Page 1

wonen in Oosterhout

29 rij- en hoekwoningen in

Oosterhout

de Contreie waar dromen uitkomen

1


2

wonen in Oosterhout

‘De ene nieuwbouwwijk is de andere niet, zo bewijst De Contreie. De Contreie maakt uw wonen tot een dagelijks gevoel van welbehagen: binnen en buiten ruimte, volop comfort, vlakbij het centrum van Oosterhout, langs het Markkanaal en aan een ecologische zone. Elke dag genieten op alle fronten.’ Van Wanrooij Projectontwikkeling

wonen in Oosterhout

Inhoud

04 Welkom in Oosterhout

48 Keuken

06 De Contreie

50 Badkamer

10 Het plan, de architect vertelt 52 Afwerkingsniveau 12 Situatie

53 Kopen met zekerheid

13 Eerste fase

54 Over Van Wanrooij

14 De woningen

3


wonen in Oosterhout

wonen wonen in in Oosterhout Berghem

Welkom in Oosterhout

Houdt u van het Bourgondische leven, van de ongedwongen, dorpse gemoedelijkheid met een knipoog? Terwijl u toch ook het voorzieningenniveau van de stad niet wilt missen? Dan is Oosterhout de plek voor u om te wonen. Een dynamisch ‘stadsdorp’ met pit. Raamsdonkveer Made

Vr ac he De n H lses tra ou at t

‘s-Hertogenbosch

De Weide

De Hoogte

motor- of paardensport, fietsen, mountainbiken, trimmen,

Knusse restaurants en leuke uitgaansgelegenheden vormen

biljarten, tennis of allerhande takken van watersport ...

een goede invulling voor een avond met vrienden of juist

het aanbod is verbluffend!

Onderwijs en medische voorzieningen

Oosterhout ophalen. Het Markkanaal en de put van

Brede onderwijsvoorzieningen staan uw kinderen

Caron zijn fijne uitwaaiplekken of u gaat met de kids

ten dienste. Er zijn diverse basisscholen en scholen

even kijken bij de sluis van het Markkanaal. Mooie

voor speciaal onderwijs in de stad gevestigd. Ook het

fiets- en wandelpaden voeren u door de Vrachelse heide,

middelbaar onderwijs is ruim vertegenwoordigd. Voor

uitgestrekte bossen of naar allerhande water. Wat een

ziekenhuis, tandarts, huisarts, fysiotherapeut en vele

kwaliteiten voor aangenaam wonen!

Tilburg, Utrecht, Rotterdam of Antwerpen. Ook over het

laan

Ijzertijd

O Z

golfcourses vlakbij. Voetbal, zwemmen, hockey, atletiek,

vergeten, of strijkt neer op één van de vele terrasjes.

A59 brengt u vliegensvlug in plaatsen zoals Breda,

Schiedon

W

op Landgoed Bergvliet of op één van de twee andere

straatjes waar talloze historische panden u de tijd doen

En ook als natuurliefhebber kunt u uw hart in en rond

ijbregts-

N

Herstraat

Herweg

k

Dongen

A27

bijzondere sportfaciliteiten. Golfen kunt u bij de deur

en gevarieerde winkelaanbod. U slentert door oude

met elkaar.

Burg. Hu

ee

Oosterhout

de Contreie

Breda/Tilburg/ Antwerpen

Genieten is het van het rijke verenigingsleven en de vele

Oosterhout. Het is er gezellig shoppen in het uitgebreide

De centrale ligging van Oosterhout aan de A27 en

Rotterdam

Vrachelse Heide

Natuurrijk en sportief

U begeeft zich altijd met plezier naar het stadscentrum van

Elke bestemming even dichtbij Kr

A59

Den Hout

Levendig en sfeervol

andere disciplines hoeft u Oosterhout niet uit.

Utrecht

E verb cologis indin che gszo ne

04

Marksluis

aal Markkan

Centrum

Wilhelminakanaal is de gemeente goed bereikbaar. Het zorgt voor veel bedrijvigheid en een goed ondernemers- en werkgelegenheidklimaat; meer dan 3.500 bedrijven hebben in Oosterhout hun plek gevonden.

05


06

wonen in Oosterhout

wonen in Oosterhout

Zorgvuldig bewaard en uitgebreid

De Kreek/retentiezone

Je zou kunnen zeggen dat de natuur woonwijk

Tussen de Vrachelsestraat en de bouwkavels in het

de Contreie bepaalt, samen met de hier en daar

noordelijk deel van de wijk, zorgt een kreek voor de

uit de historie nagebleven infrastructuur, soms niet

afvoer van eventueel overtollig regenwater. Rond de kreek

meer dan een zandpad. Planoloog, landschapper

komt een weelderige groenzone die weer aansluit op de

en stedenbouwkundige hebben deze karakteristieke

Ecologische Verbindingszone.

waardevolle elementen de zorgvuldige ‘behandeling’ gegeven die ze verdienen, er op aangevuld en verfraaid

Sportpark

en zo min mogelijk laten verdwijnen. De woningen zijn

Ten oosten van de Ecologische Verbindingszone en

er als het ware tussen geplaatst, waardoor er intieme,

ten noorden van de woonwijk wordt een groot terrein

maar ruime, en vooral groene woonstraten zijn ontstaan

aangewend voor een uitgebreid sportpark. Allerlei binnen-

van waaruit u een overdadige keuze heeft om ook het

en buitensporten zullen er hun plek vinden.

landschap rondom in al haar vormen te beleven.

