Page 1

8 twee-onder-een-kapwoningen

Tichellande Druten-Oost

www.tichellande.nl

i n f o r m at i e e n v e r ko o p

De Lorijn

Hans Janssen

Initiatief

Initiatief

Realisatie

Architect

Geerstraat 8

Hogestraat 81

Van Wanrooij

Gemeente Druten

Van Wanrooij

Quadrant Architecten

Druten

Druten

Projectontwikkeling

www.druten.nl

Bouwbedrijf

www.qarch.nl

0487 51 89 30

0487 51 34 24

www.vanwanrooij.nl

makelaars@delorijn.nl

info@hansjanssendruten.nl

www.vanwanrooij.nl


01

wonen in Druten

‘Een huis dat past als een behaaglijke jas. Omringd door natuur die door de historie is gevormd tot een weldadige woonomgeving. Kwaliteit en ruimte, vertaald naar klassieke, dorpse woningen in een landelijke omgeving nabij het dorpscentrum. Dat is Tichellande.’

Van Wanrooij Projectontwikkeling

wonen in Druten

Inhoud

03 Welkom in Druten

13 De woningen uitgelicht

05 Over Tichellande

43 Keuken

07 De historie verteld

45 Badkamer

09 Architect over het plan

47 Afwerking

11 Situatie

48 Wonen met zekerheid

12 Eerste fase

49 Over Van Wanrooij

02


wonen in Druten

wonen wonen in in Berghem Druten

Welkom in Druten

Mede door het indrukwekkende rivierenlandschap van het Land van Maas en Waal, weet Druten haar landelijke karakter te behouden. Tegelijkertijd heeft het zich ontwikkeld tot een dynamisch ‘stadsdorp’ met een belangrijke regionale functie. Waarmee u, wonend in Druten, profiteert van een zeer breed pakket voorzieningen en uitstekende verbindingen.

Natuur en cultuur

Winkelen of een terrasje pikken

Als natuurliefhebber kunt u uw hart in en rond Druten

In het dorpshart van Druten is het gezellig winkelen. De

ophalen. Tot in het centrum zal het vele groen u aangenaam

authentieke sfeer van oude panden draagt hieraan bij.

verrassen. De omgeving biedt weidse riviergezichten,

De grote variëteit aan winkels, van supers tot kleine

slingerende dijken (vrijwel autovrij!) met mooie fiets-

boetiekjes, zorgt ervoor dat u er voor alles terecht kunt.

en wandelpaden, weilanden, boomgaarden en oude

Ook de horeca is rijk vertegenwoordigd, hetgeen u menig

boerderijen.

gezellig avondje uit of een genoeglijk uurtje op een terras

De uiterwaarden bieden maar liefst 250 ha natuurgebied.

of in het café zal brengen.

Ook een bezoekje aan de kinderboerderij of de heemtuin met zijn theekoepeltje is leuk als u minder tijd heeft maar

Onderwijs en sport: u zegt het maar

er toch even uit wilt.

Druten biedt haar ruim 18.000 inwoners vrijwel alle

Cultuurhistorisch vindt u rond Druten karakteristieke dorpjes

onderwijsvormen en -niveaus binnen haar gemeente-

onder monumentenzorg. Overigens laat plan Tichellande

grenzen. Naast basisonderwijs, zowel openbaar als

zich qua historie ook niet onbetuigd (zie pag. 7/8). Cultureel

bijzonder, zijn het speciaal onderwijs, voortgezet en

centrum d’n Bogerd, met zijn filmhuis en theater, laat u

middelbaar onderwijs uitgebreid aanwezig.

verder genieten van al het moois dat de hedendaagse

Het Pax Christi college vormt een gedegen voorbereiding

cultuur te bieden heeft.

op de universiteit of hogeschool in het nabijgelegen, uitstekend te bereiken Nijmegen. Het sport- en verenigingsleven in en rond Druten is verbluffend. Zwemmen, voetbal, scouting, hockey,

< Heteren Arnhem-Noord Tiel Gorinchem < Utrecht

trimmen in het trimbos waar de buitentoestellen op A50

Waal

Elst Arnhem Zuid >

Waal

Druten

ndijk

Heersweg

Ewijk

N322

Oss Den Bosch Eindhoven

Wijchen

Filevrij overal naar toe

Van Heemstraweg

Nijmegen

Afstanden worden in Nederland al lang niet meer in Sc burg ren ha

A50

Centrum

tennissen. Tichellande

Druten

A73

Maas

sportcentra kunt u onder meer fitnessen, squashen en

Waalb a

kilometers gemeten. Het gaat om reistijd! Met een perfecte

Van H eems trawe g

aansluiting op de A50, de A73 en de A15, ligt Nederland (en Duitsland!) vanuit Druten aan uw voeten. Filevrij

Cuijk Boxmeer

bereikt u alle belangrijke plaatsen in de omgeving. En is

<

BenedenLeeuwen

je wachten. En is het winter dan wordt er zelfs een schaatsbaan aangelegd! In de diverse overdekte

A15

<

03

er even geen auto, dan zorgt de Interliner voor een snelle busverbinding naar Nijmegen en Tiel.

In het Drutens bosje is het heerlijk wandelen en uitwaaien

04


05

wonen in Druten

wonen in Druten

Wethouder en projectleider over Tichellande

“Dat we bij de ontwikkeling van deze wijk niet over één nacht ijs zijn gegaan, betaalt zich op allerlei aspecten terug,” stelt wethouder Sjef van Elk. “Het meest in het oog springt ongetwijfeld de zeer ruime bebouwing.”

Samenwerking

Grote diversiteit

Vanuit Ontwikkelingsmaatschappij Druten-Oost C.V., een

“Binnen deze door de natuur ingegeven opbouw van

samenwerking tussen de gemeente Druten en Van Wanrooij

de wijk is vervolgens een grote verscheidenheid aan

Projectontwikkeling, zijn wethouder Sjef van Elk en

woningtypes ontwikkeld. Dat leidt tot een aantrekkelijke

projectleider van de gemeente Menno Flier zeer betrokken

pluriformiteit,” aldus Sjef van Elk. “Voor de doorstromers

bij alles wat Tichellande aangaat. Vanuit Druten-Oost C.V.

zijn er acht prachtige tweekappers, met veel detaillering

worden namelijk alle beslissingen en activiteiten rond plan

die elk huis onderscheidend maakt. Deze uitstraling,

Tichellande genomen, behoudens de verkoop en realisatie

ingebed in eenzelfde dorpse ruimtelijke kwaliteit,

van de projectmatige woningen die in handen ligt van

is eveneens doorgevoerd in de negentien rij- en

Van Wanrooij.

hoekwoningen. Onder meer bestemd voor starters, maar wat dat betreft bevinden alle woningtypen zich in hun

Bijzondere structuur

soort in een aantrekkelijke prijsklasse. Van Wanrooij is

“Die ruime bebouwing draagt, samen met de vele groene

daarbij een welbekend en gewaardeerd bouwer in onze

plekken die straks in de wijk te vinden zijn, bij aan de

gemeente en de wijde regio. Ook over de kwaliteit van

bijzondere horizontale en verticale structuur die je in de

bouwen is dus geen twijfel. Voor de mensen die met eigen

stedenbouwkundige opzet ontdekt,” doet Menno Flier,

aannemer en architect willen bouwen, zijn er negen vrije

projectleider namens de gemeente, een duit in het zakje.

kavels; een wens vanuit de gemeenteraad.”

