Page 1

9 rij- en hoekwoningen

Tichellande Druten-Oost

www.tichellande.nl

i n f o r m at i e e n v e r ko o p

De Lorijn

Hans Janssen

Initiatief

Initiatief

Realisatie

Architect

Geerstraat 8

Hogestraat 81

Van Wanrooij

Gemeente Druten

Van Wanrooij

Quadrant Architecten

Druten

Druten

Projectontwikkeling

www.druten.nl

Bouwbedrijf

www.qarch.nl

0487 51 89 30

0487 51 34 24

www.vanwanrooij.nl

makelaars@delorijn.nl

info@hansjanssendruten.nl

www.vanwanrooij.nl


01

wonen in Berghem

wonen in Berghem

‘Een huis dat past als een behaaglijke jas. Omringd door natuur die door de historie is gevormd tot een weldadige woonomgeving. Kwaliteit en ruimte, vertaald naar klassieke, dorpse woningen in een landelijke omgeving nabij het dorpscentrum. Dat is Tichellande.’

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Inhoud

03 Welkom in Druten

13 De woningen uitgelicht

05 Over Tichellande

31 Keuken

07 De historie verteld

33 Badkamer

09 Architect over het plan

35 Afwerking

11 Situatie

36 Wonen met zekerheid

12 Eerste fase

37 Over Van Wanrooij

02


wonen in Druten

wonen wonen in in Berghem Druten

Welkom in Druten

Mede door het indrukwekkende rivierenlandschap van het Land van Maas en Waal, weet Druten haar landelijke karakter te behouden. Tegelijkertijd heeft het zich ontwikkeld tot een dynamisch ‘stadsdorp’ met een belangrijke regionale functie. Waarmee u, wonend in Druten, profiteert van een zeer breed pakket voorzieningen en uitstekende verbindingen.

Natuur en cultuur

Winkelen of een terrasje pikken

Als natuurliefhebber kunt u uw hart in en rond Druten

In het dorpshart van Druten is het gezellig winkelen. De

ophalen. Tot in het centrum zal het vele groen u aangenaam

authentieke sfeer van oude panden draagt hieraan bij.

verrassen. De omgeving biedt weidse riviergezichten,

De grote variëteit aan winkels, van supers tot kleine

slingerende dijken (vrijwel autovrij!) met mooie fiets-

boetiekjes, zorgt ervoor dat u er voor alles terecht kunt.

en wandelpaden, weilanden, boomgaarden en oude

Ook de horeca is rijk vertegenwoordigd, hetgeen u menig

boerderijen.

gezellig avondje uit of een genoeglijk uurtje op een terras

De uiterwaarden bieden maar liefst 250 ha natuurgebied.

of in het café zal brengen.

Ook een bezoekje aan de kinderboerderij of de heemtuin met zijn theekoepeltje is leuk als u minder tijd heeft maar

Onderwijs en sport: u zegt het maar

er toch even uit wilt.

Druten biedt haar ruim 18.000 inwoners vrijwel alle

Cultuurhistorisch vindt u rond Druten karakteristieke dorpjes

onderwijsvormen en -niveaus binnen haar gemeente-

onder monumentenzorg. Overigens laat plan Tichellande

grenzen. Naast basisonderwijs, zowel openbaar als

zich qua historie ook niet onbetuigd (zie pag. 7/8). Cultureel

bijzonder, zijn het speciaal onderwijs, voortgezet en

centrum d’n Bogerd, met zijn filmhuis en theater, laat u

middelbaar onderwijs uitgebreid aanwezig.

verder genieten van al het moois dat de hedendaagse

Het Pax Christi college vormt een gedegen voorbereiding

cultuur te bieden heeft.

op de universiteit of hogeschool in het nabijgelegen, uitstekend te bereiken Nijmegen. Het sport- en verenigingsleven in en rond Druten is verbluffend. Zwemmen, voetbal, scouting, hockey,

< Heteren Arnhem-Noord Tiel Gorinchem < Utrecht

trimmen in het trimbos waar de buitentoestellen op A50

Waal

Elst Arnhem Zuid >

Waal

Druten

ndijk

Heersweg

Ewijk

N322

Oss Den Bosch Eindhoven

Wijchen

Filevrij overal naar toe

Van Heemstraweg

Nijmegen

Afstanden worden in Nederland al lang niet meer in Sc burg ren ha

A50

Centrum

tennissen. Tichellande

Druten

A73

Maas

sportcentra kunt u onder meer fitnessen, squashen en

Waalb a

kilometers gemeten. Het gaat om reistijd! Met een perfecte

Van H eems trawe g

aansluiting op de A50, de A73 en de A15, ligt Nederland (en Duitsland!) vanuit Druten aan uw voeten. Filevrij

Cuijk Boxmeer

bereikt u alle belangrijke plaatsen in de omgeving. En is

<

BenedenLeeuwen

je wachten. En is het winter dan wordt er zelfs een schaatsbaan aangelegd! In de diverse overdekte

A15

<

03

er even geen auto, dan zorgt de Interliner voor een snelle busverbinding naar Nijmegen en Tiel.