(Groenzone) Markkanaal De Hoogte

Aan de zuidkant grenst de Contreie aan de dijk en het

Deze grote openbare groene ruimte wordt ingevuld naar

Markkanaal. De dijk is begroeid met bomen en heeft een

het voorbeeld van de vroegere heuvel of brink. Het

wandelpad, met prachtig uitzicht over het kanaal.

nabijgelegen Den Hout is er ook één rijk. De Hoogte

De Contreie: natuurrijk is een understatement!

De Contreie is een bijzondere locatie. Met bijzondere woonplekken die de passant straks doen stilstaan. Met veel ruimte, bossen en water, want Markkanaal, Kreek, De Weide, De Hoogte en de Ecologische Verbindingszone liggen aan uw voeten (zie ook kaartje pagina 4).

vormt het groene hart in de Contreie, een plek om elkaar

De Vrachelse Heide

te treffen of te ontspannen. Er komen speelvoorzieningen

De Vrachelse Heide is een groot bos- en heidegebied

en het biedt ruimte voor wijkactiviteiten.

tussen Breda en Oosterhout. Naar het westen toe zijn nog forten en versterkingen van de voormalige Linie van de

De Ecologische VerbindingsZone (EVZ )

Munnikenhof te vinden. De Vrachelse Heide ligt vlakbij de

Deze strook nieuwe natuur slingert zich langs de hele

Contreie, net over het kanaal. Er komen zeldzame planten-

westzijde van De Contreie. Ze heeft een belangrijke

en diersoorten voor zoals de groene en zwarte specht,

ecologische functie, maar speelt ook een rol in het

uilensoorten en andere roofvogels.

watersysteem van De Contreie. Het is een mooie plek om te wandelen of te fietsen.

Put van Caron Eveneens ten zuiden van het Markkanaal en ten

De Weide

zuidwesten van de Contreie ligt een plas, die in de

De Vrachelsestraat kenmerkt zich door een landelijke

volksmond bekend staat als ‘De put van Caron’. Het is

lintbebouwing met veel groen. Ten zuiden ervan ligt De

een natuurplas met eilandjes waarop wilgen staan en

Weide. Hier blijft het open karakter behouden. Zo ontstaat

waar het riet langs de oevers ruist. Het is een gesloten

een ruimte om te spelen in de bosjes, te picknicken,

gebied, exclusief voor de watervogels die er neerstrijken.

noten te rapen of bessen te plukken. Deze groene ruimte trekt het oorspronkelijke landschap de wijk in.

07


wonen in Oosterhout

wonen in Oosterhout

De Contreie: ambitieus veelzijdig

De aanwezigheid van zoveel natuur in en rond de wijk zorgt voor een ruime bebouwingsopzet en een ontspannen woonmilieu. Het landschap is tot ver in de wijk beleefbaar en via verschillende routes goed bereikbaar vanuit de wijk.

Van alle (reeds gerealiseerde) nieuwbouwprojecten in

Sport en spel, wandelen en fietsen

Oosterhout ligt de Contreie het meest landelijk, tussen

In de Contreie kan op veel plaatsen door kinderen van

het kanaal en het pittoreske, historische kerkdorp Den

alle leeftijden worden gesport en gespeeld. De Hoogte en

Hout. De Contreie zelf kan ook bogen op een rijke

De Weide zijn heel geschikt, maar ook op binnenhoven en

archeologische basis; diverse vondsten zijn verwerkt in

op straat kunnen kinderen spelen.

het landschappelijk plan. Straatnamen verwijzen ernaar.

Verder is de Contreie zo ontworpen, dat alle omliggende gebieden gemakkelijk te voet en per fiets bereikbaar zijn.

De Centrale As (IJzertijd)

U kunt op verschillende plaatsen het landschap in, maar

Zo strekt zich van oost naar west een brede laan uit door

bent ook snel in het centrum van Oosterhout.

de wijk. Prachtig breed opgezet met gescheiden rijbanen, een middenberm met wadi en brede trottoirs met ruime

Bebouwing

groenvakken waar robuuste bomen zullen groeien. Het

De mooiste locaties, zoals langs het grote groene

straatprofiel van de IJzertijd is zeer beeldbepalend voor

middengebied De Hoogte, vlakbij de Ecologische

de toegang tot de Contreie.