“De noord-zuid straten zorgen overal in de wijk voor mooie doorzichten naar het water en de dijk. De oost-west

Eerste fase in verkoop

straten versterken de binding met ‘oud Druten’ en zorgen

“We zijn positief gespannen nu de eerste fase, die bewust

voor een goede ontsluiting van langzaam verkeer met het

aansluitend op de bestaande bebouwing van Druten is

centrum.”

geprojecteerd, in verkoop gaat. Tichellande leeft in Druten; de vele positieve omgevingsfactoren en de ruimte die in en om de woning te vinden is, spreken aan.”

Projectleider Menno Flier (l) en Wethouder Sjef van Elk (r) bekijken de plannen ter plaatse

06


07

Verenigingsgebouw van de voormalige

wonen in Druten Ttichelgat, ontstaan door het winnen van klei

R.K. Werkliedenvereniging St. Ewalden

R.K. kerk H.H. Ewalden

wonen in Druten

Woningen aan de Kattenburg

Tichellande de historie verteld In Tichellande stamt het aanwezige water uit het verleden. Eén die begint in 1875. Toen werd in Druten gestart met de bouw van de H.H. Ewaldenkerk. Alles werd uit de kast gehaald. De beroemde architect Pierre Cuypers werd ingehuurd. De dorpsbewoners zorgden voor aanvoer van de bouwmaterialen, wat de oprichting van de Drutense Steenfabriek Dericks & Geldens tot gevolg had. In deze steenfabriek werden niet alleen stenen en fraai geglazuurde tegels geproduceerd voor de Ewaldenkerk, maar ook voor andere beroemde gebouwen van architect Pierre Cuypers, zoals het Rijksmuseum en Centraal Station van Amsterdam, Slot Loevestein en de St. Servaas in Maastricht. En ook in Druten zelf vinden we nog altijd bewijs van het vakmanschap van de steenfabriek, zoals in de panden langs de Kattenburg vanaf het voormalige postkantoor tot aan café het Huuske, en het behouden hoofdkantoor van Dericks & Geldens en de ‘geglazuurde huisjes’ aan de Mr. van Coothstraat. De klei voor de stenen en tegels werd gewonnen langs de Waal en ook in het plangebied. De kleiwinputten die hierdoor ontstonden, ook wel tichelgaten genoemd, zijn daarvan stille getuigen. Ze vormen nog altijd een markante afdruk in het landschap. Straks vormen ze het groene en waterrijke hart van de wijk Tichellande die zal glanzen als het glazuur van haar ‘naamgever’.

Zie ook www.druten.nl

08


09

wonen in Druten

wonen in Druten

het plan de architect vertelt Maurice van der Meijden (l) en Ed Nuijtinck (r) tekenden voor plan Tichellande

Het stedenbouwkundige concept van plan Tichellande is ingegeven door ruimtelijkheid. Ruimtelijkheid op het niveau van de totale wijk, maar ook op het niveau van de afzonderlijke woonstraten. Daarbij spelen twee omgevingselementen een belangrijke rol. Allereerst de dijk, die het plan aan de noordzijde begrenst. Daarnaast, en zeker zo belangrijk, de aanwezige tichelgaten. Ze vormen een deels nieuw aan te leggen grote waterpartij in het hart van het stedenbouwkundige plan. Ze zorgen voor openheid en natuurbeleving. De hoofdontsluitingsweg van Tichellande loopt rond de tichelgaten. Daarvandaan vertakt zich een aantal woonstraten en woonpleintjes. Alle woonstraten zijn anders van karakter, zowel qua vorm als qua type bebouwing en benadrukken daarmee de dorpse sfeer. Die krijgt ook invulling door het vele groen en de diverse speelvoorzieningen die verspreid door Tichellande te vinden zijn. Zo bevindt zich in het noordelijke plandeel onder meer een groen plein tussen de dijk en de tichelgaten, met eromheen tweekappers en vrijstaande woningen. Een ander groen, ovaal plein ligt dieper in het plangebied. De daaromheen liggende tweekappers en rijwoningen liggen hierdoor aan een romantisch gebogen straat met vrij zicht op plantsoen en speelweide. Aan de oostzijde van het noordelijke plandeel ligt onderaan de dijk nog een pleintje met speelvoorziening. Om de dijk wezenlijk te betrekken bij de belevingssfeer van Tichellande worden er op verschillende plaatsen voetpaden aangelegd.

Blik op de eerste fase (noord-west hoek) binnen plan Tichellande.

Quadrant architecten tekende zowel de stedenbouwkundige invulling

De hoekwoningen zijn afgebeeld met optionele garage.

van het noordelijke plandeel als de woningen in de eerste fase.

010 10


wonen in Druten

raat nsst tio Sta

011

wonen in Druten

Waal ba

ndijk

uiterw

aarden

de woningen eerste fase bouw

kave

20

11

21

12

22

23

24

25

26

ls

eerste fase

27

speelv eld

13

14 15

16

17

18

19

De architectuur van de woningen sluit uiteraard bewust aan op de dorpse sfeer van Druten. Dat resulteert in veel variatie in geveluitwerking. Niet acht dezelfde woningen naast elkaar, maar juist diversiteit door erkers, uitbouwen, 1

2

3

4

5

6

7

8

9

luiken en witte accenten. Schoorstenen sieren de daken

10

van de tweekappers, waarvan de royale overstek wordt Laan van Kl ein Afferden

geaccentueerd door klossen. Bij vrijwel alle voordeuren sta je droog onder de luifel. Een ingetogen kleurgebruik en veel metselwerk in de gevels completeren dat beeld. Voor nóg meer verscheidenheid is, naast projectmatige woningen ook plaats ingeruimd voor vrije kavels, waar individuele droomwensen kunnen worden gerealiseerd. Het groene karakter van Tichellande vertaalt zich in de tweekappers ook naar het gebruik van ‘groene energie’ door het aanbrengen van zonnecollectoren op het dak. Naast energiezuinig warm water dat hiermee wordt verkregen, zorgt ook hoge isolatiewaarde voor energiebesparing.

