Page 1

wonen in Parijsch

11 bijzondere hoek- en tussenwoningen

Wonen in Parijsch-Zuid Culemborg

wonen in

01


02

wonen in Parijsch

“Omdat wonen veel meer betekent dan dat alleen. Het is thuis zijn, je thuis voelen, een warme jas die je altijd welkom heet. Daarom moet jouw woning bij je passen, aansluiten op je karakter. Dat maakt wonen leven ...� Van Wanrooij Projectontwikkeling

wonen in Parijsch

Inhoud

04 Welkom in Culemborg

24 Keuken

06 Over de wijk

26 Badkamer

08 De woningen

28 Afwerking

10 Het plan

29 Kopen met zekerheid

12 Type Matin

30 Van Wanrooij

16 Type Midi 20 Type Minuit

03


04

wonen in Parijsch

wonen in Parijsch

Welkom in Culemborg

Culemborg: een plaats met een lange historie, gelegen in het rivierenlandschap van de Lek. Verbonden met de natuur, gastvrij, multicultureel, creatief en levendig. Een moderne gemeente ook, met een breed voorzieningenpakket en centrale ligging bij de A2, A15 en A27. Garantie voor een prettig woon-, werk- en leefklimaat.

Dynamisch op veel fronten

Hoog voorzieningenniveau

Rond Culemborg zijn het vooral de polders met

De grondslag voor dit alles werd gelegd in de historische

lange bomenrijen en zichtlijnen die de gemeente een

vesting van weleer, met zijn museum Elisabeth-Weeshuis

verbondenheid geven met de natuur. Deze krijgt verder

en het oude stadhuis uit de 16de eeuw op de markt.

gestalte in de plannen om de uiterwaarden om te vormen

In deze danig uitgebreide binnenstad is het inmiddels

tot een recreatief (wild)natuurgebied. Mede dankzij

niet alleen goed boodschappen doen, maar ook gezellig

deze nauwe verbondenheid met de natuur is Culemborg

recreatief winkelen. Reden waarom het wel eens de titel

een aantrekkelijke ‘toeristische’ en iedereen vriendelijk

‘gemakscentrum’ meekrijgt. Al met al is het kenmerkend

tegemoettredende gemeente. Andere belangrijke

voor de planmatige en doordachte uitbouw van faciliteiten

aantrekkelijkheden zijn zeker de regionale evenementen

waarvan in Culemborg sprake is en die ook zichtbaar is in

die ieder jaar weer plaatsvinden, zoals Lekart, Culemborg

voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, recreatie

Bijvoorbeeld en Culemborg Blues. Daarnaast ontbreken de

en cultuur.

winterfeesten, kerstmarkten, kinderfestivals en vele andere happenings niet op het programma.

Centrale ligging Culemborg ligt centraal tussen de Randstad en de grote

Dit alles betekent dat Culemborg u de dynamiek van een

steden in Brabant. Diverse in- en uitvalswegen (Utrecht-

moderne gemeente geeft, waarbij vel aandacht wordt

Den Bosch A2 en Culemborg-Kesteren N320) dragen zorg

besteed aan het bieden van een breed voorzieningenpakket

voor een uitstekende bereikbaarheid. Het goede openbaar

aan de inmiddels 28.000 inwoners en het bedrijfsleven.

vervoer brengt u snel in grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Utrecht. Of u pakt gewoon de trein, waarbij het eigen station voldoende plek biedt om uw auto

Parijsch

Culemborg

of fiets veilig neer te zetten of uw bestemming per treintaxi snel te bereiken. Zelfs per schip kunt u Culemborg aandoen: er is een laad- en losplaats voor schepen en een jachthaven

A1

AMSTERDAM APELDOORN

A1

A50

A30 UTRECHT

A12

ARNHEM

voor de pleziervaart.