Verbindingszone of nabij het water zijn door Van Wanrooij Projectontwikkeling aangegrepen om een

N gisch

O

Vanuit deze hoofdroute lopen verschillende woonstraten

grote verscheidenheid aan woningtypes te ontwikkelen.

met ruime parkeervoorzieningen, brede voetpaden en

Woningen, waarvan u altijd heeft gedroomd.

royaal groen de wijk in. De ruime inrichting van de

Ecolo

W

e ver

bindin gszon e

De Weide

Z

openbare ruimte biedt veel gebruikscomfort dat dagelijks

Woningen met indelingen voor alle leeftijdscategorieën,

kan worden ervaren. De Centrale as eindigt in de Hoogte.

wat leidt tot een aantrekkelijke verscheidenheid aan

ding szon e

bewoners. Van junior tot senior en van starter tot Pijl

verb in

Herweg

punt

36

37

38

39

40

41

Slijpstee

n

Kling

35

Vuursteen

Herstraat De Hoogte

20 21 22 23

34

33

32

31

Onderscheidende straatprofielen

doorstromer kunnen slagen, waardoor straks een

De verschillende straatprofielen vormen een

levendige, dorpse woonwijk ontstaat waar iedereen elkaar

samenhangend stelsel en verbinden de verschillende

ontmoet.

woonbuurten, openbare ruimten en architectuur met

30

elkaar. Om de historische routes (Vrachelsestraat en 24

Steentijd

ogisc he Ecol

8 08

25 26 27 28

Herweg) te benadrukken, is daar gekozen voor afwijkend

29

IJzertijd

Herweg

19

Het Plein

18 17 16 15 14

13

12 11 10 9

8 7

6

5

4

3

2

1

Royale afmetingen met eigen inbreng Ongeacht het type waarvoor u kiest, is er sprake van een

materiaalgebruik en een andere kleurstelling. De

bovengemiddelde inhoud (ca. 400 tot 800 m3) en grote

parkeergelegenheden met bijbehorende bomen en hagen

kavels (ca. 120 tot 530 m2). De bouw is traditioneel,

zijn goed ingepast, royaal van afmeting en dragen zo bij

waarbij gebruik wordt gemaakt van luxe en hoogwaardige

aan de rijke uitstraling van het openbaar gebied.

materialen. Door moderne accenten en een zorgvuldige

Drenkkui l

detaillering krijgen de woningen nog meer cachet. In de Elke straat heeft zijn eigen bomen, maar ze zijn allemaal

woning krijgt u heel veel vrijheid om uw eigen indeling

inheems en robuust, passend in het landschappelijke

en inrichting te bepalen. Dat levert absoluut aantoonbaar

karakter van de wijk.

extra woonplezier op.

9 09


10

wonen in Oosterhout

wonen in Oosterhout

het plan de architect vertelt Hans Been (l) en Eelco Aartsma (r)

Met veel enthousiasme hebben we gewerkt aan de uitdagende opdracht voor De Contreie te Oosterhout. Het stedenbouwkundige plan biedt een voedingsbodem voor een schitterend woonklimaat. Veel groen, ruime kavels en royale straatprofielen met een verzorgde inrichting garanderen een woonomgeving met een stabiele toekomstwaarde. De architectuur wordt gekenmerkt door een eigentijdse benadering, met oog voor traditionele waarden. De IJzertijd is een schitterende laan om aan te wonen. Het brede straatprofiel met gescheiden rijbanen en bomenrij in het middel zorgt voor een stijlvolle uitstraling. De architectuur van de woningen sluit bewust aan op de sfeer van Oosterhout en de landelijke omgeving van De Contreie. Er is daarom een informele sfeer neergezet, waarbij elke individuele woning zich onderscheidt ten opzichte van zijn buurman. Niet alleen in kleur, maar ook in vormgeving. Een wisselend beeld van langskappen, hier en daar doorsneden door topgevels, alsmede onderscheidende raamtypen maken de variatie nog groter. Maar de samenhang blijft, mede door het principe van tint op tint, de toepassing van nuances van eenzelfde kleur. We hebben de woningen ook ontworpen met nadrukkelijke aandacht voor detail. Dakoverstekken, schoorstenen, goten met klossen, rollagen, luifels, raamomlijstingen en reliëfmetselwerk geven een geraffineerde verfijning aan het ontwerp. Bij de zijstraten hebben de woningen een erker, wat de woonkamer een duidelijke zijoriëntatie geeft. De huizen die met hun voorgevel op het zuiden zijn georiënteerd, onderscheiden zich ten opzichte van de woningen aan de overzijde door het gebruik van een andere kleur keramische dakpannen en incidenteel een zonnige veranda.

11


ngszo n

e

12

De Weide

wonen in Oosterhout

Pijl Herweg

pun

t

36

37

38

wonen in Oosterhout

39

40

41

de woningen eerste fase

Slijpstee

n

35

Vuursteen

34

De Hoogte

20 21 22 23

24

33

32

31

30

Steentijd

Kling

25 26 27 28

29

IJzertijd Herweg

19

Het Plein De door Van Wanrooij te realiseren eerste fase van de

18 17 16 15 14

13

12 11 10 9

8 7

6

Drenkku

5

4

3

2

1

O Z

rijwoningen Jonker

hoekwoningen Edelman

hoekwoningen Ridder

in deze brochure

in deze brochure

twee-onder-één kapwoningen Hertog

twee-onder-één-kapwoningen Barones

vrijstaand Vorst

oostzijde van de wijk. In deze brochure worden de rij- en hoekwoningen gepresenteerd.