In het Drutens bosje is het heerlijk wandelen en uitwaaien

04


05

wonen in Druten

wonen wonen in in Berghem Druten

Wethouder en projectleider over Tichellande

“Dat we bij de ontwikkeling van deze wijk niet over één nacht ijs zijn gegaan, betaalt zich op allerlei aspecten terug,” stelt wethouder Sjef van Elk. “Het meest in het oog springt ongetwijfeld de zeer ruime bebouwing.”

Samenwerking

Grote diversiteit

Vanuit Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost C.V., een

“Binnen deze door de natuur ingegeven opbouw van

samenwerking tussen de gemeente Druten en Van Wanrooij

de wijk is vervolgens een grote verscheidenheid aan

Projectontwikkeling, zijn wethouder Sjef van Elk en

woningtypes ontwikkeld. Dat leidt tot een aantrekkelijke

projectleider van de gemeente Menno Flier zeer betrokken

pluriformiteit,” aldus Sjef van Elk. “Voor de doorstromers

bij alles wat Tichellande aangaat. Vanuit Druten-Oost C.V.

zijn er acht prachtige tweekappers, met veel detaillering

worden namelijk alle beslissingen en activiteiten rond plan

die elk huis onderscheidend maakt. Deze uitstraling,

Tichellande genomen, behoudens de verkoop en realisatie

ingebed in eenzelfde dorpse ruimtelijke kwaliteit,

van de projectmatige woningen die in handen ligt van

is eveneens doorgevoerd in de negentien rij- en

Van Wanrooij.

hoekwoningen. Onder meer bestemd voor starters, maar wat dat betreft bevinden alle woningtypen zich in hun

Bijzondere structuur

soort in een aantrekkelijke prijsklasse. Van Wanrooij is

“Die ruime bebouwing draagt, samen met de vele groene

daarbij een welbekend en gewaardeerd bouwer in onze

plekken die straks in de wijk te vinden zijn, bij aan de

gemeente en de wijde regio. Ook over de kwaliteit van

bijzondere horizontale en verticale structuur die je in de

bouwen is dus geen twijfel. Voor de mensen die met eigen

stedenbouwkundige opzet ontdekt,” doet Menno Flier,

aannemer en architect willen bouwen, zijn er negen vrije

projectleider namens de gemeente, een duit in het zakje.

kavels; een wens vanuit de gemeenteraad.”

“De noord-zuid straten zorgen overal in de wijk voor mooie doorzichten naar het water en de dijk. De oost-west

Eerste fase in verkoop

straten versterken de binding met ‘oud Druten’ en zorgen

“We zijn positief gespannen nu de eerste fase, die bewust

voor een goede ontsluiting van langzaam verkeer met het

aansluitend op de bestaande bebouwing van Druten is

centrum.”

geprojecteerd, in verkoop gaat. Tichellande leeft in Druten; de vele positieve omgevingsfactoren en de ruimte die in en om de woning te vinden is, spreken aan.”

Projectleider Menno Flier (l) en Wethouder Sjef van Elk (r) bekijken de plannen ter plaatse

06


07

Verenigingsgebouw van de voormalige

wonen in Berghem Ttichelgat, ontstaan door het winnen van klei

R.K. Werkliedenvereniging St. Ewalden

R.K. kerk H.H. Ewalden

wonen wonen in in Berghem Druten

Woningen aan de Kattenburg

Tichellande de historie verteld In Tichellande stamt het aanwezige water uit het verleden. Eén die begint in 1875. Toen werd in Druten gestart met de bouw van de H.H. Ewaldenkerk. Alles werd uit de kast gehaald. De beroemde architect Pierre Cuypers werd ingehuurd. De dorpsbewoners zorgden voor aanvoer van de bouwmaterialen, wat de oprichting van de Drutense Steenfabriek Dericks & Geldens tot gevolg had. In deze steenfabriek werden niet alleen stenen en fraai geglazuurde tegels geproduceerd voor de Ewaldenkerk, maar ook voor andere beroemde gebouwen van architect Pierre Cuypers, zoals het Rijksmuseum en Centraal Station van Amsterdam, Slot Loevestein en de St. Servaas in Maastricht. En ook in Druten zelf vinden we nog altijd bewijs van het vakmanschap van de steenfabriek, zoals in de panden langs de Kattenburg vanaf het voormalige postkantoor tot aan café het Huuske, en het behouden hoofdkantoor van Dericks & Geldens en de ‘geglazuurde huisjes’ aan de Mr. van Coothstraat. De klei voor de stenen en tegels werd gewonnen langs de Waal en ook in het plangebied. De kleiwinputten die hierdoor ontstonden, ook wel tichelgaten genoemd, zijn daarvan stille getuigen. Ze vormen nog altijd een markante afdruk in het landschap. Straks vormen ze het groene en waterrijke hart van de wijk Tichellande die zal glanzen als het glazuur van haar ‘naamgever’.