rij-/hoekwoningen Mei- /Konings- / Oranjekers

rij-/hoekwoningen Morel / Kriek

twee-onder-een kapwoningen Kordia / Burlat

twee-onder-een-kapwoningen Castor

twee-onder-een-kapwoningen Regina

in deze brochure, pag 13

in deze brochure, pag 23

in deze brochure, pag 33

vrije kavels

012 12


013

wonen in Berghem

kavelnr 20

kavelnr 21

kavelnr 22

Kordia

Burlat

Castor

wonen in Druten

Kordia / Burlat

4 x twee-onder-een-kapwoning met finesses

Bijzonderheden Een tweekapper die veel woonplezier garandeert voor een scherpe prijs. Met haar efficiënte indeling en vele (uitbreidings)opties biedt ze jou een perfecte woonbeleving. Heel fijn is het dat je kosteloos de woonkamer en keuken kunt spiegelen! Je bepaalt dus helemaal zelf waar je wilt kokkerellen! Op de verdieping betekent dit dan dat de riante ouderslaapkamer die over de volle breedte van de woning ligt, meespiegelt. De badkamer is compleet uitgevoerd, met bad én douche, thermostatische mengkranen en een extra toilet. De volwaardige garage is echte toegevoegde waarde, maar biedt ook optioneel nog vele mogelijkheden. Via de eigen achterom kun je gemakkelijk in je tuin komen en voor de deur kun je zelfs twee auto’s kwijt op eigen terrein.

Kenmerken Kordia kavelopp. 270 m2 inhoud 575 m3 kavelnr 20

Kenmerken Burlat kavelopp. 246 / 233 / 230 m2 inhoud 575 m3 kavelnr 21 / 24 / 25

type Kordia inclusief opties zoals uitbouw van de woonkamer

014 14


15

wonen in Druten

16

3260

berging optie dubbele tuindeuren

optie isoleren garage en opsplitsen

6090

6090

hwa

garage optie deur en wand i.c.m. uitbreiding

5100

(niet afgebeeld)

6090

2590

speel-/werkkamer

optie uitbreiding 2400 mm hwa

hwa

2760

5100

5700

3010 5100

hwa

keuken

keuken

3300

3300

hwa

keuken

optie dubbele deuren 3010

(niet afgebeeld)

optie kast KK

KK

KK

toilet

toilet

toilet

entree

entree

entree

verdeler

trapkast

m.k.

m.k.

m.k.

verdeler

verdeler

Wonen voor of achter, aan jou de keuze! woonkamer

5100

5100

4030

woonkamer

4030

4030

optie schuifdeuren

hwa

Kordia / kavelnr 20

optie trapkast

5100

hwa

BEGANE GROND BASIS schaal 1:50

woonkamer

hwa

BEGANE GROND OPTIE schaal 1:50


17

wonen in Druten

hwa

18

optie dubbele tuindeuren

4045

3330

hwa

speel-/werkkamer

optie deur en wand i.c.m. uitbreiding

5100

(niet afgebeeld)

6090

6090

optie isoleren garage en opsplitsen

optie uitbreiding 2400 mm hwa

5100

hwa

5700

hwa

5100

3010

keuken

3300

3300

berging

keuken

keuken

3010

optie kast

hwa

KK

KK

KK

optie trapkast

optie verbreden garage optie dubbele deuren

toilet

toilet

toilet m.k.

entree

entree

entree

verdeler

trapkast

m.k.

m.k.

verdeler

verdeler

woonkamer

5100

5100

hwa

4030

woonkamer

4030

Wonen voor of achter, aan jou de keuze!

4030

optie schuifdeuren

woonkamer

5100

hwa

hwa

hwa

2560

Burlat / kavelnr 21 / 24 / 25

TYPE N - BOUWNUMMER BEGANE GROND BASIS 24 schaal 1:50

TYPE Nsp - BOUWNUMMER 25

optie erker

TYPE N - BOUWNUMMER 24 als getekend

BEGANE GROND OPTIE schaal 1:50 BOUWNUMMER 25 gespiegeld

hwa


Slapen voor of achter, aan jou de keuze!

hwa

wonen in Druten 6090

19

garage 5100

hwa

hwa

wonen in Druten

20

hwa

5100

5700

3010

5100

keuken

5100

hwa

3300

optie inloopkast

slaapkamer 1

3300

slaapkamer 1

slaapkamer 1

zb KK

cv

mv

toilet

pkast

m.k. WM

zo

badkamer

badkamer

badkamer

overloop

overloop entree

overloop WD

verdeler

verdeler

verdeler

optie vergroten badkamer

toilet

verdeler

slaapkamer 2

2865

slaapkamer 2

3400

slaapkamer 3

4310

slaapkamer 3 woonkamer 4000

slaapkamer 2

4030

4310

optie separaat toilet

optie samenvoegen slaapkamers 2535

2465

2465

2535

5100

5100

hwa

TYPE J - BOUWNUMMER 20 TYPE J - BOUWNUMMER 20

BEGANE GROND Kordia / Burlat / kavelnr 20 / 21 / 24 / 25

hwa

hwa

EERSTE VERDIEPING BASIS schaal 1:50

1e VERDIEPING

TYPE K - BOUWNUMMER 21

hwa

TYPE J - BOUWNUMMER 20

TYPE J -

1e VERDIEPING EERSTE VERDIEPING OPTIE schaal 1:50

2e VERDIE

RENVOOI OP 01-02


21

wonen in Druten

TYPE K - BOUWNUMMER 21

TYPE K - BOUWNUMMER 21

RECHTERZIJGEVEL

TYPE J - BOUWNUMMER 20

ACHTERGEVEL

optie grote dakkapel

22

wonen in Druten

Energiezuinig met zonneboiler

TYPE J - BOUWNUMMER 20

LINKERZIJGEVEL

Kordia / Burlat n

Een greep uit de opties Kosteloos spiegelen van de woningplattegrond, waardoor je kunt wonen aan de tuinzijde en de hoofdslaapkamer aan de voorzijde komt.