W

il

rijwoningen Jonkvrouwe

Contreie bestaat uit 41 woningen. Ze bevinden zich aan de

N

13


kavelnr 14 in Berghem kavelnr 15 wonen 014 Ridder I

Jonkvrouwe II

kavelnr 16

kavelnr 17

kavelnr 18

kavelnr 19

Jonkvrouwe I

Jonker

Jonkvrouwe III

Edelman I

wonen in Oosterhout

Jonkvrouwe en Edelman 17 rij- en hoekwoningen met pit

Bijzonderheden Hoezo starterswoning ‌ volwaardiger en completer kunt u zich een eengezinswoning toch niet voorstellen! De Jonkvrouwe komt als tussenwoning het meeste voor. De Edelman heeft in de zijgevel een prachtige erker, die zich al dan niet als verbijzondering over de hele zijgevel uitstrekt. Door hun uitstekend ontworpen indeling is het vanuit de tuingerichte woonkamer genieten met privacy. Nog meer leefruimte is optioneel realiseerbaar. In de keuken is een mooie hoekopstelling mogelijk, waardoor u elke dag van het uitzicht kunt genieten. De verdieping heeft standaard 3 slaapkamers en de zolder is open, geschikt voor allerlei gebruiksmogelijkheden. Een extra ruime zolderkamer kan er worden gerealiseerd. Het optiepakket geeft u ook op de verdiepingen volop keuze.

Kenmerken Jonkvrouwe kavelopp. ca. 122 / 128 m2 inhoud 388 m3 kavelnr 2 / 3 / 5 / 8 / 10 / 11 / 15 / 16 / 18 / 21 / 23 / 27 / 28

Kenmerken Edelman kavelopp. ca. 240 / 281 m2 inhoud 457 / 474 m3 kavelnr 1 / 19 / 20 / 29

15


16

wonen in Oosterhout

wonen in Oosterhout

optie dubbele tuindeuren

optie uitbreiding 2400 mm

optie trapkast

optie uitbreiding hal

Afwijkende voorgevel kavelnr 3 / 8 / 15

Jonkvrouwe kavelnr 2 / 3 / 5 / 8 / 10 / 11 / 15 16 / 18 / 21 / 23 / 27 / 28

BEGANE GROND BASIS schaal 1:50

BEGANE GROND OPTIE schaal 1:50

17


18

wonen in Oosterhout

wonen in Oosterhout

optie samenvoegen slaapkamers

Voorgevels wijken af per kavelnr zie gevelbeelden, pag. 21, 46 en 47

Jonkvrouwe kavelnr 2 / 3 / 5 / 8 / 10 / 11 / 15 16 / 18 / 21 / 23 / 27 / 28

EERSTE VERDIEPING BASIS schaal 1:50

optie vergroten badkamer, gevelindeling zoals bij kavelnr 2 / 10 / 16 / 21 / 27

EERSTE VERDIEPING OPTIE schaal 1:50

19


20

wonen in Oosterhout

wonen in Oosterhout

optie grote dakkapel

Jonkvrouwe Een greep uit de basisopties In de showroom kunt u in één dag de keuken, badkamer en het sanitair op uw wens en budget afstemmen. Begane grond: • uitbouw 1,2 of 2,4 m • dubbele tuindeuren of schuifpui • uitbreiding hal • trapkast optie indeling zolder

Eerste verdieping: • vergroten badkamer • samenvoegen slaapkamer 1 en 3 Tweede verdieping: • indeling zolder • grote dakkapel achterzijde • dakkapel voorzijde • dakramen voor- en achterzijde

TWEEDE VERDIEPING BASIS schaal 1:100

voorgevel

2 / 10 / 16 / 21 / 27

3 / 8 / 15

5 / 11 / 18 / 23 / 28

optie dakkapel

Jonkvrouwe kavelnr 2 / 3 / 5 / 8 / 10 / 11 / 15 16 / 18 / 21 / 23 / 27 / 28

TWEEDE VERDIEPING OPTIE schaal 1:50

achtergevel

2 / 3 / 5 / 8 / 10 / 11 / 15 / 16 / 18 / 21 / 23 / 27 / 28

21


22

wonen in Oosterhout

wonen in Oosterhout

De Contreie: woningen met inhoud!

Interieurimpressie woonkamer met dubbele tuindeuren

De indeling van deze woning is uitermate praktisch. De erker aan de zijgevel geeft heerlijk extra woongenot. Ook op de verdieping zijn vele indelingen mogelijk. Opties als een inloopkast, het samenvoegen van slaapkamers en het indelen van de zolder of een extra grote dakkapel, zijn al uitgewerkt. Aan u de keuze!