Zie ook www.druten.nl

08


09

wonen in Berghem

wonen wonen in in Berghem Druten

het plan de architect vertelt Maurice van der Meijden (l) en Ed Nuijtinck (r) tekenden voor plan Tichellande

Het stedenbouwkundige concept van plan Tichellande is ingegeven door ruimtelijkheid. Ruimtelijkheid op het niveau van de totale wijk, maar ook op het niveau van de afzonderlijke woonstraten. Daarbij spelen twee omgevingselementen een belangrijke rol. Allereerst de dijk, die het plan aan de noordzijde begrenst. Daarnaast, en zeker zo belangrijk, de aanwezige tichelgaten. Ze vormen een deels nieuw aan te leggen grote waterpartij in het hart van het stedenbouwkundige plan. Ze zorgen voor openheid en natuurbeleving. De hoofdontsluitingsweg van Tichellande loopt rond de tichelgaten. Daarvandaan vertakt zich een aantal woonstraten en woonpleintjes. Alle woonstraten zijn anders van karakter, zowel qua vorm als qua type bebouwing en benadrukken daarmee de dorpse sfeer. Die krijgt ook invulling door het vele groen en de diverse speelvoorzieningen die verspreid door Tichellande te vinden zijn. Zo bevindt zich in het noordelijke plandeel onder meer een groen plein tussen de dijk en de tichelgaten, met eromheen tweekappers en vrijstaande woningen. Een ander groen, ovaal plein ligt dieper in het plangebied. De daaromheen liggende tweekappers en rijwoningen liggen hierdoor aan een romantisch gebogen straat met vrij zicht op plantsoen en speelweide. Aan de oostzijde van het noordelijke plandeel ligt onderaan de dijk nog een pleintje met speelvoorziening. Om de dijk wezenlijk te betrekken bij de belevingssfeer van Tichellande worden er op verschillende plaatsen voetpaden aangelegd.

Blik op de eerste fase (noord-west hoek) binnen plan Tichellande.

Quadrant architecten tekende zowel de stedenbouwkundige invulling

De hoekwoningen zijn afgebeeld met optionele garage.

van het noordelijke plandeel als de woningen in de eerste fase.

010 10


wonen in Berghem

raat nsst tio Sta

011

wonen wonen in in Berghem Druten

Waal ba

ndijk

uiterw

aarden

de woningen eerste fase bouw

kave

20

11

21

12

22

23

24

25

26

ls

eerste fase

27

speelv eld

13

14 15

16

17

18

19

De architectuur van de woningen sluit uiteraard bewust aan op de dorpse sfeer van Druten. Dat resulteert in veel variatie in geveluitwerking. Niet negen dezelfde woningen naast elkaar, maar juist diversiteit door uitbouwen, een andere 1

2

3

4

5

6

7

8

9

gevelindeling en witte accenten. Keramische dakpannen

10

sieren de daken, waarvan de royale overstek wordt Laan van Kl ein Afferden

geaccentueerd door klossen. Een ingetogen kleurgebruik en veel metselwerk in de gevels completeren dat beeld. Voor nóg meer verscheidenheid is, naast projectmatige woningen ook plaats ingeruimd voor vrije kavels, waar individuele droomwensen kunnen worden gerealiseerd. Het groene karakter van Tichellande vertaalt zich bij de hoekwoningen ook naar het gebruik van ‘groene energie’ door het aanbrengen van zonnecollectoren op het dak. Een hoge isolatiewaarde van alle woningen zorgt voor energiebesparing.

