Page 1

Wamel, plan Kloosterhof, fase 2C, 8 twee-onder-één-kap woningen type Cecilia Bouwnummer 23 24 25 26

Woningtype

Naam

2/1 kap links 2/1kap rechts 2/1kap links 2/1kap rechts

Cecilia Cecilia Cecilia Cecilia

Kavelopp. in m2 (afgerond) 230 234 240 247

31 32 33 34

2/1 kap rechts 2/1kap links 2/1 kap rechts 2/1 kap links

Cecilia Cecilia Cecilia Cecilia

269 277 296 314

Bruto-inhoud in Verkoopprijs v.o.n. m3 (woning) incl. tuinberging 475 m3 € 217.000,00 475 m3 € 218.000,00 475 m3 € 220.000,00 475 m3 € 222.000,00 475 m3 475 m3 475 m3 475 m3

€ 226.500,00 € 228.500,00 € 234.000,00 € 239.000,00

De vermelde koopsommen zijn geheel vrij op naam, inclusief: 19% B.T.W., grondkosten, notariskosten inzake de juridische overdacht en makelaarskosten inzake verkoop. De eenmalige financieringskosten, waaronder de kosten van hypotheekakte, afsluitprovisie c.q. administratiekosten, eventuele rentevergoeding verschuldigd over het aandeel in de grondkosten, alsmede over eventueel reeds vervallen bouwtermijnen en eventuele wettelijke B.T.W. verhoging, komen voor rekening van de koper en zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs V.O.N. Prijslijst onder voorbehoud van alle rechten, d.d. 4-7-2012

Kloosterhof Wamel: Prijslijst Cecilia  

nieuwbouw Kloosterhof Wamel prijslijst woningen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you