23


24

wonen in Oosterhout

wonen in Oosterhout

optie dubbele tuindeuren

optie uitbreiding 2400 mm

optie vervallen trapkast

kavelnr 1 heeft doorlopende erker zijgevel, zie gevelbeelden

Edelman kavelnr 1 / 19 / 20 / 29

BEGANE GROND BASIS schaal 1:50

BEGANE GROND OPTIE schaal 1:50

25


26

wonen in Oosterhout

wonen in Oosterhout

optie samenvoegen slaapkamers

kavelnr 1 heeft doorlopende erker zijgevel, zie gevel-

eigen keuze sanitair

beelden pag. 29, 46 en 47. Tevens andere verdiepingsindeling, vraag de makelaar.

Edelman kavelnr 1 / 19 / 20 / 29

EERSTE VERDIEPING BASIS schaal 1:50

EERSTE VERDIEPING OPTIE schaal 1:50

27


28

wonen in Oosterhout

wonen in Oosterhout

optie grote dakkapel

Edelman

Een greep uit de basisopties In de showroom kunt u in één dag de keuken, badkamer en het sanitair op uw wens en budget afstemmen. Begane grond: • uitbouw 1,2 of 2,4 m • dubbele tuindeuren of schuifpui • vervallen trapkast Eerste verdieping: • samenvoegen slaapkamer 1 en 3 Tweede verdieping: optie indeling zolder

• indeling zolder • grote dakkapel achterzijde • dakkapel voorzijde • dakramen voor- en achterzijde

TWEEDE VERDIEPING BASIS schaal 1:100

optie dakkapel

Edelman kavelnr 1 / 19 / 20 / 29

TWEEDE VERDIEPING OPTIE schaal 1:50

voorgevel

1

19 / 20 / 29

achtergevel

zijgevel

1

1

19 / 20 / 29

19 / 20 / 29

29


30 030

kavelnr 24 wonen in Berghem Oosterhout Ridder II

kavelnr 25

kavelnr 26

Ridder II

Jonker

wonen in Oosterhout

Jonker en Ridder 12 rij- en hoekwoningen

Bijzonderheden De Jonker brengt afwisseling in het straatbeeld met zijn kopgevel en frans balkon. De Ridder is eigenlijk geen rijwoning, maar meer een halfvrijstaande woning die wordt geschakeld door een fraaie, terugliggende garage. De percelen zijn hierdoor eveneens extra breed. Ongeacht het type hebben deze woningen in hun hoofduitvoeringen al een zeer ruime basisopzet. Wat kunt u met die zee aan leefruimte al niet allemaal doen! Wilt u nog meer, dan kan er optioneel extra worden uitgebouwd. Wij hebben de woonruimte in elk geval voor u aan de tuinzijde geplaatst, om het hele jaar ‘breeduit’ van de seizoenen te kunnen genieten. De keuken aan de voorzijde geeft gezellig uitzicht. De 3 slaapkamers op de verdieping zijn groot; optioneel kunt u er ook 2 slaapkamers van maken. De zolder is standaard vrij ingedeeld en voor allerlei doeleinden te gebruiken. Bij de Ridder is dan ook nog een extra werk-/ speelkamer mogelijk door aanpassing van de garage.

Kenmerken Jonker kavelopp. ca. 129 / 135 m2 inhoud 465 m3 kavelnr 4 / 9 / 12 / 17 / 22 / 26

Kenmerken Ridder kavelopp. ca. 216 / 225 m2 inhoud 510 m3 kavelnr 6 / 7 / 13 / 14 / 24 / 25

31


32

wonen in Oosterhout

wonen in Oosterhout

optie dubbele tuindeuren

optie uitbreiding 2400 mm

optie vervallen trapkast

Jonker kavelnr 4 / 9 / 12 / 17 / 22 / 26

BEGANE GROND BASIS schaal 1:50

BEGANE GROND OPTIE schaal 1:50

33


34

wonen in Oosterhout

wonen in Oosterhout

optie samenvoegen slaapkamers

optie verplaatsen toilet

eigen keuze sanitair

Jonker kavelnr 4 / 9 / 12 / 17 / 22 / 26

EERSTE VERDIEPING BASIS schaal 1:50

EERSTE VERDIEPING OPTIE schaal 1:50

35


36

wonen in Oosterhout

wonen in Oosterhout

optie grote dakkapel

Jonker Een greep uit de basisopties In de showroom kunt u in één dag de keuken, badkamer en het sanitair op uw wens en budget afstemmen. Begane grond: • uitbouw 1,2 of 2,4 m • dubbele tuindeuren of schuifpui • vervallen trapkast Eerste verdieping: • verplaatsen toilet • samenvoegen slaapkamer 2 en 3 optie indeling zolder

Tweede verdieping: • indeling zolder • grote dakkapel achterzijde • dakraam achterzijde

TWEEDE VERDIEPING BASIS schaal 1:100

voorgevel

Jonker kavelnr 4 / 9 / 12 / 17 / 22 / 26

TWEEDE VERDIEPING OPTIE schaal 1:50

achtergevel

4 / 9 / 12 / 17 / 22 / 26

4 / 9 / 12 / 17 / 22 / 26

37


38

wonen in Oosterhout

wonen in Oosterhout

Het is niet alleen de buitenzijde met diverse gevelvarianten die de woningen uniek

Smaakmakers in de Contreie

maakt. Ook binnen is veel mogelijk, er is keuze uit verschillende indelingsvarianten. Vanuit de gekozen uitbreidingsmogelijkheden kan tot de inrichting worden overgegaan. Dat is niet alles. Door een persoonlijke inrichting krijgt uw huis een eigen stijl en daardoor wordt de woning echt op uw lijf geschreven. Het is maar net naar welke sfeer de voorkeur uitgaat!