rij-/hoekwoningen Mei- /Konings- / Oranjekers

rij-/hoekwoningen Morel / Kriek in deze brochure, pag 13

twee-onder-een kapwoningen Kordia / Burlat

twee-onder-een-kapwoningen Castor

twee-onder-een-kapwoningen Regina

vrije kavels

012 12


013

wonen in Berghem

kavelnr 19

kavelnr 18

kavelnr 17 / 16 / 15

kavelnr 14 / 13

kavelnr 12 / 11

Kriek

Kriek

Morel

Morel

Kriek

wonen wonen in in Berghem Druten

Morel en Kriek

9 smaakvolle rij- en hoekwoningen

Bijzonderheden Ongeacht het type, en er zijn diverse varianten, heeft deze woning in haar hoofduitvoeringen al een zeer ruime basisopzet. Wat kun je met een leefruimte van 9.80 bij 5.70 m al niet allemaal doen! Wil je nog meer, dan kan er optioneel extra worden uitgebouwd. Wij hebben de woonruimte in elk geval voor je aan de tuinzijde geplaatst, om het hele jaar ‘breeduit’ van de seizoenen te kunnen genieten. De keuken aan de voorzijde geeft gezellig uitzicht op de Brink. Type Kriek geeft met haar uitgebouwde front en andere kapvorm in keuken en slaapkamer nog meer ruimte. Het grote hoekraam in de keuken voegt een extra dimensie toe. De 3 slaapkamers op de verdieping zijn groot; optioneel kun je er ook 2 slaapkamers van maken. De ‘verloren’ kamer kun je weer terugwinnen door de zolder in te delen en er bijvoorbeeld een optionele dakkapel te plaatsen. Bij de hoekwoningen is dan ook nog een extra werk-/speelkamer mogelijk door aanpassing van de optionele garage.

type Morel en Kriek met dubbele tuindeuren

Straatbeeld waarbij type Kriek met optionele garage

014 14


15

Natuurlijk zoek je je eigen keuken uit!

wonen in Druten

optie dubbele tuindeuren

wonen in Druten

hwa

5400

optie uitbreiding 2400 mm

hwa

5980

5400

5400

woonkamer

3560

5705

2300+

slaapkamer 1 5310

3580

1500+

8105

woonkamer

11500

2600+

4380

4380

trapkast

nok

overloop

9100

trapkast

emde ruimte

0

3690

slaapkamer 2

cv-kast keuken

entree toilet

vc

vc

badkamer

cv-kast

KK

2780

keuken

entree 2700

toilet

KK

2780

hwa

Morel / kavelnr 13 / 14 / 15 / 16 / 17

BEGANE GROND BASIS schaal 1:50

BEGANE GROND OPTIE schaal 1:50

16


wonen in Druten

wonen in Druten

Robuust en ruim, daar ga je toch voor?!

hwa

hwa

slaapkamer 3

5400

slaapkamer 1

woonkamer

hwa

optie samenvoegen slaapkamers

1500+

3560

2100

slaapkamer 1

3200

2300+

5310

slaapkamer 1 5310

slaapkamer 3

5705

hwa

5400

3200

3560

2100

3580

17

2600+

3560

1500+

4380

nok

overloop vm

3335

9100

5310

trapkast overloop

2300+

onbenoemde ruimte

zolder

2600+

zolder 2600+

overloop

nok

2300+

3690

slaapkamer 2 3350

3690

WM

slaapkamer 2

cv-kast

1500+ vc

badkamer

slaapkamer 2

entree

badkamer

2600+

WM

2300+

keuken

5400

toilet

3690

3200

KK mv

zb

2780

2700

1500+

badkamer hwa

hwa

3200

optie vergroten badkamer

31 .rnb - G epyt

afwijkende voorgevel kavelnr 15

hwa

type I- bnr. 15

Morel / kavelnr 13 / 14 / 15 / 16 / 17

GNIPEIDREV e2

EERSTE VERDIEPING BASIS schaal 1:50

GNIPEIDREV e1

EERSTE VERDIEPING OPTIE schaal 1:50

18


19

wonen in Druten

wonen in Druten

Met een overvloed aan ruimte ...

20

hwa

optie grote dakkapel

Morel n

Kenmerken

5400

kavelopp. 137 / 219 / 212 / 133 / 131 m

hwa

5980

hwa

2

inhoud 469 / 2100 487 / 487 / 469 / 469 m3 3200

8105

3560

1500+

Een greep uit de opties In de showroom kun je in één dag de keuken, badkamer en

slaapkamer 1

5310

1500+

slaapkamer 1

3560

kavelnr 13 slaapkamer / 14 / 15 3/ 16 / 17

het sanitair op jouw wens en budget afstemmen. 5310

2300+ 2600+

zolder

2300+

optie indeling zolder

2600+

Begane grond:

t

• uitbouw 1,2 of 2,4 m overloop

nok

• dubbele tuindeuren of schuifpui • garage (kavelnr. 14 / 15) 2600+

• garage wijzigen in speel-/werkkamer en berging

2300+

slaapkamer 2

• i.c.m. uitbreiding optie deur en wand tussen

5400

mv

nok

vm

zolder

woonkamer en ‘garage’

1500+

trapkast

3690

WM

badkamer

overloop

Eerste verdieping:

onbenoemde ruimte

3200

• vergroten badkamer

• samenvoegen slaapkamer 1 en 3 hwa

hwa

Tweede verdieping:

2600+ 2300+ 31 .rnb - G epyt

TWEEDE VERDIEPING BASIS

1500+

• dakkapel voorzijde • zolder indelen

schaal 1:100

cv-kast

3690

3350

• grote dakkapel achterzijde

slaapkamer 2

badkamer GNIPEIDREV e2

vc

WM

31 .rnb - G epyt

• dakramen voor- en achterzijde

GNIPEIDREV e1

2700

optie dakkapel

GNIPEIDREV e2

Morel / kavelnr 13 / 14 / 15 / 16 / 17

TWEEDE VERDIEPING OPTIE schaal 1:50

voorgevel

toilet

19

18

17

16

GNIPEIDREV e1

12

13

14

achtergevel

11

D

15

14

15

16

13

17

12

11

DNORG 18

19


21

wonen in Druten

Zoveel vrijheid maakt huis tot thuis

wonen in Druten

optie dubbele tuindeuren

hwa

5400

optie uitbreiding 2400 mm hwa

5980

hwa

2100

5400

12380

5705

5310

3560

3580

slaapkamer 1 woonkamer 8105

slaapkamer 3

woonkamer

3200

4380

4380

trapkast

trapkast

9980

overloop

slaapkamer 2 cv-kast

cv-kast keuken

toilet

KK

toilet

2780

hwa

keuken

entree

hwa

3200

hwa

KK

2780

2600+

entree

hwa

4570

cv

cv

badkamer

optie colorbel panelen t.b.v. hoekkeuken

Kriek / kavelnr 11 / 12 / 18 / 19

BEGANE GROND BASIS schaal 1:50

BEGANE GROND OPTIE schaal 1:50

22


23

Veel woonplezier voor scherpe prijs

wonen in Druten

wonen in Druten

hwa

5400

2100

slaapkamer 1

slaapkamer 1 woonkamer

3560

1500+

5310

3560

8105

slaapkamer 3

5400

3200

optie samenvoegen slaapkamers

5310

5980

hwa

12380

2300+

4380

2600+

zolder

trapkast

overloop

overloop

nok

2600+ WM

slaapkamer 2

keuken

entree

2600

2780

1500+

2600+

KK

2600+

hwa

3200

2300+ 2600+

toilet

1500+ badkamer

4570

4570

cv

mv

hwa

slaapkamer 2

5400

cv-kast

badkamer

2300+

optie vergroten badkamer

Kriek / kavelnr 11 / 12 / 18 / 19

EERSTE VERDIEPING BASIS schaal 1:50

EERSTE VERDIEPING OPTIE schaal 1:50

24


25

wonen in Druten

wonen in Druten

Hetzelfde, en toch anders optie grote dakkapel

Kriek n

hwa

Kenmerken

hwa

kavelopp. 254 / 138 / 130 / 250 m2 2100

5400

slaapkamer 3

kavelnr 11 / 12 / 18 / 19

slaapkamer 1

3560

3580

woonkamer

inhoud 506 / 488 / 488 / 506 m3

3200

1500+

Een greep uit de opties

1500+ 5705

5310

In de showroom kun je in één dag de keuken, badkamer en het sanitair op jouw wens en budget afstemmen. 2300+

4380

trapkast

Begane grond: • uitbouw 1,2 of 2,4 m

nok

overloop

9980

2600+

2600+

zolder

2300+

• dubbele tuindeuren of schuifpui

optie indeling zolder

• garage (kavelnr 11 / 19) • garage wijzigen in speel-/werkkamer en berging

2600+ WM

slaapkamer 2

2300+

• i.c.m. uitbreiding optie deur en wand tussen

5400

cv-kast

mv

cv

keuken

zolder

Eerste verdieping:

onbenoemde ruimte

3200

• vergroten badkamer • samenvoegen slaapkamer 1 en 3

hwa

hwa

hwa

2300+

2780

2600+

KK

1500+

toilet

2600+

entree

hwa

woonkamer en ‘garage’

1500+

4570

badkamer

nok

Tweede verdieping:

2600+ WM

• dakramen voor- en achterzijde

2300+

• grote dakkapel achterzijde 3350

mv

schaal 1:100

1500+

type F - bnr. 12

TWEEDE VERDIEPING OPTIE schaal 1:50

type F - bnr. 12

type F - bnr. 12

1e VERDIEPING

2e VERDIEPING

2600+

2300+

1500+

BEGANE GROND

Kriek / kavelnr 11 / 12 / 18 / 19

• zolder indelen

TWEEDE VERDIEPING BASIS

voorgevel

19

18

17

16

achtergevel

11

12

13

14

15

14

15

16

13

17

12

18

11

19

26


27

wonen in Druten

wonen in Druten

Het is niet alleen de buitenzijde met diverse gevelvarianten die de woningen uniek

Morel en Kriek, smaakmakers in Tichellande Interieurimpressie met optionele tuindeuren

maakt. Ook binnen is veel mogelijk, er is keuze uit verschillende indelingsvarianten. Vanuit de gekozen uitbreidingsmogelijkheden kan tot de inrichting worden overgegaan. Dat is niet alles. Door een persoonlijke inrichting krijgt jouw huis een eigen stijl en daardoor wordt de woning echt op jouw lijf geschreven. Het is maar net naar welke sfeer de voorkeur uitgaat!