Parijsch Zuid

A12

CULEMBORG

ROTTERDAM

NIJMEGEN

A15 A50

‘S-HERTOGENBOSCH

EINDHOVEN

Fase 1

05


06

wonen in Parijsch

wonen in Parijsch

De wijk Parijsch-Zuid: karaktervol buurtlandschap

Parijsch is de naam van de nieuwe woonwijk ten westen van Culemborg. Parijsch-Zuid vormt hiervan de laatste uitbreiding. De aantrekkelijke landelijke karakteristieken vormen een prachtig uitgangspunt voor een hoogstaande stedenbouwkundig en architectonisch ontworpen wijk.

Een levendige wijk

Een kindvriendelijke wijk

De gevarieerde invulling van de eerder gerealiseerde

Parijsch, en dus ook Parijsch-Zuid, zijn opgezet om een

Lekbuurt en Prijssebuurt heeft geleid tot een

aangename en dus ook veilige omgeving te bieden aan

verscheidenheid aan bewoners: van jong tot senior

kinderen en ouders. Zowel binnenshuis als daarbuiten. Er

en van starter tot doorstromer. Zo is snel een levendige,

zijn twee hoofdontsluitingen om de wijk in en uit te gaan.

dorpse woonwijk ontstaan, waar iedereen elkaar ontmoet.

Een zorgvuldige inrichting van de woonstraten en -paden

Het in de Prijssebuurt gerealiseerde centrumplan zorgt voor

geeft je door de dag heen het gevoel in een verkeersvrije

een eerstelijns aanbod van winkels, scholen en medische

omgeving te wonen. In veel straten is sprake van langzaam

faciliteiten bij de deur. Parijsch-Zuid sluit hier direct op

verkeer. Kinderen kunnen er heerlijk spelen, of vertier

aan, wat het wonen hier meteen plezierig maakt. Ook door

zoeken op de speelplekken. Verder zijn er veilige fiets-

de omliggende natuur is het er goed toeven.

en voetgangersroutes die door hun heldere kleuren en detaillering bijdragen aan een sfeer die refereert aan het

In Parijsch-Zuid zelf zijn groen en water eveneens volop

licht en de zonnige levendigheid van Parijsch. Maar zoals

aanwezig. Aan de westzijde van Parijsch-Zuid is een grote

je hebt gelezen, geeft Parijsch-Zuid alle kinderen naast een

waterplas te vinden, waarlangs het heerlijk flaneren is

vrolijke en blije leefomgeving, ook een veilige omgeving

op een warme zomerdag. Tussen de woningen wordt

om te ravotten heel veel vriendjes en vriendinnetjes te

doordacht omgegaan met parkeergelegenheid door deze

ontmoeten.

te projecteren in groene binnenhoven. Ook verder is veel aandacht besteed aan het creĂŤren van groene overgangen tussen privĂŠ- en publiek terrein door ruime groenstroken, mooie hagen en beplanting.

07


08

wonen in Parijsch

wonen in Parijsch

de woningen Parijsch-Zuid

Duurzame afwerking

Over het algemeen kenmerkt de toegepaste architectuur zich door warmte en geborgenheid. De vormgeving is vriendelijk, met een hoge mate van variatie. Veel aandacht is besteed aan materialen, kleur en detaillering. Ook hebben de woningen iets statigs met hun klassieke kenmerken zoals de luiken naast de ramen en de slanke, van houten klossen voorziene dakranden. Hoewel er slechts 11 woningen in dit deelplan worden gerealiseerd brengen specifieke accenten, zoals de eerder genoemde luiken, goten en soms grote, gestapelde hoekramen, variatie. Ook de afwisseling van gevelsteen met hout, de langs- en topgevels en de fraaie dakpannen spelen een belangrijke rol. Fraaie raampartijen Sfeervolle luiken

Franse balkons

Inwendig zijn alle woningen bovengemiddeld royaal, variĂŤrend van 411 tot 477 m3. Voor de meeste starters bovendien prijstechnisch goed bereikbaar.