Interieurimpressie woonkamer met optionele dubbele tuindeuren

39


40

wonen in Oosterhout

wonen in Oosterhout

optie dubbele tuindeuren

optie uitbreiding 2400 mm

optie deur en wand i.c.m. uitbreiding

optie isoleren garage en opsplitsen

optie vervallen trapkast

optie dubbele deuren

kavelnr 24 heeft een veranda aan de voorzijde

Ridder kavelnr 6 / 7 / 13 / 14 / 24 / 25

BEGANE GROND BASIS schaal 1:50

BEGANE GROND OPTIE schaal 1:50

41


42

wonen in Oosterhout

wonen in Oosterhout

optie samenvoegen slaapkamers

optie verplaatsen toilet

eigen keuze sanitair

Ridder kavelnr 6 / 7 / 13 / 14 / 24 / 25

EERSTE VERDIEPING BASIS schaal 1:50

EERSTE VERDIEPING OPTIE schaal 1:50

43


44

wonen in Oosterhout

wonen in Oosterhout

optie grote dakkapel

Ridder Een greep uit de basisopties In de showroom kunt u in één dag de keuken, badkamer en het sanitair op uw wens en budget afstemmen. Begane grond: • uitbouw 1,2 of 2,4 m • dubbele tuindeuren of schuifpui • vervallen trapkast Eerste verdieping:

optie indeling zolder

• samenvoegen slaapkamer 2 en 3 • verplaatsen toilet Tweede verdieping: • indeling zolder • grote dakkapel achterzijde • dakkapel voorzijde • dakramen voor- en achterzijde

TWEEDE VERDIEPING BASIS schaal 1:100

voorgevel

6 / 7 / 13 / 14 / 25

24

achtergevel

6 / 7 / 13 / 14 / 25

optie dakkapel

Ridder kavelnr 6 / 7 / 13 / 14 / 24 / 25

TWEEDE VERDIEPING OPTIE schaal 1:50

zijgevel

6 / 7 / 13 / 14 /24 / 25

24

45


wonen in Oosterhout

wonen in Oosterhout

Gevelaanzichten

voorgevel

achtergevel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

20

21

22

14

15

6

5

16

4

17

18

19

3

2

1

20 21 22 23

24

Steentijd

46

25 26 27 28

voorgevel

23

24

25

26

27

28

29

29

IJzertijd 19

14

13

12 11 10 9

8 7

Drenkku

il

achtergevel

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

Het

18 17 16 15

6

5

4

3

2

1

47


48

wonen in Oosterhout

wonen in Oosterhout

Van Wanrooij, een keuken om in te leven

In de keuken heerst het aangename thuisgevoel. Het is de plaats in huis waar u leeft en die gerust gezien mag worden. Bij Van Wanrooij keuken- en badkamerspecialisten begrijpen wij dat als geen ander. Wij vertalen uw persoonlijke smaak en wensen naar een keuken die helemaal bij u past. Van nostalgisch klassiek tot eigentijds design, voorzien van hoogwaardige inbouwapparatuur. Wij weten u aangenaam te verrassen met een binnen uw budget passend concept waarin u zich thuisvoelt.

Keukencheque De koper van de woning ontvangt van Van Wanrooij projectontwikkeling een keukencheque*. Type Jonker, Jonkvrouwe en Edelman ter waarde van â‚Ź 1.500,- (incl. BTW). Type Ridder ter waarde van â‚Ź 2.000,- (incl. BTW) De keukencheque is binnen de aangegeven termijn inwisselbaar bij Van Wanrooij keuken- en badkamerspecialisten te Tiel bij aankoop van een complete keukeninrichting. *De keukencheque komt op naam van de koper, is niet overdraagbaar aan derden en kan niet voor contanten worden ingewisseld.

49


50

wonen in Oosterhout

wonen in Oosterhout

Van Wanrooij, een badkamer in uw stijl

Het persoonlijke domein in huis. Een plaats waar u even helemaal uzelf kunt zijn. Om ’s morgens aangenaam te ontwaken, of ’s avonds fijn te ontspannen na een intensieve dag. Bij Van Wanrooij keuken- en badkamerspecialisten begrijpen we dat als geen ander. Wij vertalen uw persoonlijke smaak en wensen naar een badkamer die helemaal bij u past. Compleet afgewerkt met fraai tegelwerk, sanitair, meubels en accessoires, en passend binnen uw budget.