28


29

optie isoleren garage en opsplitsen

optie dubbele tuindeuren

wonen in Druten

30

optie dubbele tuindeuren

hwa

4000

hwa

3450

2285

5400 garage optie

optie deur en wand i.c.m. uitbreiding hwa

5980

6090

(niet afgebeeld)

5980

5400

6090

optie deur en wand i.c.m. uitbreiding

(niet afgebeeld)

werkkamer

2990

2760

5400

2100

3200

slaapkamer 3

woonkamer

slaapkamer 1 woonkamer

8105

3560

optie uitbreiding 2400 mm

5705

5310

berging

4380

11500

3100

11500

3335

optie isoleren garage en opsplitsen

4380

4380

trapkasttrapkast 9100

trapkast overloop

5980

woonkamer

5310

8105

3580

werkkamer

2400

2990

woonkamer

optie uitbreiding 2400 mm

optie dubbele deuren

keukenkeuken

entree entree

toilet toilet

KK

KK

k+m

3690

badkamer

cv

cv

cv

8105

berging

cv-kast

2780

keuken

entree

2780

toilet

hwa

KK

3200 2780

hwa

type H- bnr. 14

4380

Morel / kavelnr 14 / 15 begane grond OPTIE schaal 1:100

trapkast optie dubbele deuren

Morel / kavelnr 14 / 15 begane grond OPTIE schaal 1:100

3010

BEGANE GROND

3260

2895

optie garage garage

optie garage

BEGANE GROND

C

hwa

2300

12380

type H- bnr. 14

1e VERDIEPING

garage

5400

6090

6090

6090

garage

5400

5400

woonkamer

8105

3580 4380

2780

9980

trapkast

9980

KK

4380

trapkast

12380

toilet

5520

3010

woonkamer

keuken

entree

5705

5700

5980

cv

Garage, werken of spelen, aan jou de keuze!

3580

cv-kast

woonkamer

4380

trapkast cv-kast

hwa

cv

cv

cv-kast keuken

entree KK

toilet

2780

keuken

entree 2780

toilet

KK

cv-kast hwa

cv

hwa

toilet

keuken keuken

entree KK

k+m

Kriek / kavelnr 19

begane grond OPTIE schaal 1:50

2780

Kriek / kavelnr 19 begane grond OPTIE schaal 1:100

hwa

C

Kriek / kavelnr 11 begane grond OPTIE schaal 1:100

3690

slaapkamer 2 cv-kast cv-kast


31

wonen in Druten

wonen in Druten

Van Wanrooij, een keuken om in te leven

In de keuken heerst het aangename thuisgevoel. Het is de plaats in huis waar je leeft en die gerust gezien mag worden. Bij Van Wanrooij keuken- en badkamerspecialisten begrijpen wij dat als geen ander. Wij vertalen jouw persoonlijke smaak en wensen naar een keuken die helemaal bij je past. Van nostalgisch klassiek tot eigentijds design, voorzien van hoogwaardige inbouwapparatuur. Wij weten je aangenaam te verrassen met een binnen je budget passend concept waarin je je thuis voelt.

Keukencheque De koper van de woning ontvangt van Van Wanrooij projectontwikkeling een keukencheque* ter waarde van â&#x201A;Ź 1.750,- (inclusief BTW). De keukencheque is binnen de aangegeven termijn inwisselbaar bij Van Wanrooij keuken- en badkamerspecialisten te Tiel bij aankoop van een complete keukeninrichting. *De keukencheque komt op naam van de koper, is niet overdraagbaar aan derden en kan niet voor contanten worden ingewisseld.

32


33

wonen in Druten

wonen in Druten

Van Wanrooij, een badkamer in jouw stijl

Je persoonlijke domein in huis. Een plaats waar je even helemaal jezelf kunt zijn. Om â&#x20AC;&#x2122;s morgens aangenaam te ontwaken, of â&#x20AC;&#x2122;s avonds fijn te ontspannen na een intensieve dag. Bij Van Wanrooij keuken- en badkamerspecialisten begrijpen we dat als geen ander. Wij vertalen jouw persoonlijke smaak en wensen naar een badkamer die helemaal bij je past. Compleet afgewerkt met fraai tegelwerk, sanitair, meubels en accessoires, en passend binnen je budget.

Van Wanrooij keuken- en badkamerspecialisten

Openingstijden:

Zuiderhavenweg 6, 4004 JJ Tiel

ma/di/wo/vr: 09.00 - 17.30 uur

T 0344 63 70 10

do:

09.00 - 21.00 uur

info@vanwanrooij-tiel.nl

za:

10.00 - 17.00 uur

www.vanwanrooij-tiel.nl

Afspraak maken? we staan u graag persoonlijk te woord.

34


35

Afwerkingsniveau

wonen in Druten

Wonen met zekerheid

wonen in Druten

De woningen zijn ontwikkeld om je een heerlijke woning te

Keuken

Ben je ook zo enthousiast geworden over deze woningen

Situatie

bieden tegen een gunstige prijs. Om je een beeld te geven

De in de brochure aangegeven keukenopstelling met

in plan Tichellande? Neem dan contact op met de makelaar.

De nummers bij de woningen zijn bouwnummers. Deze

van het afwerkingsniveau zijn hieronder enkele onderdelen

apparatuur is slechts een impressie. Om je maximale vrijheid

Deze kan je meer vertellen over de optionele mogelijkheden

worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook

beschreven. Het volledige afwerkingsniveau is in de

te bieden de keuken geheel naar eigen wens in te richten

en zaken waarmee je rekening moet houden bij de koop

in alle officiële stukken en correspondentie. De huis-

technische omschrijving opgenomen, die je bij de makelaar

ontvang je bij het ondertekenen van de koop- en

van een woning. Hieronder staan enkele van die belangrijke

nummers worden tijdig voor de oplevering bekend gemaakt.

kunt verkrijgen.

aannemingsovereenkomst een keukencheque. Deze

zaken.

Getekende openbare voorzieningen en bestaande of

keukencheque is te verzilveren bij de aankoop van

geplande beplanting buiten de erfgrenzen vallen onder

Energiezuinigheid

een complete keuken bij Van Wanrooij Keuken- en

Verkoopstukken

de verantwoordelijkheid van de gemeente, tenzij in de

Iedere woning levert een hoge energieprestatie conform de

Badkamerspecialisten in Tiel.

Deze brochure is bedoeld om de sfeer en de mogelijkheden

technische omschrijving anders wordt vermeld.

huidige regelgeving. Voor alle woningen geldt dat de gevels,

van dit project te laten zien. Tijdens het verkoopgesprek

vloeren en daken over een hoge isolatiewaarde beschikken.

Sanitair

met de makelaar ontvang je de verkoopstukken die als

Maatvoering

Het slimme ventilatiesysteem, met natuurlijk frisse buiten-

De toilet- en badruimte worden met hoogwaardige

contractstuk dienen. Hierin zijn alle ‘spelregels’, procedures

De maatvoering op de tekeningen is in millimeters, geringe

lucht, draagt hier ook aan bij. Alle woningen worden

kwaliteitsmaterialen uitgevoerd. Vanzelfsprekend kun je

en voorwaarden zo duidelijk mogelijk opgenomen.

afwijkingen worden voorbehouden. Indien de maatvoering

voorzien van een hoog rendementsketel. De hoekwoningen

deze ruimten helemaal aan jouw wensen laten aanpassen.

worden aangevuld met een zonnecollector.

Bij Van Wanrooij Keuken- en Badkamerspecialisten in Tiel

Woningborg Garantie

helpen ze je graag verder.

Van Wanrooij Projectontwikkeling is aangesloten bij

Gevels en daken

tussen de wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking.

Woningborg. Jouw woning wordt dan ook gerealiseerd

Mensenwerk

De gevels zijn opgetrokken van steen en voorzien van

Oplevering

onder de strenge normen en voorwaarden van de

Ontwikkelen en bouwen is én blijft mensenwerk. Deze

hardhouten kozijnen. Dankzij inbraakwerkend hang- en

Van Wanrooij levert je woning te allen tijde op inclusief

Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 2010 en bevat

brochure is met veel zorg samengesteld en voorzien van de

sluitwerk is je woning goed beschermd. Gevelstenen in

afwerkvloeren, wand- en vloertegels en sanitair.

bovenal een afbouwzekerheid.

meest actuele beschikbare informatie. Wij maken

verschillende kleuren en andere kozijnindelingen geven een

Deze onderdelen kunnen dan ook niet vervallen.

een voorbehoud ten aanzien van architectonische,

gedifferentieerd beeld. De kap voorzien van houten klossen

Inrichting

bouwtechnische en constructieve wijzigingen, evenals

bij de overstekken en afgedekt met een zwarte keramische

De in deze brochure aangegeven opties, keuken,

eventuele afwijkingen die voortkomen uit nadere eisen

pan maken het beeld verder af. De lichte kleurstelling van

huishoudelijke apparaten en inrichting geven een impressie

en wensen van overheden, welstand en/of nutsbedrijven.

de kozijnen, ramen en deuren passen helemaal binnen de

van de mogelijkheden en behoren niet tot de standaard

Eventuele wijzigingen doen echter nooit afbreuk aan de

overige woningen in het plan en bij deze tijd.

uitrusting van de woning.

waarde van de woning en geven daarom geen aanleiding tot verrekening. We behouden ons tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in materialen en/of afwerking. Aan de beelden, illustraties, plattegronden en teksten in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

36


37

wonen in Druten

Over Van Wanrooij

wonen in Druten

In de loop der jaren hebben we een schat aan ervaring op-

Kopersbegeleiding

gebouwd. Je mag van ons de beste kwaliteit verwachten.

Bij Van Wanrooij hechten we veel belang aan een goede

Wij maken aangenaam wonen mogelijk!

begeleiding. De kopersbegeleider is voor jou het vertrouwde gezicht van Van Wanrooij. Hij of zij loodst je soepel door

Zekerheid

het bouwproces heen en ontvangt je graag persoonlijk op

Wij werken onder de voorwaarden van Woningborg. Dat

kantoor om de bijzonderheden van je woning met je door

geeft de zekerheid dat je woning wordt afgebouwd, wat er

te nemen. Door goed te luisteren kunnen we inspelen op je

ook gebeurt. Je woning beschikt over uitstekende garantie-

persoonlijke wensen voor je woning. Gedurende de bouw-

termijnen, daar kun je op rekenen. Van Wanrooij kent korte

periode ontvang je van ons geregeld nieuwsbrieven over de

lijnen. We onderhouden duurzame relaties met partijen als

status van je nieuwbouwwoning. Op de kijkdagen ben je van

gemeenten, corporaties, leveranciers en onderaannemers.

harte welkom op de bouwplaats.

Dit bevordert een vlot ontwikkel- en bouwproces. Voor ons volledige woningaanbod en meer informatie over Van Wanrooij, kijk op www.vanwanrooij.nl.

Voor meer informatie over je nieuwe woning: neem contact op met de makelaar (zie achterzijde brochure).

De voordelen van nieuwbouw Meer zekerheid: Van Wanrooij is aangesloten bij Woningborg. Je krijgt daarom het garantiecertificaat, een bewijs

Meer gemak: de komende jaren heb je nauwelijks

dat je kiest voor een goed project en een betrouwbare

onderhoud aan je huis. Heel aangenaam.

bouwer.

Meer buurt: je zult zien hoe snel er een buurt ontstaat.

Meer financieel voordeel: een nieuwbouwwoning koop

De bewoners van een nieuwbouwwijk willen elkaar graag

je vrij op naam. Je betaalt dus geen overdrachtsbelasting

leren kennen. Het is opvallend hoe snel er een vriendelijke

Meer energiebesparing: een nieuwbouwwoning is

sfeer en een buurtgevoel ontstaat.

energiezuinig aangezien deze voldoet aan de meest recente

Meer keuzes: Je kunt jouw woning van Van Wanrooij

energie-eisen,

meteen naar je eigen smaak inrichten. De keuken en bad-

Meer comfort: door toepassing van de nieuwste

kamer kies je zelf nieuw uit en voldoen aan jouw smaak.

technieken heeft u optimaal wooncomfort

Tijdens de bouw kun je kiezen voor tal van opties of zelfs maatwerk. Dit levert je extra woonplezier op.

38


9 rij- en hoekwoningen

Tichellande Druten-Oost

www.tichellande.nl

i n f o r m at i e e n v e r ko o p

De Lorijn

Hans Janssen

Initiatief

Initiatief

Realisatie

Architect

Geerstraat 8

Hogestraat 81

Van Wanrooij

Gemeente Druten

Van Wanrooij

Quadrant Architecten

Druten

Druten

Projectontwikkeling

www.druten.nl

Bouwbedrijf

www.qarch.nl

0487 51 89 30

0487 51 34 24

www.vanwanrooij.nl

makelaars@delorijn.nl

info@hansjanssendruten.nl

www.vanwanrooij.nl

Nieuwbouwproject Tichellande Druten - Rijwoningen  

Aan de oostkant van Druten groeit een nieuwe woonbeleving. Met op loopafstand het dorpscentrum en achter de Waalbandijk het uitgestrekte riv...

Nieuwbouwproject Tichellande Druten - Rijwoningen  

Aan de oostkant van Druten groeit een nieuwe woonbeleving. Met op loopafstand het dorpscentrum en achter de Waalbandijk het uitgestrekte riv...