1500+ 6090

onbenoemde ruimte 1

In de showroom kun je in één dag de keuken, badkamer en

hwa

het sanitair op jouw wens en budget afstemmen.

hwa

5100

5100

5100

Begane grond: • uitbouw 1,2 of 2,4 m

3300

2600+

slaapkamer 1

3010

2300+

slaapkamer 1

• dubbele tuindeuren of schuifpui

1500+

5100 mv

zb

• garage voorzien van dubbele deuren

5100

zb • verbreden garage kavelnr. 21/24/25

2300+

zb

2600+

cv

mv

mv

• garage wijzigen in speel-/werkkamer en berging • i.c.m. uitbreiding optie deur en wand tussen

cv

cv

zolder

cv-mv/wasruimte

woonkamer en ‘garage’

WM

zolder

badkamer

badkamer overloop

overloop

nok

WM

zolder

• extra kast en/of trapkast

nok

• schuifdeuren voor kamer en suite WD

WD

WD verdeler

verdeler

WM

Eerste verdieping: 2600+

• inloopkast in hoofdslaapkamer

slaapkamer 3

optie indeling zolder slaapkamer 3

slaapkamer 2

• vergroten badkamer

4310

slaapkamer 2

4000

4310

2300+

• separaat toilet

1500+

• samenvoegen slaapkamer 2 en 3

2600+

2535

hwa

2465

2465

2300+

2535

onbenoemde ruimte 2

Tweede verdieping: • dakramen voor- en achterzijde

hwa

• grote dakkapel achterzijde • dakkapel voorzijde

1500+

5100

TYPE J - BOUWNUMMER 20

TYPE K - BOUWNUMMER 21

TYPE J - BOUWNUMMER 20

• zolder indelen

TYPE K - BOUWNUMMER 21

TWEEDE VERDIEPING BASIS schaal 1:100

1e VERDIEPING

2e VERDIEPING

TYPE J - BOUWNUMMER 20

TYPE K - BOUWNUMMER 21

TYPE N - BOUWNUMMER 24

voorgevel 20 / 21 VOORGEVEL

optie dakkapel

TYPE Nsp K - BOUWNUMMER 2125 TYPE - BOUWNUMMER

voorgevel 24 / 25 RECHTERZIJGEVEL VOORGEVEL

RE

3260

TYPE J - BOUWNUMMER 20

6090

6090

6090

2e VERDIEPING

garage

hwa

6090

hwa

VK - Verkoop

Onderdeel :

hwa

hwa

Plattegronden en gevels 2-kapper Brink - Blok 1

5100

5100

hwa

3010

TYPE K - BOUWNUMMER 21

TYPE K - BOUWNUMMER 21

TYPE K - BOUWNUMMER 21

TYPE K - BOUWNUMMER 21

TYPE JTYPE - BOUWNUMMER K - BOUWNUMMER 20 21 5100

hwa

Kordia / Burlat / kavelnr 20 / 21 / 24 / 25

TWEEDE VERDIEPING OPTIE schaal 1:50

01-02

Uitbreiding 2400mm aan achterzijde woning

01-03c

Pui met dubbele tuindeuren in achtergevel i.p.v. basis kozijn(en).

VOORGEVELVOORGEVEL

VOORGEVEL

zijgevel RECHTERZIJGEVEL RECHTERZIJGEVEL RECHTERZIJGEVEL Project

:

: 11379

TYPE J - BOUWNUMMER TYPE K - BOUWNUMMER 20 21

Werk

TYPE J - BOUWNUMMER 20

TYPE J - BOUWNUMMER 20

5100

3010

achtergevel 21 / Getekend 20 : NvdB ACHTERGEVEL ACHTERGEVEL ACHTERGEVEL

Druten Oost, Tichellande Fase 1, 27 woningen

KK

keuken

keuken

Schaal

: 1:50 / 1:100

Formaat

: A-0

Datum

: 09-03-2012

keuken

TYPE J - BOUWNUMMER 20

TYPE J - BOUWNUMMER 20 5100 3300

TYPE K - BOUWNUMMER 21

3300

TYPE K - BOUWNUMMER TYPE J - BOUWNUMMER 21 20

3300

RENVOOI OPTIES

TYPE KTYPE - BOUWNUMMER J - BOUWNUMMER 21 20

keuken

zijgevelLINKERZIJGEVEL 20 LINKERZIJGEVEL LINKERZIJGEVEL

3300

TYPE J - BOUWNUMMER 20

slaapkamer 1

3010

KK

KK

KK

toilet

toilet m.k.

m.k.


023

kavelnr 21 wonen in Berghem Burlat

kavelnr 22

kavelnr 23

Castor

Castor

wonen in Druten

Castor

2 x twee-onder-een-kapwoning prominent aanwezig

Bijzonderheden Deze woning, met haar royale breedte en prachtige erker (kavelnr 22 standaard) biedt volmaakt wooncomfort. De optionele trapkast biedt veel opbergruimte, of je er nu provisie, keukenspulletjes of je stofzuiger in kwijt wilt. Als je wilt, kun je de keukeninrichting ook naar de voorzijde verplaatsen, waardoor de woonkamer wordt gericht op de tuin. Wat zeker niet onvermeld mag blijven, is ook de optionele inloopkast bij de hoofdslaapkamer op de eerste verdieping en de zolder waar je makkelijk een royale extra kamer kunt maken! De complete badkamer en het aparte toilet zijn pure luxe. Bijzonder is het dat je op elke verdieping zoveel zelf kunt bepalen door de vele opties die zijn toegevoegd. En zelfs aan het uiterlijk van de woning kun je nog toevoegen! Zoveel woonkwaliteit voor dit budget, dat vind je niet vaak.

Kenmerken kavelopp. 240 / 235 m2 inhoud 670 / 660 m3 kavelnr 22 / 23

type Castor met uitbouw achterzijde en dubbele deuren naar de tuin

024 24


25

optie dubbele tuindeuren

hwa

wonen in Druten

26

hwa

speel-/werkkamer

2990

4125

optie deur en wand i.c.m. uitbreiding (niet afgebeeld)

optie isoleren garage en opsplitsen

5500

5250

6090

hwa

6090

optie uitbreiding 2400 mm hwa

5500

5500 KK

keuken

keuken

3010

KK

2850

2850

KK

keuken

berging

3010

3010 verdeler

verdeler

3000

3000

verdeler

hwa

3000

trapkast

optie verbreden garage

optie dubbele deuren

entree

entree

10600

entree

13000

optie trapkast

toilet

toilet

kavelnr 23 heeft geen erker aan voorzijde, wel dezelfde woningindeling (gespiegeld).

Castor / kavelnr 22 / 23

m.k.

woonkamer

5500

5500

hwa

2560

BEGANE GROND schaal 1:50 TYPE L BASIS - BOUWNUMMER 22

woonkamer

5500

hwa

hwa

4000

woonkamer

m.k.

4000

Keukeninrichting aan de voorzijde, het kan!

4000

m.k.

toilet

hwa

hwa

2560

TYPE M - BOUWNUMMER 23

BEGANE GROND schaal 1:50 TYPE L OPTIE - BOUWNUMMER 22

optie erker kavelnr 23


hwa

wonen in Druten

wonen in Druten

CreĂŤer je eigen inloopkast!

2990

27

hwa

hwa

28

hwa

5250

5500

5500

5500

5500

3300

slaapkamer 1

2850

slaapkamer 1

2850

keuken

3300

2850

KK

slaapkamer 1

1500+

optie inloopkast 2300+

3000

verdeler

3000

2600+

3000

3000

13000

trapkast

WD

entree

overloop

overloop

badkamer

overloop

badkamer nok

toilet

toilet

toilet

cv

toilet

WM

m.k. mv

verdeler

verdeler

verdeler

zb 2600+

5500

hwa

2445

hwa

2955

2955

2445

1500+

5500

hwa

hwa

slaapkamer 2

2300+

3700

slaapkamer 3

3550

slaapkamer 2

3550

slaapkamer 2

3700

woonkamer slaapkamer 3

3550

4000

optie samenvoegen slaapkamers

hwa

2560

TYPE L - BOUWNUMMER 22

Castor / kavelnr 22 / 23

EERSTE VERDIEPING BASIS schaal 1:50

TYPE M - BOUWNUMMER 23

TYPE L - BOUWNUMMER 22

EERSTE VERDIEPING OPTIE schaal 1:50

TYPE L -

2e VERD


29

Jouw woning, jouw keuzes! LINKERZIJGEVEL

wonen in Druten

optie grote dakkapel

TYPE M - BOUWNUMMER 23

TYPE M - BOUWNUMMER 23

RECHTERZIJGEVEL

TYPE L - BOUWNUMMER 22

wonen in Druten

30

TYPE L - BOUWNUMMER 22

ACHTERGEVEL

Castor 1500+

Een greep uit de opties

5500

Kosteloos naar de voorzijde brengen van de keuken-

6090

hwa

hwa

inrichting, waardoor je gaat wonen aan de tuinzijde. In de

2300+

showroom kun je in één dag de keuken, badkamer en het

slaapkamer 1

sanitair op jouw wens en budget afstemmen. 2850

2850

5500

3300

5500

2600+

slaapkamer 1

1500+

1500+

5500

3010

5500

• kavelnr 23 met erker uitvoeren

2300+

3000

2300+

• uitbouw 1,2 of 2,4 m

2600+

3000

Begane grond 2600+

• dubbele tuindeuren of schuifpui • garage voorzien van dubbele deuren

onbenoemde ruimte

WD

• verbreden garage

WD

overloop

zolder

overloop nok

zolder

WM

WM

cv

en ‘garage’ aanbrengen mv

• trapkast

mv

zolder verdeler

verdeler

zb

zb

2600+

2600+

Eerste verdieping

2300+

2300+

• inloopkast in hoofdslaapkamer

slaapkamer 2

2445

2955

slaapkamer 2

slaapkamer 3

2955

2445

3550

slaapkamer 3

3700

mv

optie indeling zolder 3550

nok

cv

toilet

toilet

WD

• garage wijzigen in speel-/werkkamer en berging • i.c.m. uitbreiding, een deur en wand tussen woonkamer

WM cv

nok

badkamer

• samenvoegen slaapkamer 2 en 3

1500+

1500+

zb 2600+

Tweede verdieping

2300+

• dakramen voor- en achterzijde hwa

• grote dakkapel achterzijde

hwa

• dakkapel voorzijde • zolder indelen

3000

1500+

TYPE L - BOUWNUMMER 22

TYPE M - BOUWNUMMER 23

TYPE M - BOUWNUMMER 23

TWEEDE VERDIEPING basis

2e VERDIEPING

schaal 1:100

TYPE L - BOUWNUMMER 22

1e VERDIEPING

optie dakkapel

TYPE L - BOUWNUMMER 22 Onderdeel :

VK - Verkoop

Plattegronden en gevels 2-kapper Brink - Blok 2

Castor / kavelnr 22 / 23

tweede VERDIEPING optie schaal 1:50

TYPE L - BOUWNUMMER TYPE L - BOUWNUMMER 22 22 TYPE M - BOUWNUMMER TYPE M - BOUWNUMMER 23 23 TYPE L - BOUWNUMMER TYPE 22 L - BOUWNUMMER TYPE M - BOUWNUMMER 22 TYPE 23 M - BOUWNUMMER 23

VOORGEVEL VOORGEVEL

voorgevel

VOORGEVEL VOORGEVEL

TYPE M - BOUWNUMMER TYPE M - BOUWNUMMER 23 23

TYPE M - BOUWNUMMERTYPE 23 M - BOUWNUMMER 23

Project : zijgevel

Druten- Oost, Tichellande Fase 1, 27 woningen

RECHTERZIJGEVEL RECHTERZIJGEVELRECHTERZIJGEVEL RECHTERZIJGEVEL

Werk

:

11379

TYPE M - BOUWNUMMER TYPE M - BOUWNUMMER 23 23 TYPE L - BOUWNUMMER TYPE L - BOUWNUMMER 22 22 TYPE M - BOUWNUMMERTYPE 23 M - BOUWNUMMER TYPE L - BOUWNUMMER 23 TYPE 22 L - BOUWNUMMER 22

achtergevel

ACHTERGEVEL ACHTERGEVEL

Getekend : NvdB Schaal

: 1:50 / 1:100

Datum

: 09-03-2012

TYPE L - BOUWNUMMER TYPE L - BOUWNUMMER 22 22

zijgevel

ACHTERGEVEL LINKERZIJGEVEL LINKERZIJGEVEL Formaat ACHTERGEVEL : A-0 gewijzigd 1 : 12-03-2012

TYPE L - BOUWNUMMER TYPE 22 L - BOUWNU

LINKERZIJGEVEL LINKERZIJGEVEL


31

wonen in Druten

wonen in Druten

Het is niet alleen de buitenzijde met diverse gevelvarianten die de woningen uniek

Castor, wonen naar eigen inzichten!

maakt. Ook binnen is veel mogelijk, er is keuze uit verschillende indelingsvarianten. Vanuit de gekozen uitbreidingsmogelijkheden kan tot de inrichting worden overgegaan. Dat is niet alles. Door een persoonlijke inrichting krijgt jouw huis een eigen stijl en daardoor wordt de woning echt op jouw lijf geschreven. Het is maar net naar welke sfeer de voorkeur uitgaat!