Mooie details

09


wonen in Parijsch

wonen in Parijsch

Ute n

Goy epla

ats

het plan Parijsch-Zuid

6 7

5

8 11

4

10

sic

2

he ml

aan

3

9

Wou t

Ste ven

van

Be u

er u ten Goy elaa n

1

010

bestrating voordeur woning haag, ca. 600 mm hoog gaashekken met begroeiing, ca. 1800 mm hoog

hoekwoning Matin

tussenwoning Midi

hoekwoning Minuit

pag 12

pag 16

pag 20

11


Matin /

wonen in Parijsch

1 x hoekwoning

BEGANE GROND schaal 1:50 woning is afgebeeld incl. optionele uitbouw

Matin / kavelnr 1

13


14

wonen in Parijsch

wonen in Parijsch

15

Matin 1 x hoekwoning

Bijzonderheden • Bijzonder, komt slechts eenmaal voor • Blikvanger van de straat • Luxe indeling als tweekapper • Inhoud 477 m 3 • 3 Ruime slaapkamers • Markante topgevel • R ijk gedetailleerde voorgevelkozijnen

Optiemogelijkheden • Uitbouw 2.40 m aan achterzijde • Indeling op zolderverdieping • Woning kan naar keuze gespiegeld worden (voor/achter) zodat ook wonen aan de tuinzijde mogelijk is

mademoiselle mademoiselle voorgevel

Matin / kavelnr 1

eerste verdieping schaal 1:50

tweede verdieping schaal 1:50 monsieur monsieur

achtergevel

zijgevel


Midi /

wonen in Parijsch

17

7 x tussenwoning

BEGANE GROND schaal 1:50 woning is afgebeeld incl. optionele uitbouw

Midi / kavelnr 2 / 3 / 4 / 7 / 8 / 9 / 10


18

wonen in Parijsch

wonen in Parijsch

Midi 7 x tussenwoning

Bijzonderheden • Inhoud 411 m 3 (excl. berging) • 3 Slaapkamers

Optiemogelijkheden • Uitbouw 1.20 m of 2.40 m achterzijde • Dakkapel aan voor- en achterzijde • Indeling op zolderverdieping • Zonnepanelen

mademoiselle

monsieur

fille voorgevel

Midi / kavelnr 2 / 3 / 4 / 7 / 8 / 9 / 10

eerste verdieping schaal 1:50

tweede verdieping schaal 1:50 garcon

achtergevel

19


Minuit /

wonen in Parijsch

21

3 x hoekwoning

Raam alleen bij kavelnr 5

Raam alleen bij kavelnr 5

BEGANE GROND schaal 1:50 woning is afgebeeld incl. optionele uitbouw

Minuit / kavelnr 5 / 6 / 11


22

wonen in Parijsch

wonen in Parijsch

Minuit 3 x hoekwoning

Bijzonderheden • Bijzondere hoekwoning • Inhoud 442 m 3 (excl. berging) • 3 Ruime slaapkamers

Optiemogelijkheden • Uitbouw 1.20 m of 2.40 m achterzijde • Dakkapel aan voor- en achterzijde • Indeling op zolderverdieping

Raam alleen bij kavelnr 5

• Zonnepanelen

voorgevel

Minuit / kavelnr 5 / 6 / 11

eerste verdieping schaal 1:50

tweede verdieping schaal 1:50 mademoiselle mademoiselle

achtergevel

zijgevel

23


24

wonen in Parijsch

25

wonen in Parijsch

Van Wanrooij, een keuken om in te leven

In de keuken heerst het aangename thuisgevoel. Het is de plaats in huis waar je leeft en die gerust gezien mag worden. Bij Van Wanrooij keuken- en badkamerspecialisten begrijpen wij dat als geen ander. Wij vertalen jouw persoonlijke smaak en wensen naar een keuken die helemaal bij je past. Van nostalgisch klassiek tot eigentijds design, voorzien van hoogwaardige inbouwapparatuur. Wij weten je aangenaam te verrassen met een binnen je budget passend concept waarin je je thuis voelt. Keukencheque

en mijnheer mevrouw Geachte

De koper van de woning ontvangt van Van Wanrooij projectontwikkeling een keukencheque*. Type Matin en Minuit ter waarde van € 2.500,en Type Midi ter waarde van € 1.500,-

€ 2.500,€ 2.500,-

(incl. BTW).

(incl. BTW).

De keukencheque is binnen de aangegeven termijn inwisselbaar bij Van Wanrooij keuken- en badkamerspecialisten te Tiel bij aankoop van een complete keukeninrichting.

*De keukencheque komt op naam van de koper, is niet overdraagbaar aan derden en kan niet voor contanten worden ingewisseld.

er rd! bouwnumm Gefelicitee een woning met van Als koper

en mijnheer cheque. Geachte mevrouw ngt u deze borg ontva id te Culem ooij ct Parijsch-Zu Van Wanr in het proje e keuken bij complete u deze chequ op van een sten kunt eerd! eciali Gefelicit Bij aanko bouwnummer mersp een woning met en badka vaniken. ng gebru keukenAls koper uw betali als deel van cheque. Geachte mevrouw en mijnheer ontvangt u deze te Culemborg Parijsch-Zuid enaam ij in het project het aang bij Van Wanroo maakt keuken een complete cheque Bij aankoop van erspecialisten kunt u deze Gefeliciteerd! n. keuken- en badkam een woning met bouwnummer betaling vangebruike uw koper als deel van Als

€ 2.500,-

ij-tiel.nl nwanroo www.va

in het project Parijsch-Zuid

u deze te Culemborg ontvangt aam

cheque.

het aangen

maakt bij Van Wanrooij keuken Bij aankoop van een complete alisten kunt u deze cheque keuken- en badkamerspeci

betaling .nlgebruiken. als deel van uwij-tiel www.vanwanroo

maakt het aangenaam

www.vanwanrooij-tiel.nl


26

wonen in Parijsch

wonen in Parijsch

Van Wanrooij, een badkamer in jouw stijl

Je persoonlijke domein in huis. Een plaats waar je even helemaal jezelf kunt zijn. Om ’s morgens aangenaam te ontwaken, of ’s avonds fijn te ontspannen na een intensieve dag. Bij Van Wanrooij keuken- en badkamerspecialisten begrijpen we dat als geen ander. Wij vertalen jouw persoonlijke smaak en wensen naar een badkamer die helemaal bij je past. Compleet afgewerkt met fraai tegelwerk, sanitair, meubels en accessoires, en passend binnen je budget.

Van Wanrooij keuken- en badkamerspecialisten

Openingstijden:

Zuiderhavenweg 6, 4004 JJ Tiel

ma/di/wo/vr: 09.00 - 17.30 uur

T 0344 63 70 10

do:

09.00 - 21.00 uur

info@vanwanrooij-tiel.nl

za:

10.00 - 17.00 uur

www.vanwanrooij-tiel.nl

Afspraak maken? we staan je graag persoonlijk te woord.

27


28

wonen in Parijsch

Afwerkingsniveau

Kopen met zekerheid

wonen in Parijsch

De woningen zijn ontwikkeld om u optimaal woongenot te

Keuken

Ben je ook zo enthousiast geworden over de woningen

Situatie

bieden tegen een gunstige prijs. Om u een beeld te geven

De in de brochure aangegeven keukenopstelling met

in dit plan? Maar heb je nog een woning te verkopen?

De nummers bij de woningen zijn bouwnummers. Deze

van de uitvoering van de woning zijn hieronder enkele

apparatuur is slechts een impressie. Om u maximale vrijheid

Neem dan contact op met de projectmakelaar, zie

worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook

onderdelen beschreven. Het volledige afwerkingsniveau is

te bieden om de keuken geheel naar eigen wens in te

achterzijde brochure. Zij kunnen je niet alleen adviseren

in alle officiële stukken en correspondentie. De huis-

in de technische omschrijving opgenomen, die onderdeel

richten ontvangt u bij het ondertekenen van de koop-

over de verwachte opbrengst van jouw huidige woning,

nummers worden tijdig voor de oplevering bekend gemaakt.

uitmaakt van de verkoopstukken die u bij de makelaar kunt

en aannemingsovereenkomst een keukencheque. Deze

waarvoor ze graag bij je langs komen, maar hebben ook

Getekende openbare voorzieningen en bestaande of

krijgen.

keukencheque is te verzilveren tot aan oplevering bij de

alle bouwtekeningen en verdere gegevens betreffende de

geplande beplanting buiten de erfgrenzen vallen onder

aankoop van een complete keuken bij Van Wanrooij Keuken-

woningen. En zij kunnen je meer vertellen over de optionele

de verantwoordelijkheid van de gemeente, tenzij in de

en Badkamerspecialisten in Tiel.

mogelijkheden en zaken waarmee je rekening moet houden

technische omschrijving anders wordt vermeld.

Energiezuinigheid Iedere woning levert een hoge energieprestatie conform de

bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. Hieronder staan

huidige regelgeving. Voor alle woningen geldt dat de gevels,

Sanitair

vloeren en daken over een hoge isolatiewaarde beschikken.

De toilet- en badruimte worden met hoogwaardige

Overal wordt een hoog rendementsketel toegepast.

kwaliteitsmaterialen uitgevoerd. Zo wordt sanitair van

Verkoopstukken

de spiegelbeelden hiervan. Meer informatie hierover is te

Villeroy en Boch toegepast. Vanzelfsprekend kunt u deze

Deze brochure is bedoeld om de sfeer en de mogelijkheden

verkrijgen bij de makelaar.

Gevels en daken

ruimten helemaal aan uw wensen laten aanpassen. Bij

van dit project te laten zien. Tijdens het verkoopgesprek

De gevels zijn opgetrokken van steen en voorzien van

Van Wanrooij keuken- en badkamerspecialisten in Tiel

met de makelaar ontvang je de verkoopstukken die als

Maatvoering

hardhouten kozijnen. Dankzij inbraakwerend hang- en

helpen ze u graag verder.

contractstuk dienen. Hierin zijn alle ‘spelregels’, procedures

De maatvoering op de tekeningen is in meters en

en voorwaarden zo duidelijk mogelijk opgenomen.

centimeters, geringe afwijkingen worden voorbehouden.

sluitwerk is uw woning goed beschermd. Genuanceerd,

enkele van die belangrijke zaken.

Plattegronden De getekende plattegronden vertegenwoordigen eveneens

authentiek ogend metselwerk, klassieke details, keramische

Oplevering

dakpannen en een extra grote overstek geven de woning

Van Wanrooij levert uw woning te allen tijde op inclusief

Woningborg Garantie

een klassiek karakter.

afwerkvloeren, wand- en vloertegels en sanitair.

Van Wanrooij Projectontwikkeling is aangesloten bij

Deze onderdelen kunnen dan ook niet vervallen.

Woningborg. Jouw woning wordt dan ook gerealiseerd

Mensenwerk

onder de strenge normen en voorwaarden van de

Ontwikkelen en bouwen is én blijft mensenwerk. Deze

Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 2010 en bevat

brochure is met veel zorg samengesteld en voorzien van de

bovenal een afbouwzekerheid.

meest actuele beschikbare informatie. Wij maken

Indien de maatvoering tussen de wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking.

een voorbehoud ten aanzien van architectonische,

Inrichting

bouwtechnische en constructieve wijzigingen, evenals

De in deze brochure aangegeven opties, keuken,

eventuele afwijkingen die voortkomen uit nadere eisen

huishoudelijke apparaten en inrichting geven een impressie

en wensen van overheden, welstand en/of nutsbedrijven.

van de mogelijkheden en behoren niet tot de standaard

Eventuele wijzigingen doen echter nooit afbreuk aan de

uitrusting van de woning. Je ontvangt van ons een

waarde van de woning en geven daarom geen aanleiding

keukencheque, zie pagina 25.

tot verrekening. We behouden ons tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in materialen en/of afwerking. Aan de beelden, illustraties, plattegronden en teksten in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

29


30

wonen in Parijsch

Van Wanrooij, Aangenaam wonen Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen is een familiebedrijf dat al meer dan 40 jaar succesvol woningbouwprojecten en bedrijfsmatig onroerend goed realiseert. Een stevige basis, waar je op kunt vertrouwen.

Over Van Wanrooij

wonen in Parijsch

In de loop der jaren hebben we een schat aan ervaring op-

Kopersbegeleiding

gebouwd. Je mag van ons de beste kwaliteit verwachten.

Bij Van Wanrooij hechten we veel belang aan een goede

Wij maken aangenaam wonen mogelijk!

begeleiding. De kopersbegeleider is voor jou het vertrouwde gezicht van Van Wanrooij. Hij of zij loodst je soepel door

Zekerheid

het bouwproces heen en ontvangt je graag persoonlijk op

Wij werken onder de voorwaarden van Woningborg. Dat

kantoor om de bijzonderheden van je woning met je door

geeft de zekerheid dat je woning wordt afgebouwd, wat er

te nemen. Door goed te luisteren kunnen we inspelen op je

ook gebeurt. Je woning beschikt over uitstekende garantie-

persoonlijke wensen voor je woning. Gedurende de bouw-

termijnen, daar kun je op rekenen. Van Wanrooij kent korte

periode ontvang je van ons geregeld nieuwsbrieven over de

lijnen. We onderhouden duurzame relaties met partijen als

status van je nieuwbouwwoning. Op de kijkdagen ben je van

gemeenten, corporaties, leveranciers en onderaannemers.

harte welkom op de bouwplaats.

Dit bevordert een vlot ontwikkel- en bouwproces. Voor ons volledige woningaanbod en meer informatie over Van Wanrooij, kijk op www.vanwanrooij.nl.

Voor meer informatie over je nieuwe woning: neem contact op met de makelaar (zie achterzijde brochure).

De voordelen van nieuwbouw Meer zekerheid: Van Wanrooij is aangesloten bij Woning-

Meer gemak: de komende jaren heb je nauwelijks

borg. Je krijgt daarom het garantiecertificaat, een bewijs

onderhoud aan je huis. Heel aangenaam.

dat je kiest voor een goed project en een betrouwbare

Meer buurt: je zult zien hoe snel er een buurt ontstaat.

bouwer.

De bewoners van een nieuwbouwwijk willen elkaar graag

Meer financieel voordeel: een nieuwbouwwoning koop

leren kennen. Het is opvallend hoe snel er een vriendelijke

je vrij op naam. Je betaalt dus geen overdrachtsbelasting

sfeer en een buurtgevoel ontstaat.

Meer energiebesparing: een nieuwbouwwoning is

Meer keuzes: Je kunt jouw woning van Van Wanrooij

energiezuinig aangezien deze voldoet aan de meest recente

meteen naar je eigen smaak inrichten. De keuken en bad-

energie-eisen,

kamer kies je zelf nieuw uit en voldoen aan jouw smaak.

Meer comfort: door toepassing van de nieuwste

Tijdens de bouw kun je kiezen voor tal van opties of zelfs

technieken heeft u optimaal wooncomfort

maatwerk. Dit levert je extra woonplezier op.

31


032

wonen in Parijsch

wonen in

www.woneninparijsch.nl

i n format ie e n verkoop

Kroezen Makelaardij

Weeda & Jellema Makelaardij

Initiatief

Realisatie

Architect

Triosingel 36, Culemborg

Zuiderwal 42, Culemborg

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Van Wanrooij Bouwbedrijf

Geesink Weusten Architecten

0345 52 25 22

0345 51 66 66

www.vanwanrooij.nl

www.vanwanrooij.nl

www.geesinkweusten.nl

culemborg@kroezen.nl

info@w-j.nl

www.kroezen.nl

www.w-j.nl

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 11/12

Culemborg, Parijsch-Zuid  

Brochure Parijsch-Zuid

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you