Van Wanrooij keuken- en badkamerspecialisten

Openingstijden:

Zuiderhavenweg 6, 4004 JJ Tiel

ma/di/wo/vr: 09.00 - 17.30 uur

T 0344 63 70 10

do:

09.00 - 21.00 uur

info@vanwanrooij-tiel.nl

za:

10.00 - 17.00 uur

www.vanwanrooij-tiel.nl

Afspraak maken? we staan u graag persoonlijk te woord.

51


52

Afwerkingsniveau

wonen in Oosterhout

Kopen met zekerheid

wonen in Oosterhout

De woningen zijn ontwikkeld om u een heerlijke woning te

Keuken

Bent u ook zo enthousiast geworden over de woningen

Situatie

bieden tegen een gunstige prijs. Om u een beeld te geven

De in de brochure aangegeven keukenopstelling met

in dit plan? Maar heeft u nog een woning te verkopen?

De nummers bij de woningen zijn bouwnummers. Deze

van het afwerkingsniveau zijn hieronder enkele onderdelen

apparatuur is slechts een impressie. Om u maximale vrijheid

Neem dan contact op met de projectmakelaar, zie

worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook

beschreven. Het volledige afwerkingsniveau is in de

te bieden de keuken geheel naar eigen wens in te richten

achterzijde brochure. Zij kunnen u niet alleen adviseren

in alle officiële stukken en correspondentie. De huis-

technische omschrijving opgenomen, die u bij de makelaar

ontvangt u bij het ondertekenen van de koop- en

over de verwachte opbrengst van u huidige woning,

nummers worden tijdig voor de oplevering bekend gemaakt.

kunt verkrijgen.

aannemingsovereenkomst een keukencheque. Deze

waarvoor ze graag bij u langs komen, maar hebben ook

Getekende openbare voorzieningen en bestaande of

keukencheque is te verzilveren bij de aankoop van

alle bouwtekeningen en verdere gegevens betreffende de

geplande beplanting buiten de erfgrenzen vallen onder

Energiezuinigheid

een complete keuken bij Van Wanrooij Keuken- en

woningen. En zij kunnen u meer vertellen over de optionele

de verantwoordelijkheid van de gemeente, tenzij in de

Iedere woning levert een hoge energieprestatie conform de

Badkamerspecialisten in Tiel.

mogelijkheden en zaken waarmee u rekening moet houden

technische omschrijving anders wordt vermeld.

huidige regelgeving. Voor alle woningen geldt dat de gevels,

bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. Hieronder staan

vloeren en daken over een hoge isolatiewaarde beschikken.

Sanitair

Het slimme ventilatiesysteem, met natuurlijk frisse buiten-

De toilet- en badruimte worden met hoogwaardige

lucht, draagt hier ook aan bij. Alle woningen worden

kwaliteitsmaterialen uitgevoerd. Vanzelfsprekend kunt u

Verkoopstukken

de spiegelbeelden hiervan. Meer informatie hierover is te

voorzien van een hoog rendementsketel.

deze ruimten helemaal aan uw wensen laten aanpassen.

Deze brochure is bedoeld om de sfeer en de mogelijkheden

verkrijgen bij de makelaar.

Bij Van Wanrooij Keuken- en Badkamerspecialisten in Tiel

van dit project te laten zien. Tijdens het verkoopgesprek

helpen ze u graag verder.

met de makelaar ontvangt u de verkoopstukken die als

Maatvoering

contractstuk dienen. Hierin zijn alle ‘spelregels’, procedures

De maatvoering op de tekeningen is in millimeters, geringe

en voorwaarden zo duidelijk mogelijk opgenomen.

afwijkingen worden voorbehouden. Indien de maatvoering

Gevels en daken De gevels zijn opgetrokken van steen en voorzien van

enkele van die belangrijke zaken.

Plattegronden De getekende plattegronden vertegenwoordigen eveneens

hardhouten kozijnen. Dankzij inbraakwerkend hang- en

Oplevering

sluitwerk is uw woning goed beschermd. Gevelstenen in

Van Wanrooij levert uw woning te allen tijde op inclusief

verschillende kleuren en andere kozijnindelingen geven

afwerkvloeren, wand- en vloertegels en sanitair.

Woningborg Garantie

een gedifferentieerd beeld. De kap wordt afgedekt met

Deze onderdelen kunnen dan ook niet vervallen.

Van Wanrooij Projectontwikkeling is aangesloten bij

tussen de wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking.

een zwarte keramische pan. De lichte kleurstelling van de

Woningborg. Uw woning wordt dan ook gerealiseerd

Mensenwerk

kozijnen, ramen en deuren passen helemaal binnen de

onder de strenge normen en voorwaarden van de

Ontwikkelen en bouwen is én blijft mensenwerk. Deze

overige woningen in het plan en bij deze tijd.

Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 2010 en bevat

brochure is met veel zorg samengesteld en voorzien van de

bovenal een afbouwzekerheid.

meest actuele beschikbare informatie. Wij maken een voorbehoud ten aanzien van architectonische,

Inrichting

bouwtechnische en constructieve wijzigingen, evenals

De in deze brochure aangegeven opties, keuken,

eventuele afwijkingen die voortkomen uit nadere eisen

huishoudelijke apparaten en inrichting geven een impressie

en wensen van overheden, welstand en/of nutsbedrijven.

van de mogelijkheden en behoren niet tot de standaard

Eventuele wijzigingen doen echter nooit afbreuk aan de

uitrusting van de woning. U ontvangt van ons een

waarde van de woning en geven daarom geen aanleiding

keukencheque, zie pagina 49.

tot verrekening. We behouden ons tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in materialen en/of afwerking. Aan de beelden, illustraties, plattegronden en teksten in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Financiering Speciaal voor dit project heeft Van de Water Hypotheken exclusieve arrangementen afgesloten met enkele hypotheekverstrekkers. Een aantrekkelijke rente, de duur van de geldigheid van de offerte, de mogelijkheid voor het meefinancieren van een tekort op de huidige woning ... het zijn maar enkele voorbeelden van de onderwerpen die tijdens een persoonlijk hypotheekadviesgesprek aan bod kunnen komen.

53


54

wonen in Oosterhout

Van Wanrooij, Aangenaam wonen

Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen is een familiebedrijf dat al meer dan 40 jaar succesvol woningbouwprojecten en bedrijfsmatig onroerend goed realiseert. Een stevige basis, waar u op kunt vertrouwen.

Over Van Wanrooij

wonen in Oosterhout

In de loop der jaren hebben we een schat aan ervaring op-

Kopersbegeleiding

gebouwd. U mag van ons de beste kwaliteit verwachten.

Bij Van Wanrooij hechten we veel belang aan een goede

Wij maken aangenaam wonen mogelijk!

begeleiding. De kopersbegeleider is voor u het vertrouwde gezicht van Van Wanrooij. Hij of zij loodst u soepel door

Zekerheid

het bouwproces heen en ontvangt u graag persoonlijk op

Wij werken onder de voorwaarden van Woningborg. Dat

kantoor om de bijzonderheden van uw woning met u door

geeft de zekerheid dat uw woning wordt afgebouwd, wat er

te nemen. Door goed te luisteren kunnen we inspelen op uw

ook gebeurt. Uw woning beschikt over uitstekende garantie-

persoonlijke wensen voor de woning. Gedurende de bouw-

termijnen, daar kunt u op rekenen. Van Wanrooij kent korte

periode ontvangt u van ons geregeld nieuwsbrieven over de

lijnen. We onderhouden duurzame relaties met partijen als

status van uw nieuwbouwwoning. Op de kijkdagen bent u

gemeenten, corporaties, leveranciers en onderaannemers.

van harte welkom op de bouwplaats.

Dit bevordert een vlot ontwikkel- en bouwproces. Voor ons volledige woningaanbod en meer informatie over Van Wanrooij, kijk op www.vanwanrooij.nl.

Voor meer informatie over uw nieuwe woning: neem contact op met de makelaar (zie achterzijde brochure).

De voordelen van nieuwbouw Meer zekerheid: Van Wanrooij is aangesloten bij Woning-

Meer gemak: de komende jaren heeft u nauwelijks

borg. U krijgt daarom het garantiecertiďŹ caat, een bewijs

onderhoud aan uw huis. Heel aangenaam.

dat u kiest voor een goed project en een betrouwbare

Meer buurt: U zult zien hoe snel er een buurt ontstaat.

bouwer.

De bewoners van een nieuwbouwwijk willen elkaar graag

Meer ďŹ nancieel voordeel: een nieuwbouwwoning koopt

leren kennen. Het is opvallend hoe snel er een vriendelijke

u vrij op naam. U betaalt dus geen overdrachtsbelasting

sfeer en een buurtgevoel ontstaat.

Meer energiebesparing: een nieuwbouwwoning is

Meer keuzes: U kunt uw woning van Van Wanrooij

energiezuinig aangezien deze voldoet aan de meest recente

meteen naar eigen smaak inrichten. De keuken en bad-

energie-eisen,

kamer kiest u zelf nieuw uit en voldoen aan uw smaak.

Meer comfort: door toepassing van de nieuwste

Tijdens de bouw kunt u kiezen voor tal van opties of zelfs

technieken heeft u optimaal wooncomfort

maatwerk. Dit levert u extra woonplezier op.

55


56 5 6

wonen won e in in Oos Oo Oosterhout oster tte erhou ho out

de Contreie waar dromen uitkomen

www.wonenincontreie.nl

I N F O R M AT I E E N V E R KO O P

09/12

Van de Water makelaardij

Initiatief

Realisatie

Architect

Keiweg 24, Oosterhout

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Van Wanrooij Bouwbedrijf

Hans Been Architecten bna

0162 447 447

www.vanwanrooij.nl

www.vanwanrooij.nl

www.hansbeen.nl

nieuwbouw@vandewatergroep.nl

Brochure De Contreie in Oosterhout | Rij- en hoekwoningen  

Vlakbij het centrum van Oosterhout, tussen het Markkanaal en het pittoreske Den Hout, bewijst De GebiedskaartContreie dat de ene nieuwbouwwi...