32


033

kavelnr 24 wonen in Berghem Burlat

kavelnr 25

kavelnr 26

kavelnr 27

Burlat

Regina

Regina

wonen in Druten

Regina

2x twee-onder-een-kapwoning in opvallende verschijning

Bijzonderheden Aan deze woning kun je niet zomaar voorbijgaan, haar kopgevel, witte voorzijde en bijzondere raampartijen laten haar stralen. En ook binnen is er sprake van een bijzondere woning, waar je allerlei mogelijkheden hebt om er al jouw woonideeĂŤn in door te voeren. Neem bijvoorbeeld de begane grond; hier wordt, als je dat wilt, niet de hele plattegrond gespiegeld, maar kun je ervoor kiezen om alleen de keukeninrichting naar de voorzijde te verplaatsen en te wonen aan de tuinzijde. Met de optionele uitbreiding van de achterzijde wordt het dan wel heel fantastisch. Op de verdieping kun je optioneel een heuse master bedroom realiseren, terwijl de badkamer en het aparte toilet per definitie al riant zijn. De zolder is vrij indeelbaar en open gehouden, maar een royale extra kamer is er goed te realiseren.

Kenmerken kavelopp. 230 / 228 m2 inhoud 688 m3 kavelnr 26 / 27

type Regina inclusief uitbouw van de woonkamer

034 34


35

wonen in Druten

wonen in Druten

36

optie dubbele tuindeuren

hwa

hwa

speel-/werkkamer

2990

4125

optie deur en wand i.c.m. uitbreiding (niet afgebeeld)

optie isoleren garage en opsplitsen optie uitbreiding 2400 mm hwa

5250

hwa

6090

6090

hwa

5500

5500

KK

keuken

2850

2850

KK

keuken

3010

keuken

berging

3010

3010 verdeler

3000

2850

5500 KK

hwa

3000

verdeler

verdeler

3000

trapkast

optie verbreden garage

13880

optie trapkast

optie dubbele deuren

entree

entree

11480

entree

toilet

toilet

toilet

m.k.

m.k.

m.k.

5500

5500

hwa

Regina / kavelnr 26 / 27

BEGANE GROND BASIS schaal 1:50

5500

hwa

2420

woonkamer 3550

woonkamer

4000

woonkamer

4000

Keukeninrichting aan de voorzijde, het kan!

4000

verdele

hwa

2420

BEGANE GROND OPTIE schaal 1:50

2420


hwa

37

wonen in Druten

wonen in Druten

38

2990

drie, of twee, riante slaapkamers!

hwa

hwa

5250

hwa

3300

keuken

slaapkamer 1

slaapkamer 1

3300

2850

5500

5500

2850

5500

2850

5500 KK

slaapkamer 1

1500+

optie inloopkast 2300+

3000

verdeler

3000

2600+

3000

3000

13880

trapkast

WD

entree

overloop

badkamer

badkamer

overloop

overloop

badkamer nok

toilet

toilet

toilet

cv

toilet

WM

m.k. mv

verdeler

verdeler

verdeler

zb 2600+ 2300+

5500 2445

hwa

2955

2955

2445

hwa

2420

EERSTE VERDIEPING BASIS schaal 1:50

2420

TYPE Osp - BOUWNUMMER 27

4580 3700

slaapkamer 3

hwa

2420

TYPE O - BOUWNUMMER 26 als getekend O - BOUWNUMMER 26 BOUWNUMMER 27 TYPE gespiegeld

Regina / kavelnr 26 / 27

slaapkamer 2

3550

slaapkamer 2

3550

woonkamer slaapkamer 3

4580 3700

3550

4000

optie samenvoegen slaapkamers

slaapkamer 2

1500+

5500

hwa

2420

TYPE O - BOUWNUMMER 26 als getekend BOUWNUMMER 27 gespiegeld

EERSTE VERDIEPING OPTIE schaal 1:50

TYPE O -


39

wonen in Druten TYPE Osp - BOUWNUMMER 27

TYPE Osp - BOUWNUMMER 27

RECHTERZIJGEVEL

40

TYPE O - BOUWNUMMER 26

ACHTERGEVEL

optie grote dakkapel

wonen in Druten

Een zolder om te zoenen! LINKERZIJGEVEL

TYPE O - BOUWNUMMER 26

Regina 1500+

Een greep uit de opties

5500 6090

hwa

hwa

Kosteloos naar de voorzijde brengen van de keukeninrichting, waardoor je gaat wonen aan de tuinzijde.

2300+ 5500

5500

In de showroom kun je in één dag de keuken, badkamer

slaapkamer 1

en het sanitair op jouw wens en budget afstemmen.

2850

3300

2850

2600+ slaapkamer 1

1500+

1500+

5500 3010

5500

Begane grond

2300+

3000

2300+

• uitbouw 1,2 of 2,4 m

2600+

3000

2600+

• dubbele tuindeuren of schuifpui • garage voorzien van dubbele deuren • verbreden garage

onbenoemde ruimte

WD overloop

badkamer

badkamer

WD

zolder

overloop

nok

WM

toilet

nok

• i.c.m. uitbreiding, een deur en wand aanbrengen

WM

WM

tussen woonkamer en ‘garage’ cv

toilet

WD

• garage wijzigen in speel-/werkkamer en berging

zolder

cv

nok

zolder

mv

mv

• trapkast

zolder

verdeler

zb

cv

verdeler

zb

2600+

2600+

Eerste verdieping

2300+

2300+

slaapkamer 2

2445

2955

slaapkamer 2

slaapkamer 3

2955

2445

3550

3550

mv

slaapkamer 3

4580 3700

• inloopkast in hoofdslaapkamer • samenvoegen slaapkamer 2 en 3

1500+

1500+

zb

Tweede verdieping

2600+

• dakramen voor- en achterzijde

2300+

• grote dakkapel achterzijde 1500+

2300+

2600+

1500+

2420

2600+

hwa

2420

2300+

hwa

• dakkapel voorzijde • zolder indelen

optie indeling zolder 3000

1500+ TYPE O - BOUWNUMMER 26

TYPE Osp - BOUWNUMMER 27

TYPE O - BOUWNUMMER 26

TYPE Osp - BOUWNUMMER 27

TWEEDE VERDIEPING basis schaal 1:100

2300+

2600+

2e VERDIEPING

1500+

1e VERDIEPING

Onderdeel :

Plattegronden en gevels 2-kapper Brink - Blok 4

TYPE O - BOUWNUMMER 26 als getekend BOUWNUMMER 27 gespiegeld

Regina / kavelnr 26 / 27

tweede VERDIEPING optie schaal 1:50

VK - Verkoop

Project

TYPE O - BOUWNUMMER TYPE26O - BOUWNUMMER TYPE Osp - 26 BOUWNUMMER TYPE Osp 27 - BOUWNUMMER TYPE O - BOUWNUMMER 27 26 TYPE O TYPE - BOUWNUMMER Osp - BOUWNUMMER 26 27 TYPE Osp - BOUWNUMMER 27

voorgevel

VOORGEVEL VOORGEVEL VOORGEVEL VOORGEVEL

TYPE Osp - BOUWNUMMER TYPE Osp 27 - BOUWNUMMER 27

:

Druten- Oost, Tichellande Fase 1, 27 woningen

TYPE Osp - BOUWNUMMER 27 TYPE Osp - BOUWNUMMER 27

zijgevel

van Wanrooij Projectontwikkeling. Voor :RECHTERZIJGEVEL RECHTERZIJGEVEL RECHTERZIJGEVEL RECHTERZIJGEVEL Broekstraat 2, 5386 KD Geffen 073 54 40 400 info@vanwanrooij.nl

Werk

:

11379

Getekend : NvdB Schaal

: 1:50 / 1:100

Formaat

: A-0

Datum

: 09-03-2012

gewijzigd 1 : 12-03-2012

TYPE Osp - BOUWNUMMER TYPE Osp 27 - BOUWNUMMER TYPE O - BOUWNUMMER 27 TYPE26O - BOUWNUMMER TYPE Osp - BOUWNUMMER 26 27 TYPE Osp TYPE - BOUWNUMMER O - BOUWNUMMER 27 26 TYPE O - BOUWNUMMER 26

achtergevel

TYPE O - BOUWNUMMER TYPE26O - BOUWNUMMER 26

zijgevel

TYPE O - BOUWNUMMER 26 TYPE O - BOUWNUMM

ACHTERGEVEL ACHTERGEVELACHTERGEVEL ACHTERGEVEL LINKERZIJGEVEL LINKERZIJGEVEL LINKERZIJGEVEL LINKERZIJGEVEL


41

wonen in Druten

wonen in Druten

Het is niet alleen de buitenzijde met diverse gevelvarianten, die de woningen uniek

Regina, woningen met inhoud

Sfeerimpressie indicatief

maken. Ook binnen is veel mogelijk, er is keuze uit verschillende indelingsvarianten. En vanuit de gekozen uitbreidingsmogelijkheden kan tot de inrichting worden overgegaan. Dat is niet alles. Door de persoonlijke inrichting krijgt het huis een eigen stijl en daardoor wordt de woning echt op jouw lijf geschreven. Het is maar net naar welke sfeer de voorkeur gaat!

42


43

wonen in Druten

wonen in Druten

Van Wanrooij, een keuken om in te leven

In de keuken heerst het aangename thuisgevoel. Het is de plaats in huis waar je leeft en die gerust gezien mag worden. Bij Van Wanrooij keuken- en badkamerspecialisten begrijpen wij dat als geen ander. Wij vertalen jouw persoonlijke smaak en wensen naar een keuken die helemaal bij je past. Van nostalgisch klassiek tot eigentijds design, voorzien van hoogwaardige inbouwapparatuur. Wij weten je aangenaam te verrassen met een binnen je budget passend concept waarin je je thuis voelt.

Keukencheque De koper van de woning ontvangt van Van Wanrooij projectontwikkeling een keukencheque* ter waarde van â&#x201A;Ź 3.000,- (inclusief BTW). De keukencheque is binnen de aangegeven termijn inwisselbaar bij Van Wanrooij keuken- en badkamerspecialisten te Tiel bij aankoop van een complete keukeninrichting. *De keukencheque komt op naam van de koper, is niet overdraagbaar aan derden en kan niet voor contanten worden ingewisseld.

44


45

wonen in Druten

wonen in Druten

Van Wanrooij, een badkamer in jouw stijl

Je persoonlijke domein in huis. Een plaats waar je even helemaal jezelf kunt zijn. Om â&#x20AC;&#x2122;s morgens aangenaam te ontwaken, of â&#x20AC;&#x2122;s avonds fijn te ontspannen na een intensieve dag. Bij Van Wanrooij keuken- en badkamerspecialisten begrijpen we dat als geen ander. Wij vertalen jouw persoonlijke smaak en wensen naar een badkamer die helemaal bij je past. Compleet afgewerkt met fraai tegelwerk, sanitair, meubels en accessoires, en passend binnen je budget.

Van Wanrooij keuken- en badkamerspecialisten

Openingstijden:

Zuiderhavenweg 6, 4004 JJ Tiel

ma/di/wo/vr: 09.00 - 17.30 uur

T 0344 63 70 10

do:

09.00 - 21.00 uur

info@vanwanrooij-tiel.nl

za:

10.00 - 17.00 uur

www.vanwanrooij-tiel.nl

Afspraak maken? we staan u graag persoonlijk te woord.

46


47

Afwerkingsniveau

wonen in Druten

Wonen met zekerheid

wonen in Druten

De woningen zijn ontwikkeld om je een heerlijke woning te

Keuken

Ben je ook zo enthousiast geworden over deze woningen

Situatie

bieden tegen een gunstige prijs. Om je een beeld te geven

De in de brochure aangegeven keukenopstelling met

in plan Tichellande? Neem dan contact op met de makelaar.

De nummers bij de woningen zijn bouwnummers. Deze

van het afwerkingsniveau zijn hieronder enkele onderdelen

apparatuur is slechts een impressie. Om je maximale vrijheid

Deze kan je meer vertellen over de optionele mogelijkheden

worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook

beschreven. Het volledige afwerkingsniveau is in de

te bieden de keuken geheel naar eigen wens in te richten

en zaken waarmee je rekening moet houden bij de koop

in alle officiële stukken en correspondentie. De huis-

technische omschrijving opgenomen, die je bij de makelaar

ontvang je bij het ondertekenen van de koop- en

van een woning. Hieronder staan enkele van die belangrijke

nummers worden tijdig voor de oplevering bekend gemaakt.

kunt verkrijgen.

aannemingsovereenkomst een keukencheque. Deze

zaken.

Getekende openbare voorzieningen en bestaande of

keukencheque is te verzilveren bij de aankoop van

geplande beplanting buiten de erfgrenzen vallen onder

Energiezuinigheid

een complete keuken bij Van Wanrooij Keuken- en

Verkoopstukken

de verantwoordelijkheid van de gemeente, tenzij in de

Iedere woning levert een hoge energieprestatie conform de

Badkamerspecialisten in Tiel.

Deze brochure is bedoeld om de sfeer en de mogelijkheden

technische omschrijving anders wordt vermeld.

huidige regelgeving. Voor alle woningen geldt dat de gevels,

van dit project te laten zien. Tijdens het verkoopgesprek

vloeren en daken over een hoge isolatiewaarde beschikken.

Sanitair

met de makelaar ontvang je de verkoopstukken die als

Maatvoering

Het slimme ventilatiesysteem, met natuurlijk frisse

De toilet- en badruimte worden met hoogwaardige

contractstuk dienen. Hierin zijn alle ‘spelregels’, procedures

De maatvoering op de tekeningen is in millimeters, geringe

buitenlucht, draagt hier ook aan bij. De woningen worden

kwaliteitsmaterialen uitgevoerd. Vanzelfsprekend kun je

en voorwaarden zo duidelijk mogelijk opgenomen.

afwijkingen worden voorbehouden. Indien de maatvoering

voorzien van een hoog rendementsketel aangevuld met een

deze ruimten helemaal aan jouw wensen laten aanpassen.

zonnecollector.

Bij Van Wanrooij Keuken- en Badkamerspecialisten in Tiel

Woningborg Garantie

helpen ze je graag verder.

Van Wanrooij Projectontwikkeling is aangesloten bij

Gevels en daken

tussen de wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking.

Woningborg. Jouw woning wordt dan ook gerealiseerd

Mensenwerk

De gevels zijn opgetrokken van steen en voorzien van

Oplevering

onder de strenge normen en voorwaarden van de

Ontwikkelen en bouwen is én blijft mensenwerk. Deze

hardhouten kozijnen. Dankzij inbraakwerkend hang- en

Van Wanrooij levert je woning te allen tijde op inclusief

Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 2010 en bevat

brochure is met veel zorg samengesteld en voorzien van de

sluitwerk is je woning goed beschermd. Gevelstenen in

afwerkvloeren, wand- en vloertegels en sanitair.

bovenal een afbouwzekerheid.

meest actuele beschikbare informatie. Wij maken

verschillende kleuren en andere kozijnindelingen geven een

Deze onderdelen kunnen dan ook niet vervallen.

een voorbehoud ten aanzien van architectonische,

gedifferentieerd beeld. De kap voorzien van houten klossen

Inrichting

bouwtechnische en constructieve wijzigingen, evenals

bij de overstekken en afgedekt met een zwarte keramische

De in deze brochure aangegeven opties, keuken,

eventuele afwijkingen die voortkomen uit nadere eisen

pan maken het beeld verder af. De lichte kleurstelling van

huishoudelijke apparaten en inrichting geven een impressie

en wensen van overheden, welstand en/of nutsbedrijven.

de kozijnen, ramen en deuren passen helemaal binnen de

van de mogelijkheden en behoren niet tot de standaard

Eventuele wijzigingen doen echter nooit afbreuk aan de

overige woningen in het plan en bij deze tijd.

uitrusting van de woning.

waarde van de woning en geven daarom geen aanleiding tot verrekening. We behouden ons tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in materialen en/of afwerking. Aan de beelden, illustraties, plattegronden en teksten in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

48


49

wonen in Druten

Over Van Wanrooij

wonen in Druten

In de loop der jaren hebben we een schat aan ervaring op-

Kopersbegeleiding

gebouwd. Je mag van ons de beste kwaliteit verwachten.

Bij Van Wanrooij hechten we veel belang aan een goede

Wij maken aangenaam wonen mogelijk!

begeleiding. De kopersbegeleider is voor jou het vertrouwde gezicht van Van Wanrooij. Hij of zij loodst je soepel door

Zekerheid

het bouwproces heen en ontvangt je graag persoonlijk op

Wij werken onder de voorwaarden van Woningborg. Dat

kantoor om de bijzonderheden van je woning met je door

geeft de zekerheid dat je woning wordt afgebouwd, wat er

te nemen. Door goed te luisteren kunnen we inspelen op je

ook gebeurt. Je woning beschikt over uitstekende garantie-

persoonlijke wensen voor je woning. Gedurende de bouw-

termijnen, daar kun je op rekenen. Van Wanrooij kent korte

periode ontvang je van ons geregeld nieuwsbrieven over de

lijnen. We onderhouden duurzame relaties met partijen als

status van je nieuwbouwwoning. Op de kijkdagen ben je van

gemeenten, corporaties, leveranciers en onderaannemers.

harte welkom op de bouwplaats.

Dit bevordert een vlot ontwikkel- en bouwproces. Voor ons volledige woningaanbod en meer informatie over Van Wanrooij, kijk op www.vanwanrooij.nl.

Voor meer informatie over je nieuwe woning: neem contact op met de makelaar (zie achterzijde brochure).

De voordelen van nieuwbouw Meer zekerheid: Van Wanrooij is aangesloten bij Woningborg. Je krijgt daarom het garantiecertificaat, een bewijs

Meer gemak: de komende jaren heb je nauwelijks

dat je kiest voor een goed project en een betrouwbare

onderhoud aan je huis. Heel aangenaam.

bouwer.

Meer buurt: je zult zien hoe snel er een buurt ontstaat.

Meer financieel voordeel: een nieuwbouwwoning koop

De bewoners van een nieuwbouwwijk willen elkaar graag

je vrij op naam. Je betaalt dus geen overdrachtsbelasting

leren kennen. Het is opvallend hoe snel er een vriendelijke

Meer energiebesparing: een nieuwbouwwoning is

sfeer en een buurtgevoel ontstaat.

energiezuinig aangezien deze voldoet aan de meest recente

Meer keuzes: Je kunt jouw woning van Van Wanrooij

energie-eisen,

meteen naar je eigen smaak inrichten. De keuken en bad-

Meer comfort: door toepassing van de nieuwste

kamer kies je zelf nieuw uit en voldoen aan jouw smaak.

technieken heeft u optimaal wooncomfort

Tijdens de bouw kun je kiezen voor tal van opties of zelfs maatwerk. Dit levert je extra woonplezier op.

50


8 twee-onder-een-kapwoningen

Tichellande Druten-Oost

www.tichellande.nl

i n f o r m at i e e n v e r ko o p

De Lorijn

Hans Janssen

Initiatief

Initiatief

Realisatie

Architect

Geerstraat 8

Hogestraat 81

Van Wanrooij

Gemeente Druten

Van Wanrooij

Quadrant Architecten

Druten

Druten

Projectontwikkeling

www.druten.nl

Bouwbedrijf

www.qarch.nl

0487 51 89 30

0487 51 34 24

www.vanwanrooij.nl

makelaars@delorijn.nl

info@hansjanssendruten.nl

www.vanwanrooij.nl

Nieuwbouwproject Tichellande Druten - 2 kappers  
Nieuwbouwproject Tichellande Druten - 2 kappers  

Aan de oostkant van Druten groeit een nieuwe woonbeleving. Met op loopafstand het dorpscentrum en achter de Waalbandijk het uitgestrekte riv...