kui ma veel kaheksandas käisin, sai üheksandikega tehtud kõva veesõda, kõik kaheksanda klassi tüdrukud olid läbimärjad. Kõik olid rõõmsad, sest see oli kõigest tutipidu. Edasi plaanin õppida kutsekooli. Valin kahe eriala vahel: IT või automaaler. Tahaks mõlemat eriala õppida, aga valida saab vaid ühe. Kutsekoolist edasi ma veel ei ole mõelnud, mõtteid on, aga mitte midagi kindlat.

Kätliin Parts: M

ina mäletan seda, kui me käisime 7. klassis Pärnus veepargis. Mäletan, et mägijõel oli hästi tugev ja kaasakiskuv vool. Kõik lõid ennast ära ja kukkusid üksteisele sülle. Minu meelest oli Pärnus kõik väga äge.

8

Mikroskoopiline Kätlin


Eneli Rooma: M

Fotod: erakogu

eeldejäävaks seigaks koolist nimetaksin seda, kui käisime kolm aastat tagasi kooliekskursioonil Lätis Jurmala veepargis. Seal olid väga põnevad liumäed ja bussisõit oli ka hästi tore. Mida edasi teen? See on alati raske küsimus. Minu tulevik pole veel kindel. Võib-olla lähen kutsehariduskooli, võib-olla gümnaasiumisse, aga kindlasti tahan ma minna lõpuks ülikooli.

Pisuke Eneli

Triin Vau: K

õige parem mälestus koolist on õpetajate päev. Õpetasin eesti ja vene keelt. Minu üllatuseks käitusid õpilased väga eeskujulikult ja tegid korralikult tööd. Sel päeval mõistsin, et õpetaja olemine pole väga kerge. Tööde hindamine, õpetamine – kõik see nõuab ülikooliharidust ja kannatlikkust. Kahjuks olid tunnid liiga lühikesed, oleksin tahtnud rohkem õpetada. Tänan meie kooli õpetajaid, kes lubasid meil selle vastutuse võtta ja nende asemel töötada. Pärast põhikooli on mul plaanis minna Tartu kutsehariduskeskusesse IT-d õppima. Olen sellest alast alati huvitunud. Kui ma sinna ei saa, kandideerin stilisti/ dekoraatori alale.

Tilluke Triin

Andres Kivi: V

ara põhikoolis veedetud aega jäävad mulle meenutama kaks asja. Esiteks, ma oli esimesel koolipäeval ainuke, kes oma klassist aabitsal järel käis. Teiseks, esimesest klassist on meeles üks teatud luuletus...

Miniatuurne Andres

9


Allikas: Vara Noortekeskus

On kaks võimalust, kas väga läbimõeldud abieluettepanek või väga verine lahutus. - Parim leid Vara noorte talgupäevalt oli karp kuldsõrmustega.

Maha ülekaalulised koolikotid! Hommikul kooli tulles tekib ikka vähemalt paar korda nädalas küsimus: „Mis kive ma kooli kaasa vean ja kas see on ikka normaalne?” Naised-saunas-rääkisid-tasemel on sellest ka juttu olnud, et on mingid müstilised numbrid, millest raskemad koolikotid olla ei tohiks.

Liis Reinomägi Kätlin Kukk A

8. klass

lustasime sellest, et ühe poolkevadise päeva esimese pika vahetunni ajal kaalusime algklassi õpilaste kotte, et teada saada, kas koolikotid kaaluvad liiga palju. Väikestel on ju luustik alles tugevnemas ja arenemas ning seega ei tohiks nende kotid kohe kindlasti lubatud norme ületada. Kaalume õpilaste ranitsaid Esimesena kaalusime 1. klassi nelja õpilase kotte. 1.-3. klassi õpilaste kotid tohivad koos kogu sisuga kaaluda 3 kg. Kõige kergem kott oli Lenna-Lottel, kõigest 1,9 kg. Ka Merilil

oli üsna kerge kott, 2,7 kg. Kõige raskemad kotid olid Liisil ja Martinil, mõlema ranitsad kaalusid 3,3 kg, mis ületasid seadusega ette nähtud piiri. Seega meie valimis oli kaks kotti, mille raskus seadusele vastas ja kaks kotti, mis ei vastanud ettenähtud kaalule. Järgmisena kaalusime ka 3. klassi õpilase Ergo kotti, tema kott oli 3,2 kg. Küsisime igaks juhuks järele, kas tal on ikka ainult tänaste tundide õppevahendid kaasas, palusime tal õpikud virna laduda ning tõepoolest, poisil polnud kaasas ühtki mänguautot ega muud kooli jaoks ebavajalikku. Tema kott kaalus täiesti ausalt liiga palju.

Koolikotid on ülekaalulised

selgelt

Järgmiseks kaalusime kotti, mis kuulub Darjale, kes käib 6. klassis. Koti kaaluks oli 3,8 kg, mis on aga liiga palju. 4.-6.klassi õpilaste koti kaalumaksimumiks on 3,5 kg. Peab tõdema, et väga ülekaaluline see kott polnud, aga pisut ebatervislik siiski. Kontrastiks kuuendiku Darja kotile, oli 7. klassi õpilase Maiu kott sama kerge kui 1. klassi Merili oma, kõigest 2,8 kg. Seega võiks Maiu oma koolikotti panna lisa veel lausa korraliku tordi (või laisema algklassi õpilase koolikoti) jagu - 1,7 kilo. 9. klassi neiu Airiini kott kaalus 5,1 kg. Palusime tal välja võtta asjad, mis pole

õppevahendid. Kui Airiin võttis välja kõik üleliigsed asjad, mille hulka kuulusid näiteks rahakott, jalatsid, meigitarbed ja muu sarnane absoluutselt kooliga mitteseonduv, saime tema koti kaaluks täpselt 4 kg. Kaalusime ka Airiini klassivenna Andrese kotti, mis kaalus 4,6 kg, see on natuke üle normi, mis on 7.-9. klassi õpilastel kuni 4,5 kg. Andres on muidugi tugev poiss ja 100 grammi ette või taha, teda ei heiduta. Nagu kaaludes selgus, kaaluvad üle poolte õpilaste kotid liiga palju, kuid õnneks ei ületa tulemused väga palju normi, seega on meie kooli õpilastel potentsiaali mitte välja näha nagu keskmised kaamelid ja selle üle on meil siiralt hea meel.

Profile for Vara kool

Factorem nr 1  

Factorem nr 1  

Profile for varakool8
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded